ČERVEN, ČERVENEC 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN, ČERVENEC 2014"

Transkript

1 Pro zaměstnance společností TCI s.r.o.; MAGMA, servis a.s.; van GWS s.r.o. ČERVEN, ČERVENEC 2014 BLAHOPŘEJEME NAŠIM SPORTOVCŮM!!! Kostelec nad Orlicí Vážení zaměstnanci, Je tady konec dalšího letního měsíce a my se Vám opět hlásíme s přehledem událostí tentokráte za červen a červenec. Začínáme trochu netradičně poděkováním a velkou gratulací se konaly v Kostelci nad Orlicí 10. Sportovní hry Odborového svazu ECHO (energetiky a chemie). Naši vyslanci (jak už bývá zvykem) opět zabodovali a přivezli domů stříbrné a bronzové medaile. 1

2 V bowlingu žen vybojovalo naše družstvo ve složení: Ivana Petrásková, Zuzana Arbanová a Radka Cejpková skvělou bronzovou medaili, Ivana Petrásková pak ještě získala stříbrnou medaili za nához v jedné hře. V kuželkách zabojovalo naše družstvo ve složení: Renáta Smijová, Petr Frank, Karel Vágner a získalo výborné třetí místo. Dařilo se i ostatním sportovcům. Naši fotbalisté obstáli v tvrdé konkurenci a obsadili velmi dobrou 5. příčku. Jakmile kolegové ze základní organizace OS ECHO při Federal Mogul dodají oficiální výsledkové listiny, zveřejníme je. Ještě jednou díky všem za reprezentaci. Příští rok pořádá 11. Sportovní hry OS ECHO naše Odborová organizace Galena. Tímto Vás všechny zveme k účasti. Předběžný termín her je stanoven na ! O celém průběhu, místech konání jednotlivých disciplín a podobně, Vás budeme v průběhu roku 2014 i 2015 pravidelně informovat. TEVA Kontrola plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy pro roky 2014/ se uskutečnilo jednání mezi odborovými organizacemi a oddělením HR Service k plnění ustanovení kolektivní smlouvy. Projednávány byly zejména tyto oblasti: 1. stav a vývoj pracovních smluv na dobu určitou 2. stav vývoj agenturního zaměstnávání 3. tarifní kategorizace jednotlivých pracovních pozic 4. stav a vývoj výplaty prémiové složky mzdy 5. půlroční objem práce přesčas Ad 1) K červnu 2014 registroval opavský závod 109 pracovních smluv na dobu určitou. Ad 2) Počet agenturních zaměstnanců v opavském závodu se pohyboval od 58 do 70 zaměstnanců za kalendářní měsíc (leden až květen 2014) Ad 3) OOG zopakovala svůj požadavek na zveřejnění všech pracovních pozic ve zmíněném Katalogu pozic. Zaměstnavatel opět argumentoval citlivostí zveřejněných dat. Nicméně přislíbil, že do budoucna budou i pracovní pozice obsazené méně než 3 zaměstnanci uvedeny v katalogu pozic. Dle právního názoru OOG není zveřejnění mzdového rozpětí jednotlivých pracovních pozic považováno za porušení zákona o ochraně osobních údajů. Ad 4) Zaměstnavatel prezentoval čerpání prémiové složky na jednotlivých odděleních od ledna do května Ukázalo se, že jsou poměrně výrazné rozdíly v pojetí funkce prémiové složky jakožto motivačního nástroje. Čerpání prostředků se pohybovalo v rozmezí od 15% do 43%. Zaměstnavatel přislíbil dodat přesnější data od jednotlivých vedoucích oddělení. Ad 5) V roce 2014 od ledna do května bylo odpracováno celkem přesčasových hodin, což představuje cca 14 hodin práce přesčas na každého zaměstnance za zmiňované období. Z tohoto údaje však nelze vyčíst, zdali je v něm započítána práce přesčas s následným čerpáním pracovního volna, která se do limitů přesčasové práce nezapočítává. 2

3 Zahájení kolektivního vyjednávání - dodatku č. 3 ke KS 2014/2017 Dne zahájily odborové organizace a vedení společnosti kolektivní vyjednávání dodatku č. 3 ke KS 2014/2017. Odborové organizace předložily zaměstnavateli společný návrh oblastí, v nichž hodlají vyjednávat. Zaměstnavatel zároveň požádal o zdůvodnění požadavků odborových organizací (viz šikmý text v návrhu dodatku níže) Vyjednávací týmy a kontakty odborových organizací OOG - Martin Benek, Jiří Harazim, Jan Kačena, Lenka Kubesová, Dobromila Špičáková kontaktní NOTCI - Petr Jedlička, Anna Králová, Iveta Kryštofová, Petra Višnická, Žaneta Zákoutská kontaktní Společný návrh Dodatku č. 2 k platné Kolektivní smlouvě Závazky smluvních stran (Část 2) - navrhujeme rozšířit oblasti projednávání o tato témata: kritéria hodnocení zaměstnanců OO chtějí spolupracovat na standardech, které budou zavedeny v rámci hodnocení a následně promítající se do mzdové oblasti (základní mzda, bonus), motivací jsou problémy, které vyvstaly na základě posledního hodnocení seznam pracovišť s pracemi spojenými s monotonií, jakož i s pracemi v nuceném pracovním tempu, seznam pracovišť se ztíženým pracovním prostředím, seznam středisek, na nichž je realizován výkon práce osamoceného zaměstnance. Motivováno: prevence zdravotních a bezpečnostních rizik spojených s pracích na těchto pracovištích - na základě žádosti zaměstnance zabezpečit prostřednictvím mzdové účtárny pravidelné měsíční srážky členských odborových příspěvků a jejich převod na účet odborových organizací. Je doporučeno, aby bylo někde zakotveno v nějakém interním předpisu (odborová právní konzultace) Pracovněprávní problematika (Část 4) - navrhujeme zvýšení nároku na pracovní volno u zaměstnanců, kteří se věnují dobrovolnické, charitativní činnosti nebo jsou sociálně slabší konkrétně se jedná o adopce, pěstounství, organizace dětských táborů, osamělý rodič, apod. (5 dní pracovní volno s náhradou mzdy za rok, 5 dní pracovní volno bez náhrady mzdy za rok) Motivováno snahou podpořit zaměstnance, kteří se podílejí na aktivitách společenské odpovědnosti a rozhodli se pro pěstounství nebo pro adopci apod. 3

4 - navrhujeme započítávat 15 minut na očistu do délky pracovní doby těch zaměstnanců, kteří pro výkon práce používají OOPP. Sociální oblast (část 5) - navrhujeme diskuzi a změnu k vyplácení příspěvku na pravidelné stravování zaměstnance - navrhujeme otevření diskuze k čerpání příspěvku na zdraví zaměstnance (bazén, posilovna, rehabilitace, apod.) Mzdová oblast (Část 6) - navrhujeme zavedení principu seniority (navýšení 1% za rok, po 3 odpracovaných letech ve společnosti) + narovnání současného stavu Návrh je: po odpracovaných 3 letech zaručit navýšení ročně minimálně o 1%, bylo by dobré ověřit, jakým způsobem je řešen princip seniority v Tevě. - dvousložkové navyšování základní mzdy 1. složka reflektuje vývoj trhu (inflace / deflace) 2. složka odpovídá hodnocení pracovníka dle G-top - navrhujeme úpravu mzdových příplatků/ mzdových zvýhodnění odpolední směna 6,-Kč nepřetržitý provoz 11,- Kč zaškolování spoluzaměstnance nebo studenta 13,- Kč (není jednotný přístup) práce v noci 19,50- Kč BOZP V měsících červen a červenec proběhly tyto akce v oblasti BOZP: Kontrola na pracovišti v rámci pracovně lékařské péče - vstupní filtry farmaceutických výrob Komplexní prověrky BOZP, PO, OŽP - kanceláře obj Kontrola na pracovišti v rámci pracovně lékařské péče - Námelové Alkaloidy obj Komplexní prověrky BOZP, PO, OŽP - MŽT obj Kontrola na pracovišti v rámci pracovně lékařské péče - výroba KLF obj Komplexní prověrky BOZP, PO, OŽP - Buprenorfin obj Aktualizace pracovních rizik VaV HAPI obj Komplexní prověrky BOZP, PO, OŽP - kanceláře HR, obj. 10, 11, Odškodňovací komise Komplexní prověrky BOZP, PO, OŽP - školící středisko obj Kontrola na pracovišti v rámci pracovně lékařské péče - QC Pharma OSD Aktualizace pracovních rizik Poloprovoz TAPI 4

5 MAGMA Kontrola plnění závazků vyplývajících z kolektivní smlouvy se uskutečnila schůzka s výkonným ředitelem MAGMA za účelem kontroly plnění ustanovení z kolektivní smlouvy. Zaměstnavatel informoval OOG o obdržení výpovědi ze smlouvy o poskytování služeb pro TEVU, z důvodu probíhajícího výběrového řízení (Jeho výsledek nebyl v době přípravy tohoto INFA OOG znám). Hlavními oblastmi projednávání byly: 1. Proces ohodnocování pracovních pozic Dle vyjádření zaměstnavatele je tento vnitřní předpis ve stádiu příprav. Do konce roku 2014 bude PRO předložen k projednání. 2. Množství práce a pracovní tempo Toto odráží zakázkovou poptávku po dohodě s TEVOU. 3. Systém odměňování a hodnocení zaměstnanců Dle zaměstnavatele je tento dokument ve fázi příprav. Předložen bude ve II. pololetí Ekonomická a finanční situace zaměstnavatele. Zaměstnavatel předložil výkaz zisku a ztráty za rok 2013 a období 1. kvartálu Vývoj mezd, průměrné mzdy a jejich jednotlivých složek Zaměstnavatel předložil dotazník o ceně práce za období roku Dotazníky za období I. a II. kvartálu 2014 nebyly doposud zaslány na adresu OOG. 6. Problematická část Pracovní smlouvy MAGMA PRO zopakovala své stanovisko ke sporné části smlouvy, ve které je dle právního názoru nejednoznačně stanoveno trvání pracovního poměru. Zaměstnavatel přislíbil se k tomuto vyjádřit do konce měsíce července. Doposud tak neučinil. Van GWS Ve společnosti van GWS neproběhlo žádné jednání 5

6 Tímto jsme vyčerpali obsah našeho INFA pro měsíce červen a červenec Děkujeme Vám za Váš čas, který se věnovali přečtení a budeme se těšit na Vaše ohlasy či podněty. Za měsíc (a možná ještě dříve) tedy opět nashledanou u dalších vydání. A nezapomeňte! OOG - PARTNER NA VAŠÍ STRANĚ cz tel: mobil:

Kolektivní smlouva vyššího stupně

Kolektivní smlouva vyššího stupně Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená mezi: Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu Nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 zastoupeným předsedkyní PhDr. Dagmar Gavlasovou

Více

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti

Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Zaměstnavatel: PEGATRON Czech, s. r. o., Na Rovince 862, 720 00 Ostrava-Hrabová Zastoupený: panem Keithem Wongem, generálním ředitelem společnosti a Základní organizace Odborového svazu

Více

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ANALÝZA KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ ZPRACOVAL SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR V RÁMCI PROJEKTU POSILOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU S DŮRAZEM NA MODERNIZACI INSTITUCÍ, ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A ROZVOJ KVALITY SLUŽEB SOCIÁLNÍCH

Více

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008

na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na období od 1.5.2006 do 30.4.2008 Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc zastoupená: ředitelem MUDr. Ivo Marešem a Lékařský

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2011-2013 uzavřená mezi ŠKODA TRANSPORTATION a. s. zastoupena předsedou představenstva Ing. Tomášem Krskem a místopředsedou představenstva doc. Ing. Michalem Koreckým, Ph.D. na straně

Více

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6

I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 OBSAH I. ČÁST - OBECNÁ USTANOVENÍ... 4 A. Smluvní strany... 4 B. Účel a obsah... 5 C. Zákaz diskriminace... 6 II. ČÁST - PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY... 6 A. Vznik pracovního poměru... 6 B. Postup při organizačních

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2006 uzavřená mezi: Střední průmyslovou školou Bruntál,příspěvkovou organizací, Kavalcova1,zastoupenou ředitelem školy Ing.Petrem Černým (dále jen zaměstnavatelem) a Základní

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Česká pošta, s.p. Kolektivní smlouva České pošty, s. p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 jejímž jménem

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. v platném znění od 1. 1. 2013. uzavřená mezi smluvními stranami KOLEKTIVNÍ SMLOUVA v platném znění od 1. 1. 2013 uzavřená mezi smluvními stranami Pražská teplárenská a.s. (dále jen zaměstnavatel) zastoupená Ing. Ladislavem Moravcem, generálním ředitelem a základními

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2005

Kolektivní smlouva pro rok 2005 1 Kolektivní smlouva pro rok 2005 1. Fakultní nemocnice v Plzni zastoupená ředitelkou ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi:

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. uzavřená mezi: KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Organizace: Sídlo: Zastoupená: a Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Palackého nám. 45, 517 41 Kostelec nad Orlicí Mgr. Jiřím Němcem, ředitelem školy

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2015 LASSELSBERGER, s.r.o., IČ 25238078, 320 00 Plzeň-Jižní Předměstí, Adelova 2549/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spis. zn. C/22719, zastoupená:

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013. ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011 2013 ve znění I. dodatku Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2011-2013 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) ve znění 1. dodatku uzavřená

Více

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva)

Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) Kolektivní smlouva České pošty, s.p. na léta 2015-2018 (dále jen KS, kolektivní smlouva nebo smlouva) uzavřená mezi: Česká pošta, s.p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983

Více

Kolektivní smlouva pro rok 2010

Kolektivní smlouva pro rok 2010 Kolektivní smlouva pro rok 2010 1. Fakultní nemocnice Plzeň zastoupená ředitelkou Ing. Jaroslavou Kunovou (dále jen zaměstnavatel) a 2. Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče

Více

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4

Kolektivní smlouva. Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012. uzavřená dne 22.12.2009. Dodatek č. 4 Kolektivní smlouva Dopravního podniku hl.m. Prahy, akciová společnost na období 2010-2012 uzavřená dne 22.12.2009 Dodatek č. 4 zaměstnavatel Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost (dále DP nebo

Více

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

* * * * * KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu * * * * * Odborový svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ pro odvětví textilního,

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Zaměstnavatelské svazy: 1. Zemědělský svaz České republiky zastoupený předsedou Ing. Martinem Pýchou 2. Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou

Více

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec

377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův Hradec Jednota, spotřební družstvo Odborový svaz pracovníků obchodu ZO v Jindřichově Hradci při Jednotě, s.d. v Jindřichově Hradci sídl. Vajgar 595/III sídl. Vajgar 595/III 377 01 Jindřichův Hradec 377 01 Jindřichův

Více

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku

PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST. uzavřená s platností od 1.1.2015. mezi. vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku PŘÍLOHA KOLEKTIVNÍ SMLOUVY MZDOVÁ ČÁST uzavřená s platností od 1.1.2015 mezi vedením společnosti VALEO AUTOKLIMATIZACE k.s., se sídlem v Rakovníku a Základní organizací Odborového Svazu KOVO VALEO AUTOKLIMATIZACE

Více

sjednaných v kolektivních smlouvách

sjednaných v kolektivních smlouvách sjednaných v kolektivních smlouvách 2013 Obsah OBSAH Úvodní část Základní informace o ISPP... 9 Popis publikovaných tabulek... 10 Kolektivní smlouvy v číslech za rok 2013... 24 Tabulková část A podnikatelská

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ KOLEKTIVNÍ SMLOUVA VYŠŠÍHO STUPNĚ Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů zastoupený předsedou Lubomírem Burkoněm a Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy Asociace svobodných odborů České republiky

Více

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí. Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky

Copyright - MPSV R. Ministerstva práce a sociálních v cí. Zpracovatel: TREXIMA, spol. s r.o., t. T. Bati 299, 764 21 Zlín - Louky 201 Copyright - MPSV R Publikace ani její ást nesmí být kopírována, rozši ována a za azována do informa ních systém v jakékoliv form (elektronické, mechanické, optické, magnetické aj.) bez písemného souhlasu

Více

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace

K o l e k t ivní smlouva 2015. Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace K o l e k t ivní smlouva 2015 Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace KOLEKTIVNÍ SMLOUVA uzavřená mezi: Střední školou a Mateřskou školou, Liberec, Na Bojišti 15,

Více

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015

DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 DODATEK č. 1/2014 ke KOLEKTIVNÍ SMLOUVĚ na roky 2013-2015 uzavřená mezi ArcelorMittal Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 70702, IČ 45193258, jednající Tapasem Rajderkarem, předsedou

Více

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ

Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ Výroční zpráva 2004 Středočeská energetická a.s., člen Skupiny ČEZ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Vývoj počtu výpadků a poruch na napě ové hladině vn 0 500 1

Více

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení

Univerzita Hradec Králové Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu při Univerzitě Hradec Králové Úvodní ustanovení KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2014 2016 Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK), zastoupená rektorem prof. RNDr. Josefem Hynkem, MBA, Ph.D. (dále jen zaměstnavatel) a Základní organizace Vysokoškolského odborového

Více

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z.

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Dopravní podnik -Elektrické dráhy, o. z. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA na rok 2002 Na základě zákonů: č. 2/1991 Sb. (o kolektivním vyjednávání), č. 120/1990 Sb.(kterým

Více

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech

3-4. Pohled na současný vývoj v naší zemi, v České poště i v odborech 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 17 CENA 12 Kč 8. 6. 2011 PŘEČTĚTE SI: Proti vládním reformám str. 1, 2 a 3 Pohled na současný... str. 4

Více

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství

Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního. Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství. Sekce silničního hospodářství Svaz dopravy České republiky - Sekce silničního hospodářství Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy Sekce silničního hospodářství KOLEKTIVNÍ VYŠŠÍHO

Více