NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

2

3 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Náklady na bod 6.9. Mzdové náklady na lůžko Mzdové náklady na lůžko oddělení Skladba výnosů Skladba tržeb z prodeje služeb Skladba tržeb od pojišťoven Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 6.16 Tvorba výsledku hospodaření podle jednotlivých středisek 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 Zápis z jednání dozorčí rady

4

5 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Život sušické nemocnice byl v roce 2012 determinován několika počiny spíše organizačněstrukturálního charakteru. Kromě nich se podařilo i nadále udržet stabilní situaci lékařského personálu po výzvě Děkujeme, odcházíme ještě doznívající z roku Podařilo se udržet stabilní poptávku po poskytování zdravotní péče a zájem pacientů po námi poskytovaných službách. Nejen k uspokojení zakladatele jsme dosáhli dobré ekonomické bilance a výsledek hospodaření roku 2012 je, navzdory restriktivní finanční politice zdravotních pojišťoven jako plátců péče, zcela vyrovnaný. Požadavek na co možná maximální ekonomickou soběstačnost společnosti ale nedovolil naplnit záměr zlepšení mzdové situace zvláště středního zdravotnického personálu, který byl původně plánován. Nemocnice ani během roku 2012 neměla k dispozici provozní dotace, kterých požívají v nemalé míře okolní nemocnice sdružené ve Zdravotnickém holdingu Plzeňského kraje. Tyto dotace poskytované vlastníkem nemocnic - Plzeňským krajem dosahují u některých zdravotnických zařízení výše mnoha desítek milionů korun. Jednání zakladatele i vedení Nemocnice Sušice probíhající na úrovni hejtmana Plzeňského kraje o podobné podpoře naší nemocnice nepřinesla úspěch. Během přípravy Memoranda o spolupráci, (mezi Nemocnicí Sušice o.p.s. společně s Městem Sušice na jedné straně a Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a Klatovskou nemocnicí a.s. na straně druhé), sice určité nabídky vedení kraje zazněly, ale konečné rozhodnutí o možnosti provozní dotace pro nemocnici v Sušici bylo negativní. Nyní k organizačně - strukturálním změnám zmíněným výše. 1. Rozhodnutím zastupitelstva Města Sušice doznala změn Zakladatelská listina nemocnice. Hlavní změny se odehrály v orgánech společnosti, konkrétně došlo k redukci počtu členů správní rady nemocnice, a to z 9 na 6. Od začala pracovat správní rada v novém personálním složení a uvedeném počtu členů. V novém složení pracuje od stejného data i dozorčí rada. V dozorčí radě byl posílen vliv vedení obcí spádové oblasti nemocnice. 2. V rámci celorepublikového tlaku Ministerstva zdravotnictví ČR na restrukturalizaci, s důrazem na redukci akutního lůžkového fondu, došlo ke snížení počtu akutních lůžek i v sušické nemocnici. Při jednání s plátci péče (hlavně s VZP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení, kdy pojišťovny souhlasí s poskytováním zdravotních služeb v nezměněném spektru a redukce nasmlouvaných akutních lůžek neomezí dosud poskytovaný objem zdravotní péče. 3. Na konci roku se podařilo završit jednání se zdravotními pojišťovnami o rámcových smluvních vztazích. Nemocnice Sušice o.p.s. bude mít od uzavřeny dlouhodobé rámcové smlouvy na poskytování zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami, se kterými dosud spolupracovala, a to na maximální možnou dobu 5 let. 4. V průběhu roku 2012 bylo Město Sušice jako zakladatel nemocnice v právní formě obecně prospěšné společnosti osloveno několika privátními subjekty, které projevily zájem o podíl na provozování našeho nemocničního zařízení. Jeden ze subjektů na smluvním podkladě provedl komplexní analýzu celého zdravotnického zařízení, jak po stránce zdravotní, tak ekonomické, personální i provozní. Výsledky této analýzy utvrdily avizovaný zájem soukromého subjektu. V této záležitosti budou probíhat další jednání na úrovni zakladatele nemocnice.

6 Popsané aktivity v případě, že by dosáhly reálného výsledku, by vyžadovaly samozřejmě změnu právní formy naší nemocnice. Závěrem bych chtěl vyjádřit dík všem zaměstnancům nemocnice za jejich pracovní úsilí. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům oddělení klinické biochemie a hematologie za získání Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL, což dokumentuje kvalitu služeb poskytovaných laboratorním provozem nemocnice. Toto osvědčení bylo získáno na přelomu roku 2011/12. Dále děkuji pacientům, kteří mají důvěru v naší nemocnici a vyhledávají zde zdravotní péči i všem dárcům, kteří jakoukoliv formou naše zdravotnické zařízení podporují. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

7 2. Základní údaje o nemocnici Název:Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III Sušice Identifikační číslo: Právní forma:obecně prospěšná společnost Zakladatel:Město Sušice Datum založení:1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdrav. péče Konzultant pro smluvní vztahy se ZP Úsek Úse ošetř.péče Úsek ekonomický Úsek provozní

8 3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Členové: Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Předseda : Členové : Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová

9 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová oddělení Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar ARO MUDr. Masák František Bc. Naušová Bronislava RLP MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

10 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jsem MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako vedoucí lékař ARO a záchranné služby. Pokusím se letos zaměřit na naši nemocnici nejen z pohledu anesteziologa. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě v naší nemocnici léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka. Já, jako anesteziolog se pohybuji po celé nemocnici, kde je mě právě třeba a tak vím, že na našich 94 akutních a 65 lůžkách následné péče jsme schopni se postarat o každého pacienta. Pacienty s akutními stavy přivezené vozidly záchranné služby primárně zajistíme a dále léčíme na chirurgickém, interním, dětském, gynekologickém či intenzivním lůžku, pacienty k doléčení a rehabilitaci zase na lůžku následné péče. V loňském roce jsme odoperovali okolo pacientů, na ambulancích ošetřili přes pacientů, na LSPP pro dospělé více než a na dětské pohotovosti přes pacientů. Nejsou to pacienti jen z našeho regionu, ale v sezóně lyžařských a letních sportů je to i velké množství turistů z různých koutů Čech, Moravy i cizinců. Posádky vozidel záchranné služby v roce 2012 zajistily, zaléčily a do zdravotnických zařízení celého regionu odvezly přes pacientů, většinu však do Nemocnice Sušice. O tyto pacienty se zde v současné době stará na interním oddělení 6 lékařů, z toho 2 mladí lékaři, 2 těsně před ukončením kompletního vzdělání a 2 atestovaní lékaři s úplnou erudicí k léčbě všech interních akutních stavů. Ve službách jsou jim nápomocni ještě další 2 erudovaní lékaři. Na chirurgickém oddělení pracují na ambulanci a na operačních sálech 4 plně erudovaní lékaři, 1 lékařka se základní atestací a 2 mladí lékaři připravující se na atestaci pod vedením zkušených kolegů, navíc se do práce na tomto oddělení zapojují i další 2 erudovaní chirurgové. Všichni mladí lékaři v naší nemocnici jsou opravdu příslibem pro budoucnost těchto dvou základních oborů. Spolupracují samozřejmě i s ostatními lékaři nemocnice a to se 2 lékaři na gynekologii, 2 pediatry a 3 erudovanými anesteziology. Celý komplement potom doplňují 3 atestovaní lékaři rentgenologové, biochemik - hematolog a na částečný úvazek pracující 2 rehabilitační lékaři. Všichni lékaři z akutních oddělení jsou zároveň v případě potřeby nápomocni i lékaři na LDN. A teď na příkladě 1 fiktivního pacienta se Vám pokusím přiblížit práci všech zaměstnanců naší nemocnice : Vozidlo ZZS přiveze do nemocnice pacienta po autonehodě, jedná se o ženu, která si stěžuje na bolesti hlavy, bolesti břicha a krutou bolest v oblasti pravého stehna. Zároveň je druhým vozidlem přivezen její malý syn, pacientka není schopna vyloučit těhotenství. Syn, který neutrpěl žádné zranění a je pouze rozrušený je ihned převezen na dětská observační lůžka, kde je vyšetřen pediatrem a observován do příjezdu příbuzných, kteří si ho odvezou do domácího ošetření. Žena je ihned z chirurgické ambulance převezena na RTG vyšetření hlavy, pravého stehna a pánve, zároveň je jí provedeno RTG vyšetření hrudníku, ale ze všeho nejdříve je odvezena na ultrazvuk, kde sonografista ve spolupráci s gynekologem vyloučí těhotenství a krvácení do dutiny břišní.

11 Poté po provedení všech rentgenů je stanovena diagnosa - zlomenina stehenní kosti vpravo a podezření na otřes mozku. Pacientka je umístěna na lůžku multioborové jednotky intenzivní péče, kde jsou nepřetržitě sledovány její základní životní funkce. Statimově je povolán externista - neurolog. Neurolog vylučuje na základě klinického vyšetření nitrolební komplikaci a dává svolení k operačnímu výkonu. Po premedikaci, interním vyšetření a ostatní nezbytné předoperační přípravě je pacientka převezena na operační sál, kde jí v narkóze operační tým provede osteosyntézu zlomené stehenní kosti. Po probuzení je převezena zpět na JIP, kde dostává kontinuálně léky na bolest, infuze a kde jsou dále monitorovány její životní funkce a sledován celkový stav. Po zlepšení a stabilizaci stavu je pacientka přeložena následující den na chirurgické oddělení. V dalších dnech je sledován stav operované končetiny, o pacientku se stará chirurg ve spolupráci s anesteziology a internisty, pacientka dostává léky na prevenci trombembolické choroby, analgetika a postupně je zahájena rehabilitace. Po týdnu je pacientka přeložena na lůžka následné péče k dokončení rehabilitace a po dalších 2 týdnech propuštěna samostatně mobilní o francouzských holích do domácího ošetřování. Takže jak vidíte, i pacient s těžkým zraněním a podezřením na mnohé komplikace byl v nemocnici v Sušici komplexně zaléčen, odoperován a po následné rehabilitaci propuštěn v dobrém stavu domů. Uvedl jsem samozřejmě jen fiktivní příklad, ale takových stavů léčíme v Nemocnici Sušice o.p.s. desítky ročně, někdy jsou závažnější, někdy méně, někdy končí stejně dobře jako tento, někdy o trochu méně, ale vždy je k našim pacientů přistupováno s tou největší odpovědností, s erudicí a odbornou kvalifikací. Pacienti to také velmi dobře cítí a ohlasy na naši léčbu jsou velmi pozitivní, což dokladují nejen děkovné dopisy pacientů a jejich příbuzných, ale i anketa spokojenosti prováděná každoročně v nemocnici. Díky většinou směřují lékařům, ale v mnoha případech si pacienti vzpomenou i na sestřičky, sanitáře, uklízečky, kuchařky a ostatní personál nemocnice, který vytváří tu správnou atmosféru potřebnou k péči o tak křehkou věc, jakou je naše zdraví. MUDr. Jiří Choc, náměstek pro LP

12 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2012 Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. Oproti minulému roku je zjevný nárůst počtu případů hospitalizovaných na akutních lůžkách, což činí v relativním vyjádření nárůst o 6,3 %. Úhradová vyhláška byla koncipována odlišným způsobem oproti předcházejícímu roku. Největší nárůst případů spadal opět do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Efektivita poskytování zdravotní péče s vazbou na úhradový mechanismus se projevila ve snížených průměrných nákladech na jeden hospitalizační případ ve srovnání s minulým rokem. Zkrácení průměrné ošetřovací doby na akutních lůžkách se projevilo i v roce Zajímavostí je jeden případ v MDC 15, což je novorozenec odrozený v listopadu 2012 v našem zdravotnickém zařízení mimo prostory klasického porodního sálu. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Objevuje se několik DRG bez dalšího členění dle závažnosti komplikací. Procentní zastoupení odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, dominance VZP je setrvalým stavem. Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2011 provedeno celkem vyšetření je patrný nárůst v objemu poskytované ambulantní péče. Opět efektivita vyplývající z úhradové vyhlášky nás nutí provádět léčebně preventivní péči převážně v ambulantním sektoru, stejně tak péči diagnostickou i předoperační. LDN Nárůst počtu případů na lůžkách následné péče při zkrácené průměrné ošetřovací době svědčí o časném přesunu pacientů k doléčení a rehabilitaci po zaléčení akutního stavu. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro smluvní vztahy se ZP

13 Tabulka č.1- Spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice Agreg. funkce: Počet Součet Průměr Průměr Průměr MDC IR Název Počet Náklady Náklady Délka hosp. Věk 00 Pre MDC ,5 67,0 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy ,4 60,1 02 Nemoci a poruchy oka ,0 78,0 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla ,1 39,6 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy ,1 68,7 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy ,0 68,1 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy ,4 52,2 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu ,4 61,0 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání ,6 57,3 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu ,0 55,1 10 Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční ,2 61,5 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu ,2 63,1 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy ,3 59,1 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy ,1 49,8 14 Těhotenství, porod a šestinedělí ,0 30,1 15 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období ,0 0,0 16 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické ,4 67,2 17 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory ,2 71,5 18 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) ,4 61,6 19 Nemoci a poruchy duševní ,4 54,9 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy ,1 36,4 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) ,3 45,8 22 Popáleniny ,2 70,7 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami ,6 42,7 25 Mnohočetné trauma ,5 50,9 Výkon nesouvisející se základní diagnózou ,5 67,5 Celkem: ,5 55,4

14 Tabulka č.2 - Struktura hospitalizovaných dle závažnosti komplikací CC IR: bez splitu bez CC s CC s MCC Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

15 Tabulka č.3 - Zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven ZP: VZP VoZP ČPZP OZP ZP ŠKODA ZPMV ZPMA Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 1 1 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou 6 6 Celkem:

16 Obložnost - LDN v % 100,0 75, 0 86,2 80,6 82,2 83,0 82,4 50, 0 25, 0 0, Obložnost - standardní lůžka v % 75,0 68,8 68,1 66,2 62,8 61,7 50,0 25,0 0, Obložnost - JIP v % 100,0 75,0 77,8 77,8 71,6 71,8 72,2 50,0 25,0 0,

17 Ošetřovací doba - LDN 80,0 68,6 73,2 71,4 73,6 63,9 60,0 40,0 20,0 0, Ošetřovací doba - standardní lůžka 8,0 6,0 6,2 6,2 6,0 5,8 5,5 4,0 2,0 0, Ošetřovací doba - JIP 4,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 2,0 1,0 0,

18 Počet ambulantních vyšetření Počet operací - celkem

19 Počet operací - chirurgické výkony Počet operací - gynekologické výkony velké Počet operací - gynekologické výkony malé

20 Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka Počet hospitalizovaných případů - LDN Počet hospitalizovaných případů - celkem

21 5. Ošetřovatelský úsek Rok 2012 byl rokem mnoha vzdělávacích aktivit. Kromě jiného jsme se zapojili do následujících vzdělávacích projektů financovaných ze zdrojů EU : Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči.tento projekt byl pořádán Sociální službou Města Sušice a vzdělávací kurzy využily převážně zdravotní sestry pracující na oddělení dlouhodobé péče. Projekt Adaptabilita zdravotnictví byl využit zdravotními sestrami všech oborů. V budoucnu nám umožní využít zkušeností takto získaných hlavně ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi pracovníky a tím ke zdokonalení kvality poskytované ošetřovatelské péče. V průběhu roku jsme využili nabídku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje na spoluúčast při předakreditačním šetření v ostatních nemocnicích Plzeňského kraje.tuto příležitost jsme rádi akceptovali, neboť jsme se rozhodli postupovat podobným směrem, který bychom chtěli završit získáním akreditace. Školící aktivity prováděli i samotní zaměstnanci nemocnice. Např. pracovníci záchranné služby se aktivně zapojili do přípravy proškolení všech zaměstnanců (včetně nezdravotníků) v kardiopulmonální resuscitaci. Aktivně se podílí dále na kontrolách resuscitačních pomůcek, průběžně školí střední zdravotnický personál v asistenci při resuscitaci. Byl nastaven systém průběžného střídání sanitářů a sanitářek na různých pracovištích, jehož cílem je dosažení komplexní kvalifikace personálu a plná operativní zastupitelnost na jiném oddělení a to bez nutnosti dalšího zaškolení. Pokračujeme v pořádání seminářů se zaměřením převážně na hygienickou problematiku v nemocnici, zároveň i nadále průběžně probíhají interní audity na všech odděleních. Pravidelně jsou sledovány indikátory kvality ošetřovatelské péče, vyhodnocení probíhá na poradách staničních sester. Velmi se nám osvědčilo zapojení NZP a PZP do základní rehabilitační péče. To umožňuje kontinuální průběh rehabilitace, pacienti rehabilitují i o víkendech v době nepřítomnosti rehabilitačních pracovníků. Toto oceňují jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. Na závěr mohu říct, že v letošním roce byl stabilizován počet všech zaměstnanců, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

22 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření V roce 2012 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila s mírnou ztrátou ve výši -183 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2011 došlo ke zlepšení o tis. Kč Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2012 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2012 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Počítačový server 85 Notebook XPS M 1530 CORE DUO 53 Celkem 138

23 6.3. Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: Závazky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad Za období roku 2012 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o tis.kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Pohledávky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2012 došlo k celkovému zvýšení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k

24 Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 82,7 % z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 14,7 % a ostatní odběratelé dluží 485 tis. Kč, což je 2,7 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Ostatní daně 2% Odpisy 2% Spotř.mater. 16% Spotř.energií 3% Opravy a udrž. 1% Osobní nákl. 70% Služby 5%

25 6.5. Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 25% Materiál pro úklid 2% Potraviny 24% DDHM 3% SZM 30% Prádlo, oděv 1% Krev 4% 6.6. Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb v % Opr.a udrž. 22,2% Ost.služby 74,5% Cestovné 3,2% Reprezentace 0,1%

26 6.7. Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 7% Praní prádla 17% Nájemné 16% Ostatní služby 54% Likv.odpadu 5% Revize 1% 6.8. Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis. Kč) ZUP celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo ZP (v tis.kč) Náklady na bod (v Kč) 1,39 1,35 1, Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

27 6.10. Mzdové náklady na lůžko - oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2010 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2010 Mzdové náklady (rok) 2011 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011 Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie standard. Lůžka Interna standard. Lůžka JIP LDN Celkem Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 98% Finanční dary 1% Ostatní výnosy 1%

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Městské nemocnice Hořice rok 2010 MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE HOŘICE 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 4 Základní údaje 5 Léčebně preventivní péče 6 Ošetřovatelství 7 11 Základní ukazatele hospitalizace 12 13 Základní ukazatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MĚSTSKÁ NEMOCNICE V ODRÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH: 1. ÚVOD 1.1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE 1.2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O MN 1.3. CHARAKTERISTIKA, VZNIK, ORGANIZAČNÍ STRUKTURA,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV příspěvková organizace ZA ROK 2010 1 2 ZPRÁVA O ČINNOSTI Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvkové organizace za rok 2010 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY Organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Český Těšín a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Český Těšín a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s.

1 Úvodní slovo. Děkuji Vám za pozornost, s úctou, MUDr. Vojtěch Balcárek, ředitel a předseda představenstva BMN, a.s. 1 1 Úvodní slovo Vážení kolegové, milí spolupracovníci, dovolte mi, abych tak, jako již tradičně a každoročně touto dobou, v několika odstavcích stručně zhodnotil dění v naší nemocnici za uplynulý kalendářní

Více

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE.

Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace. Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, příspěvková organizace Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2009 V Letovicích dne 26.2.2010 2 Obsah: Úvodní slovo ředitele

Více

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Přílohy: Výkaz zisku a ztráty Rozvaha Příloha organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací OBSAH: str. Obsah.. 1 I. Úvodní slovo ředitele. 2 II. Léčebná péče za r. 2005 z pohledu náměstka LPP.... 3 III. Úsek ošetřovatelské péče z pohledu náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.. 4, 5 IV. Základní

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti,

Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBLASTNÍ NEMOCNICE KLADNO, a.s., nemocniice Středočeského kraje stránka 1 z 58, Výroční zpráva 2012 Vážené dámy a pánové, Vážení akcionáři, Vážení pacienti, jako každý rok při uzavírání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE ZA ROK 2005 FONENDOSKOP Již ve starověkém Řecku přikládali lékaři k pacientově hrudi ucho, když si chtěli poslechnout jeho srdce. V roce 1816 chtěl

Více

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014

fl& 'trs Zpritva o dinnosti SZZfi Brno, p ifsp 6vko v 6 org a nizace za rok 2014 SDRUZENi zuru,vo rni cryc n z ltfrizmqi rr grno o p iis p 6vkov6 o rganizace zapsand v obchodnfm rejsti{ku veden,lm Krajslcym soudem v Brnd, odd{l Pr. vloika 8. Zahradnikova 21 8, 6I 4l Brno, Ie 003 44648,

Více

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011

Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s. 2011 Vážení spoluobčané, po roce opět nastal čas bilancování, které shrnuje Výroční zpráva Nemocnice Písek, a.s., patřící mezi zdravotnická zařízení v majetkovém vlastnictví

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2014 V Ivančicích dne: 27.2. 2015 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš v.r. ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. za rok 2011 Nemocnice Milosrdných bratří Letovice Letovice příspěvková organizace, Pod Klášterem 17, 679 61 Letovice IČO: 00387134, zapsaná v OR vedeném u KS Brno, oddíl Pr, vložka 1250 ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s.

Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva Litomyšlská nemocnice, a.s. 2007 Obsah Politika jakosti na období do roku 2010 Vedení Litomyšlské nemocnice, a. s. se otevřeně hlásí ke zlepšování systému řízení jakosti na svých pracovištích.

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19,Karlovy Vary PSČ 360 66 Zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČ 26365804, DIČ CZ26365804 Vize: "Ekonomická stabilizace při

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI VÍTKOVICKÁ NEMOCNICE A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti

Více

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL

MUDr. Libor Vylíčil ředitel NL Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva Nemocnice Litomyšl za rok 2003. Nemocnice je svým zřizovatelem - Pardubickým krajem deklarovaná jako jedna z pěti nemocnic, poskytujících akutní lůžkovou

Více

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64

o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 úsek informatiky 60 legislativně právní odbor 64 o nemocnici 03 Poradní orgány a komise 06 ETICKÁ KOMISE VFN 08 Přehled pracovišť a jejich vedení 11 LÉČEBNÁ PÉČE 19 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 26 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA 32 FINANČNÍ ZPRÁVA 34 PERSONÁLNÍ ÚSEK 48 TECHNICKÝ

Více

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Výroční zpráva 2010 OBSAH: str. Obsah 1 I. Úvodní slovo ředitelky... 2 II. Léčebná péče.... 3 III. Ošetřovatelské péče z pohledu hlavní sestry 4-5 IV. Základní informace

Více

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012

NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 NEMOCNICE IVANČICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zpráva o činnosti Nemocnice Ivančice, příspěvkové organizace za rok 2012 V Ivančicích dne: 28.2. 2013 Předkládá: Ing. Jaromír Hrubeš ředitel Nemocnice Ivančice,

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s.

Litomyšlská nemocnice, a.s. 1 Výroční zpráva 2010 Litomyšlská nemocnice, a.s. Obsah Úvod 1. Organizační struktura 2. Přehled oddělení 3. Všeobecné informace 4. Personální politika 5. Hospodaření LN 6. Činnost medicínských pracovišť

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel

za rok Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Výroční zpráva Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici za rok 2006 Zřizovatel: Město Jilemnice Předkládá: MUDr. Jiří Kalenský ředitel Obsah výroční zprávy roku 2006 Informace o nemocnici...2 Organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 1 1. Základní údaje organizace Název organizace : Nemocnice následná péče Ryjice Sídlo : Ryjice čp. 1, 403 31 Ústí nad Labem, Neštěmice IČO : 72753536,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Nový rozměr léčby VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Nový rozměr léčby Obsah Úvodní slovo jednatele Nemocnice Boskovice s.r.o.... 5 Organizační schéma Nemocnice Boskovice s.r.o.... 6 Seznam vedoucích zaměstnanců

Více

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV

MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV MĚSTSKÁ EMOC ICE TUR OV VÝROČ Í ZPRÁVA r o k 2 0 0 7 Předkládá: Ing. Tomáš SLÁMA ředitel Adresa : 28. října 1000, Turnov IČO 00192651 Zřizovatel: Město Turnov Obsah Vedení městské nemocnice.. 3 Úvodní

Více