NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

2

3 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Náklady na bod 6.9. Mzdové náklady na lůžko Mzdové náklady na lůžko oddělení Skladba výnosů Skladba tržeb z prodeje služeb Skladba tržeb od pojišťoven Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 6.16 Tvorba výsledku hospodaření podle jednotlivých středisek 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 Zápis z jednání dozorčí rady

4

5 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Život sušické nemocnice byl v roce 2012 determinován několika počiny spíše organizačněstrukturálního charakteru. Kromě nich se podařilo i nadále udržet stabilní situaci lékařského personálu po výzvě Děkujeme, odcházíme ještě doznívající z roku Podařilo se udržet stabilní poptávku po poskytování zdravotní péče a zájem pacientů po námi poskytovaných službách. Nejen k uspokojení zakladatele jsme dosáhli dobré ekonomické bilance a výsledek hospodaření roku 2012 je, navzdory restriktivní finanční politice zdravotních pojišťoven jako plátců péče, zcela vyrovnaný. Požadavek na co možná maximální ekonomickou soběstačnost společnosti ale nedovolil naplnit záměr zlepšení mzdové situace zvláště středního zdravotnického personálu, který byl původně plánován. Nemocnice ani během roku 2012 neměla k dispozici provozní dotace, kterých požívají v nemalé míře okolní nemocnice sdružené ve Zdravotnickém holdingu Plzeňského kraje. Tyto dotace poskytované vlastníkem nemocnic - Plzeňským krajem dosahují u některých zdravotnických zařízení výše mnoha desítek milionů korun. Jednání zakladatele i vedení Nemocnice Sušice probíhající na úrovni hejtmana Plzeňského kraje o podobné podpoře naší nemocnice nepřinesla úspěch. Během přípravy Memoranda o spolupráci, (mezi Nemocnicí Sušice o.p.s. společně s Městem Sušice na jedné straně a Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a Klatovskou nemocnicí a.s. na straně druhé), sice určité nabídky vedení kraje zazněly, ale konečné rozhodnutí o možnosti provozní dotace pro nemocnici v Sušici bylo negativní. Nyní k organizačně - strukturálním změnám zmíněným výše. 1. Rozhodnutím zastupitelstva Města Sušice doznala změn Zakladatelská listina nemocnice. Hlavní změny se odehrály v orgánech společnosti, konkrétně došlo k redukci počtu členů správní rady nemocnice, a to z 9 na 6. Od začala pracovat správní rada v novém personálním složení a uvedeném počtu členů. V novém složení pracuje od stejného data i dozorčí rada. V dozorčí radě byl posílen vliv vedení obcí spádové oblasti nemocnice. 2. V rámci celorepublikového tlaku Ministerstva zdravotnictví ČR na restrukturalizaci, s důrazem na redukci akutního lůžkového fondu, došlo ke snížení počtu akutních lůžek i v sušické nemocnici. Při jednání s plátci péče (hlavně s VZP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení, kdy pojišťovny souhlasí s poskytováním zdravotních služeb v nezměněném spektru a redukce nasmlouvaných akutních lůžek neomezí dosud poskytovaný objem zdravotní péče. 3. Na konci roku se podařilo završit jednání se zdravotními pojišťovnami o rámcových smluvních vztazích. Nemocnice Sušice o.p.s. bude mít od uzavřeny dlouhodobé rámcové smlouvy na poskytování zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami, se kterými dosud spolupracovala, a to na maximální možnou dobu 5 let. 4. V průběhu roku 2012 bylo Město Sušice jako zakladatel nemocnice v právní formě obecně prospěšné společnosti osloveno několika privátními subjekty, které projevily zájem o podíl na provozování našeho nemocničního zařízení. Jeden ze subjektů na smluvním podkladě provedl komplexní analýzu celého zdravotnického zařízení, jak po stránce zdravotní, tak ekonomické, personální i provozní. Výsledky této analýzy utvrdily avizovaný zájem soukromého subjektu. V této záležitosti budou probíhat další jednání na úrovni zakladatele nemocnice.

6 Popsané aktivity v případě, že by dosáhly reálného výsledku, by vyžadovaly samozřejmě změnu právní formy naší nemocnice. Závěrem bych chtěl vyjádřit dík všem zaměstnancům nemocnice za jejich pracovní úsilí. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům oddělení klinické biochemie a hematologie za získání Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL, což dokumentuje kvalitu služeb poskytovaných laboratorním provozem nemocnice. Toto osvědčení bylo získáno na přelomu roku 2011/12. Dále děkuji pacientům, kteří mají důvěru v naší nemocnici a vyhledávají zde zdravotní péči i všem dárcům, kteří jakoukoliv formou naše zdravotnické zařízení podporují. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

7 2. Základní údaje o nemocnici Název:Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III Sušice Identifikační číslo: Právní forma:obecně prospěšná společnost Zakladatel:Město Sušice Datum založení:1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdrav. péče Konzultant pro smluvní vztahy se ZP Úsek Úse ošetř.péče Úsek ekonomický Úsek provozní

8 3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Členové: Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Předseda : Členové : Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová

9 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová oddělení Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar ARO MUDr. Masák František Bc. Naušová Bronislava RLP MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

10 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jsem MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako vedoucí lékař ARO a záchranné služby. Pokusím se letos zaměřit na naši nemocnici nejen z pohledu anesteziologa. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě v naší nemocnici léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka. Já, jako anesteziolog se pohybuji po celé nemocnici, kde je mě právě třeba a tak vím, že na našich 94 akutních a 65 lůžkách následné péče jsme schopni se postarat o každého pacienta. Pacienty s akutními stavy přivezené vozidly záchranné služby primárně zajistíme a dále léčíme na chirurgickém, interním, dětském, gynekologickém či intenzivním lůžku, pacienty k doléčení a rehabilitaci zase na lůžku následné péče. V loňském roce jsme odoperovali okolo pacientů, na ambulancích ošetřili přes pacientů, na LSPP pro dospělé více než a na dětské pohotovosti přes pacientů. Nejsou to pacienti jen z našeho regionu, ale v sezóně lyžařských a letních sportů je to i velké množství turistů z různých koutů Čech, Moravy i cizinců. Posádky vozidel záchranné služby v roce 2012 zajistily, zaléčily a do zdravotnických zařízení celého regionu odvezly přes pacientů, většinu však do Nemocnice Sušice. O tyto pacienty se zde v současné době stará na interním oddělení 6 lékařů, z toho 2 mladí lékaři, 2 těsně před ukončením kompletního vzdělání a 2 atestovaní lékaři s úplnou erudicí k léčbě všech interních akutních stavů. Ve službách jsou jim nápomocni ještě další 2 erudovaní lékaři. Na chirurgickém oddělení pracují na ambulanci a na operačních sálech 4 plně erudovaní lékaři, 1 lékařka se základní atestací a 2 mladí lékaři připravující se na atestaci pod vedením zkušených kolegů, navíc se do práce na tomto oddělení zapojují i další 2 erudovaní chirurgové. Všichni mladí lékaři v naší nemocnici jsou opravdu příslibem pro budoucnost těchto dvou základních oborů. Spolupracují samozřejmě i s ostatními lékaři nemocnice a to se 2 lékaři na gynekologii, 2 pediatry a 3 erudovanými anesteziology. Celý komplement potom doplňují 3 atestovaní lékaři rentgenologové, biochemik - hematolog a na částečný úvazek pracující 2 rehabilitační lékaři. Všichni lékaři z akutních oddělení jsou zároveň v případě potřeby nápomocni i lékaři na LDN. A teď na příkladě 1 fiktivního pacienta se Vám pokusím přiblížit práci všech zaměstnanců naší nemocnice : Vozidlo ZZS přiveze do nemocnice pacienta po autonehodě, jedná se o ženu, která si stěžuje na bolesti hlavy, bolesti břicha a krutou bolest v oblasti pravého stehna. Zároveň je druhým vozidlem přivezen její malý syn, pacientka není schopna vyloučit těhotenství. Syn, který neutrpěl žádné zranění a je pouze rozrušený je ihned převezen na dětská observační lůžka, kde je vyšetřen pediatrem a observován do příjezdu příbuzných, kteří si ho odvezou do domácího ošetření. Žena je ihned z chirurgické ambulance převezena na RTG vyšetření hlavy, pravého stehna a pánve, zároveň je jí provedeno RTG vyšetření hrudníku, ale ze všeho nejdříve je odvezena na ultrazvuk, kde sonografista ve spolupráci s gynekologem vyloučí těhotenství a krvácení do dutiny břišní.

11 Poté po provedení všech rentgenů je stanovena diagnosa - zlomenina stehenní kosti vpravo a podezření na otřes mozku. Pacientka je umístěna na lůžku multioborové jednotky intenzivní péče, kde jsou nepřetržitě sledovány její základní životní funkce. Statimově je povolán externista - neurolog. Neurolog vylučuje na základě klinického vyšetření nitrolební komplikaci a dává svolení k operačnímu výkonu. Po premedikaci, interním vyšetření a ostatní nezbytné předoperační přípravě je pacientka převezena na operační sál, kde jí v narkóze operační tým provede osteosyntézu zlomené stehenní kosti. Po probuzení je převezena zpět na JIP, kde dostává kontinuálně léky na bolest, infuze a kde jsou dále monitorovány její životní funkce a sledován celkový stav. Po zlepšení a stabilizaci stavu je pacientka přeložena následující den na chirurgické oddělení. V dalších dnech je sledován stav operované končetiny, o pacientku se stará chirurg ve spolupráci s anesteziology a internisty, pacientka dostává léky na prevenci trombembolické choroby, analgetika a postupně je zahájena rehabilitace. Po týdnu je pacientka přeložena na lůžka následné péče k dokončení rehabilitace a po dalších 2 týdnech propuštěna samostatně mobilní o francouzských holích do domácího ošetřování. Takže jak vidíte, i pacient s těžkým zraněním a podezřením na mnohé komplikace byl v nemocnici v Sušici komplexně zaléčen, odoperován a po následné rehabilitaci propuštěn v dobrém stavu domů. Uvedl jsem samozřejmě jen fiktivní příklad, ale takových stavů léčíme v Nemocnici Sušice o.p.s. desítky ročně, někdy jsou závažnější, někdy méně, někdy končí stejně dobře jako tento, někdy o trochu méně, ale vždy je k našim pacientů přistupováno s tou největší odpovědností, s erudicí a odbornou kvalifikací. Pacienti to také velmi dobře cítí a ohlasy na naši léčbu jsou velmi pozitivní, což dokladují nejen děkovné dopisy pacientů a jejich příbuzných, ale i anketa spokojenosti prováděná každoročně v nemocnici. Díky většinou směřují lékařům, ale v mnoha případech si pacienti vzpomenou i na sestřičky, sanitáře, uklízečky, kuchařky a ostatní personál nemocnice, který vytváří tu správnou atmosféru potřebnou k péči o tak křehkou věc, jakou je naše zdraví. MUDr. Jiří Choc, náměstek pro LP

12 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2012 Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. Oproti minulému roku je zjevný nárůst počtu případů hospitalizovaných na akutních lůžkách, což činí v relativním vyjádření nárůst o 6,3 %. Úhradová vyhláška byla koncipována odlišným způsobem oproti předcházejícímu roku. Největší nárůst případů spadal opět do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Efektivita poskytování zdravotní péče s vazbou na úhradový mechanismus se projevila ve snížených průměrných nákladech na jeden hospitalizační případ ve srovnání s minulým rokem. Zkrácení průměrné ošetřovací doby na akutních lůžkách se projevilo i v roce Zajímavostí je jeden případ v MDC 15, což je novorozenec odrozený v listopadu 2012 v našem zdravotnickém zařízení mimo prostory klasického porodního sálu. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Objevuje se několik DRG bez dalšího členění dle závažnosti komplikací. Procentní zastoupení odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, dominance VZP je setrvalým stavem. Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2011 provedeno celkem vyšetření je patrný nárůst v objemu poskytované ambulantní péče. Opět efektivita vyplývající z úhradové vyhlášky nás nutí provádět léčebně preventivní péči převážně v ambulantním sektoru, stejně tak péči diagnostickou i předoperační. LDN Nárůst počtu případů na lůžkách následné péče při zkrácené průměrné ošetřovací době svědčí o časném přesunu pacientů k doléčení a rehabilitaci po zaléčení akutního stavu. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro smluvní vztahy se ZP

13 Tabulka č.1- Spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice Agreg. funkce: Počet Součet Průměr Průměr Průměr MDC IR Název Počet Náklady Náklady Délka hosp. Věk 00 Pre MDC ,5 67,0 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy ,4 60,1 02 Nemoci a poruchy oka ,0 78,0 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla ,1 39,6 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy ,1 68,7 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy ,0 68,1 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy ,4 52,2 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu ,4 61,0 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání ,6 57,3 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu ,0 55,1 10 Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční ,2 61,5 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu ,2 63,1 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy ,3 59,1 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy ,1 49,8 14 Těhotenství, porod a šestinedělí ,0 30,1 15 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období ,0 0,0 16 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické ,4 67,2 17 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory ,2 71,5 18 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) ,4 61,6 19 Nemoci a poruchy duševní ,4 54,9 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy ,1 36,4 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) ,3 45,8 22 Popáleniny ,2 70,7 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami ,6 42,7 25 Mnohočetné trauma ,5 50,9 Výkon nesouvisející se základní diagnózou ,5 67,5 Celkem: ,5 55,4

14 Tabulka č.2 - Struktura hospitalizovaných dle závažnosti komplikací CC IR: bez splitu bez CC s CC s MCC Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

15 Tabulka č.3 - Zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven ZP: VZP VoZP ČPZP OZP ZP ŠKODA ZPMV ZPMA Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 1 1 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou 6 6 Celkem:

16 Obložnost - LDN v % 100,0 75, 0 86,2 80,6 82,2 83,0 82,4 50, 0 25, 0 0, Obložnost - standardní lůžka v % 75,0 68,8 68,1 66,2 62,8 61,7 50,0 25,0 0, Obložnost - JIP v % 100,0 75,0 77,8 77,8 71,6 71,8 72,2 50,0 25,0 0,

17 Ošetřovací doba - LDN 80,0 68,6 73,2 71,4 73,6 63,9 60,0 40,0 20,0 0, Ošetřovací doba - standardní lůžka 8,0 6,0 6,2 6,2 6,0 5,8 5,5 4,0 2,0 0, Ošetřovací doba - JIP 4,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 2,0 1,0 0,

18 Počet ambulantních vyšetření Počet operací - celkem

19 Počet operací - chirurgické výkony Počet operací - gynekologické výkony velké Počet operací - gynekologické výkony malé

20 Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka Počet hospitalizovaných případů - LDN Počet hospitalizovaných případů - celkem

21 5. Ošetřovatelský úsek Rok 2012 byl rokem mnoha vzdělávacích aktivit. Kromě jiného jsme se zapojili do následujících vzdělávacích projektů financovaných ze zdrojů EU : Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči.tento projekt byl pořádán Sociální službou Města Sušice a vzdělávací kurzy využily převážně zdravotní sestry pracující na oddělení dlouhodobé péče. Projekt Adaptabilita zdravotnictví byl využit zdravotními sestrami všech oborů. V budoucnu nám umožní využít zkušeností takto získaných hlavně ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi pracovníky a tím ke zdokonalení kvality poskytované ošetřovatelské péče. V průběhu roku jsme využili nabídku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje na spoluúčast při předakreditačním šetření v ostatních nemocnicích Plzeňského kraje.tuto příležitost jsme rádi akceptovali, neboť jsme se rozhodli postupovat podobným směrem, který bychom chtěli završit získáním akreditace. Školící aktivity prováděli i samotní zaměstnanci nemocnice. Např. pracovníci záchranné služby se aktivně zapojili do přípravy proškolení všech zaměstnanců (včetně nezdravotníků) v kardiopulmonální resuscitaci. Aktivně se podílí dále na kontrolách resuscitačních pomůcek, průběžně školí střední zdravotnický personál v asistenci při resuscitaci. Byl nastaven systém průběžného střídání sanitářů a sanitářek na různých pracovištích, jehož cílem je dosažení komplexní kvalifikace personálu a plná operativní zastupitelnost na jiném oddělení a to bez nutnosti dalšího zaškolení. Pokračujeme v pořádání seminářů se zaměřením převážně na hygienickou problematiku v nemocnici, zároveň i nadále průběžně probíhají interní audity na všech odděleních. Pravidelně jsou sledovány indikátory kvality ošetřovatelské péče, vyhodnocení probíhá na poradách staničních sester. Velmi se nám osvědčilo zapojení NZP a PZP do základní rehabilitační péče. To umožňuje kontinuální průběh rehabilitace, pacienti rehabilitují i o víkendech v době nepřítomnosti rehabilitačních pracovníků. Toto oceňují jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. Na závěr mohu říct, že v letošním roce byl stabilizován počet všech zaměstnanců, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

22 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření V roce 2012 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila s mírnou ztrátou ve výši -183 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2011 došlo ke zlepšení o tis. Kč Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2012 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2012 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Počítačový server 85 Notebook XPS M 1530 CORE DUO 53 Celkem 138

23 6.3. Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: Závazky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad Za období roku 2012 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o tis.kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Pohledávky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2012 došlo k celkovému zvýšení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k

24 Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 82,7 % z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 14,7 % a ostatní odběratelé dluží 485 tis. Kč, což je 2,7 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Ostatní daně 2% Odpisy 2% Spotř.mater. 16% Spotř.energií 3% Opravy a udrž. 1% Osobní nákl. 70% Služby 5%

25 6.5. Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 25% Materiál pro úklid 2% Potraviny 24% DDHM 3% SZM 30% Prádlo, oděv 1% Krev 4% 6.6. Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb v % Opr.a udrž. 22,2% Ost.služby 74,5% Cestovné 3,2% Reprezentace 0,1%

26 6.7. Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 7% Praní prádla 17% Nájemné 16% Ostatní služby 54% Likv.odpadu 5% Revize 1% 6.8. Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis. Kč) ZUP celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo ZP (v tis.kč) Náklady na bod (v Kč) 1,39 1,35 1, Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

27 6.10. Mzdové náklady na lůžko - oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2010 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2010 Mzdové náklady (rok) 2011 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011 Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie standard. Lůžka Interna standard. Lůžka JIP LDN Celkem Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 98% Finanční dary 1% Ostatní výnosy 1%

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013

V ý r o č n í z p r á v a. Psychiatrická léčebna v Opavě. MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 V ý r o č n í z p r á v a 2 0 12 Psychiatrická léčebna v Opavě MUDr. Ivan Drábek, ředitel léčebny Opava, únor 2013 Roční zpráva o hospodaření Psychiatrické léčebny v Opavě. 2012 a) název zpracovatele,

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Dětská lázeňská léčebna / Léčebné lázně Lázně Kynžvart OBSAH ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 5 11.6.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost v oboru v Hlavním

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011

Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Hospodaření Nemocnice Český Krumlov, a.s. k 31.5.2011 Dne 14.6.2011 byl Valnou hromadou schválen Finanční plán NČK na rok 2011 s vyrovnaným rozpočtem. Zásadním problémem plánu je oblast tržeb, kde je úhradovou

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12. září 2014 6 Souhrn Činnost oboru rehabilitace a fyzikální medicína v Jihomoravském

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21. 10. 2014 10 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 10 22. 10. 2012 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3

ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998. 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 ALMEDA, a.s. Výroční zpráva za rok 1998 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 Praha 6 Suchdol IČO: 25079174 I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALMEDA... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2010. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 0 6 8 8 7 7 IČZ smluvního ZZ 3 2 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 C 3 2 M 0 0 4 Název IČO Nemocnice České Budějovice, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Olomouc 9 31.8.2006 Rehabilitační a fyzikální medicína - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa

Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému. MUDr. Milič Řepa Jak stanovit efektivitu zdravotní péče v DRG systému MUDr. Milič Řepa DRG Platba za diagnózu Platba za výsledek Vše agregováno Mrtvétermíny: TISS, JIP, ARO, ZUM, ZULP 2 Historie 2007 2008 2009 2010 20%

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava Roční zpráva Psychiatrické léčebny Jihlava za rok 2007 je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005,

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva

Psychiatrická léčebna Jihlava. Roční zpráva Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2011-1 - PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko správní fakulta Studijní obor Veřejná ekonomika a správa (spec. VE) Písemná práce (POT) do předmětu Ekonomika zdravotnictví a sociálních služeb (C_KVEKZD) Úhradové

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 1 30. 3. 2007 Lázeňská péče v Karlovarském kraji v roce 2006 Balneologic Care in

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR

Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR Screening zhoubných nádorů a adresné zvaní z pohledu SZP ČR MUDr. Renata Knorová, MBA ČPZP za SZP ČR 5.12. 2013 Seminář stav screeningových programů zhoubných nádorů v ČR a význam adresného zvaní občanů

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku.

Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. Obsah: Identifikační údaje Předmět podnikání Statutární orgán Společníci Základní kapitál Managment Zpráva jednatele společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku. - personální složení společnosti

Více