NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Pod Nemocnicí SUŠICE

2

3 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení 3.2. Správní rada 3.3. Dozorčí rada 3.4. Vedení nemocnice 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6. Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty 6.2. Rozvaha 6.3. Závazky a pohledávky 6.4. Skladba nákladů 6.5. Skladba materiálových nákladů 6.6. Skladba služeb 6.7. Skladba ostatních služeb 6.8. Náklady na bod 6.9. Mzdové náklady na lůžko Mzdové náklady na lůžko oddělení Skladba výnosů Skladba tržeb z prodeje služeb Skladba tržeb od pojišťoven Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 6.16 Tvorba výsledku hospodaření podle jednotlivých středisek 7. Personalistika 7.1. Struktura zaměstnanců 7.2. Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1. Poskytnuté finanční dary 8.2. Poskytnuté věcné dary Přílohy : č.1 - Rozvaha č.2 - Výkaz zisku a ztráty č.3 - Přílohy k účetní uzávěrce č.4 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č.5 - Výrok auditora č.6 Zápis z jednání dozorčí rady

4

5 1. Úvodní slovo ředitele nemocnice Život sušické nemocnice byl v roce 2012 determinován několika počiny spíše organizačněstrukturálního charakteru. Kromě nich se podařilo i nadále udržet stabilní situaci lékařského personálu po výzvě Děkujeme, odcházíme ještě doznívající z roku Podařilo se udržet stabilní poptávku po poskytování zdravotní péče a zájem pacientů po námi poskytovaných službách. Nejen k uspokojení zakladatele jsme dosáhli dobré ekonomické bilance a výsledek hospodaření roku 2012 je, navzdory restriktivní finanční politice zdravotních pojišťoven jako plátců péče, zcela vyrovnaný. Požadavek na co možná maximální ekonomickou soběstačnost společnosti ale nedovolil naplnit záměr zlepšení mzdové situace zvláště středního zdravotnického personálu, který byl původně plánován. Nemocnice ani během roku 2012 neměla k dispozici provozní dotace, kterých požívají v nemalé míře okolní nemocnice sdružené ve Zdravotnickém holdingu Plzeňského kraje. Tyto dotace poskytované vlastníkem nemocnic - Plzeňským krajem dosahují u některých zdravotnických zařízení výše mnoha desítek milionů korun. Jednání zakladatele i vedení Nemocnice Sušice probíhající na úrovni hejtmana Plzeňského kraje o podobné podpoře naší nemocnice nepřinesla úspěch. Během přípravy Memoranda o spolupráci, (mezi Nemocnicí Sušice o.p.s. společně s Městem Sušice na jedné straně a Plzeňským krajem, Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje a Klatovskou nemocnicí a.s. na straně druhé), sice určité nabídky vedení kraje zazněly, ale konečné rozhodnutí o možnosti provozní dotace pro nemocnici v Sušici bylo negativní. Nyní k organizačně - strukturálním změnám zmíněným výše. 1. Rozhodnutím zastupitelstva Města Sušice doznala změn Zakladatelská listina nemocnice. Hlavní změny se odehrály v orgánech společnosti, konkrétně došlo k redukci počtu členů správní rady nemocnice, a to z 9 na 6. Od začala pracovat správní rada v novém personálním složení a uvedeném počtu členů. V novém složení pracuje od stejného data i dozorčí rada. V dozorčí radě byl posílen vliv vedení obcí spádové oblasti nemocnice. 2. V rámci celorepublikového tlaku Ministerstva zdravotnictví ČR na restrukturalizaci, s důrazem na redukci akutního lůžkového fondu, došlo ke snížení počtu akutních lůžek i v sušické nemocnici. Při jednání s plátci péče (hlavně s VZP) se podařilo dosáhnout kompromisního řešení, kdy pojišťovny souhlasí s poskytováním zdravotních služeb v nezměněném spektru a redukce nasmlouvaných akutních lůžek neomezí dosud poskytovaný objem zdravotní péče. 3. Na konci roku se podařilo završit jednání se zdravotními pojišťovnami o rámcových smluvních vztazích. Nemocnice Sušice o.p.s. bude mít od uzavřeny dlouhodobé rámcové smlouvy na poskytování zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami, se kterými dosud spolupracovala, a to na maximální možnou dobu 5 let. 4. V průběhu roku 2012 bylo Město Sušice jako zakladatel nemocnice v právní formě obecně prospěšné společnosti osloveno několika privátními subjekty, které projevily zájem o podíl na provozování našeho nemocničního zařízení. Jeden ze subjektů na smluvním podkladě provedl komplexní analýzu celého zdravotnického zařízení, jak po stránce zdravotní, tak ekonomické, personální i provozní. Výsledky této analýzy utvrdily avizovaný zájem soukromého subjektu. V této záležitosti budou probíhat další jednání na úrovni zakladatele nemocnice.

6 Popsané aktivity v případě, že by dosáhly reálného výsledku, by vyžadovaly samozřejmě změnu právní formy naší nemocnice. Závěrem bych chtěl vyjádřit dík všem zaměstnancům nemocnice za jejich pracovní úsilí. Zvláštní poděkování patří všem zaměstnancům oddělení klinické biochemie a hematologie za získání Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL, což dokumentuje kvalitu služeb poskytovaných laboratorním provozem nemocnice. Toto osvědčení bylo získáno na přelomu roku 2011/12. Dále děkuji pacientům, kteří mají důvěru v naší nemocnici a vyhledávají zde zdravotní péči i všem dárcům, kteří jakoukoliv formou naše zdravotnické zařízení podporují. MUDr. Jiří Šedivý, ředitel nemocnice

7 2. Základní údaje o nemocnici Název:Nemocnice Sušice o.p.s. Sídlo: Pod nemocnicí 116/III Sušice Identifikační číslo: Právní forma:obecně prospěšná společnost Zakladatel:Město Sušice Datum založení:1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky a dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdrav. péče Konzultant pro smluvní vztahy se ZP Úsek Úse ošetř.péče Úsek ekonomický Úsek provozní

8 3.2. Správní rada Správní rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení správní rady: Předseda: Členové: Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3. Dozorčí rada Dozorčí rada byla jmenována zakladatelem Městem Sušice. Složení dozorčí rady: Předseda : Členové : Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4. Vedení nemocnice Ředitel: MUDr. Jiří Šedivý Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: MUDr. Jiří Choc Ekonomický náměstek: Ing. Romana Šmrhová Technický náměstek: Ing. Stanislav Švíka Náměstek ošetřovatelské péče: Dana Kosinová

9 3.5. Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová oddělení Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekolog.lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka LDN MUDr. Mejtová Jitka-vedoucí lékař Mikulová Jana, Patlejchová Dagmar ARO MUDr. Masák František Bc. Naušová Bronislava RLP MUDr. Choc Jiří-vedoucí lékař Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Rehabilitace MUDr. Kotěšovcová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6. Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti : 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

10 4. Lékařský úsek I v letošním roce, stejně jako v letech předcházejících píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jsem MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem lékařské péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako vedoucí lékař ARO a záchranné služby. Pokusím se letos zaměřit na naši nemocnici nejen z pohledu anesteziologa. Nemocnice Sušice se již léta stará o spád cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka, v neposlední řadě v naší nemocnici léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka. Já, jako anesteziolog se pohybuji po celé nemocnici, kde je mě právě třeba a tak vím, že na našich 94 akutních a 65 lůžkách následné péče jsme schopni se postarat o každého pacienta. Pacienty s akutními stavy přivezené vozidly záchranné služby primárně zajistíme a dále léčíme na chirurgickém, interním, dětském, gynekologickém či intenzivním lůžku, pacienty k doléčení a rehabilitaci zase na lůžku následné péče. V loňském roce jsme odoperovali okolo pacientů, na ambulancích ošetřili přes pacientů, na LSPP pro dospělé více než a na dětské pohotovosti přes pacientů. Nejsou to pacienti jen z našeho regionu, ale v sezóně lyžařských a letních sportů je to i velké množství turistů z různých koutů Čech, Moravy i cizinců. Posádky vozidel záchranné služby v roce 2012 zajistily, zaléčily a do zdravotnických zařízení celého regionu odvezly přes pacientů, většinu však do Nemocnice Sušice. O tyto pacienty se zde v současné době stará na interním oddělení 6 lékařů, z toho 2 mladí lékaři, 2 těsně před ukončením kompletního vzdělání a 2 atestovaní lékaři s úplnou erudicí k léčbě všech interních akutních stavů. Ve službách jsou jim nápomocni ještě další 2 erudovaní lékaři. Na chirurgickém oddělení pracují na ambulanci a na operačních sálech 4 plně erudovaní lékaři, 1 lékařka se základní atestací a 2 mladí lékaři připravující se na atestaci pod vedením zkušených kolegů, navíc se do práce na tomto oddělení zapojují i další 2 erudovaní chirurgové. Všichni mladí lékaři v naší nemocnici jsou opravdu příslibem pro budoucnost těchto dvou základních oborů. Spolupracují samozřejmě i s ostatními lékaři nemocnice a to se 2 lékaři na gynekologii, 2 pediatry a 3 erudovanými anesteziology. Celý komplement potom doplňují 3 atestovaní lékaři rentgenologové, biochemik - hematolog a na částečný úvazek pracující 2 rehabilitační lékaři. Všichni lékaři z akutních oddělení jsou zároveň v případě potřeby nápomocni i lékaři na LDN. A teď na příkladě 1 fiktivního pacienta se Vám pokusím přiblížit práci všech zaměstnanců naší nemocnice : Vozidlo ZZS přiveze do nemocnice pacienta po autonehodě, jedná se o ženu, která si stěžuje na bolesti hlavy, bolesti břicha a krutou bolest v oblasti pravého stehna. Zároveň je druhým vozidlem přivezen její malý syn, pacientka není schopna vyloučit těhotenství. Syn, který neutrpěl žádné zranění a je pouze rozrušený je ihned převezen na dětská observační lůžka, kde je vyšetřen pediatrem a observován do příjezdu příbuzných, kteří si ho odvezou do domácího ošetření. Žena je ihned z chirurgické ambulance převezena na RTG vyšetření hlavy, pravého stehna a pánve, zároveň je jí provedeno RTG vyšetření hrudníku, ale ze všeho nejdříve je odvezena na ultrazvuk, kde sonografista ve spolupráci s gynekologem vyloučí těhotenství a krvácení do dutiny břišní.

11 Poté po provedení všech rentgenů je stanovena diagnosa - zlomenina stehenní kosti vpravo a podezření na otřes mozku. Pacientka je umístěna na lůžku multioborové jednotky intenzivní péče, kde jsou nepřetržitě sledovány její základní životní funkce. Statimově je povolán externista - neurolog. Neurolog vylučuje na základě klinického vyšetření nitrolební komplikaci a dává svolení k operačnímu výkonu. Po premedikaci, interním vyšetření a ostatní nezbytné předoperační přípravě je pacientka převezena na operační sál, kde jí v narkóze operační tým provede osteosyntézu zlomené stehenní kosti. Po probuzení je převezena zpět na JIP, kde dostává kontinuálně léky na bolest, infuze a kde jsou dále monitorovány její životní funkce a sledován celkový stav. Po zlepšení a stabilizaci stavu je pacientka přeložena následující den na chirurgické oddělení. V dalších dnech je sledován stav operované končetiny, o pacientku se stará chirurg ve spolupráci s anesteziology a internisty, pacientka dostává léky na prevenci trombembolické choroby, analgetika a postupně je zahájena rehabilitace. Po týdnu je pacientka přeložena na lůžka následné péče k dokončení rehabilitace a po dalších 2 týdnech propuštěna samostatně mobilní o francouzských holích do domácího ošetřování. Takže jak vidíte, i pacient s těžkým zraněním a podezřením na mnohé komplikace byl v nemocnici v Sušici komplexně zaléčen, odoperován a po následné rehabilitaci propuštěn v dobrém stavu domů. Uvedl jsem samozřejmě jen fiktivní příklad, ale takových stavů léčíme v Nemocnici Sušice o.p.s. desítky ročně, někdy jsou závažnější, někdy méně, někdy končí stejně dobře jako tento, někdy o trochu méně, ale vždy je k našim pacientů přistupováno s tou největší odpovědností, s erudicí a odbornou kvalifikací. Pacienti to také velmi dobře cítí a ohlasy na naši léčbu jsou velmi pozitivní, což dokladují nejen děkovné dopisy pacientů a jejich příbuzných, ale i anketa spokojenosti prováděná každoročně v nemocnici. Díky většinou směřují lékařům, ale v mnoha případech si pacienti vzpomenou i na sestřičky, sanitáře, uklízečky, kuchařky a ostatní personál nemocnice, který vytváří tu správnou atmosféru potřebnou k péči o tak křehkou věc, jakou je naše zdraví. MUDr. Jiří Choc, náměstek pro LP

12 Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2012 Akutní lůžková péče Tabulka č. 1 ukazuje spektrum případů hospitalizovaných na akutních lůžkách nemocnice. Oproti minulému roku je zjevný nárůst počtu případů hospitalizovaných na akutních lůžkách, což činí v relativním vyjádření nárůst o 6,3 %. Úhradová vyhláška byla koncipována odlišným způsobem oproti předcházejícímu roku. Největší nárůst případů spadal opět do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Efektivita poskytování zdravotní péče s vazbou na úhradový mechanismus se projevila ve snížených průměrných nákladech na jeden hospitalizační případ ve srovnání s minulým rokem. Zkrácení průměrné ošetřovací doby na akutních lůžkách se projevilo i v roce Zajímavostí je jeden případ v MDC 15, což je novorozenec odrozený v listopadu 2012 v našem zdravotnickém zařízení mimo prostory klasického porodního sálu. V tabulce č. 2 je uvedena struktura hospitalizovaných opět pro jednotlivé hlavní kategorie nemocí ve vztahu k vykázaným komplikacím. Objevuje se několik DRG bez dalšího členění dle závažnosti komplikací. Procentní zastoupení odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Tabulka č. 3 zaznamenává poměrné zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven, dominance VZP je setrvalým stavem. Ambulantní péče V ambulancích nemocnice bylo za rok 2011 provedeno celkem vyšetření je patrný nárůst v objemu poskytované ambulantní péče. Opět efektivita vyplývající z úhradové vyhlášky nás nutí provádět léčebně preventivní péči převážně v ambulantním sektoru, stejně tak péči diagnostickou i předoperační. LDN Nárůst počtu případů na lůžkách následné péče při zkrácené průměrné ošetřovací době svědčí o časném přesunu pacientů k doléčení a rehabilitaci po zaléčení akutního stavu. MUDr. Karel Tomášek, konzultant pro smluvní vztahy se ZP

13 Tabulka č.1- Spektrum případů na akutních lůžkách nemocnice Agreg. funkce: Počet Součet Průměr Průměr Průměr MDC IR Název Počet Náklady Náklady Délka hosp. Věk 00 Pre MDC ,5 67,0 01 Nemoci a poruchy nervové soustavy ,4 60,1 02 Nemoci a poruchy oka ,0 78,0 03 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla ,1 39,6 04 Nemoci a poruchy dýchací soustavy ,1 68,7 05 Nemoci a poruchy oběhové soustavy ,0 68,1 06 Nemoci a poruchy trávicí soustavy ,4 52,2 07 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu ,4 61,0 08 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání ,6 57,3 09 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu ,0 55,1 10 Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční ,2 61,5 11 Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu ,2 63,1 12 Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy ,3 59,1 13 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy ,1 49,8 14 Těhotenství, porod a šestinedělí ,0 30,1 15 Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období ,0 0,0 16 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické ,4 67,2 17 Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory ,2 71,5 18 Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) ,4 61,6 19 Nemoci a poruchy duševní ,4 54,9 20 Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy ,1 36,4 21 Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) ,3 45,8 22 Popáleniny ,2 70,7 23 Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami ,6 42,7 25 Mnohočetné trauma ,5 50,9 Výkon nesouvisející se základní diagnózou ,5 67,5 Celkem: ,5 55,4

14 Tabulka č.2 - Struktura hospitalizovaných dle závažnosti komplikací CC IR: bez splitu bez CC s CC s MCC Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou Celkem:

15 Tabulka č.3 - Zastoupení hospitalizovaných dle jednotlivých zdravotních pojišťoven ZP: VZP VoZP ČPZP OZP ZP ŠKODA ZPMV ZPMA Celkem MDC IR Název Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet 00 Pre MDC Nemoci a poruchy nervové soustavy Nemoci a poruchy oka Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla Nemoci a poruchy dýchací soustavy Nemoci a poruchy oběhové soustavy Nemoci a poruchy trávicí soustavy Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu Nemoci a poruchy endokrinní, metabolické a nutriční Nemoci a poruchy ledvin a urologického traktu Nemoci a poruchy mužské reprodukční soustavy Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy Těhotenství, porod a šestinedělí Novorozenci a choroby způsobené v perinatálním období 1 1 Nemoci a poruchy krve a krvetvorných orgánů a poruchy imunologické Nemoci a poruchy myeloproliferativní a špatně diferencované nádory Infekční a parazitární nemoci (systémové, nebo nespecifikované lokalizace) Nemoci a poruchy duševní Užívání alkoholu/léků/drog a jimi způsobené organické mentální poruchy Zranění, otravy a toxické účinky léků (drog) Popáleniny Faktory ovlivňující zdravotní stav a jiný kontakt se zdravotními službami Mnohočetné trauma Výkon nesouvisející se základní diagnózou 6 6 Celkem:

16 Obložnost - LDN v % 100,0 75, 0 86,2 80,6 82,2 83,0 82,4 50, 0 25, 0 0, Obložnost - standardní lůžka v % 75,0 68,8 68,1 66,2 62,8 61,7 50,0 25,0 0, Obložnost - JIP v % 100,0 75,0 77,8 77,8 71,6 71,8 72,2 50,0 25,0 0,

17 Ošetřovací doba - LDN 80,0 68,6 73,2 71,4 73,6 63,9 60,0 40,0 20,0 0, Ošetřovací doba - standardní lůžka 8,0 6,0 6,2 6,2 6,0 5,8 5,5 4,0 2,0 0, Ošetřovací doba - JIP 4,0 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,0 2,0 1,0 0,

18 Počet ambulantních vyšetření Počet operací - celkem

19 Počet operací - chirurgické výkony Počet operací - gynekologické výkony velké Počet operací - gynekologické výkony malé

20 Počet hospitalizovaných případů - akutní lůžka Počet hospitalizovaných případů - LDN Počet hospitalizovaných případů - celkem

21 5. Ošetřovatelský úsek Rok 2012 byl rokem mnoha vzdělávacích aktivit. Kromě jiného jsme se zapojili do následujících vzdělávacích projektů financovaných ze zdrojů EU : Podpora systému celoživotního vzdělávání pracovníků v sociální péči.tento projekt byl pořádán Sociální službou Města Sušice a vzdělávací kurzy využily převážně zdravotní sestry pracující na oddělení dlouhodobé péče. Projekt Adaptabilita zdravotnictví byl využit zdravotními sestrami všech oborů. V budoucnu nám umožní využít zkušeností takto získaných hlavně ke zlepšení vzájemné spolupráce mezi pracovníky a tím ke zdokonalení kvality poskytované ošetřovatelské péče. V průběhu roku jsme využili nabídku Zdravotnického holdingu Plzeňského kraje na spoluúčast při předakreditačním šetření v ostatních nemocnicích Plzeňského kraje.tuto příležitost jsme rádi akceptovali, neboť jsme se rozhodli postupovat podobným směrem, který bychom chtěli završit získáním akreditace. Školící aktivity prováděli i samotní zaměstnanci nemocnice. Např. pracovníci záchranné služby se aktivně zapojili do přípravy proškolení všech zaměstnanců (včetně nezdravotníků) v kardiopulmonální resuscitaci. Aktivně se podílí dále na kontrolách resuscitačních pomůcek, průběžně školí střední zdravotnický personál v asistenci při resuscitaci. Byl nastaven systém průběžného střídání sanitářů a sanitářek na různých pracovištích, jehož cílem je dosažení komplexní kvalifikace personálu a plná operativní zastupitelnost na jiném oddělení a to bez nutnosti dalšího zaškolení. Pokračujeme v pořádání seminářů se zaměřením převážně na hygienickou problematiku v nemocnici, zároveň i nadále průběžně probíhají interní audity na všech odděleních. Pravidelně jsou sledovány indikátory kvality ošetřovatelské péče, vyhodnocení probíhá na poradách staničních sester. Velmi se nám osvědčilo zapojení NZP a PZP do základní rehabilitační péče. To umožňuje kontinuální průběh rehabilitace, pacienti rehabilitují i o víkendech v době nepřítomnosti rehabilitačních pracovníků. Toto oceňují jak pacienti, tak jejich rodinní příslušníci. Na závěr mohu říct, že v letošním roce byl stabilizován počet všech zaměstnanců, zlepšila se spolupráce mezi jednotlivými odděleními a doufám, že tento trend bude i nadále pokračovat. Dana Kosinová, náměstek ošetřovatelské péče

22 6. Ekonomika 6.1. Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) Ukazatel Výnosy Náklady Výsledek hospodaření V roce 2012 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila s mírnou ztrátou ve výši -183 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2011 došlo ke zlepšení o tis. Kč Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel Stálá aktiva Oběžná aktiva Aktiva celkem Vlastní zdroje Cizí zdroje Pasiva celkem V roce 2012 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. V roce 2012 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Počítačový server 85 Notebook XPS M 1530 CORE DUO 53 Celkem 138

23 6.3. Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název Krátkodobé závazky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem z toho: z obchodního styku z toho: po lhůtě splatnosti Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k je následující: Závazky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad Za období roku 2012 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o tis.kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k Pohledávky (v tis. Kč) ve lhůtě do 30 dnů do 90 dnů do 180 dnů nad 180 dnů Za období roku 2012 došlo k celkovému zvýšení pohledávek z obchodního styku o tis. Kč, ze tis. Kč k na tis. Kč k

24 Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP tis. Kč, což je 82,7 % z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny tis. Kč, což je 14,7 % a ostatní odběratelé dluží 485 tis. Kč, což je 2,7 % z celkové výše pohledávek z obchodního styku Skladba nákladů (v tis. Kč) Název Spotřeba materiálu Spotřeba energií Opravy a udržování Služby Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady Ostatní daně a poplatky Náklady celkem Skladba nákladů v % Ostatní náklady 1% Ostatní daně 2% Odpisy 2% Spotř.mater. 16% Spotř.energií 3% Opravy a udrž. 1% Osobní nákl. 70% Služby 5%

25 6.5. Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název Léky SZM Krev Prádlo, oděv DDHM Potraviny Materiál pro úklid Kyslík Pohonné hmoty Ostatní materiál Celkem Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 25% Materiál pro úklid 2% Potraviny 24% DDHM 3% SZM 30% Prádlo, oděv 1% Krev 4% 6.6. Skladba služeb (v tis. Kč) Název Opravy a udržování Cestovné Reprezentace Ostatní služby Celkem Skladba služeb v % Opr.a udrž. 22,2% Ost.služby 74,5% Cestovné 3,2% Reprezentace 0,1%

26 6.7. Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název Telefonní poplatky Praní prádla Nájemné Revize Likvidace odpadu Leasing Ostatní služby Celkem Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 7% Praní prádla 17% Nájemné 16% Ostatní služby 54% Likv.odpadu 5% Revize 1% 6.8. Náklady na bod Ukazatel Body celkem (v tis. Kč) ZUP celkem (v tis. Kč) Náklady (v tis. Kč) Výnosy mimo ZP (v tis.kč) Náklady na bod (v Kč) 1,39 1,35 1, Mzdové náklady na lůžko Ukazatel Mzdové náklady (v tis. Kč) Počet lůžek Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč)

27 6.10. Mzdové náklady na lůžko - oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2010 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2010 Mzdové náklady (rok) 2011 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2011 Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Dětské oddělení Gynekol. oddělení Chirurgie standard. Lůžka Interna standard. Lůžka JIP LDN Celkem Skladba výnosů (v tis. Kč) Název Tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje majetku Tržba z prodeje materiálu Finanční dary Provozní dotace Ostatní výnosy Výnosy celkem Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 98% Finanční dary 1% Ostatní výnosy 1%

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s. Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA

LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA LÉČEBNÉ LÁZNĚ LÁZNĚ KYNŽVART VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH Úvodní slovo ředitelky Léčebných lázní...3 Identifikační údaje organizace...4 Organizační struktura...5 Vedení organizace... 6 Provozy a oddělení...

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

za období 1.1. 31.12.2009

za období 1.1. 31.12.2009 Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudnice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ. MUDr. Ivan Drábek ředitel VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ MUDr. Ivan Drábek ředitel Březen 2014 Obsah 1) Základní údaje o organizaci 2) Zřízení organizace 3) Organizační struktura 4) Předmět činnosti 5) Základní

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky

Příloha tvořící součást účetní závěrky Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17. listopadu 1101, Roudnice nad Labem Příloha tvořící součást účetní závěrky za 1. 3. - 31. 12. 2002 IČO: 25443801 Tel.: 416 858 111-2 DIČ:

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ČSN EN ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2013 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice

Více

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.]

[ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] 2013 RK-02-2013-35, př. 3 Počet stran: 6 Nemocnice Jihlava p. o. Lukáš Velev [ SOUHRN VÝSLEDKU PERSONÁLNÍHO AUDITU Z 11. 11. 20111 A NÁSLEDNÝCH VLASTNÍCH OPATŘENÍ NEMOCNICE JIHLAVA P. O.] Dokument obsahuje

Více

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005

Psychiatrická léčebna Jihlava. Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601. Roční zpráva. za rok 2005 Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54, 586 24 Jihlava IČ: 00600601 Roční zpráva za rok 2005 - 1 - Roční zpráva je vypracovaná ve smyslu vyhlášky č. 323/2005 Sb. ze dne 12.8.2005, kterou se stanoví

Více

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012

Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Městská nemocnice Hustopeče držitel certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009 ISO 9001 : 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Městské nemocnice Hustopeče ZA ROK 2012 Ing. Petr Michna ředitel Městské nemocnice Hustopeče

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3 31.5.2004 Rehabilitace a fyzikální medicína - činnost oboru ve Středočeském kraji v roce

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ

POKYNY PRO VYPLŇOVÁNÍ Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice zdravotnického zařízení pro

Více

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava

PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA JIHLAVA Brněnská 54, 586 24 Jihlava 1) Základní údaje o zdravotnickém zařízení Psychiatrická léčebna Jihlava Brněnská 54 586 24 Jihlava IČ: 00600601 DIČ: CZ00600601 telefon: 567 552

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI

STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI STRATEGIE ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI POZNATKY A ZKUŠENOSTI MUDr. Ladislav Václavec, MBA Ředitel Slezské nemocnice v Opavě, příspěvkové organizace a Sdruženého zdravotnického zařízení

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 OBSAH: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s.... 6 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI... 7 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 6-02: Pololetní výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

1. Základní informace:

1. Základní informace: ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců dle věku a pohlaví 3.2. Struktura zaměstnanců

Více

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012

Petr Kocian Praha, Brno, Bratislava. IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Praha, Brno, Bratislava IVD - Vize českého zdravotnictví Praha, 23. května 2012 Hospitalizace Akutní péče Lidská práce Jednodenní chirurgie Plánovaná/ preventivní Sofistikované technologie 2 Velká chirurgie

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 10) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2005 rozvahový den 31. 12. 2005 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 8.10.2002 Ekonomika samostatných ordinací a některých dalších zdravotnických

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a výsledcích hospodaření za rok 2010 A.) Název: Rehabilitační ústav Hrabyně Adresa: 747 67 Hrabyně IČ: 00601233 Poštovní adresa: 747 67 Hrabyně Telefon: 553 603111 Telefax: 553 775285

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 213 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 213 Stránka 2 z 14 V Mostě dne 5.3.214 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2002 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky ÚZIS ČR, 2003 ISBN: 8072802496 1 Obsah Úvod... 3 Poznámky... 5 Nemocnice s počty lůžek v Plzeňském

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2007 Česká myelomová skupina je sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci

Více

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně

Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně V. kongres Medicína katastrof s mezinárodní účastí Brno 4.-5. 2. 2010 Cvičení TRAUMA 2009 z pohledu Úrazové nemocnice v Brně MUDr. Jan Filipinský ing. Vlasta Neklapilová Úrazová nemocnice v Brně Klinika

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí

ROČNÍ ZPRÁVA 2013. Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Motto: Tradice a kvalita v léčbě závislostí Obsah roční zprávy: 1. Základní informace str. 3 2. Organizační struktura str. 4-5 3. Personální údaje str. 5-6 3.1. Struktura zaměstnanců

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče, systém diferencované péče, multidisciplinární tým Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Organizační formy péče Jsou různé Musí zajistit plynulý a bezproblémový chod ošetřovací

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce.

Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné, neopakovatelné bytosti až do přirozeného konce. HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 ----------------------------------------- DOPROVÁZENÍ V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH ŽIVOTA Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné,

Více

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov

Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace. Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 vyhodnocení finančního hospodaření Léčebna respiračních nemocí Cvikov, příspěvková organizace Martinovo Údolí 532/II 471 54 Cvikov IČO 00673951 Charakteristika

Více

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno

Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO. 1 Vojenská nemocnice Brno Schvaluji: plk. Ing. Antonín VODÁK ředitel Vojenské nemocnice Brno V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2008 VOJENSKÁ NEMOCNICE BRNO 1 Vojenská nemocnice Brno V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000

Více

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod

Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod Strana 1 (celkem 12) Stodská nemocnice, a. s. Hradecká 600 333 01 Stod IČO 263 61 086 účetní období 2006 rozvahový den 31. 12. 2006 Obsah 01. Vývoj činnosti a hospodářské postavení společnosti 02. Vývoj

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi

Ověření zásad traumatologického plánování v praxi V. ročník konference MEDICÍNA KATASTROF a 8. konference SVLFVL ČLS JEP 27.-28.11.2008 Hradec Králové Ověření zásad traumatologického plánování v praxi Petr Hubáček Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vojenská nemocnice Brno Zábrdovická 3, 636 00 Brno tel.: 973 445 577; 973 445 464 fax: 973 445 611 www.vnbrno.cz e-mail: sekretariat@vnbrno.cz Schvaluji: plk. Ing. Antonín Vodák Ředitel Vojenské nemocnice

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby

Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby I.Vítová, vedoucí AZP, kl. 416 9.1.2015 Změny od 1.1.- výkony a regul.poplatky 2015 Mechanismy úhrady ambulantní péče Mechanismy úhrady lůžkové péče Limity pro rok 2015 Smlouvy se ZP Chyby při vykazování

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

, a.s. VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 OBSAH: ÚVOD...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE...5 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ...6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - ALMEDA, a.s....7 INFORMACE O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI...8 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI...14

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Zdravotně sociální služby Turnov VÝROČNÍ ZPRÁVA pro rok 2013 Předložil: Bc. Jaroslav Cimbál ředitel 28. října 812, 511 01 Turnov IČO 00854883 Obsah Obsah... 2 Úvodní slovo ředitele... 3 Vedoucí pracovníci

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO

vedoucí OZT 13) zdravotnické techniky 4e) údržba, servis a revize, údržba budov a vedoucí TO Podpisový řád FN HK příloha 2 b. Dokumenty podléhající finanční kontrole (výňatek) č. druh dokumentu podepisuje schvaluje pozn. 1. Smlouvy o převodu dlouhodobého hmotného majetku ve správě 2. Kupní smlouvy

Více

A. Klasifikace analytických účtů

A. Klasifikace analytických účtů A. Klasifikace analytických účtů Autor / Autoři: Hlavní autor: Ing. Markéta Bartůňková Spoluautoři: Ing. Petr Mašek Verze: 0.0 Datum: 17. 06. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus?

Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Anesteziologická ambulance nutnost nebo luxus? Jan Neiser Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta UP Olomouc Klinika anesteziologie a resuscitace Anesteziologická ambulance - východiska Odborná (přínos

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více