Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ Duben 2010. Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ"

Transkript

1 1 Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

2 Cílová skupina, metodika METODIKA osobní rozhovory se zástupci relevantní cílové skupiny (březen 2010) čeští respondenti: n=999, zahraniční respondenti: n=102 dotazník sestaven na základě požadavků zadavatele. RESPONDENTI 2 Na základě definice parametrů výzkumu byli do výzkumu zařazeni lidé, kteří: jsou ve věku 18 a více let v posledním půlroce se nezúčastnili výzkumu trhu či výzkumu veřejného mínění, nepracují v mediální, výzkumné oblasti nebo oblasti hotelnictví / ubytovacích služeb během posledních 6 měsíců byli ubytováni alespoň jednu noc v hotelu nebo penzionu v České republice, přičemž relevantní je pouze ta návštěva, kdy si ubytovací zařízení vybíral respondent sám.

3 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.1 Obecná frekvence využití Jak často využíváte možnost ubytování v hotelu nebo penzionu? 3 100% Nevím, bez odpovědi % Méně často než jednou za 12 měsíců % Asi jednou za 12 měsíců % 20% 0% Asi jednou za 6 měsíců Asi jednou za 3 měsíce Jednou za měsíc a častějij ČEŠTÍ RESPO ONDENTI VĚK let let 4-9 let 60 let a více VZDĚLÁNÍ Bez maturity S maturitou Vyso okoškolské PŘÍJEM DOM MÁCNOSTI Do a více MĚSTO DOT TAZOVÁNÍ Praha Brno Slavkov Telč Lu uhačovice RE EZERVACE rezervující ner rezervující KA ATEGORIE Penz zion do ** Pe enzion *** Pen nzion **** Ho otel do ** Hotel *** Hotel nad **** ZAHRANIČ ČNÍ RESP.

4 1. VYUŽITÍ SLUŽEB HOTELŮ / PENZIONŮ 1.2 Využití podle jednotlivých kategorií ubytovacích zařízení Jaké kategorie byl hotel, kde jste byl/a naposledy ubytován/a? 4 18% 32% 3% 3% 2% 10% 9% 16% 2% % Hotel Garni Penzion * Penzion ** Penzion *** Penzion **** Hotel * Hotel ** Hotel *** Hotel **** Hotel ***** Nevím, bez odpovědi Ubytovací zařízení Popis % českých respondentů % zahraničních resp. Hotely hotely * - ***** Penziony penziony * - **** Nižší kategorie hotely a penziony * - ** Střední kategorie hotely a penziony *** Vyšší kategorie hotely **** - ***** a penziony **** 2 27 Jiné, neví 4 3

5 2. DŮLEŽITOST VLASTNOSTÍ HOTELŮ / PENZIONŮ 2.1 Vlastnosti ubytovacího zařízení Jak důležitou roli pro Vás hrají následující vlastnosti, když vybíráte hotel / penzion, kde se chcete ubytovat? 1,2 1,7 2,2 1,44 1,3 1, 1,9 1,62 1,81 2,04 1,74 1,82 1,7 1,68 1,68 1,71 1,71 1,74 1,76 1,78 1,79 1,80 1,80 1, ,88 2,09 1,82 1,69 1,68 2, , , ,97 2,22 2,27 ČEŠTÍ RESPONDENTI ZAHRANIČNÍ RESPONDENTI 2,04 2,44 2,37 2,2 2,7 2,7 3,2 Čist tota zařízení Bezpečn nost zařízení Pocit pohodlí Lok kalita, místo Cena Služby nost pokoje Vybave Personál í restaurace Součást Atmosféra Snadn ná rezervace Klid a ticho vní spojení Dopra Vybaven nost zařízení Technický Možnos st parkování 3,00 Pově ěst, značka, í k internetu Připojení 2,84 Poče et hvězdiček 2,77 Wellnes ss možnosti 2,86 Příslušno ost k řetězci 2,8 Konferenč ční prostory 3,06 3,07 průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice důležité, =zcela nedůležité

6 2. DŮLEŽITOST VLASTNOSTÍ HOTELŮ / PENZIONŮ 2.2 Vlastnosti personálu 1,2 17 1,7 Jak důležitou roli pro Vás hrají následující vlastnosti personálu, když vybíráte ubytovací zařízení, kde chcete strávit noc? 1,41 1, 1,48 1,4 1,63 1,62 1,4 1, ,77 1,80 1,88 ČEŠTÍ RESPONDENTI ZAHRANIČNÍ RESPONDENTI 166 1,66 1,62 6 1,84 1, ,2 2, ,7 32 3,2 Vstřícný přístup Rychlost a pohotovost Profesionální chování, vystupování Celkový dojem Vzhled a upravenost První dojem Odborné znalosti Jazykové znalosti průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice důležité, =zcela nedůležité

7 2. DŮLEŽITOST VLASTNOSTÍ HOTELŮ / PENZIONŮ 2.3 Kvalita služeb 1,0 1, 2,0 2, 3,0 Jak důležitou roli pro Vás hrají následující aspekty kvality služeb, když vybíráte ubytovací zařízení, kde chcete strávit noc? 1,38 1,71 1,0 1, 1,6 1,9 2,06 1,98 1,9 2,22 1,66 1,69 1,69 1, ,87 2,32 1,71 1,68 1,76 1,81 1,8 2,12 2,08 1,92 ČEŠTÍ RESPONDENTI ZAHRANIČNÍ RESPONDENTI 1,61 1,90 1,93 2,02 2,49 2, ,94 2,94 7 Správ vnost vyúčto ování Kvalita pok krmů Kvalita sní ídaní Odstran nění technic závad kých Připom mínky a stížn nosti Poko ojské Úro oveň restau urace Jedno oduchost pla acení Rychlost pla acení Př říjezdové slu užby Pestrost sní ídaní Rece epce Příjímání platebních karet Od djezdové slu užby Úroveň Welln ness Úroveň ň konferenč čních prostor průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice důležité, =zcela nedůležité

8 2. DŮLEŽITOST VLASTNOSTÍ HOTELŮ / PENZIONŮ 2.4 Očekávané služby ve vztahu ke kategorii ubytovacího zařízení Které z následujících služeb byste očekával/a v hotelu té kategorie, ve kterém jste byl/a? 8 1,3 Pohodlná postel Bezpečnost a ochrana majetku Dobře vybavená koupelna Snídaně v ceně Garáže nebo hlídané parkování Snídaně formou švédského stolu Doplňkový prodej Internet na pokoji Kontaktní osoba pro pořadavky hosta Telefon na pokoji Klimatizace Pozdější/dřívější check-out/in Letáková služba Info a vstupenky na kulturní akce Zajištění dopravních služeb Wellness služby Minibar na pokoji 1,4 1, 1,6 1,7 1,8 19 1,9 2,0 Penzion do ** Penzion *** Penzion **** Hotel do ** Hotel *** Hotel nad **** průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=určitě ano, =určitě ne

9 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3.1 Hodnocení celkové spokojenosti 14 1,4 Jak jste byl/a celkově spokojen/a při poslední návštěvě hotelu nebo penzionu, kde jste byl/a ubytován/a? 1,41 9 1,8 2,2 1,89 1,89 1,91 1,98 1,66 1,9 1,8 1,76 1,89 2,04 1,98 2,00 1,87 1,69 1,78 1,89 1, ,11 1,87 1,88 1,92 1,92 1,96 1,83 2,0 2,30 1,74 1,82 1,90 1,93 1,90 2,21 2,6 ČEŠTÍ RESPONDENTI VĚK let let 4-9 let 60 let a více POHLAVÍ Muž Žena VZDĚLÁNÍ Bez maturity S maturitou průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice spokojen/a, =zcela nespokojen/a Vysokoškolské DOMÁCNOSTI Do a více CE VYUŽÍVÁNÍ n. 1x za měsíc PŘÍJEM FREKVENC Min DOTAZ určitě ano (%) spíše ano (%) spíše ne (%) určitě ne (%) Spokojenost? Opakování návštěvy? Doporučení přátelům? x za 3 měsíce 1x za 6 měsíců Pozn.: ostatní se vyjádřili neutrálně x za 12 měsíců Méně často DOTAZOVÁNÍ Praha Brno Slavkov Telč Luhačovice REZERVACE rezervující nerezervující KATEGORIE Penzion do ** Penzion *** Penzion **** Hotel do ** Hotel *** 1 1x MĚSTO Hotel nad **** ZAHR RANIČNÍ RESP. Naplnění očekávání vzhledem k ceně 100% 80% neví 60% méně než očekával/a 40% služby na očekávané 20% úrovni 0% více než očekával/a čeští resp. zahr. resp. N=999, celý vzorek

10 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3.1 Hodnocení celkové spokojenosti 3 30 Navštívená vs. do budoucna volená ideální kategorie ubytovacího zařízení navštívená ideální navštívená kategorie hotelu nižší kategorie ideální kategorie 2 22 Hotel * Hotel ** Hotel *** Hotel **** Hotel ***** ideální kategorie navštívená kategorie penzionu 0 Hotel Gar rni Penzion n * Penzion ** Penzion ** ** Penzion *** ** l * Hote Hotel ** Hotel ** ** Báze: čeští respondenti, kteří dokázali určit kategorii ubytovacího zařízení Hotel *** ** Hotel **** ** nižší kategorie e st tejná kategorie e ie stejná kategor vyšší kategorie vyšší kategorie e penzion hotel Penzion * Penzion ** Penzion *** Penzion ****

11 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3.2 Spokojenost s vlastnostmi ubytovacího zařízení 1,4 1,7 20 2,0 2,3 2,6 Jak jste byl/a spokojen/a s následujícími vlastnostmi ubytovacího zařízení, kde jste byl/a naposledy ubytován/a? 1,89 1, ,92 2,03 1,63 1,86 2,23 2,2 důležitost spokojenost čeští resp. spokojenost zahraniční resp. 1,90 2,19 1,80 1,94 1,96 2,07 2,18 1,7 1,60 1,60 1,64 1,67 1,67 1,68 1,68 2,2 1,70 1,73 1,74 1,74 1,79 1,81 1,86 1,87 2,1 1,91 2,3 1, ,68 2,16 2,24 2,30 2,40 2,03 2,10 1, ,9 3,2 Lok kalita, místo Cena Čisto ota zařízení Bezpečn nost zařízení í restaurace Součástí á rezervace Snadn Po ocit pohodlí Možnos st parkování Personál Klid a ticho Atmosféra Služby Doprav vní spojení Vybaven nost pokoje hnický stav Tec Vybaven nost zařízení Pově ěst, značka, Poče et hvězdiček í k internetu Připojení Příslušno ost k řetězci Wellnes ss možnosti Konferenč ční prostory průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice spokojen/a, =zcela nespokojen/a

12 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3.3 Spokojenost s vlastnostmi personálu 1,4 Jak jste byl/a spokojen/a s jednotlivými aspekty práce personálu ubytovacího zařízení, kde jste byl/a naposledy ubytován/a? důležitost spokojenost čeští resp. spokojenost zahraniční resp ,7 1,73 1,60 1,68 1,6 1,72 1,71 1,70 1, ,0 1,62 1,69 1,72 1,73 1,76 1,82 1, , , ,6 Vstřícný přístup Vzhled a upravenost Rychlost a pohotovost Profesionální chování, vystupování První dojem Celkový dojem Odborné znalosti Jazykové znalosti průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice spokojen/a, =zcela nespokojen/a

13 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3.4 Spokojenost s kvalitou služeb Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou služeb ubytovacího zařízení, kde jste byl/a naposledy ubytován/a? 13 1,4 1,7 2,0 2,3 2,6 2,9 1,64 1,7 1,81 1,48 1,9 1,62 důležitost spokojenost čeští resp. spokojenost zahraniční resp. 1,74 1, ,91 2,21 2,04 2,11 1,97 1,97 2,12 2,09 2,21 2,49 1,70 1,71 2,6 1,7 1,77 1,78 1,78 1,78 1,78 1,80 1,84 1,91 2, ,28 3,2 Správn ost vyúčtová ní Jednod uchost place ní Ry ychlost place ní Kvalita snída ní Kvalita pokrm mů Příj jezdové služb by Pokojsk ké Připomí ínky a stížnos sti Odstraně ění technickýc ch závad Úrov veň restaurac ce Odj jezdové služb by Příjím mání platebníc ch karet Recepc ce Pe estrost snída ní Úr oveň Wellnes ss Úroveň konferenčníc ch prostor průměrné hodnoty při hodnocení s využitím školních známek, kde 1=velice spokojen/a, =zcela nespokojen/a

14 3. SPOKOJENOST S NAPOSLEDY VYUŽITÝM HOTELEM / PENZIONEM 3. Chybějící služby Chyběla Vám nějaká služba v hotelu/penzionu, kde jste byl/a naposledy? Jaká konkrétní služba Vám chyběla? 14 Ano Ne Nevím čeští respondenti zahraniční respondenti % 20% 40% 60% 80% 100% internet, wi-fi wellness, relax bazén, přístupný bazén pohodlná postel, pořádný polštář včasné odstranění závad vyžití pro děti, koutek kvalitnější jídlo větší výběr při snídani,,pestrost jídla restaurace tv v pokoji, fungující televize komunikace, ochota, vstřícnost pomalý, líný, lhostejný personál sportovní vyžití 3 zapůjčení vozidla, taxi hluk N=100, čeští respondenti, kterým chyběla služba

15 4. Informační zdroje o hotelích / penzionech Web ubytovac cího zařízení Kde jste sháněl/a informace o hotelu / penzionu? Info/doporuče ení známých 37 Ubyto ovací servery čeští respondenti zahraniční respondenti Předešlá osobn ní zkušenost Info/do oporučení CK Doporučení zam městnavatele Propagač ční materiály hotelu/ /penzionu Internet reference vlastní zkušenost propagační materiály jiné Rece enzní stránky Internet tové diskuze Jiná média 100% 80% 60% 40% 20% 0% Jaký je Váš vztah k recenzním internetovým stránkám? čeští šírespondenti zahraniční respondenti Neslyšel/a o nich Ví, že existují, ale nevyužívá Využívá jako méně podstatnou informaci Podstatný zdroj informací, ale nepřispívá do nich Podstatný zdroj, sám/sama do nich přispívá Neví, bez odpovědi 1

16 . Rezervace hotelu / penzionu Rezervoval/a jste si hotel pro svůj pobyt předem? 16 čeští respondenti zahraniční respondenti % 10% 20% 30% 40% 0% 60% 70% 80% 90% 100% Ano Ne Nevím V jakém časovém předstihu? Přes jaký distribuční kanál? 100% 100% 7 3 Nevím % 24 Déle 80% Půl roku 60% 60% 28 Čtvrt troku % Měsíc 40% dní 32 20% 2 20% 38 1 Týden 0% dny 12 0% čeští respondenti zahraniční čeští respondenti zahraniční respondenti respondenti Nevím Hotelový server CK/CA Web hotelu Telefon čeští respondenti: N=704, respondenti, kteří si hotel rezervovali zahraniční respondenti: N=9, respondenti, kteří si hotel rezervovali čeští respondenti: N=704, respondenti, kteří si hotel rezervovali zahraniční respondenti: N=9, respondenti, kteří si hotel rezervovali

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce

Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce Metodika nástrojů zjišťování potřeb a spokojenosti obyvatel obce ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ MĚSTA ŽAMBERKA A JEHO ORGÁNŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST CZ104/4101/8900094 OBSAH 1

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ (EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM), STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A KRAJEM VYSOČINA MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V BYSTŘICI NAD PERNŠTEJNEM

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 1 na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli MČ Praha 1 uskutečněného v lednu únoru Vypracovala: Agora CE Petra Rezka 12 Praha 4 www.agora-ce.cz

Více

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření

Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Průzkum potřeb a spokojenosti obyvatel obce, dotazníkové šetření Dotazníkové šetření mezi obyvateli města Vamberk Dotazníkové šetření se uskutečnilo v měsíci březnu 2014 a prováděla ho skupina vyškolených

Více

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm

Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Výsledky Analýzy potřeb sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb ve správním obvodu města Frenštát pod Radhoštěm Zpracoval

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA MAPOVÁNÍ POTŘEB VEŘEJNOSTI AUGUR Consulting, dlouholetý člen České marketingové společnosti dodržující kodex ESOMAR a principy SIMAR, uskutečnil pro Město Kopřivnice exkluzivní výzkum, který proběhl na přelomu května a června 2012

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 3 na základě dotazníkového průzkumu mezi uživateli sociálních služeb uskutečněného v březnu Vypracovala: Agora Central Europe Petra Rezka 12 Praha

Více

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10

MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAPOVÁNÍ POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V MČ PRAHA 10 na základě průzkumu

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

Cíl ankety. Koncepce ankety

Cíl ankety. Koncepce ankety Cíl ankety Cílem ankety bylo zjistit názory a připomínky obyvatel související s rozvojem sociálních služeb na Sušicku a to na základě dílčích otázek zaměřených zejména na informovanost o sociálních službách

Více

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel

Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel Průzkum spokojenosti a potřeb obyvatel regionu a návrh komunikační ní strategie úřadu vůči občanům Zadavatel: Město Jeseník Masarykovo nám. 167/1 790 01 Jeseník Ostrava, srpen 2011 Obsah: 1. Průzkum spokojenosti

Více

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015

OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 OFICIÁLNÍ JEDNOTNÁ KLASIFIKACE UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2013 2015 Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení České republiky Obsah: 1. Úvod 2. Vymezení základních pojmů 3. Zákonná

Více

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH VZDĚLÁVAC VACÍ POTŘEBY V PRAŽSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH CH Shrnutí výsledků z výzkumu realizovaného v rámci r aktivity číslo 7 projektu Rozvoj a další vzdělávání lektorů,, konzultantů pro neziskové

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza

SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza SOUHRNNÁ ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sekundární analýza na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech v průběhu září 2006 až května Vypracovala:

Více

Střední školy v zahraničí

Střední školy v zahraničí Střední školy v zahraničí Praha Brno Plzeň Liberec Sydney www.studyline.cz Obsah Strana Úvodem 1 Proč využít služeb STUDYLINE? 2 Obecné informace o programu High School 3 Typy středních škol 4 Státní x

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v mikroregionu Nové Město na Moravě Vypracovali: Josef Brůna Ing. Hana Janů Jana Musilová Rita Skalníková, DiS. Jakub Topinka 1 Jedním z dalších a důležitých

Více

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb sociálních služeb Moravskoslezského kraje červenec 2012 Analýza potřeb sociálních služeb v Moravskoslezském kraji Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-9-2 Analýza potřeb

Více

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi

Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Analýza potřeb osob ohrožených sociální exkluzí a osob v krizi Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého

Více

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU

STUDIJNÍ OPORA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU STUDIJNÍ OPOR RA PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU Lenka Švajdová Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Podnikání v cestovním ruchu a volnočasových aktivitách Ing. Bc. Lenka Švajdová, Ph.D.

Více

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009

Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 2014 včetně porovnání s rokem 2012 a 2009 Jeden svět na školách Zpráva o dotazníkovém šetření na středních školách z roku 01 včetně porovnání s rokem 01 a 00 Úvod Společnost Člověk v tísni, o. p. s. zopakovala na přelomu dubna a května 01 dotazníkové

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL

VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL VELETRHY A VÝSTAVY JAKO NÁSTROJ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÝCH ŠKOL Barbara Morská Klíčová slova: Veletrhy, výstavy, podpora prodeje, public relations, cíle vystavovatele, výběr veletrhu. Key words:

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ANALÝZA POTŘEB OBČANŮ MĚSTA OSTRAVY V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2013 Tato studie byla vytvořena v rámci projektu Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě

Více