Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví Období: školní rok 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, SLAVÍČKOVA 1 Příspěvková organizace

2 Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY Základní údaje o škole Historie a umístění školy Charakteristika školy Představení tříd Provoz školy NEFORMÁLNÍ KURIKULUM Podmínky předškolního vzdělávání Dlouhodobé záměry rozvoje Naše aktivity a oslavy FILOSOFIE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A JEHO VÝCHODISKA Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Metody a formy práce Vzdělávání děti se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných FORMÁLNÍ KURIKULUM EVALUACE Evaluační činnost pedagogů Evaluační činnost ředitelky ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ...36 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

3 1. Představení školy 1. 1 Základní údaje o škole Identifikační údaje IČ: Adresa: Slavíčkova 1, Brno Telefon: web: Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-sever Právní forma: část obce, IČO: Se sídlem Bratislavská 70, Brno Kolektiv pracovnic mateřské školy Pedagogičtí pracovníci Ředitelka školy: Ivona Mašínová Zástupkyně ředitelky: Hana Dočekalová Učitelky: Renata Pospíšilová, Bohuslava Lidmilová Renata Brožková, Jana Černíková Eva Týnská, Mgr. Martina Šplíchalová Zdravotní sestra: Martina Minsterová Provozní pracovníci Školnice: Marie Musilová Provozní pracovnice: Zlatuše Lunerová Vedoucí školní kuchyně: Ivana Nováčková Vedoucí kuchařka: Radka Němcová Kuchařka: Lucie Zukalová Pomocná kuchařka: Alena Valíková 3

4 Historie 1. 2 Historie a umístění školy V roce 1969 byla slavnostně otevřena budova jeslí a mateřské školy na ulici Slavíčkova. V přízemí se nacházely dvě třídy jeslí pro děti od jednoho do tří let věku a školní kuchyně, v poschodí pak tři třídy pro děti ve věku od tří do šesti let. Jednotlivé třídy navštěvovaly děti stejného věku. V roce 1989 se otevřely dvě třídy v prvním poschodí pro děti se zdravotním oslabením a o čtyři roky později se ukončil provoz jeslí. Místo nich byly nově zřízeny dvě třídy pro děti bez zdravotního oslabení. Od roku 1993 má škola 4 třídy. Mateřská škola Brno, Slavíčkova 1 byla zřízena ke dni jako příspěvková organizace. Od roku 1998 do roku 2011 patřila škola do sítě Škol podporujících zdraví. V současné době pokračujeme v duchu podpory zdravého životního stylu, v následujícím školním roce budeme pracovat podle Školního vzdělávacího programu: Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání i Kurikula podpory zdraví Charakteristika školy Jsme běžnou mateřskou školou se specifickým zaměřením na péči o děti alergické a zdravotně oslabené. Kapacita školy je 100 dětí a je plně využita. V každé ze čtyř tříd je zapsáno 25 dětí různého věku. Dvě třídy navštěvují děti se zdravotním oslabením, další dvě třídy děti bez zdravotního oslabení. Personál, který zajišťuje provoz, tvoří ředitelka, šest učitelek, dětská zdravotní sestra, školnice, uklízečka, vedoucí stravování a tři kuchařky. Specializujeme se na péči o děti s lehčími formami astmatu, kožními onemocněními a se sníženou obranyschopností. Z provozních důvodů nemůže naše mateřská škola zajistit speciální stravování pro děti s potravinovou alergií. Péče ve třídách pro děti se zdravotním oslabením je vedena ve dvou liniích zdravotní a pedagogické. Zdravotní sestra a pedagogičtí pracovníci spolu úzce spolupracují. Režim dne se přizpůsobuje požadavkům a potřebám dětí. 4

5 Dětská zdravotní sestra Po příchodu dětí provádí ranní filtr, kde zjišťuje a zaznamenává aktuální zdravotní stav dítěte. Na základě tohoto zjištění a po domluvě s rodiči stanoví náplň denní terapie. Do režimu dne zařazuje fyzikální terapii a také s dětmi provádí dechová cvičení ke zlepšení dechových funkcí s ohledem na diagnózy jednotlivých dětí. Zdravotní sestra také podává dětem předepsané léky, zajišťuje péči o ekzematicky a vede zdravotní záznamy o dětech. Má na starost vybavení lékárny. Nedílnou součástí náplně práce zdravotní sestry je pravidelná denní konzultace jídelníčku s vedoucí stravování i s rodiči dětí trpících potravinovou alergií. Zdravotní sestra konzultuje s učitelkou vhodné oblečení dětí na pobyt venku vzhledem k ktuálnímu počasí. Dalším úkolem zdravotní sestry je denní obsluha přístrojů na čištění a zvlhčování vzduchu, kontrola jejich správné funkčnosti, údržba a spolupráce s revizním technikem při jejich revizi. Fyzikální terapie V případě potřeby dle aktuálního zdravotního stavu dětí lze do denního léčebného programu zahrnout také některé úkony fyzikální terapie. Zdravotnické přístroje, které má zdravotní sestra k dispozici inhalátor, soluxy a tepelné obklady lavatherm. Čisté, hygienické a bezprašné prostředí V obou třídách pro zdravotně oslabené děti i v tělocvičně jsou přístroje na filtrování a zvlhčování vzduchu. Tepelně-vlhkostní mikroklima je denně monitorováno, zdravotnice i učitelky dohlížejí během celého dne na chod a funkčnost přístrojů. Ve všech třídách jsou okna namísto záclon stíněna hygieničtějšími žaluziemi, podlahové krytiny jsou z důvodu zamezení prašnosti kryty PVC. Lůžkoviny jsou z nealergických materiálů, balíčky s lůžkovinami každého dítěte jsou skladovány na policích odděleně, tak, aby se vzájemně nedotýkaly, pyžama jsou věšena na poutka, aby byla celodenně větratelná. Lehátka jsou prodyšná a omyvatelná. Ve všech prostorách budovy je udržována čistota tak, aby odpovídala vysokým hygienickým požadavkům. Čistící prostředky používáme kvalitní a nedráždivé 5

6 1. 4 Představení tříd Třídy pro zdravotně oslabené děti Veverky Do naší třídy chodí spousta malých i velkých Veverek a Veveřiček, každé ráno přihopsáme čilí, plní elánu, radostné nálady a pohody a už netrpělivě čekáme, co se dnes dozvíme nového. Během celého dne si můžeme vybírat z velkého množství hraček, stavebnic, kostek, nechybí ani různé převleky, kostýmy, čepičky. Nejraději si hrajeme v našich koutcích, kde máme pro svoji hru soukromí a můžeme tak rozvíjet svoji fantazii. Chlapci se převážně věnují různým stavbám silnic a domů, mají dokonce svůj pracovní stůl s nářadím a dřevem. Některým Veverkám se třeba líbí jen tak odpočívat na relaxačním polštáři. Zkrátka, snažíme se o to, aby až opustíme naše veverčí doupě, se z nás staly samostatné Veverky, které se už umí o sebe postarat, orientují se v jiném prostředí, pomáhají druhému a dokážou vyjádřit své myšlenky, pocity a názory. Zajíčci Tak si to představte! U nás ve třídě jsme všichni Zajíčci my se tak totiž jmenujeme! Ráno, když přijdeme do školky, můžeme si hrát s čím chceme, s kým a na co chceme. Třeba máme pěknou kuchyňku, kde můžeme vařit opravdu na sporáku a v hrncích. A taky si můžeme nakoupit v našem obchůdku, máme tam i pokladnu s penězi a dost zboží. Nebo si můžeme hrát s panenkami, vozit je v kočárku, převlékat a koupat. Kluci obyčejně staví města a v nich silnice i železnici. Nebo třeba, když jsou to kutilové, můžou na pracovním ponku zkoušet pracovat s hřebíčky, kladívkem, pilkou jako velcí chlapi. Taky máme spoustu stavebnic, her, puzzlí, můžeme stříhat i lepit. Kdo je neposeda, může se klidně pohoupat na žebříku nebo na laně. Prostě strašně moc věcí! 6

7 Každý den si pro nás paní učitelky něco připraví a pak si společně hrajeme na cestování, na školáky, na přírodovědce ale i na povolání, zvířátka a naučíme se při tom spoustu nových věcí: jak to chodí v přírodě, co, kdo dělá, jak funguje naše tělo, co se děje ve městě. Už umíme spoustu věcí, tak se k nám klidně přijďte podívat! Vaši Zajíčci Třídy pro děti bez oslabení Ježečci U nás u Ježečků je pořád veselo. Smějeme se, když nás polechtá sluníčko svými paprsky a nemračíme se na zatažený den. Společně překonáváme těžkosti, získáváme znalosti a praktické zkušenosti, učíme se věřit svým schopnostem. Vymýšlíme si obyčejná dobrodružství a zkoušíme nové věci. Vytváříme si příjemné, útulné a bezpečné prostředí, které nám umožňuje zkoumat, bádat, tvořit, představovat si a vnímat. Vzájemně si pomáháme a děláme si radost společnými oslavami. A stále platí bez ohledu na to, kolik vám je let že když vyrazíte do světa, nejlepší je chytit kamaráda za ruku a držet se pohromadě. My u Ježečků to tak děláme!:o) Ať jsi ježčí holka nebo ježčí kluk, udělej tu s námi kruh, naučím tě, co máš znát, pojď si se mnou, pojď si hrát, každý je náš kamarád! 7

8 Žabičky MOTTO : Pojďte žabky honem sem, začíná nám nový den. Veselá je naše školka, to ví kluk i každá holka. U nás v ŽABIČKOVÉ TŘÍDĚ máme rádi pohodu a veselou náladu. Rádi si společně vytváříme hezké, barevné prostředí okolo sebe, aby nám v něm bylo dobře a mohli si každý den hrát, povídat, tvořit a poznávat. Nakreslili jsme si Pravidla soužití, která se snažíme dodržovat máme se rádi, pomáháme mladším kamarádům, dodržujeme čistotu okolo sebe, umíme zdravit, děkovat... Také si dokážeme vzájemně sdělovat svoje zážitky, podporovat se, vyslechnout a poradit si a nebo, chcete-li, trochu se učíme a trochu přemýšlíme a každý den trochu malujeme a kreslíme, zpíváme a tancujeme, hrajeme a pracujeme. Zkrátka snažíme se žít vyrovnaně jako správné ŽABIČKY A ŽABÁČCI. Jsme veselé žabičky, máme chytré hlavičky. Do školky se těšíme, vždy se něco dozvíme. Kamarádům pomáháme, protože se rády máme. 8

9 1. 5 Provoz školy Provozní doba MŠ Slavíčkova 1 je zřízena jako zařízení s celodenním provozem, provoz zahajuje v 6:30 hodin a končí v 16:30. Dvě třídy v prvním poschodí jsou vyčleněny pro děti alergické a zdravotně oslabené, třídy v přízemí navštěvují děti bez zdravotního oslabení. Děti mohou přicházet do MŠ podle možností rodičů, nejpozději však do 8:45, kdy se škola uzamyká. Příchod i odchod dětí v jinou než stanovenou dobu je možný po předchozí domluvě s paní učitelkou na třídě.v době oběda nedoporučujeme vyzvedávat děti dříve. Dbáme i na správné stravovací návyky a chceme dětem dopřát dostatek času ke klidnému obědu. Provoz tříd Zajíčků a Veverek Sudý týden Lichý týden Ranní scházení 6:30 7:30 třída Veverek 6:30 7:45 třída Veverek od 7:30 se děti schází ve svých třídách od 7:45 se děti schází ve svých třídách Rozcházení po 12:30 13:00 12:30 13:00 obědě Odpolední 14:45 15:30 ve svých třídách 14:45 15:45 ve svých třídách rozcházení v 15:30 děti ze třídy Zajíčků přechází k Veverkám v 15:45 děti ze třídy Veverek přechází k Zajíčkům 15:30 16:30 rozcházení dětí ve třídě Veverek 15:45 16:30 rozcházení dětí ve třídě Zajíčků Provoz tříd Ježečků a Žabiček Ranní scházení Rozcházení po obědě Odpolední rozcházení Sudý týden 6:30 7:00 ve třídě Ježečků od 7:00 se děti schází ve svých třídách 12: :45 15:45 ve svých třídách v 15:45 děti ze třídy Žabiček přechází k Ježečkům 16:00 16:30 rozcházení dětí ve třídě Veverek Lichý týden 16:00 16:30 rozcházení dětí ve třídě Zajíčků 9

10 2. Neformální kurikulum 2. 1 Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky Škola se nachází v Brně, v sídlišti Lesná, které je považováno za jedno z nejčistších míst ve městě. Budova je jednoposchoďová, panelová ze 70. let. V přízemí se nacházejí dvě třídy pro děti bez zdravotního oslabení, školní kuchyně, kancelář ředitelky, kancelář vedoucí stravování, malá sborovna pro učitelky a hygienické zázemí. V prvním poschodí jsou dvě třídy pro děti alergické a zdravotně oslabené, velká tělocvična, pracovna dětské zdravotní sestry, sborovna pro učitelky, místnost pro provozní zaměstnankyně, knihovna, sklad didaktických pomůcek a hygienické zázemí. Třídy jsou prostorné, světlé. V jedné části jsou stolečky, kde se děti mohou věnovat didaktickým hrám, výtvarným činnostem, zadní část je třídy je vybavená jako herna, kde děti odpoledne odpočívají. V herně i ve třídě mají děti k dispozici hrací koutky. Většina hraček k rozvoji jemné motoriky (lego, cheva, atd.) je umístěna v průhledných krabicích tak, aby si je děti mohly dle svého zájmu vybírat. Všechny hračky jsou dětem dostupné a mají ve třídě své místo. Učitelky je průběžně kontrolují a doplňují. Nábytek zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí ,5 cm. 26 cm výška židle, 46 cm výška stolu 112, cm.30 cm výška židle, 52 cm výška stolu Tělocvična Nadstandardní tělocvična je vybavena lezeckou stěnou, ribstoly, košem na košíkovou, trampolínou, balanční houpačkou, balančním válcem, dřevěnou překlápěčkou, prolézacími tunely, rozkládací a variabilní žebříkovou sestavou, šlapadly, dřevěným skateboardem, bazénkem s malými míčky, boxovacím panákem, padáky, chůdami, sestavou tvrzených molitanových bloků různých tvarů, provazovým žebříkem, lanem nářadí a náčiní každým rokem dokupujeme. Pro cvičení jemné motoriky slouží panel všedních dovedností. 10

11 Školní zahrada Součástí areálu mateřské školy je velká zahrada s umělým svahem, rozsáhlým travnatým porostem, dlážděným hřištěm, spoustou vzrostlých stromů, keřů a malou květinovou skalkou. V různých částech jsou rozmístěna čtyři krytá pískoviště. Vybavení doplňuje několik větších dřevěných průlezek a staveb. Osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky se řídí Provozním řádem školy. Životospráva Zaměřujeme se na zdravý životní styl, vedeme děti k úctě ke zdraví, ke správným návykům ochraňující zdraví a správnému stravování. O děti se zdravotním oslabením a alergiemi se kromě učitelek stará i zdravotní sestra, která podává dětem naordinované léky a aplikuje fyzikální terapii a dechová cvičení. Stravování Zajišťuje školní jídelna při MŠ. Organizace a rozsah stravování v MŠ se řídí Provozním řádem Školní jídelny v souladu s platnými právními předpisy. Každá den mají děti čerstvou zeleninu a ovoce, jeden den v týdnu je do jídelníčku zařazováno bezmasé jídlo, dále luštěniny, ryba a jedenkrát týdně sladké pokrm. Při svačince se děti obsluhují samy, učitelky dětem pomáhají. Oběd vydávají kuchařky. Děti nejsou do jídla nuceny, respektujeme po domluvě s rodiči stravovací zvyklosti dětí. Pitný režim Po celý den je zajištěn pitný režim. Druh používaných nápojů k jídlům. Čaj, voda, vitaminové nápoje, šťávy, džusy, mléko a mléčné nápoje. Během dne se děti obsluhují dle potřeby samy, k dispozici mají čaj a vodu. Čaj je ve várnici, voda v konvicích ze speciálního nerozbitného materiálu nepojímajícího pachy. Pobyt venku Děti pobývají na školní zahrada nebo poznávají okolí školy při vycházkách. Na školní zahradě se děti věnují spontánním, pohybovým hrám sezónním hrám. Během školního roku budou probíhat výlety s rodiči (lyžařský zájezd). Časový harmonogram pobytu venku viz. Náš den v MŠ. 11

12 Psychosociální podmínky Sociální klíma Je vytvářeno na základě vzájemné důvěry a spolupráce všech zaměstnanců školy. Za velmi důležitou považujeme pohodu prostředí, vzájemnou empatii a komunikaci s dětmi. Velmi přínosné je zařazování komunitních kruhů, kde mají děti prostor pro vyjádření, diskusi a se učí i naslouchat. Také s dětmi vytváříme pravidla vzájemného soužití, která máme v každé třídě viditelně vystavena. Pravidla soužití pro dospělé - Nasloucháme ušima, očima, srdcem - Respektujeme názor druhého - Říkáme pravdu tak, aby neublížila - Neshazujeme druhého - Máme úctu jeden k druhému Pravidla soužití v našich třídách pro děti - pijeme po celý den, - co je správně, co je špatně, - máme se rádi, jsme kamarádi - zdravíme se a děkujeme, - pomáháme si, - chceme být zdraví, - povídáme si s kamarády (komunitní kruh), - jsme malí pořádníčci Učitelky si pravidla s dětmi výtvarně ztvární a vystaví si je ve třídě. Podrobnější popis pravidel budou mít k dispozici i rodiče v šatně. Organizace Denní program je proměnlivý a variabilní dle aktuálních podmínek školy, sleduje vytvoření většího prostoru pro spontánní činnosti a přirozenou aktivitu dětí. 12

13 Náš den v MŠ denní program tříd pro alergické děti 6:30 7:30/7:45 (sudý / lichý) scházení dětí ve třídě Veverek, volné hry, individuální práce, ranní filtr v pracovně zdravotní sestry 7:30/7:45 8:45 scházení dětí ve svých třídách, hrové činnosti a pohybové aktivity, výtvarné aktivity, námětové hry, volné aktivity dětí dle jejich výběru 8:30 9:00 hygiena, svačina, (děti svačí dle potřeby) 9:00 9:30 spontánní i řízené, skupinové a individuální aktivity a hry s dětmi, komunitní kruh, v tělocvičně pohybové, relaxační cvičení 9:30 9:45 příprava na pobyt venku, úklid třídy, hygiena 9:45 11:45 pobyt venku, pohybové aktivity dětí 11:45 12:00 příprava na oběd, hygiena 12:00 13:00 oběd, rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek 13:00 14:30 odpolední odpočinek, postupné vstávání dětí, hygiena, individuální práce s předškoláky, klidové činnosti, úklid lůžkovin 14:15 14:45 hygiena, odpolední svačina 14:30 volné hry děti, individuální práce s učitelkou, odpolední pobyt na školní 15:30/15:45 15:30/15:45 16:30 zahradě, postupné odcházení dětí spojení tříd, sudý týden se děti rozchází ve třídě Veverek, lichý ve třídě Zajíčků Náš den v MŠ denní program tříd pro děti bez oslabení 6:30 7:00 scházení dětí ve třídě Ježečků, volné hry, individuální práce 7:00 8:45 scházení dětí ve svých třídách, hrové činnosti a pohybové aktivity, výtvarné, námětové hry, volné aktivity dětí dle jejich výběru 8:20 8:50 hygiena, svačina, (děti svačí dle potřeby) 8:50-9:20 spontánní i řízené, skupinové a individuální aktivity a hry s dětmi, komunitní kruh, v tělocvičně pohybové, relaxační cvičení 9:20 9:35 příprava na pobyt venku, úklid třídy 9:35 11:35 pobyt venku, pohybové aktivity dětí 11:35 11:50 příprava na oběd, hygiena 11:50 12:50 oběd, rozcházení dětí po obědě, příprava na odpočinek 12:50 14:20 odpolední odpočinek, postupné vstávání dětí, hygiena, individuální práce s předškoláky, klidové činnosti, úklid lůžkovin 14:15 14:45 hygiena, odpolední svačina 14:20 16:00 volné hry děti, individuální práce s učitelkou, odpolední pobyt na školní zahradě, postupné odcházení dětí 15:45 děti ze třídy Žabiček přechází k Ježečkům 16:00 16:30 spojení tříd, děti odchází sudý týden do třídy Veverek, lichý týden do třídy Zajíčků, odkud se rozchází 13

14 Řízení mateřské školy Statutárním orgánem mateřské školy je ředitelka. Ta spolupracuje se všemi zaměstnanci, rodiči, zřizovatelem, dalšími orgány státní správy a samosprávy a partnery školy. Řízení mateřské školy se blíže věnuje Organizační řád školy. Personální a pedagogické zajištění Všichni pracovníci mají požadované vzdělání, dále se průběžně vzdělávají (kurzy, samostudium). Ředitelka školy podporuje mezi pracovníky komunikaci a spolupráci. Informace si pracovníci předávají převážně osobně nebo oběhovým sešitem. Režim dne je plánován v zájmu dětí a jejich potřeb. Mateřská škola spolupracuje s PPP Kohoutova. Personálnímu řízení se blíže věnuje Organizační řád školy. Spoluúčast rodičů Během školního roku zveme rodiče na různé akce, pracovní dílničky či vystoupení dětí. Od školního roku 2011/2012 nabídneme rodičům domácí tvoření rodičů s dětmi. Rodiče s dětmi budou v domácím prostředí vytvářet nejrůznější výrobky a výtvory. Učitelky poskytnou rodičům pro domácí tvoření náměty vycházející z témat, která v daném období s dětmi probírají. Tímto chceme podporovat aktivní spolupráci mezi rodinou a školou, dětmi a rodiči. Výslednými výrobky zpříjemníme prostředí školy. Program akcí je variabilní, dle aktuální situace jej můžeme pozměňovat. Rodiče jsou o akcích dostatečně dopředu informováni. Během školního roku zveme rodiče na následující akce: 14

15 Plán spolupráce s rodiči Schůzka rodičů nově srpen V MŠ třída ž Žabiček přijatých dětí Členská schůze rodičů září V MŠ Podzimní dílničky říjen V jednotlivých třídách Brigáda na zahradě říjen Na školní zahradě Program pro děti s lampiony listopad Školní zahrada Společné Vánoční setkání prosinec V jednotlivých třídách Beseda s učitelkou 1. třídy ZŠ leden V MŠ/ZŠ Sobotní lyžařský zájezd s únor rodiči Zimní pracovní dílničky únor V jednotlivých třídách Jarní brigáda na zahradě duben Na školní zahradě Velikonoční pracovní dílničky duben V jednotlivých třídách Svátek maminek květen Vystoupení dětí pro maminky Sobotní výlet dle volby květen rodičů Rozloučení s předškoláky červen V MŠ, na školní zahradě Schůzky Klubu rodičů září, únor, dále dle zástupci Klubu rodičů potřeby Edukativně - stimulační skupiny 2. polovina školního roku v MŠ intenzivní příprava na školu, vedou vyškolené učitelky Domácí tvoření rodičů a děti Během školního roku Naše nabídka rodičům. Nabízíme možnost půjčování knih z naší velké školní knihovny. Dětskou literaturu, ale i knihy s odbornou pedagogickou tématikou. Zájemci se mohou přihlásit u paní učitelky Renaty Brožkové ve 2. třídě - Veverky, která s nimi domluví termín a ráda poradí i s výběrem knih Dlouhodobé záměry rozvoje Formulace dlouhodobých záměrů rozvoje vychází z Podmínek předškolního vzdělávání. Podrobněji jsou rozpracovány ve Vizi školy v horizontu čtyř let, kterou průběžně vyhodnocujeme. Věcné podmínky: - neustále připravovat pro děti podnětné prostředí, vybavené funkčním a estetickým nábytkem - vybavit a doplňovat zahradu o nové prvky (záhony, květinová zahrádka, ovocné stromy) - zabezpečit stavbu nového plotu na školní zahradě - vytvořit vhodné materiálně-technické zázemí pro zaměstnance (PC pro učitelky z dolních tříd) - dle potřeby obměňovat hračky ve třídě - průběžně doplňovat třídy didaktickými pomůckami - dbát na čistotu a upravenost školy i jejího okolí 15

16 Životospráva: - dodržovat pitný režim, - motivovat děti k vyšší spotřebě tekutin - vést děti ke správným stravovacím návykům - dále rozšiřovat nabídku ovoce a zeleniny - vést děti k pohybu ale i odpočinku - seznamovat děti s riziky úrazů, nemocí - vést děti k ochraně svého zdraví a soukromí - dopřát dětem spontánní pohyb, zpřístupnit jim náčiní a nářadí - doplňovat materiálně-technické vybavení školy - častěji zařazovat tělovýchovné aktivity do režimu dne Psychosociální podmínky: - vytvořit dětem podmínky pro pozvolnou adaptaci - vytvářet pozitivní klima uvnitř školy - dodržování pravidel slušného chování - vést děti ke vzájemné pomoci, spolupráci, toleranci, empatii - volit aktivity s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti dětí - využívat přirozený zájem dětí, hledat nové formy a metody při práci s nimi - upřednostňovat prožitkové, kooperativní, situační učení, tvořivou dramatiku Organizace: - dopřát dětem spontánní pohyb, zpřístupnit jim náčiní a nářadí - doplňovat materiálně-technické vybavení školy - zavádět relaxační chvilky pro děti během dne - řád dne je vždy sestavovat s ohledem na potřeby dětí - zabezpečit dětem dostatek času pro spontánní hru ve spolupráci s rodinou projednávat včasný příchod do mateřské školy - seznamovat rodiče s režimem školy, doporučit jeho dodržování Řízení mateřské školy: - zapojovat všechny pedagogické pracovníky do tvorby, realizace a evaluace ŠVP, TVP - získávat a vyhodnocovat informace z kontrolních činností, v případě zjištění nedostatků sjednat ihned nápravu a přijmout opatření - být empatický a příkladem pro ostatní 16

17 - vést zaměstnance ke spolupráci a komunikaci - efektivně motivovat zaměstnance - důsledně dodržovat stanovená pravidla - brát na vědomí názory zaměstnanců a operativně je s nimi projednávat Personální a pedagogické zajištění: - zvyšování kvalifikace (další vzdělávání pedagogů) - podporování spolupráce mezi zaměstnanci vzájemné hospitace, výměna zkušeností, materiálů - podporování spolupráce mezi zaměstnanci a vedením školy, otevřená komunikace - podporování spolupráce mezi zaměstnanci a rodiči - být vždy vzorem pro děti Spoluúčast rodičů: - posilovat spolupráci mezi rodiči a školou - zpřístupnit školu rodičům - vytvářet prostor pro komunikaci a důvěru - umožnit rodičům spolurozhodovat o dění ve škole - konzultovat vzdělávací záměry a individuální pokroky dětí - pořádat konzultační hodiny, schůzky, zvát na ně odborníky (logopedy, PPP, apod.) - zprostředkovat komunikaci mezi rodinou a odborníky - vyhledávat mezi rodiči potenciální sponzory školy 2. 3 Naše aktivity a oslavy Během školního roku realizujeme zpravidla následující akce. Program akcí je variabilní, dle aktuální situace jej můžeme pozměňovat. 17

18 Akce během školního roku Schůzka rodičů nově přijatých dětí srpen V MŠ Členská schůze rodičů září V MŠ Podzimní dílničky říjen V jednotlivých třídách Brigáda na zahradě říjen Na školní zahradě Drakiáda listopad Na školní zahradě Program pro děti s lampiony listopad Školní zahrada Mikulášská besídka prosinec V jednotlivých třídách Společné Vánoční setkání prosinec V jednotlivých třídách Beseda s učitelkou 1. třídy ZŠ leden V ZŠ/MŠ Sobotní lyžařský zájezd s rodiči únor Masopustní karneval únor V MŠ Zimní pracovní dílničky únor V jednotlivých třídách Poznáváme Brno jaro Poznávací vycházky, dílničky Vynášení Smrtky březen Procházka k řece Svratce Čarodějnický rej duben Na školní zahradě Jarní brigáda na zahradě duben Na školní zahradě Velikonoční pracovní dílničky duben V jednotlivých třídách Svátek maminek květen V jednotlivých třídách Sobotní výlet dle volby rodičů květen Týden dětských radovánek červen V MŠ Rozloučení s předškoláky červen V MŠ Schůzky Klubu rodičů září, únor, dále dle potřeby V MŠ Plavání Solná jeskyně Flétna Jezírko Cvičení na balónech s hudbou Edukativně - stimulační skupiny Lidové tradice a tvořivost Kroužky AJ, pohybová průprava a pohybové hry, taneční pohybový kroužek Během školního roku Během školního roku Během školního roku Během školního roku Během školního roku 2. polovina školního roku Během školního roku Během školního roku v bazénu ZŠ Milénova vede zkušená lektorka ZŠ Solná jeskyně Filia v MŠ, seznamování s hrou vedou vyškolené učitelky MŠ Ekocentrum Lipka, Soběšice v MŠ, vede vyškolená učitelka v MŠ intenzivní příprava na školu, vedou vyškolené učitelky v MŠ, vedou učitelky ve třídách během školního roku v MŠ dle zájmu rodičů 18

19 3. Filosofie školního vzdělávacího programu a jeho východiska Každé dítě má právo prožít smysluplný život ve zdraví a ve společnosti uplatňující demokratické principy. V naší mateřské škole chceme, aby se rozvíjelo podle svých možností co nejpřirozeněji po stránce tělesné, psychické, sociální i duchovní. Proto směřujeme k tomu, aby si dítě během předškolního vzdělávání vytvořilo kvalitní základy pro celý život. Náš Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) Co nás baví? Hrát si, poznávat a být zdraví vychází z Kurikula podpory zdraví v mateřské škole a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Tyto dva dokumenty jsme spojili tak, aby co nejvíce korespondovaly s hlavním záměrem ŠVP, aby respektovaly přirozené potřeby a individuální možnosti dětí, položily základy celoživotního učení. Hlavní záměr ŠVP Hlavním záměrem ŠVP je podpora zdraví, zdravého životního stylu a vedení k zodpovědnosti a úctě ke svému zdraví a ke svému životu. Snažíme se děti vést k tomu, aby si uvědomily, že zdraví nás i našeho okolí není samozřejmostí a musíme se jej naučit chránit pro svůj budoucí život. Proto při naší každodenní práci s dětmi směřujeme k tomu, aby si děti během předškolního vzdělávání osvojily potřebné postoje a praktické dovednosti, které jim toto umožní. Také se zaměřujeme na podporu komunikace a spolupráce za harmonického rozvoje celé osobnosti dítěte předškolního věku Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole Holistický přístup Holismus jako filosofický směr vychází z latinského slova holon neboli celek. Celek ovlivňuje podobu a funkčnost všech svých částí. Má starší tradici než interakční přístup. Podle holistického pojetí vychází zdraví z celistvé struktury lidské bytosti a jejího prostředí. Spojením těchto dvou přístupů vzniklo holisticko-interakční pojetí. To umožnilo vznik nové oblasti prevence zdraví. K naplnění hlavního záměru ŠVP uplatňujeme dva základní principy Kurikula podpory zdraví v mateřské škole (dále jen Kurikulum), na jejichž filosofii stavíme podstatu předškolního vzdělávaní naší mateřské školy. 19

20 1. Princip Respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce považujeme za nejdůležitější postoj, který škola podporující zdraví kultivuje jak u dětí, tak u učitelů a rodičů a který promítá do tvorby odpovídajících podmínek své vzdělávací činnosti. Tento postoj je pro ni klíčem k uskutečňování obecnějšího postoje úcty k člověku, lidským společenstvím a přírodě na naší planetě. Kurikulum považuje tento postoj za nejdůležitější pro utváření obecnějšího postoje úcty k člověku, lidskému společenství, přírodě i naší planetě. Pokud respektujeme přirozené potřeby dětí, musíme vědět co to potřeba je a jednotlivé oblasti potřeb dobře znát. Potřeba je nárokem jednotlivce vůči prostředí. Potřebou je člověk motivován. Potřeby nám pomáhají udržet základní funkce a žít plnohodnotný život. Neuspokojování potřeb (nebo některé potřeby) vede k omezení nebo narušení výměny hodnot jakýchkoli což má za následek negativní citový prožitek, kterému říkáme frustrace. (Havlínová, 2000) Pokud tato frustrace trvá delší dobu, může vést k deprivaci, ta se projevuje fyzickým neprospíváním jedince, motorickou neobratností, citovou a intelektovou nevyspělostí, nerovnoměrným vývojem, poruchami chování a pozornosti, agresivitou, apatií. (Průcha, Walterová, Mareš 1998) Z uvedeného vyplývá, jak jsou potřeby a jejich správné uspokojování nepostradatelné pro harmonický vývoj jedince. Pro naši práci vycházíme z členění základních potřeb dítěte podle psychologa Dunovského: a) Základní biologické potřeby - zajištění kvalitní výživy - uspokojování hygienických potřeb - dostatek tepla - ochrana před škodlivými vlivy životního prostředí - vytváření podnětného prostředí b) Základní psychické potřeby (úzce souvisí se sociálními) - Potřeba náležitého přívodu podnětů (stimulace) Předškolní pedagog připravuje dítěti přiměřeně podnětné prostředí, ve kterém bude mít dítě prostor pro přirozenou zvídavost. 20

21 - Potřeba smysluplnosti světa Proto, aby dítě dokázalo porozumět okolnímu světu, musí mu pedagog dát smysl a řád. Prostředí a chod mateřské školy by dětem mělo poskytovat pocit bezpečí, také by měly být schopné se v něm orientovat. - Potřeba jistoty Tato potřeba je uspokojována zejména prostřednictvím citových vztahů. Do nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání plnila tuto funkci hlavně rodina. Předškolní období je pro dítě a budování vztahů s okolním světem velice důležité. Pedagog musí k dítěti přistupovat individuálně, poskytovat mu a podporu, náklonnost, zájem. - Vědomí vlastní identity Předškolní pedagog vytváří dítěti takové podmínky, ve kterých se může realizovat a prožít úspěch. Není však na škodu, když dítě v určitých situacích selže a musí hledat jinou cestu k dosažení cíle. - Potřeba otevřené budoucnosti I dítě potřebuje životní perspektivu, stanovuje si, čeho chce dosáhnout (např. zavázat tkaničky, naučit se jezdit na kole). Pedagog dítěti vytváří vhodné situace, ve kterých získává nové vědomosti, dovednosti a již získané si ukotvuje. c) Základní sociální potřeby Socializace jedince začíná jeho narozením a provází cel jeho další život. V období předškolního věku má ale významný vliv na celkový rozvoj dítěte. Bez sociálních podnětů může být celkový vývoj dítěte značně ohrožen. Mezi nejvýznamnější sociální potřeby patří potřeba lásky a bezpečí, potřeba někam patřit, sociálního kontaktu/komunikace. d) Základní vývojové potřeby Vývojové potřeby vedou jedince k vyhledávání nových a doposud nezvládnutých činností, kterými se dál rozvíjí a které vedou k posunu v jeho vývojové úrovni. (Dunovský, 1999) 21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA OLOMOUC, ŠKRÉTOVA 2. MOTTO Člověk člověku v životě je vším, nejvíce láskou, kterou nechce zpět. Žijeme dny své s jejím tajemstvím,

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ I z malé obyčejné housenky se rozvine krásný motýl Mateřská škola Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Platnost od 1. 9. 2008 Aktualizace k 31. 8. 2010,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov

Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov Školní vzdělávací plán Mateřská škola Milešov objevování a zkoumání okolního světa Aktualizace : k 27.8.2012 1 Údaje : Název školy : Základní škola a mateřská škola Velemín Telefon : 416 59 71 15 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace, Odloučené pracoviště: Místo poskytovaného vzdělávání: MŠ Mahenova 3, Jihlava Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice

Školní vzdělávací program mateřské školy Křešice Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice, příspěvková organizace Bezručova 141, 411 48 Křešice, tel. 416 786 144, e-mail: reditelna@zskresice.cz IČO - 750 03 635, www.zskresice.cz Školní

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK

MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK Základní škola a Mateřská škola Vranovice, Masarykova 178, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA BARBÁNEK,,OBJEVUJEME SVĚT PRO ZDRAVÝ ŽIVOT Č.J. Projednáno

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oříšek Brno, Ořešín 57, 62100 Brno, příspěvková organizace Pro období září 2012 srpen 2015 1 Obsah školního vzdělávacího programu 1. název,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO

Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO Školní vzdělávací program Mateřské školy Nespeky KOLEČKO 2014-2017 Spolu to dokážeme! Vypracovala: Mgr. Monika Písková ve spolupráci s pedagogy školy Obsah I. Identifikační údaje II. III. Charakteristika

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH

tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBSAH Mateřská škola Česká Třebová,Habrmanova, Okres Ústí nad Orlicí tel. : 465 531 111 Habrmanova 1779 e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 560 02 Česká Třebová ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 210/2009/RE

Více

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola POD ŠPILBERKEM, Brno, Údolní 9a, příspěvková organizace KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ NÁŠ SVĚT PRO OBDOBÍ OD ZÁŘÍ 2011 DO SRPNA 2014 č.j. JP

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATČANY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu: Radostné poznávání Naše krédo: Dopřát dětem aktivní a krásné dětství

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA Dr. E. Beneše Dr. E. Beneše 694 278 01 Kralupy nad Vltavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ HRAJEME SI CELÝ ROK Zpracovali: Mgr. Pavla Kicková Jitka Králová Eva Chleborádová

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Mateřská škola Olomouc Helsinská 11, příspěvková organizace Mateřská škola Helsinská 11 Mateřská škola Čapka Choda 12 Je nám dobře na světě Aktualizace byla projednána na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více