Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity"

Transkript

1 Poruchy imunity imunodeficity alergie stavy autoimunity MUDr. Drahomíra Rottenbornová

2 Imunodeficity chybí nebo je porušena některá ze součástí imunitního systému infekce u takto postižených jedinců mohou být vyvolány nejen běžnými patogeny, ale i patogeny podmíněně patogenními postiženy mohou být mechanismy nespecifické i specifické rezistence, např. defekt složek komplementu snížení počtu nebo poruchy funkce leukocytyů poruchy tvorby protilátek kombinované imunodefecity (většinou neslučitelné se životem) mohou být vrozené nebo získané

3 Vrozené imunodeficity poměrně vzácné mohou se projevovat širokou škálou klinických příznaků od zcela němých až po závažné projevy těžkých infekcí vedoucích k smrti postiženého jedince v útlém věku Získané imunodeficity mnohem běžnější. Možné příčiny: metabolické choroby (cukrovka) imunosupresivní a cytostatická léčba, záření choroby zažívacího traktu, podvýživa, alkoholismus, jaterní cirhosa závažná poranění (polytraumata, popáleniny, stavy po rozsáhlých operacích) nádorové choroby (zejména z krevních buněk-leukemie) stavy po virových infekcích, chronické infekce AIDS chronické stresové situace, faktory zevního prostředí

4 Primární imunodeficity

5 Terapie imunodeficitů závisí na tíži a druhu defektu u získaných imunodefektů je základním léčebným postupem terapie, případně korekce základní příčiny A- léčba a prevence infekcí antimikrobiální léčba (včasná, razantní a dostatečně dlouhá) antimikrobiální chemoprofylaxe sanace infekčních fokusů (chron. periondontitida, nevitální dočasný chrup.) B - léčba substituční i.v. imunoglubuliny (protilátkové a kombinované deficity) ozářené krevní deriváty C - transplantace kmenových buněk krvetvorby (D - genová terapie)

6 Alergie přehnaná, nepřiměřená reakce imunitního systému organizmu na látky, se kterými se běžně setkáváme v našem prostředí (alergeny) podílí se také podílejí vlivy dědičné a vlivy prostředí alergenem může být celá řada látek, nejčastěji rostlinné pyly, léky, živočišné bílkoviny, hmyzí, hadí jedy, potraviny, některé kovy, umělé hmoty a mnoho dalších způsobena nesprávnou aktivací protilátek ze skupiny imunoglobulinu E (IgE) vlivem daného alergenu spektrum projevů alergických reakcí je velmi široké, od banální rýmy až po anafylaktický šok, který může končit i smrtí

7 Z historie Císař Augustus: sezonní rýma a stísněný dech Augustův prasynovec Claudius: záchvaty rhinoconjunctivitidy Claudiův syn Britannicus: alergie na koňskou srst PRVNÍ POPIS RODINNÉHO VÝSKYTU ATOPIE (JULSKO- CLAUDIOVSKÁ DYNASTIE)

8 Slovo alergie vytvořili lékaři Clemens von Pirquet a Béla Schick v roce Zaznamenali, že někteří pacienti jsou přecitlivělí na běžně neškodné látky jako prach, pyl nebo některé potraviny. Tento fenomén nazvali alergií, podle řeckých slov allos (jiný nebo změněný stav) a ergon (práce, reakce, reaktivita). Většina alergických reakcí je způsobena imunopatologickou reakcí I. typu zprostředkovanou protilátkami IgE. Někteří jedinci je tvoří obzvláště snadno a ve velkém množství; tito jedinci se označují jako atopici. Atopie - rodinný sklon k reakcím popisovaného typ Dědičnost o Sourozenec atopik 30% o Jeden z rodičů 40% o Oba rodiče 50% o Oba táž alergie 70%

9

10 Dělení alergií Podle imunopatologické reakce Reakce přecitlivělosti I.-IV. typu Podle místa, kde reakce probíhá Podle příčinného alergenu

11 ALERGICKÁ REAKCE I.TYPU fosfolipáza A2 alergen kyselina arachidonová cyklooxygenáza IgE Fc- receptor lipoxygenáza prostaglandiny leukotrieny tromboxany ŽÍRNÁ BUŇKA degranulace histamin

12

13

14

15 Lokální symptomy zduření nosní sliznice (alergická rýma) zarudnutí a svědění nebo otoky očí (alergický zánět spojivek) zúžení průdušnice, průdušek, dušnost a dechová nedostatečnost, astmatický záchvat ekzém, vyrážka (kopřivka), a další kožní reakce Systémová alergická reakce - anafylaxe v závislosti na míře závažnosti může vyvolat: kožní reakce zúžení průdušek otok snížení krevního tlaku smrt

16 Onemocnění Klinika Respirační alergie alergická rýma alergické astma bronchiale Potravinové alergie rýma, konjunktivitida, kýchání záchvatovitá dušnost kožní, gastrointestinální, respirační projevy Alergie na včelu a vosu otoky až anafylaktický šok Lékové alergie projevy respirační, kožní, anafylaktický šok Kožní projevy alergií kopřivka (urtika) kontaktní dermatitida atopický ekzém kopřivkový pupen zánět pouze v místě kontaktu chronický ekzém na predilekčních místech (flexorová strana loktů a kolen)

17

18

19

20 Terapie alergie eliminaci alergenu, příp. i změnu zaměstnání farmaka: antihistaminika - látky působící proti histaminu uvolněnému z bazofilů a žírných buněk (Dithiaden, Fenistil, Claritin, Zyrtec aj.) stabilizátory membrány žírných buněk (kromoglykát) glukokortikoidy - látky se silným protizánětlivým účinkem (inhalační i systémové) desenzibilizace (aplikace alergenu ve stoupajících dávkách) symptomatická léčba (bronchodilatancia) podpůrná léčba (dechová rehabilitace, klimatoterapie aj.)

21 Asthma bronchiale chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, v němž se účastní velké množství buněk a mediátorů důsledkem zánětu - hyperreaktivita průdušek na různé stimuly proměnlivá obstrukce bronchů, která je reverzibilní spontánně, nebo po léčbě vede k epizodám pískotů při dýchání, dušnosti a kašle Není-li adekvátně léčen: vede k tvorbě vaziva a proliferaci hladkého svalstva, tj. k přestavbě stěny bronchů, která může vyústit v nevratnou obstrukci dýchacích cest.

22

23

24

25 Příznaky astmatu záchvatovitě nastupující dušnost (často vzniká v noci, k ránu, při ulehnutí, ale i při stresu, po fyzické zátěži) prodloužený výdech doprovázený pískotem (nádech není ovlivněn) dlouhotrvající, dráždivý kašel ve velmi závažném stavu není výdech ani kompletně možný a dochází tak k nadměrnému nafouknutí plic, které má vliv i na srdeční funkci, dochází k zmenšení dýchacích pohybů, a tím k prudkému snížení dechových objemů vedoucímu k dušení až dechovému selhání neklid, strach, pocení, poloha v sedě, zapojení pomocných dýchacích svalů záchvat končí vykašláním trochy sklovitého hlenu, DC se znovu uvolní

26 Léčba astmatu 1. eliminace alergenu a dalších spouštěcích faktorů 2. farmakoterapie léky úlevové (s bronchodilatačním účinkem) preventivní, protizánětlivé (kortikosteroidy, antihistaminika, stabilizátory membrány žírných buněk, antileukotrieny) 3. specifická imunoterapie

27

28 Anafylaktický šok těžký stav, objevující se krátce po aplikaci alergenu (vzácně za hodinu i déle) stav oběhové nedostatečnosti vyvolaný celkovou reakcí antigenprotilátka při reakci se uvolní látky ovlivňující reaktivitu cévní stěny (periferní vasodilatace, zvýšení propustnosti cévní stěny, únik plazmy do intersticia) K nejrychlejšímu nástupu dochází v případě, že alergen pronikl přímo do krevního oběhu. Po zklidnění první ataky může dojít až po 24 hodinách ke druhé vlně! Příčina: léky (ATB, kontrastní látky, anestetika) potraviny (nejč. burské oříšky, vlašské ořechy, oříšky kešu, ryby, mléko) bílkoviny (séra, vakcíny, pyly, živočišné jedy)

29 Příznaky anafylaktického šoku Místní Kůže: svědění, kopřivka, erytém, exantém, otok víček, rtů, končetin Dýchací systém: bronchospasmus (namáhavé, astmatu podobné dýchání, otok sliznic dýchacích cest, kořene jazyka Oběhový systém: zrychlený puls, pokles krevního tlaku (ochrnutí hladkého svalstva cév), arytmie bledá, zpocená kůže Zažívací systém: bolesti břicha, zvracení Urogenitální systém: reální koliky, spasmy močového měchýře Nervový systém: neklid, strach, křeče, ztráta vědomí Celkové Kombinace a vystupňování projevů místních, selhání kardiovaskulárního a respiračního systému, rozvoj šokového stavu.

30 Terapie AŠ Předlékařská první pomoc zajištění základních vitálních funkcí (horizontální poloha, uvolnění dýchacích cest-záklon hlavy, příp. zahájení KPCR přerušit přívod alergenu, chlazení místa vstupu alergenu, příp. zaškrcení končetiny nad místem průniku alergenu co nejrychleji dopravit do zdravotnického zařízení a dále sledovat! Lékařská péče udržení základních životních funkcí zajištění žilního vstupu podání farmak, kyslíku příp. pokračování v KPCR

31

32 Farmakoterapie adrenalin antihistaminika (Promethazin, Dithiaden, Methiaden-Calcium) 1 amp.pomalu i.v. vhodné podat současně s adrenalinem kortikoidy při rozvoji šokového stavu se podává např. Solumedrol mg/24 hodin nebo Dexona mg/24 hodin 2- mimetika trvá-li bronchospasmus syntofylin v infúzi kyslík- v případě hypoxie nebo známek dušnosti

33 Autoimunitní onemocnění (AO) důsledkem patologické imunitní odpovědi na vlastní antigeny organismu chybí tolerance vůči některým antigenům vlastního těla, tvoří se protilátky proti složkám vlastního těla (autoprotilátky) v postižené tkáni probíhá chronický zánět a plnohodnotná tkán se mění ve vazivo Příčiny vzniku AO mutace v genomu či špatná funkce hormonů - do jisté míry geneticky a pohlavně podmíněné vznikají až během života, například vlivem infekce, UV záření, farmak a jiných chemických látek Infekce zpravidla rozhází jakousi vnitřní molekulární rovnováhu uvnitř těla, dojde k uvolnění látek do míst, kde se běžně nevyskytují, k produkci obranných chemických látek (cytokinů), které mohou měnit expresi genomu, ale infekce také silně aktivuje některé části imunitního systému. Vlivem UV záření, léků a jiných chemických může dojít k modifikaci autoantigenů. Někdy tělo reaguje na jinak normální složky potravy: na gluten při celiakii.

34 Klinický obraz AO nesmírně variabilní, závisí např. na tom: který orgán se stal místem autoimunitní reakce jaký imunologický mechanismus probíhá na věku pacienta, přidružených chorobách Systémové autoimunitní choroby (orgánově nespecifické) postihují určitý orgánový systém nebo více orgánů Lokalizované (orgánově specifické) autoimunitní choroby postihují určitý orgán

35 Systémová autoimunitní onemocnění Onemocnění SLE(systémový lupus erytematodes) revmatoidní artritis dermato/polymyositis Sjögrenova choroba sklerodermie Klinika multiorgánové onemocnění bolesti a ranní ztuhlost kloubů svalová slabost, otoky víček Sicca syndrom progredující fibróza kůže a orgánů smíšená choroba pojiva postižení kůže, kloubů, vnitřních orgánů vaskulitidy nekrotizující zánět cév

36

37 Orgánově specifická autoimunitní onemocnění Imunitní reakce proti: Onemocnění buňkám a hormonům štítné žlázy Hashimotova tyreoiditis, Graves- Basedowova choroba buňkám pankreatu secernujícím inzulin juvenilní diabetes (I. typu) tkáním pohlavních orgánů acetylcholinovému receptoru myelinu periferních nervů erytrocytům trombocytům neutrofilům poruchy reprodukce myasthenia gravis roztroušená skleróza hemolytická anemie trombocytopenie neutropenie lupenka (psoriasa), puchýřnatá onemocnění střevní tkáni Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, celiakie jaterním buňkám autoimunitní hepatitidy plicní tkáni plicní fibrózy sarkoidóza

38

39 Autoprotilátky = protilátky (imunoglobuliny) namířené proti antigenům vlastního organismu orgánově specifické a orgánově nespecifické Autoprotilátky lze detekovat v krevním séru a v dalších tělesných tekutinách (např. synoviáln tekutině, mozkomíšním moku) Slouží jako marker autoimunitního onemocnění Autoprotilátky mohou předcházet klinické manifestaci onemocnění, provázet klinickou manifestaci, přetrvávat po klinicky manifestní onemocnění nebo mohou existovat bez onemocnění K jejich detekci slouží řada metod, jako je např. nepřímá imunofluorescence, enzymová imunoanalýza (EIA), radioimunoanalýza (RIA)

40 Orgánově specifické protilátky-příklady autoimunitní tyreoiditida - autoprotilátky proti tyreoidální peroxidáze (TPO) a proti tyreoglobulinu (Tgl) diabetes mellitus 1. typu - autoprotilátky proti Langerhansovým ostrůvkům, dekarboxyláze kyseliny glutamové (GAD), specifickému ostrůvkovému antigenu 2 (IA2) a proti inzulínu celiakie, dermatitis herpetiformis - autoprotilátky proti endomyziu

41 Orgánově nespecifické protilátky-příklady ANA antinukleární protilátky ENA protilátky proti extrahovatelným nukleárním antigenům ANCA protilátky proti cytoplazmě neutrofilů dsdna proti dvojspirálové DNA apl protilátky proti fosfolipidům RF revmatoidní faktor; protilátky proti vlastním protilátkám ACA autoprotilátky proti centromérům AMA protilátky proti mitochondriím SMA protilátky proti hladkým svalům LKM autoprotilátky proti mikrozomům jater a ledvin StMAb protilátky proti příčně pruhovaným svalům

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

Chronicky nemocné dítě na základní škole

Chronicky nemocné dítě na základní škole Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Chronicky nemocné dítě na základní škole Vypracovala: Pavla Haršániová Vedoucí práce: PaedDr.

Více

Vypracované otázky z patofyziologie

Vypracované otázky z patofyziologie Vypracované otázky z patofyziologie 1.Vysvětlete význam pojmů: symptom, syndrom, nemoc, etiologie, patogeneze Symptom = příznak, změna, kterou pacient vnímá jako možný nebo zřetelný zdravotní problém;

Více

Naléhavé situace v pediatrii

Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii Naléhavé situace v pediatrii 3 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko,

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN

PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN PRODUKTOVÁ DOKUMENTACE PERALGIN Platnost od 10. ledna 2008 Obsah Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Alergie 6 Mentální příčiny vzniku alergií 8 Složení Peralginu 10 Účinné látky

Více

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu

Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti ve vztahu MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Promítnutí pokroků lékařské vědy do funkčního hodnocení Zpracování zdravotního odborných stavu a pracovní lékařských schopnosti

Více

produktová dokumentace imunosan

produktová dokumentace imunosan produktová dokumentace imunosan Platnost od 9. srpna 2008 Obsah produktová dokumentace imunosan Text letáku 4 Produktová dokumentace Úvod do problematiky 6 Imunita obranný systém těla 6 Poruchy imunity

Více

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Účinky léků Hlavní (žádoucí): účinky, pro něž se léčiva aplikují Vedlejší (většinou nežádoucí):

Více

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy

Ošetřovatelství. pro střední zdravotnické školy Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy Poděkování: Realizační tým projektu Nadregionální síť SZŠ pro vyšší kvalitu vzdělávání a praxe děkuje všem, kteří umožnili vznik této publikace, a to nelékařským

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98

I m u n o l o g i e 1 9 9 8. IV. Chronický únavový syndrom. I m u n o l o g i e 98 I m u n o l o g i e 1 9 9 8 IV. Chronický únavový syndrom Chronický únavový syndrom MUDr. Martin Nouza, CSc. Chronický únavový syndrom (CFS - chronic fatigue syndrome), některými skupinami nazývaný chronický

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

Editorial. Vážení čtenáři,

Editorial. Vážení čtenáři, Editorial Vážení čtenáři, za hlavní téma podzimního čísla jsme se rozhodli zvolit nemoci trávicího systému. Tyto nemoci jsou totiž v celém vyspělém světě na vzestupu a bohužel ani Česká republika není

Více

Potravinové alergie u dětí

Potravinové alergie u dětí Masarykova universita v Brně Lékařská fakulta Výživa člověka Bakalářské studium Potravinové alergie u dětí Závěrečná bakalářská práce Vedoucí práce: Jan Šimůnek, doc. MUDr. CSc. Vypracoval: Martin Zastko

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE

www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE www.pediatric-rheumathology.printo.it LÉKOVÁ TERAPIE Nesteroidní protizánětlivé léky (nesteroidní antirevmatika, NSA, NSAID) Nesteroidní antirevmatika mají protizánětlivý, antipyretický (snižující horečku)

Více

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc.

Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z REVMATOLOGIE č. 4/2002 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Robert Bardfeld, CSc. Vydává: Národní lékařská knihovna, Sokolská 54, 121 32 Praha 2 ISSN 0034-2882 Svazek 42 Literární a technická

Více

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý)

ZDRAVÍ a NEMOC. MUDr. Jan Šťastný. (díl druhý) MUDr. Jan Šťastný ZDRAVÍ a NEMOC (díl druhý) Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra Sociální práce a sociální politiky Vedoucí: JUDr. Miroslav Mitlöhner, CSc. Použitá literatura: Repetitorium

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

Alergie současné terapeutické možnosti

Alergie současné terapeutické možnosti Aktuální farmakoterapie 61 Alergie současné terapeutické možnosti Žaneta Tomčalová Lékárna Thomayerovy nemocnice, Praha Výskyt alergií celosvětově stoupá. V následujícím článku jsou zmiňovány současné

Více

Druhy zranění, první i odborná pomoc

Druhy zranění, první i odborná pomoc Druhy zranění, první i odborná pomoc Kategorie zranění, domácí lékárnička, fixace psa, postup při ošetřování psa (umělé dýchání, zástava krvácení, masáž srdce, stabilizační poloha) 1. Domácí lékárnička

Více

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu

practicus znalostní test 5 kredity ČLK nově na konci časopisu Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 3/2006 ročník 5 určeno všem praktickým lékařům Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz Z obsahu: Léčba akné Antihistaminika Onemocnění

Více

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou -

CELKOVÉ VYŠETRENÍ PACIENTA - príchod pacienta chuze, kulhání, za škobrtnutí, mluvení, pevné ci tres rukou - INTERNA - základní lékarský obor používané metody: INVAZIVNÍ porušení integrity lidského tela NEINVAZIVNÍ nenarušení integrity lidské tela - 19.století rozvoj chirurgie ( objev anestezie ) - prelom 19.

Více

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

vzácná onemocněními.

vzácná onemocněními. Únor 2013 prostřednictvím odborných článků motivujeme naše čtenáře. KoMErČnÍ PŘÍLoHA SPoLEČnoSTI MEDIAPLAnET JAK MŮŽETE PoMoCI I VY? Darujte plazmu, více info uvnitř EDUKAČnÍ WEBY informace na jednom místě

Více

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku.

Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného v E.coli rekombinantní DNA technologií, v 1,2 ml roztoku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IntronA 60 milionů IU injekční roztok ve vícedávkovém peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno pero obsahuje 60 milionů IU rekombinantního interferonum alfa-2b produkovaného

Více