Logistické systémy. Úvod do problematiky VŠFS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Logistické systémy. Úvod do problematiky VŠFS"

Transkript

1 Logistické systémy Úvod do problematiky Říjen 2008 VŠFS

2 Přednášející Jiří Amler SINDAT spol. s r.o. Manažer obchodu a backoffice

3 Struktura předmětu Teorie systémů Logistika v praxi Teorie řetězců Aplikace na domácí prostředí Semestrální práce (zadání: polovina listopadu 2008) teoretická část popsání zadaných témat -- praktická část zpracování pohledu na logistický systém ve zvoleném oboru činnosti

4 Původ logistiky původ pojmu Starověk 16. století: praktické počítání číslicemi Německá klasická filozofie: matematická logika Ženeva 1904: ekvivalent pro matematickou logiku USA 1988: umění plánovat vojenské přesuny a zásobování; plánování a realizace rozsáhlých aktivit; umění aritmetických výpočtů řecké logos rozum, řeč, pravidlo, smysl

5 Aktuální význam Princip správného jednání ve správném čase, jehož konečným efektem je zásadní změna. Ovládnutí, ve skutečnosti odkládání jednotlivých příležitostí, abychom je posléze získali všechny, uspořádané a naráz

6 Základní typologie Vojenská logistika potřeba připravit, vyzbrojit a vystrojit mužstvo, poskytnout zázemí, ochranu a munici (logis, to lodge, lodgment) Podniková logistika přesun podstaty do civilní sféry v 2. pol. 20. st. ; základy v propracovanosti vojenských systémů

7 Vojenská logistika NATO: Logistika je nauka o plánování, provedení přesunu a o technickém zabezpečení sil Úkol: návrh, vytvoření, získání, přeprava, skladování a rozmístění voj. materiálu; přeprava osob a materiálu; budování údržba a provoz zařízení; služby; Výrobní/akviziční; spotřební/operační Mnohonárodní x kooperativní

8 Vojenská logistika - příklady Operace Desert Storm 1990 akvizice od 2500 am. dodavatelů, operačně kontejnerů via airlift a seacargo USFE blokace kapacit přístavu Rotterdam, vojáků, 2000 kontejnerů/měs. Overlord Berlín 1946

9 Vojenská logistika Funkce: Materiální, zásobovací, údržba a opravy, servis, pyrotechnické zabezpečení, doprava, ženijní, zdravotnická, smluvní, rozpočtová a finanční, související

10 Vojenská logistika Problém: Zásoby a rychlost jejich dodání na místo určení Řízení pohyblivých (přepravovaných bezprostředně), spotřebních (kryjící očekávanou spotřebu) a nedotknutelných (v případě výpadku a přerušení zásob

11 Vojenská logistika Řešení: Optimální je nejjednodušší způsob, ale vždy z širšího hlediska Zajištění pružnosti a mobility Spolupráce a koordinace s civilními zdroji Využití průřezového způsobu myšlení a představivosti

12 Hospodářská logistika Proces uvědomování logistiky vzniká v pol. 60. let 20. stol v USA množství nepřesných nebo nedostačujících definic omezených na řízení toku materiálu, výrobků a souvisejících informací z místa vzniku do místa konečné spotřeby s cílem uspokojení potřeb zákazníků Evropské pojetí klade důraz na optimalizaci nákladů spojených a zároveň rozšiřuje problematiku o určení operací určujících pohyb zboží (alokace výroby a skladů, pohyb ve výrobě, balení)

13 Hospodářská logistika Podnikové funkce Disciplíny Služby zákazníkům Doprava Skladování a manipulace Plánování a kontrola Informační systémy Management Nákup, zásobování Řízení materiálového hospodářství x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fyzická distribuce

14 Hospodářská logistika ELA: organizace, plánování, řízení a uskutečňování toku zboží, počínaje vývojem a nákupem a konče výrobou a distribucí podle objednávky tak, aby byly splněny všechny požadavky trhu při minimálních nákladech a minimálních kapitálových výdajích. HIT: věda o časově vztaženém umísťování zdrojů

15 Fáze vývoje 1. Homogenní trh 50. a 60. let babyboomers Extrémní prosperita střední vrstvy Snadná predikce výroby, bankovních zdrojů a rozvoje infrastruktury Zaměření logistiky na procesy distribuce Úspěch = doba, za kterou je zákazník uspokojen 80% obratu tvoří % zboží

16 Fáze vývoje 2. Deprese 70. let, vstup japonských firem na globální trh Vysoké skladové zásoby statistické, predikční a optimalizační metody řízení Segmentace trhu zrod marketingových nástrojů Uplatnění logistiky i ve výrobě a zásobování pouze vnitřní funkce - izolace

17 Fáze vývoje léta: individualizace poptávky magický trojúhelník Roztříštěnost segmentů staví problém efektivního vykrytí poptávky Zrod flexibilních továren Nástup IT možnosti analýzy procesů v reálném čase Zrod logistických útvarů v podnicích sladění celých procesů je efektivnější než dílčí řešení Kvalita = lépe Pružnost = rychle Náklady = levněji

18 Fáze vývoje léta vznik integrované logistiky jako nástroje zvyšování produktivity a konkurenceschopnosti Vnitřní integrace podniků překonání kompetenčních bariér týmová spolupráce Logistické schopnosti jsou využity jako vstřícná aktivita vůči zákazníkovi Nutnost zainteresovat i distribuční podniky a dodavatele vstupů koncept Total Supply Chain vnější integrace (2000: 99% podniků v DE) Celoevropská dimenze, globální systém

19 Fáze vývoje 4. Celková optimalizace integrovaných logistických systémů Závislost na IT: aplikační SW synchronizace; simulační SW rozhodování a modelace možných důsledků Přesun kompetence na externí poskytovatele logistických služeb outsourcing outsourcingu Dosažení synergických efektů v logistické praxi Dosažení synergických efektů v logistické praxi (zatím teoretická rovina)

20 Netradiční logistika Přechod k euru zemí tun oběživa = kamionů Naprosté utajení Nemocniční logistika Konkurenční boj, nutnost zvýšení úrovně služeb při zmenšování nominální kapacity a omezování finančních prostředků, nákladnost stávajících distribučních postupů, nedostatečná efektivita informačních systémů

21 Subjekty logistiky Pole logistiky vznik a uspokojování logistických potřeb rozmisťování a organizování zdrojů v procesní i strategické rovině Def.: tvůrci logistické strategie a účastníci procesních logistických řetězců včetně poskytovatelů souvisejících služeb, poradenské a projektové firmy a dodavatelé aktivních a pasivních prvků

22 Subjekty logistiky Distibuční a obchodní firmy Výrobci zboží, Poskytovatelé služeb Zájmová sdružení Logistické podniky spedice operátoři SL Poradenství a engineering Správci a provozovatelé logistické infrastruktury Dodavatelé techniky a technologie Státní správa

23 Zájmové organizace ČLA 1993 diskuzní platforma na bázi výzkumu problematiky a jeho následné popularizace, veletrhy, konference ELA 1984 zájmová skupina prosazující pozice logistiků vůči EU, resp. EK, informační a sjednocující centrum SSL ČR 1991 subjekty vnitrostátní a mezinárodní spedice; assoc. rejdaři, pojišťovny, školy

24 Teorie logistiky Řešení komplexů navzájem souvisejících problémů Systémový přístup celistvé vidění a princip neustálého pohybu komplexní chápání jevů v jejich vnitřních a vnějších souvislostech opak mechanistiky (rozklad objektu na základní elementy a jejich vlastnosti)

25 Teorie logistiky Logistický řetězec (hmotná, nehmotná část) provázaná posloupnost činností vedoucí k synergickému efektu Logistický systém účelně uspořádaná množina techniky, zařízení, budov a pracovníků uskutečňující řetězec Modelování klíč k systémovému řešení, vytváření modelových clusterů a jejich zapojení do celku Logistický objekt část reality, na kterou lze aplikovat logistický systém ekonomický systém podniku

26 Teorie logistiky Logistický systém jako multisystém - technicko-technologický systém - systém řízení - systém informační - systém komunikační Kompatibilita zajištění propojení jednotlivých podsystémů homogenita a odolnost Organizace / organizovanost

27 Teorie logistiky Struktura množina prvků a množina vazeb mezi nimi Chování způsob realizace cílů a reakce na vnější podněty.(zákaznická orientace) Cíle hlavní - přežít, dílčí splnění technických a ekonomických cílů Tvorba hodnot veškeré činnosti logistiky (hmotné i nehmotné) přímo ovlivňují přidanou hodnotu Odolnost, spolehlivost, stabilita

28 Filozofie logistiky Teorie spádu myšlenka asymetrie dvou systémů, porušování a obnovování rovnováhy vše plyne, nic netrvá Teorie deterministického chaosu myšlenka nepravidelnosti, nepředvídatelnosti a nahodilosti neumožňující stanovit dlouhodobé cíle, pouze dílčí kroky Teorie selského rozumu

29 Shrnutí teorie logistiky základ pro zamyšlení: Co má a co může být řešeno, jaké cíle má smysl stanovit Jaké metody jsou k dispozici a jaké je třeba vyvinout Kde je pozice řešitelů a jejich vliv na proces řešení a jeho výsledek Jaké jsou možnosti mezidisciplinární výměny poznatků Jaký dopad budou mít výsledky řešení na společnost

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání)

Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA. (Druhé rozšíření vydání) Prof. Ing. Vladimír Svoboda, CSc. Ing. Patrik Latýn, PhD. LOGISTIKA (Druhé rozšíření vydání) Vydavatelství ČVUT 2003 Vladimír Svoboda, Patrik Latýn, 2003 ISNB XXXXXXXXXXXXX 2 Předmluva První vydání skript

Více

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ VÝVOJ A NAVRHOVÁNÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ František Orava Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

A) Implementace procesního managementu v dopravě

A) Implementace procesního managementu v dopravě Téma 2 A) Implementace procesního managementu v dopravě 1. Procesní management shrnutí dosavadních poznatků 2. Implementace procesního managementu v dopravě Změny ve vývoji týkající se managementu v rámci

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov

VY_32_INOVACE_STR_1. Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: VY_32_INOVACE_STR_1

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Hana Svobodová Produkční a operační management VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Produkční a operační management Operations Management (Production Control), v češtině

Více

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o.

Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ Marketingové řízení nákupu ve společnosti KIEKERT-CS, s.r.o. Bc. Jan Červenka Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2008 Ing. František Kyncl

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE. 2008 Ing. František Kyncl UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DISERTAČNÍ PRÁCE 2008 Ing. František Kyncl Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Outsourcing dopravně logistických procesů Ing. František

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti

Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti Vysoká škola logistiky o.p.s. Návrh distribuční logistiky vybrané společnosti (Bakalářská práce) Přerov 2012 Petr Kobliha Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce je původní a vypracoval

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management Skladové hospodářství konkrétního podniku Stock holding in concrete company Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing.

Více

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce

ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ZÁSOBOVACÍ LOGISTIKA PODNIKU Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc. Autor: Gabriela

Více

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY

Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Otázky k písemné zkoušce z LOGISTIKY Přednáška č. 1 1. Co značí v řečtině slovo LOGOS? Logos řeč, rozum, počítání 2. Co bylo impulsem k rychlému rozvoji logistiky? Válka zabezpečování vojenských operací.

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY

ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice ZÁKLADY PODNIKOVÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY Prof. Ing. Imrich Rukovanský,

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Analýza logistického systému ve vybrané organizaci bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Veronika Vítková Autor práce: Jan Novák PRAHA 2012 Prohlášení

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová

Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Hodnocení řízení výroby se zaměřením na systém Dialog 3000S společnosti Control spol. s r.o. Iva Mucinová Bakalářská práce 2006 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 8 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Logistika. Základy logistiky. Alena Oudová. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R

Logistika. Základy logistiky. Alena Oudová. www.computermedia.cz. Nakladatelství a vydavatelství R Logistika Základy logistiky Alena Oudová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVODNÍ SLOVO...6 SEZNAM TÉMAT...7 ÚVOD DO LOGISTIKY...8 PRVOPOČÁTKY LOGISTIKY...8 POJEM LOGISTIKA...8

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Obchodní podnikání ve 21. století

Obchodní podnikání ve 21. století Věra Mulačová, Petr Mulač a kolektiv Obchodní podnikání ve 21. století obchod v tržní ekonomice maloobchod a velkoobchod mezinárodní obchod a vnější ekonomické vztahy spotřebitel a obchod výstavba obchodních

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více