NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY"

Transkript

1 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY KAPILÁRNÍ KOLONY BLESKOVĚ ODPAŘUJÍCÍ (Vaporization Injection) Split Splitless On-Column CHLADNÉ (Cool Injection) nástřik velkých objemů (LVI) On-Column On-Column-SVE PTV

2 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující ODPAŘENÍ RIZIKA: BACKFLASH a DISKRIMINACE (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)

3 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující BACKFLASH -při odpaření vzorek expanduje x - je-li objem par > objem lineru Minimalizace: objem lineru nastřik. objem expandující rozp. teplota nástřiku průtok nos. plynu - ztráty vzorku tlak na hlavu kolony - chvostující rozpouštědlo - cizí ghost píky (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)

4 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY Bleskově odpařující DISKRIMINACE -nastříknutý vzorek vzorek vnesený na kolonu -způsobeno rozdílnou těkavostí složek vzorku - těkavost do kolony Důležité faktory: efektivní záhřev vzorku efektivní míchání par vzorku s m.f. umístění kolony v nástřiku diskriminace v nástřiku X ve stříkačce nutno dodržovat stejné podmínky (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)

5 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY MANUÁLNÍ NÁSTŘIK FILLED NEEDLE COLD NEEDLE HOT NEEDLE * SOLVENT FLUSH * AIR FLUSH * *...nediskriminační (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)

6 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY MANUÁLNÍ x AUTOMATICKÝ NÁSTŘIK MANUÁLNÍ AUTOSAMPLER PCB PLOCHA RSD(%) PLOCHA RSD(%) Průměr 13 % 2 %

7 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))

8 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY TYPY LINERŮ (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies)

9 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR : podle i.d. kolony a koncentrace vzorku 0,1 mm : 1 : 1000 min: 1 : 50 0,2-0,32 mm : 1 : 50-1 : 500 min: 1 : 10 0,53 mm : 1 : 5-1 : 50 min: 1 : 2 split poměrurčuje množství vzorku vnesené na kolonu split poměr poměr rozdělení vzorku Plocha píku Reálné Očekávané Split poměr (Obrázek: SGE,

10 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR : Ideální případ : vzorek zcela v plynné fázi a homogenně smíchán s nosným plynem Reálný případ : - vzorek se složkami nestejné těkavosti - neúplné odpaření -různá difůzní rychlost složek vzorku - kolísající split poměr = DISKRIMINACE (zkreslení složení) = NÍZKÁ OPAKOVATELNOST

11 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR: 1 : : 5 DB-1 (15m x 0.25mm x 0,25µm) (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))

12 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT SPLIT POMĚR OVLIVŇUJE: -těkavost vzorku -nastřikovaný objem - typ rozpouštědla - technika nástřiku stříkačkou -teplota nástřiku - teplota kolony (rekondenzace vzorku - zóna sníženého tlaku, nasátí dalších par vzorku) -objem injektoru

13 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLIT OMEZENÍ DISKRIMINACE: - linery (skelná vata) - zvýšená teplota nástřiku - rychlý hot needle ZVÝŠENÍ REPRODUKOVATELNOSTI: - stejný nastřikovaný objem - stejné rozpouštědlo - technika vnitřního standardu - stejná počáteční teplota kolony POUŽITELNOST: - analyty eluující se před rozpouštědlem - vzorky špinavé - vysoké koncentrace analytů -při použití kolon s velmi malým i.d.

14 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))

15 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))

16 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS SPLITLESS PERIODA (t s ) experimentálně, závisí na: - vlastnostech rozpouštědla - vlastnostech analytů - objemu nástřikového prostoru -nastřikovaném objemu -nástřikové rychlosti - rychlosti nosného plynu V l objem lineru (ml) F průtok nosného plynu (ml/min) Teoreticky 1,5-2 násobek času potřebného k protečení nosného plynu nástřikovým prostorem

17 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS SPLITLESS PERIODA 1 min 8 min PLOCHA PCB 180: 100 % 116 %

18 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ROZŠIŘOVÁNÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: 1. V ČASE pomalý přenos par vzorku z inletu do kolony 2. V PROSTORU důsledek migrace kapalného vzorku kolonou (1 µl = cm) ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: jestliže k front > k rear K D vzroste, ß klesne (Rozdělovací poměr k = K D / ß)

19 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: k front > k rear 1) STACIONÁRNÍ FÁZÍ - kolona musí být schlazena 2) ROZPOUŠTĚDLEM - teplota kolony o C pod bodem varu rozpouštědla kondenzace -dočasná s.f. s tlustým filmem = oblast s ß - záchyt analytů (s těkavostí podobnou rozp.) v úzkém pásu - programace teploty - postupné odpaření (ROZŠIŘOVÁNÍ PÁSU V PROSTORU - retenční gap)

20 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ NANÁŠENÉ ZÓNY: k front > k rear 3) TEPLOTNÍ ZAOSTŘENÍ - teplota kolony min 150 o C pod bodem varu nejtěkavějšího analytu, rozpouštědlo prochází, analyty kondenzují - programace teploty - postupné odpaření - často následuje zaostření STACIONÁRNÍ FÁZÍ 2) RETENČNÍ GAP kolona bez s.f. (k 0) minim. retence - redukce délky pásu (odpařování rozpouštědla) - na hlavě kolony zaostření ROZPOUŠTĚDLEM a STAC. FÁZÍ

21 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS ZAOSTŘENÍ ROZPOUŠTĚDLEM (Hexan,b.v. 68 o C) (Obrázky: Allen K. Vickers, Agilent Technologies)

22 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS POLARITA s.f. X POLARITA ROZPOUŠTĚDLA X POČÁTEČNÍ TEPLOTA KOLONY (DB-5) 1) MeOH, 60 o C 1 2) MeOH, 50 o C 2 3) HEXAN, 60 o C 3 GC/MSD SCAN, ftaláty

23 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY - SPLITLESS OPTIMALIZACE: - b.v. rozpouštědla min o 25 o C < b.v. nejtěkavějšího analytu -počáteční teplota kolony o C pod b.v. rozpouštědla - stejné nastřikované objemy POUŽITELNOST: - vzorky zředěné - vzorky relativněčisté

24 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN (Obrázek: Hewlett-Packard (Agilent Technologies))

25 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN Kapalný vzorek je bez předehřátí a smíchání s nosným plynem nanášen přímo do kolony. Výhody: - NÍZKÉ RIZIKO DEGRADACE analytů během nástřiku - ELIMINACE DISKRIMINACE Nevýhody: - KONTAMINACE systému netěkavými látkami - ROZŠIŘOVÁNÍ ZÓN V PROSTORU - riziko BACKFLASH - teplota kolony tlak par > tlak nosného plynu expanze v obou směrech široký pík rozpouštědla, memory efekty

26 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN KONTAMINACE systému netěkavými látkami RETENČNÍ GAP (umožní i nástřik větších objemů vzorků)

27 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY ON-COLUMN SNÍŽENÍ RIZIKA "BACKFLUSH": - teplota kolony bod varu rozpouštědla -nástřik rychlý, nepřerušovaný -nástřik malých objemů -větší průtok -přídavné chlazení v místě nástřiku - po nástřiku prudce zvýšit teplotu kolony POUŽITELNOST: - vzorky zředěné, čisté -přesné výsledky - analyty eluující se před rozpouštědlem nemohou být zaostřeny -malé nástřikové objemy

28 NÁSTŘIKOVÉ TECHNIKY SROVNÁNÍ SPLIT SPLITLESS ON-COLUMN 21 % 52 % 100 %

29 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) SPLIT, SPLITLESS, ON-COLUMN, (DETEKTOROVÉ PLYNY)

30 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) DŮVODY PRO POUŽITÍ EPC - TEPLOTNÍ PROGRAM : TEPLOTA RETENCE; DIFUZIVITA OPTIMUM LINEÁRNÍ RYCHLOSTI pro udržení konstantní účinnosti X TEPLOTA LIN. RYCHLOST PROGRAMACE TLAKU VÝHODY EPC: - Zlepšení reprodukovatelnosti RT - Zkrácení analýz - Snížení diskriminace a rozkladu termolabilních látek - Nástřik větších objemů (do 5 µl) - Zlepšení rozlišení (užší píky) Projeví se hlavně u krátkých kolon s velkým vnitřním průměrem

31 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) NÁSTŘIK VYŠŠÍCH OBJEMŮ: N á s t ř i k : 1, 3, 5 µl (= 10, 30, 50 pg PCB v nástřiku) K o l o n a : DB-5 (60 m x 0,25 mm x 0,25 µm) Relativní výtěžnost (%) = (A nástřik n µl / n * A nástřik 1 µl )*100 a) Konstantní tlak : 16 psi = 0,74 ml/min/60 o C, 0,33 ml/min/270 o C PCB 1 µl 3 µl 5 µl b) Konstantní průtok : 0,74 ml/min = 16 psi/60 o C, 28,2 psi/270 o C PCB 1 µl 3 µl 5 µl

32 ELEKTRONICKÁ KONTROLA TLAKU (EPC) NÁSTŘIK VYŠŠÍCH OBJEMŮ: c) Tlakový puls : 150, 200, 250 kpa po dobu splitless periody, dále konstantní průtok 0,74 ml/min 150 kpa 200 kpa 250 kpa PCB 1 µl 3 µl 5 µl 1 µl 3 µl 5 µl 1 µl 3 µl 5 µl

33 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) DŮVODY : CITLIVOST 1 µl roztoku o koncentraci 1 ppm 50 µl roztoku o koncentraci 20 ppb 50 x větší citlivost ZJEDNODUŠENÍ PŘÍPRAVY VZORKU - odstranění nutnosti zakoncentrace (RVO) - snížení navážky MOŽNOST ON-LINE SPOJENÍ -přípravy vzorku s GC a GC/MS (např. SPE) -HPLC -GC

34 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) PROBLÉMY: ŘEŠENÍ: Velké množství rozpouštědla Odstranění rozpouštědla před X analytickou kolonou Kolony, detektory (MSD) Rozšíření zóny vzorku Zaostřující techniky REALIZACE: COOL ON-COLUMN NÁSTŘIK (COC) COC S VÝSTUPEM PAR ROZPOUŠTĚDLA (COC - solvent vapor exit, COC-SVE) TEPLOTNĚ PROGRAMOVANÝ SPLIT/SPLITLESS NÁSTŘIK (Programmed Temperature Vaporizing Injector, PTV)

35 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ (LVI) TECHNIKA POŽADAVKY NÁSTŘIK OMEZENÍ COC 5-10m předkolona do 100 µl v koloně akumulace netěkavých látek COC-SVE předkolona SVE do 1 ml v koloně akumulace netěkavých látek PTV kontrolovaná rychlost nástřiku liner s náplní ( cryo-chlazení) do 1 ml ztráta těkavých látek

36 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC, COC-SVE Referenční vzorek minerálního oleje v hexanu, GC/FID: A) koncentrace 1 mg/ml, nástřik 1µl, COC B) zředěno 50x (=0,02 mg/ml), nástřik 50 µl, COC-předkolona C) zředěno 50x (=0,02 mg/ml), nástřik 50 µl, COC-SVE (F.David a kol. : poster na 18. Mezinárodním symposiu o kapilární chromatografii, , Riva del Garda, Itálie)

37 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC-SVE Odstranění rozpouštědlazapředkolonou, programování teploty kolony

38 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC-SVE -Nedochází ke ztrátě těkavých analytů -Pro čisté vzorky (kontaminovaná předkolona způsobuje chvostování píků)

39 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV Odstranění rozpouštědla v nástřikovém prostoru, programování teploty nástřiku

40 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV POŽADAVKY: - malý vnitřní objem injektoru pro usnadnění rychlého záhřevu - malý vnitřní objem insertu (stejný důvod), cca µl - insert naplněný skelnou vatou či jiným nosičem (zádrž kapalného vzorku) Jestliže rychlost nástřiku = rychlosti odpařování rozpouštědla, je možné nastřikovat jakékoliv množství vzorku (teoreticky) 1) sensor rozpouštědlanasplitovélinii, který dává informaci o rychlosti jeho vypařování a umožňuje odstranit předem určené množství 2) rychlost nástřiku je regulovatelná

41 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ PTV SPLIT SPLITLESS NÁSTŘIK (solvent split nástřik) -vzorek nastřikován do chladného injektoru s otevřeným splitem - rozpouštědlo a těkavé látky jsou unášeny nosným plynem do splitové linie - po uzavření splitu vyhřátí injektoru a přenos analytů do kolony Výhody/Problémy: - ztráta těkavých analytů (optimalizace náplně insertu, solvent efekt) - menší problémy s kontaminací kolony - není diskriminace v jehle a degradace termolabilních sloučenin (oproti klasickému Split/Splitless)

42 NÁSTŘIK VELKÝCH OBJEMŮ COC x PTV

Detekce a detektory část 2

Detekce a detektory část 2 Detekce a detektory část 2 Ivan Mikšík Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. Praha Spojení (spřažení) hmotnostní spektrometrie a separačních technik Analýza složitých směsí (nejdříve separace, poté analýza)

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Národní referenční laboratoř. Bulletin 2009. Ročník XIII, číslo 3/2009 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Národní referenční laboratoř Bulletin 2009 Ročník XIII, číslo 3/2009 Brno 2009 Obsah 1.. Stanovení metanolu v glycerolu metodou HS-GC/FID 1 Pavla Tieffová,

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Zuzana Neoralová Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická ANALYTICKÉ METODY STANOVENÍ RESVERATROLU A JEHO DERIVÁTŮ Zuzana

Více

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD

POKROKY V CHROMATOGRAFII A JEJICH VYUŽITÍ PŘI ANALÝZE VOD Citace Čáslavský J.: Pokroky v chromatografii a jejich využití při analýze vod Sborník konference Pitná voda 2010, s. 205-210. W&ET Team, Č. Budějovice 2010. ISBN 978-80-254-6854-8 POKROKY V CHROMATOGRAFII

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí

Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Vysoké učení technické v Brně Fakulta chemická Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředí Milada Vávrová, Martin Hroch, Ludmila Mravcová, Petr Lacina, Petra Dvořáková Praha, 1. 2. 2013 Téze

Více

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY

VSTŘIKOVÁNÍ KAPALNÉHO LPG - MODERNÍ ZPŮSOB TVOŘENÍ SMĚSI PRO VOZIDLOVÉ ZÁŽEHOVÉ MOTORY INTERNATIONAL SYMPOSIUM MF-2513 9th International Symposium Tatranské Matliare, June, 14-17, 2010 Slovak Republic Summary LIQUID LPG INJECTION - MODERN WAY OF FUEL MIXTURE FORMATION FOR SPARK IGNITION

Více

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii.

Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Aplikační list HiQ - Plynová chromatografie Aplikační list pro HiQ speciální plyny. Vodík jako alternativa helia v plynové chromatografii. Autor Peter Adam, Linde AG, Linde Gases Division, Seitnerstrasse

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní

Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FARMACEUTICKÁ FAKULTA Ústav chemických léčiv Cvičení z analytické chemie 2 Analytická chemie kvantitativní Jiří Pazourek Iva Kapustíková Klára Odehnalová Tato

Více

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část

STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI. JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a. Experimentální část STANOVENÍ STOPOVÝCH KONCENTRACÍ FAME V LETECKÉM PETROLEJI JAROSLAV KÁŇA a, JOSEF CHUDOBA b, PAVEL ŠIMÁČEK a a MILAN POSPÍŠIL a a Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Fakulta technologie ochrany

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva

Monitoring ovoce a plodin v okolí letiště Praha - Ruzyně. Technická zpráva VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav chemie a analýzy potravin Technická 5, 166 28 Praha 6 tel.: 220 443 057 a 185; e-mail: jana.hajslova@vscht.cz; vladimir.kocourek@vscht.cz Monitoring ovoce

Více

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský

Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly. Bc. Petr Křipský Metody monitorování zátěže životního prostředí polychlorovanými bifenyly Bc. Petr Křipský Diplomová práce 2011 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ: 06 ZDRAVOTNICTVÍ Stanovení složení vyšších mastných kyselin ve vybraných potravinářských olejích plynovou chromatografií Determination of the composition of fatty

Více

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie Vysokoúčinná kapalinová chromatografie HPLC High Performance Liquid Chromatography Vysokoúčinná...X... Vysoceúčinná kapalinová chromatografie RRLC Rapid Resolution Liquid Chromatography Rychle rozlišovací

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan NOVOTNÝ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan NOVOTNÝ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan NOVOTNÝ Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická POROVNÁNÍ SLOŽENÍ BEZALKOHOLICKÝCH A ALKOHOLICKÝCH PIV Jan Novotný

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6.

Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY. (přednášky pro magisterské studium) Skripta : Elektroforetické analytické metody 2.6. Jiří Pazourek MODERNÍ ELEKTROFORETICKÉ ANALYTICKÉ METODY (přednášky pro magisterské studium) 1. ÚVOD...3 1.1. Význam kapilární elektroforézy...3 1.2. Historický vývoj...5 1.3. Různá prostředí pro elektroforézu...7

Více

Konfirmace HPLC systému

Konfirmace HPLC systému Mgr. Michal Douša, Ph.D. Obsah 1. Měření modulové... 2 1.1 Těsnost pístů tlakový test... 2 1.2 Teplota autosampleru (správnost a přesnost)... 2 1.3 Teplota kolonového termostatu... 2 1.3.1 Absolutní hodnota...

Více

STRIPPING VOLTAMETRIE

STRIPPING VOLTAMETRIE LABORATOŘ Z ANALYTICKÉ CHEMIE III - Zimní semestr - Úloha III. STRIPPING VOLTAMETRIE Vyučující: Specializace, výuka dne: Ing. Dr. Ivan ŠVANCARA... Ing. Radovan METELKA... ÚKOLY A ZÁMĚRY: seznámení s technikou

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra požární ochrany Experimentální měření změny teplotního pole při nasazení 3D vodní mlhy v kontejneru pro speciální

Více

6. Olověné akumulátory

6. Olověné akumulátory 6. Olověné akumulátory 6. 1. Olověné akumulátory s kapalným elektrolytem Olověný akumulátor je dnes nejpoužívanějším sekundárním zdrojem. Velmi rozšířené použití těchto akumulátorů se vysvětluje jejich

Více

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Alkoholické nápoje Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti

Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Alkoholické nápoje Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Gymnázium Jana Nerudy Závěrečná práce studentského projektu Alkoholické nápoje Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 2014 Štěpán Krutilek Aneta Michálková Eva Pazderková Kateřina

Více

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009

Jaderná energetika, transmutační a vodíkové technologie v pracích mladé generace - 2009 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Český svaz vědeckotechnických společností Česká vodíková technologická platforma

Více

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití

1 ROČNÍK XXII (2012) Neplýtvejte odpadním teplem, vydělávejte na něm! investice do technologií rekuperace odpadního tepla a jeho zpětného využití aktuality z chemického průmyslu a laboratorní praxe on-line: www.chemagazin.cz 1 ROČNÍK XXII (2012) TÉMA ČÍSLA tepelné procesy Výpočet průmyslového potrubí a nádob z plastů Stolní NMR Návrh výměníků tepla

Více

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a

Termická analýza. Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Termická analýza Tyto studijní materiály vznikly v rámci projektu grantového projektu FRVŠ 737/2012 typ A/a Zřízení laboratoře pro praktickou výuku termické analýzy se zaměřením na anorganické nekovové

Více

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků

Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. QD 679 Výzkum výroby biopaliva z odpadních živočišných tuků Periodická zpráva 28 Praha, leden 29 1. Úvod Biopalivem uvedeným v názvu projektu je míněn častěji

Více

Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi

Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta. Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Masarykova univerzita v Brně Přírodovědecká fakulta Samostatný projekt RP-HPLC Vysokoúčinná kapalinová chromatografie s obrácenými fázemi Brno 2007 Hana Fuksová Petra Kristová Osnova: Teoretická část 1.

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

4.3 Vedlejší živočišné produkty

4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3 Vedlejší živočišné produkty 4.3.1 Zařízení na zpracování vedlejších živočišných produktů - obecné metody použitelné na úrovni instalovaných zařízení 4.3.1.1 Nepřetržitý a segregovaný sběr vedlejších

Více