VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Valašské Klobouky Sídlo školy: Valašské Klobouky, Školní 856, Charakteristika školy: Právní forma školy- příspěvková organizace od , příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny. Poskytuje základní vzdělávání, školní stravování a zájmové vzdělávání. Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: , aktualizace IZO: SOUČÁSTI ŠKOLY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ A JEJICH KAPACITY: 1. Základní škola 780 žáků IZO: Školní družina, školní klub 150 žáků IZO: Školní klub 100 žáků IZO: Školní jídelna 700 jídel IZO: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A SOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014: Počet tříd/skupin Počet žáků žáků na třídu/skup Přepočtený počet PP ZŠ celkem ,92 37,19-1. stupeň ,64 17,21-2. stupeň ,54 19,98 Školní družina ,07 Školní klub ,00 Školní jídelna x x 7,04 Tříd Počet Dívky CELKEM ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

3 SEZNAM MIMOŠKOLNÍCH NEBO OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE: KONTAKT NA ZAŘÍZENÍ: Sdružení rodičů při ZŠ Školní sportovní klub ředitelna Mgr. Karel Ptáček kancelář školy Zdenka Volná školní jídelna Marie Ovesná ZŘIZOVATEL: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY: Ředitel školy: Mgr. Karel Ptáček Statutární zástupce ředitele: RNDr. Ivana Sedláková zástupkyně ředitele 1. stupeň: Mgr. Věra Baloušková vedoucí školní družiny a klubu: Ladislava Šindlerová vedoucí školní jídelny: Marie Ovesná ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: web: datová schránka: hqemtup RADA ŠKOLY: Školská rada zřízena usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne pod číslem 70/639/2005. Počet členů stanoven na 6 osob. Schválení zastupitelstvem města pod číslem jednacím 28/835/2005 s účinností od Do školní rady byli jmenováni zřizovatelem Ing. Josef Slánský a Ing. Karel Švach, z pedagogických pracovníků byli zvoleni Mgr. Oldřiška Fojtíková a Mgr. František Mikulčík, z řad rodičů Ing. Aleš Fiala a Eva Šerá. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Oldřiška Fojtíková. V roce 2011 byla na další období jmenována a zvolena školská rada ve stejném složení jak členů, tak vedení. 3

4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jiné INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ: Škola dále pokračuje v trendu využívání ICT ve výuce, především interaktivních tabulí, elektronických učebnic, používáme ve výuce také materiály vzniklé při realizaci projektu EU peníze do škol. V letošním školním roce bylo dokončeno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky z tohoto projektu. Byly pořízeny nové interaktivní tabule, počítačové pracovny, notebooky, projektory a promítací plátna v každé třídě a další výuková technika. NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ: Žákům naší školy je nabízeno každoročně několik volitelných předmětů (informatika, jazyk německý, technické činnosti, domácnost, pěstitelské práce a sportovní hry ve dvou skupinách pro chlapce i dívky). Největší zájem je o informatiku a domácnost. Z nepovinných předmětů vyučujeme náboženství. KURZY K DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ, POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU, POČET ÚSPĚŠNÝCH ABSOL- VENTŮ: Škola nepořádala žádné takové kurzy. 4

5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe ředitel 1,0 VŠ, M- Zt 24 stat. zást. 2. st. 1,0 VŠ, M- Z 28 zást. řed. 1. st. 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Pv 22 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 17 učitel 1,0 VŠ, D + Tv 13 1 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 22 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 27 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 31 učitel 1,0 VŠ, Z-Tv 28 učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ+Tv 25 učitelka 1,0 VŠ, Č-Ov 24 učitelka 1,0 VŠ, ČJ - Hv 15 učitelka 1,0 VŠ, Př-JR-Z 22 učitelka 1,0 VŠ, Č-D 37 učitel 1,0 VŠ, F-Tev 18 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 19 učitel 1,0 VŠ, náb.ř.k.- Č 20 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ+JN 31 učitelka 1,0 VŠ, C-Ov 21 učitelka 1,0 VŠ, Bi-CH 15 učitelka 0,364 VŠ, NF + ŠF 17 učitelka 1,0 VŠ, JA-D 6 učitel 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 29 učitelka 1,0 VŠ, uč. pro ml. vyž. zvl. péči 24 učitel 1,0 VŠ, M-Tv 37 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Hv 19 učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 29 učitel 1,0 VŠ, M-Z 17 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 14 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 25 učitelka 1,0 VŠ, JA 21 učitelka 1,0 VŠ, M F 26 učitelka 0,182 VOŠ, vychovatelství 2 vých. poradkyně 1,0 VŠ, JR-D 40 asistent pedagoga 1,0 SŠ 2 učitelka 1,0 VŠ, M CH 21 vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství 31 vychovatelka 0,732 VŠ, učitelství pro MŠ 7 vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství 32 vychovatelka 0,464 VOŠ, vychovatelství 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 43 40,742 Externí pracovníci 4 0,500

6 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 100 Aprobovanost výuky: 93 KOMENTÁŘ K DANÉ PROBLEMATICE: Pedagogičtí pracovníci ZŠ Valašské Klobouky jsou všichni plně kvalifikovaní, jen pro některé předměty převážně výchovného charakteru nemají učitelé aprobaci. Částečně neaprobovaně učíme Ov, úplně neaprobovaně rodinnou výchovu, částečně hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Částečně neaprobovaně učíme také JA. Všechny hlavní předměty učíme plně aprobovaně. Do budoucna vyvstává problém s nedostatkem aprobovaných učitelů cizího jazyka, většinu hodin odučí tři učitelé, z nichž dva mají zhruba do dvou let dovršit důchodový věk. Je potřeba přijmout alespoň dva nové pedagogy na výuku angličtiny případně jiného cizího jazyka. EXTERNÍ PED. PRACOVNÍCI: P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 7 2. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 3 3. učitelka ext. 0,364 VŠ, křesťanská výchova 7 4. učitelka ext. 0,045 VŠ, učitelství pro MŠ 7 Externími pedagogickými pracovníky je zajišťována výuka náboženství, částečně OV NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,89 Externí pracovníci 0 0 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání 1. Uklízečka 0,65 vyučena 2. Uklízečka 0,65 SŠ 3. Uklízečka 0,65 vyučena 4. Uklízečka 0,25 vyučena 5. Uklízečka 0,65 základní 6. Údržbář 1,00 vyučen 7. Školnice 1,00 SŠ 8. Účetní 1,00 SŠ 9. Účetní 1,00 SŠ 10. Kuchařka 1,00 základní 11. Kuchařka 0,50 vyučena 12. Kuchařka 1,00 vyučena 13. Ved. kuchařka 1,00 vyučena 14. Kuchařka 1,00 vyučena 15. Kuchařka 0,54 SŠ 16. Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 17. Kuchařka 1,00 vyučena 6

7 D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU zapisovaní celkem z toho dívky zapsaní na dané škole celkem z toho dívky s žádostí o odklad docházky celkem z toho dívky vzdělávaní podle 42 šk. zákona celkem Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném narození a později a dříve z toho dívky Pozn.: Údaje v tabulce vycházejí ze statistického výkazu UIV-S53-01/2014 s rozhodným datem Ke dni 1. září 2014 bylo ve čtyřech prvních třídách zapsáno celkem 83 žáků a 14 žáků si po požádalo o odklad a jejich žádosti bylo vyhověno.

8 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY I. POLOLETÍ 2013/2014 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný p I.A Mgr. Jana Staňková , ,80 27,80 I.B Mgr. Bronislava Divišová , ,30 33,30 I.C Mgr. Jana Nahodilová , ,48 20,48 II.A Mgr. Iva Červenková , ,12 34,12 II.B Mgr. Daniela Strnadová , ,32 31,32 II.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,24 21,24 III.A Mgr. Dana Fojtíková , ,26 20,26 III.B Mgr. Stanislava Křenková , ,22 24,11 0,11 IV.A Mgr. Magda Rozmánková , ,05 23,05 IV.B Mgr. Pavlína Graclíková , ,00 22,00 IV.C Mgr. Ivana Psotová , ,40 26,40 V.A Mgr. Radka Dohnalová , ,95 38,95 V.B Mgr. Veronika Doležalová , ,14 27,14 V.C Mgr. Karel Pozlovský , ,32 27,32 VI.A Mgr. Zuzana Jandlová , ,65 27,65 VI.B Mgr. Dita Papežová , ,74 38,74 VI.C Mgr. Věra Vyoralová , ,92 28,92 VII.A Mgr. Marcela Charvátová , ,93 27,93 VII.B Ing. Libuše Šeligová , ,93 36,93 VIII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,42 36,35 0,08 VIII.B Mgr. Pavla Holubová , ,08 23,08 VIII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,32 31,32 IX.A Mgr. Petra Povalačová , ,12 49,12 IX.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,00 56,00 IX.C Mgr. Petr Graclík , ,63 36,63 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,7 30,69 0,01 Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 8

9 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY II. POLOLETÍ 2013/2014 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Jana Staňková , ,15 39,15 I.B Mgr. Bronislava Divišová , ,35 21,35 I.C Mgr. Jana Nahodilová , ,43 25,43 II.A Mgr. Iva Červenková , ,00 22,00 II.B Mgr. Daniela Strnadová , ,21 30,21 II.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,24 18,24 III.A Mgr. Dana Fojtíková , ,26 21,26 III.B Mgr. Stanislava Křenková , ,89 44,89 IV.A Mgr. Magda Rozmánková , ,95 31,95 IV.B Mgr. Pavlína Graclíková , ,53 36,53 IV.C Mgr. Ivana Psotová , ,85 35,85 V.A Mgr. Radka Dohnalová , ,52 52,52 V.B Mgr. Veronika Doležalová , ,77 47,77 V.C Mgr. Karel Pozlovský , ,89 39,89 VI.A Mgr. Zuzana Jandlová , ,50 48,50 VI.B Mgr. Dita Papežová , ,13 35,13 VI.C Mgr. Věra Vyoralová , ,04 30,04 VII.A Mgr. Marcela Charvátová , ,21 40,21 VII.B Ing. Libuše Šeligová , ,67 24,67 VIII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,54 41,12 1,42 VIII.B Mgr. Pavla Holubová , ,56 27,56 VIII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,24 49,24 IX.A Mgr. Petra Povalačová , ,31 55,31 IX.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,63 53,63 IX.C Mgr. Petr Graclík , ,32 43,32 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,84 36,77 0,07 9

10 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VOLBU POVOLÁNÍ Činnost VP postupovala podle harmonogramu vypracovaného na začátku školního roku. Sestavení přehledů o vycházejících žácích - v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 61 žáků - v 8. ročníku 2 žáci - z 5. ročníku byl přijat na osmileté gymnázium 1 žák (G Slavičín) KAM NASTOUPÍ NAŠI DEVÁŤÁCI V ZÁŘÍ 2014: Název střední školy Obor Počet žáků M/VL SPŠ strojnická Vsetín strojírenství 3 M Gymnázium Slavičín gymnázium 2 M Gymnázium Val. Klobouky gymnázium, obchodní akademie 12+6 M Gymnázium T.G. Masaryka Zlín gymnázium 1 M SOŠ Slavičín mechatronik,obráběč kovů 1+2 M,VL SOU Valašské Klobouky zedník, kuchař-číšník 2+2 VL Stř. zdravotnická škola Vsetín zdravotnický asistent 2 M Gymnázium Staré Město gymnázium 1 M Gymnázium Vsetín gymnázium 1 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín inform. technologie, 1 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín předškol. pedag., 3 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín pedagog. lyceum, ekon. a podnikání 1+1 M SOŠ J. Sousedíka Vsetín gastronomie, autotronik, truhlář M,VL Stř. škola pedagog. Kroměříž předškol. a mimošk. pedagogika 1 M Stř. škola zemědělská Rožnov agropodnikání 1 M SPŠ Zlín technic. lyceum, strojírenství 1+2 M SOŠ Luhačovice knihovnictví 1 M SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie 1 M SPŠ stavební Val. Meziříčí pozemní stavitelství 1 M SŠ inform., elektrot. Rožnov p. R. elektron. zpracování informací 3 M SŠ hotelová Uh. Hradiště cestovní ruch 1 M Konzervatoř Kroměříž hra na hudební nástroj-klavír 1 A OA T. Bati Zlín obchodní akademie 1 M Stř. škola obch.-tech. Zlín s.r.o. obchodník 1 M SŠ pedagogic. a sociál. Zlín ošetřovatel 1 VL Stř. uměl.-prům. šk. Uh.Hradiště fotografie a média 1 M ŽÁCI VYCHÁZEJÍCÍ Z 8. ROČ. A TI, CO PŘESTUPUJÍ NA JINÉ TYPY ŠKOL: Jméno Třída Škola Obor Ďulák Martin VIII.A SOU Val. Klobouky opravář zeměd. strojů VL Šebák Marek VIII.A SOU Val. Klobouky zedník VL Maňas Tomáš V.A G Slavičín 8leté gymnázium Z KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY: - Aktuální informace z některých SŠ byly umísťovány na panelu v prostorách hlavní chodby - Žáci byli prakticky seznámeni s tím, jak se orientovat ve virtuální burze SŠ ZK (www.zkola.cz) - Zapsali si další pro ně důležité adresy: Každý žák obdržel zdarma katalog Atlas školství (v tištěné podobě i CD) - Byli seznámeni s přehledem Dny otevřených dveří na SŠ ve Zlínském kraji 10

11 - Žáci 8. a 9. ročníků absolvovali Den otevřených dveří na SOU ve Valašských Kloboukách - V hodinách Jč, M a Volby povolání žáci psali procvičovací SCIO testy - Zabezpečili jsme testování Scio testů nanečisto na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách pro všechny žáky, kteří se chtěli hlásit na různé maturitní obory - Zajistili jsme instruktáž pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení, správnému vyplnění přihlášky a zápisového lístku - Všem vycházejícím žákům jsme vytiskli přihlášky i se základními údaji ze školní matriky - Pro zájemce z 8. tříd jsme zprostředkovali testování v oblasti profesionální orientace. Testování prováděla fa Diagnostik ze Zlína, zúčastnilo se 49 žáků - Individuální konzultace s rodiči ohledně výběru středních škol, odvolání apod. probíhaly na schůzkách SRPŠ nebo v době konzultačních hodin ZÁŠKOLÁCTVÍ + POHOVORY SE ŽÁKY A RODIČI, VÝCHOVNÉ KOMISE - Výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky i rodiči, zjišťovalo se klima ve tříd. kolektivech a domácí příprava na vyučování, zúčastnila se 2 výchovných komisí (viz Zápisy z pohovorů) - Spolupracovala se sociálním odborem MěÚ ve Valašských Kloboukách a s terénní sociální pracovnicí, která navštěvovala rodiny našich problémových žáků Zpracovala: V. Vaňková, vých. poradce ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE ŽÁCI INTEGROVANÍ A ŽÁCI SE SVPU Výchovný poradce postupoval podle harmonogramu činnosti ze začátku školního roku a zabývá se nápravnou péčí. V průběhu celého šk. roku probíhá nápravná péče a to takto: 1.stupeň dyslektický kroužek. Nápravu prováděla p. uč. Dana Fojtíková 1 hodina týdně. Jeden žák byl doučován formou individuální nápravné péče ( p. uč. Křenková ). 2. stupeň nápravnou péči prováděli učitelé dle rozpisu. 2. Probíhá úzká spolupráce s PPP ve Slavičíně formou konzultačních hodin, které využívají nejen učitelé naší školy, ale i jejich rodiče. O konzult. hodinách jsou pravidelně informováni na školním webu. 3. Na pracovních poradách jsou učitelé seznamováni s problematikou poruch učení a integrace na naší škole. 4. Výchovná poradkyně spolu se zástupkyní pracovaly na rozvojovém programu MŠMT Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením. S tímto programem naše škola uspěla a získala částku Kč, která byla použita na nákup pomůcek pro žáky se zdravotním postižením / balanční lavičky, magnetická abeceda, válecí pytle, terapeutický pás/. Tyto pomůcky budou sloužit žákům v příštím školním roce. 5. Výchovná poradkyně se účastní pracovních schůzek v PPP Slavičín, navštěvuje také setkání výchovných poradců, organizovaných KPPP Zlín, semináře organizované SPC Zlín. 6. Jsou pravidelně aktualizovány seznamy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odesílány dotazníky žáků, kterým končí integrace do PPP. 7. Učitelé jsou seznamováni s výsledky vyšetření PPP žáků a stvrzují svým podpisem znalost doporučení PPP, jak postupovat s těmito žáky ve výuce. Výchovná poradkyně poskytovala pomoc při vypracování IVP. 8. Výchovná poradkyně průběžně sleduje práci v dyslektických kroužcích a fungování speciálně - pedagogické nápravné péče. Spolupracuje s třídními učiteli při zprostředkování vyšetření žáků v PPP a dalšího pedagogického postupu podle výsledků jednotlivých vyšetření. Konzultace psychologických vyšetření žáků s pracovnicemi PPP a SPC. 9. V letošním školním roce bylo pracováno s 17 / stav ke dni / integrovanými žáky s úrovní zdravotního postižení ( z toho 1 žák tělesně, 1 sluchově a 1 žák s AUS, který pracoval s asistentkou pedagoga). Žáků s SVPU na úrovni zdravotního znevýhodnění bylo 39. Výchovná poradkyně vedla agendu těchto žáků. 10. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zprostředkovávala vyšetření žáků v PPP, metodicky pomáhala při sestavování IVP pro žáky se spec. vzdělávacími 11

12 potřebami, sledovala činnost dyslektických kroužků a pomáhala rodičům i učitelům ve zcela konkrétních problémových situacích, předávala odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy, shromažďovala odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, vedla příslušnou dokumentaci. Zapsala: Mgr. Dana Fojtíková ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Minimální preventivní program byl ve školním roce plněn podle rámcového plánu, který vypracoval metodik prevence. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně nežádoucích jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti. Hlavním garantem plnění MPP byl ředitel školy Mgr. Karel Ptáček. Do programu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní pí uč. Věrou Vaňkovou a metodikem prevence p. uč. Jiřím Dohnalem. Po celý školní rok byly monitorovány všechny sociálně nežádoucí jevy. Ve škole jsme letos řešili několik podezření týkajících se zanedbávání povinné výchovné péče, šikany a záškoláctví. Všechny zjišťované podněty byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a rodiči. Všechny ostatní kázeňské přestupky byly ihned řešeny vyučujícími a vždy byli informováni rodiče. V nejzávažnějších případech byl požádán o součinnost sociální odbor MÚ. Škola spolupracovala s rodiči na třídních schůzkách nebo formou individuálních pohovorů. Pro užší spolupráci pedagogických pracovníků a veřejnosti fungovala školská rada složená ze zástupců vedení školy, učitelů a rodičů. Možnost se aktivně zapojit do problematiky prevence rizikového chování měli i žáci naší školy prostřednictvím zřízeného školského parlamentu. Díky velmi dobré návštěvnosti internetové stránky školy s redakčním systémem, umožňující zapojení téměř všech učitelů, stoupla dramaticky informovanost veřejnosti o všech (nejen) preventistických projektech, organizovaných naší školou (viz Velký podíl na fungování prevence sociálně-patologických jevů spočívá v práci školní družiny a školního klubu. Vedoucí školní družiny pí Ladislava Šindlerová ve spolupráci s rodiči, žáky druhého stupně, Sdružením rodičů při ZŠ, přilehlých soukromých firem a mnohých dalších, obohacovala preventistickou náplň zajímavými projekty (např. Noci ve škole, poznávací sportovní klání s jinými základními školami a mnohé další aktivity ve formě výletů a exkurzí.) Problematika prevence nežádoucích jevů byla vhodně zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy a vlastivědy. I v tomto školním roce jsme se více zaměřili na boj proti šikaně, především kyberšikaně. Na toto téma bylo zorganizováno pro děti několik přednášek. Žáky jsme vedli k ochraně životního prostředí a k ekologickému myšlení- úklidu odpadků, sběr papíru a třídění odpadu. Téměř všichni žáci naší školy se aktivně účastnili ekologických soutěží pořádaných především zřizovatelem ZŠ Městem Valašské Klobouky a úspěšně také nadále funguje recyklování odpadu díky košům na tříděný odpad, umístěných na chodbách a ve všech kmenových třídách. Pracovníci ZŠ Valašské Klobouky spolupracovali s Městským úřadem Valašské Klobouky, Policií ČR Zlín, městskou knihovnou, PPP Valašské Klobouky, Mgr. Tomášem Řehákem, společností Drop-In, sdružením Kosenka a panem Erikem Fojtíkem. Mgr. Jiří Dohnal, metodik soc.pat.prevence ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí podle Plánu DVPP Základní školy Valašské Klobouky. Prioritními oblastmi rozvoje pedagogických pracovníků jsou informační technologie, práce se žáky s poruchami učení, bezpečnost práce, nové formy a metody výuky, cizí jazyky a prevence sociálně patologických jevů. Nedostatek finančních prostředků však velmi výrazně omezuje vysílání pedagogů na DVPP, jsme nuceni vyhledávat školení v blízkém okolí. Školení, semináře a další akce pořádané ve 12

13 větší vzdálenosti (Olomouc, Ostrava, Praha, atd) jsou pro nás sice zajímavé, rádi bychom se jich účastnili, ale jsou pro nás finančně nedostupné. Nejvýznamnějším partnerem v oblasti DVPP je pro nás pobočka NIDV ve Zlíně a jím nabízené vzdělávací akce. PŘEHLED ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: - V RÁMCI DVPP: Téma Tvořivá škola Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Cloud computing ve škole Konference pro učitele 1. st. Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Letní škola Vzdělávání managementu škol Vzdělávání managementu škol Vzdělávání managementu škol Konference Aj Konference Aj Konference Aj Konference Aj Zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Celkem Účastník Červenková Iva Strnadová Daniela Pozlovský Karel Dohnalová Radka Psotová Ivana Ptáček Karel Dohnalová Radka Vyoralová Věra Sedláková Ivana Fojtíková Dana Baloušková Věra Tomaštíková Lenka Dohnalová Radka Ptáček Karel Sedláková Ivana Baloušková Věra Šeligová Libuše Strbáková Ivana Rozmánková Magda Kokrhelová Jiřina Šindlerová Ladislava Povalačová Petra Šeligová Libuše Strbáková Ivana Kokrhelová Jiřina Rozmánková Magda Místo Zlín Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Nedašov Ostrava Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Ostrava Velké Karlovice Velké Karlovice Velké Karlovice Zlín Zlín Zlín Zlín Uherské Hradiště Zlín Zlín Zlín Zlín Zlín cest., ost. 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 145,00 417,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207, , , , ,00 195,00 195,00 195,00 195,00 284,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 Kurz 400,00 518,00 518,00 518,00 518,00 630,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518, , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 980, ,00 Celkem 607,00 725,00 725,00 725,00 725,00 775,00 935,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725, , , , ,00 295,00 295,00 295,00 295, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 - OSTATNÍ ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: téma účastník místo cest., ost. kurz Celkem Šk. Zákon, Zák. práce, zákon o PP Sedláková Ivana Val. Klobouky - 400,00 400,00 Šk. Zákon, Zák. práce, zákon o PP Baloušková Věra Val. Klobouky - 400,00 400,00 Erasmus+, Comenius Strateg. partnerství v oblasti vzd. Systém iset modul šk. test. Ptáček Karel Ptáček Karel Ptáček Karel Praha Praha Zlín 4836, ,00 720, , ,00 720,00 Práce se žákem integr. v SPC Zlín Fojtíková Dana Práce se žákem integr. v SPC Zlín Volná Hana Zlín Zlín 207,00 207, ,00 207,00 CELKEM 10916,00 800, ,00 Všichni pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše Křesálkové. Nepedagogičtí zaměstnanci byli vysíláni na školení především související s výkonem jejich funkcí. Jednalo se o školení mzdové účetní, ekonomky, pracovnic školní kuchyně. Tyto školení a semináře probíhaly převážně ve Zlíně. 13

14 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ( ZPRÁVY PŘEDSEDŮ PK A MS) ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB SOUTĚŽE AKCE - malování na chodníku soutěž ve zručnosti utkání ve stolním tenise v Brumově výtvarná soutěž MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA - soutěž v aerobiku ve Zlíně turnaj ve stolním tenise výtvarná soutěž ŽIJEME OLYMPIÁDOU turnaj v kuželkách přírodovědná soutěž v Envicentru ve Vysokém Poli pro 4. ročník vládce nebes hod vlaštovkou soutěž časopisu ABC soutěž základních okolních škol 7. ročníku o zlatý klíč k brumovskému hradu taneční soutěž IL ILPUCINO PIO turnaj v deskových hrách adaptační kurs pro žáky 6. ročníku plavání ZŠ Brumov podzimní dílna noc ve škole plavání ZŠ Brumov přátelské utkání ve florbale se ZŠ Brumov - přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Újezd vánoční dílna návštěva AQUAPARKU ve Val. Meziříčí dne exkurze do Vizovic výstava baněk dne noc ve škole plávání ZŠ Brumov přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Štítná nad Vláří návštěva výstavy Betléma v Horním Lidči přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Štítná nad Vláří přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Újezd noc ve škole florbalový zápas se ZŠ Brumov plavání a saunování v ZŠ Brumov KARNEVAL ve školní družině a klubu natáčení televizního pořadu BLUDIŠTĚ 8.B I. kolo, II. kolo - plavání v ZŠ Brumov zahájení kurzu taneční a společenské výchovy pro žáky 9. ročníku v KD Klobučan - představení dramatického kroužku pohádka natáčení III. kola BLUDIŠTĚ v Ostravě 8.B velikonoční dílna - výstava velikonočních ozdob - noc ve škole výtvarná soutěž ke DNI ZEMĚ

15 - plavání ZŠ Brumov plavání - ZŠ Brumov přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Vlachovice dne závěrečné taneční žáků 9. ročníku exkurze do zábavného centra Galaxie Zlín noc ve škole PROJEKTY - - zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ - - podpora projektu ADOPCE NA DÁLKU AKTIVITY PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI : - soutěž základních škol v netradičních disciplínách Zlínský Vorvaň místo z 31 škol - vystoupení dramatického kroužku MS ROČNÍK SOUTĚŽE: Pěvecká soutěž 1. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Libor Častulík 1.C 2. místo Martin Strnad 1.B 3. místo Zuzana Janošíková 1.B Pěvecká soutěž 2. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Karolína Strušková 2.A 2. místo Adéla Zábojníková 2.C 3. místo Marek Polách 2.C Recitační soutěž 1. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Martin Strnad 1.B 2. místo Julie Dohnalová 1.C 3. místo Petr Mana 1.A Recitační soutěž 2. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Daniel Martínek 2.A 2. místo Marek Polách 2.C 3. místo Štěpán Juřica 2.C Recitační soutěž 3. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Jakub Vaculčík 3.A 2. místo Ester Matyášová 3.A 3. místo Radek Ovesný 3.A Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 1. třídy 1.místo Petr Jordán 1.B 2.místo Eiška Švachová 1.C 3.místo Jan Hanzlík 1.A Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 2. třídy 1.místo Jana Lysáková 2.A 2.místo Sára Ambrúzová 2.C 3.místo Erika Škorová 2.B Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 3. třídy 1.místo Ludmila Macháčová 3.A 2.místo Adam Šoman 3.B 3.místo Radka Krpenská 3.A Matematický Klokan kategorie Cvrček,dne , 2. a 3. třídy 1. místo Veronika Kostková 2.B 15

16 2. místo Tomáš Vaculík 2.B 3. místo Martina Sáblíková 2.C Den Země výtvarná soutěž, dne , všechny třídy 1. stupně - místo třída 2.A - místo třída 2.B - místo třída 3.A Čtú Valaši, čtú, školní kolo, dne třídy Jan Martinek 1.A, Adam Krpenský 1.B, Julie Dohnalová 1.C, - třídy Veronika Kostková 2.B - třídy Natálie Petrůjová 3.A AKCE knihovnické lekce tříd divadelní představení Ferda Mravenec třídy plavání 2. tříd seznámení žáků s kroužky na DDM A návštěva moštárny v Hoštětíně třídy se účastnily programu Halloween třídy navštívily muzeum a Městský úřad Val. Klobouky beseda s p. Maňasem o soukenictví ve Val. Kloboukách návštěva Betlému v Červeném domě třídy vánoční program na Kosence interaktivní vánoční program v KD Klobučan z DDM dramatický kroužek ŠD zahrál vánoční divadlo pro žáky ročníku recitační soutěž 1. tříd recitační soutěž 2. tříd navštívila MŠ Val. Klobouky 1. třídy recitační soutěž 2. tříd zápis dětí do prvních tříd okrskové kolo recitační soutěže v Nedašově Matematický Klokan kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídy zahájily 3. třídy plavání se třídy účastnily programu ke Dni Země Velikonoce na Kosence pro 2. třídy proběhl projekt Týden pohádek v třídách - Knihovna pohádková olympiáda /beseda všech tříd v knihovně/ - Školní divadlo Pejsek a kočička, Budulínek - Soutěž 6.C Harry Potter - Divadlo Julie Jurištové O medvědu Ondřejovi - Soutěž knihovny O skřítka Knihovníčka a Noc s Andersenem pěvecká soutěž 2. tříd pěvecká soutěž 1. tříd okrskové kolo Mc Donald s Cup Štítná 2.místo žáci 2. a 3. tříd výchovný koncert ZUŠ okresní kolo Mc Donald s Cup Bylnice 2.místo žáci 2. a 3. tříd Projekt Na Zelenou 1. a 2. třídy navštívily policejní stanici ve Val. Kloboukách B,C exkurze Vizovice A exkurze Čertovy skály A,B exkurze Moravské Teplice A.,B exkurze Envi Vysoké Pole C exkurze Vlachova Lhota oslavy k 40. výročí založení ZŠ - Den her 16

17 - Akademie - Den otevřených dveří návštěva dětí z MŠ Poteč v prvních třídách atletické závody 2. tříd třídy Filharmonie Zlín výchovný koncert atletické závody 1. tříd atletické závody 3. tříd vystoupení Akademie pro MŠ PROJEKTY Interaktivní výuka EU peníze školám - Recyklohraní celoroční projekt - Čtení pomáhá 2.-3.třídy - Týden pohádek březen - duben Poznáváme naše město AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: DVPP: - Den Země - Týden pohádek - Školní akademie Datum Místo Téma Účast Val. Klobouky Setkání výchovných poradců D.Fojtíková Val. Klobouky Eduwork metodika 1. stupně D.Strnadová, B.Divišová Zlín Systemické konstalace I.Červenková Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti Strnadová D Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti Fojtíková D Zlín Setkání výchovných poradců Fojtíková D Zlín Setkání výchovných poradců Fojtíková D. MS ROČNÍK SOUTĚŽE: SPORTOVNÍ vybíjená 5.roč. 1. místo 5.A 2. místo 5.B, 3. místo 5.C VSL vybíjená roč. Brumov Bylnice okrskové kolo, 2.místo 14 žáků VSL plavání roč. Brumov Bylnice 2. místo - 8 žáků Soutěž ve šplhu školní kolo, 4.-5.roč. 36 žáků VSL okrskové kolo malá kopaná, Nedašov, 14 žáků, 2. místo Okresní finále malá kopaná, Brumov - Bylnice, 14 žáků, 2. místo turnaj kopaná 4. třídy VSL okrskové kolo atletické závody Slavičín, 6 žáků, celkově 2. místo atletické závody školní kolo celý ročník MATEMATICKÉ Prosinec 2013 MATÍK základní kolo, 8. žáků účast 5.A, C okresní finále Fojtíková Nikola, Vaněk Lukáš 5.A KLOKÁNEK školní kolo 65 žáků 17

18 1. místo Jurčaga Radim 5.B 2. místo Bolek Petr 5.A 3. místo Jančík Martin 5.B Pythagoriáda školní kolo 5. ročník Pythagoriáda okrskové kolo Val.Klobouky Jurčaga Radim 5.B 1. místo - okresní kolo Jurčaga Radim 5.B místo RECITAČNÍ, LITERÁRNÍ recitace školní kolo, roč. 24 žáků 1. místo Šenkeříková Sabina 4.B 4.ročník 1. místo Fojtíková Nikola 5.A 5. ročník recitace okrskové kolo ZŠ Nedašov, 2 žákyně Ke škole pěšky a na kole literární soutěž o bezpečnosti školní kolo Čtú Valaši, čtú 1. místo Mudráková Natálie 4.C 4.ročník 1. místo Holbová Adéla 5.B 5. ročník VÝTVARNÉ Požární ochrana očima dětí roč Den Země, roč. 3. místo 5.C Návštěva mého města, roč. NAUČNÉ Soutěž České dějiny 1. místo Martinková Monika 5.C Eurorébus krajské finále Otrokovice 1. místo Eurorébus celostátní finále Praha účastnil se Mitura Timotej. 4.A a Maňas T. 5.A AKCE: Plavání 5. roč. zahájení Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.C Halloween pro 4.roč.+ 5. C Muzikál Hra s osudem roč Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.B Soukenictví ve Val. Kloboukách beseda roč Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.A Divadelní představení pro roč Cesta do pravěku 4. roč Ukázka hry na varhany, kostel Val. Klob. 5.A, C, 4. C Anglické divadlo Jackie and the Ukázka hry na varhany, kostel Val. Klob. 4. A Beseda o kyberšikaně Bezpečný internet 5. ročník pobyt v Envirocentru ve Vys. Poli - 4. A Plavání 4. roč. zahájení Březen Zahájeny knihovnické lekce Exkurze hvězdárna Vsetín - 5. roč Exkurze Praha 5. roč Divadelní představení O medvědu Ondřejovi 4. roč Poznej a chraň přírodovědná soutěž - Vsetín roč návštěva sběrného dvora - Val. Klobouky roč Divadelní představení Ten trapas nepřežiju 5. roč Koncert ZUŠ 4. roč. 18

19 turistická vycházka 5. roč Ukončení kurzu - Dopravní výchova, předávání průkazů cyklisty 4. roč vyhlášení výsledků dopravní soutěže Na zelenou roč roč. - beseda s policií ČR Den plný her zábavné dopoledne roč beseda Nad kronikami Val. Klob. 5. roč natáčení nejlepších čtenářů Čtú Valaši, čtú do rádia Valaška beseda První pomoc roč. EXKURZE 4.A Hrad Brumov 4.B skanzen Modrá 4.C Envirocentrum Vysoké Pole 5.A Praha 5.B Praha, skanzen Modrá 5.C Praha, PROJEKTY: Interaktivní výuka EU peníze školám Recyklohraní 1. stupeň Poznej svou vlast 4. 5.ročník ukončení a vyhodnocení Na zelenou 4. 5.roč. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: Školní akademie DVPP: Datum Místo Téma Účast Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti v praxi Pozlovský, Dohnalová, Psotová Ostrava Matematika prof. Hejného Dohnalová Radka PK CIZÍCH JAZYKŮ ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. CIZÍHO JAZYKA Ve školním roce 2013/2014 začal být vyučován 2. cizí jazyk německý a ruský. Výuka probíhala podle platného ŠVP a v souladu s učebními plány. Sedmý ročník měl týdenní dotaci 2 hodiny, osmý ročník týdenní dotaci 3 hodiny. Žáci 9. ročníku pokračovali ve studiu volitelného německého jazyka 2 hodiny týdně. Používaly se interaktivní učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl a zároveň v hodinách interaktivní tabule, počítačové programy, kopírovatelné materiály a různé nástěnné tabule. Ruskému jazyku, jako druhému povinnému cizímu jazyku, se žáci učili v 7. ročníku 2 hodiny a v 8. ročníku 3 hodiny týdně. SOUTĚŽE: Konverzační soutěž v AJ V únoru proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v AJ, ve které Karel Bělák (7.B) obsadil 5. místo a Sabina Tvarůžková (9.A) 3. místo. Olympiáda v anglickém jazyce V prosinci se konalo písemné kolo Olympiády v anglickém jazyce určené pro žáky ročníků, v lednu poté proběhlo ústní kolo (celkem 56 vybraných žáků). 19

20 - Výsledky: Kategorie tříd Kategorie tříd 1. Karel Bělák (7.B) 1. Sabina Tvarůžková (9.A) 2. Lenka Čížová (6.A) 2. Bohumil Honek (9.A) Jindřich Olšar (6.C) 3. Jaroslav Bělák (6.A) 3. Andrea Nováková (9.A) Jan Švach (6.C) Anna Ovesná (8.B) 4. Adéla Švachová (6.A) Soutěž ve spellingu V dubnu proběhla školní soutěž ve spellingu pro ročníky. PROJEKTY: Halloween Party Dne 31. října 2013 proběhla na škole Halloween Party, kterou připravili žáci 9.A pro žáky 4. a 5. ročníku. Cílem bylo, aby se mladší žáci hravou formou dozvěděli více o tradici Halloweenu a zároveň si procvičili své znalosti anglického jazyka. Projektový den Do you know our world well? V prosinci 2013 se zúčastnilo pětičlenné družstvo žáků 8.B projektového dne Do you know our world well? na ZŠ Horní Lideč. Klára Měšťánková se stala vítězkou celé soutěže, Filip Janáč obsadil 3. místo, Romana Chalupová 4. místo, Martina Psotová 5. místo a Nikol Stružková 7. místo. AKCE: Zájezd do Vídně Dne se konal tradiční zájezd do Vídně, který byl určen především žákům ročníku, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Během zájezdu navštívili Přírodovědecké muzeum, historické jádro města, Dóm sv. Štěpána a vánoční trhy. Anglické divadlo Dne proběhla na naší škole 3 divadelní představení anglického divadla The Bear Educational Theatre. Jednotlivá představení byla určena pro žáky ročníků. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: Akademie První týden v červnu se konala školní akademie u příležitosti 40. výročí založení školy. Učitelé i žáci se aktivně zapojili do její přípravy. V rámci AJ proběhl nácvik anglického divadla pod vedením paní učitelky Rozmánkové. V rámci RJ nacvičila paní učitelka Jandlová se žáky sedmých tříd taneční vystoupení. DVPP: Datum Místo Téma Účast Zlín Rozvíjení komunikačních schopností AJ Kokrhelová, Strbáková, Rozmánková, Šeligová Zlín Školení OUP nové postupy ve výuce Kokrhelová, Strbáková, Rozmánková, Šeligová Zapsala Renata Plasgurová PK JAZYKA ČESKÉHO SOUTĚŽE: KRAJSKÉ SOUTĚŽE HLEDÁNÍ: /6. 7. tř./ 1. místo - Daniel Strnad 7. A 20

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2014/2015 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2001/02 V Kraslicích dne 4. 10. 2002 Ve školním roce 2001/02 bylo v naší škole otevřeno 25 tříd, do kterých bylo zapsáno 554 žáků na začátku školního roku

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, VÝPRACHTICE, okres Ústí nad Orlicí Výroční zpráva o činnosti školy 2010/11 Struktura podle 7 vyhlášky č. 15/2005, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Neznašov Neznašov 29, 373 02 Neznašov Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Charakteristika školy Naše škola se nachází v centru obce Neznašov, 3 km od Týna nad Vltavou.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Nové Dvory, okres Kutná Hora Masarykovo náměstí 1 Nové Dvory 285 31 Telefon 327 571262 e-mail: zsndvory@seznam.cz bankovní spojení: KB Kutná Hora, 51-6080480207/0100 IČ:

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více