VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2013/2014 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní škola Valašské Klobouky Sídlo školy: Valašské Klobouky, Školní 856, Charakteristika školy: Právní forma školy- příspěvková organizace od , příspěvková organizace vykonává činnost základní školy, školní jídelny a školní družiny. Poskytuje základní vzdělávání, školní stravování a zájmové vzdělávání. Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě: , aktualizace IZO: SOUČÁSTI ŠKOLY PODLE ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ A JEJICH KAPACITY: 1. Základní škola 780 žáků IZO: Školní družina, školní klub 150 žáků IZO: Školní klub 100 žáků IZO: Školní jídelna 700 jídel IZO: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A SOUČÁSTECH, KTERÉ SDRUŽUJE ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014: Počet tříd/skupin Počet žáků žáků na třídu/skup Přepočtený počet PP ZŠ celkem ,92 37,19-1. stupeň ,64 17,21-2. stupeň ,54 19,98 Školní družina ,07 Školní klub ,00 Školní jídelna x x 7,04 Tříd Počet Dívky CELKEM ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník ročník

3 SEZNAM MIMOŠKOLNÍCH NEBO OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ PŘI ŠKOLE: KONTAKT NA ZAŘÍZENÍ: Sdružení rodičů při ZŠ Školní sportovní klub ředitelna Mgr. Karel Ptáček kancelář školy Zdenka Volná školní jídelna Marie Ovesná ZŘIZOVATEL: Město Valašské Klobouky, Masarykovo nám. 189, Valašské Klobouky, ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY: Ředitel školy: Mgr. Karel Ptáček Statutární zástupce ředitele: RNDr. Ivana Sedláková zástupkyně ředitele 1. stupeň: Mgr. Věra Baloušková vedoucí školní družiny a klubu: Ladislava Šindlerová vedoucí školní jídelny: Marie Ovesná ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP: web: datová schránka: hqemtup RADA ŠKOLY: Školská rada zřízena usnesením rady města Valašské Klobouky ze dne pod číslem 70/639/2005. Počet členů stanoven na 6 osob. Schválení zastupitelstvem města pod číslem jednacím 28/835/2005 s účinností od Do školní rady byli jmenováni zřizovatelem Ing. Josef Slánský a Ing. Karel Švach, z pedagogických pracovníků byli zvoleni Mgr. Oldřiška Fojtíková a Mgr. František Mikulčík, z řad rodičů Ing. Aleš Fiala a Eva Šerá. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Oldřiška Fojtíková. V roce 2011 byla na další období jmenována a zvolena školská rada ve stejném složení jak členů, tak vedení. 3

4 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ: ŠKOLA POSKYTUJE ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. vzdělávací program č.j. MŠMT školní rok 2013/2014 v ročnících počet žáků Národní škola Obecná škola Základní škola Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Jiné INOVACE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ, ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD VÝUKY A VZDĚLÁVÁNÍ: Škola dále pokračuje v trendu využívání ICT ve výuce, především interaktivních tabulí, elektronických učebnic, používáme ve výuce také materiály vzniklé při realizaci projektu EU peníze do škol. V letošním školním roce bylo dokončeno výběrové řízení na dodávku výpočetní techniky z tohoto projektu. Byly pořízeny nové interaktivní tabule, počítačové pracovny, notebooky, projektory a promítací plátna v každé třídě a další výuková technika. NABÍDKA VOLITELNÝCH A NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ: Žákům naší školy je nabízeno každoročně několik volitelných předmětů (informatika, jazyk německý, technické činnosti, domácnost, pěstitelské práce a sportovní hry ve dvou skupinách pro chlapce i dívky). Největší zájem je o informatiku a domácnost. Z nepovinných předmětů vyučujeme náboženství. KURZY K DOPLNĚNÍ ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ, POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU, POČET ÚSPĚŠNÝCH ABSOL- VENTŮ: Škola nepořádala žádné takové kurzy. 4

5 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY DALŠÍ ÚDAJE O PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe ředitel 1,0 VŠ, M- Zt 24 stat. zást. 2. st. 1,0 VŠ, M- Z 28 zást. řed. 1. st. 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Pv 22 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 17 učitel 1,0 VŠ, D + Tv 13 1 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st.zš 22 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 27 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 31 učitel 1,0 VŠ, Z-Tv 28 učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ+Tv 25 učitelka 1,0 VŠ, Č-Ov 24 učitelka 1,0 VŠ, ČJ - Hv 15 učitelka 1,0 VŠ, Př-JR-Z 22 učitelka 1,0 VŠ, Č-D 37 učitel 1,0 VŠ, F-Tev 18 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 19 učitel 1,0 VŠ, náb.ř.k.- Č 20 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ+JN 31 učitelka 1,0 VŠ, C-Ov 21 učitelka 1,0 VŠ, Bi-CH 15 učitelka 0,364 VŠ, NF + ŠF 17 učitelka 1,0 VŠ, JA-D 6 učitel 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 29 učitelka 1,0 VŠ, uč. pro ml. vyž. zvl. péči 24 učitel 1,0 VŠ, M-Tv 37 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ + Hv 19 učitelka 1,0 VŠ, l. st. ZŠ 13 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 29 učitel 1,0 VŠ, M-Z 17 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 14 učitelka 1,0 VŠ, 1. st. ZŠ 25 učitelka 1,0 VŠ, JA 21 učitelka 1,0 VŠ, M F 26 učitelka 0,182 VOŠ, vychovatelství 2 vých. poradkyně 1,0 VŠ, JR-D 40 asistent pedagoga 1,0 SŠ 2 učitelka 1,0 VŠ, M CH 21 vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství 31 vychovatelka 0,732 VŠ, učitelství pro MŠ 7 vychovatelka 1,0 SŠ, vychovatelství 32 vychovatelka 0,464 VOŠ, vychovatelství 2 PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 43 40,742 Externí pracovníci 4 0,500

6 ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY Z HLEDISKA ODBORNÉ A PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI UČITELŮ: v % Požadovaný stupeň vzdělání: 100 Aprobovanost výuky: 93 KOMENTÁŘ K DANÉ PROBLEMATICE: Pedagogičtí pracovníci ZŠ Valašské Klobouky jsou všichni plně kvalifikovaní, jen pro některé předměty převážně výchovného charakteru nemají učitelé aprobaci. Částečně neaprobovaně učíme Ov, úplně neaprobovaně rodinnou výchovu, částečně hudební a výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Částečně neaprobovaně učíme také JA. Všechny hlavní předměty učíme plně aprobovaně. Do budoucna vyvstává problém s nedostatkem aprobovaných učitelů cizího jazyka, většinu hodin odučí tři učitelé, z nichž dva mají zhruba do dvou let dovršit důchodový věk. Je potřeba přijmout alespoň dva nové pedagogy na výuku angličtiny případně jiného cizího jazyka. EXTERNÍ PED. PRACOVNÍCI: P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání, aprobace praxe 1. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 7 2. učitel ext. 0,045 VŠ, teologie 3 3. učitelka ext. 0,364 VŠ, křesťanská výchova 7 4. učitelka ext. 0,045 VŠ, učitelství pro MŠ 7 Externími pedagogickými pracovníky je zajišťována výuka náboženství, částečně OV NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014: počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní pracovníci 17 13,89 Externí pracovníci 0 0 DALŠÍ ÚDAJE O NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍCÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 P. č. Prac. zařazení Úvazek vzdělání 1. Uklízečka 0,65 vyučena 2. Uklízečka 0,65 SŠ 3. Uklízečka 0,65 vyučena 4. Uklízečka 0,25 vyučena 5. Uklízečka 0,65 základní 6. Údržbář 1,00 vyučen 7. Školnice 1,00 SŠ 8. Účetní 1,00 SŠ 9. Účetní 1,00 SŠ 10. Kuchařka 1,00 základní 11. Kuchařka 0,50 vyučena 12. Kuchařka 1,00 vyučena 13. Ved. kuchařka 1,00 vyučena 14. Kuchařka 1,00 vyučena 15. Kuchařka 0,54 SŠ 16. Vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 17. Kuchařka 1,00 vyučena 6

7 D) ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉ PŘIJETÍ POČTY ZAPISOVANÝCH PODLE VÝSLEDKU ZÁPISU A PODLE VĚKU zapisovaní celkem z toho dívky zapsaní na dané škole celkem z toho dívky s žádostí o odklad docházky celkem z toho dívky vzdělávaní podle 42 šk. zákona celkem Poprvé u zápisu Přicházejí po odkladu z toho po dodatečném narození a později a dříve z toho dívky Pozn.: Údaje v tabulce vycházejí ze statistického výkazu UIV-S53-01/2014 s rozhodným datem Ke dni 1. září 2014 bylo ve čtyřech prvních třídách zapsáno celkem 83 žáků a 14 žáků si po požádalo o odklad a jejich žádosti bylo vyhověno.

8 VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY I. POLOLETÍ 2013/2014 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Třídní učitel Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný p I.A Mgr. Jana Staňková , ,80 27,80 I.B Mgr. Bronislava Divišová , ,30 33,30 I.C Mgr. Jana Nahodilová , ,48 20,48 II.A Mgr. Iva Červenková , ,12 34,12 II.B Mgr. Daniela Strnadová , ,32 31,32 II.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,24 21,24 III.A Mgr. Dana Fojtíková , ,26 20,26 III.B Mgr. Stanislava Křenková , ,22 24,11 0,11 IV.A Mgr. Magda Rozmánková , ,05 23,05 IV.B Mgr. Pavlína Graclíková , ,00 22,00 IV.C Mgr. Ivana Psotová , ,40 26,40 V.A Mgr. Radka Dohnalová , ,95 38,95 V.B Mgr. Veronika Doležalová , ,14 27,14 V.C Mgr. Karel Pozlovský , ,32 27,32 VI.A Mgr. Zuzana Jandlová , ,65 27,65 VI.B Mgr. Dita Papežová , ,74 38,74 VI.C Mgr. Věra Vyoralová , ,92 28,92 VII.A Mgr. Marcela Charvátová , ,93 27,93 VII.B Ing. Libuše Šeligová , ,93 36,93 VIII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,42 36,35 0,08 VIII.B Mgr. Pavla Holubová , ,08 23,08 VIII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,32 31,32 IX.A Mgr. Petra Povalačová , ,12 49,12 IX.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,00 56,00 IX.C Mgr. Petr Graclík , ,63 36,63 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,7 30,69 0,01 Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená 8

9 PŘEHLED KLASIFIKACE ŠKOLY II. POLOLETÍ 2013/2014 Ž Á K Ů P R O S P Ě C H CHOVÁNÍ ABSENCE CELKOVÝ POČET ZNÁMEK P CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Chlapci Dívky Vyznamenání Prospěli Neprospěli Výborný Chvalitebný Dobrý Dostatečný Nedostatečný Jiné hodnocení Prům.známka Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená Třídní učitel p I.A Mgr. Jana Staňková , ,15 39,15 I.B Mgr. Bronislava Divišová , ,35 21,35 I.C Mgr. Jana Nahodilová , ,43 25,43 II.A Mgr. Iva Červenková , ,00 22,00 II.B Mgr. Daniela Strnadová , ,21 30,21 II.C Mgr.Oldřiška Fojtíková , ,24 18,24 III.A Mgr. Dana Fojtíková , ,26 21,26 III.B Mgr. Stanislava Křenková , ,89 44,89 IV.A Mgr. Magda Rozmánková , ,95 31,95 IV.B Mgr. Pavlína Graclíková , ,53 36,53 IV.C Mgr. Ivana Psotová , ,85 35,85 V.A Mgr. Radka Dohnalová , ,52 52,52 V.B Mgr. Veronika Doležalová , ,77 47,77 V.C Mgr. Karel Pozlovský , ,89 39,89 VI.A Mgr. Zuzana Jandlová , ,50 48,50 VI.B Mgr. Dita Papežová , ,13 35,13 VI.C Mgr. Věra Vyoralová , ,04 30,04 VII.A Mgr. Marcela Charvátová , ,21 40,21 VII.B Ing. Libuše Šeligová , ,67 24,67 VIII.A Mgr. Ingrid Olšarová , ,54 41,12 1,42 VIII.B Mgr. Pavla Holubová , ,56 27,56 VIII.C Mgr. Jiří Dohnal , ,24 49,24 IX.A Mgr. Petra Povalačová , ,31 55,31 IX.B Mgr. Lenka Tomaštíková , ,63 53,63 IX.C Mgr. Petr Graclík , ,32 43,32 CELKEM/POČET ### ### x x x x PROCENT v x v x x x PRŮMĚR , ,84 36,77 0,07 9

10 ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO VOLBU POVOLÁNÍ Činnost VP postupovala podle harmonogramu vypracovaného na začátku školního roku. Sestavení přehledů o vycházejících žácích - v 9. ročníku ukončilo povinnou školní docházku 61 žáků - v 8. ročníku 2 žáci - z 5. ročníku byl přijat na osmileté gymnázium 1 žák (G Slavičín) KAM NASTOUPÍ NAŠI DEVÁŤÁCI V ZÁŘÍ 2014: Název střední školy Obor Počet žáků M/VL SPŠ strojnická Vsetín strojírenství 3 M Gymnázium Slavičín gymnázium 2 M Gymnázium Val. Klobouky gymnázium, obchodní akademie 12+6 M Gymnázium T.G. Masaryka Zlín gymnázium 1 M SOŠ Slavičín mechatronik,obráběč kovů 1+2 M,VL SOU Valašské Klobouky zedník, kuchař-číšník 2+2 VL Stř. zdravotnická škola Vsetín zdravotnický asistent 2 M Gymnázium Staré Město gymnázium 1 M Gymnázium Vsetín gymnázium 1 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín inform. technologie, 1 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín předškol. pedag., 3 M SŠ Kostka s.r.o. Vsetín pedagog. lyceum, ekon. a podnikání 1+1 M SOŠ J. Sousedíka Vsetín gastronomie, autotronik, truhlář M,VL Stř. škola pedagog. Kroměříž předškol. a mimošk. pedagogika 1 M Stř. škola zemědělská Rožnov agropodnikání 1 M SPŠ Zlín technic. lyceum, strojírenství 1+2 M SOŠ Luhačovice knihovnictví 1 M SPŠ Otrokovice aplikovaná chemie 1 M SPŠ stavební Val. Meziříčí pozemní stavitelství 1 M SŠ inform., elektrot. Rožnov p. R. elektron. zpracování informací 3 M SŠ hotelová Uh. Hradiště cestovní ruch 1 M Konzervatoř Kroměříž hra na hudební nástroj-klavír 1 A OA T. Bati Zlín obchodní akademie 1 M Stř. škola obch.-tech. Zlín s.r.o. obchodník 1 M SŠ pedagogic. a sociál. Zlín ošetřovatel 1 VL Stř. uměl.-prům. šk. Uh.Hradiště fotografie a média 1 M ŽÁCI VYCHÁZEJÍCÍ Z 8. ROČ. A TI, CO PŘESTUPUJÍ NA JINÉ TYPY ŠKOL: Jméno Třída Škola Obor Ďulák Martin VIII.A SOU Val. Klobouky opravář zeměd. strojů VL Šebák Marek VIII.A SOU Val. Klobouky zedník VL Maňas Tomáš V.A G Slavičín 8leté gymnázium Z KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ PRO ŽÁKY: - Aktuální informace z některých SŠ byly umísťovány na panelu v prostorách hlavní chodby - Žáci byli prakticky seznámeni s tím, jak se orientovat ve virtuální burze SŠ ZK (www.zkola.cz) - Zapsali si další pro ně důležité adresy: Každý žák obdržel zdarma katalog Atlas školství (v tištěné podobě i CD) - Byli seznámeni s přehledem Dny otevřených dveří na SŠ ve Zlínském kraji 10

11 - Žáci 8. a 9. ročníků absolvovali Den otevřených dveří na SOU ve Valašských Kloboukách - V hodinách Jč, M a Volby povolání žáci psali procvičovací SCIO testy - Zabezpečili jsme testování Scio testů nanečisto na Gymnáziu ve Valašských Kloboukách pro všechny žáky, kteří se chtěli hlásit na různé maturitní obory - Zajistili jsme instruktáž pro rodiče vycházejících žáků k přijímacímu řízení, správnému vyplnění přihlášky a zápisového lístku - Všem vycházejícím žákům jsme vytiskli přihlášky i se základními údaji ze školní matriky - Pro zájemce z 8. tříd jsme zprostředkovali testování v oblasti profesionální orientace. Testování prováděla fa Diagnostik ze Zlína, zúčastnilo se 49 žáků - Individuální konzultace s rodiči ohledně výběru středních škol, odvolání apod. probíhaly na schůzkách SRPŠ nebo v době konzultačních hodin ZÁŠKOLÁCTVÍ + POHOVORY SE ŽÁKY A RODIČI, VÝCHOVNÉ KOMISE - Výchovná poradkyně prováděla pohovory se žáky i rodiči, zjišťovalo se klima ve tříd. kolektivech a domácí příprava na vyučování, zúčastnila se 2 výchovných komisí (viz Zápisy z pohovorů) - Spolupracovala se sociálním odborem MěÚ ve Valašských Kloboukách a s terénní sociální pracovnicí, která navštěvovala rodiny našich problémových žáků Zpracovala: V. Vaňková, vých. poradce ČINNOST VÝCHOVNÉHO PORADCE ŽÁCI INTEGROVANÍ A ŽÁCI SE SVPU Výchovný poradce postupoval podle harmonogramu činnosti ze začátku školního roku a zabývá se nápravnou péčí. V průběhu celého šk. roku probíhá nápravná péče a to takto: 1.stupeň dyslektický kroužek. Nápravu prováděla p. uč. Dana Fojtíková 1 hodina týdně. Jeden žák byl doučován formou individuální nápravné péče ( p. uč. Křenková ). 2. stupeň nápravnou péči prováděli učitelé dle rozpisu. 2. Probíhá úzká spolupráce s PPP ve Slavičíně formou konzultačních hodin, které využívají nejen učitelé naší školy, ale i jejich rodiče. O konzult. hodinách jsou pravidelně informováni na školním webu. 3. Na pracovních poradách jsou učitelé seznamováni s problematikou poruch učení a integrace na naší škole. 4. Výchovná poradkyně spolu se zástupkyní pracovaly na rozvojovém programu MŠMT Podpora vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením. S tímto programem naše škola uspěla a získala částku Kč, která byla použita na nákup pomůcek pro žáky se zdravotním postižením / balanční lavičky, magnetická abeceda, válecí pytle, terapeutický pás/. Tyto pomůcky budou sloužit žákům v příštím školním roce. 5. Výchovná poradkyně se účastní pracovních schůzek v PPP Slavičín, navštěvuje také setkání výchovných poradců, organizovaných KPPP Zlín, semináře organizované SPC Zlín. 6. Jsou pravidelně aktualizovány seznamy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a odesílány dotazníky žáků, kterým končí integrace do PPP. 7. Učitelé jsou seznamováni s výsledky vyšetření PPP žáků a stvrzují svým podpisem znalost doporučení PPP, jak postupovat s těmito žáky ve výuce. Výchovná poradkyně poskytovala pomoc při vypracování IVP. 8. Výchovná poradkyně průběžně sleduje práci v dyslektických kroužcích a fungování speciálně - pedagogické nápravné péče. Spolupracuje s třídními učiteli při zprostředkování vyšetření žáků v PPP a dalšího pedagogického postupu podle výsledků jednotlivých vyšetření. Konzultace psychologických vyšetření žáků s pracovnicemi PPP a SPC. 9. V letošním školním roce bylo pracováno s 17 / stav ke dni / integrovanými žáky s úrovní zdravotního postižení ( z toho 1 žák tělesně, 1 sluchově a 1 žák s AUS, který pracoval s asistentkou pedagoga). Žáků s SVPU na úrovni zdravotního znevýhodnění bylo 39. Výchovná poradkyně vedla agendu těchto žáků. 10. V průběhu celého školního roku výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli zprostředkovávala vyšetření žáků v PPP, metodicky pomáhala při sestavování IVP pro žáky se spec. vzdělávacími 11

12 potřebami, sledovala činnost dyslektických kroužků a pomáhala rodičům i učitelům ve zcela konkrétních problémových situacích, předávala odborné informace z oblasti péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy, shromažďovala odborné zprávy a informace o žácích v poradenské péči a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů, vedla příslušnou dokumentaci. Zapsala: Mgr. Dana Fojtíková ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Minimální preventivní program byl ve školním roce plněn podle rámcového plánu, který vypracoval metodik prevence. Hlavním cílem programu byla prevence sociálně nežádoucích jevů, výchova ke zdravému životnímu stylu, všestranný rozvoj osobnosti a osvojení pozitivního sociálního chování ve škole, v rodině a v celé společnosti. Hlavním garantem plnění MPP byl ředitel školy Mgr. Karel Ptáček. Do programu se zapojili všichni pedagogičtí pracovníci a úzce spolupracovali s výchovnou poradkyní pí uč. Věrou Vaňkovou a metodikem prevence p. uč. Jiřím Dohnalem. Po celý školní rok byly monitorovány všechny sociálně nežádoucí jevy. Ve škole jsme letos řešili několik podezření týkajících se zanedbávání povinné výchovné péče, šikany a záškoláctví. Všechny zjišťované podněty byly řešeny ve spolupráci s vedením školy a rodiči. Všechny ostatní kázeňské přestupky byly ihned řešeny vyučujícími a vždy byli informováni rodiče. V nejzávažnějších případech byl požádán o součinnost sociální odbor MÚ. Škola spolupracovala s rodiči na třídních schůzkách nebo formou individuálních pohovorů. Pro užší spolupráci pedagogických pracovníků a veřejnosti fungovala školská rada složená ze zástupců vedení školy, učitelů a rodičů. Možnost se aktivně zapojit do problematiky prevence rizikového chování měli i žáci naší školy prostřednictvím zřízeného školského parlamentu. Díky velmi dobré návštěvnosti internetové stránky školy s redakčním systémem, umožňující zapojení téměř všech učitelů, stoupla dramaticky informovanost veřejnosti o všech (nejen) preventistických projektech, organizovaných naší školou (viz Velký podíl na fungování prevence sociálně-patologických jevů spočívá v práci školní družiny a školního klubu. Vedoucí školní družiny pí Ladislava Šindlerová ve spolupráci s rodiči, žáky druhého stupně, Sdružením rodičů při ZŠ, přilehlých soukromých firem a mnohých dalších, obohacovala preventistickou náplň zajímavými projekty (např. Noci ve škole, poznávací sportovní klání s jinými základními školami a mnohé další aktivity ve formě výletů a exkurzí.) Problematika prevence nežádoucích jevů byla vhodně zařazena do výuky občanské a rodinné výchovy a vlastivědy. I v tomto školním roce jsme se více zaměřili na boj proti šikaně, především kyberšikaně. Na toto téma bylo zorganizováno pro děti několik přednášek. Žáky jsme vedli k ochraně životního prostředí a k ekologickému myšlení- úklidu odpadků, sběr papíru a třídění odpadu. Téměř všichni žáci naší školy se aktivně účastnili ekologických soutěží pořádaných především zřizovatelem ZŠ Městem Valašské Klobouky a úspěšně také nadále funguje recyklování odpadu díky košům na tříděný odpad, umístěných na chodbách a ve všech kmenových třídách. Pracovníci ZŠ Valašské Klobouky spolupracovali s Městským úřadem Valašské Klobouky, Policií ČR Zlín, městskou knihovnou, PPP Valašské Klobouky, Mgr. Tomášem Řehákem, společností Drop-In, sdružením Kosenka a panem Erikem Fojtíkem. Mgr. Jiří Dohnal, metodik soc.pat.prevence ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí podle Plánu DVPP Základní školy Valašské Klobouky. Prioritními oblastmi rozvoje pedagogických pracovníků jsou informační technologie, práce se žáky s poruchami učení, bezpečnost práce, nové formy a metody výuky, cizí jazyky a prevence sociálně patologických jevů. Nedostatek finančních prostředků však velmi výrazně omezuje vysílání pedagogů na DVPP, jsme nuceni vyhledávat školení v blízkém okolí. Školení, semináře a další akce pořádané ve 12

13 větší vzdálenosti (Olomouc, Ostrava, Praha, atd) jsou pro nás sice zajímavé, rádi bychom se jich účastnili, ale jsou pro nás finančně nedostupné. Nejvýznamnějším partnerem v oblasti DVPP je pro nás pobočka NIDV ve Zlíně a jím nabízené vzdělávací akce. PŘEHLED ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: - V RÁMCI DVPP: Téma Tvořivá škola Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Rozvoj matemat. gramotnosti Cloud computing ve škole Konference pro učitele 1. st. Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Rozvoj mat. gramotnosti v praxi Letní škola Vzdělávání managementu škol Vzdělávání managementu škol Vzdělávání managementu škol Konference Aj Konference Aj Konference Aj Konference Aj Zájmové vzdělávání ve ŠD a ŠK Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Seminář Aj Celkem Účastník Červenková Iva Strnadová Daniela Pozlovský Karel Dohnalová Radka Psotová Ivana Ptáček Karel Dohnalová Radka Vyoralová Věra Sedláková Ivana Fojtíková Dana Baloušková Věra Tomaštíková Lenka Dohnalová Radka Ptáček Karel Sedláková Ivana Baloušková Věra Šeligová Libuše Strbáková Ivana Rozmánková Magda Kokrhelová Jiřina Šindlerová Ladislava Povalačová Petra Šeligová Libuše Strbáková Ivana Kokrhelová Jiřina Rozmánková Magda Místo Zlín Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Nedašov Ostrava Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Valašské Meziříčí Ostrava Velké Karlovice Velké Karlovice Velké Karlovice Zlín Zlín Zlín Zlín Uherské Hradiště Zlín Zlín Zlín Zlín Zlín cest., ost. 207,00 207,00 207,00 207,00 207,00 145,00 417,00 207,00 207,00 207,00 207,00 207, , , , ,00 195,00 195,00 195,00 195,00 284,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 Kurz 400,00 518,00 518,00 518,00 518,00 630,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518,00 518, , , , ,00 100,00 100,00 100,00 100,00 980, ,00 Celkem 607,00 725,00 725,00 725,00 725,00 775,00 935,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725, , , , ,00 295,00 295,00 295,00 295, ,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200, ,00 - OSTATNÍ ŠKOLENÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: téma účastník místo cest., ost. kurz Celkem Šk. Zákon, Zák. práce, zákon o PP Sedláková Ivana Val. Klobouky - 400,00 400,00 Šk. Zákon, Zák. práce, zákon o PP Baloušková Věra Val. Klobouky - 400,00 400,00 Erasmus+, Comenius Strateg. partnerství v oblasti vzd. Systém iset modul šk. test. Ptáček Karel Ptáček Karel Ptáček Karel Praha Praha Zlín 4836, ,00 720, , ,00 720,00 Práce se žákem integr. v SPC Zlín Fojtíková Dana Práce se žákem integr. v SPC Zlín Volná Hana Zlín Zlín 207,00 207, ,00 207,00 CELKEM 10916,00 800, ,00 Všichni pracovníci školy absolvovali povinné školení BOZP pí Libuše Křesálkové. Nepedagogičtí zaměstnanci byli vysíláni na školení především související s výkonem jejich funkcí. Jednalo se o školení mzdové účetní, ekonomky, pracovnic školní kuchyně. Tyto školení a semináře probíhaly převážně ve Zlíně. 13

14 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI ( ZPRÁVY PŘEDSEDŮ PK A MS) ŠKOLNÍ DRUŽINA A ŠKOLNÍ KLUB SOUTĚŽE AKCE - malování na chodníku soutěž ve zručnosti utkání ve stolním tenise v Brumově výtvarná soutěž MOJE OBLÍBENÁ ROSTLINA - soutěž v aerobiku ve Zlíně turnaj ve stolním tenise výtvarná soutěž ŽIJEME OLYMPIÁDOU turnaj v kuželkách přírodovědná soutěž v Envicentru ve Vysokém Poli pro 4. ročník vládce nebes hod vlaštovkou soutěž časopisu ABC soutěž základních okolních škol 7. ročníku o zlatý klíč k brumovskému hradu taneční soutěž IL ILPUCINO PIO turnaj v deskových hrách adaptační kurs pro žáky 6. ročníku plavání ZŠ Brumov podzimní dílna noc ve škole plavání ZŠ Brumov přátelské utkání ve florbale se ZŠ Brumov - přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Újezd vánoční dílna návštěva AQUAPARKU ve Val. Meziříčí dne exkurze do Vizovic výstava baněk dne noc ve škole plávání ZŠ Brumov přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Štítná nad Vláří návštěva výstavy Betléma v Horním Lidči přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Štítná nad Vláří přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Újezd noc ve škole florbalový zápas se ZŠ Brumov plavání a saunování v ZŠ Brumov KARNEVAL ve školní družině a klubu natáčení televizního pořadu BLUDIŠTĚ 8.B I. kolo, II. kolo - plavání v ZŠ Brumov zahájení kurzu taneční a společenské výchovy pro žáky 9. ročníku v KD Klobučan - představení dramatického kroužku pohádka natáčení III. kola BLUDIŠTĚ v Ostravě 8.B velikonoční dílna - výstava velikonočních ozdob - noc ve škole výtvarná soutěž ke DNI ZEMĚ

15 - plavání ZŠ Brumov plavání - ZŠ Brumov přátelské utkání ve volejbale se ZŠ Vlachovice dne závěrečné taneční žáků 9. ročníku exkurze do zábavného centra Galaxie Zlín noc ve škole PROJEKTY - - zapojení do projektu RECYKLOHRANÍ - - podpora projektu ADOPCE NA DÁLKU AKTIVITY PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI : - soutěž základních škol v netradičních disciplínách Zlínský Vorvaň místo z 31 škol - vystoupení dramatického kroužku MS ROČNÍK SOUTĚŽE: Pěvecká soutěž 1. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Libor Častulík 1.C 2. místo Martin Strnad 1.B 3. místo Zuzana Janošíková 1.B Pěvecká soutěž 2. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Karolína Strušková 2.A 2. místo Adéla Zábojníková 2.C 3. místo Marek Polách 2.C Recitační soutěž 1. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Martin Strnad 1.B 2. místo Julie Dohnalová 1.C 3. místo Petr Mana 1.A Recitační soutěž 2. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Daniel Martínek 2.A 2. místo Marek Polách 2.C 3. místo Štěpán Juřica 2.C Recitační soutěž 3. tříd, školní kolo, dne , 15 účastníků 1. místo Jakub Vaculčík 3.A 2. místo Ester Matyášová 3.A 3. místo Radek Ovesný 3.A Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 1. třídy 1.místo Petr Jordán 1.B 2.místo Eiška Švachová 1.C 3.místo Jan Hanzlík 1.A Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 2. třídy 1.místo Jana Lysáková 2.A 2.místo Sára Ambrúzová 2.C 3.místo Erika Škorová 2.B Výtvarná soutěž v rámci projektu Na Zelenou,dne , 3. třídy 1.místo Ludmila Macháčová 3.A 2.místo Adam Šoman 3.B 3.místo Radka Krpenská 3.A Matematický Klokan kategorie Cvrček,dne , 2. a 3. třídy 1. místo Veronika Kostková 2.B 15

16 2. místo Tomáš Vaculík 2.B 3. místo Martina Sáblíková 2.C Den Země výtvarná soutěž, dne , všechny třídy 1. stupně - místo třída 2.A - místo třída 2.B - místo třída 3.A Čtú Valaši, čtú, školní kolo, dne třídy Jan Martinek 1.A, Adam Krpenský 1.B, Julie Dohnalová 1.C, - třídy Veronika Kostková 2.B - třídy Natálie Petrůjová 3.A AKCE knihovnické lekce tříd divadelní představení Ferda Mravenec třídy plavání 2. tříd seznámení žáků s kroužky na DDM A návštěva moštárny v Hoštětíně třídy se účastnily programu Halloween třídy navštívily muzeum a Městský úřad Val. Klobouky beseda s p. Maňasem o soukenictví ve Val. Kloboukách návštěva Betlému v Červeném domě třídy vánoční program na Kosence interaktivní vánoční program v KD Klobučan z DDM dramatický kroužek ŠD zahrál vánoční divadlo pro žáky ročníku recitační soutěž 1. tříd recitační soutěž 2. tříd navštívila MŠ Val. Klobouky 1. třídy recitační soutěž 2. tříd zápis dětí do prvních tříd okrskové kolo recitační soutěže v Nedašově Matematický Klokan kategorie Cvrček pro 2. a 3. třídy zahájily 3. třídy plavání se třídy účastnily programu ke Dni Země Velikonoce na Kosence pro 2. třídy proběhl projekt Týden pohádek v třídách - Knihovna pohádková olympiáda /beseda všech tříd v knihovně/ - Školní divadlo Pejsek a kočička, Budulínek - Soutěž 6.C Harry Potter - Divadlo Julie Jurištové O medvědu Ondřejovi - Soutěž knihovny O skřítka Knihovníčka a Noc s Andersenem pěvecká soutěž 2. tříd pěvecká soutěž 1. tříd okrskové kolo Mc Donald s Cup Štítná 2.místo žáci 2. a 3. tříd výchovný koncert ZUŠ okresní kolo Mc Donald s Cup Bylnice 2.místo žáci 2. a 3. tříd Projekt Na Zelenou 1. a 2. třídy navštívily policejní stanici ve Val. Kloboukách B,C exkurze Vizovice A exkurze Čertovy skály A,B exkurze Moravské Teplice A.,B exkurze Envi Vysoké Pole C exkurze Vlachova Lhota oslavy k 40. výročí založení ZŠ - Den her 16

17 - Akademie - Den otevřených dveří návštěva dětí z MŠ Poteč v prvních třídách atletické závody 2. tříd třídy Filharmonie Zlín výchovný koncert atletické závody 1. tříd atletické závody 3. tříd vystoupení Akademie pro MŠ PROJEKTY Interaktivní výuka EU peníze školám - Recyklohraní celoroční projekt - Čtení pomáhá 2.-3.třídy - Týden pohádek březen - duben Poznáváme naše město AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: DVPP: - Den Země - Týden pohádek - Školní akademie Datum Místo Téma Účast Val. Klobouky Setkání výchovných poradců D.Fojtíková Val. Klobouky Eduwork metodika 1. stupně D.Strnadová, B.Divišová Zlín Systemické konstalace I.Červenková Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti Strnadová D Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti Fojtíková D Zlín Setkání výchovných poradců Fojtíková D Zlín Setkání výchovných poradců Fojtíková D. MS ROČNÍK SOUTĚŽE: SPORTOVNÍ vybíjená 5.roč. 1. místo 5.A 2. místo 5.B, 3. místo 5.C VSL vybíjená roč. Brumov Bylnice okrskové kolo, 2.místo 14 žáků VSL plavání roč. Brumov Bylnice 2. místo - 8 žáků Soutěž ve šplhu školní kolo, 4.-5.roč. 36 žáků VSL okrskové kolo malá kopaná, Nedašov, 14 žáků, 2. místo Okresní finále malá kopaná, Brumov - Bylnice, 14 žáků, 2. místo turnaj kopaná 4. třídy VSL okrskové kolo atletické závody Slavičín, 6 žáků, celkově 2. místo atletické závody školní kolo celý ročník MATEMATICKÉ Prosinec 2013 MATÍK základní kolo, 8. žáků účast 5.A, C okresní finále Fojtíková Nikola, Vaněk Lukáš 5.A KLOKÁNEK školní kolo 65 žáků 17

18 1. místo Jurčaga Radim 5.B 2. místo Bolek Petr 5.A 3. místo Jančík Martin 5.B Pythagoriáda školní kolo 5. ročník Pythagoriáda okrskové kolo Val.Klobouky Jurčaga Radim 5.B 1. místo - okresní kolo Jurčaga Radim 5.B místo RECITAČNÍ, LITERÁRNÍ recitace školní kolo, roč. 24 žáků 1. místo Šenkeříková Sabina 4.B 4.ročník 1. místo Fojtíková Nikola 5.A 5. ročník recitace okrskové kolo ZŠ Nedašov, 2 žákyně Ke škole pěšky a na kole literární soutěž o bezpečnosti školní kolo Čtú Valaši, čtú 1. místo Mudráková Natálie 4.C 4.ročník 1. místo Holbová Adéla 5.B 5. ročník VÝTVARNÉ Požární ochrana očima dětí roč Den Země, roč. 3. místo 5.C Návštěva mého města, roč. NAUČNÉ Soutěž České dějiny 1. místo Martinková Monika 5.C Eurorébus krajské finále Otrokovice 1. místo Eurorébus celostátní finále Praha účastnil se Mitura Timotej. 4.A a Maňas T. 5.A AKCE: Plavání 5. roč. zahájení Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.C Halloween pro 4.roč.+ 5. C Muzikál Hra s osudem roč Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.B Soukenictví ve Val. Kloboukách beseda roč Návštěva Envirocentra ve Vys. Poli 4.A Divadelní představení pro roč Cesta do pravěku 4. roč Ukázka hry na varhany, kostel Val. Klob. 5.A, C, 4. C Anglické divadlo Jackie and the Ukázka hry na varhany, kostel Val. Klob. 4. A Beseda o kyberšikaně Bezpečný internet 5. ročník pobyt v Envirocentru ve Vys. Poli - 4. A Plavání 4. roč. zahájení Březen Zahájeny knihovnické lekce Exkurze hvězdárna Vsetín - 5. roč Exkurze Praha 5. roč Divadelní představení O medvědu Ondřejovi 4. roč Poznej a chraň přírodovědná soutěž - Vsetín roč návštěva sběrného dvora - Val. Klobouky roč Divadelní představení Ten trapas nepřežiju 5. roč Koncert ZUŠ 4. roč. 18

19 turistická vycházka 5. roč Ukončení kurzu - Dopravní výchova, předávání průkazů cyklisty 4. roč vyhlášení výsledků dopravní soutěže Na zelenou roč roč. - beseda s policií ČR Den plný her zábavné dopoledne roč beseda Nad kronikami Val. Klob. 5. roč natáčení nejlepších čtenářů Čtú Valaši, čtú do rádia Valaška beseda První pomoc roč. EXKURZE 4.A Hrad Brumov 4.B skanzen Modrá 4.C Envirocentrum Vysoké Pole 5.A Praha 5.B Praha, skanzen Modrá 5.C Praha, PROJEKTY: Interaktivní výuka EU peníze školám Recyklohraní 1. stupeň Poznej svou vlast 4. 5.ročník ukončení a vyhodnocení Na zelenou 4. 5.roč. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: Školní akademie DVPP: Datum Místo Téma Účast Val. Meziříčí Rozvoj matematické gramotnosti v praxi Pozlovský, Dohnalová, Psotová Ostrava Matematika prof. Hejného Dohnalová Radka PK CIZÍCH JAZYKŮ ZAHÁJENÍ VÝUKY 2. CIZÍHO JAZYKA Ve školním roce 2013/2014 začal být vyučován 2. cizí jazyk německý a ruský. Výuka probíhala podle platného ŠVP a v souladu s učebními plány. Sedmý ročník měl týdenní dotaci 2 hodiny, osmý ročník týdenní dotaci 3 hodiny. Žáci 9. ročníku pokračovali ve studiu volitelného německého jazyka 2 hodiny týdně. Používaly se interaktivní učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl a zároveň v hodinách interaktivní tabule, počítačové programy, kopírovatelné materiály a různé nástěnné tabule. Ruskému jazyku, jako druhému povinnému cizímu jazyku, se žáci učili v 7. ročníku 2 hodiny a v 8. ročníku 3 hodiny týdně. SOUTĚŽE: Konverzační soutěž v AJ V únoru proběhlo okresní kolo konverzační soutěže v AJ, ve které Karel Bělák (7.B) obsadil 5. místo a Sabina Tvarůžková (9.A) 3. místo. Olympiáda v anglickém jazyce V prosinci se konalo písemné kolo Olympiády v anglickém jazyce určené pro žáky ročníků, v lednu poté proběhlo ústní kolo (celkem 56 vybraných žáků). 19

20 - Výsledky: Kategorie tříd Kategorie tříd 1. Karel Bělák (7.B) 1. Sabina Tvarůžková (9.A) 2. Lenka Čížová (6.A) 2. Bohumil Honek (9.A) Jindřich Olšar (6.C) 3. Jaroslav Bělák (6.A) 3. Andrea Nováková (9.A) Jan Švach (6.C) Anna Ovesná (8.B) 4. Adéla Švachová (6.A) Soutěž ve spellingu V dubnu proběhla školní soutěž ve spellingu pro ročníky. PROJEKTY: Halloween Party Dne 31. října 2013 proběhla na škole Halloween Party, kterou připravili žáci 9.A pro žáky 4. a 5. ročníku. Cílem bylo, aby se mladší žáci hravou formou dozvěděli více o tradici Halloweenu a zároveň si procvičili své znalosti anglického jazyka. Projektový den Do you know our world well? V prosinci 2013 se zúčastnilo pětičlenné družstvo žáků 8.B projektového dne Do you know our world well? na ZŠ Horní Lideč. Klára Měšťánková se stala vítězkou celé soutěže, Filip Janáč obsadil 3. místo, Romana Chalupová 4. místo, Martina Psotová 5. místo a Nikol Stružková 7. místo. AKCE: Zájezd do Vídně Dne se konal tradiční zájezd do Vídně, který byl určen především žákům ročníku, kteří se učí němčinu jako druhý cizí jazyk. Během zájezdu navštívili Přírodovědecké muzeum, historické jádro města, Dóm sv. Štěpána a vánoční trhy. Anglické divadlo Dne proběhla na naší škole 3 divadelní představení anglického divadla The Bear Educational Theatre. Jednotlivá představení byla určena pro žáky ročníků. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI: Akademie První týden v červnu se konala školní akademie u příležitosti 40. výročí založení školy. Učitelé i žáci se aktivně zapojili do její přípravy. V rámci AJ proběhl nácvik anglického divadla pod vedením paní učitelky Rozmánkové. V rámci RJ nacvičila paní učitelka Jandlová se žáky sedmých tříd taneční vystoupení. DVPP: Datum Místo Téma Účast Zlín Rozvíjení komunikačních schopností AJ Kokrhelová, Strbáková, Rozmánková, Šeligová Zlín Školení OUP nové postupy ve výuce Kokrhelová, Strbáková, Rozmánková, Šeligová Zapsala Renata Plasgurová PK JAZYKA ČESKÉHO SOUTĚŽE: KRAJSKÉ SOUTĚŽE HLEDÁNÍ: /6. 7. tř./ 1. místo - Daniel Strnad 7. A 20

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Školní 856, 766 01 Valašské Klobouky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Karel Ptáček, ředitel školy A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní období 2010/2011 OBSAH: I. Charakteristika školy 2 II. Vzdělávací program školy 5 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Další vzdělávání v rámci celoživotního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024

Sdružení rodičů ZŠ Slavičín Vlára, registrace 19. 6. 2001 Školní sportovní klub, člen AŠSK od šk. roku 1995/96 pod číslem JIM 76024 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE 1. Základní škola Slavičín Vlára, příspěvková organizace Školní 403, okres Zlín, IČO 708 71 540, identifikátor zařízení: 600 114 473 2. Zřizovatel: Město Slavičín, Osvobození

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Ve Zlíně dne 27. srpna 2012-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2.ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAPAJEDLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 2 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Základní údaje o škole II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013/2014 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Ve Zlíně dne 29. srpna 2013-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str.1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email:

Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: Základní škola Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Lhotská 500, 687 22 Ostrožská Nová Ves, tel: 572 598 105, email: zsostrnves@uhedu.cz Výroční zpráva 2010/2011 V Ostrožské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Emila Zátopka Zlín, příspěvková organizace Štefánikova 2701 Škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy ve sportovních třídách plavání, atletiky a ledního hokeje

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/2015 Komenského 1720, 686 03 Staré Město telefon: 702 278 873 zsstmesto@zsstmesto.cz www.zsstmesto.cz bankovní spojení: KB Uherské Hradiště, č.ú. 11631721/0100, IČ: 75022567

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 vydaná základní školou Strakonice, Krále Jiřího z Poděbrad 882 v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola Starý Jičín

Základní škola Starý Jičín Základní škola Starý Jičín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace Sídlo školy: Starý Jičín 126

Více

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2006/2007. Počet žáků na třídu /skupinu I. Základní údaje o škole 1. Název školy: 2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO, KARLOVA VARY, KOLLÁROVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE A. Základní údaje o škole, charakteristika školy Předmět

Více

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Vranovice, příspěvková organizace Masarykova 178, 691 25 Vranovice ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 II. Přehled

Více