W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014"

Transkript

1 2014 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2014

2 Svoje úsilí směřujeme k získání pozice lídra a nejprofitabilnější společnosti mezi dodavateli platebních řešení pro mobilitu v Evropě. Díky systematickému zlepšování, vášni pro inovace a hluboké znalosti potřeb našich zákazníků dosahujeme úspěchu, jenž představuje W.A.G. jako atraktivního zaměstnavatele, spolehlivého obchodního partnera a velmi zajímavé místo pro zhodnocení investic.

3 Klíčové finanční ukazatele W.A.G. payment solutions, a.s. 1 1/ Klíčové finanční ukazatele v tis. Kč * 2013* 2014** Tržby včetně mýtných transakcí Mýto Tržby Výroba Přidaná hodnota EBITDA EBIT EBT EAT * V roce 2013 byla použita nová metodika výpočtu EBITDA a EBIT. Z důvodu porovnatelnosti údajů byly tyto ukazatele přepočítány dle nové metodiky i pro rok ** Údaje o EBT, EBIT a EBITDA v roce 2014 jsou očištěny od jednorázových vlivů.

4 Inovace Tvořivost a chuť učit se nám umožňují nalézat nové cesty rozvoje, vedoucí ke zvýšení hodnoty naší práce a konkurenceschopnosti.

5 Obsah W.A.G. payment solutions, a.s. 3 Obsah 1/Klíčové finanční ukazatele 1 2/Profil společnosti Základní údaje Složení vrcholných orgánů Předmět činnosti 4 3/Úvodní slovo 7 4/ Historický vývoj 8 5/ Zpráva o činnosti společnosti Obchodní činnost v roce Dceřiné společnosti a organizační složky Cíle na rok Charitativní činnost a podpora občanské společnosti 19 6/Finanční část 20

6 4 W.A.G. payment solutions, a.s. Profil společnosti 2/ Profil společnosti 2.1. Základní údaje 2.3. Předmět činnosti Název W.A.G. payment solutions, a.s. Sídlo Na Vítězné pláni 1719/ Praha 4 Česká republika IČ Základní kapitál tis. Kč Akcionáři Martin Vohánka (85,2 %) představenstvo společnosti (14,8 %) W.A.G. payment solutions, a.s. (dále jen W.A.G.), je vydavatelem karet Eurowag specializovaných platebních řešení pro nákup paliva, úhrady mýtných poplatků a dalších služeb osobních a nákladních vozidel cestujících napříč Evropou. W.A.G. reprezentuje technologickou a inovační špičku v odvětví a je největší nezávislou a nejrychleji rostoucí společností na trhu v regionu střední a východní Evropy. W.A.G. rozvíjí své podnikatelské aktivity ve 26 zemích Evropy a je členem několika prestižních oborových asociací Složení vrcholných orgánů Představenstvo Martin Vohánka předseda David Holý místopředseda (funkce vznikla ) Tomáš Svatoň člen Pascal Guyot člen Dozorčí rada Petr Husák předseda (členství vzniklo ) Hana Hradská členka Tomáš Michek člen Jana Martínková členka (členství vzniklo ) Martin Burda člen (členství vzniklo )

7 Profil společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. 5 Martin Vohánka předseda představenstva David Holý místopředseda představenstva Tomáš Svatoň člen představenstva Pascal Guyot člen představenstva Petr Husák předseda dozorčí rady

8 Důvěra Upřímnost a spolehlivost jsou prostředky, na kterých budujeme důvěru v naši společnost a loajalitu vůči ní.

9 Úvodní slovo W.A.G. payment solutions, a.s. 7 3/ Úvodní slovo Vážené dámy a pánové, vážení přátelé společnosti W.A.G., v roce 2014 jsme byli svědky mnoha významných celospolečenských změn a posunů, díky kterým se dnešní svět může jevit méně čitelný, než byl dříve. Skutečnou hybnou silou budoucnosti však nejsou ani tak události samé, jako naše interpretace těchto událostí a především reflexe do každodenních osobních interakcí s okolním. Věřím proto, že nejlepším receptem na to, abychom dále úspěšně zvládali budování moderní evropské společnosti, je nenechat se zmást a dále se pevně držet našich klíčových hodnot, jako jsou respekt, solidarita, pracovitost, nápaditost a v poslední době o kus víc než jindy soudržnost a rozhodnost tyto kvality hájit. My ve W.A.G. payment solutions se snažíme tento kurz následovat a dosahovat tak pozitivního a udržitelného společenského rozvoje. Jsem přesvědčen, že i tentokrát Vám díky tomu mohu na následujících stránkách představit velmi pěkné výsledky společnosti za rok 2014 společně s celou řadou aktivit, kterými se nad rámec běžných agend snažíme přispívat ke zkvalitnění života druhých. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám za spolupráci a přízeň a popřát ze srdce nám všem rozvahu, moudrost a štěstí v dalším konání. Martin Vohánka zakladatel a generální ředitel společnosti

10 8 W.A.G. payment solutions, a.s. Historický vývoj 4/ Historický vývoj W.A.G. group, spol. s r. o., byla založena v roce 1995 za účelem velkoobchodu s ropnými produkty. V prvních letech své existence dodávala paliva z českých rafinerií zejména zemědělským a průmyslovým podnikům a na veřejné čerpací stanice. V roce 1999 v rámci programu zvyšování kvality získala W.A.G. jako první nestátní organizace v oboru certifikát ISO V roce 2000 bylo rozhodnuto o přechodu na vyšší právní formu. K tak nově vzniklá W.A.G. minerální paliva, a.s., převzala veškeré závazky a pohledávky původní společnosti. V roce 2005 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti na dobu sedmi let přistoupil zahraniční investor ENDORSED INVESTMENT z Velké Británie, který zajistil navýšení základního kapitálu společnosti nezbytného pro další rozvoj. V roce 2005 již v portfoliu aktivit W.A.G. dominuje produkt Eurowag, jenž se setkal s velkým úspěchem rovněž na Slovensku a v Maďarsku. V této době zároveň W.A.G. zahajuje masivní investice do výstavby sítě značkových truckparků Eurowag v České republice. V závěru roku 2006 se W.A.G. připravovala na zavedení mýtného na vybraných komunikacích v ČR a v roce 2007 zahájila rozšiřování akceptační sítě do dalších států EU. Na sklonku roku 2008 W.A.G. otevřela své zastoupení v Polsku a v roce 2011 v Rumunsku, které se tak stalo pátým trhem prodeje karet Eurowag. V letech 2009 až 2012 se společnost soustředila na další rozšíření akceptační sítě čerpacích stanic, na rozvoj služeb v oblasti mýtných systémů a další zdokonalování doprovodných služeb a interních procesů. V roce 2013 přibyly do sítě značkových truckparků Eurowag další dva bezobslužné provozy v Polsku, a to na dálničních tazích při hranicích s Německem.

11 Flexibilita Pružná reakce na vývoj trhu a rychlá implementace inovací představují mimořádnou sílu naší společnosti. Rizika měníme v příležitosti a myšlenky v konkrétní produkty.

12 10 W.A.G. payment solutions, a.s. Zpráva o činnosti společnosti Integrita Etické hodnoty jsou přirozeným vodítkem v našem každodenním rozhodování. Pomáhají nám být nejen významným, ale i pozitivním činitelem v lidské společnosti.

13 Zpráva o činnosti společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. 11 5/ Zpráva o činnosti společnosti 5.1. Obchodní činnost v roce 2014 Úvod Rok 2014 byl dalším z řady mimořádně úspěšných let. Společnost zaznamenala skvělé výsledky v mnoha oblastech. EBITDA se zvýšila o 29 % a EBT o 37 % (po odpočtu mimořádných příjmů o 29 % a o 31 %). Relativně příznivé makroekonomické prostředí a především zvýšení prodejů paliva o 29 % a mýtných transakcí o 36 % byly hlavními zdroji těchto pozoruhodných čísel. Výše uvedené je jen dokladem unikátnosti strategie W.A.G., dobře zvládnutých vnitřních procesů, bohatosti růstových příležitostí a schopnosti společnosti je měnit v konkrétní výsledky. Je nezbytné dodat, že i v tomto roce byl celkový růst doprovázen dalším zlepšením v oblasti řízení rizik, zejména pak těch kreditních, včetně inkasa pohledávek. Nové trhy Nové produkty a služby Nejnovějším přírůstkem do rodiny platebních řešení Eurowag je karta Fleet, která je určena pro firmy s flotilami osobních, případně dodávkových vozidel. Karta slouží pro platbu paliva v široké akceptační síti partnerských stanic a momentálně je nabízena firmám v České republice a Polsku. Zákazníci získají mikrokredit, což v kombinaci se samoobslužným internetovým rozhraním umožňuje efektivní akvizice a správu velkého portfolia menších klientů. V průběhu roku byly slavnostně uvedeny do provozu dva značkové truckparky Eurowag v Maďarsku a na Slovensku, oba umístěné na dálničních tazích před rakouskými, resp. českými hranicemi. Tato zařízení splňují nejvyšší možné standardy bezpečnosti a rychlosti odbavení. V roce 2014 W.A.G. úspěšně pokračovala v expanzi na bulharském trhu a zhodnocovala tak iniciativu bukurešťské pobočky z roku předešlého. V prvním čtvrtletí jsme se intenzivně připravovali na vstup na turecký trh, který díky silné dynamice ekonomiky, velkému počtu obyvatel a čilé obchodní výměně s EU představuje pro W.A.G. významnou obchodní příležitost. V květnu 2014 již došlo k zahájení prodejů a akvizici prvních zákazníků. Do závěru roku pak turecké zastoupení vstupovalo již se zcela funkčním zázemím situovaným v Istanbulu, čtyřmi oblastními obchodními manažery a splněným ambiciózním obchodním plánem.

14 12 W.A.G. payment solutions, a.s. Zpráva o činnosti společnosti Palivo % nárůst v litrech 479 Refundace daní % nárůst objemu zpracovaných vratek v Kč Mýto % nárůst objemu transakcí v Kč EBT % nárůst v Kč * 2015* * Údaje o EBT v letech 2014 a 2015 jsou očištěny od jednorázových vlivů.

15 Zpráva o činnosti společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. 13 Samostatnost Svoboda v rozhodování pro nás znamená i závazek využít své schopnosti a dostupné informace, kdykoli se nám naskytne příležitost ke zlepšení.

16 Týmová práce Podporujeme se navzájem, neboť jen jako dobře fungující tým můžeme být úspěšní.

17 Zpráva o činnosti společnosti W.A.G. payment solutions, a.s. 15 Akvizice K 6. lednu 2014 provedla W.A.G. akvizici 100% vlastnického podílu svého výhradního dodavatele služeb pro zprostředkování refundací daní z členských států Unie firmy Česká logistická. Služba refundace daní je již řadu let nedílnou součástí standardní nabídky W.A.G. pro mezinárodní dopravní společnosti. Je nezbytným komponentem pro ucelenost nabídky W.A.G. a důležitým diferenciačním faktorem. Akvizicí České logistické jsme získali plnou kontrolu nad refundacemi daní, a tak i příležitost dalšího intenzivního rozvoje v této komplexní produktové oblasti. V průběhu roku 2014 byl úspěšně zrealizován projekt změny sídla České logistické spolu s doplněním týmu s cílem připravit tuto jednotku na podstatnější procesní změny a zlepšení plánované na rok Druhou akvizicí roku 2014 byl nákup společnosti StarPetrol, jejímž hlavním aktivem je čerpací stanice pro nákladní vozidla umístěná na klíčovém tranzitním bodě mezi Rakouskem a SRN. Součástí akvizice bylo i menší portfolio zákazníků obsluhovaných prostřednictvím palivových karet StarPetrol. W.A.G. tuto čerpací stanici integrovala do své akceptační sítě Eurowag a připravila projekt postupné revitalizace stanice do standardů truckparků Eurowag, který je plánován na rok následující. Akvizice StarPetrol je důležitou součástí dlouhodobé strategie společnosti na německy mluvících trzích. Divestice Na sklonku roku 2014 došlo k odštěpení neprovozních aktiv společnosti podzemních skladů pohonných hmot Jánská, situovaných na severu ČR. Tato aktiva W.A.G. již řadu let neprovozovala a nebyl nalezen ani náhradní způsob využití tak, aby dlouhodobě přispíval k tvorbě zisku. Akcionáři společnosti se proto rozhodli o odštěpení těchto aktiv do společnosti Bitustore, a.s. W.A.G. tak již nadále není s tímto aktivem jakkoliv spojena. Lidské zdroje / optimalizace procesů / kvalita Rozvoji a péči o lidské zdroje, jakožto nejcennějšímu aktivu společnosti, byla tradičně věnována vysoká pozornost. Tato agenda byla přidělena do nově vzniklého úseku provozního ředitele (COO) k Další z oblastí zásadního významu úseku COO je projekt optimalizace procesů celé organizace s cílem zvýšení kvality a efektivity. V roce 2014 došlo k navýšení počtu zaměstnanců na hlavní pracovní poměr o 36 na celkových 228 k Výzkum a vývoj Vývoj produktů a služeb je klíčovým zdrojem každoročního dvouciferného růstu prodejů W.A.G. Vývojové aktivity se soustřeďují zejména na nové koncepty a marketingové přístupy v oblasti platebních řešení. Praktickým příkladem nejnovějších výsledků vývoje produktů je karta Eurowag Fleet.

18 16 W.A.G. payment solutions, a.s. Zpráva o činnosti společnosti 5.2. Dceřiné společnosti a organizační složky W.A.G. payment solutions SK, s.r.o. (dále jen W.A.G. SK) Kukučínova 38/A, Bratislava, Slovensko IČ: DIČ: SK Založena: W.A.G. SK dnes provozuje Tank&Go a zajišťuje prodej mýta zákazníkům W.A.G. Vývojové a marketingové aktivity jsou realizovány mateřskou společností za poplatek. W.A.G. HU, Kft. Váci út em., 1132 Budapešť, Maďarsko IČ: DIČ: Založena: Společnost byla založena za účelem výstavby a provozu sítě truckparků pod značkou Eurowag. W.A.G. payment solutions RO, s.r.l. 24 Paleologu Street, Bukurešť, Rumunsko IČ: J40/9928/2010 DIČ: RO Založena: Dceřiná společnost byla založena v říjnu 2010 a spravuje a realizuje obchodní aktivity na rumunském trhu. Právě tento trh je dalším významným regionem, kde se W.A.G. na počátku roku 2011 etablovala a ivroce 2013 velmi úspěšně rozvíjela svoji tržní pozici. W.A.G. mineral fuels PL, sp.zo.o Ul. Prosta 69, Varšava, Polsko IČ: DIČ: Založena: Dceřiná společnost původně založena pro správu a realizaci obchodních aktivit v Polsku. Tyto činnosti později přebírá organizační složka v Polsku. Organizační složka Polsko W.A.G. payment solutions, a.s., SA Oddział w Polsce Ul. Prosta 69, Varšava, Polsko IČ: DIČ: PL Založena: Organizační složka v Polsku byla založena zejména z legislativních důvodů. Slouží k hladké fakturaci produktů z nabídky Eurowag polským zákazníkům. W.A.G. payment solutions HU, Kft Váci út em., 1132 Budapešť, Maďarsko IČ: DIČ: Nabytí akvizice: Dceřiná společnost v Maďarsku byla zakoupena W.A.G. payment solutions, a.s., už jako fungující firma. Na pozemcích vlastněných společností bylo vybudováno truck centrum lokalita Lébény, Maďarsko.

19 Radost Dobrá nálada a kvalitní vztahy mezi spolupracovníky jsou základními předpoklady pro vynikající pracovní výsledky. Organizační složka Bulharsko W.A.G. payment solutions Branch Bulgaria, Branch of Foreign Trader 46 48' Opalchenska Street, fl. 7, Vazrazhdane District, 1303 Sofie, Bulharsko IČ: DIČ: BG Založena: Organizační složka v Bulharsku byla založena zejména z legislativních důvodů; zajišťuje hladkou fakturaci produktů z nabídky Eurowag zákazníkům se sídlem v EU. W.A.G. payment solutions a.s. Merkezi Çek Cumhuriyeti İstanbul Merkez Şubesi İnönü Caddesi Dilaram Apt. No: 19/9 Gümüşsuyu, Taksim, Beyoğlu İstanbul, Turecko Beyoglu Tax Office: Rok založení: ČESKÁ LOGISTICKÁ a.s. Hnojník 27, Hnojník, Česká republika IČ: DIČ: CZ Nabytí akvizice: Dceřiná společnost sídlící v České republice. Nabízí zprostředkování vrácení DPH a spotřební daně z vybraných zemí EU. W.A.G. payment solutions AT GmbH Kammer 33/2, A-4974 Ort Im Innkreis, Rakousko IČ: /6987 DIČ: ATU Nabytí akvizice: Dceřiná společnost byla zakoupena W.A.G. payment solutions, a.s., jako fungující firma. Organizační složka v Turecku byla založena na začátku roku Spravuje a realizuje obchodní aktivity na tureckém trhu. Jedná se o naši první organizační složku mimo Evropu.

20 Dokonalost V každý okamžik usilujeme o výsledky, které jsou odrazem toho nejlepšího v nás.

21 Zpráva o činnosti společnosti W.A.G. payment solutions, a.s Cíle na rok 2015 Pro následující rok akcionáři společnosti vytyčili nad rámec běžné agendy tyto priority: Posílení akceptační sítě ve vybraných západoevropských zemích. Aktivní participace na projektu jednotného evropského mýta EETS a spuštění pilotního provozu. Zintenzivnění výzkumu a vývoje na produktu Mobilita zaměstnanců a vozidel. Dokončení podstatné části optimalizačních procesů a dalších nástrojů s cílem zvýšení efektivity vnitřní organizace a výstupní kvality. Příprava vstupu na další evropské trhy. Meziroční navýšení prodejů paliv prostřednictvím karet Eurowag o 31 % a EBT o 16 % Charitativní činnost a podpora občanské společnosti Akcionáři W.A.G. považují za přirozené sdílet přiměřenou část vytvořených hodnot se širší společností a rozvíjet tak ideu solidarity a fair play. W.A.G. si pro svou podporu vybírá nízkorozpočtové projekty, se kterými se snaží spolupracovat pravidelně a dlouhodobě. Níže je uveden výběr projektů podpořených v roce 2014: Růžový panter protikorupční nezisková organizace; Acta non verba organizace, která se snaží zdokonalit činnost veřejné správy a pomáhá řešit kauzy, ve kterých se občané stali objektem bezpráví; Občanské sdružení Lata zajišťuje služby pro ohrožené děti a mladé lidi z Prahy a jejího okolí; Frank Bold Society iniciativa devíti nevládních organizací prosazující řešení závažných společenských problémů; Cesta domů sdružení poskytuje odbornou péči umírajícím lidem a jejich blízkým, kteří o ně pečují; Nadace TruckHelp podporuje rodiny, jež ztratily otce v rámci výkonu činnosti profesionálního řidiče; Výbor dobré vůle věnuje se rozvoji vzdělání, ochraně lidských práv a všeobecně uznávaných humanitních hodnot; Your chance program Začni správně projekt zaměřený na adaptaci mladých dospělých opouštějících dětské domovy v běžném životě; VŠE Praha soutěže studentských podnikatelských start-upů.

22 Finanční část

23

24 22 W.A.G. payment solutions, a.s. Finanční část Zpráva nezávislého auditora, určená akcionářům W.A.G. payment solutions, a.s. Zpráva o ověření konsolidované účetní závěrky Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., která se skládá z rozvahy k , výkazu zisku a ztráty za rok končící a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., jsou uvedeny v bodě I. přílohy této konsolidované účetní závěrky. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za konsolidovanou účetní závěrku Statutární orgán společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., je odpovědný za sestavení konsolidované účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení konsolidované účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této konsolidované účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že konsolidovaná účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v konsolidované účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v konsolidované účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení konsolidované účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace konsolidované účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

25 Finanční část W.A.G. payment solutions, a.s. 23 Výrok auditora Podle našeho názoru podává konsolidovaná účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti W.A.G. payment solutions, a.s., k a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící v souladu s českými účetními předpisy. V Praze dne 5. května HLAV s.r.o. člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Alliance, Legal & Accounting Firms Všebořická 82/2, Ústí nad Labem oprávnění KAČR č. 277 Ing. Miroslava Nebuželská oprávnění KAČR č Zpráva byla projednána se statutárním orgánem společnosti a předána v souladu s podmínkami smlouvy. David Holý místopředseda představenstva Nedílnou součástí této zprávy jsou následující přílohy: 1. Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období Příloha ke konsolidované účetní závěrce za období

26 24 W.A.G. payment solutions, a.s. Finanční část Konsolidovaná rozvaha k (v celých tisících Kč) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné činnosti Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

27 Finanční část W.A.G. payment solutions, a.s Brutto Korekce Netto Netto C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky ovládající a řídící osoba Pohledávky podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období

28 26 W.A.G. payment solutions, a.s. Finanční část PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) Změny základního kapitálu 0 0 A. II. Kapitálové fondy A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách Rozdíly z přeměn obchodních korporací Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 0 0 A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku A. III. 1. Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy 0 0 A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Jiný výsledek hospodaření A. V. 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 0 0 B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky ovládající a řídící osoba Závazky podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné závazky Odložený daňový závazek

29 Finanční část W.A.G. payment solutions, a.s B. III. Krátkodobé závazky B. III. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky k ovládaným a řízeným osobám Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem Závazky ke společníkům, členům družstva a účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasivní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci 0 0 C. I. Časové rozlišení C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období

30 28 W.A.G. payment solutions, a.s. Finanční část Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty k (v celých tisících Kč) Skutečnost v účetním období I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní činnosti Aktivace 0 35 B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku F. 2. Prodaný materiál 0 4 G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů 0 0 I. Převod provozních nákladů 0 0 * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0

31 Finanční část W.A.G. payment solutions, a.s. 29 Skutečnost v účetním období J. Prodané cenné papíry a podíly 0 0 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0 0 VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 0 0 K. Náklady z finančního majetku 0 0 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění majetkových cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 0 0 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančích výnosů 0 0 P. Převod finančích nákladů 0 0 * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmu za běžnou činnost Q. 1. splatná Q. 2. odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost XIII. Mimořádné výnosy 0 0 R. Mimořádné náklady 0 0 S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 S. 1. splatná 0 0 S. 2. odložená 0 0 * Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 0 0 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním **** Kontrolní číslo 0 0

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013

W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2013 Sofistikovaná řešení pro platbu paliva i mýta. Rozsáhlá akceptační síť napříč Evropou. Nástroje pro optimalizaci podnikání v oblasti dopravy. Vítejte

Více

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s.

Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Výroční zpráva 2012 W.A.G. payment solutions, a.s. Komplexní platební řešení na cestách Obsah 1. Profil společnosti 3 1.1. Základní údaje 3 1.2. Složení vrcholových orgánů 3 1.3. Předmět činnosti 4 1.4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2012 a 2013 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s. r. o. SKUPINA ČEZ www.cez.cz OBSAH Úvod 4 Úvodní slovo jednatelů společnosti 5 Hlavní události roku 2010 a 2011 do uzávěrky výroční zprávy 6 Orgány společnosti a její management

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

W.A.G. minerální paliva, a.s.

W.A.G. minerální paliva, a.s. W.A.G. minerální paliva, a.s. Annual Report 2010 Výroční zpráva 2010 Our efforts are channelled into becoming Central and Eastern Europe s leading issuer of fleet cards. Naše úsilí směřujeme k získání

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5

PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 PS Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2014 OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH UKAZATELŮ SPOLEČNOSTI 5 VÝZNAMNÉ

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s.

Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. Výroční zpráva 2013 KUHN - Bohemia a.s. skupina kuhn Berlin Warsaw Bruxelles Paris Praha Stuttgart München Wien Bratislava Bern Salzburg Budapest Ljubljana Zagreb Pecs Sarajevo Belgrade Rakousko Německo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s.

Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Annual Report 2009 Výroční zpráva 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Partner of professional drivers Partner of professional drivers 2 Annual Report 2009 W.A.G. minerální paliva, a. s. Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více