VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

2 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

3 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

4 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

5 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

6 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

7 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

8 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

9 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

10 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

11 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

12 CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2010 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2010 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2, 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 1,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,- Cena oběda pro zaměstnance: v Hodnota potravin 26,- Příspěvek z FKSP 13,- DPH 19% 3,- Cena oběda pro zaměstnance: 16,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 20% DPH: 31,- v

13 Cena oběda pro ostatní odběratele: v Cena oběda pro ostatní odběratele: 54,- 10% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 60,- 20 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 65,- 4. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka 4.1 Základní program Činnost Průměrná návštěvnost v týdnu Dopolední rehabilitační cvičení 15 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 10 Vaření 9 Ergoterapie, práce v dílně 14 Biblické čtení 6 Kuželky 7 Filmový klub 13 Kulturní vystoupení v Domově 30 Ekumenické bohoslužby 6 Bohoslužby 10 Společenské hry 2 Posezení u kávy - kavárna 6 Modlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 1 Četba Křížové cesty 15 Návštěvnost knihovny DsD 6 Canisterapie - skupinová 8 Canisterapie individuální, na pokojích 25 Nácvik chůze 20 Skupinové čtení v knihovně 6 Poslech dechovky 7 Zajištění nákupů pro obyvatele 25 Trénování paměti s paní Štikovou 8 Individuální práce s klienty DsD 48 V roce 2010 jsme našim obyvatelům dále nabídli tvz. adaptační skupinku. Jedná se o setkávání nových obyvatelů s určenými pracovníky po dobu 12 týdnů pobytu. Smyslem je seznamování se životem v domově. Pro obyvatele, kteří mají zájem cestovat třeba jen po mapě nabízíme Cestománii a zejména pro ženy kosmetický salón. Pravidelně vychází časopis Drachtinka, který informuje nejen o dění v Domově seniorů Drachtinka. Zahájili jsme prodej výrobků obyvatelů. Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační. Výrobky je možné zakoupit v recepci zařízení.

14 4.2 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2010 Leden Pohádka o dvanácti měsíčkách - DDM Hlinsko Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Únor Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Zimní olympijské hry, harmonikář Březen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Norský pěvecký smíšený sbor Beseda s policistou prevence kriminality seniorů Bohoslužba Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Duben Výlet do chotěbořského muzea Čtení pašijí s paní Čejkovou Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů Prodejci z Trhové Kamenice Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Vystoupení folklorního souboru Vysočánek a dramatického kroužku Květen Výlet do muzea loutek v Chrudimi Vystoupení dětí z MŠ Rubešova ke Dni matek Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou

15 Celodenní výlet do zámku ve Slatiňanech Předání sociálního automobilu Vystoupení taneční skupiny Ridendo Červen Turnaj s klienty Fokusu v kuželkách Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků: Sen o pruhovaném tričku Beseda s lékárnicí Roztančené střevíčky ve Skutči Benefiční koncert Pavla Šporcla Turnaj v kuželkách s dobrovolnicí paní Kubíčkovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Červenec Pestrá hodinka s paní Brychtovou Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Keramická dílna s paní Brychtovou Výlet do Nasavrk Srpen Návštěva galerie v Hlinsku U pokladny stál, aneb Král komiků přichází Návštěva galerie v Hlinsku Návštěva galerie v Hlinsku Pestrá hodinka s paní Brychtovou Turnaj v kuželkách s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Září Řecký olympijský den ve Světlé nad Sázavou Modlitba Růžence

16 Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rodina je základ státu Prodej podzimní kolekce čepic z Nasavrk Pestrá hodinka s paní Brychtovou Celodenní výlet do Nových Hradů Zpívání se žáky ze ZŠ Ležáků Říjen Neziskovky ve Fokusu Představení: Letopisy Narnie Beseda s lékárnicí Den otevřených dveří v Domově seniorů Drachtinka Pestrá hodinka s paní Brychtovou Beseda o protipožární prevenci Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Turnaj s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rainman Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Listopad Vernisáž výstavy, vystoupení heligonkářů z Pardubic Pestrá hodinka s paní Brychtovou Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Prodej spotřebního zboží z Trhové Kamenice Benefiční koncert Marie Rottrové Pestrá hodinka s paní Brychtovou Prodej z farní charity v Hlinsku Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Beseda s lékárnicí

17 Benefiční ples Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Divadelní představení ve Skutči: Amadeus Prosinec Mikulášská nadílka Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Vystoupení dětí z MŠ Rubešova Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků Živý Betlém Divadelní představení ve Skutči: Hrdý budžes Vystoupení žáků ze ZŠ Resselova Vánoční přání obyvatelům domova Štědrovečerní posezení s paní Čejkovou Vánoční posezení s dobrovolníky Vánoční koledování Silvestrovské posezení 5. Spolupráce s jinými organizacemi 5.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. V roce 2010 se změnilo složení dobrovolníků. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolnice Lucie Lavírová, která do domova dochází od samého počátku, obdržela cenu Křesadlo. Tato cena je udělována obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 26 Počet odpracovaných hodin 1275 Nově příchozí v roce

18 5.2 Fokus Vysočina, středisko Hlinsko Fokus Vysočina pomáhá lidem s duševním onemocněním. Spolupráce funguje již několik let. Kromě vzájemné pomoci s Dobrovolnickým centrem jsme v loňském roce rozšířili spolupráci přímo s Fokusem o společné programy. První větší akcí byl výlet do muzea loutek v Chrudimi, který se uskutečnil 12. května Nejdříve nás čekala společná prohlídka prostor muzea a poté následovala výroba loutky, která se všem moc líbila a umožnila nám se navzájem lépe poznat. Žáci základní školy Ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové docházejí do Fokusu také již řadu let. A další programy se nabízejí sami. Tradicí se začínají stávat společná zpívání dětí, klientů Fokusu a obyvatelů domova seniorů. Nejraději si zazpíváme známé lidové písně. Velké oblibě se těší turnaje v ruských kuželkách, které se pořádají snad každý měsíc přímo v Domově seniorů Drachtinka. Obyvatelé domova mají příležitost změřit své síly s někým jiným, jsou motivováni k větším výkonům. Největší radost nám však přináší možnost společného setkávání. Jsme rádi, že máme příležitost pro společné akce, které nám všem navzájem rozšiřují obzory. 5.3 Klub seniorů Při kulturních akcích spolupracujeme s místním Klubem seniorů, plánujeme společná vystoupení. V roce 2010 jsme uspořádali výlet do Nových Hradů, kterého se zúčastnili i členové hlineckého klubu. Oblibě se těší i virtuální Univerzita třetího věku. V loňském roce byla zahájena pilotním semestrem na téma Astronomie. 5.4 Centrum denních služeb V září 2010 zahájilo svou činnost Centrum denních služeb v Hlinsku pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci aktivizačních programů jsme uskutečnili společné turnaje v kuželkách. 5.5 Spolupráce s jinými zařízeními sociálních služeb Rádi uvítáme pozvání i do jiných zařízení sociálních služeb nejen v regionu Pardubického kraje, navštívili jsme např. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou. 5.6 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize i Česká televize a Nova.

19 II. Rozbor ekonomických činností a) c) Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2010 vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka Identifikační číslo Právní forma příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost není Další činnost v hlavní činnosti viz. ZL hostinská činnost, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky školám Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/ ,85 osob Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady , , , vyhl. Č. 505/2002 Sb náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda B odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu, odpisový plán byl schválen radou města Hlinska v prosinci Schválený odpisový plán pro rok 2010 ve výši ,--. Skutečná výše odpisů v roce 2010 činila ,--. Su Odpis Množství , , , ,00 77,00 Vyjádření k ust. 34 odst.9 Zůstatek fondu reprodukce majetku je kryt finančními prostředky. LEASING Fabia Combi Celková cena vozidla ,20.

20 Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši ,--. Postupné rozpuštění akontace /60= 2094,00 59x; 2084,00 1x. Splaceno za roky 2008, 2009, ,22 ve dvacetišesti splátkách. Zbývá 34 splátek v celkové výši ,98. Vyjádření k 37 časové rozlišení Náklady příštích období - právní software předpla Náklady příštích období - leasing leasing Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. předpl. Chrudimský den předplatné MF Dnes, in pojistné majetek a budo Doplňující údaje k majetku (v ) SU Stav 1.1. Přírůstek , , ,90 0, , , , ,60 X , ,60 U SU 021, 022 ve sloupci úbytek je vyčíslena celková výše odpisů roku Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČÚS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) - samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 3000,00 do ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Vnitřní směrnicí je stanovena spodní hranice majetku, dle směrnice zřizovatele, na hranici 0,--. Klíčovým stanoviskem pro zařazení majetku je doba použitelnosti majetku, tzn. delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci - Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Drobný dlouhodobý majetek na základě směrnic zřizovatele, jeho spodní hranice stanovena na 0,--. Rozpis zůstatků bankovních účtů SU Název Běžný účet , BÚ - inv.fond , BÚ - rezervní fond , BÚ - Fond odměn , , Účet FKSP ,44

21 Sbírkový účet , Depozitní účet - klienti , ,60 24 Bankovní účty ,68 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k v Počet dnů Pohledávky za odběrateli Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů , ,20 Nad 90 dnů 0 0 Úvěry krátkodobé i dlouhodobé, půjčky, přechodné finanční výpomoci 0 Dotace podle 28 odst.2 a 3 Př.řádek Dotační titul Přijato Vyčerpáno Nevyčerpáno ,00 9 Neinv.dotace MPSV , ,00 9 Úřad práce , ,00 9 X , ,00 19 Příspěvek na provoz , ,00 Dotace celkem ,00 0 Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Sankční odvody Druh odvodu Skutečně odvedeno Finanční zdroj FÚ - sankce za pozdní úhradu ZDzPPO 0,00 Náklady organizace Přehled o peněžních fondech Fond PS Tvorba Čerpání Zůstatek , , , , , , , , , ,95

22 Vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2010 dle vyhl. 114/2002 Sb. Roční náklady na platy zaměstnanců 2010 Roční příděl do FKSP 2% ze mzdových nákladů Práce konané na dohody , , ,00 Průměrná měsíční mzda v organizaci za období 01/ /2010 v roce 2010 činila ,00. Plnění daňových povinností v roce 2010: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob Daň silniční Daň z přidané hodnoty Domov seniorů Drachtinka je registrovaný u Finančního úřadu v Hlinsku. Inventarizace za rok 2010 Všechny inventury byly řádně provedeny a byly předloženy inventarizační zápisy jednotlivých inventur zřizovateli. d) Veřejná sbírka Dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále na vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. Akce pořádané v rámci veřejné sbírky 2010: - Benefiční koncert Pavla Šporcla, pořádaný dne v Kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. - Benefiční internetová aukce pořádaná v průběhu měsíce červen Výstava fotografií a kalendáře Umění stárnout listopad - Benefiční koncert Marie Rottrové Benefiční ples s aukcí Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným dárcům /respektujeme jejich přání a zachováváme jejich anonymitu/ vyjádřili svůj srdečný dík!!!

23 Hospodaření s veřejnou sbírkou 2010 Počáteční stav ,14 Čerpání bufet ples 5 750,00 Čerpání celkem hudba ples hud.produkce licitátor ples OSA poplatky 6 000, , , ,00 72, ,00 Tvorba Dary ,00 Tvorba celkem Úroky 52,58 Kontrola - vypořádání: Aukce červen ,00 Počáteční stav ,14 Pavel Śporcl ,00 Čerpání ,00 Kasička 4 340,00 Tvorba ,58 Stav k M. Rottrová , ,72 Kalendáře 5 900,00 Aukce ples , úhrada 2011 Tržba bufet ples ,00 Vstupné ples Vstupné výstava 1 000, , ,58 VYÚČTOVÁNÍ - REKAPITULACE VEŘEJNÉ SBÍRKY 2010 poplatky dary úroky aukce červen kocert P.Šporcl kasička M.Rottrová kalendáře aukce ples bufet vstupné ples vstupné výstava 1/10 18, ,00 2,15 2/ ,00 2,31 3/10 9, ,00 2,80 4/10 9,00 2,85 5/10 2,85 6/10 3,75 183,00 191,00 320,00 536, , ,00

24 745, , , , ,00 290,00 330,00 285, ,00 780,00 400, , ,00 245,00 300, ,00 263,00 750, ,00 7/10 18,00 4,36 8/ , ,00 9/10 5,64 10/ ,00 6,28 11/10 7,19 12/10 18, ,00 8, ,00 52,58 72, , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , ,00

25 e) Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí , při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Dne byla provedena kontrola OSSZ Chrudim dle zákona č.582/1991 Sb. a dle zákona č. 187/2006 Sb. Předmětem kontroly byla kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krájská hygienická stanice Pardubice, , kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna. - Provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2010 realizovala.

26 III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2010 se podíleli zejména: Marek Bíško ředitel DsD Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Mgr. Radka Bencová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Markéta Štědrá a Bc. Katarína Zelenková sociální pracovnice

27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

28 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

29 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

30 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

31 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

32 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

33 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

34 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

35 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

36 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

37 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

38 CENOVÁ KALKULACE STRAVOVÁNÍ Cenová kalkulace stravování platná na rok 2010 Výše stravovací jednotky a finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jednotlivá hlavní a vedlejší jídla určená pro Domov seniorů Drachtinka na rok 2010 Pro uživatele, kteří mají normální a diabetickou stravu - v POLOŽKA Celkem Snídaně Svačina I. Oběd Svačina II. Večeře I. Večeře II. Potraviny 80,- 14,- 7,- 26,- 7,- 18,- 8,- Výrobní r. 50,- 9,- 3,- 21,- 3,- 13,- 1,- Správní r. 10,- 2,- 1,- 3,- 1,- 2, 1,- Úplné vlastní náklady 140,- 25,- 11,- 50,- 1,- 33,- 10,- Zisk 14,- 2,- 2,- 4,- 2,- 2,- 2,- CENA 154,- 27,- 13,- 54,- 13,- 35,- 12,- Cena oběda pro zaměstnance: v Hodnota potravin 26,- Příspěvek z FKSP 13,- DPH 19% 3,- Cena oběda pro zaměstnance: 16,- Cena oběda pro zaměstnance, praktikanty, studenty a dohodáře bez příspěvku FKSP: Cena oběda s 20% DPH: 31,- v

39 Cena oběda pro ostatní odběratele: v Cena oběda pro ostatní odběratele: 54,- 10% DPH prodej výrobku (do jídlonosiče) 60,- 20 % DPH prodej služby (konzumace v DsD) 65,- 4. Přehled pořádaných akcí v Domově seniorů Drachtinka 4.1 Základní program Činnost Průměrná návštěvnost v týdnu Dopolední rehabilitační cvičení 15 Odpolední cvičení s fyzioterapeutkou 10 Vaření 9 Ergoterapie, práce v dílně 14 Biblické čtení 6 Kuželky 7 Filmový klub 13 Kulturní vystoupení v Domově 30 Ekumenické bohoslužby 6 Bohoslužby 10 Společenské hry 2 Posezení u kávy - kavárna 6 Modlitba Růžence (uskutečnila se 3krát) 1 Četba Křížové cesty 15 Návštěvnost knihovny DsD 6 Canisterapie - skupinová 8 Canisterapie individuální, na pokojích 25 Nácvik chůze 20 Skupinové čtení v knihovně 6 Poslech dechovky 7 Zajištění nákupů pro obyvatele 25 Trénování paměti s paní Štikovou 8 Individuální práce s klienty DsD 48 V roce 2010 jsme našim obyvatelům dále nabídli tvz. adaptační skupinku. Jedná se o setkávání nových obyvatelů s určenými pracovníky po dobu 12 týdnů pobytu. Smyslem je seznamování se životem v domově. Pro obyvatele, kteří mají zájem cestovat třeba jen po mapě nabízíme Cestománii a zejména pro ženy kosmetický salón. Pravidelně vychází časopis Drachtinka, který informuje nejen o dění v Domově seniorů Drachtinka. Zahájili jsme prodej výrobků obyvatelů. Kromě drobného finančního přínosu plní i funkci propagační. Výrobky je možné zakoupit v recepci zařízení.

40 4.2 Přehled kulturních akcí v Domově seniorů Drachtinka v roce 2010 Leden Pohádka o dvanácti měsíčkách - DDM Hlinsko Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Únor Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Zimní olympijské hry, harmonikář Březen Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Norský pěvecký smíšený sbor Beseda s policistou prevence kriminality seniorů Bohoslužba Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Návštěva velikonoční výstavy v ZŠ Resselova Duben Výlet do chotěbořského muzea Čtení pašijí s paní Čejkovou Vystoupení dětí z MŠ Budovatelů Prodejci z Trhové Kamenice Posezení s písničkou a Luckou Lavírovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Vystoupení folklorního souboru Vysočánek a dramatického kroužku Květen Výlet do muzea loutek v Chrudimi Vystoupení dětí z MŠ Rubešova ke Dni matek Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou

41 Celodenní výlet do zámku ve Slatiňanech Předání sociálního automobilu Vystoupení taneční skupiny Ridendo Červen Turnaj s klienty Fokusu v kuželkách Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků: Sen o pruhovaném tričku Beseda s lékárnicí Roztančené střevíčky ve Skutči Benefiční koncert Pavla Šporcla Turnaj v kuželkách s dobrovolnicí paní Kubíčkovou Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Červenec Pestrá hodinka s paní Brychtovou Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Keramická dílna s paní Brychtovou Výlet do Nasavrk Srpen Návštěva galerie v Hlinsku U pokladny stál, aneb Král komiků přichází Návštěva galerie v Hlinsku Návštěva galerie v Hlinsku Pestrá hodinka s paní Brychtovou Turnaj v kuželkách s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Září Řecký olympijský den ve Světlé nad Sázavou Modlitba Růžence

42 Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rodina je základ státu Prodej podzimní kolekce čepic z Nasavrk Pestrá hodinka s paní Brychtovou Celodenní výlet do Nových Hradů Zpívání se žáky ze ZŠ Ležáků Říjen Neziskovky ve Fokusu Představení: Letopisy Narnie Beseda s lékárnicí Den otevřených dveří v Domově seniorů Drachtinka Pestrá hodinka s paní Brychtovou Beseda o protipožární prevenci Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Turnaj s klienty Fokusu Pestrá hodinka s paní Brychtovou Divadelní představení ve Skutči: Rainman Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Listopad Vernisáž výstavy, vystoupení heligonkářů z Pardubic Pestrá hodinka s paní Brychtovou Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Prodej spotřebního zboží z Trhové Kamenice Benefiční koncert Marie Rottrové Pestrá hodinka s paní Brychtovou Prodej z farní charity v Hlinsku Virtuální Univerzita 3. věku E-SENIOR Beseda s lékárnicí

43 Benefiční ples Zpívání s dobrovolnicí paní Dostálovou Divadelní představení ve Skutči: Amadeus Prosinec Mikulášská nadílka Bohoslužba s panem farářem Čtvrtečkou Pestrá hodinka s paní Brychtovou Vystoupení dětí z MŠ Rubešova Vystoupení žáků ze ZŠ Ležáků Živý Betlém Divadelní představení ve Skutči: Hrdý budžes Vystoupení žáků ze ZŠ Resselova Vánoční přání obyvatelům domova Štědrovečerní posezení s paní Čejkovou Vánoční posezení s dobrovolníky Vánoční koledování Silvestrovské posezení 5. Spolupráce s jinými organizacemi 5.1 Dobrovolnické centrum Domov seniorů Drachtinka spolupracuje s Dobrovolnickým centrem Fokus Vysočina od samého začátku. V roce 2010 se změnilo složení dobrovolníků. Nejvíce k nám docházejí nezaměstnaní lidé, dále středoškolští a vysokoškolští studenti. Jednou ročně o Vánocích pořádáme setkání dobrovolníků a zaměstnanců Domova seniorů Drachtinka. Dobrovolnice Lucie Lavírová, která do domova dochází od samého počátku, obdržela cenu Křesadlo. Tato cena je udělována obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci Dobrovolníci v Domově seniorů Drachtinka Počet dobrovolníků 26 Počet odpracovaných hodin 1275 Nově příchozí v roce

44 5.2 Fokus Vysočina, středisko Hlinsko Fokus Vysočina pomáhá lidem s duševním onemocněním. Spolupráce funguje již několik let. Kromě vzájemné pomoci s Dobrovolnickým centrem jsme v loňském roce rozšířili spolupráci přímo s Fokusem o společné programy. První větší akcí byl výlet do muzea loutek v Chrudimi, který se uskutečnil 12. května Nejdříve nás čekala společná prohlídka prostor muzea a poté následovala výroba loutky, která se všem moc líbila a umožnila nám se navzájem lépe poznat. Žáci základní školy Ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové docházejí do Fokusu také již řadu let. A další programy se nabízejí sami. Tradicí se začínají stávat společná zpívání dětí, klientů Fokusu a obyvatelů domova seniorů. Nejraději si zazpíváme známé lidové písně. Velké oblibě se těší turnaje v ruských kuželkách, které se pořádají snad každý měsíc přímo v Domově seniorů Drachtinka. Obyvatelé domova mají příležitost změřit své síly s někým jiným, jsou motivováni k větším výkonům. Největší radost nám však přináší možnost společného setkávání. Jsme rádi, že máme příležitost pro společné akce, které nám všem navzájem rozšiřují obzory. 5.3 Klub seniorů Při kulturních akcích spolupracujeme s místním Klubem seniorů, plánujeme společná vystoupení. V roce 2010 jsme uspořádali výlet do Nových Hradů, kterého se zúčastnili i členové hlineckého klubu. Oblibě se těší i virtuální Univerzita třetího věku. V loňském roce byla zahájena pilotním semestrem na téma Astronomie. 5.4 Centrum denních služeb V září 2010 zahájilo svou činnost Centrum denních služeb v Hlinsku pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V rámci aktivizačních programů jsme uskutečnili společné turnaje v kuželkách. 5.5 Spolupráce s jinými zařízeními sociálních služeb Rádi uvítáme pozvání i do jiných zařízení sociálních služeb nejen v regionu Pardubického kraje, navštívili jsme např. Domov pro seniory ve Světlé nad Sázavou. 5.6 Spolupráce s médii Po celý rok probíhala spolupráce se sdělovacími prostředky. Články byly zveřejněny v místním i celorepublikovém tisku, televizní spoty vysílala hlinecká kabelová televize i Česká televize a Nova.

45 II. Rozbor ekonomických činností a) c) Ekonomické rozbory k výroční zprávě 2010 vysvětlující a doplňující informace k účetní závěrce za rok odst. 2 zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví Název účetní jednotky, sídlo Domov seniorů Drachtinka Identifikační číslo Právní forma příspěvková organizace Předmět hlavní činnosti domov pro seniory - poskytování ubytovacích sociálních služeb Doplňková činnost není Další činnost v hlavní činnosti viz. ZL hostinská činnost, obchodní činnost (provoz v bufetu), provoz prádelny, reklamní a propagační činnost, umožnění praktické výuky školám Rozvahový den Okamžik sestavení úč.závěrky (den podpisu) Průměrný evidenční počet pracovníků za období 1-12/ ,85 osob Limit prostředků na platy Skutečnost Z toho ostatní osobní náklady , , , vyhl. Č. 505/2002 Sb náklady související s pořízením DHM se započítávají do ceny DHM pořízení zásob se oceňuje pořizovacími cenami a náklady souvisejícími s pořízením zásob. U pořízení materiálu - potraviny na sklad, údržba, prádelna, pracovní oděvy, kancelářský materiál je používána účetní metoda A. U zásob typu zdravotnického materiálu je používána účetní metoda B odepisování majetku probíhá dle schváleného odpisového plánu, odpisový plán byl schválen radou města Hlinska v prosinci Schválený odpisový plán pro rok 2010 ve výši ,--. Skutečná výše odpisů v roce 2010 činila ,--. Su Odpis Množství , , , ,00 77,00 Vyjádření k ust. 34 odst.9 Zůstatek fondu reprodukce majetku je kryt finančními prostředky. LEASING Fabia Combi Celková cena vozidla ,20.

46 Počet splátek 60. Uhrazená akontace ve výši ,--. Postupné rozpuštění akontace /60= 2094,00 59x; 2084,00 1x. Splaceno za roky 2008, 2009, ,22 ve dvacetišesti splátkách. Zbývá 34 splátek v celkové výši ,98. Vyjádření k 37 časové rozlišení Náklady příštích období - právní software předpla Náklady příštích období - leasing leasing Pořízení zboží za účelem jeho dalšího prodeje - provoz bufetu je používána účetní metoda A. předpl. Chrudimský den předplatné MF Dnes, in pojistné majetek a budo Doplňující údaje k majetku (v ) SU Stav 1.1. Přírůstek , , ,90 0, , , , ,60 X , ,60 U SU 021, 022 ve sloupci úbytek je vyčíslena celková výše odpisů roku Vymezení a evidence drobného dlouhodobého majetku pod stanovenou hranici, viz. ČÚS č. 512, bod 7.4 DDHM (028) - samostatné movité věci, jejichž ocenění je od 3000,00 do ,00 a doba použitelnosti delší jednoho roku. Vnitřní směrnicí je stanovena spodní hranice majetku, dle směrnice zřizovatele, na hranici 0,--. Klíčovým stanoviskem pro zařazení majetku je doba použitelnosti majetku, tzn. delší než 1 rok. Majetek je veden na účtu 028 a zároveň v operativní evidenci - Majetek Gordic, každý kus majetku je opatřen inventárním číslem. Drobný dlouhodobý majetek na základě směrnic zřizovatele, jeho spodní hranice stanovena na 0,--. Rozpis zůstatků bankovních účtů SU Název Běžný účet , BÚ - inv.fond , BÚ - rezervní fond , BÚ - Fond odměn , , Účet FKSP ,44

47 Sbírkový účet , Depozitní účet - klienti , ,60 24 Bankovní účty ,68 Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti k v Počet dnů Pohledávky za odběrateli Závazky vůči dodavatelům Do 90 dnů , ,20 Nad 90 dnů 0 0 Úvěry krátkodobé i dlouhodobé, půjčky, přechodné finanční výpomoci 0 Dotace podle 28 odst.2 a 3 Př.řádek Dotační titul Přijato Vyčerpáno Nevyčerpáno ,00 9 Neinv.dotace MPSV , ,00 9 Úřad práce , ,00 9 X , ,00 19 Příspěvek na provoz , ,00 Dotace celkem ,00 0 Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Sankční odvody Druh odvodu Skutečně odvedeno Finanční zdroj FÚ - sankce za pozdní úhradu ZDzPPO 0,00 Náklady organizace Přehled o peněžních fondech Fond PS Tvorba Čerpání Zůstatek , , , , , , , , , ,95

48 Vyúčtování přídělu do FKSP za rok 2010 dle vyhl. 114/2002 Sb. Roční náklady na platy zaměstnanců 2010 Roční příděl do FKSP 2% ze mzdových nákladů Práce konané na dohody , , ,00 Průměrná měsíční mzda v organizaci za období 01/ /2010 v roce 2010 činila ,00. Plnění daňových povinností v roce 2010: Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmu ze závislé činnosti fyzických osob Daň silniční Daň z přidané hodnoty Domov seniorů Drachtinka je registrovaný u Finančního úřadu v Hlinsku. Inventarizace za rok 2010 Všechny inventury byly řádně provedeny a byly předloženy inventarizační zápisy jednotlivých inventur zřizovateli. d) Veřejná sbírka Dne byla vyhlášena veřejná sbírka Domova seniorů Drachtinka. Hlavním účelem veřejné sbírky je vybavení hospicového pokoje nezbytnou zdravotnickou technikou, dále na vybudování zahrady domova seniorů. Veřejná sbírka potrvá tři roky, v rámci veřejné sbírky plánujeme uskutečnit řadu benefičních koncertů. Číslo účtu veřejné sbírky Domova seniorů Drachtinka: /0100. Akce pořádané v rámci veřejné sbírky 2010: - Benefiční koncert Pavla Šporcla, pořádaný dne v Kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. - Benefiční internetová aukce pořádaná v průběhu měsíce červen Výstava fotografií a kalendáře Umění stárnout listopad - Benefiční koncert Marie Rottrové Benefiční ples s aukcí Dovolte nám, abychom všem zveřejněným i nezveřejněným dárcům /respektujeme jejich přání a zachováváme jejich anonymitu/ vyjádřili svůj srdečný dík!!!

49 Hospodaření s veřejnou sbírkou 2010 Počáteční stav ,14 Čerpání bufet ples 5 750,00 Čerpání celkem hudba ples hud.produkce licitátor ples OSA poplatky 6 000, , , ,00 72, ,00 Tvorba Dary ,00 Tvorba celkem Úroky 52,58 Kontrola - vypořádání: Aukce červen ,00 Počáteční stav ,14 Pavel Śporcl ,00 Čerpání ,00 Kasička 4 340,00 Tvorba ,58 Stav k M. Rottrová , ,72 Kalendáře 5 900,00 Aukce ples , úhrada 2011 Tržba bufet ples ,00 Vstupné ples Vstupné výstava 1 000, , ,58 VYÚČTOVÁNÍ - REKAPITULACE VEŘEJNÉ SBÍRKY 2010 poplatky dary úroky aukce červen kocert P.Šporcl kasička M.Rottrová kalendáře aukce ples bufet vstupné ples vstupné výstava 1/10 18, ,00 2,15 2/ ,00 2,31 3/10 9, ,00 2,80 4/10 9,00 2,85 5/10 2,85 6/10 3,75 183,00 191,00 320,00 536, , ,00

50 745, , , , ,00 290,00 330,00 285, ,00 780,00 400, , ,00 245,00 300, ,00 263,00 750, ,00 7/10 18,00 4,36 8/ , ,00 9/10 5,64 10/ ,00 6,28 11/10 7,19 12/10 18, ,00 8, ,00 52,58 72, , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , ,00

51 e) Kontrolní činnost Všechny operace podléhají systému vnitřní kontroly. Operace jsou předem projednány a odsouhlaseny příkazcem operace, správcem rozpočtu a dalšími zodpovědnými osobami. Probíhá průběžná kontrola všech operací. Kontroly jiných orgánů: - Provedena kontrola kuchyně, evidence HACCP Krajskou hygienickou stanicí , při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. - Dne byla provedena kontrola OSSZ Chrudim dle zákona č.582/1991 Sb. a dle zákona č. 187/2006 Sb. Předmětem kontroly byla kontrola provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku. Plánovanou kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky. - Krájská hygienická stanice Pardubice, , kontrola dodržování požadavků zák. č. 258/2000 Sb., v návaznosti na vyhlášku č. 195/2005 Sb. Kontrolované provozy - prádelna, rehabilitace, ošetřovna. - Provedena veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, či nehospodárné nakládání s finančními prostředky. - Nezávislý audit Ing. Ludmila Talířová proveden v termínu od do Předmětem průběžného ověřování byly: 1. Naplnění zákona č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech 2. Dotace MPSV 3. Prověření smluv uzavřených k datu ověření v roce Vnitřní kontrolní systém 5. Bilanční kontinuita 6. Posouzení účetnictví účetní knihy, účetní doklady, posouzení neběžných účetních operací 7. Prověření operací dlouhodobého majetku 8. Daňová přiznání Z nezávislého auditu vyšla řada doporučení, které příspěvková organizace v druhé polovině roku 2010 realizovala.

52 III. Závěr Organizace hospodařila v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, neměla žádné manko ani škody, nebyly jí uloženy sankce, penále ani pokuty a nemá žádné nevymahatelné pohledávky. Závazné ukazatele finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele byly splněny. Všechny realizované akce DsD přispěly ke zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci zaměstnanců, ke zlepšení prostředí domova a tím i ke zkvalitnění života klientů. Spokojenost a zájem dalších osob o poskytované služby svědčí o uplatnění Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku v systému sociálních služeb v Pardubickém kraji. Na zpracování Výroční zprávy o činnosti 2010 se podíleli zejména: Marek Bíško ředitel DsD Mirka Kábelová ekonom Anna Sodomková mzdová účetní Mgr. Radka Bencová vedoucí sociální pracovnice Mgr. Markéta Štědrá a Bc. Katarína Zelenková sociální pracovnice

53 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010

54 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové kapacity 3. Obyvatelé, bydlení a stravování 4. Společenské a kulturní akce pro obyvatele 5. Dobrovolníci II. Rozbor ekonomických činností a) finanční vztah zřizovatel a Domov seniorů Drachtinka b) výnosy organizace c) náklady organizace, struktura mzdový prostředků roku 2010, účetní závěrka d) veřejná sbírka a její hospodaření e) kontrolní činnost III. Závěr V Hlinsku, 28. února 2011 Marek Bíško, ředitel

55 1.Organizace, její poslání a činnost a) Organizace Název organizace Domov seniorů Drachtinka Adresa Erbenova 1631, Hlinsko IČO Telefonické spojení Faxové spojení ID dat. schránky n9iki8w Webové stránky Právní forma Zřizovatel Příspěvková organizace Město Hlinsko, se sídlem Poděbradovo náměstí Hlinsko Statutární orgán Marek Bíško ředitel

56 Domov seniorů Drachtinka byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1020, dne 26.července Domov seniorů Drachtinka je zařízení sociálních služeb podle 34, odst. 1, písm. e) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor sociálních věcí rozhodl dne na základě žádosti o registraci sociálních služeb, žádost podána dne , a zaregistroval domov jako poskytovatele sociálních služeb, identifikátor č Druh registrované služby: domovy pro seniory. Forma poskytování sociálních služeb pobytové, celoroční poskytování sociálních služeb. Kapacita zařízení: 87 obyvatel, 87 lůžek. Okruh osob, cílová skupina: senioři Věková struktura cílové skupiny: dospělí (27 64 let) mladší senioři (65 80let) starší senioři (nad 80let) Hlavní předmět činnosti VEŘEJNÝ ZÁVAZEK POSLÁNÍ Posláním Domova seniorů Drachtinka v Hlinsku je poskytovat seniorům ubytování, stravování, ošetřovatelskou péči a další podporu s cílem zajistit důstojný život v příjemném prostředí. V co nejvyšší možné míře podporujeme stávající soběstačnost a kontakt s veřejným prostředím. Umožňujeme prožití aktivního a důstojného stáří. Podporu a péči směřující k zachování, popřípadě zlepšení stávající soběstačnosti zajišťuje kvalifikovaný personál. CÍLOVÁ SKUPINA Uživateli našeho domova jsou lidé důchodového věku převážně z Hlinecka, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění nebo zdravotního postižení a potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. DŮVODY PRO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽBY V NAŠEM DOMOVĚ Služby Domova seniorů Drachtinka nejsou určeny osobám: jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní zdravotnickou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení, které jsou plně fyzicky a duševně soběstačné a nepotřebují podporu domova pro seniory, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb, které svým jednáním mohou ohrozit ostatní v důsledku duševní poruchy nebo závislosti na návykových látkách, jejichž chování narušuje soužití mezi lidmi, a to zejména z důvodu duševní poruchy, závažné mentální retardace, závislosti na návykových látkách (chronickým alkoholismem a jinou toxikomanií) nebo nedostatkem sociálních návyků. které potřebují služby domova se zvláštním režimem, s Alzheimerovou chorobou. CÍL Cílem Domova seniorů Drachtinka je podpořit soběstačnost uživatele služby, chránit jeho soukromí,

57 respektovat potřeby klienta, podporovat kontakt s přirozeným prostředím a jeho spokojenost s nabízenými službami. Zavedení individuálního plánování do roku Individualizování služby dle osobních potřeb uživatelů a možností Domova seniorů Drachtinka. Zabezpečení dostatečného množství kvalifikovaného personálu. Zpřístupnit okolí domova obyvatelům a veřejnosti. Zajištění automobilu pro přepravu více klientů. ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE Pracovníci Domova se řídí následujícími principy: Humanita a podpora lidské důstojnosti. Úcta k člověku. Podpora nezávislosti. Usilujeme o získání, obnovení či posílení samostatnosti klienta v co největší možné míře. Respektování potřeb klientů a zejména možnosti volby. Cílevědomý postup a jednání s ohledem na individuální potřeby uživatelů. Flexibilní přístup v poskytování služeb reagující na měnící se potřeby uživatelů. Pohoda, rovnováha a prevence stresů. Týmová práce. Vzájemná důvěra a tolerance DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domov seniorů Drachtinka je zařízením sociálních služeb podle 34 odst. 1, písm. e) zákona č. 108/2006 S., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Účelem domova pro seniory je zajišťovat pobytové služby sociální s celoročním provozem pro osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci mikroregionu Hlinecko. V případě volné kapacity je možné poskytovat sociální služby také osobě s trvalým pobytem v jiné obci Pardubického kraje, popř. mimo toto území. Domov seniorů Drachtinka poskytuje základní činnosti (obligatorní, povinné služby) podle zákona o sociálních službách, ke kterým patří: Ubytování. Stravování. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Sociálně terapeutické činnosti. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Domov seniorů Drachtinka dále poskytuje: Ošetřovatelskou péči, pokud je potřebná. Zprostředkování lékařské pro uživatele. Poskytování rehabilitační uživatelům. Základní sociální poradenství. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podmínky pro využití volného času (kulturní, zájmové, aktivizační a sociálně terapeutické činnosti) a zabezpečení pracovní činnosti vedoucí k aktivizaci duševních a fyzických schopností uživatelů s přihlédnutím k individuálnímu zdravotnímu stavu každého uživatele. Úschovu cenných věcí. Pomoc při zajišťování dalších sociálních služeb jinými organizacemi. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí uživatelů. Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. b) Organizační schéma DsD Hlinsko k

58 Ředitel Vedoucí ekonom. úseku Fundraiser (DPČ) Referent majetku,účetní sekretářka Recepční (3 x 5 hodin) Mzdová účetní, personalista(,-ka) 6hod Vedoucí kuchyně Nutriční terapeut Sociální pracovnice - vedoucí Vrchní sestra Provozní, údržbář Kuchař Kuchař Sociální pracovnice Zdravotní sestra Prádelna Prádelna Kuchař Kuchař Sociální pracovnice úvazek 0,75 Zdravotní sestra Prádelna Domovník Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka Pomocný kuchař Pomocný kuchař PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra Uklízečka Uklízečka PSP volnočasové aktivity-asistent Zdravotní sestra PSP volnočasové aktivity-asistent Fyzioterapeut PSP volnočasové aktivity-asistent Dobrovolníci c) Základní personální údaje

59 Evidenční počet zaměstnanců k Přepočtený počet zaměstnanců k ,26 Struktura zaměstnanců z toho: všeobecné sestry 7 nutriční terapeut 1 fyzioterapeut 1 pracovník sociální 22 prac. soc. ergoterapie 6 recepční 3 sociální pracovnice 3 administrativa 4 úklid, údržba, prádelna 11 kuchaři 8 POVINNÝ PODÍL OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA CELKOVÉM POČTU ZAMĚSTNANCŮ PODLE 83 ZÁKONA Č. 435/2004 Sb. O ZAMĚSTNANOSTI, (dále jen zákon) 66 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců ( 81 odst. 5 zákona, 15,16 a 20 vyhl. č. 518/2004 Sb. 65,26 osob Z toho povinný podíl 4% 2,61 osob Plnění povinnosti podle 81 odst. a) a b) zákona: písm. 1. Zaměstnáním u zaměstnavatele 2. Odběrem výrobků a služeb nebo zadáním zakázek 4,26 osob 0 osob 3. Součet 4,26 osob Odvod do státního rozpočtu podle 81 odst. 2 písm. c) zákona 1. Odvod do státního rozpočtu 0 osob 2. Vypočtená výše odvodu v 0 PODÍL VĚKOVÝCH SKUPIN - PROSINEC 2010 Výběr středisek: Výběr PPV: PP,PRAJZ,PJZz,UVF

60 Věk Muži Muži % Ženy Ženy % Osob Osob % SAN UDR PRA KL 54 FYZ ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,71 4 5, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,43 1 1, ,43 5 7,14 6 8, ,29 3 4, ,43 1 1, ,29 3 4, ,57 6 8, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1,43 2 2, ,43 1 1, ,43 1 1, ,86 2 2, ,86 2 2, ,43 1 1, ,71 4 5, ,43 1 1, ,43 1 1, ,43 1 1,43 1 Celkem 7 10, ,00 70 Celkem vybraných zaměstnanců: 70 Průměrný věk zaměstnanců: 37,64 (Muži: 35,00 Ženy: 37,94) 2. Využití lůžkové kapacity, úhrady pobytu

61 2.1 Kapacita zařízení, úhrady pobytu Kapacita zařízení k Průměrný počet klientů v roce ,55 Počet klientů k Počet nástupů k pobytu pro rok Počet ukončení pobytu pro rok z toho: - dohoda o ukončení SPSS 2 - úmrtí 18 Počet klientů k ve věku let 2 - ve věku let 59 - ve věku nad 85 let 25 Průměrný věk klientů 82,2 Počet dospělých k z toho: - mužů 22 - žen Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k Příspěvek na péči Celkem Nemá 0 1. stupeň (lehká závislost) stupeň (středně těžká závislost) stupeň (těžká závislost) stupeň (úplná závislost) Zájemci o sociální službu domov pro seniory Počet přijatých žádostí v roce Počet neuspokojených zájemců i 11 Počet odvolání 0 Počet žadatelů v seznamu čekatelů 110 Počet žadatelů vyřazených na vlastní žádost 3 Počet zemřelých žadatelů 38 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK VŠE Počet klientů 86,55 85,11 86,74 86,83 86,55 86,53 86,65 86,71 87,00 86,61 86,80 86,45 Kapacita 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87,00 87, 0 87,00 87,00 87,00 Obložnost (%) 99,48 97,82 99, 0 99,81 99,48 99,46 99,59 99,67 100,00 99,56 99,77 99,37

62 3. Úhrady za ubytování a stravu v Domově seniorů Drachtinka Úhrady za pobyt jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., POKOJ UBYTOVÁNÍ ZA DEN CELODENNÍ STRAVNÉ DENNÍ ÚHRADA CELKEM MĚSÍČNÍ ÚHRADA Dvoulůžkový bez balkonu 130,- 140,- 270,- 8213,- Dvoulůžkový s dvoubalkonem 145,- 140,- 285,- 8670,- Dvoulůžkový s balkonem 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový bez balkonu 140,- 140,- 280,- 8518,- Jednolůžkový s balkonem 150,- 140,- 290,- 8822,- Jednolůžkový v podkroví 130,- 140,- 270,- 8213,- V měsících je počítáno s průměrem 30,42 dnů. Po úhradě za ubytování a stravu musí uživateli zůstat alespoň 15 % jeho příjmu. Úhrada za ubytování liší se podle typu pokoje, ve kterém je uživatel ubytován Úhrada za celodenní stravu = cena surovin včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy Služby poskytované služby jsou hrazeny z příspěvku na péči. Každý uživatel současně s podáním žádosti o umístění do DsD by měl požádat svého lékaře o posouzení zdravotního stavu a měl by podat návrh na přiznání příspěvku na péči. V době nástupu by měl již mít žadatel tento příspěvek přiznán. V případě, že je uživatel příjemcem příspěvku na péči, stává se tento příspěvek v celé výši příjmem DsD. Celková úhrada je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální služby, která je uzavírána s každým klientem individuálně nejpozději v den nástupu do DsD.

63 Způsoby platby úhrady pobytu: převodem z účtu, na který bude uživateli zasílán důchod trvalým příkazem, inkasem z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD z ČSSZ hromadným výplatním seznamem (bezhotovostní platba) z důchodu, který bude uživateli zasílán přímo do DsD poštou (hotovostní platba) po dohodě se sociální pracovnicí jiný (např. platbou v hotovosti). SOCIÁLNÍ ČÁST - ÚHRADY KLIENTŮ Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální Celkem klientů: 86 úhrada je - plná: 72 (84%) Průměrná úhrada 8 341,14 klienta: - plná včetně doplatku 1 (1%) příbuzných: - snížená s neuhrazenou částí: 13 (15%) Aktuální rozložení příspěvků na péči Příspěvek na péči Klientů Částka Nemá 2 (2%) 0,0 (0%) I (lehká závislost) 16 (19%) 24,0 (4%) II (středně těžká závislost) 25 (29%) 100,0 (18%) III (těžká závislost) 19 (22%) 152,0 (27%) IV (úplná závislost) 24 (28%) 288,0 (51%) Celkem: ,0 Hodnoty jsou v tisících Dle částky VYKAZOVÁNÍ - FAKTUROVANÉ ČÁSTKY ZA ROK 2010 Pojišťovna Součet VZP 117,6 80, 93,7 94,3 103,4 101,9 118,9 111,1 109,9 109,2 108,9 104, , ,0 0,0 0,3 1,0 0,6 0,8,1 1,6 0,0 0,0 0,3 2,1 8,8 VOZP 205-9,4 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 19,0 ČPZP OZP 0,0 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 1,1 0,6 0,0 0,0 0,0 4,8 bank a pojišťoven ZP 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,3 MV Celkem: 127, 81,9 95,4 96,8 105,8 104,1 122,4 114,7 111,3 110,2 110,2 107, ,3 Hodnoty jsou v tisících

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013. Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko, IČO: 275 20 269 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy I. Organizace, její poslání a činnost 1. Organizace a) organizace a řízení b) organizační struktura c) základní personální údaje 2. Využití lůžkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti)

Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) Obsah formuláře: Žádost o dotaci městské části Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2009 (V. program Podpora MČ v sociální oblasti) A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov důchodců Velké

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část

Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část Podmínky pro poskytování grantu I. Obecná část - O grant se mohou ucházet všechny subjekty, které jsou poskytovateli sociálních služeb, mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Organizace pokračuje nepřetržitě ve své činnosti, nenastala skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti. A. Informace podle 7 odst.

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 532/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 486 ze dne 25.06.2014 Schválení účetní závěrky příspěvkové organizace Ošetřovatelský domov Praha 3, zřízené městskou částí Praha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ŽÁDOST O DOTACI NA PROJEKTY V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRO ROK 2013 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 704 Fondy účetní jednotky 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016

- Kč. Předpokládané náklady v roce 2016. Předpokládané zdroje v roce 2016. Požadovaná dotace z rozpočtu města Blansko pro rok 2016 Žádost o dotaci z rozpočtu Města Blansko z dotačního programu PODPORA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Z PROSTŘEDKŮ MĚSTA BLANSKO DEFINOVANÝCH V ZÁKONĚ Č.108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ rok 2011 V Bystrém dne 1.3.2012, č.j. 337/2012 DNZ-By 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21

Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Žádost poskytovatele sociální služby o dotaci pro rok 2013 z rozpočtu MČ Praha 21 Obsah formuláře: A. Obecná část souhrnné informace o žadateli 1. Identifikační údaje o žadateli 2. Přílohy k žádosti B.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Jsme zde pro Vás Informace o nabídce pobytových sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Informace pro pacienty, veřejnost a klienty sociální péče Vážení klienti, Dovolte nám, abychom Vás

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc.

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2014. Mgr. Jitka Macháčková Bc. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: 25.2.2015 Projednáno školskou radou dne: 27.2.2015 Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany,

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s.

Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. 1. Název, sídlo a obecné údaje Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, o.p.s. Moravská Ostrava, 28.

Více