Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Tvorba učebních osnov ve vzdělávací oblasti "Člověk a příroda" :00-16:00 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Mgr. Vítězslav Kostelecký Školní úspěšnost předškoláka pravá a levá hemisféra :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná PaedDr. Marie Mašková Okénko do dětské duše-sourozenecké vztahy doma i ve škole :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Václava Humheyová Dárky a dárečky textilní hrátky :00-16:00 Cheb, MŠ Bezručova Květuše Belanová Využití obrázků v Aj :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Jiří Šádek Neseme,neseme Máječek - hrajeme, tančíme :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Zbyněk Štiller Lanové aktivity ve školní TV :45-18: Základy orientálního tance pro školní TV :00-14:00 Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova Karlovy Vary, budova bývalé ZŠ jazyků, nábř. J. Palacha 20 Mgr. Lucie Pavlíková Mgr. Lucie Pavlíková Okénko do dětské duše-sourozenecké vztahy doma i ve škole :00-17:00 Cheb, MŠ Bezručova Mgr. Václava Humheyová Postavení němčiny jako dalšího cizího jazyka v RVP :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Alena Podepřelová Metodické postupy ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.) Efektní chemické pokusy a postavení chemického experimentu v současné výuce :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Zdeňka Baranniková :00-16:00 1.české gymnázium Karlovy Vary RNDr. Petr Koloros Nové pojetí výuky na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? :00-16:15 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdeňka Rašková Neseme,neseme Máječek - hrajeme, tančíme :00-14:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Zbyněk Štiller Účetní aktuality :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Ing. Olga Hanzlová Setkání metodiků a ředitelek MŠ :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Vlasta Kaiserová Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Koncepce a legislativa v oblasti vzdělávání žáků se ZP v roce :30 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Marta Teplá Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní :00-17:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Jitka Horová

2 Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) :00-12: Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) :00-17:00 SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 IT učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary Ing. Ondřej Helar Ing. Ondřej Helar Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Proč je poušť na Sahaře :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 RNDr. Martin Macháček CSc Velikonoční inspirace - mramorování, ubrousková technika, Twist Art a vrtání vajec: :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Velikonoční dekorace s Twist Artem :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Prevence šikany I :30-15:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jiří Maléř ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ :00-17:00 Cheb, MŠ 26.dubna Mgr. Ludmila Mračková Jak se žije v Irsku a v USA :45-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Čaňková Žákovské projekty jako nástroj pro pěstování interdisciplinarity ve ŠVP :30-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Doc.RNDr. Marie Kubínová,CSc ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Mgr. Ludmila Mračková ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Ludmila Mračková Kudy z nudy - výuka ČJ podle RVP Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Květoslava Ječná Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence bude upřesněno Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Marta Teplá Dárky a dárečky hrátky s drátky :00-16:00 Sokolov, MŠ Vítězná Květuše Belanová Školní úspěšnost předškoláka pravá a levá hemisféra :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Marie Mašková Psychologické aspekty výchovně vzdělávací práce mistra odborného výcviku :00 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Zuzana Ondrová K čemu je ve svíčce knot :30-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 RNDr. Irena Koudelková Dárky a dárečky hrátky s drátky :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Květuše Belanová Exkurze do elektrárny Tisová :45-14:30 Elektrárna Tisová kolektiv elektrárny Ekoateliér - Lesk, třpyt a duhová kouzla :00-17:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Jitka Horová Konverzační aktivity pro praktické využití ve výuce :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Dana Hrušková Kognitivně behaviorální terapie dětí s poruchami chování :30-15:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Karel Marek Setkání metodiků a ředitelek MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, MŠ Krymská 12 Šárka Gabrielová Dárky a dárečky hrátky s drátky :00-16:00 Cheb, MŠ Bezručova Květuše Belanová Ekoateliér - Lesk, třpyt a duhová kouzla :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová

3 Ekoateliér - Lesk, třpyt a duhová kouzla :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová ŠVP pro MŠ :00-17:00 Cheb, MŠ Bezručova Moderní pojetí výuky TV na 1. st. ZŠ :00-17:00 Karlovy Vary, případným zájemcům bude místo konání upřesněno Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Doc., PhDr., Hana Dvořáková CSc Výuka dějepisu v 7.ročníku :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

4 Anotace akcí na měsíc březen a duben 2007 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Tvorba učebních osnov ve vzdělávací oblasti "Člověk a příroda" /13:00-16:00 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Seminář poskytne návod jak zpracovat učební osnovy předmětu "fyzika". Vysvětlena bude cesta od dovedností ke kompetencím Lektor účastníkům předloží ukázku časového a tématického plánu předmětu fyzika, který v praxi využívá. 2. stupeň ZŠ, SŠ Mgr. Vítězslav Kostelecký Kč Školní úspěšnost předškoláka pravá a levá hemisféra /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Informace o mozkových hemisférách, o uspořádání funkcí, vedoucích rolích, přenášení informací, spolupráci obou hemisfér, problémech při jednostranném zatěžování, možnostech účelného a smysluplného procvičování. S tématem souvisí i osobnost člověka, lateralita, úspěšnost učení při dalším vzdělávání. učitelkám MŠ PaedDr. Marie Mašková Kč Okénko do dětské duše-sourozenecké vztahy doma i ve škole /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Vliv pořadí dětí v rodině na utváření jejich osobnosti, vzájemných vztahů i postojů a chování k druhým lidem uvnitř rodiny i mimo ni. Jaká rizika sourozenecké role přinášejí, jak je modifikovat ve prospěch zdravého psychického rozvoje dětí. Výchova dvojčat, návrhy, možné postupy a další informace týkající se budování jejich osobní identity. učitelkám MŠ, 1.stupně ZŠ a vychovatelkám Mgr. Václava Humheyová Kč Dárky a dárečky textilní hrátky /13:00-16:00 - Cheb, MŠ Bezručova Účastníci si vyzkoušejí tisk na textil, barvení, práci s razítky spojení s přírodninami. Seznámí se s různými užívanými barvami, materiály a postupy, které si vyzkoušejí. učitelkám MŠ, ZŠ a vychovatelkám Květuše Belanová Kč S sebou: si přinesou kus bílého plátna, noviny jako podklad, nůžky, štětec Využití obrázků v Aj /12:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Využití obrazového materiálu při výuce jazyků je nenahraditelné a dá se aplikovat na jakoukoliv část výuky bez ohledu na úroveň studentů. Účastníkům budou prezentovány různé způsoby využití obrázků při rozvoji jednotlivých jazykových dovedností, gramatiky a slovní zásoby. 2. stupeň ZŠ, SŠ PaedDr. Jiří Šádek Kč

5 Neseme,neseme Máječek - hrajeme, tančíme / 9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Na říkadlech a písních se účastníci semináře naučí rytmizovat a melodizovat nový hudební materiál, vytvářet jednoduché doprovody k písním a říkadlům a jejich následné použití s orffovským instrumentářem, který bude na semináři k dispozici. Jednotlivé období roku v tomto případě : Jaro se otvírá, jarní lidové hry (Hra na rytířstvo, Zlatá brána, Hra na Heličku), velikonoce, Vítání léta, letní lidové hry (Královničky, letnice, čištění studánek). Základním hudebním materiálem jsou lidové písně a říkadla aktualizovaná soudobými písněmi na texty českých básníků. Pro účastníky je připraven studijní materiál učitelům a vychovatelům všech typů a stupňů škol Zbyněk Štiller Kč S sebou: vhodná obuv a oblečení.jakékoliv další hudební nástroje jsou vítány Lanové aktivity ve školní TV /13: Karlovy Vary, ZŠ a ZUŠ Šmeralova Teoreticko praktický seminář. Zásobník netradičních her a cvičení v tělocvičně s využitím nářadí a náčiní (včetně lan). Pohybové ktivity k rozvoji obratnosti, vytrvalosti, odbourávání strachu z výšek, spolupráce ve skupině a ve dvojicích. učitelům tělesné výchovy, vychovatelům škol. zařízení a dalším zájemcům Mgr. Lucie Pavlíková Kč S sebou: cvičební úbor Základy orientálního tance pro školní TV /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Základní taneční prvky včetně metodiky, nácviku, choreografie pro začátečníky, prvky do hodin školní TV. učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ, DDM, ZUŠ Mgr. Lucie Pavlíková Kč S sebou: obuv (gymnastické cvičky, piškoty), volnou sukni (kalhoty), lehký šál nebo šátek (např. šifon asi 2m x 1,40m),případně penízkový pás Okénko do dětské duše-sourozenecké vztahy doma i ve škole /13:00-17:00 - Cheb, MŠ Bezručova Vliv pořadí dětí v rodině na utváření jejich osobnosti, vzájemných vztahů i postojů a chování k druhým lidem uvnitř rodiny i mimo ni. Jaká rizika sourozenecké role přinášejí, jak je modifikovat ve prospěch zdravého psychického rozvoje dětí. Výchova dvojčat, návrhy, možné postupy a další informace týkající se budování jejich osobní identity. učitelkám MŠ, 1.stupně ZŠ a vychovatelkám Mgr. Václava Humheyová Kč Postavení němčiny jako dalšího cizího jazyka v RVP /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Workshop zaměřený na rozvoj klíčových kompetencí a zařazování průřezových témat. Cíle a zvláštnosti výuky NJ jako dalšího CJ na II. stupni ZŠ; Náměty pro práci se staršími začátečníky - využití nových učebnic a materiálů (internet); Ukázky práce s učebnicemi WIR, Deutsch mit Max, Team Deutsch. Vzhledem k praktickému zaměření semináře nutno vzít s sebou výtvarné pomůcky (výroba modelových materiálů pro výuku). Jednacím jazykem je čeština, výstupy z jednotlivých aktivit zpracovány v NJ. učitelům Nj na ZŠ Alena Podepřelová Kč S sebou: lepidlo, nůžky, fixy, pastelky.

6 Metodické postupy ve vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie aj.) /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Vzhledem k rostoucímu počtu žáků se specifickými poruchami učení je pro pedagogické pracovníky středních škol připraven seminář, jehož posláním je poskytnout osvědčené metodické postupy při práci s těmito žáky motivace, vedení, hodnocení, individuální cvičení. pedagogickým pracovníkům SŠ a dalším zájemcům PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Efektní chemické pokusy a postavení chemického experimentu v současné výuce /12:00-16:00-1.české gymnázium Karlovy Vary Praktická demonstrace běžných experimentů určených pro základní i střední školy, které lze využít především jako motivační.obsah: Blesky ve zkumavce, Sopka na stole, Faraonovi hadi, Nehořlavý kapesník, Přeměna vody ve víno a naopak, Zapalujeme vodou I, Barevné vodotrysky, Zelený plamen, Zlato z vody, Peklo ve zkumavce aj.forma: Demonstrace v učebně chemie.diskuse o aktuálních problémech bezpečnosti chemických experimentů. 2. stupeň ZŠ, SŠ RNDr. Petr Koloros Kč Nové pojetí výuky na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? /14:00-16:15 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář- dílna inspiruje účastníky k začlenění učiva do vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a jeho svět ( Lidé a čas) do dalších vzdělávacích oblastí a oborů (ITV ).Vlastivědné učivo v tematickém vyučování, práce s naučným textem, tvořivé psaní aj. Zásobník aktivit a činností pro výuku hlavních historických reálií naší země na 1.stupni ZŠ. učitelům 1. stupně ZŠ Mgr. Zdeňka Rašková Kč Neseme,neseme Máječek - hrajeme, tančíme / 9:00-14:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Na říkadlech a písních se účastníci semináře naučí rytmizovat a melodizovat nový hudební materiál, vytvářet jednoduché doprovody k písním a říkadlům a jejich následné použití s orffovským instrumentářem, který bude na semináři k dispozici. Jednotlivé období roku v tomto případě : Jaro se otvírá, jarní lidové hry (Hra na rytířstvo, Zlatá brána, Hra na Heličku), velikonoce, Vítání léta, letní lidové hry (Královničky, letnice, čištění studánek). Základním hudebním materiálem jsou lidové písně a říkadla aktualizovaná soudobými písněmi na texty českých básníků. Pro účastníky je připraven studijní materiál učitelům a vychovatelům všech typů a stupňů škol Zbyněk Štiller Kč S sebou: vhodná obuv a oblečení.jakékoliv další hudební nástroje jsou vítány Účetní aktuality /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Změny v legislativě, které ovlivňují hospodaření PO a NO v roce 2007, České účetní standardy , ve znění pro rok 2007, Složitější případy v účetnictví příspěvkových organizací a NO (otevření účetního období 2007, vypořádání výsledku hospodaření roku 2006, daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, doplnění a upřesnění vnitřní směrnice o používané účetní metody, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek odpisový plán, evidence majetku, finanční plán nákladů a výnosů). Dopad novel daňových zákonů do účetnictví. Diskuse, dotazy a odpovědi. Účastníci mohou zaslat dotazy předem : - do předmětu zprávy: Účetní aktuality. vedoucím a ekonomickým pracovníkům školských zařízení Ing. Olga Hanzlová Kč

7 Setkání metodiků a ředitelek MŠ /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Pracovní setkání, na kterém se budou účastníci vzájemně informovat o problémech v oblasti řízení MŠ a jejich řešení v praxi. Okruh témat bude závislý na signálech z mateřských škol i požadavcích a potřebách účastníků. ředitelkám a vedoucím pracovnicím MŠ Vlasta Kaiserová Kč Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Výtvarná dílna Ekoateliér inspirace pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin při přípravě jarních radovánek,kolekce námětů pro tvorbu velikonočních dekorací. Slepice,kuřátka, vajíčka,ošatky, přáníčka, květiny, ozdoby na velikonoční stůl učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky a 2 trubičky od toaletního papíru nebo papírových utěrek Koncepce a legislativa v oblasti vzdělávání žáků se ZP v roce / 13:30 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář nabízí aktuální pohled na oblast koncepčních změn při vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením prezentovanou v příslušných dokumentech se zdůrazněním principu celoživotního učení. Prezentována budou pozitiva i sporná místa nových školských zákonů, vyhlášek a dalších návazných resortních předpisů. Důraz bude kladen na probíhající kurikulární reformu, především v oblasti vzdělávání žáků s mentálním postižením, nově zaváděnou podpůrnou službu asistenta pedagoga a připravovanou novelu vyhlášky č. 73/2005 Sb. - Standardy zajištění podmínek pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se ZP. Výklad témat doplní série názorných fotografií, publikací a materiálů. pracovníkům vzdělávající děti, žáky a studenty se spec. vzděl. potřebami (ZŠ praktické, při nemocnicích, speciální školy a ústavy) PhDr. Marta Teplá Kč Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní /13:00-17:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Výtvarná dílna Ekoateliér inspirace pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin při přípravě jarních radovánek,kolekce námětů pro tvorbu velikonočních dekorací. Slepice,kuřátka, vajíčka,ošatky, přáníčka, květiny, ozdoby na velikonoční stůl učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky a 2 trubičky od toaletního papíru nebo papírových utěrek Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) /8:00-12:00 - SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ (administrátoři) a dalším zájemcům Ing. Ondřej Helar Kč

8 Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) /13:00-17:00 - IT učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Ing. Ondřej Helar Kč Ekoateliér - Tančící stoly - veselé Velikonoce, jarní hraní /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Výtvarná dílna Ekoateliér inspirace pro přetváření odpadových materiálů a přírodnin při přípravě jarních radovánek,kolekce námětů pro tvorbu velikonočních dekorací. Slepice,kuřátka, vajíčka,ošatky, přáníčka, květiny, ozdoby na velikonoční stůl učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky a 2 trubičky od toaletního papíru nebo papírových utěrek Proč je poušť na Sahaře / 13:00-17:00 -Karlovy Vary, Západní 15 V 1. odborné části seznámení s tím, jak pomocí fyzikálních zákonů, demonstrovaných jednoduchými pokusy, můžeme vysvětlit různé a zdánlivě nesouvisející jevy v počasí a podnebí; uvidíme při tom, jak lze propojit témata společná různým vzdělávacím oborům a posilovat nadpředmětový přístup ke vzdělávání. V 2. didaktické části se účastníci seznámí s konkrétním návrhem, který mohou použít při přípravě ŠVP, jmenovitě těch jeho částí, které popisují výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu fyzika. učitelům fyziky a zeměpisu 2. stupně ZŠ, SŠ RNDr. Martin Macháček CSc Kč Velikonoční inspirace - mramorování, ubrousková technika, Twist Art a vrtání vajec /9:00-12:00 -Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář účastníky seznámí s novými možnostmi zdobení dekoračních a užitkových předmětů z různých materiálů např.: velikonoční vajíčka, svíčky, kartonové krabičky, blahopřání, papíru, plastových a polystyrénových forem jako jsou koule a další modely, dále materiály z kovu i dřeva. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lenka Kohoutová Kč S sebou: malá kulatá krabička od sýrů ( z kartonu ), 4x vyfouklé očištěné vejce nebo polystyrenový model (vejce nebo koule menší) a nůžky malé,špičaté Velikonoční dekorace s Twist Artem /13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář obohatí účastníky o atraktivní techniku Twist Art, kterou se dají velice originálně ozdobit i velikonoční vajíčka. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lenka Kohoutová Kč S sebou: 3 vyfouklá očištěná vejce, menší špičaté nůžky.

9 Prevence šikany I /9:30-15:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům nástroje potřebné pro řešení šikany a její prevenci.vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. učitelům, vychovatelům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Mgr. Jiří Maléř Kč ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ /13:00-17:00 - Cheb, MŠ 26.dubna Na základě tématických inspekcí vyplynula potřeba důkladnějšího zaměření mateřských škol na problematiku Zdraví. Lektorka seznámí zúčastněné s filozofií a koncepcí práce MŠ podporující zdraví, představí program a projekty školy, plány, prezenční materiály. V Chebu se uskuteční i prohlídka MŠ. Velký prostor bude věnován dotazům, diskuzi. učitelkám MŠ Mgr. Ludmila Mračková Kč Jak se žije v Irsku a v USA /10:45-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář je zaměřen na výuku realií prostřednictvím zajímavých metodických komunikativních postupů.účastníci získají nové povědomí o historii, zeměpisu, kultuře, literatuře a hudbě vybraných zemích. Lektorka upřesní složitý vztah těchto zemí k Anglii. Dále se seznámí s novými metodickými postupy vhodnými pro výuku reálií - jak realie prezentovat, vykládat a testovat. Pod vedením lektorky si vyzkoušejí, jak pracovat s učebnicemi realií - jejich prezentace, budou jim poskytnuty materiály, které mohou přímo použít nebo upravit pro potřeby svých studentů. Seminář zároveň poskytne návod pro přípravu studentů k maturitě z angličtiny. Seminář je veden v Aj. učitelům SŠ Mgr. Michaela Čaňková Kč Žákovské projekty jako nástroj pro pěstování interdisciplinarity ve ŠVP /13:30-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář provede účastníky v tématech:interdisciplinární charakter Školních vzdělávacích programů;návaznosti vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace na další vzdělávací oblasti;postavení žákovských projektů ve vyučování (matematice]);žákovské projekty jako nástroj pro pěstování interdisciplinarity;konstrukce žákovských projektů, které navozují interdisciplinární vazby;ukázky žákovských projektů. učitelům 2.stupně ZŠ a nižším stupni G Doc.RNDr. Marie Kubínová,CSc Kč ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Na základě tématických inspekcí vyplynula potřeba důkladnějšího zaměření mateřských škol na problematiku Zdraví. Lektorka seznámí zúčastněné s filozofií a koncepcí práce MŠ podporující zdraví, představí program a projekty školy, plány, prezenční materiály.velký prostor bude věnován dotazům, diskuzi. učitelkám MŠ Mgr. Ludmila Mračková Kč

10 ŠVP jako výzva - Zdravá MŠ /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Na základě tématických inspekcí vyplynula potřeba důkladnějšího zaměření mateřských škol na problematiku Zdraví. Lektorka seznámí zúčastněné s filozofií a koncepcí práce MŠ podporující zdraví, představí program a projekty školy, plány, prezenční materiály.velký prostor bude věnován dotazům, diskuzi. učitelkám MŠ Mgr. Ludmila Mračková Kč Kudy z nudy - výuka ČJ podle RVP / Karlovy Vary, Západní 15 Hlavní témata: projektové vyučování, mezipředmětové vztahy v mluvnici, slohu i literatuře, jazyk a jazyková komunikace, mediální výchova (práce s tiskem, filmem, pořady televize...), dramatická výchova, tvorba čítanky (pokračování - 8.,9.roč.), souhrnné poučení o slohu formou her, pracovní listy k jednotlivým hrám. učitelům ročníků ZŠ a nižších ročníků gymnázií Mgr. Květoslava Ječná 460,- Kč Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami s podporou asistence / bude upřesněno - Karlovy Vary, Západní 15 Současná legislativa zavedla ve školství novou profesi a umožnila tak působení asistenta pedagoga. Seminář nabízí stručný pohled do nedávné minulosti v oblasti poskytování podpůrných služeb. Popsány budou současné možnosti v zajišťování podpůrné asistenční služby s jednoznačným výkladem rozdílu mezi osobním a pedagogickým asistentem. Budou přesně uvedeny legislativní odkazy na zákony č. 561/2004 Sb. a 563/2004 Sb., vyhlášku č. 73/2005 Sb., Informaci MŠMT č.j / a výklad příslušných ustanovení. Stručně bude podána informace o ekonomickém zajištění funkce asistenta pedagoga, jeho platovém zařazení a míře pedagogické činnosti. Popsána budou specifika funkce asistenta pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním (romský asistent), doporučeny činnosti asistenta pedagoga a osobního asistenta při vzdělávání žáků v základních a středních školách včetně ukázek pracovní náplně tohoto pracovníka.na závěr - diskuse. pedagogickým pracovníkům vzdělávajícím děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Marta Teplá Kč Dárky a dárečky hrátky s drátky /13:00-16:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Účastníci se seznámí s nejjednoduššími základy manipulace s drátem, které lze využít i při práci s dětmi předškolního věku. Vyrobí si drobné předměty, zápichy, včetně kombinace materiálů. učitelkám MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatelkám Květuše Belanová Kč S sebou: drátky, žinylkové (chlupaté) drátky, dekorační drobnosti (korálky, sklíčka, trubičky,..), kleštičky nebo staré nůžky Školní úspěšnost předškoláka pravá a levá hemisféra /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Informace o mozkových hemisférách, o uspořádání funkcí, vedoucích rolích, přenášení informací, spolupráci obou hemisfér, problémech při jednostranném zatěžování, možnostech účelného a smysluplného procvičování. S tématem souvisí i osobnost člověka, lateralita, úspěšnost učení při dalším vzdělávání. učitelkám MŠ PaedDr. Marie Mašková 460,- Kč

11 Psychologické aspekty výchovně vzdělávací práce mistra odborného výcviku /13:00 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář umožní účastníkům seznámit se s některými psychologickými aspekty činnosti těch pracovníků, kteří se podílejí na praktickém vyučování jako nedílné součásti odborné přípravy žáků v učebních oborech např. motivace žáků k výkonu, vytváření pracovních skupin, formování vztahů mezi jejich členy, řešení problémových situací (kázeňské přestupky). mistrům odborného výcviku a dalším zájemcům PaedDr. Zuzana Ondrová 410,- Kč K čemu je ve svíčce knot /13:30-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Výuka fyziky může bavit děti i učitele, což je obsahem metodického semináře s prezentací jednoduchých pokusů, s ukázkami metodiky projektu Heuréka a s ukázkami prací žáků. 2. stupeň ZŠ, víceletá gymnázia, SŠ RNDr. Irena Koudelková Kč Dárky a dárečky hrátky s drátky /13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Účastníci se seznámí s nejjednoduššími základy manipulace s drátem, které lze využít i při práci s dětmi předškolního věku. Vyrobí si drobné předměty, zápichy, včetně kombinace materiálů. učitelkám MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatelkám Květuše Belanová Kč S sebou: drátky, žinylkové (chlupaté) drátky, dekorační drobnosti (korálky, sklíčka, trubičky,..), kleštičky nebo staré nůžky Exkurze do elektrárny Tisová /11:45-14:30 - Elektrárna Tisová Exkurze začne uvítáním účastníků v zasedací místnosti, informace o historii, současnosti elektrárny, bezpečnosti v elektrárně.trasa prohlídky: - zauhlovací velín, - po šikmém zauhlovacím mostě na střechu strojovny, - "mrakodrapem" na velín fluidních kotlů a TG 55 MW, - strojovnou na velín 100 MW, - venkovní trasou podél zařízení zpět k vrátnici. Dále si účastníci prohlédnou chemickou úpravnu vody a při pěkném počasí lze výtahem vyjet na střechu fluidního kotle, z které je krásný pohled na okolí.na konci exkurze budou zodpovězeny případné dotazy. 2. stupeň ZŠ, SŠ a další zájemci kolektiv elektrárny Kč Ekoateliér - Lesk, třpyt a duhová kouzla /13:00-17:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Účastníci praktického semináře si osvojí jednoduché techniky pro přípravu originálních dárků: ozdoby,šperky, přívěšky na klíče, stojánky na mobily, oděvní doplňky,romantické dárky, pohádkové poklady, maličkosti a drobnosti pro krásu z odpadových materiálů a přírodnin. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky,1 krabici od mléka nebo od džusu z vnitřní strany stříbrnou

12 Konverzační aktivity pro praktické využití ve výuce /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Rozvoj jazykových dovedností patří spolu s poslechem k nejdůležitějším dovednostem. V současnosti se úloha mluvení a komunikačního tréninku neustále zvyšuje, stejně jako se zvyšuje úloha mluvení při maturitních a státních zkouškách. V prakticky zaměřeném semináři se účastníci soustředí na způsoby rozvoje komunikativních dovedností, vyzkouší si různé aktivity, na jejichž základě se dá mluvení nacvičovat, jednak v souvislosti s dalšími jazykovými dovednostmi a jednak na základě autentického textu, obrázku, krátkých konverzačních impulsů, her, písní a dalších činností. učitelům Nj všech typů a stupňů školských zařízení Mgr. Dana Hrušková Kč Kognitivně behaviorální terapie dětí s poruchami chování /9:30-15:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je seznámit účastníky s tímto psychoterapeutickým směrem, získat základní praktické dovednosti při úpravě problémového chování dětí. Konkrétně se jedná o práci s dětmi s ADHD, impulzivitou,zafixovaným nevhodným chováním.základní techniky: relaxace, posilování žádoucího chování, zvládání impulzivity, kognitivní rekonstrukce. učitelům a vychovatelům všech typů a stupňů škol a dalším zájemcům Mgr. Karel Marek Kč Setkání metodiků a ředitelek MŠ /13:00-17:00 - Karlovy Vary, MŠ Krymská 12 Pracovní setkání, na kterém se budou účastníci vzájemně informovat o problémech v oblasti řízení MŠ a jejich řešení v praxi. Okruh témat bude závislý na signálech z mateřských škol i požadavcích a potřebách účastníků. ředitelky a metodičky MŠ Šárka Gabrielová Kč Dárky a dárečky hrátky s drátky /13:00-16:00 - Cheb, MŠ Bezručova Účastníci se seznámí s nejjednoduššími základy manipulace s drátem, které lze využít i při práci s dětmi předškolního věku. Vyrobí si drobné předměty, zápichy, včetně kombinace materiálů. učitelkám MŠ, 1.st. ZŠ a vychovatelkám Květuše Belanová Kč S sebou: drátky, žinylkové (chlupaté) drátky, dekorační drobnosti (korálky, sklíčka, trubičky,..), kleštičky nebo staré nůžky Ekoateliér - Lesk, třpyt a duhová kouzla /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Účastníci praktického semináře si osvojí jednoduché techniky pro přípravu originálních dárků: ozdoby,šperky, přívěšky na klíče, stojánky na mobily, oděvní doplňky,romantické dárky, pohádkové poklady, maličkosti a drobnosti pro krásu z odpadových materiálů a přírodnin. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Jitka Horová Kč S sebou: nůžky,1 krabici od mléka nebo od džusu z vnitřní strany stříbrnou

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 71-11-09 Dynamická kresba II. 2.5. 13:00-16:00 Karlovy

Více

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008

Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce prosinec 2007 leden 2008 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka občerstvení 81-12-03 RVP a vzdělávací oblast "Umění

Více

Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008

Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc říjen a listopad 2008 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka občerstvení 101-02-02 Optimální komunikace III. 1.10.

Více

Plán akcí na měsíc únor 2009

Plán akcí na měsíc únor 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc únor 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 111-07-01 Kreativní metody pro úspěšné vyučování 3.2.2009 9:00-14:00

Více

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009

Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc březen a duben 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-01-13 Aktuality v hospodaření příspěvkových organizací

Více

Plán akcí na únor až březen 2011

Plán akcí na únor až březen 2011 PECKA centrum celoživotního vzdělávání Karlovy Vary,o.p.s. Plán akcí na únor až březen 2011 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 1-02-07 Rozvoj komunikačních dovedností v rodině, MŠ, ZŠ 2. 2.

Více

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 101-01-16 Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi

Více

Plán akcí na měsíc srpen a září 2008

Plán akcí na měsíc srpen a září 2008 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc srpen a září 2008 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka občerstvení 01-01-01 Hygienické minimum pro pracovníky školních

Více

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s

Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s PROGRAMOVÁ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ leden 2010 červen 2010 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s 1 SLOVO ÚVODEM Vážené kolegyně, vážení kolegové! Představujeme Vám novou nabídku

Více

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009

Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíce květen až srpen 2009 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka 111-11-16 Písnička jako cesta k poznání světa - Setkání

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10. - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2009/10 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 544, e-mail: vzsk@vzsk.cz, http://

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0. /09 - druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2008/0 /09 - druhé pololetí ADRESY A KONTAKTY Sídlo organizace V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk, IČ: 00641111 tel.: 325 511 545, fax: 325 511 545, e-mail: vzsk@vzsk.cz,

Více

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové,

Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, Úvod Vážení pracovníci škol a školských zařízení, vážené kolegyně a vážení kolegové, když jsme se v prvních dnech letošního roku ohlédli za oním magickým dvanáctkovým rokem a zapřemýšleli nad tím, jaká

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje

Za kolektiv pracovníků Školského zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte mi Vás se začátkem nového školního roku pozdravit a představit Vám naši novou programovou nabídku. V uplynulém půlroce se znatelně projevilo, že je naše školství

Více

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

prosinec 2005 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět mám tu milou příležitost oslovit Vás počátkem nového kalendářního roku, popřát Vám v něm vše dobré a poděkovat za podporu a spolupráci v roce uplynulém. Loňský rok

Více

Přehled akcí - březen 2013

Přehled akcí - březen 2013 Přehled akcí - březen 2013 1. 3. 2013 Břeclav - Skládanky z papíru pro malé i velké 4. 3. 2013 4. 3. 2013 Poruchy autistického spektra u dětí raného věku OK Chemické olympiády kat. D 5. 3. 2013 Břeclav

Více

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka

červen 2006 Mgr. Marcela Nováková v. r. ředitelka Vážené kolegyně, vážení kolegové, opět je za námi jeden školní rok a na dveře již klepe ten nový, ve kterém Vás čeká spousta práce s naplněním všech změn, které přináší stále se měnící legislativa a tzv.

Více

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí

Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Programová nabídka DVPP školní rok 2013/14 druhé pololetí Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků V Kolonii 1804, 288 02 Nymburk tel. a fax: 325 511 545, e-mail: visk@visk.cz, http://www.visk.cz

Více

Přehled akcí DUBEN 2014

Přehled akcí DUBEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, Vážené kolegyně, Vážení kolegové, zdravím Vás jménem všech pracovníků našeho zařízení v novém roce 2009, děkuji za Vaši spolupráci v roce uplynulém a do toho letošního přeji hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti.

Více

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18

Obsah. Metodické pokyny k nabídce programů... 9. 0 Školský management 18 Obsah Metodické pokyny k nabídce programů........................................ 9 Přehled interních pracovníků.............................................. 11 Jak se spojit se Školským zařízením pro

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Obsah. 0 Školský management 20

Obsah. 0 Školský management 20 Obsah Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích programech.......................... 9 Číselné kódování vzdělávacích programů....................................... 12 Přehled interních pracovníků..............................................

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2014 č. 04 M Ě S Í Č N Í K Informatika... 4 Jak efektivně zapojit PC do výuky cizích jazyků... 4 Využití

Více