Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ. Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj"

Transkript

1 Ochrana přírody a krajiny Středočeského kraje ZPRAVODAJ Regionálního centra ČSOP pro Středočeský kraj

2 Obsah: Informace o projektu TRANSITION FACILITY Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity... 4 Nové programovací období Evropské unie Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů... 5 Stalo se a proběhlo v roce V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř... 7 Turistický pochod Okolím Kladna... 7 Připravujeme na leden až květen Leden Únor Březen Duben Květen Ostatní Nevládní organizace v kraji Obecně o ČSOP Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace ČSOP v kraji Vydala 02/09 ZO ČSOP Vlašim v prosinci 2006 Vydání tohoto Zpravodaje je financováno ze zdrojů EU z programu Transition Facility Evropské unie. 2

3 Informace o projektu TRANSITION FACILITY 2004 Dodá Kancelář ÚVR 3

4 Zajímavosti, kaleidoskop, kuriozity Nové programovací období Evropské unie V novém programovacím období Evropské unie bude mít Česká republika možnost čerpat z programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti více než 773 miliard korun (26,7 miliard ). Z čeho EU financuje pomoc členským státům Evropská unie realizuje pomoc členským státům prostřednictvím Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF), Evropského Sociálního fondu (ESF), Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EAGGF) a Finančního nástroje pro podporu rybolovu (FIFG). Fondem, který stojí mimo strukturální fondy, je Fond soudržnosti (CF), který je zaměřen na velké investiční projekty v oblasti životního prostředí a dopravní infrastruktury. Vlastní finanční prostředky budou v programovacím období rozdělovány na základě 24 operačních programů, které lze rozdělit do 4 skupin a to na tématické operační programy, regionální operační programy, programy pro Prahu a programy územní spolupráce. V následující tabulce jsou vyjmenovány jednotlivé tématické operační programy, název jejich řídícího orgánu a přibližná alokace prostředků určených na období Operační program Řídicí orgán Alokace (mld. ) Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí 4,92 Doprava Ministerstvo dopravy ČR 5,76 Podnikání a inovace Ministerstvo průmyslu a obchodu 3,04 Věda a výzkum pro inovace Ministerstvo školství 2,07 Vzdělávání Ministerstvo školství 1,81 Lidské zdroje a Ministerstvo práce a sociálních 1,81 zaměstnanost věcí Integrovaný OP Ministerstvo pro místní rozvoj 1,55 Technická pomoc Ministerstvo pro místní rozvoj 0,26 Programy EU vhodné pro oblast neziskového sektoru v oblasti ochrany a tvorby ŽP Pro oblast ochrany přírody a krajiny lze tedy v našich podmínkách využívat operační program Životní prostředí, který je zaměřený na zkvalitňování našeho prostředí a vytváření tak atraktivnosti a konkurenceschopnosti v rámci ostatních států a regionů EU. Prostředky z tohoto programu lze čerpat na realizaci protipovodňové ochrany, na zlepšování kvality ovzduší, zvyšování biodiverzity, na infrastrukturu spojenou s realizací environmentálního vzdělávání a na další aktivity spojené se zlepšováním životního prostředí. Pro získání informací je dobré se obracet na řídící orgán tohoto operačního programu, informace lze získat též na jeho webových stránkách, kde si lze prostudovat plné znění tohoto programu. Další informace nabízejí i webové stránky věnujících se fondům evropské unie. Dalším zajímavým a v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí využitelným programem je Regionální operační program pro region soudržnosti Střední Čechy (ROP pro NUTS II Střední Čechy), který si klade za cíl komplexní rozvoj území. Program je financován Evropským fondem pro regionální rozvoj a celková alokace na program na období činí 559,1 mil.. ROP pro NUTS II Střední Čechy bude podporovat aktivity v oblasti zlepšování regionální dopravy, zlepšování turistického ruchu, bude zaměřen na rozvoj území a to měst i venkova a zároveň bude podporovat technickou pomoc vztahující se k strukturálním fondům. Odpovědnost za realizaci tohoto programu nese Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy. Pro získání informací se lze obracet na Odbor evropské integrace Krajského úřadu Středočeského kraje či na euromanažery, kteří v rámci opatření 3.3 SROP spolupracují s tímto krajským úřadem. Koncepce ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje v letech Dne byla usnesením zastupitelstva Středočeského kraje schválena Krajská koncepce ochrany přírody a krajiny (dále jen Koncepce OPaK). 4

5 Tato koncepce vytváří strategii, kterou by se mě Krajský úřad Středočeského kraje řídit v rámci své územní působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny. Koncepci OPaK zpracovala základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim na základě veřejné zakázky a smlouvy z listopadu Zpracování Koncepce OPaK probíhalo kolektivní formou s využitím pracovních skupin, v nichž byly zapojeni odborníci z krajského úřadu, státní správy, samospráv, občanských sdružení, podnikatelů a ostatních zájmových skupin působících v kraji. Smyslem takto široce pojatého spektra zpracovatelů podílejících se na Koncepci OPaK bylo vytvoření kvalitního a všeobecně uznávaného dokumentu. Koncepce OPaK se skládá ze dvou částí a to z rozborové části shrnující stav a nedostatky v ochraně a péči o přírodu a krajinu ve Středočeském kraji a návrhové části, která vymezuje cíle a opatření vč. akčního plánu s konkrétními termíny a úkoly. Rozborová část tvoří devět kapitol, které pokrývají jednotlivé oblasti ochrany přírody a krajiny ve Středočeském kraji. Jedná se o kapitoly Územní ochrana, Ochrana neživé přírody, Prvky v krajině, Urbanizovaná území, Krajina, Mimolesní zeleň, Organizace zajišťování ochrany přírody a krajiny, Finanční analýza zdrojů vkládaných do ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje. Návrhová část reaguje na problémy popsané v rozborové části a kromě hlavních cílů, dílčích cílů a opatření, obsahuje i základy akčního plánu s časovým harmonogramem a konkrétní odpovědností. Tato odpovědnost je však závazná pouze pro Kraj a organizace jím zřízené, pro ostatní subjekty je pouze doporučením, kterým směrem si Kraj představuje ochranu přírody na svém území v příštích 10 letech vést. Také indikátory budou teprve stanoveny expertní poradní skupinou pro Koncepci OPaK ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí a zemědělství Rady Kraje a Odborem životního prostředí a zemědělství. Případní zájemci, kteří se budou chtít seznámit s tímto odborným a obsáhlým dokumentem, mohou si jej stáhnout na webových stránkách Středočeského krajského úřadu. Ve Středních Čechách vznikla nová turistická oblast Kraj blanických rytířů V loňském roce zahájil Český svaz ochránců přírody ve Vlašimi spolu s partnerským městem Vlašim a obcemi Kamberk, Kondrac, Načeradec, Pravonín a Trhový Štěpánov projekt s názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ propagující region kolem pověstmi opředené hory Velký Blaník. Turistický region je zaměřený především na pěší turisty a cyklisty a nabízí jim k navštívení nepřebernou řadu atraktivních míst jak přírodního, tak i kulturního charakteru. V souvislosti s těmito zajímavými místy byla vydána řada propagačních materiálů vytištěných na recyklovaném papíře. Turisté se tedy mohou setkat s letáky přibližujícími kraj blanických rytířů jako celek, přírodu a krajinu regionu, cyklostezku Romantické zámecké parky, historické památky, město 5

6 Vlašim, chráněnou krajinnou oblast Blaník, stanici pro handicapované živočichy ČSOP ve Vlašimi a turistické služby. Pro nastínění jednoho z této řady propagačních materiálů nás cyklostezka Romantické zámecké parky zavede k zámku a parku v Konopišti, Jemništi, Vlašimi, Ratměřicích, Odlochovicích či do Vrchotových Janovic. Spolu s vytištěním propagačních materiálů byly zprovozněny webové stránky (www.blanicti-rytiri.cz), kde se mohou turisté setkávat s prezentacemi a odkazy všech zajímavostí tohoto koutu Čech. Projekt Kraj Blanických rytířů byl financován z 75 % Evropskou unií, 15 % Středočeským krajem a 10% ZO ČSOP Vlašim se svými partnery. Celkové náklady projektu jsou téměř 3 miliony korun. 6

7 Stalo se a proběhlo v roce 2006 V roce 2006 vyhlášen poosmé Blanický rytíř V roce 2006 bylo již poosmé udělováno ocenění Blanický rytíř fyzické osobě, která se významně zasloužila o ochranu a rozvoj přírodního a kulturního dědictví Podblanicka. Ocenění udělovaly třem navrženým kandidátům neziskové organizace Podblanicka, konkrétně Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim (administrátor ceny), občanské sdružení Chlum Čerčany, Vlastivědný klub P.A.N. Vlasáka Vlašim, Vlastivědný klub Votice, Vlastivědný klub Český Merán, o. p. s. Český Merán, Klub mladých Sedlec-Prčice, Sdružení Přátel Chotýšan, Český svaz ochránců přírody Benešov, Český svaz ochránců přírody Kladruby, Český svaz ochránců přírody Sázava, Český svaz ochránců přírody Střítež, Český svaz ochránců přírody Votice, Vlastivědný klub Šternberk, Vlastivědný klub Týnec nad Sázavou a okolí, Podblanický vědeckotechnický klub železniční, Podblanické infocentrum, Vlašimské hudební mládí, občanské sdružení PODBLANICKEM a Vlašimská astronomická společnost. Slavnostního udělování, které proběhlo v obřadní síni vlašimského zámku, se účastnilo na padesát hostů kulturního, společenského i politického života regionu. Na půdě města přítomné přivítal starosta Vlašimi Mgr. Luděk Jeništa. Pozvání přijala senátorka Parlamentu České republiky Ing. Helena Rögnerová, poslanec Parlamentu České republiky František Vnouček, zástupce hejtmana Středočeského kraje Antonín Podzimek, řada zástupců měst a obcí Podblanicka (jejich jménem promluvil místostarosta Benešova pan Roman Lajpert), ředitelé škol z Podblanicka a mnoho dalších hostů. Rozhodnutím neziskových organizací Podblanicka získal čestnou cenu Blanický rytíř za celoživotní dílo paní Jaroslava Hocková z Benešova, pan Josef Tomaides z Trhového Štěpánova a pan Doc. RNDr. Václav Zelený, CSc. z Prahy a Pařezí. Blaničtí rytíři obdrželi již tradičně kromě pěkného diplomu každý svou originální velmi hodnotnou pískovcovou sochu Blanického rytíře od akademického sochaře Daniela Talavery. Pořízení těchto soch sponzorovala firma Rabbit a. s. Trhový Štěpánov. (převzato a upraveno z ; Ing. Pavel Pešout; foto: A. Polesná) Turistický pochod Okolím Kladna Turistický pochod Okolím Kladna patří k nejnovějším akcím Naučného střediska ekologické výchovy Kladno-Čabárna o. p. s. Poslední říjnovou sobotu roku 2006 proběhl jeho již 2. ročník. Na trasy 10, 20 a 30 km se vydalo celkem 56 účastníků, což byl oproti 1. ročníku více než 100% nárůst zájmu. Pochod byl navíc doprovázen malou přírodovědnou soutěží a nejlepší si odnesli malé ceny. Do cíle dorazili téměř všichni, včetně nejstarší účastnice a to 80leté paní, která prošla celou 20km trasu. V roce 2007 se chystá NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. umožnit účast i cyklistům a vylepšit doprovodnou soutěž. 7

8 Připravujeme na leden až květen 2007 Leden 2007 Přírodovědné přednášky NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá pravidelně od září do dubna (včetně) přírodovědné přednášky v Kladenském zámku, a to vždy poslední nebo předposlední pondělí v měsíci od hod. Přesná data a témata budou průběžně upřesňovány. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Doteky konců světa aneb Z pólu na pól Ve čtvrtek proběhne v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim ekovečer s povídáním z expedic do polárních a subpolárních oblastí Arktidy a Antarktidy známého českého polárníka Oldřicha Bubáka, který jako jeden z mála Čechů dosáhl obou světových pólů. Povídání je doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod., vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Křest publikace Kronika drahňovská V úterý bude pokřtěna kniha Dr. Jana Hertla ( ) Kronika drahňovská. Křest knihy proběhne za účasti rodiny v knihkupectví Daniela v Benešově u Prahy od 16:30 hod. Informace lze získat na tel. č Respektovat a být respektován 1.část Ve čtvrtek se uskuteční seminář ekoklubu BREBERKY pro rodiče o tom, jak postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým (dětem i dospělým). Seminář je dvoudenní: čtvrtek a pondělí , vždy od 8:30 13:00 hod. Lektorují: PhDr. Lucie Dobešová a PhDr. Jana Nováčková, CSc. Účast na semináři je zdarma. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a MŽP ČR. Informace lze získat na tel. č Fairtrade v čajovně Ve středa bude povídat ekoporadce Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim Jana Urbana o férovém obchodu v čajovně Modrá pentle na Žižkově náměstí č. p. 248 ve Vlašimi. Pořádá čajovna Modrá pentle. Začátek je v 18:30 hod. Informace lze získat na tel. č Zima v záchranné stanici si budou moci všichni příchozí od 14:00 do 16:00 hod. prohlédnout Záchrannou stanici AVES, pro zájemce budou připraveny hry a tipy na zimní výlety. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Respektovat a být respektován 2.část Ve čtvrtek se uskuteční 2. část semináře ekoklubu BREBERKY pro rodiče. Informace lze získat na tel. č Únor 2007 Jemen: země kadidla a gátu Ve čtvrtek proběhne nejen cestovatelský ekovečer PhDr. Evy Koňasové. O nejvýznamnějších památkách Jemenu, tradičních rysech jemenské společnosti a vnitrostátních i zahraničních problémech, se kterými se tato země potýká nám přijede vyprávět Vlašimská rodačka, která v Jemenu již přes rok studuje a žije. Začátek v 17:30 hod. na půdě Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava doteky konců světa aneb Z pólu na pól Výstava fotografií českého polárníka Oldřicha Bubáka z jeho putování na oba zemské póly bude umístěna v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim od do

9 Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Pořiďte svým přátelům bydlení tentokrát v Čerčanech Workshop zaměřený na výrobu ptačích krmítek a budek se uskuteční v sobotu ve 14:00 hod. na faře v kostele CČSH v Čerčanech. Symbolický poplatek za jedno krmítko či budku činí 50 Kč. Akce se odehrává a probíhá za finanční podpory ÚVR ČSOP. Informace lze získat na tel. č Vyrobte si ptačí budku si budou moci všichni příchozí do ZŠ Jiráskova v Kladně-Švermově vyrobit vlastní budku pro sýkory a budou mít možnost dozvědět se informace o ochraně ptactva. Akce začíná v hod. a potrvá do poledne. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Březen 2007 Jarní příroda na ostrově nuragů S historií a zejména s přírodou ostrova Sardínie nás přijedou ve středu seznámit Doc. Václav Zelený a Ing. Miloslav Kuklík. Povídání bude doprovázeno promítáním diapozitivů. Začátek v 17:30 hod. v přednáškovém sále v přízemí Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Výstava pohledy do přírody Putovní výstava fotografií s přírodní tématikou z 11. kola soutěže vypisované každoročně sdružením Mladých ochránců přírody ČSOP a Lesy ČR s. p. bude vystavena od do v přednáškovém sále Podblanického ekocentra ČSOP Vlašim. Otevřeno ve všední dny od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 16:00 hod., ve středu do hod. Vstupné dobrovolné. Informace lze získat na tel. č Jarní brigáda na pomoc podblanické krajině Tradiční jarní brigáda se uskuteční v PP Na Ostrově u Nemíže, kde se bude připravovat území pro pastvu ovcí a koz. Budou se vyřezávat nálety. Sraz je v 8.00 hod. před Podblanickým ekocentrem ČSOP Vlašim. S sebou je nutné pracovní oblečení a dobrá nálada. Svačina je zajištěna. Informace lze získat na tel. č Duben 2007 Zelený čtvrtek 5. dubna 2007 pořádá Polabské ekocentrum řemeslnou dílnu pro rodiče s dětmi. Informace lze získat na tel. č Velikonoce v záchranné stanici V neděli bude pro návštěvníky otevřena od hod. Záchranná stanice AVES a zároveň zde budou k vidění ukázky tradičních velikonočních zvyků. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Vítání jara V Mladé Boleslavy proběhne vítání jara. Informace lze získat na tel. č Den Země V termínu od dubna pořádá Polabské ekocentrum oslavu Dne Země ve městech Poděbrady, Kolín, Nymburk a Mladá Boleslav. Informace lze získat na tel. č

10 Turistický pochod Za jarním kvítím NSEV Kladno-Čabárna o. p. s. pořádá turistický pochod určený pro pěší i cykloturisty na trasách 10, 20 a 30 kilometrů. Startuje se od hodin u Aquaparku v Kladně. Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Terénní exkurze pro veřejnost pořádá Polabské ekocentrum terénní exkurzi pro veřejnostt, kdy se navštíví Rožďalovické rybníky. Informace lze získat na tel. č Květen 2007 Vítání ptačího zpěvu V neděli se uskuteční vycházka s ornitology spojená s pozorováním a poznáváním ptactva v okolí Kladna (místo bude upřesněno). Informace lze získat na tel.č (Luděk Hora). Ostatní ZO ČSOP 02/19 Alcedo Vlašim bude v roce 2007 bude realizovat pro veřejnost následující činnosti - publikační činnost, reportáže pro TV Prima, exkurze do okolí Vlašimi, odborné přednášky a poradenská činnost. Bližší informace lze získat na 10

11 Nevládní organizace v kraji Ve Středočeském kraji působí velký počet nevládních organizací, občanských sdružení či spolků, které se věnují ochraně přírody a krajiny. Může se jednat o organizace, které se věnují praktické péči o životní prostředí formou údržby území, výsadeb ve volné krajině, provozováním stanic pro handicapované živočichy, či se jedná o organizace, které se věnují osvětě a výchově v oblasti ekologie nejen mladých lidí, ale celé společnosti. V mnohých případech se ale obě výše jmenované oblasti působení těchto organizací vzájemně slučují. Následující tabulka uvádí výčet jednotlivých organizací, které se alespoň z části věnují ochraně přírody a krajiny ve Středočeském kraji a u některých jsou uvedeny i kontakty. Protože je však poměrně složité vyhledávat jednotlivé organizace, obracíme se na Vás prostřednictvím tohoto zpravodaje o zaslání názvu a kontaktu na organizaci, která se touto problematikou zabývá a není, nebo je nesprávně uvedena v níže otištěné tabulce. Tyto změny je možné zaslat na 11

12 Název sdružení Ulice PSČ Obec Agentura Koniklec Aranka - Dvůr Vyšínek Vyšínek Zlonice Arbor Chýně AREA VIVA - sdružení pro ekologii a zemědělství Asociace turistických oddílů mládeže ČR 17. listopadu Roztoky ATOM Javory Černuc Aves o.s. Ukrajinská KLADNO 2 CEMC České ekologické manažerské centrum Centrum ekologického výzkumu a výchovy ve Svatém Janu p.s. Česká krajina, Boženy Němcové 797, Černošice Boženy Němcové Černošice Česká lesnická společnost Česká společnost ornitologická Česká společnost pro teraristiku a herpetologii v Praze Zbýšov v Čechách Zbýšov v Čechách Český Merán o.p.s. Vítkovo nám. čp Sedlec-Prčice ČMMJ, okresní myslivecký spolek Beroun, MS Chyňava ČRS, MO Nové Strašecí ČRS, MO Rakovník Děti Země - Klub ochrany dravců a sov Děti Země - klub Zeměkoulení Děti Země Praha Dítě a kůň - sdružení pro hipoterapii Ekologické sdružení občanů Ovčár Lhotecká 156 Ovčáry Hnutí Brontosaurus Základní článek Kandík Stříbrná Lhota Mníšek pod Brdy Hnutí Brontosaurus ZČ Viking Hnutí DUHA Středokluky Kladenská Středokluky Honební společenstvo Srbsko HÝSKOV - TADY JSME DOMA Libinská Hýskov Junák Červené Pečky Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Krahujec Nymburk Na Rejdišti Nymburk Klub ochránců přírody Mělnicka 12

13 Konopa o. s. Blanická Vlašim Křivoklátsko o.p.s. LYSIN lyská iniciativa 9. května 1484/ Lysá nad Labem Lyský region U Nové hospody Lysá nad Labem Mallorn Metropolitní region - sdružení ochránců přírody Muzejní spolek města Rakovník Myslivecké sdružení Červené Pečky Myslivecké sdružení Hubertus Myslivecké sdružení Liška Sedlec Myslivecké sdružení Louňovice Myslivecké sdružení Svatý Jan Myslivecké sdružení Zvěstov Myslivecký spolek SAHARA Bělá pod Bezdězem Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna o.p.s. Neogén Občanská iniciativa Za bezpečné Líbeznice Občanské sdružení Šťítary Ke Hřišti 19 Kolín-Štítary Občanské sdružení ŽEHROVÁK Kamenné Žehrovice Občanské sdružení "Vinice pod Otmíčskou horou" Občanské sdružení Čisté Jirčany Občanské sdružení Čisovice Višňovka Čisovice Čisovice Čisovice Občanské sdružení Obyvatelů Ovčárecké" Ovčárecká 490 Kolín-Sedražice Občanské sdružení Domkaři Občanské sdružení Karlštejnská cesta Rovná Ořech Občanské sdružení Mladá Lipník Čachovice Občanské sdružení PEJŘAVÁK Březinka Katusice Občanské sdružení Plaňany Občanské sdružení pro novou výstavbu a zlepšení životního prostředí v Úhonicích Občanské sdružení pro ochranu životního prostředí v Černém Volu Statenicích Za Roklí Černý Vůl Statenice Občanské sdružení Strana zelených ČR Váňovská 849/ Třešť 13

14 Občanské sdružení Šťáralka U Hájku 46 Kolín IV Občanské sdružení Za zdravý rozvoj Votic Komenského náměstí Votice Občanské sdružení Zálabská Skála, Kolín Občanské sdružení ZEMĚ 2000 Žernovka Mukařov Ochrana fauny České republiky Komenského náměstí Votice Ochránci Český Brod Okrašlovací spolek Kokořínsko Okrášlovací spolek v Jílovém u Prahy Okresní rada Pionýra Smetanova Unhošť OS Chodci, Tábor OS Kačák, Loděnice Jánská Dubá OS Třebotovské horizonty Třebotov OS Zdravá krajina Informační centrum Louňovice pod Blaníkem Zámek Louňovice pod Bl. Turistické informační centrum Vlašim Podblanickem, občanské sdružení Palackého nám Vlašim Polabské sdružení ochránců přírody Stará Boleslav Poškolák o.s. Přátelé košátecké přírody PŠOVKA - okrašlovací spolek Kokořínska Blatce Doksy Sagittaria - sdružení pro ochranu přírody Střední Moravy Sdruž.občanů postižených provozem letiště Praha, Ruzyně Husovo nám. 13 Hostivice Sdružení Hradišťko Zahradní 122 Hradištko Sdružení majitelů nemovitostí ve Východní zóně Dobřichovice Topolová 954 Sdružení na ochranu ekologie a živ. prostředí v obci Sojovice Sojovice 127 Sdružení obcí Kokořínska Sdružení občanů na ochranu krajinné oblasti Jíloviště Na Plazích Jíloviště Sdružení pro rozvoj lokality Pod kapličkou" Šípková 405 Dolní Břežany Sdružení pro zachování rázu české vesnice Sdružení přátel Kokořínska Sdružení Přátelé Českého krasu Sdružení rodičů a přátel OA Kolín Kolín Sokol Červené Pečky Holubice 14

15 Společnost pro ochranu a rozvoj Rudné V brance Rudná Společnost pro ochranu motýlů Krakovany Krakovany Společnost pro ochrany a rozvoj obcí Ptice a Úhonice Ptice Ptice Společnost pro rozvoj Českého krasu Karlštejn Karlštejn Společnost pro trvale udržitelný život Společnost pro ŽP Kutná Hora Spolu Vrážská Černošice Svoboda zvířat H.K.. P.O.Box 378 Hradec Králové Šlemín Brunšov Hradištko Šternbergovo přírodovědné muzeum, o.s. Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu The Waste, občanské sdružení TIS Nezávislé sdružení přátel přírody TKD Mladá Nám. 30. června Milovice Turistický oddíl mládeže č Roháči Kladno TYTO Bohuňovice Ústav pro ekopolitiku Praha Vlastivědná společnost Mladoboleslavska Staroměstské náměstí Mladá Boleslav ZAHRADA občanské sdružení Zelená alternativa Světlá Louňovice pod Bl. 15

16 Obecně o ČSOP Dodá Kancelář ÚVR 16

17 Regionální centrum a základní organizace ČSOP v kraji Regionální centrum Českého svazu ochránců přírody pro Středočeský kraj ZO ČSOP Vlašim Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim byla založena 25. září 1990 a navazuje na činnosti okrašlovacího spolku, který působil ve Vlašimi od roku Jejím posláním je ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku a péče o něj. ČSOP Vlašim je regionálním centrum ČSOP pro střední Čechy zakládajícím členem Národní sítě stanic pro handicapované živočichy krajské středisko environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty člen Sítě ekologických poraden ČR (STEP) členem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina zakládajícím členem o. p. s. Český Merán zakládajícím členem občanského sdružení Podblanické infocentrum zakládajícím členem občanského sdružení Greenways Praha Vídeň členem o. p. s. Posázaví Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim je akreditovaným ekocentrem ČSOP. ČSOP Vlašim realizuje a provozuje: Stanici pro handicapované živočichy Stanice pro handicapované živočichy zajišťuje péči o poraněné a vyčerpané volně žijící živočichy, pečuje o opuštěná mláďata, provádí záchranné transfery a osvětovou činnost v oblasti ochrany volně žijících živočichů. Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka Prostřednictvím tohoto spolku pečuje ČSOP Vlašim o přírodovědně cenná území a historické objekty, a to formou dohody s majitelem, pronájmem pozemku či jeho koupí. Péči o nelesní zeleň ČSOP Vlašim provádí péči o městskou zeleň ve městě Vlašim, provádí výsadby ve volné krajině a pečuje o významné a památné stromy. Spolupráci se státní správou Spolupracuje se státní správou formou účasti ve správních řízeních, poradenstvím a posudkovou činností. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Environmentálně vzdělává, vychovává a provádí osvětu dětí od mateřské školy až po středoškoláky, zajišťuje vzdělávání pedagogů a široké veřejnosti. Zřizuje ekoporadnu, odborné přednášky a zajišťuje mimoškolní aktivity s dětmi. Programy druhové ochrany V rámci programů druhové ochrany ČSOP je řešena celá řada programů - např. Vážky, Ohrožené druhy dřevin, Obnova květnatých luk aj. Regionální rozvoj ČSOP Vlašim propaguje a podporuje rozvoj šetrného turistického ruchu na Podblanicku (např. projekt Kraj blanických rytířů) Pozici euromanažera ČSOP Vlašim je partnerem krajského úřadu Středočeského kraje a zřizuje pozici euromanažera. V této funkci zde působí Jakub Hromas, Dis. Územní působností euromanažera je celý Středočeský kraj. Euromanažer se zabývá poradenstvím v oblasti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU a to jak poradenstvím v úrovni neziskového sektoru, tak i v sektoru samosprávy. Specializuje se na oblast životního prostředí a šetrného turistického ruchu. 17

18 Kontakt na organizaci: Podblanické ekocentrum ČSOP Vlašim Pláteníkova VLAŠIM tel , fax Ing. Pavel Pešout (předseda) tel Ing. Karel kříž (jednatel) tel

19 Základní organizace ČSOP v kraji Ve středočeském kraji působí v současné době 57 základních organizací. Níže je uveden jejich seznam, včetně adresy sídla, kontaktů a stručného představení aktivit jednotlivých organizací. ZO ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Mendelova 131, BENEŠOV Kontaktní adresa: Ing. Jana Zmeškalová, K Zeleným vratům 402, Týnec nad Sázavou ová adresa: Okruhy činnosti: péče o kulturní památky, stanice pro handicapované živočichy, problematika odpadů, problematika zemědělství, působení na děti a mládež, informační centrum, provoz naučné stezky ZO ČSOP Rehabilitační ústav v Kladrubech Adresa sídla: č.p. 33, KLADRUBY Kontaktní adresa: Doc. RNDr. Lubomír Hanel, CSc., č.p. 33, Kladruby u Vlašimi Okruhy činnosti: přírodovědné průzkumy 02/06 Podblanická ZO Adresa sídla: Světlá 3, LOUŇOVICE Kontaktní adresa: Mgr. Zdeňka Skálová, Světlá 3, LOUŇOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň ZO ČSOP STŘINAP Adresa sídla: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE Kontaktní adresa: Střítež 35, DOLNÍ KRALOVICE ová adresa: Okruhy činnosti: péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, ochrana vod, problematika energetiky ZO ČSOP Vlašim (Regionální centrum ČSOP pro Středočeský kraj) Adresa sídla: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Podblanické ekocentrum, Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: popsány v informacích o regionálním centru ČSOP tohoto zpravodaje ZO ČSOP 02/10 Votice Adresa sídla: Žižkova 560, VOTICE Kontaktní adresa: Mgr. Květa Havlíková, Žižkova 560, VOTICE ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež, osvětové akce pro veřejnost, informační centrum, provoz naučné stezky Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Registrované ekocentrum: Ekocentrum ČSOP, Husova 383, Votice Oddíl Mladých ochránců přírody Nové Městečko Adresa sídla: Nové Městečko 416, Čerčany Kontaktní adresa: JUDr. Jan Dvořáček, Nové Městečko 416, Čerčeny ová adresa: Okruhy činnosti: problematika odpadů, problematika dopravy, účast ve správním řízení (6 případů), ochrana zvířat proti týrání ZO ČSOP ALCEDO Adresa sídla: Blanická 1299 Kontaktní adresa: Blanická ová adresa: 19

20 02/RS OKRESNÍ SDRUŽENÍ ČSOP BENEŠOV Adresa sídla: Pláteníkova 264, VLAŠIM Kontaktní adresa: Pláteníkova 264, VLAŠIM ová adresa: Alkazar Adresa sídla: č.p. 85, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Ing. Martin Paidar, Bašteckého 2504, Praha 5 ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: pořádání soutěže Zelená stezka - Zlatý list Oddíl Mladých ochránců přírody 03/02 BRDY Adresa sídla: Záskalská 389, KOMÁROV Kontaktní adresa: Záskalská 389, Komárov WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, účast ve správním řízení (10 případů), systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody 3. ZO Hořovicko Adresa sídla: Cerhovice 104, CERHOVICE Kontaktní adresa: RNDr. Jan Hošek, areál ČOV, HOŘOVICE Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, účast ve správním řízení (2 případy) Karlův Týn Adresa sídla: Trněný Újezd 29, KARLŠTEJN Kontaktní adresa: Tomáš Pánek, Mezouň 20, KARLŠTEJN ová adresa: WWW stránky: Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, péče o zeleň, přírodovědné průzkumy, problematika těžby nerostů a hornin, problematika odpadů, problematika lesního hospodářství, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež ZO ČSOP Beroun Adresa sídla: Za vodou 443, BEROUN 3 Kontaktní adresa: Mgr. Emil Šnaidauf, Za vodou 443, BEROUN 3 Okruhy činnosti: údržba ekologicky významných území, záchranné transfery, problematika odpadů, problematika dopravy, systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, působení na děti a mládež, provoz naučné stezky ZO ČSOP Šafrán Adresa sídla: Okružní 455, KOMÁROV Kontaktní adresa: Mgr. Taťána Houdková, Okružní 455, Komárov u Hořovic Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ekologické výchovy ČSOP: program Zachraňme studánky, kampaň Ukliďme svět! Oddíl Mladých ochránců přírody ZO ČSOP Bumerang Adresa sídla: U Remízku 1223, HOŘOVICE Kontaktní adresa: Jan Vlach, U Remízku 1223, Hořovice ová adresa: Okruhy činnosti: systematická práce s kolektivem dětí a mládeže, táborové pobyty pro děti a mládež, působení na děti a mládež Programy ochrany biodiverzity ČSOP: widthtor Oddíl Mladých ochránců přírody 20

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště).

Zařízení republikové úrovně (provozované státem) se na území kraje nevyskytují (neuvažujeme-li detašovaná pracoviště). PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.11 Občanská vybavenost sociální infrastruktura Do sociální infrastruktury zahrnujeme zejména zařízení charakteru veřejných

Více

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011

Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Celkové pořadí Tabulka č. 1: Celkové pořadí srovnávacího výzkumu Město pro byznys Středočeského kraje 2011 Podnikatelské prostředí (více detailů v tabulce č. 2) Kvalita lokality (více detailů v tabulce

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic

Národní programy ČSOP. Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Národní programy ČSOP Ochrana biodiverzity Pozemkové spolky Národní síť záchranných stanic Ochrana biodiverzity Ochrana biodiverzity Program zahrnuje řadu především lokálních projektů mapování, praktické

Více

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í

MVDr. Josef Řihák, hejtman O Z N Á M E N Í MVDr. Josef Řihák, hejtman V Praze dne 20. 2. 2013 O Z N Á M E N Í o konání 3. zasedání Zastupitelstva Středočeského kraje, které se uskuteční dne 11. 3. 2013 od 10 hodin v zasedací místnosti Zastupitelstva

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

EVVO v Jihočesk eském m kraji 2001-2009 EVVO = environmentáln lní výchova, vzdělávání a osvěta EVVO - preventivní nástroj v ochraně ŽP EVVO - O ŽP - V ŽP - PRO ŽP EVVO - rozvíjet vnímavost a vstřícnost

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa

SEKCE B: PRÁCE. Internetový server - nabídka a poptávka po pracovních místech. Přehled volných pracovních míst, nabídky a poptávky na pracovní místa Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007

Výroční zpráva. o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Výroční zpráva o činnosti nestátních neziskových organizací v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí v kraji Vysočina za roky 2006 a 2007 Úvodní slovo Jsem velmi potěšen, že spolupráce neziskových

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje

Středočeský kraj Příjemné místo k žití. MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Středočeský kraj Příjemné místo k žití MVDr. Josef Řihák hejtman Středočeského kraje Rozpočet Středočeského kraje celkové příjmy: 15 958 906 000 Kč celkové výdaje: 15 929 419 000 Kč v roce 2013 se podařilo

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava

Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava Inovace pro efektivní energetiku, dopravu a stavebnictví statutárního města OSTRAVY 11. 9. 2013, VŠB TU Ostrava ROZVOJ ÚZEMÍ A VYVOLANÁ DOPRAVA Ing. Petr Hofhansl, Ph.D. AF CITYPLAN s.r.o., Jindřišská

Více

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům

SEKCE C: BYDLENÍ. Typ organizace: Azylový dům Rozvoj znalostí a dovedností žáků a pracovníků v zařízeních pro výkon ústavní výchovy (CZ.1.07/1.2.00/14.0098) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu. Katalog institucí

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ KAMENNÉ ŽEHROVICE, školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Jelínková 1 Dokumenty týkající se programu EVVO Zákon č. 17/1992 Sb., o životním

Více

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky

Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Lesy ČR a jejich role v ochraně biodiverzity České republiky Vlastnictví lesů v České republice Přehled lesů ve správě Lesů ČR Hospodaření v lesích zajišťuje celkem 77 lesních správ a 5 lesních závodů.

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek

Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) OP - FERDINAND: NE úř. začátek Losovací čísla 20214/15 (zkrácené názvy klubů) A1A OP - FERDINAND: NE úř. začátek 1. Neveklov A SO úř. 2. Jírovice SO úř. 3. Jankov A 4. Struhařov A NE 15:00 5. Maršovice A 6. Pravonín A 7. Vrch.Janovice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava

Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí. Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Programové období 2014-2020 z hlediska měst a obcí Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi 2. prosince 2014 Jihlava Svaz měst a obcí ČR Hájíme zájmy všech velikostních kategorií měst a

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace

Název projektu. Žadatel Stručná charakteristika Celkové. 1. Pozemkový spolek Meluzína. Ekologické centrum Meluzína Regionální centrum Asociace 1 Pozemkový spolek Meluzína 29 Seznam žádostí o příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje Odboru ŽP a zemědělství krajského úřadu na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Název projektu Žadatel

Více

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s.

CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. CNG v Praze a Středočeském kraji Ing. Jan Žákovec Pražská plynárenská, a.s. Výhody CNG vozidel Ekologické výhody CNG vozidel Směrnice EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva zajistit vybudování

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity

Naše zvěř a myslivost 2012 Hospodaření v agrární krajině podpora biodiverzity Lesnická a dřevařská fakulta ČZU v Praze, Redakce časopisu Svět myslivosti, Dendrologická, Dobřichovice, o. s., Soukromý statek Hájek Čilá, Vás srdečně zvou na odborný seminář Naše zvěř a myslivost 2012

Více

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji

Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální prezentace Investiční příležitosti ve Středočeském kraji Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu Jakub Munzar Základní údaje 14% území ČR 1,14 mil. Obyvatel Kraj nemá vlastní krajské

Více

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015

Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Z Á P I S 2. zasedání jednání pracovní skupiny pro vzdělávání a zaměstnanost konaného dne 12.6.2015 Přítomni: Jaromír Hron Mgr. Tomáš Grulich v z. JUDr. Hana Poláková RNDr. Hana Slobodníková Mgr. Lucien

Více

Mezinárodní noc pro netopýry 2013

Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry 2013 Mezinárodní noc pro netopýry se koná již posedmnácté na přelomu srpna a září na řadě míst v Evropě odkud se díky oslavám Roku netopýra v roce 2012 rozšířila i na další

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Přehled nominací Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstvo průmyslu a obchodu 1) FRANCOVÁ, PETRA 2)

Více

ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZO Českého svazu ochránců přírody KLENICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Český svaz ochránců přírody Český svaz ochránců přírody ( ČSOP ) je největší nevládní organizací v České republice sdružující zájemce

Více

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu

Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky. v Českém krasu Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Českém krasu Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI EKOPORADNY A JEJICH SLUŽBY V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Pokud hledáte odpovědi na otázky týkající se životního prostředí, stavu ovzduší, ochrany přírody, úspor energie, tak držíte správnou publikaci. V této

Více

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo

Schválené Žádosti o dotaci z opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie NUTS II Střední Čechy 20. kolo Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 12. května 2014 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval:Ing. Petra Jelínková, kontakt: Petra Jelínková,

Více

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu Program CZ02 Biodiverzita a ekosystémové služby / Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu 1. výzva k předkládání žádostí o grant v programových oblastech

Více

Zápis z jednání Zápis schůze k přípravě MAS 29. 1. 2013, 9 12:30 hodin Přítomni: Omluveni: Program Shrnutí nejdůležitějších bodů

Zápis z jednání Zápis schůze k přípravě MAS 29. 1. 2013, 9 12:30 hodin Přítomni: Omluveni: Program Shrnutí nejdůležitějších bodů Zápis z jednání Zápis schůze k přípravě MAS 29. 1. 2013, 9 12:30 hodin Přítomni: Jiří Mejzlík (SDH Střítež), Václav Nekvasil (starosta Trhového Štěpánova), Antonín Novák (starosta Obce Vracovice), Růžena

Více

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz

Středočeský kraj. Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Středočeský kraj Říčany u Prahy Kominictví Pechlát Široká 241 251 01 Říčany u Prahy 323 603 444 www.kominy-pechlat.cz Jaroslav Štafek Husova 75/5 251 01 Říčany-Radošovice 606 560 120, 323 603 703 jarda.stafa@seznam.cz

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech Úřadu vlády ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013

OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 OFICIÁLNÍ NÁZVY DRUŽSTEV Ročník: 2012 / 2013 A1A II.třída - OP : 201029 Sokol Miřetice 201036 SK Olbramovice 201058 Sokol Vrchotovy Janovice 201008 Jawa Divišov 201016 Sokol Jírovice 201052 Sokol Teplýšovice

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč. 197 000 91,25 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení TEREZA 250 000 91,00

Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč. 197 000 91,25 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení TEREZA 250 000 91,00 Č. Téma Název projektu Organizace Požadavek v Kč Bodový průměr 269 E1 Veletrh ekologických výukových Sdružení středisek ekologické 197 000 91,25 programů 2008 výchovy Pavučina 37 E2 Program Ekoškola Sdružení

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA MAS HRUBÝ JESENÍK 2010 Zpracováno ke dni 31.12.2010 1. Úvod 1.1 Základní údaje Název: Sídlo: Místní akční skupina Zámecké náměstí 19/4, 792 01 Bruntál IČ: 27028240 Webové stránky: Email:

Více

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Úřad vlády ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor informování o evropských záležitostech ÚV ČR Organizačně součástí Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády České republiky

Více

Návrh podporovaných oborů vzdělání

Návrh podporovaných oborů vzdělání Návrh podporovaných oborů vzdělání STROJÍRENSTVÍ A STROJÍRENSKÁ VÝROBA KKOV RVP kód Mechanik strojů a zařízení 2344L001 Mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 Mechanik seřizovač 2345L001 Mechanik seřizovač

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015

Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 Základní škola Vsetín, Sychrov 97 Plán činnosti v oblasti EVVO pro školní rok 2014-2015 zpracovala koordinátorka EVVO schválil ředitel ZŠ Vsetín, Sychrov 97 PhDr. Jaroslava Ševčíková Mgr. Michal Molek

Více

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042

Projekt Environmentální výchova v zemědělských a zahradnických školách CZ.1.07/1.1.00/08.0042 vzdělávání a osvěta OP VK III. 1 Příjemce podpory: Česká zahradnická akademie Mělník Střední škola a vyšší odborná škola zahradnická, příspěvková organizace Na Polabí 411, 276 01 Mělník www.zas-me.cz vzdělávání

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009

USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 USNESENÍ z 16. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 9.3.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: Návrhová komise: Ověřovatelé zápisu: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 16 zastupitelů dle

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby:

Hrady, zámky, tvrze: Církevní stavby: Hrady, zámky, tvrze: Bělá pod Bezdězem (okres Mladá Boleslav) zámek Brandýs nad Labem stavby v zámeckém parku Čechtice (okres Benešov) zámek Dlouhá Lhota (okres Příbram) zámek Dolní Beřkovice (okres Mělník)

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013

Doma na venkově. Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova. Strakonice 22.10.2013 Doma na venkově Individuální vzdělávání jako jedna z cest k rozvoji venkova Strakonice 22.10.2013 Potřebnost a specifika vzdělávání na venkově Ing. Radka Vokrojová Svazek obcí Blatenska www.blatensko.cz

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Krajské koncepce EVVO

Krajské koncepce EVVO Krajské koncepce EVVO Období: zpravidla 3 roky CZ.1.07/1.3.12/04.0015 Návaznost na dokumenty Program rozvoje kraje schválený krajským zastupitelstvem Koncepce nakládání s odpady SP EVVO (akční plány: iniciace

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015

Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji. Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Evaluace a monitoring strategií MAS ve Středočeském kraji Chocerady - Hotel Akademie Naháč 8. června 2015 Spolupracující MAS Posázaví o.p.s. KMAS Rakovnicko o.p.s. PMAS 1 Lípa pro venkov z.s. PMAS 2 Region

Více

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry

Výroční zpráva 2013 1. ledna 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 MAS kraje Vysočina o.p.s. MAS kraje Vysočina o.p.s. Obecně prospěšná společnost Žižkovo náměstí 66, 582 81 Habry 1 Výroční zpráva MAS kraje Vysočina o.p.s. za rok 2013 Obsah 1. Slovo

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová

Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Zuzana Krochová Aktuální stav realizace Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Zuzana Krochová Opatření osy III PRV ČR 2007-2013 III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy III.1.2 Podpora zakládání podniků

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ Výroční zpráva 2008 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY ZÁKLADNÍ ORGANIZACE 76/20 HOŠŤÁLKOVÁ ZO ČSOP Hošťálková se představuje Naše občanské sdružení bylo založeno v roce 2007 za účelem provozování záchranné stanice

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Vážený pan RNDr. Vladimír Ludvík Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 84745/ENV/14

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO Zpracovala: Mgr. Miluše Piklová Základní škola praktická a Základní škola speciální Rožmitál pod Třemšínem Komenského 622 ; 262 42 Rožmitál p.tř. tel.318665272 IČO : 71008390; DIČ : 064 71008390; Bank.spoj.:Česká spořitelna č.ú. 0524848379/0800

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více