Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Štramberská 294 IČ : Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2004/ Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy

2 Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 A) Základní údaje o organizaci Název školy: Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice Adresa školy : ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice, Štramberská 294 Byla zřízena jako příspěvková organizace S identifikačním číslem zařízení (IZO) Identifikátor zařízení : IČO: Účet u KB, a.s., pobočka Kopřivnice, č.ú /0100 Zřizovatelem školy je Krajský úřad Moravskoslezského kraje v Ostravě Datum zařazení do sítě škol: Změna zařazení do sítě škol: s platností od Kapacita školy dle zařazení: 700 žáků Telefon: , , Adresa www stránek školy: Ředitel školy: Zástupce ředitele školy: Mgr.Zdeněk Babinec Mgr. Břetislav Chovanec Pobočky: 1. se sídlem ve Štramberku, Bařiny č. 571 hudební a výtvarný obor telefon: vedoucí pobočky Milena Mojžišová 2. se sídlem v Základní škole v Rybí č. 110 hudební obor telefon: vedoucí pobočky Svatava Pargačová 2

3 B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: Výuka ve škole byla rozdělena do tří oborů: 2004/2005 Hudební obor 275 Výtvarný obor 146 Taneční obor 197 Celkem 618 HUDEBNÍ OBOR Stav žáků ve šk. roce 2004/2005 VÝTVARNÝ OBOR TANEČNÍ OBOR Počty žáků podle nástrojů: Hra na klavír 90 žáků Hra na el.klávesové nástroje 13 žáků Hra na akordeon 10 žáků Hra na housle 55 žáků Hra na violoncello 6 žáků Hra na kontrabas 1 žák Hra na zobcovou flétnu 49 žáků Hra na příčnou flétnu 24 žáků Hra na klarinet 5 žáků Hra na trubku 3 žáci Hra na ostat. dech. nástroje 2 žáci Pěvecká hlasová výchova 4 žáci Hra na kytaru 13 žáků klavír keyboard akordeon smyčcové nástroje dechové nástroje kytara zpěv 3

4 Počty žáků v hudební nauce PHV ročník ročník ročník ročník ročník 31 Speciální HN 9 Počty žáků v souborech Smyčcové soubory 34 Komorní hra - klavíry 41 Soubory ZF 18 Soubory PF 16 Komorní hra - akordeony 6 Dřevěné dech.nástroje 5 Žesťové nástroje 2 Komorní zpěv 2 Folklórní soubor cimbálová muzika 9 Počty absolventů ve školním roce 2004/2005: I. stupeň II. stupeň celkem Hudební obor Taneční obor Výtvarný obor Celkem Závěrečné zkoušky se uskutečnily ve dnech od 1.6. do Výuka ve školním roce 2004/2005 probíhala podle platných učebních plánů a osnov. C) Přehled pracovníků školy : Počty zaměstnanců k : 38 Pedagogičtí zaměstnanci: 31 Nepedagogičtí zaměstnanci: 7 4

5 Počet interních pedagogických pracovníků : Počet pedagogů zaměstnaných na vedlejší pracovní poměr : Počet interních nepedagogických zaměstnanců : Počet nepedagogických zaměstnanců na částečný úvazek : Celkový počet vyučovaných hodin HO : Z toho počet hodin vyučovaných externisty (HO) : Metodické orgány ZUŠ Zdeňka Buriana ve šk.r.2004/2005 Hudební obor vedoucí oboru Renata Talpová Vedoucí předmětových komisí : klávesových nástrojů Renata Talpová smyčcových nástrojů Mgr.Markéta Hyvnarová dechových nástrojů Josef Pukovec hudební nauky Mgr.Břetislav Chovanec členy předmětových komisí jsou všichni vyučující daného oddělení Výtvarný obor vedoucí oboru Mgr.art. Anna Georgiadu Taneční obor vedoucí oboru Drahomíra Vraspírová Metodikové, působící přímo ve škole : Drahomíra Vraspírová krajský metodik taneční obor ZUŠ Hana Vyhlídalová okresní metodik, vedoucí kabinetu ZUŠ KVIC Nový Jičín Mgr.Zdeněk Babinec krajský metodik výtvarné výchovy ZŠ (KVIC); člen odborné rady dětských výtvarných aktivit IPOS - ARTAMA D) Vyhodnocení úkolů, pro které byla organizace zřízena - v roce 2004/2005 organizace splnila všechny úkoly, pro které byla zřízena Hlavním účelem organizace je vzdělávání žáků základních a středních škol v uměleckých oborech. Naše škola v roce 2004/2005 poskytovala toto vzdělání v oboru hudebním, tanečním a výtvarném. Řada dětí pak pokračovala ve studiu učebních i studijních oborů na středních a vysokých školách uměleckého zaměření. Škola organizuje přípravné studium a základní studium I. a II. stupně. Škola rozvíjí svou činnost nejen v Kopřivnici, ale i v pobočkách školy ve Štramberku a v Rybí. Svým žákům škola umožňuje pravidelně vystupovat na veřejných koncertech v koncertním sále školy i v sálech kulturních domů v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí. Žáci také vystupují na různých kulturních akcích a přehlídkách ve městě a účastní se soutěží ZUŠ. 5

6 E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků a činnosti oborů: Hudební obor Ve školním roce 2004/5 byla výuka v ZUŠ Zdeňka Buriana směřována k několika cílům: 1. Individuální připravenost žáků (intonace, technika hry na nástroj, vystupování žáka na veřejnosti, přístup k hudbě) 2. Zapojení žáků do hudebních kolektivů (komorní seskupení, soubory) 3. Plnění učebních plánů Typ výuky: Hudební výuka je směřována k vytvoření základního, všestranného zvládnutí teoretických a praktických stránek hry na jednotlivé nástroje. Žáci jsou připravováni jak k běžnému vnímání hudby jako kulturní součásti vzdělaného moderního člověka, tak k možnosti pokračovat dál v profesionálním studiu hry na zvolený nástroj na konzervatořích nebo školách se zaměřením na umělecké obory. Ve školním roce 2004/2005 mezi nejvýznamnější akce hudebního oboru patřily tyto akce a koncerty : Slavnostní koncert k 50.výročí školy v kině PULS v KDK, Natočení pásma vánočních koled školním cimbálovým souborem v nahrávacím studiu ČR v Ostravě, Vánoční koncert HO a TO, KD Kopřivnice, prosinec 2004 Série vánočních koncertů v Kopřivnici, ve Štramberku a v Rybí Společný Adventní koncert (ZŠ sv. Zdislavy, ZUŠ MIS MUSIC, ZUŠ), Proměny písničky- koncert Cimbálové muziky ZUŠ Zdeňka Buriana v KDK s hosty, Velikonoční koncert HO 4.dubna 2005 Nahrání reprezentativního CD ZUŠ duben květen 2005 Zájezd do Francie koncerty komorního orchestru a folklórního souboru v rámci oslav 60.výročí osvobození v Trappes u Paříže Kromě uvedených koncertů škola pořádá ve svém koncertním sále pravidelně třídní předehrávky, besídky a absolventské koncerty, které jsou přístupny veřejnosti. Z uvedeného přehledu vyplývá, že koncerty neprobíhají pouze v koncertním sále školy, který má omezenou kapacitu 50 posluchačů. Často se koncertovalo i v kulturním domě v Kopřivnici, ve Štramberku i v Rybí. Řada vystoupení proběhla i mimo naše město, některá v zahraničí. 6

7 Významných úspěchů dosáhl hudební obor také v soutěžích: V okresním kole soutěže ve hře na klavír v Novém Jičíně získali naši žáci 2 první místa, 4 druhá místa a 2 třetí místa. Oba výherci prvních míst postoupili do krajského kola, v němž Martin Pančocha získal třetí místo ve své kategorii a Helena Třeštíková Čestné uznání. Oba školu také reprezentovali na koncertu vítězů okresního kola ve Fulneku. V okresním kole ve hře na smyčcové nástroje získala škola 5 prvních míst, z nichž tři žáci postoupili do krajského kola, šest druhých míst a pět třetích míst. V krajském kole získali Petr Střalka a Markéta Korená druhá místa, Markéta Bartoňová třetí místo. Dva žáci školy se účastnili okresního kola ve hře na akordeon v Klimkovicích, získali první a třetí místo. Celkově škola získala v okrese 8 prvních míst, 10 druhých míst a 8 třetích míst. Podle uvedených výsledků lze hodnotit školu tedy výkon žáků i učitelů jako vynikající. Dechové nástroje letos nesoutěžily ale v minulém roce dosáhly rovněž postupu do kraje. Taneční obor Taneční obor připravil pro veřejnost jako každoročně Jarní taneční koncert ve velkém sále kulturního domu v Kopřivnici v dubnu Koncert navštívilo několik set diváků (přes 600 prodaných vstupenek) a musel být pro veřejnost opakován. Následně byl ještě čtyřikrát reprízován jako výchovný koncert pro všechny kopřivnické školy. Diváci mohli obdivovat krásu tance klasického, moderního i lidového v podání tanečníků ve věku od 5 do 18 let. Na přání rodičů uvažujeme o pořádání dvou koncertů i v příštích letech. V průběhu roku žáci TO pravidelně vystupovali na akcích pořádaných městem (Seniorské odpoledne, Motýlek 2005, Tatra 2004, vystoupení v Mniší,...) Tanec, tanec 2005 krajská přehlídka scénického tance, 9. dubna 2005, Šumperk, žákyně II.st., p.uč. Drahomíra Vraspírová Krajská nesoutěžní 16. taneční přehlídka, , Studénka, p. uč. Vraspírová, Havlová, Brožková 36 žáků. Přehlídku organizovala naše škola. Výtvarný obor Škola poskytuje základy vzdělání ve výtvarném oboru a připravuje pro studium na odborných a středních školách uměleckého zaměření; připravuje také odborně pro studium na vysokých školách s uměleckým zaměřením. Výtvarný obor ZUŠ pomáhá rozvíjet tvůrčí schopnosti dětí a mládeže, pomáhá uchovávat mravní principy, citlivý vztah k lidem, zájem o svět, o jeho aktivní zkoumání, přibližuje dětem a mládeži životní hodnoty, které jsou bezpečným základem komunikace mezi lidmi. V září a říjnu se uskutečnila dosud největší výstava výtvarného oboru v muzeu Fojtství v Kopřivnici. V listopadu byla ve školní galerii instalována výstava Svět dobrodružství a fantazie, věnovaná odkazu mistra Zdeňka Buriana, jehož jméno je v čestném názvu školy. Soutěž je vyhlašovaná naší školou. V roce 2005 byla určena především dětem z kopřivnických škol. Nejlepší práce výtvarného oboru jsou představovány veřejnosti i na webových stránkách školy v tzv.virtuálních galeriích. K Burianovi se škola vrátila ještě v červnu

8 U příležitosti stého výročí narození Zdeňka Buriana vyhlásila ve spolupráci s městem Kopřivnice výtvarnou soutěž, jejíž výsledky byly veřejnosti představeny v nově otevřené Šustalově vile v městském parku. Autoři oceněných prací byli odměněni hodnotnými cenami. Expozice ZUŠ Zdeňka Buriana byla po skončení výstavy věnována místnímu Dětskému centru k trvalé výzdobě. Během školního roku se jednou měsíčně obměňovala výstava výtvarných prací ve školní galerii a uskutečnily se 4 výstavy v KDK v chodbě ke kinu PULS. Ve školní galerii byla instalována v červnu veřejně přístupná výstava absolventů výtvarného oboru. Ve zkušebním provozu byla poprvé výuka počítačové grafiky, zaměřená na využití grafických programů české produkce firmy Zoner, s níž škola navázala spolupráci, ve výtvarné tvorbě. Žáci se seznámili nejen s programy Zoner Callisto 5 a Photostudio7, ale naučili se i práci s digitálním fotoaparátem a následnou manipulací s fotografiemi v grafickém programu. Na základě zkušenosti z tohoto roku byl zpracován nový tématický plán této výuky, který by měl zaručit atraktivní výuku v této specializaci v souladu s učebními plány. V současné době škola buduje kvalitní pracoviště pro výuku počítačové grafiky. Do nabídky výtvarného oboru byla opět zařazena výuka přípravy uchazečů na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Účast žáků na přehlídkách a soutěžích VO II.ročník výtvarné soutěže Svět dobrodružství a fantazie, žáci VO ZUŠ Z.B., Kopřivnice Národní přehlídka výtvarného oboru ZUŠ 2004/2005 krajské kolo, 4.a , Ostrava, malba: Ondřej Škarka (8), cena s postupem, p.uč. Mgr.Art. Georgiadu A., kombinovaná technika: Dominik Matus (11), cena s postupem, p.uč. Mgr.Art. Georgiadu A., kombinovaná technika: Veronika Wanková (18), Marie Válková (15), 2x cena, jeden postupmgr..z.babinec Můj sen celostátní výtvarná soutěž věnovaná památce S.Freuda 2.místo Lucie Gembčíková, p.uč.a.sochová Kopřivnický výtvarný salón 2005 květen 2005 Fantazie 2005 zámek Kunín cena poroty Veronika Wanková, Mgr..Z.Babinec Soutěž ke 100.výročí narození Zdeňka Buriana červen 2005 Ve II.kategorii (ZUŠ): - Dominik Matus a Tomáš Jaroň ZUŠ Z.Buriana, Kopřivnice cena za společnou plastiku - Kolektiv II.stupně ZUŠ Z.Buriana, Kopřivnice cena za soubor velkých plastik Přijetí na střední a vysoké školy uměleckého a pedagogického směru Střední školy: Šimon Mareček, Mgr. Z. Babinec, Mgr., Střední umělecká škola Ostrava Nikol Malá, Mgr. Z. Babinec, Mgr., Střední umělecká škola Ostrava Berenika Bačíková, p.uč. A. Georgiadu, Mgr.Art, Střední prům. textilní škola Brno, oděvní návrhářství 8

9 Vysoké školy: Lucie Galiová, Mgr. Z. Babinec, Mgr., Fakulta architektury ČVUT, Praha Petr Babinec, Mgr. Z. Babinec, Mgr., UTB fakulta multimediálních komunikací - audiovize, Zlín Veronika Wanková FF UK Praha teorie a dějiny umění a kultury F) Jiné a doplňkové zdroje Škole se v průběhu roku podařilo získat z mimoškolních zdrojů další finanční prostředky, které byly využity pro modernizaci a podporu výuky: Grant města Kopřivnice Soustředění mladých talentů ,- Grant města Kopřivnice Výtvarná soutěž ke 100.výročí narození ,- Zdeňka Buriana Dotace MÚ Kopřivnice vybavenost školy ,- SIPVZ P III. (MŠMT ČR) Dotace MÚ Kopřivnice zájezd do Francie ,- Zoner software multilicence ZC5 a Photo studio za metod.činnost zdarma Dotace KÚ MSK Volný čas a hudba (Projekt HO) ,- Celkem z jiných zdrojů čerpáno ,-Kč (bez multilicence firmy Zoner) G) Účast na vzdělávání učitelů: Klavírní ateliéry v Karviné počtvrté, , Karviná, 2 učitelé Test SIPVZ úroveň Z, , Nový Jičín, 1 učitel Notační program CAPELLA ve výuce ZUŠ, , Kopřivnice, 5 učitelů Školení SIPVZ úroveň P, , Kopřivnice, 5 učitelů Školení SIPVZ úroveň P Grafika a digitální fotografie, , Příbor, ředitel Školení SIPVZ ICT ve výtvarné výchově Bechyně ; , ředitel INSEA RVP ve výtvarné výchově, ředitel Nový školský zákon, , ředitel Škola a právo Zákon o archívnictví, 1 učitel Galerie pro učitele NG PRAHA 23.3., ředitel Školský zákon a související podzákonné normy pro ZUŠ, , Ostrava-Poruba, ředitel Víkendová škola hry na ZF, , , , Ostrava, 1 učitel Jak obohatit výuku v HN, 1 učitel H) Výsledky kontrol Poslední inspekce byla provedena Českou školní inspekcí ve dnech 2. 7.května Inspekci provedli vedoucí týmu MgA.Stanislava Juchelková a členové týmu MgA.Libor Buchta, Ing.Dalibor Vašák a Blanka Benčičová. 9

10 I) Hodnocení rozvoje školy v daném školním roce, údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Největší změny v uvedeném školním roce postihly hudební obor. Nově byla otevřena výuka hry na kytaru a setkala se s velkým zájmem veřejnosti. Rychle se rozvíjela výuka hry na keyboard. Pro oba obory byly zakoupeny nové nástroje. Výčet hlavních akcí pořádaných školou je uveden u jednotlivých oborů. Uplynulý školní rok se nesl ve znamení oslav 50. výročí vzniku uměleckého školství v Kopřivnici, oslav 100.výročí narození Zdeňka Buriana a s tím spojených akce. Škola díky grantu vydala propagační leták o naší ZUŠ s důležitými daty z padesátileté historie. Dalším propagačním materiálem byl katalog k výstavě dětských výtvarných prací ke stému výročí narození Zdeňka Buriana.Vyvrcholením byl zájezd hudebního oboru do francouzského Trappes u Paříže, kde naše soubory vystoupily na několika koncertech. Všechny akce proběhly bez problémů a byly veřejnosti hodnoceny velmi kladně. Oblibě se těší vystoupení tanečního oboru, kladně jsou veřejností přijímány naše výstavy a i koncerty ve škole jsou navštěvovány nejen rodiči, ale i příznivci klasické hudby. Největší popularitě se stále těší folklórní soubor Cimbálová muzika, který v závěru roku 2004 natočil pro Český rozhlas řadu koled. Po stránce materiálního vybavení došlo ve škole k řadě dalších změn. Především došlo k další modernizaci kancelářské techniky a dovybavení vhodným softwarem, tak, aby chod kanceláře nekomplikoval provoz školy a byl schopen plnit požadavky nadřízených orgánů na zpracovávání dat apod. Byl zpracován ICT plán školy a podle něj vybudována malá počítačová síť, spojující prozatím 5 PC. Všechna PC jsou připojena k internetu. Také do sborovny byl pro učitele instalován počítač s připojením k internetu. Pokračovalo se i v modernizaci učebny hudební nauky zakoupením PC s potřebným softwarem a část zaměstnanců byla proškolena v jeho užívání. Učebna byla doplněna o nové věšáky a katedru. V koncertním sálu bylo instalováno osvětlení pódia, byla zakoupena zvuková aparatura včetně mikrofonů (možnost využití pro TO, pořizování vlastních nahrávek, veřejná vystoupení). Pro hudební obor byla zakoupena řada nových nástrojů. V jedné učebně HO došlo k výměně nevhodného osvětlení. Ve dvou učebnách byl položen nový koberec. Do pěti učeben bylo zakoupeno velké zrcadlo v rámu pro potřeby výuky. V tanečním oboru byly instalovány nové skříně na kostýmy a zakoupena nová HI-FI sestava. Došlo i k výměně cvičebních podložek za nové. Do zbývajících šaten TO bylo položeno lino. Ve výtvarném oboru bylo postupně budováno pracoviště pro výuku počítačové grafiky. Veškeré zařízení bylo zakoupeno z dotací MÚ a grantu. Budova ZUŠ v Kopřivnici byla z větší části vymalována, proběhla generální oprava komína, oprava opadávající fasády a byla provedena podrobná prohlídka školy s pozvanými zástupci města. Byl zpracován rozpis oprav na další roky. Nejaktuálnější je oprava střechy a topení. V pobočce ve Štramberku došlo k havárii topení. Situace byla řešena ve spolupráci s MÚ ve Štramberku. V létě 2005 došlo k vybudování nového sociálního zařízení v obou patrech a úklidové komory. Učebna hudební nauky byla vybavena bílou keramickou tabulí s notovou osnovou. Byly instalovány nové nástěnky. O aktuálních akcích školy a výsledcích práce dětí je veřejnost informována na pravidelně aktualizovaných webových stránkách školy. 10

11 Závěrečná zpráva by nebyla úplná bez zhodnocení spolupráce s rodiči. Bez jejich náležité podpory by se samozřejmě naše cíle nedaly zcela uskutečňovat. Zejména jejich pomoc při organizaci tanečních vystoupení si zaslouží naše poděkování. K) Hlavní záměry pro nadcházející školní rok V nadcházejícím školním roce 2005/2006 budeme pokračovat v tradičních akcích pro veřejnost koncertech tanečního i hudebního oboru, výstavách ve škole i mimo školu. Škola se bude účastnit vypsaných soutěží ZUŠ a podle možností i dalších soutěží. Ve všech oborech bude třeba udržet co největší kvalitu výuky, aby nedošlo k odlivu žáků. Proto bude kladen důraz i na modernizaci výuky. Podle možností školy a s využitím dotací a grantů bude modernizován taneční sál, dokončena modernizace hudební nauky, rozvíjet se bude i výuka počítačové grafiky ve výtvarném oboru. Ke konci školního roku budou nejlepší výstupy digitalizovány a archivovány na DVD. V souladu s ICT plánem školy dojde k dalšímu rozšíření počítačové sítě a doplnění technického zázemí školy. Další pedagogové budou absolvovat kurzy v rámci SIPVZ i DVPP podle nabídek. Hlavním cílem školy je udržet si kvalitu výuky, dobré jméno na veřejnosti a s tím související stav žáků. Ve výtvarném oboru bychom rádi posílili nedávno otevřené atraktivní studium počítačové grafiky a klasickou výuku více zaměřili na více specializované ateliéry. Pro hudební obor je základem úspěchu kromě kvalitní individuální přípravy především možnost komorní a souborové hry. Na závěr se chci zmínit i o některých záležitostech, které se nedaří. Dlouhodobě nás tíží především katastrofální prostorová situace ve všech oborech. V budově není dostačující sborovna, učitelé nemají žádné soukromí, o přestávkách zůstávají v učebnách, zcela nám schází skladovací prostory. V hudebním oboru je situace nejhorší. Pro zabezpečení výuky bychom potřebovali ještě alespoň dvě učebny. Individuální výuka se tak zbytečně protahuje do večerních hodin. I výtvarný obor se potýká s prostorovými problémy. Schází skladovací prostory a při naplnění skupiny patnácti studenty nad 15 let, je i větší ateliér přeplněn. Nepodařilo se také otevřít literárně-dramatický obor, pro který máme vhodný prostor v budově naší pobočky ve Štramberku. V Kopřivnici Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy 11

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 22-23 Základní údaje o škole: Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŘÍČANY Masarykovo nám. 57, 251 01 Říčany VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/2010 OBSAH Identifikační údaje o ZUŠ Říčany str.3 Hudební obor str.5 Soutěž ZUŠ vyhlášená

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace školní roky 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 Zpracoval: MgA. Eduard Turoň, ředitel školy Rámcová struktura

Více