Obsah. Pobočky a sídla v ČR Kontaktní údaje... 32

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Pobočky a sídla v ČR... 31 Kontaktní údaje... 32"

Transkript

1

2 Obsah Slovo předsedy představenstva Orgány společnosti k Integrovaný systém řízení a certifikace Oblast lidských zdrojů Vzdělávání Vybrané ekonomické ukazatele Finanční část Účetní závěrka za rok Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva nezávislého auditora Pobočky a sídla v ČR Kontaktní údaje

3 20 let úspěšného působení PST CLC Nový klíčový klient Continental Certifikát TOP CZECH QUALITY 1. stupně Nárůst hospodářského výsledku o 43 % Tržby v objemu 248 milionů Kč Zisk před zdaněním 19 milionů Kč PST CLC působí již přes 20 let na českém a evropském trhu jako spolehlivý dodavatel spedičních, skladovacích i celních služeb nejvyšší kvality; v posledních letech se výrazně prosazuje i jako úspěšný tvůrce a provozovatel progresivních a inovativních řešení v oblasti interní logistiky. PST CLC poskytuje svým zákazníkům služby a řešení vycházející z komplexního a provázaného logistického řetězce od proclení zboží prostřednictvím sítě veřejných i neveřejných celních pracovišť přes jeho rychlou přepravu i uskladnění až po variabilní zpracování v logistických centrech, strategicky rozmístěných po celé ČR. INOVATIVNÍ NÁVRHY / FLEXIBILNÍ PŘÍSTUP / EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ / PROGRESIVNÍ REALIZACE PST CLC PROGRESSIVE LOGISTICS

4

5 Slovo předsedy představenstva Dámy a pánové, vážení obchodní přátelé, při hodnocení roku 2011 bych rád připomněl, že historie PST CLC, a.s. se začala psát již před 20 lety. Po celé toto období se nám daří provozovat úspěšnou společnost, která nabízí ucelené portfolio služeb v oblastech logistiky, spedice, distribuce a celní problematiky. Našimi prioritami jsou orientace na posilování vztahů se stávajícími zákazníky, zlepšování kvality všech činností a rozšiřování portfolia nabízených služeb. Kromě uspokojování potřeb stávajících zákazníků klademe velký důraz i na získávání nových obchodních partnerů. A právě v tom byl rok 2011 mimořádně úspěšný. Do roku 2012 vstupujeme s novým klíčovým klientem z automobilového průmyslu, společností Continental, pro kterou jsme vybudovali dvě nová logistická centra o celkové ploše m 2. Z nich zajišťujeme i následnou distribuci pneumatik v Česku a na Slovensku. Spolupráce s tak významným klientem, jakým společnost Continental je, bezesporu posílí prestiž PST CLC, a.s. v očích obchodních partnerů, finančních institucí i konkurence. Růst obchodního obratu společnosti očekáváme v desítkách miliónů korun ročně; růst hospodářského výsledku také nebude zanedbatelný. Vraťme se však zpět k hodnocení roku Naše společnost realizovala tržby v objemu 248 milionů Kč a zisk před zdaněním dosáhl výše 19 milionů Kč. Přestože nárůst tržeb byl pouze 3 %, nárůst v oblasti hospodářského výsledku před zdaněním činil 43 %. Díky rozvoji celofiremního reportingu souběžně s restrukturalizací manažerského účetnictví se nám podařilo natolik kvalitní řízení nákladovosti, že i při téměř totožných tržbách mohla naše společnost výrazně navýšit zisk. V roce 2011 jsme pokračovali v úspěšné obchodní spolupráci se všemi klíčovými klienty společnosti a já i mí kolegové jsme hrdí na to, že se podílíme na rozvoji tak uznávaných a renomovaných společností, jakými jsou Philip Morris ČR či Foxconn CZ. Významnou a dlouhodobou výhodou naší společnosti je, že má své aktivity diversifikované do tří oborů, které se vzájemně podporují, doplňují, vytváří synergické efekty a dovolují nabízet zákazníkům ucelené portfolio služeb i činností. Všechny tři divize Logistika, Spedice i Celní služby si v roce 2011 udržely svou výkonnost; u Spedice a Celních služeb došlo dokonce v oblasti tržeb a hospodářského výsledku k meziročnímu nárůstu. 3 Divize Logistika si udržela výkonnost roku 2010, což vzhledem k náročnosti podnikání v tomto oboru hodnotím velmi pozitivně a jen se tím potvrzuje důvěra našich zákazníků ke službám, které jim poskytujeme. Při hodnocení naší druhé výkonné jednotky, divize Spedice, musím s uspokojením konstatovat, že díky intenzivní práci v průběhu celého roku se nám podařilo zachovat objem obchodní výměny a oproti roku 2010 jsme výkony dokonce o 6 % navýšili. Příslibem pro rok 2012 pro divize Spedice a Logistika je již zmiňovaný projekt pro společnost Continental, který výkony obou divizí významným způsobem navýší a bude stimulovat další rozvoj. Na závěr jsem si ponechal hodnocení divize Celní služby, která v naší společnosti vykazuje dlouhodobě stabilní výsledky a je po právu významným pilířem naší činnosti. Tuto skutečnost potvrzuje meziroční nárůst výkonnosti o 8 %, což je zasloužená odměna za soustavnou práci na udržování a stálém zvyšování odbornosti všech členů týmu. Tento trend je spolu se snahou nabízet nové služby nutnou podmínkou pro další úspěšnou spolupráci s našimi klíčovými zákazníky. Jako jedni z prvních držitelů certifikátu AEO jsme i v roce 2011 nabízeli služby nejvyšší kvality a s maximálním komfortem pro naše klienty. Rok 2011 je již třetím rokem v řadě, kdy PST CLC, a.s. vykazuje zlepšující se hospodářské výsledky. Neustálého zlepšování dosahujeme jednak díky maximálnímu využívání synergických efektů našich činností, ale především díky týmové práci kvalifikovaných a loajálních zaměstnanců. Cílem našeho snažení je i nadále uspokojovat potřeby našich zákazníků, hledat pro ně optimální řešení a neustále přicházet s novými návrhy a náměty podporujícími rozvoj jejich obchodních strategií a projektů. Tento základní postulát, který již není našimi pracovníky vnímán jako něco mimořádného, je pro mne spolu se skutečností, že PST CLC, a.s. je optimalizovaná, dobře připravená a stabilizovaná společnost, velkým příslibem do budoucna. Na závěr mi dovolte poděkovat obchodním partnerům za důvěru v PST CLC, a.s. a svým spolupracovníkům i všem zaměstnancům firmy za úsilí a výsledky, kterých jsme v roce 2011 dosáhli. V Ostravě dne Ing. Miroslav Bradna předseda představenstva

6 Orgány společnosti k Představenstvo Ing. Miroslav Bradna, předseda Rudolf Malý, místopředseda Mgr. Dalibor Sosna, člen Ing. Jiří Bradna, člen Dozorčí rada JUDr. Alžběta Bradnová, předseda JUDr. Libuše Bradnová, člen Bc. Zuzana Lančová, člen Organizační struktura společnosti Valná hromada 4 CELNÍCH Ekonomika & controling Divize LOGISTIKY Divize SPEDICE KAM + Projektoví HR PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

7 Integrovaný systém řízení a certifikace PST CLC, a.s. vytvořila a rozvíjí integrovaný systém řízení kvality poskytovaných služeb ve vazbě na ochranu životního prostředí. Tento systém řízení kvality je základem všech činností společnosti. Zdokonalujeme jej již od roku 2000, kdy jsme získali certifikát Lloyd s Register Quality Assurance Ltd. pro poskytování celních a zasílatelských služeb. V roce 2002 byla certifikace rozšířena o logistické služby. Od roku 2008 jsme držitelem certifikátu AEO (Evropská databáze schválených hospodářských subjektů) v nejvyšším stupni F. AEOF jsme získali jako jedna z prvních společností v České republice. V roce 2009 byl do systému řízení kvality zapracován systém řízení environmentu, certifikovaný v březnu 2010 podle standardů ISO 9001:2008 a ČSN EN ISO 14001:2004. Certifikát TOP CZECH QUALITY 1. stupně jsme získali v listopadu 2011; v rámci certifikačního procesu TCQ pak titul Nejlepší firma ČR v oboru. 5 PST CLC, a.s. je členem těchto odborných sdružení: Svaz spedice a logistiky České republiky Hospodářská komora České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje Americká obchodní komora v České republice

8 Oblast lidských zdrojů Personální vývoj Personální vývoj zaznamenal ke konci roku 2011 dynamický nárůst v počtu zaměstnanců. Tento nárůst úzce souvisí především s novým projektem Continental, od kterého očekáváme výrazné navyšování objemu prováděných činností. Přestože se průměrné přepočtené stavy zaměstnanců ve srovnání s rokem 2010 nezměnily, evidenčně došlo k meziročnímu navýšení o 36 zaměstnanců. K 31. prosinci 2011 zaměstnávala PST CLC, a.s. 233 zaměstnanců. Další nárůst je očekáván v průběhu roku Roční přepočtený stav činil 191 zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda vyplácená zaměstnancům společnosti v roce 2011 dosáhla výše Kč Personální ukazatele PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

9 Vzdělávání Vzdělávání a průběžné zvyšování odbornosti a kvalifikace zaměstnanců je v naší společnosti vnímáno jako významný a důležitý nástroj potřebný pro udržení a rozvoj kompetencí ve všech oborech podnikatelské činnosti. Proto patří mezi hlavní priority společnosti. Klíčovou akcí roku 2011 byla realizace projektu Obecná školení v logistické firmě, který byl financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Společnost tím získala možnost vzdělávat a proškolit velký počet zaměstnanců. Výše prostředků vyčerpaných touto dotací činila tisíc Kč. Projekt zahrnoval zejména podporu obecného vzdělávání u cílové skupiny zaměstnanců v logistické divizi a vedení společnosti. Zaměstnanci byli systematicky proškolováni především v právní problematice, logistických procesech a v manažerských dovednostech. Realizovány byly rovněž obecné i odborné jazykové kurzy. Vzdělávání zaměstnanců bude průběžně pokračovat i v roce 2012; společnost získala prostřednictvím Svazu spedice a logistiky ČR finanční prostředky ve výši tisíc Kč na další vzdělávání a zvyšování odbornosti zaměstnanců. Rovněž tento projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Tímto se společnost PST CLC, a.s. stala subjektem zapojeným do projektu Zvyšování konkurenceschopnosti spedičních a logistických firem. 7

10 Vybrané ekonomické ukazatele Ostatní Celkem % % 0 0 PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA HV provozní 4 % 8% -6,64 % 5,33 % 6,35 % 7,63 %

11 Finanční část

12 Účetní závěrka za rok 2011 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k (údaje v tis. Kč) Označení a TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 I. Tržby za prodej zboží A. Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže (ř ) II. Výkony (ř ) Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba (ř ) B. 1. Spotřeba materiálu a energie B. 2. Služby Přidaná hodnota (ř ) C. Osobní náklady (ř. 13 až 16) C. 1. Mzdové náklady C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění C. 4. Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku G. 2. Prodaný materiál Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 H. Ostatní provozní náklady V. Převod provozních výnosů I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodaření [ř (-28) - (-29)]

13 Označení c TEXT b Číslo řádku c Skutečnost v účetním období běžném 1 minulém 2 VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (ř ) Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku K. Náklady z finančního majetku IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní finanční výnosy O. Ostatní finanční náklady XII. Převod finančních výnosů P. Převod finančních nákladů Finanční výsledek hospodaření * [ř (-46) - (-47)] Q. Daň z příjmů za běžnou činnost (ř ) Q 1. -splatná odložená ** Hospodářský výsledek za běžnou činnost (ř ) XIII. Mimořádné výnosy R. Mimořádné náklady S. Daň z příjmů za mimořádnou činnost (ř ) S. 1. -splatná odložená * Mimořádný výsledek hospodaření (ř ) U. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř ) **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř ) Kontrolní číslo (ř. 01 až 61) Sestaveno dne:

14 Účetní závěrka za rok 2011 Rozvaha v plném rozsahu k (údaje v tis. Kč) Označ. a AKTIVA b řád. c Minulé Skutečnost v účetním období úč.období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 AKTIVA CELKEM (ř ) = A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek (ř ) B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek (ř. 05 až 12) B. I. 1. Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek (ř. 14 až 22) B. II. 1. Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotnýmajetek Oceňovací rozdíly k nabytému majetku B. III. Dlouhodobý finanční majetek (ř. 24 až 30) B. III. 1. Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

15 Označ. a AKTIVA b řád. c Minulé Skutečnost v účetním období úč.období Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4 C. Oběžná aktiva (ř ) C. I. Zásoby (ř.33 až 38) C. I. 1. Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Zvířata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby C. II Dlouhodobé pohledávky (ř.40 až 47) C. II. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka C. III. Krátkodobé pohledávky (ř.49 až 57) C. III. 1. Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládající a řídící osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé posyktnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky C. IV. Krátkodobý finanční majetek (ř.59 až 62) C. IV. 1. Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek D. I. Časové rozlišení (ř.64 až 66) D. I. 1. Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo (ř.1 až 66)

16 Účetní závěrka za rok 2011 Rozvaha v plném rozsahu k (údaje v tis. Kč) Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 PASIVA CELKEM (ř ) = ř.1 (ř ) A. Vlastní kapitál (ř ) A. I. Základní kapitál (ř. 70 až 72) A. I. 1. Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Změny základního kapitálu A. II. Kapitálové fondy (ř. 74 až 77) A. II. 1. Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř ) A. III. 1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy A. IV. Hospodářský výsledek minulých let (ř ) (ř ) A. IV. 1. Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-) A. V [ř. 1 - ( )] = ř.62 výkazu zisku a ztráty B. Cizí zdroje (ř ) B. I. Rezervy (ř. 87 až 90) B. I. 1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmu Ostatní rezervy B. II. Dlouhodobé závazky (ř. 92 až 101) B. II. 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení Dlouhodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dlouhodobé směnky k úhradě Dohadné účty pasivní Jiné dlouhodobé závazky Odložený daňový závazek

17 Označ. a PASIVA b řád. c Stav v běžném účet. období 5 Stav v minulém účet. období 6 B. III. Krátkodobé závazky (ř. 103 až 113) B. III 1. Závazky z obchodních vztahů Závazky - ovládající a řídící osoba Závazky - podstatný vliv Závazky ke společníkům, členům družstev a k účastníkům sdružení Závazky k zaměstnancům Závazky za sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát - daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Vydané dluhopisy Dohadné účty pasívní Jiné závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci (ř. 115 až 117) B. IV. 1. Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry Krátkodobé finanční výpomoci C. I. Časové rozlišení (ř. 119 až 120) C. I. 1. Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo (ř. 66 až 120)

18 Příloha k účetní závěrce (údaje v tis. Kč) 1. Charakteristika a hlavní aktivity společnosti Vznik a charakteristika společnosti Účetní jednotka PST CLC, a.s. byla založena 30. června 1998 a vznikla dne 30. června 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka Hlavní oblastí, na níž je zaměřena činnost společnosti (předmět podnikání), je poskytování služeb v oblasti logistiky, spedice a celních služeb. Sídlo společnosti PST CLC, a.s. Nádražní 969/112; Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika Identifikační číslo Vlastníci společnosti Jediným akcionářem společnosti k je Ing. Miroslav Bradna vlastnící jednu hromadnou akcii na majitele v listinné podobě o celkové jmenovité hodnotě Kč, což představuje 100% podíl na základním kapitálu emitenta. 16 Členové představenstva a dozorčí rady k Členové představenstva Členové dozorčí rady Ing. Miroslav Bradna, předseda JUDr. Alžběta Bradnová, předseda Rudolf Malý, místopředseda JUDr. Libuše Bradnová Mgr. Dalibor Sosna Bc. Zuzana Lančová Ing. Jiří Bradna Změny v obchodním rejstříku V průběhu roku 2011 byly provedeny změny v představenstvu společnosti, byl jmenován nový člen představenstva pan Ing. Jiří Bradna. Organizační struktura společnosti Společnost je rozdělena dle charakteru poskytovaných služeb na tři výkonné divize, kterými jsou Logistika, Spedice a Celní služby. Tyto divize zabezpečují technické a obchodní funkce nutné k vlastnímu fungování a výkonu činností v rozsahu předmětu podnikání a svěřených kompetencí. Správní divize se zabývá strategickým řízením, správou finančních zdrojů, vedením účetnictví, poskytováním právních služeb a zabezpečuje personální záležitosti. Změnou v organizační struktuře bylo zrušení pozice Generálního ředitele, kterou zastával Ing. Miroslav Bradna. PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Zásadní účetní postupy používané společností Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami (není-li dále uvedeno jinak), zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.

19 Účetní závěrka společnosti je sestavena k rozvahovému dni za kalendářní rok Účetní závěrka byla sestavena dne Finanční údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), není-li dále uvedeno jinak. a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v jednotlivém případě vyšší než 40 tis. Kč u hmotného majetku a 60 tis. Kč u nehmotného majetku. Nakoupený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a případné opravné položky. Při posouzení užívání a odpisování dlouhodobého hmotného a dlouhodobého nehmotného majetku bylo stanoveno, že ve společnosti se bude používat jednotný postup při jeho odpisování. Zákonem uváděná doba odpisování a provozní použití se v organizaci shoduje, tudíž je odpis prováděn rovnoměrně v souladu se zněním 30 a 31 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v platném znění. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého majetku je totožný s metodami používanými při vyčíslování daňových odpisů. Pro účetní odpisy je použita sazba odpisování dle zákona o daních z příjmů, účetní odpisy se účtují počínaje měsícem zařazení majetku do užívání. b) Drobný hmotný a nehmotný majetek Společnost stanovila, že drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 tis. Kč do 40 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsíců. Drobný hmotný majetek, jehož pořizovací cena je do 10 tis. Kč, je zaúčtován rovnou do spotřeby. Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je v rozmezí od 10 tis. Kč do 60 tis. Kč a doba použitelnosti delší než jeden rok, je po zařazení rovnoměrně odepisován 12 měsíců. Drobný nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je do 10 tis. Kč, je zaúčtován rovnou do spotřeby. 17 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovací cenou. c) Finanční majetek Společnost jako dlouhodobý finanční majetek vykazuje majetkovou účast v ovládané osobě a jiný finanční majetek, kterým je poskytnutý úvěr. Majetková účast je účtovaná v pořizovací ceně, poskytnutý úvěr je k rozvahovému dni účtován dle jeho aktuálního zůstatku. Jiný dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. d) Zásoby Akciová společnost účtuje pouze o zásobách kancelářských potřeb a palet v logistických terminálech. Tyto zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. e) Stanovení opravných položek Společnost tvoří opravné položky netto způsobem, tj. do nákladů se vždy účtuje částka ve výši rozdílu stavu opravných položek na počátku a konci účetního období. Dlouhodobý nehmotný majetek Společnost tvoří opravnou položku k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku, který vykazujeme jako zmařenou investici. Zásoby Opravné položky se netvoří k zásobám vzhledem k jejich charakteru a objemu.

20 Pohledávky Společnost vytváří opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení nebo v insolvenčním řízení a k nepromlčeným pohledávkám, a to ve výši stanovené zákonem č 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně. Opravná položka přesahující zákonem stanovenou tvorbu se tvoří až do výše 100% u pohledávek za podniky, u nichž nastala výjimečná situace ovlivňující riziko úhrady, a to v závislosti na výši rizika a známých okolnostech ke každému případu. V ostatních případech se opravná položka tvoří u pohledávek, u kterých od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců, ve výši 100%. f) Úvěry Společnost nečerpá žádné úvěry a finanční výpomoci. g) Rezervy Společnost nevytváří žádné rezervy. h) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn denní kurz ČNB. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle oficiálního kurzu ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny v hospodářském výsledku. i) Finanční leasing 18 Splátky finančního leasingu jsou účtovány do nákladů. Navýšená první splátky finančního leasingu je časově rozlišena a rozpouštěna po dobu nájmu do nákladů. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. j) Výnosy Výnosy z poskytování služeb v oblasti logistiky, spedice a celních služeb se účtují v okamžiku uskutečnění účetního případu vyplývajícího z uzavřených smluv, zásadně pak do období, s nímž časově a věcně souvisí a jsou zaúčtovány v hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představuji pohledávky za služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti, po odečtení slev a daně z přidané hodnoty. k) Použití odhadů Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat, nikoliv však významným způsobem. l) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně za běžnou a mimořádnou činnost. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce. PST CLC, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce společnost neúčtuje. 3. Změna účetních metod a postupů Společnost neměnila k 1. lednu 2011 metodu oceňování a postupy účtování.

21 4. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek Software Nedokončený NM Celkem Pořizovací cena Oprávky Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota b) Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostat. movité věci Oceň. rozdíl k nabyt. majetku Nedok.hmotný majetek Celkem Pořizovací cena Oprávky Zůstat. hodnota Zůstat. hodnota Přírůstky dlouhodobého hmotného majetku souvisely zejména s realizací projektu CONTINENTAL, kdy bylo zapotřebí technicky vybavit dvě zcela nová logistická centra. Majetek zatížený zástavním právem: 19 Majetek zatížený zástavním právem Předmět zastavení Povaha závazku Věřitel Zástavní smlouvy k nemovitosti Zajištění bankovních záruk ČSOB, a.s. c) Finanční leasing Leasingové závazky celkem Zaplaceno v 2011 Splatné do 1 roku Splatné v násl. letech Leasing Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nevykázaný v rozvaze Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek nevykázaný v rozvaze. 6. Dlouhodobý finanční majetek Majetková účast ve společnostech PST CLC, a.s. vlastní majetkový podíl ve výši 100% ve společnosti PROGRES SPEDITIONS TRANS, spol. s r.o. oceněný výší vlastního kapitálu společnosti PROGRES tis. Kč. Společnost PROGRES SPEDITIONS TRANS, spol. s r.o. nevykazuje aktivní činnost. Sídlo dceřiné společnosti: PROGRES SPEDITIONS TRANS, spol. s r.o. Nádražní 969/112; Ostrava - Moravská Ostrava Česká republika

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s.

VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. VÝROČ NÍ ZPRÁVA 2012 PST CLC, a.s. OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2012.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11

OBSAH FINANČNÍ ČÁST... 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA............................ 3 ORGÁNY SPOLEČNOSTI K 31. 12. 2014.......................... 4 INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ A CERTIFIKACE....................

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce

OBSAH: Základní údaje. Rozvaha v plném rozsahu. Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu. Příloha k účetní závěrce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH: Základní údaje Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Uplynulý a předpokládaný vývoj, vč. návrhu na rozdělení zisku Zpráva o vztazích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 V ý r o č n í z p r á v a 2014 G W T r a i n R e g i o a. s. 1 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ PŘEDMĚTY ČINNOSTI... 3 2 ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI... 3 2.1 PŘEDSTAVENSTVO... 3 2.2 DOZORČÍ RADA...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2010 ( od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2011 1 Obsah: 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více