Každý se ve škole cítí dobře klima školy. Doporučení k jednotlivým oblastem dotazníkového šetření aneb co dělat když

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Každý se ve škole cítí dobře klima školy. Doporučení k jednotlivým oblastem dotazníkového šetření aneb co dělat když"

Transkript

1 Každý se ve škole cítí dobře klima školy Doporučení k jednotlivým oblastem dotazníkového šetření aneb co dělat když Kolektiv autorů Praha 2012

2 Obsah: 1. Úvod Základní fyziologické potřeby Prostor školy Pohyb Bezpečí ve škole výskyt šikany Jistota a řád Kamarádství, důvěra a spolupráce Respekt Školní hodnocení jako prostředek uznání, ocenění a nároků ve výuce Smysluplnost výuky Seznam použité / užitečné literatury Zlaté karty

3 1. Úvod Dostáváte do rukou text, který se věnuje možnostem naplňování potřeb žáků, tak aby dokázali koncentrovat energii a pozornost na učební látku. Chceme poukázat na důležitost rozvoje člověka jako jedinečné lidské bytosti. Podporujeme příznivé sociální klima, které považujeme za jeden z podstatných prvků prevence rizikových jevů ve škole. Předcházet nežádoucím projevům chování žáků se může dařit zejména tam, kde panuje otevřená, demokratická atmosféra, ve které jsou si žáci vědomi své lidské hodnoty, kde je s nimi jednáno s respektem a s ohledem na individualitu každého žáka a přitom spravedlivě ke všem. Prevence rizikových jevů se daří tam, kde každý v kolektivu cítí, že tam je jeho místo a kde jsou jasná a předem stanovená pravidla hry. Tento text nemůže být vodítkem pro každodenní učitelskou práci s různými typy žáků. Může vám však sloužit jako inspirace, dozvíte se, jak s jednotlivými okruhy potřeb pracují jinde. Domníváme se, že pro každou práci, ve které se snažíme rozvíjet lidský potenciál, je důležité sledovat, jaké jsou možnosti, mít otevřené oči, přemýšlet o různých cestách a diskutovat o nich s těmi, kterých se týkají. Pokud budete chtít využít následující text k podpoře žáků, doporučujeme s nimi tyto kroky nejprve prodiskutovat. K jednotlivým oblastem naplňování potřeb žáků naleznete v následujícím textu teoretický výklad i praktické příklady, jak je možné naplňování potřeb zajišťovat. Dále v textu najdete zlaté karty se základními pravidly, jejichž dodržování považujeme za bezpodmínečně nutné. Tento text vznikl jako součást projektu Každý se ve škole cítí dobře klima školy v návaznosti na dotazníkové šetření projektu, kterého se zúčastnili žáci i jejich třídní učitelé. Přejeme vám příjemné čtení a tvůrčí naladění k práci s kolektivem. Robert Herák 3

4 2. Základní fyziologické potřeby 2.1 Fyziologické potřeby v hierarchii potřeb Mezi fyziologické potřeby běžně řadíme základní biologické potřeby člověka související s jeho tělesným fungováním. Americký psycholog a zakladatel humanistické psychologie A. H. Maslow umístil v rámci své známé pyramidy potřeb fyziologické potřeby na její základnu. Vidí je jako primární, bazální všechny ostatní potřeby stojí na nich, jejich uspokojování (absence dlouhodobé frustrace) je proto prvořadé. 2.2 Fyziologické potřeby ve školním prostředí V mateřských školách je denní režim významně podřízen fyziologickým potřebám dětí: polední klid, členění programu do krátkých bloků, odpolední a dopolední svačiny, pravidelné vycházky, střídání klidových a pohybových aktivit apod. Tyto aspekty mohou být ve vyšších ročnících ZŠ někdy jakoby zapomenuty či neprávem opomíjeny, přestože mají podstatný a nezanedbatelný vliv na výkon žáků během vyučování. Protože fyziologický komfort je nezbytným předpokladem připravenosti žáka k učení (bez ohledu na míru jeho zralosti), je zapotřebí zajistit vhodné a věku přiměřené uspokojování fyziologických potřeb žáků ve školním prostředí. Respekt k přirozeným potřebám žáka je jednou z důležitých charakteristik přístupu školy k žákům. Důležité je hledání přiměřené rovnováhy mezi disciplínou a uspokojováním fyziologických potřeb a vytváření pravidel v dialogu s žáky, třeba na téma Mají fyziologické potřeby během vyučování zmizet? 4

5 Celé téma fyziologických potřeb ve škole si můžeme rozvrhnout do následujících okruhů, kterým se budeme postupně věnovat (výčet není úplný, ale postačí): Pitný režim Stravování Toalety Vzduch Osvětlení Ostatní hluk, ergonomie, prostor Pitný režim Dospělý denně vyloučí asi 2,5 litru vody močí, dýcháním a kůží. Organismus však potřebuje vyrovnanou vodní bilanci. Protože asi 900 ml vody přijme vázané v potravě, znamená to, že zbytek (asi 1,5 l) je nutné dodat přímo ve formě tekutin. Kvalita těchto tekutin a jejich průběžný příjem ve správném množství je důležitým předpokladem zachování zdraví, duševní pohody a výkonnosti. Příznaky mírné dehydratace jsou bolesti hlavy, únava, malátnost a pokles fyzické a duševní výkonnosti (včetně poklesu koncentrace). Ztráta tekutin na úrovni 2% tělesné hmotnosti může představovat až 20% ztrátu výkonu, takže u žáků klesá schopnost sledovat vyučování. Mírný, ale dlouhodobý nedostatek tekutin (toho si v denním shonu ani nevšimneme) může mít za následek i vážné zdravotní poruchy. Je podstatné si uvědomit, že potřeba tekutin je přísně individuální záležitost a že záleží na mnoha faktorech: hmotnost, věk, pohlaví, složení a množství stravy, tělesná aktivita, teplota a vlhkost prostředí, druh oblečení, aktuální zdravotní stav atd. Na potřebu pití může upozornit žízeň, ale je dobré vědět, že se objevuje až v okamžiku 1-2% dehydratace (kdy už tedy také klesla pozornost žáka). Vyšší riziko je u malých dětí, které mají malý celkový objem tělesné vody v organismu a jejich běžné denní ztráty tedy představují značný podíl. Co pít? Nejzdravějším nápojem je čistá voda pitná z vodovodu nebo balená pramenitá či slabě mineralizovaná bez oxidu uhličitého. Dobrou zprávou pro školy je, že pitná voda z vodovodů má v ČR velmi dobrou kvalitu, i když ne všude plně vyhovuje její pach nebo chuť. K omezené konzumaci (tj. ne jako základ pitného režimu) se hodí středně a silně mineralizované minerální vody je vhodné střídat. Zcela nevhodné a bohužel velmi oblíbené jsou různé limonády a soft drinky. Důvodem je cukr (má prázdné kalorie a jen zvyšuje pocit žízně) a oxid uhličitý, který spolu s ochucovadly poškozuje zubní sklovinu. Praktické tipy jak na to Zjistíme, zda nemáme ve třídě dítě, jehož zdravotní stav vyžaduje zvláštní pitný režim. 5

6 Umožníme dětem konzumovat pitnou vodu z kohoutku. Většina dětí si sice nosí různá pitíčka z domova, často ale lahev ani neotevřou, nebo ji mohou v tašce nosit i několik dní. Voda, stejně jako potraviny, podléhá zkáze. Umožníme dětem nákup nápojů ve škole (školní bufet, automaty). V případě automatu naléhavě doporučujeme vyhnout se tzv. kolovým nápojům, které jsou nezdravé a navíc močopudné, takže se do pitného režimu ani nehodí. Je-li to v možnostech školy či obce, v blízkosti školního hřiště najde uplatnění pítko s vodou z vodovodní sítě. Stanovíme si společně s žáky pravidla, kdy žák může pít: zda jen o přestávce, nebo zda může mít pití k dispozici na lavici i během výuky (například v uzavíratelné plastové lahvi). Člověk není velbloud. Je nutné dbát na to, aby žáci pili v průběhu celého dne (ne až teprve u oběda). Toto heslo je také možné využít ve výtvarné výchově k výrobě plakátů, v českém jazyce k psaní slohových cvičení a rozšiřovat tak povědomí o důležitosti pitného režimu mezi žáky. Během hodin tělesné výchovy (nebo alespoň po nich) dovolíme žákům doplňovat tekutiny. Žáci si mohou nosit lahve, podobně jako je tomu ve fitness centrech, ve škole je k dispozici pitná voda z kohoutku. Jako alternativa jsou v tomto případě (=fyzická zátěž) také vhodné slabě mineralizované minerální vody. Na okenních parapetech můžeme pěstovat byliny a jejich lístky využít pro zlepšení chuti kohoutkové vody, např. mátu. Pro začátek postačí máta v květináči ze supermarketu. Je nutné předem stanovit pravidla péče o bylinu a režim sběru lístků (např. každé úterý). Jak zajistit dostatek čistých kelímků pro pití kohoutkové vody? Žáci mohou používat plastové lahve, které si často nosí z domova, a plnit je ve škole (budou nosit lehčí batoh). Tam, kde se toto stane běžnou praxí, se ostatní nebudou nikomu posmívat (např. že je chudý). Lepší je ale zajistit každému jeho vlastní kelímek (plastový, nerozbitný, snadno omyvatelný). V rámci výtvarné výchovy si žáci mohou své kelímky ozdobit (voděodolné zdravotně nezávadné barvy). Je-li v blízkosti školy keramická dílna, mohou si děti glazurou namalovat vlastní hrnky. Kelímky na vodu je vhodné umístit v přiměřené výšce poblíž umyvadla (je-li místo). Pokud si je žáci ozdobí, budou tak na trvalé výstavce. Uspořádáme (ideálně v teplých měsících) ve třídě či ve škole akci Týden nápojů. Žáci sami např. o velké přestávce připravují nápoje pro ostatní podle různých receptur. K tomu lze využít nejen šťávy, ale mátu a citrusové plody. Podle možností a chuti učitelů a žáků experimentovat: od prosté citronády po 6

7 různé ovocné či zeleninové nápoje. Kromě zajištění pitného režimu akce napomůže osvětě a může i zlepšit klima školy Strava Na rozdíl od příjmu tekutin není nutné příjem potravy tak pečlivě sledovat. I v tomto případě však platí, že pocit hladu nebo naopak přejedení vede u žáka k různé míře diskomfortu, který narušuje jeho schopnost se soustředit a ochotu se aktivně účastnit dění během vyučovací hodiny. Dlouhodobé přejídání nebo hladovění se může překlopit do rozvoje poruch příjmu potravy. Mentální anorexie a bulimie příznaky Mentální anorexie a bulimie patří mezi psychosomatická onemocnění charakterizovaná poruchou příjmu potravy. Zatímco při mentální anorexii dívka (obě nemoci převážně postihují dívky, ale objevují se i u chlapců) jídlo odmítá, při bulimii dochází k opakovaným záchvatům přejídání, které jsou střídány obdobími hladovění, užívání projímadel a diuretik. Podle statistik každá dvacátá dívka v ČR trpí mentální bulimií. Nejvíce ohrožené skupiny jsou dívky (ale i chlapci) ve věku mezi lety. Symptomatika bulimie: záměrně vyvolané zvracení po záchvatu žravosti, záchvaty zimnice, časté zácpy a průjmy, poruchy ledvin v důsledku častého používání diuretik, ztráty jídla z lednice, zničená zubní sklovina v důsledku častého zvracení, přecitlivělost, podrážděnost. Symptomatika anorexie: plachost, nesnáší stolování s ostatními (v jídle se šťourá, nejí), zimomřivost, obliba horkých nápojů (tělo je vděčné i za tepelnou energii), obliba kuchařek a obrázků jídel, vymýšlení receptů, záliba v přípravě jídel pro ostatní (sami však ani neochutnají), posedlost sledováním váhy, jasný rozpor mezi vnímanou obezitou a skutečnou váhou (resp. podvýživou). Smutným průvodním jevem obou onemocnění je narušení společenského života a v těsném závěsu také vztahů, zejména k nejbližším osobám. Vnímavý učitel si může všimnout toho, co rodič doma přehlédne, pokusí-li se při podezření zodpovědět následující otázky: Všiml jsem si u některého žáka kombinace tří a více symptomů popsaných výše? Nosí tento žák o několik čísel větší oblečení? Nesnáší tělocvik? Chodí na obědy? Skutečně oběd sní? Svačí o přestávkách? 7

8 Může být těžké u dospívajících dívek odhadnout poměrně tenkou hranici mezi ještě zdravým zájmem o štíhlost a již nemocným postojem k hubnutí a vlastnímu tělu. V případě podezření může být užitečné probrat situaci s kolegou (třídním) a opatrně zvážit případný důvěrný rozhovor s rodiči (ideální postup neexistuje, rady a tipy jsou k nalezení na různých stránkách s lékařskou a psychologickou tematikou, např. o.s. Anabell, které nabízí pomoc osobám s poruchami příjmu potravy). Praktické tipy jak na to Vybavení školy automaty na jídlo (bagety, housky). Velmi nedoporučujeme sladkosti, bramborové lupínky a podobně. Zvážit možnost prodeje školních svačin připravovaných školní jídelnou. Cílem je zajistit dětem kvalitní a zdravou svačinu. V nabídce může být třeba jen ovoce či zelenina, nebo i obložené housky, koláče apod. Zvážit možnost spolupráce s místní pekárnou (prodejní stánek ve škole). Náměty pro školní jídelnu: o Vedle čaje nabídnout žákům k pití kohoutkovou vodu. o Vyvěšovat týdenní jídelníčky na internet dětem na prvním stupni mohou jídlo vybírat rodiče. o Promyslet a případně nabídnout rodičům určitou formu kontroly nad tím, zda žák skutečně ve školní jídelně obědvá, případně co obědvá. o Zavést alternativní nabídku vegetariánských jídel (třeba jen v některých dnech). o Organizovat docházku na oběd tak, aby zbytečně nevznikala fronta (nabízí se motivační prvek učitel může žákům nabídnout odchod na oběd lehce před zvoněním). o Uspořádat anketu např. na téma Co mi ve školní jídelně chutnalo a co bych tam někdy ochutnat chtěl. Výsledek využít pro rozšíření či úpravu nabídky jídelníčku. Důležité!: je nezbytné, aby žáci skutečně zaznamenali efekt, tj. aby se výsledky ankety projevily v reálném provozu jídelny (byť by to mělo být jen jednou). Dále je nutné předem stanovit pravidla, aby návrhy žáků byly realizovatelné. o Zvážit, nakolik je možné ještě zlepšit oddělení školní jídelny se stoly od té části, kde se stojí fronta. Cílem je snížení hladiny hluku a vytvoření komornějšího prostředí pro strávníky. Je možné využít květinové zdi (police lze vyrobit v rámci pracovního vyučování v dílnách), zvážit v části chodby nanesení nátěru pohlcujícího zvuk, vytvořit přenosné paravány fungující jako zvukolamy (možno využít pro různé výstavy žákovských prací). 8

9 2.2.3 Toalety Stav toalet hodně vypovídá jak o kultuře společnosti, tak konkrétního zařízení, např. restaurace. Je tomu tak i ve školním prostředí. Ve škole hrají v tomto směru roli především 2 aspekty: materiální vybavení toalet (čili nakolik jsou hezké ) a chování žáků při jejich používání. Praktické tipy jak na to Nikdy své žáky nezesměšňujeme, např. pokud žádají o dovolení, přestože je z hlediska učitele nevhodná doba. Můžeme se zeptat, zda žák vydrží např. 5 minut. Stanovíme si s žáky jasná pravidla, kdy je a kdy není možné navštěvovat toalety. Někteří žáci tuto možnost občas rádi zneužívají, na druhou stranu je pro třídu obecně prospěšné vědomí, že v případě náhlé naléhavé potřeby si může žák odskočit, aniž bude zesměšňován. Snaha vydržet podstatně omezuje schopnost žáka soustředit se ještě na něco jiného. Jak můžeme pozvednout kulturu školních záchodků?: o Uspořádat anketu na téma Jak vylepšit ony místnosti? jednak tím žáky upozorníme, že i toto prostředí je možné zpříjemnit, jednak můžeme získat zajímavé podněty. Je velmi důležité, aby se s výsledky dále pracovalo a žáci skutečně viděli nějakou změnu (byť by to měla být jen diskuze s třídním či zveřejnění výsledků ve školním časopise). o V hodinách výtvarné či pracovní výchovy můžeme vyrobit pěkná označení na dveře toalet. U starých dveří můžeme svěřit nový nátěr (např. graffiti podle schváleného návrhu) výtvarně zdatným žákům. Vždy platí, že na čemkoli se žáci podílejí (investují svůj čas, nápad a energii), toho si mnohem více váží. Je výhodné toho využít, zejména pokud jde o toalety, tedy místa, kde je vliv učitele tradičně slabý a kam příliš nedosahuje (vizte také dále desatero). o Vypracovat společně s žáky desatero chování na toaletách. Jednotlivá pravidla mohou být i vtipná a veselá. Čím jsou pravidla konkrétnější, tím lépe. Ale i obecné udržuj čistotu může splnit svůj účel. Tvorba desatera je vhodná forma jak s žáky hovořit o hygieně a pravidlech chování. Podstatné je, že se na jejich vzniku podílí sami žáci. Opět v rámci výtvarné výchovy nebo počítačů lze vytvořit plakáty s desatery a ty pověsit na záchodech (může být vhodné je případně zalaminovat). o Na chlapeckých toaletách umístit do mušlí fotbálek či barevné ping-pongové míčky podstatně zlepší čistotu Vzduch Dalším důležitým faktorem, který se významně podílí na pocitu tělesného pohodlí, je kvalita vzduchu ve třídě. Mezi důležité charakteristiky patří množství CO 2, vzdušná vlhkost, teplota vzduchu a případný výskyt alergenů v ovzduší. Vzduch ve třídě ovlivňujeme zejména větráním. V nevětrané místnosti klesá u žáků 9

10 pozornost a schopnost podat maximální výkon, dále se rozmnožují všudypřítomné choroboplodné zárodky (během pěti hodin na více než pětinásobek, kdy už mohou začít ohrožovat zdraví přítomných osob). Podstatnou roli hraje také přezouvání. Přestože je nepopulární, je velmi praktické: noha se v botě zbytečně nepaří, obuv vydrží déle, nečistý provoz je šatnou oddělen od třídy. Podstatný vliv na výměnu vzduchu ve třídě mají okna. Plastová okna dokonale těsní, což znamená, že vzduch neproudí a v místnosti se hromadí vlhkost a vydýchaný vzduch. Plastová okna = nutnost častějšího a intenzivnějšího větrání. Dřevěná okna sice netěsní tak dokonale (tepelné ztráty), což ale z hlediska výměny vzduchu nevadí, protože částečně dovolují samovolnou cirkulaci vzduchu. Větrání je důležité i z hlediska odvádění nadměrné vlhkosti. Ideální vlhkost by se měla pohybovat v rozmezí % (60 %). Při vyšší vzdušné vlhkosti se voda sráží v rozích místností a na chladných místech, kde následně vzniká plíseň, která může vést k rozvoji alergií. Teplota ve třídách by se měla pohybovat v rozmezí C, jednak z hlediska komfortu žáků a učitelů, jednak s ohledem na vlhkost vzduchu a případnou tvorbu kondenzátu. Optimální vytvoření tepelné a vzdušné pohody je provozně nejsložitější hygienický problém. Praktické tipy jak na to Pravidla účinného větrání: větráme intenzivně (otevřeme maximum oken) po dobu minut (podle velikosti třídy a počtu otevřených oken), pokud máme možnost udělat průvan (otevřít protilehlá okna/dveře), je výměna vzduchu rychlejší a účinnější. Tepelné ztráty při tomto způsobu větrání jsou daleko nižší než při trvalém pootevření okna, kdy teplý vzduch neustále uniká ven, kromě toho odchází ven vzduch především v blízkosti radiátoru (je-li u okna) a ze vzdálenějších částí třídy nikoliv. Zajistíme pravidelné větrání, minimálně o velké přestávce, raději však po každé vyučovací hodině. Ve vyšších ročnících můžeme větráním pověřit žákovskou samosprávu. V rámci projektového vyučování můžeme pořídit vlhkoměr a sledovat vzdušnou vlhkost ve třídě a její kolísání vlivem větrání a dalších aktivit ve třídě. Podobně i teploměr a sledovat vliv teploty na vlhkost, měřit rosný bod a podobně. Lze pracovat i s barometrem. V zimě můžeme zkusit osvěžit vzduch ve třídě nakapáním éterického oleje do odpařovačů. Pozor, používat jen kvalitní oleje a v malém množství. Některým žákům to nemusí vyhovovat. Zjistíme, zda máme ve třídě žáka s alergií a pokud ano, s jakou a jaká jsou vhodná opatření (případně v které části roku). Alergeny: v kritických obdobích roku můžeme spolu s žáky sledovat pylové zpravodajství (např. udělat si nástěnku a zaznamenávat aktuální situaci). Podobně i stav ovzduší, např. na stránkách ČHMÚ: 10

11 Zajistíme, aby se boty a kabáty odkládaly v šatně mimo třídu. Podstatným způsobem tak zlepšíme mikroklima. Obuv a kabáty jsou bohatým zdrojem zbytečné vlhkosti, zápachu a choroboplodných zárodků. Pokud jsou možnosti větrání z jakéhokoli důvodu omezené nebo kvalita ovzduší horší (např. časté inverze, znečištění), stojí za to zvážit koupi tzv. pračky vzduchu. Je jich na trhu několik druhů. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady a fakt, že ve třídách bývá vysoký strop a je tedy pro daný objem vzduchu potřeba pořídit více zařízení Osvětlení Světlo je základem života, pohody a zdraví. Dobré osvětlení podněcuje žáky k činnosti, povzbuzuje a vytváří příjemnou atmosféru ve třídě a oddaluje nebezpečí zrakové únavy. Nedostatek světla naopak utlumuje (což je možné využít při řízené relaxaci). Zrakovou pohodu ovlivňuje nejen kvalita osvětlení, ale i barevné řešení prostoru, poměr jasných a tmavých ploch, kontrast atd. Intenzita přirozeného osvětlení ve třídě závisí na vztahu plošného obsahu okenních ploch, výšky oken a hloubky prostoru, na orientaci učebny a čistotě oken. Třídy bývají osvětleny buď denním světlem, umělým, nebo oběma současně (tzv. sdružené osvětlení). Nevýhodou umělého osvětlení je odlišnost jeho spektrálního složení od světla denního. Zásady dobrého vidění a osvětlení Pro dobré vidění je potřebné zajistit dostatečnou intenzitu osvětlení čím intenzivnější osvětlení, tím lépe jsme schopni detaily rozeznávat a tím více jich proto postřehneme. Velké kontrasty (černý tisk na bílém papíře) usnadňují rozeznávání detailů pokud jsou však v celém zorném poli, dostaví se dříve zraková únava. U žáků s SPU není použití černobílého kontrastu ideální, nejvhodnější je pro ně černý tisk na kávovém či šedém papíře. Malé kontrasty naopak činnost zhoršují (např. psaní světle žlutou pastelkou na bílý papír), resp. vyžadují větší intenzitu osvětlení. Sdružené osvětlení (kombinace denního světla a přisvětlování světlem umělým) ve školách je nutností. Sdružené osvětlení je vhodnější než pouze osvětlení umělé. Je vhodné, když zdroje doplňujícího umělého osvětlení mají spektrální složení blízké dennímu světlu. Nehodí se teplé bílé odstíny ani současné používání zdrojů světla s různým spektrálním složením (např. přisvěcování tabule žárovkami při celkovém osvětlení zářivkami). Praktické tipy jak na to 11

12 Snažíme se udržovat okna čistá a zvážíme, kdy je vhodné umístit výzdobu přímo na okenní tabule (=pokles přirozeného osvětlení ve třídě). Především v zimě rapidně klesá množství přirozeného světla dopadajícího od učebny. Zjistíme, zda ve třídě všichni dobře vidí na tabuli (ke zhoršení zraku může dojít i v průběhu školního roku). Pro tento účel můžeme obměnit standardní proceduru očního vyšetření (namísto písmen můžeme použít obrázky). Rodiče žáků, kteří vidí hůře než ostatní, můžeme na tuto skutečnost upozornit. Oslovíme odborníka na sdružené osvětlení (takových v ČR moc není, můžeme tedy oslovit specialisty dva umělé a denní osvětlení) a necháme změřit hodnoty ve třídách za účelem doporučení případných úprav či přímo návrhu sdruženého osvětlení (takový návrh vychází z měření a bere v potaz přirozené proměny světla denního). Pokud není realizovatelné předchozí doporučení, pokusíme se sehnat sponzora na pořízení třípásmových zářivek, které mají vynikající barvu světla, index barevného podání Ra = 85 (umožňují dobré rozeznání všech barev). Jejich světlo je silné, ale měkké a příjemné. Vyrábějí se buď jako trubice nebo jako kompaktní použitelné jako náhrada za klasickou žárovku a jsou přímo doporučované do škol. Jejich nevýhodou je stroboskopický efekt (přerušované světlo), který lze odstranit jejich zapojením do různých fází. Leváky usazujeme blíže k oknu stíní si při psaní levou rukou a tento efekt bude o něco menší v blízkosti okna. Pokud v oknech nejsou žaluzie či rolety nebo není možnost jiného zatemnění/ochrany před oslněním sluncem, můžeme využít paravány jako mobilní zástěny. Dají se vyrobit v rámci výtvarné či pracovní výchovy žáky vyšších ročníků, může postačit i karton, který si žák umístí na lavici. Výroba těchto stínících mini-paravánů (pokud nejsou peníze na rolety do oken) může být součástí výtvarné výchovy již v první třídě, karton lze zdarma získat v supermarketu. 12

13 3. Prostor školy 3.1 Význam prostoru Pokud se budeme bavit o prostoru školy a způsobu, jakým s ním pracovat, jak ho udržovat hezký a zároveň funkční, musíme v úvodu říct jednu důležitou věc: "Není možné prostor školy oddělit od sociálního a kulturního prostředí, které ve škole panuje." Vždy musíme mít na paměti, že to, jak naše škola (i jednotlivé třídy) vypadá, má přímou souvislost také s tím, jaký mají učitelé k žákům vztah, jaké hodnoty jsou v kultuře školy zdůrazňovány, jak se děti ve škole cítí a v neposlední řadě také to, jaká je atmosféra v učitelském sboru. Než se pustíme do konkrétních rad a nápadů, zkusme se zamyslet, jak se na "prostor školy" vlastně díváme. Začněme od smyslu věci k čemu nebo komu to má sloužit? Mělo by to být nejenom estetické, ale i praktické. Když se řekne prostor školy, mohou nás napadnout následující věci: (V odborných textech se můžeme častěji setkat s dělením na ekologickou, společenskou, sociální a kulturní dimenzi školního prostředí.) Pohyb Cíleně používáme slovo "pohyb". Důvod je prostý. Bavíme se totiž o prostoru školy, který má sloužit především dětem. A možnost aktivního pohybu je jednou ze zásadních věcí, které mají pozitivní vliv na řadu obtíží, se kterými se jinak musíme ve škole vypořádávat (nepozornost, roztěkanost, výbuchy emocí atd.). Proto je důležité při práci s prostředím školy a třídy na tento aspekt nezapomínat. Je jedna škola, ve které v rámci jejího zvelebování přetvořili prostor dříve využívaný dětmi k hrám a ping-pongu na galerii se skleněnými vitrínami, poháry a ozdobnými předměty. Vypadá krásně. Bohužel tam děti bez dozoru nesmí, a proto tam ani nechodí. Zůstávají ve třídách a žijí si tam svým životem. Který prostor je vám sympatičtější ten obyčejný a plný života, nebo ten krásný a prázdný? Relaxace V prostoru školy by mělo být místo nebo místa, kde si člověk může odpočinout, kde bude klid, případně zeleň nebo další věci (houpací sítě, křesílka, hudba, čajovna atd.) 13

14 3.1.3 Práce Prostor školy slouží hlavně k práci a při jeho zvelebování bychom na to neměli zapomínat. Někdy se stane, že v nadšení se věci změní tak, že to práci spíše ztěžuje. Můžeme něco vytvořit, ale potom přes pomalovaná okna není vidět, v místnosti je tma, různé ozdoby ubírají místo na práci apod Estetika Prostor školy by měl ladit oku a působit příjemně. Důležité je si říci, čí to oko má být dětí, rodičů, učitelů, vedení školy? V různých místech školy to samozřejmě může být různé, ale je důležité vědět, že "estetika" není jedna Kultura Jak je již napsáno výše, to, co ve škole tvoříme, jak ji zdobíme, by mělo být vždy provázané s tím, jaká kultura ve škole panuje, jaké hodnoty proklamujeme, jak chceme, aby se u nás děti cítily, jaké rituály a tradice máme. Kultura školy je to, co učitelům i dětem umožňuje se se školou ztotožnit a říct si "Ano, toho jsem součástí." Pamatujme také na učitele. I oni potřebují svůj prostor, ve kterém jim bude dobře. Někdy se může stát, že ve snaze získat maximum po žáky zapomeneme na prostor pro učitele. Když se pustíme do konkrétní činnosti, nezapomeňme se vždy zeptat, proč nebo pro koho to vlastně děláme. Člověka může často jeho motivace svádět z cesty, zvláště pak když se navenek zdá jiná, než ve skutečnosti uvnitř je. Pokud ale vím, proč to dělám, pomáhá mi naopak motivace volit ty pravé prostředky, klást důraz na ty pravé věci a dobře to také komunikovat s kolegy a především žáky. Otázky k zamyšlení Snažím se vypořádat s nějakým konkrétním problémem? Jakým? Chci, aby se to líbilo rodičům / učitelům / dětem? Chci, aby to mělo vzdělávací funkci? Chci tak budovat kulturu třídy a školy? Chci tím rozvíjet tvořivost dětí? Na následujících řádcích nastíníme řadu faktorů, se kterými při tvorbě prostředí ve škole pracujeme. Těmi, které se přímo netýkají prostoru školy, výzdoby a podobně, se budeme zabývat pouze heslovitě. 14

15 3.2 Kultura školy Pravidla Rozumně nastavená pravidla poskytují jistotu dětem i učiteli. Jsou důležitým stavebním kamenem důvěry a spravedlnosti ve škole. Řada vynikajících a praktických článků je k nalezení na pravidla jsou jasná a srozumitelná všem příkladem dobré praxe v práci s pravidly a jejich vymáháním může být např. "bodový systém" aplikovaný na ZŠ Kotlářská v Brně. (http://www.kotlarska.cz/images/pravidla%20pro%20hodnoceni.pdf) stanovená pravidla platí pro všechny i pro učitele v praxi můžeme vidět, jak vážné konflikty v učitelském sboru i mezi dětmi a učiteli dokáže vyvolat taková banalita jako "žvýkání". Přesněji stav, kdy je po žácích tvrdě vyžadováno, aby nežvýkali, a několik učitelů i při hodinách a výkladu žvýká běžně. pravidla třídy třídou vytvořený, akceptovaný seznam základních norem, které děti chtějí dodržovat. Neměl by být příliš rozsáhlý optimálně kolem pěti pravidel. Podobně se dá pracovat i s pravidly školy (případně školním řádem) při využití žákovské samosprávy (vizte např. ZŠ Bílá, Praha 6) (http://clanky.rvp.cz/clanek/k/z/1853/tvorba-skolnich-pravidel/) Vztahy v učitelském sboru Učitelský sbor je často určujícím faktorem, který formuje atmosféru ve škole. Těžko si představit, že tam, kde se spolu necítí dobře učitelé, se budou cítit dobře děti. A naopak, pokud se učitelé dovedou spolu příjemně bavit, dovedou se nejspíš příjemně bavit i s žáky a vytváří tak základ pro zdravé a tvořivé klima školy Školní identita, symboly školy Tradice, rituály Prostor školy, i když spíše ten sociální, zaplňují přirozeně tradice a rituály školy. Jsou jednou z nejdůležitějších věcí, které vyváří identitu školy a pomáhají žákům v zásadních tranzitorních obdobích (nástup do školy, přechod na druhý stupeň, odchod ze školy). Příklady pouze krátce: vítání prvňáčků deváťáky a naopak vyprovázení deváťáků prvňáky systém patronů při nástupu na druhý stupeň adaptivní pobyty pro 6. třídy 15

16 pasování snídaně s ředitelem třídnické hodiny (klubíčka, domečky, pelíšky atd.) Velké celoškolní akce opět pouze po rychlou inspiraci dny zdraví sportovní dny vánoční besídka den studentů a učitelů Den země školní divadlo školní trhy, na kterých žáci prodávají svoje produkty (keramika, náramky, poezie, performance, pochutiny atd.) Prezentace dětí Ke každé akci, ke každému projektu, ke každému výtvoru neodmyslitelně patří jeho prezentace. Možné přístupy k nástěnkám popíšeme níže, zde pouze dva příklady dobré praxe. velkoplošná obrazovka V jedné škole si pořídili velkoplošnou obrazovku do vestibulu. Původně především jako prostředek k informování (neustále tam mohou běžet informace o chystaných akcích nebo cokoliv dalšího). Když nebylo tolik informací, začali prostor doplňovat fotkami z akcí školy. To způsobilo, že se často o přestávce před obrazovkou shromáždilo 10, 20, někdy i 50 dětí. Pak učitele napadlo nabídnout dětem možnost vytvořit si vlastní prezentace, které se tam mohou promítat. Tento nápad měl obrovskou odezvu a ukázala se i překvapivá tvořivost a preciznost dětí. Celý nápad měl velmi pozitivní dopad na atmosféru v celé škole. fotografická soutěž Jiným příkladem dobré praxe je celoškolní fotografická soutěž "Fotka roku", do které mohli žáci průběžně celý školní rok přispívat. Vítěz byl společně s prezentací všech soutěžních fotek vyhlášen při společném celoškolním zakončení roku (je to vlastně jednoduchý způsob, jak získat kvalitní fotky z průběhu celého roku pro potřeby prezentace školy a snadno udělat efektní závěr školy, který bude všechny zajímat) Školní uniformy V českých podmínkách věc výjimečná, přesto zmíníme základní výhody, které s sebou nesou. 16

17 jsou součástí kultury školy, reprezentují školu pomáhají dětem i učitelům jasně definovat příslušnost ke škole, budují vztah ("tohle jsem já") odpadá věčná diskuze, jaké oblečení je do školy vhodné a jaké ne často mohou dobrou službu udělat i školní trička (ne jen absolventská), která mohou nosit učitelé nebo reprezentující žáci nebo i úplně všichni (záleží na škole) 3.3 Prostředí školy Každá škola by měla mít svého ducha, něco pro ni specifického. Je skvělé, když se podaří skloubit něco funkčního a zároveň hezkého. drobné vtípky Prostředí školy nemusí být sterilní. Nebojte se doplnit označení kabinetů nebo kanceláří obrázky nebo drobnými vtípky. Osvědčila se malá nástěnka vedle dveří kabinetu nebo přímo využití prostoru na dveřích, kam učitel vyvěšoval drobnosti, které ho zaujaly (fyzikář fyzikální vtipy, češtinář střípky poezie atd.). Samozřejmě se takový prostor dá využít i informačně. strom Každá škola má někde fotku celé školy, nebo alespoň učitelského sboru. Na jedné škole mají ve vestibulu strom (vlastně jen suchou větev, ale dá se použít i strom v květináči) a na něm mají navěšené fotky svých deváťáků jako plody své práce. Obdobně se ale dá využít i na fotky tříd, učitelů, celé školy nebo čehokoliv jiného. křesílka, sedačky, čajovna, školní klub Dnes již něco takového má skoro každá škola. Nějaké veřejné příjemné posezení nebo dokonce samostatný prostor optimálně ve správě samotných žáků. sedací vaky Velmi estetické, variabilní, pohodlné a také bezpečné řešení sezení na chodbě nebo na výše zmíněných místech. barevná patra Zajímavý nápad jsou různě barevně řešená patra školy. Nechodíme tedy do prvního patra, ale do červeného atd. graffiti (malování po stěnách) Poměrně častý způsob, jak vdechnout škole vlastní atmosféru. Záleží jenom na odvaze učitelů, jak volnou ruku dětem necháme. Pokud jim necháme volnosti hodně, jsou naši žáci často schopní si zajistit vlastní barvy a výzdoba školy se tak může měnit poměrně často a ne jenom když jsou peníze. 17

18 graffiti mimo školu Prostor školy může jít i dál. Příkladem může být vyzdobené nádraží v Brně Králově Poli, které dělala ZŠ Bakalovo nábřeží, oplocení dětských hřišť, které nabídla městská část svým školám jako možnost sebeprezentace nebo betonový plot kolem školy, na který vždy odcházející deváťáci vytváří památeční malbu. mandala Jiným nápadem může být mandala na školním dvoře. Pokud na ni navíc použijeme různobarevná semena (hrách, čočka, fazole, rýže, hořčice, řepka atd..) a budeme je pravidelně vlhčit, získáme originální rostoucí mandalu, která bude každý den vypadat jinak. pingpong, stolní fotbálek, co dalšího vás napadá? 3.4 Žákovská samospráva Žákovská samospráva je dnes již obvyklou součástí školy. Je také důležitým spolutvůrcem kultury a norem školy. Funguje jako spojovací článek mezi vedením, učiteli a žáky. Na toto téma existuje řada vynikajících článků na 3.5 Zapojení rodičů Je ideální, když se podaří zapojit rodiče do dění ve škole aktivně, tedy že oni sami něco tvoří, pomáhají dětem, spolu s nimi něco prezentují nebo vyrábějí, pomáhají vytvořit místnost třídy atd. Pokud něco tvořím, jsem toho součástí. Pokud se toto podaří, má to velký vliv na celkovou spolupráci škola rodiče. Je to ale úkol velmi obtížný, který naráží na řadu úskalí a určitý "servis" a "pohodlnost", na které si rodiče zvykli. Škola ale není místo, kam odkládám děti, když jsem v práci. Přesto i pasivní účast rodičů na dění ve škole je dobrým krokem na obou stranách. Nabízíme jen pár drobných nápadů. příručka pro rodiče Může obsahovat představení školy, školních projektů či jednotlivých tříd. Rodičům se v ní může přiblížit např. organizace školního roku, cíle školy, školní řád, různé aktivity školy. Vhodná také např. k uveřejňování žádostí o sponzoring či k prezentaci různých možností, jak se mohou rodiče do dění ve škole zapojit. pravidelné setkávání s vedením Velmi se osvědčila např. tzv. kávička s ředitelem tedy pravidelná možnost (např. každou středu odpoledne) navštívit ředitele školy a cokoliv s ním probrat. Často rodičům stačí pouze vědět, že takovou možnost mají, a vztahy rodiče škola se zlepší. 18

19 společné domácí úkoly Osvědčený způsob, jak vtáhnout rodiče do školního dění a probudit v nich zájem o školu. Učitel může příležitostně zadat společný domácí úkol (pro žáka a jeho rodiče). Oblíbené jsou především úkoly, jejichž výsledkem bude veřejná prezentace tedy různé projekty, výtvarná díla, masky, atd. 3.6 Třída jako skupina Třídní učitel má zájem dává najevo, že mu na třídě záleží, aktivně se zajímá o dění nechává prostor přestože má za třídu (místnost i kolektiv) svůj díl odpovědnosti, měl by nechat dostatek prostoru i dětem. Tam, kde se nemohu realizovat, klesá i moje odpovědnost za to co dělám a jak se chovám. O motivaci ani nemluvě. používá "my" mluví o třídě jako o "nás", ne o "nich" nebo o "vás". Jedině tak může učitel sám i žáci cítit, že je součástí kolektivu. je specifickou částí kolektivu pozice třídního učitele ve třídě je složitá především tím, že stojí na pomezí dvou světů světa třídy a světa učitelů. Je těžké neutéct jenom do jednoho z nich Kolektiv U všech úkolů, funkcí a povinností ve třídě je dobré se ptát "Je to prestižní, nebo naopak za trest?" Konkrétní učitel i celý učitelský sbor mají v tomto ohledu velkou moc vnímání dětí svým postojem a chováním ovlivnit. Žáci se podle toho budou chovat. Pokud úkoly a funkce ve třídě ironizujeme nebo používáme jako trest, budou k tomu tak přistupovat i žáci. Pokud budeme zdůrazňovat odpovědnost (to znamená i nechat prostor a svobodu) a prokazovat člověku respekt, bude to prestižní. Může se ukázat výhodné spojit různé funkce i s určitými privilegii, ale ne takovými abychom ve třídě vytvářeli nerovnoprávnost. O co děti stojí, po čem touží? žákovská samospráva Podílet se na vnější podobě školy je jedním z důležitých smyslů žákovské samosprávy. Vždyť se jedná vlastně o prostředí dětí. Jedním ze způsobů například může být, že členové žákovské samosprávy dávají ostatním třídám zpětnou vazbu na to, jak se jim jejich třída líbí, co oceňují, co jim přijde vtipné (pokud tam mají nějakou hodinu). Ze zkušenosti vyplývá, že tato zpětná vazba je v drtivé většině velmi pozitivní. Z hlediska vedení je důležité brát požadavky a zprávy žákovské samosprávy týkající se prostoru školy velmi vážně a snažit se jim pomoci v jejich naplnění a přitom to "neudělat" za děti. 19

20 další funkce Především zde je důležité přemýšlet nad tím, zda je tato funkce prestižní nebo za trest. Pokud chceme, aby věci byly dobře a samostatně udělané, je vždy výhodné, když je taková funkce prestižní. klima třídy Klima třídy a vztahy mezi žáky se vždy promítnou i podoby prostoru třídy. Do určité míry to funguje i naopak. Podoba prostoru třídy se promítá do jejího klimatu. Symboly třídy podporují identitu třídy, vlastní koutek pocit "tady jsem doma", stálá místnost obecně jistotu a bezpečí. 3.7 Třída jako místnost Co je ve třídě důležité jedna po celou dobu Jednou ze základních potřeb člověka je "potřeba místa". Stabilní prostředí dodává pocit jistoty (bezpečí) a může být jedním ze základních stavebních kamenů prevence různých excesů ve škole. Je vždy výhodou, pokud třída může jednu místnost využívat po celý druhý stupeň. Je také dobré, pokud v ní může trávit většinu vyučovacích hodin. "náš prostor" Aby třída byla opravdu naše, měli bychom mít možnost se reálně podílet na její podobě. To, co vytvořím podle svého, je už napořád mojí součástí. malba třídy Třídu mohou vymalovat samy děti. K tomuto účelu je možné využít dny na začátku a konci školního roku. Nemusí být ani problém do takové činnosti zapojit i jejich rodiče. Pokud se složí na barvy, není problém malovat i častěji často se ukáže, že peníze, barvy, inspirace ani nasazení nejsou takový problém, jak by člověk čekal. Samozřejmě je pak výhodné, pokud třída místnost využívá dlouhodobě. symboly třídy Každá třída může mít svoje symboly, které pomáhají budovat identitu třídy. Jako příklady lze uvést: vlajka, erb, maskot, společné zvíře ať už živé ve třídě nebo v ZOO, fotokoláže z akcí třídy, třídní trička. Většina věcí se dá dělat tak, že se toho účastní všichni nebo každý má svojí část nebo každý udělá svoji část, ale doplňuje k tomu, co už udělali ostatní. "maskot na cestách" Jako příklad dobré praxe může sloužit nápad inspirovaný filmem Amelie z Montmartru. Třídní učitelka společně se třídou brali svého maskota (plyšového medvídka) na všechny školní akce mimo třídu (výlety, exkurze, ŠvP atd.). Z každé takové cesty pak dělali méďovi fotku. Postupně se z toho stala taková tradice, že uspořádali v rámci třídy i soutěž "Méďa ve škole a fotografovali jednotlivá zákoutí školy právě se svým maskotem v roli hlavního hrdiny. Taková činnost 20

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd

Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd Školní parlament ZŠ Táborská Volební programy tříd 5.A každému opatříme vlastní šatní skříňku zajistíme, aby byly doplňovány hygienické potřeby na WC zajistíme změnu skladby rozvrhu změníme vybavení tříd

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o.

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY KOMETKA, s.r.o. I. Údaje o zařízení Adresa: Kometka, Střední 26, 60200 Brno Telefon: 549 439 284, mob. 739 219 156 IČO: 01873784 Odpovědná osoba: Mgr. Lenka Řeholová, ředitelka

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY ZŠ Bystřice n. P., Nádražní 615 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY Zpracoval: Ekotým Koordinátorky EVVO: Mgr. Dagmar Pivková Mgr. Hana Kopecká Školní rok: 2011/2012 SROVNÁVACÍ ANALÝZA EKOLOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013

Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Dodatek k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro Základní vzdělávání Jitřenka, 6. verze, platnost od 1. 9. 2013 č j. 276/2013 Škola: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, Jitřní

Více

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014

Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín. Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 2014 Základní škola Olomouc, příspěvková org. Gagarinova 19, Olomouc Droždín Vyhodnocení dotazníku pro rodiče Listopad 214 Rozdaných dotazníků: 76 Odevzdaných dotazníků: 7 Z toho: Počet odevzdaných dotazníků

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Důsledky poruch příjmu potravy Anotace Pracovní list shrnuje negativní důsledky poruch příjmu potravy a

Více

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín

Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Anketa pro rodiče dětí MŠ - vyhodnocení Základní škola a mateřská škola Holetín Spuštěno: 16 Dokončeno: 16 Úvod Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme

Více

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6

VÝSLEDKY. Zastoupení dle pohlaví. Zastoupení dle pohlaví v ročnících. Chlapec 71 Dívka 59 Neudáno 6 ÚVOD Při autoevaluaci hlavních oblastí působení školy, vymezených vyhláškou, na naší škole vycházíme i z názorů rodičů, žáků a zaměstnanců školy. Jejich pohled na provoz školy, její klima, výsledky i perspektivy

Více

Variace. Zdravý životní styl

Variace. Zdravý životní styl Variace 1 Zdravý životní styl Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Zdravý životní styl Zdravý životní

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy Základní škola a Mateřská škola, Štefcova 1092, Hradec Králové Mateřská škola Mrštíkova 752 a Mateřská škola Štefcova 1128 Provozní řád mateřské školy Č.j.: STEFC/767/2015 Na provozní poradě projednáno

Více

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013

ODPADY rok 2010/2011. ODPADY rok 2011/2013 ODPADY rok 2010/2011 S odpadovým materiálem se pracuje dále ve výuce Papíry popsané z jedné strany jsou využívány opakovaně Na školním dvoře jsou kontejnery na tříděný odpad Ve škole není dostatek nádob

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

TÝDEN BEZ DIET S ANABELL POHYB VE ZDRAVÉ MÍŘE MÁ BLAHODÁRNÝ VLIV NA PSYCHIKU

TÝDEN BEZ DIET S ANABELL POHYB VE ZDRAVÉ MÍŘE MÁ BLAHODÁRNÝ VLIV NA PSYCHIKU TÝDEN BEZ DIET S ANABELL POHYB VE ZDRAVÉ MÍŘE MÁ BLAHODÁRNÝ VLIV NA PSYCHIKU TÝDEN BEZ DIET S ANABELL V NÁVAZNOSTI NA MEZINÁRODNÍ DEN BEZ DIET, KTERÝ SE PŘIPOMÍNÁ 6. KVĚTNA A VZNIKL V ROCE 1992 VE VELKÉ

Více

Příloha k ŠVP č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice

Příloha k ŠVP č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice Příloha k ŠVP č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro ZŠ Sokolnice Škola: Základní škola Sokolnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Ředitel ka školy: Mgr. Zita

Více

Školní plán EVVO 2015/2016

Školní plán EVVO 2015/2016 Školní plán EVVO 2015/2016 Základní škola praktická a Základní škola speciální, Mělník, příspěvková organizace Zpracovatel: Jméno a příjmení: Václava Přibilová, koordinátorka EVVO Identifikační údaje školy:

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE

Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE 1. Třídíme papír? Vyhodnocení dotazníků TŘÍDĚNÍ ODPADU VE ŠKOLE Správné odpovědi: ////////////////// 18 celkem Chybné odpovědi: do papíru, do plastu, do popelnice / na chodbě u paní uklízečky / modrý kontejner

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY

SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY SROVNÁVACÍ ANALÝZA ODPADY Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů, v kanceláři školy Používání šmíráků papírů popsaných z jedné strany na psaní testů Oboustranné kopírování Využívání

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz

Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz. Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Pitný režim a mléčný program ve školách na Novojičínsku Karla Rumlová DiS Hygiena dětí a mladistvých Karla.rumlova@nj.khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Proč je důled ležité

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010

ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 F Z Š O l o m o u c, H á l k o v a 4, O L O M O U C ANKETA RODIČE ČERVEN 2010 Celkem žáků na škole (k 1. 6. 2010) 514 Odpovědělo 350 Kolik procent 68% Celkem na 1. stupni 312 Odpovědělo 234 Kolik procent

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky

4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 4. Učitel jako předpoklad kvalitní výuky Praha, březen 2013 Úvod V lednu 2013 zahájilo Ministerstvo

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ

TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ TYPOLOGIE úvod TYPOLOGIE STAVEB A BYTOVÝCH DOMŮ Typologie nauka o navrhování budov Cíl typologie vytvořit příjemné prostředí pro práci a odpočinek v budově Při navrhování objektu musíme respektovat požadavky:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE

PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE PROGRAM PRO PĚSTOUNSKÉ RODINY SLEZSKÉ DIAKONIE Název dokumentu: Změna situace Druh dokumentu: Základní dokument revidovaný Identifikační znak: PPR/SQ12 Datum vypracování: Vypracoval: 31. 12. 2014, revize:

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Možnosti a úskalí zdravého životního stylu žáků ZŠ a jejich vztah k pohybu ANALÝZA DAT DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY Pavlína 2015 Analýza dat Dotazník pro učitele tělesné výchovy Slovní

Více

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013

Název materiálu: Autor: (jméno, příjmení, titul) ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 7. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_14 Název materiálu: OBCHOD Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům image důvěryhodného podniku Očekávaný výstup: Žáci

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ NABÍDKA VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ 2015/2016 Dobrý den, rádi bychom Vám představili anotace našich výchovně vzdělávacích programů, které nabízíme v roce 2015/2016. Programy, které Vám nabízíme, jsou

Více

Pitný režim a jeho úskalí MUDr.Věra Faierajzlová,CSc. Odbor podpory zdraví Krajská hygienická stanice Pardubického kraje Něco málo úvodem: Člověk denně v průměru vyloučí asi 2,5 l vody močí, stolicí, dýcháním

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Výsledek dotazníku - Klima školy - žáci Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci" Tabulka 1 Přehled dle kategorií [%] ne ne Prostředí, materiální zázemí 54,2 31,8 2,5 8,6 2,8 81,5 % Lidé 35,7 43,2 11,1 7,9 2,0 75,7 % Komunikace, vztahy 37,2

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Duševně zdravý člověk je

Duševně zdravý člověk je DUŠEVNÍ HYGIENA Duševně zdravý člověk je vyrovnaný samostatný zdravě kritický k sobě i okolí umí jednat s lidmi ovládá a zdravě prožívá své emoce odlišuje skutečnost od snů plní své povinnosti umí odpočívat

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích

ZELENÉ ÚŘADOVÁNÍ Tipy a nápady k ochraně klimatu v kancelářích www.ekoporadna.cz www.zeleneuradovani.cz Informační materiál byl realizován za finanční pomoci Státního fondu životního prostředíčr a Ministerstva životního prostředí (www.sfzp.cz, www.mzp.cz). Zastupitelé

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Analýza ekologického stavu

Analýza ekologického stavu Analýza ekologického stavu ZŠ a MŠ Krásná Lípa Datum: DEN ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (červen 2013), DEN EKOŠKOLY (září 2013) Provedli: členové Ekotýmu Zpracování výsledků: schůzka Ekotýmu 27.9.2013 ODPADY 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects

stories stories květen Intimní prostor: Koupelna architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects Intimní prostor: Koupelna květen 2015 09 architektura, design, koncepty od Ateliéru Kunc architects 1 PŘEHLED 3 EDITORIAL 4 ZAMYŠLENÍ A PŘÍSTUP K NAVRHOVÁNÍ KOUPELEN 5 PROSTOR A JEHO PROMĚNA 6 JAK VYPADALA

Více

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza

Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Přehled silných a slabých stránek jednotlivých témat Téma: Odpad Třídíte odpad? Naše analýza Všichni dotázaní si myslí, že třídění odpadů je důležité Doma třídí veškerý odpad 54% žáků, 36% netřídí vůbec,

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ

Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1. Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ Provozní řád ZŠ / 410/2005 Sb. aktualizace 6.9.2012 1 Část 13a Organizační řád školy PROVOZNÍ ŘÁD ZŠ zpracovaný v souladu s požadavky 7, odst. 2, zákona č. 258/2000 Sb. I. Údaje o zařízení Název subjektu

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Identifikační údaje. Společnost nebo organizace. Adresa. Město. Země. Jméno kontaktní osoby. Funkce kontaktní osoby. E-mail. Telefon.

Identifikační údaje. Společnost nebo organizace. Adresa. Město. Země. Jméno kontaktní osoby. Funkce kontaktní osoby. E-mail. Telefon. Úvod Vyplňte Dotazník k ověření podnikového zdraví a dozvíte se, jestli vaše společnost či organizace může nějak zlepšit podporu zdraví na pracovišti! Zjištění, nakolik je podpora zdraví součástí vašeho

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání

Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání Rekonstrukce základní školy s instalací řízeného větrání 1. Historie a současnost Martin Jindrák V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Speciální základní škola Skuteč

Speciální základní škola Skuteč Speciální základní škola Skuteč SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM (SPC) Zřízení SPC: 1. 1. 2010 Zastupitelstvo Pardubického kraje vydalo novou zřizovací listinu Speciální základní školy Skuteč, kde bylo nově

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více