ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: /2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 1394-25/2014"

Transkript

1 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: /2014 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1448/10 v bytovém domě č.p na pozemku p.č. 951/2 (ve vl. Bránické mezivrší a.s., Litoměřická 834/19d, Prosek, Praha), včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 511/14381 ke společným částem bytového domu č.p. 1448, k.ú. Braník, obec Praha Objednavatel posudku: Posudek vypracoval: Účel posudku: EURODRAŽBY.CZ,a.s. Čimická 780/ Praha 8 Ing. Zdeněk Hanzl Amforová 1905/ Praha 5 Stanovení tržní hodnoty nemovitosti, účel - dražba nedobrovolná Oceňovací předpis: Ocenění je provedeno podle vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb. s účinností od Oceněno ke dni: 14. listopadu 2014 Posudek byl vypracován ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží žadatel a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znalce. Celkem posudek obsahuje 15 stran textu a příloh. V Praze, dne 14. listopadu 2014

2 1. NÁLEZ 1.1 Bližší údaje o nemovité věci Oceňovaná nemovitost se nalézá v ulici Mezivrší, městské části města Prahy 4 a je přímo přístupná z místní zpevněné komunikace, přes pozemek parc.č. 951/1 (zeleň), který je ve vlastnictví spol. Branické Mezivrší, a.s. a dále přes pozemek parc.č. 910/10 (ost.pl., ost.komunikace), který je ve vlastnictví hl.m.prahy. Nemovitost je tvořena bytovou jednotkou č.1448/10 umístěnou ve 4.NP bytového domu č.p. 1448, který je postaven na pozemku jiného vlastníka parc.č. 951/2 (Bránické mezivrší a.s., Litoměřická 834/19d, Prosek, Praha), v obci Praha, k.ú. Braník. K bytové jednotce patří spoluvlastnický podíl o velikosti 511/14381 pouze ke společným částem bytového domu č.p Stáří nemovitosti nebylo dokladově zjištěno, dle dostupných podkladů byl dům postaven v roce Stáří činí 44 roků. Majitelkou nemovitosti nebyl umožněn vstup do bytové jednotky, proto je bytová jednotka uvažována jako standardně vybavená. Dle zjištění na místě samém lze konstatovat, že bytový dům je po částečné rekonstrukci - zateplená fasáda, výměna oken za plastová, vstupní portál. V okolí domu je vybudována dobrá občanská vybavenost MŠ, ZŠ, střední školy, sportoviště, zdravotnické zařízení, několik obchodů a služeb. Autobusová zastávka je vzdálena přibližně 200 m od domu, v ulici Zelený Pruh. 1.2 Podklady pro vypracování posudku Výpis z katastru nemovitostí pro k.ú. Braník, obec Praha, list vlastnictví č a 5068, vyhotovený dálkovým přístupem dne a Údaje z cenové mapy hl.m.prahy pro rok 2014 a údaje z realitních kanceláří Kupní smlouva ze dne Místní šetření znalce dne Majitelkou bytu nebyl umožněn přístup do bytové jednotky 1.3 Vlastnictví Podle údajů z katastru nemovitostí je jako vlastník nemovitosti na listu vlastnictví č pro k.ú. Braník, obec Praha zapsána : Paní Pírková Naděžda Mezivrší 1448/ Praha Přílohy posudku Fotodokumentace LV KM Mapa oblasti 1.5 Předmětem ocenění jsou 1) Bytová jednotka č.1448/10-2 -

3 1.6 Poznámky a rizika Nemovitost má omezení vlastnických práv: 1) Zástavní právo smluvní ve prospěch České spořitelny,a.s. 2) Zahájení exekuce 3) Nařízení výkonu rozhodnutí prodejem zástavy 4) Nařízení exekuce Výše uvedená omezení vlastnických práv nejsou zahrnuta do tržní hodnoty. 2. POSUDEK A OCENĚNÍ 2.1 Byty v domech vícebytových Oceněno podle 38 vyhlášky Charakteristika stavby CZCC: 1122 SKP: Typ podle účelu užití: J - budovy vícebytové (typové) Druh konstrukce: Montované z dílců betonových plošných Popis Bytová jednotka charakteru 2+1, je umístěna ve 4. nadzemním podlaží bytového domu, který je podsklepený se sedmi nadzemními podlažími. Základy domu betonové, nosná konstrukce z dílců betonových plošných, střecha plochá, střešní krytina asfaltové svařované pásy. Vnitřní omítky vápenné hladké, venkovní fasáda je zateplena. Klempířské konstrukce kompletní z pozinkovaného plechu, bleskosvod je osazen. Stropy železobetonové s rovným omítaným podhledem, jednotlivá podlaží jsou spojena schodištěm a původním výtahem. Podlahové krytiny jsou uvažovány jako PVC a textilie. Okna plastová s izolačním sklem, dřevěná pravděpodobně do ocelových zárubní. Vytápění bytu dálkové teplovodní Výměry Místnost Rozměry Podlahová plocha Pokoje m 2 Kuchyně m 2 Předsíň m 2 Koupelna m 2 WC m 2 Sklep 2.10* m 2 Podlahová plocha bytu celkem m Výpočet It - index trhu (dle přílohy 3, tab.1) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Ti - 3 -

4 1. Situace na dílčím trhu s nemovitými věcmi Poptávka nižší než nabídka v současné době 2. Vlastnické vztahy Jednotka bez pozemku 3. Změny v okolí Bez vlivu nebo stabilizovaná území 4. Vliv právních vztahů na prodejnost Negativní přístup přes pozemek jiného vlastníka 5. Ostatní neuvedené Bez dalších vlivů 6. Povodňové riziko Zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav Celkem * * hodnota 6. znaku se do sumy nezapočítává It = (1 + SUMA(Ti)) x T6 = ( ) x 1 = Výpočet Ip - index polohy (dle přílohy 3, tab.3, bydl.nad 2000) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Pi 1. Druh a účel užití stavby Druh hlavní stavby v jednotném funkčním celku 2. Převažující zástavba v okolí pozemku a ŽP Rezidenční zástavba 3. Poloha pozemku v obci Navazující na střed (centrum) obce 4. Možnost napojení pozemku na inž.sítě v obci Pozemek lze napojit na všechny sítě v obci nebo obec bez sítí 5. Občanská vybavenost v okolí pozemku V okolí nemovité věci je dostupná občanská vybavenost obce 6. Dopravní dostupnost k pozemku Příjezd po zpevněné komunikaci, špatné parkovací možnosti 7. Osobní hromadná doprava Zastávka do 200 m včetně, MHD - dobrá dostupnost centra obce, 8. Poloha z hlediska komerční využitelnosti Bez možnosti komerčního využití stavby na pozemku 9. Obyvatelstvo Bezproblémové okolí 10. Nezaměstnanost Průměrná nezaměstnanost 11. Vlivy ostatní neuvedené Bez dalších vlivů Celkem * 0.06 * hodnota 1. znaku se do sumy nezapočítává Ip = (1 + SUMA(Pi)) x P1 = ( ) x 1 = Výpočet Iv - index konstrukce a vybavení (dle přílohy 27, tab.2) Hodnocený znak Pásmo Hodnota Vi - 4 -

5 1. Typ stavby Budova - panelová, zateplená 2. Společné části domu Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna, sušárna, sklad 3. Příslušenství domu Bez dopadu na cenu bytu 4. Umístění bytu v domě NP s výtahem 5. Orientace obyt.místností ke světovým stranám Ostatní světové strany - částečný výhled 6. Základní příslušenství bytu a) Příslušenství úplné - standardní provedení 7. Další vybavení bytu a prostory užívané spolu Standardní vybavení - balkon nebo lodžie nebo komora nebo sklepní kóje 8. Vytápění bytu Dálkové, ústřední, etážové 9. Kriterium jinde neuvedené Bez vlivu na cenu 10. Stavebně- technický stav b) Byt v dobrém stavu s pravidelnou údržbou (hodnota 1.00 vynásobena koef. s= pro stáří 44 let) Celkem * 0.04 * hodnota 10. znaku se do sumy nezapočítává Iv = (1 + SUMA(Vi)) x V10 = ( ) x 0.78 = Výpočet ceny objektu ( 38 vyhlášky) Základní cena za m 2 podlahové plochy = Kč ,- Iv: index konstrukce a vybavení x It: index trhu x Ip: index polohy x Cena upravená uvedenými indexy = Kč ,21 Cena za celou podlahovou plochu m 2 = Kč ,10 Byty v domech vícebytových Cena celkem Kč ,- 3. REKAPITULACE 1) Byty v domech vícebytových ,- Kč Zjištěná výsledná cena ,- Kč Po zaokrouhlení podle 50 vyhlášky ,- Kč Slovy: Jedenmilionpětsetpadesátjednatisícšestsetdvacetpět Kč V Praze, dne 14. listopadu

6 vypracoval

7 4. OBVYKLÁ CENA Obecná (obvyklá) cena je definována v 2 zákona č. 151/1997 Sb. K jejímu stanovení bývá použito kombinace tří základních metod: a) nákladový způsob ( 5 zákona) Znalec použije ceny, kterou zjistil jako cenu administrativní vždy a ve všech možných případech. b) výnosový způsob ( 6 zákona) Znalec zjistí cenu jen v těch případech, kdy nemovitost nese výnos, t.j. kdy je možno ji v dané lokalitě pronajmout a dosažitelné nájemné, které je v místě obvyklé, je možno zjistit. c) porovnávací způsob ( 7 zákona) Znalec stanoví cenu porovnáním a vyhodnocením cen v posledním období uskutečněných prodejů obdobných nemovitostí, které jsou srovnatelné svým charakterem, velikostí a lokalitou s danou nemovitostí. 4.1 Věcná hodnota - administrativní bez pp Zjištěná cena Poř.číslo Název Cena bez Kp 1. Byty v domech vícebytových Celkem zjištěná cena bez Kp Věcná hodnota - administrativní bez pp Cena celkem Kč ,- Cena celkem (zaokrouhleno) Kč ,- 4.2 Srovnávací hodnota Výsledky dosažené výše uvedenými metodami stanovení hodnoty nemovitosti dávají pouze teoretické mantinely, ve kterých by se skutečná hodnota měla pohybovat. Metoda porovnání je založena na porovnání předmětné nemovitosti s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu a jsou známé. Z těchto důvodů by byla tato metoda nejlepší možnou metodou stanovení obecné ceny nemovitosti, jelikož udává nejpřesnější obraz o skutečně obchodovaných případech porovnatelných nemovitostí. Metoda porovnání tržních hodnot může být velmi dobrým vodítkem pro konečný návrh obvyklé ceny, neboť nabídkové ceny realitních kanceláří jsou tvořeny v podmínkách, kde jsou ceny obvyklé již známy a proto v převážné většině případů situaci na trhu respektují. Pokud není známa prodejní cena nemovitosti, je při stanovení srovnávací hodnoty vycházeno z cen podobných nemovitostí, které jsou nabízeny realitními kancelářemi. Nabídkové ceny realitních kanceláří však nejsou ještě skutečnými prodejními cenami, proto je nutné počítat u některých cen s určitým nadhodnocením. Ke dni ocenění nebyla známa prodejní cena nemovitosti, pouze kupní cena z roku 2007, která činila ,-Kč. Dotazem na realitní kanceláře a konzultacemi s nimi, na základě informací z bylo zjištěno, že podobné nemovitosti jsou nabízeny následovně: - 7 -

8 Prodej bytu m² Nad Šálkovnou, Praha 4 Braník, družstevní vl. Prodám byt 2+1/L ve druhém podlaží 4. patrového domu o rozloze 62m2. Byt se nachází v klidném lokalitě v ulice Mezivrší v P-4, Bráníku. Kuchyně a koupelna po celkové rekonstrukci. Na podlaze položena plovoucí podlaha. Dům je udržovaný. Tramvajové zastávky 10 min. a metro 15 min pomalou chůzí. Veškerá občanská vybavenost v dosahu. K bytu garáž, která je umístěna vedla domu (není podmínkou). Celková cena: Kč za nemovitost Stavba: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Sídliště Podlaží: 2. podlaží z celkem 3 Plocha podlahová: 62 m 2 Balkon: ano Prodej bytu m² Mezivrší, Praha 4 Braník, OV Dovolujeme si Vám nabídnout prodej bytu 2+1 o velikosti 51m2, který se nachází v 6. patře panelového domu, který prošel rekonstrukcí (zateplení, plastová okna a výtah). Byt se skládá z obývací části, kuch.linky, ložnice a koupelny, kde je součástí i WC. Orientace na západní stranu. V okolí bytu je velmi dobrá občanská vybavenost (škola, školka, potraviny, bankomat, pošta a restaurace). Dopravní dostupnost dobrá, autobusová zastávka v pěší dostupnosti. Celková cena: Kč za nemovitost, včetně provize, právního servisu Stavba: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží: 7. podlaží z celkem 7 včetně 7 podzemních Plocha podlahová: 51 m 2 Sklep: ano Topení: Ústřední dálkové Výtah: ano Prodej bytu m² Novodvorská, Praha 4 Braník, družstevní vl. Prodej velmi dobře řešeného bytu na Praze 4 - Braník, v těsné blízkosti s přírodou (Velký háj). Aktuální dispozice 3+1 (snadno lze upravit na 2+1). 3. patro, výtah. Dům po rekonstrukci. DV (anuita - 8 -

9 splacena, převod do OV 2018). Byt také po rekonstrukci, bude přistavěn balkon. Přímo na patře samost. sklep. Skvělá vybavenost. MHD+OC Novodvorská minutu chůze. Celková cena: Kč za nemovitost, + provize RK = ,-Kč Stavba: Panelová Stav objektu: Velmi dobrý Umístění objektu: Klidná část obce Podlaží: 4. podlaží z celkem 9 včetně 1 podzemního Plocha podlahová: 53 m 2 Rok rekonstrukce: 2009 Výtah: ano Objekt Užitná pl. Cena celkem Vybavenost Poloha Zdroj Pozemek Cena/UP koef.0,80- koef.0,80- číslo m2 Kč 1,20 koef.0,80-1,20 RK, prod.c 1,20 Kč ,90 1,00 0,75 0, ,95 1,00 0,90 0, ,95 1,05 0,90 0, Oceňovaná nemovitost Byt 52, ,00 1,00 1, Podlahová plocha bytové jednotky je uvažována 52,15 m 2 (51,50 m 2 byt +sklep ½ z 2,10 m 2 ). Na základě výše uvedeného porovnání stanovuji srovnávací hodnotu ve výši ,-Kč. 4.3 Obvyklá (obecná, tržní) cena - odborný odhad Obvyklou cenou se rozumí cena, která byla dosažena při prodejích stejného nebo porovnatelného majetku v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy, mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi se rozumí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku vyplývající z osobního vztahu k němu.z předchozího odstavce vyplývá, že skutečná tržní cena se tvoří až v okamžiku realizace nemovitosti na trhu, tj. při konkrétním prodeji a koupi a může se od zjištěné hodnoty výrazně odlišovat. Úroveň obecných cen je v podstatě odrazem zprůměrovaných dosažených cen za nemovitosti srovnatelného druhu, vlastností a stáří. Přívlastek obecná vyjadřuje, že se při jejím odvozování z většího množství hodnot přihlíží jen k objektivním znakům z hlediska prodeje a koupě, nepřihlíží se k významu, jaký může mít vlastnictví a užívání nemovitosti z hlediska jejího užitku pro určitou osobu, ať již fyzickou nebo právnickou. Pozitivní stránky : - lokalita vhodná pro bydlení - dobrá občanská vybavenost v okolí - dobré dopravní spojení, autobus.zastávka cca 200 m od domu Negativní stránky : - nižší poptávka po nemovitostech v současné době - omezené parkování v okolí domu - pozemek jiného vlastníka, vč. přístupu k domu - 9 -

10 5. REKAPITULACE OBVYKLÉ CENY 1) Administrativní cena ,- Kč 2) Věcná hodnota (časová cena) ,- Kč 3) Výnosová hodnota nestanovena 4) Cena zjištěná porovnávacím způsobem ,- Kč Obvyklá (tržní) cena podle odborného odhadu ,- Kč Slovy: Jedenmilionosmsettisíc Kč V Praze, dne 14.listopadu vypracoval 6. ZNALECKÁ DOLOŽKA Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne , č. j. Spr. 3594/94 pro obory: - ekonomika - ceny a odhady nemovitostí - stavebnictví - stavby obytné, průmyslové a zemědělské Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č /2014 znaleckého deníku. Znalečné a náhradu nákladů účtuji dokladem č. 25/2014. Ing. Zdeněk Hanzl Amforová 1905/ Praha

11 - 11 -

12 - 12 -

13 - 13 -

14 Informace o pozemku Parcelní číslo: 951/2 Obec: Praha [554782] Katastrální území: Braník [727873] Číslo LV: 5068 Výměra [m 2 ]: 351 Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí Mapový list: DKM Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Stavba na pozemku: č.p Sousední parcely Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Podíl Branické mezivrší, a.s., Litoměřická 834/19d, Prosek, Praha Způsob ochrany nemovitosti Název památkově chráněné území Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. Omezení vlastnického práva Nejsou evidována žádná omezení. Jiné zápisy Typ Změna výměr obnovou operátu Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

15 - 15 -

16 - 16 -

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4563/324/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4563/324/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 370/6 umístěné v bytovém domě čp. 370, který je součástí komplexu budov č.p. 370 a 371 postavených na pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4605/366/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4605/366/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4605/366/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3366/59 umístěné v bytovém domě čp. 3366 včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 79/18833 ke společným částem

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4516/277/13 č.vyhotovení : 2 Č.j.: 260/2013-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4516/277/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky číslo 586/553 umístěné v v bytovém domě čp. 586 s příslušenstvím, včetně spoluvl.podílu o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4211/076/13 č.vyhotovení : 1 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4211/076/13 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 3/134 umístěné v bytovém domě č.p. 3 s příslušenstvím, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 723/73858

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 4520/281/13 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 4520/281/13 Č.j.: 229/2013- N o ceně rodinného domu č.p. 1368, postaveného na pozemku parc.č. 340/4 s příslušenstvím a s pozemky parc.č. 340/4, parc.č. 340/6 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5080/328/14 č.vyhotovení : 2 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5080/328/14 o ceně stavební parcely č.517, jejíž součástí je stavba č.p.541 (zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům) a stavební parcela č.518/1 (dle geometrického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 84/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 84/14 o obvyklé ceně podílu id. 1/10 na nemovité věci - bytové jednotce č. 442/20, v bytovém domě: Horní Předměstí č.p. 439, 440, 441, 442, 443 na pozemku p.č. st. 2867, st. 2668, st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 140/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 140/14 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotce č. 1479/54, vymezeno v budově: Řečkovice č.p. 1479, bytový dům na pozemku p.č. 3125/9 a pozemku p.č. 3125/9 s příslušenstvím, LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3297/2015 o ceně nemovitých věcí v katastrálním území Líšeň, obec Brno, okres Brno-město, na ulici Horníkova č. or. 2: bytu č. 2059/9 v bytovém domě č. p. 2059 na pozemku parc. č. 5970,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2671-18/15. Č.j.: 196EX 2143/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 267-8/5 o ceně nemovitosti jednotky bytu č. 37/8 v obytném domě č.p. 37, na pozemku p.č. 374 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Starý Maletín, obec Maletín, okres Šumperk

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 161/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 161/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - bytové jednotky č. 445/5 a nebytového prostoru č. 445/105 v domě č.p. 445 na pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1 a pozemku p.č. 650/4, 651 a 652/1

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 482-24/15. Objednavatel znaleckého posudku: Úřad městské části Praha 11 IČ: 00231126 Ocelíkova 672/1 149 41 Praha 415 ZNALECKÝ POSUDEK č. 482-24/15 o obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1389/84 v bytovém domě s číslem popisným 1389, v ulici Modletická 3, postaveného na pozemku č.parc. 2785, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/13 o obvyklé ceně nemovitostí - bytové jednotky č. 125/7 v domě č.p. 125 na pozemku p.č. st. 118 s příslušenstvím, zapsaných na LV 1353 katastrální území Třemošnice nad Doubravou,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3155/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3155/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 1411/69 v objektu čp. 1411/4, ulice Uzbecká, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

Znalecký posudek č. 863-168/2013

Znalecký posudek č. 863-168/2013 Znalecký posudek č. 863-168/2013 č.j. 180 EX 14093/10 O obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 233/17 s příslušenstvím, zapsané na LV 1411, k.ú. Janov u Litvínova, v obci Litvínov, okres Most, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2036/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2036/2012 O ceně nemovitosti - bytu č. 1046/7 o velikosti 2+1 s příslušenstvím, umístěný v budově č.p. 1043, č.p. 1044, č.p. 1045, č.p. 1046, č.p. 1047, č.p. 1048, č.p. 1049 část obce

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012

Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Znalecký posudek o ceně nemovitosti - odhad obvyklé ceny č. 3765-19/2012 Typové bytové jednotky obsazené nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou a regulovaným nájemným v budově č.p. 1508, 1509, 1510,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. a Hlobílková Tatiana Rejvíz 1 793 76 Zlaté Hory ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12719-424/10 o ceně bytové jednotky č.715/17 umístěné v domě čp.715 na parc.č.1307, ul.wolkerova, katastrální území Zlaté Hory v Jeseníkách, obec Zlaté Hory, okres Jeseník, včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4233-063 - 2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4233-063 - 2014 o ceně obvyklé bytu č. 1930/15 s příslušenstvím, který je součástí 1.NP vícebytového typového domu postaveného na pozemku parc.č. 2131/238 v katastrálním území Stodůlky,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 504-12/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 504-12/2013 O ceně bytové jednotky číslo 90/5 zapsané na listu vlastnictví číslo 1592 u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, katastrální pracoviště Sokolov, katastrální území Březová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2820/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2820/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 2462/8 v objektu čp. 2462/11, ulice Nad olšinami, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 578 33/14 o ceně nemovitostí bytové jednotky č. 1234/3 v budově č. p. 1234 na pozemku parc. č. st. 2312, vedené na LV č. 3393, včetně podílu 546/10000 na společných částech domu a pozemku,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2832/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2832/2014 O ceně nemovitosti - obvyklá cena (též tržní) bytové jednotky č. 706/4 v objektu čp. 706/5, ulice Rybalkova, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více