Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz"

Transkript

1 Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice

2 Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit si co nejlepší pozici pro budoucnost. Kombinace nízkých úrokových sazeb, dostupné likvidity v mezibankovním sektoru a optimistických očekávání ohledně celkového hospodářského růstu vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj trhu. Limitací zůstává rizikovost sektoru a dlouhodobý investiční horizont. Vývoj trhu je úzce spjat s atraktivitou České republiky i středoevropského prostoru pro nové investice. Stavebnictví nadále zůstává jedním z nejvíce zasažených odvětví. Stavební firmy bojují s nedostatkem zakázek na novou výstavbu a rostoucím cenovým tlakem ze strany investorů. Jen celkový hospodářský růst může pomoci tomuto sektoru jako celku. Dalším problémem je nejistota ohledně budoucnosti, která zvyšuje důležitost řízení stávajících i budoucích rizik, jimž společnosti čelí. Účastníci realitního trhu budou muset lépe plánovat, hledat a analyzovat investiční příležitosti, být důslednější při implementaci projektů a důkladněji zvažovat podnikatelská rizika. Všechny společnosti by také měly zrevidovat své strategie posoudit možnost expanze na nové trhy, přehodnotit portfolio produktů a služeb, hledat vnitřní efektivitu a příležitosti pro akvizice na trhu. Ve všech těchto oblastech můžete využít odborného poradenství společnosti KPMG Česká republika.

3 Máme silný tým profesionálů, kteří poskytují služby v oblasti auditu, daní, poradenství a práva zaměřené specificky na sektor nemovitostí a stavebnictví. Naše poradenské služby jsou nezávislé a objektivní, rychlé, efektivní a založené na kvalitních informacích. Disponujeme rozsáhlými znalostmi a zkušenostmi. Sledujeme nejnovější domácí i světové vývojové trendy a sdílíme informace s ostatními členskými společnostmi mezinárodní sítě poradenských společností KPMG. Můžeme vám tak nabídnout relevantní a aktuální poradenství bez ohledu na to, v jaké části světa podnikáte. Spolupracujeme s vámi od začátku do konce během všech klíčových fází projektu nebo transakce vám pomáháme naše doporučení efektivně implementovat. Komunikujeme s vámi a nasloucháme vám, abychom pochopili vaše potřeby a podnikatelské cíle, jež vám pomáháme naplnit. Poskytujeme vám služby, které potřebujete, ve chvíli, kdy je opravdu potřebujete. Své služby a kapacity můžeme podle vašeho přání kombinovat tak, abychom splnili vaše konkrétní požadavky. Své služby nabízíme jak uživatelům nemovitostí, tedy nájemcům a vlastníkům z řad velkých domácích i mezinárodních společností, tak klíčovým hráčům na trhu: developerům, správcům realitních fondů a správcovským společnostem, poradcům, stavebním firmám a investorům.

4 Audit Současná situace na realitním trhu vyžaduje, aby se jeho účastníci zaměřili především na analýzu svých podnikatelských rizik a systémy kontrol, které využívají k jejich prevenci či omezení. Společnosti si musejí udržet důvěru klíčových zainteresovaných stran (banky, investoři, veřejnost), a potřebují proto více než jen ujištění o správnosti účetní závěrky. Naše audity finančních informací, transakcí a procesů vám poslouží jako podklad pro informované a efektivní rozhodování a zvýší kredibilitu informací určených pro kapitálové trhy a další zainteresované subjekty. Poskytneme vám široké spektrum služeb od kontroly procesů ve vaší společnosti až po podporu při zpracování finanční závěrky podle Českých účetních standardů či jiných účetních předpisů (IFRS, US GAAP a další) a její kontrolu. Ověříme, zda vaše společnost splňuje zákonné požadavky na úrovni účetní a daňové legislativy. Ve spolupráci s vámi identifikujeme, změříme a porovnáme základní podnikatelské procesy ve vaší společnosti a zjistíme, jak fungují. Zaměříme se na oblasti, které jsou pro vaše podnikatelské aktivity stěžejní, a doporučíme vám možná zlepšení. Získáte auditní výrok renomované společnosti. Spolu s auditním výrokem dostanete doporučení, jak zefektivnit svůj interní kontrolní systém. Zlepší se vaše pozice pro vyjednávání o financování. Získáte možnost srovnání s best practice. Budete moci využívat zkušenosti celé mezinárodní sítě poradenských společností KPMG, což vám zaručí konzistentní přístup k vašim společnostem bez ohledu na jejich geografickou polohu. Analyzujeme fungování vaší společnosti a identifikujeme možná rizika, která by při nevhodném řízení mohla způsobit nesprávnosti v účetní závěrce. Sestavíme nezávislou zprávu o finanční situaci vaší společnosti a nabídneme vám objektivní a spolehlivý náhled na vaše aktivity, který vám umožní dále se rozvíjet. Zhodnotíme výkonnost vaší společnosti v porovnání s vašimi vlastními klíčovými ukazateli a také s nejlepšími výsledky ve vašem odvětví a na trhu. 4 Služby pro realitní a stavební společnosti

5 Poradenství ve finančním řízení Realitní a stavební společnosti dnes musejí své hospodářské výsledky prezentovat podle různých účetních standardů (České účetní standardy, Mezinárodní standardy finančního výkaznictví IFRS, US GAAP a další), přičemž právě standardy IFRS jsou při přípravě konsolidovaných účetních závěrek v posledních letech stále důležitější. Vlastníci vaší společnosti od vás zároveň potřebují přesné a aktuální informace o změnách v různých obchodních činnostech a oblastech. Oba tyto požadavky kladou značné nároky jak na váš účetní systém, který musí být schopen poskytovat příslušné informace kvalitně a včas, tak na znalosti pracovníků, kteří připravují účetní závěrku. Jednotlivé standardy se navíc často mění a snadná není ani jejich interpretace a praktická aplikace. Doporučujeme vám proto využít rozsáhlých zkušeností a znalostí našich odborníků, kteří se specializují na různé účetní standardy a činnosti v rámci finančního řízení společnosti. Poradíme vám při zavádění nových účetních standardů a zefektivníme vaše stávající reportingové systémy a procesy. Pomůžeme vám sladit vaše účetní systémy se standardy IFRS či v souladu s nimi připravit konsolidovanou účetní závěrku. Krátkodobě vám vypomůžeme umístěním našich zkušených pracovníků do vaší společnosti a pod vaše vedení. Budeme vám asistovat při přípravě projekce cash flow nebo plánovaných výkazů vaší společnosti. Statutární i konsolidovaná účetní závěrka podle vámi zvolených účetních standardů bude vytvořena v požadované kvalitě a včas. Snížíte riziko časové prodlevy v procesu přeměny společnosti. Ušetříte čas potřebný pro přípravu na audit. Přítomnost našich specialistů podpoří odborný rozvoj vašich kmenových zaměstnanců. Dozvíte se, jak uspořit náklady. Při přeměně společnosti vám pomůžeme sestavit účetní závěrku a zahajovací rozvahu a provést výpočet vlastního kapitálu. Pomůžeme vám s přípravou podkladů pro audit a výpočtem vybraných podkladů. Služby pro realitní a stavební společnosti 5

6 Řízení finančních rizik Společnosti působící v odvětví nemovitostí či stavebnictví jsou vystaveny různým tržním rizikům. Nejčastěji se jedná o riziko úrokové a měnové, jejichž správné řízení je pro vás klíčovým faktorem úspěchu zejména v současném období nejistoty a rychlých změn. Úrokové riziko se pojí především s financováním nemovitostí (nákup, výstavba), případně transakcemi (akvizice celé společnosti). Při současných velkých výkyvech na finančních trzích musí být vaše společnost schopna toto riziko správně a včas posoudit a zvážit vstup do různých zajišťovacích transakcí (nejčastěji derivátů), které dané riziko ekonomicky snižují. Tyto nástroje je vzhledem k jejich účetním a výkaznickým aspektům potřeba správně ocenit. Měnové riziko vaší společnosti hrozí v případě, že používáte odlišné měny pro financování nemovitosti a pro získání příjmu z nemovitosti (např. nájemní smlouvy). Může se projevit v hospodářském výsledku vyjádřeném v českých korunách, a proto je vhodné zvážit aplikaci zajišťovacího účetnictví. Provedeme nezávislé ocenění zajišťovacích transakcí (derivátů). Posoudíme možnost zajišťovacích transakcí a navrhneme vhodná řešení. Pomůžeme vám s tvorbou zajišťovací dokumentace. Poradíme vám při výběru metody testování efektivity. Budete schopni lépe definovat svou strategii řízení rizik. Zvolíte si vhodné metody a procesy sledování, měření a vykazování rizik a nástroje pro jejich řízení. Vaše řízení rizik bude efektivnější. Získáte doporučení, jež vám usnadní rozhodnutí, zda vstoupit do zajišťovacích transakcí. Ověříme, zda je vaše koncepce zajišťovacího účetnictví v souladu s legislativními požadavky. Zhodnotíme související daňové dopady. Připravíme pro vás scénáře možných řešení v budoucnosti. 6 Služby pro realitní a stavební společnosti

7 Vedení účetnictví a mzdové agendy Působí-li vaše společnost v sektoru nemovitostí či stavebnictví, potřebujete zkušeného partnera s bohatou praxí, který vám pomůže s účtováním investic a projektů. Tato složitá problematika vyžaduje různorodé zkušenosti, flexibilní přístup a důkladnou znalost účetní, daňové a pracovněprávní legislativy. Finanční účetnictví: povedeme vaše běžné měsíční účetnictví, zpracujeme přiznání k DPH a sestavíme roční účetní závěrku. Manažerské výkaznictví: pravidelně pro vás budeme připravovat výkazy a podklady v souladu s požadovanými účetními standardy. Rozpočtování a plánování: pomůžeme vám s tvorbou rozpočtu, a pokud nemáte vytvořený rozpočtový proces, navrhneme ho tak, aby odpovídal potřebám vaší společnosti. Poradenství: poskytneme vám další služby dle vašich konkrétních požadavků. Vaše finanční účetnictví a manažerské výkaznictví vám bude poskytovat potřebné informace. Vyhnete se problémům s kapacitou lidských zdrojů, náhlou nepřítomností pracovníků či jejich proměnlivým vytížením. Budete mít k dispozici veškeré finanční znalosti, jež potřebujete pro své účetnictví a výkaznictví (vedení účetnictví, kontrola účetnictví, controlling, reporting). Budeme s vámi aktivně spolupracovat při řešení vašich problémů. Vedení mzdové agendy: zpracujeme mzdovou agendu pro vaše zaměstnance i pro členy vedení vaší společnosti. Služby pro realitní a stavební společnosti 7

8 Daňové poradenství Daňové řízení a zohlednění daňových dopadů je pro všechny společnosti působící na trhu s nemovitostmi či v oblasti investic nedílnou součástí podnikání. Daně totiž významně ovlivňují ziskovost jednotlivých investic a opomenutí daňových dopadů či nevhodné strukturování nemovitostních transakcí může způsobit významné ztráty. Sektor nemovitostí regulují speciální legislativní normy a při daňovém poradenství je nutné tato specifika zohlednit. Zdánlivě jednoduché transakce může nečekaně zkomplikovat často se měnící legislativa, technicky náročná aplikace řady nejasných předpisů a vysoké daňové sankce. V některých oblastech se navíc významně projevuje vliv evropské legislativy a rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pro úspěšné zvládnutí takto komplexní a složité problematiky jsou nezbytné zkušenosti, použití osvědčených postupů a spolupráce na mezinárodní úrovni. Poskytneme vám daňové poradenství, jež zohlední specifika oblasti nemovitostí a stavebnictví a potřeby vaší společnosti. Nabídneme vám postupy, které mohou přinést daňové úspory nebo snížit daňové riziko spojené s transakcemi. Můžeme vám pomoci například v následujících oblastech: daňové dopady výstavby a problematika zdaňování stavebních společností, daňové důsledky a plánování v oblasti vyvolaných investic, plánování DPH včetně optimalizací při vracení nadměrných odpočtů, využití skupinové registrace k DPH pro dosažení úspor v oblasti cash flow, financování výstavby a spojené daňové dopady včetně nízké kapitalizace, pravidla cen obvyklých při transakcích mezi spojenými osobami (transfer pricing), předakviziční a předprodejní daňové due diligence za účelem identifikace a snížení daňových rizik, daňové zatížení při akvizici nebo odprodeji majetkových a nemovitostních holdingových společností, daňové dopady konkrétní metody financování a oblast nepřímých daní, strukturování dohod o koupi podílů a jednotlivých aktiv, plánování daňového odpisování včetně aspektů technických zhodnocení s ohledem na ekonomické zájmy vlastníků nemovitostí, leasing nemovitostí a související daňové důsledky, využívání českých realitních investičních fondů s ohledem na jejich nižší daňovou sazbu u daní z příjmů, daňové důsledky pobídek pro nájemce včetně klientských změn (fit-outs), daňové plánování v oblasti majetkových daní či daní z převodu. Můžeme také částečně nebo úplně převzít úlohu vašeho oddělení, které odpovídá za daňovou problematiku. Díky vhodné kombinaci lidských zdrojů, odborných znalostí a technického vybavení vám pomůžeme zefektivnit především tyto činnosti: zastupování při daňových kontrolách a sporech se správci daně (odvolání, soudní spory), přiznání k dani z příjmů právnických osob, DPH nebo jiným daním, vedení daňové evidence či účetnictví. Díky správně nastavené struktuře a při využití možností daných daňovou legislativou můžete snížit své celkové daňové náklady a získat trvalé daňové úspory. Při plánování budoucích transakcí ověříte výši daňových nákladů, a vyhnete se tak nepříjemným překvapením. Snížíte riziko daňových doměrků. Díky dostatečné podpoře při daňových kontrolách se zkrátí jejich délka. Zvýší se vaše jistota v daňové oblasti a omezí se nejistoty, které by mohly ztěžovat vstup nových investorů do vaší společnosti. Využitím outsourcingu ušetříte prostředky, které byste museli vynaložit při zaměstnávání vlastního daňového specialisty na plný úvazek. 8 Služby pro realitní a stavební společnosti

9 Management Consulting Nutnou podmínkou úspěšné realizace vašich projektů je objektivní posouzení současného trhu s nemovitostmi. Známe chování jeho jednotlivých subjektů v době překonávání recese, a můžeme vám proto poskytnout specifické služby zaměřené na obchodně-finanční plánování a hodnocení ekonomických přínosů konkrétních projektů ve všech segmentech trhu. Díky nim se zvýší objektivita vašich rozhodnutí a tím i vaše schopnost uspět v konkurenčním prostředí trhu, na němž bude v nadcházejícím období nabídka a poptávka v mnohem větší rovnováze. Provedeme průzkum trhu pro širokou škálu developerských projektů, analyzujeme současný trh z hlediska nabídky a poptávky a jejich trendů v relevantním segmentu a spádové oblasti, definujeme jejich důsledky pro projekt. Připravíme kompletní obchodní a finanční studii proveditelnosti pro různé typy developerských projektů. Navrhneme postup restrukturalizace nemovitostního portfolia, připravíme strategii jeho rozvoje a správy. Poradíme vám se zavedením facility managementu. Připravíme ocenění nemovitostí a projektů. Zpracujeme studie ekonomického vlivu pro různé developerské projekty. Získáte objektivní pohled na segment trhu relevantní pro váš projekt. Možnost snížení rizik spojených s projektem. Podmínky pro realizaci projektu a jeho umístění na trhu budou nastaveny tak, aby prodej či pronájem proběhl co nejlépe. Budete schopni připravit finanční modely, jež prokážou životaschopnost vašeho projektu. Lepší uplatnění projektu na trhu a jeho prokázaná životaschopnost usnadní vaše jednání s partnery o možnostech a podmínkách externího financování. Propočítáme multiplikační efekty plynoucí jak z vlastní výstavby developerských projektů, tak z jejich následného provozu. Poradíme vám s regenerací a revitalizací tzv. brownfields připravíme koncept a strategii dalšího využití a studii proveditelnosti, budeme spolupracovat se státními institucemi a obecními úřady během přípravné i realizační fáze projektu. Zhodnotíme možnosti využití podpory fondů Evropské unie identifikujeme příležitosti pro čerpání dotací na developerské projekty, připravíme žádosti včetně povinných a nepovinných příloh podle metodiky konkrétního operačního programu, budeme vám asistovat při jednáních s odpovědnými úřady, dohlédneme na realizační fázi a provedeme finální audit projektu. Služby pro realitní a stavební společnosti 9

10 Transakce a restrukturalizace Pokud má vaše společnost zájem expandovat na stávajících trzích prostřednictvím akvizice nebo vstoupit na nové trhy, vyhledáváte-li nové investiční příležitosti, pokud řešíte financování, diverzifikujete či zmenšujete své majetkové portfolio nebo restrukturalizujete činnosti vaší společnosti a odprodáváte neprovozní aktiva, můžete využít služeb našich zkušených a nezávislých poradců. Analyzujeme realitní a stavební trh. Identifikujeme investiční příležitosti. Pomůžeme vám identifikovat a vybrat kupce nebo akviziční cíl. Připravíme prodej (strukturování transakce, strategie prodeje, finanční proveditelnost). Sestavíme marketingové materiály. Poradíme vám s financováním (term sheet, vyjednávání s bankami). Získáte podporu během všech fází vašeho projektu, ať už se jedná o akvizici, nebo o prodej. Usnadní se vaše jednání s bankami ohledně financování plánovaných projektů či chodu vaší společnosti. Snížíte rizika týkající se finančních aspektů vašich projektů. Budete moci využít rozsáhlé znalosti a zkušenosti kvalifikovaných odborníků z celé mezinárodní sítě poradenských společností KPMG a jejich kontakty na realitním trhu. Provedeme restrukturalizaci (nezávislá analýza současného stavu, finanční a provozní restrukturalizace, krizové řízení likvidity, odprodeje). Zajistíme řízení transakce. Oceníme nemovitosti či společnosti. Zrevidujeme finanční klauzule smluv o koupi a prodeji. Analyzujeme rozvahu k datu transakce dle požadavků smlouvy o koupi a prodeji. Provedeme due diligence nemovitostních a stavebních společností, přičemž se zaměříme na rizikové oblasti specifické pro: investice v realitním sektoru: kvalita tržeb a zisků z pronájmu, návratnost poplatků za služby od nájemců, inkaso pohledávek od nájemců a řízení úvěrového rizika, pořizovací náklady majetku a kapitalizace výdajů spojených s výstavbou, identifikace budoucích závazků, daňová rizika (tax exposures), řízení rizik spojených se směnnými kurzy, transakce mezi propojenými osobami, investice v sektoru stavebnictví: moment realizace tržeb, procento dokončenosti a ziskovost po zakázkách, pohledávky od zákazníků a zádržné. 10 Služby pro realitní a stavební společnosti

11 Právní služby Ať již vystupujete na straně prodávajícího, kupujícího, nebo investora, připravíme či zrevidujeme pro vás veškerou nutnou transakční dokumentaci. Zohledníme při tom všechny možnosti a úskalí, které přinesla rekodifikace soukromého práva v oblasti nemovitostí a financování. V souvislosti se změnami fungování katastru nemovitostí provedeme právní due diligence nemovitostí i nemovitostních společností a můžeme vás zastupovat před příslušnými orgány v rámci správního řízení. Připravíme, popř. zrevidujeme transakční dokumentaci, tedy zejména: kupní a zajišťovací smlouvy, podklady pro financování projektů a úvěrovou dokumentaci, Vaše transakční a projektové dokumentace nebudou mít právní vady. Sníží se riziko neplatných nabývacích a vlastnických titulů. Budete moci využívat naše know-how v oblasti nové legislativy a nových možností s ní souvisejících. podání a žádosti ke správním orgánům. Poradíme vám v nájemních vztazích. Provedeme právní due diligence, zejména prověření nabývacích a vlastnických titulů. Implementujeme do všech procesů změny související s přijetím nové legislativy. Zastoupíme vás ve správních a ostatních řízeních před orgány veřejné moci (soudy, správní orgány). Služby pro realitní a stavební společnosti 11

12 Kontakt Pavel Kliment Partner odpovědný za služby pro realitní a stavební společnosti T: E: Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby byly poskytované informace přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech liability partnership and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. All rights reserved. The KPMG name, logo and cutting through complexity are registered trademarks or trademarks of KPMG International. Označení KPMG Česká republika zahrnuje všechny právní entity spojené s činností KPMG v České republice. Design a produkce KPMG Česká republika, s.r.o. Vytištěno v České republice květen 2014

Služby pro sektor dopravy

Služby pro sektor dopravy Služby pro sektor dopravy Kudy vede cesta? kpmg.cz Celý svět je v pohybu a firmy, které působí v dopravním sektoru, s ním. Odvětví dopravy tvrdě zasáhla hospodářská recese čelí nejen legislativním a daňovým

Více

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz

Vedení účetnictví a mzdové agendy kpmg.cz Vedení účetnictví kpmg.cz KPMG v České republice Oddělení Vedení účetnictví společnosti KPMG Česká republika poskytuje služby finančního, manažerského a mzdového účetnictví včetně souvisejících poradenských

Více

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice

Management Consulting. Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie. kpmg.cz. KPMG v České republice Management Consulting Zvyšování podnikatelské výkonnosti Informační technologie kpmg.cz KPMG v České republice Úspěšná společnost musí být flexibilní, efektivní a výkonná. Pomohou jí k tomu změny, které

Více

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz

Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz Služby pro potravinářství a nápojářství kpmg.cz 1 Služby pro potravinářství a nápojářství Služby pro potravinářství a nápojářství Jak přežít v dynamicky se měnícím prostředí? Potravinářský průmysl můžeme

Více

Služby pro Trh spotřebního zboží

Služby pro Trh spotřebního zboží Služby pro trh spotřebního zboží Trh spotřebního zboží Společnosti podnikající v České republice na trhu spotřebního zboží musejí v současné době rychle reagovat na řadu výzev a problémů: mění se a rostou

Více

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz

Maloobchod a odbyt. Kde hledat jistotu? kpmg.cz Maloobchod a odbyt Kde hledat jistotu? kpmg.cz Znatelné zpomalování tržeb v maloobchodě ovlivňuje vývoj a současný stav samotného sektoru. Spotřebitelé již neutrácejí bez rozmyslu, mají totiž své individuální

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING)

Title here. Daňové poradenství FÚZE A AKVIZICE ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZDANĚNÍ FYZICKÝCH OSOB PŘEVODNÍ CENY (TRANSFER PRICING) Daňové poradenství SECTORS AND THEMES Title here Additional information kpmg.cz in Univers 45 Light 12pt on 16pt leading kpmg.com OUTSOURCING DAŇOVÝCH SLUŽEB ZDANĚNÍ PRÁVNICKÝCH OSOB Credits and authors

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Daňové poradenství kpmg.cz

Daňové poradenství kpmg.cz Daňové poradenství kpmg.cz KPMG v České republice Daňové poradenství Daně jsou nedílnou součástí podnikání každé společnosti, od velkých či středních firem až po drobné živnostníky. Český daňový systém

Více

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních

Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních Novela zákona o účetnictví a prováděcích právních předpisů 30. března 2011 Peter Čakan Obsah Obsah Strana Změny v zákoně o účetnictví 2 Správní delikty a sankce 3 Změny ve vyhlášce č. 500/2002 Sb. 4 1

Více

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku

Banking Executive Survey 2014 Výsledky za Českou republiku Výsledky za Českou republiku Zdeněk Tůma, Partner odpovědný za služby pro finanční sektor, KPMG Česká republika Praha 2014 1 Ačkoli se ekonomická situace zlepšila, jsou čeští bankéři konzervativnější než

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

O skupině Schaffer & Partner

O skupině Schaffer & Partner O skupině Schaffer & Partner Schaffer & Partner je mezinárodně činná skupina daňových poradců, auditorů a advokátů. Kancelář v Norimberku byla založena již v roce 1987 a v současné době tvoří mezinárodní

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh

Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh Současná daňová problematika a její dopad na nemovitostní trh KPMG ČR 21. února 2008 DAŇOVÉ PORADENSTVÍ Daňová reforma Pozitiva daňové reformy snížení daňových sazeb u právnických osob 19 %, u fyzických

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012

Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech. 21. červen 2012 Status vysoce účinné KVET malého výkonu v České republice Manažerské shrnutí Cogen Czech 21. červen 2012 1 Manažerské shrnutí Vysoce účinná KVET malého 1 výkonu přináší podstatné benefity českému energetickému

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava

asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava business process outsourcing asbgroup.eu Praha. Varšava. Bratislava vedení účetnictví. finanční reporting. trust management. správa společností. shelf společnosti. mzdové a personální poradenství. likvidace

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti

Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Share vs. Asset Deal Účetní a daňové souvislosti Roman Ženatý Duben 2009 Asset deal Prodej samostatné nemovitosti Prodej podniku + závazky Daň z příjmů Daň z převodu nemovitostí DPH Odpisová základna =

Více

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu

Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Jak dobře prodat nebo správně koupit firmu Petr Kříž 1. října 2014 EY ve světě V 95 zemích světa máme k dispozici síť více než 10 000 odborníků na transakční poradenství, kteří mají zkušenosti s transakcemi

Více

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby

Úvod. Kvalita, profesionalita, důvěra. Poradenství pro malé i velké investory. Komplexní služby Úvod Kvalita, profesionalita, důvěra Díky 15 letům působení v mezinárodních realitních poradenských společnostech máme rozsáhlé zkušeností s investováním do komerčních nemovitostí a s realizací realitních

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Řešte důležitější věci..

Řešte důležitější věci.. Řešte důležitější věci.. Rozvoj firmy, získávání nových zákazníků, golf.. O účetnictví a daňové otázky, včetně kompletní agendy mzdové účtárny se profesionálně postaráme za Vás. Společnost Account CB s.r.o.

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu

Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu Daňové novinky od 1. ledna 2014 Setkání interních auditorů z oblasti průmyslu 7. března 2014 Jiří Vrzal Agenda 1. Novinky v DPH 2014 2. Daně z příjmů 3. Dědění, darování, změny v daňovém řádu 4. Novela

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi?

Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Prodat, nebo dále rozvíjet akvizicemi? Miroslav Bratrych ČR Co dál s úspěšnou rodinnou firmou II. Odborná konference, 13. června 2013, Ostrava Co říkají podnikatelé o rozvoji firem? 36% plánuje letos M&A

Více

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti.

Úvodní slovo. NetBusiness Vám přínáší inovativní metody, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Chcete patřit mezi nejúspěšnější? NetBusiness Vám přináší inovativní metody obchodního poradenství, díky kterým získáte nové zákazníky a zvýšíte obrat Vaší společnosti. Úvodní slovo Naším cílem je vždy

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Závěrečná zpráva 4. etapy

Závěrečná zpráva 4. etapy Organizační, procesní a ekonomický audit KPMG Česká republika, s.r.o. 2008 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost

SVJ (92,7 %) Stabilita a tradice. Zodpovědnost Vážená paní, vážený pane, děkujeme, že jste oslovili naší společnost při výběru správce Vaší nemovitosti. V následujícím textu si dovolujeme shrnout důležitá fakta, kterých si na naší společnosti vážíme

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele

Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele Řešení a důsledky nesplácených pohledávek pro věřitele PwC Agenda 1. Současná situace a vývoj nesplácených pohledávek 2. Současná praxe pohledávek 3. Optimalizovaný proces pohledávek 4. Komplexní přístup

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy?

Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? Jak dále rozvíjet střední a malé firmy? (Jiný úhel pohledu na fúze, akvizice a restrukturalizace) 21. října 2014 Obsah 1. Představení AK SAMAK 2. Růst firmy a corporate governance 3. Organický růst: restrukturalizace

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha

dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha Financování a poradenství pro projekty dotované z EU III. Národní setkání starostů, primátorů a hejtmanů Hotel Artemis, Praha 10.6.2008 Obsah Co C mohu od banky vyžadovat? Jak sladit dotaci s úvěrem? Jak

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace

Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Seminář pro Českou Asociaci Treasury a Českou asociaci pro finanční řízení Vybrané otázky úvěrové a zajišťovací dokumentace Robert David 27. listopadu 2014 1a. Vybrané otázky standardní uvěrové dokumentace

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 18. srpna 2006 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 Praha dne 18. srpna 2006 1. Základní údaje Obchodní jméno : Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16 Právní forma : Akciová společnost zapsána v obchodním rejstříku

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

OCENÍME. téměř COKOLIV

OCENÍME. téměř COKOLIV OCENÍME téměř COKOLIV audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family office > oceňování > audit > daně > účetnictví > mzdy > podnikové poradenství > family of c > Olomouc > Praha > Liberec

Více

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce

Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Pročse polovina transakcí nepovede aneb jak být v té úspěšnějšípůlce Jan Dvořák, ČR Jan Hladký, Legal Co dál s úspěšnou rodinnou firmou? Odborná konference, 14. listopadu 2012, Brno Agenda Nálada na M&A

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

Nové Top Level Domény

Nové Top Level Domény Nové Top Level Domény Rizika a příležitosti pro ČR Praha, 14.6.2011 0 Národní domény a obecné domény nejvyšší úrovně Dva typy domén: Národní domény: cctld (.cz,.de,.ru) Obecné domény: gtld (.com,.biz,.org)

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ PRODEJ, KOUPĚ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ Zajišťujeme veškeré dokumenty a listiny potřebné k prokázání vlastnických vztahů k nemovitosti. Prověřujeme možnosti vlastníka nakládat s nemovitostí, ověřujeme existenci

Více

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.

Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora. 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Důvody odlišných požadavků na financování z pohledu FKI jako investora 18.1.2011 Pavel Doležal AVANT Fund Management investiční společnost, a.s. Overview Zájmy klienta investora FKI Zájmy financující banky

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více