Novinky v očkování ve světě. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v očkování ve světě. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD."

Transkript

1 2007 Novinky v očkování ve světě prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., PhD.

2 Ty jsi z Francie? Jé. Ty máš tak hezké oči. Vážení, chystáme Vážení, chystáme se se do Paříže! Buď virem, uvidíš svět 2

3 Ideální vakcína budoucnosti 1-dávkové schéma Aplikace přirozenou cestou (perorálně) Areaktogenní S celoživotní imunitou po aplikaci Volně kombinovatelná Obsahuje minimum aditivních látek 3

4 Vakcína obsahuje Antigen stimulující imunitní odpověď Aditiva (imunogenita x reaktogenita x délka protekce) Minerální nosiče Adjuvans (AS04, MPL, MF59) Substance pro inaktivaci mikroorganismů Antibiotika Některé přísady z výrobního procesu (často indukují nežádoucí reakce) Stabilizátory 4

5 Nové cesty aplikace i.m. i.d. s.c. Perslizniční (jednodušší aplikace, redukované nežádoucí účinky, potenciál pro četnější boosterování) p.o. inhalační Nanotechnologie 5

6 6

7 7

8 Nové aplikační metody Gelová vakcína proti chřipce Listy Aloe vera chemicky čistý prášek v kombinaci s chřipkovou vakcínou Aplikace do nosu (efektivní absorbce) Bezjehelný systém K. A. COUCH - ICAAC 07, abscesy po aplikaci NIVS 8

9 Závěry I. 9

10 Závěry I. 10

11 Nanotechnologie Mikropyramidy zvětšené 750x (křemík) 11

12 Předpoklad zavádění vakcín K dispozici > 2011 HIV/AIDS Budoucnost Malaria TB Ne zcela využívané vakcíny Příležitosti YF Influenza JE Rubella Cholera Typhoid Hib (conj) HepB Dengue Mening (conj) HPV Rotavirus Pneumo (conj) Tradiční EPI Diphtheria Pertussis Tetanus Polio Measles Nedokončený problém // // Upraveno podle WHO

13 Vybrané aspekty zavádění nových vakcín rozhodovací proces Specifická epidemiologická situace Zavádění národně verifikovaných schémat Stanovení cílů u infekčních onemocnění Farmako-ekonomická analýza (založená na lokálních ekonomických datech) Snaha sblížit národní kalendáře v rámci EU 13

14 Pneumokoky

15 Země USA USA Incidence IPO Věk <12 měsíců měsíce <5 - <6 let Incidence na VB, Dk, F, Sp Belgie Rakousko <24 měsíců <60 měsíců <24 měsíců <60 měsíců Hausdorff a kol., 2000, Vergison a kol

16 Celosvětová situace Q, BC Velká Británie Švýcarsko Holandsko Norsko Lucembursko Belgie Itálie (75%) Řecko Německo Francie USA Kanada Austrálie Katar Kuvajt UAE (66%) 16

17 Celosvětová situace rizikové skupiny nebo region Španělsko Mexiko 17

18 Celosvětová situace plánované zavedení Kypr Irsko Dánsko Švédsko Kostarika Panama Nový Zéland 18

19 PNC7 Evropská strategie Univerzálně (16) Rizikové sk. (6) Ne (8)

20 PNC7 univerzální programy (7) (9)

21 Příloha č.. 1 Vyhl.. 537/2006 sb. Indikace očkovo kování konjugovanou pneumokokovou vakcínou u dětíd 1. Primárn rní defekty imunity s klinickým projevem: poruchy tvorby imunoglobulinů,, T lymfocytů,, fagocytózy a komplementu. 2. ZávaZ važné sekundárn rní imunodeficity,, zejména hemato- onkologická a onkologická onemocnění po CHT, transplantace orgánů,, HIV. 3. Asplenie funkční i anatomické u dětíd před dovršen ením druhého ho roku věku. v 4. Transplantace kmenových hemopoetických buněk. 5. Chronická plicní onemocnění,, zejména vrozené vady a poruchy respiračního traktu, bronchopulmonáln lní dysplazie. 6. Recidivující otitidy v rozsahu 4 ataky a více v za rok. 7. Pacienti s kochleárn rními implantáty ty a likvoreou. 8. Pacienti po prodělaných bakteriáln lních meningitidách a septikémi miích. 21

22 Zavádění pneumokokové vakcíny do plošného kalendáře Schéma x E. MILLER, ESPID 2007 * Randomizovaná studie (+ MCC), 2006 * 390 dětí, 6 skupin * 2/3 nebo 2/4 schéma Výsledky: Výhodnější 2/4 schéma, Omezená protilátková odpověď: 6B, 23F 22

23 Prevenar aktuáln lní diskuse Booster po 2. i 3. dávce d téměřt identická hladina protilátek!!! tek!!! Dagan ICAAC

24 IPO - Distribuce serotypů ČR Věk 0-2 roky 2-5 let 5 + Dominující serotypy 6B 4, 6B, 7F, 18C 4, 7F, 8, 9N, 10A, 11A Motlová,

25 Nepřímý efekt mechanismus ochrany Vnímaví 25

26 Nepřímý efekt mechanismus ochrany Vnímaví Imunní 26

27 Účinnostní profil proti VT pneumokokovým onemocněním u dětí a dospělých Estimated Cases/100, Průměr Average za for 1998 and a 1999 Prelicenční ( ) Postlicenční (2003) 94% Redukce Average Incidence of Vaccine Serotype IPD per 100,000 Population Průměr za 1998 a 1999 (>50 let věku) Prelicenční ( ) Postlicenční ( ) 55% Redukce 2003 MMWR. 2005;Vol: 54(No. 36):

28 Závěr Očkování proti pneumokokům m konjugovanou vakcínou Priorita očkovaco kovacího kalendáře Snížen ení IPO přímo p i nepřímo Snížen ení incidence pneumonií a otitis media Potlačen ení nosičstv ství v nosohltanu Pokrytí dominantních sérotypů % Potlačen ení cirkulace dominantních typů Fenomén replacementu Booster PCV PPV Role PPV v chřipkových pandemiích 28

29 HPV

30 Efekt cervikáln lního skríningu 120 Věkově specifická incidence karcinomu dělod ložního čípku v Brazílii a ve Velké Británii Incidence/ Brazil UK Věk Ferlay J et al. Globocan IARC

31 Dopad očkovo kování sociáln lních skupin (15-49) 9,0% 8,5% 8,0% 7,5% 7,0% 6,5% 6,0% 5,5% 5,0% na prevalenci papilomaviru u žen Doba v letech Očk. všech Očkování pouze žen Očkování vysoce rizikových Očkování vysoce rizikových žen Elbasha E, Dasbach E. Symposium on HPV : vaccines and immunotherapies. July Robinson College, University Of Cambridge, England

32 Individual patient level data Figure 6: lifetim e risk of cancer no screening - no vaccination no screening - vaccination screening (every 3 years from 25 to 60) + no vaccination screening & vaccination Lifetime risk for CC for individual patients age at vaccination 32

33 2003 Populační strom

34 Karcinom dělod ložního čípku ČR věkově-specifická incidence a úmrtnost Incidence/ incidence , ,6 32,7 37,7 34,2 29,5 27,9 31,2 27,9 29,6 mortalita ,3 0,9 2,9 2,6 6,9 8,3 11,3 9,9 20,9 10,7 17,5 31,4 Věková skupina Zdroj: ÚZIS ČR 34

35 Přístup k plošnému očkování proti HPV ve vybraných zemích Evropy Stát Doporuč. Věková skupina Stát Doporuč. Věková skupina Belgie Ano (1 kohor.) Maďarsko Ne - Bulharsko Ne - Německo Ano Česká rep. Ne 12 Nizozemí Ne - Dánsko Ano 12 Norsko Ano Estonsko Ne - Polsko - - Finsko - - Portugalsko Ne Ne Francie Ano 14 Rakousko Ano D, Ch před sex. živ. Island Ne - Rumunsko Ne - Irsko Ne - Řecko Ano Itálie Ano 11 Slovensko Ano 11 Kypr Ne - Slovinsko Ne - Litva Ne - Španělsko Ano Lotyšsko Ne - Švédsko Ne - Lucembursko Ano Velká Británie Ano Zdroj: Projekt Venice

36 HPV ICAAC IX/2007 Chicagu Zkřížená protektivita u vakcíny MSD proti CIN2/3 nebo AIS (adenocarcinoma in situ) Soubor více než 9000 subjektů účinnost proti HPV 31 a 45 62%, proti HPV 31, 33, 45, 52 nebo 58 43%. proti 10 typům, které nejsou kryty vakcínou (31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58 nebo 59) 38% procentní redukce Těchto 10 typů odpovídá za přibližně 20% karcinomů čípku Brown D. HPV Type 6/11/16/18 Vaccine: First analysis of cross-protection against persistent infection, CIN and AIS caused by oncogenic HPV types in addition to 16/18. ICAAC, Chicago,

37 HPV Interim analýza studie PATRICIA (GSK) žen (15-25 let), 23 případů Účinnost 90% proti CIN2+ Statistická významnost pouze 16, 18 hraniční Smíšené infekce Post hocanalýzy Paavonen J at el. "Efficacy of a prophylactic adjuvanted bivalent L1 virus-likeparticle vaccine against infection with human papillomavirus types 16 and 18 in young women: an interim analysis of a phase III double-blind, randomised controlled trial." The Lancet 2007; DOI: /S (07)

38 Rotaviry

39 IS případy 31 po dávce 1 nebo 2 do konce follow-up (2-3 měsíce po dávce 2) a všechny IS případy Placebo RIX 4414 > 30 dnů do konce f/up (po dávce 1 nebo 2) 9 3 Celkem IS případů (po dávce 1 nebo 2 do konce f/up) 16 9 Relativní Riziko 0.56 (0.25; 1.24) p=0.159 Risk Difference -2.23/10,000 (-.5.70;0.94) Ref: Vesikari T et al. ESPID 2005, abstract 31 39

40 Cíl EuroRota Studie hodnotí účinnost živé orální oslabené rotavirové vakcíny Rotarix v prevenci rotavirových gastroenteritid v průběhu prvních dvou let života u dětí vybraných zemí EU (Česká republika, Finsko, Francie, Itálie, Německo a Španělsko). Human rotavirus vaccine is highly efficacious against rotavirus gastroenteritis during first two years of life in European infants: results of a randomised doubleblind controlled study T. Vesikari, A. Karvonen, R. Prymula, a kol, Lancet v tisku. 40

41 Metodika I. Randomizovaná, dvojitě slepá, placebokontrolovaná studie v 6ti zemích Evropy Zdravé děti obdržely 2 orální dávky Rotarix (N=2572) nebo placebo (N=1302) krátce před nebo během trvání RV sezóny, paralelně s ostatním rutinním dětským očkováním Aktivní follow-up GE epizod od dávky 1 ve věku 6 14 týdnů do přibližně 24 měsíců věku 41

42 Metodika II. GE definována jako průjem ( 3 více stolic řidčích než běžně/24 hodin), s nebo bez zvracení Závažnost RVGE hodnocena na 20-bodové Vesikariho škále (závažné 11) 1 Vzorky stolice analyzovány na RV metodou ELISA a typizovány RT-PCR 1 Ruuska T, Vesikari T. Scand J Infect Dis

43 Graf 1 Sezónní distribuce RVGE (2 (2 týdny po po dávce 2 do do konce rotavirové epidemické sezony) RIX4414 placebo Jan-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Aug-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dec-05 Jan-06 Feb-06 Mar-06 Apr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Number of RVGE episodes per 1000 subjects Start date of the RVGE episodes

44 Serotypově-specifická účinnost vakcíny (od 2 týdnů po-dávce 2 do konce 2. rotavirové sezony: ATP kohorta) Účinnost vakcíny (%) % [83, 94] 73% [63, 81] 96% [90, 99] 88% [79, 93] 0 Jakákoliv GE Jakákoliv Any RVGE GE Závažná GE GE Severe RVGE G1 type All non-g1 types 44

45 Serokonverze a GMC po vakcinaci Rotarixem Věk v měsících 1. a 2. d 2,3 2,3 2,4 3,4 3,5 3,5 Země Francie Německo Španělsko ČR Itálie Finsko Celkem N SC % (95%CI) 84.3 (74.7,91.4) 82.1 (75.1,87.7) 85.5 (79.6,90.2) 84.6 (78.5,89.5) 92.3 (64.0,99.8) 94.6 (90.0,97.5) 86.5 (83.9,88.8) GMC µg/ml (95%CI) (126.4,261.6) (126.0,218.9) (123.4,198.0) (118.9,195.4) (80.5,522.7) (325.9,521.2) (175.2,222.0) T. Vesikari, A. Karvonen, R. Prymula,., ESPID 2006 T. Vesikari, A. Karvonen, R. Prymula,., ESPID

46 Rota I. 2 orální dávky Rotarix nabízejí vysokou protekci proti jakékoliv a závažné RVGE ve 2 RV epidemických sezónách u evropských dětí - 79 % (73-84 %) proti jakékoliv RVGE, - 90 % (85-94 %) proti závažné RVGE, - 96 % (84-99 %) proti rotavirové hospitalizaci. Vysoký stupeň ochrany proti závažným RVGE vyvolaným G1 typem (96%) a non-g1 typy (88%). 2 orální dávky Rotarix redukují počty hospitalizací pro závažné GE z jakékoliv příčiny o 72%. 46

47 Rota II. Vylučování viru po očkování (Rotarix) Studie Finsko a Thajsko 26,5% a 25,6% - živý virus Studie Finsko a Thajsko 58% a 56% - antigen Debrus a kol. ICAAC,

48 48

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013

Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 Vývoj očkovacího kalendáře v ČR IX. Hradecké vakcinologické dny 3. - 5.10.2013 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP PLDD Vývoj očkování před rokem 1945 Očkování proti neštovicím

Více

11. národní očkovací den České republiky

11. národní očkovací den České republiky Pracovní skupina pro očkování při České pediatrické společnosti pořádá 11. národní očkovací den České republiky pod záštitou hlavního hygienika České republiky MUDr. Michaela Víta, MBA sobota 28. května

Více

Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím 19.3.2013 Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek

Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím 19.3.2013 Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek Očkování rizikových skupin pacientů proti pneumokokovým infekcím 19.3.2013 Medicína po promoci str. 44 PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Roman Chlíbek Souhrn Pneumokoková onemocnění patří stále mezi závažná onemocnění

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Synflorix injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (adsorbovaná) 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2,2 μg. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna dávka

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13 valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS N.: E DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: EPID/OV- 1955/ 1.10.10 /12 VYŘIUJE: MUDr. Martinková, MUDr. Matlerová

Více

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net

Vakcíny a Oèkování. Èlánky ze serveru www.vakciny.net Vakcíny a Oèkování Roèník 2003 Èlánky ze serveru www.vakciny.net Obsah Selhalo očkování proti dávivému kašli?... 2 Jaké bude očkování v roce 2003?... 2 Očkování ve Spolkové republice Německo... 3 Očkování

Více

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra laboratorních metod a informačních systémů Bakalářská práce Vyšetření HPV jako součást prevence karcinomu děložního hrdla

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Prevenar 13 injekční suspenze Pneumokoková polysacharidová konjugovaná vakcína (13-valentní, adsorbovaná). 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR

Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR Aktuální pohled na očkování dětské populace v ČR X. Hradecké Vakcinologické dny 3. října 2014 MUDr. Hana Cabrnochová Česká vakcinologická společnost ČLS JEP Aktuální témata roku 2014 Dosažení vysoké proočkovanosti

Více

Očkování vykazování, úhrady

Očkování vykazování, úhrady Očkování vykazování, úhrady Rozdělení očkování z hlediska úhrad: Úhrada očkování je dána platnou legislativou Vyhlášky 537/2006 a 299/2010 o očkování proti infekčním nemocem, Zákon 48/1997 Sb ve znění

Více

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015

Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 Papillomaviry a HPV typizace (nejen) v roce 2015 D. Konvalinka, J. Mazurová, I. Urbanovská, R. Měch, B. Kubová, J. Šimová, M. Uvírová, J. Dvořáčková CGB laboratoř a.s., Ostrava www.pathology.cz Aktuální

Více

Mýty a omyly v očkování. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Mýty a omyly v očkování. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Mýty a omyly v očkování prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. Mýty a omyly v očkování Úvod Očkování prožívá v posledních desetiletích nebývalý rozvoj. Přibývá nových vakcín, nových indikací k očkování a znalosti

Více

Virové infekce genitálu

Virové infekce genitálu Virové infekce genitálu Tachezy, R. *, Hamšíková, E. *, Roubalová, K. +, Suchánková, A. + * Ústav hematologie a krevní transfuze, Oddělení experimentální virologie, NRL pro papillomaviry, U nemocnice 1,

Více

Aktuální gynekologie a porodnictví

Aktuální gynekologie a porodnictví Aktuální gynekologie a porodnictví Screening karcinomu prsu, situace a perspektivy v České republice Jan Daneš Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Korespondenční adresa: Radiodiagnostická

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX.

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. Pediatrie PRO PRAXI Suppl. A 2011 www.solen.cz ISSN 1803-5892 Ročník 12. Abstrakta KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIX. dny praktické a nemocniční pediatrie 27. 28. května 2011, Hotel NH Olomouc Congress

Více

6. Hepadnaviridae Hepatitis B virus Ano 20-ti stěn Dvojitá šroub. - cirkulární

6. Hepadnaviridae Hepatitis B virus Ano 20-ti stěn Dvojitá šroub. - cirkulární Úvod Karcinom děložního hrdla patří mezi nádory, které lze oprávněně označit jako preventabilní. Jeho předstádia prekancerózy jsou jasně definována a jsme schopni je poměrně jednoduchými metodami diagnostikovat

Více

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči

Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj poptávky po dlouhodobé péči Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 8. 2012 32 Souhrn Poskytování a financování dlouhodobé péče v zemích OECD (II) - uživatelé dlouhodobé péče a vývoj

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování

Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování Odpovědi České vakcinologické společnosti ČLS JEP a jejich členů na časté dotazy v souvislosti s popíráním významu a účinnosti očkování Nejenom na Českou vakcinologickou společnost ČLS JEP, ale také na

Více

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY

Plán opatření při pandemii chřipky vyvolané novou variantou viru NÁRODNÍ PANDEMICKÝ PLÁN ČESKÉ REPUBLIKY - 1 Vypracovali: MUDr. V. Polanecký RNDr. B. Tůmová, DrSc. Předloženo: MZ ČR v listopadu 2000 (první znění plánu) MZ ČR v dubnu 2004 (aktualizace původního textu) Recenzovali: Epidemiologický odbor MZ

Více

Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR

Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Čekacílistina a principy alokace ledvin v ČR Eva Pokorná IKEM Praha Zařazovánípacientů do čekacílistiny na transplantaci ledvin Čekací listina na transplantaci ledviny Principy alokace ledvin Eva Pokorná

Více

Biologická léčba karcinomu ledviny

Biologická léčba karcinomu ledviny 111 Biologická léčba karcinomu ledviny MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha Základem léčby lokalizovaného karcinomu ledviny je operace. Léčba pokročilých a metastazujících

Více

Stanovení protilátek proti parotitidě a interpretace výsledků

Stanovení protilátek proti parotitidě a interpretace výsledků Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Stanovení protilátek proti parotitidě a interpretace výsledků bakalářská práce Autor práce: Kateřina Nusková Studijní program: Specializace

Více

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě

Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla. Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Zdraví plic v Evropě Fakta a čísla Lepší pochopení onemocnění plic a respirační péče v Evropě Veškeré informace uvedené v publikaci Zdraví plic v Evropě fakta a čísla pocházejí z European Lung White Book

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných chorob Jihočeská univerzita V Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta a Centrum prevence civilizačních chorob SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ II ročníku mezinárodní konference Výživa nedílná součást léčby závažných

Více

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12

Elecsys Hepatální markery. Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta. Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 Elecsys Hepatální markery Účinný nástroj pro správné rozhodování podle potřeb pacienta Speciální příloha časopisu Labor Aktuell 01 12 cobas stavebnicový koncept Flexibilní konfigurace - řešení šitá na

Více

Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny

Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny Poliomyelitida stanovisko SZO k zavádění inaktivované vakcíny (zkráceno a přeloženo Hygienickou stanicí hl. m. Prahy) Toto stanovisko bylo uveřejněno ve Weekly Epidemiological Record, 2003, 78 (28): 241-252.

Více