5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář I

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Klíčová role Velké Británie v mezinárodních vztazích v 19. století. Pax Britannica. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 19. století období Pax Britannica (britský mír) obživa hlavně zemědělství, ale na podílu rychle získával průmysl a služby zejména od 2. pol. 19. století průmyslová revoluce rychlý růst obyvatelstva a jeho životní úrovně konzervatismus a liberalismus (klasická politická ekonomie)

4 Pax Britannica Pax Romana, Pax Americana období relativního míru v Evrop a ve sv t Vídeňský kongres, koncert velmocí faktory: ekonomická velmoc námořní velmoc politická velmoc slabá kontinentální Evropa Vídeňský kongres

5 Pax Britannica snaha o rovnováhu sil (diplomacie x vojenská síla) potlačení pirátství a otrokářství ochrana Britů/Evropanů v zámoří oslabování moci ke konci 19. století

6 Doktrína svobodného obchodu vliv klasické politické ekonomie liberalizace vnitřního a zahraničního obchodu 1859 Cobden-Chevalierova smlouva Richard Cobden, John Bright, William Gladstone

7 Merkantilismus uplatňován jako hlavní ekonomická doktrína do průmyslové revoluce stát musí zasahovat do ekonomiky, aby zvyšoval její bohatství Ěmnožství drahého kovuě plynoucí ze zahraničního obchodu = etatismus zahraniční obchod jako hra s nulovým součtem = ekonomický nacionalismus protekcionismus vnitřní obchod podporován kolonie vykořisťovány

8 Kameralismus forma merkantilismu ve střední Evrop idea silného státu a princip pozitivní obchodní bilance větší důraz klade na růst populace obchodní bilance jako bilance práce, není velký důraz na příliv zlata zdrojem bohatství soběstačné zemědělství, na něj je navázán růst průmyslu a obchodu

9 Texty k nastudování (Z) Cain, P. J., Hopkins, A. G. The Political Economy of British Expansion Overseas, The Economic History Review, New Series, Vol. 33, No. 4 (Nov., 1980), pp (Z) Gough, B. M. Pax Britannica: Peace, force and world power. Round Table, Vol. 314, Issue 1 (Apr., 1990), 22 p. (D) O Rourke, K. H. British trade policy in the 19th century: A review article. European Journal of Political Economy, Vol. 16 (2000), pp

10 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

11 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář II

12 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Fungování zlatého standardu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

13 Zlatý standard postupně zaváděn od 70. let 19. století ve většině evropských zemí mechanismus fungování m nové politiky je stanoven zlatý obsah m ny fixní kurz ke zlatu po válce většinou deflační politika (šetření) obnovení fixního poměru dopady negativní pozitivní

14 Teorie zlatého standardu pevn daný zlatý obsah existence m nové autority povinnost vým ny domácí m ny za zlato neomezený vývoz a dovoz zlata nesterilizovat příliv zlata

15 Teorie zlatého standardu Greshamův zákon Humeův zákon deficit obchodní bilance odliv zlata, přebytek OB příliv zlata při větším množství oběživa pokles obsahu kovu v měně, devalvace kurzu měny při menším množství oběživa růst obsahu kovu v měně, revalvace kurzu měny

16 Využití drahých kovů v m nové politice 19. století čistý zlatý standard stříbrný standard bimetalický standard nekryté papírové bankovky 1. sv tová válka postupné rušení zlatého standardu 20. léta snahy o obnovení zlatého standardu zlatý slitkový standard, zlatý devizový standard izolacionismus USA

17 Využití drahých kovů v m nové politice 30. léta devalvace sv tových m n řízený floating devizové kontroly zlato jako pouze mezinárodní rezervní měna zlatý blok, librový blok, dolarový blok léta Brettonwoodský m nový systém aktivní role USA IMF, IBRD

18 Historie zlatého standardu klasický zlatý standard ( ) opuštění zlata a inflace během 1. světové války VB už od roku 1819, USA 1834 (1900) standard zlatého slitku, standard zlaté devizy (mezi válkami) VB a USA jediné země držící zlato jako rezervy ostatní země držely britské libry a americké dolary jako rezervy

19 Historie zlatého standardu Brettonwoodský m nový systém Ě ) americký dolar jako jediná měna vázaná zlato zbytek měn vázán na zlato zprostředkovaně přes USD inflační emise USD nadhodnocení USD směna dolarů za zlato, deficit OB americké PB odliv zlata z USA opuštění zlaté kotvy v roce a 80. léta inflace ve vyspělých ekonomikách

20 Texty k nastudování (Z) Cooper, R. N., Dornbusch, R., Hall, Robert E. The Gold Standard: Historical Facts and Future Prospects. Brookings Papers on Economic Activity,Vol. 1982, No. 1 (1982), pp (Z) López-Córdova, J. E., Meissner, Ch. Exchange-Rate Regimes and International Trade: Evidence from the Classical Gold Standard Era. The American Economic Review, Vol. 93, No. 1 (Mar., 2003), pp (D) Bordo, Michael D., Rockoff, Hugh. Gold Standard as a Good Housekeeping Seal of Approval. The Journal of Economic History, Vol. 56, No. 2, Papers Presented at the Fifty-Fifth Annual Meeting of the Economic History Association (Jun., 1996), pp

21 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

22 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář III

23 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Prom na postavení USA na mezinárodní scén. Dolarová diplomacie.. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

24 Vznik sv tové ekonomiky poslední třetina 19. století na obchodní vým n se podílejí všechny obydlené části světa národní ekonomiky jsou navzájem propojené obchodem centrem západní Evropa a USA (72 % průmyslové výroby) příčiny vzniku

25 Aspekty sv tové ekonomiky rychlý vývoj a rozvoj dopravy 3x vyšší zahraniční obchod prohloubení mezinárodní d lby práce a specializace druhá vlna průmyslové revoluce koncentrace kapitálu a monopoly mezinárodní přesuny Ěkrátkodobéhoě kapitálu

26 Výchozí podmínky pro hospodářský vzestup USA rozšiřování území na úkor indiánů a nákup migrace evropského obyvatelstva průmyslová revoluce od 20. let 19. stol. bavlnářství, železářství, rozvoj dopravy občanská válka Ě ) 1862 Homestead Act, zrušeno otroctví na severu

27 Faktory hospodářského vzestupu geografické, přírodní podmínky Ěsurovinyě liberalismus ve vnitřní politice a obrovský vnitřní trh celní protekcionismus přist hovalectví Ěpříliv kvalifikovaného obyvatelstvaě

28 Faktory hospodářského vzestupu příliv kapitálu ze zahraničí minimální výdaje na armádu a obranu centrum technického pokroku budování a rekonstrukce infrastruktury Ěželeznice, školstvíě

29 Pozlacený v k průmyslové revoluce pozlacený v k , 1873 a 1893 hospodářské krize od 1870 železniční boom od 1870 kartelizace podnikatelského sektoru rozvoj energetiky a zdrojů energie 1913 založení FED růst průmyslové výroby 10x 1894 výroba 1/3 světové produkce v průmyslu do 1. sv. války dlužnické postavení vůči Evrop

30 Souvislosti průmyslové revoluce v USA laissez faire, kartelizace ekonomiky, inflace, sociální nerovnost, rasové problémy ukončení otroctví na Jihu, Jih nuceně industrializován přesun průmyslových center k Velkým jezerům (jih a západ) nejdynamičt jší odv tví mnohé investice za účasti státu především v infrastruktuře rozvoj inovací ve výrobě, managementu - Ford kolem r nejprůmyslov jší zem

31 USA v mezinárodním obchod izolacionismus vůči světu protekcionismus v zahraničním obchodě open door policy změna v zahraničně obchodní politice během 1. světové války Fordney-McCumber Act Smoot-Hawley Tariff Act politika ožebračování svého souseda Reciprocal Trade Agreements Act

32 Dolarová diplomacie zejména za prezidenta Howarda Tafta styl zahraniční politiky vůči zemím v Latinské Americe a východní Asii politika flag follows investor snaha o v tší stabilitu ve sféře vlivu USA podpora obchodu a investic v zámoří stát pomocí své ekonomické, politické, vojenské moci zajišťuje investice, půjčky svých občanů v zahraničí zpětně i využívání amerického kapitálu pro zásahy v dané zemi začátek již za T. Roosevelta rozšíření Monroeovy doktríny

33 Texty k nastudování (Z) Howe, F. E. Dollar Diplomacy and Financial Imperialism under the Wilson Administration. Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 68, America's Changing Investment Market (Nov., 1916), pp (Z) Lake, D. A. International Economic Structures and American Foreign Economic Policy, World Politics, Vol. 35, No. 4 (Jul., 1983), pp (D) Stein, A. A. The Hegemon's Dilemma: Great Britain, the United States, and the International Economic Order. International Organization, Vol. 38, No. 2 (Spring, 1984), pp

34 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

35 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IV

36 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Reparace po první sv tové válce. Návrat ke zlatému standardu.. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

37 Politické důsledky 1. sv tové války ochlazení mezinárodních vztahů Versaillesko-washingtonský systém zánik 4 monarchií a vznik politicky nestabilních nástupnických států 1919 založení Společnosti národů ĚLeague of Nations) radikalizace západních společností rozšíření prvků sociálních systémů

38 Versailleský systém Pařížské mírové smlouvy Smlouva z Versailles Německo, Smlouva ze Saint-Germain Rakousko- Uhersko, Smlouva z Neuilly Bulharsko, Smlouva z Trianonu Maďarsko, Smlouva z Sèvres Turecko,

39 Washingtonský systém signatáři dohoda o odzbrojení, k zamezení dalších kol zbrojení, demilitarizace Pacifiku dohoda o poměru sil v bitevních lodích regulace velikosti bitevních a letadlových lodí a křižníků, zákaz výstavby bitevních lodí na 10 let USA v paritě s Velkou Británií, Japonsko nebo Francie nespokojeny s limitem tonáže

40 Ekonomické důsledky 1. sv tové války ztráty na vojenských a civilních obětech škody na zdrojích, výrobních kapacitách, nedostatek pracovních sil v tší úloha státu v ekonomice, růst zadlužení státu útlum sv tové ekonomiky pokles průmyslové produkce

41 Ekonomické důsledky 1. sv tové války ztráta zahraničních trhů složité vztahy mezi dlužníky a v řiteli USA ekonomickým vít zem poválečný hospodářský boom a krize, vysoká míra inflace

42 Reparace největší dlužníci Francie, Německo největší věřitelé USA, Velká Británie Německo 11 věřitelů, USA 16 dlužníků Německo důsledky

43 Návrat ke zlatému standardu snahy o obnovení zlatého standardu nedostatek drahých kovů v Evropě zlatý slitkový standard zlatý devizový standard nestabilita

44 Texty k nastudování (Z) Albrecht-Carrie, R. Versailles Twenty Years After. Political Science Quarterly, Vol. 55, No. 1 (Mar., 1940), pp (Z) Trachtenberg, M. Versailles after Sixty Years. Journal of Contemporary History, Vol. 17, No. 3 (Jul., 1982), pp (D) Eichengreen, B. Historical Research on International Lending and Debt. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 5, No. 2 (Spring, 1991), pp

45 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

46 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář V

47 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Izolacionismus USA 20. let, důsledky pro mezinárodní finanční a zbožové toky.. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

48 USA ve 20. letech ve sv tové ekonomice protekcionismus před 1. světovou válkou po 1914 největší světový vývozce, investor a věřitel zejména v Jižní Americe, Evropě poválečná recese politika izolacionismu (pokračování Monroeovy doktríny) 1922 Fordney McCumberův celní sazebník dopad na obchod s Evropou, reparace hospodářský boom

49 Role USA při revizi reparací 1924 Dawesův plán 1929 Youngův plán

50 Role USA při revizi reparací 1931 Hooverovo moratorium 1932 konference v Lausanne

51 Texty k nastudování (Z) Cooper, R. N. Fettered to Gold? Economic Policy in the Interwar Period. Journal of Economic Literature, Vol. 30, No. 4 (Dec., 1992), pp (Z) Frieden, J. Sectoral Conflict and Foreign Economic Policy, International Organization, Vol. 42, No. 1, The State and American Foreign Economic Policy (Winter, 1988), pp (D) Temin, P. Transmission of the Great Depression. The Journal of Economic Perspectives, Vol. 7, No. 2 (Spring, 1993), pp

52 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

53 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VI

54 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Protekcionismus b hem Velké hospodářské krize.. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

55 Sv tová ekonomika b hem 30. let USA nepřijaly roli světového hegemona hospodářský pokles zejména přes mezinárodní obchod propad zahraničního obchodu omezení pohybu kapitálu splácení dluhů pouze ve zlatě či devizách, nikoli zbožím nestabilita měnového systému politika ožebračování bližního svého vytváření zlatých bloků 1936 Tripartitní dohoda

56 USA ve 30. letech ve sv tové ekonomice 1930 Smoot-Hawleyho celní sazebník 1931 Hooverovo moratorium 1933 odstoupení od zlatého standardu 1933 konference v Londýně 1936 Tripartitní dohoda

57 Snahy o obnovení zlatého standardu dolarový blok zlatý blok šterlinkový blok

58 Texty k nastudování (Z) Oye, K. A. The Sterling-Dollar-Franc Triangle: Monetary Diplomacy World Politics, Vol. 38, No. 1 (Oct., 1985), pp (Z) Gourevitch, P. A. Breaking with Orthodoxy: The Politics of Economic Policy Responses to the Depression of the1930s. International Organization, Vol. 38, No. 1 (Winter, 1984), pp (D) Estevadeordal, A., Frantz, B., Taylor, A. M. The Rise and Fall of World Trade, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 2 (May, 2003), pp

59 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

60 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII

61 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Klíčová role USA v mezinárodních ekonomických. vztazích b hem 2. sv tové války. Role USA v poválečné obnov Evropy. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

62 Role USA b hem 2. sv tové války zákony o neutralit Cash&Carry Act Lend&Lease Act 1941 zapojení USA do války

63 Situace po 2. sv tové válce nejsilnější hospodářskou velmocí USA dva mocenské bloky oslabená pozice Evropy a východní Asie rekonstrukce hospodářství do konce 40. let 1944 Bretton Woods 1945 OSN UNRRA 1947 GATT 1949 NATO

64 Marshallův plán pomoc USA válkou zničené Evropě Trumanova doktrína Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 1948 schválen European Recovery Program (ERP) celkem poskytnuto cca 13 mld. USD faktor západoevropské prosperity 50. a 60. let

65 Texty k nastudování (Z) Cowen, T. The Marshall Plan: Myths and Realities. In: U.S. Aid to the Developing World. A Free Market Agenda. Washinton: Heritage Foundation, 1985, pp (Z) Lundestad, G. Empire by Invitation? The United States and Western Europe, Journal of Peace Research, Vol. 23, No. 3 (Sep., 1986), pp

66 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

67 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VIII

68 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Ekonomické vztahy mezi zem mi východního bloku. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

69 Formování východního bloku 1945 Jaltská konference původně území osvobozená/okupovaná Rudou armádou 1947 odmítnutí ERP postupné obsazování vlád komunisty zavád n sov tský model centráln plánovaného hospodářství

70 Posilování závislosti na SSSR 1949 vznik Rady vzájemné hospodářské pomoci ĚRVHPě posilování hospodářské a politické závislosti na SSSR ČSR, SSSR (dominance), Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Albánie, NDR (1950), později Mongolsko (1962), Kuba (1972), Vietnam (1976) plánovaná opatření cíl zúčtovací jednotka bilaterální smlouvy na 5 let 1955 vznik Varšavské smlouvy

71 50. léta vysoký růst průmyslové výroby a HDP narůstání disproporcí v ekonomice nepokoje východní Berlín, 1953 ČSR, 1956 Maďarsko od 1953 RVHP pouze koordinace ZO nový kurz hospodářské politiky likvidace živností v ČSR, Albánii, Rumunsku, Bulharsku, dovršení kolektivizace v zemědělství Bulharsko, NDR, ČSR

72 60. léta ve znamení hospodářských reforem zdokonalení CPE samostatnost podniků tržní prvky nakonec utlumeny stírání rozdílů mezi zeměmi RVHP postupné zaostávání výroby s výjimkou Rumunska vyčerpání extenzivních zdrojů růstu

73 70. léta v první polovině vysoké růsty HDP od 2. poloviny hospodářský úpadek snaha o intenzívní hospodářský růst bez úspěchu otevírání se zahraničnímu obchodu se západem stínová ekonomika valuty, černá práce problém ropných šoků posun dopadů, mírnění díky RVHP

74 80. léta opět ve znamení mírných hospodářských reforem nejvíce v Bulharsku, v Maďarsku tržní socialismus 1989 rozpad sov tského bloku

75 Texty k nastudování (Z) Bunce, V. The Empire Strikes Back: The Evolution of the Eastern Bloc from a Soviet Asset to a Soviet Liability. International Organization, Vol. 39, No. 1 (Winter, 1985), pp (D) Ickes, B. Do Socialist Countries Suffer a Common Business Cycle? The Review of Economics and Statistics, Vol. 72, No. 3 (Aug., 1990), pp

76 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

77 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IX

78 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Hospodářské vztahy mezi zem mi Západu. Brettonwoodský m nový systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

79 Formování západního bloku nejsilnější hospodářskou velmocí USA dva mocenské bloky oslabená pozice Evropy a východní Asie rekonstrukce hospodářství do konce 40. let 1944 Bretton Woods 1945 OSN - UNRRA 1947 GATT 1949 NATO

80 Marshallův plán pomoc USA válkou zničené Evropě politický i ekonomický aspekt zvláštní podmínky ze strany USA Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 1948 schválen European Recovery Program celkem poskytnuto asi 13 mld. USD faktor západoevropské prosperity 50. a 60. let

81 Hospodářský boom západu 25 let po 2. svět. válce nejdelším a nejdynamičt jším obdobím hospodářského růstu v průmyslových zemích v 50. a 60. letech nejrychlejší růst evropské zem a Japonsko významnými konkurenty USA v 60. letech dokončení elektrifikace domácností modernizace a nové technologie snižování dopravních nákladů, růst produktivity práce znárodňování migrace

82 Faktory hospodářského boomu Marshallův plán rychlá obnova hospodářství růst spotřeby domácností konzumní společnost růst investic firem - využívání nových technologií role vládních výdajů keynesiánská hospodářská politika fine-tuning (stop and go policy)

83 Faktory hospodářského boomu rozvoj mezinárodního obchodu, hlubší integrace (Bretton Woods, GATT, evropská integrace) snižování podílu zem d lství, nárůst průmyslu a služeb benefity sociálního státu

84 (Novéě jevy v hospodářské kooperaci západu v tší role USA ne izolacionismus multilateralismus mezinárodní organizace evropská integrace ke konci 50. let zm na v komoditní struktuře sv tového obchodu vývoz kapitálu vysoká dynamika mezinárodního obchodu

85 Brettonwoodský m nový systém 1941 Atlantická charta 1944 jednání v Bretton Woods zřízení institucí Mezinárodní m nový fond (IMF) a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (později Světová banka, WB) systém fixních m nových kurzů americký dolar jako klíčová rezervní m na navázaná na zlato ostatní měny navázány na americký dolar

86 Fungování a rozpad BW systému posílení ekonomické moci a síly USA Pax Americana faktor hospodářského zázraku 50. a 60. let postupný rozpad 1971 uzavření zlatého okna od 1972 postupný dirty floating sv tových m n

87 Texty k nastudování (Z) Ikenberry, G. J. Rethinking the Origins of American Hegemony. Political Science Quarterly, Vol. 104, No. 3 (Autumn, 1989), pp (Z) Williamson, J. On the System in Bretton Woods. The American Economic Review, Vol. 75, No. 2, Papers and Proceedings of the Ninety-Seventh Annual Meeting of the American Economic Association (May, 1985), pp (D) Crafts, N., Toniolo, G. European Economic Growth, : An Overview. International Macroeconomics, Centre for Economic Policy Research Discussion Paper Series, No. 6863, June 2008.

88 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

89 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář X

90 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Ropné šoky, jejich. vliv na prom nu mezinárodních vztahů. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

91 1. ropný šok 1973 před šoky období nebývalého hospodářského rozkv tu ve všech vyspělých ekonomikách opuštěn Brettonwoodský měnový systém souběh hospodářského cyklu tří světových center vysoká poptávka po surovinách 1972 potravinová krize říjen ropný šok prudké zpomalení ekonomik stagflace expanzivní měnová a fiskální politika zlepšení stavu ekonomik

92 2. ropný šok léta prům rný růst HDP okolo 3 % ropný šok snahy o úspory ve spotřebě ropy u firem i domácností objevení nových nalezišť u Velké Británie a Norska restriktivní fiskální a měnová politika (nezávislost CB) 1. polovina 80. let hospodářská stagnace / pokles, ne hluboká, ale dlouhá recese 2. polovina 80. let zlepšení nové technologie, racionalizace výrob změna hospodářské politiky v USA a Velké Británii

93 OPEC kartel se stanovenými maximálními t žebními limity pro své členy oficiální cíl stabilizace světových cen ropy 1960 země středovýchodní Asie + Venezuela + Libye od 70. let nejvýznamn jším hráčem největší vliv Saudská Arábie nyní 12 členů, cca 40% podíl na světové produkci ropy

94 Prom ny mezinárodního obchodu trvalý růst mezinárodního obchodu přes hospodářské poklesy v tší význam průmyslových výrobků, snížení významu obchodu s zemědělskými komoditami a surovinami (mimo ropné šoky) dočasné vychýlení sm nných relací ve prospěch rozvojových zemí (s ropou) nejv tší investoři USA, Velká Británie, Japonsko, západní Německo, směřování čím dál více do USA role petrodolarů

95 Texty k nastudování (Z) Goldenstein, J. S., Huang, X., Akan, B. Energy in the World Economy, International Studies Quarterly, Vol. 41, No. 2 (Jun., 1997), pp (Z) Hamilton, J. D. Historical Oil Shocks. National Bureau of Economic Research, Working Paper No (Feb., 2011) (D) Ikenberry, G. J. Irony of State Strength: Comparative Responses to the Oil Shocks in the 1970s. International Organization, Vol. 40, No. 1 (Winter, 1986), pp

96 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

97 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XI

98 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Zem třetího sv ta v mezinárodních vztazích. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

99 Tři sv ty první sv t druhý sv t třetí sv t

100 Stupn ekonomického rozvoje rozvinutá zem rozvojová zem emerging markets (rozvíjející se trhy) nov industrializované zem

101 Asijští tygři, asijští draci nov industrializované zem Asie první vlny napodobení poválečné hospodářské strategie Japonska zaměření na moderní technologie nyní v podstat rozvinuté zem s vysokým příjmem na obyvatele

102 Více tygrů?! Asijští tygři od 60. let - první vlna Malí tygři od 80. let - druhá vlna od 90. let - třetí vlna

103 Obecné rysy rychlý a strmý hospodářský růst rychlá industrializace důraz na exportní odv tví, volný trh ĚUSAě přechod na ekonomiku SIA rozsáhlé investice do vzd lání

104 Obecné rysy příliv přímých zahraničních investic vysoká míra soukromých i veřejných úspor menší regulace podnikání společenské zm ny, urbanizace

105 Specifika Jižní Korea automobilový průmysl elektrotechnika, hutní průmysl Singapur dopravní uzel, obchodní a finanční centrum, zpracování ropy, vysoká životní úroveň Hong-Kong (ČLR) bankovnictví, obchod Tchaj-wan (ČLR) elektrotechnika a elektronika, textil

106 Texty k nastudování (Z) Tomlinson, B. R. What Was the Third World? Journal of Contemporary History, Vol. 38, No. 2 (Apr., 2003), pp (Z) Krugman, P. Does Third World Hurt First World Prosperity. Harvard Business Review, Vol. 72, Issue 4 (Jul/Aug 1994), pp (D) Brohman, J. Postwar Development in the Asian NICs: Does the Neoliberal Model Fit Reality? Economic Geography, Vol. 72, No. 2 (Apr., 1996), pp

107 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

108 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XII

109 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Rostoucí role BRICS ve sv tové ekonomice. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

110 BRIC, BRICS BRIC Brazílie, Rusko,Indie, Čína pojem Goldman Sachs Jim O Neill, 2001 nejv tší a nejrychleji se rozvíjející trhy (emerging markets) s výrazným regionálním a rostoucím globálním vlivem na podobné úrovni ekonomického vývoje BRICS Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika (2010) společný politický, ekonomický postup

111 Brazílie 2011 šestá nejv tší ekonomika hospodářský růst 4,5 % ( ); 8,5 % ( ) HDP per capita (PPP) $ (2010) podíl na světovém HDP cca 2 %, (6 % podle PPP) zakládající člen MERCOSUR 1991 sdružení volného obchodu výhody problémy

112 Rusko 2011 osmá nejsiln jší ekonomika na sv t růst HDP okolo 3 % ekonomický růst zejména díky cenám ropy specializace na těžbu nerostných surovin

113 Indie 2011 čtvrtá nejv tší ekonomika na sv t podíl na světovém HDP 2 % (6 % podle PPP) růst HDP 6 % ( ), HDP na hlavu (PPP) $3 270 (2009) regionální spolupráce s ASEAN specializace na zpracovatelský průmysl a služby, expanze výroby spotřebního zboží výhody problémy

114 Čína 2010 druhá nejv tší ekonomika po USA růst HDP 10 % ( ), HDP na hlavu (PPP) $6 628 (2009) podíl na světovém HDP 5 % (14 % podle PPP) regionální spolupráce APEC specializace na zpracovatelský průmysl a služby výhody problémy

115 Jižní Afrika nejmén významný člen, ale geopolitický a mezinárodní význam růst HDP cca 3-4 %, HDP na hlavu (PPP) $ brána do Afriky - vazby na Čínu (největší obchodní partner) a Indii výhody problémy

116 Význam pro sv tovou ekonomiku přes 40 % světové populace okolo 10 % světového HDP ( %), v PPP 24 % (20 %)? motory sv tového hospodářského růstu možné dopady na vysp lé zem možné dopady na rozvojové zem

117 Next Eleven Bangladéš, Egypt, Indonésie, Írán, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Filipíny, Turecko, Jižní Korea, Vietnam potenciál stát se nejv tšími ekonomikami 21. století kritéria makroekonomická stabilita, politická vyspělost, otevřenost obchodu, investice, vzdělání 73 % HDP N-11 Mexiko, Indonésie, Jižní Korea, Turecko

118 Texty k nastudování (Z) Nayyar, D. China, India, Brazil and South Africa in the World Economy. Engines of Growth? United Nations University-World Institute for Development Economics Research, Discussion Paper No. 05/2008 (June, 2008). (D) Hau, M. von, Scott, J., Hulme, D. Beyond the BRICs: Alternative Strategies of Influence in the Global Politics of Development. European Journal of Development Research (2012) 24, pp

119 D KUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských d jin

120 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XIII

121 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Bohatství severu a chudoba jihu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

122 Problémy s rozd lením socioekonomické a politické rozd lení zemí sv ta studená válka problémy s definicí země druhého světa ačkoli na severu, zpočátku nedostatečně vyspělé rychle se rozvíjející země Asie asijští tygři, Turecko apod. rozdílný stupeň ekonomického rozvoje

123 Důvody pro rozdíly Ěnerovnostě kapitalismus rozvinuté země akumulují kapitál na základě komparativních výhod a na úkor rozvíjejících se a rozvojových zemí globalizace země jihu se nepřizpůsobily/nepřizpůsobují dostatečně rychle rapidně se měnící světové ekonomice země jihu se v průběhu času stávají závislejší na zemích severu migrace 20. a 21. století vylidňování zemí jihu pro lepší životní úroveň (směrem do Severní Ameriky a Evropy) další prohlubování nerovnosti

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1.

Struktura přednášky. - charakteristika. Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech. Asijské centrum 1. Základy světové a evropské integrace Vývoj po druhé světové válce v hlavních světových ekonomických centrech Asijské centrum Přednáška č. 11 Struktura přednášky 1. JAPONSKO hospodářský vývoj od začátku

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23

1.4.1 Demografický problém 20. 1.4.2 Ekologický problém 21. 1.4.3 Problém trvale udržitelného růstu 23 ODDÍL A 10 1. Vymezení světové ekonomiky 11 1.1 Světová ekonomika jako vědní disciplína 11 1.2 Vymezení světové ekonomiky 12 1.3 Klasifikace zemí 14 1.4 Světová ekonomika a biosociální systém 19 1.4.1

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

- základní rysy a tendence vývoje

- základní rysy a tendence vývoje VysoKÁ ŠKOLA EKONOMiCKÁ V PRAZE Fakulta mezinárodních vztahu Svetová ekonomika - základní rysy a tendence vývoje I Eva Cihelková a kolektiv 2005 . OBSAH Úvod................................................

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století

5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti 5HD337 Hospodářský a politický vývoj Dálného východu ve 20. století Název projektu: Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu

Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Vnější ekonomické vztahy - hlavní faktory a rizika na běžném účtu Ing. Miroslav Kalous, CSc. Česká národní banka, sekce měnová a statistiky miroslav.kalous@.kalous@cnb.czcz Seminář MF ČR, Smilovice 2.12.2003

Více

9. 6. Mezinárodní ekonomika

9. 6. Mezinárodní ekonomika Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 9. 6. Mezinárodní ekonomika Mezinárodní ekonomika zahrnuje zejména mezinárodní obchod. Míra otevřenosti ekonomiky

Více

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy

Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy Globální ekonomika na jaře roku 2016: implikace pro vybrané regiony a trhy (Patrik Hudec, Head of Fund Portfolio Management) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. květen 2016 2 Globální

Více

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016

Výhled na rok 2016. Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na rok 2016 Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Martin Pohl, Patrik Hudec 06.01.2016 Výhled na letošní rok 2 Klíčové aspekty globálního vývoje FED a americká ekonomika Potíže rozvíjejících

Více

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny

Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Přírodní zdroje Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Energetické zdroje (primární) 1. Ropa 38,1% 2004: 83,0 mil. barelů denně 2. Uhlí 24,0% 3. Zemní plyn 23,6%

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Konference Asociace energetických manažerů

Konference Asociace energetických manažerů Konference Asociace energetických manažerů Pohled ekonomické teorie na vývoj cen energetických surovin (aneb Vliv financí na ceny energetických surovin ) Vladimír Tomšík Česká národní banka 1. března 2011

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Funkce peněz 1. prostředek směny 2. jednotka zúčtování 3. uchovatel hodnoty 2 Měnové systémy problém

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Megatrendy. Aleš Michl

Megatrendy. Aleš Michl Megatrendy Současnost a vize české ekonomiky Aleš Michl ales.michl@rb.cz Megaměsta Zdroj: Ekonom/Michliq 13. září 2012, McKinsey/Urban world: Cities and the rise of the consuming class, June 2012. Jak

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007

Mezinárodní ekonomická integrace BS. VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 Mezinárodní ekonomická integrace BS VŠFS kombinované studium Konzultace 1 pokračování 8. 12. 2007 1 Osnova 1. Další vybraná seskupení 1.1 Amerika 1.2 Asie 2. Integrační seskupení na území východní Evropy

Více

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

je tvořen navzájem provázanými složkami: část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků) Dopravní systém je tvořen navzájem provázanými složkami: 1. Dopravní prostředky soubor pohyblivých zařízení 2. Dopravní cesty část prostoru upravená či používaná pro dopravu (pohyb dopravních prostředků)

Více

Budou země BRICS ekonomickými tygry?

Budou země BRICS ekonomickými tygry? Budou země BRICS ekonomickými tygry? Vladimír Herber Letní geografická škola Brno 2015 1 1 Proč BRICS? Učit nebo neučit? Formy integračních seskupení ve světě Co je BRICS INTEGRACE A USKUPENÍ VE SVĚTĚ

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Vývoj fondů ČP INVEST. Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Vývoj fondů ČP INVEST Květen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Konzervativní fond Květen -0,01% Od ledna +0,36% Příznivý vliv korporátních dluhopisů Nepříznivý vliv růstu dlouhodobých sazeb

Více

BRIC(S): Game on, Game over

BRIC(S): Game on, Game over BRIC(S): Game on, Game over Exportní večery, podzim 2015 Exportní večery, info @romanchlupaty Investicniweb.cz @investicniweb http://fmv.vse.cz/ http://skok.vse.cz/ Nejen BRIC jako příležitost pro

Více

Globální nerovnováhy a hospodářská politika ČR. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB

Globální nerovnováhy a hospodářská politika ČR. Pavel Řežábek. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB a hospodářská politika ČR Pavel Řežábek člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Ekonomická přednáška Komora pro hospodářské styky se zeměmi SNS (Hospodářská komora České republiky) Praha, 24. února 2010

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Zahraniční obchod. VY_32_INOVACE_Z.3.21 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ

MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE HOSPODÁŘSKÉ Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Kateřina Haganová MGV_Z_SS_1S2_D03_U_SOCGEO_Mez_organizace1_PL Zeměpis Socioekonomická geografie Světové hospodářství

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 6: CENTRÁLNÍ BANKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Kurzový přizpůsobovací mechanismus

Kurzový přizpůsobovací mechanismus Kurzový přizpůsobovací mechanismus pohledem nové makroekonomie otevřené ekonomiky Filip Novotný Vysoká škola finanční a správní Praha, 15. dubna 2008 Osnova přednášky Analýza vnější ekonomické rovnováhy

Více

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky

Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Konkurenční potenciál Evropské unie: silné a slabé stránky Ing. Karel Mráček, CSc. člen předsednictva Asociace výzkumných organizací; Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty

Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Ekonomický výhled v kontextu dnešní nejistoty Patria Finance, a.s., Jungmannova 24, 11 Praha 1, Česká Republika, tel.: +42 221 424 111, fax: +42 221 424 196, e-mail: marek@patria.cz Obsah Nestabilita na

Více

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE

předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu EVROPSKÁ INTEGRACE Název tematického celku: Historický vývoj integračního procesu v Evropě A. Vývoj integračních opatření od konce 2.

Více

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik.

Nejméně rozvinuté země světa. Vyčleněno OSN na základě HDP, zdravotních, k výživě se vztahujících, vzdělanostních apod. charakteristik. 1 HDP, HNP 1. února 2011 12:38 HDP (GDP) = hrubý domácí produkt o Celková peněžní hodnota zboží a služeb vytvořená za dané období (rok) na určitém území bez ohledu na původ obchodu o Nejsou zahrnuty např.

Více

Studijní opora. 14. Kapitola. Otevřená ekonomika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 14. Kapitola. Otevřená ekonomika. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 14. Kapitola Otevřená ekonomika Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom

Výhled české ekonomiky na období 2011-2012. Pavel Mertlík hlavní ekonom Výhled české ekonomiky na období 2011-2012 Pavel Mertlík hlavní ekonom 14.10.2010 Globální výhled: růstová pauza prudké zpomalení hospodářského růstu v USA a v eurozóně v druhém pololetí r. 2010 prvním

Více

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU

2 0 1 0-2 0 1 3. Projekt : CZ.1.07/3.2.07/01.0036 OPF- SU 1 V Ý Z N A M V N Ě J Š Í C H E K O N O M I C K Ý C H V Z T A H Ů V N Á R O D N Í E K O N O M I C E V Z D Ě L Á V A C Í M A T E R I Á L K E K U R Z U Z A H R A N I Č N Í O B C H O D S L E Z S K Á U N I

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 21. října 2015

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz

Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou. Aleš Michl. ales.michl@rb.cz Vedení firmy od krachu Eurozóny po zápas s Čínou Aleš Michl ales.michl@rb.cz Konkurenceschopnost ČR 1,2 1,0 Tržní podíl ČR na světovém exportu (v procentech) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 2000 2001 2002 2003 2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů AUTOR Mgr. Helena Kopřivová ČÍSLO MATERIÁLU 11_D_Kop_01_6 DATUM VYTVOŘENÍ 10. 11. 2012 DRUH UČEBNÍHO

Více

GLOBÁLNÍ PROBLÉMY LIDSTVA Sociální problémy Problém globální bezpečnosti Bc. Hana KUTÁ, Brno, 2011 Klíčové pojmy OSNOVA 1. VÁLKA A MÍR Světová geopolitika ve 20. století Současný stav 2. OBCHOD SE ZBRANĚMI

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst?

Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Kam směřuje Evropa? II. Aktuální makroekonomický vývoj ve střední na východní Evropě a dopad hospodářské krize: Stabilizace či růst? Petr Zahradník, Ekonomický konzultant a analytik, Člen Národní ekonomické

Více

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý.

přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při náročném studiu. Dobrý výsledek u zkoušky z REK je samozřejmý. Vybraná mezinárodní regionální seskupení VŠFS kombinované studium REK 4. přednáška (7. 1. 2005) 1 Studentům kombinovaného studia VŠFS přeji do NR 2005 hodně zdraví, síly, pochopení a pomoci blízkých při

Více

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D.

Dluhová krize, aktuáln. lní. doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Dluhová krize, aktuáln lní problémy eurozóny doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Integrační fáze Zóna volného obchodu Celní unie Společný trh Hospodářská a měnová unie Úplná ekonomická integrace Politická unie

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002)

Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Komise uvádí ekonomické prognózy pro kandidátské země (2001-2002) Hospodářský rozvoj kandidátských zemí bude pravděpodobně v letech 2001-2002 mohutný, i přes slábnoucí mezinárodní prostředí, po silném

Více

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům.

sazby vyšší, bylo by hůř). ČNB sáhla k netradičním nástrojům. Hospodářská politika - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, 2015 Téma 12 Současné problémy hospodářské teorie a politiky. Intervence ČNB, listopad 2013 Klesá hrubý domácí produkt, roste nezaměstnanost

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_33. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_33 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a

Fiskální politika. předpoklady fiskální politiky: limity fiskální politiky - časová zpoždění: rozpoznávací doba mezi vznikem problému a předpoklady fiskální politiky: Fiskální politika makroekonomickou rovnováhu je nutné a možné korigovat existují nástroje vláda umí nástroje správně používat limity fiskální politiky - časová zpoždění:

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více