Změna skupenství - přehled Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změna skupenství - přehled Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - http://www.zsondrejov.cz/vyuka/"

Transkript

1 Změna skupenství - přehled Převzato z materiálů ZŠ Ondřejov - Skupenství látek Látky se vyskytují ve třech skupenstvích pevné, kapalné, plynné. Základní vlastnosti látek podle skupenství (opakování ze 6. třídy): Látky pevné můžeme určovat tvrdost, křehkost, pružnost, tvárnost, barvu, špatně mění svůj tvar (výjimkou jsou sypké látky, které mění svůj tvar snadno jako kapaliny, proti kapalinám nemusí mít hladinu vždy vodorovně). Kapaliny snadno mění svůj tvar, jsou téměř nestlačitelné, snad se dají dělit, mají hladinu vždy vodorovně, jsou tekuté. Plyny dají se snadno stlačit, vždy vyplní celou nádobu, dají se snadno dělit, jsou tekuté. Uspořádání částic podle skupenství: Pevné látky Částice mají pevná místa a nemohou se od sebe vzdálit. Pevné látky dobře drží svůj tvar. Částice jsou blízko u sebe, není mezi nimi téměř žádné volné místo. Z toho také plyne, že mají stálý objem. Krystalické látky částice jsou uspořádány do pravidelné mřížky, ve které se opakuje jeden vzor (sůl, led, diamant, tuha, kovy). Látky, ve kterých nejsou molekuly pravidelně uspořádány, jsou například plasty a sklo. Kapaliny Částice jsou blízko sebe tak, že se kapalina nedá téměř stlačit. V kapalinách po sobě částice volně kloužou, nemají žádné pevné místo. Molekuly jsou neuspořádané. Plyny Částice se volně pohybují, narážejí do sebe i na stěny nádoby. Síla, kterou tlačí vzduch v pneumatice na její stěny, je způsobena těmito nárazy částic vzduchu na stěny. Pokud plyn stlačíme, částice narážejí na stěnu častěji. Podobně je častější narážení, když plyn zahřejeme. Zvyšujeme tak tlak. 1) Jak se nazývají tři skupenství vody? 2) V čem se shodují a v čem se od sebe liší led, voda a vodní pára? 3) Popiš následující příklady změn skupenství: vločka po dopadu na teplou ruku, kapka vody stříknutá na rozpálenou žehličku, ledová kostka vhozená do limonády, orosení skleničky, do které nalijeme vychlazenou minerálku. 4) Při vaření vody na čaj pozorujeme u ústí čajové konvice bílý obláček. V jakém skupenství je v tomto obláčku voda? Tání a tuhnutí Tání V pevné látce jsou částice pevně uspořádány, každá částice má svoje místo, kolem kterého kmitá. Když pevnou látku zahříváme, částice kmitají rychleji. Při dostatečném zvýšení teploty se částice ze své pevné polohy utrhnou a začnou se volně pohybovat. V tento okamžik se začne pevná látka měnit na kapalnou. Tomuto ději říkáme tuhnutí a říkáme, že látka taje. Teplota tání teplota, při které se pevná látka začne měnit na kapalnou. Tuhnutí Když kapalnou látku chladíme, začne se při určité teplotě tuhnout a měnit se na látku pevnou. Částice, které se volně pohybovaly, se při snižování teploty pohybují stále pomaleji až se k sobě přitáhnou a usadí se v určité poloze, kolem které pak kmitají. Z kapaliny se stává látka pevná. Tomuto ději říkáme tuhnutí, látka tuhne. Teplota tuhnutí teplota, při které se kapalná látka začne měnit na pevnou. Teplota tání a tuhnutí je u krystalických látek stejná. Co se děje při tání? Pokus: Dáme do kádinky led a zahříváme. V okamžiku, kdy začne led tát, naměříme teplotu 0 C. Teplota zůstane 0 C po celou dobu, kdy je

2 v kádince ještě nějaký led. Jakmile je všechen led přeměněn na vodu, začne se teplota zvyšovat. Teplota se během přeměny nezvyšuje, všechno dodávané teplo se spotřebuje na změnu skupenství. Graf průběhu tání ledu teplota stoupá až do bodu 0 C. V čase t 1 až t 2 se mění led na vodu, tzn. že v této době existuje voda ve skupenství pevném i kapalném. Skupenské teplo tání Skupenské teplo tání je množství energie, které se spotřebuje na roztátí pevné látky. Látka tuto energii pohlcuje. Když látka tuhne, tak tuto energii vydává. Kolik tepla se spotřebuje, závisí na druhu látky, její hmotnosti a tlaku. Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1, Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kj/kg Příklad: Teplota tání ledu je 0 C a měrné skupenské teplo tání ledu je 334 kj/kg. To znamená, že na přeměnu 1 kg ledu o 0 C na vodu o teplotě 0 C spotřebujeme 334 kj tepla. Teplota tání zinku je 420 C a měrné skupenské teplo tání zinku je 102 kj/kg. To znamená, že na přeměnu 1 kg zinku v pevném skupenství o teplotě 420 C na kapalný zinek o teplotě 420 C spotřebujeme 120 kj tepla. Diskuze grafu tání olova Popis časových úseků: AB olovo je ve skupenství pevném, pevná látka se zahřívá, zvyšuje se teplota BC olovo je ve skupenství pevném i kapalném, látka se mění z pevné na kapanou, teplota se nemění CD olovo je ve skupenství kapalném, kapalina se zahřívá, zvyšuje se teplota Popis skupenství v jednotlivých bodech: X1 skupenství pevné X2 skupenství pevné a kapalné X3 skupenství kapalné 1) Co je teplota tání a tuhnutí? 2) Co se děje pří tání látky? Co se děje při tuhnutí látky? 3) Co je měrné skupenské teplo látky? Co je skupenské teplo látky? 4) Najdi v tabulkách teplotu tání a měrné skupenské teplo látek: hliník, měď, rtuť, stříbro, wolfram. 5) Vysvětli, co znamená, že cín má měrné skupenské teplo tání 60 kj/kg. 6) V jakém skupenství (pevném nebo kapalném) je při teplotě 1000 C při normálním tlaku hliník, měď, platina, stříbro, zlato? 7) Uspořádej následující kovy podle vzrůstající teploty tání při normálním tlaku: cín, hliník, olovo, železo, stříbro. Rozhodni, které z kovů lze tavit v hliníkové nádobě? 8) V mrazničce se časem udělá vrstva sněhu a ledu. Odkud se bere? Jakou změnou skupenství vzniká? Jakou změnou skupenství se odstraňuje? Proč je třeba ji odstranit? Jak můžeme, co nejvíce zpomalit její tvoření? 9) Jakou nejnižší teplotu můžeme měřit rtuťovým teploměrem? Jakou lihovým? 10) Můžeme roztavit zinek v hliníkové lžíci? Vysvětli. 11) Můžeme roztavit olovo v cínovém kelímku? Vysvětli. 12) Roztaví se pevný cín, jestliže ho vhodíme do roztaveného olova? Vysvětli. 13) Popiš grafy: a) Jedná se o graf tání mědi doplň hodnotu teploty do grafu a popiš skupenství olova ve vyznačených bodech. b) Urči, o jakou se jedná látku. Popiš skupenství látky ve vyznačených bodech. Graf a) Graf b) Skupenské teplo tání Skupenské teplo tání Skupenské teplo tání je množství tepla, které musíme dodat látce v pevném skupenství při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu o stejné teplotě.

3 Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1, Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kj/kg Příklad: měrné skupenské teplo niklu je 300 kj/kg (lt = 300 kj/kg), to znamená, že na roztavení 1 kg niklu při teplotě tání spotřebujeme 300 kj tepla, abychom získali stejné množství niklu v kapalném stavu při stejné teplotě za normálního tlaku. Výpočet skupenského tepla tání Skupenské teplo tání značíme Lt a vypočítáme ho ze vztahu Lt = m. lt Kde m je hmotnost a lt je měrné skupenské teplo tání. Příklad 1: Urči teplo, které musíme dodat 2,5 kg železa zahřátého teplotu tání, aby roztálo. m = 2,5 kg lt = 289 kj/kg Lt =? (kj) Lt = m. lt Lt = 2, Lt = 722,5 kj Na roztavení 2,5 kg železa při teplotě tání potřebujeme 722,5 kj tepla. Příklad 2: Do sklenice s vodou byly vhozeny 3 kostky ledu, každá kostka měla hmotnost 50 g a měly teplotu -10 C. Kolik tepla odebraly kostky ledu vodě v okamžiku, kdy všechny roztály. Příklad rozdělíme na dvě části množství tepla, které přijme led, než dosáhne teploty tání, a množství tepla, které spotřebuje na roztátí. m = 150 g = 0,15 kg m = 150 g = 0,15 kg c = 2,09 kj/kg. C lt = 334 kj/kg Q =? (kj) Lt =? (kj) Q = c.m. (t2 t1) Lt = m. lt Q = 2,09. 0, Lt = 0, Q = 3,135 kj Lt = 50,1 kj Qc = Q + Lt = 3, ,1 = 53,235 kj Kostky ledu ubraly vodě 53,235 kj tepla. 1) Co je měrné skupenské teplo látky? Co je skupenské teplo látky? 2) Najdi hodnotu měrného skupenského tepla stříbra a vysvětli, co hodnota vyjadřuje. 3) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 600 g ledu o teplotě 0 C při normálním tlaku na vodu o teplotě 0 C? 4) Kolik tepla se spotřebuje na roztátí 32 kg železa při teplotě tání při normálním tlaku při přeměně na kapalinu o stejné teplotě? 5) Kolik tepla se uvolní při tuhnutí 700 g hliníku při teplotě tání a normálním tlaku, jestliže se přemění na pevnou látku o stejné teplotě. 6) Kolik tepla potřebujeme na roztavení 350 g železa za normálního tlaku při teplotě tání? 7) Kolik tepla za normálního tlaku potřebujeme na přeměnu měděné kostky o teplotě 22 C a hmotnosti 500 g na kapalinu? 8) Kolik tepla se uvolní, když se 2,5 l vody o teplotě 5 C změní na led o teplotě -5 C. 9) Nakresli graf přeměny křemíku z pevné látky na kapalinu. Vypařování a kapalnění Jak schne vyprané prádlo pověšené venku na šňůře? Uschne vlastně vždy, jedině nesmí pršet. To znamená, že uschne při jakékoliv teplotě. Doba, za kterou prádlo uschne, je ale různá. Závisí na tom, zda svítí slunce nebo je pod mrakem, zda je vlhký den nebo větrný den. Co je vypařování a co se děje při vypařování? Vypařování je přeměna kapalné látky na plynnou. Molekuly se v látkách stále pohybují. Některé molekuly na povrchu dosáhnou velké rychlosti a uvolní se. Překonají přitažlivou sílu a odletí. Při vypařování vzniká plyn. Tento plyn nazýváme pára nebo páry. Např. páry lihu, páry rtuti, vodní pára. Na čem závisí rychlost vypařování? Na teplotě čím vyšší teplota, tím je vypařování rychlejší. Při vyšší teplotě se pohybují molekuly rychleji, proto částice dříve dosáhnou vyšší rychlosti a překonají přitažlivé síly. Můžete si ověřit kápněte kapku na plotýnku vařiče, chvíli pozorujte. Vypařování bude těžko pozorovatelné. Pokud plotýnku vařiče zapnete, můžete pozorovat, jak kapka vypařováním začne mizet.

4 Na větru při větru je vypařování rychlejší. Za bezvětří se molekuly utrhnou, ale některé se opět vrátí, za větru, se molekuly utrhnou a díky větru odletí a nevrací se zpět. Můžete ověřit udělej si dvě čáry vlhkou houbou na tabuli, jednu nech v klidu a na druhou foukej studeným fénem vzduch. Fénovaná čára uschne rychleji. Na povrchu čím větší povrch, tím je vypařování rychlejší. Molekuly se utrhnou z povrchu, čím větší povrch, tím více molekul se může utrhnout. Můžete si ověřit namoč dvě stejná trička, jedno zmačkej do klubíčka, druhé pověs na šňůru. Pověšené tričko uschne mnohem rychleji, smotané tričko uschne na povrchu, ale uvnitř je stále mokré. Na druhu látky záleží na tom, jaké jsou přitažlivé síly mezi molekulami příslušné látky. Látky těkavé, jako například éter, se vypařují velmi rychle. Proč se látky při vypařování ochlazují? Pokud si nasliníte prst a budete na něj foukat, ze strany odkud foukáte, pocítíte chlad. Pokud chcete zjistit, odkud fouká vítr, stačí mít vlhký prst a podle toho, kde cítíme chlad, určíme směr větru. Za horkého letního dne, pokud si namočíme naše šaty, pociťujeme chlad. Pokud chci v láhvi uchovat studenou vodu, obalím ji mokrým hadrem. Z hadru se vypařuje voda a láhev se ochlazuje. K ochlazování dochází tím, že látka při vypařování ztrácí rychlejší molekuly (ty se odtrhnou) a zůstávají ty pomalejší. Teplota látky je dána pohybem molekul, proto po odtržení rychlejších, chladne. Co je kapalnění? Změna plynné látky na kapalnou se nazývá kapalnění. Při kapalnění dochází k tomu, že se molekuly shlukují a začínají vytvářet kapičky. Aby se molekuly mohly shluknout, je třeba mít dostatečně nízkou teplotu. Nejčastěji se setkáváme s kapalněním vodní páry. Všechny obláčky, které pozorujeme nad hrncem, při dýchání v chladu, nejsou vlastně pára, ale je to vysrážená mlha. Vzniká tam, kde se vzduch dostatečně ochladí. Můžeme pozorovat, když vyndáme skleničku z ledničky je dostatečně studená a na jejím povrchu se vysráží pára obsažená ve vzduchu. Kapalnění se cizím slovem nazývá kondenzace. 1) Když chceme poznat, odkud fouká vítr, navlhčíme prst. Jak poznáme směr větru? 2) Jak nejrychleji usušíte barevný nátěr, prádlo v sušičce, vlasy po koupání? 3) Jak se dá urychlit chladnutí horkého čaje? 4) Vysvětli co je vypařování a co se při něm děje. 5) Na čem závisí rychlost vypařování? Vysvětli jednotlivé závislosti. 6) Proč cítíme při vypařování chlad? Uveď nějaké příklady. 7) Co je kondenzace? 8) Vysvětli slovo pára. 9) Proč se v zimě při vstupu z venkovního prostředí do vytopené místnosti zamlžují brýle? Var - Jaký je rozdíl mez vypařováním a varem? Vypařování i var je změna skupenství kapalného na plynné. Vypařování se děje při každé teplotě, kapalina se vypařuje z povrchu. Rychlost vypařování závisí na teplotě, čím vyšší teplota tím rychleji se kapalina vypařuje. Když kapalina dosáhne určité teploty, začne se pára uvolňovat z celého objemu, tzn. ne jen z povrchu, ale i uvnitř. Když vaříme vodu, můžeme pozorovat bubliny v okamžiku, kdy nastává var, unikají bublinky ze zdola nahoru. Co je to var a na čem závisí? Var je vypařování z celého objemu. Uvnitř kapaliny se tvoří bubliny, které se nafukují, zvětšují se a stoupají k hladině. Teplota varu je teplota, při které dochází k varu. Tato teplota závisí na tlaku vzduchu a druhu kapaliny. Teploty varu uvedené v tabulkách jsou za normálního tlaku ( Pa). Npař. Voda má teplotu varu 100 C, etanol 78,3 C, rtuť 357 C, olovo C. Jak se mění teplota varu při změně atmosférického tlaku? Za normálního tlaku je teplota varu vody 100 C. Pokud má voda nižší teplotu, bublinky vody nepřetlačí tlak působící shora. Atmosférický tlak vlastně bublinu zamáčkne. Pokud teplotu zvyšuju, zvyšuje se i tlak bublin, které po dosažení 100 C přetlačí atmosférický tlak a začnou stoupat vzhůru a uvolňovat se ve formě páry.

5 Pokud je tlak vzduchu na hladinu menší, je třeba i menší tlak uvnitř bublin vzduchu, aby se dostaly na povrch. Z toho plyne, že i teplota varu je v tento okamžik nižší, protože tlak uvnitř bublin závisí na teplotě. Pokud by na hladinu vody nic netlačilo, vařila by se voda i při pokojové teplotě. Pokud jsme na horách, začne se nám voda vařit dříve než v nížině. Musíme však vařit věci déle, protože je vlastně vaříme při nižší teplotě. Pokus: Dáme kádinku s vodou o pokojové teplotě do vývěvy. Začneme vyčerpávat vzduch. Po chvíli se začnou z kádinky s vodou uvolňovat bublinky z celého objemu, voda se vaří. Pokud je tlak vzduchu na hladinu větší než normální atmosférický tlak, potřebují i bubliny, které se vytváření, větší tlak, aby se mohly dostat nad hladinu. Potřebujeme tedy vyšší teplotu, aby se zvýšil tlak bublin. Voda se tedy vaří v tomto případě při vyšší teplotě. Toho se využívá v tlakovém hrnci. V něm vytváříme vyšší tlak, var proto nastává při vyšší teplotě. Vyšší teplota je výhodná, protože jídlo se uvaří dříve. Skupenské teplo varu Skupenské teplo varu je množství tepla, které musíme dodat látce v kapalném skupenství při teplotě varu, aby se změnila na plyn o stejné teplotě. Měrné skupenské teplo varu Měrné skupenské teplo varu je množství tepla, které přijme 1 kg kapalné látky při teplotě varu, aby se změnila na plyn téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1, Pa). Měrné skupenské teplo varu značíme lv jednotky J/kg, kj/kg Příklad: měrné skupenské teplo varu vody je kj/kg (lv = kj/kg), to znamená, že na přeměnu 1 kg vody při teplotě varu spotřebujeme kj tepla, abychom získali stejné množství vody v plynném stavu při stejné teplotě za normálního tlaku. Výpočet skupenského tepla varu Skupenské teplo varu značíme Lv a vypočítáme ho ze vztahu Lv = m. lv Kde m je hmotnost a lv je měrné skupenské teplo varu. Příklad 1: Roman si dal vařit půl litru vody na čaj do konvice. Odešel k sobě do pokoje. Když se vrátil, voda se už dlouho vařila a v konvici zůstalo je 0,3 l vody. Kolik tepla se zbytečně spotřebovalo? m = 0,2 kg lv = kj/kg Lv =? (kj) Lv = m. lv Lt = 0, Lt = 451,2 kj Zbytečně se spotřebovalo 451,2 kj tepla. 1) Najdi v tabulkách, při jaké teplotě se začne vařit voda v nadmořské výšce m. 2) V chemické továrně se zahřívá voda při talku 490 kpa. Pomocí tabulek zjisti, při jaké teplotě se začne vařit. 3) Proč lidé na horách musí polévku vařit déle než v nížině? 4) Co má větší vnitřní energii: led o teplotě 0 C nebo voda o stejné teplotě? Proč? 5) Voda v nádobě má 100 C, ale přesto není ve varu. Kdy tento jev může nastat? Vysvětli. 6) Jaký je rozdíl mezi vypařováním a varem? 7) Na čem závisí teplota varu? Proč? 8) Vyhledej v tabulkách teplotu varu při normálním tlaku u látek: kyslík, glycerol, zinek, rtuť, chrom. 9) Vyhledej v tabulkách měrné skupenské teplo varu látek z úlohy 8. 10) Kolik tepla potřebujeme dodat 2 kg vařící vody při normálním tlaku, aby se změnila na páru. Porovnej s teplem, které musíme dodat 12 kg ledu při teplotě tání., aby roztál při normálním tlaku. 11) Kolik tepla je potřeba k přeměně 100 g rtuti při teplotě varu na páru při normálním tlaku. Sublimace a desublimace, graf závislosti teploty na čase Sublimace Jedná se o změnu pevného skupenství přímo na plynné. Příkladem je například sušení prádla za mrazu, sníh se vypařuje. Desublimace Jedná se o změnu plynného skupenství přímo na pevné. Příkladem je například vznik jinovatky. Schéma zachycující změny mezi skupenstvími

6 Graf závislosti teploty na čase Graf zachycuje změnu teploty při zahřívání rtuti. Časový úsek t0 až t1: teplota se zvyšuje, pevná látka se ohřívá až na bod tání Časový úsek t1 až t2: teplota se nemění, všechna energie se spotřebuje na změnu skupenství pevné látky na kapalinu tání Časový úsek t2 až t3: teplota se zvyšuje, kapalina se ohřívá až na bod varu Časový úsek t3 až t4: teplota se nemění, všechna energie se potřebuje na změnu skupenství kapalina na plyn var Časový úsek od t4: teplota se zvyšuje, ohřívá se plyn Popis skupenství v jednotlivých bodech: A pevné B pevné a kapalné probíhá změna skupenství za teploty tání C kapalina právě se všechna pevná rtuť změnila na kapalinu D kapalina E kapalina a plyn probíhá změna skupenství kapaliny na plyn za teploty varu F plyn Příklad: V tabulce doplň hodnoty pro jednotlivé látky a posuď pro uvedené teploty, v jakém je látka skupenství 1) Narýsuj a popiš graf závislosti teploty na čase pro olovo. 2) V zimě vzniká na oknech námraza ledové květy. Z které strany je led? Odkud se tam bere? Jakou změnou skupenství vzniká? Proč vzniká na jednoduchých oknech a málokdy na dvojitých? 3) Popiš následující grafy závislosti teploty na čase a urči, o jakou se jedná látku. 4) V tabulce doplň hodnoty pro jednotlivé látky a posuď pro uvedené teploty, v jakém je látka skupenství

7 Vlastnosti vody Jak se mění objem látek při tuhnutí Většina látek při tuhnutí zmenší svůj objem. Molekuly se při tuhnutí uspořádají těsně vedle sebe a látka má tudíž menší objem. Například hodíme-li kuličku parafínu do rozteklého parafínu, klesá ke dnu. Molekuly vody se při tuhnutí uspořádají velmi neúsporně. Voda tedy při tuhnutí zvětší svůj objem. Led ve vodě plave. Anomálie vody Jedná se o zvláštní vlastnost vody. Její hustota je největší při 4 C. Voda má tedy nejmenší objem právě při 4 C. Kdyby voda neměla tuto zvláštní vlastnost, promrzly by jezera a moře až ke dnu. Ale díky této vlastnosti je u dna vždy teplota 4 C. Proč je anomálie vody důležitá Bez této vlastnosti vody by nebyl možný život v jezerech, řekách, mořích atp. Kdy nám anomálie vody vadí Pokud zamrznou vodovodní trubky, popraskají. Vodovodní trubky musí být dostatečně pod zemí. V domech, kde se v zimě netopí, je třeba vodu vypustit. V zimě na silnicích, voda zatéká do skulin, potom zmrzne a silnice popraská. Pokud se dostane voda do omítky a zmrzne, omítka je poškozená. Proč jsou zmrazené jahody jiného tvaru než čerstvé Buňky obsahují velké množství vody, ta po zmražení zvětší svůj objem. Stěny buněk se roztrhají a jahoda nedrží původní tvar. Rozbitými buněčnými stěnami vytéká šťáva. 1) Když v domě nejsou v pořádku okapy, dostává se dešťová voda do omítky. Co se může stát, když promočená omítka v zimě zmrzne? 2) Kde všude by bylo potřeba v zimě použít nemrznoucí směs, tedy směs, která má teplotu tuhnutí menší než 0 C? 3) Proč má led menší hustotu než voda? Jaký to pro nás má význam? 4) Jak se mění objem většiny látek při tuhnutí? 5) Vysvětli pojem anomálie vody. Jaké jsou klady a jaké zápory této vlastnosti vody?

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast. Termika Číslo a název materiálu VY_32_INOVACE_0301_0215 Anotace VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci

Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Vnitřní energie, teplo, změny skupenství Pracovní listy pro samostatnou práci Oblast: Člověk a příroda Předmět: Fyzika Tematický okruh: Tělesa, látky a síla Ročník: 8. Klíčová slova: změny skupenství,

Více

4IS09F8 změna skupenství.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09

4IS09F8 změna skupenství.notebook. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075. Šablona: III/2. Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Pořadové číslo: 09 Ověření ve výuce Třída: 8.A Datum: 20.2.2013 1 Změna skupenství Předmět: Fyzika Ročník: 8. ročník

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu

Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrného skupenského tepla tání ledu ymnázium Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 1. ročník

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

2.2.5 Přenos vnitřní energie

2.2.5 Přenos vnitřní energie 2.2.5 Přenos vnitřní energie Předpoklady: 2204 Pomůcky: zkumavka, matice (nebo jiné závaží, které se do zkumavky vejde), kousek ledu, kahan železná a dřevěná tyčka, papír, kahan kádinka, hypermangan, plotýnka

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem?

4. V každé ze tří lahví na obrázku je 600 gramů vody. Ve které z lahví má voda největší objem? TESTOVÉ ÚLOHY (správná je vždy jedna z nabídnutých odpovědí) 1. Jaká je hmotnost vody v krychlové nádobě na obrázku, která je vodou zcela naplněna? : (A) 2 kg (B) 4 kg (C) 6 kg (D) 8 kg 20 cm 2. Jeden

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu

1/6. 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu 1/6 2. Stavová rovnice, plynová konstanta, Avogadrův zákon, kilomol plynu Příklad: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22,

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014

KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 KDE VZÍT PLYNY? Václav Piskač, Brno 2014 Tento článek se zabývá možnostmi, jak pro školní experimenty s plyny získat něco jiného než vzduch. V dalším budu předpokládat, že nemáte kamarády ve výzkumném

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Změna skupenství Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a uměleká Opava příspěvková organizae Praskova 399/8 Opava 7460 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkureneshopnost oblast podpory.5 Registrační

Více

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu

Speciální ZŠ a MŠ Adresa. U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu Subjekt Speciální ZŠ a MŠ Adresa U Červeného kostela 110, 415 01 TEPLICE Číslo op. programu CZ. 1. 07 Název op. programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy 21 Název výzvy Žádost o fin. podporu

Více

sníh pracovní - výukový list doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6.

sníh pracovní - výukový list doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6. pracovní - výukový list sníh doporučené období: prosinec-leden zpracováno pro domácí přípravu žáků souhrnné téma sníh žákům 6.ročníku Milá badatelé, žáci, mladí přírodovědci víte z čeho je sníh? Určitě

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Voda 1. Najdi na internetu pojem acidifikace vody a vysvětli. Je to jev pozitivní nebo negativní? 2. Splaškové odpadní vody obvykle reagují a. Kysele b. Zásaditě c. Neutrálně 3.

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů Autor Mgr. Vladimír Hradecký Číslo materiálu 8_F_1_02 Datum vytvoření 2. 11. 2011 Druh učebního materiálu

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Pracovní list - vaření

Pracovní list - vaření Pracovní list - vaření Jaké spotřebiče doma používáte, chcete-li si ohřát vodu na čaj? Vyzkoušejte čtyři asi nejběžnější způsoby, kterými si můžete vodu na čaj ohřát. Můžete vodu ohřívat ve varné konvici,

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek

3.07 Sublimace kofeinu. Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.07 Sublimace kofeinu. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník

PLYNNÉ LÁTKY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník PLYNNÉ LÁTKY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Termika - 2. ročník Ideální plyn Po molekulách ideálního plynu požadujeme: 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul

Více

Fázové změny. Manuál k programu

Fázové změny. Manuál k programu Fázové změny Manuál k programu Jiří Mazurek 2009 OBSAH Úvod... 3 1 O programu... 3 2 Kapitoly programu... 4 2.1 Jak pracovat s programem... 4 2.2 Úvodní kapitola... 5 2.3 Tání... 7 2.4 Tuhnutí... 11 2.5

Více

SEZNAM PRO ARCHIVACI

SEZNAM PRO ARCHIVACI SEZNAM PRO ARCHIVACI Název školy Číslo projektu Číslo a název šablony KA Identifikační číslo Tematická oblast Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3763 III/2 Inovace

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte.

Tekutý sendvič. Jak pokus probíhá 1. Nalijte do lahve stejné množství oleje a vody. 2. Uzavřete láhev a obsah důkladně protřepejte. Tekutý sendvič Mnoho kapalin se podobá vodě a lze je s ní snadno míchat. Stejně tak ale najdeme kapaliny, u kterých to není možné. Jednou z nich je olej. Potřebné vybavení: voda (obarvená inkoustem), olej,

Více

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY

JEVY NA ROZHRANÍ PEVNÉHO TĚLESA A KAPALINY Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Dagmar Horká MGV_F_SS_1S3_D17_Z_MOLFYZ_Jevy_na_rozhrani_pevneho_tel esa_a_kapaliny_pl Člověk a příroda Fyzika

Více

Vlhký vzduch a jeho stav

Vlhký vzduch a jeho stav Vlhký vzduch a jeho stav Příklad 3 Teplota vlhkého vzduchu je t = 22 C a jeho měrná vlhkost je x = 13, 5 g kg 1 a entalpii sv Určete jeho relativní vlhkost Řešení Vyjdeme ze vztahu pro měrnou vlhkost nenasyceného

Více

2.1 Empirická teplota

2.1 Empirická teplota Přednáška 2 Teplota a její měření Termika zkoumá tepelné vlastnosti látek a soustav těles, jevy spojené s tepelnou výměnou, chování soustav při tepelné výměně, změny skupenství látek, atd. 2.1 Empirická

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

ročník 6. č. 14 název

ročník 6. č. 14 název č. 14 název Význam vody anotace V pracovních listech se žáci seznámí se základními podmínkami života na zemi. Testovou i zábavnou formou si procvičují získané znalosti na dané téma. Součástí pracovního

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

Základní pojmy a jednotky

Základní pojmy a jednotky Základní pojmy a jednotky Tlak: p = F S [N. m 2 ] [kg. m. s 2. m 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (1) Hydrostatický tlak: p = h. ρ. g [m. kg. m 3. m. s 2 ] [kg. m 1. s 2 ] [Pa] (2) Převody jednotek tlaku: Bar

Více

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek

1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.03 Důkaz tuků ve stravě. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast

VÝUKOVÝ MATERIÁL. 0301 Ing. Yvona Bečičková Tematická oblast VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Určování hustoty materiálů

Určování hustoty materiálů Určování hustoty materiálů 31 V řadě případů se nám dostanou ke zkoušení předměty, které nelze zkoušet na kameni bez poškození. Na XRF analyzátoru zase nejsme schopni zjistit složení základního materiálu,

Více

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika

6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 6_1_Molekulová fyzika a termodynamika Ing. Jakub Ulmann MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA 1 Molekulová fyzika

Více

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY

VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY VY_32_INOVACE_06_III./17._PLANETY SLUNEČNÍ SOUSTAVY Planety Terestrické planety Velké planety Planety sluneční soustavy a jejich rozdělení do skupin Podle fyzikálních vlastností se planety sluneční soustavy

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ..07/.4.00/2.2759 Název DUM: Mechanické vlastnosti

Více

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA

MOLEKULOVÁ FYZIKA A TERMIKA FYZIKA pracovní sešit pro ekonomické lyceum. 1 Jiří Hlaváček, OA a VOŠ Příbram, 2015 Molekulová fyzika studuje tepelné děje a děje s nimi související tak, že zkoumá pohyb částic, z nichž se tělesa skládají,

Více

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz

Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Cvičení: APLIKOVANÁ BIOKLIMATOLOGIE Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Dveře č. N5068 (tel.: 3090) phlavinka@centrum.cz Zápočet: -Docházka na cvičení (max. 2 absence) -Vyřešit 3 samostatné úkoly Meteorologická

Více

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické

Termodynamika. T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]= t [ 0 C] termodynamická teplota: Stavy hmoty. jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické Termodynamika termodynamická teplota: Stavy hmoty jednotka: 1 K (kelvin) = 1/273,16 část termodynamické teploty trojného bodu vody (273,16 K = 0,01 o C). 0 o C = 273,15 K T [K ]=t [ 0 C] 273,15 T [ K ]=

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Příklady z hydrostatiky

Příklady z hydrostatiky Příklady z hydrostatiky Poznámka: Při řešení příkladů jsou zaokrouhlovány pouze dílčí a celkové výsledky úloh. Celý vlastní výpočet všech úloh je řešen bez zaokrouhlování dílčích výsledků. Za gravitační

Více

učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika

učebnice a víceletá gymnázia učebnice Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia pro základní školy Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6 Fyzika pro základní školy a víceletá gymnázia 6 pr uk aco áz vn ka í Fyzika učebnice 21.4.2015 20:59:33 Fyzika nová generace Fyzika původní řada n klade

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732

AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 AQUANAL FISHWATERLAB, souprava pro analýzu vody Kat. číslo 100.3732 Strana 1 z 22 Voda je naprosto zvláštní látka! - Voda je životní prostor ryb 1. Úvod To nejlepší je koneckonců stejně voda. To řekl již

Více

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE

VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO A PRÁCE 1. Vnitřní energie (U) Vnitřní energie je energie uložená v těleseh. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to není nezbytné, protože ji nejsme shopni uvolnit

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

Příprava pro lektora

Příprava pro lektora Příprava pro lektora stanoviště aktivita pomůcky 1 typy oblačnosti podle manuálu Globe stanov typy mraků na obrázcích pokryvnost oblohy vytvoř model oblohy s 25% oblačností, použij modrý papír (obloha)

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Hmota a její formy VY_32_INOVACE_18_01. Mgr. Věra Grimmerová Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka íé= Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1..00/1.79 Název DUM: Hydrostatický tlak

Více

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země

ATMOSFÉRA. Plynný obal Země ATMOSFÉRA Plynný obal Země NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PLYNY V ZEMSKÉ ATMOSFÉŘE PLYN MOLEKULA OBJEM V % Dusík N2 78,08 Kyslík O2 20,95 Argon Ar 0,93 Oxid uhličitý CO2 0,034 Neón Hélium Metan Vodík Oxid dusný Ozon Ne

Více

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V).

W = p. V. 1) a) PRÁCE PLYNU b) F = p. S W = p.s. h. Práce, kterou může vykonat plyn (W), je přímo úměrná jeho tlaku (p) a změně jeho objemu ( V). 1) a) Tepelné jevy v životě zmenšení objemu => zvětšení tlaku => PRÁCE PLYNU b) V 1 > V 2 p 1 < p 2 p = F S W = F. s S h F = p. S W = p.s. h W = p. V 3) W = p. V Práce, kterou může vykonat plyn (W), je

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 TEPELNÁ ČERPADLA ING. JAROSLAV

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014

Jak správně provést retrofit. Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Jak správně provést retrofit Když se to dělá správně, potom všechno funguje 2014 Výzva poslední doby-náhrada chladiv R404A Jako náhrada za R404a jsou preferována chladiva R407A a R407F Problém teploty

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8

Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Změna teploty varu roztoku demonstrační pokus VY_52_Inovace_222 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8 Kapitola: Směsi Téma: Roztoky Cíl: Sledovat zvyšování teploty varu

Více

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti

Jak ušetřit elektřinu v domácnosti POSVIŤTE SI NA ÚSPORY Jak ušetřit elektřinu v domácnosti JAK UŠETŘIT V DOMÁCNOSTI ELEKTŘINU Co je cílem semináře přinést důležité a praktické informace a tipy, které vám pomohou v domácnosti s elektřinou

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Identifikátor materiálu: ICT 2 60

Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Identifikátor materiálu: ICT 2 60 Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce podpory název materiálu (DUM) Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny

Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY Laboratorní práce č. 2: Určení povrchového napětí kapaliny G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně SEMINÁŘ FYZIKY G Gymnázium Hranice

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3811 Název DUM: Měření teploty Číslo DUM: III/2/FY/2/1/14 Vzdělávací předmět: Fyzika Tematická oblast: Fyzikální veličiny a jejich měření Autor: Mgr. Petra Kejkrtová Anotace:

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu

Více

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce

VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce VY_32_INOVACE_08.Fy.9. Slunce SLUNCE Slunce je sice obyčejná hvězda, podobná těm, které vidíme na noční obloze, ale pro nás je velmi důležitá. Bez ní by naše Země byla tmavá a studená a žádný život by

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 7.6.2013

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více