ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK"

Transkript

1 ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

2 TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad

3 KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ

4 KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak musí být tenká kapilára, ve které by vystoupila voda do výšky 10 m? Řešení: hg R 2 R 2 hg 2.0, ,81 1, m 0,0015mm

5 SKUPENSKÉ PŘEMĚNY LÁTEK

6 TÁNÍ A TUHNUTÍ Video Teplota tání = teplota, při které nastává tání pevné látky. Teplota tuhnutí = teplota, při níž se kapalina mění v pevnou látku U čistých krystalických látek jsou teploty stejné

7 TÁNÍ A TUHNUTÍ Skupenské teplo tání Teplo, které látka o hmotnosti m přijme při skupenské přeměně L m. t l t l t měrné skupenské teplo tání (J/kg) Skupenské teplo tuhnutí

8 Kovy malé měrné skupenské teplo tání průmysl Voda velké měrné skupenské teplo tání Sníh a led roztává na jaře pomalu (pomalé zamrzání vody v rybníce uvolnění tepla do okolí)

9 TÁNÍ A TUHNUTÍ Při tání většina látek zvětšuje svůj objem Výjimka: Voda zmenšuje při tání svůj objem. Teplota tání závisí na tlaku S rostoucím tlakem roste teplota tání Výjimka: Voda Led při rostoucím tlaku taje při nižší teplotě

10 PŘÍKLADY Řešení: Nezmrzlá voda má hmotnost 109g.

11 Příklady TÁNÍ A TUHNUTÍ

12 PŘÍKLAD 1 Povrch kaluže o obsahu 1,5 m 2 se při teplotě 0 C pokryl vrstvou ledu tloušťky 2,0 mm. Vypočtěte energii kterou mrznoucí voda odevzdala svému okolí. Hustota ledu při 0 C je 918 kg.m- 3. [0,92 MJ]

13 PŘÍKLAD 2 [6,7 TJ]

14 PŘÍKLAD 3 [52,1 MJ]

15 PŘÍKLAD 4 Kolik gramů vody o teplotě 100 C musíme nalít do termosky ke kusu ledu o hmotnosti 150g a teplotě 0 C, aby vznikla voda o teplotě 50 C?

16 Příklady na tání a tuhnutí VYPAŘOVÁNÍ, VAR A KONDENZACE

17 PŘÍKLAD 5 Počítat b)

18 PŘÍKLAD 6 - DÚ

19 VYPAŘOVÁNÍ vypařování...přechod látky z kapalného skupenství do plynného skupenství...při libovolné teplotě...z volného povrchu...snižuje si při tom teplota kapaliny (energie přechází do páry) pára...molekuly vyletující z kapaliny skupenské teplo vypařování L v...teplo, které musíme dodat kapalině, aby se přeměnila na páru téže teploty měrné skupenské teplo vypařování l v voda při 0 C : voda při 100 C : l v = 2,51 MJ.kg -1 l v = 2,26 MJ.kg -1

20 VAR KAPALINY intenzivní vypařování nejen z povrchu, ale i uvnitř teplota varu...teplota, při které se kapaliny vytváří bubliny páry...závisí na vnějším tlaku normální teplota varu...za normálního tlaku (1013 hpa) s rostoucím tlakem se zvyšuje teplota varu (využívá se v praxi) měrné skupenské teplo varu... l v při teplotě varu kapaliny voda při 100 C : líh při 78,3 C = var : l v = 2,26 MJ.kg -1 l v = 0,84 MJ.kg -1

21

22 KAPALNĚNÍ (KONDENZACE) kapalnění...obrácený děj k vypařování, pára kapalní...může nastat na povrchu kapaliny, pevného tělesa nebo ve volném prostoru...vytváření kapek zlehčují zrnka prachu, částice kouře nebo elektricky nabité částice skupenské teplo kondenzační...uvolňuje se při kapalnění měrné skupenské teplo kondenzační...rovno l v při stejné teplotě

23 PŘÍKLAD

24 Vypařování a var - příklady SYTÁ PÁRA A FÁZOVÝ DIAGRAM

25 PŘÍKLAD 1 Voda o hmotnosti 10 kg a teplotě 20 C se ohřeje na teplotu 100 C a pak se všechna přemění na páru téže teploty. Jaké celkové teplo soustava přijme? Jaká část z toho připadá na změnu skupenství? 26 MJ, 87%

26 PŘÍKLAD 2 33g

27 SYTÁ PÁRA rovnovážný stav, kdy se při vypařování kapaliny v uzavřené nádobě přestane zmenšovat objem kapaliny a zvětšovat objem páry sytá pára... pára v rovnovážném stavu se svou kapalinou Tlak syté páry nad kapalinou s rostoucí teplotou roste Tlak syté páry nezávisí při stále teplotě na objemu páry

28 SYTÁ PÁRA křivka syté páry...závislost tlaku na teplotě (pro různé látky různá) jde z ní určit teplota varu za daného tlaku A...počáteční bod...nejmenší tlak a teplota, při které existuje kapalina a sytá pára v rovnovážném stavu při zvyšování teploty T roste hustota páry a klesá hustota kapaliny K...kritický bod...kritický stav látky...mezi kapalinou a sytou párou zmizí rozhraní při vyšší teplotě než T K (kritická teplota) už látka neexistuje v kapalném skupenství vnější tlak teplota varu voda : T A = 273,16 K (0,01 C) p A = 0,61 kpa T K = 647,3 K (374,15 C) p T = 22,13 MPa ρ K = 315 kg.m -3

29 FÁZOVÝ DIAGRAM Znázornění rovnovážných stavů látky Křivka syté páry Křivka tání Sublimační křivka Přehřátá pára - pára s nižším tlakem a hustotou než sytá pára téže teploty

30 FÁZOVÝ DIAGRAM Wilsonova mlžná komora podchlazené syté páry (kondenzace) 1nAv28r2c Bublinková komora přehřátý kapalný vodík (bublinky páry) Podchlazená voda

31 PŘÍKLAD 3 Atmosférický tlak na povrchu Měsíce je menší než tlak odpovídající trojnému bodu vody. Může na povrchu Měsíce existovat soustava molekul H 2 O jako kapalné skupenství? Ne

32 PŘÍKLAD 4 Při táboření v horách zjistila skupina, že voda v kotlíku vře již při teplotě 95 C. Pomocí MFChT ujistěte, jaký byl v daném místě atmosférický tlak a v jaké nadmořské výšce se skupina nacházela. 845hPa, 1 400m

33 VODNÍ PÁRA V ATMOSFÉŘE Člověk lépe snáší vyšší teplotu při malé hmotnosti páry Vodní pára je ve vzduchu zpravidla přehřátá absolutní vlhkost vzduchu ϕ...rovno hustotě vodní páry ve vzduchu ϕ...[velké fí] V...objem vzduchu m...hmotnost vodní páry relativní vlhkost vzduchu φ...pro člověka je nejvhodnější 50% až 70%...měříme vlhkoměry φ...[malé fí] p...tlak vodní páry ve vzduchu p s...tlak syté páry suchý vzduch : φ = 0% vzduch se sytou vodní párou: φ = 100%

34 ROSNÝ BOD charakterizuje vlhkost vzduchu stav popsaný teplotou rosného bodu, na kterou by bylo třeba ochladit vzduch, aby se vodní pára stala sytou při dalším ochlazení sytá vodní pára kondenzuje...vzniká rosa, mlha, mraky je-li teplota rosného bodu nižší než 0 C, vzniká jinovatka či sníh

35 PŘÍKLAD 5 Při teplotě 25 C prošel trubicí s hygroskopickou látkou (kys. sírová, chlorid vápenatý) vzduch o objemu 3 m 3, čímž se hmotnost látky zvětšila o 42g. Určete absolutní a relativní vlhkost vzduchu při dané teplotě. Hustotu syté vodní páry při uvedené teplotě vyhledejte MFChT. 14 g/cm 3, asi 61%

36 PŘÍKLAD 6 V uzavřené nádobě je sytá vodní pára hmotnosti 800 g a tlaku 57,8 kpa. Do nádoby vpustíme vodu o hmotnosti 13 kg. Jakou musí mít voda teplotu, aby všechna pára zkapalněla a soustava měla výslednou teplotu 70 C? Měrné skupenské teplo vypařování je 2,29 MJ/kg. 35,5 C

37 PŘÍKLAD 7 0,41 kj.kg -1.K -1

38 ZDROJE Prezentace: _kapalin.ppt Video: Podchlazená voda: Emanuel Svoboda a kolektiv PŘEHLED STŘEDOŠKOLSKÉ FYZIKY Příklady: Halliday, Walker, Resnick - Fyzika GOOGLE PBASE.COM/ACCL YOUTUBE

Molekulová fyzika a termika

Molekulová fyzika a termika Molekulová fyzika a termika Fyzika 1. ročník Vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace výuky oboru Informační technologie MěSOŠ Klobouky u Brna Mgr. Petr Kučera 1 Obsah témat v kapitole Molekulová fyzika

Více

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára

Změna skupenství, Tání a tuhnutí, Sublimace a desublimace Vypařování a kapalnění Sytá pára, Fázový diagram, Vodní pára Zěny skupenství átek Zěna skupenství, Tání a tuhnutí, Subiace a desubiace Vypařování a kapanění Sytá pára, Fázový diagra, Vodní pára Zěna skupenství = fyzikání děj, při které se ění skupenství átky Skupenství

Více

3.1 Základní poznatky

3.1 Základní poznatky 3.1 Základní poznatky 3.1 Určete klidovou hmotnost m a atomu uhlíku a atomu ţeleza. 3.2 Určete klidovou hmotnost m m molekuly vody H 2 O a molekuly oxidu uhličitého CO 2. 3.3 Určete molární hmotnost M

Více

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn

FYZIKA 2. ROČNÍK. Změny skupenství látek. Tání a tuhnutí. Pevná látka. soustava velkého počtu částic. Plyn Zěny skuenství látek Pevná látka Kaalina Plyn soustava velkého očtu částic Má-li soustava v rovnovážné stavu ve všech částech stejné fyzikální a cheické vlastnosti (stejnou hustotu, stejnou strukturu a

Více

1. Molekulová stavba kapalin

1. Molekulová stavba kapalin 1 Molekulová stavba kapalin 11 Vznik kapaliny kondenzací Plyn Vyjdeme z plynu Plyn je soustava molekul pohybujících se neuspořádaně všemi směry Pohybová energie molekul převládá nad energii polohovou Každá

Více

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY

I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY I. FYZIKÁLNÍ VELIČINY A JEDNOTKY Fyzikální veličina charakterizuje fyzikální vlastnosti, stavy fyzikálních objektů a jejich změny, které lze změřit. Její hodnotu lze vyjádřit číselnou hodnotou a jednotkou

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

Tepelné čerpadlo a geotermální energie

Tepelné čerpadlo a geotermální energie Projekt Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů na Střední škole informačních technologií a sociální péče, Brno, Purkyňova 97 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/02.0158 Tepelné čerpadlo a geotermální

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů

1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ. Základní stavové veličiny látky. Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů 1/1 PŘEHLED TEORIE A VÝPOČTOVÝCH VZTAHŮ Základní stavové veličiny látky Vztahy mezi stavovými veličinami ideálních plynů Stavová rovnice ideálního plynu f(p, v, T)=0 Měrné tepelné kapacity, c = f (p,t)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. FYZIKA Mgr. Světlana MAJOVÁ 006 OBSAH 1. ÚVOD DO STUDIA FYZIKY... 5 1.1. Hmota... 5 1.. Struktura látek... 5 1.3. Fyzikální veličiny a jejich

Více

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK

FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK SBORNÍK FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I. Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra fyziky ZÁKLADY FYZIKY I Pro obory DMML, TŘD a AID prezenčního studia DFJP RNDr. Jan Z a j í c, CSc., 2004 5. M E C H A N I K A T E K U T I N

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ

METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ Ing. Vlastimil VYKOUK Jaroslav KOPÁČEK METEOROLOGIE PRO PILOTY ZÁVĚSNÝCH KLUZÁKŮ ÚV SVAZU PRO SPOLUPRÁCI S ARMÁDOU OBSAH 1. Úvod 7 2. Teplota, tlak a proudění vzduchu 9 2.1 Sluneční záření a distribuce

Více

8. Mechanika kapalin a plynů

8. Mechanika kapalin a plynů 8. Mechanika kapalin a plynů 8. Vlastnosti kapalin a plynů Základní vlastností je tekutost. Tekutost je, když částečky se po sobě velmi snadno a velmi dobře pohybují (platí to pro tekutiny i plyny). Díky

Více

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak

Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Koheze a adheze Kapalina Povrchové napětí Povrchová energie Molekulový tlak Kapilární tlak Molekulové jevy Molekula Mezimolekulové síly Dosah molekulových sil Lenardův-Jonesův potenciál Druhy mezimolekulových potenciálních energií Koheze a adheze Koheze Adheze Kapalina Struktura kapalin Vlastnosti

Více

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE

A. KLEVETA J. HÁJEK. Seminář z fyziky. Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE A. KLEVETA J. HÁJEK Seminář z fyziky Materiály pro přípravu k maturitní zkoušce a přijímacím zkouškám na VŠ z fyziky PRACOVNÍ VERZE Téma 1. MEZINÁRODNÍ SOUSTAVA JEDNOTEK A MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Specifickým

Více

Mechanika tekutin. Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné

Mechanika tekutin. Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné Mechanika tekutin Pojmem mechanika tekutin rozumíme mechaniku kapalin a plynů, neboť kapaliny a plyny mají některé vlastnosti společné Základní vlastnosti tekutin: 1) nemají vlastní tvar, ale přizpůsobují

Více

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová. Slovoúvodem... 3 Obsah Fyzika je kolem nás(molekulová fyzika a termika) Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku Ivo Volf Miroslava Jarešová Slovoúvodem 3 1 Jakvelkéjsou malé částice? 5 11 Hmotnostčástic

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

FYZIKA 7. ROČNÍK. Školní rok 2014/2015. Jméno a příjmení:

FYZIKA 7. ROČNÍK. Školní rok 2014/2015. Jméno a příjmení: FYZIKA 7. ROČNÍK Školní rok 2014/2015 Jméno a příjmení: POHYB TĚLESA. 1. POHYB A SÍLA. Téma 1.: Klid a pohyb tělesa.! Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu. Rozhodnout, zda se

Více

Meteorologická laboratoř

Meteorologická laboratoř AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Meteorologická laboratoř Mgr. Hana Grygárková Obsah 1. Měření srážek...8 1.1. Metodický pokyn...8 1.2. Realizace úlohy...9 1.2.1. Teoretický základ úlohy...9 1.2.2. Pomůcky...10

Více

Záludné otázky z meteorologie

Záludné otázky z meteorologie Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika Mgr. Jan Karlický Záludné otázky z meteorologie Konzultant závěrečné práce:

Více

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky

Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 4. ročník šestiletého a 2. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 2: Určení měrné tepelné kapacity látky Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA

Více

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 23-41-M/01 Strojírenství

Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: Název a adresa školy: Registrační číslo projektu: Číslo a název šablony: Obor vzdělávání: Tematická oblast ŠVP: Předmět a ročník Autor: Použitá literatura:

Více