Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teplotní roztažnost. Teorie. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Transkript

1 Teplotní roztažnost Teorie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Teplotní roztažnost souvisí se změnou rozměru zahřívaného těles Při zahřívání se tělesa zvětšují, při ochlazování se smršťují. Snad nejvýznamnější výjimkou z tohoto pravidla je vod Když vodu ochlazujeme z bodu varu 100 C na zhruba 4 C, tak se smršťuje. Od teploty 4 C do bodu tuhnutí 0 C se naopak roztahuje. Díky tomuto neobvyklému jevu má led menší hustotu než vod Různé materiály se při stejné změně teploty roztahují nebo smršťují různě. Obecně platí, že při stejné změně teploty se plyny rozpínají více než kapaliny. Kapaliny se zase rozpínají více než pevné látky. Při zahřívání nebo ochlazování se zvětšují nebo zmenšují všechny rozměry těles Z praktických důvodů zavádíme dva typy teplotní roztažnosti: délkovou roztažnost (zajímá nás změna jednoho rozměru tělesa) a objemovou roztažnost (zajímá nás změna všech tří rozměrů tělesa). Mírou změny rozměru je součinitel teplotní délkové nebo objemové roztažnosti. Často nás zajímá, jek se změní rozměr potrubí, kolejnic, elektrického vedení nebo jiných dlouhých objektů. Například o kolik bude delší elektrické vedení v horkém letním dnu za teploty 30 C ve srovnání s chladným zimním dnem s teplotou -20 C? Ve skutečnosti se vedení rozpíná ve všech třech rozměrech, ale v praxi nás zajímá pouze změna jeho délky.

2 Obrázek 1: kolejnice deformované vlivem teplotní roztažnosti Pro pevné látky zavádíme koeficient teplotní roztažnosti l. Velikost tohoto koeficientu se pro jednotlivé materiály poměrně značně liší. Například koeficient teplotní roztažnosti pro hliník je asi padesátkrát větší než pro křemenné sklo. Koeficient teplotní roztažnosti vlastně udává konstantu úměrnosti mezi změnou délky materiálu a změnou teploty, která tuto změnu vyvolá. Je definován jako l = 1 dl l dt, (1) kde dl je malá změna délky l, dt je malá změna teploty. Pokud již známe koeficient teplotní roztažnosti, můžeme z (1) odhadnout změnu délky jako: l=l 0 l T (2) Tato rovnice platí, pokud se koeficient teplotní roztažnosti příliš nemění se změnou teploty T. To není obecně splněno, ale pro malé změny teploty platí (2) poměrně přesně. Pokud se koeficient teplotní roztažnosti s teplotou výrazně mění, je nutné vyjádřit změnu délky pomocí integrálu z (1) T 2 l=l 0 L T dt (3) T 1 Koeficient objemové roztažnosti zavádíme obecně jako V = 1 V dv dt p, (4)

3 kde dv je malá změna objemu V, dt je malá změna teploty. Index p znamená, že tlak je konstantní v průběhu rozpínání. Toto je důležité v případě plynů, protože tlak plynu závisí silně na teplotě plynu. Pokud známe součinitel teplotní roztažnosti, můžeme vyjádřit změnu objemu jako V =V V T (5) Velké množství technických zařízení a systémů je založeno na teplotní roztažnosti materiálů. Příkladem je bimetalický pásek. Tento pásek se skládá ze dvou kovových proužků s různou teplotní roztažností. Tyto proužky jsou svařené dohromady. Když začneme pásek zahřívat, jeden z kovů se rozpíná rychleji než druhý. Pásek se vychýlí ve směru kovu s menší teplotní roztažností. Tento bimetalický pásek nejčastěji požíváme v termostatech. Když se v místnosti začne ochlazovat, oba kovy v pásce se začnou smršťovat, jeden více než druhý. Při určité teplotě se páska ohne tak, že se dostane do kontaktu s kovovým kontaktem a spojí tak elektrický obvod, který uvede do chodu topení. Jakmile teplota v místnosti vzroste, bimetalická páska se začne ohýbat v opačném směru. Nakonec se vzdálí od kovového kontaktu, přeruší tak elektrický obvod a tím topení zase vypne. Teplotní roztažnost objektů v reálném světě je často v pozornosti vědců a inženýrů. Například kovové spoje použité na mostech musí být zkonstruovány tak, aby zajistily dostatečný prostor pro teplotní roztažnost jednotlivých dílů mostu.

4 Obrázek 2: kovové spoje částí mostu Železniční koleje jsou v některých úsecích (dlouhé mosty) budovány tak, že mezi jednotlivými kolejnicemi zůstává dilatační mezer Kolejnice tak mohou při změnách délky v horkých a studených dnech klouzat směrem jedna k druhé, aby bylo zajištěno, že nedojde k jejich deformaci vlivem přehřátí. Objemová roztažnost má také mnoho praktických aplikací. Například bychom chtěli vědět, jak se změní objem balónu s rostoucí teplotou. Odpověď na tuto otázku závisí na koeficientu objemové roztažnosti použitého plynu. Objemová roztažnosti plynů se mění od poměrně malé pro vzduch do poměrně velké pro oxid uhličitý a oxid siřičitý.

5 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 1 of 4 Test znalostí k úloze: Teplotní roztažnost Jaroslav Jíra Vyhodnotit test 1. Délka platinové tyče s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 2. Objem jednoho kilogramu vody v intervalu 20 o C - 70 o C s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 3. Objem jednoho kilogramu vody v intervalu 0 o C - 4 o C s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 4. Součinitel objemové teplotní roztažnosti je definován jako

6 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 2 of 4 5. Teplota se zvýší o. Délka tyče se zvětší o 6. Teplota se zvýší o. Objem benzínu v nádrži se zvětší o 7. Ocelová tyčka má délku přesně 20 m při 20 o C. Součinitel teplotní délkové roztažnosti oceli je = K -1. O kolik se tyč prodlouží při 100 o C? o 0,38 mm o 8,22 mm o 17,6 mm o 55,1 mm 8. Závislost délky kovové tyče na teplotě je v grafu

7 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 3 of 4

8 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 4 of 4 Vyhodnotit test

9 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 1 of 3 Test znalostí k úloze: Teplotní roztažnost Jaroslav Jíra Vyhodnotit test 1. Délka ocelové tyče s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 2. Délka platinové tyče s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 3. Objem jednoho kilogramu vody v intervalu 20 o C - 70 o C s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 4. Jednotka součinitele teplotní délkové roztažnosti je K.m K.m -1 K -1.m K Součinitel objemové teplotní roztažnosti je definován jako

10 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 2 of 3 6. Teplota se zvýší o. Délka tyče se zvětší o 7. Teplota se zvýší o. Objem benzínu v nádrži se zvětší o

11 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 3 of 3 8. Ocelová tyčka má délku přesně 3 m při 30 o C. Součinitel teplotní délkové roztažnosti oceli je = K -1. O kolik se tyč prodlouží při 50 o C? o 0,025 mm o 0,12 mm o 0,66 mm o 1,15 mm Vyhodnotit test

12 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 1 of 3 Test znalostí k úloze: Teplotní roztažnost Jaroslav Jíra Vyhodnotit test 1. Délka hliníkové tyče s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 2. Objem jednoho kilogramu vody v intervalu 20 o C - 70 o C s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 3. Objem jednoho kilogramu vody v intervalu 0 o C - 4 o C s rostoucí teplotou roste klesá nemění se 4. Součinitel teplotní délkové roztažnosti je definován jako

13 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 2 of 3 5. Součinitel objemové teplotní roztažnosti je definován jako 6. Teplota se zvýší o. Délka tyče se zvětší o 7. Teplota se zvýší o. Objem benzínu v nádrži se zvětší o

14 https://fyzikfelcvut.cz/auth/labtest/otazky_test.php?uloha=3 Page 3 of 3 8. Ocelová tyčka má délku přesně 3 m při 30 o C. Součinitel teplotní délkové roztažnosti oceli je = K -1. O kolik se tyč prodlouží při 200 o C? o 0,035 mm o 0,72 mm o 1,66 mm o 5,61 mm Vyhodnotit test

Základní poznatky termodynamiky

Základní poznatky termodynamiky Kapitola 1 Základní poznatky termodynamiky 1.1 Úvod Při studiu fyziky začínáme zpravidla klasickou mechanikou, ve které studujeme mechanický pohyb těles. Při tom si nevšímáme, jaké vlastnosti mají tato

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Josef Gruber MECHANIKA VI TERMOMECHANIKA Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5

OBSAH str. 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 OBSAH str. I. Úvod do učiva fyziky 3 1. Hmota a její existence 3 2. Fyzikální veličiny a jednotky 4 3. Základy fyzikálního měření 5 II. Mechanika A Kinematika 11 1. Rovnoměrný přímočarý pohyb 13 2. Rovnoměrně

Více

Základní pojmy termodynamiky

Základní pojmy termodynamiky Kapitola 1 Základní pojmy termodynamiky 1.1 Úvod Moderní přírodní vědy a fyzika jsou postaveny na experimentu a pozorování. Poznávání zákonitostí neživé přírody je založeno na indukční vědecké metodě Francise

Více

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský

se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Základy požární taktiky Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru požární

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ

ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ autor: Rudolf Sýkora, (2005--2006) Comet System, s.r.o ÚVOD DO VLHKOSTI PLYNŮ Obsah Absolutní vlhkost, měrná vlhkost a směšovací poměr.................. 2 Složení vzduchu, parciální tlaky a stavová rovnice....................

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTOTECHNCKÁ, OSTAVA, NA JÍZDÁNĚ 30, p. o. ELEKTOTECHNKA ng. Pavel VYLEGALA 006 - - Obsah Základní pojmy...4 Mezinárodní soustava jednotek...4 Násobky a díly jednotek...4 Stavba atomu...5

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

1.4. Práce, energie, výkon

1.4. Práce, energie, výkon 1.4. Práce, energie, výkon 1. Vysvětlit pojem dráhový účinek síly, znát obecný vztah pro výpočet práce.. Vědět, že výkon je veličina vyjadřující jak rychle se práce koná. 3. Umět vyjádřit práci z výkonu

Více

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ

ZAPALOVÁNÍ TEORIE ZAPALOVÁNÍ ZAPALOVÁNÍ U spalovacích motorů se prakticky používají dva způsoby zapalování paliva v pracovním prostoru. U vznětových motorů je to zapalování kompresním teplem a u zážehových motorů se jedná o zapalování

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy

Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy Stanovisko k výskytu některých jevů na plastových oknech v souvislosti s extrémními mrazy Úvod: V období začátku února 2012 se Českou republikou prohnala vlna silnějších mrazů, zvláště v nočních hodinách

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Ing. Stanislav Jakoubek

Ing. Stanislav Jakoubek Ing. Stanislav Jakoubek Číslo DUMu III/2-2-3-14 III/2-2-3-15 III/2-2-3-16 III/2-2-3-17 III/2-2-3-18 III/2-2-3-19 III/2-2-3-20 Název DUMu Ideální plyn Rychlost molekul plynu Základní rovnice pro tlak ideálního

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy

3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy 3. Modelování biologických systémů pomocí elektrických analogií a aplikace metody při modelování respirační soustavy Předmětem zájmu biomedicínského inženýra či lékaře je živý organismus, který můžeme

Více

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 07_2_Elektrický proud v kovech Ing. Jakub Ulmann 1 Elektrický proud a jeho vlastnosti 1.1 Elektrický proud

Více

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT

Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II. 2004 Vydavatelství ČVUT Doc. Ing. Danuše Nováková, CSc. RNDr. Zuzana Malá, Ph.D. Doc. RNDr. Ing. Rudolf Novák, DrSc. FYZIKA II 2004 Vydavatelství ČVUT PŘEDMLUVA Skriptum Fyzika II je určeno jako studijní pomůcka pro základní

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové

objemu Sv - (tj. ä - Sv - ), kde ä + a ä - jsou objemové 206 20 ELEKTRICKÝ PROUD Ohmův zákon Rovnice kontinuity elektrického proudu, Maxwellův relaxační čas Elektromotorické napětí Kirchhoffovy zákony Práce a výkon elektrického proudu Vodiče jsme předběžně definovali

Více

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora

SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství SPECIÁLNÍ ZKUŠEBNÍ METODY studijní opora Karel Matocha Petr Jonšta Ostrava 2013 Recenze: Ing. Ladislav Kander,

Více

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006

Zadání IV. série. Termín odeslání: 20. února 2006 Milí řešitelé! Se zadáním čtvrté série FYKOSu si vás dovolujeme pozvat na Jeden den s fyzikou, což je akce pořádaná naší fakultou ve čtvrtek 2. února pro všechny středoškoláky i jejich uči tele. Na této

Více

Energetická účinnost budov. Studentská příručka

Energetická účinnost budov. Studentská příručka Energetická účinnost budov Studentská příručka Edice CZ 1.0 - září 2009 Aktualizované verze ke stažení na webu projektu IUSES www.iuses.eu. Prohlášení Tento projekt je financován s podporou Evropského

Více

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí

Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Klimatické změny a jejich dopady na život lidí Studijní opora k akci v rámci projektu CZ.1.07/1.3.05/03.0030 Název projektu: Zeměpis v nové perspektivě aneb tudy cesta vede Celkový počet stran: 40 Autor:

Více

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ

vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ vše-v-jednom omfort pro aplikace v bytech a komerčních prostorách DAIKIN ALTHERMA KATALOG VYTÁPĚNÍ Vytápění, ohřev vody a chlazení Účinná energetická řešení pro rezidenční a komerční prostory 2 3 Vy a

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY. Ing. Jiří Vlček ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY Ing. Jiří Vlček Soubory Zákl.1 4 jsem zpracoval pro studenty a radioamatéry k bezplatnému používání. Žádám uživatele, aby tuto publikaci v rámci svých možností co nejvíce šířili

Více