TARCEVA klinický registr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TARCEVA klinický registr"

Transkript

1 TARCEVA klinický registr Karcinom pankreatu Stav k datu Registr Tarceva je podporován výzkumným ý grantem firmy Roche. Česká onkologická společnost Institut biostatistiky a analýz

2 Stav registru - karcinom pankreatu Všichni pacienti se založeným záznamem v registru Tarceva N=60 N=7 N=53 Pacienti bez zadaných diagnostických údajů nebo bez uvedeného data zahájení léčby Pacienti s úplným záznamem Záznam je považován za úplný pokud má vyplněny tyto parametry: PS v době zahájení léčby Tarcevou TNM klasifikace a stadium primárního nádoru Histologický typ primárního nádoru Datum zahájení léčby Tarcevou Stadium onemocnění ě v době zahájení léčby Tarcevou Linie léčby, kdy je poprvé podávána Tarceva Nejlepší dosažená odpověď při léčbě Tarcevou Současný stav a k němu příslušné datum.

3 Počet pacientů dle jednotlivých center Název centra Celkový počet pacientů v registru Tarceva Počet pacientů s úplným záznamem N % N % 1. VFN Praha - Onkologická klinika 4 6,7 4 7,5 2. FN Na Bulovce Praha Út Ústav rad. onkol , ,7 3. FNKV Praha RTO klinika 2 3,3 2 3,8 4. FTN Praha Onkol. odd. 1 1,7 1 1,9 5. ÚVN Onkologie 1 1,7 1 1,9 6. ČB Onkologie 1 1,7 1 1,9 7. FN Plzeň RTO 4 6,7 2 3,8 8. KN Liberec ORKO 3 5,0 2 3,8 9. FNHK Klinika O-RT 4 6,7 4 7,5 10. FN Olomouc Onkologická klinika 13 21, ,8 11. MOÚ Brno KKOP 23 38, ,5 Celkový součet , ,0 7 pacientů nemá doposud uzavřený záznam a vyplněny všechny parametry.

4 Počet pacientů léčených Tarcevou dle roku zahájení léčby Rok zahájení léčby Tarcevou Počet pac cientů Rok

5 Zastoupení věkových kategorií v době zahájení léčby Tarcevou Věkové kategorie 50 47, ,1 Průměr Medián Min Max Věk 59 let 61 let let 10 7,5 7,5 5,7 0 <= >70 Věk (roky)

6 Pohlaví pacientů a performance status Pohlaví Performance status v době zahájení léčby Tarcevou 26,4% 41,5% 58,5% 73,6% Ženy N = 22; 41,5% PS = 0 N = 14; 26,4% Muži N = 31; 58,5% 5% PS = 1 N = 39; 73,6%

7 Histologie a lokalizace primárního nádoru Histologie primárního nádoru Lokalizace primárního nádoru 20,8% %pacientů Hlava 62,3 N = 33 79,2% Tělo 17,0 N = 9 Ocas 13,2 N = 7 Duktální N = 42; 79,2% Jiný N=11;208% 20,8% Celý pankreas 7,5 N = 4

8 Klinické stadium nádoru a linie léčby v době zahájení léčby Tarcevou Klinické stadium primárního nádoru v době zahájení léčby Tarcevou Linie léčby podání Tarcevy N = 7 N = 43 N = 3 15,1% % pac cientů ,1 13,2 5,7 III IV Jiné Stadium 84,9% 1. linie léčby N = 45; 84,9% 2. příp. další linie N = 8; 15,1% Všichni tři pacienti, kteří mají zaznamenáno stadium jiné, má ve specifikaci uvedeno stadium IIB.

9 Stav léčby a důvody jejího ukončení Stav léčby Tarcevou Důvody ukončení léčby Tarcevou 7,5% 19% 1,9% N % Progrese onemocnění 34 70,8 Odmítnutí pacientem 5 10,4 Nežádoucí účinek Tarcevy 1 2,1 90,6% Aktuálně léčení pacienti N = 4; 7,5% Jiný* 5 10,4 Neznámo ,3 Celkem ,0 Pacienti s přerušenou léčbou N = 1; 1,9% * V kategorii jiné byly zaznamenány tyto varianty: Pacienti s ukončenou léčbou N = 48; 90,6% Všichni aktuálně léčeni pacienti i pacient s přerušenou léčbou mají údaje naposledy aktualizovány v roce hematotoxicita gemcitabinu průjmy krvácení do GIT při progresi nemoci nejasné plicní infiltráty, v.s. progrese onemocnění, progrese dušnosti nedostupnost t Tarcevy

10 Délka léčby u pacientů s ukončenou léčbou N = 48 (Pouze pacienti s ukončenou léčbou) Délka léčby % pacientů ,8 24,5 22,6 Délka léčby Počet pacientů 1) 43 Průměr 6,1 měsíců Medián 49 4,9 měsícůě ů Min Max 0,3 18,8 měsíců ,4 9,4 1) U pěti pacientů nebylo možné určit délku léčby z důvodu neúplných dat. 5 3,8 0 < > 8 Neznámo Měsíce

11 Nežádoucí účinky Výskyt nežádoucích účinků u pacientů 37,7% Bez nežádoucích účinků N = 33; 62,3% Výskyt nežádoucího účinku N = 20; 37,7% 62,3% U 20 pacientů bylo zaznamenáno 21 nežádoucích účinků. Typy nežádoucích účinků u pacientů Závažnost nežádoucích účinků Nežádoucí účinek N 1) % pacientů Vyrážka 14 26,4 Průjem 4 7,5 Nespecifikováno 3 5,7 1) Počet pacientů, u kterých se objevil daný typ nežádoucího účinku. Typ Grade N 1) % Vyrážka G1 8 15,1 G2 6 11,3 Průjem G1 3 5,7 G2 1 1,9

12 Nejlepší dosažená léčebná odpověď na léčbu Tarcevou Léčebná odpověď % pacientů N % CR 2 3,8 3,8 PR 7 13,2 13,2 SD 28 52,8 52,8 PD 11 20,8 20,8 Nelze hodnotit 5 9,4 9,4 Celkem ,00

13 Současný stav pacientů Současný stav 9,4% 30,2% Žije N = 16; 30,2% Zemřel N = 32; 60,4% 60,4% Neznámo N = 5; 9,4% Z 16 pacientů, u kterých je v současném stavu uvedeno, že žijí, je celkem 13 pacientů naposledy aktualizováno v průběhu roku 2009, 1 pacient je aktualizován v lednu 2010 a zbylí dva jsou aktualizováni v dubnu 2011.

14 Celkové přežití a přežití bez známek progrese od data zahájení léčby Tarcevou Celkové přežití Počet pacientů 53 Medián OS (95% IS) 11,3 měsíců (5,6; 16,9) 6měsíční přežití (95% IS) 79,8 (67,8; 91,8) 1leté přežití (95% IS) 47,3 (30,8; 63,8) Přežití bez známek progrese Počet pacientů 52 Medián PFS (95% IS) 5,0 měsíců (4,4; 5,6) 6měsíční přežití (95% IS) 37,0 (23,0; 51,1) 1leté přežití (95% IS) 14,4 (3,6; 25,2) Přežití pacientů bylo hodnoceno metodikou podle Kaplana-Meiera. U jednoho pacienta chyběly údaje k výpočtu PFS. 1,0 1,0 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 02 0,2 02 0,2 0, Čas (měsíce) 0, Čas (měsíce)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz

Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012. Abstrakty. www.pneuonkdny.cz Západočeské pneumoonkologické dny 8. 9. 11. 2012 Abstrakty www.pneuonkdny.cz Generální partner: Partneři: Ostatní vystavovatelé: ABSTRAKTY PŘEDNÁŠEK přednesených na XX. západočeských pneumoonkologických

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 7. 11. 2013 Předsedající: Pešek M., Votruba J. 27 Update klinických doporučení pro diagnostiku a léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic Koubková L. Pneumologická klinika

Více

objektivní analýza dostupných dat

objektivní analýza dostupných dat INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Onkologická péče e v Libereckém m kraji objektivní analýza dostupných dat Populační

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva 5 mg potahované tablety. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Tarceva 5 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje 5 mg erlotinibum (ve formě erlotinib

Více

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Tarceva návrh CRF Nemalobuněčný karcinom plic Registr Tarceva návrh CRF Nemalbuněčný karcinm plic Frmulář: Vstupní parametry Rk narzení (z rdnéh čísla) Věk (z rdnéh čísla) Phlaví (z rdnéh čísla) Kuření Kuřák Bývalý kuřák Nekuřák Hmtnst pacienta v

Více

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report

Analýza dat z klinického registru RenIS České onkologické společnosti ČLS JEP shrnutí výsledků pro elektronický report Účinnost a bezpečnost přípravku Afinitor (everolimus) v léčbě pacientů s pokročilým karcinomem ledviny v podmínkách reálné klinické praxe v České republice Analýza dat z klinického registru RenIS České

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

ODBORNÝ PROGRAM lékaři

ODBORNÝ PROGRAM lékaři ODBORNÝ PROGRAM lékaři 16. 10. 2014 Předsedající: Krákorová G., Kolek V. 11 Prediktivní význam sérových onkomarkerů u pacientů s pokročilým NSCLC léčených EGFR-TKI Fiala O. 1, Pešek M. 2, Fínek J. 1, Minárik

Více

Biologická léčba karcinomu prsu

Biologická léčba karcinomu prsu Biologická léčba karcinomu prsu speciální příloha Biologická léčba karcinomu prsu vydavatel šéfredaktor odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická 30 101 00 Praha 10 tel./fax:

Více

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce

Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA STUDIJNÍ PROGRAM: EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE Srovnatelnost skupin pacientů v observačních a klinických studiích Bakalářská práce Adéla Šenková VEDOUCÍ PRÁCE: RND

Více

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika

v praxi 1/2012 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika v praxi 1/2012 3 Biologická léčba u HER2/neu-pozitivního karcinomu prsu kazuistika MUDr. Eva Sedláčková, MBA; doc. MUDr. David Netuka, Ph.D. 6 Léčba metastatického nemalobuněčného plicního karcinomu erlotinibem

Více

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II

Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II Diagnostické a léčebné postupy u nemocných s maligními lymfomy II David Belada, Marek Trněný a kolektiv autorů Kooperativní lymfomové skupiny Praha, září 2007 třetí, doplněné a přepracované vydání. 1 Editoři:

Více

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku

Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Nové léčebné možnosti v terapii metastazujícího karcinomu žaludku Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1. LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Žaludek pravidla klasifikace Klasifikace se používá

Více

Léčba karcinomu plic u starších nemocných

Léčba karcinomu plic u starších nemocných Léčba karcinomu plic u starších nemocných Jana Skřičková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy university a Fakultní nemocnice Brno 1 Onkologické diagnózy Česká republika (ČR)

Více

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU IRESSA 250 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 250 mg gefitinibum. Pomocné látky: Jedna tableta obsahuje 163,5 mg laktosy (jako monohydrát).

Více

dihpočet nemocných s ca prostatae

dihpočet nemocných s ca prostatae CZ989 I. BLOK me k dispozici nové a slibné preparáty, které by mohly blokovat progresi pokročilého onemocnění, ale také daleko efektivněji nežli tradičními anodyny ovlivnit symptomatologii bolestí. Karcinom

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Oválné bikonvexní bílé potahované tablety s vyraženým Z300 na jedné straně.

Oválné bikonvexní bílé potahované tablety s vyraženým Z300 na jedné straně. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic

Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Hlavní téma 285 Postavení chemoterapie v léčbě karcinomu plic Jana Skřičková, Lenka Babičková, Jana Špeldová Klinika nemocí plicních a tuberkulózy LF MU a FN Brno Karcinom plic je podle údajů z roku 2005

Více

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta

Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta Projekt URANOS: Parametrická dokumentace onkologického pacienta I. Dotazník... 3 Základní údaje... 3 Datum diagnózy a stadium při diagnóze... 3 Vzdělání... 3 Demografické údaje... 3 Kouření... 3 Alkohol...

Více

Kolorektální karcinom 2009

Kolorektální karcinom 2009 Kolorektální karcinom 2009 speciální příloha Kolorektální karcinom 2009 vydavatel šéfredaktor zástupkyně šéfredaktora obchodní ředitelka odborná redakce jazyková redakce Farmakon Press, spol. s r.o. Košická

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů

Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů Radiační onkologie 2012 Sb o r n í k p ř í s p ě v k ů 8. k o n f e r e n c e Sp o l e č n o s t i r a d i a č n í o n k o l o g i e, b i o l o g i e a f y z i k y Hr a d e c Kr á l o v é 2. 3. b ř e z

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

DRG v úhradách za onkologickou péči

DRG v úhradách za onkologickou péči DRG v úhradách za onkologickou péči Jiří Šedo a Motivace pro vznik Pracovní skupiny pro DRG Podhodnocení ekonomicky náročnější péče je v současné době důležitým faktorem, který u poskytovatelů péče vyvolává

Více

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů

Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Indikátory kvality v programech screeningu zhoubných nádorů Ondřej Májek, Ladislav Dušek Připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ÚVOD Screeningové programy v České republice DOPORUČENÍ

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více