Úvod do ekonomie Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod do ekonomie Přednáška 10 PhDr. Jiří KAMENÍČEK, CSc."

Transkript

1 NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, DEFICIT a DLUH STÁTNÍHO ROZPOČTU 1) NEZAMĚSTNANOST A) Význam Mikroekonomický. Ztráta sebedůvěry, deprese, nárůst nemocí srdce, pokusy o sebevraždy a sebevraždy, závislost na drogách a alkoholismus. U mladých lidí hrozí destrukce škály základních životních hodnot. Nezaměstnanost může být příčinou drastických následků v životě jedince a jeho rodiny. Za určitých okolností hrozí radikalizace některých sociálních skupin, nepokoje, drancování atp. Nezaměstnanost je vinou svých destruktivních následků velmi sledovaný sociální jev! Proto nezaměstnanost patří mezi pozorně vnímané makroekonomické veličiny. Z výzkumů trhu práce vyplynulo, že a) Míry nezaměstnanosti jsou v různých statistických skupinách rozdílné. Důležité jsou: věk, pohlaví, etnikum, získaná kvalifikace, prokazatelné dovednosti a zkušenosti. Všechny příznaky jsou vzájemně závislé (korelují). Ztráta pracovního místa hrozí všem. Patřím-li do jedné ze skupin ohrožených nezaměstnaností, pravděpodobnost ztráty pracovního místa je vyšší. Viz například ztráty pracovních míst v ČR na podzim 2008, které postihly zejména zaměstnance jiných národností. Když zaměstnaný splní dva znaky, je pravděpodobnost ztráty pracovního místa vyšší. b) Obrat na trhu práce je značný. Změny počtu těch, kdo jsou a kdo nejsou zaměstnaní, jsou vysoké. Toto zjištění platí hlavně pro USA. Například pro Japonsko (věrnost firmě, jiná kultura) platí v mnohem menší míře. V ČR je obrat osob v množině nezaměstnaných rovněž vysoký. Příčiny jsou však zcela jiné než v USA. V ČR způsobují vysokou fluktuaci na trhu práce především vysoké sociální dávky v mnoha mutacích a variantách. Na trhu práce se podvádí, firmy zaměstnávají na černo, projevuje se nízká vymahatelnost práva atd. c) Velkou část obratu na trhu práce způsobuje hospodářský cyklus. Vysazování a propouštění při recesi, dobrovolné odchody při konjunktuře. d) Většina z těch, kdo v daném měsíci přijdou o práci, zůstává bez pracovního místa krátkou dobu. B) Měření nezaměstnanosti } a) zaměstnaní Viz obr. 1 b) nezaměstnaní = ekonomicky aktivní obyvatelstvo c) ostatní (děti, důchodci, nemocní dlouhodobě i krátkodobě, rodiče v domácnosti, pobudové atd.) Statistikové definují nezaměstnaného jako osobu bez zaměstnání, která: 1) během čtyř minulých týdnů hledala práci, 2) čeká na opětovné povolání na pracovní místo (vysazení), 3) během čtyř týdnů se ohlásí z nového pracovního místa. Zásobník nezaměstnanosti Obr Existují tři způsoby, jak opustit tento zásobník: 1) Získání nového pracovního místa. 2) Vysazený je povolán nazpět na své pracovní místo. 3) Při dlouhodobé nezaměstnanosti člověk opustí statistickou kolonku : pracovní síla, přestane být evidován jako nezaměstnaný. 1

2 C) Formy nezaměstnanosti 1) Frikční (Friction). Neochota stěhovat se do jiného místa. (Máme rodinný dům, známé, děti si zvykly na školu atp.) Fluktuace. Nezaměstnanost způsobená snahou změnit pracovní místo. Chci více vydělávat, ale nové pracovní místo mi nevyjde. Například proto, že nový zaměstnavatel mne během zkušební doby propustil. Možná zjistil, že jsem často měnil práci, byl jsem již nezaměstnaný atp. 2) Strukturální. Mění se struktura ekonomiky, nebo některá odvětví radikálně mění technologie. Starou kvalifikaci následkem toho nelze uplatnit. Přeškolení? Rekvalifikace? U lidí s vysokými investicemi do lidského kapitálu. Například u lékařů, právníků atp. bývá přeškolování na jinou kvalifikaci vyloučeno. Možné je v rámci oboru. Rozdíly: a) starší lidé, b) střední věk, c) mladí. 3) Cyklická. Vysazování z práce a propouštění. Projevuje se následek nevyužívání výrobních kapacit způsobený poklesem poptávky po produkci. D) Struktura trhu práce, skupiny obyvatel z hlediska nezaměstnanosti Obr Obrat na trhu práce je nečekaně vysoký. Dokonce i v dobách vysoké nezaměstnanosti někteří lidé dobrovolně opouštějí svá pracovní místa. Obr. 5 Lidé, kteří jsou členy minoritních etnik ( barevní ) vykazují jako skupina asi dvakrát vyšší nezaměstnanost a nejvyšší fluktuaci. Nestálost na pracovním místě. Návyk, přenos v rodině na děti. U mladých (15-19 let) hrozí, že si v klíčové fázi života nevytvoří základní pracovní návyky. Ženy vykazují vyšší nezaměstnanost než muži. Při zvyšování nezaměstnanosti jsou ženy postihovány častěji. Týká se to zejména žen, které pečují o děti. Ty si často volí pracovní místa s kratší nebo s pružnou pracovní dobou. E) Přirozená míra nezaměstnanosti DEFINICE: Přirozená míra nezaměstnanosti odpovídá poměru, při kterém se síly působící směrem ke zvyšování a ke snižování inflace vzájemně rovnají. Milton FRIEDMAN Obr. 6 Přirozená míra nezaměstnanosti závisí na: 1) Organizaci trhu práce. Existují pracovní úřady a agentury práce, které nabízejí služby k lepší orientaci na trhu práce. Jak efektivně pracují? Podporuje vláda např. daňovou politikou (tj. úlevami firmám) zaměstnávání mladých a nově nastupujících pracovníků? 2) Na demografické skladbě obyvatel, tj. na kulturních odlišnostech a na velikosti sociálních skupin ve státě. 3) Na vytrvalosti při hledání nového zaměstnání. Ta závisí na dostupnosti pracovního místa a na výši podpor. Vysoké podpory v nezaměstnanosti zvyšují přirozenou míru nezaměstnanosti. Dlouhodobě zhoubné opatření, protože zvyšuje počty těch, kdo jako zdroj své obživy zneužívají pracovitosti ostatních a parazitují. Často používaný termín: Hystereze na trhu práce. Tento termín označuje narůstající rezignaci nezaměstnaných. Čím déle je člověk nezaměstnaný, tím více ochabuje jeho aktivita při hledání nových míst a tím více narůstá jeho spokojenost se sociální podporou. S tím koresponduje i chování podnikatelů. Dlouhodobá nezaměstnanost je pro ně signálem, že uchazeč o práci s největší pravděpodobností nebude vhodný. 2 Obr. 7

3 Někteří ekonomové se domnívají, že v dlouhém období přirozená míra nezaměstnanosti roste. Příčiny? Poukazují zejména na následky sociální politiky. Když politikové postupně vytvoří příliš mnoho a příliš měkkých sociálních polštářů, lidé při hledání práce nepospíchají a objevují, jak příjemné může být předstírat hledání pracovního místa. Odmítají hůře placené nebo méně příjemné práce, práci s dojížděním atp. Důležité je, o kolik je vyšší (v porovnání s podporou v nezaměstnanosti) minimální mzda. Při zvyšování životní úrovně může ve státě (vinou příliš benevolentní sociální politiky) přibývat těch, kdo preferují sladké nicnedělání. Přibývá takzvaných bezdomovců, lidí, kteří se práci vyhýbají a parazitují na městských společnostech. U nezaměstnanosti pozorujeme jen nepatrnou tendenci k přenosu této poruchy do jiných zemí. 2) INFLACE Když výkon ekonomiky roste a firmy při rozšiřování výroby využívají dočasně odstavené a nevyužité zdroje, je vše v pořádku. Jakmile se na vrcholu hospodářského cyklu projeví nedostatek výrobních zdrojů, začnou se zvyšovat ceny výrobních vstupů a následně i ceny produkce. Začne se zvyšovat hladina cen! DEFINICE: Inflace je označení pro růst hladiny cen. Deflace je označení pro pokles hladiny cen. Tři stupně inflace: 1) Mírná, jednociferná. Ekonomické subjekty důvěřují penězům, ukládají, investují. Nemění se spotřebitelské zvyklosti. {V rámci mírné inflace se rozlišuje inflace od (0 3,5%), od (3,6 5%) a od (5,1 9,9%).} 2) Pádivá, dvojciferná. 10% 99 % ročně. Začínají se měnit chování a zvyky ekonomických subjektů. A) Smlouvy se uzavírají s indexem! Indexace mezd, plateb, důchodů, stipendií, úroků atd. Indexy se přitom vztahují k některé z pevných zahraničních měn. B) Ochabují, či dokonce utichají domácí finanční trhy. Ekonomické subjekty začínají hromadit určité druhy statků (například domy, půdu, obrazy, koberce, tj. statky s dlouhými lhůtami spotřeby). Je stále obtížnější vypůjčit si. Věřitelé vědí, že část půjčených aktiv ztratí. Proto aktiva tezaurují. Peněžní aktiva se přestávají zhodnocovat. Zvyšuje se rozdíl mezi nominální a reálnou úrokovou sazbou. Obr. 8 Nominální úrokové sazby bývají při dvouciferné inflaci vysoké. Například 20%. Reálné úrokové sazby (čili nominální sazby očištěné o inflaci) jsou ovšem záporné, např. -10%). To znamená, že věřitel, který by na rok půjčil svá aktiva ve výši ,- Kč s úrokem 20%, obdrží v okamžiku splatnosti částku ,- Kč. Hodnota tohoto obnosu však bude vinou inflace odpovídat původní částce ve výši 9 000,- Kč. 3) Hyperinflace. Německo, Polsko v letech , Maďarsko a Čína v letech Státy, ve kterých k hyperinflaci nebo k vysoké inflaci už někdy v minulosti došlo, jsou k inflaci náchylnější! Obr Uvedené tvrzení platí s výjimkou Německa. Německo v 19. století zvítězilo v několika evropských válkách. Bylo však poraženo v první světové válce na začátku 20. století. Vítězné mocnosti na Německo uvalily v reparacích extrémní hospodářské sankce. Aby Němci tyto astronomické válečné dluhy snáze splatili, rozhodli se znehodnotit svou měnu vysokou inflací. Ta se však vymkla kontrole a vyústila ve zhoubnou hyperinflaci. Začátkem třicátých let bylo Německo navíc zasaženo hospodářskou krizí. Těžké hospodářské problémy způsobily, že se moci chopila zločinná politická strana, nacisté. Ti zatáhli Německo do druhé světové války. Dvakrát poražený německý národ se rozhodl k nápravě. V padesátých až sedmdesátých letech prošla Spolková republika Německo úžasnou katarzí. Její součástí byla obnova a budování poctivých hospodářských vztahů, poctivý business. Rozhodující úlohu v tomto procesu sehrála Bundes Bank, německá centrální banka, která praktikovala přísnou protiinflační politiku. V nadsázce lze říci, že nejméně dvě až tři generace Němců věří, že inflace, respektive hyperinflace, která se projevila v nejtemnějších fázích německé historie, do ekonomiky nepatří. Německo není zásluhou neekonomických okolností a vlivů k inflaci od konce druhé světové války náchylné. 3

4 Následky inflace: a) Ekonomické subjekty, které jsou zadlužené, nečekaně profitují. Vinou záporné reálné úrokové sazby (na rozdíl od nominální úrokové sazby) inkasují dlužníci úlevy spadlé do klína! Často následuje úpadek platební disciplíny. b) Lidé s platem a lidé závislí na sociálních příjmech (důchodci, příjemci sociálních podpor, stipendisté atd.) tratí, protože ceny rostou rychleji než jejich příjmy. Zvyšují se obavy ekonomických subjektů z budoucnosti. c) Znehodnocování úspor. Reálné úrokové sazby jsou při inflaci záporné. Bohatství, aktiva se přesouvají od věřitelů k dlužníkům. Klesá efektivnost ekonomických aktivit. Ti, kdo hospodařili se ztrátami, tratí méně, zatímco efektivní hospodářské subjekty, které dosahují výnosů, tratí více. Bohatství se nevrací k výkonnějším. d) Zkreslování cen. Firmy ztrácejí motiv ke zlepšování a ke zvyšování kvality výrobků a služeb. Například výrobce A zvýší produktivitu a kvalitu svých výrobků. Má tudíž právo žádat za vyšší kvalitu vyšší cenu. Výrobce B, který kvalitu ani produktivitu nezvýšil, při inflaci rovněž zvyšuje ceny. Inflace znehodnocuje vyšší produktivitu práce a kvalitu produkce. e) Deformace signálů pro investory. Inflace tlumí krátkodobé investice a zastavuje dlouhodobé investice. Hospodářské aktivity utichají, přestože není krize. f) Poruchy v alokaci zdrojů. Ceny vstupů, které se sjednávají při uzavírání smluv s dodatkem o inflačním indexu, posilují inflační očekávání. Toto očekávání dále akceleruje tendence k opětovnému zvyšování cen. g) Inflace znehodnocuje informace. Nikoli jen ceny jako základní tržní signály. Inflace vyvolává u všech ekonomických subjektů inflační očekávání! Inflační očekávání maří plány, jejichž realizace vyžaduje čas. Čím více času je k dané ekonomické aktivitě třeba, tím dříve vinou inflace a jejího očekávání tato aktivita utichne. Antiinflační politika: Regulace cen a mezd. Jednak pomocí cenových a mzdových stropů, nebo limitami tempa růstu všech cen. Velmi tvrdé opatření, které brzdí ekonomický růst a zasahuje do privátních práv podnikatelů a zaměstnanců. Centrální banky praktikují ve větší, nebo v menší míře politiku drahých peněz. Výsledky antiinflační politiky nejsou jednoznačné, ani nesporné. Chybí úspěchy. Nejlepší antiinflační politikou je inflaci předcházet! 3) STÁTNÍ DLUH DEFINICE: Státní (vládní) dluh je souhrn, kumulace (každoročních) deficitů státního rozpočtu. a) Vnitřní dluh. Narůstá vinou neúčinných výběrů daní, nečekaným poklesem příjmů atp. Zejména však při příliš velkorysých výdajích na sociální programy, při dodatečných výdajích na zbrojení atd. Vnitřní dluh je závazkem vlády vůči vlastním občanům a snižuje efektivnost ekonomiky. Vláda musí dluh dříve nebo později namísto emise dluhopisů uhradit vyššími daněmi. Lidé následně ztrácejí motivaci podnikat a pracovat. b) Vnější dluh. (Pozor, nejedná se o záporné saldo ZO. Saldo je součástí vnitřního dluhu!) Vnější zadlužení vzniká, když si vláda nebo centrální banka (například po intervencích na finančním trhu) vypůjčí na své výdaje u 4

5 zahraniční centrální banky nebo vlády. Vnější zadlužení znamená přijetí dodatečného břemene, obsluhu dluhu. Čili vláda musí krom vypůjčené sumy navíc splácet úroky. Soudí se, že vnější dluh nemusí být nebezpečný, pokud jeho obsluha (tj. úroky) nepřevýší tempo růstu HDP. Obtížné rozhodování, když tempo růstu HDP je známo s ročním zpožděním, zatímco úrok je součástí půjčky! Ekonomické následky státního dluhu Zvýšené výdaje vlády (státních institucí a úřadů) je nutno něčím pokrýt. Jsou jen dvě možnosti: a) zvýšeným tiskem peněz, b) půjčkou od obyvatel, tj. emisí státních dluhopisů. Státní dluhopisy však také zvyšují vinou úroku dodatečné břemeno. Kdyby vláda chtěla toto břemeno snížit a na úroku ušetřit, nenašla by pro své cenné papíry žádnou poptávku. V čem je nebezpečí státního dluhu? Když rodiny, které se příliš zadlužily, ztrácejí schopnost plnit přijaté závazky, hrozí jim zabavení majetku. Exekutor uhradí nesplácené dluhy prodejem jejich aktiv. U státu analogie neplatí. Bez ohledu na dluh může růst HDP. Když tempo růstu HDP převyšuje úrokovou sazbu dluhu, státu akutní bankrot nehrozí. Hrozí však jiné vážné komplikace. Vlády zpravidla nemusejí nést následky svých rozhodnutí. Vystřídá-li po volbách bývalou vládu jiná sestava politiků, může se riziko plýtvání a dalšího zvětšování státního dluhu zvýšit. Rozhodování politiků často doprovází morální hazard. Politikové však svá rozhodnutí zdůvodňují nesplnitelnými populistickými sliby. Schéma státního rozpočtu s dluhem: Model, který znázorňuje složení státního dluhu. Budget Surplus znamená přebytek. Když je přebytek záporný, nazývá se deficit : BS = ty G TR Písmeno t vyjadřuje sazbu daní. Představme si ji například jako DPH, jako daň z přidané hodnoty, kterou platí každý spotřebitel při nákupu každého statku či služby. DPH se například může rovnat 0,2. To je 20%. Písmeno Y zastupuje část HDP, která je sazbou t převedena do státního rozpočtu. Součin ty vyjadřuje součet všech příjmů státního rozpočtu. Písmeno G zastupuje výdaje vlády (proto záporné znaménko G) a TR zastupuje transfery, čili výdaje do sociálních fondů. Transfery i vládní výdaje bývají zpravidla konstantní. Výsledný stav rozpočtu (přebytek nebo deficit) proto nejvíce závisí na výkonu ekonomiky. Výkon ekonomiky se měří a oceňuje veličinou HDP. To znamená, že v našem modelu deficit nejvíce závisí na vývoji veličiny Y. Dejme tomu, že se začátkem roku změní očekávání investorů a některé firmy se rozhodnou investovat. V prvních fázích investování se projeví důchodotvorný efekt. Zvýší se kupní síla a stoupne poptávka po spotřebním zboží. Další firmy začnou zvyšovat výrobu a uvedou do provozu dočasně odstavené zdroje. Jakmile investující firmy své záměry dokončí a uvedou do provozu své nové kapacity, projeví se kapacitotvorný efekt investic. Všechny tyto okolnosti se v souhrnu projeví zvýšením HDP. Státní rozpočet proto na konci roku buď zaznamená přebytek, nebo se sníží jeho deficit (když byl rozpočet sestaven jako deficitní, když výdaje převyšovaly nad plánovanými příjmy). Vláda přitom neudělala vůbec NIC. Vliv vlády na ekonomiku je téměř bezvýznamný, zanedbatelný. Nevěřme politikům, kteří do médií roztrubují své zásluhy na růstu ekonomiky. Příčinou lepších hospodářských výsledků je tvrdá a poctivá práce ekonomicky aktivních obyvatel, zaměstnanců a firem, nikoli zásluhy politiků. 5

NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, DEFICIT a DLUH STÁTNÍHO ROZPOČTU. alkoholismus. U mladých lidí hrozí destrukce škály základních životních hodnot.

NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, DEFICIT a DLUH STÁTNÍHO ROZPOČTU. alkoholismus. U mladých lidí hrozí destrukce škály základních životních hodnot. NEZAMĚSTNANOST, INFLACE, DEFICIT a DLUH STÁTNÍHO ROZPOČTU 1) NEZAMĚSTNANOST A) Význam Mikroekonomický. (Ztráta sebedůvěry, deprese, nárůst nemocí srdce, pokusy o sebevraždy a sebevraždy, závislost na drogách

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST 9. přednáška 23.05.2007 INFLACE A NEZAMĚSTNANOST 9. přednáška I. Inflace II. Nezaměstnanost Ing. A. Ecková,, PhD. 9. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Inflace, deflace, desinflace,, cenové indexy, Phillipsova

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Inflace a nezaměstnanost. Inflace

Inflace a nezaměstnanost. Inflace = projevy makroekonomické nerovnováhy Inflace a nezaměstnanost Inflace Inflace = růst cenové hladiny Deflace = pokles cenové hladiny Akcelerovaná inflace = zvyšování míry inflace Dezinflace = snižování

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE

MAKROEKONOMIE. Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE MAKROEKONOMIE Blok č. 5: ROVNOVÁHA V UZAVŘENÉ EKONOMICE CÍL A STRUKTURA TÉMATU.odpovědět na následující typy otázek: Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje? Kdo obdrží důchody z produkce? Kdo nakoupí celkový

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost 2. setkání Peníze, inflace, nezaměstnanost PENÍZE OBSAH Funkce peněz Historie peněz Soudobý bankovní systém a regulace banky Nabídka peněz Podstata nabídky peněz a peněžní agregáty Celkové množství peněz,

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne:

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_09 Název materiálu: INFLACE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky

Makroekonomie I. 11. přednáška. Monetární politika. Podstata monetární politiky. Nástroje monetární politiky. Přímé nástroje monetární politiky 11. přednáška Makroekonomie I Monetární politika Fiskální politika + státní rozpočet Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Monetární politika Důležité zopakovat: Bankovní systém (jednostupňový,

Více

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz

Makroekonomie I. Příklad. Řešení. Řešení. Téma cvičení. Pojetí peněz. Historie a vývoj peněz Funkce peněz Příklad Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Zjistěte, k jaké změně (růstu či poklesu) devizových rezerv došlo, jestliže ve sledovaném roce běžný účet platební bilance domácí ekonomiky

Více

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika

5. setkání. Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika 5. setkání Platební bilance a vnější ekonomická rovnováha, měnová politika, fiskální politika PLATEBNÍ BILANCE A VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA Obsah kapitoly Podstata platební bilance Struktura platební

Více

Nezaměstnanost 15.3.2012

Nezaměstnanost 15.3.2012 Nezaměstnanost 15.3.2012 Měření nezaměstnanosti Kdo je nezaměstnaný? Celkové obyvatelstvo Ekonomicky aktivní ob. Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 4. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

Ekonomika Inflace

Ekonomika Inflace S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 12. Inflace Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč.

I N F L A C E. Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. I N F L A C E Mgr. Erika Chmelířová, CHM_62_INOVACE_8.M.32 8. ročník (VI/2 EU OPVK) 15.5.2013 Matematické praktikum 8. roč. INFLACE 5 1 17:55 1 Výukový materiál je připraven pro 9. ročník s využitím Power

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

Fiskální politika, deficity a vládní dluh

Fiskální politika, deficity a vládní dluh Fiskální politika, deficity a vládní dluh Státní rozpočet. Fiskální deficity. Kombinace monetární a fiskální politiky. Vliv daní a vládních výdajů na ekonomickou aktivitu. Ekonomické důsledky vládního

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu

Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu Otázka: Finanční strategie Předmět: Ekonomie Přidal(a): Minninka Inflace- všeobecný růst cenové hladiny (cen) v čase, inflace pokud je ekonomika v poklesu Deflace- je opakem, všeobecný pokles cen v čase

Více

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc.

Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. Finanční Trhy I. prof. Ing. Olřich Rejnuš, CSc. 15.9.2016 Michal Šrubař 1 Dvousektorový tokový diagram Zboží a služby konečné spotřeby Meziprodukty Platby za zboží a služby Produkční jednotky /Firmy/ Spotřebitelské

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Inflace. Inflace. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Měření inflace

Inflace. Inflace. You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Měření inflace Inflace P prům. úroveň cen určitého souboru statků v běžném období ve srovnáním se zákl. období 2015 Spotřební koš (svetr, čokoláda, rum) ČR = 1000 P = 1 2016 Spotřební koš (svetr, čokoláda, rum) ČR =

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností

Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Ekonomie 2 Bakaláři Druhá přednáška Dílčí a agregátní trh práce, nezaměstnanost, vztah mezi inflací a nezaměstaností Dílčí a agregátní trh práce Dílčí: trh určité profese, zaměstnanci se rozhodují, zda

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Kapitálový trh (finanční trh)

Kapitálový trh (finanční trh) Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, jiri.mihola@quick.cz, www.median-os.cz, 2010 Téma 9 Kapitálový trh (finanční trh) Obsah 1. Podstata kapitálového trhu 2. Volba mezi současnou a budoucí

Více

Národní hospodářství seminář JUDr. Bc. Libor Kyncl, Ph.D. podzim Vyjadřování národohospodářských jevů a procesů

Národní hospodářství seminář JUDr. Bc. Libor Kyncl, Ph.D. podzim Vyjadřování národohospodářských jevů a procesů Národní hospodářství seminář JUDr. Bc. Libor Kyncl, Ph.D. podzim 2012 Vyjadřování národohospodářských jevů a procesů 1 Magický lichoběžník/rovnoběžník (Korytárová) 2 Ukazatelé výkonnosti, růstu atd. HDP

Více

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ UKAZATELÉ NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Při hodnocení národního hospodářství musíme sledovat veličiny, které jsou základními cíli makroekonomické hospodářské politiky, ty vyjadřujeme pomocí tzv. magického čtyřúhelníku.

Více

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy

Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 1. Firmy působí: a) na trhu výrobních faktorů b) na trhu statků a služeb c) na žádném z těchto trhů d) na obou těchto trzích Kvízové otázky Obecná ekonomie I. Teorie firmy 2. Firma na trhu statků a služeb

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační

Úvod. Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Úvod Snaha pokus - ovlivnit ekonomiku přes veřejné rozpočty Redistribuční (solidarita) Alokační (veřejné statky) Stabilizační Příjmová strana velikost daní Krize a snižování daně z příjmu Výdajová strana

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství

Inflace. Mojmír Sabolovič. Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace Mojmír Sabolovič Katedra finančního práva a národního hospodářství Inflace základní pojmy Inflace Makroekonomická nerovnováha, která se projevuje růstem cenové hladiny Růst peněžní zásoby v ekonomice

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny

Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Budoucí pozice ČR v Evropské unii a EURO Zájmy České republiky a její budoucí pozice v EU Ekonomický pohled na přijetí společné měny Lubomír Lízal, Ph.D. Praha, 29. 11. 2016 Ekonomická konvergence Konvergence

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice,

OTEVŘENÁ EKONOMIKA. b) Předpokládejte, že se vládní výdaje zvýší na Spočítejte národní úspory, investice, OTEVŘENÁ EKONOMIKA Zadání 1. Pomocí modelu malé otevřené ekonomiky předpovězte, jak následující události ovlivní čisté vývozy, reálný směnný kurz a nominální směnný kurz: a) Klesne spotřebitelská důvěra

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE

07.03.2007 V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 ROVNOVÁŽNÝ NÝ PRODUKT V DVOUSEKTOROVÉM MODELU DŮCHOD - VÝDAJE 3. přednáška 07.03.2007 I. Spotřeba II. Investice III. Rovnovážný ný produkt 3. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA Spotřeba,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304

Úvod do hospodářské politiky. Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Úvod do hospodářské politiky Alena Kerlinová KFPNH, kanc. 304 Alena.Kerlinova@law.muni.cz Role státu v tržní ekonomice Poslední třetina 19. stol. až 70. léta 20. stol. postupný nárůst intervencí státu

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh

3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3 Hospodaření vládního sektoru deficit a dluh 3.1 Vládní strategie a střednědobé fiskální cíle Hlavními cíli vlády v oblasti fiskální politiky (viz Kapitola 1), které se budou promítat do hospodaření vládního

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI)

ÚVOD. Vývoj HDP a inflace jsou korelované veličiny. Vývoj HDP a inflace (cenové hladiny) znázorníme pomocí modelu AD-AS. vývoj inflace (CPI) AGREGÁTNÍ POPTÁVKA ÚVOD Odvození z modelu IS-LM-BP - fixní cenová hladina Nyní rovnovážná produkce a změny cenové hladiny Jak inflace ovlivňuje velikost produkce a jak produkt ovlivní vývoj inflace Vývoj

Více

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální)

I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) Otázka: Domácí produkt Předmět: Ekonomie Přidal(a): gavly I. definice, dělení (hrubý x čistý, národní x domácí, reálný x nominální) II. způsoby měření HDP III. HDP na jednoho obyvatele - srovnání ekonomik

Více

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST

INFLACE A NEZAMĚSTNANOST INFLACE A NEZAMĚSTNANOST Úvod Hypotéza zda-li existuje vztah mezi mírou inflace a nezaměstnaností (trade off) Negativní korelace veličin? Růst inflace pokles nezaměstnanosti a naopak Phillipsova křivka

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim14 Vypracoval, Dne

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST

HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY A EKONOMICKÝ RŮST HOSPODÁŘSKÉ CYKLY Hospodářský cyklus představuje kolísání reálného hrubého domácího produktu kolem potenciálního Recese-produkt klesá pod svůj potenciální produkt Firmám

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

11 Inflace a metody jejího léčení

11 Inflace a metody jejího léčení 11 Inflace a metody jejího léčení Teoretická východiska Inflace O inflaci hovoříme, pokud v ekonomice dochází k růstu cenové hladiny. Pokud cenová hladina klesá, hovoříme o deflaci. Dezinflace potom značí

Více

OE II - MAKROEKONOMIE

OE II - MAKROEKONOMIE OE II - MAKROEKONOMIE UKAZATELÉ VÝKONNOSTI NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTV STVÍ Ing. Andrea Ecková,, PhD. Katedra ekonomických teorií eckova@pef pef.czu.cz 2. přednáška 28.02.2007 I. Hrubý domácí produkt II. Metody

Více