ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY"

Transkript

1 Ročník XII Číslo 1 ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY vydává obec Topolany leden-únor-březen 2015

2 OBSAH: SLOVO STAROSTY...3,4 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH...5,6 PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN DO VOLEB...7 ZVEŘEJNĚNÍ POTŘEBNÉHO POČTU PODPISŮ NA PETICÍCH...8 POMOZME ADÉLCE PETŘÍKOVÉ...9 VYŠKOV V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY...10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA...11,12 25 JARNÍCH RAD PRO ZAHRÁDKÁŘE Z ČINNOSTI SPOLKU PRORADOST TOPOLANY...17,18 VELIKONOCE...19,20 VELIKONOČNÍ RECEPTY...21,22 TRHY VE VYŠKOVĚ...23 výherci soutěže o nejlepší masku -2-

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, před několika dny se ujalo vlády jedno z nejpěknějších ročních období jaro. Zima, která byla a nebyla, neboť po celou dobu její vlády bylo možné vidět různé druhy mrazuodolných rostlin v plném květu, se snad s námi již definitivně rozloučila. Téměř všichni jste zaregistrovali několik nových dopravních značek a zrcadel, které jsou umístěny dle mínění některých občanů celkem zbytečně, jiní jsou spokojeni a dalším vadí to, že instalace trvala příliš dlouho. Návrh řešení byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce. Nikdo se k němu nevyjádřil až po instalaci se našlo plno rádců. Pokud napadl sníh, tak pracovníci obce se starali i během noci o schůdnost komunikací, což se nedá říct o mnoha obcích v okolí. V tomto období také provedli nátěry venkovního vybavení, opravili a natřeli herní prvky stávajícího dětského hřiště. Zrovna tak byla provedena údržba techniky, která slouží k údržbě zeleně. Byl proveden ořez stromů a úklid větví na návsi a přilehlém okolí. I tato činnost byla kritizována. V posledních dnech byly na svá místa instalovány opravené lavičky a bohužel je mezi námi dost občanů, kterým je jedno jak okolí laviček vypadá. Nejen mě trápí povalující se nedopalky cigaret v probouzející se zeleni v okolí laviček. Někdy mám dojem, že by bylo nejlepší nic nedělat a vrátit se do dávné minulosti, kdy každý považoval za samozřejmost úklid a údržbu zeleně před svým domem a podle toho vesnice vypadala. Zcela jistě jsou mezi námi pamětníci i toho, že se každou sobotu před domy zametalo a zametala se i polovina vozovky před danou nemovitostí. Začátkem roku bylo založeno sdružení PRORADOST Topolany, pod jehož hlavičkou, jak bylo sděleno, se budou konat veškeré kulturní akce v obci. Zatím byly uspořádány dvě akce s poměrně kladným ohlasem. Podrobnosti snad budou na dalších stranách. Vzhledem k tomu, že v obci není funkční zastupitelstvo a obec žije v rozpočtovém provizoriu, není možné schvalovat jakékoliv smlouvy /na věcná břemena, prodeje, převody, aj./. Tento stav bude trvat do doby, než bude svoláno nové zastupitelstvo obce, které vzejde z voleb Tyto volby se budou konat pouze jeden den a to v sobotu od 7 do 22 hodin. Ustavující zasedání by se mohlo sejít během července. V dubnu uplyne 70 roků od osvobození obce a 90 roků od odhalení pomníku padlých na návsi. Záměrem bylo pomník padlých k tomuto výročí očistit od nánosů lišejníků, zjistit celkový stav, doplnit chybějící fragmenty, vyleštit bílé mramorové desky, obnovit písmo a provést celkovou penetraci proti vsakování vody a obrůstání mechem. Proti tomu se zvedla nevole z řad občanů a od záměru se upustilo. Je to škoda, neboť každá obec je hrdá na své občany, kteří padli v I. nebo II. Světové válce a projevuje jim úctu a vděk alespoň údržbou pomníku a pietního místa. -3-

4 V následujícím období si připomínáme: osvobození obce Svátek práce Den vítězství Svátek matek Mezinárodní den dětí Vyhlazení obce Lidice /1942/ Den památky obětí komunistického režimu Milí spoluobčané, přeji Vám radostné prožití Svátků velikonočních, koledníkům bohatou pomlázku a všem ostatním pohodovou jarní náladu a slunce v duši. Vladimír Kudlička starosta obce ******************************************************************** NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE TOPOLANY Ministr vnitra vyhlásil podle 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstva obce Topolany. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb je uveřejněno v částce 4 Sbírky zákonů pod č. 6 s datem rozeslání dne 9. ledna ******************************************************************** Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách obce -4-

5 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH Poslední den před mým odjezdem přišel pan Čech z Němčan a přinesl mi pozdrav od maminky s připojením notného balíku. Přivítal jsem ho radostně (ten balík nebo toho Čecha, oba dva). Musil však hned odejít a já šel potom naposled na tancovačku. Když se tancování ukončilo, čekala na mě jedna sestra ta Slavkovačka u jedněch dveří, jedna kuchařka u druhých a Brňačka u třetích. Co nyní? Vlezl jsem do bádu a odtamtud pěkně oknem ven, nechal jsem je tam čekat. Jak dlouho čekali, nevím. Druhý den jsme byli očkováni a potom rozloučiv se se všemi, šel jsem do Rak. Sammelstelle Rotunde. Rotunda byla vystavena k jedné Vídeňské výstavě a představovala kus staré Vídně. Tam jsme byli přijati a čekali jsme až dostaneme svoje papíry. Dověděl jsem se, že můj Regiment se stěhuje právě kamsi do Polska. Musil jsem tam tedy čekat, až se doví v kanceláři moji adresu. První den jsem se vykoupal a hledal zdali tam snad nenajdu nějakých známých. Skutečně jsem se setkal se třemi a mimo to s jedním z Nížkovic. Druhý den jsem šel k raportu pro passierschein (průkazka, potvrzení). Nechtěl mi ho dát, ale když se dověděl, že tam musím čekat, tak si dal říci. Jel jsem zase ke strýcovi, ale vrátil jsem se ještě téhož dne. Druhý den jsem zase jel do mé dřívější nemocnice, tam navštívil kamarády a sestry a zase honem zpět, protože passierschein byl pouze do 6 hodin odpoledne. Pobyt v Rakouském Sammelstelle Rotunde mi byl strašně dlouhý a nepříjemný. Celodenní život byl asi tento. Ráno jsme vstali a dostali archy, na které se vydávalo snídaní. Podobně i poledne a večer o 6. hodině. Jinak celý den bylo volno. Scházeli jsme se v oddělení kdež obyčejně se hrály karty nebo vlk a ovce. Ovce byly rozloženy na stolech a když byla hra v nejlepším, tak někdo uhodil zespodu na stůl a ovce byly ve vzduchu i s vlky. Potom z toho byla vždy tahanice. Žití jednotvárné. Jednou jsem večer přelezl ostnatý drátěný plot a jel do Klosterneuburku. Tam mě musila Helena pozašívat, protože jsem byl od drátu roztrhán jak turecká kára. Když jsem jel zpět na nádraží v Klosterneuburku vyšvindloval jsem se pomocí Bernardova passierscheinu. Zpět jsem musil vylézt na vysoký kaštan u plotu, na boční haluz a pak jsem skočil do zahrady. Mezitím již přiblížilo se toužebně očekávané oznámení adresy pobytu mého pluku. Šel jsem k majorovi a prosil o samostatnou marschroutu (pochod, cesta). Ten jsem dostal a vypravil se šťastně na cestu. Sousedovi z Nížkovic vzal jsem ohromný balík tabáku pro tatíka a jel na severní nádraží odkud mě vlak odvážel -napřed domů. Měl jsem to totiž na cestě. Doma jsem si pobyl celý týden. Odevzdal jsem do Nížkovic tabák a zašel si do Bučovic, podívat se co dělá Liduška. Byla ráda, že jsem přišel. Mimo to jsem navštívil i všechny známé. Doma však se mi nic nelíbilo, protože nikdo známý doma nebyl a všichni mládenci byli již na vojně. Odjel jsem zase z domova. Jel jsem odpoledne asi ve 3 hodiny. Na cestě jsem strávil celou noc, příští den a teprve ve 2 hodiny v noci jsem přijel do Žurawice, mého nového působiště. Na nádraží jsem zůstal až do rána. Bylo mi velice zima. Ráno jsem šel do Batalionu (baťák - vojenská jednotka) kdež u druhé kampanie jsem -5-

6 vypil kávu a tím se trochu zahřál. Pak jsem šel do kantiny, koupil si cigarety a hlásil se v kanceláři. Poslali mě do Rekonvaleszenzu. Na cestě jsem si zašel ve vesnici do hospody, kdež jsem se potkal s několika kolegy. Jeli právě z kádru. Celá cesta do Rekonvaleszenzu po odečtení pobytu v hospodě trvala právě jednu hodinu. V Rekonvaleszentě jsem s tlukoucím srdcem otvíral dveře kanceláře a předložil svoje dokumenty. Byl jsem zvědav, co mi řeknou na moje opoždění, avšak nikdo se ani nezmínil. Litoval jsem toho, že jsem nezůstal doma delší čas. Pak jsem byl odkázán, abych se hlásil u komandanta baráku č.2. Tam jsem hned šel a stal se spoluobyvatelem. Po odchodu desátníka byl jsem einmerkomandantem. Zaměstnání jsem neměl doposud žádné, pouze každý den jsem musil rozsuzovat mužstvo. Tu se jednomu ztratil chléb, druhému někdo se podíval do kufru co tam má, a tak každou chvíli bylo slyšet nářek, že něco zmizelo. V mém pokoji byl jeden jednoročák rumunské národnosti a ten mi byl strašně podezřelý z těch krádeží. Zanedlouho dostal jsem jednoho Přerováka, který se mnou současně narukoval. Byl to veselý hoch. Dal jsem mu postel vedle mojí a tak měli jsme celý večer co si povídat. Mimo to seznámil jsem se s jedním jednoročákem z Prahy, který mě uvedl do české společnosti. Bylo to dvanáct dobrovolníků kanonýrů, kteří drželi službu na okolních dělostřeleckých opevněních. Později, když jsem je poznal a oni zase mě, tak jsem byl u nich více jak doma v mém pokoji. Chodil jsem s nimi do okolí na Werky, tam jsme stříleli z ruských pušek, pekli si brambory, prohlíželi rozbitá opevnění atd. Na jedné z takových exkurzí viděl jsem díru od nevybuchnutého granátu 42 cm. Zkoušeli jsme, jak hluboko je v zemi. Byl 1 metr a průměr otvoru měřil asi 50 cm. Díry v zemi od vybouchnutých těžkých byly až 3 metry hluboké a 8-10 metrů široké a jedna vedle druhé. Hřbitovů byly celé řady. Asi vždy pro mužů. Většinou to byli Bavoráci, kteří padli při zpětném dobývání. Zpět z takových vycházek přicházeli jsme vždy pozdě večer. Chodívali jsme do kantiny na herbatu nebo pivo, které bylo dosti drahé. Kdyby ne vší, které se rychle množily, byl život dosti snesitelný. Usmyslil jsem si, že půjdu k raportu žádat o dovolenou. Skutečně jsem ji dostal po předložení lékařské výpovědi, že maminka je nemocná, ale pouze 5 dní a to i s cestou. Rozloučil jsem s jednoročáky jel jsem z Přemyšlu rychlíkem. Spěchal jsem poněvadž jsem se musil na stanici zdržet kupováním lístku a mnoho času jsem již neměl. Chtěl jsem se zastavit i u kolegy jednoho, který byl v garn. Lp.č.3. u Konstatiernuku. Na cestě jsem potkal jednoho četaře a ten se mě ptal, zdali jsem neviděl náhodou jednoho jednoročáka kaprále. Že prý ho měl dovézt do nemocnice k vyšetření, poněvadž prý je blázen. Řekl jsem, že o něm nic nevím a již jsem běžel k nádraží. Chci zrovna k pokladně, když v tom mě zadrží služba u dveří a ptá se po urlaubscheinu (formulář), nemohl jsem ho najít a tak mě spakoval a zavedl na Bahnhofkomando, už jsem toho blázna chytil povídá. Nemá urlaubschein a chce jet kamsi pryč. Je vysoký má novou čepici a vše se shoduje. Hleděl jsem v tom okamžiku asi jako opravdový blázen, jak jsem se rozlobil. Přepis originálu občana z Topolan pokračování v dalším vydání zpravodaje -6-

7 PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN DO VOLEB Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do hodin, tj. do hodin dne 08. dubna Městský úřad Vyškov je registračním úřadem a dle ustanovení 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zveřejňuje, že kandidátní listiny pro nové volby do zastupitelstva obce Topolany se podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, a to Městskému úřadu Vyškov, Masarykovo náměstí 1, Vyškov. - kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16,00 hodin 66 dní přede dnem voleb tj. do 8. dubna v případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu - počet podpisů na petičních listech se určuje z počtu obyvatel dané obce a je rozdílný podle velikosti obce (viz samostatná příloha). PŘEBÍRÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN podle 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k novým volbám do zastupitelstva obce Topolany konaných dne 13. června 2015, se provádí ve dnech pondělí a středa v době od 7,30 do 17,00 hodin, úterý a čtvrtek v době od 8,00 do 15,00 hodin a v pátek v době od 8,00 do 13,00 hodin, v kancelářích Městského úřadu Vyškov, Masarykovo náměstí 1, odboru správního a vnitřních věcí číslo dveří 334 Mindeková Jitka, tel číslo dveří 140 Ing. Kratochvíl Zdeněk, tel

8 -8-

9 -9-

10 Vyškov v době druhé světové války Výzva k poskytnutí (zapůjčení) materiálů na výstavu Muzeum Vyškovska ve spolupráci s Vojensko-historickým sdružením Stříbrná připravuje k 70. výročí konce druhé světové války výstavu, která by měla připomenout, jak toto tragické období prožívali lidé žijící ve Vyškově a okolí. Někteří obyvatelé vyškovského regionu působili na frontě, a to na jejích obou stranách, jiní se snažili bojovat proti nacismu v partyzánských oddílech nebo formou domácího odboje. Světový konflikt zasáhl do života většiny lidí, a to nejen válečnými útrapami jako je nedostatečné zásobování či represe ze strany okupačního aparátu. Mnoho občanů z obcí na Drahanské vrchovině muselo opustit svoje obydlí v souvislosti s vysidlováním obcí ve prospěch vyškovské vojenské střelnice. Všechna tato fakta chce výstava připomenout, a to především prostřednictvím dokumentů, fotografií a předmětů uložených v muzejním depozitáři i v soukromých sbírkách. Muzeum se při této příležitosti obrací také na obyvatele Vyškovska s výzvou k poskytnutí (zapůjčení) materiálů vztahujících se k výše uvedeným tématům. Možná máte doma fotografie svých příbuzných, kteří bojovali v zahraničních jednotkách, fotografie Vyškova či okolních obcí z doby války a osvobození. Stejně tak nesmírně oceníme dopisy, deníky či dobové dokumenty připomínající válečné události, případně předměty vztahující se k tomuto období, ať už se týkají frontových akcí, bombardování Vyškova či života v týlu. Pokud máte něco, co by mohlo dokreslit atmosféru válečných událostí a jste ochotni tyto předměty na výstavu zapůjčit, eventuálně je muzeu věnovat, přihlaste se prosím na adresu muzea (Muzeum Vyškovska, nám. Čsl. armády 2, Vyškov), elektronicky telefonicky ( ) nebo nás osobně navštivte na uvedené adrese. Můžete se tak stát spolutvůrci výstavy a přispět k zachování vzpomínek na události, které by neměly být zapomenuty. Výstava bude zahájena Předměty přineste prosím do muzea nejpozději do Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace -10-

11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Své životní jubileum oslavili: Leden: Hanák Jan Věrný Vladislav Koudelková Františka Únor: Valíček Josef Miška Josef Kupčíková Františka Kalová Anna Čtvrtníčková Květoslava Březen: Hanáková Jana Slezák Jaromír Kolejka Jan Kala Jaroslav Kolmačková Anna Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za 3. a 4. čtvrtletí 2014 se narodili: Jan Kozák Kryštof Bastl Za 1.čtvrtletí 2015 se narodili: Lukáš Hasala Tobiáš Slavíček Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Ať životem ho provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky. -11-

12 Do naší obce se přistěhovaly 4 osoby. ************************************************************ Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, měl jsem Vás všechny, měl jsem Vás rád. Opustili nás: Jaromír Slezák Jaromír Koutný Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým. ************************************************************ Bohoslužby o Velikonocích Farnost Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Vyškov Topolany linkový BUS linkový BUS jede v 17,32 hod jede v 17,32 hod Neděle Zmrtvýchvstání Páně 10,45 linkový BUS zpět ve 20,16 z autobusového nádraží -12- Velikonoční pondělí 10,45

13 25 jarních rad pro zahrádkáře Začátek jara je pro všechny zahrádkáře po dlouhé zimě vytoužený okamžik. Konečně se mohou pomalu rozeběhnout práce na zahrádkách. V dubnu sejeme první zeleninu. V květnu už se začíná rozhodovat, jak se nám naše péče vyplatila jaká bude v létě a na podzim úroda. A v červnu už konečně sklízíme plody své pilné práce. Duben 1. Je čas na rajčata Vysévejte je do kontejneru o průměru 10 cm asi 15 semen do hloubky 5 mm. Půda musí být lehká, nejlépe s podílem rašeliny. V pokojové teplotě rajčata vyklíčí do deseti dnů. Pak je pěstujte v menších kontejnerech už jednotlivě. Přesaďte pokojové rostliny 2. Chytejte dešťovku Vyvalte sudy na vodu a postavte je pod okapy. Ovšem předem z nich vyberte loňské listí. Dešťovka je měkká voda, tedy ideální hlavně pro zalévání pokojových květin, kanadských borůvek a rododendronů. 3. Zasejte první zeleninu Vysejte na záhonky semena mrkve, petržele, černého kořene, ředkviček, cibule, póru, špenátu, hrášku. V dubnu přišel čas také na cibulky jarního česneku a cibule ze sazečky. Na zahrádku vysazujte předpěstovanou sadbu různých salátů, kedluben, zelí, květáku, kapusty hlávkové i růžičkové, kadeřávku. 4. Pohnojte zahrádku Okrasné keře, trvalky, zeleninové záhony i drobné ovoce pohnojte nejpozději v průběhu dubna dobře rozloženým kompostem. 5. Dejte si pozor na plže Zkontrolujte na svém pozemku výskyt slimáků a hlemýžďů, dokážou způsobit pohromu. Nejjistější je každodenní ranní sbírání plžů a také prodávané návnady v granulích, které je otráví. 6. Dejte na záhonky kopr a petržel V dubnu je pravý čas pro výsev naťové zeleniny. Do řádků nejméně 15 cm od sebe vysévejte hlavně kopr a kadeřavou petržel. Tyto druhy rostou delší dobu. Snesou dočasně i ranní mrazíky. -13-

14 7. Vysaďte některé letničky Mezi letničkami najdete některé druhy, které můžete na jaře vysévat přímo na místo, například měsíček, okrasný laskavec, letní cypřišek, jednoletou ostrožku a nepopínavý svlačec. Pro tyto letničky vyberte nezaplevelené místo s kvalitní půdou. 8. Zasejte okurky, tykve a melouny Ke konci dubna semínka zasaďte do kontejnerů s lehčí půdou a podílem rašeliny a nechte je v pokojové teplotě. U tykví a melounů dáváme do nádoby do hloubky asi jeden centimetr jen jedno až dvě semena. 9. Pěstujte fazole Se sáčkem keříčkových bezvláknitých fazolí můžete zahrádku obcházet už od konce dubna do konce června a užitečně zaplnit každou volnou plochu, která by snad zbyla. Sklízí se pak zelené lusky až do mrazů. Květen 10. Jednoťte přebytečné rostliny Při vysévání semen pamatujte na to, že buď nevyroste nic, nebo vzejde neskutečné množství semenáčů. Vzácnější rostliny přepíchejte jinam. Obyčejně však jednoťte a přebytečné rostlinky vyhoďte. Tak zabráníte boji o prostor, světlo i vláhu a zbývající rostliny narostou. Jednotit musíte na záhoncích rostlinky mrkve, petržele, pastináku, černého kořene, ředkvičky, cibule, póru, špenátu, ale i třeba máku a mangoldu či řepy. 11. Otužujte letničky Pokud jste květinky měli vytápěných pokojích, začněte na ně přes den za teplého počasí otevírat okna, ale nedávejte je hned ven. Pak přesaďte letničky ven, ale opatřete jim ještě kryt z netkané textilie. 12. Vytrhávejte plevel Nastal čas odplevelování, abyste si ušetřili později boj s pralesem plevelu. Likvidujte ho pravidelně jednou týdně. Když se plevele v květnu nezbavíte, později hluboko zakoření. 13. Sklízíte první zeleninu Květen je už také měsícem sklizně. Sklízíte první ranou mrkev, letošní kopr, špenát, ředkvičky, jarní saláty, chřest, rychlené kedlubny. 14. Nesnažte se vymýtit kopřivy Jsou totiž v přiměřeném množství užitečné. Vedle čisticích čajů a nálevů na zkvalitnění vlasů můžete také vylouhovaný roztok z kopřiv použít jako hnojivou zálivku. Rostliny po -14-

15 této zálivce dobře prospívají. Kopřivy louhujte ve větší nádobě nebo několika nádobách (10 až 15 litrů) dva týdny, každý den zamíchejte. Po dvou týdnech roztok, který už neobsahuje pěnu, můžete použít k zálivce. Nejlépe je roztok zředit, jeden díl kopřivového roztoku a dva až tři díly vody. 15. Chraňte třešně Na konci května napadá plody třešní vrtule třešňová. Ta ničí pracně vypěstovanou úrodu červivostí. Strom můžete ochránit, pokud na něj připevníte vodorovně přilepené žluté, lepem natřené desky. A když už je pozdě, můžete použít proti vrtuli třešňové insekticid například Kalypso 480 SC. 16. Vysazujte ven rajčata V polovině května konečně vysazujte ven sazenice rajčat. Pěstují se převážně tyčkové odrůdy. Rajčata vysazujte 50 cm od sebe k předem zatlučeným tyčkám, jejichž výška je cca 150 cm 200 cm. Rajčata vysazujte šikmo k tyčkám a hlouběji, než rostla, lépe zakoření. 17. Vysejte okurky, cukety a tykve Tento měsíc přichází řada na cukety, okurky nakládačky, polní salátovky, plazivé tykve a keříčkovitě rostoucí cukety a patisony. V teplejších polohách je můžete přímo vysít na venkovní záhon, nebo sáhnout po předpěstovaných sazenicích. Odborníci doporučují předpěstované rostliny, budete mít větší sklizeň a předejdete plísni okurkové i padlí u tykví. 18. Vsaďte na textilii Další tip pro výsev okurek je mulčovací textilie. Vystříhejte do ní otvory pro budoucí vzešlé rostliny a uvidíte, jak dobře se okurkám povede. Díky textilii nebudete mít na záhoně plevel, zabrání výparu vody a pohltí sluneční paprsky a zeminu prohřeje. 19. Zkuste roubované okurky Můžete také vyzkoušet u okurek pěstování roubovaných rostlin, které se občas prodávají. Podnož tvoří tykev fíkolistá. Tato rostlina velmi bujně plazivě roste. Okurky na ni naroubované jsou odolnější proti houbovým chorobám. Také plodů je víc. 20. Bojujte proti mšicím Když nastane teplé a suché počasí, začínají nalétávat mšice. V boji proti tomuto hmyzu přistupujte opravdu, až když se vyskytne, a upřednostňujte insekticidy, které nehubí jejich predátory slunéčka sedmitečná. Můžete použít přípravek Pirimor, až pak Zolone a Sumithion. -15-

16 Červen 21. Denně zalévejte Pravidelně kontrolujte, jestli rostliny není třeba zalít. Zavěšené koše a malé nádoby potřebují zálivku denně. A v červnu už konečně sklízíme plody své pilné práce. 22. Kontrolujte jabloně Kontrolujte, jestli je nenapadla vlnatka krvavá, je asi 2 milimetry dlouhá, rezavě až červeně hnědá, pokrytá voskovými bílými výpotky. Zabírá na ni roztok mýdlové vody a alkoholu, nebo insekticidy například Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG. 23. Pozor na obaleče Proti dalšímu škůdci ovocného stromu, obaleči jablečnému, který způsobuje červivost jablek, ochranu provádějte podle náletu motýlů obaleče jablečného na feromonový lapák. Dalším velkým nepřítelem nových výhonů jabloní je padlí. Poznáte ho velice jednoduše, podle toho, že listy vypadají jako pomoučněné. Můžete použít chemické přípravky Beaton 25 WP, Karathane LC, Kumulus WG. 24. Ošetřete růže Může se u nich vyskytnout jedna z nejrozšířenějších chorob padlí, šedý povlak pokrývá hlavně lodyhy s listy, ale někdy také květní stopky a poupata. Květy růží se pak špatně rozvíjejí. Choroba více napadá odrůdy s měkkými světle zelenými listy, zatímco růže s listy kožovitými a temněji zelenými jsou podstatně odolnější. Předejít této nemoci můžete volbou odolnějších odrůd růží, můžete také použít dostupné fungicidů Bayleton 25 WP, Biool, Fundazol 50 WP, Rubigan 12 EC. 25. Podložte jahody Plody jahod je dobré různými materiály podkládat. Jakmile se objeví nezralé či zralé plesnivé jahody, nikdy je nenechávejte na rostlinách. Ale naopak je hned pečlivě otrhejte a zlikvidujte je vyhozením do popelnice. Hlavně za deštivého počasí je třeba pravidelně sklízet každý druhý či třetí den. Delší intervaly plíseň jen podporují. Odborný konzultant přílohy RNDr. Jiří Žlebčík z Dendrologické zahrady v Průhonicích -16-

17 Z činnosti spolku PRORADOST Topolany Vážení a milí spoluobčané, jistě jste si všimli, že v naší obci vznikl nový spolek PRORADOST Topolany, který bychom Vám chtěli blíže představit. Spolek vznikl začátkem tohoto roku a jeho zakladateli a členy jsou Šárka a Jan Bartoňkovi, Kateřina a Josef Ševčíkovi, Pavla Ševčíková a Marie Ševčíková. Nejsme spojeni s jinou organizací či sdružením. Jedná se o vyústění dlouhodobé dobrovolné činnosti rodičů pořádajících různé kulturní akce v naší obci. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem našeho spolku je podpora soudržnosti obyvatel obce. Naší snahou je zlepšení mezilidských vztahů a to nejen mezi dětmi. Náš spolek chce navázat na stávající akce (dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, stanování na hřišti), ale zároveň i připravit nové společenské, kulturní, sportovní a také vzdělávací akce. V letošním roce máme v plánu Maškarní zábavu pro dospělé, Retro párty, sportovní odpoledne nejen pro děti, besedy pro maminky, drakiádu, štrůdlobraní, Silvestr pro děti apod. Rádi bychom pro Vás také uspořádali zájezd na muzikál či burčákový pochod. Veškeré peníze, které na těchto akcích utržíme, jsou dále používány na další pořádané akce. Věříme, že každého z Vás některá z pořádaných akcí nadchla a pokud nás svoji účastí, radou či pomocí podpoříte, budeme jen rádi. První akcí, kterou jsme jako spolek PRORADOST Topolany uspořádali, byl tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. Koncem února se v místní sokolovně sešli princezny, berušky, indiáni, piráti a mnoho dalších krásných masek. Z jejich usměvavých tváří bylo znát, jak si karneval užívali. Všichni včetně šaška a Sněhurky tancovali a soutěžili. Za jejich výkony pak dětem rozdávali sladké odměny. Na závěr byla pro děti připravena bohatá tombola. Nejen hračky, knížky, vstupenky do Dinoparku, poukaz na Bowling, ale i dva krásné dorty byly pro děti velkou odměnou. Všem sponzorům tímto děkujeme za krásné ceny pro děti. Také děkujeme Obecnímu úřadu za finanční podporu DJ Radúze. Nejen děti, ale i dospělý si užili svůj karneval. KARNEVALOVOU ZÁBAVU PRO DOSPĚLÉ jsme připravili první týden v březnu v místní sokolovně. Zájem a především účast nás mile překvapila. Sešlo se zde na 36 masek. Mušketýři, mniši, jeptišky, vězni, kuře, Flinstounovi,. Ti všichni se pustili do víru tance a zábavy. Během večera jsme pro všechny uspořádali pár soutěží, které měli velký úspěch. Překvapením večera byla také soutěž o nejlepší masku. Tuto soutěž s největším počtem hlasů získali manželé Flinstounovi. Odměnou jim byl poukaz na WELLNES pro 2 osoby. Večer se krásně vydařil, krásné a originální masky neměly chybu. Děkujeme všem za účast, která je pro nás tou největší odměnou. Těšíme na Vás při příští akci. -17-

18 V neděli 8. března se sešlo pár maminek v sokolovně, kde proběhla beseda na téma Rýma u malých dětí. Během krátké přednášky jsme se dozvěděly, jak pečovat o dýchací cesty našich nejmenších při rýmě a jejich prevenci. Za odměnu si každá maminka odnesla drobný dárek pro své dítě. V nejbližší době, v měsíci dubnu se můžete těšit na besedu pro maminky na téma NIVEA PRO DĚTI a VIII. SLET ČARODĚJNIC. Za spolek PRORADOST Topolany Kateřina Ševčíková -18-

19 VELIKONOCE Křesťanské velikonoce Svatý neboli Pašijový týden je období, kdy si křesťané po celém světě připomínají poslední týden Ježíšova života na Zemi. Přestože se říká týden, jde o devět dní s těmito přívlastky: Květná Neděle, Modré Pondělí, Šedivé Úterý, Škaredá Středa, Zelený Čtvrtek, Velký Pátek, Bílá Sobota, Velikonoční Neděle, Velikonoční Pondělí. Velkou nocí myslíme tu ze soboty na neděli, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.svatým týdnem končí 40denní půst, kdy člověk pracoval na své vnitřní obrodě. Postní doba u našich předků znamenala, že se jedlo pouze jedno jídlo denně, nejedlo se maso, ryby, vejce, mléko. Zelený čtvrtek Název vznikl zkomolením německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag. V tento den se naposledy rozeznějí kostelní zvony, které utichnou až do Velké noci. Ten den naši předkové jedli hlavně zelenou stravu, jako špenát či zelí, aby byli po celý rok zdraví. Podle lidových zvyků na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebudete mít v domě blechy. Na Zelený čtvrtek se s nikým nehádejte a nic si nepůjčujte. Pokud se tradice budete držet, vyhnou se vám všechny spory obloukem a budete mít plnou peněženku peněz. Velký pátek Velký pátek je den Kristova ukřižování. V lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. Podle zvyku se lidé na Velký pátek chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu -19-

20 pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Bílá sobota Ten den ležel Ježíš Kristus v hrobě. Svůj název den získal zřejmě od bílého roucha nově pokřtěných, kteří přijali křest na Velikonoční vigilii. (To je bohoslužba o Velké noci, připomínající Kristovo zmrtvýchvstání.) Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, konaných tento den před nedělí Zmrtvýchvstání. Na Bílou sobotu se lidé starali o úrodnost polí. Na pole kladli křížky z ohořelých dřívek a sypali na louky popel z posvěceného ohně. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily požár. Doma se kromě uklízení pekly mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Vše se připravovalo na neděli. Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání Páně neboli Boží hod velikonoční Neděle je největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení. Církev rozhodla, že to bude vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Proto máme také každý rok Velikonoce jindy.tento den všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával doma, protože v kostele se světily velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce, víno). Bylo zvykem, že každá návštěva v domě dostala kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Jedlo se společně vejce, uvařené na Velký pátek spolu s vrbovým a jasanovým proutkem. Kdyby někdo během roku zabloudil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží hod vejce a hned by si vzpomněl na cestu zpět. Velikonoční pondělí V minulosti bývalo zvykem, že po významných svátcích se jeden den nepracovalo. Díky tomu je i dnes Velikonoční pondělí dnem pracovního volna, i když církevní svátky končí v neděli. Tento den je spojen s lidovými oslavami -20-

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ

Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ ŘIŽANOVSKÝ K Z P RAVODAJ VYDÁNÍ 2., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 24.4.2008 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 Den Země aktuálně Jak jej slaví děti? Kreslí obrázky

Více

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466

O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA. aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 O B E C SPOJIL SPOJILSKÁ DRBNA aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK ČR E 11466 ROČNÍK 7 číslo 1-2 duben 2006 Řečeno slovy klasika Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný by se dalo parafrázovat

Více

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané,

REZERVACE NA TEL. Č. RECEPCE: 721 518 248 Najdete nás: ul. Žabovřeská 1227, Praha 5 Zbraslav více na www.pexeso.org. Vážení Klínečtí občané, Akce pro celou rodinu PŘEDVÁNOČNÍ VESELICE Neděle 20.12 od 15:00 do 18:00 hod., v tanečním sále Restaurace U Přístavu Zkraťme si čekání na Vánoce a sejděme se na již tradiční maškarní Veselici! Takže neváhejte,

Více

1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY

1/2011. finančního a kontrolního výboru stanoví zákon o obcích. Rozhodování o zřízení dalších výborů je vyhrazeno SLOVO STAROSTY 1/2011 Z obsahu tohoto čísla: slovo starosty z jednání zastupitelstva ţivot v MŠ základní škola obecní knihovna sčítání lidu, bytů a domů z historie sčítání v obci elikonoce hasiči tip na výlet pranostiky

Více

Školní zpravodaj. www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: Obsah tohoto čísla. Najdete nás také na facebooku:

Školní zpravodaj. www.sosasou-vlasim.cz/zpravodaj. Všechna vydaná čísla jsou ke stažení na adrese: Obsah tohoto čísla. Najdete nás také na facebooku: Školní zpravodaj Zpravodaj přinášející nejdůležitější novinky z dění v SOŠ a SOU Vlašim v uplynulém měsíci. ZDARMA 03/2014 31 03 2014 měsíčník vydavatel: SOŠ a SOU Vlašim, Zámek 1 Obsah tohoto čísla 2.

Více

3/2013,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ

3/2013,SPOJLB 7FMLÃIP KF[EB B PLPMÇ 3/2013 SLOVO ÚVODEM Vážení spoluobčané, vítám Vás u čtení dalšího čísla našeho zpravodaje. V našem městysi se v půli srpna uskutečnily tradiční hody, které se jak po stránce bohatého programu, pěkného

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KRÁLÍKY WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ KRÁLÍKY BŘEZEN, DUBEN 2010 WWW.ZSPKRALIKY.CZ ŠKOLNÍ BRAVÍČKO Milí čtenáři, kamarádi, přátelé, jaro klepe na dveře slyšíte? Pozvěte ho domů spolu s naším časopisem. A co se v něm

Více

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 1/2015 vychází 27. února 2015

zpravodaj OBSAH ČÍSLA: číslo 1/2015 vychází 27. února 2015 zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Usnesení z členské schůze Asociace PAPRSEK 3) Plán akcí na rok 2015 a jaké akce připravujeme 4) Prázdninové pobyty a jejich

Více

Pranostika. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. Pranostika Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. Na mokrý květen přichází suchý červen. Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1

Karel Hynek Mácha (úryvek z básně) Měšický zpravodaj - 1 MÁJ Byl pozdní večer - první máj - Večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, Kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; Kvetoucí strom lhal lásky žel, Svou lásku slavík růži pěl,

Více

zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8.

zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8. Zpravodaj z Kamenice zdarma duben 2011 Jaro je ideální doba na to, začít dělat něco pro své zdraví. Někteří, lépe řečeno některé, už začaly. Více na straně 8. Jaké kompetence má v naší obci starosta a

Více

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem

Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem za tím krásným novým rokem ZNAK ZPRAVODAJ MĚSTYSE ŠVÁBENICE ČÍSLO 3/2011 Lucie Nejedlá 3.třída ZŠ Švábenice Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček, malý dárek rozbalte si a na všechny vzpomeňte si. Pak vykročte rovným krokem

Více

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14

Splnila jsem si hodně snů. Andrea Verešová. ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček. 1 jaro 2010 2. ročník zdarma. str. 8 14. str. 8 14 1 jaro 2010 2. ročník zdarma Andrea Verešová Splnila jsem si hodně snů str. 8 14 str. 8 14 LEVNÉ BARVY OD Á ček ZNÁ UŽ KAŽDÝ PRAŽÁ ček Fasádní a malí ské barvy, lazury, barvy na d evo, kov, benátský štuk,

Více

1/2013 NOVINY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCOVÝCH PRODEJEN

1/2013 NOVINY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCOVÝCH PRODEJEN NOVINY ZÁKAZNÍKŮ ŘETĚZCOVÝCH PRODEJEN 1/2013 vybíráme z obsahu: Slavnostní tečka za Vánocemi v COOPu Velká vánoční soutěž... strana 1,4 Společenský ples... strana 2 3 Helena Vondráčková... strana 5 COOP

Více

Velikonoční a jarní tvoření

Velikonoční a jarní tvoření 3/2013 www.s-tvoreni.cz Velikonoční a jarní tvoření Úvodem Milí přátelé, jaro klepe na dveře a s ním se hlásí i Velikonoce. Období Velikonoc je skvělou příležitostí jak se tvořivě vyřádit, pojďme pomalovat

Více

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let

V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 239 březen 2010 V zámku Nové Mitrovice bydlí děti už 50 let Děti ze zámku tak se říká na Sedlecko-Prčicku malým i trochu větším obyvatelům

Více

Úvodník potřebný objem peněz na veškeré letošní investiční i neinvestiční akce. Milí čtenáři,

Úvodník potřebný objem peněz na veškeré letošní investiční i neinvestiční akce. Milí čtenáři, Milí čtenáři, tak už tu máme nový rok 2010, zima se polehoučku chystá předat svou vládu jaru, na které se všichni už tolik těšíme. Já nevím jak Vám, ale mně už to teplo, sluníčko a rozkvetlá příroda dost

Více

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY

1/2011 FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY 1/2011 O L A Č A Z JARO ZDNÉ VE HVO FLORISTICKÉ JARO ROZPOČET NA ROK 2011 OCENĚNÍ ZA WWW STRÁNKY JAK JE NA TOM PROJEKT MŠ? DIVADLU ZŮSTANU VĚRNÝ VELIKONOČNÍ DOBROTY úvodník VELIKONOČNÍ svátky jara letními

Více

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7

Žamberské LISTY www.zamberk.cz 1. č.7 1 č.7 ČTRNÁCTIDENÍK MĚSTA ŽAMBERKA 15. dubna 2011 2 Zprávy z radnice Zveme Vás na zasedání zastupitelů města Žamberka, které se uskuteční 19. dubna 2011 od 15 hod. v zasedacím sále MěÚ III. poschodí, Nádražní

Více

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města

KAROLINKA. Střípky z radnice NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU. Příjemné prožití svátků velikonočních, pohodu a spokojenost přeje vedení města ČTVRTLETNÍK ČÍSLO 1/2011 WWW.KAROLINKA.CZ KAROLINKA NAŠE MĚSTO NA VALAŠSKU Střípky z radnice Projekty - od podzimu loňského roku jsou zpracovávány studie projektů, které mají být vyhlášeny za podpory dotace

Více

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO

OKÉNKO BYSTŘECKÉ BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO BYSTŘECKÉ OKÉNKO 1 2008 Klidné a spokojené Velikonoce přeje redakční rada, obecní úřad a všichni, kteří přispívají do našich novin. Vážení občané. Celkem bez větších problémů jsme prožili

Více

zpravodaj obce Šitbořice

zpravodaj obce Šitbořice zpravodaj obce Šitbořice prosinec 2006 ŠTENGARÁČEK - zpravodaj obce Šitbořice Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou letošní poslední číslo našeho obecního zpravodaje. Minule jsem naříkal, že stále máme

Více

Velikonoční speciál - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz

Velikonoční speciál - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Velikonoční speciál Velikonoční speciál - Lenka Štveráčková 2 www.mojebrisko.cz www.nasebatole.cz Proč vznikla tato e-kniha? Aby byla volně šířena pro nekomerční účely. Pro koho je určena? Pro všechny,

Více

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům

zpravodaj 9) Recepty na dny sváteční 10) Služby nejen pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi 11) Narozeninové přání 12) Poděkování sponzorům zpravodaj OBSAH ČÍSLA: 1) Základní informace o členství v Asociaci PAPRSEK 2) Příspěvek na mobilitu v roce 2012!!! 3) Oka - mžiky vzpomínání na akce 4) Jaké akce nás čekají v roce 2012 5) Vánoce a jejich

Více

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice

1/2013. časopis zákazníků prodejen coop. zdarma. Rádce. Finty do domácnosti. Kouzlo slovenské kuchyně. Masopustní. veselice časopis zákazníků prodejen coop 1/2013 zdarma Rádce Kouzlo slovenské kuchyně Finty do domácnosti Masopustní veselice Vybíráme z březnové nabídky 8, 90 Špenát listový porce 400 g cena za 100 g 2,23 Kč 17,

Více

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč

PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč PROSINEC 2012 23. ROČNÍK CENA 10,- Kč VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ROK 2012 SE BLÍŽÍ KE SVÉMU KONCI A JÁ BYCH VÁM TÍMTO CHTĚL POPŘÁT KRÁSNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY PLNÉ ŠTĚSTÍ A POHODY A DO NOVÉHO ROKU JEN DOBRÉ. PŘEJI

Více

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL

Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka. A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL Zima v obci, prosinec 2007. Na stromech černé plody zimy země až na kost prázdno dálka A zůstat sám a mezi svými jak nad zamrzlou vodou lávka JAN SKÁCEL 2 HLÍNSKÉ ROZHLEDY, PROSINEC 2009 ÚVODNÍ SLOVO REDAKCE

Více

časopis zákazníků prodejen coop 2/2014 zdarma Rádce

časopis zákazníků prodejen coop 2/2014 zdarma Rádce časopis zákazníků prodejen coop 2/2014 zdarma Rádce Vybíráme z květnové nabídky 19, 90 COOP PREMIUM Cookies čokoládové 150 g cena za 100 g 13,26 Kč 13, 90 Poděbradka, a. s. Limonáda Poctivá malinovka Limonáda

Více

25. 9. 2005 - P O Z V Á N K A

25. 9. 2005 - P O Z V Á N K A PETŘVALDSKÉ NOVINY č. 8 Informace pro občany Z obsahu: - Jak nakládáme s odpady - Interview s otcem Milošem - Kultura v r. 2005 - Péče města o majetek - Úspěchy fotbalistů a šachistů 1 Program oslav 700.

Více