ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY"

Transkript

1 Ročník XII Číslo 1 ZPRAVODAJ OBCE TOPOLANY vydává obec Topolany leden-únor-březen 2015

2 OBSAH: SLOVO STAROSTY...3,4 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH...5,6 PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN DO VOLEB...7 ZVEŘEJNĚNÍ POTŘEBNÉHO POČTU PODPISŮ NA PETICÍCH...8 POMOZME ADÉLCE PETŘÍKOVÉ...9 VYŠKOV V DOBĚ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY...10 SPOLEČENSKÁ KRONIKA...11,12 25 JARNÍCH RAD PRO ZAHRÁDKÁŘE Z ČINNOSTI SPOLKU PRORADOST TOPOLANY...17,18 VELIKONOCE...19,20 VELIKONOČNÍ RECEPTY...21,22 TRHY VE VYŠKOVĚ...23 výherci soutěže o nejlepší masku -2-

3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, před několika dny se ujalo vlády jedno z nejpěknějších ročních období jaro. Zima, která byla a nebyla, neboť po celou dobu její vlády bylo možné vidět různé druhy mrazuodolných rostlin v plném květu, se snad s námi již definitivně rozloučila. Téměř všichni jste zaregistrovali několik nových dopravních značek a zrcadel, které jsou umístěny dle mínění některých občanů celkem zbytečně, jiní jsou spokojeni a dalším vadí to, že instalace trvala příliš dlouho. Návrh řešení byl vyvěšen na úřední desce i na webových stránkách obce. Nikdo se k němu nevyjádřil až po instalaci se našlo plno rádců. Pokud napadl sníh, tak pracovníci obce se starali i během noci o schůdnost komunikací, což se nedá říct o mnoha obcích v okolí. V tomto období také provedli nátěry venkovního vybavení, opravili a natřeli herní prvky stávajícího dětského hřiště. Zrovna tak byla provedena údržba techniky, která slouží k údržbě zeleně. Byl proveden ořez stromů a úklid větví na návsi a přilehlém okolí. I tato činnost byla kritizována. V posledních dnech byly na svá místa instalovány opravené lavičky a bohužel je mezi námi dost občanů, kterým je jedno jak okolí laviček vypadá. Nejen mě trápí povalující se nedopalky cigaret v probouzející se zeleni v okolí laviček. Někdy mám dojem, že by bylo nejlepší nic nedělat a vrátit se do dávné minulosti, kdy každý považoval za samozřejmost úklid a údržbu zeleně před svým domem a podle toho vesnice vypadala. Zcela jistě jsou mezi námi pamětníci i toho, že se každou sobotu před domy zametalo a zametala se i polovina vozovky před danou nemovitostí. Začátkem roku bylo založeno sdružení PRORADOST Topolany, pod jehož hlavičkou, jak bylo sděleno, se budou konat veškeré kulturní akce v obci. Zatím byly uspořádány dvě akce s poměrně kladným ohlasem. Podrobnosti snad budou na dalších stranách. Vzhledem k tomu, že v obci není funkční zastupitelstvo a obec žije v rozpočtovém provizoriu, není možné schvalovat jakékoliv smlouvy /na věcná břemena, prodeje, převody, aj./. Tento stav bude trvat do doby, než bude svoláno nové zastupitelstvo obce, které vzejde z voleb Tyto volby se budou konat pouze jeden den a to v sobotu od 7 do 22 hodin. Ustavující zasedání by se mohlo sejít během července. V dubnu uplyne 70 roků od osvobození obce a 90 roků od odhalení pomníku padlých na návsi. Záměrem bylo pomník padlých k tomuto výročí očistit od nánosů lišejníků, zjistit celkový stav, doplnit chybějící fragmenty, vyleštit bílé mramorové desky, obnovit písmo a provést celkovou penetraci proti vsakování vody a obrůstání mechem. Proti tomu se zvedla nevole z řad občanů a od záměru se upustilo. Je to škoda, neboť každá obec je hrdá na své občany, kteří padli v I. nebo II. Světové válce a projevuje jim úctu a vděk alespoň údržbou pomníku a pietního místa. -3-

4 V následujícím období si připomínáme: osvobození obce Svátek práce Den vítězství Svátek matek Mezinárodní den dětí Vyhlazení obce Lidice /1942/ Den památky obětí komunistického režimu Milí spoluobčané, přeji Vám radostné prožití Svátků velikonočních, koledníkům bohatou pomlázku a všem ostatním pohodovou jarní náladu a slunce v duši. Vladimír Kudlička starosta obce ******************************************************************** NOVÉ VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE TOPOLANY Ministr vnitra vyhlásil podle 58 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na den 13. června 2015 nové volby do zastupitelstva obce Topolany. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb je uveřejněno v částce 4 Sbírky zákonů pod č. 6 s datem rozeslání dne 9. ledna ******************************************************************** Informace o dění v obci, pohled do historie i fotografie z akcí můžete sledovat na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách obce -4-

5 VZPOMÍNKY Z DOB DÁVNO MINULÝCH Poslední den před mým odjezdem přišel pan Čech z Němčan a přinesl mi pozdrav od maminky s připojením notného balíku. Přivítal jsem ho radostně (ten balík nebo toho Čecha, oba dva). Musil však hned odejít a já šel potom naposled na tancovačku. Když se tancování ukončilo, čekala na mě jedna sestra ta Slavkovačka u jedněch dveří, jedna kuchařka u druhých a Brňačka u třetích. Co nyní? Vlezl jsem do bádu a odtamtud pěkně oknem ven, nechal jsem je tam čekat. Jak dlouho čekali, nevím. Druhý den jsme byli očkováni a potom rozloučiv se se všemi, šel jsem do Rak. Sammelstelle Rotunde. Rotunda byla vystavena k jedné Vídeňské výstavě a představovala kus staré Vídně. Tam jsme byli přijati a čekali jsme až dostaneme svoje papíry. Dověděl jsem se, že můj Regiment se stěhuje právě kamsi do Polska. Musil jsem tam tedy čekat, až se doví v kanceláři moji adresu. První den jsem se vykoupal a hledal zdali tam snad nenajdu nějakých známých. Skutečně jsem se setkal se třemi a mimo to s jedním z Nížkovic. Druhý den jsem šel k raportu pro passierschein (průkazka, potvrzení). Nechtěl mi ho dát, ale když se dověděl, že tam musím čekat, tak si dal říci. Jel jsem zase ke strýcovi, ale vrátil jsem se ještě téhož dne. Druhý den jsem zase jel do mé dřívější nemocnice, tam navštívil kamarády a sestry a zase honem zpět, protože passierschein byl pouze do 6 hodin odpoledne. Pobyt v Rakouském Sammelstelle Rotunde mi byl strašně dlouhý a nepříjemný. Celodenní život byl asi tento. Ráno jsme vstali a dostali archy, na které se vydávalo snídaní. Podobně i poledne a večer o 6. hodině. Jinak celý den bylo volno. Scházeli jsme se v oddělení kdež obyčejně se hrály karty nebo vlk a ovce. Ovce byly rozloženy na stolech a když byla hra v nejlepším, tak někdo uhodil zespodu na stůl a ovce byly ve vzduchu i s vlky. Potom z toho byla vždy tahanice. Žití jednotvárné. Jednou jsem večer přelezl ostnatý drátěný plot a jel do Klosterneuburku. Tam mě musila Helena pozašívat, protože jsem byl od drátu roztrhán jak turecká kára. Když jsem jel zpět na nádraží v Klosterneuburku vyšvindloval jsem se pomocí Bernardova passierscheinu. Zpět jsem musil vylézt na vysoký kaštan u plotu, na boční haluz a pak jsem skočil do zahrady. Mezitím již přiblížilo se toužebně očekávané oznámení adresy pobytu mého pluku. Šel jsem k majorovi a prosil o samostatnou marschroutu (pochod, cesta). Ten jsem dostal a vypravil se šťastně na cestu. Sousedovi z Nížkovic vzal jsem ohromný balík tabáku pro tatíka a jel na severní nádraží odkud mě vlak odvážel -napřed domů. Měl jsem to totiž na cestě. Doma jsem si pobyl celý týden. Odevzdal jsem do Nížkovic tabák a zašel si do Bučovic, podívat se co dělá Liduška. Byla ráda, že jsem přišel. Mimo to jsem navštívil i všechny známé. Doma však se mi nic nelíbilo, protože nikdo známý doma nebyl a všichni mládenci byli již na vojně. Odjel jsem zase z domova. Jel jsem odpoledne asi ve 3 hodiny. Na cestě jsem strávil celou noc, příští den a teprve ve 2 hodiny v noci jsem přijel do Žurawice, mého nového působiště. Na nádraží jsem zůstal až do rána. Bylo mi velice zima. Ráno jsem šel do Batalionu (baťák - vojenská jednotka) kdež u druhé kampanie jsem -5-

6 vypil kávu a tím se trochu zahřál. Pak jsem šel do kantiny, koupil si cigarety a hlásil se v kanceláři. Poslali mě do Rekonvaleszenzu. Na cestě jsem si zašel ve vesnici do hospody, kdež jsem se potkal s několika kolegy. Jeli právě z kádru. Celá cesta do Rekonvaleszenzu po odečtení pobytu v hospodě trvala právě jednu hodinu. V Rekonvaleszentě jsem s tlukoucím srdcem otvíral dveře kanceláře a předložil svoje dokumenty. Byl jsem zvědav, co mi řeknou na moje opoždění, avšak nikdo se ani nezmínil. Litoval jsem toho, že jsem nezůstal doma delší čas. Pak jsem byl odkázán, abych se hlásil u komandanta baráku č.2. Tam jsem hned šel a stal se spoluobyvatelem. Po odchodu desátníka byl jsem einmerkomandantem. Zaměstnání jsem neměl doposud žádné, pouze každý den jsem musil rozsuzovat mužstvo. Tu se jednomu ztratil chléb, druhému někdo se podíval do kufru co tam má, a tak každou chvíli bylo slyšet nářek, že něco zmizelo. V mém pokoji byl jeden jednoročák rumunské národnosti a ten mi byl strašně podezřelý z těch krádeží. Zanedlouho dostal jsem jednoho Přerováka, který se mnou současně narukoval. Byl to veselý hoch. Dal jsem mu postel vedle mojí a tak měli jsme celý večer co si povídat. Mimo to seznámil jsem se s jedním jednoročákem z Prahy, který mě uvedl do české společnosti. Bylo to dvanáct dobrovolníků kanonýrů, kteří drželi službu na okolních dělostřeleckých opevněních. Později, když jsem je poznal a oni zase mě, tak jsem byl u nich více jak doma v mém pokoji. Chodil jsem s nimi do okolí na Werky, tam jsme stříleli z ruských pušek, pekli si brambory, prohlíželi rozbitá opevnění atd. Na jedné z takových exkurzí viděl jsem díru od nevybuchnutého granátu 42 cm. Zkoušeli jsme, jak hluboko je v zemi. Byl 1 metr a průměr otvoru měřil asi 50 cm. Díry v zemi od vybouchnutých těžkých byly až 3 metry hluboké a 8-10 metrů široké a jedna vedle druhé. Hřbitovů byly celé řady. Asi vždy pro mužů. Většinou to byli Bavoráci, kteří padli při zpětném dobývání. Zpět z takových vycházek přicházeli jsme vždy pozdě večer. Chodívali jsme do kantiny na herbatu nebo pivo, které bylo dosti drahé. Kdyby ne vší, které se rychle množily, byl život dosti snesitelný. Usmyslil jsem si, že půjdu k raportu žádat o dovolenou. Skutečně jsem ji dostal po předložení lékařské výpovědi, že maminka je nemocná, ale pouze 5 dní a to i s cestou. Rozloučil jsem s jednoročáky jel jsem z Přemyšlu rychlíkem. Spěchal jsem poněvadž jsem se musil na stanici zdržet kupováním lístku a mnoho času jsem již neměl. Chtěl jsem se zastavit i u kolegy jednoho, který byl v garn. Lp.č.3. u Konstatiernuku. Na cestě jsem potkal jednoho četaře a ten se mě ptal, zdali jsem neviděl náhodou jednoho jednoročáka kaprále. Že prý ho měl dovézt do nemocnice k vyšetření, poněvadž prý je blázen. Řekl jsem, že o něm nic nevím a již jsem běžel k nádraží. Chci zrovna k pokladně, když v tom mě zadrží služba u dveří a ptá se po urlaubscheinu (formulář), nemohl jsem ho najít a tak mě spakoval a zavedl na Bahnhofkomando, už jsem toho blázna chytil povídá. Nemá urlaubschein a chce jet kamsi pryč. Je vysoký má novou čepici a vše se shoduje. Hleděl jsem v tom okamžiku asi jako opravdový blázen, jak jsem se rozlobil. Přepis originálu občana z Topolan pokračování v dalším vydání zpravodaje -6-

7 PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN DO VOLEB Kandidátní listiny se podávají registračnímu úřadu nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do hodin, tj. do hodin dne 08. dubna Městský úřad Vyškov je registračním úřadem a dle ustanovení 21 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zveřejňuje, že kandidátní listiny pro nové volby do zastupitelstva obce Topolany se podávají příslušnému pověřenému obecnímu úřadu, a to Městskému úřadu Vyškov, Masarykovo náměstí 1, Vyškov. - kandidátní listiny se podávají nejpozději do 16,00 hodin 66 dní přede dnem voleb tj. do 8. dubna v případě, že volební stranu tvoří nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu - počet podpisů na petičních listech se určuje z počtu obyvatel dané obce a je rozdílný podle velikosti obce (viz samostatná příloha). PŘEBÍRÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN podle 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, k novým volbám do zastupitelstva obce Topolany konaných dne 13. června 2015, se provádí ve dnech pondělí a středa v době od 7,30 do 17,00 hodin, úterý a čtvrtek v době od 8,00 do 15,00 hodin a v pátek v době od 8,00 do 13,00 hodin, v kancelářích Městského úřadu Vyškov, Masarykovo náměstí 1, odboru správního a vnitřních věcí číslo dveří 334 Mindeková Jitka, tel číslo dveří 140 Ing. Kratochvíl Zdeněk, tel

8 -8-

9 -9-

10 Vyškov v době druhé světové války Výzva k poskytnutí (zapůjčení) materiálů na výstavu Muzeum Vyškovska ve spolupráci s Vojensko-historickým sdružením Stříbrná připravuje k 70. výročí konce druhé světové války výstavu, která by měla připomenout, jak toto tragické období prožívali lidé žijící ve Vyškově a okolí. Někteří obyvatelé vyškovského regionu působili na frontě, a to na jejích obou stranách, jiní se snažili bojovat proti nacismu v partyzánských oddílech nebo formou domácího odboje. Světový konflikt zasáhl do života většiny lidí, a to nejen válečnými útrapami jako je nedostatečné zásobování či represe ze strany okupačního aparátu. Mnoho občanů z obcí na Drahanské vrchovině muselo opustit svoje obydlí v souvislosti s vysidlováním obcí ve prospěch vyškovské vojenské střelnice. Všechna tato fakta chce výstava připomenout, a to především prostřednictvím dokumentů, fotografií a předmětů uložených v muzejním depozitáři i v soukromých sbírkách. Muzeum se při této příležitosti obrací také na obyvatele Vyškovska s výzvou k poskytnutí (zapůjčení) materiálů vztahujících se k výše uvedeným tématům. Možná máte doma fotografie svých příbuzných, kteří bojovali v zahraničních jednotkách, fotografie Vyškova či okolních obcí z doby války a osvobození. Stejně tak nesmírně oceníme dopisy, deníky či dobové dokumenty připomínající válečné události, případně předměty vztahující se k tomuto období, ať už se týkají frontových akcí, bombardování Vyškova či života v týlu. Pokud máte něco, co by mohlo dokreslit atmosféru válečných událostí a jste ochotni tyto předměty na výstavu zapůjčit, eventuálně je muzeu věnovat, přihlaste se prosím na adresu muzea (Muzeum Vyškovska, nám. Čsl. armády 2, Vyškov), elektronicky telefonicky ( ) nebo nás osobně navštivte na uvedené adrese. Můžete se tak stát spolutvůrci výstavy a přispět k zachování vzpomínek na události, které by neměly být zapomenuty. Výstava bude zahájena Předměty přineste prosím do muzea nejpozději do Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace -10-

11 SPOLEČENSKÁ KRONIKA Své životní jubileum oslavili: Leden: Hanák Jan Věrný Vladislav Koudelková Františka Únor: Valíček Josef Miška Josef Kupčíková Františka Kalová Anna Čtvrtníčková Květoslava Březen: Hanáková Jana Slezák Jaromír Kolejka Jan Kala Jaroslav Kolmačková Anna Všem oslavencům srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Za 3. a 4. čtvrtletí 2014 se narodili: Jan Kozák Kryštof Bastl Za 1.čtvrtletí 2015 se narodili: Lukáš Hasala Tobiáš Slavíček Blahopřejeme Vám k narození Vašeho děťátka. Ať životem ho provází radost, štěstí, zdraví a plná náruč lásky. -11-

12 Do naší obce se přistěhovaly 4 osoby. ************************************************************ Loučím se s Vámi, přátelé milí, ruky stisk dnes už Vám nemohu dát. Srdce mi dotlouklo, odešly síly, měl jsem Vás všechny, měl jsem Vás rád. Opustili nás: Jaromír Slezák Jaromír Koutný Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým. ************************************************************ Bohoslužby o Velikonocích Farnost Zelený čtvrtek Velký pátek Bílá sobota Vyškov Topolany linkový BUS linkový BUS jede v 17,32 hod jede v 17,32 hod Neděle Zmrtvýchvstání Páně 10,45 linkový BUS zpět ve 20,16 z autobusového nádraží -12- Velikonoční pondělí 10,45

13 25 jarních rad pro zahrádkáře Začátek jara je pro všechny zahrádkáře po dlouhé zimě vytoužený okamžik. Konečně se mohou pomalu rozeběhnout práce na zahrádkách. V dubnu sejeme první zeleninu. V květnu už se začíná rozhodovat, jak se nám naše péče vyplatila jaká bude v létě a na podzim úroda. A v červnu už konečně sklízíme plody své pilné práce. Duben 1. Je čas na rajčata Vysévejte je do kontejneru o průměru 10 cm asi 15 semen do hloubky 5 mm. Půda musí být lehká, nejlépe s podílem rašeliny. V pokojové teplotě rajčata vyklíčí do deseti dnů. Pak je pěstujte v menších kontejnerech už jednotlivě. Přesaďte pokojové rostliny 2. Chytejte dešťovku Vyvalte sudy na vodu a postavte je pod okapy. Ovšem předem z nich vyberte loňské listí. Dešťovka je měkká voda, tedy ideální hlavně pro zalévání pokojových květin, kanadských borůvek a rododendronů. 3. Zasejte první zeleninu Vysejte na záhonky semena mrkve, petržele, černého kořene, ředkviček, cibule, póru, špenátu, hrášku. V dubnu přišel čas také na cibulky jarního česneku a cibule ze sazečky. Na zahrádku vysazujte předpěstovanou sadbu různých salátů, kedluben, zelí, květáku, kapusty hlávkové i růžičkové, kadeřávku. 4. Pohnojte zahrádku Okrasné keře, trvalky, zeleninové záhony i drobné ovoce pohnojte nejpozději v průběhu dubna dobře rozloženým kompostem. 5. Dejte si pozor na plže Zkontrolujte na svém pozemku výskyt slimáků a hlemýžďů, dokážou způsobit pohromu. Nejjistější je každodenní ranní sbírání plžů a také prodávané návnady v granulích, které je otráví. 6. Dejte na záhonky kopr a petržel V dubnu je pravý čas pro výsev naťové zeleniny. Do řádků nejméně 15 cm od sebe vysévejte hlavně kopr a kadeřavou petržel. Tyto druhy rostou delší dobu. Snesou dočasně i ranní mrazíky. -13-

14 7. Vysaďte některé letničky Mezi letničkami najdete některé druhy, které můžete na jaře vysévat přímo na místo, například měsíček, okrasný laskavec, letní cypřišek, jednoletou ostrožku a nepopínavý svlačec. Pro tyto letničky vyberte nezaplevelené místo s kvalitní půdou. 8. Zasejte okurky, tykve a melouny Ke konci dubna semínka zasaďte do kontejnerů s lehčí půdou a podílem rašeliny a nechte je v pokojové teplotě. U tykví a melounů dáváme do nádoby do hloubky asi jeden centimetr jen jedno až dvě semena. 9. Pěstujte fazole Se sáčkem keříčkových bezvláknitých fazolí můžete zahrádku obcházet už od konce dubna do konce června a užitečně zaplnit každou volnou plochu, která by snad zbyla. Sklízí se pak zelené lusky až do mrazů. Květen 10. Jednoťte přebytečné rostliny Při vysévání semen pamatujte na to, že buď nevyroste nic, nebo vzejde neskutečné množství semenáčů. Vzácnější rostliny přepíchejte jinam. Obyčejně však jednoťte a přebytečné rostlinky vyhoďte. Tak zabráníte boji o prostor, světlo i vláhu a zbývající rostliny narostou. Jednotit musíte na záhoncích rostlinky mrkve, petržele, pastináku, černého kořene, ředkvičky, cibule, póru, špenátu, ale i třeba máku a mangoldu či řepy. 11. Otužujte letničky Pokud jste květinky měli vytápěných pokojích, začněte na ně přes den za teplého počasí otevírat okna, ale nedávejte je hned ven. Pak přesaďte letničky ven, ale opatřete jim ještě kryt z netkané textilie. 12. Vytrhávejte plevel Nastal čas odplevelování, abyste si ušetřili později boj s pralesem plevelu. Likvidujte ho pravidelně jednou týdně. Když se plevele v květnu nezbavíte, později hluboko zakoření. 13. Sklízíte první zeleninu Květen je už také měsícem sklizně. Sklízíte první ranou mrkev, letošní kopr, špenát, ředkvičky, jarní saláty, chřest, rychlené kedlubny. 14. Nesnažte se vymýtit kopřivy Jsou totiž v přiměřeném množství užitečné. Vedle čisticích čajů a nálevů na zkvalitnění vlasů můžete také vylouhovaný roztok z kopřiv použít jako hnojivou zálivku. Rostliny po -14-

15 této zálivce dobře prospívají. Kopřivy louhujte ve větší nádobě nebo několika nádobách (10 až 15 litrů) dva týdny, každý den zamíchejte. Po dvou týdnech roztok, který už neobsahuje pěnu, můžete použít k zálivce. Nejlépe je roztok zředit, jeden díl kopřivového roztoku a dva až tři díly vody. 15. Chraňte třešně Na konci května napadá plody třešní vrtule třešňová. Ta ničí pracně vypěstovanou úrodu červivostí. Strom můžete ochránit, pokud na něj připevníte vodorovně přilepené žluté, lepem natřené desky. A když už je pozdě, můžete použít proti vrtuli třešňové insekticid například Kalypso 480 SC. 16. Vysazujte ven rajčata V polovině května konečně vysazujte ven sazenice rajčat. Pěstují se převážně tyčkové odrůdy. Rajčata vysazujte 50 cm od sebe k předem zatlučeným tyčkám, jejichž výška je cca 150 cm 200 cm. Rajčata vysazujte šikmo k tyčkám a hlouběji, než rostla, lépe zakoření. 17. Vysejte okurky, cukety a tykve Tento měsíc přichází řada na cukety, okurky nakládačky, polní salátovky, plazivé tykve a keříčkovitě rostoucí cukety a patisony. V teplejších polohách je můžete přímo vysít na venkovní záhon, nebo sáhnout po předpěstovaných sazenicích. Odborníci doporučují předpěstované rostliny, budete mít větší sklizeň a předejdete plísni okurkové i padlí u tykví. 18. Vsaďte na textilii Další tip pro výsev okurek je mulčovací textilie. Vystříhejte do ní otvory pro budoucí vzešlé rostliny a uvidíte, jak dobře se okurkám povede. Díky textilii nebudete mít na záhoně plevel, zabrání výparu vody a pohltí sluneční paprsky a zeminu prohřeje. 19. Zkuste roubované okurky Můžete také vyzkoušet u okurek pěstování roubovaných rostlin, které se občas prodávají. Podnož tvoří tykev fíkolistá. Tato rostlina velmi bujně plazivě roste. Okurky na ni naroubované jsou odolnější proti houbovým chorobám. Také plodů je víc. 20. Bojujte proti mšicím Když nastane teplé a suché počasí, začínají nalétávat mšice. V boji proti tomuto hmyzu přistupujte opravdu, až když se vyskytne, a upřednostňujte insekticidy, které nehubí jejich predátory slunéčka sedmitečná. Můžete použít přípravek Pirimor, až pak Zolone a Sumithion. -15-

16 Červen 21. Denně zalévejte Pravidelně kontrolujte, jestli rostliny není třeba zalít. Zavěšené koše a malé nádoby potřebují zálivku denně. A v červnu už konečně sklízíme plody své pilné práce. 22. Kontrolujte jabloně Kontrolujte, jestli je nenapadla vlnatka krvavá, je asi 2 milimetry dlouhá, rezavě až červeně hnědá, pokrytá voskovými bílými výpotky. Zabírá na ni roztok mýdlové vody a alkoholu, nebo insekticidy například Mospilan 20 SP, Pirimor 25 WG. 23. Pozor na obaleče Proti dalšímu škůdci ovocného stromu, obaleči jablečnému, který způsobuje červivost jablek, ochranu provádějte podle náletu motýlů obaleče jablečného na feromonový lapák. Dalším velkým nepřítelem nových výhonů jabloní je padlí. Poznáte ho velice jednoduše, podle toho, že listy vypadají jako pomoučněné. Můžete použít chemické přípravky Beaton 25 WP, Karathane LC, Kumulus WG. 24. Ošetřete růže Může se u nich vyskytnout jedna z nejrozšířenějších chorob padlí, šedý povlak pokrývá hlavně lodyhy s listy, ale někdy také květní stopky a poupata. Květy růží se pak špatně rozvíjejí. Choroba více napadá odrůdy s měkkými světle zelenými listy, zatímco růže s listy kožovitými a temněji zelenými jsou podstatně odolnější. Předejít této nemoci můžete volbou odolnějších odrůd růží, můžete také použít dostupné fungicidů Bayleton 25 WP, Biool, Fundazol 50 WP, Rubigan 12 EC. 25. Podložte jahody Plody jahod je dobré různými materiály podkládat. Jakmile se objeví nezralé či zralé plesnivé jahody, nikdy je nenechávejte na rostlinách. Ale naopak je hned pečlivě otrhejte a zlikvidujte je vyhozením do popelnice. Hlavně za deštivého počasí je třeba pravidelně sklízet každý druhý či třetí den. Delší intervaly plíseň jen podporují. Odborný konzultant přílohy RNDr. Jiří Žlebčík z Dendrologické zahrady v Průhonicích -16-

17 Z činnosti spolku PRORADOST Topolany Vážení a milí spoluobčané, jistě jste si všimli, že v naší obci vznikl nový spolek PRORADOST Topolany, který bychom Vám chtěli blíže představit. Spolek vznikl začátkem tohoto roku a jeho zakladateli a členy jsou Šárka a Jan Bartoňkovi, Kateřina a Josef Ševčíkovi, Pavla Ševčíková a Marie Ševčíková. Nejsme spojeni s jinou organizací či sdružením. Jedná se o vyústění dlouhodobé dobrovolné činnosti rodičů pořádajících různé kulturní akce v naší obci. Hlavní myšlenkou a zároveň cílem našeho spolku je podpora soudržnosti obyvatel obce. Naší snahou je zlepšení mezilidských vztahů a to nejen mezi dětmi. Náš spolek chce navázat na stávající akce (dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, stanování na hřišti), ale zároveň i připravit nové společenské, kulturní, sportovní a také vzdělávací akce. V letošním roce máme v plánu Maškarní zábavu pro dospělé, Retro párty, sportovní odpoledne nejen pro děti, besedy pro maminky, drakiádu, štrůdlobraní, Silvestr pro děti apod. Rádi bychom pro Vás také uspořádali zájezd na muzikál či burčákový pochod. Veškeré peníze, které na těchto akcích utržíme, jsou dále používány na další pořádané akce. Věříme, že každého z Vás některá z pořádaných akcí nadchla a pokud nás svoji účastí, radou či pomocí podpoříte, budeme jen rádi. První akcí, kterou jsme jako spolek PRORADOST Topolany uspořádali, byl tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL. Koncem února se v místní sokolovně sešli princezny, berušky, indiáni, piráti a mnoho dalších krásných masek. Z jejich usměvavých tváří bylo znát, jak si karneval užívali. Všichni včetně šaška a Sněhurky tancovali a soutěžili. Za jejich výkony pak dětem rozdávali sladké odměny. Na závěr byla pro děti připravena bohatá tombola. Nejen hračky, knížky, vstupenky do Dinoparku, poukaz na Bowling, ale i dva krásné dorty byly pro děti velkou odměnou. Všem sponzorům tímto děkujeme za krásné ceny pro děti. Také děkujeme Obecnímu úřadu za finanční podporu DJ Radúze. Nejen děti, ale i dospělý si užili svůj karneval. KARNEVALOVOU ZÁBAVU PRO DOSPĚLÉ jsme připravili první týden v březnu v místní sokolovně. Zájem a především účast nás mile překvapila. Sešlo se zde na 36 masek. Mušketýři, mniši, jeptišky, vězni, kuře, Flinstounovi,. Ti všichni se pustili do víru tance a zábavy. Během večera jsme pro všechny uspořádali pár soutěží, které měli velký úspěch. Překvapením večera byla také soutěž o nejlepší masku. Tuto soutěž s největším počtem hlasů získali manželé Flinstounovi. Odměnou jim byl poukaz na WELLNES pro 2 osoby. Večer se krásně vydařil, krásné a originální masky neměly chybu. Děkujeme všem za účast, která je pro nás tou největší odměnou. Těšíme na Vás při příští akci. -17-

18 V neděli 8. března se sešlo pár maminek v sokolovně, kde proběhla beseda na téma Rýma u malých dětí. Během krátké přednášky jsme se dozvěděly, jak pečovat o dýchací cesty našich nejmenších při rýmě a jejich prevenci. Za odměnu si každá maminka odnesla drobný dárek pro své dítě. V nejbližší době, v měsíci dubnu se můžete těšit na besedu pro maminky na téma NIVEA PRO DĚTI a VIII. SLET ČARODĚJNIC. Za spolek PRORADOST Topolany Kateřina Ševčíková -18-

19 VELIKONOCE Křesťanské velikonoce Svatý neboli Pašijový týden je období, kdy si křesťané po celém světě připomínají poslední týden Ježíšova života na Zemi. Přestože se říká týden, jde o devět dní s těmito přívlastky: Květná Neděle, Modré Pondělí, Šedivé Úterý, Škaredá Středa, Zelený Čtvrtek, Velký Pátek, Bílá Sobota, Velikonoční Neděle, Velikonoční Pondělí. Velkou nocí myslíme tu ze soboty na neděli, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých.svatým týdnem končí 40denní půst, kdy člověk pracoval na své vnitřní obrodě. Postní doba u našich předků znamenala, že se jedlo pouze jedno jídlo denně, nejedlo se maso, ryby, vejce, mléko. Zelený čtvrtek Název vznikl zkomolením německého Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag. V tento den se naposledy rozeznějí kostelní zvony, které utichnou až do Velké noci. Ten den naši předkové jedli hlavně zelenou stravu, jako špenát či zelí, aby byli po celý rok zdraví. Podle lidových zvyků na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem slunce a smetí odnést na křižovatku - nebudete mít v domě blechy. Na Zelený čtvrtek se s nikým nehádejte a nic si nepůjčujte. Pokud se tradice budete držet, vyhnou se vám všechny spory obloukem a budete mít plnou peněženku peněz. Velký pátek Velký pátek je den Kristova ukřižování. V lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovy krve. Podle zvyku se lidé na Velký pátek chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu -19-

20 pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik stehů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Bílá sobota Ten den ležel Ježíš Kristus v hrobě. Svůj název den získal zřejmě od bílého roucha nově pokřtěných, kteří přijali křest na Velikonoční vigilii. (To je bohoslužba o Velké noci, připomínající Kristovo zmrtvýchvstání.) Název může také pocházet z lidových zvyků velkého úklidu a bílení, konaných tento den před nedělí Zmrtvýchvstání. Na Bílou sobotu se lidé starali o úrodnost polí. Na pole kladli křížky z ohořelých dřívek a sypali na louky popel z posvěceného ohně. Někde se dávaly za trámy domu uhlíky, aby odradily požár. Doma se kromě uklízení pekly mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka. Vše se připravovalo na neděli. Velikonoční neděle Zmrtvýchvstání Páně neboli Boží hod velikonoční Neděle je největší slavnost křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo vzkříšení. Církev rozhodla, že to bude vždy první neděli po prvním jarním úplňku. Proto máme také každý rok Velikonoce jindy.tento den všichni spěchali do kostela. Nikdo nezůstával doma, protože v kostele se světily velikonoční pokrmy (beránek, mazanec, vejce, víno). Bylo zvykem, že každá návštěva v domě dostala kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu aby byla úroda, voda a dostatek ovoce. Jedlo se společně vejce, uvařené na Velký pátek spolu s vrbovým a jasanovým proutkem. Kdyby někdo během roku zabloudil, měl si vzpomenout, s kým jedl na Boží hod vejce a hned by si vzpomněl na cestu zpět. Velikonoční pondělí V minulosti bývalo zvykem, že po významných svátcích se jeden den nepracovalo. Díky tomu je i dnes Velikonoční pondělí dnem pracovního volna, i když církevní svátky končí v neděli. Tento den je spojen s lidovými oslavami -20-

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003

Cvičná prezentace. Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 Cvičná prezentace Společný postup tvorby prezentace v MS PowerPoint 2003 č. 12 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Cvičná prezentace - společný postup tvorby prezentace

Více

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů

Zdenka Horecká Vladimír Horecký. Pomazánky A Saláty. 150 receptů Zdenka Horecká Vladimír Horecký Pomazánky A Saláty 150 receptů ÚVoD Pomazánky jsou velmi oblíbenou součástí studené kuchyně. Můžeme je podávat jako předkrm, k snídani a některé i jako večeři. Bez pomazánky

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku.

POMAZÁNKY. Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec vmícháme nastrouhanou okurku. POMAZÁNKY Okurková pomazánka 250g tvarohu 100g nahrubo nastrouhané okurky 1 stroužek česneku ½ cibule podle chuti kopr Tvaroh utřeme se solí, koprem, rozmačkaným česnekem a drobně nakrájenou cibulí, nakonec

Více

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta.

Svačinky naslano. Toto byla při hubnutí má nejčastější varianta. Tady dávám na ukázku nachystané jídlo den předem. Jsou to 3 svačinky. Vždy 1 žitný chléb a různé variace uvnitř. Další krabička je plná zeleniny. Toto je ukázka, jak by mělo vypadat nachystané jídlo při

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Jarní raw menu raw food seminář

Jarní raw menu raw food seminář Jarní raw menu raw food seminář 7. a 8. březen 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál

Linecké. 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál Linecké 210g hladká mouka 140g Hera 70g cukr 1 ks žloutek 50g mouka na vál krém: 1x 1 ks tvaroh měkký ve folii 100g másla 1 ks vanilkový cukr 30g cukr moučka dle chuti je potřeba, aby krém byl hustší a

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 6. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016

DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA 2015 / 2016 DRUŽINOVÁ KUCHAŘKA Děvčata a chlapci, končí naše desetiměsíční spolupráce. Poznali jste řadu nových kuchařských nástrojů a přístrojů, seznámili se se spoustou nových receptů

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová

Speciální pedagog, masér a terapeut čínské medicíny Mgr. Zdeňka Stöhrová KUŘECÍ MASO NA JEHLI ½ kg kuřecích prs Marináda: 1 cibule, 1 stroužek česneku, lžíce zázvoru, chilli paprika, šťáva z citrónu, 2 lžíce oleje, 2 lžičky papriky, pepř, kmín, 150g bílý jogurt - vše rozmixovat

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda

Jídelní lístek Ovocný talíř, voda 3. - 7. 10. 2016 Pondělí Chléb s vaječnou pomazánkou, mléko (1,3,7) Polévka se sýrovým kapáním (1,3,7,9) Džuveč z vepřového masa, rohlík, ibiškový čaj s citrónem (1,3,7) Ovocný talíř, voda Úterý Houska

Více

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

škola- květen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.5.2016 Úterý 3.5.2016 Středa 4.5.2016 Čtvrtek 5.5.2016 Pátek 6.5.2016 chléb, pomazánka vaječná, paprika - zelenina příloha, mléko, čaj polévka zeleninová s celozrnným kuskusem,09 lečo s vejci,

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda:

Marinády - maso: Hořčičná marináda: Jogurtová marináda: Medová marináda: Kari marináda: Švestková marináda: Bylinková marináda: Meruňková marináda: Marinády - maso: Tyto marinády jsou určeny převážně na kuřecí, vepřová a hovězí masa,můžou být však použity i na maso klokaní. Všechny níže uvedené ingredience smícháme, omyté,nakrájené maso na plátky

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 5. týden ŽENA S OBEZITOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s obezitou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35

VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 VY_32_INOVACE_12_VELIKONOCE_35 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_11 Autor

Více

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky

1. DEN/1. TÝDEN. SUROVINY: 50 g (1/2) chléb celozrnný, 1 ČL másla, 1 plátek tvrdého sýru (30% tuku), 1 ks červené papriky 1. DEN/1. TÝDEN 6:30 300 ml vlažné vody s citronem nebo 1 PL jablečného octa 7:00 SNÍDANĚ OVESNÁ KAŠE S JABLKEM SUROVINY: 4 PL ovesných vloček, 150 g (1ks) bílého neslazeného jogurtu 3% tuku, 1 jablko,

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Francouzská kuchyně II.

Francouzská kuchyně II. Francouzská kuchyně II. Salát Nicoise Quiche Lorraine Šetrně pečená kachní prsa na pomeranči Ratatouille Flambované palačinky Salát Nicoise 1 ks římského salátu 2 větší brambory 100 g čerstvých zelených

Více

Recepty pro týden 25.7.-31.7.

Recepty pro týden 25.7.-31.7. Špenát s čočkovou rýží 100 g celozrnné rýže 3 lžíce červené čočky 1 cibule 100 g čerstvého kozího sýra 1 lžíce řepkového oleje muškátový oříšek 400 g mraženého listového špenátu sůl, pepř Rýži povaříme

Více

4 hod. praktický raw food seminář

4 hod. praktický raw food seminář 20. ČERVNA 2015 v IC Zahrada na Žižkově Jak jednoduše začít 4 hod. praktický raw food seminář Společně si uděláme: Mandlové mléko (po melounovém přípitku) Vanilkový chia puding s ovocem Jarně-letní bramborový

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty

Firemní katalog. Cukrářské a pekařské produkty Firemní katalog Cukrářské a pekařské produkty Sestaven pro rok 2015 / 2016 Obsah Úvod... 3 O nás... 4 Seznam alergenů... 5 Pekařské produkty... 6 Chlebíčky... 7 Lahůdky... 10 Cukrářské produkty... 12 Muffiny...

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem

Krabí pochoutka. Pomazánka na chlebíčky s ovocem P O M A Z Á N K Y Rumcajs 30 dkg salám Junior vcelku 15 dkg tvrdý sýr vcelku 1 tatarka 2 menší cibule 2 dcl sladkého kečupu 3 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce oleje 1 lžíce octu 3 kostky cukru Do malého

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

Recepty pro týden 29.8.-4.9.

Recepty pro týden 29.8.-4.9. Rizoto s houbami Jarní cibulka 2 polévkové lžíce olivového oleje houby (dle chuti) mletý kmín 200 g rýže trošku vody 2 hrnky kuřecího vývaru pepř sůl Na olivovém oleji osmahneme jarní cibulku, přidáme

Více

Recepty pro týden 11.7.-17.7.

Recepty pro týden 11.7.-17.7. Luštěninový guláš 120 g fazolí 5 g hladké mouky 10 g oleje sladká paprika 20 g cibule, pepř Fazole nejprve namočíme a poté uvaříme. Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli, přidáme papriku,, pepř (můžeme použít

Více

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře PSTRUH 1. Pstruh podle uzenáře 4 pstruzi, 12 dkg másla, 6 dkg žampiónů, cibule, citrón, sůl, pepř, olej, bílé víno, worchester, 15 dkg šunky, zelená petrželka, sladká paprika, mouka Pstruhy nařízneme ve

Více

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0010 PŘEDMĚT TECHNOLOGIE Obor: Gastronomie Ročník: třetí Zpracovala: Anna Kachtíková TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z EVROPSKÉHO

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

Česnek medvědí (Allium ursinum L.)

Česnek medvědí (Allium ursinum L.) Česnek medvědí (Allium ursinum L.) je druh jednoděložné rostliny z čeledi česnekovité. Lidově se této rostlině říká lenek. Botanická charakteristika: Vytrvalá, 20 40cm vysoká bylina s podzemní cibulí.

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_22

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha

Sladkovodní ryby. Losos a jeho pečení. Candát na fenyklu. Pstruh pečený na alobalu se zeleninou. Pošírovaný pstruh. Tartare z lososovitého pstruha Sladkovodní ryby Losos a jeho pečení Candát na fenyklu Pstruh pečený na alobalu se zeleninou Pošírovaný pstruh Tartare z lososovitého pstruha Losos a jeho pečení 600 g lososa - filet s kůží 1 lžíce mořské

Více

tradičně i netradičně

tradičně i netradičně tradičně i netradičně STUDENÉ PŘEDKRMY 100 g Tlačenka z Pohořelického kapra s cibulkou 45,- 100 g Paštika z Pohořelického kapra s cibulovo-mrkvovou marmeládou 45,- a opečenými toasty 100 g Pohořelický

Více

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr

1, Úvod. 2, Pěstování. 3, Sběr Bylinky 1, Úvod Bylinky provází člověka při jeho kulinářských pokusech od nepaměti. Nejenže zlepšují chuť jídla, ale lze je konzumovat i samotné a navíc mívají blahodárný vliv na organismus. Z některých

Více

Puding z jáhlových vloček

Puding z jáhlových vloček Puding z jáhlových vloček 1 Jáhlové vločky (instantní varianta) zalijeme trochou vařící vody, promícháme a necháme v přikryté nádobě změknout. 2 Do husté vločkové kaše vmícháme med, na kousky nakrájené

Více

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 2.1.2017 Přesnídávka Chléb se žervé, okurka, mléko (A: 01,07) Polévka Slepičí s nudlemi (A: 01a,03,09) Oběd Zapečené těstoviny s vepřovým masem, červená řepa, čaj (A: 01a,03,07) Svačina Rohlík

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

do Středa Čtvrtek Pátek

do Středa Čtvrtek Pátek Středa 1.2.2017 Vanilkové mléko, Chléb, Pomazánka šunková, čerstvá zelenina,09,10 Polévka vločková, Kuře pečené, Dušená rýže, okurka, šťáva,09 Rohlík sojový Čtvrtek 2.2.2017 Čaj, Chléb, Pomazánka z olejovek,

Více

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU

Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu. Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Nejrozsáhlejší online kurz o hubnutí a zdravém životním stylu Recepty na 4. týden ŽENA S NADVÁHOU Tyto recepty jsou určeny pro ženu s nadváhou. Pro vaši orientaci uvádíme následující přibližné parametry:

Více

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07)

Přesnídáv. Jogurt se strouhaným jablkem, rohlík, čaj (A: 01,07) Pondělí 29.2.2016 Pudink s ovocem, čaj (A: 07) drožďová s ovesnými vločkami a zeleninou (A: 01,03,09) Směs ze sojového masa, dušená rýže, čaj (A: 01,03,06,07,09) Chléb s pomazánkovým máslem, ředkvičky,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství

Materiál slouží k přiblížení a pochopení křesťanské tradice pašijového týdne. Pašijový týden, svátky, křesťanství Šablona č. IV, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Křesťanské svátky Téma Pašijový týden 1. Ročník 3. Anotace Materiál slouží k přiblížení

Více

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Leden týden 3.1. až 9.1. pondělí Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 3.1. až 9.1. pondělí 3.1.2011 polévka kroupová květákové placičky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 4.1.2011 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, bílá káva

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 31.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od 01..2015 do 31..2015 Čtvrtek 1..2015 chléb kmínový, pomazánka cizrnová, zel. obloha, ovoce, kakao (obsahuje al. : 01,,, ) polévka bramboračka s houbami, kuřecí přírodní řízek, rýže hrášková, čaj ovocný,

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20

Houbové recepty: Hlíva ústřičná a Žampion Neděle, 16 Únor :44 - Aktualizováno Pondělí, 17 Únor :20 Plodnice hlívy ústřičné mají všestranné využití.jsou vhodné do polévek, omáček, pod maso ale i do salátů a především k nakládání. Ke kulinářským účelům využíváme především klobouky, které mají přímé využití.

Více

Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN. Charitní centrum pro seniory

Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN. Charitní centrum pro seniory A K EČ Ř A V b u l k Kuchařka klubu 2013-2014 CHARITA ČESKÝ TĚŠÍN Charitní centrum pro seniory KLUB VAŘEČKA zahájil svou činnost v listopadu 2013. Klub vedl a nákupy obstarával kuchař Josef Slebodnik.

Více

Květen týden 2.5. až 8.5.

Květen týden 2.5. až 8.5. týden 2.5. až 8.5. pondělí 2.5.2016 Přesnídávka: celozrnný rohlík, pomazánkové máslo, jablko1, 7 Polévka: polévka hrstková 9 Hlavní jídlo: ryba zapečená s bramborami, zelí, čaj 3, 4, 7 Svačina: chléb,

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT

Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina projekt číslo CZ.1.07/1.1. 00/02.0014 Příklad dobré praxe na téma ZDRAVÝ ŽIVOT = SPOKOJENÝ ŽIVOT Jméno autora Mgr. Irena Batelková Název příkladu

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka

VY_32_INOVACE_CVS17. Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. Autor: Mgr. Martin Kovačka Název vzdělávacího materiálu: Česká tradiční jídla. VY_32_INOVACE_CVS17 Autor: Mgr. Martin Kovačka Předmět: Člověk ve společnosti (Občanská výchova) Ročník: 7. Tematický celek: Kultura. Stručný popis aktivity:

Více

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU

MASO V PIKANTNÍ SMĚSI PIKANTNÍ VEPŘOVÉ MASO MASO NA KONDENZOVANÉM MLÉKU MASO V PIKANTNÍ SMĚSI 1 kg řízků (vepřových nebo kuřecích), Směs na naložení: 4 vejce, 1 lžíce mléka, 1 lžíce kečupu, 1 lžíce hořčice, 1 lžíce worcesterské omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička kořenící směsi

Více

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557

S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 S t ř í p k y z Trstěnic a Horní Vsi prosinec 2014 MK ČR E 20557 TJ ROZVOJ TRSTĚNICE 353 01 Mariánské Lázně, Trstěnice 124 Ohlédnutí Tělovýchovné jednoty za rokem 2014 Vážení občané, Naše obec, Tělovýchovná

Více

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU

RECEPTY BRAMBORAČKA S POHANKOU BRAMBORAČKA S POHANKOU Ingredience pro 4 osoby 1 cibule mrkev 1/2 petržele kus celeru (stejné množství jako petržele) 1/2 pórku hrnek namočených sušených hub nebo čerstvých hrnek kedlubny, tuřínu nebo

Více

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek

2016 LEDEN - BŘEZEN. Písek 2016 LEDEN - BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, zhluboka se nadechněte. Cítíte ve vzduchu tu vůni jara? To letošní podle astrologického kalendáře začalo přesně 20. března v 5 hodin a třicet

Více

K A T A R Í N A S K Y B O V Á

K A T A R Í N A S K Y B O V Á K A T A R Í N A S K Y B O V Á Potraviny jako aktivátory, stabilizátory a inhibitory Fresh diet jsou klíčem k úspěchu při hubnutí obsah Úvod 9 Jak vznikla Fresh diet 12 Fresh portrét 14 3 základní pravidla

Více

Kurz živé stravy. 4 hod. praktický raw food seminář

Kurz živé stravy. 4 hod. praktický raw food seminář IC Zahrada na Žižkově 31. ŘÍJNA 2015 v Kurz živé stravy 4 hod. praktický raw food seminář Společně si uděláme: Ovocný salát na přípitek Praví raw indiánci Krémová kari polévka Pikantní tataráček ;-) Slané

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU

SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU SEZNAM ALERGENŮ dle směrnice 1169/2011 EU číslo alergenu 1 Obiloviny obsahující lepek 2 Korýši a výrobky z nich 3 Vejce a výrobky z nich 4 Ryby a výrobky z nich 5 Jádra podzemnice olejné (arašídy) a výrobky

Více

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Chléb s liptovskou pomazánkou, mléko s drožďovými knedlíčky,09 Vepřové po cikánsku, rýže, citrónový čaj Houska s máslem, banán, voda Celozrnné

Více

Ovocné crostatine. Ingredience pro 8 osob. Těsto. Vanilkový krém. 250 gr Hladká mouka typu gr Cukr krupice. 150 gr Máslo.

Ovocné crostatine. Ingredience pro 8 osob. Těsto. Vanilkový krém. 250 gr Hladká mouka typu gr Cukr krupice. 150 gr Máslo. Ovocné crostatine Ingredience pro 8 osob Těsto 250 gr Hladká mouka typu 00 200 gr Cukr krupice 150 gr Máslo 50 gr Vejce 1/2 ks Vanilkový lusk Bourbon 1/2 ks Citron špetka Sůl Vanilkový krém 500 ml Čerstvé

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 68 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek 458 100g Minitataráček z pravé svíčkové 159 Kč Koření, vejce, 4 topinky Dětská jídla 590 100g Kuřecí

Více

Leden týden 6.1. až 12.1.

Leden týden 6.1. až 12.1. týden 6.1. až 12.1. pondělí 6.1.2014 polévka zeleninová s bramborami čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 7.1.2014 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek,

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více