Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele"

Transkript

1 Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících komponent: monitor; procesor (CPU); vstupní zařízení (například klávesnice); datové úložiště (například pevný disk); jakékoli další komponenty, které jsou uvedeny na faktuře nebo jsou standardními komponenty (v době zakoupení) modelu vámi zakoupeného systému Dell. Společnost Dell si dovoluje spotřebitelům nabídnout servis hardwaru u zákazníka ( služba ) prostřednictvím autorizovaného poskytovatele servisních služeb společnosti Dell 1 pro vybrané servery, úložiště, stolní počítače, notebooky, mobilní zařízení, projektory, monitory a tiskárny ( podporované produkty viz definice níže) v souladu s popisem této servisní služby ( popis služby ) tak, jak je uvedeno na vaší faktuře. Služba poskytuje technickou podporu, náhradní díly a pracovní postupy související s opravou nebo náhradou vad provedených během období platnosti servisní služby na hardware u podporovaných produktů zákazníka ( oprávněné opravy ). Žádná ustanovení tohoto popisu služby neovlivňují ani neomezují jakákoli zákonná práva spotřebitele. Jak používat servisní službu 1. Samoobslužné řešení: Samoobslužnou pomoc (například pro aktualizaci ovladačů) vám zajistí použití neustále se rozšiřujícího spektra diagnostických nástrojů a nástrojů pro samoobslužné řešení na adrese 2. Podpora Dell po telefonu: Chcete-li využít servisní podporu, zavolejte na telefonní číslo technické podpory pro vaši zemi uvedené na adrese Vzdálená telefonní asistence je dostupná v pracovních dnech v provozní době, s výjimkou místních státních svátků. 3. Příprava na hovor: Servisnímu technikovi hardwaru Dell ( technik společnosti Dell ) umožníte poskytovat lepší služby, pokud si před zavoláním připravíte následující údaje: sériová čísla svého systému, výrobní číslo, aktuální verzi operačního systému a značky a modely všech používaných periferních zařízení (například modemu). 1 Autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell (Dell ASP) je poskytovatel servisní služby autorizovaný společností Dell, který poskytuje záruční servis. 1 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

2 4. Objasnění problému technikovi: Nyní jste připraveni popsat svůj problém se systémem. Sdělte technikovi společnosti Dell, jaká chybová zpráva se zobrazuje a kdy a co jste udělali, když chyba nastala, případně jaké kroky jste již pro nápravu problému vykonali. 5. Spolupráce s technikem společnosti Dell na vyřešení problému: Zkušenosti dokazují, že většinu systémových potíží a chyb lze napravit díky spolupráci zákazníka s technikem společnosti Dell prostřednictvím komunikace po telefonu. Pozorně vyslechněte pokyny technika společnosti Dell a postupujte podle jeho návrhů. 2 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

3 6. Vzdálená diagnostika: Termín vzdálená diagnostika označuje určení příčiny vašeho problému technikem po telefonu nebo pomocí online diagnostických nástrojů a může zahrnovat váš zásah do systému a více relací nebo prodloužené relace. Pro určení dalších kroků k řešení problému je vyžadován soulad se vzdálenou diagnostikou. 7. Služba Carry-In (CIS) a. Služba Carry-In Service značky Dell: představuje osobní doručení produktu. Tuto službu zahájíte telefonátem na technickou podporu hardwaru Dell (ve smyslu výše uvedené definice). Během procesu telefonického odstraňování problémů technik společnosti Dell určí, zda je problém způsoben vadou hardwaru. Pokud ano, zákazník bude požádán, aby podporovaný produkt doručil (na vlastní náklady) do opravny určené společností Dell nebo do místa dodání. Standardní servisní hodiny jsou místní provozní hodiny dostupné pět (5) pracovních dní v týdnu, s výjimkou místních státních svátků. Po opravě podporovaného produktu kontaktuje autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zákazníka a zařídí dodání produktu zákazníkovi. Smlouvy o úrovni servisních služeb se mohou lišit v závislosti na zemi a městu. b. Služba Carry-In (CIS) zajišťovaná partnerem: představuje osobní doručení produktu. Tuto službu zahájíte, přinesete-li podporovaný produkt do servisu určeného společností Dell nebo do místa dodání (na vlastní náklady). Standardní servisní hodiny jsou místní provozní hodiny dostupné pět (5) pracovních dní v týdnu, s výjimkou místních státních svátků. Po opravě podporovaného produktu kontaktuje autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zákazníka a zařídí dodání produktu zákazníkovi. Smlouvy o úrovni servisních služeb se mohou lišit v závislosti na zemi a městu. Tento odkaz uvádí kontaktní informace podle jednotlivých zemí. 8. Služba CAR (Consumer Collect & Return): Službu CAR (Collect and Return) zahájíte zavoláním technikovi společnosti Dell, jak je uvedeno výše. Pokud je diagnostikován oprávněný případ související s podporovaným produkt a problém nelze vyřešit po telefonu s technikem společnosti Dell, zástupce společnosti Dell vyzvedne podporovaný produkt a odveze jej do servisu určeného společností Dell. Tato služba zahrnuje práci a opravu nebo výměnu dílů v hlavní jednotce systému, včetně monitoru, klávesnice či myši, a to pokud nebyly objednány samostatně. Obvyklá doba dodání je deset (10) pracovních dnů, a to včetně odeslání do servisu a zase zpět. 3 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

4 9. Servis hardwaru u zákazníka: Tato služba k vám vyšle servisního technika autorizovaného společností Dell ( servisní technik ) nebo náhradní díly potřebné k opravě nebo výměně dílů hlavní jednotky systému (včetně monitoru, klávesnice a myši, pokud nejsou objednány odděleně). Služba zahrnuje problémy kryté omezenou zárukou na podporované produkty a je poskytována na základě předchozí telefonní či online vzdálené diagnostice v případech, kdy se problém nepodařilo vyřešit vzdáleně. Tato služba je poskytována autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell a řídí se podmínkami této smlouvy. Servis na pracovišti ( servis hardwaru u zákazníka ) je k dispozici také v případě, kdy je podporovaný produkt přestěhován ze země, ve které byl zakoupen. Sdělte technikovi společnosti Dell plnou adresu umístění vašeho systému. Pokud se budete řídit těmito postupy, servisní technik nebo díly pro servis hardwaru u zákazníka k vám budou ve většině případů dopraveny následující místní pracovní den po dokončení vzdálené diagnostiky mezi 9:00 a 18:00 místního času mimo státní svátky. Je-li servisní technik vyslán k servisu hardwaru u zákazníka po 17:00 místního času, může k vám dorazit až následující pracovní den. a. Přítomnost dospělého při servisu v domácnosti: Při každé návštěvě servisního technika provádějícího servis v domácnosti musí být přítomen dospělý. b. Vyžadovaná asistence: Servisnímu technikovi je nutné zajistit plný přístup do systému a pracovní prostor, elektřinu a místní telefonní linku (není hrazeno autorizovaným poskytovatelem služby Dell). Nejsou-li tyto požadavky splněny, autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell není povinen službu poskytnout. c. Zmeškání servisní návštěvy: Pokud nejste v době příjezdu servisního technika na místě vy ani autorizovaný zástupce, servisní technik bohužel nemůže poskytnout servis vašeho systému. Nastane-li tato situace, může být požadována úhrada dodatečného poplatku za opakované objednání služby. 10. Jednotky vyměnitelné zákazníkem: Pokud technik společnosti Dell rozhodne, že je možné vadnou jednotku snadno odpojit a znovu připojit (například klávesnici, monitor, přenosné pevné disky nebo jinou součást navrženou pro občasné odpojování zákazníkem), může vám být taková součást doručena bez příjezdu servisního technika. 11. Záruční díly: Pokud technik společnosti Dell rozhodne, že váš systém potřebuje náhradní díl, bude tento servisní technik s vaším souhlasem vystupovat jako zástupce servisu, který zajistí dodání a vrácení záručních dílů potřebných k provedení oprav na pracovišti. Pokud neumožníte autorizovanému poskytovateli servisní služby Dell vrátit nefunkční/nepoužité jednotky/záruční díly společnosti Dell, může vám být účtován poplatek. Pokud nevrátíte nefunkční/nepoužité jednotky/záruční díly společnosti Dell během deseti (10) dnů lhůty pro vrácení, bude vám fakturována běžná tržní cena dílu. Náhradní díly mohou být repasované nebo renovované, pokud to místní zákony povolují, a jsou vyměňovány podle specifikace, nikoli podle značky nebo modelu. 12. Výjimky z poskytování služby: Rozsah vzdálené diagnostiky závad a servis hardwaru u zákazníka nezahrnuje následující situace: obecné dotazy k používání a postupům práce se softwarem předinstalovaným společností Dell, konfiguraci a diagnostiku operačního systému nebo aplikací předinstalovaných společností Dell pro použití s hardwarem a aplikacemi instalovanými uživatelem, konfiguraci, instalaci a ověření operačních systémů, softwaru, aplikací nebo ovladačů/oprav (nedodaných výrobcem vybavení), 4 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

5 komerční upgrady zakoupené u autorizovaného prodejce společnosti Dell a jiných prodejců, např. produkty společnosti Microsoft, konfiguraci veškerého komunikačního softwaru, pokud není potřeba k řešení problémů, veškerý hardware a periferní zařízení nedodané výrobcem vybavení, jejich instalace a kompatibilita s hardwarem společnosti Dell (podporu poskytuje původní výrobce produktu), software a periferní zařízení nedodané výrobcem vybavení, pokud není uvedeno jinak, aktualizace systému BIOS / firmwaru pro výrobky jiné značky než Dell, pokud to není součástí řešení závady, neplatné konfigurace hardwaru a softwaru, zálohování a obnovování dat zákazníka, aplikace a data zákazníka, nepotřebnou práci na vybavení autorizovaného prodejce, spotřební materiál a opotřebení výrobků, jako jsou plasty a diskety, nekritické závady v rámci tolerancí, například hluk, jednotlivé body monitorů LCD, hry a rozšiřující balíčky zakoupené dodatečně (např. výukové balíčky), preventivní údržbu, opravu systému po virové infekci v jiném rozsahu, než je instalace operačního systému do výchozího výrobního nastavení společnosti Dell, Položky tovární integrace na míru přes 30 dnů nebudou podporovány, pokud tak nebylo konkrétně uvedeno ve zvláštní smlouvě autorizovaným prodejcem společnosti Dell. 13. Platební podmínky: Pokud je nezbytná platba, všechny faktury jsou splatné po obdržení. 14. Umístění systému: Servis hardwaru u zákazníka popsaný v této smlouvě je dostupný pro zákazníky nacházející se v zemích, ve kterých zakoupili podporované produkty od autorizovaného prodejce společnosti Dell nebo autorizovaného poskytovatele služeb Dell. 15. Převod této smlouvy: V souladu s omezeními stanovenými v této smlouvě můžete tuto smlouvu převést na kohokoli, kdo zakoupí celý váš systém před vypršením servisní lhůty (uvedené na faktuře), pokud jste původním kupcem systému a této smlouvy nebo jste zakoupili systém a tuto smlouvu od původního vlastníka (nebo předchozího postupitele) a dodrželi jste všechna pravidla přenosu uvedená v této smlouvě. 16. Obnovení: Před vypršením platnosti servisní smlouvy můžete prodloužit platnost služby na základě dostupných možností, které jsou aktuálně platné pro váš systém. Prodloužení servisní služby lze zakoupit zavoláním na telefonní číslo technické podpory ve vaší zemi. 17. Postoupení: Autorizovaný prodejce společnosti Dell si vyhrazuje právo přidělit svá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě kvalifikované třetí straně. V případě takového postoupení souhlasíte s tím, že výkony uvedené v této smlouvě budou prováděny třetí stranou. 18. Úplnost smlouvy: TATO SMLOUVA JE ÚPLNÝM A VÝHRADNÍM VYJÁDŘENÍM DOHODY MEZI VÁMI A AUTORIZOVANÝM PRODEJCEM SPOLEČNOSTI DELL A NAHRAZUJE VŠECHNA PŘEDCHOZÍ ÚSTNÍ I PÍSEMNÁ VYJÁDŘENÍ A KOMUNIKACE SOUVISEJÍCÍ S JEJÍ PODSTATOU. 5 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

6 19. OMEZENÍ POKRYTÍ SLUŽBY: TATO SLUŽBA MÁ OMEZENÉ TRVÁNÍ A POKRYTÍ. Tato smlouva se vztahuje pouze na původního kupce systému uvedeného na faktuře a nacházejícího se v zemi zakoupení systému a na osobu, která zakoupí systém spolu s touto smlouvou od původního kupce, nebo na následného postupitele, pokud jsou dodrženy všechny procedury převodu. Podrobnosti smlouvy se mohou lišit, pokud se stěhujete do země neuvedené v seznamu, na který odkazuje tento dokument. Kompletní seznam zemí je dostupný na webové stránce Pokud je systém přemístěn z nebo do země neuvedené v tomto dokumentu nebo na výše uvedené webové stránce, služba nemusí být k dispozici, může se změnit nebo může být zpoplatněna. Tato smlouva se vztahuje pouze na uživatele, pro které byl systém navržen. Kromě níže uvedených výjimek se servisní služby, které se autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zavazuje poskytovat, vztahují pouze na práci. To je nezbytné, protože veškeré defekty materiálu nebo zpracování, které existují nebo nastanou v systému nebo kterékoli součásti systému, jsou kryty vaší zárukou. Preventivní údržba není zahrnuta. Služby instalace, odinstalace nebo přemístění a manipulace se spotřebním materiálem nejsou zahrnuty. Opravy, které jsou nezbytné v důsledku potíží se softwarem nebo v důsledku změn, úprav či oprav provedených kýmkoli jiným než autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell (nebo jeho zástupci), a opravy, které jsou nezbytné kvůli stažení systémů nebo součástí systému výrobcem, nejsou zahrnuty. Autorizovaný prodejce společnosti Dell není povinen opravit žádný systém ani součást systému v těchto případech: a. poškození následkem nehody, nesprávného použití, nedbalosti, nedodržování pokynů pro řádné použití, údržby nebo čištění systému nebo zneužití součástí systému (mimo jiné např. použití nesprávného napětí, nesprávných pojistek, nekompatibilních zařízení nebo příslušenství a nevhodného spotřebního materiálu) kýmkoli jiným než společností Dell (nebo jejími zástupci), b. poškození následkem přírodní katastrofy, mimo jiné např. bleskem, povodní, tornádem, zemětřesením, přílivovými vlnami nebo hurikánem, c. selhání způsobené vnějším faktorem (ohněm, povodní, výpadkem nebo kolísáním napájení nebo chlazení), d. opravy nutné kvůli nadměrnému používání a opotřebování, e. použití součástí nebo softwaru, které nedodala společnost Dell, f. stěhování systému z jednoho zeměpisného umístění do jiného nebo od jednoho subjektu k jinému, g. v případech, kdy servisní technik rozhodne, že závada nebyla nalezena (např. chybu nelze opakovat). 20. Data zákazníka a ztráta dat: Autorizovaný prodejce společnosti Dell doporučuje pravidelně zálohovat data. V případě selhání pevného disku bude pevný disk vyměněn. Data uložená na vadném pevném disku budou po výměně pevného disku ztracena. Servisní technik konfiguruje operační systém do původního výrobního nastavení pouze za předpokladu, že mu poskytnete obraz originálního softwaru nebo instalační média operačního systému. Potřebujete-li pomoc s přeinstalováním libovolného dodatečného softwaru poskytovaného na originálním výchozím obrazu, kontaktujte technika společnosti Dell. 6 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

7 Nesete odpovědnost za provedení kompletní zálohy všech stávajících dat, softwaru a programů před provedením servisní služby autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell. Společnost DELL ANI AUTORIZOVANÝ PRODEJCE SPOLEČNOSTI DELL NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ANI OBNOVENÍ DAT, PROGRAMŮ ANI ZA ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT SYSTÉM. Rozumíte a souhlasíte s tím, že za žádných okolností společnosti Dell, autorizovaný prodejce společnosti Dell ani autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell nebudou odpovědní za ztrátu softwaru, programů ani dat, a to ani v případě, kdy se servisní technici pokusili pomoci vám zálohovat, obnovit, přeinstalovat data nebo poskytnout jiné služby. Taková pomoc je nad rámec kterékoli záruky a této servisní služby. Jakákoli pomoc je poskytována dle uvážení autorizovaného poskytovatele servisní služby nebo prodejce společnosti Dell a je bez jakékoli záruky. Autorizovaný poskytovatel servisní služby ani prodejce společnosti Dell neposkytují žádnou záruku související s produkty třetích stran, které může servisní technik při asistenci použít. 21. Změna zeměpisného umístění systému: Pokud je systém přemístěn do jiné země, je na vaší odpovědnosti o této skutečnosti informovat společnost Dell. Zákazník je povinen vyplnit formulář o přemístění na webu Upozorňujeme, že pokud vy, jakožto původní vlastník nebo následný postupitel, systém přemístíte nebo prodáte do jiného zeměpisného umístění, kde není pokrytí servisní službou k dispozici, může být vaše servisní služba bez možnosti náhrady automaticky převedena do kategorií servisní služby, které jsou k dispozici v novém umístění za tuto cenu nebo nižší. 7 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

Popis služby Basic Hardware Service

Popis služby Basic Hardware Service Popis služby Basic Hardware Service Přehled podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a společností Dell.Zakoupením těchto

Více

Popis služby Služba On site Diagnosis

Popis služby Služba On site Diagnosis Popis služby Služba On site Diagnosis Přehled obchodních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickou osobou Dell, uvedenou

Více

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby

Popis služby Dell. Úvod. Rozsah služeb. Výjimky. Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci. Postupy služby Popis služby Dell Podpora pro jediný případ po vypršení záruky komerční zákazníci Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout službu

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Pozáruční technická podpora. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Pozáruční technická podpora Úvod Společnost Dell se zavazuje poskytovat pozáruční technickou podporu ( služby ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář objednávky

Více

Omezená záruka. Česká republika

Omezená záruka. Česká republika Omezená záruka Česká republika Společnost Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, SE-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), poskytuje tuto omezenou záruku na tento mobilní telefon a originální

Více

Popis služby. Základní hardwarová služba. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Základní hardwarová služba. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Základní hardwarová služba Úvod Společnost Dell si dovoluje nabídnout vám základní servisní službu pro hardware ( služba ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka, formulář

Více

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele

Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Datový list Služba výměny hardwarového příslušenství HP Hardware Support Exchange Service pro spotřebitele Služby HP Care Pack Vaše výhody Pohodlné vyzvednutí a vrácení u zákazníka Levnější alternativa

Více

Popis služby. Základní servisní služba pro hardware. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb. Omezení krytí hardwaru:

Popis služby. Základní servisní služba pro hardware. Úvod. Rozsah smlouvy o poskytování služeb. Omezení krytí hardwaru: Popis služby Základní servisní služba pro hardware Úvod Společnost Dell si dovoluje nabídnout vám základní servisní službu pro hardware ( služba ) v souladu s tímto popisem služby ( popis služby ). Nabídka,

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS)

Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) Obchodní podmínky služeb prodloužených záruk Return to Base (RTB), On Site Service (OS) (dále Smlouva) 1. Servisní služby: Společnost LEXMARK poskytuje servisní služby prodloužené záruky Return to Base

Více

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent.

Tato smlouva uvádí výstupy podpory poskytované společností Compellent za účelem podpory hardwarových a softwarových produktů Dell Compellent. Popis služby Smluvní podmínky služby Copilot Support Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na

Více

Popis služby Basic Hardware Support

Popis služby Basic Hardware Support Přehled služby Společnost Dell je potěšena, že může poskytnout službu (Základní hardwarová podpora) (dále jen služba nebo základ ) v souladu s tímto dokumentem (dále jen popis služby ) a úrovní služby

Více

Smlouva o poskytování servisních služeb

Smlouva o poskytování servisních služeb Smlouva o poskytování servisních služeb Tomáš Krist ToP COMPUTER Ptácká 96/78 293 01 Mladá Boleslav IČO: 63820668 DIČ: CZ7504200946 dále jen poskytovatel, a FIRMA Ulice 111 000 00 Město IČO: 00000000 zastoupená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb

Popis služby. Služby Dell ProSupport Point of Need. Úvod. Rozsah služeb Popis služby Služby Dell ProSupport Point of Need Úvod Společnost Dell s potěšením nabízí služby Dell ProSupport Point of Need (dále jen služby ) na základě tohoto popisu služeb (dále jen popis služeb

Více

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER

Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční podmínky k výrobkům KOHLER Záruční odpovědnost začíná před dodávkou Každý distributor a servis Kohler je odpovědný za to, aby zabránil poškození nových motorů (a dílů) při skladování a také za

Více

Popis služby Dell ProSupport for End-Users

Popis služby Dell ProSupport for End-Users Popis služby Dell ProSupport for End-Users Přehled termínů a podmínek Tato smlouva (dále jen Smlouva nebo Popis služby) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen Zákazník) a právnickou osobou Dell uvedenou

Více

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT

Popis služby Služba Dell ProSupport for IT Popis služby Služba Dell ProSupport for IT 1. PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a stranou Dell uvedenou

Více

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu)

Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Záruční a servisní podmínky Závazné (předložené) pro poskytnutí pevných poprodejních služeb (servisu) Danfoss Solar Inverters nabízí našim zákazníkům pevný poprodejní servis. Servis považujeme za součást

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585

OMEZENÁ ZÁRUKA SWD-20140307090223585 OMEZENÁ ZÁRUKA Další práva vyplývající ze zákonů na ochranu spotřebitelů. Pokud jste spotřebitel, můžete mít zákonná (statutární) práva ( práva spotřebitelů na ochranu ), která platí současně s právy stanovenými

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB REMOTE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o.,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ VZDÁLENÝCH SERVISNÍCH SLUŽEB BASE dle ustanovení Nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Tato Smlouva upravuje vztah mezi obchodní společností BZOOM s.r.o., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SERVISNÍCH A DALŠÍCH SLUŽEB v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva upravuje vztah mezi provozovatelem

Více

Celosvětová omezená záruka společnosti HP a technická podpora společnosti HP

Celosvětová omezená záruka společnosti HP a technická podpora společnosti HP HP-WW-Limited-Warranty-2007.fm Page 1 Wednesday, June 17, 2009 10:07 AM Celosvětová omezená záruka společnosti HP a technická podpora společnosti HP Omezená záruka na hardware společnosti HP Omezená záruční

Více

Popis služby Služba Dell ProSupport for End-Users

Popis služby Služba Dell ProSupport for End-Users Popis služby Služba Dell ProSupport for End-Users 1. PŘEHLED OBCHODNÍCH PODMÍNEK Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a stranou Dell uvedenou

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Formulář záručních informací ASUS

Formulář záručních informací ASUS Formulář záručních informací ASUS Pan/Paní/Slečna: Telefonní číslo: Adresa: E-mailová adresa: Datum nákupu: (DD/MM/RR) Jméno prodejce: Telefonní číslo prodejce: Adresa prodejce: Sériové číslo: Důležité:

Více

1. Všeobecná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení Obchodní podmínky 1. Všeobecná ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bazarpocitacu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým

Více

Návod k použití MUZ4 MM3

Návod k použití MUZ4 MM3 Návod k použití MUZ4 MM3 2 3 4 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí

Více

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb

Popis služby. Služba podpory Dell ProSupport. Úvod ke smlouvě o poskytování služeb. Rozsah smlouvy o poskytování služeb Popis služby Služba podpory Dell ProSupport Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením poskytuje službu Dell ProSupport ( Služby ) pro vybrané servery, úložiště, desktopy, notebooky,

Více

Návod k použití ET 78H502 S-604-01

Návod k použití ET 78H502 S-604-01 Návod k použití ET 78H502 S-604-01 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku,

Více

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete

Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Popis služby Služba Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Laptop Tracking, Recovery a Remote Data Delete (dále jen Služba nebo Služby)

Více

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení

Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage. Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Mezinárodní smlouva IBM Passport Advantage Část 1 Obecná ustanovení Příloha pro Služby poskytované pro Zařízení Podmínky této Přílohy pro Služby poskytované pro Zařízení ("Příloha") doplňují podmínky Mezinárodní

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01

Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 Návod k použití WM 12E460 BY WM 14E460 BY S-636-01 1 2 1 2 3 3 4 5 6 i 7 8 9 10 11 INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče, s. r. o. Obchodní značka BSH: Značka SIEMENS Název / Označení modelu WM 12E460

Více

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz

Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Obchodní podmínky pro nákup zboží v e-shopu www.humlmusic.cz Prodávající: Václav Huml, Petýrkova 1956, Praha 4,14800 IČO: 62420691 DIČ: CZ6502091981, ŽL vydán Mú Praha 11 Č.jednací:3303/94/fyz Provozovna:

Více

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01

Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 Návod k použití WM 12A260BY S-625-01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě Vážený zákazníku, dle 13, odst.5 zákona č. 22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na

Více

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech

Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník služeb poskytovaných firmou Jan Novotný i6tech Ceník je platný od 1.10.2011. Podnikatel není plátcem DPH. Jedná se pouze o orientační ceny, které stanovují maximum za dané služby, případně hodinovou

Více

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell

Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell Novell(r) Portal Services v. 1.0 Licenční smlouva k softwaru Novell PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TUTO SMLOUVU. INSTALACÍ NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU VYJADŘUJETE SOUHLAS S TOUTO SMLOUVOU. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele

Popis služby Služba ProSupport pro koncové uživatele Přehled služby Firma Dell je potěšena, že může poskytnout službu ProSupport pro koncové uživatele (dále jen služba nebo služby ) pro vybrané serverové a úložné systémy, stolní počítače, notebooky a tiskárny

Více

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY SELCO 2008 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 2008 1. Předmět 1.1 Za bezporuchový chod svých zařízení odpovídá Selco S.r.l. v záruční lhůtě, během které poskytuje bezplatný servis zahrnující opravy a/nebo

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge

Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge Popis služby Instalace racku Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci jednoho racku Dell PowerEdge na místě, včetně nasazení vyrovnávacích šroubů a stabilizačních

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Formulář záručních informací ASUS

Formulář záručních informací ASUS Formulář záručních informací ASUS Pan/Paní/Slečna: Telefonní číslo: Adresa:s: Addre ss: E-mailová adresa: Datum nákupu: / / (DD/MM/RR) Jméno prodejce: Telefonní číslo prodejce: Adresa prodejce: Sériové

Více

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení.

1.1. Používání Předplatitelé nesmí bez předchozí dohody s One.com umísťovat na server velké objemy dat k volnému stahování nebo čtení. Smluvní podmínky One.com v.09 Následující podmínky platí u One.com od 1. září 2015. 1. Předplatné: Předplatné webového prostoru One.com umožňuje přístup k poštovním serverům One.com. Každé předplatné může

Více

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025

KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 KUPNÍ SMLOUVA DR-10-025 uzavřená na základě části III. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů 1. Kupující: Město Semily Husova čp. 82, 513 01 Semily IČ 00276111, DIČ CZ00276111

Více

Přehled smluvních podmínek

Přehled smluvních podmínek Přehled smluvních podmínek Tato smlouva (dále jen smlouva nebo popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vy nebo zákazník ) a právnickým subjektem Dell uvedeným na zákaznické faktuře. Nákupem

Více

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci

Část 1: Vysvětlení termínů používaných společností IBM při instalaci Mezinárodní informační zpravodaj pro zákazníky - Instalace počítačů IBM International Business Machines Corporation Cílem tohoto zpravodaje je vysvětlit termíny používané společností IBM a popsat globální

Více

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01

Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 Návod k použití KG 39NX70 S-668-01 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Informační list Obchodní značka BSH: INFORMAČNÍ LIST: BSH domácí spotřebiče s. r. o. Značka Prodejní označení SIEMENS KG

Více

Servery a doplňky HP ProLiant a X86. Globální omezená záruka a technická podpora 392512-030. 26. března 2007. 26. března 2007 392512-030 1

Servery a doplňky HP ProLiant a X86. Globální omezená záruka a technická podpora 392512-030. 26. března 2007. 26. března 2007 392512-030 1 Servery a doplňky HP ProLiant a X86 Globální omezená záruka a technická podpora 392512-030 26. března 2007 1 Omezená záruka na hardware Obecné podmínky Touto omezenou zárukou společnosti HP na hardware

Více

2 roky na všechny komponenty, s výjimkou baterie, na kterou je poskytována záruka 1 rok Doba záruky začíná dnem nákupu partnerem

2 roky na všechny komponenty, s výjimkou baterie, na kterou je poskytována záruka 1 rok Doba záruky začíná dnem nákupu partnerem Záruka & podpora Obsah Část 1: Obecné podmínky Část 2: Postup reklamace Část 3: Komponenty pro záruční výměnu Část 4: CID (Customer Indiced Damage) poškození způsobené zákazníkem & NDF (No Defect Found)

Více

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge

Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Popis služby Instalace a kontrola serveru Dell PowerEdge Položky služby Viz Dodatek A. Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci, kontrolu a zapnutí jednoho nového serveru Dell PowerEdge (dále

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 11017 Klouzavý disk insportline Flux Dot OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 3 2 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAROVÁNÍ: Z bezpečnostních důvodů si před použitím

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. HPEEW 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP TRONIC Zlín, spol. s r.o. se sídlem: Zlín, Prštné - Kútiky 637 IČ: 499 73 053 zapsána v obchodním rejstříku vedeném

Více

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014

SMEWAD 1/2014. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. SMEWAD 1/2014 Smlouvu uzavírají společnosti: Smarty CZ a.s. se sídlem: Praha Nové Město, Politických vězňů 1272/21, okres

Více

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD

Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Popis služby Instalace a konfigurace diskového subsystému řady Dell PowerVault MD Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje instalaci, konfiguraci a základní integraci jednoho externího

Více

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox

Návod k použití. 2,5 SATA rámeček na pevný disk. Evolve SlimBox Návod k použití 2,5 SATA rámeček na pevný disk Evolve SlimBox 1. Montáž pevného disku 1. Oddělte horní kryt. 2. Vytáhněte fixační držák. 3. Připojte pevný disk do konektoru. 4. Upevněte pevný disk do rámečku.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700

UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 UŽIVATELSKÝ MANUÁL - CZ IN 6836 Stůl na stolní tenis insportline Power 700 DO INTERIÉRU 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 MONTÁŽ... 4 POZNÁMKY TÝKAJÍCÍ SE MONTÁŽE... 11 ILUSTROVANÝ SEZNAM DÍLŮ... 12 ZÁRUČNÍ

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 IMEW 1/2009 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. IMEW 1/2009 ve znění dodatku č. 4 Smlouvu uzavírají společnosti: INSIA a.s. dále jen pojistník se sídlem:

Více

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01

Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Návod k použití KG 39FP98 S-785-01 Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 B A 2-6 4-8

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu

Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Produktový list Služba hardwarové podpory HP v místě provozu Balíček služeb HP Care Pack Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora v místě provozu Včetně náhradních

Více

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky služeb společnosti Úspěšný web s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1 Provozovatel obchodní společnost Úspěšný web s.r.o. se sídlem Rakovník, Sportovní 99, PSČ 269 01 IČ: 242 09 007

Více

Uživatelský manuál CZ IN 3098 Stůl na stolní tenis insportline FORTE Seznam dílů Označení a nákres Název Množství Šroub M6*50 8 Matice M6 12 Spojovací obdélník 2 Podložka 8 Šroub M8X30 10 Šroub M8*60 4

Více

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01

Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Obchodní podmínky 1. Základní údaje Dodavatel Gigoloz s.r.o., Generála Svobody 242/21, Č. Budějovice 370 01 Dodavatel je zapsán pod spisovou značkou C 20398 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Více

PrimeSupport Agreement

PrimeSupport Agreement PrimeSupport Agreement Tento dokument uvádí podrobné znění Smlouvy o službě PrimeSupport, kterou s námi uzavíráte. Přečtěte si ji pozorně. K aktivaci služby podpory je nutné smlouvu registrovat. PŘED POSKYTNUTÍM

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s.

Číslo bankovního účtu: 78-5164960297 / 0100 Komerční banka a.s. Obchodní podmínky platné do 6.12.2009 Provozovatel Ing. Petr Sedláček Slunečná 442/8 408 01 Rumburk (dále jen prodávající) IČ: 76145514 DIČ: CZ8209142370 Odpovědná osoba: Ing. Petr Sedláček Telefonní číslo:

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS. Produktové podmínky ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Produktové podmínky Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km Plus 5 let, max. 100.000 km 5 let, max. 150.000 km Model vozidla: VIN: Datum

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Dodávka výpočetní techniky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel Název: Městské centrum sociálních služeb a prevence Právní forma: Příspěvková organizace Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Popis služby Pozáruční služba výměny baterie (BRS) pro uzavřené baterie

Popis služby Pozáruční služba výměny baterie (BRS) pro uzavřené baterie Popis služby Pozáruční služba výměny baterie (BRS) pro uzavřené baterie Úvod Společnost Dell poskytuje pozáruční službu výměny baterie pro uzavřené baterie ( služba/služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Omezená celosvětová záruka a technická podpora společnosti HP

Omezená celosvětová záruka a technická podpora společnosti HP Omezená celosvětová záruka a technická podpora společnosti HP Omezená hardwarová záruka společnosti HP Období omezené záruky Doba platnosti omezené záruky tohoto hardwarového produktu HP je 1 rok na díly

Více

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9

http://www.mimanci.cz/top-obchodni-podminky-9 1 z 5 10.2.2014 16:28 Obchodní I. Základní ustanovení Všeobecné obchodní upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím e-shopen Mimánci v oblasti prodeje zboží. Prodávajíci: Pavel Balek Nová Včelnice 333,

Více

v místě provozu Služby smluvní péče HP

v místě provozu Služby smluvní péče HP Produktový list Služba hardwarové podpory HP Služby smluvní péče HP Hlavní součásti služby Vzdálená diagnostika problémů a podpora Hardwarová podpora Náhradní díly a materiály Aktualizace firmwaru u vybraných

Více

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA

Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA Licenční ujednání - kupní smlouva SW JÍDELNA 1. Kupující je povinen a oprávněn sám nebo se svými pracovníky a společníky používat koupený SW JÍDELNA pro svoji osobní resp. firemní potřebu výhradně dle

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS

ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS ŠKODA PŘEDPLACENÝ SERVIS Servisní karta ŠKODA Předplacený servis Popis služby Varianta Standard 5 let, max. 60.000 km ŠKODA Předplacený servis je doplňkovou službou společnosti ŠKODA AUTO a.s., která Vám

Více

Služba HP Foundation Care Service

Služba HP Foundation Care Service Služba HP Foundation Care Service Služby HP Službu HP Foundation Care Service (HP Foundation Care) tvoří komplexní hardwarové a softwarové služby, jejichž cílem je přispět ke zvýšení dostupnosti vaší IT

Více

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010

HP Invest 1/2010. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. HP Invest 1/2010 Smlouvu uzavírají společnosti: HP Invest a.s. se sídlem: Zlín - Prštné, Kútíky

Více

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PĚTILETÁ ZÁRUKA PRAVIDLA PROPAGACE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tato pravidla stanoví podmínky propagace Pětileté záruky (dále jen Propagace ). Tato Propagace nemá žádné znaky soutěžní hry a nebude za

Více

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č.

Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací č. uzavřená mezi Michal Šenk Firma: Adresa: U Stadionu 955, 664 34 Kuřim IČ: 75679922 DIČ: CZ8307103827 Tel: +420 777 304 145 E-mail: senk@a1net.cz

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

2) Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva Obchodní podmínky Provozovatel e-shopu A-Z toner Zbyněk Baránek Družstevní 917 Petřvald u Karviné 735 41 IČ: 47968826 DIČ: CZ7301275531 Odpovědná osoba a kontakt Zbyněk Baránek Tel: 604 579 312 E-mail:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7146 Multifunkční lavice insportline Hero MB100 1 OBSAH SCHÉMA... 3 MONTÁŽ... 4 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 13 2 SCHÉMA 3 MONTÁŽ KROK 1 4 KROK 2 5 KROK 3 6 KROK 4 7 KROK 5 8

Více

Ceník služeb platný k 26.1.2012

Ceník služeb platný k 26.1.2012 Ceník služeb platný k 26.1.2012 Kód Produkt Cena Poznámka Vhodné nabídky S01 Konzultace rentability opravy 0Kč Jedná se o základní posouzení, podle typu zařízení a sdělené závady s ohledem na její stáří

Více

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA

PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA PRŮVODCE SPOLEČNOSTI DELL MOBILITA JAK BY MĚLY NOTEBOOKY VYPADAT Požadujete notebook bez kompromisů. Chcete omezit prostoje pomocí systémů, které zvládnou i nejtěžší překážky na cestách. Chcete dosáhnout

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit Všeobecné obchodní podmínky poskytování služby Zenefit společnosti Zentity a.s., IČ: 24783081, se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, zapsané v obchodním rejstříku Městkého soudu v Praze, oddíl B,

Více

Služby smluvní péče HP

Služby smluvní péče HP Produktový list Služba garantované výměny hardwaru HP Služby smluvní péče HP Výhody služby Pohodlné dodání služby až do domu Levnější varianta ke garantované opravě v místě provozu Flexibilní možnosti,

Více

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ A SERVISU IBM SERVICEPAC

SMLOUVA O ÚDRŽBĚ A SERVISU IBM SERVICEPAC SMLOUVA O ÚDRŽBĚ A SERVISU IBM SERVICEPAC POZNÁMKA : PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ NÍŽE UVEDENÉ PODMÍNKY, ZA NICHŽ VÁM IBM POSKYTNE SLUŽBY SERVICEPACK. IBM VÁM TYTO SLUŽBY POSKYTNE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE 1)

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ DATOVÝCH SLUŽEB ČÍSLO SMLOUVY : xxxxxx (VARIABILNÍ SYMBOL) Dodavatel Název NET2U s.r.o. IČ 27513858 DIČ CZ27513858 Sídlo Husova 393, 506 01 Jičín Bankovní spojení UniCredit Bank Czech

Více

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA

Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA Všeobecné podmínky ke Smlouvě o SLA I. Předmět SLA 1.1) Předmětem Služby SLA (dohodnuté úrovně služeb) jsou společností SychrovNET s.r.o. sídlem Bratří Hlaviců 89 Vsetín, IČ26827921 (dále jen poskytovatel),

Více