Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele"

Transkript

1 Service Description Consumer Basic Hardware Service Popis služby: Základní hardwarové služby pro spotřebitele Váš systém: Pro účely této smlouvy je systém identifikován jako systém Dell sestavený z následujících komponent: monitor; procesor (CPU); vstupní zařízení (například klávesnice); datové úložiště (například pevný disk); jakékoli další komponenty, které jsou uvedeny na faktuře nebo jsou standardními komponenty (v době zakoupení) modelu vámi zakoupeného systému Dell. Společnost Dell si dovoluje spotřebitelům nabídnout servis hardwaru u zákazníka ( služba ) prostřednictvím autorizovaného poskytovatele servisních služeb společnosti Dell 1 pro vybrané servery, úložiště, stolní počítače, notebooky, mobilní zařízení, projektory, monitory a tiskárny ( podporované produkty viz definice níže) v souladu s popisem této servisní služby ( popis služby ) tak, jak je uvedeno na vaší faktuře. Služba poskytuje technickou podporu, náhradní díly a pracovní postupy související s opravou nebo náhradou vad provedených během období platnosti servisní služby na hardware u podporovaných produktů zákazníka ( oprávněné opravy ). Žádná ustanovení tohoto popisu služby neovlivňují ani neomezují jakákoli zákonná práva spotřebitele. Jak používat servisní službu 1. Samoobslužné řešení: Samoobslužnou pomoc (například pro aktualizaci ovladačů) vám zajistí použití neustále se rozšiřujícího spektra diagnostických nástrojů a nástrojů pro samoobslužné řešení na adrese 2. Podpora Dell po telefonu: Chcete-li využít servisní podporu, zavolejte na telefonní číslo technické podpory pro vaši zemi uvedené na adrese Vzdálená telefonní asistence je dostupná v pracovních dnech v provozní době, s výjimkou místních státních svátků. 3. Příprava na hovor: Servisnímu technikovi hardwaru Dell ( technik společnosti Dell ) umožníte poskytovat lepší služby, pokud si před zavoláním připravíte následující údaje: sériová čísla svého systému, výrobní číslo, aktuální verzi operačního systému a značky a modely všech používaných periferních zařízení (například modemu). 1 Autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell (Dell ASP) je poskytovatel servisní služby autorizovaný společností Dell, který poskytuje záruční servis. 1 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

2 4. Objasnění problému technikovi: Nyní jste připraveni popsat svůj problém se systémem. Sdělte technikovi společnosti Dell, jaká chybová zpráva se zobrazuje a kdy a co jste udělali, když chyba nastala, případně jaké kroky jste již pro nápravu problému vykonali. 5. Spolupráce s technikem společnosti Dell na vyřešení problému: Zkušenosti dokazují, že většinu systémových potíží a chyb lze napravit díky spolupráci zákazníka s technikem společnosti Dell prostřednictvím komunikace po telefonu. Pozorně vyslechněte pokyny technika společnosti Dell a postupujte podle jeho návrhů. 2 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

3 6. Vzdálená diagnostika: Termín vzdálená diagnostika označuje určení příčiny vašeho problému technikem po telefonu nebo pomocí online diagnostických nástrojů a může zahrnovat váš zásah do systému a více relací nebo prodloužené relace. Pro určení dalších kroků k řešení problému je vyžadován soulad se vzdálenou diagnostikou. 7. Služba Carry-In (CIS) a. Služba Carry-In Service značky Dell: představuje osobní doručení produktu. Tuto službu zahájíte telefonátem na technickou podporu hardwaru Dell (ve smyslu výše uvedené definice). Během procesu telefonického odstraňování problémů technik společnosti Dell určí, zda je problém způsoben vadou hardwaru. Pokud ano, zákazník bude požádán, aby podporovaný produkt doručil (na vlastní náklady) do opravny určené společností Dell nebo do místa dodání. Standardní servisní hodiny jsou místní provozní hodiny dostupné pět (5) pracovních dní v týdnu, s výjimkou místních státních svátků. Po opravě podporovaného produktu kontaktuje autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zákazníka a zařídí dodání produktu zákazníkovi. Smlouvy o úrovni servisních služeb se mohou lišit v závislosti na zemi a městu. b. Služba Carry-In (CIS) zajišťovaná partnerem: představuje osobní doručení produktu. Tuto službu zahájíte, přinesete-li podporovaný produkt do servisu určeného společností Dell nebo do místa dodání (na vlastní náklady). Standardní servisní hodiny jsou místní provozní hodiny dostupné pět (5) pracovních dní v týdnu, s výjimkou místních státních svátků. Po opravě podporovaného produktu kontaktuje autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zákazníka a zařídí dodání produktu zákazníkovi. Smlouvy o úrovni servisních služeb se mohou lišit v závislosti na zemi a městu. Tento odkaz uvádí kontaktní informace podle jednotlivých zemí. 8. Služba CAR (Consumer Collect & Return): Službu CAR (Collect and Return) zahájíte zavoláním technikovi společnosti Dell, jak je uvedeno výše. Pokud je diagnostikován oprávněný případ související s podporovaným produkt a problém nelze vyřešit po telefonu s technikem společnosti Dell, zástupce společnosti Dell vyzvedne podporovaný produkt a odveze jej do servisu určeného společností Dell. Tato služba zahrnuje práci a opravu nebo výměnu dílů v hlavní jednotce systému, včetně monitoru, klávesnice či myši, a to pokud nebyly objednány samostatně. Obvyklá doba dodání je deset (10) pracovních dnů, a to včetně odeslání do servisu a zase zpět. 3 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

4 9. Servis hardwaru u zákazníka: Tato služba k vám vyšle servisního technika autorizovaného společností Dell ( servisní technik ) nebo náhradní díly potřebné k opravě nebo výměně dílů hlavní jednotky systému (včetně monitoru, klávesnice a myši, pokud nejsou objednány odděleně). Služba zahrnuje problémy kryté omezenou zárukou na podporované produkty a je poskytována na základě předchozí telefonní či online vzdálené diagnostice v případech, kdy se problém nepodařilo vyřešit vzdáleně. Tato služba je poskytována autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell a řídí se podmínkami této smlouvy. Servis na pracovišti ( servis hardwaru u zákazníka ) je k dispozici také v případě, kdy je podporovaný produkt přestěhován ze země, ve které byl zakoupen. Sdělte technikovi společnosti Dell plnou adresu umístění vašeho systému. Pokud se budete řídit těmito postupy, servisní technik nebo díly pro servis hardwaru u zákazníka k vám budou ve většině případů dopraveny následující místní pracovní den po dokončení vzdálené diagnostiky mezi 9:00 a 18:00 místního času mimo státní svátky. Je-li servisní technik vyslán k servisu hardwaru u zákazníka po 17:00 místního času, může k vám dorazit až následující pracovní den. a. Přítomnost dospělého při servisu v domácnosti: Při každé návštěvě servisního technika provádějícího servis v domácnosti musí být přítomen dospělý. b. Vyžadovaná asistence: Servisnímu technikovi je nutné zajistit plný přístup do systému a pracovní prostor, elektřinu a místní telefonní linku (není hrazeno autorizovaným poskytovatelem služby Dell). Nejsou-li tyto požadavky splněny, autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell není povinen službu poskytnout. c. Zmeškání servisní návštěvy: Pokud nejste v době příjezdu servisního technika na místě vy ani autorizovaný zástupce, servisní technik bohužel nemůže poskytnout servis vašeho systému. Nastane-li tato situace, může být požadována úhrada dodatečného poplatku za opakované objednání služby. 10. Jednotky vyměnitelné zákazníkem: Pokud technik společnosti Dell rozhodne, že je možné vadnou jednotku snadno odpojit a znovu připojit (například klávesnici, monitor, přenosné pevné disky nebo jinou součást navrženou pro občasné odpojování zákazníkem), může vám být taková součást doručena bez příjezdu servisního technika. 11. Záruční díly: Pokud technik společnosti Dell rozhodne, že váš systém potřebuje náhradní díl, bude tento servisní technik s vaším souhlasem vystupovat jako zástupce servisu, který zajistí dodání a vrácení záručních dílů potřebných k provedení oprav na pracovišti. Pokud neumožníte autorizovanému poskytovateli servisní služby Dell vrátit nefunkční/nepoužité jednotky/záruční díly společnosti Dell, může vám být účtován poplatek. Pokud nevrátíte nefunkční/nepoužité jednotky/záruční díly společnosti Dell během deseti (10) dnů lhůty pro vrácení, bude vám fakturována běžná tržní cena dílu. Náhradní díly mohou být repasované nebo renovované, pokud to místní zákony povolují, a jsou vyměňovány podle specifikace, nikoli podle značky nebo modelu. 12. Výjimky z poskytování služby: Rozsah vzdálené diagnostiky závad a servis hardwaru u zákazníka nezahrnuje následující situace: obecné dotazy k používání a postupům práce se softwarem předinstalovaným společností Dell, konfiguraci a diagnostiku operačního systému nebo aplikací předinstalovaných společností Dell pro použití s hardwarem a aplikacemi instalovanými uživatelem, konfiguraci, instalaci a ověření operačních systémů, softwaru, aplikací nebo ovladačů/oprav (nedodaných výrobcem vybavení), 4 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

5 komerční upgrady zakoupené u autorizovaného prodejce společnosti Dell a jiných prodejců, např. produkty společnosti Microsoft, konfiguraci veškerého komunikačního softwaru, pokud není potřeba k řešení problémů, veškerý hardware a periferní zařízení nedodané výrobcem vybavení, jejich instalace a kompatibilita s hardwarem společnosti Dell (podporu poskytuje původní výrobce produktu), software a periferní zařízení nedodané výrobcem vybavení, pokud není uvedeno jinak, aktualizace systému BIOS / firmwaru pro výrobky jiné značky než Dell, pokud to není součástí řešení závady, neplatné konfigurace hardwaru a softwaru, zálohování a obnovování dat zákazníka, aplikace a data zákazníka, nepotřebnou práci na vybavení autorizovaného prodejce, spotřební materiál a opotřebení výrobků, jako jsou plasty a diskety, nekritické závady v rámci tolerancí, například hluk, jednotlivé body monitorů LCD, hry a rozšiřující balíčky zakoupené dodatečně (např. výukové balíčky), preventivní údržbu, opravu systému po virové infekci v jiném rozsahu, než je instalace operačního systému do výchozího výrobního nastavení společnosti Dell, Položky tovární integrace na míru přes 30 dnů nebudou podporovány, pokud tak nebylo konkrétně uvedeno ve zvláštní smlouvě autorizovaným prodejcem společnosti Dell. 13. Platební podmínky: Pokud je nezbytná platba, všechny faktury jsou splatné po obdržení. 14. Umístění systému: Servis hardwaru u zákazníka popsaný v této smlouvě je dostupný pro zákazníky nacházející se v zemích, ve kterých zakoupili podporované produkty od autorizovaného prodejce společnosti Dell nebo autorizovaného poskytovatele služeb Dell. 15. Převod této smlouvy: V souladu s omezeními stanovenými v této smlouvě můžete tuto smlouvu převést na kohokoli, kdo zakoupí celý váš systém před vypršením servisní lhůty (uvedené na faktuře), pokud jste původním kupcem systému a této smlouvy nebo jste zakoupili systém a tuto smlouvu od původního vlastníka (nebo předchozího postupitele) a dodrželi jste všechna pravidla přenosu uvedená v této smlouvě. 16. Obnovení: Před vypršením platnosti servisní smlouvy můžete prodloužit platnost služby na základě dostupných možností, které jsou aktuálně platné pro váš systém. Prodloužení servisní služby lze zakoupit zavoláním na telefonní číslo technické podpory ve vaší zemi. 17. Postoupení: Autorizovaný prodejce společnosti Dell si vyhrazuje právo přidělit svá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě kvalifikované třetí straně. V případě takového postoupení souhlasíte s tím, že výkony uvedené v této smlouvě budou prováděny třetí stranou. 18. Úplnost smlouvy: TATO SMLOUVA JE ÚPLNÝM A VÝHRADNÍM VYJÁDŘENÍM DOHODY MEZI VÁMI A AUTORIZOVANÝM PRODEJCEM SPOLEČNOSTI DELL A NAHRAZUJE VŠECHNA PŘEDCHOZÍ ÚSTNÍ I PÍSEMNÁ VYJÁDŘENÍ A KOMUNIKACE SOUVISEJÍCÍ S JEJÍ PODSTATOU. 5 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

6 19. OMEZENÍ POKRYTÍ SLUŽBY: TATO SLUŽBA MÁ OMEZENÉ TRVÁNÍ A POKRYTÍ. Tato smlouva se vztahuje pouze na původního kupce systému uvedeného na faktuře a nacházejícího se v zemi zakoupení systému a na osobu, která zakoupí systém spolu s touto smlouvou od původního kupce, nebo na následného postupitele, pokud jsou dodrženy všechny procedury převodu. Podrobnosti smlouvy se mohou lišit, pokud se stěhujete do země neuvedené v seznamu, na který odkazuje tento dokument. Kompletní seznam zemí je dostupný na webové stránce Pokud je systém přemístěn z nebo do země neuvedené v tomto dokumentu nebo na výše uvedené webové stránce, služba nemusí být k dispozici, může se změnit nebo může být zpoplatněna. Tato smlouva se vztahuje pouze na uživatele, pro které byl systém navržen. Kromě níže uvedených výjimek se servisní služby, které se autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell zavazuje poskytovat, vztahují pouze na práci. To je nezbytné, protože veškeré defekty materiálu nebo zpracování, které existují nebo nastanou v systému nebo kterékoli součásti systému, jsou kryty vaší zárukou. Preventivní údržba není zahrnuta. Služby instalace, odinstalace nebo přemístění a manipulace se spotřebním materiálem nejsou zahrnuty. Opravy, které jsou nezbytné v důsledku potíží se softwarem nebo v důsledku změn, úprav či oprav provedených kýmkoli jiným než autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell (nebo jeho zástupci), a opravy, které jsou nezbytné kvůli stažení systémů nebo součástí systému výrobcem, nejsou zahrnuty. Autorizovaný prodejce společnosti Dell není povinen opravit žádný systém ani součást systému v těchto případech: a. poškození následkem nehody, nesprávného použití, nedbalosti, nedodržování pokynů pro řádné použití, údržby nebo čištění systému nebo zneužití součástí systému (mimo jiné např. použití nesprávného napětí, nesprávných pojistek, nekompatibilních zařízení nebo příslušenství a nevhodného spotřebního materiálu) kýmkoli jiným než společností Dell (nebo jejími zástupci), b. poškození následkem přírodní katastrofy, mimo jiné např. bleskem, povodní, tornádem, zemětřesením, přílivovými vlnami nebo hurikánem, c. selhání způsobené vnějším faktorem (ohněm, povodní, výpadkem nebo kolísáním napájení nebo chlazení), d. opravy nutné kvůli nadměrnému používání a opotřebování, e. použití součástí nebo softwaru, které nedodala společnost Dell, f. stěhování systému z jednoho zeměpisného umístění do jiného nebo od jednoho subjektu k jinému, g. v případech, kdy servisní technik rozhodne, že závada nebyla nalezena (např. chybu nelze opakovat). 20. Data zákazníka a ztráta dat: Autorizovaný prodejce společnosti Dell doporučuje pravidelně zálohovat data. V případě selhání pevného disku bude pevný disk vyměněn. Data uložená na vadném pevném disku budou po výměně pevného disku ztracena. Servisní technik konfiguruje operační systém do původního výrobního nastavení pouze za předpokladu, že mu poskytnete obraz originálního softwaru nebo instalační média operačního systému. Potřebujete-li pomoc s přeinstalováním libovolného dodatečného softwaru poskytovaného na originálním výchozím obrazu, kontaktujte technika společnosti Dell. 6 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

7 Nesete odpovědnost za provedení kompletní zálohy všech stávajících dat, softwaru a programů před provedením servisní služby autorizovaným poskytovatelem servisní služby Dell. Společnost DELL ANI AUTORIZOVANÝ PRODEJCE SPOLEČNOSTI DELL NENESOU ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU ANI OBNOVENÍ DAT, PROGRAMŮ ANI ZA ZTRÁTU MOŽNOSTI POUŽÍVAT SYSTÉM. Rozumíte a souhlasíte s tím, že za žádných okolností společnosti Dell, autorizovaný prodejce společnosti Dell ani autorizovaný poskytovatel servisní služby Dell nebudou odpovědní za ztrátu softwaru, programů ani dat, a to ani v případě, kdy se servisní technici pokusili pomoci vám zálohovat, obnovit, přeinstalovat data nebo poskytnout jiné služby. Taková pomoc je nad rámec kterékoli záruky a této servisní služby. Jakákoli pomoc je poskytována dle uvážení autorizovaného poskytovatele servisní služby nebo prodejce společnosti Dell a je bez jakékoli záruky. Autorizovaný poskytovatel servisní služby ani prodejce společnosti Dell neposkytují žádnou záruku související s produkty třetích stran, které může servisní technik při asistenci použít. 21. Změna zeměpisného umístění systému: Pokud je systém přemístěn do jiné země, je na vaší odpovědnosti o této skutečnosti informovat společnost Dell. Zákazník je povinen vyplnit formulář o přemístění na webu Upozorňujeme, že pokud vy, jakožto původní vlastník nebo následný postupitel, systém přemístíte nebo prodáte do jiného zeměpisného umístění, kde není pokrytí servisní službou k dispozici, může být vaše servisní služba bez možnosti náhrady automaticky převedena do kategorií servisní služby, které jsou k dispozici v novém umístění za tuto cenu nebo nižší. 7 Dell Consumer Basic Hardware Services November 24, 2014

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Popis služby Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell) Úvod ke smlouvě o poskytování služeb Společnost Dell s potěšením nabízí službu Dell ProSupport (Profesionální podpora společnosti Dell)

Více

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD)

Popis služby. Next Business Day On-Site (NBD) Popis služby Next Business Day On-Site (NBD) Přehled služby Next Business Day On-Site (NBD) Služba Next Business Day On-Site zaručuje Vaši bezstarostnost od data dodání. V případě, že na daném systému

Více

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené.

Popis služby. Přehled služby. Oprávnění. zahrnuje: disku za účelem. zařízení do jiné. tento popis. právnickou. uvedeno na. uvedené. Popis služby Služba Hard Drive Data Recovery (Obnovení dat na pevném disku) Přehled služby Společnost Dell si dovoluje poskytovat službu Hard Drive Dataa Recovery (dále jen Služba či Služby) pro vybrané

Více

Rychlé uvedení zpět do provozu

Rychlé uvedení zpět do provozu Technické údaje Rychlé uvedení zpět do provozu HP Hardware Support Exchange Service Hlavní funkce služby Pohodlná služba až k vašim dveřím Levnější alternativa opravy na pracovišti Přepravné hradí společnost

Více

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent

Rozsah služby Health Check společnosti Compellent Popis služby Dell Compellent SAN Health Check Přehled služby Tento popis služby (dále jen popis služby ) se uzavírá mezi zákazníkem (dále jen vámi nebo zákazníkem ) a subjektem Dell uvedeným na faktuře

Více

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí

Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Pojištění proti náhodnému poškození a pojištění proti náhodnému poškození a odcizení Pojistné podmínky Shrnutí Tento dokument poskytuje informace o dvou druzích pojištění - pojištění proti náhodnému poškození

Více

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby

Služby IT poradenství společnosti Dell Popis služby společnosti Dell Popis služby 1. ÚVOD KE SMLOUVĚ O SLUŽBÁCH : Jedná se o soubor služeb navržených za účelem omezení prostojů a pomoci s optimalizací vašeho IT prostředí prostřednictvím hlášení, analýz,

Více

Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows

Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows Popis služby Instalace serveru Dell PowerEdge a operačního systému Microsoft Windows Položky služby Viz Dodatek A Přehled služby Tato služba zahrnuje fyzickou instalaci jednoho nového serveru Dell PowerEdge

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí.

Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění vymezují vaše pojistné krytí. Služba Accidental Damage Protection (Ochrana před nehodou) nebo Accidental Damage se službou Theft Protection (Ochrana před nehodou a krádeží) Pojistné podmínky Tyto podmínky spolu s plánem vašeho pojištění

Více

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz

Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz Všeobecné obchodní podmínky Computer system cz 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD

Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Všeobecné záruční podmínky pro produkty HEWLETT-PACKARD Platné od 1.října 1999 (aktualizované 28.února 2014, revize 26) Tento dokument popisuje Všeobecné záruční podmínky pro produkty značky Hewlett-Packard

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1 Základní ustanovení 1.1 Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb, tj. hardware - HW,

Více

1. Základní ustanovení

1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky TRIVISION s.r.o. se sídlem U spalovny 4582/17, PSČ 796 01 Prostějov, IČ 28612183, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 72816 Všeobecné

Více

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky BRAIN computers s.r.o. se sídlem Kalvodova 1087/2, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00, IČO 25397265, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

Více

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA

Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Popis služby Dell Další prodej zařízení IT s vymazáním dat mimo pracoviště EMEA Úvod Společnost Dell nabízí poskytnutí služeb dalšího prodeje zařízení a recyklace ( služby ) v souladu s tímto popisem služby

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Všeobecné obchodní podmínky ) jsou uzavřeny mezi společností Oracle Czech s.r.o. (dále jen Oracle ) a osobou či společností, uvedenou

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s.

Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s. Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky společnosti KVADOS, a.s. Verze 2015 Platnost od 1. 7. 2015 1 / 14 Obsah TITULNÍ STRANA 1 OBSAH 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 3 2. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 3 3. UZAVŘENÍ

Více

HP Proactive Care Service

HP Proactive Care Service HP Proactive Care Service HP Care Pack Services Popis služby HP Proactive Care Service společnosti Hewlett Packard (Proactive Care) nabízí integrovanou sadu proaktivních a reaktivních služeb zaměřených

Více

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti.

Obecná informace. 3. Používání softwaru s materiály chráněnými autorskými právy, zajištění beztrestnosti. Děkujeme, že jste si vybrali počítač TOSHIBA. V následujících smlouvách jsou uvedena vaše práva na použití vybraného softwaru, který je na počítači nainstalován. Přijetím této smlouvy nebo použitím softwaru

Více

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky isolutions s.r.o. 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné podmínky ) upravují vztahy při dodávkách zboží a služeb,

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

Prohlášení o omezené záruce

Prohlášení o omezené záruce Prohlášení o omezené záruce Toto Prohlášení o omezené záruce (SOLW) je tvořeno částí 1 - Obecná ustanovení, částí 2 - Specifická ustanovení pro jednotlivé země a částí 3 - Informace o záruce. Podmínky

Více

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky

Popis služby Dell. Recyklace informačních technologií EMEA. Úvod. Rozsah služeb. Definice a smluvní podmínky Popis služby Dell Recyklace informačních technologií EMEA Úvod Společnost Dell je potěšena, že vám v souladu s tímto popisem služby (dále jako popis služby ) může nabídnout služby Asset Resale and Recycling

Více

2. Cena předmětu plnění

2. Cena předmětu plnění Všeobecné obchodní podmínky společnosti HSI com s.r.o., Čelakovského 10, 301 00 Plzeň, DIČ: CZ4916545 1. Základní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné, obchodní, servisní a záruční podmínky (dále jen Všeobecné

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM STAŽENÍM, INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM, SPUŠTĚNÍM NEBO POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD SOUHLAS S TĚMITO PODMÍNKAMI VYJADŘUJETE

Více