Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne 11.01.2011"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 5. schůze Rady města Karviné konané dne Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 197 Schválení ověřovatelů zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila ověřovatele zápisu 5. schůze RM Karviné konané dne , a to pana Petra Madeu a paní Marcelu Tomkovou. 198 Schválení programu 5. schůze RM Karviné konané dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schválila program 5. schůze RM Karviné konané dne , včetně projednaných změn: doplněné materiály: Doplnění programu č. 3 KP - Odvolání a zvolení členky výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné. Doplnění programu č. 4 OŠK - Informativní zpráva o výherních hracích přístrojích na území města Karviné. Doplnění programu č. 5 KP - Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valnou hromadu Severomoravského vodárenského svazu. Doplnění programu č. 6 KP - Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady akciové společnosti Depos Horní Suchá, a.s. pro volební období Doplnění programu č. 7 KP - Návrh zástupce statutárního města Karviné do pracovní skupiny k projektu MPSV Podpora procesů v sociálních službách. Doplnění programu č. 8 KP - Ústní informativní zpráva o zajištěnosti zdravotní péče v NSP Karviná-Ráj. 199 Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov v DP Darkov Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: Určeno: 1/2011/RM vedoucí OŽP Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 1 / 16

2 Termín: rozhodla vydat souhlasné stanovisko k těžebnímu záměru - OKD, a. s., Dolu Darkov v porubu č , z důvodů uvedených v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 2/2011/RM Určeno: vedoucí OŽP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu - Povolení těžby OKD, a. s., Dolu Darkov v DP Darkov. 200 Vypořádání podílového spoluvlastnictví domu č. p a prohlášení vlastníka budovy bytového domu sestávajícího se z č. p a č. p. 1632, postaveném na pozemcích parc. č. 3296/1 a parc. č. 3296/2, katastrální území Karviná-město, obec Karviná, za účelem prodeje vymezených jednotek a spoluvlastnických podílů na budově a pozemcích dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 3/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit Dohodu spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí čísel popisných 1631 a 1632 v Karviné-Novém Městě a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy ve znění přílohy č. 1 k tomuto usnesení s tím, že přílohy uvedené v důvodové zprávě budou součástí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva vlastnického do katatastru nemovitostí. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 4/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné v rámci Dohody spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí čísel popisných 1631 a 1632 v Karviné-Novém Městě a o zrušení a vypořádání podílového Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 2 / 16

3 spoluvlastnictví budovy, převést manželům Josefu a Daně Zimmlovým, bytem Dvořákova 1625/10, Karviná-Nové Město, část vymezené jednotky 1632/501 o výměře 41,39 m2, včetně příslušného podílu na společných částech domu za cenu ve výši Kč ,-- (slovy: Pětsetpěttisícosmset korun českých). Cena bude uhrazena na účet statutárního města Karviné před podpisem Dohody spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí čísel popisných 1631 a 1632 v Karviné-Novém Městě a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy, oběma smluvními stranami. Tato cena byla stanovena v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, schválených dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 5/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit Dohodu vlastníků jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, o narovnání spoluvlastnických vztahů k pozemkům ve znění přílohy č. 2 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 6/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné převést manželům Josefu a Daně Zimmlovým, bytem Dvořákova 1625/10, Karviná-Nové Město, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 3296/1, katastrální území Karviná-město, ve výši 13279/ za cenu ve výši Kč 2.438,-- (slovy: Dvatisícečtyřistatřicetosm korun českých) a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 3296/2, katastrální území Karviná-město, ve výši / za cenu ve výši Kč 588,-- (slovy: Pětsetosmdesátosm korun českých). Cena v celkové výši Kč 3.026,-- (slovy: Třitisícedvacetšest korun českých) bude uhrazena na účet statutárního města Karviné před podpisem Dohody vlastníků jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, o narovnání spoluvlastnických vztahů k pozemkům, oběma smluvními stranami. Ceny byly stanoveny v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, schválených dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle Zásad prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, Úkol: 7/2011/RM Určeno: vedoucí OSM Termín: doporučila Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 3 / 16

4 Zastupitelstvu města Karviné převést paní Daniele Čechové, bytem Borovského 1038/133, Karviná-Ráj, spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 3296/1, katastrální území Karviná-město, ve výši 7560/ za cenu ve výši Kč 1.388,-- (slovy: Jedentisíctřistaosmdesátosm korun českých) a spoluvlastnický podíl na pozemku parc. č. 3296/2, katastrální území Karviná-město, ve výši 16015/ za cenu ve výši Kč 18,-- (slovy: Osmnáct korun českých). Cena v celkové výši Kč 1.406,-- (slovy: Jedentisícčtyřistašest korun českých) bude uhrazena na účet statutárního města Karviné před podpisem Dohody vlastníků jednotek vymezených dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů v platném znění, o narovnání spoluvlastnických vztahů k pozemkům, oběma smluvními stranami. Ceny byly stanoveny v souladu se Zásadami prodeje domů, bytů, a nebytových prostorů v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví statutárního města Karviné, schválených dne Integrovaný plán rozvoje města Karviná pro Integrovaný operační program Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí oznámení o změně v IPRM IOP č. 2 a 3 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit oznámení o změně v IPRM IOP č. 2 a 3 dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 202 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí Komunitní plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Karviné. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit Komunitní plán rozvoje sociálních služeb statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 4 / 16

5 203 Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od neuvolněným členům Zastupitelstva města Karviné - členům rady města, předsedům výborů ZM a komisí RM, členům výborů ZM a komisí RM a ostatním členům zastupitelstva měsíční odměny ve výši uvedené v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 204 Obecně závazná vyhláška o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Obecně závaznou vyhlášku č. x/2011, o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla svěřit Odboru životního prostředí Magistrátu města Karviné kompetenci ve věcech projednávání správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob podle 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v porušení Obecně závazné vyhlášky o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Karviné. 205 Zásady, kterými se mění Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, doporučila Zastupitelstvu města Karviné vydat Zásady, kterými se mění Zásady k poskytování cestovného, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 5 / 16

6 206 Informativní zpráva o činnosti Krizového štábu obce s rozšířenou působností Karviná při řešení krizové situace Povodeň v květnu 2010 a následně přijatých opatřeních při obnově postiženého území s návrhem dlouhodobých přijatých opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 8/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí Informativní zprávu o činnosti Krizového štábu obce s rozšířenou působností Karviná při řešení krizové situace Povodeň v květnu 2010 a následně přijatých opatřeních při obnově postiženého území s návrhem dlouhodobých přijatých opatření. 207 Návrh na stanovení peněžitého plnění (měsíční odměny) předsedům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 9/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné stanovit s účinností od předsedům komisí Rady města Karviné, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Karviné, a to paní Daně Gezové, předsedkyni komise bytové, a paní Aleně Klusové, předsedkyni komise majetkové, rozvoje a služeb, peněžité plnění (měsíční odměnu) ve výši Kč 3.700,-- (slovy: Třitisícesedmset korun českých). 208 Odvolání a zvolení členky výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 10/2011/RM Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 6 / 16

7 Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné odvolat paní Katerinu Majewskou z funkce členky výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné, a to ke dni Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 11/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné zvolit paní Mgr. Vilmu Krňávkovou do funkce členky výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Karviné, a to ke dni Návrh na delegování zástupce statutárního města Karviné na valné hromady akciové společnosti Depos Horní Suchá, a.s. pro volební období Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 12/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: vzala na vědomí konání mimořádné valné hromady akciové společnosti Depos Horní Suchá, se sídlem Horní Suchá, Solecká 1/1321, PSČ , IČ , dne v 09:00 hodin v sídle společnosti, a její program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 13/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné delegovat pro volební období pana Ing.Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, jako statutárního zástupce města Karviné, na valné hromady akciové společnosti Depos Horní Suchá. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 7 / 16

8 210 Zrušení Fondu kultury statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 14/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné zrušit Fond kultury statutárního města Karviné. 211 Zřizovací listina Fondu primátora města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 15/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné schválit nové znění Zřizovací listiny Fondu primátora města Karviné s účinností od Informativní zpráva o výherních hracích přístrojích na území města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 16/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: doporučila Zastupitelstvu města Karviné vzít na vědomí informativní zprávu o výherních hracích přístrojích na území města Karviné. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 8 / 16

9 213 Jmenování členů Odborné pracovní skupiny Účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné pro volební období Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 17/2011/RM Určeno: vedoucí OMH Termín: jmenovala členy Odborné pracovní skupiny Účelového fondu statické dopravy statutárního města Karviné pro volební období : Ing. Lukáš Raszyk, náměstek primátora, Bc. Miloslav Pawlica,člen Rady města Karviné, Ing. Jana Salamonová, vedoucí Odboru místního hospodářství Magistrátu města Karviné, Ing. Lumír Marszalek, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu města Karviné, p. Josef Majewski, předseda komise dopravy, p. Josef Skybský, člen komise dopravy. 214 Žádost paní Kiedroňové o udělení výjimky ve věci přidělení bytu v DPS Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 18/2011/RM Určeno: vedoucí OSV Termín: rozhodla neudělit paní Kiedroňové výjimku při přidělení bytu v DPS U Lesa čp. 871, Karviná-Ráj. 215 Žádost Regionální organizace Unie Roska, ROSKA KARVINÁ o prominutí dluhu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla neprominout Regionální organizaci Unie Roska, ROSKA KARVINÁ dluh, který vznikl v souvislosti s nájmem nebytového prostoru č. 507 v domě č. p a č. 504 v domě č. p. 1303, ul. U Svobodáren, Karviná-Nové Město za období od do v celkové výši Kč ,-- (slovy: Čtrnácttisícosm korun českých). Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 9 / 16

10 216 Zrušení usnesení RM Karviné č. 116 ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla zrušit v plném znění usnesení RM Karviné č. 116 ze dne z příčin uvedených v důvodové zprávě. 217 Uzavření nájemních smluv k obecním bytům v majetku statutárního města Karviné Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít nájemní smlouvy k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku statutárního města Karviné dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. 218 Lokalita Vagonka v Karviné-Hranicích - poskytnutí náhradního bydlení Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí informativní zprávu o řešení náhradního bydlení pro nájemce bytů v lokalitě Vagonka, Karviná-Hranice v souvislosti se záměrem vybudování průmyslové zóny Vagonka Karviná. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uložit Odboru správy majetku Magistrátu města Karviné vstoupit v jednání s nájemci bytů v obytných domech v lokalitě Vagonka, Karviná-Hranice a záležitost řešit v souladu s postupem navrženým v důvodové zprávě. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 10 / 16

11 vyplatit v souvislosti se stěhováním nájemců bytů z lokality Vagonka do náhradních bytů částku Kč 2.000,-- (slovy: Dvatisíce korun českých) každému nájemci na nezbytné stěhovací náklady s tím, že finanční obnos bude vyplacen až po vyklizení a předání stávajícího bytu správci bytového fondu. 219 Výpověď z nájmu nebytového prostoru Regionální knihovna Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla uzavřít s Regionální knihovnou Karviná, se sídlem Centrum 2299/16, Karviná-Ráj, PSČ dohodu, na základě níž dojde k ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru- dílny v domě č. p. 621, ul. Kosmonautů, Karviná-Ráj. Nájem bude ukončen dohodou ke dni Směrnice, kterou se mění Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla vydat Směrnici, kterou se mění Směrnice k zajištění postupů v účetnictví, v evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. 221 Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a mateřských škol a ředitelům příspěvkových organizací Regionální knihovny Karviná, Městského domu kultury Karviná a Sociálních služeb Karviná (dále jen RKK, MěDK a SSK) zřízených statutárním městem Karviná Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla materiál stáhnout z programu 5. schůze RM Karviné konané dne Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 11 / 16

12 222 Uzavření dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v budově čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 19/2011/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: rozhodla uzavřít dodatky ke smlouvám o nájmu nebytových prostor (dále jen smlouvy ), kde předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě, s nájemci - dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Předmětem dodatků je prodloužení doby platnosti smluv do Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. NP 61/153485/ /OVV/MA s BYTASENEM, spol. s r. o. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 20/2011/RM Určeno: vedoucí OVV Termín: rozhodla uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. NP 61/153485/ /OVV/MA ze dne , ve znění pozdějšího dodatku (dále jen dodatek ), se společností BYTASEN, spol. s r. o., se sídlem: Kotěrova 1b, Brno, IČ: (dále jen nájemce ). Předmětem dodatku jsou nebytové prostory - 2 kanceláře o celkové výměře 43,80 m 2, nacházející se ve 3. nadzemním podlaží budovy čp. 50 na ulici Karola Śliwky v Karviné-Fryštátě. Nájemné je stanoveno ve výši Kč ,-- (slovy: Šedesátjedentisíctřistadvacet korun českých) bez DPH ročně. K nájemnému bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním předmětu nájmu, budou hrazeny formou paušálních úhrad v celkové výši Kč ,-- (slovy: Dvacetjedentisícdevětset korun českých) bez DPH ročně. K paušálním úhradám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem Ostatní ustanovení nájemní smlouvy zůstávají nezměněna. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 12 / 16

13 224 Uzavření smlouvy o právu provést stavbu a zřízení věcného břemene - Povodí Odry s. p. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodla zřídit věcné břemeno spočívající v uložení kanalizace a vyústního objektu, práva vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č v katastrálním území Staré Město u Karviné v rámci provádění změny stavby pod názvem Rekonstrukce domu č. p. 200 ve Starém Městě u Karviné, v případě běžné údržby a opravy uvedené kanalizace a vyústního objektu, s budoucím povinným státním podnikem Povodí Odry s. p., Varenská 49, Ostrava, Moravská Ostrava PSČ IČ a budoucím oprávněným statutárním městem Karviná za jednorázovou náhradu ve výši sazby za 1m 2, rovnající se součinu nájemného pozemků nesloužících k podnikání nájemce dle Výměru Ministerstva financí, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, platný v době uzavření smlouvy o věcném břemeni, a koeficientu 5, dle geometrického plánu pro vyměření věcného břemene vyhotoveného po dokončení stavby, nejvýše však ve výši Kč ,-- (slovy: Dvacettisíc korun českých), navýšenou o příslušnou částku DPH. Pro provedení stavby na uvedeném pozemku a po dobu provádění stavby bude uzavřena smlouva o právu provést stavbu a smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene. 225 Stanovení kapacity školní družiny příspěvkové organizace Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219 Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 21/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla stanovit kapacitu 90 žáků jako nejvyšší povolený počet žáků školní družiny Základní školy Karviná-Mizerov Majakovského 2219, a to s účinností od Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení 145 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 22/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: uložila Odboru školství a kultury Magistrátu města Karviné provést úkony nutné k provedení změn v rejstříku škol, a to v mimořádném termínu. Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 13 / 16

14 226 Kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol působících na území města Karviné u příležitosti Dne učitelů Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 23/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla zrušit dnem Kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol zřizovaných statutárním městem Karviná u příležitosti Dne učitelů ze dne Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 24/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK Termín: rozhodla schválit Kritéria pro podání návrhu na ocenění pedagogických pracovníků škol působících na území města Karviné u příležitosti Dne učitelů, a to s účinností od Přidělení obecního bytu panu Rudolfu Cebulovi Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 25/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK, vedoucí OSM Termín: rozhodla přidělit obecní byt o velikosti 2+1 I.kategorie panu Rudolfu Cebulovi. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 26/2011/RM Určeno: vedoucí OŠK, vedoucí OSM Termín: uložila Odboru správy majetku MMK uzavřít s panem Rudolfem Cebulou nájemní smlouvu k obecnímu bytu o velikosti 2+1 I. kategorie s účinností od Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 14 / 16

15 228 Provedení rozpočtových opatření Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla provést rozpočtová opatření v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k tomuto usnesení. 229 Delegování zástupce statutárního města Karviné na valnou hromadu Severomoravského vodárenského svazu Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí konání řádné valné hromady Severomoravského vodárenského svazu, se sídlem Dětmarovice čp. 27, PSČ , IČ dne ve 13:00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích, a její program dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení. Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: 27/2011/RM Určeno: vedoucí KP Termín: rozhodla delegovat pana Ing. Lukáše Raszyka, náměstka primátora města Karviné, jako zástupce statutárního města Karviné k účasti na valné hromadě Severomoravského vodárenského svazu dne ve 13:00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích. 230 Návrh zástupce statutárního města Karviné do pracovní skupiny k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora procesů v sociálních službách Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Úkol: Určeno: 28/2011/RM vedoucí KP Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 15 / 16

16 Termín: rozhodla navrhnout jako zástupce statutárního města Karviné do pracovní skupiny k projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora procesů v sociálních službách paní Mgr. Juditu Lukešovou, ředitelku Sociálních služeb Karviná. 231 Nájemní smlouvy na hrobová místa Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí uzavřené nájemní smlouvy na hrobová místa dle důvodové zprávy. 232 Informativní zpráva o zajištěnosti zdravotní péče v NsP Karviná-Ráj Rada města Karviné dle ustanovení 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vzala na vědomí ústní informativní zprávu Ing. Kovaříka, ředitele, a MUDr. Sušila, náměstka pro léčebnou péči, o zajištěnosti zdravotní péče v NsP Karviná-Ráj. z pov. Ing. Jan Wolf, v. r.... Tomáš Hanzel primátor z pov. Ing. Lukáš Raszyk, v. r.... Ing. Jan Wolf náměstek primátora Přílohy PC Příloha Název Komentář 1 RM-5-KP-Přílohy k usnesení.pdf přílohy k usnesení Statutátrní město Karviná - Magistrát města Karviné Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát IČ: DIČ: CZ Usnesení: 16 / 16

17 Příloha Příloha č. 1 k usnesení Dohoda spoluvlastníků o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nemovitostí čísel popisných ( 5 odst. 3 z. č. 72/1994 Sb.) a o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy (vznik vlastnictví jednotek podle 5 odst. 2 z. č. 72/1994 Sb. a vypořádání jejich podílového spoluvlastnictví) (dále jen Dohoda) Strany Dohody: 1. Statutární město Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná - Fryštát zastoupeno primátorem p. Tomášem Hanzlem IČ: osoba oprávněná k podpisu: p. Tomáš Hanzel 2. Zimml Josef, a Zimmlová Dana, (SJM), oba bytem Dvořákova 1625/10, Karviná, Nové Město, Čechová Daniela,, bytem Borovského 1038/133, Karviná, Ráj, Uzavírají podle ust. 5 odst. 2 a násl. z. č. 72/1994 Sb., v platném znění, následující dohodu: I. Strany dohody jsou podílovými spoluvlastníky č. p. 1632, postaveného na pozemku parc. č. 3296/2, jakož i pozemku parc. č. 3296/2, vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná v podílu: 1. Statutární město Karviná 110/ Josef a Dana Zimmlovi (SJM) - 6/ Daniela Čechová - 5/121 Statutární město Karviná je výlučným vlastníkem č.p. 1631, postaveného na pozemku parc.č. 3296/1, jakož i pozemku parc. č. 3296/1, vše v k. ú. Karviná-město, obec Karviná. 1

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011

Usnesení. 1178 Schválení ověřovatelů zápisu 27. schůze RM Karviné konané dne 13.12.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 27. schůze Rady města Karviné konané dne 13.12.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1178 Schválení

Více

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009

Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 60. schůze Rady města Karviné konané dne 23.06.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3296 Schválení

Více

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Usnesení. Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 14. schůze Rady města Karviné konané dne 27.05.2015 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 575 Schválení

Více

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012

Usnesení. 1707 Schválení ověřovatelů zápisu 38. schůze RM Karviné konané dne 12.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 38. schůze Rady města Karviné konané dne 12.06.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1707 Schválení

Více

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014

Usnesení. 3845 Schválení ověřovatelů 84. schůze RM Karviné konané dne 23.07.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 84. schůze Rady města Karviné konané dne 23.07.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3845 Schválení

Více

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013

Usnesení. 2976 Schválení ověřovatelů zápisu 64. schůze RM Karviné konané dne 04.09.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 64. schůze Rady města Karviné konané dne 04.09.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2976 Schválení

Více

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014

Usnesení. 4073 Schválení ověřovatelů zápisu 88. schůze RM Karviné konané dne 08.10.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 88. schůze Rady města Karviné konané dne 08.10.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4073 Schválení

Více

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014

Usnesení. 3364 Schválení ověřovatelů zápisu 73. schůze RM Karviné konané dne 29.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 73. schůze Rady města Karviné konané dne 29.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3364 Schválení

Více

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012

Usnesení. 2078 Schválení ověřovatelů zápisu 47. schůze RM Karviné konané dne 13.11.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 47. schůze Rady města Karviné konané dne 13.11.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2078 Schválení

Více

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014

Usnesení. 20 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 19.11.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 19.11.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 20 Schválení

Více

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009

Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ č. j.: MMK/069071/2009 viz program viz zápis Usnesení z 58. schůze Rady města Karviné konané dne 19.05.2009 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 3150 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 58.

Více

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014

Usnesení. 3743 Schválení ověřovatelů zápisu 82. schůze RM Karviné konané dne 11.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 82. schůze Rady města Karviné konané dne 11.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3743 Schválení

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013

Usnesení. 2712 Schválení ověřovatelů zápisu 59. schůze RM Karviné konané dne 29.05.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 59. schůze Rady města Karviné konané dne 29.05.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2712 Schválení

Více

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011

Usnesení. 1061 Schválení ověřovatelů zápisu 24. schůze RM Karviné konané dne 01.11.2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 24. schůze Rady města Karviné konané dne 01.11.2011 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1061 Schválení

Více

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014

Usnesení. 3789 Schválení ověřovatelů zápisu 83. schůze RM Karviné konané dne 25.06.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 83. schůze Rady města Karviné konané dne 25.06.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3789 Schválení

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY ve smyslu 4 zákona č. 72/1994, Sb., zákon o vlastnictví bytů Obsah: 1. Označení a popis budovy 2. Vymezení jednotek v budově 3. Určení společných částí budovy 4. Označení pozemku

Více

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009

Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 66. schůze Rady města Karviné konané dne 27.10.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3759 Schválení

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY Z VLASTNÍCH ZDROJŮ Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ

Více

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013

Usnesení. 3233 Schválení ověřovatelů zápisu 70. schůze RM Karviné konané dne 04.12.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 70. schůze Rady města Karviné konané dne 04.12.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3233 Schválení

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu vlastnictví jednotky VZOR PRO PLACENÍ KUPNÍ CENY POMOCÍ ÚVĚRU Rezidence Topolová 14, a.s. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Topolová 2916/14, PSČ 106 00

Více

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012

Usnesení. 1365 Schválení ověřovatelů zápisu 31. schůze RM Karviné konané dne 21.02.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 31. schůze Rady města Karviné konané dne 21.02.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1365 Schválení

Více

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008

U S N E S E N Í. ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j.:mmk/040553/2008 U S N E S E N Í ze 14. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. 3. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů

Více

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009

Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení mimořádné schůze Rady města Karviné konané dne 08.12.2009 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení:

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010

Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 02.03.2010 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více