Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2003 pod č. 678/03 a z roku 2006 pod č. 213/06, 241/06, 243/06, 276/06, 351/06, 352/06, 353/06, 354/06, 355/06, 357/06, 358/06, 359/06, 362/06, 365/06, 366/06, 369/06, 372/06, 378/06, 381/06 a 382/06. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 386/06 Přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006 zvýšení výdajů na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Ostrov a snížení výdajů na jarní svoz VO odpadu 3a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na jarní svoz VO odpadu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Plán odpadového hospodářství města Ostrov v souvislosti s jeho vyhodnocením. Usn. RM č. 387/06 Rozpočtové opatření č. 70/2006 snížení výdajů na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a na opravu opěrné zdi ve obci Kfely 3b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 70/2006: Snížení v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu opěrné zdi v obci Kfely. Usn. RM č. 388/06 Rozpočtové opatření č. 71/2006 neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji 3c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč jako neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ Usn. RM č. 389/06 Rozpočtové opatření č. 72/2006 zařazení příjmů z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles 3d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles. Usn. RM č. 390/06 Rozpočtové opatření č. 73/2006 zařazení výdajů na rozšíření televizních kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici 3e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 73/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na rozšíření televizních

2 kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici. Usn. RM č. 391/06 Rozpočtové opatření č. 74/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa v Ostrově a zvýšení výdajů na záchovnou opravu části Pohledové zdi ( Velký muž ) v Zámeckém parku 3f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 74/2006: Snížení kapitálových výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy - V. etapa v Ostrově a zvýšení běžných výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na záchovnou opravu části Pohledové zdi (Velký muž) v Zámeckém parku. Usn. RM č. 392/06 Rozpočtové opatření č. 75/2006 zvýšení výdajů na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech 3g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 75/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech. Usn. RM č. 393/06 Rozpočtové opatření č.77/2006 účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice 3h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově ve výši 3.000,-- Kč z dotace na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ 1005 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 3.000,-- Kč pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ Usn. RM č. 394/06 Rozpočtové opatření č.78/2006 zařazení příjmů a zvýšení výdajů na slavnosti 675. výročí založení města 3i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.78/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytování služeb a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na slavnosti 675. výročí založení města. Usn. RM č. 395/06 Rozpočtové opatření č. 79/2006 snížení výdajů na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvýšení výdajů na inzerci, zakázky a informační systém v rozpisu rozpočtu odboru vnitřní správy pro rok j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2006: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na inzerci, zakázky a informační systém. Usn. RM č. 396/06 Rozpočtové opatření č. 80/2006 neinvestiční účelová dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání 3k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z neinvestiční účelové dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na nákup informačních technologií využívaných pro IS RŽP pod ÚZ Usn. RM č. 397/06 Rozpočtové opatření č. 81/2006 finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v červnu l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč z finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně

3 prospěšných prací a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na náklady spojené s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v Městském domě dětí a mládeže v Ostrově v červnu Usn. RM č. 398/06 Rozpočtové opatření č. 82/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů na Zimní stadion realizace, snížení výdajů na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů na Zimní stadion - pořízení rolby 3m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 82/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion realizace, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion - pořízení rolby. Usn. RM č. 399/06 Rozpočtové opatření č. 83/2006 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek ( zámeckého areálu a areálu kláštera ) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení běžných výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč na publicitu a audit projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ Usn. RM č. 400/06 Rozpočtové opatření č. 84/2006 systémová dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč ze systémové dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení kapitálových výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova v roce 2006 pod ÚZ Usn. RM č. 401/06 Rozpočtové opatření č. 85/2006 mimořádná účelová dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů 3p) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2006: Zařazení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z mimořádné účelové dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů pod ÚZ a zařazení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění pro personální posílení výkonu agend řidičů pod ÚZ Usn. RM č. 402/06 Rozpočtové opatření č. 86/2006 zařazení výdajů na odstranění staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci a snížení výdajů na

4 likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města 3q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 86/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na náklady spojené s odstraněním staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci. Usn. RM č. 403/06 Prominutí nákladů řízení 5. RM neschvaluje prominutí nákladů řízení dle rozhodnutí Okresního soudu v Karlových ve věci pod čj. 11C 261/ , které je povinna slečna Ivana Černá, bytem Klínovecká 1204, Ostrov, uhradit městu Ostrov, ve výši ,75 Kč. Usn. RM č. 404/06 Kabel Ostrov spol. s r. o.- zpráva o hospodaření za rok RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje výroční zprávu za rok 2005 v předloženém znění. Usn. RM č. 405/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. ukládá jednateli společnosti předložit návrhy na opatření rozvoje kabelové televize s termínem do Usn. RM č. 406/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje nové logo společnosti Kabel Ostrov s.r.o., schvaluje rozšíření vysílání kabelové televize na Boží Dar a do Jáchymova a schvaluje doplnění předmětu činnosti společnosti o telekomunikační služby. Usn. RM č. 407/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje na návrh dozorčí rady odměnu jednateli Kabel Ostrov s.r.o. za rok 2005 ve výši uvedené v zápise. Usn. RM č. 408/06 Mimořádná přidělení bytů 8. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Jiřině Horváthové, p. Jánu Godžovi, p. Ladislavu Demeterovi, sl. Markétě Srpové, p. Miroslavu Jakubovi. Usn. RM č. 409/06 8. RM nesouhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově pí Daně Cuhrové, p. Štefanu Nežatickému, pí Haně Václavíkové, pí Malvíně Pšakové, pí Miluši Stanislavové, pí Monice Jiránkové, pí Simoně Maxin. Usn. RM č. 410/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk pí Lucii Slavíkové, na dobu od do Usn. RM č. 411/06 8. RM bere na vědomí ukončení ubytování ART KODIAK s.r.o. Rokycany na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk k datu a souhlasí s přidělením ubytovací jednotky č. 19 o velikosti 3+kk pro ART KODIAK s.r.o. Rokycany, pro 7 zaměstnanců, na dobu od do Usn. RM č. 412/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 20 o velikosti 3+kk p. Jiřímu Studeckému, na dobu od do Usn. RM č. 413/06

5 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 10 o velikosti 1+kk Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, pro sl. Petru Doložílkovou, na dobu od do Usn. RM č. 414/06 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 14 o velikosti 1+kk, Městskému úřadu Ostrov, pro p. Jaroslava Babice, na dobu od do Usn. RM č. 415/06 8. RM souhlasí s přidělením bytu č. 43 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově p. Jaromíru Bednářovi, jako přístřeší po vystěhování z bytu v ul. Družební ul. čp. 1323/13 v Ostrově. Usn. RM č. 416/06 8. RM souhlasí s výpovědí z nájmu bytu č. 2 na čp v Severní ul. v Ostrově, nájemci manželé Drahomíra a Michal Bambuchovi. Manželům Bambuchovým bude po vystěhování z bytu v ul. Severní 1180/2 poskytnuto přístřeší, byt č. 39 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově. Usn. RM č. 417/06 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města 9. RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města za pololetní práci dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 418/06 Platové postupy ředitelů PO 10. RM bere na vědomí postup do vyššího platového stupně Hany Patočkové ředitelky MŠ Krušnohorská, Lenky Dienesové ředitelky MŠ Masarykova, Mgr. Růženy Endrštové ředitelky ZŠ Klínovecká, Mgr. Ladislavy Hluškové ředitelky ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ a Mgr. Helmuta Harzera ředitele ZŠ Masarykova s účinností od Usn. RM č. 419/06 Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 11. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Gymnáziu Ostrov ve výši ,-- Kč na provoz a údržbu tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 420/ RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 76/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města na rok 2006 ve výši ,-- Kč na neinvestiční dotace příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 421/06 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a příspěvkovými organizacemi města 12. RM schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města od 1. července 2006 dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 422/06 Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 13. RM doporučuje ZM schválit návrh Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov včetně návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek a návrhu na rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov. RM doporučuje ZM vymezit závaznou část změny č. 19 Územního plánu města Ostrov dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM vzít na vědomí stanovisko Nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, č.j. 1130/RR/06 ze dne

6 Usn. RM č. 423/06 Informace o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru 14. RM bere na vědomí Informaci o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru. Pronájmy Usn. RM č. 424/06 a) Rozšíření předmětu výpůjčky na čp a) RM schvaluje uzavření dodatku s FK Ostrov k výpůjční smlouvě reg. č na výpůjčku části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží na čp a části přilehlých parcel, kterým se rozšíří stávající předmět výpůjčky o prostory ve 2.NP o výměře 33,13 m2 a to s podmínkou ukončení nájemního vztahu na čp Usn. RM č. 425/06 b) Podnájem části NP na čp. 706 firmě Pekosa Chodov s.r.o. 15b) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor na čp. 706 o výměře 9 m2 mezi firmou PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. a firmou Pekosa Chodov s.r.o. a to dle metodiky města Ostrov pro uzavírání podnájemních smluv. Usn. RM č. 426/06 c) Pronájem p.p.č.46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová 15c) RM schvaluje pronájem p.p.č. 46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová o celkové výměře 478m2 k zahrádkářskému využití p. Bohumilu Plachému, a to 460m2 za cenu 2,20 Kč/m2/rok a 18m2 za cenu 7,-- Kč/m2/rok s účinností od Usn. RM č. 427/06 d) Pronájem části st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15d) RM schvaluje pronájem části st.p.č. 82 o výměře 18 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Pavlu Smoligovi a Vlastě Harmáčkové za cenu 3,30 Kč/m2/rok za účelem umístění nádoby na odpad a sušení prádla s účinností od Usn. RM č. 428/06 e) Pronájem částí p.p.č. 40/1 k.ú. Kfely u Ostrova, p.p.č. 551/3 a p.p.č. 556 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova a p.p.č k.ú. Květnová 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca 1000 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti panu Vladimíru Slavíkovi za nájemní cenu ve výši 100,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 429/06 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti paní Růženě Maleňákové za nájemní cenu ve výši 714,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 430/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č. 551/3 o celkové výměře m2 a p.p.č. 556 o celkové výměře m2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova k provozování zemědělské prvovýroby společnosti AGRO TRAVEL spol. s r.o. za nájemní cenu v celkové výši 432,08 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 431/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č o celkové výměře m2 v k.ú. Květnová k provozování zemědělské výroby společnosti Statek Chyše GENETIK EXPORT s.r.o. za nájemní cenu v celkové výši 844,82 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 432/06 f) Pronájem části p.p.č. 224/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15f) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Evženu Pálošovi za cenu 760,-- Kč/m2/rok za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny. Nájemní

7 smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce Hlavní třídy. Prodeje Usn. RM č. 433/06 a) Prodej části st.p.č. 30/1 k.ú. Mořičov 16a) RM doporučuje ZM schválit prodej části st.p.č. 30/1 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Mořičov panu Josefu Lopušanovi, za cenu 45,-- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 434/06 Dotace na provoz zimního stadionu 17) RM schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem Městského zimního stadionu Ostrov. Usn. RM č. 435/06 17) RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s vítězem výběrového řízení Sdružením provozovatelů ZS JAMP-HC Energie za nájem ve výši 200 tis. Kč/rok na dobu určitou 10-ti let. Usn. RM č. 436/06 17) RM doporučuje ZM schválit roční dotaci na provoz Městského zimního stadionu Ostrov ve výši 850 tis. Kč/rok nájemci stadionu. Usn. RM č. 437/06 Program 4. zasedání ZM dne RM schvaluje program jednání ZM dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Prominutí poplatku z prodlení 4. Volba přísedících Okresního soudu v Karlových Varech 5. Žádost Městské knihovny Ostrov o navýšení příspěvku na náklady na kroniku města 6. Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 7. Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 8. Schválení zadání Změny č. 17 a 21 Územního plánu města Ostrov 9. Prodeje a) prodej st.p.č a částí p.p.č. 440/6 a 440/2 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří b) prodej části st.p.č. 30/1 v k.ú. Moříčov 10. Vrácení smluvní pokuty z prodlení placení nájmu 11. Dotace na provoz Zimního stadionu 12. Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 13. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu 2006 a dotazy členů ZM Informace starosty Usn. RM č. 438/06 Změna příloh č. 1, 2 a 3 Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov 19. RM schvaluje s účinností od přílohu č. 1) Náplně činnosti jednotlivých odborů MěÚ, č. 2) Organizační schéma MěÚ a č. 3) Pověření vedoucích odborů k zastupování města Ostrova Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov dle předloženého návrhu popř. se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 439/06 Informace o průběhu stavby Zimního stadionu Ostrov 19a) RM souhlasí s cenovými nabídkami Sdružení Zimní stadion Ostrov na práce dle předložených bodů: 1) Zabezpečovací a kamerový systém ,00 Kč 2) Technologie chlazení - technologické náplně ,00 Kč 3) Sanace pláně ,00 Kč

8 4) Změna vrat rolba ,00 Kč 5) Osvětlení ledové plochy ,00 Kč Usn. RM č. 440/06 Veřejná zakázka na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva 19b) RM vyhlašuje jako nejvhodnější nabídku na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva firmu První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., poštovní 24, Kadaň s nabídkovou cenou ,-- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 441/06 Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 19c) RM doporučuje ZM schválit půjčku Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s tím, že ve smlouvě bude garantována návratnost této částky v plné výši. Usn. RM č. 442/06 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.87/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na poskytnutí půjčky Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s garantovanou smluvní návratností v plné výši. Usn. RM č. 443/06 VZ na zhotovitele PD pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov 2. etapa 19d) RM ruší veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov - 2. etapa z důvodu přihlášení jediného uchazeče.

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

30. VÝPIS Z USNESENÍ

30. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 30. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 25.10.2007 903/2007 30. RM V doporučuje ZM přijmout následující usnesení: ZM schvaluje pořízení změny

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 21. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 31.10.2011 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009

Program: B/ Nihošovice Usnesení č. 2854/2009 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 94. jednání Rady města

Více

2. Majetkové záležitosti. 1) ÚV Pracejovice rekonstrukce a modernizace Usnesení č. 4243/2014 (155/2)

2. Majetkové záležitosti. 1) ÚV Pracejovice rekonstrukce a modernizace Usnesení č. 4243/2014 (155/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 155. jednání Rady města

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) č.j.mukv1810/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 14. ledna 2014 (RM č. 1) I. Organizační záležitosti - schválení programu, kontrola zápisu

Více

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 13. schůze v roce 2013, konané 12. června 2013 Usnesení s termínem č.: 509 taj. (OD) 24.07. 1180 taj. (ONI) 14.08. 281 taj. (ONI) 14.08. Splněná usnesení č.: 404,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

111. VÝPIS Z USNESENÍ

111. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 111. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.03.2010 212/2010 111. RM V s c h v a l u j e nový termín pro zaplacení poloviny dluhu ve výši 4.236,30

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi dne 9. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 100/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 100. schůze Rady města Příbora konané dne 22. července 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více