Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2003 pod č. 678/03 a z roku 2006 pod č. 213/06, 241/06, 243/06, 276/06, 351/06, 352/06, 353/06, 354/06, 355/06, 357/06, 358/06, 359/06, 362/06, 365/06, 366/06, 369/06, 372/06, 378/06, 381/06 a 382/06. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 386/06 Přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006 zvýšení výdajů na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Ostrov a snížení výdajů na jarní svoz VO odpadu 3a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na jarní svoz VO odpadu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Plán odpadového hospodářství města Ostrov v souvislosti s jeho vyhodnocením. Usn. RM č. 387/06 Rozpočtové opatření č. 70/2006 snížení výdajů na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a na opravu opěrné zdi ve obci Kfely 3b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 70/2006: Snížení v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu opěrné zdi v obci Kfely. Usn. RM č. 388/06 Rozpočtové opatření č. 71/2006 neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji 3c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč jako neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ Usn. RM č. 389/06 Rozpočtové opatření č. 72/2006 zařazení příjmů z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles 3d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles. Usn. RM č. 390/06 Rozpočtové opatření č. 73/2006 zařazení výdajů na rozšíření televizních kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici 3e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 73/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na rozšíření televizních

2 kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici. Usn. RM č. 391/06 Rozpočtové opatření č. 74/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa v Ostrově a zvýšení výdajů na záchovnou opravu části Pohledové zdi ( Velký muž ) v Zámeckém parku 3f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 74/2006: Snížení kapitálových výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy - V. etapa v Ostrově a zvýšení běžných výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na záchovnou opravu části Pohledové zdi (Velký muž) v Zámeckém parku. Usn. RM č. 392/06 Rozpočtové opatření č. 75/2006 zvýšení výdajů na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech 3g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 75/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech. Usn. RM č. 393/06 Rozpočtové opatření č.77/2006 účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice 3h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově ve výši 3.000,-- Kč z dotace na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ 1005 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 3.000,-- Kč pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ Usn. RM č. 394/06 Rozpočtové opatření č.78/2006 zařazení příjmů a zvýšení výdajů na slavnosti 675. výročí založení města 3i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.78/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytování služeb a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na slavnosti 675. výročí založení města. Usn. RM č. 395/06 Rozpočtové opatření č. 79/2006 snížení výdajů na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvýšení výdajů na inzerci, zakázky a informační systém v rozpisu rozpočtu odboru vnitřní správy pro rok j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2006: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na inzerci, zakázky a informační systém. Usn. RM č. 396/06 Rozpočtové opatření č. 80/2006 neinvestiční účelová dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání 3k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z neinvestiční účelové dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na nákup informačních technologií využívaných pro IS RŽP pod ÚZ Usn. RM č. 397/06 Rozpočtové opatření č. 81/2006 finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v červnu l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč z finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně

3 prospěšných prací a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na náklady spojené s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v Městském domě dětí a mládeže v Ostrově v červnu Usn. RM č. 398/06 Rozpočtové opatření č. 82/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů na Zimní stadion realizace, snížení výdajů na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů na Zimní stadion - pořízení rolby 3m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 82/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion realizace, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion - pořízení rolby. Usn. RM č. 399/06 Rozpočtové opatření č. 83/2006 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek ( zámeckého areálu a areálu kláštera ) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení běžných výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč na publicitu a audit projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ Usn. RM č. 400/06 Rozpočtové opatření č. 84/2006 systémová dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč ze systémové dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení kapitálových výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova v roce 2006 pod ÚZ Usn. RM č. 401/06 Rozpočtové opatření č. 85/2006 mimořádná účelová dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů 3p) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2006: Zařazení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z mimořádné účelové dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů pod ÚZ a zařazení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění pro personální posílení výkonu agend řidičů pod ÚZ Usn. RM č. 402/06 Rozpočtové opatření č. 86/2006 zařazení výdajů na odstranění staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci a snížení výdajů na

4 likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města 3q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 86/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na náklady spojené s odstraněním staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci. Usn. RM č. 403/06 Prominutí nákladů řízení 5. RM neschvaluje prominutí nákladů řízení dle rozhodnutí Okresního soudu v Karlových ve věci pod čj. 11C 261/ , které je povinna slečna Ivana Černá, bytem Klínovecká 1204, Ostrov, uhradit městu Ostrov, ve výši ,75 Kč. Usn. RM č. 404/06 Kabel Ostrov spol. s r. o.- zpráva o hospodaření za rok RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje výroční zprávu za rok 2005 v předloženém znění. Usn. RM č. 405/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. ukládá jednateli společnosti předložit návrhy na opatření rozvoje kabelové televize s termínem do Usn. RM č. 406/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje nové logo společnosti Kabel Ostrov s.r.o., schvaluje rozšíření vysílání kabelové televize na Boží Dar a do Jáchymova a schvaluje doplnění předmětu činnosti společnosti o telekomunikační služby. Usn. RM č. 407/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje na návrh dozorčí rady odměnu jednateli Kabel Ostrov s.r.o. za rok 2005 ve výši uvedené v zápise. Usn. RM č. 408/06 Mimořádná přidělení bytů 8. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Jiřině Horváthové, p. Jánu Godžovi, p. Ladislavu Demeterovi, sl. Markétě Srpové, p. Miroslavu Jakubovi. Usn. RM č. 409/06 8. RM nesouhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově pí Daně Cuhrové, p. Štefanu Nežatickému, pí Haně Václavíkové, pí Malvíně Pšakové, pí Miluši Stanislavové, pí Monice Jiránkové, pí Simoně Maxin. Usn. RM č. 410/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk pí Lucii Slavíkové, na dobu od do Usn. RM č. 411/06 8. RM bere na vědomí ukončení ubytování ART KODIAK s.r.o. Rokycany na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk k datu a souhlasí s přidělením ubytovací jednotky č. 19 o velikosti 3+kk pro ART KODIAK s.r.o. Rokycany, pro 7 zaměstnanců, na dobu od do Usn. RM č. 412/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 20 o velikosti 3+kk p. Jiřímu Studeckému, na dobu od do Usn. RM č. 413/06

5 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 10 o velikosti 1+kk Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, pro sl. Petru Doložílkovou, na dobu od do Usn. RM č. 414/06 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 14 o velikosti 1+kk, Městskému úřadu Ostrov, pro p. Jaroslava Babice, na dobu od do Usn. RM č. 415/06 8. RM souhlasí s přidělením bytu č. 43 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově p. Jaromíru Bednářovi, jako přístřeší po vystěhování z bytu v ul. Družební ul. čp. 1323/13 v Ostrově. Usn. RM č. 416/06 8. RM souhlasí s výpovědí z nájmu bytu č. 2 na čp v Severní ul. v Ostrově, nájemci manželé Drahomíra a Michal Bambuchovi. Manželům Bambuchovým bude po vystěhování z bytu v ul. Severní 1180/2 poskytnuto přístřeší, byt č. 39 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově. Usn. RM č. 417/06 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města 9. RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města za pololetní práci dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 418/06 Platové postupy ředitelů PO 10. RM bere na vědomí postup do vyššího platového stupně Hany Patočkové ředitelky MŠ Krušnohorská, Lenky Dienesové ředitelky MŠ Masarykova, Mgr. Růženy Endrštové ředitelky ZŠ Klínovecká, Mgr. Ladislavy Hluškové ředitelky ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ a Mgr. Helmuta Harzera ředitele ZŠ Masarykova s účinností od Usn. RM č. 419/06 Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 11. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Gymnáziu Ostrov ve výši ,-- Kč na provoz a údržbu tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 420/ RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 76/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města na rok 2006 ve výši ,-- Kč na neinvestiční dotace příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 421/06 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a příspěvkovými organizacemi města 12. RM schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města od 1. července 2006 dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 422/06 Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 13. RM doporučuje ZM schválit návrh Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov včetně návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek a návrhu na rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov. RM doporučuje ZM vymezit závaznou část změny č. 19 Územního plánu města Ostrov dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM vzít na vědomí stanovisko Nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, č.j. 1130/RR/06 ze dne

6 Usn. RM č. 423/06 Informace o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru 14. RM bere na vědomí Informaci o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru. Pronájmy Usn. RM č. 424/06 a) Rozšíření předmětu výpůjčky na čp a) RM schvaluje uzavření dodatku s FK Ostrov k výpůjční smlouvě reg. č na výpůjčku části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží na čp a části přilehlých parcel, kterým se rozšíří stávající předmět výpůjčky o prostory ve 2.NP o výměře 33,13 m2 a to s podmínkou ukončení nájemního vztahu na čp Usn. RM č. 425/06 b) Podnájem části NP na čp. 706 firmě Pekosa Chodov s.r.o. 15b) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor na čp. 706 o výměře 9 m2 mezi firmou PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. a firmou Pekosa Chodov s.r.o. a to dle metodiky města Ostrov pro uzavírání podnájemních smluv. Usn. RM č. 426/06 c) Pronájem p.p.č.46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová 15c) RM schvaluje pronájem p.p.č. 46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová o celkové výměře 478m2 k zahrádkářskému využití p. Bohumilu Plachému, a to 460m2 za cenu 2,20 Kč/m2/rok a 18m2 za cenu 7,-- Kč/m2/rok s účinností od Usn. RM č. 427/06 d) Pronájem části st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15d) RM schvaluje pronájem části st.p.č. 82 o výměře 18 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Pavlu Smoligovi a Vlastě Harmáčkové za cenu 3,30 Kč/m2/rok za účelem umístění nádoby na odpad a sušení prádla s účinností od Usn. RM č. 428/06 e) Pronájem částí p.p.č. 40/1 k.ú. Kfely u Ostrova, p.p.č. 551/3 a p.p.č. 556 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova a p.p.č k.ú. Květnová 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca 1000 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti panu Vladimíru Slavíkovi za nájemní cenu ve výši 100,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 429/06 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti paní Růženě Maleňákové za nájemní cenu ve výši 714,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 430/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č. 551/3 o celkové výměře m2 a p.p.č. 556 o celkové výměře m2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova k provozování zemědělské prvovýroby společnosti AGRO TRAVEL spol. s r.o. za nájemní cenu v celkové výši 432,08 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 431/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č o celkové výměře m2 v k.ú. Květnová k provozování zemědělské výroby společnosti Statek Chyše GENETIK EXPORT s.r.o. za nájemní cenu v celkové výši 844,82 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 432/06 f) Pronájem části p.p.č. 224/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15f) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Evženu Pálošovi za cenu 760,-- Kč/m2/rok za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny. Nájemní

7 smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce Hlavní třídy. Prodeje Usn. RM č. 433/06 a) Prodej části st.p.č. 30/1 k.ú. Mořičov 16a) RM doporučuje ZM schválit prodej části st.p.č. 30/1 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Mořičov panu Josefu Lopušanovi, za cenu 45,-- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 434/06 Dotace na provoz zimního stadionu 17) RM schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem Městského zimního stadionu Ostrov. Usn. RM č. 435/06 17) RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s vítězem výběrového řízení Sdružením provozovatelů ZS JAMP-HC Energie za nájem ve výši 200 tis. Kč/rok na dobu určitou 10-ti let. Usn. RM č. 436/06 17) RM doporučuje ZM schválit roční dotaci na provoz Městského zimního stadionu Ostrov ve výši 850 tis. Kč/rok nájemci stadionu. Usn. RM č. 437/06 Program 4. zasedání ZM dne RM schvaluje program jednání ZM dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Prominutí poplatku z prodlení 4. Volba přísedících Okresního soudu v Karlových Varech 5. Žádost Městské knihovny Ostrov o navýšení příspěvku na náklady na kroniku města 6. Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 7. Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 8. Schválení zadání Změny č. 17 a 21 Územního plánu města Ostrov 9. Prodeje a) prodej st.p.č a částí p.p.č. 440/6 a 440/2 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří b) prodej části st.p.č. 30/1 v k.ú. Moříčov 10. Vrácení smluvní pokuty z prodlení placení nájmu 11. Dotace na provoz Zimního stadionu 12. Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 13. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu 2006 a dotazy členů ZM Informace starosty Usn. RM č. 438/06 Změna příloh č. 1, 2 a 3 Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov 19. RM schvaluje s účinností od přílohu č. 1) Náplně činnosti jednotlivých odborů MěÚ, č. 2) Organizační schéma MěÚ a č. 3) Pověření vedoucích odborů k zastupování města Ostrova Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov dle předloženého návrhu popř. se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 439/06 Informace o průběhu stavby Zimního stadionu Ostrov 19a) RM souhlasí s cenovými nabídkami Sdružení Zimní stadion Ostrov na práce dle předložených bodů: 1) Zabezpečovací a kamerový systém ,00 Kč 2) Technologie chlazení - technologické náplně ,00 Kč 3) Sanace pláně ,00 Kč

8 4) Změna vrat rolba ,00 Kč 5) Osvětlení ledové plochy ,00 Kč Usn. RM č. 440/06 Veřejná zakázka na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva 19b) RM vyhlašuje jako nejvhodnější nabídku na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva firmu První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., poštovní 24, Kadaň s nabídkovou cenou ,-- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 441/06 Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 19c) RM doporučuje ZM schválit půjčku Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s tím, že ve smlouvě bude garantována návratnost této částky v plné výši. Usn. RM č. 442/06 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.87/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na poskytnutí půjčky Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s garantovanou smluvní návratností v plné výši. Usn. RM č. 443/06 VZ na zhotovitele PD pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov 2. etapa 19d) RM ruší veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov - 2. etapa z důvodu přihlášení jediného uchazeče.

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 29. jednání datum konání: 20.10.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 29. jednání datum konání: 20.10.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 20.10.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0510/RM29/2014 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 ke

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1)

Usn.č. 20/01 1) Usn.č. 20/02 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 20. zasedání konaného dne 15. 7. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015

Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 Usnesení přijatá na 19. schůzi Rady obce Doubrava, konané dne 12. 10. 2015 223/19/15 Rada obce Doubrava program 19. schůze Rady obce Doubrava konané dne 12. 10. 2015 1. Zahájení a procení záležitosti 2.

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé.

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 86. SCHŮZE. RM schvaluje předložený program schůze rozšířený o bod T. Různé. ZÁPIS USNESENÍ 7. ČERVENCE 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 86. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Šoustalová, p. Schwarzová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, p. Kaššák, Hosté: 0 Pozn.: Zveřejněna

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 12. jednání datum konání: 05.05.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 12. jednání datum konání: 05.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0205/RM12/2014 Úprava okolí Hornobranského rybníka - zahájení

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se

U S N E S E N Í. ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se U S N E S E N Í ze 46. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 15. 1. 2014 v 15:00 hodin ve společnosti SITA CZ a.s., Divize JIH, Novosady č.p.

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově

Usnesení. Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Usnesení Z 5. jednání ZO Koloveč konaného dne 23.11.2007 od 18.00 hod. v kulturním domě na Zichově Zastupitelstvo obce Koloveč: Schvaluje: 1. navržený program jednání 2. zápis a usnesení ze 4. jednání

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e

U S N E S E N Í Usn. č. 175/03 Záměr převodu nájmu zahrádek s c h v a l u j e Usn. č. 176/03 Převod nájmu - zahrádek s c h v a l u j e U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí n. L. Severní Terasa, která se konala dne 3.12.2003 od 9.00 do 13.30 hodin v kanceláři tajemníka ÚMO ÚL ST, Stavbařů 2. Usn. č. 175/03 Záměr převodu

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 104/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2006: 478/06, z

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 4. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 28. jednání datum konání: 04.11.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 28. jednání datum konání: 04.11.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 04.11.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0525/RM28/2013 Zemská výstava 2013 - smlouva o dělení příjmů

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více