Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2003 pod č. 678/03 a z roku 2006 pod č. 213/06, 241/06, 243/06, 276/06, 351/06, 352/06, 353/06, 354/06, 355/06, 357/06, 358/06, 359/06, 362/06, 365/06, 366/06, 369/06, 372/06, 378/06, 381/06 a 382/06. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 386/06 Přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006 zvýšení výdajů na vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Ostrov a snížení výdajů na jarní svoz VO odpadu 3a) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu města č. 4/2006: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na jarní svoz VO odpadu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Plán odpadového hospodářství města Ostrov v souvislosti s jeho vyhodnocením. Usn. RM č. 387/06 Rozpočtové opatření č. 70/2006 snížení výdajů na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a na opravu opěrné zdi ve obci Kfely 3b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 70/2006: Snížení v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravu mostu přes Bystřici v Zámeckém parku a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu mostu v obci Kfely u mlýna a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na opravu opěrné zdi v obci Kfely. Usn. RM č. 388/06 Rozpočtové opatření č. 71/2006 neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji 3c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 71/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč jako neinvestiční účelová dotace na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na úhradu výdajů spojených se zabezpečením přípravy pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji pod ÚZ Usn. RM č. 389/06 Rozpočtové opatření č. 72/2006 zařazení příjmů z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles 3d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 72/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje v roce 2006 k podpoře úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek a památkově hodnotných objektů a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na projekt Ostrov, čp. 733 Dům kultury výměna osvětlovacích těles. Usn. RM č. 390/06 Rozpočtové opatření č. 73/2006 zařazení výdajů na rozšíření televizních kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici 3e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 73/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na rozšíření televizních

2 kabelových rozvodů pro č.p v Družební ulici a pro č.p v Lidické ulici. Usn. RM č. 391/06 Rozpočtové opatření č. 74/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa v Ostrově a zvýšení výdajů na záchovnou opravu části Pohledové zdi ( Velký muž ) v Zámeckém parku 3f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 74/2006: Snížení kapitálových výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy - V. etapa v Ostrově a zvýšení běžných výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na záchovnou opravu části Pohledové zdi (Velký muž) v Zámeckém parku. Usn. RM č. 392/06 Rozpočtové opatření č. 75/2006 zvýšení výdajů na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech 3g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 75/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na opravy a údržbu vozovek ve městě a v přilehlých částech. Usn. RM č. 393/06 Rozpočtové opatření č.77/2006 účelový příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice 3h) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 77/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 z účelového příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově ve výši 3.000,-- Kč z dotace na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ 1005 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 3.000,-- Kč pro Městský dům dětí a mládeže v Ostrově na krajské kolo v soutěži Zlatá udice pod ÚZ Usn. RM č. 394/06 Rozpočtové opatření č.78/2006 zařazení příjmů a zvýšení výdajů na slavnosti 675. výročí založení města 3i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.78/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z poskytování služeb a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na slavnosti 675. výročí založení města. Usn. RM č. 395/06 Rozpočtové opatření č. 79/2006 snížení výdajů na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvýšení výdajů na inzerci, zakázky a informační systém v rozpisu rozpočtu odboru vnitřní správy pro rok j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2006: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na nákup odborných knih, brožur, předplatné novin a časopisů a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na inzerci, zakázky a informační systém. Usn. RM č. 396/06 Rozpočtové opatření č. 80/2006 neinvestiční účelová dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání 3k) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 80/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z neinvestiční účelové dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na Ústřední evidenci podnikatelů Registr živnostenského podnikání pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na nákup informačních technologií využívaných pro IS RŽP pod ÚZ Usn. RM č. 397/06 Rozpočtové opatření č. 81/2006 finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v červnu l) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 81/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč z finanční dotace na pokrytí nákladů spojených s vytvořením pracovních míst veřejně

3 prospěšných prací a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na náklady spojené s vytvořením pracovních míst veřejně prospěšných prací v Městském domě dětí a mládeže v Ostrově v červnu Usn. RM č. 398/06 Rozpočtové opatření č. 82/2006 snížení výdajů na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů na Zimní stadion realizace, snížení výdajů na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů na Zimní stadion - pořízení rolby 3m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 82/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na rekonstrukci Hlavní třídy V.etapa, zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion realizace, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion příspěvek města ZČE na kabelové vedení přípojky a trafostanici a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na Zimní stadion - pořízení rolby. Usn. RM č. 399/06 Rozpočtové opatření č. 83/2006 neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3n) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek ( zámeckého areálu a areálu kláštera ) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení běžných výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši 9.000,-- Kč na publicitu a audit projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ Usn. RM č. 400/06 Rozpočtové opatření č. 84/2006 systémová dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova 3o) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 84/2006: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč ze systémové dotace ze státního rozpočtu na Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova pod ÚZ a zařazení kapitálových výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Historický Ostrov Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (zámeckého areálu a areálu kláštera) v historické části města Ostrova v roce 2006 pod ÚZ Usn. RM č. 401/06 Rozpočtové opatření č. 85/2006 mimořádná účelová dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů 3p) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2006: Zařazení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč z mimořádné účelové dotace od Ministerstva dopravy ČR na personální posílení výkonu přenesené působnosti v oblasti agend řidičů pod ÚZ a zařazení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na mzdy, sociální, zdravotní a povinné pojištění pro personální posílení výkonu agend řidičů pod ÚZ Usn. RM č. 402/06 Rozpočtové opatření č. 86/2006 zařazení výdajů na odstranění staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci a snížení výdajů na

4 likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města 3q) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 86/2006: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč na likvidace nevyhovujících garáží a zahrádek v intravilánu města a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na náklady spojené s odstraněním staveb na zahrádkářských osadách č. 70 U Hřbitova a č. 30 Na Kopci. Usn. RM č. 403/06 Prominutí nákladů řízení 5. RM neschvaluje prominutí nákladů řízení dle rozhodnutí Okresního soudu v Karlových ve věci pod čj. 11C 261/ , které je povinna slečna Ivana Černá, bytem Klínovecká 1204, Ostrov, uhradit městu Ostrov, ve výši ,75 Kč. Usn. RM č. 404/06 Kabel Ostrov spol. s r. o.- zpráva o hospodaření za rok RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje výroční zprávu za rok 2005 v předloženém znění. Usn. RM č. 405/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. ukládá jednateli společnosti předložit návrhy na opatření rozvoje kabelové televize s termínem do Usn. RM č. 406/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje nové logo společnosti Kabel Ostrov s.r.o., schvaluje rozšíření vysílání kabelové televize na Boží Dar a do Jáchymova a schvaluje doplnění předmětu činnosti společnosti o telekomunikační služby. Usn. RM č. 407/06 6. RM jednající jako jediný vlastník Kabel Ostrov s.r.o. schvaluje na návrh dozorčí rady odměnu jednateli Kabel Ostrov s.r.o. za rok 2005 ve výši uvedené v zápise. Usn. RM č. 408/06 Mimořádná přidělení bytů 8. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Jiřině Horváthové, p. Jánu Godžovi, p. Ladislavu Demeterovi, sl. Markétě Srpové, p. Miroslavu Jakubovi. Usn. RM č. 409/06 8. RM nesouhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově pí Daně Cuhrové, p. Štefanu Nežatickému, pí Haně Václavíkové, pí Malvíně Pšakové, pí Miluši Stanislavové, pí Monice Jiránkové, pí Simoně Maxin. Usn. RM č. 410/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk pí Lucii Slavíkové, na dobu od do Usn. RM č. 411/06 8. RM bere na vědomí ukončení ubytování ART KODIAK s.r.o. Rokycany na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 21 o velikosti 4+kk k datu a souhlasí s přidělením ubytovací jednotky č. 19 o velikosti 3+kk pro ART KODIAK s.r.o. Rokycany, pro 7 zaměstnanců, na dobu od do Usn. RM č. 412/06 8. RM souhlasí s přidělením ubytování na ubytovně čp. 612 v Ostrově, ubytovací jednotka č. 20 o velikosti 3+kk p. Jiřímu Studeckému, na dobu od do Usn. RM č. 413/06

5 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 10 o velikosti 1+kk Městskému domu dětí a mládeže Ostrov, pro sl. Petru Doložílkovou, na dobu od do Usn. RM č. 414/06 8. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 14 o velikosti 1+kk, Městskému úřadu Ostrov, pro p. Jaroslava Babice, na dobu od do Usn. RM č. 415/06 8. RM souhlasí s přidělením bytu č. 43 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově p. Jaromíru Bednářovi, jako přístřeší po vystěhování z bytu v ul. Družební ul. čp. 1323/13 v Ostrově. Usn. RM č. 416/06 8. RM souhlasí s výpovědí z nájmu bytu č. 2 na čp v Severní ul. v Ostrově, nájemci manželé Drahomíra a Michal Bambuchovi. Manželům Bambuchovým bude po vystěhování z bytu v ul. Severní 1180/2 poskytnuto přístřeší, byt č. 39 o velikosti 1+0 v původní čp. 1377, Jáchymovská ul. v Ostrově. Usn. RM č. 417/06 Odměny ředitelům příspěvkových organizací města 9. RM schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města za pololetní práci dle předloženého návrhu se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 418/06 Platové postupy ředitelů PO 10. RM bere na vědomí postup do vyššího platového stupně Hany Patočkové ředitelky MŠ Krušnohorská, Lenky Dienesové ředitelky MŠ Masarykova, Mgr. Růženy Endrštové ředitelky ZŠ Klínovecká, Mgr. Ladislavy Hluškové ředitelky ZŠ J.V. Myslbeka a MŠ a Mgr. Helmuta Harzera ředitele ZŠ Masarykova s účinností od Usn. RM č. 419/06 Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 11. RM doporučuje ZM schválit finanční příspěvek Gymnáziu Ostrov ve výši ,-- Kč na provoz a údržbu tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 420/ RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 76/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z fondu rezerv a rozvoje a zařazení výdajů do rozpočtu města na rok 2006 ve výši ,-- Kč na neinvestiční dotace příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov. Usn. RM č. 421/06 Nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a příspěvkovými organizacemi města 12. RM schvaluje Pravidla pro zadávání veřejných zakázek městem Ostrov a Pravidla pro zadávání veřejných zakázek pro příspěvkové organizace města od 1. července 2006 dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 422/06 Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 13. RM doporučuje ZM schválit návrh Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov včetně návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy a připomínek a návrhu na rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu Změny č. 19 Územního plánu města Ostrov. RM doporučuje ZM vymezit závaznou část změny č. 19 Územního plánu města Ostrov dle předloženého návrhu. RM doporučuje ZM vzít na vědomí stanovisko Nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu Karlovarského kraje, odboru regionálního rozvoje, č.j. 1130/RR/06 ze dne

6 Usn. RM č. 423/06 Informace o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru 14. RM bere na vědomí Informaci o přípravě projektu Ostrov - regenerace městského prostoru. Pronájmy Usn. RM č. 424/06 a) Rozšíření předmětu výpůjčky na čp a) RM schvaluje uzavření dodatku s FK Ostrov k výpůjční smlouvě reg. č na výpůjčku části nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží na čp a části přilehlých parcel, kterým se rozšíří stávající předmět výpůjčky o prostory ve 2.NP o výměře 33,13 m2 a to s podmínkou ukončení nájemního vztahu na čp Usn. RM č. 425/06 b) Podnájem části NP na čp. 706 firmě Pekosa Chodov s.r.o. 15b) RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na podnájem nebytových prostor na čp. 706 o výměře 9 m2 mezi firmou PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. a firmou Pekosa Chodov s.r.o. a to dle metodiky města Ostrov pro uzavírání podnájemních smluv. Usn. RM č. 426/06 c) Pronájem p.p.č.46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová 15c) RM schvaluje pronájem p.p.č. 46/8 a p.p.č. 46/16 v k.ú. Květnová o celkové výměře 478m2 k zahrádkářskému využití p. Bohumilu Plachému, a to 460m2 za cenu 2,20 Kč/m2/rok a 18m2 za cenu 7,-- Kč/m2/rok s účinností od Usn. RM č. 427/06 d) Pronájem části st.p.č. 82 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15d) RM schvaluje pronájem části st.p.č. 82 o výměře 18 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří Pavlu Smoligovi a Vlastě Harmáčkové za cenu 3,30 Kč/m2/rok za účelem umístění nádoby na odpad a sušení prádla s účinností od Usn. RM č. 428/06 e) Pronájem částí p.p.č. 40/1 k.ú. Kfely u Ostrova, p.p.č. 551/3 a p.p.č. 556 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova a p.p.č k.ú. Květnová 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca 1000 m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti panu Vladimíru Slavíkovi za nájemní cenu ve výši 100,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 429/06 15e) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 40/1 o celkové výměře cca m2 v k.ú. Kfely u Ostrova k provozování drobné zemědělské činnosti paní Růženě Maleňákové za nájemní cenu ve výši 714,-- Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 430/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č. 551/3 o celkové výměře m2 a p.p.č. 556 o celkové výměře m2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova k provozování zemědělské prvovýroby společnosti AGRO TRAVEL spol. s r.o. za nájemní cenu v celkové výši 432,08 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 431/06 15e) RM schvaluje pronájem p.p.č o celkové výměře m2 v k.ú. Květnová k provozování zemědělské výroby společnosti Statek Chyše GENETIK EXPORT s.r.o. za nájemní cenu v celkové výši 844,82 Kč/rok s účinností od Usn. RM č. 432/06 f) Pronájem části p.p.č. 224/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 15f) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/1 o výměře 13 m2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Evženu Pálošovi za cenu 760,-- Kč/m2/rok za účelem umístění prodejního stánku zmrzliny. Nájemní

7 smlouva bude uzavřena po dokončení rekonstrukce Hlavní třídy. Prodeje Usn. RM č. 433/06 a) Prodej části st.p.č. 30/1 k.ú. Mořičov 16a) RM doporučuje ZM schválit prodej části st.p.č. 30/1 o výměře cca 330 m2 v k.ú. Mořičov panu Josefu Lopušanovi, za cenu 45,-- Kč/m2 plus náklady spojené s prodejem. Usn. RM č. 434/06 Dotace na provoz zimního stadionu 17) RM schvaluje výsledek výběrového řízení na pronájem Městského zimního stadionu Ostrov. Usn. RM č. 435/06 17) RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s vítězem výběrového řízení Sdružením provozovatelů ZS JAMP-HC Energie za nájem ve výši 200 tis. Kč/rok na dobu určitou 10-ti let. Usn. RM č. 436/06 17) RM doporučuje ZM schválit roční dotaci na provoz Městského zimního stadionu Ostrov ve výši 850 tis. Kč/rok nájemci stadionu. Usn. RM č. 437/06 Program 4. zasedání ZM dne RM schvaluje program jednání ZM dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Rozpočtová opatření 3. Prominutí poplatku z prodlení 4. Volba přísedících Okresního soudu v Karlových Varech 5. Žádost Městské knihovny Ostrov o navýšení příspěvku na náklady na kroniku města 6. Žádost o příspěvek na provoz tenisových kurtů při Gymnáziu Ostrov 7. Schválení návrhu změny č. 19 Územního plánu města Ostrov 8. Schválení zadání Změny č. 17 a 21 Územního plánu města Ostrov 9. Prodeje a) prodej st.p.č a částí p.p.č. 440/6 a 440/2 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří b) prodej části st.p.č. 30/1 v k.ú. Moříčov 10. Vrácení smluvní pokuty z prodlení placení nájmu 11. Dotace na provoz Zimního stadionu 12. Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 13. Informace starosty, změny v rozpisu rozpočtu 2006 a dotazy členů ZM Informace starosty Usn. RM č. 438/06 Změna příloh č. 1, 2 a 3 Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov 19. RM schvaluje s účinností od přílohu č. 1) Náplně činnosti jednotlivých odborů MěÚ, č. 2) Organizační schéma MěÚ a č. 3) Pověření vedoucích odborů k zastupování města Ostrova Organizačního řádu Městského úřadu Ostrov dle předloženého návrhu popř. se změnami uvedenými v zápise. Usn. RM č. 439/06 Informace o průběhu stavby Zimního stadionu Ostrov 19a) RM souhlasí s cenovými nabídkami Sdružení Zimní stadion Ostrov na práce dle předložených bodů: 1) Zabezpečovací a kamerový systém ,00 Kč 2) Technologie chlazení - technologické náplně ,00 Kč 3) Sanace pláně ,00 Kč

8 4) Změna vrat rolba ,00 Kč 5) Osvětlení ledové plochy ,00 Kč Usn. RM č. 440/06 Veřejná zakázka na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva 19b) RM vyhlašuje jako nejvhodnější nabídku na provedení stavby Kostel sv. Jakuba Většího v Ostrově, sanace vlhkosti zdiva firmu První krušnohorská realitní kancelář s.r.o., poštovní 24, Kadaň s nabídkovou cenou ,-- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 441/06 Půjčka Sdružení Krušné hory - západ 19c) RM doporučuje ZM schválit půjčku Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s tím, že ve smlouvě bude garantována návratnost této částky v plné výši. Usn. RM č. 442/06 RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č.87/2006: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2006 o ,-- Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje do rozpočtu města pro rok 2006 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2006 ve výši ,-- Kč na poskytnutí půjčky Sdružení Krušné hory západ ve výši ,-- Kč s garantovanou smluvní návratností v plné výši. Usn. RM č. 443/06 VZ na zhotovitele PD pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov 2. etapa 19d) RM ruší veřejnou zakázku na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro realizaci stavby Výstavba inženýrských sítí a komunikací v průmyslové zóně Ostrov - 2. etapa z důvodu přihlášení jediného uchazeče.

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 1. srpna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 472/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2008 od 15 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Ostrově Program: 1. Slib strážníků 2.

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád.

Návrh Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád 3. RM schvaluje Nařízení města č. 2/2009, kterým se vydává tržní řád. Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v mimo řádném termínu dne 28. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 369/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 30. jednání datum konání: 03.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 30. jednání datum konání: 03.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 03.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0524/RM30/2014 Rozpočtová opatření č. 101-110 Ing. Jiří Pavlíček

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13

Účast: Vedoucí OKS k bodu 3 5, 14 Vedoucí OMS k bodům 6 9 Vedoucí OF k bodům 10 13 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. února 2017 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 17. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 17. jednání datum konání: 18.07.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 18.07.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0373/RM17/2016 Výroční zpráva Centra pro pomoc dětem a mládeži

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek dne 26.08.2013 14.12.2011: 01.07.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 21.07.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy nebytových prostor NÁVRH USNESENÍ dle návrhu

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 29. dubna 2014 od 8.00.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Duchcov Přítomno: 6 Nepřítomno: 0

Více

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. prosince 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15 Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 31. srpna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 31 ze dne 16. 12. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/ 4246/2015 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 600/2015 Rada města Jablonné

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Stránka č. 1 z 6 Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 22. schůze Rady města Hostinné, konané dne 15.07.2015 320/22/RM/2015 Zahájení a schválení programu 22. schůze rady města program 22.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku

78. SCHŮZE. A. Smlouva o pronájmu kopírovacího stroje. Termín: ihned Zodpovídá: tajemník 5-0-0. B. Nájemní smlouva na kulturní dům v Nejdku ZÁPIS USNESENÍ 14. DUBNA 2009 R A D A MĚSTA NEJDKU 78. SCHŮZE Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 58 ze dne 14. 12. 2016 od 13:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/4760/2016 Počet listů dokumentu: 3 Usnesení RM č. 1176/2016 Rada

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne

Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne Usnesení ze 100. schůze Rady města Litvínova konané dne 10.12.2009 3153 / 100 10.12.2009 Rada města po projednání schvaluje program 100. RM konané dne 10.12.2009 1. 1. Návrh organizačních změn 1.2. Návrh

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6

Účast: Vedoucí OMS k bodům 2 a 3 Vedoucí OI k bodu 4 a 7b) Vedoucí OKS k bodům 5 a 6 Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 6. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 6. jednání datum konání: 16.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0085/ZM6/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ 1 Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 32 ze dne 13. 1. 2016 od 14:30 v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení RM č. 636/2016 Rada města Jablonné v Podještědí po projednání schvaluje program

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 22. března 2007 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 28/07 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 25. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 23.6.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/25/RM/2014 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná usnesení č.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

Účast: Vedoucí OVS k bodu 2 Vedoucí OF k bodům 3 až 5 Vedoucí OSVZ k bodům 6, 7 Vedoucí OKS k bodům 8 až 10, 15a), 15b) Vedoucí OMS k bodům 11 až 14

Účast: Vedoucí OVS k bodu 2 Vedoucí OF k bodům 3 až 5 Vedoucí OSVZ k bodům 6, 7 Vedoucí OKS k bodům 8 až 10, 15a), 15b) Vedoucí OMS k bodům 11 až 14 Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 30. září 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ ze 42. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 28. června 2016 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1, Uničov UR01/42/2016 Schválení programu 42. schůze Rady města Uničova

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 14.11.2016 Přehled přijatých usnesení ze dne: 14.11.2016 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM27/2016 Ocenění za mimořádnou reprezentaci města Bc.

Více

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 11.1.2012 1. Nabídkové řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Provedení oprav v bytě č.30 v 6. podlaží domu na ulici Dunajská, č.o.

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ

M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ M ě s t o H o r n í S l a v k o v, okres Sokolov USNESENÍ (anonymizované pro ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.) z 32. zasedání Rady města, konaného dne 05. 11. 2014 od 11.00 hodin v kanceláři

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více