Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10"

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Výsledek hospodaření města za rok 2009 a použití prostředků fondů města 3. Rozpočtová opatření 4. Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 5. Zpráva o činnosti MP za rok Volba přísedících Okresního soudu v Karlových Varech 7. Žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit 8. Občan města roku Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji 10. Nákupy a prodeje: a) Prodej pozemku p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří b) Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na výměníkovou stanici v PZO c) Prodej části pozemku p. č. 636/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří d) Prodej částí p. p. č. 363 a 375 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dotčených zahrádkami ZO č. 61 e) Nákup p.p.č. 499/10 a 499/12 v k.ú. Ostrov nad Ohří 11. Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů 12. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba" 13. Návrh na pořízení změny ÚPM Ostrov v Moříčově (areál Níťárny) 14. Schválení zadání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka (lokalita U Alberta) 15. Výroční zpráva MěÚ Ostrov za rok Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Usn. ZM č. 45/10 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2009: 131/09, 150/09, 168/09, 231/09, 232/09 a z roku 2010: 1/10 až 5/10, 11/10 až14/10. Usn. ZM č. 46/10 Výsledek hospodaření města za rok 2009 a použití prostředků fondů města 2. ZM schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2009 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ostrov za rok 2009 bez výhrad. Usn. ZM č. 47/10 2. ZM schvaluje převedení přebytku hospodaření ve výši tis. Kč za rok 2009 v tomto členění: - do Fondu budoucnosti převést tis. Kč, z toho tis. Kč převést do schváleného rozpočtu města 2010 na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji - do Fondu rozvoje bydlení ÚZ převést tis. Kč, - do Fondu sociálního převést 195 tis. Kč, - do Fondu rezerv a rozvoje města převést tis. Kč. 1

2 Usn. ZM č. 48/10 2. ZM schvaluje použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje města v celkové výši tis. Kč takto: - na opravy bytů a bytových domů použít tis. Kč ÚZ 5, z toho tis. Kč převést do schváleného rozpočtu města 2010 na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji - zbývajících tis. Kč ponechat na pokrytí převodů z roku 2009, nezbytných a nepředvídaných běžných a kapitálových výdajů v roce 2010, z toho 493 tis. Kč převést do schváleného rozpočtu města 2010 na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Rozpočtové opatření č. 1/2010 OSVZ vrácení nevyčerpaných státních dotací na dávky sociální péče za rok 2009 do státního rozpočtu ÚZ 13235, ÚZ a ÚZ a) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o ,02 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč, které budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro těžce zdravotně postižené v roce 2009 ÚZ vráceny do státního rozpočtu v roce 2010, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč, které budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na příspěvek na péči v roce 2009 ÚZ vráceny do státního rozpočtu v roce 2010 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,02 Kč, které budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí v roce 2009 ÚZ vráceny do státního rozpočtu v roce Usn. ZM č. 50/10 Rozpočtové opatření č. 3/2010 OKSVS GIS pasportu chodníků aktualizace 3b) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 111 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 111 tis. Kč na aktualizaci pasportu chodníků. Usn. ZM č. 51/10 Rozpočtové opatření č. 4/2010 OSMM převedení výdaje odpadového hospodářství 3c) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o Kč na svoz komunálního odpadu, zvyšují se výdaje o 200 tis. Kč na provoz sběrného dvora, zvyšují se výdaje o Kč na mandátní odměnu a zvyšují se výdaje o Kč na sběr separovaného odpadu. Usn. ZM č. 52/10 Rozpočtové opatření č. 5/2010 OSMM převedení úhradu pozastávky křižovatka Komenského Myslbekova 3d) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 50 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 50 tis. Kč na úhradu pozastávky na realizaci stavby dopravně bezpečnostní opatření u škol, křižovatka Komenského Myslbekova. 2

3 Usn. ZM č. 53/10 Rozpočtové opatření č. 8/2010 OSMM převedení realizaci stavby přechod pro chodce přes Jáchymovskou ulici u Brány 3e) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 300 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 300 tis. Kč na realizace stavby přechod pro chodce přes Jáchymovskou ulici u náměstí U Brány. Usn. ZM č. 54/10 Rozpočtové opatření č. 9/2010 OŽP převedení základní údržbu chráněných území a památných stromů 3f) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 45 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 45 tis. Kč na základní údržbu chráněných území a památných stromů v působnosti MěÚ Ostrov. Usn. ZM č. 55/10 Rozpočtové opatření č. 10/2010 OSMM příspěvek na provoz WC v Lidické ulici. 3g) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 30 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 30 tis. Kč na příspěvek na provoz WC v Lidické ulici. Usn. ZM č. 56/10 Rozpočtové opatření č. 11/2010 OKSVS převedení nákup propagačního materiálu 3h) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 21 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 21 tis. Kč na nákup spotřebního propagačního materiálu. Usn. ZM č. 57/10 Rozpočtové opatření č. 12/2010 ORÚP převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku i) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2010, které obsahuje několik rozpočtových změn: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 136 tis. Kč na HO II. - změna dopravního řešení u zámku a Paláce princů, zařazují se výdaje ve výši 569 tis. Kč na projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas konzultační a jiné služby, zařazují se výdaje ve výši 15 tis. Kč na nákup tabulí pro změny Regulačního plánu, zařazují se výdaje ve výši 166 tis. Kč na aktualizaci a doplnění územně analytických podkladů, zvyšují se výdaje o 128 tis. Kč na studie rozvojových ploch, zvyšují se výdaje o tis. Kč na přípravu projektu Regenerace městského prostoru, zvyšují se výdaje o 592 tis. Kč na projekty Revitalizace areálu bývalého zahradnictví, využití zámeckých budov a ZŠ J. V. Myslbeka, zvyšují se výdaje o 150 tis. Kč na studie vhodného využití pozemků v majetku města, zařazují se výdaje ve výši 500 tis. Kč na stavebně technickou studii Ostrovské Rondo, zvyšují se výdaje o tis. Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na životní prostředí, zvyšují se výdaje o 62 tis. Kč na změny Územního plánu města Ostrov, zvyšují se výdaje o 22 tis. Kč na změny Regulačního plánu, zařazují se výdaje ve výši tis. Kč na aktualizaci územního plánu dle nového stavebního zákona, zvyšují se výdaje o 732 tis. Kč na nákupy 3

4 ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí o dotace a přípravou rozvojových projektů, zařazují se výdaje ve výši 150 tis. Kč na zpracování programu regenerace MPZ a MPR a zařazují se výdaje ve výši 5 tis. Kč na odbornou literaturu pro zvláštní odbornou zkoušku na územní plánování. Usn. ZM č. 58/10 Rozpočtové opatření č. 13/2010 OSMM převedení čištění a zimní údržbu 3j) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 912 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 912 tis. Kč na čištění a zimní údržbu. Usn. ZM č. 59/10 Rozpočtové opatření č. 14/2010 OSMM převedení opravy závad v bytech s půdní vestavbou 3k) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši tis. Kč na opravy závad v bytech s půdní vestavbou. Usn. ZM č. 60/10 Rozpočtové opatření č. 15/2010 OKSVS převedení odměny komisím nečlenové ZM 3l) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 4 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 4 tis. Kč na odměny komisím pro nečleny zastupitelstva města. Usn. ZM č. 61/10 Rozpočtové opatření č. 16/2010 OKSVS převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 ze sociálního fondu 3m) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2010: Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 195 tis. Kč převodem z Fondu sociálního a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 195 tis. Kč na výdaje ze sociálního fondu. Usn. ZM č. 62/10 Rozpočtové opatření č. 19/2010 OSMM převedení opravy MŠ, ZŠ, ZUŠ, DK a hotelové ubytovny 3n) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2010, které obsahuje několik rozpočtových změn: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 745 tis. Kč na opravu hydroizolace v MŠ Halasova, zařazují se výdaje ve výši 18 tis. Kč na dendrologický průzkum atria v ZŠ Masarykova, zařazují se výdaje ve výši 145 tis. Kč na opravu povrchu nádvoří před ZŠ Masarykova, zařazují se výdaje ve výši 120 tis. Kč na probití a nátěr střechy v ZUŠ Masarykova, zařazují se výdaje ve výši 150 tis. Kč na opravu stavebních výplní v ZUŠ Masarykova, zařazují se výdaje ve výši 278 tis. Kč na opravu hydroizolace schodiště na nádvořích sever, jih, zamezení zatékání do objektu a opravu nasávání VZT v Domě kultury a zařazují se výdaje ve výši 10 tis. Kč na opravy v hotelové ubytovně Krušnohorská čp

5 Usn. ZM č. 63/10 Rozpočtové opatření č. 21/2010 OŽP převedení regulaci stavu holubů ve městě 3o) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 50 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 50 tis. Kč na regulaci stavu holubů ve městě. Usn. ZM č. 64/10 Rozpočtové opatření č. 22/2010 OI převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2009 na velkoplošné tabule 3p) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 137 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru investic ve výši 137 tis. Kč na nákup velkoplošných tabulí u projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas 2. etapa. Usn. ZM č. 65/10 Rozpočtové opatření č. 23/2010 OMM převedení pojistné události na ZŠ Májová Ostrov 3q) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 1 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru majetku města ve výši 1 tis. Kč na vrácení mylné platby z roku 2009 pojistné plnění pro Základní školu Májová. Usn. ZM č. 66/10 Rozpočtové opatření č. 24/2010 OSVZ příspěvek na provoz pro TyfloCentrum Karlovy Vary, o.p.s. na provoz Střediska Ostrov 3r) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 52 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 52 tis. Kč na poskytnutí příspěvku TyfloCentru Karlovy Vary, o.p.s. na provoz Střediska Ostrov. Usn. ZM č. 67/10 Rozpočtové opatření č. 25/2010 OSMM navýšení mandátní odměny za správu a provoz správce městského hřbitova 3s) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o 14 tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru správy majetku města o 14 tis. Kč na mandátní odměnu za správu městského hřbitova. Usn. ZM č. 68/10 Rozpočtové opatření č. 28/2010 OI převedení nevyčerpaných finančních prostředků z roku t) ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu budoucnosti a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč na výstavbu propojky Severní Jáchymovská včetně projektové dokumentace, zvyšují se výdaje o 80 tis. Kč na nákupy ostatních služeb technická pomoc, studie a návrhy dopravních změn, 5

6 zařazují se výdaje ve výši 234 tis. Kč na přípravu stavby Ostrov východ, zařazují se výdaje ve výši 321 tis. Kč z FB ÚZ 4 na 2. etapu Projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas MDDM hřiště pro netradiční sporty a dětská letní scéna, zařazují se výdaje ve výši 437 tis. Kč z FB ÚZ 4 na 2. etapu Projektu Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas MDDM hřiště pro netradiční sporty a dětská letní scéna inženýrská činnost, zvyšují se výdaje o tis. Kč na restaurování kulturních památek, zvyšují se výdaje o 500 tis. Kč na interiér kostela sv. Jakuba Většího, zařazují se výdaje ve výši 252 tis. Kč na opravy zařízení v okolí fotbalového hřiště, zvyšují se výdaje o 120 tis. Kč na opravy zařízení v okolí dětské letní scény a hřiště pro netradiční sporty, zvyšují se výdaje o tis. Kč na rekonstrukci letního tábora v Manětíně, zvyšují se výdaje o 730 tis. Kč na přípravu rozvojových projektů, zvyšují se výdaje o 131 tis. Kč na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou rozvojových projektů, zvyšují se výdaje o tis. Kč na úpravu křižovatky ulic Masarykova Krušnohorská a Dukelských hrdinů - z toho tis. Kč z FB ÚZ 4, zařazují se výdaje ve výši tis. Kč na propojku ulic Dukelských hrdinů a Nádražní - z toho tis. Kč z FB ÚZ 4, zařazují se výdaje ve výši tis. Kč na změnu dopravních řešení u Zámku a Paláce princů - z toho tis. Kč z FB ÚZ 4, zařazují se výdaje ve výši tis. Kč na rekonstrukci Paláce princů na městskou knihovnu z toho z FB ÚZ 4, zvyšují se výdaje o 100 tis. Kč na plnění podmínek stavebního povolení, měření hlučnosti, havarijní plány HO II, zařazují se výdaje ve výši 494 tis. Kč na opravu krovu a statické posouzení na Zámku, snižují se výdaje o tis. Kč na Lesopark Borecké rybníky a zařazují se výdaje ve výši tis. Kč na Lesopark Borecké rybníky výdaje mimo dotaci. Usn. ZM č. 69/10 Odpis pohledávky pro nevymahatelnost 4. ZM schvaluje odpis pohledávky Michala a Boženy Maďarových za užívání bytu v Ostrově, Palackého 768/38 v celkové výši ,- Kč pro nevymahatelnost. Usn. ZM č. 70/10 Zpráva o činnosti MP za rok ZM schvaluje zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2009 a rozbor nápadu trestné činnosti v Ostrově a okolí za rok Usn. ZM č. 71/10 Volba přísedících Okresního soudu v Karlových Varech 6. ZM zvolilo aklamací v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, tyto přísedící Okresního soudu v Karlových Varech paní Věru Špičákovou a Ing. Jitku Samákovou. Usn. ZM č. 72/10 Žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit 7. ZM schvaluje poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu města na podporu kulturních a sportovních aktivit těmto žadatelům: Sport s mládeží do 18-ti let Tělovýchovná jednota Ostrov ,-- Kč Tělovýchovná jednota Městského domu dětí a mládeže Ostrov ,-- Kč 6

7 Fotbalový klub Ostrov Sportovní klub Borek Ostrov Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary, o. s. Celkem: ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč ,-- Kč Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a sportovní organizace s členy nad 18 let Občanské sdružení DENDIS MUSIC 0,-- Kč SONS ČR, pobočka Karlovy Vary ,-- Kč Územní organizace svazu diabetiků Ostrov ,-- Kč Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov ,-- Kč Tělovýchovná jednota HC Realistic ,-- Kč Luďka Vimrová ,-- Kč Celkem: ,-- Kč Usn. ZM č. 73/10 Občan města roku ZM uděluje ocenění Občan města roku 2009 panu Františku Jankovskému in memoriam. Usn. ZM č. 74/10 Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Karlovarském kraji 9. ZM bere na vědomí informaci o přípravě integrovaného systému nakládání s odpady v Karlovarském kraji. Usn. ZM č. 75/10 9. ZM schvaluje záměr města se zapojením do tohoto systému a pověřuje starostu města zastupováním města v tomto projektu. Nákupy a prodeje Usn. ZM č. 76/10 Prodej pozemku p. č v k. ú. Ostrov nad Ohří 10a) ZM neschvaluje prodej pozemku p.č (orná půda) o výměře m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří. Usn. ZM č. 77/10 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na výměníkovou stanici v PZO 10b) ZM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě reg. č ze dne dle návrhu. Usn. ZM č. 78/10 Prodej části pozemku p. č. 636/1 v k.ú. Ostrov nad Ohří 10c) ZM schvaluje prodej části pozemku p.č. 636/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 266 m 2 označené v geometrickém plánu č /2010 jako p.p.č. 636/8 (ostatní plocha, jiná plocha) vlastníku objektu čp na st.p.č vše v k.ú. Ostrov nad Ohří za kupní cenu ve výši ,- Kč plus náklady spojené s prodejem. Prodej bude realizován až po vložení věcného břemene pro podzemní vedení Ostrovské teplárenské a.s. do katastru nemovitostí. Usn. ZM č. 79/10 Prodej částí p. p. č. 363 a 375 v k. ú. Dolní Žďár u Ostrova, dotčených zahrádkami ZO č d) ZM schvaluje prodej dílu a p.p.č. 363 o výměře 15 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Vladimíru a Evě Večeřovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 900,- Kč plus 7

8 Usn. ZM č. 80/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu b p.p.č. 363 o výměře 23 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Janu a Libuši Burdovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 1.380,- Kč plus Usn. ZM č. 81/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu c p.p.č. 363 o výměře 243 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, panu Františku Kahancovi, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši ,- Kč plus Usn. ZM č. 82/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu d p.p.č. 363 o výměře 101 m 2, oprávněným vlastníkům p.p.č. 362/1, vše v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 9.090,- Kč plus náklady spojené s prodejem, sestávající se z nákladů na vypracování GP a to v poměru plochy převáděného pozemku k celkovým nákladům na vypracování GP a ceniny (kolku) ve výši 500,- Kč pro podání návrhu na vklad práva do KN. Další náklady, tj. náklady za vypracování znaleckého posudku, daň z převodu nemovitostí a ostatní náklady spojené s administrací kupních smluv, uhradí obě smluvní strany shodným dílem. Usn. ZM č. 83/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu e p.p.č. 363 o výměře 15 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Vlastimilu a Marii Tesařovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 900,- Kč plus Usn. ZM č. 84/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu f p.p.č. 363 o výměře 13 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Františku a Janě Šeflovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 780,- Kč plus Usn. ZM č. 85/10 10d) ZM schvaluje prodeje dílu g p.p.č. 363 o výměře 11 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Vladimíru a Haně Křížovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 660,- Kč plus Usn. ZM č. 86/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu h p.p.č. 363 o výměře 9 m 2 v k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, panu Milanu Čentéšovi, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 540,- Kč plus náklady spojené s prodejem dle předloženého materiálu. Usn. ZM č. 87/10 10d) ZM schvaluje prodej dílu j o výměře 10 m 2, a dílu i o výměře 14 m 2 p.p.č. 375 vše k.ú. Dolní Žďár u Ostrova, manželům Josefu a Alžbětě Rozehnalovým, za cenu obvyklou, určenou znaleckým posudkem ve výši 1.440,- Kč plus Usn. ZM č. 88/10 Nákup p.p.č. 499/10 a 499/12 v k.ú. Ostrov nad Ohří 10e) ZM schvaluje převod p.p.č. 499/10 o výměře 459 m 2 a p.p.č. 499/12 o výměře 80 m 2 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří z majetku České republiky, s příslušností hospodařit, které má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Ostrov, za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem plus případné náklady spojené s převodem, vyčíslené stranou prodávající. 8

9 Usn. ZM č. 89/10 Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů 11. ZM schvaluje Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok 2010 v předloženém znění. Usn. ZM č. 90/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2010: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč převodem z Fondu rozvoje bydlení (prostředky od SFRB ČR) do rozpočtu města pro rok 2010 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši ,-- Kč na poskytnutí nízkoúročených účelových půjček vlastníkům bytových jednotek v rámci Programu finanční podpory na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok Usn. ZM č. 91/10 Schválení podání žádosti o dotaci na projekt egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba" 12. ZM ruší svá usnesení ZM č. 177/09, 178/09 a 179/09, vše ze dne Usn. ZM č. 92/ ZM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z Integrovaného operačního programu (IOP, Prioritní osa 2, Oblast podpory 2.1) na předložený projekt egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba do 6. kontinuální výzvy IOP a souhlasí s realizací projektu ve smyslu dalších předložených usnesení. Usn. ZM č. 93/ ZM bere na vědomí celkové předpokládané náklady projektu egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba ve výši tis. Kč, z čehož celkové způsobilé výdaje projektu činí tis. Kč a nezpůsobilé výdaje činí celkem 5 tis. Kč. Předpokládaná výše finančního příspěvku na projekt z ERDF činí tis. Kč, což představuje 85% z celkových způsobilých výdajů projektu. Vlastní podíl spolufinancování projektu ze strany města Ostrov ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu činí 555 tis. Kč. Usn. ZM č. 94/ ZM schvaluje zajištění financování projektu egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba, a to předfinancování celkových nákladů projektu, což činí tis. Kč, z rozpočtu města Ostrov, a dále finanční krytí vlastního podílu spolufinancování projektu ve výši 15% z celkových způsobilých výdajů projektu, finanční krytí všech nezpůsobilých výdajů projektu nutných k jeho úspěšné realizaci a finanční krytí provozních nákladů výstupů projektu z rozpočtu města Ostrov po dobu jeho povinné udržitelnosti. Usn. ZM č. 95/10 ZM schvaluje předložené navrhované Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro 6. kontinuální výzvu IOP na projekt egon centrum Ostrov: I. technologické centrum ORP a II. elektronická spisová služba. Usn. RM č. 96/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2010: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 u odboru rozvoje a územního plánování o 97 tis. Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie proveditelnosti a vlivu na životní prostředí, snižují se výdaje o 37 tis. Kč na nákupy ostatních služeb souvisejících s přípravou žádostí 9

10 o dotace a přípravou rozvojových projektů a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 u odboru rozvoje a územního plánování ve výši 134 tis. Kč na projekt egon centrum Ostrov technologické centrum a elektronická spisová služba Usn. RM č. 97/ ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 29/2010: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2010 o tis. Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2010 o 885 tis. Kč na Projekt egon technologické centrum a elektronická spisová služba v území ORP Ostrov a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2010 ve výši 628 tis. Kč na Projekt egon technologické centrum na stavební a elektroinstalační práce a nákup strojů, přístrojů a zařízení. Usn. ZM č. 98/10 Návrh na pořízení změny ÚPM Ostrov v Moříčově (areál Níťárny) 13. ZM nesouhlasí se zahájením pořízení změny Územního plánu města Ostrov v k.ú. Moříčov, týkající se změny neurbanizovaného území zóny přírodní na území zastavitelné v lokalitě bývalé Níťárny dle předloženého návrhu. Usn. ZM č. 99/10 Schválení zadání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. - vlečka (lokalita U Alberta) 14. ZM schvaluje zadání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka (lokalita u SM Albert). ZM bere na vědomí Zprávu o projednání návrhu zadání Změny č. 6 Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ul. vlečka bez usnesení Výroční zpráva MěÚ Ostrov za rok bez usnesení Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu Ing. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta 10

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005

U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 U S N E S E N Í 17. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic konaného dne 14.12.2005 po projednání: 176/17 schvaluje 176.1 program 17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14.12.2005 177/17 bere na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011

USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2011 konané dne 16. března 2011 01/06/2011 RM schvaluje Zprávu o hospodaření MěKS Tišnov za rok 2010. 02/06/2011 RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MěKS Tišnov za

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

města Ostrov za období roku 2013

města Ostrov za období roku 2013 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52,

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí USNESENÍ 22. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 16. 6. 2014 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 8. zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 5. května 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti firmy Technis spol. s r. o. Kojetín. 2.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 25. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 6.6.2013 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Daňové příjmy

Návrh Odbor par. pol. org. ÚZ Druh příjmů 2008 Daňové příjmy M: 2 a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 38 42 44 45 47 48 50 A B C D E G K Rozpis rozpočtu města pro rok 2008 - příjmy ( pro zasedání ZM dne

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015

Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 22.6.2015 92/4/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 3. zasedání ZMě. 93/4/15. ZMě schvaluje program 4. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích

Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Zápis z jednání ZO Úherce ze dne 25.11.2009 konaného od 18.00 hodin na Obecním úřadě v Úhercích Přítomni: Píšek, Mrázková, Ing.Urbášková, Blažek, Karlová, Matoušek Omluveni: Stehlík Zapisovatel : Ing.

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň

Město Mimoň USNESENÍ. z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň které se konalo dne 19. května 2011 od 16:30 hodin v Kulturním Domě Ralsko, Mimoň Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více