Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07, z roku 2008 pod č. 235/08, 261/08, 405/08, 406/08, 407/08, 408/08, 409/08, 446/08, 450/08, 476/08, 487/08, 488/08, 490/08, 493/08, 494/08, 495/08, 498/08, 499/08, 500/08 až 514/08, 520/08, 521/08, 523/08 a 525/08. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 2. - bez usnesení Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 2. čtvrtletí bez usnesení Usn. RM č. 528/08 Plnění rozpočtu města za 1.pololetí RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2008 v předloženém znění. Celkové příjmy města za 1. pololetí 2008 činily tis. Kč a celkové výdaje města za 1. pololetí 2008 činily tis. Kč. Hospodaření města za 1. pololetí 2008 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši tis. Kč. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 529/08 Rozpočtové opatření č. 77/ zvýšení výdajů na údržbu kanalizačních zařízení v majetku města a snížení výdajů na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II.etapa - jih 5a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 77/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na údržbu kanalizačních zařízení v majetku města a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih. Usn. RM č. 530/08 Rozpočtové opatření č. 78/ zvýšení výdajů na opravu komunikací dle dlouhodobého plánu, Ostrov - Sládkova ulice, snížení výdajů na opravy a údržbu mostů a lávek v majetku města a snížení výdajů na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih 5b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 78/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu komunikací dle dlouhodobého plánu, Ostrov - Sládkova ulice, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu mostů a lávek v majetku města a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih. Usn. RM č. 531/08 Rozpočtové opatření č. 79/ zařazení příjmů z účelově vázané dotace ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Karlovarského kraje na akci obnovy kulturní památky v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 ( ÚZ ) a zařazení výdajů spojených s obnovou kulturní památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově 5c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z účelově vázané dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Karlovarského kraje na akci obnovy kulturních památek v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 spojené s obnovou kulturní památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na akci obnovy kulturních památek v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 spojené s obnovou kulturní

2 památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově pod ÚZ Usn. RM č. 532/08 Rozpočtové opatření č. 80/ změna paragrafu a položky u příspěvku města do Svazku obcí EKOODPADY 5d) RM schvaluje rozpočtové opatření č.80/2008: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2008 o 5.000,-- Kč na příspěvek města do Svazku obcí EKOODPADY pod paragrafem 6171 a pod položkou 5229 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši 5.000,-- Kč na příspěvek města do Svazku obcí EKOODPADY pod paragrafem Ostatní nakládání s odpady a pod položkou Neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí. Usn. RM č. 533/08 Rozpočtové opatření č. 82/ účelová investiční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" ( ÚZ ) 5f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnuté účelové investiční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" ( ÚZ ). Usn. RM č. 534/08 Rozpočtové opatření č. 83/ příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) v červenci g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) pod ÚZ 9101 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) pod ÚZ Usn. RM č. 535/08 Rozpočtové opatření č. 84/ zařazení příjmů za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů na opravy nebytových domů 5h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 84/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy nebytových domů. Usn. RM č. 536/08 Rozpočtové opatření č. 85/ účelový příspěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" (ÚZ 99160) 5i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého účelového příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" (ÚZ 99160). Usn. RM č. 537/08 Rozpočtové opatření č. 86/ účelový příspěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" ( ÚZ ) 5j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého účelového příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na

3 realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" ( ÚZ ). Usn. RM č. 538/08 Rozpočtové opatření č. 87/ snížení výdajů na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, přípravu rozvojových projektů a zařazení výdajů na vlastní spoluúčast do rozpočtu města na realizaci projektů Generel cyklistické dopravy města Ostrov" a Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" 5k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 87/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, přípravu rozvojových projektů, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na vlastní spoluúčast na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na vlastní spoluúčast na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov". Usn. RM č. 539/08 Rozpočtové opatření č. 88/ zvýšení příjmů za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově 5l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 88/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově. Usn. RM č. 540/08 Rozpočtové opatření č. 89/ snížení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody a cirkulace do jednotlivých tříd, přebudování sociálních zařízení a zvýšení výdajů na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově 5m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 89/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody, cirkulace do jednotlivých tříd a přebudování sociálních zařízení a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově. Usn. RM č. 541/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/ snížení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody a cirkulace do jednotlivých tříd, přebudování sociálních zařízení a zařazení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na modernizaci osvětlovací techniky a elektrorozvodů dle vyhl. č.410/05 Sb. 5n) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro ZŠ J. V. Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody, cirkulace do jednotlivých tříd a přebudování sociálních zařízení a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč pro ZŠ J. V. Myslbeka 996 na modernizaci osvětlovací techniky a elektrorozvodů dle vyhl. č.410/05 Sb. Usn. RM č. 542/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/ snížení výdajů pro Dům s pečovatelskou službou na opravy a údržbu a zvýšení výdajů pro Dům s pečovatelskou službou na osazení 6 ks automatických ovládačů protipožárních dveří 5o) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro Dům s pečovatelskou službou na opravy a údržbu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro Dům s pečovatelskou službou na osazení 6 ks automatických ovládačů

4 protipožárních dveří. Usn. RM č. 543/08 Rozpočtové opatření č. 90/ účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na udržení akceschopnosti jednotky, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky SDH obce - ÚZ p) RM schvaluje rozpočtové opatření č.90/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z poskytnutého účelového příspěvku ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na udržení akceschopnosti jednotky, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na ostatní osobní výdaje - dohody hasičů, na sociální pojištění z ostatních osobních výdajů - dohod hasičů, na zdravotní pojištění z ostatních osobních výdajů - dohod hasičů, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky pod ÚZ Usn. RM č. 544/08 Rozpočtové opatření č.91/ účelový příspěvek ve formě investičních finančních prostředků na reprodukci požární techniky jednotky SDH města z rozpočtu Karlovarského kraje 5q) RM schvaluje rozpočtové opatření č.91/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z účelového příspěvku ve formě investičních finančních prostředků na reprodukci požární techniky jednotky SDH města z rozpočtu Karlovarského kraje pod ÚZ 9147 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na reprodukci požární techniky jednotky SDH města pod ÚZ Prominutí poplatku z prodlení 6. - bez usnesení Usn. RM č. 545/08 Návrh plastiky do parku Oty Hofmana 7. RM schvaluje předložený návrh plastiky do parku Oty Hofmana. Usn. RM č. 546/08 Ostrov, úprava střechy ZŠ Masarykova - pavilon J (Stravovací pavilon a spojovací krček) - vícepráce - změna podložky pod krytinu 8. RM souhlasí s provedením víceprací na stavbě Ostrov, úprava střechy ZŠ Masarykova - pavilon J (Stravovací pavilon a spojovací krček). Vícepráce zahrnují změnu podložky pod krytinu. Celková cena víceprací činí ,- Kč včetně DPH. Cena stavby po navýšení bude ,- Kč vč. 19% DPH. Usn. RM č. 547/08 Zpráva o čistotě a pořádku ve městě za 2. čtvrtletí RM bere na vědomí předloženou písemnou zprávu o čistotě a pořádku ve městě za II. čtvrtletí Usn. RM č. 548/08 Stanovení výše nájemného za byty v majetku města od r RM stanovuje s odvoláním na sdělení č. 214/2008 Sb., MMR ze dne 11. června 2008, s účinností od základní nájemné u bytů s regulovaným nájemným v majetku města Ostrov takto: u bytů s nesníženou kvalitou (dříve I. kategorie), ze současných 23,99 Kč Kč/m2 na 30,16 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve II. kategorie), ze současných 19,75 Kč Kč/m2 na 25,97 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve III. kategorie), ze současných 17,40 Kč Kč/m2 na 24,38 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve IV. kategorie), ze současných 14,66 Kč Kč/m2 na 22,37 Kč/m2 U bytů v domě zvláštního určení (pensionu pro důchodce) č. p. 1365, 1366 a 1367 RM stanovuje na 30,16 Kč/m2. Usn. RM č. 549/08 Nabídka firmy Centropol spol. s r. o. na dodávku el. energie 11. RM nesouhlasí se změnou dodavatele elektrické energie pro město Ostrov. Prodeje

5 Usn. RM č. 550/08 a) Nákup části p. p. č. 896/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 12a) RM doporučuje ZM schválit nákup části p. p. č. 896/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 1129 m 2 za cenu ze znaleckého posudku. Město Ostrov uhradí náklady spojené s přeložkou oplocení dotčené části p. p. č. 896/3 a náklady spojené s prodejem. Daň z převodu nemovitostí uhradí strana prodávající - Ferona, a.s. Usn. RM č. 551/08 b) Prodej domovních výměníkových stanic v č.p v Ostrově 12b) RM doporučuje ZM prodej domovních předávacích stanic v č.p v Ostrově společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za cenu ze znaleckého posudku ve výši Kč. Usn. RM č. 552/08 c) Výběr investora pro výstavbu v území regulačního plánu Jáchymovská ul. - vlečka 12c) RM schvaluje na základě zveřejněného záměru a podmínek ze dne firmu OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady jako jediného zájemce, investorem výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově. Usn. RM č. 553/08 12c) RM schvaluje pronájem celých nebo částí pozemků vymezených dle zveřejněného záměru s podmínkami ze dne firmě OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady, pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově. Nájemné bude činit 3 Kč/m 2 pozemku. Usn. RM č. 554/08 12c) RM ukládá OMM ukončit nájemní smlouvy č , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , uzavřené k pozemkům dotčeným v řešeném území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka. Usn. RM č. 555/08 12c) RM doporučuje ZM schválit prodej celých nebo částí pozemků vymezených ve zveřejněném záměru s podmínkami ze dne firmě OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady, pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově za cenu 120 Kč/m 2 Usn. RM č. 556/08 12c) RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod zkolaudovaných stavebních objektů komunikací, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně, rozvody kabelové televize, dětského hříště zrealizovaných v rámci celkové zástavby území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v rozsahu zveřejněného záměru a podmínek z vlastnictví firmy OXES, s.r.o. do vlastnictví Města Ostrov. Pronájem Usn. RM č. 557/08 a) Pronájem části p.p.č. 157 v k.ú. Hluboký 13a) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 157 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. Hluboký za účelem zahrádkářského využití paní Evě Jíchové za cenu 2,37 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 558/08 b) Pronájem části p.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13b) RM schvaluje pronájem části p.p.č o výměře cca 45 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem venkovní posezení panu Františku Hoisovi za cenu 3,56 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 559/08 c) Pronájem p.p.č. 68/2 a p.p.č. 68/3 v k.ú. Květnová 13c) RM schvaluje pronájem p.p.č. 68/2 a p.p.č.68/3 celkem o výměře 318 m 2 v k.ú. Květnová za účelem rozšíření zahrady a zajištění přístupu k vlastnímu pozemku paní Zdence Petrovcové za cenu 2,37 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 560/08 d) Pronájem p.p.č. 253/6 a 253/7 k.ú. Hluboký

6 13d) RM schvaluje pronájem p.p.č. 253/6 o výměře m 2 a p.p.č. 253/7 o výměře m 2, vše v k.ú. Hluboký k provozování zemědělské výroby společnosti Odeřský statek, a.s. za cenu 0,0392 Kč/m 2 /rok a ukládá odboru majetku města uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 561/08 e) Prodloužení doby pronájmu st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13e) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 66 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Jiřímu Kolářovi na dobu určitou a to od do za nájemné ve výši 150,- Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. Usn. RM č. 562/08 f) Pronájem st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13f) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 21 m 2 k.ú. Ostrov nad Ohří panu Jiřímu Vydrovi za cenu 7,-Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 563/08 g) Pronájem a následný prodej části p.p.č. 224/340 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13g) RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 224/340 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří za cenu 350,- Kč/m 2 plus náklady spojené s prodejem za podmínek stanovených ORÚP, pro přístavbu objektu specifikovaného v upraveném návrhu Ing. arch. Petra Mráze ze dne panu Lotharovi Hemzáčkovi. Prodej realizovat až v okamžiku zapsatelnosti stavby do katastru nemovitostí. Usn. RM č. 564/08 13g) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/340 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří pro účely přístavby objektu, za nájemné ve výši 35,- Kč/m 2 /rok panu Lotharovi Hemzáčkovi a to pouze v případě, bude-li schválen Zastupitelstvem města prodej této části pozemku, nejdéle však na dobu do Usn. RM č. 565/08 h) Pronájem a následný prodej části p.p.č. 224/9 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13h) RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 224/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 50 m 2, za účelem výstavby zděného objektu prodejny novin, tabákových výrobků a sběrny sportky, panu Tomáši Pilnému, za cenu 255,- Kč/m 2 plus náklady spojené s prodejem. Prodej realizovat až v okamžiku zapsatelnosti stavby do katastru nemovitostí. Usn. RM č. 566/08 13h) RM schvaluje pronájem p. p. č. 224/340 o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro účely výstavby zděného objektu prodejny novin, tabákových výrobků a sběrny sportky, za nájemné ve výši 25,50 Kč/m 2 /rok, panu Tomáši Pilnému a to pouze v případě, bude-li schválen Zastupitelstvem města prodej předmětné části pozemku, nedéle však na dobu do Usn. RM č. 567/08 i) Výpůjční smlouvy - Historický Ostrov 13i) RM bere na vědomí dosavadní způsob spravování majetku Města Ostrov v rámci projektu Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (areálu kláštera a zámeckého parku) v historické části Města Ostrov - Historický Ostrov". Usn. RM č. 568/08 13i) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na dobu neurčitou od dle návrhu, s příspěvkovou organizací Dům kultury Ostrov na výpůjčku souboru historických staveb či budov a nebytový prostor: Kostel sv. Floriána na st. p. č. 53 o výměře 124m 2 včetně této parcely; Einsiedelnská kaple (není předmětem dotace v rámci projektu Historický Ostrov") na st. p. č. 52 o výměře 62m 2 včetně této parcely; Kaple Panny Marie Bolestné na st. p. č o výměře 9m 2 včetně této parcely; Kaple sv. Anny na st. p. č. 51 o výměře 225m 2 včetně této parcely; gloriet na st. p. č o výměře 34m 2 včetně této parcely; Kostel zvěstování Panny Marie na st. p. č. 50/1 o výměře 512m 2 včetně této parcely; část obytného komplexu č. p. 141 na st. p. č. 50/2 včetně části této parcely - nebytový prostor o výměře 20m 2 - sloužící jako infocentrum, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří v Klášterní ulici v Ostrově; movitého majetku (včetně majetku historického) specifikovaného v příloze č. 2 výpůjční smlouvy, vše za účelem provozování multifunkčního kulturního a společenského centra a dále k činnostem uvedeným ve zřizovací listině vypůjčitele. Usn. RM č. 569/08 13i) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na dobu neurčitou od dle návrhu, s příspěvkovou

7 organizací Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, okres Karlovy Vary na výpůjčku objektu (novostavby) Ekocentra" čp postaveného na st.p.č o výměře 488m 2 s touto parcelou; přináležející část pozemkové parcely č. 77/3 o výměře 3.661m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří v Klášterní ulici v Ostrově; movitého majetku a venkovního mobiliáře v četně oplocení, který je přesně specifikován v příloze č. 2 výpůjční smlouvy, vše za účelem provozování ekocentra MDDM Ostrov a dále k činnostem uvedeným ve zřizovací listině vypůjčitele. Usn. RM č. 570/08 j) Pronájem části p.p.č. 224/93 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13j) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/93 o výměře cca 30 m 2 k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením panu Mgr. Liboru Bílkovi za cenu 484,-Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 571/08 Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové výstavby 14. RM schvaluje manželům Ing. Janu Přádovi a Mgr. Zdence Přádové prodloužení termínu kolaudace o 1 rok, tj. do s tím, že při jeho nedodržení bude dotace vrácena v plné výši včetně sankce dle bodu IV. smlouvy reg. č ze dne , vypočtenou k původnímu termínu kolaudace. Informace starosty Usn. RM č. 572/08 Změna manažera prevence kriminality 15. RM schvaluje manažerem prevence kriminality Bc. Pavla Čekana, velitele Městské policie Ostrov Usn. RM č. 573/08 Výběr zhotovitele akce Rozšíření rozvodů TUV a cirkulace, přebudování soc. zařízení III.NP ZUŠ Masarykova a) RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Rekonstrukce sociálního zařízení III. NP, ZUŠ Masarykova 717, Ostrov", firmu: WEPOREST s.r.o., Andělská Hora 76/110, Bochov, za nabídkovou cenu , 00 Kč (včetně 19% DPH) Usn. RM č. 574/08 Převod rentgenu Karlovarské krajské nemocnici, a. s. 15b) RM schvaluje převedení rentgenu Karlovarské krajské nemocnici, a.s. - nemocnici v Sokolově. Zprávy z komisí bez usnesení Bc. Jan Bureš Milan Matějka starosta města místostarosta města

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení

Město Ostrov. Slib strážníků. 1. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 20. listopadu 2008 od 15 hod. ve velkém sálu Domu kultury v Ostrově Program: 1. Slib strážníků 2.

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 25. dubna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 246/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 7. prosince 2006 od 15 hod. na Staré radnici v Ostrově Usn. ZM č. 187/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 29. září 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 4. září 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty

18. Zápis kroniky města za r Změna pravidel pro zadávání veřejných zakázek 20. Informace starosty Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 28. července 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 1. srpna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 472/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15

4. Příspěvek města pro zdravotně postižené děti veřejnoprávní smlouvy Usn. RM č. 1453/15 Město Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 31. srpna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 258/08 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 760/07,

Více

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 3. čtvrtletí 2008 včetně RK REBA a IKON 3. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 29. října 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 780/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 30. října 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 25. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 14. listopadu 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve čtvrtek 29. září 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 8. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. dubna 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města konaného dne 17. října 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Usn. RM č. 666/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí

c) Informace o aktuálním stavu ve společnosti KABEL OSTROV, s. r. o. OMS 19. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel Čekan,

Více

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení

25. Informace starosty, dotazy členů ZM. 1.Předání ocenění Občan města - bez usnesení. 2.Slib člena zastupitelstva - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 15. června od 13:00 hod. a ve středu 22. června od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov,

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 28. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. prosince 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka,, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 3. dubna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. února 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného dne 22. března 2007 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 28/07 Kontrola plnění usnesení ZM 2. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 29.05.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 29.05.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0051/ZM5/2014 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek, Milan Matějka, Pavlína Lišková. Omluven: Město Ostrov Usnesení ze 35. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 8. prosince 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov

Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Usnesení z 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov Datum konání: 20. března 2008 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 43/08 - Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

95. VÝPIS Z USNESENÍ

95. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 95. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 07.02.2006 118/2006-95. RM V s c h v a l u j e Dohodu o ukončení nájemní smlouvy na část p. p. č. 3723/2

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. června 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683

Usnesení z jednání rady města konaného dne : Finanční pomoc města Rokycany obci postižené povodní (2013) 13683 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 11.7.2013 od 7:00:00 do 7:55:00 v budově MěÚ - Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. srpna 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne

Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských Lázních ze dne Město Mariánské Lázně Městský úřad Mariánské Lázně Ruská 155 353 30 Mariánské Lázně tel.: +420354922111 fax: +420354623186 e-mail: muml@marianskelazne.cz Usnesení z 33. zasedání rady města v Mariánských

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou.

Usn. ZM č. 118/15 ZM rozhodlo, že volba neuvolněného místostarosty se bude konat volbou samostatnou a tajnou. Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 17. června 2015 od 15:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program:

Více

Program: 1.Kontrola plnění usnesení

Program: 1.Kontrola plnění usnesení Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. června 2014 od 15:00 hod. ve společenském sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. února 2014 č. 34 u p r a v e n á v e r z e použití finančních prostředků ve výši do 5.000 Kč ze schváleného příspěvku z rozpočtu zřizovatele

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání:

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 27. jednání datum konání: PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 27. jednání datum konání: 21.10.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 21.10.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0503/RM27/2013 Nákup vánočních balíčků pro seniory v zařízeních

Více

18. Rozpočtová opatření 19. Informace starosty a) Mimořádné přidělení bytu na stůl 20. Zprávy z komisí

18. Rozpočtová opatření 19. Informace starosty a) Mimořádné přidělení bytu na stůl 20. Zprávy z komisí Město Ostrov Usnesení z 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. srpna 2016 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1).

73. SCHŮZE. Rada města schvaluje předložený program jednání doplněný o body Výpůjčka majetku záměr (4.7) a Odběr vody z vodovodního řádu (10.1). ZÁPIS USNESENÍ 23. ČERVENCE 2013 RADA MĚ STA N EJDKU Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, Omluveni: p. Drobný, p. Cingroš, Hosté: 0 73. SCHŮZE Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod.

Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. Město Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. července 2012 od 10:00 hod. na Horním hradě Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc. Pavel

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ

/5, 3657/6, 3657/8, 3659/4, 3659/10, 3659/13, 3659/ / /4, 3659/ /9, , 514, PSČ č. 977 Rada města bere na vědomí připomínky a žádost ke zveřejněnému záměru prodeje pozemků podle usnesení zastupitelstva města č. 103 ze dne 23.06.2014 a schvaluje vyrozumění dle návrhu. č. 978 Rada města

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. května 2014 od 12:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 10. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 23. listopadu 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu. Ostrava-Jih 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih které se konalo 13. 6. 2013 09:00 (usn. č. 0470/17 - usn. č. 0489/17) Mgr. Karel

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města

U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne od hod. v kanceláři starosty města U s n e s e n í z 1. řádného jednání RM, které se konalo dne 15. 1. 2014 od 15.00 hod. v kanceláři starosty města 1/2014 RM bere na vědomí zprávu o činnosti městské knihovny za rok 2013. 2/2014 RM bere

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan,Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. června 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008

U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 U s n e s e n í z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 25. června 2008 Zastupitelstvo města: 387. schvaluje program jednání 13. řádného zasedání zastupitelstva města; 388. volí

Více