Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov"

Transkript

1 Usnesení ze 16. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 527/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2007 pod č. 359/07, z roku 2008 pod č. 235/08, 261/08, 405/08, 406/08, 407/08, 408/08, 409/08, 446/08, 450/08, 476/08, 487/08, 488/08, 490/08, 493/08, 494/08, 495/08, 498/08, 499/08, 500/08 až 514/08, 520/08, 521/08, 523/08 a 525/08. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 2. - bez usnesení Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za 2. čtvrtletí bez usnesení Usn. RM č. 528/08 Plnění rozpočtu města za 1.pololetí RM bere na vědomí plnění rozpočtu města za 1. pololetí roku 2008 v předloženém znění. Celkové příjmy města za 1. pololetí 2008 činily tis. Kč a celkové výdaje města za 1. pololetí 2008 činily tis. Kč. Hospodaření města za 1. pololetí 2008 skončilo převahou příjmů nad výdaji ve výši tis. Kč. Rozpočtová opatření a přesuny v rozpisu rozpočtu Usn. RM č. 529/08 Rozpočtové opatření č. 77/ zvýšení výdajů na údržbu kanalizačních zařízení v majetku města a snížení výdajů na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II.etapa - jih 5a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 77/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na údržbu kanalizačních zařízení v majetku města a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih. Usn. RM č. 530/08 Rozpočtové opatření č. 78/ zvýšení výdajů na opravu komunikací dle dlouhodobého plánu, Ostrov - Sládkova ulice, snížení výdajů na opravy a údržbu mostů a lávek v majetku města a snížení výdajů na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih 5b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 78/2008: Zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravu komunikací dle dlouhodobého plánu, Ostrov - Sládkova ulice, snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu mostů a lávek v majetku města a snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na Regeneraci městského prostoru, Ostrov - Hlavní ul., II. etapa - jih. Usn. RM č. 531/08 Rozpočtové opatření č. 79/ zařazení příjmů z účelově vázané dotace ze státního rozpočtu poskytnutých prostřednictvím Karlovarského kraje na akci obnovy kulturní památky v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 ( ÚZ ) a zařazení výdajů spojených s obnovou kulturní památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově 5c) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 79/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z účelově vázané dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Karlovarského kraje na akci obnovy kulturních památek v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 spojené s obnovou kulturní památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na akci obnovy kulturních památek v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2008 spojené s obnovou kulturní

2 památky - restaurováním kamenosochařských prvků venkovního schodiště Paláce princů v Ostrově pod ÚZ Usn. RM č. 532/08 Rozpočtové opatření č. 80/ změna paragrafu a položky u příspěvku města do Svazku obcí EKOODPADY 5d) RM schvaluje rozpočtové opatření č.80/2008: Snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2008 o 5.000,-- Kč na příspěvek města do Svazku obcí EKOODPADY pod paragrafem 6171 a pod položkou 5229 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši 5.000,-- Kč na příspěvek města do Svazku obcí EKOODPADY pod paragrafem Ostatní nakládání s odpady a pod položkou Neinvestiční transfery dobrovolným svazkům obcí. Usn. RM č. 533/08 Rozpočtové opatření č. 82/ účelová investiční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" ( ÚZ ) 5f) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 82/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnuté účelové investiční dotace z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Změna územního plánu obce Ostrov" ( ÚZ ). Usn. RM č. 534/08 Rozpočtové opatření č. 83/ příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) v červenci g) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 83/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) pod ÚZ 9101 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na hospodaření v lesích - obnova, zajištění a výchova lesních porostů ( dotační titul B ) pod ÚZ Usn. RM č. 535/08 Rozpočtové opatření č. 84/ zařazení příjmů za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů na opravy nebytových domů 5h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 84/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy nebytových domů. Usn. RM č. 536/08 Rozpočtové opatření č. 85/ účelový příspěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" (ÚZ 99160) 5i) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 85/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého účelového příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" (ÚZ 99160). Usn. RM č. 537/08 Rozpočtové opatření č. 86/ účelový příspěvek z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" ( ÚZ ) 5j) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 86/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na základě poskytnutého účelového příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na

3 realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" ( ÚZ ). Usn. RM č. 538/08 Rozpočtové opatření č. 87/ snížení výdajů na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, přípravu rozvojových projektů a zařazení výdajů na vlastní spoluúčast do rozpočtu města na realizaci projektů Generel cyklistické dopravy města Ostrov" a Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov" 5k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 87/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na architektonické a urbanistické studie, projekty EU, studie rozvojových ploch a lokalit, vlivu na ŽP, přípravu rozvojových projektů, zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na vlastní spoluúčast na realizaci projektu Generel cyklistické dopravy města Ostrov" a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na vlastní spoluúčast na realizaci projektu Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby: Cyklistická stezka Ostrov - Jáchymov". Usn. RM č. 539/08 Rozpočtové opatření č. 88/ zvýšení příjmů za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově 5l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 88/2008: Zvýšení příjmů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč za plnění z pojistných událostí od České pojišťovny, a.s. a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově. Usn. RM č. 540/08 Rozpočtové opatření č. 89/ snížení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody a cirkulace do jednotlivých tříd, přebudování sociálních zařízení a zvýšení výdajů na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově 5m) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 89/2008: Snížení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody, cirkulace do jednotlivých tříd a přebudování sociálních zařízení a zvýšení výdajů v rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč na opravy a údržbu v Městské knihovně v Ostrově. Usn. RM č. 541/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/ snížení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody a cirkulace do jednotlivých tříd, přebudování sociálních zařízení a zařazení výdajů pro ZŠ J.V.Myslbeka 996 na modernizaci osvětlovací techniky a elektrorozvodů dle vyhl. č.410/05 Sb. 5n) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 10/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro ZŠ J. V. Myslbeka 996 na rozšíření rozvodů teplé vody, cirkulace do jednotlivých tříd a přebudování sociálních zařízení a zařazení výdajů do rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč pro ZŠ J. V. Myslbeka 996 na modernizaci osvětlovací techniky a elektrorozvodů dle vyhl. č.410/05 Sb. Usn. RM č. 542/08 Přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/ snížení výdajů pro Dům s pečovatelskou službou na opravy a údržbu a zvýšení výdajů pro Dům s pečovatelskou službou na osazení 6 ks automatických ovládačů protipožárních dveří 5o) RM schvaluje přesun v rozpisu rozpočtu č. 11/2008: Snížení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro Dům s pečovatelskou službou na opravy a údržbu a zvýšení výdajů v rozpisu rozpočtu města pro rok 2008 o ,-- Kč pro Dům s pečovatelskou službou na osazení 6 ks automatických ovládačů

4 protipožárních dveří. Usn. RM č. 543/08 Rozpočtové opatření č. 90/ účelový příspěvek ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na udržení akceschopnosti jednotky, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky SDH obce - ÚZ p) RM schvaluje rozpočtové opatření č.90/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z poskytnutého účelového příspěvku ve formě neinvestičních finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje na udržení akceschopnosti jednotky, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na ostatní osobní výdaje - dohody hasičů, na sociální pojištění z ostatních osobních výdajů - dohod hasičů, na zdravotní pojištění z ostatních osobních výdajů - dohod hasičů, na odbornou přípravu vybraných členů jednotky a na věcné vybavení jednotky pod ÚZ Usn. RM č. 544/08 Rozpočtové opatření č.91/ účelový příspěvek ve formě investičních finančních prostředků na reprodukci požární techniky jednotky SDH města z rozpočtu Karlovarského kraje 5q) RM schvaluje rozpočtové opatření č.91/2008: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč z účelového příspěvku ve formě investičních finančních prostředků na reprodukci požární techniky jednotky SDH města z rozpočtu Karlovarského kraje pod ÚZ 9147 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2008 ve výši ,-- Kč na reprodukci požární techniky jednotky SDH města pod ÚZ Prominutí poplatku z prodlení 6. - bez usnesení Usn. RM č. 545/08 Návrh plastiky do parku Oty Hofmana 7. RM schvaluje předložený návrh plastiky do parku Oty Hofmana. Usn. RM č. 546/08 Ostrov, úprava střechy ZŠ Masarykova - pavilon J (Stravovací pavilon a spojovací krček) - vícepráce - změna podložky pod krytinu 8. RM souhlasí s provedením víceprací na stavbě Ostrov, úprava střechy ZŠ Masarykova - pavilon J (Stravovací pavilon a spojovací krček). Vícepráce zahrnují změnu podložky pod krytinu. Celková cena víceprací činí ,- Kč včetně DPH. Cena stavby po navýšení bude ,- Kč vč. 19% DPH. Usn. RM č. 547/08 Zpráva o čistotě a pořádku ve městě za 2. čtvrtletí RM bere na vědomí předloženou písemnou zprávu o čistotě a pořádku ve městě za II. čtvrtletí Usn. RM č. 548/08 Stanovení výše nájemného za byty v majetku města od r RM stanovuje s odvoláním na sdělení č. 214/2008 Sb., MMR ze dne 11. června 2008, s účinností od základní nájemné u bytů s regulovaným nájemným v majetku města Ostrov takto: u bytů s nesníženou kvalitou (dříve I. kategorie), ze současných 23,99 Kč Kč/m2 na 30,16 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve II. kategorie), ze současných 19,75 Kč Kč/m2 na 25,97 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve III. kategorie), ze současných 17,40 Kč Kč/m2 na 24,38 Kč/m2 u bytů se sníženou kvalitou (dříve IV. kategorie), ze současných 14,66 Kč Kč/m2 na 22,37 Kč/m2 U bytů v domě zvláštního určení (pensionu pro důchodce) č. p. 1365, 1366 a 1367 RM stanovuje na 30,16 Kč/m2. Usn. RM č. 549/08 Nabídka firmy Centropol spol. s r. o. na dodávku el. energie 11. RM nesouhlasí se změnou dodavatele elektrické energie pro město Ostrov. Prodeje

5 Usn. RM č. 550/08 a) Nákup části p. p. č. 896/3 v k.ú. Ostrov nad Ohří 12a) RM doporučuje ZM schválit nákup části p. p. č. 896/3 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 1129 m 2 za cenu ze znaleckého posudku. Město Ostrov uhradí náklady spojené s přeložkou oplocení dotčené části p. p. č. 896/3 a náklady spojené s prodejem. Daň z převodu nemovitostí uhradí strana prodávající - Ferona, a.s. Usn. RM č. 551/08 b) Prodej domovních výměníkových stanic v č.p v Ostrově 12b) RM doporučuje ZM prodej domovních předávacích stanic v č.p v Ostrově společnosti Ostrovská teplárenská, a.s. za cenu ze znaleckého posudku ve výši Kč. Usn. RM č. 552/08 c) Výběr investora pro výstavbu v území regulačního plánu Jáchymovská ul. - vlečka 12c) RM schvaluje na základě zveřejněného záměru a podmínek ze dne firmu OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady jako jediného zájemce, investorem výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově. Usn. RM č. 553/08 12c) RM schvaluje pronájem celých nebo částí pozemků vymezených dle zveřejněného záměru s podmínkami ze dne firmě OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady, pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově. Nájemné bude činit 3 Kč/m 2 pozemku. Usn. RM č. 554/08 12c) RM ukládá OMM ukončit nájemní smlouvy č , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , uzavřené k pozemkům dotčeným v řešeném území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka. Usn. RM č. 555/08 12c) RM doporučuje ZM schválit prodej celých nebo částí pozemků vymezených ve zveřejněném záměru s podmínkami ze dne firmě OXES, s.r.o., se sídlem Španělská 742/6, Praha 2 Vinohrady, pro realizaci záměru výstavby objektů vymezených v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v Ostrově za cenu 120 Kč/m 2 Usn. RM č. 556/08 12c) RM doporučuje ZM schválit bezúplatný převod zkolaudovaných stavebních objektů komunikací, parkoviště, veřejného osvětlení, zeleně, rozvody kabelové televize, dětského hříště zrealizovaných v rámci celkové zástavby území Regulačního plánu Jáchymovská ulice - vlečka v rozsahu zveřejněného záměru a podmínek z vlastnictví firmy OXES, s.r.o. do vlastnictví Města Ostrov. Pronájem Usn. RM č. 557/08 a) Pronájem části p.p.č. 157 v k.ú. Hluboký 13a) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 157 o výměře cca 340 m 2 v k.ú. Hluboký za účelem zahrádkářského využití paní Evě Jíchové za cenu 2,37 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 558/08 b) Pronájem části p.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13b) RM schvaluje pronájem části p.p.č o výměře cca 45 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem venkovní posezení panu Františku Hoisovi za cenu 3,56 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 559/08 c) Pronájem p.p.č. 68/2 a p.p.č. 68/3 v k.ú. Květnová 13c) RM schvaluje pronájem p.p.č. 68/2 a p.p.č.68/3 celkem o výměře 318 m 2 v k.ú. Květnová za účelem rozšíření zahrady a zajištění přístupu k vlastnímu pozemku paní Zdence Petrovcové za cenu 2,37 Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 560/08 d) Pronájem p.p.č. 253/6 a 253/7 k.ú. Hluboký

6 13d) RM schvaluje pronájem p.p.č. 253/6 o výměře m 2 a p.p.č. 253/7 o výměře m 2, vše v k.ú. Hluboký k provozování zemědělské výroby společnosti Odeřský statek, a.s. za cenu 0,0392 Kč/m 2 /rok a ukládá odboru majetku města uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 561/08 e) Prodloužení doby pronájmu st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13e) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 66 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří panu Jiřímu Kolářovi na dobu určitou a to od do za nájemné ve výši 150,- Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít příslušnou nájemní smlouvu. Usn. RM č. 562/08 f) Pronájem st.p.č v k.ú. Ostrov nad Ohří 13f) RM schvaluje pronájem st.p.č o výměře 21 m 2 k.ú. Ostrov nad Ohří panu Jiřímu Vydrovi za cenu 7,-Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 563/08 g) Pronájem a následný prodej části p.p.č. 224/340 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13g) RM doporučuje ZM schválit prodej části p.p.č. 224/340 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří za cenu 350,- Kč/m 2 plus náklady spojené s prodejem za podmínek stanovených ORÚP, pro přístavbu objektu specifikovaného v upraveném návrhu Ing. arch. Petra Mráze ze dne panu Lotharovi Hemzáčkovi. Prodej realizovat až v okamžiku zapsatelnosti stavby do katastru nemovitostí. Usn. RM č. 564/08 13g) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/340 o výměře cca 50 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří pro účely přístavby objektu, za nájemné ve výši 35,- Kč/m 2 /rok panu Lotharovi Hemzáčkovi a to pouze v případě, bude-li schválen Zastupitelstvem města prodej této části pozemku, nejdéle však na dobu do Usn. RM č. 565/08 h) Pronájem a následný prodej části p.p.č. 224/9 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13h) RM doporučuje ZM schválit prodej části p. p. č. 224/9 v k. ú. Ostrov nad Ohří o výměře cca 50 m 2, za účelem výstavby zděného objektu prodejny novin, tabákových výrobků a sběrny sportky, panu Tomáši Pilnému, za cenu 255,- Kč/m 2 plus náklady spojené s prodejem. Prodej realizovat až v okamžiku zapsatelnosti stavby do katastru nemovitostí. Usn. RM č. 566/08 13h) RM schvaluje pronájem p. p. č. 224/340 o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Ostrov nad Ohří pro účely výstavby zděného objektu prodejny novin, tabákových výrobků a sběrny sportky, za nájemné ve výši 25,50 Kč/m 2 /rok, panu Tomáši Pilnému a to pouze v případě, bude-li schválen Zastupitelstvem města prodej předmětné části pozemku, nedéle však na dobu do Usn. RM č. 567/08 i) Výpůjční smlouvy - Historický Ostrov 13i) RM bere na vědomí dosavadní způsob spravování majetku Města Ostrov v rámci projektu Obnova a podpora návštěvnosti regionálně významného rozsáhlého komplexu barokních památek (areálu kláštera a zámeckého parku) v historické části Města Ostrov - Historický Ostrov". Usn. RM č. 568/08 13i) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na dobu neurčitou od dle návrhu, s příspěvkovou organizací Dům kultury Ostrov na výpůjčku souboru historických staveb či budov a nebytový prostor: Kostel sv. Floriána na st. p. č. 53 o výměře 124m 2 včetně této parcely; Einsiedelnská kaple (není předmětem dotace v rámci projektu Historický Ostrov") na st. p. č. 52 o výměře 62m 2 včetně této parcely; Kaple Panny Marie Bolestné na st. p. č o výměře 9m 2 včetně této parcely; Kaple sv. Anny na st. p. č. 51 o výměře 225m 2 včetně této parcely; gloriet na st. p. č o výměře 34m 2 včetně této parcely; Kostel zvěstování Panny Marie na st. p. č. 50/1 o výměře 512m 2 včetně této parcely; část obytného komplexu č. p. 141 na st. p. č. 50/2 včetně části této parcely - nebytový prostor o výměře 20m 2 - sloužící jako infocentrum, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří v Klášterní ulici v Ostrově; movitého majetku (včetně majetku historického) specifikovaného v příloze č. 2 výpůjční smlouvy, vše za účelem provozování multifunkčního kulturního a společenského centra a dále k činnostem uvedeným ve zřizovací listině vypůjčitele. Usn. RM č. 569/08 13i) RM schvaluje uzavření výpůjční smlouvy na dobu neurčitou od dle návrhu, s příspěvkovou

7 organizací Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, okres Karlovy Vary na výpůjčku objektu (novostavby) Ekocentra" čp postaveného na st.p.č o výměře 488m 2 s touto parcelou; přináležející část pozemkové parcely č. 77/3 o výměře 3.661m 2, vše v k.ú. Ostrov nad Ohří v Klášterní ulici v Ostrově; movitého majetku a venkovního mobiliáře v četně oplocení, který je přesně specifikován v příloze č. 2 výpůjční smlouvy, vše za účelem provozování ekocentra MDDM Ostrov a dále k činnostem uvedeným ve zřizovací listině vypůjčitele. Usn. RM č. 570/08 j) Pronájem části p.p.č. 224/93 v k.ú. Ostrov nad Ohří 13j) RM schvaluje pronájem části p.p.č. 224/93 o výměře cca 30 m 2 k.ú. Ostrov nad Ohří za účelem umístění mobilního stánku s občerstvením panu Mgr. Liboru Bílkovi za cenu 484,-Kč/m 2 /rok a ukládá OMM uzavřít nájemní smlouvu. Usn. RM č. 571/08 Žádost o prodloužení termínu kolaudace při použití dotace města na podporu bytové výstavby 14. RM schvaluje manželům Ing. Janu Přádovi a Mgr. Zdence Přádové prodloužení termínu kolaudace o 1 rok, tj. do s tím, že při jeho nedodržení bude dotace vrácena v plné výši včetně sankce dle bodu IV. smlouvy reg. č ze dne , vypočtenou k původnímu termínu kolaudace. Informace starosty Usn. RM č. 572/08 Změna manažera prevence kriminality 15. RM schvaluje manažerem prevence kriminality Bc. Pavla Čekana, velitele Městské policie Ostrov Usn. RM č. 573/08 Výběr zhotovitele akce Rozšíření rozvodů TUV a cirkulace, přebudování soc. zařízení III.NP ZUŠ Masarykova a) RM vyhlašuje vítězem veřejné zakázky na zhotovitele stavby Rekonstrukce sociálního zařízení III. NP, ZUŠ Masarykova 717, Ostrov", firmu: WEPOREST s.r.o., Andělská Hora 76/110, Bochov, za nabídkovou cenu , 00 Kč (včetně 19% DPH) Usn. RM č. 574/08 Převod rentgenu Karlovarské krajské nemocnici, a. s. 15b) RM schvaluje převedení rentgenu Karlovarské krajské nemocnici, a.s. - nemocnici v Sokolově. Zprávy z komisí bez usnesení Bc. Jan Bureš Milan Matějka starosta města místostarosta města

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 18. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 2. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 617/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrov Vydáno dne 17. 12. 2007 (350 přečtení) Usn. RM č. 833/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 24. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 20. června 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 385/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrov Datum a místo konání: 3. června 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 377/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 2. prosince 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. dubna 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009

KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 KATALOG PRODEJŮ schváleno RM č. 434/09 dne 9.6.2009 List.č.1 Část p.p.č. 50/2 o výměře 790 m 2 v k.ú. Květnová prodej pozemků ve vlastnictví Města Ostrov bude probíhat na základě výběrového řízení pozemky

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 13. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. června 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth

Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 02 rady města konané 16.01.2013 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Bc. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth Město Králíky

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 12. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Ţelezný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 24. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 15. listopadu 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE:

MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: MAJETKOPRÁVNÍ ÚKONY RADA MĚSTA STŘÍBRA SCHVALUJE: I. ZÁMĚR PŘEVODU PACHTOVNÍ SMLOUVY: záměr převodu pachtu poz.p.č.474/5 o výměře 26 m 2 lesní pozemek kat.území Stříbro zastavěn rekreační chatou s EČ 75

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 31. jednání datum konání: 10.11.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 31. jednání datum konání: 10.11.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 10.11.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0540/RM31/2014 Výlep plakátů - Advent a Vánoce v Českém Krumlově,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015

z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 z 10. schůze Rady města Rumburk, konané dne 26. února 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 138/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila upravený program 10. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních Zápis z 65. schůze Rady města Šluknov konané dne 17. prosince 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 85. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 27.08.2014 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytu č. 1 v bytovém domě č. p. 2050, Luční čtvrť

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 9.6.2015 Číslo jednání: JedNR3-14/2015 Datum jednání: 09.06.2015 Program jednání (USN-R3-370/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program jednání (433/NR3/2015) 4. Návrh: Zprávy z jednání komisí

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013

83. SCHŮZE. A. Odměny ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem Nejdek za 2. pololetí roku 2013 ZÁPIS USNESENÍ 3. PROSINCE 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 83. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 5. jednání datum konání: 16.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 5. jednání datum konání: 16.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0061/RM5/2015 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více