Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové."

Transkript

1 Město Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 17. března 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Palivec Omluven: Mgr. Libor Bílek Tajemnice: Ing. Jana Punčochářová Zapsala: Šárka Kvasničková Program: 1. Kontrola plnění usnesení RM 2. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM 3. Mimořádná přidělení bytů - OSVZ 4. Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů - OSVZ 5. Informace Školské radě při Základní škole J.V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova OKSVS 6. Žádost o granty z rozpočtu města (do ZM) - OKSVS 7. Občan města roku OKSVS 8. Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s podáním žádosti o dotaci - OKSVS 9. Pravidla pro povolování vyhrazených parkovacích míst OSMM 10. Návrh na oslovení zájemců VŘ na výměnu oken ZŠ Májová OSMM 11. Návrh na oslovení zájemců VŘ na zateplení jih ZŠ Masarykova - OI 12. Výsledek hospodaření města za rok 2008 a použití prostředků fondů města (do ZM) - OF 13. Rozpočtová opatření (do ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu - OF 14. Prominutí poplatku z prodlení - OF 15. Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2008 (do ZM) - MP 16. Pronájmy - OMM 16a) Pronájem NP na čp. 698, ul. Masarykova, Ostrov 16b) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě reg.č s Ostrovskou teplárenskou, a.s. 16c) Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě reg.č s Kabel Ostrov s.r.o. 16d) Provozování lunaparku na p.p.č. 500/16, st.p.č. 779 a části p.p.č. 224/11 ve dnech Prodeje - OMM 17a) Směna částí p.p.č. 630 oddělených jako p.p.č. 630/5 a 630/6 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova za p.p.č. 2895/5 v k.ú. Ostrov nad Ohří 17b) Bezúplatný převod části p.p.č. 236, části p.p.č. 234/6 v k.ú. Hluboký a části p.p.č. 15/1 v k.ú. Kfely u Ostrova z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov. 18. Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů - OMM 19. Studie zástavby proluk pro občanskou vybavenost Ostrov - ORÚP 20. Strategický plán rozvoje města Ostrova plnění a aktualizace - ORÚP 21. Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu - ORÚP 22. Jmenování komise státní památkové péče v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ORÚP 23. Program 3. řádného zasedání ZM dne TAJ 24. Výroční zpráva Města Ostrov (MěÚ Ostrov) za rok TAJ 25. Informace starosty 26. Zprávy z komisí 1

2 Účast: Všichni vedoucí k bodům 1 a 2 Vedoucí OSVZ k bodům 3 a 4 Vedoucí OKSVS k bodům 5 až 8 Vedoucí OSMM k bodům 9 a 10 Vedoucí OI k bodu 11 Vedoucí OF k bodům 12 až 14 Vedoucí MP k bodu 15 Vedoucí OMM k bodům 16 až 18 Vedoucí ORÚP k bodům 19 až 22 Tajemnice k bodům 23 až 25 Usn. RM č. 165/09 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM, vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2006 pod č. 619/06, z roku 2008 pod č. 309/08, 920/08 a z roku 2009 pod.č. 17/09, 18/09, 58/09, 63/09, 64/09, 69/09, 82/09, 98/09, 100/09 až 102/09, 108/09, 121/09, 141/09, 142/09, 145/09, 147/09 až 155/09, 157/09, 158/09, 163/ bez usnesení. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM Usn. RM č. 166/09 Mimořádná přidělení bytů 3. RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu sl. Vladimíře Misalové, pí Daně Jurčové. Usn. RM č. 167/09 3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 39 v původní čp na Jáchymovské ul. v Ostrově panu Zdeňku Mocovi. Usn. RM č. 168/09 3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 1+0 č. 16B v přístavbě čp na Jáchymovské ul. v Ostrově. sl. Markétě Srpové. Usn. RM č. 169/09 3. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 13 o velikosti 2+kk Gymnáziu Ostrov pro pí Janu Kitzbergerovou na dobu od do Usn. RM č. 170/09 3. RM souhlasí s prodloužením ubytování na ubytovně čp. 612, ubytovací jednotka č. 18 o velikosti 3+kk Andree Vránové na dobu od do Usn. RM č. 171/09 3. RM souhlasí s mimořádným přidělením bytu o velikosti 3+1 č. 2 na čp. 320 ul. Nádražní v Ostrově manželům Ivaně a Karlu Džupínovým na dobu 3 měsíců s možností prodloužení. 4. bez usnesení. Směny, převody, přidělení a podnájmy bytů Usn. RM č. 172/09 Informace Školské radě při Základní škole J.V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova 996 OKSVS 5. RM bere na vědomí informaci Školské radě při Základní škole J. V. Myslbeka a Mateřské škole Ostrov, Myslbekova

3 Usn. RM č. 173/09 Žádosti o granty z rozpočtu města 6. RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům: Sport s mládeží do 18-ti let TJ MDDM Ostrov 8.000,-- Kč FK Ostrov Cykloteam Ostrov Klub železničních modelářů Ostrov 5.000,-- Kč Modelářský klub r.č. 02 Ostrov 5.000,-- Kč HbC Atlantis 5.000,-- Kč Štěpán Novotný ,--Kč Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a sportovní organizace s členy nad 18 let DENDIS MUSIC 5.000,-- Kč Galerie umění Karlovy Vary pobočka Letohrádek Ostrov ,-- Kč Gymnázium Ostrov ,-- Kč Orbis Pictus ,-- Kč Římskokatolická farnost v Ostrově ,-- Kč Tábornický klub Tuláci Ostrov ,-- Kč Karolína Kunzová ,-- Kč RIBI z Atlantisu ,-- Kč Sbor dobrovolných hasičů Ostrov Občanské sdružení Ostrovský Macík ,-- Kč CASTILA o.s./eva Šimková Základní kynologická organizace Veseřice Pavel Palacký Horní hrad Hauenštejn ,-- Kč Spolek přátel města Ostrov ,-- Kč Spolek přátel města Ostrov ,-- Kč Občanské sdružení Ostrůvek Svaz tělesně postižených v ČR ZO Ostrov Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR ZO Ostrov Oblastní charita Ostrov Jan Teplý Luďka Vimrová 5.000,-- Kč ,-- Kč Usn. RM č. 174/09 6. RM doporučuje ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků těmto žadatelům: Sport s mládeží do 18-ti let TJ Ostrov ,-- Kč TJ MDDM Ostrov ,-- Kč FK Ostrov 2 Sportovní klub Borek Ostrov ,-- Kč Sportovní krasobruslařský klub Karlovy Vary, o. s ,-- Kč Organizace působící v oblasti kultury, zdravotnictví a sociálních služeb a sportovní organizace s členy nad 18 let Benjamin, občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov Oblastní pobočka SONS ČR Územní organizace svazu diabetiků Ostrov Občanské sdružení zájmová skupina důchodců Ostrov Tělovýchovná jednota HC Mattoni ,-- Kč ,-- Kč 3

4 Usn. RM č. 175/09 Občan města roku RM doporučuje ZM udělit ocenění Občan města roku 2008 panu Vojtěchu Písačkovi a Mgr. Jiřímu Navarovi. Usn. RM č. 176/09 Žádost Domu kultury Ostrov o souhlas s podáním žádosti o dotaci 8. RM souhlasí s podáním žádosti Domu kultury Ostrov o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na projekt podpory návštěvnosti města Ostrov Usn. RM č. 177/09 8. RM souhlasí s podáním žádosti Domu kultury Ostrov o dotaci z Českoněmeckého fondu budoucnosti na rozšíření projektu Mediální gramotnost dětí a mládeže o německého partnera dětské Rádio JO. 9. bez usnesení Pravidla pro povolování vyhrazených parkovacích míst Usn. RM č. 178/09 Návrh na oslovení zájemců VŘ na výměnu oken ZŠ Májová 10. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby: Výměna oken, ZŠ Májová 996, Ostrov formu zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu. Kritériem pro zadání této veřejné zakázky bude nejnižší nabídková cena. Usn. RM č. 179/ RM souhlasí s učiněním písemné výzvy k podání nabídky o veřejnou zakázku navrženým zájemcům. Usn. RM č. 180/ RM schvaluje složení hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek na dodavatele stavby: Výměna oken, ZŠ Májová 996, Ostrov, dle předloženého návrhu. Kritéria pro kvalifikaci dodavatelů provede hodnotící komise. Usn. RM č. 181/09 Návrh na oslovení zájemců VŘ na zateplení jih ZŠ Masarykova 11. RM schvaluje pro veřejnou zakázku na provedení stavby ZŠ Masarykova - zateplení a výměna oken - jih formu zadání veřejná zakázka malého rozsahu a schvaluje výběr oslovených zájemců. Kritériem pro hodnocení nabídek bude nejnižší nabídková cena. Usn. RM č. 182/ RM schvaluje složení hodnotící komise dle předloženého návrhu a stanovuje, že posouzení kvalifikace dodavatelů provede hodnotící komise. Usn. RM č. 183/09 Výsledek hospodaření města za rok 2008 a použití prostředků fondů města (do ZM) 12. RM doporučuje ZM schválit převedení přebytku hospodaření ve výši tis. Kč za rok 2008 v tomto členění: do Fondu rozvoje bydlení města převést tis. Kč, do Fondu rozvoje bydlení města (ÚZ 92242) převést tis. Kč, do Fondu budoucnosti převést tis. Kč, do Fondu rezerv a rozvoje města převést tis. Kč a do Sociálního fondu MěÚ převést 98 tis. Kč. 4

5 Usn. RM č. 184/ RM doporučuje ZM schválit použití finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje města v celkové výši tis. Kč takto: - účelově vázat na opravy bytových domů ve městě tis. Kč pod účelovým znakem ÚZ 5, - zbývajících tis. Kč ponechat na pokrytí převodů z roku 2008, nezbytných a nepředvídaných běžných výdajů města v roce 2009 a na kapitálové výdaje města v letech 2009 a Usn. RM č. 185/09 Rozpočtová opatření (ZM) a přesuny v rozpisu rozpočtu Rozpočtové opatření č. 29/2009 OKSVS zařazení výdajů na poskytnutí finančního příspěvku na zajištění konzultační činnosti občanskému sdružení NIPI ČR (Národní institut pro integraci) 13a) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 29/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o 9.000,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši 9.000,00 Kč na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na zajištění konzultační činnosti občanskému sdružení Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky. Usn. RM č. 186/09 Rozpočtové opatření č. 30/2009 OSMM - zařazení výdajů na výstavbu veřejného osvětlení komunikace u Lidlu 13b) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 30/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč na výstavbu veřejného osvětlení komunikace vedoucí mezi stávající světelnou křižovatkou Hlavní ul. a Jáchymovská směrem na výjezd z města až po kruhový objezd u nákupního centra Lidl. Usn. RM č. 187/09 Rozpočtové opatření č. 31/2009 OKSVS - zvýšení výdajů příspěvek na provoz pro knihovnu realizace projektu SPRMO č Počítačové hodiny pro starší a pokročilé 13c) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 31/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč na finanční příspěvek na provoz pro Městskou knihovnu Ostrov. Usn. RM č. 188/09 Rozpočtové opatření č. 32/2009 MŠ Krušnohorská zvýšení výnosů úroky z banky a zvýšení nákladů vodné a stočné o 5 tis. Kč 13d) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 32/2009: Zvyšují se výnosy v rozpočtu Mateřské školy Krušnohorská 766 v Ostrově pro rok 2009 o Kč z bankovních úroků a zvyšují se náklady v rozpočtu Mateřské školy Krušnohorská 766 v Ostrově pro rok 2009 o 5.000,00 Kč na vodné a stočné. Usn. RM č. 189/09 Rozpočtové opatření 33/ Program finanční podpory na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok e) RM doporučuje ZM schválit Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok 2009 v předloženém znění. 5

6 Usn. RM č. 190/09 13e) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2009 : Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč převodem z Fondu rozvoje bydlení (prostředky od SFRB ČR) do rozpočtu města pro rok 2009 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na poskytnutí nízkoúročených účelových půjček vlastníkům bytových jednotek v rámci Programu finanční podpory na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok Usn. RM č. 191/09 Rozpočtové opatření č. 34/2009 OF - zařazení výdajů na nákup známek pro psy 13f) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 34/2009: Zvyšují se příjmy z úroků z účtů a vkladů města v rozpočtu města pro rok 2009 o ,-- Kč, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na nákup známek pro psy včetně poštovného. Usn. RM č. 192/09 Rozpočtové opatření č. 35/2009 OKSVS - zařazení výdajů na příspěvek pro Konfederaci politických vězňů ČR 13g) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 35/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje, zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč na příspěvek Konfederaci politických vězňů ČR na úpravu objektu národní kulturní památku Rudou věž smrti v Ostrově a jeho přilehlého okolí. Usn. RM č. 193/09 Rozpočtové opatření č. 36/2009 OKSVS zařazení neinvestičního příspěvku pro Nemos Plus s.r.o. na nákup nemocničních lůžek 13h) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 36/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč na příspěvek pro Nemos Plus s.r.o. Ostrov na nákup 40 nemocničních lůžek. Usn. RM č. 194/09 Rozpočtové opatření č. 37/2009 OSVZ vrácení nevyčerpaných státních dotací na dávky sociální péče za rok 2008 do státního rozpočtu ÚZ a ÚZ i) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 37/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč, které budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky pro těžce zdravotně postižené v roce 2008 vráceny do státního rozpočtu v roce 2009 a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč, které budou jako nevyčerpaná část účelové státní dotace na příspěvek na péči v roce 2008 vráceny do státního rozpočtu v roce Usn. RM č. 195/09 Rozpočtové opatření č. 38/2009 OKSVS navýšení výdajů na úhradu el. energie ve školních jídelnách 13j) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 38/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zvyšují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2009 o ,00 Kč na úhradu elektrické energie ve školních jídelnách ZŠ na období do září

7 Usn. RM č. 196/09 Rozpočtové opatření č. 39/2009 OKSVS vrácení nevyčerpaného finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje roku 2008 pro JSDH 13k) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 39/2009: Zvyšují se příjmy v rozpočtu města pro rok 2009 o 6.492,82 Kč převodem z Fondu rezerv a rozvoje a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši 6.492,82 Kč, které budou jako nevyčerpaný finanční příspěvek pro jednotku sboru dobrovolných hasičů z roku 2008 vráceny do rozpočtu Karlovarského kraje v roce Usn. RM č. 197/09 Rozpočtové opatření č. 40/2009 OKSVS vrácení nevyčerpaného finančního příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje roku 2008 pro 3. ZŠ Ostrov 13l) RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 40/2009: Zařazují se příjmy do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši 851,00 Kč, které zaslala 3. ZŠ Májová Ostrov, jako nevyčerpaný účelový finanční příspěvek z roku 2008 na nákup sběrných nádob pro podporu třídění odpadů a zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši 851,00 Kč, které budou jako nevyčerpaný účelový finanční příspěvek z roku 2008 vráceny do rozpočtu Karlovarského kraje v roce Usn. RM č. 198/09 Rozpočtové opatření č. 41/2009 OKSVS - dotace z Karlovarského kraje pro ZUŠ Ostrov Ostrovské soukání. 13m) RM schvaluje rozpočtové opatření č. 41/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč jako neinvestiční finanční příspěvek z Karlovarského kraje pro Základní uměleckou školu Ostrov na projekt Ostrovské soukání pod ÚZ a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,00 Kč pro Základní uměleckou školu Ostrov jako neinvestiční příspěvek na projekt Ostrovské soukání pod ÚZ Usn. RM č. 199/09 Prominutí poplatku z prodlení 14. RM neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve výši ,-- Kč manželům Čermákovým, bytem Ostrov, Odborů 620/25 a schvaluje splácení dluhu v měsíčních splátkách ve výši 1.000,- Kč od března Usn. RM č. 200/09 Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok 2008 (do ZM) 15. RM doporučuje ZM schválit zprávu o činnosti Městské policie Ostrov za rok a) bez usnesení Pronájmy Pronájem NP na čp. 698, ul. Masarykova, Ostrov Usn. RM č. 201/09 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě reg.č s Ostrovskou teplárenskou, a.s. 16b) RM schvaluje dodatek č. 3 k nájemní smlouvě reg.č s Ostrovskou teplárenskou, a.s., IČ: , kterým dojde ke zvýšení nájemného o DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. Usn. RM č. 202/09 Dodatek č. 15 k nájemní smlouvě reg.č s Kabel Ostrov s.r.o. 16c) RM schvaluje dodatek č. 15 k nájemní smlouvě reg.č se společností Kabel Ostrov, s.r.o., IČ: , kterým dojde ke zvýšení nájemného o DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku města uzavřít dodatek k nájemní smlouvě. 7

8 Usn. RM č. 203/09 Provozování lunaparku na p.p.č. 500/16, st.p.č. 779 a části p.p.č. 224/11 ve dnech d) RM povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství pro dočasné umístění provozování lunaparku a jejich souvisejících atrakcí či provozovny na p.p.č. 500/16, st.p.č. 779 a na části p.p.č. 224/111 vše v k.ú. Ostrov nad Ohří v termínu od do p. Jindřichu Schmiedovi, IČ: , Bor 65, Karlovy Vary za 500 Kč/den bez hudební produkce a za dalších podmínek uvedených v zápise. Prodeje OMM Usn. RM č. 204/09 Směna částí p.p.č. 630 oddělených jako p.p.č. 630/5 a 630/6 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova za p.p.č. 2895/5 v k.ú. Ostrov nad Ohří 17a) RM doporučuje ZM schválit směnu části p.p.č. 630 oddělené jako p.p.č. 630/5 o výměře 61 m 2 a části oddělené jako 630/6 o výměře 6 m 2 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova, ve vlastnictví České republiky, ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, za p.p.č. 2895/5 o výměře 85 m 2 v k.ú. Ostrov nad Ohří, ve vlastnictví Města Ostrov, bez vzájemného vyrovnání. Ostatní náklady spojené se směnou uhradí Město Ostrov. Usn. RM č. 205/09 Bezúplatný převod části p.p.č. 236, části p.p.č. 234/6 v k.ú. Hluboký a části p.p.č. 15/1 v k.ú. Kfely u Ostrova z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov 17b) RM doporučuje ZM chválit bezúplatný převod části p.p.č. 236 o výměře cca 700 m 2, části p.p.č. 234/6 o výměře cca 230 m 2 v k.ú. Hluboký a části p.p.č. 15/1 o výměře cca 150 m 2 v k.ú. Kfely u Ostrova, dle zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov. Usn. RM č. 206/09 Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů 18. RM doporučuje ZM schválit Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok 2009 v předloženém znění. Usn. RM č. 207/ RM doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření č. 33/2009: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč převodem z Fondu rozvoje bydlení (prostředky od SFRB ČR) do rozpočtu města pro rok 2009 a zařazení výdajů do rozpočtu města pro rok 2009 ve výši ,-- Kč na poskytnutí nízkoúročených účelových půjček vlastníkům bytových jednotek v rámci Programu finanční podpory na opravy a modernizaci bytových domů ve správním území města Ostrov pro rok Usn. RM č. 208/09 Studie zástavby proluk pro občanskou vybavenost Ostrov 19. RM bere na vědomí zpracovanou Studii zástavby proluk pro občanskou vybavenost Ostrov. Usn. RM č. 209/ RM ukládá odboru RÚP předložit návrh na pořízení změn Územního plánu města Ostrov do RM a následně do ZM u lokality ozn. č. 4. Usn. RM č. 210/09 Strategický plán rozvoje města Ostrova plnění a aktualizace 20. RM doporučuje ZM schválit vyhodnocení plnění projektů Strategického plánu rozvoje města Ostrova k dle předloženého návrhu a doporučuje souhlasit s předloženou aktualizací Strategického plánu rozvoje města Ostrova dle předloženého návrhu pro roky 2009 a následující. 8

9 Usn. RM č. 211/09 Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu 21. RM doporučuje ZM schválit typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo - Ostrov ve smyslu předloženého návrhu. Usn. RM č. 212/ RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 2 - Zavádění ICT v územní veřejné správě, Oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě, v rámci Výzvy 02 E-Government v obcích - CzechPOINT - kontaktní místa, na typový projekt na zřízení kontaktního místa CzechPOINT ve městě Ostrov, jehož celková předpokládaná výše způsobilých výdajů nepřesáhne ,- Kč. Usn. RM č. 213/ RM doporučuje ZM schválit zajištění financování typového projektu na zřízení kontaktního místa CzechPOINT ve městě Ostrov ze strany města Ostrov a to spolufinancování tohoto projektu ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů projektu, což činí ,- Kč. Usn. RM č. 214/ RM doporučuje ZM schválit Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace na typový projekt - CzechPOINT - Kontaktní místo ve městě Ostrov. Usn. RM č. 215/ RM ukládá odboru kanceláře starosty a vnitřní správy zajistit finanční prostředky v rozpočtu města Ostrov na realizaci typového projektu na zřízení kontaktního místa CzechPOINT ve městě Ostrov. Usn. RM č. 216/ RM doporučuje ZM schválit Smlouvu o spolupráci o poskytování služeb egon centra města Ostrov mezi městem Ostrov a obcemi ve správním území města Ostrov jako obce s rozšířenou působností, ve smyslu předloženého návrhu. Usn. RM č. 217/09 Jmenování komise státní památkové péče v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 22. RM schvaluje složení komise státní památkové péče v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností dle předloženého návrhu. Usn. RM č. 218/09 Program 3. řádného zasenámí ZM dne RM schvaluje program 3. řádného zasedání ZM konaného dne Program: 1. Kontrola plnění usnesení ZM 2. Výsledek hospodaření města za rok 2008 a použití prostředků fondů města 3. Rozpočtová opatření 4. Žádost Konfederace politických vězňů ČR o příspěvek 5. Prodeje nemovitostí 5a) Výkup garáží pro stavbu komunikace Ostrov, napojení Lidické ulice 5b) Výkup garáží v území Regulačního plánu Jáchymovská ulice vlečka 5c) Směna částí p.p.č. 630 oddělených jako p.p.č. 630/5 a 630/6 v k.ú. Horní Žďár u Ostrova za p.p.č. 2895/5 v k.ú. Ostrov nad Ohří 5d) Bezúplatný převod části p.p.č. 236, části p.p.č. 234/6 v k.ú. Hluboký a části p.p.č. 15/1 v k.ú. Kfely u Ostrova z majetku České republiky ve správě Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Města Ostrov. 9

10 6. Program finanční podpory města na opravy a modernizaci bytových domů. 7. Strategický plán rozvoje města Ostrova plnění a aktualizace 8. Typový projekt CzechPOINT Kontaktní místo schválení podání žádosti o dotaci z Integrovaného operačního plánu 9. Žádosti o granty z rozpočtu města 10. Občan města roku Výroční zpráva Města Ostrov (MěÚ Ostrov) za rok Zpráva o činnosti Městské policie Ostrov za rok Petice proti Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009, o pravidlech pohybu a chovů psů ve městě Ostrov 14. Informace starosty, dotazy členů ZM a změny v rozpisu rozpočtu 24. bez usnesení. Výroční zpráva Města Ostrov (MěÚ Ostrov) za rok 2008 Informace starosty Usn. RM č. 219/09 Veřejná zakázka na technický dozor objednatele stavby Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas Ostrov. Registrační číslo projektu CZ.1.09/1.2.00/ , Kód CPV: a) RM vyhlašuje jako nejvhodnější nabídku na technický dozor objednatele stavby Projekt Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas Ostrov TDO, reg.č. CZ.1.09/1.2.00/ , Kód CPV: , firmu ONKO spol. s r.o., Ing. Jan Ondrášek, Kolová Háje 59, Karlovy Vary za nabídkovou cenu ,-- Kč vč. DPH. Usn. RM č. 220/09 VŘ na nákup nového automobilu pro potřeby MěÚ Ostrov 25b) RM ruší výběrové řízení na nákup nového osobního automobilu pro potřeby Městského úřadu Ostrov vyhlášené dne Usn. RM č. 221/09 25b) RM schvaluje nákup nového osobního automobilu Škoda Octávia Tour 1,6 za nabídkovou cenu ,-- Kč od firmy Manfred Schöner Autoservis, Česká 225, Karlovy Vary a pověřuje tímto starostu města k podpisu kupní smlouvy. 26. bez usnesení. Zprávy z komisí Ing. Jan Bureš starosta města Milan Matějka místostarosta města 10

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ.

Název ulice v území Ostrov západ RM doporučuje ZM schválit název ulice v lokalitě Ostrov západ OBCHODNÍ. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 16. září 2008 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 669/08 Kontrola plnění usnesení RM 1.

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 6. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 7. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. června 2011 od 8 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. dubna 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Pavlína Lišková, Ing. Josef Železný, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 26. října 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení

3. Návrh obecně závazné vyhlášky města Ostrov č. 2/2013 (OZV č. 2/2013), o vedení technické mapy města - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 4. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 4. září 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. září 2006 od 15 hod. v Domě kultury Ostrov Usn. ZM č. 141/06 Kontrola plnění usnesení ZM 1. ZM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ZM

Více

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby "Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov"

Členové RM: b) VZ na zhotovitele stavby Rekonstrukce kuchyně MŠ Krušnohorská 766, Ostrov Členové RM: Přítomni: Město Ostrov Usnesení z 12. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. května 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Bc. Pavel Čekan,

Více

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14

Účast: Usn. RM č. 895/14 Usn. RM č. 896/14 Usn. RM č. 897/14 Město Ostrov Usnesení z 29. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. října 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N.

2. Mimořádná přidělení bytů Usn. RM č. 760/15 RM nesouhlasí s mimořádným přidělením bytu v Ostrově pro tyto žadatele: J.Š., J.N. Město Ostrov Usnesení ze 14. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 22. června 2015 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Bc. Pavel

Více

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 14. listopadu 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 709/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM včetně prodejů nemovitostí. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 1. července 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v mimořádném termínu dne 29. července 2011 od 10:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 782/10. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 5. října 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Ing. Jan Bureš, Milan

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/22/08/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS domovní důvěrník čp. 621 o Přehled úkonů Mgr.

Více

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka

Program: 1.Závěrečný účet města za rok 2012, použití prostředků fondů města a účetní závěrka Město Ostrov Usnesení ze 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v mimořádném termínu ve čtvrtek 9. května 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Závěrečný účet

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2013: Zařazení příjmů do rozpočtu města pro rok 2013 ve výši 377 tis. Kč převodem z Fondu rezerv Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 13. března 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10

Rozpočtová opatření Usn. ZM č. 49/10 Město Ostrov Usnesení z 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu dne 25. března 2010 od 15 hod. ve velkém sále Domu kultury v Ostrově Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo

U s n e s e n í. z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo U s n e s e n í z 19. jednání Rady města Nové Sedlo konané dne 20. 8. 2014 od 15:02 hodin v kanceláři starosty Města Nové Sedlo 356/2014 RM bere na vědomí Zprávu o stavu na úseku sociální péče a zdravotnictví

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 26. jednání datum konání: 17.08.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 26. jednání datum konání: 17.08.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 17.08.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0492/RM26/2015 Poskytování soc. služeb - dluhové poradenství

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 529/2010-2014/RM. Usn. č. 529/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 12. 9. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 6. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 13. března 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 184/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 5. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 03. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 446/09. Odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 14. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 23. června 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 446/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM

U S N E S E N Í. 2. Zápis ze zasedání Rady města Němčice nad Hanou č. 28/2010-2014 a č. 29/2010-2014 Tisk 631/2010-2014/RM U S N E S E N Í z 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 16. 1. 2013 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 19. SRPNA 2008 R A D A MĚSTA NEJDEK 60. SCHŮZE Přítomni: Benda, Drobná, Schwarzová, Šoustalová, tajemník Omluveni: Kaššák Hosté : - RM schvaluje předložený program schůze doplněný o bod

Více

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov.

Usn. RM č. 325/09 3. RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy s paní Radkou Pospíchalovou k bytu na Hlavní tř. čp. 799/56, Ostrov. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 12. května 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 319/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 2. řádného jednání Rady města Ostrov Datum konání: 15. ledna 2008 Usn. RM č. 16/08 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Členové RM: Ing. Jan Bureš, Milan Matějka, Ing. Jitka Samáková, Ing. Vladimír Palivec, Ing. Petr Nedvěd, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 27. dubna 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 27. ŘÍJNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 26. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: 0 Hosté: 0 Zapisovatel: Ing.

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 11. BŘEZNA 2014 R A D A M Ě S T A N E J D K U 89. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobný, p. Cingroš, p. Kaššák Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Josef Železný, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Bc. Pavel Čekan, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 9. května 2012 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 7. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. února 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety

R A D A MĚSTA NEJDEK ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 47. SCHŮZE. B. Investiční akce - veřejné toalety ZÁPIS USNESENÍ 9. DUBNA 2008 Přítomni: 5 radních + tajemník Omluveni: pí. Šoustalová (od 16.45hod.) Hosté : R A D A MĚSTA NEJDEK 47. SCHŮZE RM schvaluje předložený program schůze, doplněný o bod Různé

Více

Kontrola plnění usnesení RM

Kontrola plnění usnesení RM Město Ostrov Usnesení z 22. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. října 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012

Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Město Horažďovice Usnesení z 33. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.01. 2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera.

U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. U S N E S E N Í z 27. schůze Rady města Tábora, konané 20.02.2012 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1459 / 27 / 12 19/07 19/07 Ceník Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012 v působnosti

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 11. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 10. května 2011 od 13 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM

Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze RM M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 58. schůze U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 23.02.2010 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 3189/58/2010 Vyhodnocení

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 23. září 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6)

B/ Rekonstrukce v domech s byty v majetku města (projekty v rámci IPRM) Usnesení č. 3635/2009 (119/6) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 119. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu Tisk 597/2010-2014/RM. Usn. č. 599/2010-2014/RM. Rada města Němčice nad Hanou po projednání U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 5. 12. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny

Ostrov, Májová 997, příspěvková organizace 8. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt Rekonstrukce a vybavení učebny Město Ostrov Usnesení z 1. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 25. ledna 2017 od 13:00 hod. v zastupitelském sále MěÚ Ostrov, na zámku v 1. patře Program: 1.

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty řádné zasedání rady města RM 240 (ve volebním období 36. zasedání) ze dne: 16.4.2012 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 10161 až 10221 STIS Stránka 1 z 11 K Čl. 2.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Josef Železný, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 3. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 1. února 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 8. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 08.11. 2007 206/2007 8. ZM V schvaluje rozpočtovou změnu č. 4 pro rok 2007 včetně

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 21.2.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 16. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 13. 10. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 424/16/2015 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení

3. Žádost o dotaci na pořízení digitalizační jednotky skiagrafického rtg přístroje - bez usnesení Město Ostrov Usnesení ze 3. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 5. června 2013 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

Program: 1.Kontrola plnění usnesení

Program: 1.Kontrola plnění usnesení Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. června 2014 od 15:00 hod. ve společenském sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ

3. Zefektivnění ohřevu vody - Penziony Žižkova č.p.2030,2031,2032,2047, Turnov - vyhodnocení VŘ Zápis z 4. jednání rady města Turnov ze dne 25. 2. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200 Sb., o

Více

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170

Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011. Sportovní klub BASKETBAL Rokycany - převod haly do majetku města - doplnění 11170 Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 5.4.2011 od 8:00:00 do 14:00:00 v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele usnesení:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007

RM 23. 1147/07 Finanční rozpočtová opatření města Šumperka č. IX roku 2007 Spis.zn.: 84176/2007 Č.j.: 85190/2007 USNESENÍ z 23. schůze rady města Šumperka ze dne 30. 8. 2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015

ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY MĚSTA ČELÁKOVIC č. 4/2015 konané dne 23. února 2015 Přítomni: Ing. Miloš Choura, Ing. Miroslav Opa, Ph.D., Ing. Josef Pátek, Ing. Miloš Sekyra, Mgr. Marek Skalický Omluveni: Ing. Petr

Více

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0

119. SCHŮZE. Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 ZÁPIS USNESENÍ 10. SRPNA 2010 R ADA MĚ STA N EJDKU 119. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Drobná, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz.

U S N E S E N Í. bere na vědomí Zápis č. 1/2012 z jednání Kontrolního výboru města Němčice nad Hanou, konaného dne 17. 1. 2012 viz. U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které se uskutečnilo ve středu 4. 4. 2012 v 15:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1)

2. Rozpočtová opatření č. 39-42 Usnesení č. 533/2005 (108/1) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usn.č. 13/02 1) Usn.č. 13/02 2) Usn.č. 13/02 3)

Usn.č. 13/02 1) Usn.č. 13/02 2) Usn.č. 13/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 13. zasedání konaného dne 22. 4. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven:

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Pavlína Lišková, Mgr. Libor Bílek. Omluven: Město Usnesení z 22. řádného jednání Rady města a konaného v řádném termínu dne 4. října 2016 od 09:00 hod. v zasedací místnosti Rady města na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala: Bc.

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Mgr. Libor Bílek, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 21. října 2013 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení ze 48. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 5. 2. 2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 48/1.1 Plnění úkolu uloženého radou města dne 27.3.2012

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 38. jednání datum konání: 16.11.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 38. jednání datum konání: 16.11.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 16.11.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0662/RM38/2015 Bezplatný výlep plakátů pro akci Českokrumlovský

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI

Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Usnesení ze 4. schůze Rady MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení z 4. schůze Rady

Více

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic

Usnesení ze schůze Rady města Čelákovic USNESENÍ RADY MĚSTA Usnesení č. 17/2015 ze schůze Rady města Čelákovic dne 23. června 2015 Rada města Čelákovic: 1.1 Schvaluje předložený program jednání, doplněný o body: 2.3, 4.7, 4.8, 4.9, 11.7 a 11.8

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 8/2012 konaného dne 11.4.2012 od 16,05 hod. do 17,25 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 94. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Město Horažďovice Usnesení z 94. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 06.10.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 40. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. ledna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 15. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 1. srpna 2006 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 472/06 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více