ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ISOVER pro fasádní zateplovací systémy"

Transkript

1 Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Fasády v.0

2 OBSAH 1. Proč je dobré zateplit fasádu I. Základní hlediska... II. Návrh tloušťky izolace... III. Ekonomická optimalizace zateplení.... Výběr vhodného řešení I. Kontaktní zateplovací systémy... II. Větrané zateplovací systémy... III. Tepelná izolace soklu Projekt zateplení fasády I. Projekt kontaktní fasády II. Projekt větrané fasády Realizace I. Provádění fasádních systémů kontaktním způsobem... 1 II. Provádění tepelné izolace soklu... 1 III. Provádění fasádních větraných systémů Produkty Isover pro fasády I. Technický přehled II. Konkrétní výrobky a jejich parametry proč je dobré zateplit fasádu 1 18 I. Základní hlediska Snížení úniků tepla Pro udržení určité tepelné pohody je v podmínkách střední Evropy nutné budovy nějakým způsobem vytápět. Například pro budovy s centrální dodávkou tepla (většina panelových domů), jsou teplárny připraveny k dodávkám tepla průměrně dní v roce (záleží na lokalitě). Je na nás, jak s tímto teplem budeme hospodařit, jestli ho budeme šetřit uvnitř budovy, nebo ho budeme / roku nechávat volně unikat a kupovat si stále nové a nové teplo, které bude stále dražší. Prodloužení životnosti konstrukcí Zateplení domu je kromě tepelného štítu také ochranou nosných konstrukcí. Má prokazatelně pozitivní vliv na statiku objektu tím, že výrazně omezí vlivy teplotních změn, které působí na konstrukci domu a také chrání konstrukci před povětrnostními vlivy, deštěm apod. Zároveň zateplení odstraní kondenzaci z oblasti výztuže v panelech a tím omezí nebo zastaví její korozi. Podíl tepelné ztráty fasádou z celkových tepelných ztrát je u běžného rodinného domu cca 0 %. U vysokých budov s velkou plochou stěn (např. panelové domy) je tento podíl ještě vyšší. Teplo, které se nespotřebuje, se také nemusí vyrobit, čímž se kromě naší peněženky uleví i životnímu prostředí, ve kterém všichni žijeme a budou v něm žít i další generace. V současné době je technicky možné u průměrné stavby snížit pomocí realizace zateplení náklady na vytápění u rekonstruovaných objektů na desetinu. Novostavby mají v tomto výhodu, protože už ve fázi projektování řešíme tento požadavek komplexně. Kromě zvýšené tlouštky izolace navrhneme i stavební detaily bez tepelných mostů a nadimenzujeme zdroj tepla již na sníženou tepelnou ztrátu. Optimální tepelnou ochranou dosáhneme úspory nákladů na vytápění po celou dobu života našeho domu a to v případě novostavby i rekonstrukce. Např. životnost panelových domů byla původně projektována na 0-0 let. Maximální doba životnosti tedy podle těchto prognóz právě teď nastala. Je nutné se z těchto domů vystěhovat a zbourat je? Díky současné technologii je možno životnost těchto konstrukcí výrazně prodloužit. Jsou odborníci, kteří tvrdí, že není-li narušen ocelový a betonový skelet panelového domu, je životnost skoro neomezená. Vnější zateplení, pokud je provedeno správně, účinně chrání nosnou konstrukci domů a také výrazně ovlivňuje estetiku domu a tím i kvalitu bydlení. Termovizní snímek fasády budovy se základním zateplením a bez zateplení. Červená barva dokumentuje tepelné úniky.

3 ,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0,0,0,0,0,0 1. proč je dobré zateplit fasádu Zajištění požární bezpečnosti Požadavky na úroveň požární bezpečnosti udávají normy řady ČSN 08xx. Legislativa se v tomto směru podobně jako např. u bezpečnostních prvků automobilů neustále mění a zpřísňuje, přicházejí na trh nové materiály a systémová řešení, proto bychom měli mít po ruce vždy nejaktuálnější informace. Obecně se ale dá říci, že jak systémy z pěnového polystyrenu, tak z minerálních vláken, jsou bezpečné a v oblasti zateplování staveb jsou v Evropě pro své užitné vlastnosti naprosto dominantní. Stále důležitější je také řešení stavebních detailů nejenom z tepelně technického, ale i z požárního hlediska. ➊ požární POŽADAVKY PRO BUDOVY DO výšky 1 m Pro budovy s požární výškou do 1 m je možné použití zateplovacího systému bez zvláštních požadavků (s libovolným izolačním materiálem). Toto platí pro většinu rodinných domů, menších bytových domů apod. (neplatí pro všechny další). Požární výška objektu h. NP. NP. NP. NP 1. NP 1. PP. PP Požární výška objektu je definována jako výška od podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního podlaží. Za nadzemní podlaží z hlediska požární bezpečnosti se považuje každé podlaží, které nemá povrch podlahy níže než 1, m pod nejvyšším bodem přilehlého terénu, ležícím ve vzdálenosti do m od objektu. max. 1, m max. m Nadzemní podlaží Podzemní podlaží ➋ požární POŽADAVKY PRO NOVOSTAVBY vyšší než 1 m (pv) Pro vyšší budovy jsou určeny požadavky jak na celý zateplovací systém, tak na tepelný izolant. Čím vyšší je budova, tím přísnější jsou požadavky. Použití pěnového polystyrenu se omezuje pro oblast do výšky 1 m, nad touto oblastí se používá minerální izolace. Výškové stavby nad 0 m se provádějí výhradně z minerálních izolací. tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m tepelná izolace z minerální vlny od PV 1 m rovina 0 m rovina 0 m rovina 0 m celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) na celé fasádě nutné použít minerální vlnu zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Standardní zateplení novostavby Nová možnost zateplení novostavby dle iso Zateplení objektů novostaveb s požární výškou nad 0 m ➌ požární POŽADAVKY PRO rekonstrukce budov vyšších než 1 m (pv) Rekonstrukce vyšších budov je obvyklá v kombinaci s pěnovými polystyreny a minerální vlnou, buďto ve formě střídání pásů vlny a EPS, nebo použitím speciálních desek pěnového polystyrenu chráněného minerální vlnou - Isover Twinner (podrobnosti dále v katalogu). rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina stropu rovina stropu rovina stropu rovina stropu tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) rovina stropu rovina stropu rovina 0 m rovina stropu rovina 0 m rovina stropu rovina 0 m tepelná izolace z minerální vlny od PV, m (od úrovně nejbližšího stropu nad, m) zateplovací pásy z minerální vlny výšky 00 mm, nebo jiné řešení dle normy ISO pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Standardní zateplení u rekonstrukce Nová možnost zateplení u rekonstrukce dle iso celoplošné zateplení Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Zateplení objektů rekonstrukcí s požární výškou nad 0 m celoplošné zateplení systémem Isover TWINNER (pěnový polystyren s povrchem z minerálních vláken) pás minerální vlny až do výšky min. 1 m nad terénem odstřiková zóna do výšky 00 mm nad terénem z nenasákavých izolačních materiálů Všechny zde uvedené požadavky vychází z normy ČSN 0810/Z1 a jsou s ní v souladu.

4 1. proč je dobré zateplit fasádu II. Návrh tloušťky izolace Tepelně-technické vlastnosti stavebních konstrukcí se ověřují dle požadavků uvedených v národní normě ČSN 00-. Tato norma je závazná a udává minimální i doporučené parametry konstrukcí. Výpočtem by mělo být dokázáno, že konstrukce splňuje zejména tyto základní tepelně-technické parametry: hodnota součinitele prostupu tepla konstrukcí splní alespoň požadovanou hodnotu U U N,0 nejnižší vnitřní povrchovou teplota zaručí odpovídající teplotní faktor vnitřního povrchu f Rsi f Rsi,N U N [W.m -.K -1 ] 1,0 1,0 1,8 kondenzace vodní páry neohrozí konstrukci a splní podmínku M c M c,n Upozornění: Dle ČSN EN 1 1 je výrobce povinen na etiketách a v technických dokumentech uvádět hodnotu deklarované tepelné vodivosti λ D, která je u výrobků Isover statisticky ověřenou hodnotou měřenou při střední teplotě 10 C. Metodiku stanovení charakteristických hodnot λ k, a návrhových λ u z hodnot deklarovaných λ D stanovuje. část normy ČSN 00- Tepelná ochrana budov. Pro potřeby výpočtu jsou v zadní části katalogu uvedeny i hodnoty návrhové tepelné vodivosti. Vývoj požadavku součinitele prostupu tepla stěnou 1,0 1,00 0,80 0,0 0,0 0,0 0, , , 0,8 0, ,1 0,1 00 [roky] Jak je vidět, požadavek na stěnové konstrukce se postupně zpřísňuje. Cílová hodnota součinitele prostupu tepla obvodové stěny, která vyhoví i standardu pasivního domu je x přísnější než je současný minimální požadavek normy. Podle evropské směrnice EPBD II, pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie, bychom se měli k této hodnotě přiblížit již v roce 00. Technologie těchto konstrukcí je totiž připravena již dnes. [cm] [roky] Vývoj požadavku na zateplení na stěně z plných cihel tl. cm Pro ilustraci byl použit klasický bílý polystyren. Pokud bychom použili výkonější izolační materiál, nebo použili modernější konstrukci stěny, tloušťku izolace by bylo možné snížit. Materiál zateplované stěny Plné cihly Plynosilikát Bloky Therm Současné požadavky na tloušťku tepelné izolace z minerální vlny a grafitového polystyrenu Tloušťka stěny Požadovaná hodnota U N, 0 Doporučená hodnota U rec, 0 Doporučená hodnota pro pasivní domy U pas, 0 0,0 [W.m -.K -1 ] 0, [W.m -.K -1 ] 0,18-0,1 [W.m -.K -1 ] 110 (90) 100 (90) 90 (80) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 100 (90) 80 (0) 0 (0) 10 (110) 10 (110) 10 (100) 90 (80) 80 (0) 0 (0) 10 (110) 100 (90) 0 (0) 0 (00) 0 (00) 0 (190) 00 (10) 180 (10) 10 (10) 0 (00) 10 (10) 10 (10) Železobeton (100) 10 (10) 0 (10) Současné požadavky na tloušťku tepelné izolace ve stěnách budov s převažující vnitřní teplotou 18- C lze vyčíst i z této orientační tabulky. Pro výpočet byly použity materiály Isover TF Profi a Isover EPS GreyWall - hodnota v závorce.

5 1. proč je dobré zateplit fasádu III. Ekonomická optimalizace zateplení Při výběru vhodného řešení zateplení je nutné zohlednit nejenom výši vstupní investice, ale také náklady na vytápění řešené budovy. Výpočetní model by měl počítat s časovým horizontem 0 let pro budovy obytné a 0 let pro budovy ostatní. Nikdo přesně neví, jak se bude vyvíjet naše ekonomika, ceny energií apod., nicméně k dispozici jsou již metodiky, podle kterých by se ekonomická optimalizace měla provádět (ČSN EN 1 9). Rekonstrukce domu by měla probíhat komplexně, důležité jsou všechny části domu. V běžném nezatepleném rodinném domě o podlahové ploše cca 00 m můžeme dosáhnout značných úspor energie. Graf kumulovaných investičních a provozních nákladů nám udává návratnosti stavebních úprav [Kč] [roky] Na uvedeném příkladu je vidět, jak velký vliv mají jednotlivá dílčí opatření rekonstrukce. Mělo by se postupovat systematicky, před vlastní rekonstrukcí je doporučeno udělat energetický posudek (malý energetický audit), který nám mimo jiné řekne orientační cenu za jednotlivá opatření a jejich návratnost. Legenda Původní stav Nová plastová okna Zateplení 18 cm EPS Vliv opatření na úspory energie Návratnost opatření - - 1% 1 let 0% let Zateplení 18 cm EPS + nová dřevěná okna % 10, roku Zateplení 18 cm EPS + nová dřevěná okna + zateplení střechy 0 cm + střešní okna % 11, roku Doba návratnosti různých opatření se pohybuje od do 1 let i bez přímých dotací (při počítaném růstu cen energie %). Vyšší počáteční investice komplexního zateplení je plně kompenzovaná pozdějšími výnosy. Náklady na vytápění rodinného domu s vlivem zateplení stěn [Kč] [roky] Celkové náklady na provoz domu při různých tloušťkách zateplení Zateplení domu se nám zcela jednoznačně vrátí při provozu budovy. Za zkoumanou dobu 0 let, je rozdíl v celkových výnosech při větších tloušťkách izolace ve statisících... Bez zateplení 0 mm izolace 100 mm izolace 10 mm izolace 180 mm izolace 100 mm 0 mm [Kč] , 8 8, 9 [roky] Doba návratnosti pořizovacích nákladů při různých tloušťkách zateplení Myšlenka, že cena zateplení o menší tloušťce se nám rychleji vrátí není správná. Cena vlastní izolace je jen asi třetinou celkové ceny zateplení, ostatní náklady jsou téměř fixní - lepidla, omítky, kotvení, pronájem lešení a v neposlední řadě práce, která může tvořit až polovinu celkové ceny zateplovacího systému. Od určité tloušťky izolace (cca 1 cm), už je ale možné pozorovat zvyšování ceny celého systému - větší pracnost, dražší komponenty. 180 mm 10 mm

6 . VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ I. Kontaktní zateplovací systémy Typická skladba obvodové stěny provedené kontaktním způsobem 1 stávající cihlová stěna omítka s penetrací (nebo pouze penetrace) lepící vrstva tepelný izolant základní vrstva se skleněnou síťovinou penetrace povrchová úprava - vrchní omítka Fasádní systémy můžeme rozdělit na kontaktní sendvičové, kde jsou všechny vrstvy těsně za sebou a dále pak a nekontaktní větrané, kde je vrstva tepelné izolace oddělena od vnějšího pláště vzduchovou mezerou. Oba způsoby zateplení mají své výhody. 1 prostředí, v zimě nedochází k prochlazení konstrukce a v létě se nepřehřívá. Navíc tento způsob zateplení umožňuje zachovat výhody tepelné akumulace zdiva, což výrazně přispívá k zajištění tepelné pohody v interiéru. Pro tento způsob zateplení je možné použít desky z tvrzené minerální izolace, nebo některý z pěnových polystyrenů. Výběru správného izolačního materiálu bychom měli věnovat velkou pozornost, technické parametry se velmi liší. Popis všech izolantů z nabídky Isover a jejich možnostech použití je uveden dále v katalogu. -10 C 0 C Výhody kontaktního zateplení tradiční způsob dobře známého zateplení souvislé zateplení bez tepelných mostů levnější varianta než větrané systémy Vnitřní nebo vnější zateplení Pokud je možnost provést zateplení z vnější strany, měli bychom to využít. Zateplení z vnitřní strany je též možné, ale tento způsob je technicky náročnější a vyžaduje důkladnou projektovou přípravu. Vnější zateplení objektu Patří mezi nejčastější způsoby zateplení konstrukcí. Vnější zateplovací systém je celistvý po celé ploše fasády, čímž dochází k eliminaci tepelných mostů. Chrání celý objekt, před teplotními výkyvy vnějšího Vnitřní zateplení objektu Tento způsob zateplování se většinou používá tam, kde nelze vnější zateplovací systém provést (především památkově chráněné objekty). Hlavními nevýhodami zateplení objektu ze strany interiéru je především horší průběh teplot v konstrukci, což má za následek snížení tepelné stability místnosti. Teplota v místnosti po zapnutí vytápění dosáhne rychle požadované teploty, ale po vypnutí vytápění rychle klesají povrchové teploty stěn (není využita akumulační schopnost stávajících stěn). -10 C ➊ ➋ 0 C 1. V případě vnitřního zateplení s polystyrenem volíme extrudovaný polystyren s difuzně těsnou stěrkou, nebo vakuové panely zalité v desce XPS.. V případě vnitřního zateplení s minerální vlnou je nutné použít parozábranu, nebo ještě lépe, chytrou parobrzdu Isover Vario KM DUPLEX UV. Dalším neduhem jsou potom tepelné mosty způsobené přerušením izolace vodorovnou konstrukcí. Tepelným mostům se můžeme částečně vyhnout přidáním izolace na strop a do podlahy, jak je vidět na výše uvedeném schématu.

7 . VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ II. Větrané zateplovací systémy Druhým typem zateplení obvodové stěny je větraná konstrukce. Vyznačuje se tím, že vrchní plášť odolává povětrnostním vlivům, za ním je větraná vzduchová mezera a pak až následuje tepelná izolace a další skladba konstrukce. 1 Příklad řešení zateplení větrané stěny 1 podkladní konstrukce nosný svislý rošt tepelný izolant Větrané fasády mají několik důležitých výhod kašír či dodatečná hydroizolační folie větraná mezera vnější obložení větraná mezera zajišťuje trvale odvod vlhkosti z povrchu izolace, proto jsou tyto fasády vhodné i pro rekonstruované domy s vyšší vlhkostí montážní práce nejsou závislé na venkovní teplotě používají se minerální vlny, které mají vyšší tepelnou účinnost než vlny do kontaktních systémů jsou akusticky velmi účinné opláštění těchto fasád bývá velmi estetické a moderní Vkládání do roštů s mechanickým kotvením desek Pro svislé rošty nebo vodorovné s vyšší výškou (1-1, m) už je nutné mechanické přikotvení desek, aby se nevyboulily do větrané mezery a tím nenarušily její funkci. Používají se kotvy se zvětšenou přídržnou plochou talířku (80-10 mm), protože minerální desky nemají takovou tuhost, jako klasické pevné desky do kontaktních systémů, mají ale výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. Vkládání do roštů bez mechanického kotvení Pro dřevěné, nebo kovové rošty s výškou cca 0 cm, je možné vkládání desek minerální izolace bez mechanického ukotvení. Vhodné je použití desek středně tuhé minerální vaty z kamenných nebo skelných vláken. Tyto desky mají nejlepší tepelně-izolační vlastnosti z celého sortimentu minerálních vláken. Pro fasády, kde je použit samostatný vrchní plášť, je možné izolaci pouze napichovat na trny, které pak stabilizují ochrannou přizdívku. Používá se zde nejpevnějších desek pro větrané systémy. Počet kotvících prvků a výběr správného materiálu je řešen v další kapitole katalogu. Desky Isover FASSIL NT mají zpevňující černý polep. Tento polep nenahrazuje svými vlastnostmi difuzní folii ve větrané mezeře.

8 8. VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ III. Tepelná izolace soklu Řešení soklové části patří mezi důležité detaily stavby. Používá se pro všechny typy stěn, tj. pro stěny zateplené kontaktním i větraným způsobem. Na tento detail jsou kladeny náročné požadavky, zejména v souvislosti s intenzivně působící vlhkostí. Detail soklu se nevyskytuje pouze nad terénem, ale nad každou přiléhající vodorovnou konstrukcí např. nad balkony, terasami, markýzami, širšími římsami apod. Zde všude je třeba použít řešení dlouhodobě odolávající vlhkosti a mrazu. Materiály pro sokl jsou pouze třídy reakce na oheň E, což v některých případech nemusí být vyhovující z požárního hlediska. Správně vyřešený detail soklu zajištuje tyto funkce: nedochází k promrzání základů a části terénu pod stavbou podstatné snížení tepelných ztrát v detailu, tj. zvýšení vnitřní povrchové teploty detailu výrazné omezení kondenzace v detailu napojení základu na zdivo a tím zamezení vzniku plísní základová část se dostává do chráněné nezámrzné oblasti a tím se prodlužuje její životnost zamezení transportu vlhkosti a rozpuštěných solí do vyšších částí nad terénem (tepelnou izolací s nízkou nasákavostí voda nevzlíná) umožnění souvislého omítnutí stěny pod úroveň terénu umožnění jednoduchého a spolehlivého detailu ukončení hydroizolace za tepelně-izolační deskou Typické příklady řešení soklu 1. Řešení detailu jednovrstvé nezateplené stěny V případě chybného detailu bez tepelné izolace dochází k výraznému promrzání základů s přilehlou zeminou pod podlahou. Zároveň v detailu vzniká výrazný tepelný most se všemi negativními důsledky tj. zejména nízkou povrchovou teplotou v interiéru a s tím související možnou kondenzací na povrchu. Riziko vzniku plísní se dále zvyšuje např. v místech za kuchyňskou linkou, za sedací soupravou v obývacím pokoji, vestavěnými skříněmi a všude tam, kde dochází ke špatnému proudění vzduchu (s nábytkem se u tepelně-technických výpočtů téměř nikdy nepočítá, je tedy třeba detaily navrhovat výrazně na straně bezpečnosti). chybně Tepelný most ext -0,00 Ukončení hydroizolace nad terénem není u nezatepleného soklu jednoduché, protože hydroizolaci nelze překlenout omítkou (transport vlhkosti a solí), což známe ze stávajících staveb. V takovém případě nezbývá jiná možnost, než konec hydroizolace -0,00 nějakým způsobem zalištovat. Bez tepelného mostu Doplněním tepelné izolace se výrazně omezí vzniklý tepelný most a zvýší povrchová teplota stěn v interiéru, což eliminuje příčinu možného -0,00 růstu plísní. Základy se dostávají do nezámrzné Tepelný oblasti, což dále snižuje tepelné ztráty objektu a prodlužuje životnost most konstrukce. 800 mm min. Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0..., -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Nezateplený sokl na obrázku má v důsledku unikání tepla výrazně vyšší teplotu než zateplená stěna. Takovým způsobem nelze významných úspor za vytápění dosáhnout a navíc hrozí kondenzace na vnitřním chladném povrchu. Vodorovnou hydroizolaci můžeme spolehlivě ukončit za tepelně-izolační deskou, protože tepelně-izolační deskou pro sokly voda ani vlhkost vzhůru nevzlíná a tak nemůže docházet ke vzniku výkvětů. -0,00 správně Tepelný most Bez tepelného mostu ext -0, mm min. Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0..., -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Bez tepelného mostu -0,00 m

9 . VÝBĚR VHODNÉHO ŘEŠENÍ 9 Tepelný most -0,00 Zároveň je možno jednoduše a spojitě omítnout stěnu (bez přerušení hydroizolací) až pod úroveň terénu (výztužná vrstva + soklová omítka) a tím vytvořit dokonale čistý detail přechodu stěny na terén.. Řešení detailu zateplené stěny Také u zateplených stěn se často setkáváme s chybným řešením, kdy Bez je zateplovací systém zcela zby- -0,00-0,00 tečně ukončen tepelného Tepelný nad terénem a kritický detail zůstává bez tepelné most izolace. Důsledky jsou shodné jako mostu u nezatepleného soklu jednovrstvé stěny; vysoké tepelné ztráty, vysoká kondenzace v konstrukci, promrzání základů a zdiva a související chladné vnitřní povrchy stěny s možností povrchové kondenzace a vzniku plísní. chybně Tepelný Bez most tepelného mostu -0,00 Řešení je opět jednoduché a finančně nenáročné. Zatažení tepelné izolace nejlépe až do nezámrzné hloubky ochrání celý detail proti mrazu, snižuje tepelné ztráty i kondenzaci v detailu a naopak zvyšuje povrchovou teplotu stěny -0,00 interiéru, čímž zamezí Bez -0,00 vzniku plísní. tepelného mostu Tepelný most Zároveň podobně jako u jednovrstvých konstrukcí tepelná izolace soklu zamezí vzlínání vlhkosti a souvisejícímu vzniku výkvětů od rozpuštěných solí, umožní jednoduché ukončení hydroizolace za tepelněizolační deskou a zároveň souvislé a jednoduché omítnutí stěny až pod úroveň terénu. ext 800 mm min. -0, mm min. 800 mm min. Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0..., -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 možno provést tzv. vodorovné izolační křídlo, kdy je tepelná izolace položena vodorovně např. pod okapový chodník, nebo je zasypána (zeminou, kačírkem, štěpkami apod.). -0,00 Bez tepelného Z obrázků teplotních mostu polí je zřejmé, že se zámrzná zóna posune výrazně od objektu a ten je tak spolehlivě chráněn. Tak je detail jednoduše a ekonomicky vyřešen, navíc není nutno v tomto případě žádat o stavební povolení. správně Bez tepelného mostu Rozložení rel. vhkostí (%): ext -0,00 min. 800 mm jakou zvolit tloušťku tepelné izolace soklu? Častou otázkou je jak moc je účelné soklovou část zateplit? Odpověď je zcela jednoduchá. Podle toho, jak úsporný dům stavíte. Pro rekonstrukce starších objektů, kdy se používá na stěnách zateplení mm je vhodné volit tloušťku izolační soklové desky maximálně o 0 mm tenčí. Pro úsporné novostavby tj. nízkoenergetické a pasivní domy, kdy se tloušťka zateplení u stěny pohybuje mezi 00 až 00 mm se také tepelná izolace soklu pohybuje od 180 do 0 mm. V těchto případech se s výhodou používají desky Isover EPS SOKL a SOKL 000, které se běžně vyrábějí v tloušťkách do 00 mm. Pro větší tloušťky je možno desky lepit ve dvou vrstvách. 00 mm min. Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0..., -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): Soklové desky Isover zatažené do nezámrzné hloubky v kombinaci se soklovou mozaikou = ekonomické a spolehlivé řešení soklu. správně Bez tepelného mostu -0,00 V případech, kdy není možno zatažení tepelné izolace směrem dolů (např. z důvodu instalací apod.) je ext 800 mm min. Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0..., -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 0,0 Rozložení rel. vhkostí (%): Soklové desky tloušťky 180 mm v detailu nízkoenergetického domu. Zpětný spoj hydroizolace je proveden mezi jednotlivými řadami izolačních desek.

10 10. projekt zateplení fasády I. Projekt kontaktní fasády Napojení izolace v soklové části tepelná izolace z EPS či minerálních vláken tepelná izolace z XPS, nebo perimetrického polystyrenu do výšky 00 mm nad terénem odsazení (x) by mělo být 0 mm pro správnou funkci odvádění stékající vody 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelně-izolační deska (MW či EPS). základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. plastový zakládací profil 9. pružný těsnící pásek 10. nenasákavá tepelná izolace (XPS či perimetrický polystyren) 11. ochranná vrstva 1. stávající hydroizolace 1. drenáž 1. delta membrána 1. izolace suterénu Další možnosti řešení u soklu Var. 1. Bez vnějšího zateplení suterénu. V tomto případě je nutné tepelně izolovat strop sklepa. Var.. Vodorovné izolační křídlo. Vnější vodorovné zateplení je zahrnuto v šíři mm pod okapní chodník apod. Var.. Založení u chodníku. Pokud nelze provést izolaci suterénních stěn ani tepelnou clonu, založí se fasáda 1 cm nad chodník, a místo založení se zatěsní. 0

11 . projekt zateplení fasády 11 Napojení izolace u okna Var. 1. Okno je umístěno uvnitř stěny. Je nutné udělat izolaci vnějších špalet. Toto řešení je doporučené pouze pro tloušťky izolace do 100 mm. Var.. Okno je na hraně stěny. Je nutné izolaci přetáhnout kousek přes rám okna. Toto řešení je doporučeno pro tloušťky izolace mm. Var.. Okno je předsazeno do roviny izolace. Toto řešení je vhodné pro velké tloušťky izolace až do 00 mm. SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA stávající stěna. lepící vrstva. tepelně-izolační deska (MW či EPS). základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. nadokenní profil s okapničkou 9. napojovací okenní profil 10. parapetní profil SVISLÝ ŘEZ ZATEPLENÉ STĚNY V MÍSTĚ OKNA S VENKOVNÍ ROLETOU X 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelně-izolační deska (MW či EPS). základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací okenní profil x prostor nad oknem musí být řešen dle požárních norem ČSN 08xx

12 1. projekt zateplení fasády NAPOJENÍ IZOLACE na šikmou střechu Var. 1. Napojení na tříplášťovou střechu 8 Var.. Napojení na dvouplášťovou střechu 8 1. stávající stěna. lepící vrstva. tepelně-izolační deska (MW či EPS). základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. napojovací děrovaný profil / zatěsnění trvale pružným tmelem 8 8 NAPOJENÍ IZOLACE na atiku ploché střechy stávající stěna. lepící vrstva. tepelně-izolační deska (MW či EPS). základní vrstva se skelnou síťovinou. penetrace. vrchní ušlechtilá omítka. hmoždinka s přerušeným tepelným mostem 8. rohový vyztužovací profil 9. trvale pružný tmel 10. oplechování atiky Uvedené detaily konstrukcí kontaktních zateplovacích systémů vycházejí z podkladů Evropské asociace pro ETICS. Detaily ostatních stavebních konstrukcí jsou také zpracovány na našem webu kde jsou volně stažitelné v obvyklých formátech. VÝBĚR: STAVEBNÍ PRVKY PLOCHÉ STŘECHY

13 1. projekt zateplení fasády Dříve než projektant začne navrhovat větranou fasádu či šikmou střechu, resp. velikost její větrané vrstvy je nutné zvážit hlavní faktory, které budou v budoucnu její funkci ovlivňovat. Faktorů je nepřeberné množství, z tohoto množství hraje samozřejmě hlavní roli návrh konstrukce, resp. její konstrukční řešení. Sluneční záření - závisí na: umístění stavby (zeměpisná délka a šířka) ročním období (datum a hodina) hodinovém cyklu (den a noc) orientaci konstrukce ke světovým stranám % zastínění okolní zástavbou či vegetací Konstrukční řešení - na rychlost proudění vzduchu mají významný vliv tyto faktory: výška a tvar průřezu větrané vrstvy sklon větrané konstrukce materiál vrchního pláště (barva a struktura) dimenze nasávacích a odváděcích otvorů, včetně jejich umístění Vítr - závisí na: umístění stavby (nadmořská výška) morfologii terénu ochraně před větrem (okolní zástavbě a vegetaci) Detail větrané fasády s předsazeným pláštěm SEDLÁČEK Karel Fasádní desky D ev ný rošt Minerální izolace Porotherm Therm blok0 CB Vnit ní omítka Svislý řez stěnou s větranou fasádou s předsazeným pláštěm II. Projekt větrané fasády ČVUT v Praze, fakulta stavební 8 mm 0 mm 180 mm 00 mm 10 mm Teplotní pole (C): Izotermy: -1, , -11,... -,9 -,9... -, -,... -0,9-0,9...,,...,1,1... 9, 9,... 1,1 1,1... 1, 1,... 0,1 Obklad 10 mm Lepidlo pro obklad mm XPS 10 mm Lepidlo pro XPS mm Hydroizolace mm Porotherm Therm blok0 CB 00 mm Lepidlo pro obklad mm Obklad 10 mm 0 1,19 C 00 Detail větrané fasády se samonosným pláštěm SEDLÁČEK Karel Lícové zdivo V traná mezera Minerální izolace Porotherm Therm blok0 CB Vnit ní omítka ČVUT v Praze, fakulta stavební 11 mm 9 mm 180 mm 00 mm 10 mm Teplotní pole (C): -1, , -11,... -8,0-8,0... -, -,... -1,0-1,0...,,...,0,0... 9, 9,... 1,0 1,0... 1, 1,... 19,9 Lícové zdivo 11 mm XPS 0 mm mm Lepidlo pro XPS Hydroizolace mm Porotherm 0 CB 00 mm Therm blok mm Lepidlo pro obklad Obklad 10 mm Obr..-1. Ukázka detailu větrané fasády s předsazeným pláštěm Izotermy: 1,19 C

14 1. realizace I. Provádění fasádních systémů kontaktním způsobem Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 901: Provádění vnějších tepelně-izolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologický postup je pouze doporučením výrobce izolačních materiálů. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup zvoleného zateplovacího systému. Šroubovací hmoždinka s kovovým trnem do zdiva s přerušeným tepelným mostem pomocí zátky, která může být z EPS i minerální vlny. Pro systémy s EPS lze použít i zatloukací hmoždinky s plastovým trnem. 1 Zátky mohou být jak z EPS tak i minerální vlny. Samovrtný šroub s držákem izolace pro dřevěné bednění či plech. Příprava podkladu Desky je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou. Rovinnost podkladu by měla být max. 0 mm/m, u minerálních desek s kolmým vláknem max. 10 mm/m. Dále je nutné demontovat veškerá zařízení, která se nachází na fasádě, označit elektrické kabely proti poškození kotvami. Založení fasády Certifikovaný soklový profil s okapničkou je nejčastější způsob založení fasády. Měl by splňovat atest dle požární normy, v současné době jsou již k dispozici kovové i plastové lišty, které vyhoví z požárního hlediska. Plastové profily mají velkou výhodu v tom, že netvoří tepelný most ani výrazně nedilatují. Pracnější, ale též možné, je založení na dřevěnou lať. Speciální varianta ukotvení zateplení, kde je tepelný izolant lepen Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) x1000mm na hmoždinky (systém Baumit StarTrack). Lepení desek Pěnový polystyren, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními body ks Kotvení hmoždinkami Po nalepení, ks desek a přiměřeném ks vytvrdnutí 9 ks lepidla (min. hodin) se provádí přebroušení desek brusným tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 0 %. Kotvení Minerální minerální hladítkem vlny (podélné tak, aby vlákno) se odstranily 00x1000mm případné drobné izolace z kolmých vláken Isover NF se vždy lepí ce- nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek Kotvení minerální vlny (kolmé vlákno) loplošně! x1000mm Pro desky z minerálních vláken Lepení se provádí odspodu nahoru Kotvení natěsno minerální na talířovými vlny (kolmé hmoždinkami. vlákno) x1000mm Množství, délka a umístění do větraných fasád je doporučené použití roznášecích talířků mm. Pro desky s kolmým vazbu, v některých případech je pak možné vynechat kotvení hmoždinkami. Pro lepení soklových desek Isover ks EPS Sokl na asfaltové hydroizolace se používají bezrozpouštědlová hmoždinek jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou,, ks vyplývá 8, z projektové ks dokumentace 10 ks dle 1, normy ks ČSN 90 a předpisů výrobce ETICS. minerálním ks vláknem potom, kstalíř- ks lepidla na bázi 9 asfaltu, ks popř. PUR lepící pěny. Kotvení ks grafitového, pìks nového polystyrenu ks 00x1000mm 9 ks ky s průměrem 10 mm. Kotvení minerální vlny (podélné vlákno) 00x1000mm Kotvení minerální vlny vlny (kolmé (kolmé vlákno) vlákno) x1000mm x 1000 mm Kotvení minerální vlny vlny (podélné vlákno) vlákno) 00x1000mm x 1000 mm ks 8 ks 10 ks 1 ks 1 ks ks, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks ks/m, ks/m ksks/m 9 ks/m Kotvení grafitového pìpěnového polystyrenu 00x1000mm x 1000 mm Kotvení minerální vlny (podélné vlákno) 00x1000mm ks/m, ks/m 8, ks/m 10 ks/m 1, ks/m Kotvení pøes výztužnou sí ovinu Kotvení přes výstužnou síťovinu Kotvení grafitového pì nového polystyrenu 00x1000mm ks/m 8 ks/m 10 ks/m 1 ks/m 1 ks/m ks, ks 8, ks 10 ks 1, ks ks 8 ks 10 ks 1 ks 1 ks ks/m 8 ks 8 ks/m 10 ks/m 1 ks/m

15 . realizace 1 Akrylátové omítky Výhody těchto omítek jsou vysoká vodoodpudivost, široký výběr barev a struktur, vysoká přilnavost k podkladu, snadná aplikace a nízká cena. Protože mají nízkou prodyšnost, jsou určeny pro izolace pouze s pěnovým polystyrenem. Ochrana hran a izolace při montáži Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily, nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem tkaniny o rozměrech cca 00 x 00 mm, který zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech. U grafitového polystyrenu je nutné během aplikace chránit desky před přímým slunečním zářením, např. ochrannými plachtami na lešení. Penetrace podkladu Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky. Do penetračního nátěru je možné přidat barvu odstínu výsledné povrchové úpravy, nebo rovnou koupit penetraci probarvenou. Toto je velmi vhodné pro výrazné barvy fasády. Vždy bychom ale měli postupovat podle pokynů výrobce penetrace a omítky, kterou budeme používat na domě. 8 Silikátové omítky Největší výhoda těchto omítek je jejich prodyšnost, jsou proto určeny pro systémy s minerální vlnou. Jsou přirozeně odolné proti plísním a mechům. Jejich zpracování a aplikace je ale náročnější, výběr výrazných odstínů je omezen. Silikonové omítky Mají výhody silikátových i akrylátových omítek. Jsou prodyšné, lehce zpracovatelné a nabízejí široký výběr odstínů. Mají menší sklon k usazování prachu. Jsou vhodné pro pěnové polyst. i minerální vlny. Silikon-silikátové omítky Jedná se o vyšší stupěň silikátové omítky s přídavkem silikonu, díky němuž jsou lépe zpracovatelné a více odolné proti ulpívání prachu. Cenově jsou dostupnější než silikonové omítky. Základní (výztužná) vrstva Provádí se obvykle po 1- dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky šíťoviny se následně uhladí. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů s přesahem nejméně 100 mm. V místech styku rozdílných druhů tepelných izolantů, nebo v oblasti s vysokými požadavky na odolnost ETICS proti průrazu, se doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit. Provádění povrchových úprav Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají úšlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky akrylátové, silikonové, silikátové a silikon-silikátové. Jednotlivé druhy se liší svými vlastnostmi, zejména propustností pro vodní páru, pružností, zpracovatelností, špinivostí, odolností proti řasám atd. Ruční nanášení a následné strukturování se provádí výhradně nerezovými popř. plastovými hladítky. Lepení desek a vyztužování hran perlinkou Pěnový polystyren a minerální izolace s podélnými vlákny, se lepí pouze po obvodu s vnitřními body. Izolace z kolmých minerálních vláken se vždy lepí celoplošně.

16 1. realizace II. Provádění tepelné izolace soklu Shodně jako u zateplení stěny je nezbytné i pro oblast soklu použít technologický postup konkrétního zateplovacího systému. 1 Hliníkové soklové lišty jsou v současnosti nahrazovány jiným řešením, které netvoří tepelný most a také výrazně nedilatuje. Jedním ze spolehlivých způsobů je použití plastového rohovníku s okapničkou. příklad kotvení natloukací hmoždinkou Příprava podkladu Stejně jako pro ETICS musí být podklad pro soklové izolace vyzrálý, bez prachu, mastnot, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, biotického napadení a aktivních trhlin. Doporučuje se například omytí tlakovou vodou. Zateplovací systém nenahrazuje hydroizolaci ani sanační systém, nicméně například výrazně snižuje množství zkondenzované vlhkosti v konstrukci. Podklad se následně pro zvýšení soudržnosti penetruje k tomu určeným přípravkem. Lepení desek V případě lepení na silikátové podklady (cihly, beton apod. se používají běžná lepidla pro kontaktní zateplovací systémy (ETICS). Podobně jako u zateplení stěn se lepidlo nanáší nejčastěji ve formě obvodového věnce a několika bodů uprostřed desky. Přípustné je i celoplošné lepení. V případě lepení na asfaltové hydroizolace se používají PUR pěny určené k lepení tepelných izolací, nebo bezrozpouštědlová asfaltová lepidla. příklad kotvení šroubovací hmoždinkou Kotvení hmoždinkami Po nalepení a přiměřeném zatvrdnutí lepidla se provádí kotvení hmoždinkami. Soklová část se kotví pouze v místech, kde hmoždinka nemůže poškodit hydroizolaci. Kotví se v počtu cca ks/m. Při provádění soklu s keramickým obkladem se často používají výkonné šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem aplikované až přes výztužnou síťovinu dle konkrétního technologického postupu. Základní (výztužná) vrstva Základní vrstva se v podstatě neliší od zateplovacího systému stěn. V místech s vysokým provozem (okolo chodníků, hřišť apod.) s rizikem proražení systému je vhodné výztužnou vrstvu zdvojit, nebo použit zesílenou tzv. pancéřovou perlinku. Základní vrstva se zatahuje min. 00 mm pod úroveň terénu, aby byly izolační desky dostatečně chráněny proti mechanickému poškození a např. hlodavcům. Provádění konečné povrchové vrstvy Před prováděním povrchových vrstev se provede penetrace za účelem snížení a sjednocení savosti podkladu. Jako povrchová úprava soklu se používají ušlechtilé soklové omítky z přírodního popř. umělého kameniva. Častým případem je provedení soklu z keramického obkladu, popř. kamene. V tomto případě je nezbytné provedení tepelně-technického výpočtu, protože keramický i kamenný obklad je difuzně uzavřený a v zateplovacím systému by tak mohlo kondenzovat vysoké množství vlhkosti vedoucí k poruchám. Zároveň je třeba pro tyto těžké povrchové úpravy řešit stabilitu zateplení při statickém posouzení (typ a počet hmoždinek, zabudování přes výztužnou síť, apod.) Při návrhu je nutno zhodnotit také formát obkladu, velikost spár a materiál spárovací hmoty a dle potřeby navrhnout dilatační spáry.

17 . realizace 1 III. Provádění fasádních větraných systémů 1 Kotvení desek VODOROVNÝ ROŠT 00 mm Příprava vymezovacího roštu Vkládání tepelné izolace Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci na svislo či vodorovně. Ob- rošt. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca Izolace by měla být vždy o něco širší než je samotný vykle se používá hliníkový rošt, lze použít ale také např. 1 cm širší. V případě dodatečného kotvení pevnějších rošt dřevěný, který lze udělat dvojitě křížem přes sebe, desek stačí šíře o 0, cm větší. Takto správně vložená nebo v případě halových objektů je rošt pevnou součástí obvodového pláště. Vymezovací rošt se může vyne- stěně, případně se přikotví. Používají se středně tuhé deska se v roštu rozepře a izolaci není nutno lepit ke chat v případě speciální varianty napichování na trny desky většinou čedičové izolace. v souvislosti se samonosným vrchním pláštěm. Desky Isover UNI a MULTIMAX 0 se ve vodorovném roštu nekotví, případně lze kotvit na hranu s talířkem 1 cm. VODOROVNÝ ROŠT 100 mm Základní kotvení desek Isover UNI a MULTIMAX 0 ve vysokém vodorovném roštu, cca kotvy na desku (cca - ks/m ),, talířek mm. VĚTRANÁ FASÁDA BEZ ROŠTU Kotvení desek Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Doporučení kotvení desek je znázorněno na okraji této stránky. Konečný počet kotvících prvků ale řeší konkrétní projekt zodpovědného projektanta. Ochrana tepelné izolace Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášt fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Všechny desky tepelné izolace do větraných fasád jsou ale hydrofobizované, takže při jejich dočasném povrchovém smáčení je jejich funkce zachována, správně navržená větraná fasáda velice rychle zase vyschne. Bez nosného roštu se desky Isover FASSIL, FASSIL NT a HARDSIL kotví, nebo hmoždinkami na desku s talířkem 10 mm pro variantu na hrany a 80 mm pro variantu do pole desek (cca - ks/m ). SVISLÝ ROŠT Řešení detailů větrané mezery Větraná mezera by měla mít minimální šíři cm, doporučeny jsou ale centimetry. Tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch. Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Slouží jako ochrana před drobnými hlodavci a ptáky, kteří by mohli do této mezery zalézat. Pohledová vrstva V současné době je na českém trhu nepřeberné množství materiálů a výrobků. Od standardních vláknocementových desek je možné použít dřevěné obklady, tenké kamenné desky, plech, nebo některé nové materiály jako je dřevoplast apod. Příklad kotvení desek ve svislém roštu, nebo kotvami do pole desek (cca - ks/m ). Velikost talířku min. 80 mm pro desky FASSIL i HARDSIL.

18 18. produkty Isover pro fasády I. Technický přehled Kamenná vlna Skelná vlna Hlavní suroviny používané při výrobě minerální čedičové vlny jsou čedič, diabas a podobné vyvřelé horniny, plus vysokopecní struska. Sopečná hornina diabas používaná při výrobě kamenné vlny ISOVER se vyskytuje ve velkém množství po celé zemi, a nepředstavuje vzácný zdroj. Izolace ze skelné vlny ISOVER je vyrobena z kombinace písku a až 80% recyklovaného skla, což výrazně přispívá ke snížení dopadu produkovaného odpadního skla na životní prostředí. Mezi hlavní výhody skelné vlny patří výborná izolační funkce, akustické vlastnosti a nehořlavost. Dále je to její schopnost komprimace (až x), která se využívá spíše u rolí měkké izolace, která není moc vhodná do fasádních systémů. V případě větrávaných fasádních systémů se používají desky s vyšší objemovou hmotností. Pro systémy kontaktního zateplení se standardně skelná izolace nepoužívá. Desky s kolmým vláknem Mezi hlavní výhody těchto výrobků patří velká pevnost, požární odolnost a schopnost propouštět vodní páru. Ve fasádních systémech je možné je použít v kontaktních i větraných systémech. Všechny desky jsou hydrofobizované - odolné vůči krátkodobé vlhkosti. Obvykle se ale používají od výšky 0 cm od země, kde by měl být použit materiál odolný vůči vodě extrudovaný nebo perimetrický polystyren. V případě, že izolace na fasádě během realizace zmokne, stačí ji bez problému nechat dostatečně vyschnout. Následně se nanášejí další vrstvy zateplovacího systému, které ji chrání před srážkami či vzdušnou vlhkostí. Podélná či kolmá vlákna Většina desek, které se vyrábějí mají podélnou orientaci vláken. Mají lepší tepelně-izolační vlastnosti a vyšší odolnost vůči protažení hmoždinky. Používají se v kontaktních i větraných systémech. Kombinovaný izolant Firma Isover vyvinula speciální grafitový izolant z pěnového polystyrenu s ochrannou vrstvou z čedičových vláken. Tato kombinace využívá nejlepší vlastnosti obou izolantů výbornou tepelnou účinnost grafitového polystyrenu a zvýšenou požární odolnost díky minerální vatě. Desky s podélným vláknem Kolmá vlákna se oproti podélným vyznačují výrazně vyšší pevností v tahu (až 8x). Jsou tedy vhodné i pro kontaktní systémy pouze celoplošně lepené na stěnu (strop), nebo pro kontaktní systémy s keramickým obkladem. Díky celoplošnému lepení mají menší nároky na mechanické kotvení. Druh izolantu Desky kamenná vlákna - podélná střední Desky kamenná vlákna - podélná těžká Desky kamenná vlákna - kolmá Součinitel tepelné vodivosti λ D [W.m -1.K -1 ] Možné tloušťky Pevnost v tlaku [kpa] Pevnost v tahu [kpa] Objemová hmotnost [kg.m - ] Hydrofobizace Limitovaná nasákavost Použití v konstrukci Kontaktní 0,0-0, cca ano ne ne ano 0, ano ano ano lze 0, ano ano ano lze Desky skelná vlákna 0, cca - 0 ano ne ne ano Isover Twinner 0,0-0, ano ano ano lze Větraná

19 . produkty Isover pro fasády 19 Pěnový expandovaný polystyren Izolační desky se používají na izolaci soklů a spodní stavby. Expandovaný polystyren (EPS) se vyrábí vypěňováním pevných perlí zpěňovatelného polystyrenu působením syté vodní páry do bloků, které se následně řežou na jednotlivé desky. Během tohoto procesu zvětší perle svůj objem na dvaceti až padesátinásobek původního objemu a uvnitř každé perle vznikne velmi jemná buněčná struktura. Struktura EPS obsahuje 98 % vzduchu a udržuje si své počáteční izolační vlastnosti po celou dobu životnosti. Mezi hlavní výhody patří lehkost, dobré mechanické parametry a cenová dostupnost. Ve fasádách se používá pouze v kontaktních systémech od výšky 0 cm od země, do výšky, kterou povolují požární předpisy. Zároveň se EPS používá u sendvičového zdiva, např. s odklady z cihel KLINKER. Čím dál častější variantou EPS je polystyren s přídavkem grafitu. Díky němu získává až o 0 % lepší tepelně-izolační schopnosti, ostatní parametry zůstávají zachovány. Pěnový extrudovaný polystyren Na výrobu extrudovaného polystyrenu (XPS) se používá podobná surovina jako na EPS, rozdíl je ale v systému vypěňování. Na rozdíl od EPS se XPS vyrábí tzv. extruzí, tj. vytlačováním. Mezi hlavní výhody patří vysoká pevnost a minimální nasákavost. Ve fasádách se používá tento materiál pro izolaci soklu, hlubokých podzemních stěn, izolaci překladů a tepelných můstků. Materiál je také vhodný pro izolace vnitřních prostor. Stejně jako u expandovaného polystyrenu, tak i u extrudovaného polystyrenu je možné přidávat grafit a tím zvýšit tepelně-izolační schopnost. Novinkou jsou pak vysokoteplotní extrudované polystyreny, které dokáží odolávat teplotám až 10 C. Pěnový expandovaný polystyren perimetrický Podobně jako klasický polystyren se i tento vyrábí zpěňováním perlí zpěňovatelného polystyrenu, v tomto případě ale do forem. Tato technologie umožňuje intenzivnější svaření perlí a tím dosažení nižší nasákavosti než u běžného bílého či šedého EPS. Druh izolantu Součinitel tepelné vodivosti λ D [W.m -1.K -1 ] Možné tloušťky Pevnost v tlaku [kpa] Objemová hmotnost [kg.m - ] Faktor difuzního odporu [-] Maximální teplota použití [ C] Max. hloubka použití pod terénem [m] EPS standard bílý 0,0-0, , EPS grafitový 0,01-0, , EPS perimetrický 0,0-0, , XPS standard 0,00-0, XPS grafitový 0,09-0, XPS vysokoteplotní 0, cca

20 0. produkty Isover pro fasády Minerální izolace do systémů kontaktního zateplení Isover NF Isover TF PROFI Isover NF V* λ D [W.m -1.K -1 ] 0,01 0,0 0,01 λ u [W.m -1.K -1 ] 0,0 0,08 0,0 Pevnost v tlaku [kpa] Pevnost v tahu [kpa] Rozměr 1000 x 1000 x x Tloušťka II. Konkrétní výrobky a jejich parametry Pěnový polystyren do systémů kontaktního zateplení 0 10,00 0, , 0,0,80 0, ,00 0,9,0 1, ,00 1,0,0 1,,00 1,0 0, 1, 1,80 1,, 1, 0, 1,0 1,80 1, ,00 1,9 1,80,0,00 1,9 100,00,0 1,0,,00,0 10 1,,90 1,0,0 1,, ,00,0 1,0,8 1,00,0 10 1,, 1,0,1 1,, 10 1,00,90 1,0,0 1,00, ,00, 0,0,00 1,00, 00 1,00,8 0,0, 1,00,8 0 0,, 0,0, ,,8 0,0, , (paleta**),0 0,0, , (paleta**),80 0,0, , (paleta**),0 0,0 8,0 - - * Desky NF V s kolmými vlákny, které mají po obvodě na lícové straně sražené hrany, jsou vhodné pro vnitřní izolace stropů a stěn. Jsou určeny k celoplošnému nalepení bez kotvení a omítkovin, pouze s nástřikem barvy. Nejedná se tedy o klasický materiál do kontaktního zateplovacího systému. ** Volné desky na paletě, ostrečováno PE fólií. λ D - deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti, λ u - návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti. Isover EPS 0F Isover EPS 100F Isover EPS GreyWall Isover EPS GreyWall Plus λ D [W.m -1.K -1 ] 0,09 0,0 0,0 0,01 λ u [W.m -1.K -1 ] 0,09 0,0 0,0 0,0 Pevnost v tlaku [kpa] Pevnost v tahu [kpa] Rozměr 1000 x x x x 00 Tloušťka 10,0 0, , 0,0-0,0 0, 0 8,0 0, - 0,9 0,9 0,0 1,00-1, 1,0 0,0 1,0 1, 1,0 1, 0,0 1, 1, 1,90 1,9 80,0,0,0,,0 100,,0,,0, 10,0,10,0,80, ,,,8,, 10 1,,90 -,,8 10 1,,1,0,10, ,0,0,9,,8 00 1,0,0,0,0,0 0 1,0 - -,00,1 0 1,0 - -,,80 0 0, - - 8,0 8, 80 0, - - 8,9 9, , - - 9,0 9, Jiné tloušťky desek (max. 00 mm) popř. jiné rozměry jsou k dispozici na vyžádání λ D - deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti, λ u - návrhová hodnota součinitele tepelné vodivosti.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY

pasivní domy HELUZ FAMILY nízkoenergetické domy energeticky úsporné domy NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY NG nová generace stavebního systému pasivní domy nízkoenergetické domy A B HELUZ FAMILY energeticky úsporné domy C D HELUZ FAMILY NOVINKA PRO PASIVNÍ A NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY HELUZ FAMILY 50 nadstandardní

Více

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

ECOROCK FF. Vhodný pro každou stěnu! 5 let. Kompletní fasádní zateplovací systém. záruky ROCKWOOL KOMFORT BYDLENÍ ÚSPORA NÁKLADŮ POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 5 let záruky ROCKWOOL ECOROCK FF Kompletní fasádní zateplovací systém ÚSPORA NÁKLADŮ KOMFORT BYDLENÍ PESTRÁ PALETA BAREV POŽÁRNÍ BEZPEČNOST Vhodný pro každou stěnu! Zateplovací systém ECOROCK FF na fasádě

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K

cihelné bloky pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K cihelné bloky HELUZ FAMILY pro pasivní a nízkoenergetické stavby U až 0,15 W/m 2 K nadstandardní jednovrstvé zdivo heluz family 50 Společnost HELUZ uvedla na trh v roce 2009 unikátní broušený cihelný blok,

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

Polystyrenové izolace ISOVER EPS

Polystyrenové izolace ISOVER EPS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Polystyrenové izolace ISOVER EPS Grafitové izolace nové generace Izolace pro sokl a spodní stavbu Isover EPS 2 Základní vlastnosti pěnového

Více

ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU WWW.PLATIMEZAKAZNIKUM.CZ PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM

ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU WWW.PLATIMEZAKAZNIKUM.CZ PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM ZATEPLENÍ + OKNA = PENÍZE ZPĚT ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU PLATÍME SPOLEČNÝM ZÁKAZNÍKŮM ZVAŽTE NAŠI NABÍDKU Pořiďte si špičková okna HOCO se slevou 25% a získáte ke kvalitním oknům navíc možnost nakoupit skvělé

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek

Fasády. vyhotovil: Břetislav Bardonek Fasády vyhotovil: Břetislav Bardonek Co je fasáda Fasáda neboli průčelí je vnější stěna stavby, její konečná úprava. Bývá prolomena okny a vchody a členěna různými architektonickými prvky, například V

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Tepelně technické vlastnosti zdiva

Tepelně technické vlastnosti zdiva Obsah 1. Úvod 2 2. Tepelná ochrana budov 3-4 2.1 Závaznost požadavků 3 2.2 Budovy které musí splňovat normové požadavky 4 ČSN 73 0540-2(2007) 5 2.3 Ověřování požadavků 4 5 3. Vlastnosti použitých materiálů

Více

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy

ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací ISOVER pro fasádní zateplovací systémy Informace pro projektanty a realizační firmy Minerální vata Pěnový polystyren XPS Kombinované izolace

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o.

Jak správně navrhovat ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Jak správně navrhovat ETICS Ing. Vladimír Vymětalík, VISCO s.r.o. Obsah přednášky! Výrobek vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS)! Tepelně technický návrh ETICS! Požárně bezpečnostní řešení

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek.

DEK TAHÁK ZELENÁ ÚSPORÁM. SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU. www.dektrade.cz www.atelier-dek. DEK TAHÁK SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ SPOLEČNOSTI DEK a.s. REGISTROVANÝCH V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM TEPELNÉ IZOLACE DEKTRADE Název Charakteristika Používá se pro vytvoření tepelněizolační vrstvy DEKWOOL

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek

Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory. Ing. Libor Urbášek Izolační materiály Konstrukční trendy Energetická efektivita - úspory Ing. Libor Urbášek Obsah prezentace: 1. Sortiment izolací (MW, EPS, XPS, PUR, PIR, FP, VIP) 2. Vlastnosti izolací tepelné / akustické

Více

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490

Řez : SLOVTHERM s.r.o., 93001 Veľké Blahovo 1097, IČO : 46362495 mail: info@slovtherm.sk Roman Ilavský tel +421 903 837 490 Vážení klienti, touto cestou Vám nabízíme: V posledních 15 letech se cena plynu a elektrické energie pro domácnosti zvyšovala v průměru téměř o 10 % ročně. Náklady na vytápění bytů a rodinných domů tedy

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS

Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací. Isover TWINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy ETICS Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Isover WINNER nová generace tepelných izolantů pro zateplovací systémy EICS 2 Isover WINNER Zateplovací systémy EICS standardní a spolehlivé

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky

TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky TĚSNÍCÍ A IZOLAČNÍ SYSTÉM aplikační manuál pro stavebníky Těsnící a izolační systém Den Braven 3D Volba osazování výplní stavebních otvorů okenním systémem Den Braven 3D, je nový, dokonalejší způsob, jak

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ

ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY - ZÁSADY SPRÁVNÉHO NAVRHOVÁNÍ DŮVODY PROČ ZATEPLOVAT Když se řekne zateplovací systém, téměř každý si vybaví nějakou fasádu kde viděl, jak se na celou plochu fasády,,něco,, lepí. Pravděpodobně

Více

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie

VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ. Řešení vedoucí k úsporám energie RENOVACÍ KE KOMFORTNÍMU BYDLENÍ Řešení vedoucí k úsporám energie VÝPOČTY Ekonomických úspor a efektivity zateplení Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 Zateplení se opravdu

Více

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám

KLOMAX. E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a. Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám KLOMAX O k n a a d v e ř e v š e c h t y p ů E u r o s u š á k y a d r ž á k y p r o p l a s t o v á o k n a Revitalizace panelových domů, program Panel a Zelená úsporám Solární systémy, tepelná čerpadla

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1

Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Zásady řešení zateplení novostaveb a dodatečného zateplení stávajících domů pro bydlení (kromě dřevostaveb) dle požadavků ČSN 73 0810 včetně změny Z1 Vybrané detaily ETICS dle požadavků ČSN 73 0810 včetně

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému

NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému 1. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE NÁVOD NA MONTÁŽ odvětrávaného fasádního systému www.prostavbu.cz 2. stránka Návod na montáž SOLID BRICK + SOLID STONE Základní prvky fasádního systému

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat

Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí. Přehled výrobků. staráme se. o vaše zdraví a pohodlí. Samozřejmě lépe izolovat Stavební materiály ze dřeva šetrné k životnímu prostředí Přehled výrobků staráme se o vaše zdraví a pohodlí Samozřejmě lépe izolovat DŘEVO A KONOPÍ - DARY PŘÍRODY Dřevo jako přírodní obnovitelný stavební

Více

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH

PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH PORUCHY DVOUPLÁŠŤOVÝCH PLOCHÝCH STŘECH Miloslav Novotný 1 Abstrakt Dvouplášťové ploché střechy jsou v současné době vzhledem k zásadnímu zvýšení kvality materiálů pro jednoplášťové ploché střechy (tepelné

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Tepelně technické vlastnosti l i s t o p a d 2 0 0 8 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Detail nadpraží okna

Detail nadpraží okna Detail nadpraží okna Zpracovatel: Energy Consulting, o.s. Alešova 21, 370 01 České Budějovice 386 351 778; 777 196 154 roman@e-c.cz Autor: datum: leden 2007 Ing. Roman Šubrt a kolektiv Lineární činitelé

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Zakládání vápenopískových pasivních domů

Zakládání vápenopískových pasivních domů Zakládání vápenopískových pasivních domů Pro založení masivní stavby pasivního domu se používá několik typických detailů. Způsob založení v České republice vyplývá zejména ze zakládání staveb na základových

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví.

Fasády. Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. FASÁDY Fasády Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01 Stavebnictví. Ing. Ctibor Hůlka Ing. Radim Mařík Ing. Lubomír Odehnal Ing. Pavel Štajnrt Ing. Viktor Zwiener,

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář

NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA. IZOLACE puren PIR. Prezentující : Luděk Kovář NAVRHOVÁNÍ PLOCHÝCH STŘECH SYSTÉMOVÁ PLOCHÁ STŘECHA IZOLACE puren PIR Prezentující : Luděk Kovář SP-T zateplená střecha na trapézovém plechu s tepelnou izolací z PIR desek, mechanicky kotvená, [U=0,22

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI

ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI ZATEPLOVACÍ SYSTÉM PROFI Dokonalé zateplení fasád Stavební materiály nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Vnější kontaktní zateplovací systém-etics

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více