ODBORNÝ PROGRAM Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBORNÝ PROGRAM. 9.00 Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů 9.30 9.45 Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem"

Transkript

1 ODBORNÝ PROGRAM Čtvrtek 28. února Donna Anna + Donna Elvira + Zerlina 9.00 Zahájení kongresu otevřením výstavy firem Prohlídka stánků vystavovatelů Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Čtvrtek 28. února Don Giovanni I + II Slavnostní zahájení Pozdravné projevy Předání čestných členství Předání Prusíkovy a Reinišovy ceny - ve spolupráci se spol. KRKA Sekce 1 Vítězové výročních cen Předsedající: Linhart J. (Praha), Spáčil J. (Praha) 1. Vítěz Prusíkovy ceny - kategorie monografií 2. Vítěz Prusíkovy ceny - kategorie časopisů 3. Vítěz Reinišovy ceny Sekce 2 - Česká kardiologická společnost Předsedající: Linhart A. (Praha), Malý J. (Hradec Králové), Widimský J. (Praha) Nové guidelines diagnostiky, léčby a prevence plicní embolie a žilní trombózy 4. Diagnóza plicní embolie a trombolytická léčba Widimský J. (Praha) 5. Antikoagulační léčba Malý J. (Hradec Králové) 6. Diagnóza a terapie žilní trombózy Roztočil K. (Praha) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Plenární schůze České angiologické společnosti (pouze členové společnosti) Sekce 3 Žilní trombóza Předsedající: Čepelák V. (Plzeň), Mayer O. (Plzeň), Michiels J.J. (Rotterdam) 7. Atypické formy hluboké žilní trombózy Chochola M., Mára M., Márová K. (Praha) 8. Rizikové faktory reziduálních trombotických uzávěrů po žilní trombóze dolních končetin Hirmerová J., Seidlerová J., Filipovský J. (Plzeň) 9. Postup u žilní trombózy a posttrombotického syndromu: DVT-PTS Michiels J.J., Neumann M. (Rotterdam) 10. Léčba ileofemorální žilní trombózy v šestinedělí katetrem řízenou trombolýzou Malý R., Krajina A., Chovanec V., Raupach J., Lojík M., Dulíček P., Vodičková L., Solař M., Fridrich J., Vojáček J. (Hradec Králové) 11. Perioperativní postup u pacientů léčených warfarinem Kessler P., Penka M., Gumulec J., Králová S. (Pelhřimov, Brno, Ostrava, Nový Jičín) 5

2 12. Jak nahradit warfarin? Po neúspěchu ximelagatranu výzkum pokračuje Mayer O. (Plzeň) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Čtvrtek 28. února Don Giovanni III Sekce 4 - Česká společnost pro aterosklerózu Předsedající: Piťha J. (Praha), Poledne R. (Praha) 13. Plasmatické apolipoproteiny jako kardiovaskulární rizikový faktor Vaverková H., Jackuliaková D., Karásek D., Novotný D. (Olomouc) 14. Kardiovaskulární riziko u žen před a po menopause Piťha J. (Praha) 15. Mechanismus ateroprotektivního účinku HDL částic a reversní transport cholesterolu Poledne R., Králová-Lesná I., Suchánek P. (Praha) Sekce 5 - Pracovní skupina mikrocirkulace: stěžejní přednáška Předsedající: Linhart A. (Praha), Ehringer H. (Vídeň) 16. Koronární mikrovaskulární dysfunkce: klinická významnost a její určování koronárními a periferními funkčními testy Habazettl H., Pries A.R. (Berlín) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 6 - Pracovní skupina akutní a intervenční angiologie Cerebrovaskulární onemocnění Předsedající: Bulvas M. (Praha), Procházka V. (Ostrava), Veselka J. (Praha) 17. Vyšetřování extrakraniálních tepen u pacientů před operací srdce Brůhová H., Štěpánková L., Štěrbáková G. (Plzeň) 18. Srovnání 3D postprocessingových angiografických metod DSA, CTA, MRA Jonszta T., Procházka V., Häringová M., Chmelová J. (Ostrava) 19. Direct-stenting karotických tepen u vysoce rizikových pacientů je proveditelný, bezpečný a účinný Veselka J., Černá D., Zimolová P., Šramko M., Tomek A., Šrámek M. (Praha) 20. Stenting karotických tepen a počet restenos u pacientů s vysokým rizikem endarterektomie Bulvas M., Sommerová Z., Urbanová R., Indruch T. (Praha) 21. Je mechanická revaskularizace akutní ischemické CMP koronární paralelou? Viabilita mozkové tkáně a strategie léčby Procházka V., Jonszta T., Doležilová V., Chmelová J., Vávrová M. (Ostrava) 22. Informace o připravovaném doporučeném postupu pro diagnostiku a terapii ICHDK Bulvas M. (Praha) Sekce 7 - Cévní trauma Předsedající: Čížek V. (Ostrava), Pleva L. (Ostrava) 23. Diagnostika a terapie poranění cév Pleva L. (Ostrava) 24. CT - diagnostika akutních vaskulárních traumat z pohledu národních standardů Chmelová J., Jonszta T., Czerný D., Procházka V. (Ostrava) 25. Emergentní endovaskulární léčba cévních traumat Czerný D., Procházka V., Jonszta T., Vávrová M., Chmelová J. (Ostrava) 6

3 Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 8 - Perkutánní intervence Předsedající: Chochola M. (Praha), Roček M. (Praha) 26. Rotační trombektomie v léčbě akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen Staněk F., Ouhrabková R., Procházka D. (Kladno) 27. Faktory ovlivňující výsledek PTA bércových tepen Kožnar B., Peregrin J.H. (Praha) 28. Komplikace endovaskulárních výkonů na periferních tepnách Beran S. (Praha) 29. Transkutánní aplikace lidského trombinu v léčbě pokatetrizačních pseudoaneuryzmat Jirát S., Novotný K., Magage S., Semrád M., Mrázek V., Linhart A. (Praha) 30. Endovaskulární léčba hemoptysy Pádr R. (Praha) Čtvrtek 28. února Don Ottavio + Masetto Sekce 9 - Varia Předsedající: Avram R. (Temešvár), Blažek V. (Cáchy), Gašpar L. (Bratislava) 31. Návrh racionálního diagnostického algoritmu u Raynaudova fenoménu Zeman J. (Praha) 32. Nové možnosti léčby nikotinové závislosti Sochor O. (Brno) 33. Deprese a úzkosti u kardiovaskulárních pacientů Avram R., Tamasan S., Popa C., Ciocarlie T., Parv F., Balint M., Jejenaru D. (Temešvár) 34. Naše zkušenosti s komplexní dekongestivní terapií Vlasák R. (Praha) 35. Domácí monitorování kritických stavů v angiologii Petrlík M. (Brno) 36. Arytmie u pacientů s kritickou končetinovou ischémií Gašpar L., Ambrózy E., Štvrtinová V., Dukát A., Gavorník P. (Bratislava) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 10 - Pracovní skupina mikrocirkulace Diabetická mikroangiopatie Diabetická noha Předsedající: Broulíková A. (Praha), Hofírek I. (Brno), Kmec J. (Košice) 37. Vyšetřování spontánní reaktivity periferní mikrocirkulace u zdravých osob a u diabetiků 1. a 2. typu Hofírek I., Sochor O., Konečná J., Šárník S., Rotnágl J., Zechmeisterová A. (Brno) 38. Mikrovaskulární reaktivita při akutní hyperglykemii u diabetiků 1. typu Prázný M., Horová E., Škrha J. (Praha) 39. Efekt chronické léčby alprostadilem u pacientů s neuro-ischaemickou diabetickou nohou Piťhová P., Pelikánová M., Kvapil M. (Praha) 40. Septická diabetická noha trendy v pokrocích lokální léčby Slezák V., Švarc P., Takacs R., Kováčik A., Kurej V., Lamala R. (Bratislava) 7

4 41. Mechanismus účinku polarizovaného světla při hojení defektů u diabetické nohy Palacka P., Dostálová K., Kucharská J., Okkelová A., Čížová M., Pálinkáš J., Moricová Š., Gvozdjáková A. (Bratislava) 42. Možnosti využití inhibitorů proteáz v léčbě pacientů s komplikovanými defekty Novotná H., Polakovič V., Bečanová K. (Praha) 43. Počáteční zkušenosti s použitím růstových faktorů v léčbě defektů dolních končetin kombinované etiologie Hrdinová P., Staffa R., Konečná J., Hofírek I., Gregor Z. (Brno) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Pátek 29. února Don Giovanni I + II Sekce 11 - Chronická venózní insuficience Předsedající: Čepeláková H. (Plzeň), Niedziela P. (Lublin), Mazuch J. (Martin) 44. Žilní perforátory důležité detaily Musil D., Herman J. (Olomouc) 45. Intenzita známek žilní insuficience a anatomický typ valvulární inkompetence Oseka M., Skorski M., Kabala P., Tworus R., Szostek M. (Varšava) 46. Příčiny recidivy varixů dolních končetin Kalný J. (Sušice) 47. Léčba pacientů s chronickou žilní insuficiencí rostlinným přípravkem Naran N Niedziela P., Szczepanowski A., Matysik G., Paduch R. (Lublin) 48. Antistax - 5 let používání v léčbě chronické žilní nedostatečnosti v ČR Vařejka P. (Praha) 49. Nový směr VÚP Kšírová M. (VÚP, Brno) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Předání Ceny za nejlepší práci s žilní problematikou publikovanou v r ve spolupráci se společností Servier 50. Vítěz soutěže o nejlepší práci s žilní tématikou Sekce 12 - Endovaskulární léčba varixů Předsedající: Kašpar S. (Hradec Králové), Strejček J. (Praha), Veverková L. (Brno) 51. Srovnání tradiční a endovenózní laserové léčby varikosních žil hodnocením kvality života Kašpar S., Šiller J., Příborská J. (Hradec Králové) 52. Výsledky endovenózní laserové ablace varikosních žil závisí také na body mass indexu a na použité síle laseru Kašpar S., Červinková Z., Šiller J. (Hradec Králové) 53. Přehled techniky endovenozní laserové operace varixů Julínek S., Malý I., Winkler L. (Praha) 54. Klinické a histologické nálezy na velké safeně po endovenózní laserové léčbě Kalný J., Šach J., Rosová B., Stingl J. (Sušice, Praha) 55. První zkušenosti s operacemi varixů dolních končetin metodou radiofrekvenční ablace nové generace Kliment J., Kalát F., Danda V. (Příbram) 8

5 56. Endovenozní termální ablace v. saphena magna Veverková L., Kalač J., Kábela M., Procházková I., Čapov I. (Brno) 57. Endoluminální radiofrekvenčně vyvolaná termoterapie varikosních žil Hnátek L., Duben J., Gatěk J. (Zlín) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 13 - CVI na podkladě posttrombotického syndromu Sympozium ve spolupráci se společností Servier Předsedající: Broulíková A. (Praha), Roztočil K. (Praha) 58. Žilní trombóza a posttrombotický syndrom Roztočil K. (Praha) 59. Sledování ústupu trombotických změn v průběhu léčby žilní trombózy Vítovec M. (Praha) 60. Vztah zvýšených hodnot d-dimerů a posttrombotický syndrom Hirmerová J. (Plzeň) 61. Terapie a prevence posttrombotického syndromu Broulíková A. (Praha) Sekce 14 - Pracovní skupina duplexní sonografie Předsedající: Pecháček V. (Brno), Vítovec M. (Praha) Doporučení pro ultrazvukové vyšetřování hlubokých a povrchových žil Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 15 - Pracovní skupina ambulantní angiologie Předsedající: Muchová I. (Praha), Matuška J. (Hodonín), Pecháček V. (Brno) 62. Diferenciální diagnóza bolestí dolních končetin - otázka schopnosti nebo lenosti? Matuška J. (Hodonín) 63. Význam měření CAVI pro lékařskou praxi Berka L., Houdková J., Havelka J., Kunkelová V. (Jindřichův Hradec) 64. Poloha pacienta při žilním hemodynamickém mapování Pecháček V. (Brno) 65. Indikace a příprava pacienta s pokročilou žilní nedostatečností k operaci varixů a léčebná opatření po operaci Muchová I. (Praha) 66. Práce ambulantního angiologa v současných podmínkách problémy a perspektivy. Panelová diskuse. Muchová I., Pecháček V., Matuška J. Pátek 29. února Don Giovanni III Sekce 16 - Současné znalosti o účincích sulodexidu Sympozium ve spolupráci se společností Medicom international s.r.o. Předsedající: Andreozzi G. (Padova), Rieger H. (Engelskirchen) 67. Sulodexid u pacientů s chronickými žilními onemocněními: italské zkušenosti Andreozzi G. (Padova) 68. Sulodexid u mikroangiopatických komplikací pacientů s diabetem Roztočil K. (Praha) 9

6 Sekce 17 - Stěžejní přednáška Předsedající : Musil D. (Olomouc), Pécsvárady Z. (Kistarcsa) 69. Role ultrazvuku v diagnóze hluboké žilní trombózy a alternativních diagnóz Brkljačič B. (Záhřeb) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 18 - Central European Vascular Forum Předsedající: Poredoš P. (Lublaň), Štvrtinová V. (Bratislava), Wysokinski W. (Rochester) 70. Trombangiitis obliterans 100 let od Buergerova popisu onemocnění Štvrtinová V., Štvrtina S., Gašpar L., Ambrózy E., Vacula I. (Bratislava) 71. Role aspirinu v léčbě arteriální trombózy při esenciální trombocytemii a polycytemii vera Michiels J.J. (Rotterdam) 72. Protidestičková a antitrombotická léčba Poredoš P. (Lublaň) 73. Maďarská angiologie v roce 2008 Pécsvárady Z. (Kistarcsa) 74. Nejméně 60 osob umírá v naší zemi každý den zbytečně Spáčil J. (Praha) 75. Prognostický význam indexu kotník-paže a dobutaminové stresové echokardiografie pro kardiovaskulární morbiditu a celkovou mortalitu u pacientů s onemocněním periferních tepen Wysokinski W. (Rochester) 76. Co by měl angiolog vědět o imunosupresivní terapii? Karetová D., Bečvář R. (Praha) 77. Stratégia a taktika liečby akútnej masívnej plúcnej tromboembolie Mazuch J., Mištuna D., Huľo E., Červená Z., Smolár M. (Martin) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 19 - Sekce sester Předsedající: Vařejka P. (Praha), Malá M. (Praha), Mizerová K. (Liberec) 78. Endovaskulární léčba ischemické CMP z pohledu sestry Kašperlíková L., Lišková G., Procházková P., Urbančíková P. (Ostrava) 79. Endovaskulární léčba hluboké žilní trombozy u pediatrických pacientů Lišková G., Kašperlíková L., Procházková P., Urbančíková P. (Ostrava) 80. May-Thurnerův syndrom u pediatrických pacientů Lišková G., Procházka V., Kašperlíková L., Vávrová M. (Ostrava) 81. Ošetřovatelská péče o pacienta s femoropoplit. bypassem Mizerová K., Tůmová M. (Liberec) 82. Hemodialýza po angiografii Nevludová J. (Ostrava) 83. Rekanalizace systémem Frountrunner Chowanioková M. (Ostrava) 84. Péče o pacienty před a po chirurgické rekonstrukci Vejčíková P. (Ostrava) 85. Novinky v léčbě varixů Slonková J. (Brno) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem 10

7 Pátek 29. února Don Ottavio + Masetto Sekce 20 - Onemocnění aorty Předsedající: Adamec M. (Praha), Kučera D. (Ostrava), Podlaha J. (Brno) 86. Screening aneurysma abdominální aorty Ručka D., Broulíková K., Kačírková K., Černohous M., Zavoral M. (Praha) 87. Aneurysma v oblasti aorty Podlaha J. (Brno) 88. Kombinace endovaskulární a chirurgické léčby onemocnění hrudní aorty Kučera D., Válka M., Čížek V., Špak Ľ., Pleva M., Brát R. (Ostrava) 89. Pokrok v endovaskulární léčbě aneurysma hrudní aorty Szostek M., Szostek M.M., Skorski M. (Varšava) 90. Ischemické komplikace aortální dissekce endovaskulární způsob léčby Kučera D., Válka M., Čížek V., Pleva M., Špak Ľ., Brát R. (Ostrava) 91. Endovaskulární léčba komplikované dissekce aorty typu B Raupach J., Krajina A., Lojík M., Chovanec V., Tuna M., Harrer J., Dominik J. (Hradec Králové) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 21 - Intervence rizikových faktorů u pacientů s ICHDK Sympozium ve spolupráci se společností Apotex Předsedající: Karetová D. (Praha), Roztočil K. (Praha) 92. Jsou nemocní s periferní ischémií léčeni hůře než kardiaci? Roztočil K. (Praha) 93. Základní pilíře konzervativní léčby nemocných s ICHDK Karetová D. (Praha) 94. Představení projektu MOET ICHDK Karetová D. (Praha) Sekce 22 - Stěžejní přednáška Předsedající: Berka L. (Jindřichův Hradec), Linhart J. (Praha) 95. Fondaparinux a nová antitrombotika v kardiologii Kvasnička J. (Praha) Polední přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 23 - Česká společnost pro hypertenzi Předsedající: Cífková R. (Praha), Widimský J. ml. (Praha) 96. Ambulantní monitorování krevního tlaku Widimský J. ml. (Praha) 97. Význam vyšetřování rigidity velkých tepen Filipovský J. (Plzeň) 98. Léčba hypertenze u nemocných s ICHDK Cífková R. (Praha) 99. Léčba hypertenze při stenóze renální tepny Monhart V. (Praha) Zavedení dialyzačního cévního přístupu s normálním průtokem zvyšuje hladinu mozkových natriuretických peptidů Malík J., Kasalová Z. ml., Tuka V., Slavíková M. (Praha) 11

8 101. Zvětšená šířka intimy-medie karotid u pacientů s feochromocytomem ve srovnání s esenciální hypertenzí Holaj R., Zelinka T., Petrák O., Štrauch B., Wichterle D., Majtan B., Spáčil J., Widimský J. (Praha) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 24 - Postery Předsedající: Kasalová Z. (Praha), Vodičková L. (Hradec Králové) 102. Účinek nabivololu na denní rytmus krevního tlaku a NO metabolismus u pacientů s chronickou glomerulonefritidou v predialyzačním stadiu chronické renální insuficience Daminov T., Abdukarimova R.A. (Taškent) 103. Je důležité znát přesné umístění poslední chlopně velké safeny? Hnátková G., Talašová E., Hnátek L. (Zlín) 104. Přítomnost diabetické angiopatie a neuropatie u diabetiků 2. typu bez ulkusu Kmecová D., Kozárová M., Szabóová E., Kmec J. (Košice) 105. Aplikace nízkomolekulárních heparinů z pohledu pacientů Vrbová M., Hanzlová M., Sudrová M., Linhartová P. (Praha) 106. Bilaterální kompartment syndrom dolních končetin způsobený svalovou nekrosou při léčbě inhibitory reduktázy hydroxymethylglurtarylkoenzymu A Lubanda J.-C., Skalická L., Chochola M., Prskavec T., Balík M., Semrád M. (Praha) 107. Lokální cévní komplikace po koronární a nekoronární katetrizaci v závislosti na volbě cévního přístupu Štěpánková L., Brůhová H., Štěrbáková G., Bernat I., Pešek J. (Plzeň) 108. Nová anatomická nomenklatura žil dolních končetin Kachlík D., Báča V., Musil V. (Praha) 109. Použití přístroje Sense Wear Pro2 Armband v obezitologické ambulanci Pávek P. (Nové Město na Moravě) 110. Nový přístup k určování markerů kardiovaskulárního onemocnění s použitím analyzátoru Luminex Mazoch J., Zenáhlíková Z., Kvasnička J., Vášová K. (Praha) 111. Běžná varianta v genu FTO je spojena s BMI u mužů a postmenopausálních žen, ale ne u žen před menopausou Hubáček J.A., Bohuslavová R., Kuthanová L., Piťha J., Adámková V., Poledne R. (Praha) 112. Anatomická větvená cévní protéza u náhrad torakoabdominální aorty: naše prvé zkušenosti Šebesta P., Klika T., Zdráhal P., Šedivý P., El Samman Ch., Vitásek P. (Praha) 113. Možnosti chirurgické terapie syndromu diabetické nohy Hrdinová P., Konečná J., Vojtíšek B., Hofírek I., Staffa R., Gregor Z. (Brno) 114. Úloha odlehčení končetiny v terapii diabetických defektů kazuistika Kasalová Z. ml., Broulíková A. (Praha) 115. Klippel-Trénaunayův syndrom s aplazií velké safeny Herman J., Musil D., Sekanina Z., Utíkal P., Bachleda P. (Olomouc) 115a. Analýza periferní pulzové vlny v objektivizaci bolesti Navrátil K., Hálek J., Havránek P., Binder S. (Praha, Olomouc) 12

9 Sobota 1. března Don Giovanni I + II Sekce 25 - Workshop: Komplexní péče o pacienty po periferních cévních rekonstrukcích Předsedající: Heller S. (Praha), Semrád M. (Praha), Skalická L. (Praha) Ambulantní a sonografické kontroly u pacientů po periferních chirurgických cévních rekonstrukcích Medikamentózní léčba Intervenční léčba akutních a chronických lézí periferních cévních rekonstrukcí Chirurgická léčba stenóz bypassů Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 26 - Pracovní skupina mikrocirkulace: stěžejní přednáška Předsedající: Zeman J. (Praha) 116. Redukce kapilární mikrocirkulace: nový faktor kardiovaskulárního rizika? Singer D.R. (Warwick) Sekce 27 - Tepenná onemocnění Předsedající: Chochola M. (Praha), Spáčil J. (Praha), Staněk F. (Praha) 117. Dochází k poklesu počtu amputací končetin? Spáčil J. (Praha) 118. Dopad genové varianty A5 apolipoproteinu na účinnost léčby statinem Hubáček J. A. et al. (Praha) 119. Význam detekce preklinických známek aterosklerosy při hodnocení kardiovaskulárního rizika Szabóová E., Bavoľárová M., Kmecová D., Bortáková M. (Košice) 120. Periferní tepenné onemocnění postihující a. brachialis popis případu Ingrischová M., Karetová D., Chochola M., Linhart A. (Praha) 121. Význam monitorování porušeného glukosového metabolismu u pacientů s periferním tepenným onemocněním Dostál O. (Praha) 122. Aneurysma a. poplita Procházka P., Chochola M., Vařejka P., Heller S., Beran S., Skalická L., Jirát S., Linhart A., Mrázek V. (Praha) Závěr kongresu Vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší příspěvek autorů do 35 let Sobota 1. března Sekce 28 - Workshop Pracovní skupina duplexní sonografie Žilní perforátory vyšetření a léčba. Předsedající: Jirát S. (Praha), Novotný K. (Praha) Sobota 1. března Don Giovanni III Don Ottavio + Masetto Sekce 29 - Cévní onemocnění u dětí a mladistvých Předsedající: Penka M. (Brno), Procházka V. (Ostrava), Špatenka J. (Praha) 123. MRI, MRA diagnostika cerebrovaskulárních onemocnění pediatrických pacientů Doležilová V., Procházka V., Häringová M., Havelka J., Chmelová J. (Ostrava) 13

10 124. Endovaskulární léčba akutní mozkové příhody v pediatrické populaci Procházka V., Vávrová M., Czerný D., Jonszta T., Doležilová V., Chmelová J. (Ostrava) 125. May-Thurnerův syndrom a jeho podíl na chronickém otoku dolní končetiny u dospívající dívky Kabíček P., Heller S. (Praha) 126. Hluboká žilní trombóza u 12letého chlapce popis případu Fiala R., Hadačová I., Cholt M., Burkert J., Špatenka J. (Praha) 127. Žilní trombóza u dětí a dospívajících mýtus a realita Hadačová I., Fiala R., Cholt M., Burkert J., Špatenka J. (Praha) Kávová přestávka a prohlídka výstavy firem Sekce 30 - Malformace Předsedající: Herman J. (Olomouc), Köcher M. (Olomouc) 128. Etanolová embolizace periferních cévních malformací Köcher M., Černá M., Justová E., Utíkal P., Zálešák B., Buřval S., Kozák J., Bachleda P., Dráč P. (Olomouc) 129. A-V malformace Karadzos G. et al. (Semily) Sekce 31 - Společnost pro trombózu a hemostázu Předsedající: Kessel P. (Pelhřimov), Kvasnička J. (Praha) 130. Dlouhodobé podávání enoxaparinu v těhotenství a jeho dopad na markery kostní resorpce Sudrová M., Linhartová P., Mazoch J., Kvasnička J. (Praha) 131. Anti-Xa aktivita při standardních profylaktických dávkách enoxaparinu u pacientů s těžkou sepsí Zenáhlíková Z., Výborný J., Kvasnička J., Mazoch J. (Praha) 132. Farmakologická profylaxe žilního tromboembolismu ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Michenková R., Kudrnová Z., Sudrová M., Zenáhlíková Z., Linhartová P., Bušíková L. (Praha) 133. Účinek enoxaparinu a fondaparinuxu na koagulační parametry u pacientů operovaných pro frakturu krčku femuru Kudrnová Z., Kvasnička J., Kudrna K., Malíková I., Mazoch J. (Praha) 14

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají

CSIR 2014. XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie. 29. 31. května 2014 Špindlerův Mlýn. pořádají CSIR 04 XIX. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP Abstrakta CSIR 04 9. 3. května 04 Špindlerův Mlýn pořádají Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP RDG oddělení

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO

ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO ODBORNÝ PROGRAM VÝROČNÍ SJEZD ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 4. 7. KVĚTNA 2014 VELETRHY BRNO OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor České kardiologické společnosti 5 Organizační výbor 5 Programový výbor 5 Organizační

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

IV. SJEZD PROGRAM A ABSTRAKTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. České Budějovice 4. 5. 11. 2010

IV. SJEZD PROGRAM A ABSTRAKTA ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE. České Budějovice 4. 5. 11. 2010 IV. SJEZD ČESKÉ SPOLEČNOSTI KARDIOVASKULÁRNÍ CHIRURGIE pod záštitou ministra zdravotnictví ČR doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc. České Budějovice 4. 5.. 200 PROGRAM A ABSTRAKTA NEW EDWARDS Ascendra2 Transapical

Více

Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12)

Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12) Vnitøní lékaøství Rejstøík roèníku 2006; 52(1 12) 1 1262 & suplementa (S1 S3) Rejstøík roèníku 2006; 52 Jmenný rejstøík Pùvodní práce, editorialy, pøehledné referáty, doškolování, popisy pøípadù a krátká

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU

ODBORNÁ ČÁST KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 3 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CÉVNÍ MOZKOVOU PŘÍHODOU A S TRANZITORNÍ ISCHEMICKOU ATAKOU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard

Více

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE

NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČESKÁ A SLOVENSKÁ NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE ČASOPIS ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP, SLOVENSKEJ NEUROLOGICKEJ SPOLOČNOSTI SLS, SLOVENSKEJ NEUROCHIRURGICKEJ

Více

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8

Neurologie. Abstrakta A2011. XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 PRO PRAXI. Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Neurologie PRO PRAXI A2011 Neurol. pro praxi 2011; 12(Suppl. A) www.solen.cz ISBN 978-80-87327-54-8 Abstrakta XIII. NEURO-SKI Harrachov 2011 17. 19. březen 2011 Současná podoba Neurologické kliniky v areálu

Více

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

practicus Chronické srdeční selhání Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 7/2008 ročník 7 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města na návštěvě v ordinaci u MUDr. Vratislava Klímy v Kladně

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

XXXVIII. český radiologický kongres

XXXVIII. český radiologický kongres XXXVIII. český radiologický kongres 0.. října 0 Olomouc Kardiovaskulární radiologie, uroradiologie, varia strana 37 Program XXXVIII. českého radiologického kongresu 0 sál EVROPA Středa 0. října 0.00 Zahájení.30

Více

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin

Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin DOPORUČENÍ PRO Doporučení pro diagnostiku a léčbu ischemické choroby dolních končetin Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však

Více

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011

XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 3 NADAČNÍ FOND PRO NEUROVĚDY Neurologická klinika Lékařská fakulty UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové XIII. NEURO LOGY S URGERY K CARE I MAGING 2011 17. 19. březen 2011 HOTEL SVORNOST HARRACHOV ČESKÁ

Více

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení,

Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové zdravotnické organizace): Rychle se rozvíjející klinické známky ložiskového mozkového postižení, Cévní mozkové příhody diagnostika, léčba a prevence Ondřej Škoda, Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, p.o. Cerebrovaskulární sekce ČNS JEP CMP - definice Cévní mozková příhoda (dle kritérií ií Světové

Více

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století

Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Kardiovaskulární choroby otázka pro 21. století Bakalářská práce Autor: Obor: Lucie Laskavská Ekonomika

Více

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1

Vnitøní lékaøství. časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti guidelines. ročník 54 březen 2008 supplementum 1 ISSN 0042-773X Vnitř Lék 2008; 54(Suppl 1) ISSN pro on-line přístup 1801-7592 on-line na www.vnitrnilekarstvi.cz Vnitøní lékaøství časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

Více

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES

XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES XXXIX. ČESKÝ RADIOLOGICKÝ KONGRES Radiologie krku a hrudníku, pediatrická radiologie, komplexní diagnostika chorob prsu, varia 8. 10. října 2014 Hotel Diplomat, Praha strana 227 Program XXXIX. českého

Více

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D.

Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Péče o pacienta po cévní mozkové příhodě 4.2.2011 Postgraduální medicína str. 12 Neurologie MUDr. Michal Bar, Ph. D., MUDr. Irina Chmelová, Ph. D. Souhrn Cévní mozková příhoda zaujímá ze všech onemocnění

Více

VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI

VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI P O Ř A DAT E L É OS ČLK Olomouc společnost SOLEN, s. r. o. VI. KONFERENCE SESTRA V PRAXI 18. října 2013, Olomouc Odborný program 9.00 Zahájení konference Anatomicko-soudní aspekty traumatických zranění

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

Sobota ROTUNDA XVI. výroèní sjezd ÈKS ROTUNDA Sobota 24. 5. 2008 SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Komplikace akutního infarktu myokardu: Diagnostika a možnosti léèby Ve spolupráci s Klinikou kardilogie

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Kapitoly Ročník 3 Číslo 2/2011 z kardiologie pro praktické lékaře PODPOŘENO EDUKAČNÍMI GRANTY SPOLEČNOSTÍ TEVA A VALEANT z obsahu Srdeční troponiny a univerzální definice akutního infarktu myokardu Clopidogrel

Více

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi

Kapitoly. z kardiologie pro praktické lékaře. z obsahu. Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění v klinické praxi Kapitoly Ročník 4 Číslo 4/2012 z kardiologie pro praktické lékaře P o d p o ř e n o e d u k a č n í m g r a n t e m s p o l e č n o s t i T e v a z obsahu Nová evropská doporučení pro prevenci kardiovaskulárních

Více