ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY TELNICE Název programu: S KAMARÁDY ŠŤASTNĚ, HRAVĚ, VESELE POZNÁVÁM SVĚT Naše krédo: JSEM ČLOVÍČEK MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ, CHCI POZNAT SVĚT, VE KTERÉM ŽIJI Tento program byl vytvořen podle nového dokumentu MŠMT - Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, řídí se jeho cíly a záměry. Motto: Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčejší. Takoví jsme po celý život, jakými nás učila dětská výchova J. A. Komenský Školní vzdělávací program byl - zpracován v červenci 2008 a projednán na pedagogické radě

2 STRUKTURA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. Identifikační údaje o MŠ (Prezentace školy) 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky předškol. vzdělávání Životospráva Psychosociální podmínky Organizační zajištění chodu MŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém Přílohy neveřejné: Plán vnitřní evaluace Swot analýza Roční plán Přílohy ročního plánu

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (Prezentace školy - základní informace o škole) Sídlo školy: odloučené pracoviště Zřizovatel školy: Statutární zástupce: Základní škola Telnice 2, Masarykovo nám.4, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Telnice, Palackého 402, Telnice, Tel: obec Telnice starosta Ladislav Šustr Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace Mateřská škola: IZO Školní jídelna při mateřské škole: IZO Ředitel školy: (statutární zástupce) Vedoucí učitelka: Provoz školy: Kapacita školy: Počet přihlášených dětí: Mgr. ředitelka Leona Bímová Doležalová Markéta od 6,30 16 hodin 50 dětí 42 dětí (od 3 6 let) Počet ped. pracovnic. 4 (2,7 úvazku) Třídy: Kuřátka:celodenní uč. Markéta Doležalová, uč. Marie Fialová Květinky:celodenní uč. Alžběta Müllerová uč. Hana Strouhalová Počet provoz. prac. 1 (školnice 8 hod.) Předškolní zařízení zahrnuje: 1 školní jídelnu Pracovnice ŠJ při MŠ : 2 kuchařka 8 hod a ved. ŠJ 4 hod a provozní prac.4 hod vedl. prac. poměr (8 hod) Zpracovatel Školního vzdělávacího programu Brzobohatá Sylva

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Představení školy Historie školy: Mateřská škola v Telnici byla založena a umístěna v jedné třídě národní školy. V roce 1954 byla pro nedostatek místa ve škole uzavřena. Provoz byl znovu otevřen v r a to celodenní v místnostech bývalé orlovny. Učitelkou byla p. L.Vopelková, pěstounka p. Dobra Fialová. Budova nové mateřské školy byla postavena na místě původní mateřské školy pozemek zbourané orlovny. Novou mateřskou školu si zbudovali sami občané brigádnicky a s velkým nadšením v roce Ve vedení nové mateřské školy úspěšně pokračovala paní ředitelka Věra Životská až do svého odchodu do důchodu. Po celou dobu byla mateřská škola udržována v bezvadném stavu, jen větší úprava se týkala nové sedlové střechy. Lokalita školy Škola se nachází uprostřed obce v klidnější části s bezprašným prostředím. K budově patří velká školní zahrada, částečně zalesněná, se zatravněnou plochou, dvěma pískovišti, zahradním přístřeškem na hračky a kovovými průlezkami. Zahrada je využita ke sportovním a kulturním aktivitám. V roce 1995 obecní úřad postavil na zahradě mateřské školy dřevěný přístřešek pro úschovu zahradního nábytku, hraček a pomůcek. V těsné blízkosti školy se nachází velká budova, která byla v letošním roce 2005 nově zrekonstruována na bytovky a zabírají část školního pozemku. Stavební firma mezi bytovkami a školou postavila nový dřevěný plot. Soukromý majitel bytovek přislíbil vystavět nový chodník pro děti na školní zahradě. Změny ve vedení školy: K přešla Mateřská škola. do právní subjektivity a stala se součástí Základní školy. Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace. Vnitřní vybavení, uspořádání školy a počet tříd, další využívané prostory Budova mateřské školy je prostorná, prosvětlená, dvoutřídní s velkou vstupní halou, která slouží jako jídelna pro děti ze školní družiny. Kapacita školy je podle hygienických předpisů uzpůsobena pro 40 dětí. V roce 2003 nám obec budovala vodovodní přípojku. K mateřské škole patří školní kuchyně pro 60 strávníků. Vstupní halu využívají děti ze školní družiny jako jídelnu. Každá třída má šatnu a zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety). Hygienické podmínky ve třídě Kuřátek jsou stanoveny pro počet 20 dětí, je v ní stálá odpočívárna pro 20 dětí. Ve třídě Květinek odpovídají hygienické podmínky počtu 15 dětí, protože z části této třídy byla zřízena ordinace praktického lékaře Místnost určená pro sklad zahradních hraček byla v minulých letech obecním úřadem pronajímána soukromníkům. V roce 2004 byla přebudována na kancelář vedoucí školní jídelny. Stejně tak byly zrekonstruovány a zmodernizovány prostory školní kuchyně. Další místnosti slouží jako kabinety na pomůcky, sklepní místnosti a ředitelna. Mateřská škola je vytápěna plynovým topením. Práci v kotelně vykonává vyškolený topič.

5 Mateřská škola je skromně, ale účelně vybavená, interiér je původní. Dětský nábytek je již opotřebovaný, vyžadující stálé opravy, do budoucna počítáme s jeho obnovou. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostačující. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát i ukládat. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům. Zařízení je průběžně opravováno, udržováno. bez závad a slouží danému účelu. Činnost školy: Druhy a formy činností, které děti vykonávají: činnosti spontánní í řízené, skupinové, individuální, frontální, relaxační, odpočinkové. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Nabídka akcí: divadelní představení v MŠ, zájezdy do divadel,, Podzimáček, Mikulášská nadílka,předvánoční posezení, Školní ples, Den dětí, Nadstandardní aktivity: Předplavecký výcvik, členství ve sdružení ASPV Sport pro všechny Předškoláček - účast v okresní soutěži sportovní gymnastiky a atletiky. Účást na společenských akcích obce: účast dětí na telnických hodech, koledování v předvánočním čase po obci, školní besídka ke Dni matek, Country večer. ad) Příloha: Plán kulturních a sportovních akcí, K tvorbě bezpečného a sociálního prostředí přispívají rituály a tradice: Rituály třídní: Ranní kruh: přivítání, vzájemné sdělování zážitků, co nás dnes ještě čeká Komunikativní kruh: sdílení prožitků dne, zhodnocení, Oslavy narozenin Tradice školní: podzimní strašení, loučení se zimou házení Moreny do potoka, Loučení s předškoláky (hledání pokladu s přespáním v MŠ) 3 PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

6 (Popis podmínek v rovině dlouhodobého plánování) Podmínky pro příjímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let a to na základě Zápisu do mateřské školy a Směrnice č.2/2005 pro přijímání dětí. Na celodenní docházku s odpoledním odpočinkem přijímáme přednostně děti zaměstnaných matek. Nabízíme rodičům spolupráci s OPPP a na základě vyšetření a doporučení poradny se rodiče mohou sami rozhodnout o odložení školní docházky svého dítěte. Doposud rodiče vždy využili této možnosti. Dítěti, které má odloženou školní docházku se individuálně věnujeme, upevňujeme a rozvíjíme potřebné oblasti, dle doporučení poradny. 1. Věcné podmínky předškolního vzdělávání (popis základních, stálých a trvalých podmínek) 1. Budova mateřské školy byla postavena v roce 1979, je prostorná, prosvětlená, dvoutřídní s velkou vstupní halou. Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké, jsou dodrženy podlahové plochy (počet m2 na dítě) a vzduchové kostky (objem vzduchu počet m3 na 1 dítě). Prostorové uspořádání odpovídá skupinovým a individuálním činnostem. Prostory tříd máme rozčleněny do menších hracích koutů, slouží pro aktivity, hry a práci.(využití koutů ad. Popis a formy vzdělávání) 2. Hygienické podmínky ve třídě Kuřátek jsou stanoveny pro počet 20 dětí, (podle nové Vyhlášky na 24 dětí) s povolením výjimky na 25 dětí. Ve třídě Květinek odpovídají hygienické podmínky počtu 15 dětí, protože z části této třídy byla zřízena ordinace praktického lékaře. V návaznosti na třídy jsou šatny pro děti, umývárny,(nová umývadla, zásobníky na mýdlo a papírové ručníky, nové toalety. Tyto dostupné prostory usnadňují učitelce přehled o dětech. Ke třídám také patří malý kabinet na pomůcky a přípravná kuchyňka. Pouze jedna třída má stálou ložnici vybavenou novými hygienicky nezávadnými lehátky.negativa: Vzhledem ke stáří budovy se technický stav stává nevyhovujícím (např.špatný stav oken, nefunkčnost některého osvětlení, nemožnost regulace radiátorů, vlhké sklepy), staré záclony, koupit nový vysavač, novou varnou konvici 3. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá bezpečnosti, nezávadnosti, počtu dětí, jejich věku a také velikosti prostoru. Hračky jsou průběžně obnovovány. 4. Třídy jsou vybaveny starým, již nevyhovujícím nábytkem, který neodpovídá antropomorfickým požadavkům. Skříně a police na hračky jsme umístili do zorného pole dětí. Děti mají k hračkám snadný přístup, k samostatnému výběru, s ohledem na bezpečnost a uspořádání třídy. 5. Třídy jsou esteticky upravené, výzdoba je přizpůsobená chápání dětí, mají vymezené prostory na vystavení svých výtvorů, k vidění i pro rodiče. 6. Venkovní podmínky: za budovou MŠ se nachází školní zahrada s povrchem členitým, zatravněná a zalesněná. Povrch je upraven tak, aby dětem umožňoval

7 rozmanité pohybové aktivity-stromy, keře, možnost pozorování drobného hmyzu, zajíců, ježků, pozorování a poslech zpěvu ptactva, mírný kopeček na sáňkování. Součástí zahrady jsou dvě zrekonstruovaná pískoviště, kovové průlezky zastaralého typu a dřevěný přístřešek na hračky, sáně, nářadí, zahradní nábytek. Pořídili jsme několik nových koloběžek. Negativa:Nefunkční zastaralé kovové průlezky ne příliš bezpečné, poškozený zahradní nábytek, uvolněné šrouby, obnovit nátěr, padající suché větve. Nevhodný způsob sklízení posečené trávy (velkého množství na jedné hromadě a likvidace) často pokažená sekačka, sekání přerostlé trávy 7. Škola se nachází uprostřed obce v klidnější části s bezprašným prostředím. Střešní krytina byla několikrát opravována, přesto někdy při silnějším větru tašky padají Zahradu udržujeme v čistotě pravidelným sekání porostu a shrabováním listí a trávy. Zalesněná část školní zahrady odhlučňuje a chrání před sluncem, Negativa: spadané listí na střeše ucpává, zanáší rýny a občas hrozí padání suchých větví, vše sledujeme a včas odstraňujeme ve spolupráci s Obcí. Zatéká za komín chybí oplechování 2. Životospráva 1. V roce 2002 byla obcí zbudována vodovodní přípojka, máme kvalitní vodu. Pro pitný režim je voda převařována. Pitný režim je zpracován viz Provozní řád školy. Dětem je zajišťována plnohodnotná a vyvážená strava. Strava je vždy chutná, plnohodnotná, dodržován technologický postup. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. Je dodržován pitný režim, sklenička s namalovanou značkou pro každé dítě, starší děti pomáhají nalévat mladším. Děti se při jídle samy obslouží, chystají a utírají si prostírání, ubrousky, vázičky. Mezi jídly jsou dodržovány časové intervaly max. 3 hodiny. Děti nenutíme do jídla. Máme individuální přístup k problémovým strávníkům. Respektujeme přání rodičů, které jídlo dítě nesmí nebo zásadně nejí (dotazník pro rodiče nových dětí, záznamy v Evidenčních listech). Kuchařka je ochotna vařit dietu po domluvě s rodičem.rodiče jsou seznamováni s jídelníčkem, ProvoznÍm řádem ŠJ, (způsob omlouvání a možnost odebrání stravy při onemocnění dítěte. 2. Denní režim provozu školy přizpůsobujeme provozu školní jídelny, aby byla dodržována časová návaznost na stravování školní družiny. Rodiče si mohou po domluvě s učitelkou přivádět a odvádět děti dle potřeby. 2 Upřednostňujeme volný pohyb na školní zahradě před vycházkami a snažíme se dodržovat dobu pobytu 2 hod. denně (přihlížíme k vhodnosti počasí). 3 K pobytu venku využíváme dostatečně velkou školní zahradu. Zařazujeme pohybové hry na volném prostranství. Na vycházkách se dle možnosti vyhýbáme rušnému provozu, učíme děti používat přechod pro chodce a hodnotit dopravní situaci. Využíváme terčíky a signalizační reflexní pásky, vestu. 4 Máme stálou ložnici k odpočinku dětí. Respektujeme individuální potřebu a délku spánku. Děti jsou ukládány ke spánku ve stejnou hodinu, zajišťujeme jim klid pro spaní. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidnou aktivitu, dodržování biorytmu. Co nesplňujeme: Rodiče nemají možnost účastnit se, rozhodovat o volbě jídelníčku. 5 Pedagogové splňují zásady zdravého životního stylu jen částečně.

8 3. Psychosociální podmínky 1. V MŠ vytváříme příjemné, estetické a bezpečné prostředí (velké prostory, čistota, teplo aj.), pohodu takto: pravidelný denní režim-pravidelné střídání činností a odpočinku k dítěti přistupujeme jako k individualitě individuální potřeby jsou projevem specifických potřeb předškolního dítěte. dobře uspokojovat potřeby-znamená vědět v jakých formách. předcházíme stresovým situacím tím, že se snažíme udržovat kvalitní mezilidské vztahy, nejlépe se nám daří vytvářet partnerské vztahy mezi učitelkami (vhodnou organizací práce, navzájem si vycházíme vstříc, dobrou náladou přispíváme k pozitivní atmosféře), dále mezi učitelkami a dětmi, učitelkami a ředitelkou, učitelkami a školnicí. 2. Adaptace - Při zápisu : vedoucí učitelka seznamuje rodiče s učitelkami, personálem, s prostorami školy, s řádem školy, stravovacími zvyklostmi Při zápisu má dítě možnost seznámit se s novým prostředím v blízkosti svého rodiče Příležitost k vzájemnému poznávání, získávání potřebných informací. noví rodiče navštěvují MŠ i příležitostně dle potřeby, zájmu, zvláště nové přistěhované rodiny, mají usnadněnu adaptaci mladší sourozenci poznávají prostory a pozorují dění v MŠ v době přivádění starších sourozenců co MŠ s matkou učitelka radí sourozencům, jak mohou usnadnit vstup do MŠ, sladit domácí zvyklosti s režimem v MŠ. dětem je umožněno, aby si nosily z domu svoje oblíbené hračky a měly je dle potřeby (plyšáci na spaní) učitelka klade na nové dítě takové požadavky, které je schopno zvládnout 3. Přirozené lidské potřeby se projevují u každého jednotlivce. Respektujeme potřeby dětí a předcházíme tak frustraci dítěte. využíváme model přirozených lidských potřeb A. Maslowa. seznamujeme s tímto modelem i rodiče-jak působit na dítě. (třídní schůzky, individuální rozhovory, nástěnky), rozpoznáme tak u dítěte, jde-li o pokus dítěte si něco kompenzovat, nějaký nepříjemný zážitek, nebo zda si jen něco vynucuje učitelky znají a respektují Maslowovu hierarchii lidských potřeba rodiče se s nimi mají možnost seznamovat. (vyvěšeno v hale pro informaci rodičům) děti se nemohou efektivně učit a učitelky vyučovat, pokud se ve třídě nevytvoří takové podmínky, jež by umožňovaly uspokojení všech. všechny potřeby jsou stálé a všudypřítomné organizujeme děti do věkově smíšených tříd děti mají možnost volby z nabízené aktivity s různou obtížností, nejsou přetěžovány přizpůsobujeme se přáním a potřebám dětí děti se podílejí během celého roku na vytváření společných pravidel, která vyplývají z konkrétní situace (grafická podoba), mohou se samostatně rozhodovat (výběr kamaráda, hračky, prostředí)

9 nepřetěžujeme děti respektujeme individualitu dítěte (dítě si vybere tu aktivitu, která je mu přiměřená, např. 6tileté dítě si vybere úkol pro 3letého, na víc se necítí, naopak 4leté si vybere úkol s obtížností pro 6tiletého) Během hry učitelka: povzbuzuje děti, vytváří pravidla uklízení věcí na své místo, učí děti zodpovědnosti, povzbuzuje děti že to dokážou uklidit - i tříletí přispívá k příjemnému prožitku pořádek děti uklidňuje, přispívá k pocitu bezpečí. Zkušenosti nám ukazují, že jedním z nejúčinnějších způsobů učení je učení dětí navzájem. Vyhovujeme tak potřebám dítěte kontaktu s vrstevníky, dítě vrůstá do skupiny dětí. Věkově smíšené třídy přibližují mateřskou školu reálnému společenskému prostředí. Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let na základě Zápisu do mateřské školy. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, věkově smíšených tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Vyhovujeme přání rodičů při výběru umísťování dítěte společně kamarádi, sourozenci 4. rovnocenné postavení dětí zajišťujeme takto: učitelka komunikuje s dětmi tak, že jim projevuje uznání (nesnižuje jeho lidskou důstojnost, nezesměšňuje) učitelka přispívá k pocitu sounáležitosti (neodmítá, dává najevo přijetí, přijímá odlišnost druhého) umožňuje dítěti realizovat se (nemanipuluje s ním, umožňuje mu výběr, diskutuje s ním) 5. volnost a osobní svoboda je vyvážená mírou omezení (disciplíny): je zaveden pravidelný denní řád s jasnými pravidly chování ve skupině, samy děti si určují podmínky, snaží se je dodržovat, vyhodnocovat situace (viz činnosti v hracích koutech ) přispívají k tomu věkově smíšené skupiny učitelka respektuje individuální tempo dětí a umožňuje dokončit činnost klade na dítě takové požadavky, jaké zvládá učitelka nabízí vstřícnou a trpělivou pomoc dětem při situacích, které nezvládají v době odpoledního odpočinku jsou nespavým dětem nabízeny klidné činnosti 6. komunikace Učitelka využívá všech druhů vstřícné komunikace s dítětem, verbální, neverbální a komunikace činem. skoro denně zařazujeme s dětmi komunitní kruh, ověřujeme si, jak děti získávají sebedůvěru. 7. Učitelky se snaží neřešit konflikty před dětmi upouštíme od direktivního vedení, podporujeme samostatnost dítěte, (pochvala, povzbuzení, pomoc) 8. Důvěra mezi učitelkou a dítětem: dítě je nejvíce otevřeno komunikaci s učitelkou - učí se od ní komunikovat s okolím, získává vstřícnou komunikací s dítětem učitelka ovlivňuje schopnost komunikovat činem že dítě dodrží pravidlo, že dítě s něčím pomůže, něco podá, někoho pohladí, někomu poradí) vztah dítě a učitelka je založen na respektu vůči potřebám druhého člověka

10 9. vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vyskytuje se méně projevů agresivity (zejména u chlapců 5 7 let zmírňuje se soupeření, neboť starší děti přirozeně přebírají vedoucí postavení ve skupině smíšená třída poskytuje prostor pro spolupráci, kooperaci mezi dětmi 10. máme zkušenosti i ze soužití dítěte z jiné etnické skupiny konflikty si děti snaží nejprve vyřešit 4. Organizační zajištění chodu 1. v průběhu dne je zajištěna postupnost a plynulost spontánních i řízených činností viz Denní organizační řád dětí při uspořádání dne vycházíme z konkrétní situace naší MŠ časově je přizpůsoben chod mateřské školy Provoznímu řádu školní jídelny, aby nebyla porušena časová návaznost na stravování školní družiny a přitom dodržena lhůta uchovávání vařené stravy, doba nezávadnosti zpracovaných surovin, a dodrženy hygienické předpisy (dostatek času k prostírání stolů, vydávání jídla a úklidu nádobí pro ŠD). snažíme se sladit potřebu svobody a potřebu řádu vyvážení je důležité pro zdravý vývoj dítěte den máme uspořádaný tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro hlavní seberozvíjející se činnost dítěte hru. v naší MŠ nevedeme zájmové kroužky viz bod 5 2. pedagog se plně věnuje dětem a vzdělání: učitelka klade na děti požadavky, které je schopno zvládnout učitelka uskutečňuje vzdělávání dětí podle Třídního vzdělávacího plánu v souladu se Školním vzdělávacím programem. učitelka nabízí vstřícnou, trpělivou pomoc dětem při činnostech a situacích, které děti nezvládají 3. zázemí, klid, bezpečí, soukromí: učitelka přijímá děti vlídně, ranní rozhovor s dítětem a rodičem podle potřeby, situace učitelka navozuje kladný citový vztah mezi sebou a dětmi pomůže vybrat hračku, kamaráda pravidla dodávají dětem pocit stálosti, dodržují je děti i učitelky děti mají volný přístup k hračkám, nízké poličky v dosahu dětí omezujeme sezení dětí u stolečků děti si vystavují své výtvory na určitých místech, vědí, že si mohou hru dokončit příště. 4. adaptační režim viz Psychosociální podmínky, bod 2 5. vyváženost spontánních a řízených her: viz Specifika předškolního vzdělávání - Rámcový program str.6; viz Denní organizační řád v MŠ) styl učitelky - učitelka vylaďuje rovnováhu mezi: o řízením dětských činností o nepřímou účastí ve spontánní hře dětí o využíváním vzniklých situací (situační učení)

11 Děti při spontánních činnostech: děti se učí hlavně smyslovou zkušeností, nápodobou, interakcí a emočním prožíváním, že myslí vším, co dělají a že většinu svých prožitků čerpají z kontaktu a citových vazeb děti se učí samy při hře, pronikají tak do okolního světa, poznávají ho ve veškerých situacích k nimž v MŠ během dne dochází děti svou vlastní prožitou zkušeností (prožitkem), přímým zážitkem při hře používají všechny možné formy(experimentování, manipulování, pozorování, konstruování, tvoření, pomoc při práci učitelka má nepřímou účast na spontánní hře dětí, vstupuje do hry jako partner a využívá vznikajících situací Děti při řízených činnostech: děti neučíme přednášením, ale děláním, činnostmi, které vedou k citovému prožitku k osobní operativně využíváme zážitků z kulturních akcí, které děti silně zaujaly a mimořádně je zařazujeme dětem ke zpracování aktivity nad rámec: viz Přílohy, kulturní akce, divadelní představení, besídky, sportovní akce, výstavky, výlety, zájmové kroužky na MŠ nevedeme děti navštěvují blízkou orlovnu (pravidelné kulturní a sportovní akce i zdarma) 6. Zajištění dostatku času pro spontánní hru: učitelka poskytuje dětem dostatek času pro spontánní hru i její pokračování děti mají možnost nechat stavby a nedokončené výtvory do druhého dne a pokračovat ve hře problém u dětí, které chodí ráno pozdě do školy, že si málo pohrají apelujeme na rodiče s předstihem upozorňujeme děti, že je potřeba hru dokončit v pátek se stavby uklízí, probíhá důkladnější úklid podlah celé třídy hračky jsou uloženy v nízkých otevřených policích a nízkých skříních, usnadňují dětem orientaci a přístup hračky si děti berou samy a vedeny aby je po ukončení hry vracely na místo hrám dětí je vyhrazen celý prostor třídy třídy jsou rozděleny do hracích koutů, většinou s určitým druhem 7. aktivity jsou organizovány takto: veškeré aktivity jsou dětem nabízeny, nepřímo organizovány učitelka s dětmi společně hovoří k vybranému podtématu, zjišťuje co děti ví a co by se ještě chtěly dozvědět, jaký materiál by mohly přinést z domu, nejstarší děti se domlouvají mezi sebou, jak by činnost zorganizovaly (scénka, cvičení, nachystání nářadí,pomůcky, vytvoření skupinek.) učitelka zpracovává podtémata teorie mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera učitelka zajistí podmínky (materiál, pomůcky připraveným prostředím uč. nepřímo ovlivňuje učení, poskytne nedirektivní podporu, některé činnosti dětem předvádí

12 obměňujeme hrací kouty - nemáme vybavená centra aktivit. Pomůcky a materiál chystáme, po skončení děti pomáhají i s úklidem. děti se zapojují do organizace činností, hned vidí výsledky své práce děti přinášejí materiály z domu (knihy, fotografie, nakreslené a vystřižené obrázky, obaly, apod. někteří rodiče se také zapojí přinášením výtvarného materiálu 8. Podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti zajišťujeme úpravou prostředí ve třídách, využíváním hracích koutů. viz bod 7 učitelka vyčleňuje a rozděluje prostor pro hru a pokud možno, orientuje ji do volného prostoru učitelka navrhuje takové činnosti, při nichž mohou děti pracovat ve skupinách, ve dvojicích, nebo individuálně. 9. Soukromí dětí ve spontánní hře učitelka sleduje dodržování dohodnutých pravidel (vede děti ke spokojenosti), obsazování herních koutů, úklid hraček učitelka vyčleňuje a rozděluje prostor pro hru a pokud možno, orientuje ji do volného prostoru, na zem nebo do zahrady. sezení u stolečků omezuje jen na činnosti, které to nezbytně vyžadují (zamezuje tak statickým zátěžím) učitelka respektuje, že dítě má právo hru odmítnout nebo i hrát si samo (některé děti netouží hrát si v kolektivu) umožňuje dětem i stavby bunkrů a domečků tak aby nepoškozovaly nábytek, zbytečně nepřenášely věci. Při nedodržení a porušení pravidla, domeček opustí, dojde k ukončení činnosti (k dispozici hotové textilní domečky, tunel, deky, tenké látky, kolíčky, provázky) děti mají právo na soukromí: děti, které jsou brzy po obědě si ve dvojicích hrají pexeso na koberci, prohlížejí časopisy děti mají právo prosadit se ve hře, přizpůsobit se záměrům druhých, hrát si s dětmi i sám učitelka neodmítne, když dítě požádá o spoluúčast ve hře, o pomoc, o radu děti mají právo užívat spontánně celý prostor třídy i některé vybavení, pokud dodržují dohodnutá pravidla pokud se dítě rozhodne hrát si v určitém hracím koutu, má právo vybrat si kamaráda, odmítnout jiné dítě ke hře, dodržovat kapacitu koutu při velkém zájmu o kout si děti s učitelkou domluví pravidlo pro střídání dětí. potřebuje-li být dítě samo nebo s kamarádem, odpočine si v křesle nemáme manipulační paravány (různě přenosné, variabilní, k rozdělení prostoru), vysvětlit rodičům, stáhnout je pro vybavení. děti, které jsou brzy po obědě si ve dvojicích hrají pexeso na koberci, prohlížejí časopisy 10. snažíme se, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dětí: při používání metody teorie mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera, má každé dítě příležitost učit se podle svých předpokladů, schopností, uplatnit svoje zájmy (vybere si z nabídnutých činností, která mu vyhovuje)

13 učitelka využívá hru dětí k poznávání jejich vývoje a citlivě stimuluje na tomto základě jejich individuální vývoj 11. dodržujeme počty dětí ve třídě podle hygienických norem. 5. Řízení MŠ 1. Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace mateřskou školu řídí ředitelka základní školy, vedoucí učitelka je zodpovědná za provoz mateřské školy ředitelce vztahy mezi vedoucí učitelkou a učitelkami je založen na vzájemné kooperaci ved. učitelka vede organizaci předškolního vzdělávání, vede dokumentaci školy, zajišťuje materiální oblast zaměstnanci školy mají vymezeny pravomoci a úkoly povinnosti všech učitelek jsou dány viz. Profesionalita pedagoga, Rámcový program 2. Informační systém viz. Příloha ředitelka školy řídí mateřskou školu a některé pravomoci deleguje na vedoucí učitelku. vedoucí uč. je pověřena koncepčním řízením, organizací provozu školy a vedením zaměstnanců. vztah mezi vedoucí učitelkou a učitelkami je založen na kooperaci, spolurozhodování, učitelky vyjádří svůj názor k dané problematice, ochotně pomohou řešit situaci. Vedoucí učitelka se radí s učitelkami o tvorbě ŠVP (evaluace, swot analýza, vzdělávací obsah aj.) všechny pedagogické pracovnice si uvědomují svou zodpovědnost za práci, kterou vykonávají vedoucí uč. projevuje důvěru všem zaměstnancům, aktivně naslouchá a snaží se jim porozumět, ke každému zaměstnanci přistupuje individuálně vedoucí uč. dává učitelkám prostor v jejich tvůrčí práci s dětmi 4. hodnocení práce: máme vytvořen plán motivace vedení lidí, plán kontrolní činnosti (hospitace), kritéria k hodnocení učitelek 5. pedagogický sbor pracuje jako tým (společná domluva na přípravě akcí, výměna zkušeností a nápadů, vzájemná podpora). rodiče spolupracují formou materiální pomoci, osobní konzultace s učitelkou, pomoc s opravami hraček 6. při plánování pedagogické práce a chodu školy vycházíme z hodnocení ročního plánu, z podmínek školy, vypracovaly jsme swot analýzu 7. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka. máme vytvořen plán vnitřní evaluace k několika oblastem chodu školy: spolupráci s rodiči, částečně věcné podmínky školy, pedagogickou práci (dílčí kritéria pro hospitační činnost) sami si určujeme tempo a způsob práce.

14 hodnotíme vzdělávací proces - tematické celky, vedeme diagnostiku dětí, vedeme záznamy o pozorování dítěte, 8. mateřská škola spolupracuje s odborníky: logopedická poradna, PPP, částečně s dětskou praktickou lékařkou, s rodiči, se zřizovatelem, se základní školou, s orlovnou. Změny ve vedení školy K přešla Mateřská škola. do právní subjektivity a stala se součástí Základní školy Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace. Ředitelkou ZŠ je paní Mgr. Leona Bímová, vedoucí učitelkou v MŠ byla jmenována Markéta Doležalová. 6. Personální a pedagogické zajištění 1. Odborná způsobilost: všechny pedagogické pracovnice mají vystudovanou střední pedagogickou školu 1. Pracovní tým učitelek je stmelený, stabilní. Učitelky se vzdělávají, usnadňuje jim to práci s dětmi.(odborná literatura, časopis Informatorium, odborné vzdělávací semináře - Osvědčení, vzájemné předávání zkušeností. 2. Učitelky si vybírají odborné semináře dle potřeb školy a vlastního zájmu z nabídky Speciálního pedagogického centra v Brně 3. Služby pedagogů viz. Pracovní doba učitelek v Příloze Ročního plánu 4. Profesionalita učitelek je dána pedagogickou kvalifikací, odpovědným přístupem k práci, vzděláváním dětí podle Rámcového programu. 5. Nadstandardní služby zajišťované odborníky: předplavecká výuka, logopedie (náprava řeči), PPP (pedagogicko-psychologická poradna), divadelní představení (dojíždění umělců nebo zájezdy do divadla). 7. Spoluúčast rodičů 1. Spolupráce je přínosem k možnosti jednotného působení školy a rodičů na dítě při výchově dítěte. Rodina umožňuje pronikání reality do prostředí MŠ (příležitost k obohacování o profesionální a životní zkušenosti.) 2. Učitelky sledují potřeby jednotlivých rodin a snaží se jim porozumět, vyhovět. Při zápisu do MŠ se seznamujeme s rodiči a potřebami rodiny, škola seznamuje rodiče se svými záměry. během adaptačního období dítěte v MŠ, vyplňují rodiče nových dětí anamnestický list, 3. Možnost rodičů podílet se na dění v MŠ a účastnit se různých programů: rodiče dodávají fotografie ze školních akcí rodiče mají možnost v kteroukoliv dobu setkat se s vedoucí učitelkou (po domluvě) Rodiče jsou informováni o dění v MŠ: typy spolupráce s rodiči:

15 ankety (hodnocení smajlíky), dotazníky, společná setkání, kalendářní rozpis akcí na školní rok, nástěnky, schránky důvěry - kam rodiče mohou dávat své informace, dotazy, informace ústní a na nástěnkách, informační plakáty v hale, články ve Zpravodaji, hlášení z obecního rozhlasu, v šatnách jsou pro rodiče vyvěšeny týdenní námětové plány. Máme plán spolupráce s rodiči (viz. Příloha ročního plánu), domlouváme se s rodiči, kam děti pojedou na školní výlet, jakou finanční částku na kulturní akce, rozdělení dětí do tří Přítomnost rodičů ve škole: rodiče se seznamují v praxi s výchovnými záměry a metodami MŠ rodiče mají možnost názorně získat podněty, dovednosti, jak vést dítě doma někteří rodiče si nevědí rady s dítětem, které má problémy, nevědí jak mu správně pomoci mohou pozorovat své dítě v odlišném prostředí od domova, posuzovat, jak si vede v komunikaci s ostatními dětmi, z toho vyvozují závěry: buď směrem k sobě (co by měli dělat se svým dítětem), nebo si přejí, aby škola udělala s jejich dítětem. 4. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte: na nástěnkách jsou vystavené práce dětí učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči ke krátkým pohovorům prohlubují své poznatky o dítěti a dávají rodičům najevo zájem a pochopení pro potřeby dítěte upozorňuje rodiče na problémy dítěte se školní zralostí a zprostředkovává odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 5. Pedagogové zachovávají mlčenlivost: kompetence o poskytování informací o dětech má jen učitelka evidenční listy a diagnostické listy, záznamové archy jsou uloženy na uzavřeném místě a přístupny jen učitelkám, popř. rodiči k nahlédnutí MŠ podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům: MŠ respektuje názory rodičů na způsoby výchovy dětí dle možností pořádáme pro rodiče odborné přednášky lékařů a logopedů 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizační prostředí - uspořádání života uspořádání dne v MŠ (zajišťuje dětem naplnění svobody a řádu a rovnováhu ve vzájemném působení volnosti a disciplíny) Děti jsou přijímány do MŠ od 3 let na základě Zápisu do mateřské školy a kritérií (Směrnice č.2/2005 pro přijímání dětí.)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LIPOLTICE, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Školní rok 2012/2013 Č. j.: /2012 ze dne 27. 8. 2012 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola v Rapšachu, 378 07 Rapšach 290 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V RAPŠACHU Mateřská škola Verze 02 z 30. 08. 2011 Platnost ŠVP je na dobu neurčitou. -1- INFORMACE O ŠKOLE Provoz MŠ:

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek

D O M E Č E K. Školní vzdělávací program mateřské školy Čtyřlístek Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Číslo jednací: /2013 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání mateřské školy Bosonožská 4, Brno, 62500 na školní rok 2013-2016 Vypracoval ho kolektiv pedagogických pracovnic mateřské školy.

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Měnín 664 57 Měnín 376 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SVĚT NA DOSAH RUKY OBSAH: I. Identifikační údaje II. Obecná charakteristika školy III. Charakteristika vzdělávacího

Více

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání)

Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. (pro předškolní vzdělávání) Základní škola Prosetín a Mateřská škola Prosetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (pro předškolní vzdělávání) Zpracován v souladu s RVP PV v platném znění. SVĚT KOLEM NÁS Motto : Kdo chce pokazit životní dráhu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více