ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY TELNICE Název programu: S KAMARÁDY ŠŤASTNĚ, HRAVĚ, VESELE POZNÁVÁM SVĚT Naše krédo: JSEM ČLOVÍČEK MALÝ, ALE ŠIKOVNÝ, CHCI POZNAT SVĚT, VE KTERÉM ŽIJI Tento program byl vytvořen podle nového dokumentu MŠMT - Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, řídí se jeho cíly a záměry. Motto: Nad zlato dražší klenot jest dítě, ale nad sklo křehčejší. Takoví jsme po celý život, jakými nás učila dětská výchova J. A. Komenský Školní vzdělávací program byl - zpracován v červenci 2008 a projednán na pedagogické radě

2 STRUKTURA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. Identifikační údaje o MŠ (Prezentace školy) 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky předškolního vzdělávání Věcné podmínky předškol. vzdělávání Životospráva Psychosociální podmínky Organizační zajištění chodu MŠ Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika vzdělávacího programu 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém Přílohy neveřejné: Plán vnitřní evaluace Swot analýza Roční plán Přílohy ročního plánu

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (Prezentace školy - základní informace o škole) Sídlo školy: odloučené pracoviště Zřizovatel školy: Statutární zástupce: Základní škola Telnice 2, Masarykovo nám.4, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, pracoviště Mateřská škola Telnice, Palackého 402, Telnice, Tel: obec Telnice starosta Ladislav Šustr Identifikátor zařízení: Právní forma: příspěvková organizace Mateřská škola: IZO Školní jídelna při mateřské škole: IZO Ředitel školy: (statutární zástupce) Vedoucí učitelka: Provoz školy: Kapacita školy: Počet přihlášených dětí: Mgr. ředitelka Leona Bímová Doležalová Markéta od 6,30 16 hodin 50 dětí 42 dětí (od 3 6 let) Počet ped. pracovnic. 4 (2,7 úvazku) Třídy: Kuřátka:celodenní uč. Markéta Doležalová, uč. Marie Fialová Květinky:celodenní uč. Alžběta Müllerová uč. Hana Strouhalová Počet provoz. prac. 1 (školnice 8 hod.) Předškolní zařízení zahrnuje: 1 školní jídelnu Pracovnice ŠJ při MŠ : 2 kuchařka 8 hod a ved. ŠJ 4 hod a provozní prac.4 hod vedl. prac. poměr (8 hod) Zpracovatel Školního vzdělávacího programu Brzobohatá Sylva

4 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Představení školy Historie školy: Mateřská škola v Telnici byla založena a umístěna v jedné třídě národní školy. V roce 1954 byla pro nedostatek místa ve škole uzavřena. Provoz byl znovu otevřen v r a to celodenní v místnostech bývalé orlovny. Učitelkou byla p. L.Vopelková, pěstounka p. Dobra Fialová. Budova nové mateřské školy byla postavena na místě původní mateřské školy pozemek zbourané orlovny. Novou mateřskou školu si zbudovali sami občané brigádnicky a s velkým nadšením v roce Ve vedení nové mateřské školy úspěšně pokračovala paní ředitelka Věra Životská až do svého odchodu do důchodu. Po celou dobu byla mateřská škola udržována v bezvadném stavu, jen větší úprava se týkala nové sedlové střechy. Lokalita školy Škola se nachází uprostřed obce v klidnější části s bezprašným prostředím. K budově patří velká školní zahrada, částečně zalesněná, se zatravněnou plochou, dvěma pískovišti, zahradním přístřeškem na hračky a kovovými průlezkami. Zahrada je využita ke sportovním a kulturním aktivitám. V roce 1995 obecní úřad postavil na zahradě mateřské školy dřevěný přístřešek pro úschovu zahradního nábytku, hraček a pomůcek. V těsné blízkosti školy se nachází velká budova, která byla v letošním roce 2005 nově zrekonstruována na bytovky a zabírají část školního pozemku. Stavební firma mezi bytovkami a školou postavila nový dřevěný plot. Soukromý majitel bytovek přislíbil vystavět nový chodník pro děti na školní zahradě. Změny ve vedení školy: K přešla Mateřská škola. do právní subjektivity a stala se součástí Základní školy. Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace. Vnitřní vybavení, uspořádání školy a počet tříd, další využívané prostory Budova mateřské školy je prostorná, prosvětlená, dvoutřídní s velkou vstupní halou, která slouží jako jídelna pro děti ze školní družiny. Kapacita školy je podle hygienických předpisů uzpůsobena pro 40 dětí. V roce 2003 nám obec budovala vodovodní přípojku. K mateřské škole patří školní kuchyně pro 60 strávníků. Vstupní halu využívají děti ze školní družiny jako jídelnu. Každá třída má šatnu a zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety). Hygienické podmínky ve třídě Kuřátek jsou stanoveny pro počet 20 dětí, je v ní stálá odpočívárna pro 20 dětí. Ve třídě Květinek odpovídají hygienické podmínky počtu 15 dětí, protože z části této třídy byla zřízena ordinace praktického lékaře Místnost určená pro sklad zahradních hraček byla v minulých letech obecním úřadem pronajímána soukromníkům. V roce 2004 byla přebudována na kancelář vedoucí školní jídelny. Stejně tak byly zrekonstruovány a zmodernizovány prostory školní kuchyně. Další místnosti slouží jako kabinety na pomůcky, sklepní místnosti a ředitelna. Mateřská škola je vytápěna plynovým topením. Práci v kotelně vykonává vyškolený topič.

5 Mateřská škola je skromně, ale účelně vybavená, interiér je původní. Dětský nábytek je již opotřebovaný, vyžadující stálé opravy, do budoucna počítáme s jeho obnovou. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostačující. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy brát i ukládat. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům. Zařízení je průběžně opravováno, udržováno. bez závad a slouží danému účelu. Činnost školy: Druhy a formy činností, které děti vykonávají: činnosti spontánní í řízené, skupinové, individuální, frontální, relaxační, odpočinkové. Ve vzdělávání upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Nabídka akcí: divadelní představení v MŠ, zájezdy do divadel,, Podzimáček, Mikulášská nadílka,předvánoční posezení, Školní ples, Den dětí, Nadstandardní aktivity: Předplavecký výcvik, členství ve sdružení ASPV Sport pro všechny Předškoláček - účast v okresní soutěži sportovní gymnastiky a atletiky. Účást na společenských akcích obce: účast dětí na telnických hodech, koledování v předvánočním čase po obci, školní besídka ke Dni matek, Country večer. ad) Příloha: Plán kulturních a sportovních akcí, K tvorbě bezpečného a sociálního prostředí přispívají rituály a tradice: Rituály třídní: Ranní kruh: přivítání, vzájemné sdělování zážitků, co nás dnes ještě čeká Komunikativní kruh: sdílení prožitků dne, zhodnocení, Oslavy narozenin Tradice školní: podzimní strašení, loučení se zimou házení Moreny do potoka, Loučení s předškoláky (hledání pokladu s přespáním v MŠ) 3 PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

6 (Popis podmínek v rovině dlouhodobého plánování) Podmínky pro příjímání dětí Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let a to na základě Zápisu do mateřské školy a Směrnice č.2/2005 pro přijímání dětí. Na celodenní docházku s odpoledním odpočinkem přijímáme přednostně děti zaměstnaných matek. Nabízíme rodičům spolupráci s OPPP a na základě vyšetření a doporučení poradny se rodiče mohou sami rozhodnout o odložení školní docházky svého dítěte. Doposud rodiče vždy využili této možnosti. Dítěti, které má odloženou školní docházku se individuálně věnujeme, upevňujeme a rozvíjíme potřebné oblasti, dle doporučení poradny. 1. Věcné podmínky předškolního vzdělávání (popis základních, stálých a trvalých podmínek) 1. Budova mateřské školy byla postavena v roce 1979, je prostorná, prosvětlená, dvoutřídní s velkou vstupní halou. Prostory mateřské školy jsou dostatečně velké, jsou dodrženy podlahové plochy (počet m2 na dítě) a vzduchové kostky (objem vzduchu počet m3 na 1 dítě). Prostorové uspořádání odpovídá skupinovým a individuálním činnostem. Prostory tříd máme rozčleněny do menších hracích koutů, slouží pro aktivity, hry a práci.(využití koutů ad. Popis a formy vzdělávání) 2. Hygienické podmínky ve třídě Kuřátek jsou stanoveny pro počet 20 dětí, (podle nové Vyhlášky na 24 dětí) s povolením výjimky na 25 dětí. Ve třídě Květinek odpovídají hygienické podmínky počtu 15 dětí, protože z části této třídy byla zřízena ordinace praktického lékaře. V návaznosti na třídy jsou šatny pro děti, umývárny,(nová umývadla, zásobníky na mýdlo a papírové ručníky, nové toalety. Tyto dostupné prostory usnadňují učitelce přehled o dětech. Ke třídám také patří malý kabinet na pomůcky a přípravná kuchyňka. Pouze jedna třída má stálou ložnici vybavenou novými hygienicky nezávadnými lehátky.negativa: Vzhledem ke stáří budovy se technický stav stává nevyhovujícím (např.špatný stav oken, nefunkčnost některého osvětlení, nemožnost regulace radiátorů, vlhké sklepy), staré záclony, koupit nový vysavač, novou varnou konvici 3. Vybavení hračkami, pomůckami a materiály odpovídá bezpečnosti, nezávadnosti, počtu dětí, jejich věku a také velikosti prostoru. Hračky jsou průběžně obnovovány. 4. Třídy jsou vybaveny starým, již nevyhovujícím nábytkem, který neodpovídá antropomorfickým požadavkům. Skříně a police na hračky jsme umístili do zorného pole dětí. Děti mají k hračkám snadný přístup, k samostatnému výběru, s ohledem na bezpečnost a uspořádání třídy. 5. Třídy jsou esteticky upravené, výzdoba je přizpůsobená chápání dětí, mají vymezené prostory na vystavení svých výtvorů, k vidění i pro rodiče. 6. Venkovní podmínky: za budovou MŠ se nachází školní zahrada s povrchem členitým, zatravněná a zalesněná. Povrch je upraven tak, aby dětem umožňoval

7 rozmanité pohybové aktivity-stromy, keře, možnost pozorování drobného hmyzu, zajíců, ježků, pozorování a poslech zpěvu ptactva, mírný kopeček na sáňkování. Součástí zahrady jsou dvě zrekonstruovaná pískoviště, kovové průlezky zastaralého typu a dřevěný přístřešek na hračky, sáně, nářadí, zahradní nábytek. Pořídili jsme několik nových koloběžek. Negativa:Nefunkční zastaralé kovové průlezky ne příliš bezpečné, poškozený zahradní nábytek, uvolněné šrouby, obnovit nátěr, padající suché větve. Nevhodný způsob sklízení posečené trávy (velkého množství na jedné hromadě a likvidace) často pokažená sekačka, sekání přerostlé trávy 7. Škola se nachází uprostřed obce v klidnější části s bezprašným prostředím. Střešní krytina byla několikrát opravována, přesto někdy při silnějším větru tašky padají Zahradu udržujeme v čistotě pravidelným sekání porostu a shrabováním listí a trávy. Zalesněná část školní zahrady odhlučňuje a chrání před sluncem, Negativa: spadané listí na střeše ucpává, zanáší rýny a občas hrozí padání suchých větví, vše sledujeme a včas odstraňujeme ve spolupráci s Obcí. Zatéká za komín chybí oplechování 2. Životospráva 1. V roce 2002 byla obcí zbudována vodovodní přípojka, máme kvalitní vodu. Pro pitný režim je voda převařována. Pitný režim je zpracován viz Provozní řád školy. Dětem je zajišťována plnohodnotná a vyvážená strava. Strava je vždy chutná, plnohodnotná, dodržován technologický postup. Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze. Je dodržován pitný režim, sklenička s namalovanou značkou pro každé dítě, starší děti pomáhají nalévat mladším. Děti se při jídle samy obslouží, chystají a utírají si prostírání, ubrousky, vázičky. Mezi jídly jsou dodržovány časové intervaly max. 3 hodiny. Děti nenutíme do jídla. Máme individuální přístup k problémovým strávníkům. Respektujeme přání rodičů, které jídlo dítě nesmí nebo zásadně nejí (dotazník pro rodiče nových dětí, záznamy v Evidenčních listech). Kuchařka je ochotna vařit dietu po domluvě s rodičem.rodiče jsou seznamováni s jídelníčkem, ProvoznÍm řádem ŠJ, (způsob omlouvání a možnost odebrání stravy při onemocnění dítěte. 2. Denní režim provozu školy přizpůsobujeme provozu školní jídelny, aby byla dodržována časová návaznost na stravování školní družiny. Rodiče si mohou po domluvě s učitelkou přivádět a odvádět děti dle potřeby. 2 Upřednostňujeme volný pohyb na školní zahradě před vycházkami a snažíme se dodržovat dobu pobytu 2 hod. denně (přihlížíme k vhodnosti počasí). 3 K pobytu venku využíváme dostatečně velkou školní zahradu. Zařazujeme pohybové hry na volném prostranství. Na vycházkách se dle možnosti vyhýbáme rušnému provozu, učíme děti používat přechod pro chodce a hodnotit dopravní situaci. Využíváme terčíky a signalizační reflexní pásky, vestu. 4 Máme stálou ložnici k odpočinku dětí. Respektujeme individuální potřebu a délku spánku. Děti jsou ukládány ke spánku ve stejnou hodinu, zajišťujeme jim klid pro spaní. Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidnou aktivitu, dodržování biorytmu. Co nesplňujeme: Rodiče nemají možnost účastnit se, rozhodovat o volbě jídelníčku. 5 Pedagogové splňují zásady zdravého životního stylu jen částečně.

8 3. Psychosociální podmínky 1. V MŠ vytváříme příjemné, estetické a bezpečné prostředí (velké prostory, čistota, teplo aj.), pohodu takto: pravidelný denní režim-pravidelné střídání činností a odpočinku k dítěti přistupujeme jako k individualitě individuální potřeby jsou projevem specifických potřeb předškolního dítěte. dobře uspokojovat potřeby-znamená vědět v jakých formách. předcházíme stresovým situacím tím, že se snažíme udržovat kvalitní mezilidské vztahy, nejlépe se nám daří vytvářet partnerské vztahy mezi učitelkami (vhodnou organizací práce, navzájem si vycházíme vstříc, dobrou náladou přispíváme k pozitivní atmosféře), dále mezi učitelkami a dětmi, učitelkami a ředitelkou, učitelkami a školnicí. 2. Adaptace - Při zápisu : vedoucí učitelka seznamuje rodiče s učitelkami, personálem, s prostorami školy, s řádem školy, stravovacími zvyklostmi Při zápisu má dítě možnost seznámit se s novým prostředím v blízkosti svého rodiče Příležitost k vzájemnému poznávání, získávání potřebných informací. noví rodiče navštěvují MŠ i příležitostně dle potřeby, zájmu, zvláště nové přistěhované rodiny, mají usnadněnu adaptaci mladší sourozenci poznávají prostory a pozorují dění v MŠ v době přivádění starších sourozenců co MŠ s matkou učitelka radí sourozencům, jak mohou usnadnit vstup do MŠ, sladit domácí zvyklosti s režimem v MŠ. dětem je umožněno, aby si nosily z domu svoje oblíbené hračky a měly je dle potřeby (plyšáci na spaní) učitelka klade na nové dítě takové požadavky, které je schopno zvládnout 3. Přirozené lidské potřeby se projevují u každého jednotlivce. Respektujeme potřeby dětí a předcházíme tak frustraci dítěte. využíváme model přirozených lidských potřeb A. Maslowa. seznamujeme s tímto modelem i rodiče-jak působit na dítě. (třídní schůzky, individuální rozhovory, nástěnky), rozpoznáme tak u dítěte, jde-li o pokus dítěte si něco kompenzovat, nějaký nepříjemný zážitek, nebo zda si jen něco vynucuje učitelky znají a respektují Maslowovu hierarchii lidských potřeba rodiče se s nimi mají možnost seznamovat. (vyvěšeno v hale pro informaci rodičům) děti se nemohou efektivně učit a učitelky vyučovat, pokud se ve třídě nevytvoří takové podmínky, jež by umožňovaly uspokojení všech. všechny potřeby jsou stálé a všudypřítomné organizujeme děti do věkově smíšených tříd děti mají možnost volby z nabízené aktivity s různou obtížností, nejsou přetěžovány přizpůsobujeme se přáním a potřebám dětí děti se podílejí během celého roku na vytváření společných pravidel, která vyplývají z konkrétní situace (grafická podoba), mohou se samostatně rozhodovat (výběr kamaráda, hračky, prostředí)

9 nepřetěžujeme děti respektujeme individualitu dítěte (dítě si vybere tu aktivitu, která je mu přiměřená, např. 6tileté dítě si vybere úkol pro 3letého, na víc se necítí, naopak 4leté si vybere úkol s obtížností pro 6tiletého) Během hry učitelka: povzbuzuje děti, vytváří pravidla uklízení věcí na své místo, učí děti zodpovědnosti, povzbuzuje děti že to dokážou uklidit - i tříletí přispívá k příjemnému prožitku pořádek děti uklidňuje, přispívá k pocitu bezpečí. Zkušenosti nám ukazují, že jedním z nejúčinnějších způsobů učení je učení dětí navzájem. Vyhovujeme tak potřebám dítěte kontaktu s vrstevníky, dítě vrůstá do skupiny dětí. Věkově smíšené třídy přibližují mateřskou školu reálnému společenskému prostředí. Do mateřské školy jsou přijímány děti od tří let na základě Zápisu do mateřské školy. Děti jsou rozděleny do dvou tříd, věkově smíšených tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Vyhovujeme přání rodičů při výběru umísťování dítěte společně kamarádi, sourozenci 4. rovnocenné postavení dětí zajišťujeme takto: učitelka komunikuje s dětmi tak, že jim projevuje uznání (nesnižuje jeho lidskou důstojnost, nezesměšňuje) učitelka přispívá k pocitu sounáležitosti (neodmítá, dává najevo přijetí, přijímá odlišnost druhého) umožňuje dítěti realizovat se (nemanipuluje s ním, umožňuje mu výběr, diskutuje s ním) 5. volnost a osobní svoboda je vyvážená mírou omezení (disciplíny): je zaveden pravidelný denní řád s jasnými pravidly chování ve skupině, samy děti si určují podmínky, snaží se je dodržovat, vyhodnocovat situace (viz činnosti v hracích koutech ) přispívají k tomu věkově smíšené skupiny učitelka respektuje individuální tempo dětí a umožňuje dokončit činnost klade na dítě takové požadavky, jaké zvládá učitelka nabízí vstřícnou a trpělivou pomoc dětem při situacích, které nezvládají v době odpoledního odpočinku jsou nespavým dětem nabízeny klidné činnosti 6. komunikace Učitelka využívá všech druhů vstřícné komunikace s dítětem, verbální, neverbální a komunikace činem. skoro denně zařazujeme s dětmi komunitní kruh, ověřujeme si, jak děti získávají sebedůvěru. 7. Učitelky se snaží neřešit konflikty před dětmi upouštíme od direktivního vedení, podporujeme samostatnost dítěte, (pochvala, povzbuzení, pomoc) 8. Důvěra mezi učitelkou a dítětem: dítě je nejvíce otevřeno komunikaci s učitelkou - učí se od ní komunikovat s okolím, získává vstřícnou komunikací s dítětem učitelka ovlivňuje schopnost komunikovat činem že dítě dodrží pravidlo, že dítě s něčím pomůže, něco podá, někoho pohladí, někomu poradí) vztah dítě a učitelka je založen na respektu vůči potřebám druhého člověka

10 9. vztahy mezi dětmi jsou přátelské, vyskytuje se méně projevů agresivity (zejména u chlapců 5 7 let zmírňuje se soupeření, neboť starší děti přirozeně přebírají vedoucí postavení ve skupině smíšená třída poskytuje prostor pro spolupráci, kooperaci mezi dětmi 10. máme zkušenosti i ze soužití dítěte z jiné etnické skupiny konflikty si děti snaží nejprve vyřešit 4. Organizační zajištění chodu 1. v průběhu dne je zajištěna postupnost a plynulost spontánních i řízených činností viz Denní organizační řád dětí při uspořádání dne vycházíme z konkrétní situace naší MŠ časově je přizpůsoben chod mateřské školy Provoznímu řádu školní jídelny, aby nebyla porušena časová návaznost na stravování školní družiny a přitom dodržena lhůta uchovávání vařené stravy, doba nezávadnosti zpracovaných surovin, a dodrženy hygienické předpisy (dostatek času k prostírání stolů, vydávání jídla a úklidu nádobí pro ŠD). snažíme se sladit potřebu svobody a potřebu řádu vyvážení je důležité pro zdravý vývoj dítěte den máme uspořádaný tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro hlavní seberozvíjející se činnost dítěte hru. v naší MŠ nevedeme zájmové kroužky viz bod 5 2. pedagog se plně věnuje dětem a vzdělání: učitelka klade na děti požadavky, které je schopno zvládnout učitelka uskutečňuje vzdělávání dětí podle Třídního vzdělávacího plánu v souladu se Školním vzdělávacím programem. učitelka nabízí vstřícnou, trpělivou pomoc dětem při činnostech a situacích, které děti nezvládají 3. zázemí, klid, bezpečí, soukromí: učitelka přijímá děti vlídně, ranní rozhovor s dítětem a rodičem podle potřeby, situace učitelka navozuje kladný citový vztah mezi sebou a dětmi pomůže vybrat hračku, kamaráda pravidla dodávají dětem pocit stálosti, dodržují je děti i učitelky děti mají volný přístup k hračkám, nízké poličky v dosahu dětí omezujeme sezení dětí u stolečků děti si vystavují své výtvory na určitých místech, vědí, že si mohou hru dokončit příště. 4. adaptační režim viz Psychosociální podmínky, bod 2 5. vyváženost spontánních a řízených her: viz Specifika předškolního vzdělávání - Rámcový program str.6; viz Denní organizační řád v MŠ) styl učitelky - učitelka vylaďuje rovnováhu mezi: o řízením dětských činností o nepřímou účastí ve spontánní hře dětí o využíváním vzniklých situací (situační učení)

11 Děti při spontánních činnostech: děti se učí hlavně smyslovou zkušeností, nápodobou, interakcí a emočním prožíváním, že myslí vším, co dělají a že většinu svých prožitků čerpají z kontaktu a citových vazeb děti se učí samy při hře, pronikají tak do okolního světa, poznávají ho ve veškerých situacích k nimž v MŠ během dne dochází děti svou vlastní prožitou zkušeností (prožitkem), přímým zážitkem při hře používají všechny možné formy(experimentování, manipulování, pozorování, konstruování, tvoření, pomoc při práci učitelka má nepřímou účast na spontánní hře dětí, vstupuje do hry jako partner a využívá vznikajících situací Děti při řízených činnostech: děti neučíme přednášením, ale děláním, činnostmi, které vedou k citovému prožitku k osobní operativně využíváme zážitků z kulturních akcí, které děti silně zaujaly a mimořádně je zařazujeme dětem ke zpracování aktivity nad rámec: viz Přílohy, kulturní akce, divadelní představení, besídky, sportovní akce, výstavky, výlety, zájmové kroužky na MŠ nevedeme děti navštěvují blízkou orlovnu (pravidelné kulturní a sportovní akce i zdarma) 6. Zajištění dostatku času pro spontánní hru: učitelka poskytuje dětem dostatek času pro spontánní hru i její pokračování děti mají možnost nechat stavby a nedokončené výtvory do druhého dne a pokračovat ve hře problém u dětí, které chodí ráno pozdě do školy, že si málo pohrají apelujeme na rodiče s předstihem upozorňujeme děti, že je potřeba hru dokončit v pátek se stavby uklízí, probíhá důkladnější úklid podlah celé třídy hračky jsou uloženy v nízkých otevřených policích a nízkých skříních, usnadňují dětem orientaci a přístup hračky si děti berou samy a vedeny aby je po ukončení hry vracely na místo hrám dětí je vyhrazen celý prostor třídy třídy jsou rozděleny do hracích koutů, většinou s určitým druhem 7. aktivity jsou organizovány takto: veškeré aktivity jsou dětem nabízeny, nepřímo organizovány učitelka s dětmi společně hovoří k vybranému podtématu, zjišťuje co děti ví a co by se ještě chtěly dozvědět, jaký materiál by mohly přinést z domu, nejstarší děti se domlouvají mezi sebou, jak by činnost zorganizovaly (scénka, cvičení, nachystání nářadí,pomůcky, vytvoření skupinek.) učitelka zpracovává podtémata teorie mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera učitelka zajistí podmínky (materiál, pomůcky připraveným prostředím uč. nepřímo ovlivňuje učení, poskytne nedirektivní podporu, některé činnosti dětem předvádí

12 obměňujeme hrací kouty - nemáme vybavená centra aktivit. Pomůcky a materiál chystáme, po skončení děti pomáhají i s úklidem. děti se zapojují do organizace činností, hned vidí výsledky své práce děti přinášejí materiály z domu (knihy, fotografie, nakreslené a vystřižené obrázky, obaly, apod. někteří rodiče se také zapojí přinášením výtvarného materiálu 8. Podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti zajišťujeme úpravou prostředí ve třídách, využíváním hracích koutů. viz bod 7 učitelka vyčleňuje a rozděluje prostor pro hru a pokud možno, orientuje ji do volného prostoru učitelka navrhuje takové činnosti, při nichž mohou děti pracovat ve skupinách, ve dvojicích, nebo individuálně. 9. Soukromí dětí ve spontánní hře učitelka sleduje dodržování dohodnutých pravidel (vede děti ke spokojenosti), obsazování herních koutů, úklid hraček učitelka vyčleňuje a rozděluje prostor pro hru a pokud možno, orientuje ji do volného prostoru, na zem nebo do zahrady. sezení u stolečků omezuje jen na činnosti, které to nezbytně vyžadují (zamezuje tak statickým zátěžím) učitelka respektuje, že dítě má právo hru odmítnout nebo i hrát si samo (některé děti netouží hrát si v kolektivu) umožňuje dětem i stavby bunkrů a domečků tak aby nepoškozovaly nábytek, zbytečně nepřenášely věci. Při nedodržení a porušení pravidla, domeček opustí, dojde k ukončení činnosti (k dispozici hotové textilní domečky, tunel, deky, tenké látky, kolíčky, provázky) děti mají právo na soukromí: děti, které jsou brzy po obědě si ve dvojicích hrají pexeso na koberci, prohlížejí časopisy děti mají právo prosadit se ve hře, přizpůsobit se záměrům druhých, hrát si s dětmi i sám učitelka neodmítne, když dítě požádá o spoluúčast ve hře, o pomoc, o radu děti mají právo užívat spontánně celý prostor třídy i některé vybavení, pokud dodržují dohodnutá pravidla pokud se dítě rozhodne hrát si v určitém hracím koutu, má právo vybrat si kamaráda, odmítnout jiné dítě ke hře, dodržovat kapacitu koutu při velkém zájmu o kout si děti s učitelkou domluví pravidlo pro střídání dětí. potřebuje-li být dítě samo nebo s kamarádem, odpočine si v křesle nemáme manipulační paravány (různě přenosné, variabilní, k rozdělení prostoru), vysvětlit rodičům, stáhnout je pro vybavení. děti, které jsou brzy po obědě si ve dvojicích hrají pexeso na koberci, prohlížejí časopisy 10. snažíme se, aby plánování činností vycházelo z potřeb a zájmů dětí: při používání metody teorie mnohočetných inteligencí podle H. Gardnera, má každé dítě příležitost učit se podle svých předpokladů, schopností, uplatnit svoje zájmy (vybere si z nabídnutých činností, která mu vyhovuje)

13 učitelka využívá hru dětí k poznávání jejich vývoje a citlivě stimuluje na tomto základě jejich individuální vývoj 11. dodržujeme počty dětí ve třídě podle hygienických norem. 5. Řízení MŠ 1. Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace mateřskou školu řídí ředitelka základní školy, vedoucí učitelka je zodpovědná za provoz mateřské školy ředitelce vztahy mezi vedoucí učitelkou a učitelkami je založen na vzájemné kooperaci ved. učitelka vede organizaci předškolního vzdělávání, vede dokumentaci školy, zajišťuje materiální oblast zaměstnanci školy mají vymezeny pravomoci a úkoly povinnosti všech učitelek jsou dány viz. Profesionalita pedagoga, Rámcový program 2. Informační systém viz. Příloha ředitelka školy řídí mateřskou školu a některé pravomoci deleguje na vedoucí učitelku. vedoucí uč. je pověřena koncepčním řízením, organizací provozu školy a vedením zaměstnanců. vztah mezi vedoucí učitelkou a učitelkami je založen na kooperaci, spolurozhodování, učitelky vyjádří svůj názor k dané problematice, ochotně pomohou řešit situaci. Vedoucí učitelka se radí s učitelkami o tvorbě ŠVP (evaluace, swot analýza, vzdělávací obsah aj.) všechny pedagogické pracovnice si uvědomují svou zodpovědnost za práci, kterou vykonávají vedoucí uč. projevuje důvěru všem zaměstnancům, aktivně naslouchá a snaží se jim porozumět, ke každému zaměstnanci přistupuje individuálně vedoucí uč. dává učitelkám prostor v jejich tvůrčí práci s dětmi 4. hodnocení práce: máme vytvořen plán motivace vedení lidí, plán kontrolní činnosti (hospitace), kritéria k hodnocení učitelek 5. pedagogický sbor pracuje jako tým (společná domluva na přípravě akcí, výměna zkušeností a nápadů, vzájemná podpora). rodiče spolupracují formou materiální pomoci, osobní konzultace s učitelkou, pomoc s opravami hraček 6. při plánování pedagogické práce a chodu školy vycházíme z hodnocení ročního plánu, z podmínek školy, vypracovaly jsme swot analýzu 7. Školní vzdělávací program vypracovává vedoucí učitelka. máme vytvořen plán vnitřní evaluace k několika oblastem chodu školy: spolupráci s rodiči, částečně věcné podmínky školy, pedagogickou práci (dílčí kritéria pro hospitační činnost) sami si určujeme tempo a způsob práce.

14 hodnotíme vzdělávací proces - tematické celky, vedeme diagnostiku dětí, vedeme záznamy o pozorování dítěte, 8. mateřská škola spolupracuje s odborníky: logopedická poradna, PPP, částečně s dětskou praktickou lékařkou, s rodiči, se zřizovatelem, se základní školou, s orlovnou. Změny ve vedení školy K přešla Mateřská škola. do právní subjektivity a stala se součástí Základní školy Mateřská škola Telnice je odloučené pracoviště Základní školy Telnice, příspěvkové organizace. Ředitelkou ZŠ je paní Mgr. Leona Bímová, vedoucí učitelkou v MŠ byla jmenována Markéta Doležalová. 6. Personální a pedagogické zajištění 1. Odborná způsobilost: všechny pedagogické pracovnice mají vystudovanou střední pedagogickou školu 1. Pracovní tým učitelek je stmelený, stabilní. Učitelky se vzdělávají, usnadňuje jim to práci s dětmi.(odborná literatura, časopis Informatorium, odborné vzdělávací semináře - Osvědčení, vzájemné předávání zkušeností. 2. Učitelky si vybírají odborné semináře dle potřeb školy a vlastního zájmu z nabídky Speciálního pedagogického centra v Brně 3. Služby pedagogů viz. Pracovní doba učitelek v Příloze Ročního plánu 4. Profesionalita učitelek je dána pedagogickou kvalifikací, odpovědným přístupem k práci, vzděláváním dětí podle Rámcového programu. 5. Nadstandardní služby zajišťované odborníky: předplavecká výuka, logopedie (náprava řeči), PPP (pedagogicko-psychologická poradna), divadelní představení (dojíždění umělců nebo zájezdy do divadla). 7. Spoluúčast rodičů 1. Spolupráce je přínosem k možnosti jednotného působení školy a rodičů na dítě při výchově dítěte. Rodina umožňuje pronikání reality do prostředí MŠ (příležitost k obohacování o profesionální a životní zkušenosti.) 2. Učitelky sledují potřeby jednotlivých rodin a snaží se jim porozumět, vyhovět. Při zápisu do MŠ se seznamujeme s rodiči a potřebami rodiny, škola seznamuje rodiče se svými záměry. během adaptačního období dítěte v MŠ, vyplňují rodiče nových dětí anamnestický list, 3. Možnost rodičů podílet se na dění v MŠ a účastnit se různých programů: rodiče dodávají fotografie ze školních akcí rodiče mají možnost v kteroukoliv dobu setkat se s vedoucí učitelkou (po domluvě) Rodiče jsou informováni o dění v MŠ: typy spolupráce s rodiči:

15 ankety (hodnocení smajlíky), dotazníky, společná setkání, kalendářní rozpis akcí na školní rok, nástěnky, schránky důvěry - kam rodiče mohou dávat své informace, dotazy, informace ústní a na nástěnkách, informační plakáty v hale, články ve Zpravodaji, hlášení z obecního rozhlasu, v šatnách jsou pro rodiče vyvěšeny týdenní námětové plány. Máme plán spolupráce s rodiči (viz. Příloha ročního plánu), domlouváme se s rodiči, kam děti pojedou na školní výlet, jakou finanční částku na kulturní akce, rozdělení dětí do tří Přítomnost rodičů ve škole: rodiče se seznamují v praxi s výchovnými záměry a metodami MŠ rodiče mají možnost názorně získat podněty, dovednosti, jak vést dítě doma někteří rodiče si nevědí rady s dítětem, které má problémy, nevědí jak mu správně pomoci mohou pozorovat své dítě v odlišném prostředí od domova, posuzovat, jak si vede v komunikaci s ostatními dětmi, z toho vyvozují závěry: buď směrem k sobě (co by měli dělat se svým dítětem), nebo si přejí, aby škola udělala s jejich dítětem. 4. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání dítěte: na nástěnkách jsou vystavené práce dětí učitelky využívají každodenního setkávání s rodiči ke krátkým pohovorům prohlubují své poznatky o dítěti a dávají rodičům najevo zájem a pochopení pro potřeby dítěte upozorňuje rodiče na problémy dítěte se školní zralostí a zprostředkovává odborné vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně 5. Pedagogové zachovávají mlčenlivost: kompetence o poskytování informací o dětech má jen učitelka evidenční listy a diagnostické listy, záznamové archy jsou uloženy na uzavřeném místě a přístupny jen učitelkám, popř. rodiči k nahlédnutí MŠ podporuje rodinnou výchovu, pomáhá rodičům: MŠ respektuje názory rodičů na způsoby výchovy dětí dle možností pořádáme pro rodiče odborné přednášky lékařů a logopedů 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Organizační prostředí - uspořádání života uspořádání dne v MŠ (zajišťuje dětem naplnění svobody a řádu a rovnováhu ve vzájemném působení volnosti a disciplíny) Děti jsou přijímány do MŠ od 3 let na základě Zápisu do mateřské školy a kritérií (Směrnice č.2/2005 pro přijímání dětí.)

16 Po nástupu nových dětí do mateřské školy jsou děti rozděleny do dvou tříd, věkově smíšených tak, aby se děti cítily spokojeně a bezpečně. Vyhovujeme přání rodičů při výběru umísťování dítěte (kamarádi, známí, sourozenci). K dětem přistupujeme individuálně, citlivě, aby se dítě bez problémů adaptovalo na nové prostředí (přinesená hračka z domu, přítomnost kamaráda). Děti se seznamují s učitelkami a provozními pracovnicemi, které dětem naslouchají a svou klidnou komunikací přispívají k pocitu bezpečí a přijetí. Uspořádání dne, Psychohygienické podmínky Uspořádání dne zajišťuje právo dětí na spontánní aktivity, využití situací, podněty a nabídku činností z třídního Zázemí Všichni společně vytváříme dětem klidné, čisté a bezpečné prostředí aby se cítily spokojené a šťastné. Zajišťujeme dětem pravidelný denní řád, který dětem umožňuje organizaci činností dětí přizpůsobit jejich potřebám, více svobody a samostatnosti. Upouštíme od společně organizovaných činností. Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině, samy si určují svoje podmínky, snaží se je dodržovat a vyhodnocovat situace. Životospráva Dětem je zajišťována plnohodnotná strava podle předpisů. Dodržujeme pitný režim, děti jsou zvyklé se během dne kdykoliv samy napít v jídelním koutu. Vedeme děti k samostatnosti při obsluze, vzájemně si pomáhají. Děti nenutíme do jídla. Hračky Děti mají k hračkám volný přístup, samy si je vezmou i uklidí, menší děti s pomocí učitelky a starších dětí. Ke hře si děti vybírají hrací kout, činnost, kamaráda. Učí se dodržovat daná pravidla nerušit jiné děti, střídat se, rozdělit si role, společně uklízet. Pohyb Dětem zajišťujeme především spontánní tělesný pohyb, zejména na čerstvém vzduchu. Posiluje se tak odolnost organismu proti infekcím a kompenzuje neuropsychickou zátěž. Zařazujeme vhodně pohybové aktivity podle potřeb dětí: individuální kompenzační cvičení, skupinová cvičení zdravotní(předcházení vadnému držení těla), k relaxačnímu cvičení využíváme nově pořízený rehabilitační bazén, rozvíjíme hrubou a jemnou motoriku (grafomotorická cvičení senzomotorická koordinace), vytváříme a upevňujeme návyky: hygienické, kulturní, pracovní a sebeobslužné. Děti mají lehce přístupné tělocvičné nářadí v tělocvičném koutku. Děti se s ním učí zacházet, sestavit ke cvičení. Starší děti umí nářadí připravit i podle společně vytvořeného nákresu, plánku. Podle vzniklé situace si vytváříme pravidla (kvůli bezpečnosti): počet dětí, způsob provedení cviku, počet opakování, směr cvičení, ohleduplnost ke kamarádovi. Učitelka dohlíží na děti, u těžkých cviků dává záchranu. Dbáme na pravidelné střídání činností a odpočinku. Udržujeme vhodné mikroklima (optimální teplota a vlhkost vzduchu, dostatečné větrání. Vhodně volenými pohybovými činnostmi rozvíjíme u dětí volní vlastnosti: kontrolu, sebeovládání, sebedůvěru, cvičí se pozornost a soustředěnost, rozvíjí se sociální inteligence. Vzdělávání

17 Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne ve všech situacích a činnostech vyváženě, formou spontánních i řízených aktivit ve skupinkách. Přispívá k tomu i zvolněný režim dne, kdy děti vedeme k samostatnosti v rámci dodržování daných pravidel (ad.popis podmínek). Omezujeme učení předáváním již hotových poznatků, dítě samo objevuje svět pomocí hry a svou vlastní tvořivostí. Pobyt venku K pobytu venku využíváme velkou školní zahradu a snažíme se dodržovat dobu pobytu 2 hodiny denně. Oběd Děti si prostírají stoly - samostatně chystají prostírky, ubrusy, vázičky, ubrousky, požívají příbor, samostatně si chodí pro jídlo, které jim vydává paní kuchařka, odnesou si použité nádobí. Odpočinek Respektujeme individuální potřeby spánku dětí. Stálá ložnice má kapacitu 20 dětí., dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidné aktivity ve třídě tak, aby nerušily ostatní spící děti. viz Přílohy (Organizace dne - Denní řád) Jakým způsobem jsou děti zařazovány do tříd Zkušenosti nám ukazují, že jedním z nejúčinnějších způsobů učení je učení dětí navzájem. Vyhovujeme tak potřebám dítěte kontaktu s vrstevníky, dítě vrůstá do skupiny dětí. Věkově smíšené třídy přibližují mateřskou školu reálnému společenskému prostředí. Děti ve věku od 3 do 6 let si na sebe zvykají, vzájemně si pomáhají, učí se jeden od druhého, odbourala se soutěživost, vznikají nové citové vztahy. Děti mají určitou volnost, kterou respektujeme do určitých mezí, aby nepřekračovaly dané normy. Jaký je počet a věk dětí ve třídách ( popř.bližší charakteristika tříd) V menší třídě Květinek je 15 dětí a ve větší třídě Kuřátek je 25 dětí 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU (Stručná anotace programu) a) Koncepce mateřské školy: Základní filosofie a vize naší mateřské školy: Náš školní vzdělávací program vychází z hlavní myšlenky: SPOKOJENÉ A ŠŤASTNÉ DĚTI, NAUČIT DĚTI ZÁKLADNÍM SCHOPNOSTEM A DOVEDNOSTEM DŮLEŽITÝM PRO CELÝ DALŠÍ ŽIVOT.

18 ROZVÍJET SAMOSTATNOST, ZDRAVÉ SEBEVĚDOMÍ, SEBEJISTOTU A TVOŘIVOST DĚTÍ. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání Při každodenní práci s dětmi máme na paměti tři hlavní rámcové cíle a. rozvojový b. hodnotový c. postojový. b) Vytýčení dlouhodobých cílů z koncepce na období Ve výchově a vzdělávání dětí směřujeme k těmto cílům: 1. Vychovávat děti k dobrým mezilidským vztahům, ke spolupráci, k prosociálnímu jednání. 2. Rozvíjet osobnost dítěte a vycházet z jeho individuálních potřeb, schopností a zájmů. 1. Přirozeně rozvíjet a podněcovat dovednosti, hodnoty a postoje důležité pro dítě před vstupem do Základní školy. Projekt vychází: 1. Ze situace školy, Swot analýzy 2. Z analýzy výchovné práce školy, evaluace ŠVP , 3. Řídí se novým dokumentem Ministerstva školství Rámcovým programem 4. Je brán zřetel na věkové složení dětí (heterogenní třídy) 5. Z možností a podmínek školy a jejího okolí. c) Popis organizace výchovy a vzdělávání dětí: (Popis a formy vzdělávání) Specifika předškolního vzdělávání: vyváženost mezi spontánními a řízenými činnostmi dát dětem základy klíčových kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj. Ke zdárnému předškolnímu vzdělávání přispívá zvolněný režim dne, děti vedeme k samostatnosti v rámci dodržování daných pravidel viz popis podmínek Dále uplatňujeme tyto metody: komunikativní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, využití vzniklých situací - situační učení, řízené skupinové činnosti, řízené individuální činnosti. Převládají spontánní činnosti nad řízenými. Uplatňujeme pedagogický styl-metodu prožitkového učení, které je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech dítěte, podmínkou, aby se dítě chtělo učit je emoční zaujetí a zájem..

19 Preferujeme tyto činnosti: volná hra, psychomotorické cvičení, výlety, exkurze, kooperativní a námětové hry, práce s encyklopediemi, třídění odpadu, ruční práce s přírodninami a odpadovým materiálem. Popis způsobu práce se ŠVP (školním vzdělávacím programem ) při vzdělávací práci s dětmi: Ve své práci s dětmi se řídíme: a) státním dokumentem RVP PV(rámcovým programem pro předškolní vzdělávání), který vydalo MŠMT b) školním dokumentem ŠVP (školním vzdělávacím programem) s tématy c) třídním dokumentem TVP (třídním vzdělávacím programem) s podtématy ad. a) RVP PV předkládá obecné záměry vzdělávání v podobě rámcových cílů a výstupy v podobě klíčových kompetencí. Tyto klíčové kompetence jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, ke kterým směřuje naše vzdělávání dětí. ad.b) Předškolní vzdělávání uskutečňujeme podle ŠVP, který jsme si pro školu vytvořili podle RVP PV. Vzdělávací obsah (uspořádání učiva) ŠVP je uspořádán do deseti tematických celků (Témat), která propojují všech pět vzdělávacích oblastí: Dítě a jeho tělo Dítě a jeho psychika Dítě a ten druhý Dítě a společnost Dítě a svět Každá vzdělávací oblast obsahuje dílčí vzdělávací cíle a dílčí kompetence. Každé Téma se vztahuje k určitému okruhu poznatků (které dětem nabízíme) a jsou k nim vybrány dílčí cíle z RP, které se vztahují (souvisí) ke klíčovým kompetencím. ad.c) Ve třídě pracuje učitelka s Třídním vzdělávacím programem tak, že si z nabízených Témat vybere a vytvoří Podtéma pro konkrétní práci s dětmi. Tím, že pracujeme s dílčími cíli a naplňujeme je konkrétními činnostmi s dětmi, se dostáváme k průběžnému naplňování dílčích kompetencí a postupně i k naplňování klíčových kompetencí, ke kterým směřuje naše vzdělávání.

20 Nabízíme rodičům spolupráci s OPPP a na základě vyšetření a doporučení poradny se rodiče mohou sami rozhodnout o odložení školní docházky svého dítěte. Doposud rodiče vždy využili této možnosti. Dítěti, které má odloženou školní docházku se individuálně věnujeme, upevňujeme a rozvíjíme potřebné oblasti, dle doporučení poradny. Vzdělávání je uskutečňováno během celého dne ve všech situacích a činnostech vyváženě, formou spontánních i řízených aktivit a to individuálně či ve skupinkách.. Přispívá k tomu i zvolněný režim dne, kdy děti vedeme k samostatnosti v rámci dodržování daných pravidel (ad.popis podmínek). Průběžně provádíme individuální logopedická cvičení u Využití hracích koutů: Prostorové uspořádání odpovídá skupinovým a individuálním činnostem. Prostory tříd máme rozčleněny do menších hracích koutů, slouží pro aktivity, hry a práci.(způsob jejich využití koutů ad.popis a formy vzdělávání) Hrací kouty nejsou všechny tematicky zaměřené a vybavené. K naplánovaným činnostem připravujeme a umisťujeme materiál, tak aby děti stimuloval k aktivitě, hře a práci a také aby podporoval rozvoj některých typů inteligence dítěte (teorie mnohočetných inteligencí H.Gardnera) Koutky po skončení činností uklízíme.

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ROSTE ZE MNE OSOBNOST Na období září 2015

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Slunce svítí pro všechny

Slunce svítí pro všechny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Č. j. MŠČ/100/2015 Slunce svítí pro všechny Mateřská škola Letovice, Čapkova 802/10, okres Blansko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace Školní vzdělávací program MOTTO: S Kuličkou hravě, vesele a zdravě Zkrácená verze Podklady: Rámcový vzdělávací program pro

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DOMOVA MLÁDEŽE Zpracovala: Schválil: Hana Černochová, vedoucí domova mládeže Ing. Břetislav Kábele, ředitel školy září 2009 - 2 - Domov mládeže řídí ředitel školy. Ten stanovuje

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mukařov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mukařov U Zelené cesty 200, 251 62 Mukařov Identifikátor školy: 600 051 790 Termín konání

Více

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Mateřská škola Markova 1176 Frenštát pod Radhoštěm Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Příloha výroční zprávy školy Charakteristika školy: Mateřská škola Frenštát p. R., Markova 1176 je součástí organizace

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937. Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk. Identifikátor školy: 600 036 448 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Pohádka, Praha 4, Imrychova 937 Imrychova 937, 143 00 Praha 4 - Kamýk Identifikátor školy:

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

( školní rok 2012-13)

( školní rok 2012-13) "/, r DELFINEK, v NAS VSECH " DILO" o v, NAUCI ( školní rok 2012-13) DELFÍN DILO NÁS VŠECHNO NAUČÍ Ve zpracování ročního plánu jsme se inspirovaly projektem "I D E A L" -Delfín Dilo a podmořský svět Příběhy

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek.

Cílem je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti a zároveň vytvořit objekt nebo dárek. Program: OP VK Projekt: Klíče pro život Registrační číslo: CZ.1.7/4.1.00/06.0011 Akce: Odbornostní setkání Tvořivé aktivity Termín: 6. 7. 10. 2012 Místo: Mahlerův penzion, Jihlava Lektor: Anna Svobodová,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Předmět: Logické hrátky

Předmět: Logické hrátky Předmět: Logické hrátky Charakteristika předmětu Logické hrátky Vyučovací předmět Logické hrátky je volitelným předmětem v 6. ročníku. Rozšiřuje a prohlubuje obsah předmětu Matematika vzdělávacího oboru

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Božena Drtinová Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 035 118/99-1032 Signatura: vc3as112 Oblastní pracoviště č.02 Střední Čechy Okresní pracoviště: Mělník INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Školní 226 277 31

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou Vypracovala: Lenka Riegerová

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008

Pokusné ověřování - Základní škola a Mateřská škola Chrastava, Vítkov VÚP Praha, červen 2008 Ověřování možnosti spojení činnosti mateřské školy a školní družiny v době před začátkem ranního vyučování a v době před koncem provozu mateřské školy a školní družiny Druhá průběžná zpráva o výsledku

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více