ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013"

Transkript

1 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI A ČINNOSTI SPRÁVCE ZA ROK 2012 A NÁVRH INVESTIC V ROCE 2013 V Praze dne Vážení členové Výboru Společenství vlastníků Klausova 2559/11, dovoluji si Vám tímto předat zprávu o hospodaření Vaší nemovitosti a činnosti správce za rok Součástí zprávy je také návrh investic v roce Rád bych Vám také poděkoval za projevenou důvěru a za vzájemnou spolupráci. V dokonalé úctě Váš správce objektu Michal Bečka

2 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ NEMOVITOSTI KLAUSOVA 2559/11 v roce Fond oprav Rozbor fondu oprav za r.2012 (dlouhodobá záloha na opravy) Zůstatek fondu oprav k dotace z MFŽP ČR předpis záloh do fondu oprav za 01-12/2012 splátka jednorázového vkladu byt č.32 CELKEM Náklady hrazené z fondu oprav r.2012 Zůstatek na fondu oprav k ,72 Kč ,00 Kč ,00 Kč 40000,00 Kč ,72 Kč ,21 Kč ,51 Kč 2. Stavy účtů společenství ke dni č.ú /0300 ČSOB Družstevní konto č.ú /0300 ČSOB Spořící účet č.ú /0300 ČSOB Účelový ůvěr ,47 Kč ,57 Kč ,- Kč 2

3 3. Přehled rozúčtovaných nákladů roku 2012 Položka Náklad Záloha Náklad - záloha Správa objektu ,00 Kč ,00 Kč 1 248,00 Kč studená voda ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úklid+údržba zeleně ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč úklid garáží ,00 Kč ,00 Kč 1 766,00 Kč společná elektřina ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ostraha ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč odvoz odpadu ,00 Kč ,00 Kč 1 126,00 Kč servis výtahu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč STA ,00 Kč ,00 Kč 6 601,00 Kč servis ,60 Kč ,00 Kč ,40 Kč náklady na provoz SVJ ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč pojištění objektu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč CELKEM položky ,60 Kč ,00 Kč ,40 Kč (-) nedoplatek 4. Výše předpisu záloh pro rok 2012 V tuto chvíli není třeba měnit výši záloh na služby. 3

4 5. Poskytnuté úvěry SVJ Klausova č.p byly uzavřeny 2 smlouvy o úvěru od ČSOB na financování rekonstrukce bytového domu č.p : 1) Smlouva o úvěru č. 0699/11/5664 na částku ve výši 1, ,- Kč 2) Smlouva o úvěru č. 0700/11/5664 na částku ve výši ,- Kč 1) Smlouva o úvěru č. 0699/11/5664 částka 1, ,- Kč Čerpání úvěru : 08/2011 OMLUX s.r.o. č. faktury : , ,- Kč 09/2011 OMLUX s.r.o. č..faktury: ,- Kč Splacení úvěru : Dne byla přijata na bankovní účet SVJ Klausova č.p.2559 dotace od SFŽP ve výši 1, ,- Kč. Dne byla částka ve výši ,- Kč převedena na úvěrový účet jako konečná splátka úvěru č.0699/11/5664. Touto konečnou splátkou byl úvěr plně splacen. 2) Smlouva o úvěru č. 0700/11/5664 částka ,- Kč Čerpání úvěru : 09/2011 OMLUX s.r.o. č.faktury: ,- Kč Splácení úvěru : Na splátkách úvěru se měsíčně podílejí vlastníci, kteří nesplatili jednorázový vklad do fondu oprav, který byl použit na financování rekonstrukce bytového domu : Měsíční splátka úvěru SVJ : ,57 Kč (vč.poplatku za vedení úvěr.účtu, tj. 250,-Kč/měsíc) 1.splátka úvěru konečná splátka úvěru Vlastníci : pí. Bažantová úvěrovaná částka : ,- Kč měsíční splátka: 5.655,- Kč p. Farkaš úvěrovaná částka: ,- Kč měsíční splátka: 4.064,- Kč p.košler úvěrovaná částka: ,- Kč měsíční splátka: 5.482,- Kč p. Wojtkiewicz úvěrovaná částka : ,- Kč měsíční splátka: 5.012,- Kč CELKEM úvěrovaná částka : ,- Kč ,- Kč 4

5 ZPRÁVA O ČINNOSTI SPRÁVCE v roce Obecně k provozu Začátkem roku 2012 došlo k předání podkladů a vyřízení formalit pro vyplacení dotace na investiční akci zateplení objektu. Dne došlo ke zkolaudování stavby (zateplení). V březnu došlo k připsání prostředků dotace na účet SVJ a v květnu ke splacení úvěru č.0699/ Bylo podáno daňové přiznání. Během roku probíhaly nadále schůzky investora s dodavatelem a v průběhu léta bylo na základě dohody zástupců SVJ a firmy Omlux přeřešeno integrování všech střešních vpustí. Omluxu se nepodařilo se odstranit závadu zatékání do objektu při jižním svodu dešťových vod. Na dořešení této záležitosti se nadále pracuje. Výbor SVJ spolu se správcem také několikrát urgoval stav pojistných událostí souvisejících s rekonstrukcí. Proběhla kontrola orgánů MŽP ČR, vztahující se k realizaci zateplení. Bylo zadáno zpracování statického posouzení stavu převislých konstrukcí v objektu a s výsledkem studie byl seznámen výbor SVJ a byla také byla zveřejněna na stránkách SVJ. V průběhu roku probíhala komunikace s vybranými vlastníky za účelem úpravy výše jejich plateb tak, aby odpovídaly předepsaným zálohám dle jejich evidenčních listů a byli urgováni dlužníci. 2. Opravy Mimo dokončování celkové rekonstrukce objektu, byly v roce 2012 provedeny tyto další opravy a práce: Bylo provedeno frézování části nefunkčního kanalizačního potrubí v délce 19 metrů. Byla provedena instalace nerezových prahů a okopových plechů. Byla provedena oprava havarovaných garážových vrat a vyřízení pojistného plnění. Byla provedena oprava prasklých pružin garážových vrat. Byla provedeno dokončení rekonstrukce systému domácího telefonu. Byla provedena oprava prasklé vodovodní přípojky v rekordním čase a učiněna opatření, aby se tato situace pokud možno neopakovala. Bylo provedeno zastřešení vstupního schodiště. Byly provedeny drobné úpravy komunikace na zahradě a instalována čistící škrabka. Byla provedena oprava propadlého nájezdu do spodních garáží. Byla provedena oprava nevyhovujících částí hydroizolace na terase bytu č. 26, bytu č. 15, bytu č. 13 a bytu č.10, kde začalo zatékat k sousedům. 5

6 Byla provedena repase nefunkčních vložek do zámků vstupních dveří. Byla provedena rekonstrukce a modernizace systému CCTV v areálu, na základě dohody našeho SVJ se sousedními SVJ. Byly provedeny drobné klempířské práce. Byl proveden pravidelný nástřik proti lalokonoscům. Byla provedena výměna motoru garážových vrat. Byla průběžně prováděna potřebná servisní i údržbářská činnost a pravidelné prohlídky napříč celým objektem. 3. Revize Pravidelné revize a prohlídky jsou prováděny průběžně dle pokynů z předchozích zpráv a dle platných ČSN. Byly provedeny následující pravidelné revize a prohlídky: - posouzení stavu spalinových cest kamerovou prohlídkou a adresná pasportizace komínových těles (2012/13) - pravidelná prohlídka kouřovodů - pravidelná kontrola plynového zařízení - kontrola hasících přístrojů a PO - revize požárních světlíků a mechanismu SEP Essmann 4. Dodavatelské služby V průběhu roku nebyly zaznamenány závažné nedostatky v plnění sjednaných povinností s dodavateli. Aktuální přehled smluv s dodavateli médií a služeb: - Pražská energetika a.s.- dodávka elektřiny - Darlik-ostraha objektu - Pražské vodovody a kanalizace a.s.- dodávka vody - Pražské služby a.s. - komunální odpad - Tomáš Homolka - úklidové služby - Bytoservis s.r.o.- havarijní servis - Kooperativa a.s.- pojištění domu - Zahradnické služby - Michal Helebrant - FPS s.r.o.- rozůčtování nákladů a odečet SV - ČSOB a.s. bankovní služby - Osud reality, Michal Bečka- správa a údržba nemovitosti 6

7 NÁVRH INVESTIC V ROCE Investiční opravy roku 2013 nad limit správce - zateplení světlíků ve střešním meziprostoru doporučené ve zprávě statika - sanace prasklin centrální chodby dle návrhu statika - zahájení revitalizace centrální chodby a vestibulu dle návrhu architekta Plánované akce nad limit správce budou v případě odsouhlasení plánu oprav a v souladu se smlouvou o správě prováděny na základě předložených cenových nabídek či pokynů zástupců SVJ. 2. Opravy roku 2013 do limitu správce - řešení havarijních závad na kouřovodech - postupné odstranění ostatních závad na kouřovodech - pravidelná údržba a drobné opravy v rámci servisu - opravy hydroizolací na terasách - příprava dalšího postupu revitalizace společných prostor v návaznosti na bod Revize Budou prováděny všechny předepsané revize a pravidelné prohlídky v objektu. 4. Závěr V tuto chvíli je zřejmé, že se především jedná o schválení koncepce plánované proměny společných prostor. Vzhledem k tomu, že podoba návrhu této proměny je dle názoru výboru SVJ i správce velmi zdařilá a na vysoké úrovni, věřím, že bude mít kladnou odezvu i v řadách ostatních členů společenství. Jako prioritní před zahájením možných úprav ve společných prostorách, považuji koncepční řešení situace s komíny, které jsou většinou v neuspokojivém stavu. S pozdravem a v dokonalé úctě Michal Bečka, Váš správce objektu. V Praze dne

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů,

Zpravodaj č. 1/2011. Vážení družstevníci a vlastníci bytů, Zpravodaj č. 1/2011 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, KVĚTNICE, stavební bytové družstvo Vám předkládá první číslo Zpravodaje v roce 2011, ve kterém najdete informace z jednotlivých úseků správy družstva

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

PROFIL SBD MÍR TEPLICE

PROFIL SBD MÍR TEPLICE I. PROFIL SBD MÍR TEPLICE Firma: Právní forma: Stavební bytové družstvo Mír Teplice Družstvo Adresa sídla: Gagarinova 1558, Teplice, PSČ 415 01 IČO: 00035351 DIČ: CZ00035351 Telefon: 417 941 711 Fax: 417

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10

Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Společenství vlastníků jednotek pro dům Nový Bohdalec č.p. 1484, Praha 10 Shromáždění vlastníků jednotek 17.5.2012 od 19:00 1) Zahájení, informace o činnosti Výboru SVJ 2) Informace o činnosti správce

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem,

Mandátní smlouva. Smluvní strany. 1. Společenství Na Vinici 1732 se sídlem Na Vinici 1732, 250 01 Brandýs nad Labem, Mandátní smlouva na obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Ekonomická a technicko-správní činnost

Ekonomická a technicko-správní činnost Ekonomická a technicko-správní činnost Příloha č. 1 1. Oblast ekonomická 1.1. Předpisy a evidence plateb 1. Vedení evidence vlastníků bytů a nájemců nebytových a společných prostor. 2. Vedení evidenčních

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny

Přítomno 37 vlastníků jednotek s celkovým spoluvlastnickým podílem 78% - 10x plná moc 3 členové samosprávy SBD 096 jmenovitě podle prezenční listiny Z á p i s č.004 ze shromáždění vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové a členské schůze SO 096, konané dne 29.3.2011, ve velké sušárně Baarova 1379-13.poschodí, Hradec Králové. Přítomno 37 vlastníků

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX

MANDÁTNÍ SMLOUVU č. XXX SPOLEČNOST: SEASPOL s.r.o. ( DÁLE JEN MANDATÁŘ ) ADRESA: IČ: 45359024 DIČ: CZ 45359024 REGISTRACE: VEDENÁ U REJSTŘÍKOVÉHO SOUDU V PLZNI V ODDÍLE C, VLOŽKA 2016, SPOLEČNOST: ( DÁLE JEN MANDANT ) ADRESA:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí

MANDÁTNÍ SMLOUVU o správě nemovitostí Níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavírají ve smyslu ustanovení 566 a násl. obch. zák. Společenství se sídlem v IČ zapsána v rejstříku SVJ, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl, vložka bankovní spojení:

Více

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku

S m l o u v a. o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku S m l o u v a o zajišťování správy, provozu a oprav společných částí domu podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku Průkopník, stavební bytové družstvo, družstvo, 635 00 Brno, Foltýnova 1, zastoupené předsedou

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku

o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku PŘÍKAZNÍ SMLOUVA o zajištění výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. občanského zákoníku 1. Bytové družstvo se sídlem: jednající: - předsedou představenstva - místopředsedou (členem) představenstva

Více

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD

Věc: sdělení k připomínkám vznesené na SD MÍR, stavební bytové družstvo, 627 17 BRNO, Bedřichovická 21 spisová značka Dr. XXXIV 7 vedená u rejstříkového soudu v Brně pošt. schr. 17, E-mail: sekretariat@mirsbd.cz, WEB: www.mirsbd.cz VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE

Více