Společenství vlastníků jednotek Dědinova se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ , IČ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenství vlastníků jednotek Dědinova 2002 2004 se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00, IČ 02410940"

Transkript

1 Společenství vlastníků jednotek Dědinova se sídlem Dědinova 2004/5, Praha 4 - Chodov, PSČ , IČ Zápis ze shromáždění vlastníků jednotek bytového domu konané dne od hod. do hod., v sušárně domu čp Pozvánka na shromáždění vlastníků včetně příloh byla doručena všem vlastníkům jednotek ze Společenství vlastníků jednotek Dědinova a dále byla zveřejněna na webových schránkách SVJ 15 dnů před konáním shromáždění vlastníků. Program shromáždění SVJ: 1. Zahájení shromáždění 2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu 3. Seznámení vlastníků s průběhem výběrového řízení a aktuálním stavem revitalizace domu 4. Schválení návrhu výše záloh na rok Schválení plánu akcí (opravy, údržba, rekonstrukce) na rok Různé Bod programu č. 1 Zahájení shromáždění Shromáždění zahájil a řídil předseda výboru SVJ p. Pavel Němeček a konstatoval, že na shromáždění je přítomno 82,4% (včetně plných mocí) podílů vlastníků na společných prostorách domu a je tedy usnášeníschopné. Dále seznámil přítomné s programem shromáždění a způsobem hlasování k jednotlivým bodům programu. Bylo navrženo hlasovat o schválení programu shromáždění. Bod programu č. 2 Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu Dále bylo přistoupeno k volbě zapisovatele a ověřovatele zápisu. Do funkce zapisovatelky byla navržena pí. B. Kocourková a jako ověřovatel zápisu byl navržen p. J. Kábrt. Bod programu č. 3 Seznámení vlastníků s průběhem výběrového řízení a aktuálním stavem revitalizace domu Konečná nabídka firem (viz www stránky SVJ) - ze sedmi firem byla výborem SVJ jako nejvýhodnější byla vybrána firma PSP.ADV Group s.r.o. Revitalizace domu Dodavatel Zateplení obvodového pláště NP mimo severozápadního (lodžiového) průčelí a vstupů ,61 Kč PSP Sanace lodžií včetně zateplení průčelí lodžií ,66 Kč PSP Statické sanace - sanace styků a dílců panelů obvodových stěn ,00 Kč PSP Rekonstrukce střechy ,75 Kč PSP Sanace obvodového pláště technického podlaží ,11 Kč PSP Rekonstrukce předních vstupů ,30 Kč PSP Rekonstrukce zadních vstupů ,20 Kč PSP Rekonstrukce koláren ,30 Kč PSP Rekonstrukce ramp severozápadního průčelí ,57 Kč PSP Zábor - odhad nákladů ,00 Kč PSP Zasklení lodžií ,50 Kč OPTIMI Projektové práce ,00 Kč Peterka Ptactvo 5 750,00 Kč Peterka Energetický štítek ,00 Kč Peterka Stavební dozor ,00 Kč Peterka ,00 Kč

2 Kanceláře a vstupní chodby, domácí telefony Kanceláře - sociální vybavení (WC, umývadlo, VZT, elektro) ,95 Kč PSP Rekonstrukce chodby v 1.NP ,35 Kč PSP Rekonstrukce domácích telefonů včetně tabla ,00 Kč XY ,30 Kč Cena celkem ,30 Kč P. J. Kábrt přednesl návrh na to, aby byla nabídka firmy OPTIMI s.r.o. na zasklení lodžií rozšířena o další otvírané okno (náklad cca ,- Kč bez DPH). Bylo hlasováno o předloženém návrhu. Vizualizace barevného řešení domu - Byl předložen návrh barevného řešení domu, který pro nás připravil a projednal s dotčenými orgány státní správy projektant Ing. Peterka.

3 Bod programu č. 4 Podklad pro stanovení záloh pro rok 2015 Předseda výboru SVJ p. Pavel Němeček přednesl návrh pro stanovení výše záloh pro rok Bylo navrženo hlasovat o schválení návrhu pro stanovení výše záloh pro rok Bod programu č. 5 - Schválení plánu akcí (opravy, údržba, rekonstrukce) na rok 2015 Položky plánu akcí na rok 2015 Revitalizace objektu Kanceláře a vstupní chodby Výtahy Kontrola plynotěsnosti Dotahování Al spojů Preventivní požární prohlídka Revize HP Kontrola a tlaková zkouška hydrantů Rezerva na drobné opravy a údržbu objektu Nákup materiálu ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč 7 000,00 Kč 2 500,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Předseda výboru SVJ p. Pavel Němeček přednesl návrh pro schválení plánu akcí pro rok 2015, který zahrnuje i náklady na revitalizaci domu (viz bod 3). Bylo navrženo hlasovat o schválení plánu akcí pro rok 2015.

4 Bod programu č. 6- Různé Činnost výboru - Přítomní byli seznámeni s prací výboru SVJ za poslední půlrok. Všichni členové výboru vykonávají svoji činnost bezúplatně. Byla podepsána Příkazní smlouva s SBD Pokrok s účinností od Podepsána smlouva o úvěru na revitalizaci Vyklizena většina společných prostor (kočárkárny, suterénní prostory) bohužel se opět zaplňují Postupná výměna LED žárovek Namontována madla na vstupní dveře Provedena sondáž stavu střechy střešní konstrukce je OK Provedena kontrola topení, vyměněny odvzdušňovací ventily v posledních patrech Od začátku roku měl výbor 12 řádných schůzí, ze kterých jsou na webu dostupné zápisy Dalších cca 5 schůzí řešilo interní témata (hlavně s v souvislosti s revitalizací), z těchto schůzí se proto nepořizoval zápis Dále bylo cca 15 schůzek se zástupci firem, kteří se účastnili výběrového řízení na revitalizaci. Účetní data Předseda P. Němeček informoval o finančním hospodařením SVJ a stavem finančních prostředků na účtu společenství. Dále předložil porovnání nákladů na chod domu za rok 2014 a plán na rok Z účtu hrazeno celkem ,- Kč, největší položky (nad rámec stálých plateb): Měřiče tepla TECHEM (66792,- Kč) Poštovní schránky (54243,- Kč) Madla na vstupní dveře (24046,- Kč) 3x sonda střechy (2020,- Kč) Z pokladny hrazeno celkem ,50 Kč, největší položky: Plastové židle (2398,- Kč) Vyklizení spol. prostor (3000,- Kč) Zámky, vložky, klíče (3122,- Kč) Žárovky - normální + 10ks LED na otestování (3150,- Kč) Lokální opravy střechy (987 Kč) Finanční prostředky aktuální stav finančních prostředků cca: Kč Měsíční tvorba od : Kč Pravidelné měsíční náklady cca: Kč Předpokládaný stav k : Kč Předpokládaný stav k : Kč Uvažované náklady 7000 již zahrnují rezervu oproti roku 2014 Podrobnosti úvěru Úvěr byl sjednán u České Spořitelny a.s., výše úvěru bude 9 mil. Kč., doba fixace 5 let, úroková sazba 1,42 %. Podmínky se nakonec podařilo vyjednat lepší, než bylo odsouhlasené na shromáždění: Úrok 1,42 %, fixace 5 let (schváleno 1,73 %) Zpracování úvěru ZDARMA (schváleno Kč) Zpráva úvěrového účtu 200 Kč / měs. (schváleno 300 Kč / měs.) Anuitní měsíční splátka Kč (schváleno Kč)

5 Stav pronájmu nebytových prostor. P. J. Kábrt informoval o tom, že všechny prostory k pronájmu jsou momentálně zamluvené. P. Kulka skončil k datu P. Kuzmová (jazykové studio) podala žádost o výpověď dohodou k P. Smetanová (stříhání psů) má zájem pokračovat v pronájmu i za nových podmínek a v nových prostorách po revitalizaci Na oba uvolněné prostory jsou již zájemci, předpokládáme případné podepsání smluv Nové čisté nájemné bude 2 500,- Kč za měsíc (platba neobsahuje vodu, elektřinu a topení - bude hrazeno zvlášť) Způsob plateb v roce 2015 změna účtu Od bude nový účet pro zasílání nájemného. P. Březina informoval o této změně a doporučil, aby si v prosinci 2014 vlastníci sjednali změnu účtu u svých peněžních ústavů. Uvedené se týká pouze plateb Nájemného, netýká se plateb za elektřinu, plyn, televizní poplatek apod. (v těchto případech jde o individuální smluvní vztah každého vlastníka / nájemníka) Všichni budou včas písemně informováni o novém čísle účtu Bude určité překlenovací období, kdy bude Pokrok platby přesměrovávat, poté budou platby vraceny zpět a vlastník bude veden jako dlužník Platba Nájemného pomocí SIPO nebude nadále možná (pro SVJ by to znamenalo vícenáklady), doporučujeme zřízení trvalého příkazu CentroNet - Předseda p. P. Němeček předložil návrh firmy CentroNet na bezplatné připojení optické sítě. Budeli více zájemců, bude se s firmou jednat. Bezdomovci - Předseda p. P. Němeček dále informoval o přítomnosti nežádoucích lidí v domech. Požádal přítomné, aby ve vlastním zájmu věnovali více pozornosti pohybu neznámých lidí v domě. Kolárny a kočárkárny - během ledna 2015 dojde k přestěhování kol a kočárků z koláren do provizorních společných prostor z důvodu rekonstrukce domu. Žárovky - Byly zakoupeny LED žárovky, které budou postupně vyměněny za stávající nevyhovující žárovky. V Praze dne Zapsala: pí. Blanka Kocourková Ověření zápisu: p. J. Kábrt Předsedající: p. P. Němeček

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek v budově č.p. 730,731 Otradovická, Praha 4, konané dne 2.12.2010 v jídelně ZŠ Písnická Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu

Více

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.

Zápis. z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17. Zápis z 1. shromáždění společenství vlastníků domu čp. 866-869Jana Zajíce, Pardubice konané dne 28. 4. 2014 v KD Dubina v 17.00 hodin V domě je 88 bytových jednotek, z toho je 69 v osobním vlastnictví

Více

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2

Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 Zápis 5. shromáždění Společenství vlastníků jednotek Archangelská 864, 865, 868, Praha se sídlem Praha 10, Vršovice Archangelská 2 konaného dne 16.5.2012 od 18:00 hod, v sále Základní školy U Vršovického

Více

POZVÁNKA výbor společenství svolává

POZVÁNKA výbor společenství svolává POZVÁNKA výbor společenství svolává Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne 22.4.2014 od 18 hod. (prezence již od 17:30) Místo konání:

Více

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy

Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Zápis ze shromáždění SVJ Makovského 1339-1341, Řepy konané 22.5.2013 ve velkém sále ZUŠ Blatiny Španielova 1124/50, 163 00 Praha 6- Řepy Za Výbor: Přítomni: předseda - Miroslav Škoda, místopředseda Jiří

Více

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.

Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6. Zápis ze schůze shromáždění Společenství pro dům č. 563 až 567, ulice Řešovská v Praze 8,se sídlem Řešovská 567/28, PSČ 181 00, konané dne 17.6.2014 Schůzi zahájil předseda výboru p.deršák. Konstatoval,

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE DRUŽSTVA TROJA konané dne 26.10.2010 Místo konání: aukční síň společnosti BUSSMARK s.r.o., Štúrova 1701/55, Praha 4 - Krč Datum konání: 26.10.2010 Členská schůze byla zahájena v

Více

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova

Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Zápis z členské schůze bytového družstva Zázvorkova 2007, 2008, 2009, konané 28.3.2012 od 18:00 hodin v ZŠ Brdičkova Úvodem předseda představenstva družstva pan Ing. Ivan Šrajbr přivítal přítomné členy

Více

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství

POZVÁNKA. v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona č.72/1994 Sb., v platném znění, svolává výbor společenství Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Teplická čp. 276-284 Střížkov, Praha 9 (SVJ) Doba

Více

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis

Stavební bytové družstvo Šumperk, Jesenická 1322/20, 787 01 Šumperk. Zápis Zápis z aktivu předsedů samospráv a zástupců domů ve správě SBD Šumperk konaného dne 4.11.2010 v 16.oo hod. v zasedací místnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, M.R.Štefánika 20, Šumperk

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 69/2013 Představenstvo Bytového

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady předsedů samospráv, právnických osob a delegátů na shromáždění delegát ze sídliště Slatina a Líšeň konané dne 14. 4.

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.

Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4. Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady předsedů samospráv a zástupců 4 b.j. ve vlastnictví ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 18.4.2012

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013

Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 Zápis s jednání členské schůze Bytového družstva Nevanova 1037-1042, v ZŠ Laudova, konané dne 30.května 2013 1 - Zahájení členské schůze Předseda představenstva p. V.Strupek přivítal přítomné členy BD

Více

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8

ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 ZÁPIS ze schůze shromáždění vlastníků a nájemců jednotek domu čp. 1233 až 1241, Kaňkovského, Praha 8 datum konání: 11. března 2013 místo: velký sál KD Ládví od: 18,15 hod. přítomno dle prezenční listiny:

Více

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 %

Hlasováno: pro 97,73% proti 2,27% zdrželo se 0 % Zápis ze schůze shromáždění vlastníků jednotek Společenství pro dům Růženínská 909, 910, Praha 4, IČ: 24784893 konané dne 4.5 2011 ve jídelně Základní školy Zárubova ul. 977/17, Praha 4 Schůze shromáždění

Více

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012

Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Zápis ze shromáždění společenství vlastníků jednotek Hráského 1908-1910 ze dne 30. 5. 2012 Účast na shromáždění: přítomno celkem 64%, fyzicky 41, shromáždění usnášeníschopné. 1) Volba zapisovatele jednohlasně

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9

Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9-02/2014 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ 2014 Dne 6. 5. 2014 se uskutečnilo shromáždění zvolených delegátů LBD Praha 9, kde každoročně představenstvo

Více

Zápis z jednání Shromáždění

Zápis z jednání Shromáždění Zápis z jednání Shromáždění Společenství vlastníků a Stezce 489, Praha 10, se sídlem Na Stezce 489/6, Praha 10 Strašnice konaného dne 26.2.2009 od 18:30 v ZŠ U Vršovického nádraží 950/1, Praha 10 učebna

Více

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011

1. informace o činnosti představenstva družstva za období od poslední členské schůze konané dne 26.4.2011 do 15.11.2011 Zápis z členské schůze Bytového družstva V Hůrkách 5,7,9,11,13, dr. se sídlem V Hůrkách 2141, 158 00 Praha 13, IČ: 26707837 (dále jen družstvo) konané dne 15.11.2011 v Komunitním centru sv. Prokopa Seydlerova

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2012 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2012 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/3 591 1 Žďár nad Sázavou IČO: 5 7 84 DIČ: CZ 5 7 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka 464

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně.

S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. S T A N O V Y Společenství vlastníků jednotek v budově sekce C areálu IBC č. p. 843 (or. č. 4) na ulici Příkop v Brně. Čl. I Název a sídlo společenství 1. Název společenství vlastníků zní Společenství

Více