Program (19,00 21,15 hodin)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program (19,00 21,15 hodin)"

Transkript

1 Program (19,00 21,15 hodin) Zahájení Volba nového člena výboru - hlasování Volba náhradníků výboru hlasování Zpráva o činnosti výboru a hospodaření SVJ Nová výše záloh - hlasování fond oprav ostatní zálohy Výměníky Pronájmy venkovních ploch (kavárna NARA, prodejna kol) Žádost p. Voříška změna účelu stavby Vinkulace smlouvy o pojištění domu Diskuse

2 Zahájení Předsedající 4. schůze SVJ Ing. Lenka Piherová Zapisovatel Ing. Lukáš Rovenský Správnost hlasování kontrolní komise

3 Nový člen výboru - hlasování Usnesení Shromáždění souhlasí s rozšířením výboru o nového člena - Ing. Barbaru Kovalovou.

4 Volba náhradníků do výboru Hlasování

5 Zpráva o činnosti výboru Revize dodavatelských smluv (viz dále) Reklamace závad: řešeno v součinnosti se správcem (praskliny omítek, opravy omítek, opravy omítek u schodiště, zatékání do garáží, světlo u vchodů do domů, zámek vchodových dveří, odvětrávání digestoří) Revize smlouvy na teplo v součinnosti s ostatními výbory Nového Proseku I. (viz dále) Evidence plateb záloh vlastníků Příprava změny v obchodním rejstříku (změny členů výboru)

6 Zpráva o pohledávkách za rok 2005 neplatiči 2 vlastníci (M.Falta, T.Korbel) pohledávka Kč leden září nepravidelní platiči pohledávka vyšší než Kč 12 vlastníků (P. Zahrádka, P. Nováček, M. Synek, I. Jarešová, L. Zemánek, Italtris s.r.o., M. Gamjyan, J. Kolínek, M. Matějková, T. Konvalinka, Jianyao Jia, P. Otto) celkem Kč platiči na účet AUSTISu (období 3-6/2005) 2 vlastníci (M.Bláha, M.Polášek)

7 Hospodaření SVJ za rok 2005 ( ) Zaplaceno na zálohách (položka náklady na SVJ) Kč Náklady SVJ - nájem prostor na shromáždění, poštovné, kolky - rezerva pro nutné platby (např. pojištění) - odměny členů výboru Nájem prostor na 2.,3. a 4. shromáždění Telefon pro potřeby SVJ spojené s činností SVJ (zakoupeno ) Paušální platby za telefon Poštovné, schránka výboru Skenování uzavřených dodavatelských smluv Poplatky za vedení účtu SVJ Odměna bývalému členu výboru MUDr. Michalovi Synkovi (říjen 2004 leden 2005) Odměna bývalé člence výboru Z. Vachutové (říjen 2004 leden 2005) celkem Kč 977 Kč 295,50 Kč Kč 207 Kč 4.508,41 Kč Kč daň Kč Kč daň 800 Kč ,91 Kč

8 Přehled uzavřených smluv Smlouva Správa domu Úklidové práce - úklid domu - úklid chodníku - úklid zeleně - úklid garáží Pojištění Odvoz odpadu Provozně servisní činnost Elektřina Teplo Voda Servis garážových vrat Servis výtahů Telefon - výtah STA, DT ceny jsou uvedené za 1 měsíc a bez DPH AUSTIS s.r.o. L+V Vávra Allianz Pražské služby SFM. s.r.o PRE a.s. SFM. s.r.o PVK, a.s. Steko s.r.o. KONE, a.s. Český Telecom, a.s. VIZA service s.r.o. Stav v roce Kč Kč Kč Kč Kč 880 Kč Kč Kč Kč sazba C Kč dle odběru 484 Kč Kč Kč SBD Praha L+V Vávra Kooperativa Pražské služby PRE a.s. SFM. s.r.o Stav k Kč Kč Kč Kč 759 Kč 880 Kč Kč Kč sazba C Kč od Kč PVK, a.s. dle odběru v jednání KONE, a.s Kč Český Telecom, a.s Kč zrušena Monopolní dodavatelé PRE, a.s.; PVK, a.s.; Český Telecom, a.s. cenu nemůžeme ovlivnit Cena za odvoz odpadu je daná právním předpisem hl.m. Prahy č.2/2005 vydaným , kdy došlo ke zvýšení ceny.

9 Fond oprav Fond oprav (1Kč /m2) březen říjen: Kč (vybráno Kč) leden únor: Kč (u firmy AUSTIS) Pohledávka u firmy AUSTIS za rok 2004 a 2003 ve výši Kč

10 Návrh na zvýšení plateb do fondu oprav ročně vybereme do FO 12 Kč/m 2 = Kč Odůvodnění návrhu na zvýšení plateb: končí záruky na části domu (garážová vrata, zvonky,...) výbor navrhuje výměnu zámků v celém objektu (viz dále) v budoucnu budou nutné velké investice (výtah, střecha ) Návrh na zvýšení plateb na FO na 5 Kč/m 2 s účinností od (změna záloh)

11 Fond oprav - hlasování Usnesení: Zvýšení příspěvků do fondu oprav na částku 5 Kč /m 2 s účinností od

12 Zálohy na služby Stávající zálohy/měsíc Nové zálohy / měsíc m2/j el. energie spol. prostor Kč Kč m2 úklid domu + zeleň Kč Kč m2 úklid prostor garáží Kč Kč m2 výtah Kč Kč m2 odvoz odpadu Kč Kč m2 vodné stočné Kč Kč -- vodné stočné pro TUV Kč Kč -- teplo spotřeba Kč Kč -- ohřev TUV Kč Kč -- STA a DT Kč - -- servis, pohotovost Kč Kč m2 pojištění Kč Kč m2 odměna správci Kč Kč J servisní služby garáže 888 Kč 888 Kč m2 el. energie garáže 613 Kč Kč m2 náklady SVJ Kč Kč J celkem Kč Kč

13 Zálohy na služby příklad pro byt 50 m 2 el. energie spol. prostor úklid domu spol. prostor úklid chodníku a zeleně výtah odvoz odpadu vodné stočné vodné stočné pro TUV teplo spotřeba ohřev TUV STA a DT servis, pohotovost pojištění odměna správci náklady SVJ Celkem Staré zálohy / měsíc Nové zálohy / měsíc 58 Kč 102 Kč 114 Kč 168 Kč 54 Kč - 31 Kč 41 Kč 37 Kč 41 Kč 90 Kč 90 Kč 58 Kč 58 Kč 1016 Kč 669 Kč 282 Kč 282 Kč 29 Kč - 24 Kč 24 Kč 38 Kč 15 Kč 264 Kč 143 Kč 100 Kč 87,50 Kč Kč 1.720,50 Kč

14 Zálohy na služby Usnesení Zálohy budou upraveny k dle prezentovaného návrhu vycházejícího ze současného stavu dodavatelských smluv.

15 Výměníky Akce převod výměníků do vlastnictví SVJ SVJ neobdrželo plné moci od všech vlastníků = nabídka od SPS nemohla být realizována Současný stav SFM dohodla s PT snížení příkonu = snížení ceny za teplo (viz zálohy) SVJ čeká na vyjádření ERU ke kalkulaci ceny tepla od SFM po obdržení vyjádření učiní SVJ případně další kroky

16 Pronájem venkovních ploch kavárna NARA a prodejna jízdních kol XY využívají dosud bezplatně společné venkovní plochy SVJ navrhuje smluvně upravit pravidla používání těchto venkovních ploch smlouva o pronájmu cena za pronájem pravidla užívání (čas a prostor) důsledky nedodržování smlouvy výnos z pronájmu převádět do FO

17 Smlouva s kavárnou NARA cena za pronájem výbor navrhuje 700 Kč / měsíc výbor navrhuje provozní doba předzahrádky od června do srpna a to od 10:00 do 20:00 počet stolků důsledky porušování provozní doby předzahrádky výpověd smlouvy o pronájmu venkovních ploch

18 Smlouva s prodejnou jízdních kol cena za pronájem vymezení plochy důsledky porušování smlouvy

19 Pronájem venkovních ploch Usnesení: Shromáždění souhlasí s uzavřením smluv o pronájmu venkovních ploch dle prezentovaných návrhů. Shromáždění zároveň souhlasí s převodem získaných finančních prostředků z pronájmu do FO.

20 p.voříšek změna účelu užívání stavby Nebytový prostor 411 a 412 využít jako mini fitness studio.

21 Pojištění domu Roční pojistné na rok 2005 je ve výši Kč. Pojistné bylo zaplaceno dne (k tomuto dni bylo vybráno Kč a doplatek Kč byl použit z nákladů na SVJ). K dnešnímu dni tuto zálohu nezaplatilo 8 vlastníků tj Kč (M.Synek, M.Sobková, P.Otto, M.Bláha, T.Korbel, L.Zemánek, T.Zemánek, M.Falta) Děkujeme všem co zaplatili. Od přistoupí SVJ ke hromadné smlouvě o pojištění domu, kterou uzavřelo SBD s pojišťovnou Kooperativa roční pojistné Kč.

22 Vinkulace pojištění domu zástavní právo na pojistné plnění ve prospěch např. banky nebo stavební spořitelny jako dozajištění úvěru lze realizovat na stávající smlouvě o pojištění domu u pojišťovny Kooperativa Výhody: vlastník nemusí mít vlastní smlouvu pojištění jednotky Nevýhody: bude-li SVJ potřebovat zástavu pojistné smlouvy na úvěr SVJ (např. velká oprava střechy, na kterou nebude ve FO dost peněz), musí se zástavou souhlasit VŠECHNY subjekty (banky, SSP, aj.), ve prospěch kterých je smlouva již vinkulována příp. změna pojistné smlouvy je podmíněna souhlasem VŠECH subjektů vůči nimž je smlouva vinkulována výplata pojistného plnění je komplikovaná

23 Vinkulace pojištění domu Usnesení: Shromáždění souhlasí s možností vinkulace pojistné smlouvy č uzavřené s pojišťovnou Kooperativa pro jednotlivé vlastníky ve prospěch třetích stran.

24 Výměna zámků vzhledem k nekontrolovatelnému stavu klíčů od společných prostor domu navrhuje výbor SVJ výměnu všech zámků od společných prostor (vchody, kočárkárna, vstupy do chodeb, garáží, sušárna atd.) výbor obdržel nabídku od fy Kaltmeyer ve výši Kč (bez DPH) za výměnu zámků od všech společných částí domu Usnesení: Shromáždění zmocňuje výbor SVJ k zajištění výměny zámků s náklady v maximální výši: Kč + DPH.

25 Diskuse

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013

Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Stavební bytové družstvo Třebíč, družstvo Nerudova 1190/3 PSČ 674 01 Zápis z porady statutárních zástupců SVJ ve správě Stavebního bytového družstva Třebíč, konané dne 24.04.2013 Účast: SA - přítomno 69

Více

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise

P O Z V Á N K A Bytového družstva Suchý vršek Zahájení a volba předsedajícího schůze a volba zapisovatele Zpráva kontrolní komise P O Z V Á N K A na členskou schůzi Bytového družstva Suchý vršek, se sídlem Praha 13, Suchý vršek 2110, PSČ: 158 00, IČ: 25060881, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ

PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Průvodce způsoby tvorby záloh a vyúčtování 1 PRŮVODCE *) VLASTNÍKA BYTU ZPŮSOBY TVORBY ZÁLOH SPOJENÝCH S UŽÍVÁNÍM BYTU A JEJICH VYÚČTOVÁNÍ Obsah: Náklady spojené s provozem bytových jednotek... 2 Fond

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2014 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství Bukolská

Více

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619

Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Finanční plán pro rok 2015 objekt Nad Přehradou 619 Vážení vlastníci, správa objektu Vám tímto předkládá ke schválení sestavený finanční plán pro rok 2015. části: 1- rozúčtovací a vyúčtovací klíč 2 -položky

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Vinohradská 3216 se sídlem Praha 10 Strašnice, Vinohradská 3216/163, zapsané u Městského soudu Praha v rejstříku Společenství v oddílu S, vložka

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ)

ZÁSADY K PŘEVODU BYTŮ DO VLASTNICTVÍ A VYTVOŘENÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ (SVJ) BYTOVÉ DRUŽSTVO SEIDLOVA, družstvo se sídlem Seidlova 472, 142 00 Praha 4 Kamýk, IČ: 61861421 družstvo zapsané u Městského soudu v Praze od 12. 09. 1994 v oddíle 1Dr, vložka 1665/02B INFORMACE PRO DRUŽSTEVNÍKY

Více

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva,

o Brno vební b DRUŽBA ové družstv Slavíme 55. výročí založení. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!! ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, DRUŽBA vební b yt ové družstv o Brno DRUŽBA,, sta stav byt yto družstvo Číslo 33 Červen 2014 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce se Vám dostává nové číslo Informačních listů. Stejně

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

I N F O R M A C E pro členy

I N F O R M A C E pro členy Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, Rudná 70 I N F O R M A C E pro členy O b s a h : 1. Usnesení jarního shromáždění delegátů 2. Postup správy při sepisování dohod o pracovní činnosti a dohod

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008

INFORMACE Z EKONOMICKÉHO ÚSEKU DRUŽSTVA HOSPODAŘENÍ DRUŽSTVA V ROCE 2008 DRUŽBA,, stavební byt b ytové é družstvo o Brno Číslo 23 Červen 2009 ÚVODNÍ SLOVO Vážení členové družstva, poprvé v tomto roce přinášíme nové číslo Informačních listů, s nímž se Vám dostávají informace

Více

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Čl. 1.

DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla Bytového družstva U soutoku zkráceně BD U soutoku Čl. 1. DOPLŇUJÍCÍ PŘEDPIS KE STANOVÁM č. 1 - dále jen pravidla "Bytového družstva U soutoku" zkráceně "BD U soutoku" Sídlem družstva je: U zastávky 1544/7, PSČ 143 00 Praha 4 - Modřany, IČ 630 81 750. Čl. 1 Předmět

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.).

konkrétního bytu (fyzické osobě dále jen člen ) ( 23 zákona č. 72/94 Sb.). Bulletin č.152 Stavební bytové družstvo Klášterec nad Ohří ČTVRTLETNÍK NEPRODEJNÉ WWW.SBDKLASTEREC.CZ PODATELNA@SBDKLASTEREC.CZ VYŠLO 14. 9. 2011 Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví Odpovědi

Více

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ

ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ 2011 ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM ZAMĚSTNANEC A BYDLENÍ ANEB JAK ZNALOSTÍ PRÁV A POVINNOSTÍ PŘEDCHÁZET MOŽNÝM PROBLÉMŮM S BYDLENÍM Autor:

Více

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město

ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZAHRADNÍ MĚSTO ZPRAVODAJ č.19 pro členy a klienty SBD Zahradní Město listopad 2014 E-mail: sbd@sbdzm.cz Webové stránky: www.sbdzm.cz OB SAH 1. Informace o 100. SD SBD ZM 2. Informace

Více

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18.

PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 905 se sídlem Slévačská 905, Praha 9. konanou ve čtvrtek dne 19.6.2014 v 18. PODKLADY PRO ŘÁDNOU ČLENSKOU SCHŮZI BYTOVÉHO DRUŽSTVA SLÉVAČSKÁ 95 se sídlem Slévačská 95, Praha 9 konanou ve čtvrtek dne 19.6.214 v 18. hodin v jídelně Základní školy Chvaletická na adrese Chvaletická

Více

Nabídka na komplexní správu

Nabídka na komplexní správu Nabídka na komplexní správu pro Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 2013 Bytové družstvo Pragostav Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl Dr XCVIII,

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno

MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno MÍR, stavební bytové družstvo, Brno, Bedřichovická 21, 627 17 Brno Záznam z pracovní porady právnických osob (II. skupina SVJ Slatina, Vinohrady) a delegátů na shromáždění delegátů, která se konala v pondělí

Více

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva

12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva Programový bod č.12 programu 2.členské schůze BD P-O 12. Projednání a schválení Vnitřních směrnic družstva a) Platby a placení b) Domovní řád - Představenstvo, po rozeslání pozvánek s programem 2.čl. schůze

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ

NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ NABÍDKA NA ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVY A ÚDRŽBY NEMOVITOSTÍ 2 NOVÝ DOMOV, stavební bytové družstvo bylo založeno v roce 1964 za účelem správy a výstavby bytových jednotek v oblasti Brno sever. Po roce 1989 bylo mezi

Více

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů

Analýza a porovnání vybraných softwarů určených pro správu domů a bytů z hlediska účetních výstupů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční Školní

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více