rojekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "rojekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc"

Transkript

1 rojekt EU ve Fakultní nemocnici Olomouc INNOMED Vývoj informačního systému medicíny založené na důkazech pro zlepšení kvality lékařské péče Řešitelská pracoviště: University of Patras (Řecko) Fakultní nemocnice Olomouc Centro Multimediale di Terni (Itálie) Garant v ČR : Prof. MUDr. Miroslav Heřman, Ph.D. URL: 1

2 EBM Evidence-Based Medicine Main Principles and Searching DynaMed V. Mihál,, J. Potomková,, J. Strojil Palacky University Faculty of Medicine, Medical Library, University Hospital, Olomouc Workshop for Community Hospital Prostějov 2 2 March 2007

3 EBM Evidence-Based Medicine Medicína založená na důkazech Základní principy a vyhledávání v databázi DynaMed V. Mihál,, J. Potomková,, J. Strojil Lékařská fakulta UP v Olomouci, Knihovna Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc Seminář pro lékaře Nemocnice Prostějov, 2. března

4 Archibald L. Cochrane ( ) Effectiveness and Efficiency. Random Reflexions on Health Services.. London, Naše e povolání bychom měli m nepochybně podrobit velké kritice. Nebyli jsme zatím m schopni nabídnout kritický přehled p (průběž ěžně AKTUALIZOVANÝ) všech významných randomizovaných kontrolovaných studií. Cochrane Collaboration Cochrane Library URL: 4

5 Evidence-Based Medicine: Filozofie - hnutí - metodologie? 80. léta: McMaster University (Hamilton/Ontario, Canada) How to Read Clinical Journals? cyklus článků publikovanýchv časopise Canadian Medical Association Journal (www.cmaj.ca) 1991: termín EBM použit poprvé Guyatt GH: Evidence-based medicine. ACP Journal Club 114(1991):A-16. 5

6 Guyatt GH: Evidence-based medicine. ACP Journal Club, For the clinician, evidence-based medicine requires skills of literature retrieval, critical appraisal, and information synthesis. It also requires judgment of the applicability of evidence to the patient at hand and systematic approaches to make decisions when direct evidence is not available 6

7 Význam EBM KLINICKÝ (standardy) VZDĚLÁVACÍ PRÁVNÍ (zanedbání péče) ETICKÝ (alternativní medicína) EKONOMICKÝ ( cost-and-benefits ) 7

8 Zdravotnictví založené na důkazu Evidence Based Health Care (EBHC) Velmi mnoho pacientů Velmi mnoho problémů Informační přetížení Přístup k informacím, kvalita a cena Co nečíst a proč? 8

9 Překážky aplikace EBM Hlavní překážky využití vědeckých dat: Nedostatek času (74%) Nedostatečné dovednosti při vyhledávání důkazů (41%) Omezený přístup ke zrdojům důkazů (43%) 9

10 Nástroje EBM Zavádění EBM pro zlepšení zdravotní péče vyžaduje: základní orientaci v problematice EBM schopnost získat důkazy vysoké kvality pro klinická rozhodování 10

11 Proces EBM Inkorporace nejlépe dostupných vědeckých důkazů při vytváření rozhodnutí má 4 kroky: 1. formulovat zodpověditelné otázky (asking) 2. získat nejlepší informaci (accessing) 3. posoudit přesvědčivost a významnost informace (appraising) 4. Využít důkazy v péči o pacienta (applying) 11

12 Jasná formulace klinické otázky Background otázky začínající slovy Co to je? Jak funguje? Odpovědi nalézáme v učebnicích, při studiu, konzultacích. Foreground otázky, které jsou specifické a relevantní pro vytváření správného klinického rozhodnutí. 12

13 Vzájemný vztah dvou typů klinických otázek v průběhu profesního života Foreground otázky Background otázky 13

14 Konstrukce otázek PICO(T) Patient Intervention Comparison Outcome (Time) populace / pacient / nemoc s klinickým problémem intervence / zákrok porovnání intervencí výsledek 14

15 Co je EBM v praxi? Vidět pacienta Položit otázku Vyhledat nejlepší důkaz pro tuto otázku Zhodnotit kvalitu důkazu Aplikovat důkaz a monitorovat změnu 15

16 PICO v praxi P/Pacient: muž, 72 let, bez potíží, se zájmem o prevenci kolorektálního karcinomu. I/Intervence: test okultního krvácení ve stolici C/Srovnání: rutinní péče bez screeningu O/Výsledek: snížení mortality 16

17 Šest kroků k vytváření EBM rozhodnutí 1. transformace klinického problému do jasně formulované otázky 2. vlastní know-how: využití interního důkazu (vzdělání, atestace, praxe..) 3. hledání externího důkazu 4. kritické zhodnocení externího důkazu 5. integrace interního a externího důkazu 6. zhodnocení průběhu vytváření rozhodnutí Porzsolt F et al.,ebm, 8, 2003:

18 Greenhalgh T. How to Read a Paper The Basics of Evidence Based Medicine. 2001, BMJ Books: London. Z anglického originálu přeložili: Prof.MUDr.V.Janout, CSc a MUDr.M.Hrdlička. 2003, Grada: Praha. 18

19 Znalostní minimum z klinické epidemiologie Klinická epidemiologie a EBM Klinické rozhodovací procesy Epidemiologické studie Hierarchie důkazů 19

20 Janout V. Klinická epidemiologie-nedílná součást klinických rozhodovacích procesů. 1998, Grada: Praha. Znalost principů klinické epidemiologie lékaři umožňuje kriticky sledovat nové poznatky v medicíně a posoudit, které informace z diagnostiky, léčby, prevence a dalších oblastí stojí za to, aby si je osvojil a používal je ve své práci. 20

21 Poslání klinické epidemiologie Metodologický základ pro EBM Správná interpretace metodologických principů klinické epidemiologie 21

22 Epidemiologické studie I. PŘÍČINA rizikový faktor dg. test nový lék prognostický faktor preventivní faktor NÁSLEDEK nemoc rozlišení zlepšení přežívání zábrana vzniku včasný záchyt zábrana komplikací 22

23 Epidemiologické studie II. znát výhody a nevýhody designu epidemiologických studií rozumět základním ukazatelům, např. relativní riziko odds ratio senzitivita a specificita pozitivní a negativní prediktivní hodnota likelihood ratio number needed to treat umět posoudit vliv náhodné chyby, systematické chyby (bias) zavádějícího faktoru (confounding). 23

24 Hierarchie důkazů Systematické přehledy a meta-analýzy. Randomizované kontrolované studie s validními výsledky (tj. intervaly spolehlivosti, jež se nepřekrývají s prahem klinicky významného účinku, méně než 20% ztrát probandů). Randomizované kontrolované studie s méně validními výsledky (tj. výstup ze studie naznačuje klinicky významný účinek, ale intervaly spolehlivosti se překrývají s prahem pro tento účinek). Kohortové studie. Studie případů a kontrol. Průřezové studie. Kazuistiky. 24

25 Pyramida důkazů Systematické přehledy, meta-analýza Randomizované kontrolované pokusy Kohortové studie Studie případů a kontrol Kazuistiky Odborné posudky, konzultace Laboratorní výzkum Hierarchické uspořádání vědeckých důkazů v biomedicíně zahrnuje kromě výsledků primárního výzkumu i formy sekundárního výzkumu (systematické přehledy a meta-analýzu). 25

26 Vyhledávání důkazů Kde vyhledávat (multizdrojový přístup) Jak vyhledávat Rešeršní strategie (terminologie) Logické vazby mezi termíny (Booleovské operátory AND, OR, NOT) Hodnotit kvalitu vyhledaných důkazů Hierarchie důkazů (typologie publikací) Kritická analýza Bibliometrie (citační ohlasy, impakt faktor časopisů) uppen LD et al., A Controlled Comparison Study of the Efficacy of Training Medical Students 26 Evidence-Based Medicine Literature Searching Skills. Acad Med 80(10), Oct. 2005:

27 Internetové zdroje pro EBM Knihovna Univerzity Britské Kolumbie (Vancouver, Kanada) zpracovala přehled nejpoužívanějších internetových zdrojů pro EBM Volně dostupné Licencované (za poplatky) 27

28 Free trial Se svolením EBSCO Publishing Office, Praha 28

29 DynaMed EBSCO Publishing Syntetický produkt je k okamžitému použití pro klinickou praxi, výuku na lékařských fakultách a celoživotní vzdělávání 2000 témat dle MKN-9 Průběžná aktualizace 500 časopisů (přes databázové služby) 150 časopisů (ruční vyhledávání) Bohatý odkazový aparát do databáze PubMed resp. plných textů článků Přidaná hodnota: označení úrovně důkazu (1.2.3) Vyhledávání (klíčová slova v textu) 29

30 tandardní struktura zpracovaných émat v databázi DynaMed Popis nemoci (včetně kódu MKN-9) Příčiny a rizikové faktory Komplikace Anamnéza Fyzikální nález Diagnóza Prognóza Terapie Prevence & Screening Použitá literatura (včetně přehledových článků a praktických postupů - guidelines) Pacientské informace 30

31 DynaMed Ukázka vyhledávání 31

32 Klinická otázka pro dnešní den rozšířená o populaci Význam pneumokokové vakcíny pro prevenci výskytu zánětu středního ucha (otitis media) u dětí do 2 let věku P = otitis media děti do 2 let I = pneumokoková vakcína C = bez vakcíny O = prevence výskytu OM 32

33 Vyhledání tématu v databázi DYNAMED Find pneumococcal vaccine otitis media Acute otitis media Prevention and Screening Kvalitativní hodnocení Levels of evidence úrovně důkazu 33

34 d výsledků výzkumu do praxe Od výsledků výzkumu do praxe Mýty, názory, špatný výzkum EBM Formulace otázky Základní dovednosti Zdroje pro EBM Čas Možnosti pacienta Rozhodovací nástroje Výchova pacientů Pomůcky pro compliance Aware Accepted Applicable Able Acted on Agreed Adhered to Vědom Přijímá Aplikovatelnost Schopen Provádění Souhlas Dodržování Zvyšování kvality Dovednosti SystémyQA lasziou P, Haynes B. The paths from research to improved health outcome. Evidence-Based Medicine 2005; 10(1):

35 ostup GATE P Postup GATE Population (populace) E C Exposure (expozice) Comparison (srovnání) O T Outcome (výsledek) Time (čas) 35

36 AAMbo P RAAMbo E C Representative of who? (Reprezentativnost) Allocated appropriately? (Zařazení) Attrition (Ztráty) O T Measured well? (Měření) blinded (zaslepení) objective (objektivní měření) 36

37 říklad Příklad Příklad Příklad ES KS V+ V- 37

38 ntegrace ntegrace Přání a preference pacienta Epidemiologický důkaz Klinická zkušenost Názory autorit Zdravotní politika 38

Medicína založená na důkazu z pohledu lékaře, epidemiologa a informatika

Medicína založená na důkazu z pohledu lékaře, epidemiologa a informatika Medicína založená na důkazu z pohledu lékaře, epidemiologa a informatika V. Mihál, V. Janout, J. Potomková Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Fakultní nemocnice Olomouc vladimir.mihal@tunw.upol.cz

Více

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc

Jarmila Potomková. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc. kaře e FN Olomouc. Informační centrum LF UP a FN Olomouc Zdroje biomedicínských informací a vyhledávání důkazů Jarmila Potomková Informační centrum LF UP a FN Olomouc Vladimír Mihál Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Seminář pro lékal kaře e FN Olomouc 1 Evidence-Based

Více

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ

HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ HODNOCENÍ DOPORUČENÝCH POSTUPŮ PRO VÝZKUM A EVALUACI II AGREE II NÁSTROJ Překlad do českého jazyka The AGREE Next Steps Consortium Centrum pro klinické doporučené postupy Ústav sociálního lékařství a zdravotní

Více

Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě

Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě Historie a současnost vývoje klinických doporučených postupů ve světě Příloha 1b Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce

Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce Aktualizace: listopad 2013 Metodický manuál vychází ze Směrnice č. 9/2012 Univerzity Pardubice

Více

Příručka a formuláře sebehodnocení

Příručka a formuláře sebehodnocení Implementace podpory zdraví v nemocnicích: Příručka a formuláře sebehodnocení Editor: Olivere Groene Implementace podpory zdraví v nemocnicích: Příručka a formuláře sebehodnocení Editor: Oliver Groene

Více

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR

KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR Autoři Gregorová J., Bačová J., Langmaierová K., Murínová I., Netíková I., Kozáková Š., Maříková M., Netočný J. KONCEPCE KLINICKOFARMACEUTICKÉ PÉČE V ČR KONCEPCE

Více

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2

Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů zdravotních služeb Příloha 2 Klasifikace doporučených postupů a standardů Metodika vývoje národní sady standardů Příloha 2 Národní referenční centrum Autor: MUDr. Miloš Suchý, MUDr. Petr Tůma Datum: 12.10.2009 Tento dokument byl vytvořen

Více

Koncepce oboru Klinická biochemie

Koncepce oboru Klinická biochemie Příloha č. 3 Koncepce oboru Klinická biochemie 1. Charakteristika oboru 1.1. Číslo odbornosti: 801 1.2. Definice, předmět a cíl oboru Klinická biochemie je jedním ze základních a integrujících lékařských

Více

Zdravotnictví Z v obsahu České republice

Zdravotnictví Z v obsahu České republice Vážení čtenáři, zdravotnické systémy mnoha vyspělých států prochází od 80. let tržně orientovanými reformami. Země s delší zkušeností organizačních změn takového typu již měly možnost zjistit, že procesy

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Číslo 2 / 2014 / Ročník 25 Informační gramotnost studentů nelékařských oborů na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Non-medical Student Information Literacy at the 1st Medical Faculty of Charles

Více

Hodnocení aktivit podpory zdraví

Hodnocení aktivit podpory zdraví Hodnocení aktivit podpory zdraví Vydáno v rámci řešení projektu: Podpora zdraví na úrovni kraje determinanty zdraví a nová zdravotní politika (investice do zdraví) NO/7701-3, OK12 za rok 2003 Obsah: Hodnocení

Více

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO

ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO ELEKTRONICKÝ, RECENZOVANÝ, VEDECKO-ODBORNÝ ČASOPIS PRE OŠETROVATEĽSTVO 2013 Ročník 3, číslo 2 Predseda redakčnej rady doc. Mgr. Katarína Žiaková, PhD. Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita

Více

PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL

PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL roč. 3, č. 4/2012 PORUCHA POLYKÁNÍ JAKO OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNÓZA DLE NANDA INTERNATIONAL IMPAIRED SWALLOWING AS A NURSING DIAGNOSIS BY NANDA INTERNATIONAL Hana Lukšová, Yvetta Vrublová Ústav ošetřovatelství

Více

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH:

TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI TESTOVÁNÍ NA DROGY VE ŠKOLÁCH: poznatky, účinky a alternativy Ann M. Roche Ken Pidd Petra Bywood Vinita Duraisingam Tania Steenson Toby Freeman Roger Nicholas

Více

Koncepce, rámec a organizace

Koncepce, rámec a organizace Mezinárodní síť nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby podporující zdraví: Integrace podpory zdraví do nemocnic a organizací poskytujících zdravotní služby Koncepce, rámec a organizace www.healthpromotinghospitals.org

Více

Patrice Popelková*, Elena Gurková**, Radka Bužgová*

Patrice Popelková*, Elena Gurková**, Radka Bužgová* Využití specifického nástroje měření kvality života pacientů s bronchiálním astmatem Patrice Popelková*, Elena Gurková**, Radka Bužgová* * Ostravská univerzita v Ostravě, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství

Více

Podpora zdraví v nemocnicích: Důkazy a řízení kvality. Editoři: Oliver Groene & Mila Garcia-Barbero

Podpora zdraví v nemocnicích: Důkazy a řízení kvality. Editoři: Oliver Groene & Mila Garcia-Barbero Podpora zdraví v nemocnicích: Důkazy a řízení kvality Editoři: Oliver Groene & Mila Garcia-Barbero Podpora zdraví v nemocnicích: Důkazy a řízení kvality Národní systémy, politika a služby Oddělení podpory

Více

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA OBRANY BRNO FAKULTA VOJENSKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ HRADEC KRÁLOVÉ AUTOREFERÁT DISERTAČNÍ PRÁCE Nozokomiální pneumonie ventilovaných nemocných. Rizikové faktory se zaměřením na vliv inhibitorů protonové

Více

Preventivní kardiologie

Preventivní kardiologie Preventivní kardiologie v kostce a kol. Obsah Úvod (H. Rosolová)... 11 1 Historie preventivní kardiologie ve světě a u nás (H. Rosolová)... 13 1.1 Epidemie ischemické choroby srdeční a vznik kardiovaskulární

Více

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Pracovní verze / Pracovní verze / Pracovní verze Finální podobu dokumentu v tiskové podobě naleznete na www.adiktologie.cz Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 1 Tato publikace

Více

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ

ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ ADAPTACE KLINICKÉHO DOPORUČENÉHO POSTUPU PRO PREVENCI INTRAVASKULÁRNÍCH KATÉTROVÝCH INFEKCÍ Petra Žitníková Anesteziologicko-resuscitační oddělení, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Více

Měření kvality a normalizace zdravotnické informatiky

Měření kvality a normalizace zdravotnické informatiky Měření kvality a normalizace zdravotnické informatiky II. konference IKEM Vídeňská 1958/9, Praha 4 30.dubna 2002 Sborník příspěvků z II. Konference Měření kvality a normalizace zdravotnické informatiky,

Více

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH

PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PŘEHLEDOVÉ STUDIE PSYCHOMOTORICKÁ TERAPIE V BELGII EVIDENCE BASED PŘÍSTUP A DOPORUČENÍ PRO TERAPII PORUCH NÁLAD A ÚZKOSTNÝCH PORUCH PSYCHOMOTOR THERAPY IN BELGIUM AN EVIDENCE-BASED APPROACH AND RECOMMENDATIONS

Více

Zdravotnictví. v České Republice. prosinec 2004

Zdravotnictví. v České Republice. prosinec 2004 Zdravotnictví v České Republice Hodnocení primární péče Sociologický výzkum ve zdravotnictví Screening kolorektálního karcinomu Bezdomovství a zdravotní stav Efektivní kontrola tabáku Nemocnice jako dodavatel

Více

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Úkol 1 Senzitivita a specificita nového testu pro schizofrenii je shodně 90%. Prevalence onemocnění v populaci

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Národní referenční centrum

Národní referenční centrum Závěrečná zpráva o řešení projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb.

Více