VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. WELLNESS A POHYBOVÉ AKTIVITY Petr Řehoř

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. WELLNESS A POHYBOVÉ AKTIVITY Petr Řehoř"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA WELLNESS A POHYBOVÉ AKTIVITY Petr Řehoř Praha

2 Autor: Petr Řehoř Praha

3 Obsah 1. Body k zamyšlení Fyzická aktivita Transteoretický Model Fáze změn Fáze změn Strategie jednotlivých fází změn Proces změny: Založený na zkušenosti Proces změny: Behaviorální Faktory ovlivňující náš životní styl Důvody podporující fyzickou aktivitu (Pro) Důvody inhibující fyzickou aktivitu (Proti) Schopnost sebeřízení (self-management) Predisponující faktory Faktory související s uskutečněním Faktory posilující Přijetí a dodržování fyzické aktivity Přijetí cvičení Faktory ovlivňující dodržování cvičebního programu Osobní Fyziologické Ekologické/Situační Behaviorální Předepsané Kroky v osobním plánování Přínos strečinku Faktory ovlivňující flexibilitu Strukturální omezení flexibility Flexibilita a bolest zad Strečink Plán pro trénink flexibility Princip FITT (Statický strečink) Zásady flexibility Plán pro kardiovaskulární cvičení - Systémy Anaerobní metabolismus (bez kyslíku) Neefektivní & limitované dodání energie Aerobní Metabolismus (s kyslíkem) Výhody a nevýhody souvislých a přerušovaných typů fyzické aktivity

4 10.5. Aerobní & Anaerobní Systémy Fyziologie Energetické kontinuum Srdce Doporučení kardiovaskulární fyzické aktivity Vztah mezi VO2max & rezervní TF Relativní intenzity pro doporučení aerobního cvičení (pro aktivity trvající do 60min) Vztah dávky a odezvy Kardiovaskulární cvičení Příprava na fyzickou aktivitu Oblečení pro fyzickou aktivitu Komponenty tréninkové jednotky Výhody rozcvičky Výhody uvolnění Principy fyzické aktivity Vztah dávka (zatížení) - reakce Fyzická aktivita a prostředí Zachování tělesného tepla Bezpečné cvičení v různém prostředí Horko Zima Nadmořská výška Znečištění Aktivita v horku Aktivita v zimě Zdravotní index kvality ovzduší Jak se počítá hodnota ZIKO (zdravotní index kvality ovzduší)?

5 1. Body k zamyšlení Proč je pro lidi obtížné změnit své návyky? Usnadňuje změna jednoho návyku změnu jiného návyku? Proč je model změny jednotlivých fází užitečný pro propagaci zdraví? Může být jedinec v různých typech návyků v různých fázích změn? Na jakých schopnostech potřebujete v oblasti sebeřízení (self-management) pracovat, abyste dokázali své návyky změnit? Jaké faktory predisponují, zprostředkovávají a posilují zájem o pravidelné cvičení? Co můžete udělat pro to, aby vás cvičení víc bavilo? Opakování Fyzická aktivita vs. Cvičení?? Hypokinetický syndrom?? Kontrolovatelné vs. Nekontrolovatelné rizikové faktory?? 5

6 2. Fyzická aktivita Všechny tělesné pohyby prováděné kosterními svaly; způsobuje zvýšení energetického výdeje (včetně sportů, tance, cvičení, práce na zahradě). Cvičení = forma volnočasové aktivity, která je plánovaná, strukturovaná a opakující se; hlavním cílem je zlepšit nebo zachovat fyzickou kondici (včetně cvičení v posilovně, běhání, sportování) Hypokinetický syndrom = nemoci způsobené nedostatkem či absencí fyzické aktivity (kardiovaskulární nemoci, rakovina, problémy se zády, obezita, cukrovka, osteoporóza, mentální onemocnění) Hlavní/prvořadé = přímo související s nemocí (včetně fyzické pasivity) [kouření, vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, fyzická pasivita, dědičnost, národnost, pohlaví, věk] Vedlejší/druhořadé = spojené s riziky vzniku onemocnění (přímá spojitost je nejistá) nebo s riziky vzniku hlavních rizikových faktorů [cukrovka, obezita, stres] Ke snížení zdravotních rizik kardiovaskulárních onemocnění stačí střední množství fyzické aktivity 6

7 3. Transteoretický Model Fáze změn Je důležité si uvědomit, že se v procesu můžete pohybovat jak nahoru tak dolů neustále se to mění. Šipky ukazují, že se můžete pohybovat jak nahoru tak dolů. ***model je běžně používán odborníky ve zdravotnictví a specialisty na závislosti ***ukončení použitelné pro další návyky (kouření, alkohol) ukončení udržování akce příprava kontemplace prekontemplace 3.1. Fáze změn Dr. James Prochaska vytvořil model fází změn, aby vysvětlit procesy, kterými lidé prochází při změně svého chování. Vytvořil ho původně pro vysvětlení etap, které souvisejí se změnami negativního chování jako je kouření, ale nedávno byl model rozšířen pro objasnění cvičebních návyků. Lidé v prekontemplaci se opravdu nezajímají o cvičební program. Pokud se budeme snažit je motivovat, tak pravděpodobně neuspějeme, protože ani nemají zájem o zahájení cvičebního programu (nebudu). Jedinci ve fázi kontemplace začínají uvažovat o začátku, ale neví, kde začít. Lidé v přípravě již začali podnikat první kroky k začátku pravidelného cvičení (budu). Ti ve fázi akce pravidelně cvičí (jsem), a ti ve fázi udržování cvičí pravidelně již více než 6 měsíců (byl jsem). 7

8 3.2. Strategie jednotlivých fází změn Experimentální proces změn. Rozdělen podle toho, co si lidé myslí, co vědí nebo co cítí (první 3 etapy) Vyšší uvědomění - číst informace o sobě a o zdraví (fyzické kondici). Rozkolísanost - neurčitost - dva protichůdné pocity ve stejnou dobu (rozpoznat pocity zdravotních rizik, které jsou spojeny s pasivním životním stylem články v novinách, lepší vzor pro děti)... výhody cvičení tohoto rozpoznávání mě může učinit šťastnějším, zdravějším - víra v úspěšné dosažení cíle se stupňuje v pozdějších fázích součást experimentálního procesu). Zdroje pochopit alternativy a příležitosti pro změnu a řešení problémového chování (povzbuzení a příležitosti pro fyzickou aktivitu). Behaviorální procesy co lidé říkají a jak jednají v souvislosti s jedním typem chování (návyku). Záměna (nové chování za staré), rozpoznání překážek (chování v protikladu s cvičením), odměna, zajištění podpory (kamarád) Proces změny: Založený na zkušenosti Zvyšování vědomí [Rostoucí uvědomění]. Vzpomínám si, jak jsem byl poučen o tom, jak přestat kouřit. Dramatická úleva [Citové vzrušení]. Reaguji emocionálně na varování, která se týkají kouření cigaret. Přehodnocení související s okolním prostředím [Sociální přehodnocení]. Zvažuji skutečnost, že kouření je škodlivé pro životní prostředí. Sociální osvobození [environmentální příležitosti]. Zjistil jsem, že společnost se změnila a život nekuřáků je jednodušší. Vlastní Přehodnocení. Moje závislost na cigaretách ve mně vyvolává pocit zklamání ze sebe sama Proces změny: Behaviorální Kontrola podnětu [Přebudování]. Z domu odstraním všechny věci, které mi kouření připomínají. Podporující vztahy [Podporování]. Mám někoho, kdo mně vyslechne, když potřebuji o kouření mluvit. Vytváření opačného návyku [Zaměňování]. Zjišťuji, že ostatní aktivity, ve kterých jsou moje ruce aktivní, jsou dobrou náhradou kouření. Správa posílení návyku [Odměňování]. Odměním se, když nebudu kouřit. Sebe osvobození [Odhodlání]. Zavazuji se, že nebudu kouřit Faktory ovlivňující náš životní styl Biologické. Psychologické. Osobní. 8

9 Společenské. Ekologické. 4. Důvody podporující fyzickou aktivitu (Pro) Zdraví a kondice. Vzhled. Potěšení. Relaxace. Výzva. Společnost. Soutěž. Dobrý pocit. Šance být venku. Toto jsou některé běžné důvody, kvůli kterým lidé cvičí (na základě Kenyonovy stupnice ATPA, 1968). Většina lidí začíná ze zdravotních a kondičních důvodů nebo aby zlepšili svůj vzhled (produkty). Je zajímavé, že lidé kteří u cvičení vydrží obvykle najdou jiný důvod, který je pro ně důležitější. 9

10 5. Důvody inhibující fyzickou aktivitu (Proti) Nedostatek času. Nepohodlné. Nemají z toho radost. Špatné zdraví/únava. Nedostatek zařízení. Špatné počasí. Toto jsou některé z běžných důvodů, kvůli kterým lidé necvičí. Zeptejte se žáků, jaké jsou jejich oblíbené výmluvy a diskutujte některé z problémů, které jim brání v pravidelném dodržování cvičebního programu. 10

11 6. Schopnost sebeřízení (self-management) Hlavním cílem tohoto kurzu je pomoci vám rozvíjet schopnost sebeřízení, abyste si mohli zachovat aktivní a zdravý životní styl Různé sebe řídící schopnosti jsou potřebné pro predisponování, uskutečnění a posílení jednotlivých faktorů Predisponující faktory Má to cenu? Motivace sebe sama. Potěšení. Rovnováha v přístupu. Víra. Znalosti. Jsem toho schopný? Sebedůvěra. Vlastní efektivnost (Self-efficacy). Bezpečné prostředí. Přístup Faktory související s uskutečněním Schopnost stanovit si cíle. Sebehodnocení. Sebe monitorování. Plánování. Výkonové schopnosti. Schopnost vypořádat se s něčím. Zákaznické schopnosti. Schopnost plánovat čas Faktory posilující Úspěch. Rodinná podpora. Podpora od vrstevníků. Podpora od zdravotních profesionálů. Důležité je, že zatímco jsou všechny 3 faktory spojené přímo, mohou fungovat i nezávisle. Posilující faktory a faktory související s vlastním uskutečněním mohou ovlivňovat naše predispozice (predispoziční faktory) k přijetí zdravých životních návyků. Použijte graf k popisu ohodnocení, které bylo použito v první laboratorní práci pro zhodnocení všech faktorů, které ovlivňují fyzickou aktivitu. 11

12 12

13 7. Přijetí a dodržování fyzické aktivity 7.1. Přijetí cvičení Udělejte si cvičení zábavné. Přizpůsobte intenzitu, dobu trvání a frekvenci. Nebraňte se cvičení ve skupinách. Zaveďte si denní záznamy. Oceňte svůj úspěch. Najděte si pro cvičení pohodlné místo. Používejte hudbu Faktory ovlivňující dodržování cvičebního programu Osobní Historie účasti v cvičebním programu. Víra ve zdraví/znalosti. Vlastní motivace. Věk/pohlaví. Vzdělání/Povolání/Příjem. Rodina. Koníčky. Vlastní efektivnost (self-efficacy) Fyziologické Tělesná váha. Špatná kondice. Injuries and disability Ekologické/Situační - Sociální podpora. - Vzdálenost od sportovního zařízení. - Pocit nedostatku času. - Podnebí. - Cena Behaviorální - Cigarety, alkohol, dieta, osobnost, postoj atd.. - Fyzická aktivita/ sportovní zkušenost Předepsané - Intenzita. - Leadership. 13

14 - Perceived choice Kroky v osobním plánování 1. Ujasnit si důvody - Výhody aktivního života; proč chcete být aktivní, Identifikovat jakékoliv překážky, Zapojit strategie, které vám pomohou překážky zvládnout 2. Identifikovat potřeby - Ohodnoťte se, abyste mohli stavět na svých přednostech a zapracovat na svých slabinách, Zvažte spolupráci s profesionálem, který by otestoval vaši kondici všechny její komponenty, Kondiční profil vám může pomoct identifikovat vlastní přednosti a slabiny a určit, kde je zlepšení akutní, Soustřeďte se na vlastní osobní cíle neporovnávejte se s ostatními, Pro zhodnocení současného stavu fyzické kondice použijte ohodnocení zaměřená jak na zdraví tak na výkon 3. Stanovit si osobní cíle - SMART cíle: Specifické: jeden konkrétní prvek v danou chvíli; jednodušší to v případě pokroku ohodnotit. Definovaný, jasný, srozumitelný. Měřitelné: abyste věděli, že se posouváte vpřed: čas, vzdálenost kvantifikovatelný. Dosažitelné: cíle sestavené na základě podpory a dostupnosti; musí být flexibilní a přímočarý. Realistické: cíle které můžete s ohledem na svoji fyzickou kondici dosáhnout; rozvážný s ohledem na současné okolnosti. Časově ohraničené: datum nebo doba za kterou cíle dosáhnete realistická časová osa. Krátkodobé a dlouhodobé cíle; kondice zabere delší dobu; závisí i na dalších aspektech; každý postupuje svým tempem Mohou být stanoveny mezocíle pro dodržení programu Sepište si je, závazek Zahrňte odměny 4. Vybrat aktivity - Co vás baví?, Sami nebo s někým/skupina?, Organizovaná nebo ne?, Zvažte své schopnosti; trénink, Všechny kondiční komponenty 5. Napsat si osobní plán - Slibte si, že budete aktivní, Větší pravděpodobnost, že budete aktivnější, pokud si je napíšete; SMART cíle, Začínejte postupně, Udělejte si to zábavné 6. Zhodnotit pokrok - Efektivně dodržet plán a monitorovat posun k cílům, Vést si psaný seznam; záznamy fyzické aktivity, Znovu si stanovte důvody, potřeby a sebehodnocení Úkol: Projděte si současná Kanadská doporučení fyzické aktivity (podle CSEP) pro různé věkové skupiny V bodech odpovězte na následující otázky: 1) Jaká je doporučená doba fyzické aktivity pro 3-leté dítě? 2) Jaká je povolená doba sledování televize u ročního dítěte? Jak je to u tříletého dítěte? 3) Jaká je doporučená denní doba a intenzita fyzické aktivity u 10 letého dítěte? 4) Jaké jsou dva doporučené způsoby pro minimalizaci času stráveného během dne sezením u 10 letého dítěte? 14

15 5) Jak se liší doporučení délky fyzické aktivity u 10-ti a 15-ti letých dětí? 6) Jaké jsou doporučené denní dávky fyzické aktivity délka trvání a intenzita - pro dospělé? 7) Jak se liší doporučení délky fyzické aktivity u dospělých a seniorů? 15

16 8. Přínos strečinku Působí proti poklesu v rozsahu pohybu, které souvisí s věkem. Snižuje bolesti, především ve spodní části zad. Zlepšuje výkon při denních aktivitách. Zlepšuje sportovní výkon. Snižuje rizika zranění. Věk: pomáhá předcházet zranění a slouží jako prevence před výkonnostními pády. Bolesti: nepružnost vede ke svalové nerovnováze (nevyrovnané tahy přes klouby), což způsobuje chatrné držení těla, špatné vyrovnání, bolest kloubů. Zlepšuje výkon při denních aktivitách: funkční pohyby mohou být s plným rozsahem pohybu jednodušší (např. kontrola situace přes rameno při řízení). Snížení bolesti spodních zad: bolest se většinou objevuje kvůli nepravidelnému držení páteře a u pánevního pletence kvůli nedostatku ohebnosti nebo ochablosti svalstva. Sporty: větší rozsah pohybu a schopnost využít sílu = nárůst síly. Zranění: přetížení kloubů zvyšuje napětí v pojivové tkáni, pokud se předtím protahujeme, mělo by být toto protažení součástí delší rozcvičky Faktory ovlivňující flexibilitu Dědičnost Pohlaví Věk Kost Sval Chrupavka Pružnost Vazy Šlachy Předchozí zranění Životní styl Tuková tkáň Tuk kolem kloubů Somatotyp Tělesná teplota Kůže Toto jsou pojivové tkáně v kloubu (kloubním pouzdru) Vazy = kost ke kosti Chrupavky = chrání kostní zakončení a poskytují ochranu před zlomením způsobeným kloubním pohybem Šlachy = muscle to bone Pružnost svalů, kloubní pouzdro a šlachy zapříčiňují největší odpor pohybu, a proto se pro zlepšení flexibility zapojuje jedna nebo více z těchto tkání cílového kloub zejména svaly a šlachy. SVALY a ŠLACHY jsou hlavním zaměřením, protože se časem pomocí strečinku prodlouží, a sníží tak odpor k pohybu. 16

17 Faktory ovlivňující flexibilitu Dědičnost Pohlaví Věk Kost Sval Chrupavka Pružnost Vazy Šlachy Předchozí zranění Životní styl Tuková tkáň Tuk kolem kloubů Somatotyp Tělesná teplota Kůže Toto jsou tkáně, na které je potřeba se pro zlepšení flexibility soustředit 8.2. Strukturální omezení flexibility Struktura Odpor k flexibilitě Kloubní pouzdro 47% Sval 41% Šlacha 10% Kůže 2% Cvičení zaměřené na zlepšení flexibility nemění strukturu kosti, ale mění měkkou tkáň (např. kloubní pouzdro, sval, šlachy, kůži). Flexibilita nebo rozsah pohybu pro jakýkoliv kloub je specifická pro daný kloub. Kloubní pouzdro, svaly, šlachy představují pro pohyb největší odpor. Pro zvýšení flexibility musíme působit na jeden z těchto 3 faktorů: NECHCEME natahovat vazy = nestabilní klouby = zranění. Sval a šlacha se protahováním mohou prodloužit. Kloubní pouzdro; vakovité pouzdro obklopující dutinu synoviálního kloubu. 17

18 Flexibilita a bolest zad Zkrácené a ztuhlé svaly vedou ke špatnému držení těla a bolesti zad. 18

19 Dlouhé a silné svaly udržují tělo v dobrém postavení a snižují riziko bolesti zad. 19

20 Hlavní příčinou bederní lordózy jsou slabé břišní svaly a zkrácené kyčelní ohybače. Břišní svaly mohou být posíleny pravidelnými zkracovačkami nebo dalším podobným cvičením, ale strečink kyčelních ohybačů je stejně důležitý Strečink Způsoby strečinku Aktivní strečink Pasivní strečink Aktivní = zaujmout pozici a samostatně se v ní udržet (se zapojením svalů). Pasivní = zaujmout pozici a udržet se v ní s pomocí jiné části těla, nářadí nebo partnera. Typy strečinku Statický. Balistický. Dynamický. Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF). Existují různé druhy strečinkových technik: Statický strečink spočívá v udržení protahující polohy po určitou dobu. Protože se statický strečink provádí pomalu, je mnohem bezpečnější než balistický strečink. (demonstrace s užitím gumy je efektivní analogií pro objasnění rizik spojených s nebezpečím balistického strečinku). Balistický strečink (dynamický) se skládá z rychlých pohybů s ohledem na rozsah daného pohybu. Dynamický prováděn jako příprava k fyzické aktivitě nebo k namáhavému cvičení a jako prevence rizika zranění během aktivity; jako součást rozcvičky 20

21 pro zvýšení krevního oběhu do hýbajících se svalů; připravuje svaly na fyzickou aktivitu. PNF kombinuje strečink se střídavým stahováním a uvolňováním svalů. -Pro zlepšení flexibility je bezpečnější a efektivnější než hybný strečink. -Pro zlepšení flexibility je stejný a někdy efektivnější než statický strečink. -Přítomnost partnera nutná. Statický strečink Zopakujte kroky pro řádné protažení: Zdůrazněte, že je důležitá doba setrvání v dané poloze, nesmíme pospíchat z jednoho cviku do druhého. Když je sval protahovaný, je v prodlouženém stavu. Sval strečink vnímá a zpočátku se snaží o svalovou kontrakci/zkrácení (strečinkový reflex). Při setrvání v dané poloze po určitou dobu reflex odezní a sval je skutečně protahován. Když se sval protahuje, je v prodloužené poloze. Vývojová fáze protažení pomáhá zvýšit flexibilitu za hranici předchozích hodnot. Pro dodatečné informace o strečinku: Bob Anderson, Stretching (1984) - Efektivní pro podporu relaxační fáze, zvyšuje přívod krve do svalů, což podporuje regeneraci po aktivitě a prodloužení daného svalu - Vývojová fáze protažení= jakmile přestanete cítit napětí, můžete sval protáhnout ještě o trochu dál Setrvání v protahovací poloze po dobu 30 sekund umožní odeznění strečinkového reflexu a získání požadovaného nárůstu (strečinkovému reflexu se chceme vyhnout). Tento obrázek ilustruje mechanismus strečinkového reflexu. Je důležité aby tomu studenti porozuměli a naučili se setrvat v polohách po stejnou dobu. Receptory tahu? receptory citlivé na protahování (strečink) 21

22 - ťukněte gumovým kladívkem do kolena = natažení receptorů tahu v této oblasti = reflex svalové kontrakce zabraňuje svalu, aby se natáhl moc daleko nebo moc rychle (strečinkový reflex) - strečinkový reflex = působí proti protažení, protože sval se při něm zkracuje místo natahování - pro zabránění strečinkového reflexu protahujte se velmi pomalu; zůstaňte v pozicích po dobu 30 sekund a dovolte receptorům tahu, aby se uvolnily = sval se následně také uvolní a dovolí vám důkladnější protažení - Efektivní strečink působí proti rozvoji strečinkového reflexu Svaly v sobě mají receptory tahu, které jsou citlivé na protahování. - Náhlé protažení receptorů tahu způsobuje reflexní kontrakci svalu za účelem zabránění příliš rozsáhlému či rychlému strečinku = strečinkový reflex - Strečinkový reflex = působí proti protažení, protože sval se při něm zkracuje místo natahování - Reflexu můžeme zabránit tak, že budeme svaly a šlachy protahovat velmi pomalu - Pokud je sval v dané pozici po dobu několika vteřin, receptory tahu umožní svalům další protažení Balistický/švihový strečink Rychlé nebo rozsáhlé odrazy. Využívá prodloužený sval jako pružinu. Jeho užití bylo doporučeno pro elitní sportovce a sportovně-specifický trénink. Vysoké riziko nedoporučováno pro průměrné jedince, kteří chtějí jen zlepšit svoji flexibilitu. Balistický strečink spočívá v dynamických pohybech těla. Může být užitečný pro sportovce v určitých odvětvích, protože dynamická podoba těchto pohybů se podobá přirozeným pohybům dané sportovní činnosti. (např. plavání, gymnastika atd.) Nicméně balistický strečink není doporučován pro průměrnou populaci, která usiluje pouze o zvýšení flexibility. - Využívá prodloužený sval jako pružinu což aktivuje strečinkový reflex a může vést k natažení nebo přetrhnutí svalu či šlachy - Příklad atleti několik odrazů na patách protáhne Achillovu šlachu; hráči baseballu rychlé švihy se zatíženou pálkou před odpalem Dynamický strečink Pomalý a kontrolovaný. Součást rozcvičky. Začíná pomalu a kontrolovaně, postupně nabírá větší intenzitu a rozsah pohybu pro napodobení dané aktivity. Pomalý a kontrolovaný = rozdíl s balistickým Podporuje rozvod krve do svalů a připravuje je na zátěž malý rozsah pohybu, pomalé tempo. Je méně intenzivní než statický. 22

23 Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) Kombinuje strečink s kontrakcí a uvolněním. Bezpečnější než balistický. Minimálně tak efektivní jako statický. Kontrakce-uvolnění - Sval je protahován ve statické kontrakci - Uvolnění svalu - Sval je protahován pomalu Kontrakce-uvolnění/kontrakce protějšího svalu -stejná rutina kontrakce-uvolnění + kontrakce protějšího svalu (tzv. antagonista - sval na protilehlé straně kloubu) -cílem kontaktu s protějším svalem je podpora reflexní relaxace svalu, který má být protažen Golgiho šlachové tělísko = reaguje na stažení uvolněním svalu Proprioceptivní nervosvalová facilitace (PNF) (Kontrakce - uvolnění) 1. Na začátku pasivní strečink svalu, který vykonává pohyb tzv. sval agonista (5-10 sekund) 2. Isometrická kontrakce agonisty (3-5 sekund) 3. Uvolnění svalu na 2 sekundy 4. Okamžité protažení agonisty (5-10 sekund) 23

24 9. Plán pro trénink flexibility 9.1. Princip FITT (Statický strečink) F 4 7x týdně I Mírná bolest T 30 sekund/protažení (30 minut/trénink) T Hlavní svalové skupiny Díky tomu že je flexibilita kloubně-specifická, tak je důležité protahovat různé svalové skupiny (v knize najdete ukázkovou rutinu). Flexibilita je úzce spojená se svalovou kondicí. Dobrým empirickým pravidlem je protáhnout svaly, které jste posílili a posílit, co jste protahovali. Kolik síly stačí? Princip přetížení a vývoje protažení hlavních svalových skupin/kloubů. Každé protažení do bodu napětí (přetížení) a následného vymizení strečinkového reflexu. Setrvat v pozici po dob vteřin. Přetížení - Protáhnout do mírné bolesti. - Intenzita strečinku se zvyšuje protažením pohybu k hranici rozsahu pohybu. - Rozsah pohybu se automaticky zvětší, jakmile se během tréninkového programu zlepší flexibilita. Vývoj - s dobou setrvání v pozici, vzdáleností protažení (viz přetížení), frekvencí atd. 24

25 Křivka strečinkového napětí Napětí ve svalu se snižuje se setrváním v dané pozici, při dalším protahování se pak napětí objevuje až s větším rozsahem pohybu a dále se snižuje důležitost opakovaného protahování 9.2. Zásady flexibility Zvyšte teplotu svého těla. Postupujte od hlavních kloubů směrem k jednotlivým perfirením kloubům. Protahujte se před i po výkonu. Využívejte specifické činnosti. Protahování by se mělo stát pravidelnou a běžnou součástí vaší rutiny. Berte v potaz minulá či současná zranění. Vybírejte si bezpečná cvičení; provádějte je technicky správně. 25

26 10. Plán pro kardiovaskulární cvičení - Systémy Anaerobní metabolismus (bez kyslíku) Neefektivní. Limitované dodání energie. Hromadění kyseliny mléčné Neefektivní & limitované dodání energie Produkuje hodně energie v krátkém časovém úseku, ale může probíhat pouze po určitou dobu. Jako zdroj energie využívá pouze SACHARIDY. Karbohydráty dodávány z: GLUKÓZY a GLYKOGENU. Kyselina mléčná se hromadí ve svalech a způsobuje únavu. Kyselina mléčná - vedlejší produkt tohoto procesu. - spojována s dočasnou svalovou únavou ale ne s dlouhodobou bolestí svalů (běžně chybné porozumění studentů). Vedlejším efektem vysoké hladiny laktátu je nárůst kyselosti ve svalových buňkách společně s narušením dalších metabolitů. Tyto metabolické dráhy, které zajišťují rozložení glukózy na energii, se v tomto kyselém prostředí chovají omezeně. Na první pohled se zdá produkce pracujícího svalu, který by vytvářel něco, co zpomaluje jeho kapacitu pro další práci, kontraproduktivní. Ve skutečnosti je to ale obranný tělesný mechanismus; zabraňuje trvalému porušení při extrémním vyčerpání prostřednictvím pomalejších klíčových systémů, které jsou potřebné pro zachování svalové kontrakce. Jakmile tělo zpomalí, tak je kyslík dostupný a laktát se přeměňuje zpět na pyruvát, což zachovává aerobní metabolismus a energii pro tělesnou regeneraci po náročné činnosti. Navzdory populárnímu názoru není laktát, který je často označován za kyselinu mléčnou, zodpovědný za bolesti ve svalech, které můžeme cítit v dalších dnech po náročném cvičení. Produkce laktátu a dalších metabolitů je spíše důvodem pro pocit pálení ve svalech, které jsou při cvičení zatěžovány, nicméně které z těchto metabolitů to způsobují zatím není jasné. Tento bolestivý pocit nám také zabraňuje v nadměrném přetížení vlastního těla, protože nás nutí k odpočinku, při kterém se tělo laktátu a dalších metabolitů zbavuje. Vědci, kteří zkoumali hladinu laktátu po cvičení našli její vzájemný vztah se stupněm svalové bolesti, kterou sportovci pociťovali několik dní po cvičení. Tato opožděná bolest svalů, která je fyziology často označována jako DOMS (delayedonset muscle soreness), je někdy charakterizována zvýšenou svalovou citlivostí ale i ztrátou síly a rozsahu pohybu a obvykle vrcholí 24 až 72 hodin po extrémní zátěži. Ačkoliv je pravý důvod výskytu DOMS sále neznámý, většina výzkumů poukazuje na poškození svalových buněk a zvýšené uvolnění různých metabolitů do tkáně, která svalovou buňku obklopuje. Odezvy na extrémní cvičení vrcholí zánětlivou reakcí, která vede k otoku a bolesti a je největší den nebo dva dny po výkonu. 26

27 Obvykle doznívá po dobu několika dalších dní v závislosti na rozsahu poškození. Ve skutečnosti to vypadá, že typ svalové kontrakce je rozhodujícím faktorem pro výskyt DOMS. Když se sval natahuje proti zátěži představte si svoji protaženou ruku, která se snaží chytit 450 kilovou zátěž jedná se o excentrické cvičení. Jinými slovy, sval se stahuje aktivně s cílem zkrátit svoji délku, ale nedaří se to. Tyto excentrické kontrakce vedou k větším svalovým kontrakcím v porovnání s typickými koncentrickými kontrakcemi, při kterých se sval během kontrakce úspěšně zkracuje proti zátěži. Proto cvičení, které zahrnuje mnoho excentrických kontrakcí jako například běh z kopce, způsobí nejintenzivnější opožděnou bolest svalů, i když nebudeme pociťovat zřetelné pálení ve svalech během výkonu Aerobní Metabolismus (s kyslíkem) Efektivní. Neomezené zásoby energie; nízká svalová únava. Plynulý. Rytmický. Vede ke zlepšení kondice kardiovaskulární ho systému. Aerobní metabolismus využívá kyslík a kombinuje ho pro produkci energie s jídlem, které konzumujete. Velmi efektivní. Může vytvářet neomezený zdroj energie prostřednictvím tří základních energetických živin (Sacharidy, Tuky a Bílkoviny) Cvičení > 60 sekund vyžaduje produkci ATP prostřednictvím zapojení aerobního systému. Nepřerušovaná vs. Přerušovaná Aktivita Souvislá aerobní aktivita - Efektivní, pohodlná Přerušovaná aerobní aktivita - Vyžaduje více času - Zvýšené riziko zranění 27

28 10.4. Výhody a nevýhody souvislých a přerušovaných typů fyzické aktivity Někteří lidé preferují méně soutěživé druhy aerobní aktivity, zatímco jiní dávají přednost vysoce intenzivní sporadické přerušované aktivitě v přírodě. SOUVISLÁ AEROBNÍ aerobní systém PŘERUŠOVANÁ AEROBNÍ aerobní i anaerobní systém SOUVISLÁ: - Submaximální (70% max TF). - Méně zranění, jednoduché změny v rámci principu FITT. INTERVALOVÝ TRÉNINK: - Opakované jednotky s poměrně intenzivními aktivitami. - Délka intervalů se liší. - Pro intenzivní intervaly by měl být odpočinek stejně dlouhý jako doba zátěže. PRO: umožňuje další kondiční růst, zajišťuje různorodost PROTI: zranění Aerobní & Anaerobní Systémy sek 10 sek 30 sek 60 sek aerobní anaer min min min min min Anaerobní - ATP-CP = do 10 sekund. Anaerobní Laktátový systém = jen 1-3 min. Aerobní kolem 3. min se stává dominantní. 28

29 posilování volejbal fotbalveslování běhmaraton Maraton = aerobní Běžky = aerobní Gymnastika = anaerobní Lakros = 75% anaerobní; 25% aerobní Fotbal = 70% anaerobní; 30% aerobní Box = 50% 50% 800 m běh = 80% aerobní; 20% anaerobní Hokej = 10% aerobní; 90% anaerobní Také se podívejte na stranu 84 obrázek 4.2 je SKVĚLÝ! 29

30 11. Fyziologie Kardiorespirační systém - Základy fyziologie. Energie k cvičení: Adenosintrifosfát (ATP) vysoce energetická biochemická směs uložená v malém množství ve svalech; je schopná poskytnout okamžitou energii. Anaerobní systém - (laktátový systém) metabolický proces označovaný jako glykolýza zajišťuje rozpad sacharidů produkujících ATP a kyselinu mléčnou. Aerobní využívá jako zdroj energie tuky, sacharidy a bílkoviny. ATP - má 3 fosfáty rozpad vazby na ADP + P vytváří energii. - ATP je okamžitým zdrojem energie pro svalovou kontrakci. - množství ATP ve svalu je tak malé (jen asi 85 gramů), že musí být neustále doplňováno, jinak by bylo po několika vteřinách cvičení s vysokou intenzitou vyčerpáno. ATP je doplňováno 2 oddělenými systémy, ANAEROBNÍM SYSTÉMEM (bez přítomnosti O2) (produkuje ATP z malých zásobáren ATP-CP a laktátového systému) a AEROBNÍHO SYSTÉMU (O2). ANAEROBNÍ SYSTÉM ATP-CP - Tělo ukládá malé množství ATP a CP. - Svaly se mohou na tyto zásoby spoléhat po dobu 10 vteřin (např. sprint & posilování) před spotřebováním. Laktátový systém - ATP je vytvářeno ve vysoké míře ze sacharidových zásob (glykogen) ve svalech v rámci procesu, který se nazývá glykolýza --- vytváří pyruvát - Tvoří se i kyselina mléčná. - Kyselina mléčná způsobuje únavu produkce ATP z tohoto systému vystačí pouze na cvičení v délce 1-3 min (např. běh na 400m a 800m, 100m plavání, box). Loriho popis anaerobního systému: glykolytický systém štěpí sacharidy a vytváří tak buď krevní cukr (glukózu) nebo energii uloženou ve svalech (glykogen). AEROBNÍ SYSTÉM - Může užívat TUKY nebo SACHARIDY (nebo bílkoviny). - Vytváří ATP pomaleji než další dva systémy, ale může jich vytvořit mnohem víc. - Tělo má dostatek tuku a sacharidů k nepřetržitému cvičení po dobu 5 dní. - NEZBYTNÝ JE KYSLÍK. - Vyšší VO2max = více O2 je k dispozici pro pracující svaly = více energie v rámci aerobního systému. - Hlavním dodavatelem ATP při aktivitách, které trvají déle než 3 min (maraton). - PRO TĚLO Vůbec NEJVĚTŠÍ DODAVATEL ATP 30

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti

záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti základní definice ZATÍŽENÍ záměrný, cílený podnět k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám funkční aktivity organismu = = ke změnám trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností, schopností

Více

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT

TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT TEPOVÁ FREKVENCE A SPORT Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Jaroslav Babka Škola: Gymnázium Sušice Předmět: Tělesná výchova Datum vytvoření: květen 2014 Třída:

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ

Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Kapitola 4 DŮVODY PRO LAKTÁTOVÉ TESTOVÁNÍ Důvody pro laktátové testování jsou zcela zřejmé: Pokud jsou ostatní faktory shodné, tak ten sportovec, který během závodu vyprodukuje nejvíce energie za časovou

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_166 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží jako didaktická pomůcka při výuce tématického celku reedukace pohybu. KLÍČOVÁ SLOVA: Pohybový režim, pohybový

Více

Vytrvalostní schopnosti

Vytrvalostní schopnosti Vytrvalostní schopnosti komplex předpokladů provádět činnost požadovanou intenzitou co nejdéle nebo co nejvyšší intenzitou ve stanoveném čase (odolávat únavě) Ve vytrvalostních schopnostech má rozhodující

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI?

PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? PROČ MĚŘIT SRDEČNÍ FREKVENCI? INFORMACE EFEKTIVITA BEZPEČNÝ POHYB MOTIVACE Měřič srdeční frekvence vám napomáhá porozumět fungování vašeho organismu a přináší tak mnoho nových informací, které lze dlouhodobě

Více

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová

Fyziologie pro trenéry. MUDr. Jana Picmausová Fyziologie pro trenéry MUDr. Jana Picmausová Patří mezi základní biogenní prvky (spolu s C,N,H) Tvoří asi 20% složení lidského těla a 20.9% atmosferického vzduchu Současně je klíčovou molekulou pro dýchání

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_05_01 Tématický celek: Člověk Autor: Mgr. Andrea Teplá Datum: září 2011 Anotace:

Více

Moderní trénink vytrvalosti v házené

Moderní trénink vytrvalosti v házené Moderní trénink vytrvalosti v házené Obsah: 1. Úvod 5 2. Co je to vytrvalost 6 3. Druhy vytrvalostních schopností 7 4. Význam vytrvalostních schopností pro házenou 9 5. Trénink aerobní vytrvalosti 12 5.1.

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

Výsledky projektu Zdraví do firem

Výsledky projektu Zdraví do firem Výsledky projektu Zdraví do firem Naměřené hodnoty Posluchačky měly možnost se během přednášky změřit na bioimpedančním přístroji In Body, který měří tělesné hodnoty. Vybrali jsme 4 z nejdůležitějších

Více

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická

únava Psychická Fyzická Místní Celková Akutní Chronická Fyziologická Patologická 6 ÚNAVA únava Fyzická Místní Akutní Komplex dějů, při kterém nastává snížená odpověď tkání buď na podněty stejné intenzity nebo nutnosti užití větší intenzity podnětu při získání odpovědi stejné (pokles

Více

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková

Regenerace ve sportu biologické veličiny. MUDr.Kateřina Kapounková Regenerace ve sportu biologické veličiny MUDr.Kateřina Kapounková Biologické veličiny pro řízení zatížení Srdeční frekvence Laktát Močovina Kreatinkináza Amoniak Hematokrit a hemoglobin Glukóza Minerály

Více

Marek Cahel Školení T3 - Vracov,

Marek Cahel Školení T3 - Vracov, AEROBNÍ A ANAEROBNÍ TRÉNINK Marek Cahel Školení T3 - Vracov, 28. - 30. 10. 2016 OBSAH Úvod do zátěžové fyziologie Intenzity zátěže Vše je pro dostatečnou názornost velmi zjednodušené, podstatné je pochopit

Více

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA

Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Školení trenérů juda III.třídy 2014 Seminární práce SILOVÁ PŘÍPRAVA Niepel Miroslav 29.5.2014 1 Obsah 1. Úvod 2. Síla obecně 3. Druhy síly 4. Obecná silová příprava 5. Způsob rozvoje síly 6. Speciální

Více

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice SILOVÁ PŘÍPRAVA ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice ROZDĚLENÍ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ > statické > dynamické > absolutní (maximální síla) > výbušná síla > rychlá síla > vytrvalostní síla 2 VÝZNAM SILOVÉHO

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 info@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení:Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 24.11.2010 Věk:35

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Roman Grmela, Ph.D. Název materiálu: Pohybová doporučení Označení materiálu: Datum vytvoření: 15.9.2013

Více

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého

SPIROERGOMETRIE. probíhá na bicyklovém ergometru, v průběhu zátěže měřena spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého SPIROERGOMETRIE = zátěžové vyšetření (velmi podobné ergometrii) posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému objektivizace závažnosti onemocnění (přesně změří tělesnou výkonnost), efekt intervenčních

Více

Myologie. Soustava svalová

Myologie. Soustava svalová Myologie Soustava svalová Funkce svalové soustavy Pohyb těla a jeho částí Vzpřímené postavení Pohyb vnitřních orgánů Vyvíjejí tlaky a napětí Vytvářejí teplo Typy svalové tkáně Příčně pruhované (kosterní)

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona/číslo materiálu: III/2 VY_32_INOVACE_TVD535 Jméno autora: Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura

Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 9. lekce Tématický plán: Teorie - Aerobní zdatnost, zásady a metody rozvoje. Praxe -Aerobik - základní lekce. Doporučená literatura 1. AEROBNÍ ZDATNOST Tento složitý komplex dispozic se v literatuře někdy

Více

Coaches Conference FISA 2013

Coaches Conference FISA 2013 Coaches Conference FISA 2013 Posádka roku M2-, NZL W1x, AUS Trenér roku 2013 Johan Flodin, SWE Johan Flodin Závodník mezinárodní úrovně Vystudoval sportovní fyziologii Bakalářská práce - psychologie ve

Více

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE

DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE DRUHY SPORTOVNÍ MASÁŽE SPORTOVNÍ MASÁŽ Cíl sportovní masáže : příprava na sportovní výkon pomoc při rozcvičování specifická pomoc při strečinku podpora zotavovacích procesů po zátěži navození pocitu pohody

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku

001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku 001:Torbjorn Karlsen: Základní principy tréninku Překlad z nové norské knížky Vytrvalost, vydanou norským olympijským výborem pro vrcholové sportovce a trenéry. Správné naplánování a realizace tréninku

Více

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera

Seminární práce. na téma. Rozvoj vytrvalosti. k příležitosti školení trenérů III. třídy. David Chábera Seminární práce na téma Rozvoj vytrvalosti k příležitosti školení trenérů III. třídy David Chábera Rok 2014 Obsah Úvod do problematiky obsahu seminární práce 2 Rozvoj všeobecné vytrvalosti 3 Rozvoj speciální

Více

INTENZITA ZATÍŽENÍ V KARATE Bc. Martin Sláma Pokud je karate správně vyučováno a trénováno, má jeho cvičení jako pravidelná pohybová aktivita pozitivní vliv na naše zdraví. Nezbytný je systematický a vědecky

Více

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU

2. ZÁSADY SESTAVOVÁNÍ POSILOVACÍHO PROGRAMU 8. lekce Tématický plán: Teorie - Svalová síla, zásady rozvoje a tvorba posilovacích programů. Praxe - Cvičení na stanovištích s náčiním - činky, plné míče. Doporučená literatura 1. SVALOVÁ SÍLA Úroveň

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Úvod. Kolik máme svalů?

Úvod. Kolik máme svalů? Úvod K posilování nás svede cíl zlepšit svoji sílu nebo zformovat postavu. V této části najdete seznámení s principy hlavních typů posilování. Je dobré znát alespoň základní informace o všech jeho typech,

Více

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17

Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva důvodů proč se miluji Praxe pro odpuštění Denní afirmace... 17 Anahata: Jóga srdce... 3 Předmluva... 4 Úvod... 6 50 důvodů proč se miluji... 11 Praxe pro odpuštění... 14 Denní afirmace... 17 Meditace... 19 3 způsoby, jak udržet srdeční čakru zdravou... 21 Cvičení

Více

Procvičování kloubů CX - 01

Procvičování kloubů CX - 01 Procvičování kloubů CX - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Posilování, rozvoj a zlepšování svalů ramen. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití: Přidržte

Více

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie

- Kolaps,mdloba - ICHS angina pectoris - ICHS infarkt myokardu - Arytmie - Arytmie bradyarytmie,tachyarytmie NÁHLÁ POSTIŽENÍ OBĚHOVÉHO SYSTÉMU NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. POSTIŽENÍ TEPEN - Onemocnění věnčitých tepen věnčité tepny zásobují srdeční sval krví a tedy i kyslíkem - Onemocnění

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

30 minutový domácí TRX trénink

30 minutový domácí TRX trénink 30 minutový domácí TRX trénink Je možné za 30 minut procvičit svaly celého těla a výrazně zvýšit svou fyzickou kondici? Na TRX ano! Vyzkoušejte tréninkový plán, který vám pomůže posílit celé tělo v mnoha

Více

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou

Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů. Mstudio Rychnov nad Kněžnou Nabídka spolupráce Fitness centrum nových sportů Mstudio Rychnov nad Kněžnou O nás Fitness centrum nových sportů Moderní pojetí fitness Rozmanité spektrum sportovních aktivit Fitness e-shop se sportovním

Více

Název: Oběhová a dýchací soustava

Název: Oběhová a dýchací soustava Název: Oběhová a dýchací soustava Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3.

Více

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list

DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. DUŠEVNÍ HYGIENA, pracovní list Umět se udržet v dobré psychické

Více

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o.

Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie. Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénink a kompenzační cvičení z pohledu fyzioterapie Mgr. Michal Peroutka, CKTI FACE CZECH s.r.o. Funkční trénik Kompenzační cvičení Integrace fyzioterapie do hokejového tréninku Doporučení pro

Více

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice

Pozdíšek s.r.o. Nádražní Mohelnice Pozdíšek s.r.o. Nádražní 35 789 85 Mohelnice +420 777 081 906 zbynek.pozdisek@sportovnitesty.cz www.sportovnitesty.cz IČ 27789161 Jméno: Tomáš Příjmení: Korbička Rodné číslo: 3.6.1975 Datum testu: 7.5.2013

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ MUDr. Boris Živný ZDRAVOTNÍ ASPEKTY VÝKONNOSTNÍHO JACHTINGU JUNIORŮ Fyziologické předpoklady pro výkonnostní jachting Vývojové aspekty juniorských výkonnostních

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_TVD540 Mgr. Lucie Křepelová Třída/ročník

Více

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce

Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Oběhová soustava - cirkulace krve v uzavřeném oběhu cév - pohyb krve zajišťuje srdce Krevní cévy tepny (artérie), tepénky (arterioly) - silnější stěna hladké svaloviny (elastická vlákna, hladká svalovina,

Více

AC SPARTA PRAHA STREČINK

AC SPARTA PRAHA STREČINK AC SPARTA PRAHA STREČINK Význam strečinku: Zvyšování výkonnosti (projevuje se ve zvyšování efektivnosti prováděných pohybů) Udržování pružnosti svalů a šlach Předcházení svalové nerovnováze (protažení

Více

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová

ABC BRANÍK STREČINK. Autor Ivana Králová ABC BRANÍK STREČINK Autor Ivana Králová Strečink ve fotbale a jeho význam: - kompenzační prostředek, který v rámci regenerace při pravidelné aplikaci pozitivně ovlivňuje negativní vlivy jednostranného

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly

Obsah ÚVOD. Definice fitness. Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi. Historie kulturistiky. Definice síly. Druhy síly Obsah ÚVOD Definice fitness Vliv kulturistiky na současnou fitness praxi Historie kulturistiky Definice síly Druhy síly Rozložení svalstva na těle Velikost zatížení Počet opakování cviků a počet sérií

Více

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21

Mimosezónní tréninkový plán 2015. Nadhazovači a poziční hráči 16-21 Mimosezónní tréninkový plán 2015 Nadhazovači a poziční hráči 16-21 1. 2. týden 1. týden tempo 1:0:1 sec odpočinek 1 min mezi okruhy počet opakování : 2 Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle

Více

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví

Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví Pravidelnou fyzickou aktivitou ke kardiovaskulárnímu zdraví aneb stačí i málo MUDr. Ivo Horák Kardiologie, Městská nemocnice Ostrava, p.o. Základní pojmy Fyzická aktivita tělesný pohyb vyvolaný kosterním

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Procvičování kloubů LK - 01

Procvičování kloubů LK - 01 Procvičování kloubů LK - 01 Typ produktu: Cvičení a relaxace Funkce: Procvičování, posilování a rozvoj svalů ramen a rukou. Zlepšuje celkovou ohebnost kloubů ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Použití:

Více

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života

Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pohybová aktivita Pohybem ke zvýšení kvality života Pracovní e-book k projektu STOBkolo na www.stobklub.cz Bc. Nikola Hanyšová, Bc. Jitka Horáková Kniha podléhá autorským právům. Je dovoleno ji šířit jako

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed

edí organismu tj. reakci. teplo, chlad, vysokohorské prostřed ZATÍŽEN ENÍ základní definice záměrný, cílený c podnět t k pohybové činnosti, v jejímž důsledku dochází ke změnám m funkční aktivity organismu = = ke změnám m trénovanosti a výkonnosti (v úrovni dovedností,,

Více

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU

ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU ZDRAVOTNÍ BENEFITY POHYBU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Zdravotní benefity pohybu Autor Mgr. Alena Němečková

Více

Tělesné cvičení Physical Exercise. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 6

Tělesné cvičení Physical Exercise. Chronické onemocnění ledvin. Chronic kidney disease chapter 6 Physical Exercise Chronické onemocnění ledvin Chronic kidney disease chapter 6 je jakákoliv aktivita, při které je tělo v pohybu, a která pomáhá udržet nebo zlepšit celkový zdravotní stav. Může se jednat

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz

...a natrvalo. Hubněte zdravě... Pohyb. pilíř zdraví. www.stob.cz www.stobklub.cz Hubněte zdravě......a natrvalo Pohyb pilíř zdraví www.stob.cz www.stobklub.cz Chybí vám radost ze života? Máte pocit, že tělo i duše chátrá a žijete v uspěchané době bez zážitků, potěšení a chvil jen pro

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu

Kvantová medicína ve sportu APKP Procházka s.r.o Kvantová medicina ve sportu Kvantová medicina ve sportu 1 z 7 Imunomodulace Imunomodulace je důležitá část sportovcova tréninku. Role kvantové medicíny v oblasti imunomodulace je zásadní. Schopnost laseru zlepšit účinky léků byla

Více

Rychlostně silové Atletika skoky Atletika vrhy a hody Alpské lyžování Skoky na lyžích

Rychlostně silové Atletika skoky Atletika vrhy a hody Alpské lyžování Skoky na lyžích Rychlostně silové Rychlostně vytrvalostní Silově vytrvalostní MUDr.Kateřina Kapounková Inovace studijního oboru Regenerace a výživa ve sportu (CZ.107/2.2.00/15.0209) 1 Rychlostně silové Atletika skoky

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory:

Kondiční příprava. Rozvoj PSch je determinován především faktory: Kondiční příprava (dříve tělesná) nebo-li kondiční trénink je zaměřen na vyvolání adaptačních změn v organismu sportovce a to především na rozvoj pohybových schopností (PSch). Rozvoj PSch je determinován

Více

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy

LABORATORNÍ PRÁCE 4. Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy LABORATORNÍ PRÁCE 4 Fylogeneze dýchací soustavy Analýza vlastní dýchací soustavy TEORIE Dýchací pohyby 1. Vdech (inspirum): aktivní děj objem hrudní dutiny se zvětšuje stahy bránice a mezižeberních svalů

Více

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr.

Biologie. Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži. Lektor: Mgr. www.projektsako.cz Biologie Pracovní list č. 1 žákovská verze Téma: Tepová frekvence a tlak krve v klidu a po fyzické zátěži Lektor: Mgr. Naděžda Kurowská Projekt: Reg. číslo: Student a konkurenceschopnost

Více

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže

Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže Kondiční předpoklady možnosti ovlivnění u mládeže V.Bunc UK FTVS Praha Co je možné prohlásit za problematické u mládeže Nízká schopnost realizace herních dovedností ve vysoké intenzitě. Řešení situace

Více

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG

Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG Minutový objem srdeční/cardiac output Systolický objem/stroke Volume Krevní tlak/blood Pressure EKG/ECG MINUTOVÝ OBJEM SRDCE Q CARDIAC OUTPUT je množství krve, které srdce vyvrhne do krevního oběhu za

Více

Týká se i mě srdeční selhání?

Týká se i mě srdeční selhání? Týká se i mě srdeční selhání? Tato brožura vám může pomoci si uvědomit některé časné příznaky srdečního selhání. Co je to srdeční selhání? Srdeční selhání sice může znít hrozivě, ale vlastně to znamená,

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém

Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Amethyst BioMat Infračervený Regenerační Systém Prevence Regenerace Relaxace www.richwayeu.com Feel Better - Heal Faster Amethyst BioMat systém ² Amethyst BioMat je infračervený systém určený pro každodenní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI

VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI VYUŽITÍ ERGONOMIE PŘI PRÁCI Michal Kalina ERGONOMIE Optimalizace lidské činnosti Zabývá se ochranou zdraví člověka při práci Zkoumá účinky sil a polohy na pohybový systém VYUŽITÍ POZNATKŮ ERGONOMIE Sníží

Více

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek

VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK. Pavel Suchánek VÝŽIVA INTENZIVNĚ SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE A PŘEDCHÁZENÍ NĚKTERÝCH RIZIK Pavel Suchánek Výživa pravidelně sportující mládeže Sportovní výživa je samostatný vědní obor, protože sportovci mají zcela odlišné požadavky

Více

Energetické systémy lidského těla

Energetické systémy lidského těla RYCHLOST Energetické systémy lidského těla Svaly získávají ATP na pohyb příčných můstků prostřednictvím tří základních energetických reakcí: 1. Regenerací ATP z kreatinfosfátu ( ATP-CP systém ) 2. Anaerobní

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Tato prezentace je spolufinancovaná z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Aerobní kapacita množství energie uvolněné oxidativním způsobem Vyjadřuje se hodnotou VO 2 max (ml

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina.

ZAMĚSTNANCŮ. Jméno předvádějícího Datum prezentace. www.zlinskedumy.cz. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina. Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_10_ZDV1_15 Zdravověda somatologie

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii

3. Audit osobních energetických zdrojů jak zacházím se svou fyzickou, mentální, emocionální i duchovní energii ENERGIE pro každý den jak obnovovat svou vnitřní sílu V každém člověku někdy pohasne jeho vnitřní oheň. Aby se znovu rozhořel, potřebuje k tomu jiného člověka. Měli bychom být vděčni lidem, kteří znovu

Více

Cítit se skvěle na duši i těle

Cítit se skvěle na duši i těle Obšťastník květen 2016 Cítit se skvěle na duši i těle Ratibořická 1166/12, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Medová masáž - detoxikuje, zmenší celulitidu a léčí klouby Chcete z těla odplavit nahromaděné

Více

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý

protahovací poloha se zaujímá i opouští uvolněně a pomalu v krajní poloze nehmitat dýchání v průběhu cvičení musí být přirozené a pravidelné každý STREČINK Stopy strečinku lze nalézt už v dávné historii, především v Japonsku a Číně v gymnastickém cvičení Taichi. U dalších starověkých národů (Řeků, Kréťanů, Egypťanů, Hebrejců) nalézáme podobné pomalé

Více

Nordic walking. Martin Škopek

Nordic walking. Martin Škopek Nordic Walking 3 Zvláštní poděkování patří Mgr. Marcelu Štofikovi, který mi trpělivě pomáhal při fotografování, a mé přítelkyni Elišce za podporu při psaní této knihy. Martin Škopek Nordic walking Vydala

Více

SPINING ALPHA www.insportline.cz

SPINING ALPHA www.insportline.cz SPINING ALPHA www.insportline.cz -1- Návod na použití -2- Složení kola: KROK 1 Připevněte přední a zadní stabilizační tyč (6 a 7) k hlavní části (1) a připevněte je šrouby, matkami a podložkami (10,11,12).

Více

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci

Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci Preventivní programy zaměřené na stárnoucí populaci aneb Nikdy není pozdě na podporu zdraví Hana Janatová Státní zdravotní ústav, Praha 1 Zdraví Nikdy není pozdě na podporu zdravého stárnutí Není nepřítomnost

Více

PROSTŘEDKY A METODY KE ZLEPŠENÍ BIOSYNTÉZY A BIOENERGETIKY ORGANIZMU

PROSTŘEDKY A METODY KE ZLEPŠENÍ BIOSYNTÉZY A BIOENERGETIKY ORGANIZMU BIOENERGETIKA ČLOVĚKA Kapitola třetí PROSTŘEDKY A METODY KE ZLEPŠENÍ BIOSYNTÉZY A BIOENERGETIKY ORGANIZMU Pohyb Obecné informace Dostáváme se k přehledu prostředků a metod tréninku, zaměřených na zvýšení

Více

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI

FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FYZIOLOGIE SRDCE A KREVNÍHO OBĚHU FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU CÉVY, OBĚH LYMFY FUNKČNÍ MORFOLOGIE SRDCE FUNKCE CHLOPNÍ FUNKCE SRDCE SRDEČNÍ VÝDEJ ZEVNÍ PROJEVY SRDEČNÍ ČINNOSTI FUNKCE KREVNÍHO OBĚHU TEPNY =

Více

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením

Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením Prevence užívání návykových látek nemoci způsobené kouřením určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. RAKOVINA PLIC Její projevy: kašel tzv.

Více