Magdalenina medová kuchaka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magdalenina medová kuchaka"

Transkript

1 Magdalenina medová kuchaka pracovní text pro pednášky a kurzy Výzkumného ústavu velaského, s.r.o., v Dole Dol, 2005

2 Ze zkušeností babiek, maminky a z rzných knih, internetu a dalších zdroj vybrala, vyzkoušela a peložila Magdalena Titrová, Vlastní zkušenosti a pipomínky pišt prosím na 2

3 Perníky Nejznámjší zpsob kuchyského zpracování medu je peení perník. Je to využití historické, ale v dnešní dob nemá hospodyka tolik asu a tak prodlává i zpsob výroby perník znané zmny oproti minulosti. Pesto mohou být perníky dobré a vkusné. Osvdené zásady pi píprav perník a) Vše sypké pesít (mouku, moukový cukr, umleté koení, kypidlo) nejde jen o odstranní hrubých ásteek, ale hlavn o naechrání a provzdušnní surovin b) Mouku používáme pšeninou nebo žitnou, hladkou (T650). Dvojnulka se neosvdila tsto se více lepí. Ped zadláváním nemá být mouka v chladné místnosti, ale v pokojové teplot. Dobré je, mouku mírn nahát, teba na tlese ústedního topení c) Cukr má být moukový, co možná nejjemnjší. Na polevu jiný použít nelze. Velice se liší kvalita mletí moukového cukru od jednotlivých výrobc. Je teba si dostupné znaky mouky vyzkoušet. Jemnost je dležitá i do tsta, ale nejvíce na polevu. Pokud jsou v cukru krystalky, poleva pi zdobení ucpává kornoutek. d) Koení. Základní sms koení je fenykl, anýz a hebíek. K tomu podle chuti mžeme pidat badyán, skoici, vanilku a muškátový kvt. Ve starých receptech nechybí pep, který nesmí pálit, ale v úmrném množství úžasn zesiluje chu ostatních písad. Podle pepe se perníky (pvodn peprníky) také jmenují. e) Koení meleme tsn ped zadláváním, aby nevyichlo. Osvdilo se mletí na elektrickém kávomlýnku. Jeden takový mlýnek si vyhradíme jen na koení. f) Kypidlo. Ke kypení perník používáme bu jedlou sodu, nebo uhliitan amonný (tzv. amonium, neboli cukráské droždí). Pokud si sody nebo amonia koupíme vtší množství, navážíme je a zatavíme do foliových kapsiek. Pro nkteré perníky (nap. lité) se používá i klasický prášek do peiva. Kypidlo v receptu nesmíme nikdy zamnit. Do tst na zdobené perníky se používá soda, nikoli amonium. Po amoniu by nám figurky píliš nabyly a zmnily tvar. Kypidlo musíme taky pesít. Hrudky, nebo špatné promísení kypidla v tst by nám nadlalo v perníku bubliny. g) Mléko, máslo a med spolen ohejeme. Med pak dobe pijme potebné množství mouky h) Litr dobrého medu váží 1,40 kg, a naopak, 1 kg medu je 710 ml. i) Med v pernících nelze nahradit žádným sirupem. Veškeré (domácí i prmyslové) pokusy ztroskotaly. Výsledné výrobky tvrdly, byly prost jiné. 3

4 Perníkové figurky vykrajované - základní recept I (hodn medu, žádné máslo a mléko) 1 kg medu 500 g moukového cukru 2 kg hladké mouky (polovina se zapracuje až po odležení tsta) 4 vejce 4 lžiky jedlé sody 1 lžika fenyklu 1 lžika anýzu 1 lžika hebíku 1/2 lžiky mleté skoice 1 osten z hvzdiky badyánu Perníkové figurky vykrajované - základní recept II (mén medu, máslo a mléko) 100 g medu 250 g moukového cukru 650 g hladké mouky 4 vejce 4 lžíce mléka 50 g másla 2 lžiky jedlé sody 1 lžika fenyklu 1 lžika anýzu 1 lžika hebíku 1/2 lžiky mleté skoice 1 osten z hvzdiky badyánu citrónová kra Postup zadlávání: Mouku, cukr, koení a kypidlo pesejeme na vál, dkladn promísíme a utvoíme vnec. Do nj nalijeme vejce, med s máslem a mlékem a nožem vypracujeme tsto. Runí elektrický šleha lze použít do množství asi do 1,5 kg tsta. Lepivost tsta závisí na druhu medu, velikosti vajec a 4

5 druhu mouky. Proto další mouku vpracováváme podle poteby. Když se už tsto skoro nelepí, zakryjeme je mikrotenem, aby neosychalo a uložíme v chladnice. Z odpoinutého tsta ubíráme po ástech a vyvalujeme placku. ím vtší figurky, tím silnjší placka. Je-li už tsto hodn tuhé a pece se lepí, omyjeme váleek, osušíme a pak teprve pokraujeme. Vyvalovanou placku nesmíme pevracet ze strany na stranu. Omouený povrch perníku po upeení nevypadá dobe a špatn se zdobí. Perníky vykrajujeme plechovými formikami. Pokud máme vymyšlenou figurku, na kterou není formika, vyrobíme ji z jednostrann zapertlovaného pásku pocínovaného plechu o síle 0,3 až 0,4 mm. Netradiní figurky lze také vystihnout z hladkého papíru, lehce pitisknou na vyválené tsto a obkrojit malým nožem. Z tužšího tsta mžeme zhotovovat i perníky tvarované v ruce. Mžeme modelovat napíklad rzné obliejíky a pomáhat si koením. Perníky vtlaované do forem se dlají z tst bez kypidla. Osvdilo se tsto z oleje, vína, medu a mouky, popsané dále (Tajný renesanní recept z ostrova Hvaru). Složitjší reliéfní formy se vysypávají škrobovou moukou (Solamylem). Díve se používala pudrová hrachová mouka po které mly perníky lesklý, duhov pimoudlý povrch. Prostorové tvary, potebné pro zhotovování pantoflík, svícínk a jiných, se peou na pracnách, obrácených sbrakách, silnjších talíích a rzných pedmtech pokrytých pomaštným alobalem. Chceme-li vyrobit etzy na stromeek, položíme na plech nejprve šrku a na tu pak v pravidelných odstupech klademe napíklad srdíka, hvzdiky a další drobné tvary. Pitiskneme ke šrce a peeme. Plech na peení vymazáváme tence tukem a posypeme hladkou moukou. Také lze potírat plech velím voskem, nebo použít peící papír. Na plech dáváme vždy perníky pibližn stejné velikosti, jinak se ty menší spálí dív, než se ty velké dopeou. Kousek perníku na plechu uhladíme, aby pod figurkou nezstala bublina vzduchu. Povrch oteme, aby na nm nezstala mouka. Perníky peeme v pedem vyháté troub do svtle hnda. ím silnjší je tsto, tím pozvolnji se musí péci. Roztékají-li se nám perníky, udlali jsme jednu z tchto chyb: - ídké tsto - moc namaštný plech - málo vyhátá trouba - neztekucený (zkrystalizovaný) med - špatn odmené množství kypidla 5

6 Tvoí-li se na perníku puchýe: - špatn promísené kypidlo - na plechu jsme figurky nepihladili Peeme li více plech se stejn velkými tvary, zjistíme dobu peení a pak mžeme naídit minutový budíek, protože plech co plech se bude péct stejn dlouho. Upeený perník snímáme z plechu nožem nebo lépe širokou zednickou špachtlí. Perníky sundáváme ješt horké a klademe je na rovnou desku. Okamžit je nejlépe šttekem natíráme glazurou ze žloutku se lžící mléka pípadn celého rozšlehaného vajíka. Konzistence perník se v prbhu skladování mní podle použitého receptu a vlhkosti prostedí. V suchém byt chráníme perníky potravináskou fólií ped vysycháním. Perníky se zdobí ped peením (drobné tvary, které zdobíme mandlí pilepenou bílkem), nebo po upeení. Upeené se natírají polevou nebo okoládou a zdobí oechy, mandlemi, kousky želé, sušeného nebo kandovaného ovoce, pípadn lentilkami. Klasický postup zdobení perník je bílou cukrovou polevou pomocí papírového kornoutku. Poleva se dá i barvit, ale pírodní barvy jsou bledé a syntetické barvy problematické. Poleva: Šleháme jeden bílek, rovnou kávovou lžiku Solamylu a pecezenou šávu z poloviny citrónu, nejlépe zeleného. Po ástech pidáváme pesátý moukový cukr - asi 250 gram. Poleva musí být hodn hustá, aby se tenké linky neroztékaly a byly plastické. Polevu musíme chránit ped osycháním, krystalky by ucpávaly kornoutek. Proto nádobu s polevou pi práci pikrýváme mokrým hadíkem. Poleva nezaschne, dáme-li ji do pístové zdobiky na dortový krém. Polevou ze zdobiky pak plníme pedem pipravené kornoutky ze svainového papíru. Psaní nápis Složitjší a ozdobné nápisy si nejprve napíšeme na papír a tento papír piložíme na zdobený perník. Špendlíkem pak pepichujeme linie nápisu z papíru na perník. Podle vpich pak už nápis na perník snadno napíšeme polevou. 6

7 Velšské medové koláky 350 g hladké mouky 1 lžika prášku do peiva nebo menší množství sody 175 g margarinu 110 g rozinek sultánek 1 lžika perníkového koení špetka soli 1 vejce + 1 žloutek 150 g medu Mouku s práškem rozemneme mezi prsty s margarínem, až vznikne sms podobná drobence. Pidáme rozinky, koení a promícháme. Pidáme vejce a žloutek a med. Vypracujeme tsto, které vyválíme na placku tenkou asi 0,5 cm. Sklenikou nebo tvoítkem vykrajujeme koleka. Peeme na pánvi lehce potené tukem koleka z obou stran, až zezlátnou a lehce nabhnou. Necháme vychladnout na drátné spirále i mížce. Vychladlé podáváme k aji, mžeme mazat máslem. Z jedné dávky je asi 24 koleek (v prmru kolem 7,5 cm). Mramorový medovo-okoládový dort 180 g másla 1/2 hrnku hndého cukru 1/2 hrnku medu 2 vejce 1 lžika vanilkové esence nebo sáek vanil. cukru 1 a 1/2 hrnku hladké mouky 1/2 lžiky sody 2/3 hrnku mléka 1 lžíce instantní okolády (nebo 2 lžíce rozpuštné okolády na vaení) 1 lžíce kakaa holandského typu Na polevu: 3 lžíce medu 1 lžíce horké vody 2 lžíce moukového cukru 1 lžíce kakaa holandského typu 7

8 Pedehejeme troubu na 180 C a dortovou formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. Pokud nechceme, aby na tmavém dortu byly skvrny od mouky, ped vysypáním si promícháme polohrubou mouku s holandským kakaem a pak touto smsí vysypeme vymazanou formu. Po upeení na korpusu mouka nebude znát! Šlehaem ušleháme do pny vajíka s cukrem do pny, poté posupn pidáváme med. Pak vmícháme zmklé máslo a vanilkovou píchu, nakonec stídav vmícháme mouku a mléko. Sms rozdlíme na dv ásti a do jedné zapracujeme okoládu a kakao. Do dortové formy stídav lijeme svtlé a tmavé tsto a na závr lehce promícháme špejlí, abychom docílili mramorového efektu. Dort peeme v troub, dokud špejle zapíchnutá do tsta nelze vytáhnout a neulpívají na ní kousky tsta. Dort necháme chvilku odpoinout, potom sejmeme boní díl a necháme zcela vychladnout. Polevu pipravíme smícháním veškerých ingrediencí. Uteme do hladka a vychlazený dort jí polijeme. Zstane stále lepivá, proto, pokud dort chceme pevážet, polevu si dáme zvláš do skleniky a poléváme až tsn ped podáváním. Poleva se nádhern leskne a pvab ji ješt dodají erstvé lístky máty nebo nkolik kousk drobného ovoce (malin, jahod, višní...) Cookies z okoládových a ovesných vloek 1 hrnek polohrubé mouky 1/2 lžiky sody 1/4 lžiky prášku do peiva špetka soli 100 g másla nebo margarínu 1/2 hrnku pírodního cukru 1/4 hrnku medu 1 vejce 1/2 lžiky vanilkové esence 3/4 hrnku ovesných vloek 3/4 hrnku okoládových vloek nebo okolády nakrájené velkým nožem na malé kousky Pedehejeme troubu na 180 C. Vymažeme 2-3 plechy tukem nebo je vyložíme peícím papírem. Mouku prosejeme spolen se sodou, práškem a solí. v jiné míse ušleháme vajíko s cukrem do pny, pidáme med a zmklé máslo s vanilkovou esencí. Vmícháme sypkou sms až vznikne lepkavé, drolivé tsto. Lžikou tvoíme na plechu hrudky, klademe je dostaten daleko od sebe, protože se v troub mohou roztéct. Peeme je v troub asi 15 minut, dokud nejsou okraje pevné a kupavé a prostedek sušenek mkký a vláný. Koláky opatrn pendáme špachtlí na drátnou spirálu a necháme zcela vychladnout. Koláky ztvrdnou a budou kupavé. Uchováváme je v plechové tsnící krabici až do úplného sndení. 8

9 Cornflakes - placiky 100 g zmklého másla 50 g hndého cukru 50 g medu 1 balíek vanilkového cukru 100 g hladké mouky 1/2 lžiky kypícího prášku 1/8 l mléka 30 g cornflakes 50 g ovesných vloek 30 g strouhaného kokosu 30 g mléné nebo hoké okolády najemno nakrájené Postup je stejný jako u pedešlých sušenek, do tsta krom vloek a okolády zamícháme ješt kokos a cornflakes. Pokud jsou moc velké, ped pidáním do tsta je lehce roztlueme válekem nebo palikou na maso. Voavé skoicové sušenky [Moje první knížka vaení, Mladé letá 1991] Recept z dtské knížky má své kouzlo práv v snadnosti pípravy. Zvládnou ho i dti. V pvodním britském znní se místo medu dával sirup, po zkušenostech se ale ukázalo, že med je nesrovnateln lepší, a to jak v chuti, tak v konzistenci tsta a snadnosti vyvalování. Cukr je dobré používat krystalový. Zrníka se nerozpustí v tst zcela a v sušenkách pak tvoí typickou složku, která je tak píznaná pro tento druh cukroví. 150 g másla 100 g medu 1 kávovou lžiku prášku do peiva 2 vejce 550 g hladké mouky 200 g cukru krupice nebo krystal 1/2 lžiky skoice Prosejeme mouku se skoicí a kypícím práškem do mísy a promícháme cukrem. Pidáme máslo rozkrájené na kostiky. Mouku s máslem mneme mezi prsty tak dlouho, až bude sms vypadat jako drobenka. Do zvláštní nádoby rozklepneme vajíka a rozšleháme je vidlikou. Pidáme med a rozmícháme spolu s vejci. Do tsta udláme jamku a vlijeme vajenou sms. Všechno ádn propracujeme, až nám vznikne hladký bochánek tsta. Vložíme do mikrotenového sáku a 9

10 necháme odpoinout v lednice. (Výborné jsou sušenky, pokud tsto odpoívá pes noc.) Moukou poprášíme vál a rozválíme plát silný asi pl centimetru. Tvoítky vykrajujeme rzné tvary, dbáme na podobnou velikost, aby se pi peení pekly všechny rovnomrn a stejn dlouho. Mžeme dozdobit mandlemi, oíšky, okoládou apod. Peeme v pedeháté troub dozlatova. Po vytažení z trouby peneseme špachtlikou sušenky na drátnou spirálu. Sušenky vychladnou a ztvrdnou. Medový krém se sezamem 100 g medu 500 ml teplé smetany ke šlehání (šlehaky) 3 vejce a 3 žloutky špetka soli 2 lžíce sezamových semínek máslo na vymazání misky Med rozpustíme ve smetan, vmícháme ostatní písady a vlijeme do malé ohnivzdorné misky vymaštné máslem. Peká naplníme do výšky 1-2 cm vodou, do vody postavíme mísu s krémem a peeme v pedeháté troub asi hodinu pi 175 C. Po vychladnutí krém z mísy vyklopíme a uložíme v chladu. [Vejce, Oetker] Medové semifreddo [Apetit,7/04] 1 vejce 4 žloutky 100 g medu + ti lžíce na zakapání 300 ml smetany ke šlehání 25 g opražených piniových jadérek (mandlí nebo oíšk) Hrnec, na který se dá postavit plechová miska nebo kastrlek naplníme zpola vodou a pivedeme ji do mírného varu. Do misky dáme vejce, žloutky a med a posadíme ji na hrnec. Šleháme až krém zhoustne a zesvtlá (trvá to asi 3 až pt minut). Sms ponecháme na teple, ale dál nevaíme. V jiné nádob ušleháme tuhou šlehaku, kterou opatrn veteme do teplého krému. Snažíme se smetanu spíše vtírat než vešlehávat. ím více vzduchových bublinek bude krémový polotovar obsahovat, tím bude výsledek nadýchanjší. Když je hmota spojená, necháme ji vychladnout. Krém vlijeme do nádobek a pidáme, máme-li, erstvé ovoce. Nádobky uzaveme víkem nebo folií a necháme pes noc zmrazit. Bhem mražení se semifreddo, na rozdíl od jiných zmrzlin 10

11 nemíchá. Ped podáváním semifreddo vyjmeme z mrazáku a necháme chvíli pi pokojové teplot. Mezitím nasucho opražíme piniové nebo jiné oíšky aby získaly erstvou vni. Semifreddo pokapeme medem a posypeme oíšky. Peprníky (tajný renesanní recept zachovaný v jedné rodin na ostrov Hvaru) 250 ml oleje 250 ml suchého vína 1 litr medu mouka podle poteby mleté koení (hebíek, skoice, vanilka) lžíce šafránu na špiku nože pepe Vypracujeme tsto, které rozválíme na pláty asi 1 cm silné, posypané moukou, aby se nelepily. Obtisknuté a vykrájené figurky pesuneme na plech vymazaný velím voskem a peeme pi 200 C asi 15 minut. Koljivo s medem (Chorvatsko) pro 4 osoby: 750 g pšenice 6 lžic medu lžíce mleté skoice mletý hebíek 150 g mletých oech 150 g hrozinek 2 dcl sladké smetany Pšenici opereme a namoíme pes noc do studené vody. Ráno vodu slijeme a v isté vod pšenici vaíme mírným varem 2,5 hodiny. Vody musí být dostatek a musíme obas zamíchat, aby se pšenice nepipálila. Když je mkká, scedíme ji a semeleme na masovém strojku. Pidáme med, skoici, hebíek, oechy a hrozinky a dobe zamícháme. Podáváme zdobené šlechakou. 11

12 Žloutkové ezy 2 vejce 100 g rozpuštného másla 150 g tekutého medu 120 g moukového cukru kra z plky citrónu 1 polévková lžíce medu 300 g (i více) hladké mouky poleva: 2 žloutky 150 g moukového cukru lžika citrónové šávy Vejce, máslo, med, cukr a citrónovou kru šleháme a po chvíli pidáme i sodu. Pak pidáme mouku. Na olejem potený a moukou vysypaný plech pokládáme dv šišky tsta a peeme do ržova. Upeené šišky poteme rybízovou zavaeninou, poléváme žloutkovou polevou a sypeme sekanými oechy a rozinkami. Hned krájíme šikmo ezy. Bochánky (35 kus) 2 polévkové lžíce medu 140 g moukového cukru 350 g hladké mouky 2 vejce skoice, anýz, hebíek (dohromady lžiku) pl prášku do peiva 50 g kandovaného ovoce (pomeranové kry) 100 g mandlí Našleháme vejce, cukr med a koení, pidáme mouku, ve které jsme rozmíchali kypící prášek a nasekané kandované ovoce. Dobe promíchané tsto necháme odležet 2 až 3 hodiny a pak z nj dláme kuliky velikosti oechu. Peeme na vymaštném plechu ve stedn horké troub do zlatožluta. Vychladlé bochánky namáíme do okolády a zdobíme mandlemi. 12

13 Medové kokosky 150 g medu 150 g krystalového cukru 4 bílky 100 g kokosové mouky 50 g hrubé mouky nebo strouhanky Med, cukr a bílky šleháme ve vodní lázni do zhoustnutí. Pisypeme kokosovou mouku a mouku nebo strouhanku. Ze studené masy dláme pusinky, klademe je na vymazaný plech a v mírn teplé troub peeme. Datlové medové tyinky 200 g cukru 100 g vroucího medu sníh z 5 bílk 250 g datlí 150g mandlí nebo vlašských oech dortové oplatky okoládová poleva Ve vodní lázni ušleháme sníh z bílk, pidáme cukr a do snhu tenkým proudem vlijeme horký med. Zhoustlou masu šleháme do prochladnutí, Pak do ní vmícháme nasekané datle a na lístky pokrájené mandle. Masou nateme bílé dortové oplatky asi 3/4 cm silné a dáme je sušit. Nakonec je rozkrájíme na tyky, které ozdobíme mížkami z okoládové polevy. Babiina bezinková povidla Autorem receptu je delisa (www.labuznik.com) 1 kg bezinek 200 g cukru krystal 50 g nastrouhaného perníku 2-3 lžíce medu šáva z 1 citrónu 1-2 lžíce rumu 13

14 Bezinky rozvaíme na kaši, propasírujeme, pidáme cukr, nastrouhaný perník, med, šávu z citrónu a rum. Vše povaíme, až jsou povidla hustá. Teplé nalijeme do skleniek a sterilujeme minut pi 80 C. Medomáslo Medomáslo je oblíbené dtmi všeho vku a jeho jedinou nevýhodou je, že znkolikanásobí spotebu másla a medu v domácnosti, která musí šetit peníze nebo hlídat hmotnost svých len. Naopak v nemoci, rekonvalescenci nebo pi zvýšené zátži je velmi výhodné. Med 3 díly (375 g, to je asi 270 ml) Máslo 2 díly (250 g) Teme v misce do pomazánky a uchováme v chladnice do úplného sndení (pokusn bylo zjištno, že vydrží i déle než rok bez zjevné zmny). Irská medová pna 1/4 l medu 4 vejce istými metlami si ušleháme tuhý sníh z bílk. Žloutky šleháme ve vodní lázni až vznikne hustá pna a postupn piléváme med. Na mírném ohni mícháme do zhoustnutí. Hmotu necháme prochladnout, aby byla jen vlažná. Do té pak vmícháme tuhý sníh a sms nalijeme do sklenic. Podáváme vychlazené, pelité lžící medu a ozdobené hrstkou sekaných oech a snítkou máty. Müsli s medem 1) oechové 500 g ovesných vloek 200 g lískových jader (v troub opražených a zbavených slupek) 200 g rozinek 5 lžic medu 2) kokosové 500 g ovesných vloek 200 g strouhaného kokosu 14

15 200 g sušených merunk pokrájených na kousky i nudliky 5 lžic medu Ovesné vloky postupn opražíme na teplé pánvi do svtležluta a nasypeme do porcelánové nebo sklenné mísy. Med rozpustíme, pidáme k nmu teplé ovesné vloky a ihned sejmeme z ohn. Dobe promícháme a ochutíme uvedenými písadami. Sladký (zdravý) popcorn kukuice na popcorn nkolik lžic medu Popcorn pipravíme v mikrovlnné troub podle návodu na obalu nebo v rendlíku s poklikou. Na dno nalijeme dv lžíce oleje a vložíme ti zrníka kukuice. Piklopíme poklikou a pozorn posloucháme. Když zazní tetí puknutí, nasypeme kukuici, aby pokrývala v jedné vrstv dno. Pokud by jí bylo víc, bude se he dlat a mže zvedat pokliku hrnce. Rychle piklopíme a za stálého protepávání zaveným rendlíkem pražíme tak dlouho, až se pukání ozývá jen obas. Poté stáhneme z ohn a pokáme až dopukají všechna zrníka. Popcorn nasypeme do misek a zalijeme dostateným množstvím medu. Podáváme ješt teplý s párátkem nebo napichovátkem. Vhodný k dlouhým zimním veerm nebo na letní party. Ovesné hromádky s merukami 4 lžíce másla i margarínu 3 lžíce medu 1/2 hrnku ovesných vloek 1/3 hrnku nasekaných sušených merunk 1 lžíce sušených banánových plátk 1 lžíce sušeného strouhaného kokosu 2 3 šálky cornflakes nebo burizón Do menšího hrnce dáme máslo nebo margarín a med a na mírném ohni je rozpustíme. Pidáme vloky, nasekané meruky, sušené banány, kokos a kukuiné lupínky a promícháme. Smsí naplníme po lžících 12 papírových košík. Položíme na tác a necháme zcela vychladnout a ztuhnout. 15

16 Medové muffiny s jogurtem 4 lžíce másla 5 lžic medu 1 hrnek bílého jogurtu 1 vejce nastrouhané kra z jednoho citrónu 1/4 hrnku citrónové šávy 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek hrubé mouky 1 lžika jedlé sody špetka nastrouhaného muškátového oíšku Troubu pedehejeme na 190 C. Tukem vymažeme plech na 12 muffin nebo ho vyložíme peícími košíky. V hrnci rozpustíme máslo a med. Odložíme stranou a necháme trochu vychladnout. V míse rozšleháme jogurt, citrónovou kru a šávu, pilijeme máslo a med. Prosejeme sypké ingredience a pidáme k jogurtové smsi. Mícháme až vznikne hladké tsto. Naplníme pipravené formiky nebo košíky do dvou tetin a peeme v troub 20 až 25 minut dokud nejsou navrchu kupavé a vevnit vláné a nelepivé. Podáváme vlažné. Pomeranovo-medová marmeláda 1/2 kg sevillských (velké španlské) pomeran 1 citrón 1 kg cukru 360 g medu Pomerane dkladn omyjeme, rozkrojíme na plky a vymakáme šávu. Slupky nakrájíme na velmi jemné kousky (nudliky) a spolu s dužinou a semínky necháme v bavlnném plátýnku celou noc louhovat v 600 ml vody. Druhý den vše, stále zavázané v plátn) povaíme, dokud není kra zcela mkká. Rozvážeme plátýnko, obsah pidáme k pomeranové šáv a pípadn dolijeme trochou vody, aby celkové množství bylo 1 kg a 350g. Pidáme cukr a med a vaíme rovnomrn, dokud není hmota hustá. Vyzkoušíme na malém talíku konzistenci. Pokud je stále ídká, vaíme déle. Ješt horkou marmeládou plníme vymyté horké sklenice a ihned uzaveme. Pevrátíme dnem vzhru a necháme vychladnout. Pomeranová marmeláda se používá v menším množství než jsme zvyklí u jiných. Je velmi aromatická a intenzivní, staí ji jen poloviní vrstva. Nejlépe se hodí k bílému peivu s máslem nebo na palainky. 16

17 Tradiní skotská malinovo-medová zmrzlina se snhovými pusinkami 480 g malin 300 ml smetany na šlehání 6 8 snhových pusinek med podle chuti Maliny rozmakáme, pecedíme, abychom je zbavili semínek a dosladíme podle chuti medem. Smetanu lehce ušleháme. Snhové pusinky rozdrobíme na menší kousky, ale ne píliš malé, aby byly v zmrzlin poznat. Vše promícháme a nalijeme do dózy a dáme zmrazit. Skotské medové palainky 120 g hladké mouky 1 lžika kypícího prášku 30 g margarínu nebo másla 1 velká lžíce medu 1 vajíko 5 lžic mléka Vše smícháme do tstíka.rozpálenou pánev poteme tukem a smažíme palainky po obou stranách. Necháme vychladnout na talíi nebo kovovém podnose. Podáváme polévané medem a sypané skoicí. Kuecí kousky ve sladko-kyselé omáce 800 g omytého kuete,nakrájeného na kousky velké asi 2 cm 2 lžíce škrobu (solamylu) lžiky na omáku 1/2 až 1 lžíce sojové omáky 1 2 vajíka šáva ze 3-4 pomeran + 1 celý na ozdobu 3 lžíce medu 60 g loupaných na nudliky nakrájených mandlí olej na smažení rýže nebo hranolky jako píloha 17

18 Solamyl smícháme s rozšlehaným vajíkem a vytvoíme tstíko. Osušené kousky kuete v nm obalíme a smažíme v dostateném množství oleje do kupava. Dáme stranou a udržujeme teplé. Na suché pánvi opražíme mandle. Dáme stranou do mistiky. Na pánev nalijeme med a rozehejeme až zane pnit, zmírníme plamen a vmícháme pomeranovou šávu. Dochutíme sojovou omákou, ale jen opatrn, aby nepebyla jemnou chu medu a pomeran. V malém množství studené vody rozmícháme 1 2 lžiky solamylu a opatrn vmícháme do omáky. Za stálého mícháním necháme zhoustnout. Pokud se nám zdá píliš hustá, doedíme pomeranovou šávou. Te pidáme pražené mandliky. Na talí naaranžujeme pílohu, ozdobíme plátky pomerane, pidáme maso a to bohat zalijeme omákou. Pidáme snítky pažitky i jiné bylinky a podáváme. Medová kuecí stehna 400 g rýže sl 6 lžic medu 2 lžíce bílého vína 2 lžíce slepiího vývaru nebo bujónu z kostky 2 lžíce aceto balsamico 1 lžika keupu 6 lžic másla erstvý, hrub mletý pep 4 kuecí stehna po g 8 koleek ananasu + koleka nebo kousky do pílohy Propláchnutou rýži vaíme podle návodu v osolené vod. Smícháme med, balsamikový ocet, víno, vývar, keup, dv lžíce másla, sl a pep a svaíme. Stehýnka omyjeme, osušíme, vložíme kží dol do medové omáky a dusíme asi 5 10 minut domkka. Ananas necháme okapat, osušíme a koleka opeeme na dvou lžících másla z obou stran dozlatova. Zbývající ananas nakrájíme na kousky a spolu s rýží osmahneme na dvou lžících másla. Osolíme a opepíme. Stehýnka, rýži a plátky ananasu rozdlíme na naháté talíe, pokapeme zbylou omákou a podáváme s bílým vínem. 18

19 Kue a medový pórek ke dni svatého Davida (Wales) 4 kuecí prsíka 675 g pórku 75 g másla 2 lžíce medu 2 vajené žloutky 300 ml smetany ke šlehání šáva z plky citrónu mletý muškátový oíšek sl erstv namletý barevný pep nasekaná petrželka na ozdobu Kuecí prsíka nakrájíme na tenké plátky. Omyjeme pórek a nakrájíme ho na asi 1 cm silná koleka. Do pánve vložíme asi 25 g másla a osmažíme na nm kuecí kousky, až jsou zlatav propeené. Pendáme do mísy a udržujeme stále teplé. Vezmeme zbývajících 50 g másla a med a rozpustíme na pánvi. Pidáme koleka pórku a jemn promícháme, aby byly zcela obalené medem. Opékáme asi 6 10 minut. Pidáme kuecí kousky. 6loutky vyšleháme se smetanou a nalijeme na pánev, jemn prohíváme a stále mícháme, nikdy se však hmota nesmí zaít vait. Pomalu rovnomrn pidáme citrónovou šávu, muškátový oíšek, sl a pep. Omáku nalijeme na kue a pórek a promícháme. Zbylou omákou polijeme pílohu, napíklad rýži a posypeme sekanou petrželkou. Medovo-esnekové masové kuliky 1 kg kvalitní hovzí sekané 75 g strouhanky 225 ml mléka 125 g oloupané a najemno nakrájené cibulky 2 vajíka sl 25 g másla 4 oloupané a rozdrcené stroužky esneku 225 g keupu 175 g medu 2 lžíce sojové omáky 19

20 Do mísy dáme maso, strouhanku, mléko, cibulku, vajíka a sl. Vidlikou promícháme. Vytváíme malé kuliky, které peeme v troub na 200 C asi minut. Vložíme máslo na pánev a osmažíme na nm esnek. Pidáme keup, med a sojovou omáku. Pivedeme k varu, zmírníme plamen a vaíme ješt 5 minut. Do omáky pidáme upeené masové kuliky a prohíváme dalších 5 minut, dokud omáka nezhoustne a zcela nepokryje kuliky. Servírujeme doprosted rýžového kopeku a poléváme zbylou omákou. Karotka na medu a pomeraních 455 g mrkve karotky, nejlépe malé, tzv. baby 75 ml pomeranové šávy 75 ml suchého bílého vína 25 g másla 2 lžíce medu Mrkviky vložíme spolu s ostatními písadami do teflonového rendlíku nebo hlubší pánve a mírn vaíme, dokud se všechny tekutiny nevypaí, bude to trvat kolem 5 6 minut. Podáváme jako pílohu k masu nebo samostatn, pípadn s novými brambory. Glazovaná cibule 500 g malých cibulek 150 ml zeleninového vývaru nebo bujónu z kostky 1 lžíce medu pep Cibuli vaíme ve slané vod 5 minut. Necháme okapat a vložíme na pánev a pidáme vývar, med a trochu pepe. Vaíme dalších 15 minut dokud nezezlátne, obas pánví zatepeme. Podáváme s trochou medu navrchu. Cibulka je výbornou pílohou k opékaným toastm nebo grilovanému masu. 20

Alibábovka. Ingredience. Postup

Alibábovka. Ingredience. Postup Alibábovka 1 Hera, 1/2 sklenice vody (hořčicové), 1 a 3/4 sklenice cukru moučka, 1 vanilkový cukr, 2 sklenice hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 4 žloutky, hrst nasekaných ořechů, 2 lžíce kakaa, sníh ze

Více

Citrónová buchta. Ingredience. Postup

Citrónová buchta. Ingredience. Postup Citrónová buchta 450 g polohrubé mouky, 1 lžička sody, 170 g krystalového cukru, 2 vejce, 100 ml oleje, 250 ml smetany na vaření, kůra a šťáva z 1 citronu, trochu mléka Všechny suroviny smícháme v těsto,

Více

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy

Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou. Jablková kuchařka. Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Základní škola Pavlínov okres Ţďár nad Sázavou Jablková kuchařka Autoři: ţáci, učitelé a přátelé naší školy Školní rok 2011/2012 JABLKOVÝ DORT 25 dkg cukru krystal, 4 celá vejce třeme dohromady 25 dkg

Více

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM

65 minut 4 porce VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM VEPŘOVÝ VRABEC S DÝŇOVÝM ZELÍM 65 minut 600 g vepřové plece, 200 g cibule, 1 dýně Hokaido (váha cca 500 g), 100 g brambor, česnek, ocet, sůl, pepř. Dýni Hokaido opláchneme, rozkrojíme a zbavíme jader a

Více

Krůtí guláš. Suroviny. Postup:

Krůtí guláš. Suroviny. Postup: Krůtí guláš 125 g krůtího masa na guláš zeleninový vývar z kostky 1/2 lžičky sladké papriky 50 g žampionů pórek 10 g másla 10 g hladké mouky 40 ml kysané smetany sůl, pepř olej Maso omyjeme, osušíme a

Více

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI

JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI JOGURTOVÝ POHÁR S JAHODAMI 450 g jahod 10 g želatiny 250 ml bílého jogurtu 1 vanilkový cukr 50 g cukru krupice Želatinu přelijeme 30 ml horké vody a za stálého míchání ji necháme rozpustit a zchladnout.

Více

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4

Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek. Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Vánoční besídka se zdravým cukrovím od maminek Petra Kačerová ZŠ Jaroměř, Na Ostrově 4 Příklad dobré praxe Ročník: 2. Tematický okruh: Správná výživa (vánoční zdravé cukroví). Spolupráce s rodiči. Popis

Více

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším.

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Co u nás doma jíme na vánoce? Na snídani je vánoka. K obdu máme jen zelaku bez uzeniny s brambory na loupaku. Veee - rybí polévka s opeenou houskou

Více

tabulky, tipy a recepty

tabulky, tipy a recepty tabulky, tipy a recepty Vestavìná trouba s funkcí Multi-vaøení v páøe We were thinking of you when we made this product obsah electrolux 3 Obsah Recepty kuchaøského pomocníka 4 Použití, tabulky a tipy

Více

Tvarohový koláč. Řezy Florida

Tvarohový koláč. Řezy Florida Tvarohový koláč 450g polohrubé mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prášek do pečiva, 3 lžíce mléka, 2 lžíce rumu. Z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru,

Více

www.biolinie.cz Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin

www.biolinie.cz Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin Pokrmy z BIOLINIE bioobilovin Dezert s kuskusem a ovocem 250 g BIOLINIE celozrnného kuskusu, 625 ml neslazené jablené šávy, špetka skoice, vanilkový prášek, nastrouhaná pomeranová nebo citrónová kra, 50

Více

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY

1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com 1. AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1.1 Hovězí pečeně Nastavení: Automatická pečicí sonda. Teplota sondy: 65 C. Maso podle chuti okořeňte, zasuňte pečicí sondu a vložte do zapékací

Více

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku

Mandle v čokoládě. Tiramisu po česku Mandle v čokoládě Oloupané mandle nakrájíme na nudličky, upražíme na suché pánvi. Rozpustíme čokoládu na vaření s trochou 100% tuku. Do teplé čokolády vmícháme opražené nudličky mandlí v poměru: 1 díl

Více

........ CS TROUBA RECEPTY

........ CS TROUBA RECEPTY ...... CS TROUBA RECEPTY 2 www.electrolux.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 CELÉ KUŘE 4 PIZZA 5 MUFFIN 6 SLANÝ LOTRINSKÝ KOLÁČ 7 BÍLÝ CHLÉB 8 ZAPEČENÉ

Více

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě

Vážení rodiče, tým stacionáře Mraveneček. 16.12. 2014 v Opavě Mraveneček Vážení rodiče, dostává se Vám do rukou jedinečné a neopakovatelné vydání brožury Naše kuchařka. Ta vznikla z velkého nadšení a celoroční práce uživatelů a pracovníků stacionáře Mraveneček. Najdete

Více

, Pomazánky, saláty, chutovky

, Pomazánky, saláty, chutovky , Pomazánky, saláty, chutovky Smetanová NIVA NIVU rozdrobíme nebo nastrouháme a peèlivì promícháme s 30% smetanou. Milovníci pikantní chuti mùžou pøidat èesnek. Pomazánku mùžete také použít k zapékání

Více

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů

Rajčatový koláč. Připravíme si na těsto: Na náplň: 1/8 porce obsahuje přibližně: 360 kcal = 1 505 kj 14 g bílkovin, 21 g tuků, 29 g sacharidů Rajčatový koláč Připravíme si na těsto: 250 g hladké mouky 150 g másla nebo tuku na pečení 1 žloutek Na náplň: 2 lžíce olivového oleje 2 velké cibule 10 velkých rajčat (nebo 2 plechovky po 400 g loupaných

Více

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do

Ingredience: 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do TVAROHOVÝ MAKOVNÍK 300 g tvarohu, 300 g cukru krupice, 300 g polohrubé mouky, 225 g oleje, 225 g mletého máku, 2 hrsti rozinek, 4 lžíce rumu, 1 prášek do pečiva, 5 vajec, Žloutky a cukr ušleháme do pěny,

Více

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi

Tiramisu pomerančové. Tiramisu s kiwi Tiramisu pomerančové 2 mandarinkové kompoty (cca 300 ml), 125 ml šlehačkové smetany, 250 g sýru Mascarpone 250 g tvarohu, 80 g cukru, 3 lžice pomerančového likéru 200 250 ml pomerančové šťávy (může být

Více

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka

Francouzská kuchyně Zapečená cibulová polévka Cibule 1kg Máslo 100g Bílé víno 0,5L Bageta 1ks Strouhaný sýr 200g Vejce 1ks Sůl, pepř, bobkový list, tymián Francouzskákuchyně Zapečenácibulovápolévka Polévka - Cibuli nakrájíme na tenké proužky a orestujeme

Více

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014

RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 RECEPTY SVÁTEK JABLKA 2014 JOGURTOVO JABLEČNÝ DORT (Kábelová Martina, Pěnčín Vinohrady) KORPUS: 6 vajec, 6 lžic moučkového cukru, 1 lžíce oleje, 5 lžic polohrubé mouky, 1 lžička PDP, lžíce kakaa JOGURT:

Více

Dezert Suzette 7 vajec, šťáva z 1/2 citrónu 200 g jemného krystalového cukru 180 g polohrubé mouky meruňková povidla 1 krabice dětských piškotů 150 g sekaných ořechů 150 g rozinek, 2 dl rrumu 1 litrová

Více

Kuchařka vánočního cukroví

Kuchařka vánočního cukroví Kuchařka vánočního cukroví Jarmilka Troutnarová Medové perníky 65 dkg hladké mouky 25 dkg moučkového cukru 5 dkg tuku Hera 10 dkg medu 3x velká vejce 1kávová lžička jedlé sody citronová kůra z jednoho

Více

Zdravé vánoční cukroví

Zdravé vánoční cukroví Zdravé vánoční cukroví Recepty na zdravé vánoční cukroví, které EYTO tým Nebuď pecka podával na Vánočním cinkání s 1. ZŠ Dobříš. MAKOVÉ A KOKOSOVÉ KULIČKY 100 g tekutého medu, 50 g sezamových semínek,

Více

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny

MUFFINOVÁ KUCHAŘKA. Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz. sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny MUFFINOVÁ KUCHAŘKA Lucie Žaludová Šnečka www.snecka.cz sbírka vyzkoušených receptů na sladké i slané muffiny Obsah Sladké varianty:... 3 Muffiny stracciatellové... 3 Kefírové muffiny s nutellou a čokoládou

Více

mletý pepř olej na smažení

mletý pepř olej na smažení Dýňový ovocný salát Dýňový kompot 200 g mexická dýně 100 g cukr ananasová tresť 1 ks pomeranč 1 ks broskve 200 g zakys.smetana mandle-lupínky 1 ks van. cukr 1 ks limetka 1 ks kiwi Mexickou dýni nakrájíme,

Více

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH

HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH HRÁTKY S TVAROHEM OBSAH Šlehačkové kostky... 2 Tvarohová buchta bez těsta (mňamózní rychlovka)... 2 Tvarohové řezy - výborné... 3 Tvarohový koláč s mandlovými lupínky... 4 Jahodové řezy s tvarohem... 4

Více

Mrkvový dort s limetkovým krémem

Mrkvový dort s limetkovým krémem Minikuchařka 2 OBSAH Mrkvový dort s limetkovým krémem. 4 Jidáše.. 7 Špenátová polévka. 8 Boží milosti.. 10 Kopřivová nádivka pečená na slanině. 12 Velikonoční beránek. 14 Velikonoční mazanec.16 Špaldové

Více

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ

Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Při počtu 100 uvařených porcí ušetříte s naší recepturou přibližně: 123 Kč Testoviny ˇ se s rovou omáckou ˇ Maggi Těstoviny kg 0,80 0,080 72,20 5,78 57,76 Olej stolní kg 0,05 0,005 30,10 0,15 1,51 Sůl

Více

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková

Zavářky a vložky do polévek. Ing. Slávka Formánková do polévek Ing. Slávka Formánková Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost.. Zavářky a vložky

Více

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR

RŮŽOVÝ LIKÉR KARAMELOVÝ LIKÉR RŮŽOVÝ LIKÉR 15 květů z růže, 150 g cukru, 750 ml bílého rumu Květy opatrně opláchněte studenou vodou a nechte dobře odkapat. Dejte je do větší zavařovací sklenice spolu s cukrem a zalijte je rumem. Sklenici

Více

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept

Lilkové karbanátky. Ingredience. Postup přípravy receptu. podle potřeby. Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Lilkové karbanátky Doba vaření: 30 minut Počet porcí: 2 Česká kuchyně Vegetariánský recept Ingredience vejce 1-2 kusy cibule 1 kus lilek 1 kus česnek 2 stroužky podle potřeby mletý pepř strouhanka kari

Více

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow.

Přihláška do soutěže. Vaříme to slow. Přihláška do soutěže Vaříme to slow. Soutěž v kuchařských dovednostech středních škol Plzeňského kraje a Bavorska SOU Domažlice, Prokopa Velikého 640, Domažlice Korespondenční část Vypracovali žáci II.

Více

160g mletých ořechů. 60g strouhanky

160g mletých ořechů. 60g strouhanky Plněné ořechy I 250g másla 130g moučkového cukru 250g hladké mouky 60g mletých ořechů 60g strouhanky Náplň: 160g cukru 160g mletých ořechů 1 žloutek 3 lžíce rumu máslo čokoládová poleva Všechny suroviny

Více

Kapr Kapr s jogurtem ½ Kapra hladká mouka paprika koření na ryby ½ kg bílého jogurtu Mandle Vykostěné porce kapra obalíme v mouce s kořením, paprika, rybí koření a sůl. Vložíme do zapékací misky, zalijeme

Více

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka

Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Fenyklový salát s jádry cl z granátového jablka Instatlatina di finocchi e chicchi di melograno Pro 2 osoby Doba přípravy: 20 minut 1 polévková lžíce citronové šťávy 2 3 polévkové lžíce za studena sůl,

Více

Letní raw piknik raw food seminář

Letní raw piknik raw food seminář Letní raw piknik raw food seminář 14. A 15. ČERVNA 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho s nepečeme

Více

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva,

150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, PUNČOVÉ KOKOSOVÉ ŘEZY Punčové kokosové řezy 150 g hladké mouky, 3 vejce, 150 g moučkového cukru, 4 lžíce vařící vody, čokoládová poleva, punčová nádivka: 2 balíčky piškotů, rum, trochu citrónové šťávy,

Více

Toast se šunkou a křenem

Toast se šunkou a křenem Toasty (apetit) Toast se šunkou a křenem 8 plátků toastového chleba, 160 g šunky, 8 rajčat (malá), 1 pórek, 8 plátků tvrdého sýra, 100 g křenu, 50 g másla, mletý pepř, mletá paprika Krajíčky toastového

Více

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku

Recepty: Soutěž o nejlepší mňamku Soutěž o nejlepší mňamku V sobotu 18. května 2013 proběhl v Dubicku Den mikroregionu a s ním spojený Den otevřených dveří v naší škole. Při této příležitosti se uskutečnila soutěž O nejlepší mňamku. Do

Více

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3

Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Jablka Plněná jablka... 1 Jablečná roláda... 1 Jablečné palačinky 1... 2 Jablečné palačinky 2... 2 Jablečný koláč s tvarohem... 2 Jablečný štrůdl od babičky... 2 Grilovaná jablka se zmrzlinou... 3 Čatní

Více

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody

Tvarohový koláč. Přidat k oblíbeným Posílat komentáře HTML kody Tvarohový koláč 450g polohr. mouky, 30dkg hery, 3 lžíce cukru, 3 žloutky, 1 prdopeč, 3 lžíce mlíka, 2 lžíce rumu - z těsta udělat dvě placky, mezi ně tvarohová náplň: 500g tvarohu, 5 lžic cukru, 2 žloutky,

Více

Podzimní čas s rawfood raw food seminář

Podzimní čas s rawfood raw food seminář Podzimní čas rawfood raw food seminář 18. ŘÍJNA 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový

SLANÉ BEZMASÉ POKRMY. Bramborák jáhlový SLANÉ BEZMASÉ POKRMY Bramborák jáhlový 6 středně velkých uvařených brambor šálek vařených jáhel vejce hrubá mouka 3 stroužky česneku drcený kmín majoránka sůl mletý pepř olej na smažení Brambory uvařené

Více

Minikuchařka zdravého stravování

Minikuchařka zdravého stravování Minikuchařka zdravého stravování Pokrmy zde uvedené byly připraveny žáky školy pod vedením učitelů odborného výcviku ISŠ HPOS Příbram v rámci projektu Čas pro prváky Realizace projektu byla spolufinancována

Více

Romská kuchařka. Perkelt

Romská kuchařka. Perkelt Romská kuchařka Soupis receptů na klasické romské pokrmy, které se připravovaly v rámci akce Dny romské kuchyně dne 30. 9. 2009 v Romském kulturním a společenském centru v Karviné za finanční spoluúčasti

Více

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků

Ukázky pokrmů z mezinárodních kuchyní. Prezentace k Evropskému dni jazyků Prezentace k Evropskému dni jazyků Pirohy Pirohy patří mezi typické pokrmy ruské kuchyně. Připravují se v mnoha variantách, z různých těst, s různými náplněmi a různými technologickými úpravami. Můžeme

Více

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY

MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY TRADIČNÍ ČESKÉ DORTY MODERNÍ ODLEHČENÉ DORTY základní dortová hmota + máslové krémy vysoký obsah tuku, cukru mnoho kalorií příchutě vanilková, čokoládová, moka, ořechová MODERNIZACE DORTŮ Klasické máslové

Více

Vaječná pomazánka s uzeninou

Vaječná pomazánka s uzeninou Velikonoční pokrmy Vaječná pomazánka s uzeninou 6 vajec natvrdo 100g majonézy 1 lžíce hořčice 2 sladkokyselé okurky 100g měkkého salámu sůl, pažitka Vejce podélně rozkrojíme, vyjmeme žloutky, vložíme do

Více

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty

Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA. tradiční i nevšední recepty Pavel Klein VÁNOČNÍ KUCHAŘKA tradiční i nevšední recepty Obsah Obsah... 2 Rady a tipy... 3 Cukroví... 5 Moučníky... 43 Slané pečivo... 55 Nápoje... 61 Polévky... 66 Hlavní jídla... 79 Paštiky... 99 Saláty...

Více

Multikulturní výchova pracovní list

Multikulturní výchova pracovní list Multikulturní výchova pracovní list Předmět Ročník Informatika 6.-9. ročník Jméno Vzdělávací program Téma ŠVP ZŠ - Berlička Jídlo Výstupy - potraviny typické pro různé světadíly - globalizace - náměty

Více

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku

Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Jídelníček za Karla IV. Žáci 7. ročníku Pohanková kaše 200 g pohanky 300 ml mléka (nebo 150 ml mléka a 150 ml vody) špetka soli trochu másla mletá skořice džem nebo marmeláda trošku máty na ozdobení Tomáš

Více

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka

Třená bábovka. Bábovka. Bábovka z oleje. Bábovka DIA. Maková bábovka. Mramorová bábovka. Bábovka z pomazánkového másla. Bábovka Bábovky a buchty Třená bábovka 25 dkg hrubé mouky, 18 dkg cukru, 12 dkg tuku, 3 vejce, mléka dle potřeby, citr. kůra, vanilka, prášek do pečiva. Bábovka 20 dkg másla, 1/4 kg cukru moučky, 1/2 kg výběr.

Více

w w w. r a m a - w e b. c z

w w w. r a m a - w e b. c z www.rama-web.cz Vážené a milé hospodyňky, za nákup dvou výrobků Rama Vám věnujeme malý dárek - sešitovou kuchařku Ramy. Recepty, které v ní najdete, jsou vyzkoušené a vybrané tak, aby příprava jídla byla

Více

Babí léto s rawfood raw food seminář

Babí léto s rawfood raw food seminář Babí léto rawfood raw food seminář 20. A 21. ZÁŘÍ 2014 V IC ZAHRADA NA ŽIŽKOVĚ Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy, byliny, atd. Nevaříme ho nepečeme

Více

Bramborové recepty z VYSOČINY

Bramborové recepty z VYSOČINY Bramborové recepty z VYSOČINY 1 1. Prokládaný bramborák 1 kg strouhaných syrových brambor, 70 dkg hrubé mouky, 1 hlavička česneku, 2 vejce, sůl, pepř, majoránka dle chuti, 1 plátek krkovičky nebo libového

Více

Staročeská rybí polévka s hrachem

Staročeská rybí polévka s hrachem Vánoce & Silvestr Staročeská rybí polévka s hrachem 200g uvařeného hrachu 400g okrajových porcí a kostí z ryby 1 mlíčí 1 jikry 100g kořenové zeleniny ½ lžičky pepře sůl muškátový květ 2 žemle 1 lžíce másla

Více

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny

Pro 4 osoby. Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek na těstoviny Nudlové těsto: základní recept Pro 4 osoby 320 g italské mouky* (plus mouka na poprášení těsta) 3 vejce 1 žloutek 2 lžíce olivového oleje ½ lžičky soli Kromě toho potřebujeme: potravinovou fólii strojek

Více

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku...

18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... 1 18 receptů na štrúdly z jablek, hrušek, švestek, máku... Je libo těsto se sádlem? Či jogurtové? Víte, že dobré vypracování hmoty vyžaduje s ní aspoň 50krát plácnout o vál? Pak si zaslouží odpočinout

Více

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou

Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou Těstoviny (apetit) Těstoviny s paprikou, rajčetem a sójovou omáčkou 150 g vařených těstovin, 40 g tuku Ceres soft, 2 lžíce sójové omáčky, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 50 g eidamu, mletý pepř, sůl Sýr

Více

Pro malé i velké princezny

Pro malé i velké princezny DO receptar 21 CZ RK 26.8.2008 8:45 Stránka 1 Pro malé i velké princezny Vám pfiiná í jedineãné v robky na peãení Princess Lillifee. Nové v robky v rûïovém obalu s kouzelnou princezniãkou z pohádky a jejími

Více

Lehké recepty Méně cholesterolu

Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Lehké recepty Méně cholesterolu Stravovat se zdravě, neznamená mít hlad! A ani to neznamená, že se musíte vzdát tradičních jídel a dělat kompromisy v chuti. Stačí sáhnout

Více

"Original" Odborné recepty s Balkánským sýrem značky

Original Odborné recepty s Balkánským sýrem značky Odborné recepty s Balkánským sýrem značky "Original" Neven 7 s.r.o. Zavřená 27, Brno, PSČ 634 00 Mobil: +420775263544 info@neven.cz www.balkansky-syr.cz, www.sirene.cz Obsah 1. Gratinované brambory se

Více

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu

Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu Poděkování patří SDH Žebnice nejen za finanční podporu TUČŇÁCI Verunka Švejkovská Těsto: 1 lžíce mléka 100 g cukru moučka 70 g mletých piškotů 60 g másla 80 g kokosu Na potření : 1 lžíce rumu mléčná a

Více

katalog receptů pro eurest

katalog receptů pro eurest katalog receptů pro eurest logo eurest Tiramisu PRIBINÁČEK s čokoládovým piškotem (lehký dezert s Pribináčkem a piškotem) Piškot: 170 g 1700 g másla 120 g 1200 g másla 160 g 1600 g vaječná melange 60 g

Více

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná

Žitné mouky T 960 Žitná chlebová T 1700 Žitná celozrnná Pšeničné mouky 00 Pšeničná mouka hladká světlá T 400 Pšeničná výběrová polohrubá T 405 je umletá ze zrna, které má odstraněný klíček a obal (otrubu) a je vlastně nejsvětlejší a tedy nejmíň celozrnná. T

Více

Hermelín v županu - fantazie!!!

Hermelín v županu - fantazie!!! Hermelín v županu - fantazie!!! na 10 kusů: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů nebo stříbrňáků (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Z jednoho

Více

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM

MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM MÁSLOVÉ PUSINKY S KRÉMEM Příprava: 40 minut Pečení: 12 minut Počet porcí: 16 pusinek Ingredience 180 g změklého másla 30 g moučkového cukru 1 lžička vanilkového extraktu 230 g hladké mouky 2 vejce Na náplň:

Více

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit.

Všechny suroviny rozmixujeme spolu nahladko a podle vlastního uvážení můžeme ještě dochutit. Pomazánky Cizrnová pomazánka s olivami cizrna uvařená na měko 1,5 šálku (1 šálek = 2 dcl), olivy černé vypeckované 15 ks, dušená cibule 2 pl, sušené francouzské droždí 3pl (lahůdkové droždí, teby), olej

Více

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi

VÝBORNÉ SLADKOSTI. Krémové košíčky s koktejlovými višněmi VÝBORNÉ SLADKOSTI Krémové košíčky s koktejlovými višněmi Rozpočet: 210 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 2 žloutky, 140 g másla, špetka soli, citrónová kůra, vanilkový cukr. Nastavovaný máslový krém

Více

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy

Řezy s ořechovým vrchem. Ořechové řezy. Ledové řezy. Kokosové řezy od Vlasty. Banánový řez. Diplomatické řezy ŘEZY Řezy s ořechovým vrchem Těsto: 14 dkg másla, 21 dkg polohrubé mouky, 7 dkg cukru, 2 žloutky. Na vrch: 4 bílky, 21 dkg cukru, 14 dkg strouhaných ořechů. Máslo rozmělníme do mouky s cukrem a žloutky

Více

BEST OF Vařit či nevařit?

BEST OF Vařit či nevařit? BEST OF Vařit či nevařit? 3,5 hod. praktický raw food seminář 22. a 23. listopadu 2014 v IC Zahrada na Žižkově Živé jídlo je takové jídlo, které nám dává příroda syrové ovoce, zelenina, semínka, ořechy,

Více

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot

Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Ukázky receptur s propočtem nutričních hodnot Polévka s drožďovými knedlíčky (d.č.3) Kosti Zeleninová směs (mrkev, celer, petržel) Krupice pšeničná Droždí 1l Vaječná melanž 13.00 g 18.00 g 3.00 g Technologický

Více

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi

Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Muffiny k čaji s rozinkami a mandlemi Tak jako ve staré Anglii: sladké kynuté bochánky jsou to pravé pro příjemný odpolední čajový dýchánek 50 ml mléka 1/4 kostky droždí (10 g) 90 g cukru 280 g polohrubé

Více

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka

Lučina 23.516 Lučina nasladko 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví 23.514 Kedlubnová s Lučinou 23.515 Pomazánka z Lučiny a vajíček Pomazánka Lučinka Lučina 23.516 Lučina nasladko Lučinu smícháme s vanilkovým cukrem. Mažeme na celozrnnou večku, zdobíme pomerančem. - 1,3,7,11 23.513 Pomazánka z lučiny s mrkví Lučinu rozetřeme vidličkou, přidáme flóru,

Více

kuchyňský robot RM5000 recepty

kuchyňský robot RM5000 recepty kuchyňský robot RM5000 recepty příslušenství k vašemu robotu Concept Momento hnětací metla na kynutá a tuhá těsta mixér se skleněnou tepluvzdornou nádobou o objemu 1,5 l s dokonale těsnícím víkem A-metla

Více

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com)

(Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Labužníkovy recepty (Vybrané recepty ze serveru www.labuznik.com) Polévky...2 1. Bramboračka...2 2. Cibulová polévka s jablky...2 3. Couračka z Luk...3 Hovězí maso...5 4. Babiččina hovězí pečeně na zázvoru...5

Více

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy

Recepty s Regionální potravinou. Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Recepty s Regionální potravinou Výběr tradičních jednoduchých receptů z 10 krajů Čech a Moravy Jihočeský kraj Kapr se zelím Doba přípravy: 2 hodiny Množství: 5 porcí 500 g kapra 500 g Kysaného zelí bílého

Více

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce

Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce Rýže a nudle Indonéská smažená rýže nasi goreng 4 porce 250 g loupaných syrových tygřích krevet 80 g namočených sušených krevet 20 g zázvoru 4 houby šitake 1 svazek jarní cibulky 1 lžíce sambal badyak

Více

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA

RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA RECEPTY Z CHŘESTU NA RADIU DECHOVKA Polévka Krémová polévka z vojkovického chřestu Máslový chřest v křupavé strouhance s novým bramborem Holandská omáčka Hlavní chod / Main course Kuřecí prsa plněná bílým

Více

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová

Šéfkuchařka: Kuchtičky: Jana Paulusová Projektový den Šéfkuchařka: Jana Paulusová Kuchtičky: Lucie Golová Kamila Richterová Kristýna Zejdová Pavlína Váchová Anna Šebestiánová Andrea Nagyová Markéta Bacharová Veronika Elšíková Barbora Škvorová

Více

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience

Koláče. Náplně do koláčů a buchet 20 / 21. Tvarohová náplň Ingredience 20 / 21 Koláče Náplně do koláčů a buchet Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu 80 g změklého másla 4 žloutky 2 bílky moučkový cukr dle chuti 1 vanilkový cukr několik lžic tuzemáku Tvaroh dejte do mísy

Více

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup

Ananasová psaníčka. Ingredience. Postup Ananasová psaníčka 1 listové těsto, 400 ml mléka, 1 plechovka ananasu - plátky, 1 sáček vanilkového pudinku, 3 lžíce cukru krystalu, vejce na potření, čokoládová poleva V trošce mléka rozmícháme cukr a

Více

Recepty, aneb jak vaříme na táboře

Recepty, aneb jak vaříme na táboře Recepty, aneb jak vaříme na táboře Polévky: Bramborová - suroviny: brambory, cibule, mrkev, majoránka, nové koření, česnek, sůl, pepř, voda, případně mouka na zahuštění a polévkové koření - postup: Na

Více

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře

PSTRUH. 1. Pstruh podle uzenáře PSTRUH 1. Pstruh podle uzenáře 4 pstruzi, 12 dkg másla, 6 dkg žampiónů, cibule, citrón, sůl, pepř, olej, bílé víno, worchester, 15 dkg šunky, zelená petrželka, sladká paprika, mouka Pstruhy nařízneme ve

Více

AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1 - HOVĚZÍ PEČENĚ 2 - VEPŘOVÁ PEČENĚ

AUTOMATICKÉ PROGRAMY 1 - HOVĚZÍ PEČENĚ 2 - VEPŘOVÁ PEČENĚ CS TROUBA RECEPTY 2 www.aeg.com AUTOMATICKÉ PROGRAMY Číslo programu Název programu 1 HOVĚZÍ PEČENĚ 2 VEPŘOVÁ PEČENĚ 3 TELECÍ PEČENĚ 4 JEHNĚČÍ PEČENĚ 5 PEČENÁ ZVĚŘINA 6 CELÉ KUŘE 7 RYBY 8 PIZZA 9 SLANÝ

Více

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup

Krabí kremrole. Nivové kornoutky. Ingredience. Postup. Ingredience. Postup Krabí kremrole 500 g lístkového těsta, 500 g tyčinek Surimi, 1 vejce, sůl, sezamové semínko Těsto rozpůlíme a každou polovinu rozválíme na pomoučeném vále na tenko. Rádýlkem nakrájíme na proužky, kterými

Více

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky:

Sladkovodní ryby. 20,4 g Cholesterol: 123 kcal. Bílkoviny: Kalorie: 35 mg. 4,6 g. Tuky: Rybí recepty Losos Sladkovodní ryby Losos patří, i přes širokou nabídku, stále ještě k drahým rybám. Vlastně je stříbrným rytířem přílivů, takzvanou anadromní tažnou rybou podnikající třecí migraci z moře

Více

knedlíky. Dobrou chuť!

knedlíky. Dobrou chuť! Milí čtenáři. Po roce se opět setkáváme u kalendáře s recepty z Vědomické kavárničky. Na rozdíl od toho minulého (na rok 2011 ) v něm nejsou recepty na buchty, koláče ani jiné sladkosti, u kterých si každé

Více

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz

Vaření s xylitolem. www.diatips.cz www.diatips.cz O B S A H Znáte sladidlo xylitol?... 3 Ořechové cukroví pracny nebo plněné ořechy... 4 Marokánky... 4 Ořechová mimina... 5 Rohlíčky z kokosu... 5 Jablkový dezert s xylitolem... 6 Oplatkový

Více

Cukroví a drobné zákusky

Cukroví a drobné zákusky Cukroví a drobné zákusky Linecké cukroví zdobené I. 300 g hladké mouky 200 g hery/másla 100 g práškového cukru 1 žloutek strouhaná citronová kůra lžička Na dozdobení: marmeláda na slepení čokoláda na vaření,

Více

Dýňová polévka. sezam, chia)

Dýňová polévka. sezam, chia) Dýňová polévka sezam, chia) 1,5 máslové dýně olivový olej 1 střední cibule 3 stroužky česneku 1,5l zeleninového vývaru 2 bobkové listy 1/4 lžičky muškátového oříšku 15 ml citrónové šťávy 200g smetany (stačí

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

BRAMBORÁK???? BRAMBORÁK!!!!!!

BRAMBORÁK???? BRAMBORÁK!!!!!! BRAMBORÁK???? BRAMBORÁK!!!!!! Jak vybírat brambory nezbytnou souást nejen eské kuchyn Dnes už si žádnou kuchyni nedovedeme pedstavit bez brambor, protože se staly její nezbytnou surovinou. Zvlášt v horských

Více

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte. ZÁKLADNÍ RECEPTY NA TĚSTO Křehké těsto na paštiky 1,5 kg mouky 15 g soli 250 g másla nebo sádla 3/8 l vody Ze všech surovin uhněťte těsto. Přikryjte a nechejte 3 hodiny odstát. Poté vyválejte a zpracujte.

Více

esnekové krevety na vín Jikry a mlíí na vín Cibule peená na vín

esnekové krevety na vín Jikry a mlíí na vín Cibule peená na vín esnekové krevety na vín Autor : Chrastova Doba pípravy : 40 min Použité suroviny:400 g loupaných krevet 5 stroužk esneku 1/2 dl bílého vína sl a pep citron olej Oprané a osušené krevety orestujeme na pánvi.

Více

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc

Kurz mořských ryb. Cocina Rivera, Vašek Šulc Kurz mořských ryb ü Ančovičky s cibulí a piniovými oříšky ü Mořský vlk v solné krustě ü Soté z černých mušlí ü Filet z pražmy na zelenině ratatouille s citronovou šafránovou omáčkou ü Krém s mascarpone

Více

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba)

Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) Fakultní nemocnice Olomouc I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc tel.: 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz, web: www.fnol.cz Bezlepková dieta v léčbě celiakie (Herterova choroba) část II. kuchařské předpisy Kamenem

Více

Recepty z ovoce především jablečné

Recepty z ovoce především jablečné Recepty z ovoce především jablečné Cuketová buchta s jablky a švestkami 3 hrnky polohrubé mouky 1,5 hrnku cukru 2 hrnky nadrobno nakrájené cukety pastináku 1 hrnek oleje 1 velká lžíce skořice 1 lžička

Více

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy

Bramborová kuchařka. žáků 2. třídy Bramborová kuchařka žáků 2. třídy Lokše s mákem Studené vařené brambory, hl. mouka, špetka soli, mletý mák, moučkový cukr, kousek sádla nebo másla Brambory najemno nastrouháme na vál. Osolíme a přisypeme

Více