Magdalenina medová kuchaka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Magdalenina medová kuchaka"

Transkript

1 Magdalenina medová kuchaka pracovní text pro pednášky a kurzy Výzkumného ústavu velaského, s.r.o., v Dole Dol, 2005

2 Ze zkušeností babiek, maminky a z rzných knih, internetu a dalších zdroj vybrala, vyzkoušela a peložila Magdalena Titrová, Vlastní zkušenosti a pipomínky pišt prosím na 2

3 Perníky Nejznámjší zpsob kuchyského zpracování medu je peení perník. Je to využití historické, ale v dnešní dob nemá hospodyka tolik asu a tak prodlává i zpsob výroby perník znané zmny oproti minulosti. Pesto mohou být perníky dobré a vkusné. Osvdené zásady pi píprav perník a) Vše sypké pesít (mouku, moukový cukr, umleté koení, kypidlo) nejde jen o odstranní hrubých ásteek, ale hlavn o naechrání a provzdušnní surovin b) Mouku používáme pšeninou nebo žitnou, hladkou (T650). Dvojnulka se neosvdila tsto se více lepí. Ped zadláváním nemá být mouka v chladné místnosti, ale v pokojové teplot. Dobré je, mouku mírn nahát, teba na tlese ústedního topení c) Cukr má být moukový, co možná nejjemnjší. Na polevu jiný použít nelze. Velice se liší kvalita mletí moukového cukru od jednotlivých výrobc. Je teba si dostupné znaky mouky vyzkoušet. Jemnost je dležitá i do tsta, ale nejvíce na polevu. Pokud jsou v cukru krystalky, poleva pi zdobení ucpává kornoutek. d) Koení. Základní sms koení je fenykl, anýz a hebíek. K tomu podle chuti mžeme pidat badyán, skoici, vanilku a muškátový kvt. Ve starých receptech nechybí pep, který nesmí pálit, ale v úmrném množství úžasn zesiluje chu ostatních písad. Podle pepe se perníky (pvodn peprníky) také jmenují. e) Koení meleme tsn ped zadláváním, aby nevyichlo. Osvdilo se mletí na elektrickém kávomlýnku. Jeden takový mlýnek si vyhradíme jen na koení. f) Kypidlo. Ke kypení perník používáme bu jedlou sodu, nebo uhliitan amonný (tzv. amonium, neboli cukráské droždí). Pokud si sody nebo amonia koupíme vtší množství, navážíme je a zatavíme do foliových kapsiek. Pro nkteré perníky (nap. lité) se používá i klasický prášek do peiva. Kypidlo v receptu nesmíme nikdy zamnit. Do tst na zdobené perníky se používá soda, nikoli amonium. Po amoniu by nám figurky píliš nabyly a zmnily tvar. Kypidlo musíme taky pesít. Hrudky, nebo špatné promísení kypidla v tst by nám nadlalo v perníku bubliny. g) Mléko, máslo a med spolen ohejeme. Med pak dobe pijme potebné množství mouky h) Litr dobrého medu váží 1,40 kg, a naopak, 1 kg medu je 710 ml. i) Med v pernících nelze nahradit žádným sirupem. Veškeré (domácí i prmyslové) pokusy ztroskotaly. Výsledné výrobky tvrdly, byly prost jiné. 3

4 Perníkové figurky vykrajované - základní recept I (hodn medu, žádné máslo a mléko) 1 kg medu 500 g moukového cukru 2 kg hladké mouky (polovina se zapracuje až po odležení tsta) 4 vejce 4 lžiky jedlé sody 1 lžika fenyklu 1 lžika anýzu 1 lžika hebíku 1/2 lžiky mleté skoice 1 osten z hvzdiky badyánu Perníkové figurky vykrajované - základní recept II (mén medu, máslo a mléko) 100 g medu 250 g moukového cukru 650 g hladké mouky 4 vejce 4 lžíce mléka 50 g másla 2 lžiky jedlé sody 1 lžika fenyklu 1 lžika anýzu 1 lžika hebíku 1/2 lžiky mleté skoice 1 osten z hvzdiky badyánu citrónová kra Postup zadlávání: Mouku, cukr, koení a kypidlo pesejeme na vál, dkladn promísíme a utvoíme vnec. Do nj nalijeme vejce, med s máslem a mlékem a nožem vypracujeme tsto. Runí elektrický šleha lze použít do množství asi do 1,5 kg tsta. Lepivost tsta závisí na druhu medu, velikosti vajec a 4

5 druhu mouky. Proto další mouku vpracováváme podle poteby. Když se už tsto skoro nelepí, zakryjeme je mikrotenem, aby neosychalo a uložíme v chladnice. Z odpoinutého tsta ubíráme po ástech a vyvalujeme placku. ím vtší figurky, tím silnjší placka. Je-li už tsto hodn tuhé a pece se lepí, omyjeme váleek, osušíme a pak teprve pokraujeme. Vyvalovanou placku nesmíme pevracet ze strany na stranu. Omouený povrch perníku po upeení nevypadá dobe a špatn se zdobí. Perníky vykrajujeme plechovými formikami. Pokud máme vymyšlenou figurku, na kterou není formika, vyrobíme ji z jednostrann zapertlovaného pásku pocínovaného plechu o síle 0,3 až 0,4 mm. Netradiní figurky lze také vystihnout z hladkého papíru, lehce pitisknou na vyválené tsto a obkrojit malým nožem. Z tužšího tsta mžeme zhotovovat i perníky tvarované v ruce. Mžeme modelovat napíklad rzné obliejíky a pomáhat si koením. Perníky vtlaované do forem se dlají z tst bez kypidla. Osvdilo se tsto z oleje, vína, medu a mouky, popsané dále (Tajný renesanní recept z ostrova Hvaru). Složitjší reliéfní formy se vysypávají škrobovou moukou (Solamylem). Díve se používala pudrová hrachová mouka po které mly perníky lesklý, duhov pimoudlý povrch. Prostorové tvary, potebné pro zhotovování pantoflík, svícínk a jiných, se peou na pracnách, obrácených sbrakách, silnjších talíích a rzných pedmtech pokrytých pomaštným alobalem. Chceme-li vyrobit etzy na stromeek, položíme na plech nejprve šrku a na tu pak v pravidelných odstupech klademe napíklad srdíka, hvzdiky a další drobné tvary. Pitiskneme ke šrce a peeme. Plech na peení vymazáváme tence tukem a posypeme hladkou moukou. Také lze potírat plech velím voskem, nebo použít peící papír. Na plech dáváme vždy perníky pibližn stejné velikosti, jinak se ty menší spálí dív, než se ty velké dopeou. Kousek perníku na plechu uhladíme, aby pod figurkou nezstala bublina vzduchu. Povrch oteme, aby na nm nezstala mouka. Perníky peeme v pedem vyháté troub do svtle hnda. ím silnjší je tsto, tím pozvolnji se musí péci. Roztékají-li se nám perníky, udlali jsme jednu z tchto chyb: - ídké tsto - moc namaštný plech - málo vyhátá trouba - neztekucený (zkrystalizovaný) med - špatn odmené množství kypidla 5

6 Tvoí-li se na perníku puchýe: - špatn promísené kypidlo - na plechu jsme figurky nepihladili Peeme li více plech se stejn velkými tvary, zjistíme dobu peení a pak mžeme naídit minutový budíek, protože plech co plech se bude péct stejn dlouho. Upeený perník snímáme z plechu nožem nebo lépe širokou zednickou špachtlí. Perníky sundáváme ješt horké a klademe je na rovnou desku. Okamžit je nejlépe šttekem natíráme glazurou ze žloutku se lžící mléka pípadn celého rozšlehaného vajíka. Konzistence perník se v prbhu skladování mní podle použitého receptu a vlhkosti prostedí. V suchém byt chráníme perníky potravináskou fólií ped vysycháním. Perníky se zdobí ped peením (drobné tvary, které zdobíme mandlí pilepenou bílkem), nebo po upeení. Upeené se natírají polevou nebo okoládou a zdobí oechy, mandlemi, kousky želé, sušeného nebo kandovaného ovoce, pípadn lentilkami. Klasický postup zdobení perník je bílou cukrovou polevou pomocí papírového kornoutku. Poleva se dá i barvit, ale pírodní barvy jsou bledé a syntetické barvy problematické. Poleva: Šleháme jeden bílek, rovnou kávovou lžiku Solamylu a pecezenou šávu z poloviny citrónu, nejlépe zeleného. Po ástech pidáváme pesátý moukový cukr - asi 250 gram. Poleva musí být hodn hustá, aby se tenké linky neroztékaly a byly plastické. Polevu musíme chránit ped osycháním, krystalky by ucpávaly kornoutek. Proto nádobu s polevou pi práci pikrýváme mokrým hadíkem. Poleva nezaschne, dáme-li ji do pístové zdobiky na dortový krém. Polevou ze zdobiky pak plníme pedem pipravené kornoutky ze svainového papíru. Psaní nápis Složitjší a ozdobné nápisy si nejprve napíšeme na papír a tento papír piložíme na zdobený perník. Špendlíkem pak pepichujeme linie nápisu z papíru na perník. Podle vpich pak už nápis na perník snadno napíšeme polevou. 6

7 Velšské medové koláky 350 g hladké mouky 1 lžika prášku do peiva nebo menší množství sody 175 g margarinu 110 g rozinek sultánek 1 lžika perníkového koení špetka soli 1 vejce + 1 žloutek 150 g medu Mouku s práškem rozemneme mezi prsty s margarínem, až vznikne sms podobná drobence. Pidáme rozinky, koení a promícháme. Pidáme vejce a žloutek a med. Vypracujeme tsto, které vyválíme na placku tenkou asi 0,5 cm. Sklenikou nebo tvoítkem vykrajujeme koleka. Peeme na pánvi lehce potené tukem koleka z obou stran, až zezlátnou a lehce nabhnou. Necháme vychladnout na drátné spirále i mížce. Vychladlé podáváme k aji, mžeme mazat máslem. Z jedné dávky je asi 24 koleek (v prmru kolem 7,5 cm). Mramorový medovo-okoládový dort 180 g másla 1/2 hrnku hndého cukru 1/2 hrnku medu 2 vejce 1 lžika vanilkové esence nebo sáek vanil. cukru 1 a 1/2 hrnku hladké mouky 1/2 lžiky sody 2/3 hrnku mléka 1 lžíce instantní okolády (nebo 2 lžíce rozpuštné okolády na vaení) 1 lžíce kakaa holandského typu Na polevu: 3 lžíce medu 1 lžíce horké vody 2 lžíce moukového cukru 1 lžíce kakaa holandského typu 7

8 Pedehejeme troubu na 180 C a dortovou formu vymažeme tukem a vysypeme moukou. Pokud nechceme, aby na tmavém dortu byly skvrny od mouky, ped vysypáním si promícháme polohrubou mouku s holandským kakaem a pak touto smsí vysypeme vymazanou formu. Po upeení na korpusu mouka nebude znát! Šlehaem ušleháme do pny vajíka s cukrem do pny, poté posupn pidáváme med. Pak vmícháme zmklé máslo a vanilkovou píchu, nakonec stídav vmícháme mouku a mléko. Sms rozdlíme na dv ásti a do jedné zapracujeme okoládu a kakao. Do dortové formy stídav lijeme svtlé a tmavé tsto a na závr lehce promícháme špejlí, abychom docílili mramorového efektu. Dort peeme v troub, dokud špejle zapíchnutá do tsta nelze vytáhnout a neulpívají na ní kousky tsta. Dort necháme chvilku odpoinout, potom sejmeme boní díl a necháme zcela vychladnout. Polevu pipravíme smícháním veškerých ingrediencí. Uteme do hladka a vychlazený dort jí polijeme. Zstane stále lepivá, proto, pokud dort chceme pevážet, polevu si dáme zvláš do skleniky a poléváme až tsn ped podáváním. Poleva se nádhern leskne a pvab ji ješt dodají erstvé lístky máty nebo nkolik kousk drobného ovoce (malin, jahod, višní...) Cookies z okoládových a ovesných vloek 1 hrnek polohrubé mouky 1/2 lžiky sody 1/4 lžiky prášku do peiva špetka soli 100 g másla nebo margarínu 1/2 hrnku pírodního cukru 1/4 hrnku medu 1 vejce 1/2 lžiky vanilkové esence 3/4 hrnku ovesných vloek 3/4 hrnku okoládových vloek nebo okolády nakrájené velkým nožem na malé kousky Pedehejeme troubu na 180 C. Vymažeme 2-3 plechy tukem nebo je vyložíme peícím papírem. Mouku prosejeme spolen se sodou, práškem a solí. v jiné míse ušleháme vajíko s cukrem do pny, pidáme med a zmklé máslo s vanilkovou esencí. Vmícháme sypkou sms až vznikne lepkavé, drolivé tsto. Lžikou tvoíme na plechu hrudky, klademe je dostaten daleko od sebe, protože se v troub mohou roztéct. Peeme je v troub asi 15 minut, dokud nejsou okraje pevné a kupavé a prostedek sušenek mkký a vláný. Koláky opatrn pendáme špachtlí na drátnou spirálu a necháme zcela vychladnout. Koláky ztvrdnou a budou kupavé. Uchováváme je v plechové tsnící krabici až do úplného sndení. 8

9 Cornflakes - placiky 100 g zmklého másla 50 g hndého cukru 50 g medu 1 balíek vanilkového cukru 100 g hladké mouky 1/2 lžiky kypícího prášku 1/8 l mléka 30 g cornflakes 50 g ovesných vloek 30 g strouhaného kokosu 30 g mléné nebo hoké okolády najemno nakrájené Postup je stejný jako u pedešlých sušenek, do tsta krom vloek a okolády zamícháme ješt kokos a cornflakes. Pokud jsou moc velké, ped pidáním do tsta je lehce roztlueme válekem nebo palikou na maso. Voavé skoicové sušenky [Moje první knížka vaení, Mladé letá 1991] Recept z dtské knížky má své kouzlo práv v snadnosti pípravy. Zvládnou ho i dti. V pvodním britském znní se místo medu dával sirup, po zkušenostech se ale ukázalo, že med je nesrovnateln lepší, a to jak v chuti, tak v konzistenci tsta a snadnosti vyvalování. Cukr je dobré používat krystalový. Zrníka se nerozpustí v tst zcela a v sušenkách pak tvoí typickou složku, která je tak píznaná pro tento druh cukroví. 150 g másla 100 g medu 1 kávovou lžiku prášku do peiva 2 vejce 550 g hladké mouky 200 g cukru krupice nebo krystal 1/2 lžiky skoice Prosejeme mouku se skoicí a kypícím práškem do mísy a promícháme cukrem. Pidáme máslo rozkrájené na kostiky. Mouku s máslem mneme mezi prsty tak dlouho, až bude sms vypadat jako drobenka. Do zvláštní nádoby rozklepneme vajíka a rozšleháme je vidlikou. Pidáme med a rozmícháme spolu s vejci. Do tsta udláme jamku a vlijeme vajenou sms. Všechno ádn propracujeme, až nám vznikne hladký bochánek tsta. Vložíme do mikrotenového sáku a 9

10 necháme odpoinout v lednice. (Výborné jsou sušenky, pokud tsto odpoívá pes noc.) Moukou poprášíme vál a rozválíme plát silný asi pl centimetru. Tvoítky vykrajujeme rzné tvary, dbáme na podobnou velikost, aby se pi peení pekly všechny rovnomrn a stejn dlouho. Mžeme dozdobit mandlemi, oíšky, okoládou apod. Peeme v pedeháté troub dozlatova. Po vytažení z trouby peneseme špachtlikou sušenky na drátnou spirálu. Sušenky vychladnou a ztvrdnou. Medový krém se sezamem 100 g medu 500 ml teplé smetany ke šlehání (šlehaky) 3 vejce a 3 žloutky špetka soli 2 lžíce sezamových semínek máslo na vymazání misky Med rozpustíme ve smetan, vmícháme ostatní písady a vlijeme do malé ohnivzdorné misky vymaštné máslem. Peká naplníme do výšky 1-2 cm vodou, do vody postavíme mísu s krémem a peeme v pedeháté troub asi hodinu pi 175 C. Po vychladnutí krém z mísy vyklopíme a uložíme v chladu. [Vejce, Oetker] Medové semifreddo [Apetit,7/04] 1 vejce 4 žloutky 100 g medu + ti lžíce na zakapání 300 ml smetany ke šlehání 25 g opražených piniových jadérek (mandlí nebo oíšk) Hrnec, na který se dá postavit plechová miska nebo kastrlek naplníme zpola vodou a pivedeme ji do mírného varu. Do misky dáme vejce, žloutky a med a posadíme ji na hrnec. Šleháme až krém zhoustne a zesvtlá (trvá to asi 3 až pt minut). Sms ponecháme na teple, ale dál nevaíme. V jiné nádob ušleháme tuhou šlehaku, kterou opatrn veteme do teplého krému. Snažíme se smetanu spíše vtírat než vešlehávat. ím více vzduchových bublinek bude krémový polotovar obsahovat, tím bude výsledek nadýchanjší. Když je hmota spojená, necháme ji vychladnout. Krém vlijeme do nádobek a pidáme, máme-li, erstvé ovoce. Nádobky uzaveme víkem nebo folií a necháme pes noc zmrazit. Bhem mražení se semifreddo, na rozdíl od jiných zmrzlin 10

11 nemíchá. Ped podáváním semifreddo vyjmeme z mrazáku a necháme chvíli pi pokojové teplot. Mezitím nasucho opražíme piniové nebo jiné oíšky aby získaly erstvou vni. Semifreddo pokapeme medem a posypeme oíšky. Peprníky (tajný renesanní recept zachovaný v jedné rodin na ostrov Hvaru) 250 ml oleje 250 ml suchého vína 1 litr medu mouka podle poteby mleté koení (hebíek, skoice, vanilka) lžíce šafránu na špiku nože pepe Vypracujeme tsto, které rozválíme na pláty asi 1 cm silné, posypané moukou, aby se nelepily. Obtisknuté a vykrájené figurky pesuneme na plech vymazaný velím voskem a peeme pi 200 C asi 15 minut. Koljivo s medem (Chorvatsko) pro 4 osoby: 750 g pšenice 6 lžic medu lžíce mleté skoice mletý hebíek 150 g mletých oech 150 g hrozinek 2 dcl sladké smetany Pšenici opereme a namoíme pes noc do studené vody. Ráno vodu slijeme a v isté vod pšenici vaíme mírným varem 2,5 hodiny. Vody musí být dostatek a musíme obas zamíchat, aby se pšenice nepipálila. Když je mkká, scedíme ji a semeleme na masovém strojku. Pidáme med, skoici, hebíek, oechy a hrozinky a dobe zamícháme. Podáváme zdobené šlechakou. 11

12 Žloutkové ezy 2 vejce 100 g rozpuštného másla 150 g tekutého medu 120 g moukového cukru kra z plky citrónu 1 polévková lžíce medu 300 g (i více) hladké mouky poleva: 2 žloutky 150 g moukového cukru lžika citrónové šávy Vejce, máslo, med, cukr a citrónovou kru šleháme a po chvíli pidáme i sodu. Pak pidáme mouku. Na olejem potený a moukou vysypaný plech pokládáme dv šišky tsta a peeme do ržova. Upeené šišky poteme rybízovou zavaeninou, poléváme žloutkovou polevou a sypeme sekanými oechy a rozinkami. Hned krájíme šikmo ezy. Bochánky (35 kus) 2 polévkové lžíce medu 140 g moukového cukru 350 g hladké mouky 2 vejce skoice, anýz, hebíek (dohromady lžiku) pl prášku do peiva 50 g kandovaného ovoce (pomeranové kry) 100 g mandlí Našleháme vejce, cukr med a koení, pidáme mouku, ve které jsme rozmíchali kypící prášek a nasekané kandované ovoce. Dobe promíchané tsto necháme odležet 2 až 3 hodiny a pak z nj dláme kuliky velikosti oechu. Peeme na vymaštném plechu ve stedn horké troub do zlatožluta. Vychladlé bochánky namáíme do okolády a zdobíme mandlemi. 12

13 Medové kokosky 150 g medu 150 g krystalového cukru 4 bílky 100 g kokosové mouky 50 g hrubé mouky nebo strouhanky Med, cukr a bílky šleháme ve vodní lázni do zhoustnutí. Pisypeme kokosovou mouku a mouku nebo strouhanku. Ze studené masy dláme pusinky, klademe je na vymazaný plech a v mírn teplé troub peeme. Datlové medové tyinky 200 g cukru 100 g vroucího medu sníh z 5 bílk 250 g datlí 150g mandlí nebo vlašských oech dortové oplatky okoládová poleva Ve vodní lázni ušleháme sníh z bílk, pidáme cukr a do snhu tenkým proudem vlijeme horký med. Zhoustlou masu šleháme do prochladnutí, Pak do ní vmícháme nasekané datle a na lístky pokrájené mandle. Masou nateme bílé dortové oplatky asi 3/4 cm silné a dáme je sušit. Nakonec je rozkrájíme na tyky, které ozdobíme mížkami z okoládové polevy. Babiina bezinková povidla Autorem receptu je delisa (www.labuznik.com) 1 kg bezinek 200 g cukru krystal 50 g nastrouhaného perníku 2-3 lžíce medu šáva z 1 citrónu 1-2 lžíce rumu 13

14 Bezinky rozvaíme na kaši, propasírujeme, pidáme cukr, nastrouhaný perník, med, šávu z citrónu a rum. Vše povaíme, až jsou povidla hustá. Teplé nalijeme do skleniek a sterilujeme minut pi 80 C. Medomáslo Medomáslo je oblíbené dtmi všeho vku a jeho jedinou nevýhodou je, že znkolikanásobí spotebu másla a medu v domácnosti, která musí šetit peníze nebo hlídat hmotnost svých len. Naopak v nemoci, rekonvalescenci nebo pi zvýšené zátži je velmi výhodné. Med 3 díly (375 g, to je asi 270 ml) Máslo 2 díly (250 g) Teme v misce do pomazánky a uchováme v chladnice do úplného sndení (pokusn bylo zjištno, že vydrží i déle než rok bez zjevné zmny). Irská medová pna 1/4 l medu 4 vejce istými metlami si ušleháme tuhý sníh z bílk. Žloutky šleháme ve vodní lázni až vznikne hustá pna a postupn piléváme med. Na mírném ohni mícháme do zhoustnutí. Hmotu necháme prochladnout, aby byla jen vlažná. Do té pak vmícháme tuhý sníh a sms nalijeme do sklenic. Podáváme vychlazené, pelité lžící medu a ozdobené hrstkou sekaných oech a snítkou máty. Müsli s medem 1) oechové 500 g ovesných vloek 200 g lískových jader (v troub opražených a zbavených slupek) 200 g rozinek 5 lžic medu 2) kokosové 500 g ovesných vloek 200 g strouhaného kokosu 14

15 200 g sušených merunk pokrájených na kousky i nudliky 5 lžic medu Ovesné vloky postupn opražíme na teplé pánvi do svtležluta a nasypeme do porcelánové nebo sklenné mísy. Med rozpustíme, pidáme k nmu teplé ovesné vloky a ihned sejmeme z ohn. Dobe promícháme a ochutíme uvedenými písadami. Sladký (zdravý) popcorn kukuice na popcorn nkolik lžic medu Popcorn pipravíme v mikrovlnné troub podle návodu na obalu nebo v rendlíku s poklikou. Na dno nalijeme dv lžíce oleje a vložíme ti zrníka kukuice. Piklopíme poklikou a pozorn posloucháme. Když zazní tetí puknutí, nasypeme kukuici, aby pokrývala v jedné vrstv dno. Pokud by jí bylo víc, bude se he dlat a mže zvedat pokliku hrnce. Rychle piklopíme a za stálého protepávání zaveným rendlíkem pražíme tak dlouho, až se pukání ozývá jen obas. Poté stáhneme z ohn a pokáme až dopukají všechna zrníka. Popcorn nasypeme do misek a zalijeme dostateným množstvím medu. Podáváme ješt teplý s párátkem nebo napichovátkem. Vhodný k dlouhým zimním veerm nebo na letní party. Ovesné hromádky s merukami 4 lžíce másla i margarínu 3 lžíce medu 1/2 hrnku ovesných vloek 1/3 hrnku nasekaných sušených merunk 1 lžíce sušených banánových plátk 1 lžíce sušeného strouhaného kokosu 2 3 šálky cornflakes nebo burizón Do menšího hrnce dáme máslo nebo margarín a med a na mírném ohni je rozpustíme. Pidáme vloky, nasekané meruky, sušené banány, kokos a kukuiné lupínky a promícháme. Smsí naplníme po lžících 12 papírových košík. Položíme na tác a necháme zcela vychladnout a ztuhnout. 15

16 Medové muffiny s jogurtem 4 lžíce másla 5 lžic medu 1 hrnek bílého jogurtu 1 vejce nastrouhané kra z jednoho citrónu 1/4 hrnku citrónové šávy 1 hrnek polohrubé mouky 1 hrnek hrubé mouky 1 lžika jedlé sody špetka nastrouhaného muškátového oíšku Troubu pedehejeme na 190 C. Tukem vymažeme plech na 12 muffin nebo ho vyložíme peícími košíky. V hrnci rozpustíme máslo a med. Odložíme stranou a necháme trochu vychladnout. V míse rozšleháme jogurt, citrónovou kru a šávu, pilijeme máslo a med. Prosejeme sypké ingredience a pidáme k jogurtové smsi. Mícháme až vznikne hladké tsto. Naplníme pipravené formiky nebo košíky do dvou tetin a peeme v troub 20 až 25 minut dokud nejsou navrchu kupavé a vevnit vláné a nelepivé. Podáváme vlažné. Pomeranovo-medová marmeláda 1/2 kg sevillských (velké španlské) pomeran 1 citrón 1 kg cukru 360 g medu Pomerane dkladn omyjeme, rozkrojíme na plky a vymakáme šávu. Slupky nakrájíme na velmi jemné kousky (nudliky) a spolu s dužinou a semínky necháme v bavlnném plátýnku celou noc louhovat v 600 ml vody. Druhý den vše, stále zavázané v plátn) povaíme, dokud není kra zcela mkká. Rozvážeme plátýnko, obsah pidáme k pomeranové šáv a pípadn dolijeme trochou vody, aby celkové množství bylo 1 kg a 350g. Pidáme cukr a med a vaíme rovnomrn, dokud není hmota hustá. Vyzkoušíme na malém talíku konzistenci. Pokud je stále ídká, vaíme déle. Ješt horkou marmeládou plníme vymyté horké sklenice a ihned uzaveme. Pevrátíme dnem vzhru a necháme vychladnout. Pomeranová marmeláda se používá v menším množství než jsme zvyklí u jiných. Je velmi aromatická a intenzivní, staí ji jen poloviní vrstva. Nejlépe se hodí k bílému peivu s máslem nebo na palainky. 16

17 Tradiní skotská malinovo-medová zmrzlina se snhovými pusinkami 480 g malin 300 ml smetany na šlehání 6 8 snhových pusinek med podle chuti Maliny rozmakáme, pecedíme, abychom je zbavili semínek a dosladíme podle chuti medem. Smetanu lehce ušleháme. Snhové pusinky rozdrobíme na menší kousky, ale ne píliš malé, aby byly v zmrzlin poznat. Vše promícháme a nalijeme do dózy a dáme zmrazit. Skotské medové palainky 120 g hladké mouky 1 lžika kypícího prášku 30 g margarínu nebo másla 1 velká lžíce medu 1 vajíko 5 lžic mléka Vše smícháme do tstíka.rozpálenou pánev poteme tukem a smažíme palainky po obou stranách. Necháme vychladnout na talíi nebo kovovém podnose. Podáváme polévané medem a sypané skoicí. Kuecí kousky ve sladko-kyselé omáce 800 g omytého kuete,nakrájeného na kousky velké asi 2 cm 2 lžíce škrobu (solamylu) lžiky na omáku 1/2 až 1 lžíce sojové omáky 1 2 vajíka šáva ze 3-4 pomeran + 1 celý na ozdobu 3 lžíce medu 60 g loupaných na nudliky nakrájených mandlí olej na smažení rýže nebo hranolky jako píloha 17

18 Solamyl smícháme s rozšlehaným vajíkem a vytvoíme tstíko. Osušené kousky kuete v nm obalíme a smažíme v dostateném množství oleje do kupava. Dáme stranou a udržujeme teplé. Na suché pánvi opražíme mandle. Dáme stranou do mistiky. Na pánev nalijeme med a rozehejeme až zane pnit, zmírníme plamen a vmícháme pomeranovou šávu. Dochutíme sojovou omákou, ale jen opatrn, aby nepebyla jemnou chu medu a pomeran. V malém množství studené vody rozmícháme 1 2 lžiky solamylu a opatrn vmícháme do omáky. Za stálého mícháním necháme zhoustnout. Pokud se nám zdá píliš hustá, doedíme pomeranovou šávou. Te pidáme pražené mandliky. Na talí naaranžujeme pílohu, ozdobíme plátky pomerane, pidáme maso a to bohat zalijeme omákou. Pidáme snítky pažitky i jiné bylinky a podáváme. Medová kuecí stehna 400 g rýže sl 6 lžic medu 2 lžíce bílého vína 2 lžíce slepiího vývaru nebo bujónu z kostky 2 lžíce aceto balsamico 1 lžika keupu 6 lžic másla erstvý, hrub mletý pep 4 kuecí stehna po g 8 koleek ananasu + koleka nebo kousky do pílohy Propláchnutou rýži vaíme podle návodu v osolené vod. Smícháme med, balsamikový ocet, víno, vývar, keup, dv lžíce másla, sl a pep a svaíme. Stehýnka omyjeme, osušíme, vložíme kží dol do medové omáky a dusíme asi 5 10 minut domkka. Ananas necháme okapat, osušíme a koleka opeeme na dvou lžících másla z obou stran dozlatova. Zbývající ananas nakrájíme na kousky a spolu s rýží osmahneme na dvou lžících másla. Osolíme a opepíme. Stehýnka, rýži a plátky ananasu rozdlíme na naháté talíe, pokapeme zbylou omákou a podáváme s bílým vínem. 18

19 Kue a medový pórek ke dni svatého Davida (Wales) 4 kuecí prsíka 675 g pórku 75 g másla 2 lžíce medu 2 vajené žloutky 300 ml smetany ke šlehání šáva z plky citrónu mletý muškátový oíšek sl erstv namletý barevný pep nasekaná petrželka na ozdobu Kuecí prsíka nakrájíme na tenké plátky. Omyjeme pórek a nakrájíme ho na asi 1 cm silná koleka. Do pánve vložíme asi 25 g másla a osmažíme na nm kuecí kousky, až jsou zlatav propeené. Pendáme do mísy a udržujeme stále teplé. Vezmeme zbývajících 50 g másla a med a rozpustíme na pánvi. Pidáme koleka pórku a jemn promícháme, aby byly zcela obalené medem. Opékáme asi 6 10 minut. Pidáme kuecí kousky. 6loutky vyšleháme se smetanou a nalijeme na pánev, jemn prohíváme a stále mícháme, nikdy se však hmota nesmí zaít vait. Pomalu rovnomrn pidáme citrónovou šávu, muškátový oíšek, sl a pep. Omáku nalijeme na kue a pórek a promícháme. Zbylou omákou polijeme pílohu, napíklad rýži a posypeme sekanou petrželkou. Medovo-esnekové masové kuliky 1 kg kvalitní hovzí sekané 75 g strouhanky 225 ml mléka 125 g oloupané a najemno nakrájené cibulky 2 vajíka sl 25 g másla 4 oloupané a rozdrcené stroužky esneku 225 g keupu 175 g medu 2 lžíce sojové omáky 19

20 Do mísy dáme maso, strouhanku, mléko, cibulku, vajíka a sl. Vidlikou promícháme. Vytváíme malé kuliky, které peeme v troub na 200 C asi minut. Vložíme máslo na pánev a osmažíme na nm esnek. Pidáme keup, med a sojovou omáku. Pivedeme k varu, zmírníme plamen a vaíme ješt 5 minut. Do omáky pidáme upeené masové kuliky a prohíváme dalších 5 minut, dokud omáka nezhoustne a zcela nepokryje kuliky. Servírujeme doprosted rýžového kopeku a poléváme zbylou omákou. Karotka na medu a pomeraních 455 g mrkve karotky, nejlépe malé, tzv. baby 75 ml pomeranové šávy 75 ml suchého bílého vína 25 g másla 2 lžíce medu Mrkviky vložíme spolu s ostatními písadami do teflonového rendlíku nebo hlubší pánve a mírn vaíme, dokud se všechny tekutiny nevypaí, bude to trvat kolem 5 6 minut. Podáváme jako pílohu k masu nebo samostatn, pípadn s novými brambory. Glazovaná cibule 500 g malých cibulek 150 ml zeleninového vývaru nebo bujónu z kostky 1 lžíce medu pep Cibuli vaíme ve slané vod 5 minut. Necháme okapat a vložíme na pánev a pidáme vývar, med a trochu pepe. Vaíme dalších 15 minut dokud nezezlátne, obas pánví zatepeme. Podáváme s trochou medu navrchu. Cibulka je výbornou pílohou k opékaným toastm nebo grilovanému masu. 20

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším.

Cukroví. http://www.ajina-kucharka.wz.cz/ Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Vánoce jsou svátky, které mám ráda a na které se tším. Co u nás doma jíme na vánoce? Na snídani je vánoka. K obdu máme jen zelaku bez uzeniny s brambory na loupaku. Veee - rybí polévka s opeenou houskou

Více

esnekové krevety na vín Jikry a mlíí na vín Cibule peená na vín

esnekové krevety na vín Jikry a mlíí na vín Cibule peená na vín esnekové krevety na vín Autor : Chrastova Doba pípravy : 40 min Použité suroviny:400 g loupaných krevet 5 stroužk esneku 1/2 dl bílého vína sl a pep citron olej Oprané a osušené krevety orestujeme na pánvi.

Více

3. TMAVÉ KOKOSOVÉ KULIČKY:

3. TMAVÉ KOKOSOVÉ KULIČKY: NEPEČENÉ CUKROVÍ S KOKOSEM 1. KOKOSOVÉ KULIČKY: 120 g moučkového cukru, 60 g tuku Hera, 1 bílek, 70 g kokosové moučky, 30 g kakaa, trocha rumu. Vypracujeme těsto, z kousků tvarujeme kuličky, obalujeme

Více

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků

Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků Vánoční kuchařka aneb oblíbené vánoční cukroví našich žáků 17. 12. 2009 1 Babiččiny kokosky (Nela Jurygáčková, 5. B) Těsto: 5 bílků 250 gramů cukru krupice 250 gramů kokosu 1 lžíce hrubé mouky Z bílků

Více

u nemocných cystickou fibrózou

u nemocných cystickou fibrózou Příručka o výživě u nemocných cystickou fibrózou Recepty na každý den Snídaně Obědy a večeře Svačiny dopolední i odpolední, druhé večeře Sladké i slané moučníky Svačiny, omáčky, příkrmy pro kojence 1 Rejstřík

Více

VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TŘENÉHO TĚSTA... 4 BERÁNEK S PUDINKEM... 4 BERÁNEK S BANÁNY... 5 DIETNÍ BERÁNEK... 5 SNĚHOVÝ BERÁNEK... 5 BERÁNEK S ČOKOLÁDOVOU

VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TŘENÉHO TĚSTA... 4 BERÁNEK S PUDINKEM... 4 BERÁNEK S BANÁNY... 5 DIETNÍ BERÁNEK... 5 SNĚHOVÝ BERÁNEK... 5 BERÁNEK S ČOKOLÁDOVOU VELIKONOČNÍ BERÁNEK Z TŘENÉHO TĚSTA... 4 BERÁNEK S PUDINKEM... 4 BERÁNEK S BANÁNY... 5 DIETNÍ BERÁNEK... 5 SNĚHOVÝ BERÁNEK... 5 BERÁNEK S ČOKOLÁDOVOU POLEVOU... 6 MAKOVÝ BERÁNEK SYPANÝ KOKOSEM... 6 VELIKONOČNÍ

Více

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y. Slezská církev evangelická a.v. Návsí

NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y. Slezská církev evangelická a.v. Návsí NAŠE OBLÍBENÉ RECEPTY II. M a m i n y Slezská církev evangelická a.v. Návsí 2008 Tuto kuchařku připravily maminky SCEAV Návsí, které se scházejí každou druhou středu v měsíci v 9.00 hod. se svými dětmi

Více

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009

Jablečné recepty. z Jablečných slavností 2007-2009 Jablečné recepty z Jablečných slavností 2007-2009 Perník s jablky (Marcela Penčáková) Těsto: 3-4 jablka 300 g hladké mouky 200 g cukru krupice 100 g medu 2 vejce 2 lžíce rumu 8 lžic mléka 1 prášek do perníku

Více

Ingredience: Ingredience:

Ingredience: Ingredience: Nebezpečně dobrý jablečník 2 Rychlý jablkový perník 18 Smetanovo-kokosový jablečník 2 Jablkový dort s mascarpone 18 Práškový koláč s jablky 3 Tvarohové řezy s jablky 19 Jablkový koláč se sněhem 3 Tvarohová

Více

ÚVOD. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ÚVOD. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Ochutnejme Hranicko ÚVOD Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou nová kuchařka Ochutnejme Hranicko, kterou vydal Mikroregion Hranicko za finančního přispění Olomouckého kraje v rámci projektu

Více

Vánoční VD kuchařka. Upečte si s námi vše od perníčků až po vánočku

Vánoční VD kuchařka. Upečte si s námi vše od perníčků až po vánočku Upečte si s námi vše od perníčků až po vánočku Obsah Když zavoní koření... 3 Vizovické pečivo... 5 Perníčky... 6 Zázvorky... 9 Pečené cukroví... 10 Vánoční cukroví se sníženým obsahem cukru... 19 Krémy...

Více

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí.

Pečeme-li chléb v pekárně, dáme pouze 3 dcl vody a pouze 1 kávovou lžičku droždí. Suroviny pro bezlepkové pečení bezlepková mouka Mantler bezlepková mouka Jizerka mouka PROMIX UNI pohanková mouka (ne instantní) amarantová mouka rýžová mouka jemné ovesné vločky cukr pískový hnědý cukr

Více

Recepty ze Sklenařic

Recepty ze Sklenařic Recepty ze Sklenařic podkrkonošská kuchařka sesbírala a vyzkoušela Věra Brůnová Šalamoun 1 Hera 2 skleničky cukru 0,5 sklenice vody 2 lžíce kakaa Vše dáme do hrnce a při stálém míchání necháme rozpustit.

Více

NEPEČENÉ CUKROVÍ S KOKOSEM

NEPEČENÉ CUKROVÍ S KOKOSEM NEPEČENÉ CUKROVÍ S KOKOSEM 1. KOKOSOVÉ KULIČKY: 120 g moučkového cukru, 60 g tuku hera, 1 bílek, 70 g kokosové moučky, 30 g kakaa, trocha rumu. Vypracujeme těsto, z kouskŧ tvarujeme kuličky, obalujeme

Více

Bábovka á la Sacher kategorie: bábovky

Bábovka á la Sacher kategorie: bábovky Bábovka á la Sacher 200 g másla nebo Hery 1 celé vejce 3 žloutky 3 bílky 130 g cukru 1 bal Vanilínového cukru 2 PL rumu 5-6 PL mléka 230 g polohrubé mouky 1/2 bal Kypřicího prášku do pečiva špetka soli

Více

ŠKOLA PEČENÍ MOUČNÍKŮ

ŠKOLA PEČENÍ MOUČNÍKŮ Jarmila Mandžuková ŠKOLA PEČENÍ MOUČNÍKŮ 147 receptů Jarmila Mandžuková, 2009 ISBN 978-80-7021-994-2 Obsah Úvod...................... 7 Malý slovníček některých výrazů.8 Tajemství surovin............ 11

Více

Ochutnejte eskou republiku!

Ochutnejte eskou republiku! Ochutnejte eskou republiku! Národní a regionální speciality Dovolujeme si vás pozvat na výlet do krajiny eské a moravské gastronomie, kterou vás provede výb r tradi ních recept z 16 region eské republiky.

Více

80 receptů. Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP. VT Journal 14/2007

80 receptů. Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP. VT Journal 14/2007 80 receptů Příjemné Vánoce a spokojený rok 2008 v prodejnách COOP VT Journal 14/2007 Vydáno ve spolupráci se Svazem českých a moravských spotřebních družstev POSEZENÍ S KÁVOU RAKOUSKÝ ADVENTNÍ KOLÁČ 300

Více

1 Postupy 8 1.1 Postupy... 8 Blanšírování... 8

1 Postupy 8 1.1 Postupy... 8 Blanšírování... 8 Obsah 1 Postupy 8 1.1 Postupy.................................. 8 Blanšírování............................ 8 2 Polévky 9 2.1 Vývary................................... 9 Rychlá letní polévka.......................

Více

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jitka Dopitová

Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013. Příručka pro výuku. Zpracovala: Jitka Dopitová Rozvoj manuálních zručností a praktických dovedností žáků oboru cukrář CZ.1.07/1.1.28/01.0013 Stáž - Hotel Intercontinental Praha Příručka pro výuku Zpracovala: Jitka Dopitová 1. Obsah 1. Obsah... 2 2.

Více

101 lahodných a chutných receptů

101 lahodných a chutných receptů 101 lahodných a chutných receptů Alespoň jednou za čas uvařte pro sebe i pro svoji rodinu zdravé jídlo. Je statisticky dokázáno, že snížení nadváhy o pouhých 2 6kg, vám přinese pocit štěstí a uspokojení.

Více

Řezy jako peříčko [28.4.2009]

Řezy jako peříčko [28.4.2009] Řezy jako peříčko [28.4.2009] Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka,

Více

Řezy jako peříčko [28.4.2009]

Řezy jako peříčko [28.4.2009] Řezy jako peříčko [28.4.2009] Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka,

Více

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy

Řezy jako peříčko. LABUŽNÍK - jablka, smetana a ořechy Řezy jako peříčko Piškot: 4 vejce, 70 g polohrubé mouky (4 PL), 70 g cukru moučka (4 PL). Krém: 1 Rama cremefine na šlehání (nebo jiná šlehačka), 200 g zakysané smetany, 3 PL cukru moučka, 5 cl vaječného

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí)

Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Základní škola Budišov příspěvková organizace Budišov 221 Jablíčkové pečení (soubor receptů na jablkové moučníky z Budišova a okolí) Perspektiva II aneb učíme se s projekty 1. Štrůdl tažený 1 ztužený tuk

Více

Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku

Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku Závěrečná práce za 1. semestr univerzity třetího věku Vypracovali studenti 1. ročníku kurzu: S počítačem přátelsky od A do Z Prosinec 2009 Moje pomoc při pečení vánočního cukroví. Vánoční cukroví u nás

Více

Vaříme s NutriniDrinkem

Vaříme s NutriniDrinkem Vaříme s NutriniDrinkem Stravovací návyky se upevňují v prvních letech života. V tomto období je velmi důležité, aby děti dostávaly všechny potřebné a nezbytné živiny. Pokud je tedy naučíme zdravé a pestré

Více

NÁPADNÍK. aneb Kuchařské rady pro začínající i pokročilé. Vytvořila: Mgr. Olga Pospíšilová

NÁPADNÍK. aneb Kuchařské rady pro začínající i pokročilé. Vytvořila: Mgr. Olga Pospíšilová NÁPADNÍK aneb Kuchařské rady pro začínající i pokročilé Vytvořila: Mgr. Olga Pospíšilová Grantový projekt OPVK - Už vím,čím budu? Aneb co se v mládí naučíš, CZ.1. 07/1.1.32/01.0038 ZŠ a MŠ Jince Úvod:

Více

Vaříme rádi. zdravě chutně rychle hospodárně. Nepostradatelná příručka pro přípravu pokrmů v každé kuchyni. Stravujme se zdravě, chutně budeme fit!

Vaříme rádi. zdravě chutně rychle hospodárně. Nepostradatelná příručka pro přípravu pokrmů v každé kuchyni. Stravujme se zdravě, chutně budeme fit! Vaříme rádi zdravě chutně rychle hospodárně Nepostradatelná příručka pro přípravu pokrmů v každé kuchyni Stravujme se zdravě, chutně budeme fit! Předmluva Tato příručka není kuchařskou knihou, jen pomocníkem,

Více

S Choceňskou mlékárnou v kuchyni podruhé

S Choceňskou mlékárnou v kuchyni podruhé S Choceňskou mlékárnou v kuchyni podruhé Již podruhé se vám dostává do rukou publikace, která je společným dílem výrobce mléčných výrobků a jeho spokojených zákazníků. Od doby, kdy vznikl Zákaznický klub

Více