Určeno všem členům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "18.10.2009 Určeno všem členům"

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Francie: modernizace diskuse vázne... 9 EP a rozpočet Reforma CAP pojištění... 9 Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR) US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným kuřatům Francie a Irsko nový Komisař Německo: volby a biotech Nový Zéland mléčné farmy COPA, COGECA Pracovní skupina bramborový škrob Na této skupině se sešlo jen pár zástupců celkem ze 6 zemí, podobně jako na předchozí schůzi před rokem. A to i přes nebezpečí, že po další reformě je docela možné, že bude Komise chtít zahrnout skupinu do širší pracovní skupiny kultury na orné půdě. Otázka zůstává, jestli se k tomu Komise rozhodne a naproti tomu, jestli skupina najde dost argumentů k pokračování činnosti a její zdůvodnění. Za sekretariát převzala skupinu Dominique Dejonckheere, M-C. Ribeira odešla do CIBE. Hlavním důvodem této schůze byla příprava na poradní výbor na Komisi. Tam bude jako první bod jednání volba nového předsedy skupiny. Předseda Hilse (C/C), který tuto skupinu vedl řadu let, nemůže kvůli novým pravidlům Komise o nutné obměně, tuto funkci dále zastávat, a tak bude jen vice-presidentem. Na funkci presidenta je shoda na panu Willefert z průmyslu. Hilse, který měl schůzi řídit se nedostavil kvůli dopravním problémům, nicméně poslal krátkou zprávu ve které naznačuje strategii, kterou by měla skupina přijmout pro další období a o té byla první část jednání. Všichni vědí, že po roce 2012 nebude již speciální podpora pro škrob, a tak zde také zazněly obavy, že se skupina úplně zruší a splyne se skupinou velkých kultur. Ještě i zde existuje alternativa, že by Komise čas od času svolala ad hoc skupinu (1 x ročně). Ale to jsou zatím jen dohady. Nový předseda poradního výboru, který jak jsem řekl zastupuje průmysl, navrhuje aby byla především zachována nezávislost skupiny a její další pokračování. To se musí Komisi náležitě zdůraznit a hájit. Současná struktura poradní skupiny odpovídá potřebám a měla by se zachovat. Co by se mělo zlepšit je výkonnost práce skupiny, ale zde je nutné vyžadovat víc činnosti od Komise, organizace jsou vždy dobře připraveny. Na všech schůzích poradní skupiny by měli mít účast zástupci DG Agri, a ostatních DG, se kterými činnost souvisí (Envi. Entr., Sanco, Taxud, Trade) na schůzi, která má jako dosud trvat půl dne. Nyní se požaduje též přítomnost zástupce EP, jelikož se počítá se zvýšenou rolí parlamentu specificky raportéra u legislativních návrhů. Delegáti by měli zůstat přítomni po celou dobu trvání schůze ( zlepšení výkonnosti). Čísla a statistiky předkládané Komisí by měly být co nejaktuálnější. Cíle pro 2009 a dále: CAP po 2013; Rozpočet a jeho revize do 2013 a finanční perspektivy

2 Bilance obilí (produkce, užití, export..) a rozumné řízení zdrojů, které jsou důležité pro budoucnost sektoru škrobu. Část sektoru spadá pod novou ETS-Direktivu a bude muset kupovat uhlíkový kredit. Druhá část není v ETS a zatím není příliš jasné, jak to bude fungovat. Udržitelné zdroje a inovace. Další možnosti a diskuse okolo Reach, bioplastických materiálů a krmivech je nutná. Obchodní politika zajistit stabilitu trhu. To byly hlavní body, které odpovídají průmyslu. Ze strany skupiny C/C zde byly otázky GMO a jejich možnost pěstování v EU. Zástupci NL, Finska a Německa (?) to přijali, francouzský delegát k tomu řekl, že pro Francii to vzhledem k strategii vlády, představuje velmi delikátní problém. Jsou stále obavy, že by se někde mohly smíchat brambory na spotřebu a na škrob. Výzkum a vývoj zahrnutí nových technologií a využití škrobu v nových umělých hmotách. Fytosanitární otázky spojit omezení užití PP s otázkou konkurenceschopnosti. CAP po Zde byla především diskuse jaký model bude dále sloužit (historický, regionální). Shoda, že by bylo vhodné mít přechodné období minimálně 10 let. Promoce. Nové trhy a nové použití škrobu. Čísla Komise o loňské a letošní kampani je potřeba mít přehled o celé EU, kde je velmi špatná situace především v produkci papíru. Francie má problém s bioplasty tam jsou bariéry ze všech stran, distribuce byla proti, tak se celý projekt zatím ani nezačal, politici tuto iniciativu nijak nepodpořili. Každý nový návrh by měl mít doprovodná opatření, aby začal fungovat. Dopady reformy CAP. Referenční roky: NL 2011 Finsko (regionální model, přejde na flat rate + využití čl. 68 na vyrovnání ztrát ale tam bude tvrdá konkurence u podpor na mléko a hovězí). Francie by chtěla , ale to asi nebude možné Německo: zatím uvažují 2011 nebo 2012, ale je to bez rozhodnutí. Holandský zástupce říká, že by se měly najít nějaké fondy na další restrukturaci sektoru, v době, kdy jsou ještě platby. To by umožnilo producentům (je velká kapacita) odejít ze sektoru s platbami podobné reformě cukru. Komise pravděpodobně tento požadavek odmítne, ale musí se hledat všechna možná řešení pro sektor v krizi. GMO povolení low level presence- hledá se zde možnost pro škrob a povolení GMO brambor v EU. Promoce biomateriálů: plasty- recyklace-kompost: je zde nebezpečí, že při kombinaci plastů z fosilních zdrojů a bio by to pro ornou půdu bylo nepřípustné, bezpečnost potravin. Zatím je tato věc především otázkou průmyslu, protože existuje již dnes řada materiálů, do kterých se přidává škrob na změkčení, či z důvodu, aby se původní materiál po čase stal křehčím a rozpadl se. Biodegradable materiály musí odpovídat EU normě. Semena a sazenice. Podobná diskuse jako na pracovní skupině semen, minulý měsíc, především u semen či plodů udržených na farmě a jejich využití. Platby royalties. Stejné problémy jako u semen. Holandsko má vše ošetřeno platí se 60%, Finsko také, ale tam se výše platby vyjednává každý rok. Francie nic takového nemá, žádná dohoda zatím nefungovala. Němci se k tomu nevyjádřili. Pracovní skupina Vepřové Předseda skupiny, portugalský zástupce Tavarez nechal schválit program a zápis z poslední schůze. Do bodu o krmivech se měl přidat bod nulové tolerance GMO. V zápisu z poradní skupiny na DG Agri nebyly uvedeny některé body, kdy zástupci C/C nesouhlasili s přístupem 2

3 Komise k budoucímu počtu jednání (Komise chce omezit na 2x za rok, C/C pokračovat v 3x za rok). Skupina neuznává omezení Komise a chce zde nápravu. Pro poradní skupinu je navržen jako vice-president německý zástupce Schwarze. Situace na trhu EU: Tavarez zde nejprve uvedl stav jednání skupiny předpovědí z Nesnížily se počty vepřů v EU, někde dokonce naopak: + 4,4% Španělsko, + 0,74% Německo a Dánsko, - 10,8% Polsko. Celkem za EU bylo snížení méně než 1%. Exporty klesly o 15% a to vyvolalo další tlak na vnitřní trh (propad v Rusku). Ceny: nízké, Francie, Portugalsko a Španělsko mají obavy, u ostatních zemí je tento stav jmenován nejistotou. Z Komise odjela skupina expertů do Brazílie, kde mají prověřit celou řadu jatek, jestli jim může dát povolení na dovozy do EU. Tato zpráva může mít za následek další tak na vnitřní trh EU. Přehled: Rakousko: trh v depresi, špatné ceny, horší proti loňským o 10-12%. Ceny pokrývají zhruba 60% produkčních nákladů. Podobná je situace u selat. Nicméně ve výhledu pro 2010 jsou mírně optimističtí. Sektor má problémy, ale jsou menší než u mléka. Irsko: velmi vážná situace, nejvíce problémů je s prodejem, supermarkety zvyšují ceny každým rokem o min. 2%, ale farmářské klesají. Švédsko: - 4% produkce, za 10 let se snížila o 1m prasat. Ceny nízké, přísnější normy na ochranu to je hlavní důvod, proč farmáři odcházejí. Také jatka se zavírají, dnes jsou jen jedny pro celý jih Švédska problém dopravy. Španělsko: velmi komplikovaná situace největší problémy jsou paradoxně u nejkvalitnějšího masa především kvůli supermarketům. Ty nabízí maso za stále nižší ceny. I vyhlídky jsou u cen takové, že se nepodaří vyrovnat náklady a výstupní ceny. Celá řada farem buď již skončila, nebo v brzké době skončí. Belgie: Za celý rok byl určitá stabilita po dobu 6 týdnů počátkem léta, ale nyní klesly ceny o dalších 20%. Supermarkety dělají velmi často reklamní prodej, další tlak na ceny. Žádali vládu o pozorovatelnu cen masa a mléka, ale zatím bez výrazného výsledku. Finsko: ceny 1,43, letos produkce 5%, pro 2010 je výhled dalších 3%. Německo: ceny 1,56 v létě, nyní 1,35 a očekává se další pokles. Počet vepřů letos + 5%, zvýšily se také dovozy do jatek ze sousedních zemí. Aldi, Lidl dominují, je to cenová válka a nikdo neví co s tím dělat, chybí politická vůle. Itálie: špatná situace, ceny -15% oproti 2008 a k tomu se přidává problém krmiv a spekulace. Normální nárůst spotřeby přes léto se nekonal, lidé zůstali doma, všichni začali šetřit. Slovinsko: jsou pod průměrnou cenou EU Maďarsko: podobně jako Švédsko nižší počty -14%, -10% u prasnic. UK: pomohl výměnný kurz libra/, ale jinak je situace stejně vážná jako všude. Polsko: v létě začali opět víc produkovat, ale na podzim nastal opět obrat k horšímu. Dánsko: problém produkce masa. Přibylo selat většinou na export do Německa. Problémy s trhem v Japonsku levnější dovozy z USA. Opět se objevily problémy s kastrací (ochránci). Vláda je rozhodnuta to zakázat. Francie: Špatná situace trvá již tři roky a výhledy nejsou nijak růžové. Produkce zatím stabilní, za 9 měsíců letos pokles o 1,4%. Také spotřeba celkem stabilní, ale reakce spotřebitelů jsou dost nejisté. Rovněž problémy s cenami a supermarkety. Vývozy do 3. zemí se objemově drží, ale ceny jsou nižší. Tavarez udělal přehled: ochrany zvířat jak byla zamýšlena Komisí bude dost opožděna, příliš mnoho pravidel. Jak dále u restitucí a skladování masa? Je to opětovný požadavek na Komisi, která oba nástroje zatím odmítala. Francie to chce předložit na Radě. Ceny krmiv: jsou lepší, ale zůstává otázka sóji, kde jsou ceny vysoké v rozmezí $. Ani u těchto 2 nástrojů zde nebyla shoda, Němci nejsou pro vývozní podpory, Španělé ano, ale je také nutné vypracovat udržitelnou strategie pro budoucnost sektoru. Doma mají ztráty u 3

4 každého prasete víc než 16. Argumentují, že USA má opatření pro přímé podpory výkupy masa, promoce (v Číně). Holandsko: privátní skladování má cenu, pokud je výhled na pokles celkového počtu vepřů. Dále je třeba něco udělat u dovozů sóji, tam je stejný problém jako u MBM (moučky). Politici opět nic neudělali. Švédsko: jsou jak pro skladování, tak pro podpory, ale víc starostí jim dělá pokles spotřeby. Dánsko: 3. země používají různé formy podpor, EU by měla dělat stejně (jsem naivní v politice). Krmiva stav: Arnaut Petit udělal stejný přehled jako nedávno ve skupině krmiv o problémech dovozů, nulové tolerance. Od té doby se nic nezměnilo, nulová tolerance je stále řešena jako politický problém namísto technického, Komisařka (DG Sanco) Vassiliou s tím nechce hýbat, podobně jako s GMO a ministři nechtějí rozhodnout. MBM situace zůstává stejná, také zde se nepokročilo, moučky zůstávají i nadále problematické. A to i pro celou řadu producentů míchaných krmiv, protože v případech schválení, by celá řada z nich měla problémy jak efektivně rozdělit produkční procesy, aby nedošlo k smíchání (i když neúmyslného). Výrobní linky a jejich čištění by bylo pro ty, které nemají možnost mít linky oddělené, dost nákladné. Využití zbytkových materiálů při produkci biopaliv. I zde jsou podle farmářů vepřů problémy, protože velká většina z nich není vhodná pro vepře. EU by se měla postarat o větší podporu pro proteinové kultury, ale i zde existuje jen velmi málo programů. 3-4 země mají alespoň pokusy o nápravu. Tavarez řekl, že u MBM bylo dosaženo podpory Ecosoc a EFSA, ale na Komisi jsou stále výhrady a hlavně Komisařka Vassiliou je proti. Holandská zástupkyně zde řekla, že jejich ministryně je osamocena v prosazování volnějšího režimu, nepodpořila ji ani Francie (spor mezi Mze a ministrem prostředí). Obratu se dosáhlo u postoje FEFAC (krmiva), která oproti negativnému hlasu před 2 roky, by nyní chtěla vše aktivizovat. Němci si dávají větší naději s novou vládou (je liberálnější) a vidí větší možnost jak pro GMO, tak pro MBM. Tam ale řadě lidí dělá problém, křížené použití (vepři x drůbež). Část jednání byla věnována programům promoce a jak se s ní vyrovnává sektor vepřového. Zde byla určitá kritika, protože Komise dává přednost promoci ve 3. zemích a prakticky nic na vnitřním trhu. Ochrana zvířat: argumenty ohledně revize direktiv a přípravy nových. Stav okolo současného kola jednání, které bylo letos na podzim přerušeno. Takže se obnoví pravděpodobně až s nástupem nové Komise. Byly zde rozděleny 3 dokumenty, které by normálně měly být k dispozici na Agriinfo, ale zde byly rozděleny bez referencí. Jedná se o Report o kvalitě ochrany vypracovaný poradním výborem, dále dokument: ochrana zvířat z pohledu farmáře. A konečně vyhodnocovací dokument o ochraně zvířat, kde jsou uvedeny základní principy, jejich definice a kriteria, opatření pro kontrolu kriterií, Jak vysoko farma v hodnocení skóruje. Jak jsem již řekl, dokumenty mají být na Agriinfo, ale někdy není příliš jednoduché je najít. Normálně by měly být v sektorových sekcích, dále v samostatném oddělení AW (animal welfare). Další část věnována dopravě zvířat, ale ani zde nedošlo k žádnému dalšímu vývoji. Na této schůzi byl rovněž předložen dokument nazvaný ziskovost sektoru v 1. čtvrtletí

5 Regulace směnného režimu 88% 96% 112% 100% 87% 100% 100% 100% 100% Země Braz Kanad USA FRA UK DK NL ESP DE Cena vepřového/kg 0,649 0,841 0,969 1,216 1,428 1,191 1,235 1,330 1,289 Ceny krmiv 0,696 0,729 0,774 0,748 0,799 0,830 0,783 0,926 0,812 Ošetření, léky, energie 0, 021 0,109 0,096 0,113 0,093 0,111 0,152 0,136 0,166 Platy 0,034 0,110 0, 096 0,183 0,147 0,156 0,107 0,119 0,164 Kapitálové náklady 0,136 0,186 0,215 0,389 0,408 0,360 0,423 0,295 0,438 Celkové náklady 0,887 1,134 1,183 1,434 1,443 1,456 1,464 1,477 1,580 Ziskovost /kg kusu -0,238-0,293-0,214-0,218-0,015-0,265-0,229-0,147-0,291 POCC/CCC měsíční Ke schválení agendy jsem dodal požadavek Visegrádské čtyřky k intervenci na obilí, která byla projednána na konci schůze. Dále informaci o semináři v Římě a o požadavku Geopa, aby se Copa zabývala také sociálními otázkami, v rámci horizontálního přístupu k CAP. Pekka dále informoval o přípravě konference Severní Amerika- EU v Niagara Falls, Kanada. Jeho přítomnost stejně jako presidenta Walshe a vice-presidenta Sonnleitner je trochu ohrožena, musí odjet na Radu do Lucemburku, kde se má jednat hlavně o mléku. Problém by mohl nastat v případě, že se jednání protáhnou až do úterý. Očekává se dost silná manifestace Milk Board. Všichni tři by měli přiletět do Kanady později a zde by také měli informovat o průběhu jednání Rady. Pekka dále řekl, že všichni řečníci potvrdili účast, budou tam také dvě největší americké asociace farmářů, překlady do 5 jazyků a většina se ještě zúčastní jednání IFAP, které tam bude do konce týdne. Rozbor celého programu udělal Arnaut Petit. První den převážně trh, pohledy ze strany USA, Kanady, EU a Mexika, referát sekretáře IFAP, David King o stavu světové ekonomiky (jako obyčejně). Druhý den ráno environmentální otázky a změny klimatu, později zemědělství a využití půdy. Ve všech skupinách je společné řízení EU a Severní Amerika. Arnaut slíbil odeslat ještě dnes poslední seznam všech účastníků. Je to poprvé co zde budou přítomny všechny americké organizace. Mléko: čeká se na výsledek Rady příští týden, ale C/C se již rozhodla vytvořit 4 pracovní skupiny expertů a jednu vrcholnou společně s Komisí. Do 4 skupin jmenují zástupce členské organizace (p. Zobal) ale bylo by vhodné jmenovat ještě alespoň jednoho experta do dalších skupin. Do vrcholové skupiny bude docházet Walshe a také zástupce presidency Cogeca. C/C si nakonec vydupala tato místa, jinak to měli být jen experti z různých DG Komise. Vrcholná schůze se má zabývat především dlouhodobými výhledy sektoru. Dnes zde byla především diskuse okolo případné kontraktualizace, jako možnost pro regularizaci trhu po skončení režimu kvót. Okolo kontraktů se rozběhla delší diskuse, někteří volili opatrný přístup, ale převládl názor, že se o tom musí jednat a se všemi dopady co nejdříve. Dále dala C/C plnou podporu francouzsko-německé iniciativě, za kterou stojí nyní 21 zemí. Další část diskuse ukazuje, že prakticky všechny země bývalé EU 15 uvažují o nějaké formě kontraktů pro budoucí vývoj. K tomu by měla být stanovena ad hoc skupina, která by zpracovala podněty a udělala předběžné porovnání. Willy za německou DBV se otevřeně postavil za potřebu další diskuse, otevření všech otázek, protože jak řekl, tlak ze strany Milk Board je velký a C/C musí něco udělat, aby si zachovala pozici. Tuto pozici podpořili nakonec všichni, vyjádřila se k ní většina zástupců. 5

6 Akce lobby Pekka sice akci pochválil, ale většina ostatních se shodla na tom, že moc úspěšná nebyla, vzhledem jednak k malé přítomnosti poslanců EP, to bylo dáno faktem, že v ten samý den nakonec se konaly 4 velké akce, prakticky se stejným cílem. Ale ani akce CIAA (potraviny a nápoje), která byla přímo v budově EP nebyl o moc úspěšnější, bylo tam jenom 10 poslanců více než na naši akci. Kritizovány nedostatky akustiky. Willy řekl, že když chtějí poslance oslovit, pozvou je na večeři, ze které nemohou jen tak odejít, jinak pobíhají z jedné akce na druhou a úsilí je ztraceno. Akce by se měla diskutovat na některém z příštích presidency. Návrh na svolání obou presidency a k tomu členů zemědělského výboru EP (popřípadě ještě pár zástupců z jiných výborů) a diskuse s nimi v průběhu večeře. Seminář Ovce akce EU- Nový Zéland, minulý týden v Bruselu. Jednalo se více méně o propagační akci producentů z N. Zélandu, zástupci EU se sice seznámili se všemi obchodními triky, ale sami příliš nepostoupili. Jak N. Zéland tak Austrálie má především zájem na dalším rozšíření vstupu do EU. A jak řekl Michael Tracey mohli být spokojeni s výsledkem, ale to neznamená, že jim EU musí otevřít dveře ještě více. EU má potřebu hájit produkci a kvalitu svých produktů. C/C by se v podobných akcích neměla příliš angažovat. Měl v tom podporu UK. Ředitelka NFU Brusel, Maeve dodala, že to bylo sice užitečné, ale EU musí být velmi opatrná, aby vůbec zachovala svoji produkci. Španělsko a Německo bylo s konferencí spokojeno. Ratifikace lisabonské dohody Irskem dopis předsedy zemědělského výboru EP De Astro, Pekkovi. Dotazy jak se zachová president Klaus a fakt, že už všichni dnes počítají na sto procent s podmínkami po schválení dohody, ať už ji president Klaus odkládá jak dlouho chce. C/C by se neměla k podobným problémům vyjadřovat, má se starat o budoucnost CAP a rozpočet. Požadavek Visegradské čtyřky (Agrární komory) na intervenci u obilí, jak se jejich jménem obrátil Vlada Puškárová na všechny organizace. Vzhledem k tomu, že je krize prakticky ve všech zemích u obilí (a také v celé řadě dalších sektorů) slíbili zástupci, že náš požadavek u svých ministrů podpoří. Ale to ještě neznamená, že to ho přijmou. Intervence nejen u pšenice, ale také u ječmene a kukuřice, bez stropu 3 m t a za cenu odpovídající minimálně nákladů na produkci. Seminář Geopa v Římě: referát jste měli v poslední zprávě, tady se spíš jednalo o požadavek, aby se Copa rovněž zabývala sociálním dopadem některých problémů, vyjádřila se k imigraci a případnému systému rozdělení kvót pro množství přistěhovalců z 3. zemí do celé EU, v případě, že tento návrh bude někdy přijat. Má být projednáno na příštím presidency. Jinak to v Itálii dostal za úkol vice-president Politi (CIA Itálie), který měl na semináři projev. Schůze skončila o něco dříve, protože se připravily odměny pro farmářky a jejich příspěvek k rozvoji sektoru. Tuto část řídila vedoucí ženského výboru zástupkyně FNSEA, Serres a byla zde přítomna Komisařka Fischer-Boel. Kromě ní zde byly také dvě poslankyně EP, zemědělského výboru, za Holansko Esther de Lange a za Německo Brita Reimers. Hlavní cena šla do Rakouska pí. Waltraud Schiffer, Eggersdorf, Steirmark za inovační přístup k rotaci práce s kravami mezi 3 usedlostmi, kde se uplatnily všechny nové principy řízení farem. Výběrová komise, která o vítězce rozhodla byla rovněž přesvědčena o potřebě, že nebude při odměňování stačit jen s jednou odměnou a tak dala francouzské farmářce Marie- 6

7 Claude Giuchard z Lotrinska speciální odměnu za lepší využití produktů farmy a jejich prodej. Rozvoj venkova Schůzi zahájil švédský předseda Bertilsson, nechal schválit agendu a zápis z poslední schůze. Jako jeden z prvních hlavních bodů bylo projednání reportu Evropského dvora Auditorů (ECA) k agro-enviromentálním opatřením (AEM). Někteří členové Dvora navštívili C/C počátkem září a přišli informovat o průběhu kontrol cross-compliance, jichž se report týká. V průběhu září a října navštívili experti farmy v mnoha regionech 8 členských zemí. Tři z nich v průběhu září: Německo, Španělsko, Itálie, v těchto dnech Švédsko a ještě do první dekády listopadu Polsko, Maďarsko, Rakousko a Francie. Konstatování, že drtivá většina farmářů plní dobře všechny podmínky c.-compliance. Organizace by měly samy sebrat co nejvíce údajů a připomínek a přes sekretariát je poslat na ECA. Na pracovní skupinu 16/11 má přijít zástupce ECA a předložit raport členům skupiny C/C. Konečný report má být hotov do konce tohoto roku, publikace počátkem Po zkoumání shora uvedených 8 zemí, se zatím Komise nevyjádřila, zda bude dělat report i z ostatních členských zemí, nebo až v další etapě, později. Rakouský zástupce zde podrobně informoval o průběhu, sám organizuje celou řadu programů v Rakousku, To má velmi rozsáhlé environmentální programy. Při schůzích není jednoduché hájit farmářské zájmy, ostatní NGO jdou většinou konfrontačním stylem. Vše musí být velmi dobře připraveno, ale obrana není jednoduchá, velmi hlasitě je slyšet NGO jako Bird Life a jiné. Ve Španělsku experti navštívili Andalúzii (7 dní) prohlíželi pole, stav prostředí, stav včel a jejich zdraví, celkovou produkci. Výsledky byly velmi pozitivní, dobrá spolupráce ECA s vládními experty a také Asaja zde dobře spolupracovala. I když šlo také o zahrnutí Natura 2000 v regiónu. C/C je proti tomuto zahrnutí. Příprava poradní skupiny: Skupina zatím nedostala všechny detaily připravované skupiny. Příprava práce na strategických otázkách do budoucnosti sektoru. Co má C/C za cíle pro příští 2 roky? Poradní skupina musí myslet politicky, to je základ, další fáze je v přípravách na vykonání úkolů. Francouzi zde zdůrazňují vybudování evropské sítě RV, která zatím vázne. Výměna dobrých praktik, ale i ve Francii přetrvávají problémy s organizováním farmářů. Hubner za Rakousko říká, že v příštím roce by se RV měl soustředit na celou řadu strategických otázek. Evropská síť RV (ENRG). Zde je také vytvořena řada ad hoc skupin, které se mají prvně sejít v průběhu listopadu a prosince. Ale španělský zástupce se k této organizaci vyjádřil velmi kriticky. Španělsko má v několika těchto skupinách zástupce pana Ribeira, který ale říká, že vrcholný výbor je příliš rozsáhlý, stále vytváří další a další podvýbory, výsledkem je jen chaos. A farmáři jsou zde jen velmi málo zastoupeni. Tématické skupiny- ty dávají zprávy výboru koordinačnímu, ale to bylo vše prakticky bez výsledku. To není vůbec pozitivní vývoj musí se to zdůraznit na Komisi a nutno změnit. 7

8 Německý zástupce se zde vyjádřil k problému Public goods a public services jako součást odměňování farmářů (veřejné zboží, či veřejné služby). Jsou zde 4 reporty a pracovní skupina, která to zpracovává by měla udělat do listopadu shrnutí. V první části, která je spíš akademická, jsou příspěvky universit a úvahy, jak vše uvézt do praxe. LFA: a nový klasifikační systém, který má začít platit od Otázka kriterií, ke kterým měly dát organizace své připomínky. Pro příští rok má začít pracovat ad hoc skupina LFA (pravděpodobně od února 2010), která má připravit C/C pozici. Ecosoc má na tyto otázky již vypracovaný názor, který by mohl sloužit jako příklad. 21/10 tam bude první čtení a podle rakouského zástupce bude na Komisi v příštím roce velmi široká diskuse na toto téma. Výsledky zatím nejsou pro farmáře nijak povzbudivé, problémy přetrvávají u intermediary oblastí, ty jsou velmi přísně vyhraničeny. Organizace to porovnávají se současným indexním systémem, který funguje desetiletí. Je třeba využít EP k prosazení úprav a změn. Hubner má být příští týden v Ecosoc jako jeden z hlavních řečníků. Francie má v Ecosoc zástupce AK, Gilbert Bros, ale nevidí to tak tragicky jako Rakušané. Komise zatím hledá, předkládá zde zatím studii možností, ale některé problémy trvají, jako jak zařadit oblasti, kde byl dříve handicap (pak odvodněno) a jestli se v takových oblastech budou uplatňovat přechodná opatření (a na jak dlouho?) Němci chtějí vědět, jestli jsou ve všech zemích k dispozici biofyzická data, ČZ by to měly oznámit a organizace také do sekretariátu. 13 zemí nyní užívá systém indexu. A ČZ přišly také s návrhem na hranice mezi oblastmi. Finové mají obavy, že jejich země ztratí část dříve klasifikovanou jako LFA, chtějí také kriterium teploty. Pro Italy, LFA nejsou je kompenzace, je to otázka nižších příspěvků sociálních ( pracovníci v LFA platí nižší příspěvky). Klimatické změny- tento bod jen jako informativní v přípravě na konferenci v Kodani. Budoucnosti CAP Shelby, před tím udělal předseda krátký přehled hlavních bodů, na které by se měli členové zaměřit.: - dlouhodobá politika, CAP EU, rozpočet, jasná a předvídatelná pravidla, Aktivní role v celé EU. Srozumitelná politika podpor a podnikavost na venkově Budoucí politika RV- srozumitelná a průhledná struktura. Shelby: rozvrh Červenec-září 2010: oficiální dokument od Komise, pak bude následovat publikace legálního textu do poloviny 2011, mezitím technické diskuse jak program zavádět. Copa společnou pozici do března Zatím publikován leták s obecným vysvětlením požadavků C/C, určený pro veřejnost a pro nové členy EP. Kongres 2010 má být této otázce téměř výlučně věnován. Bude nová Komise- zůstanou oba pilíře i po 2013? Služba a platba za ně. Klimatické změny je docela možné, že v nové Komisi bude pro tuto problematiku nový Komisař. Úvahy, že by mohl být RV a LFA spojeny v rámci regionálního rozvoje. Již se tato otázka diskutovala jak v Komisi tak v EP. Pak by vystala otázka, jak získat pro farmáře peníze z fondu, který není úplně zemědělský. 8

9 Francie říká, že by zde měly být legální záruky, jak ponechat stejný podíl na zemědělský RV i pokud bude společný s regionálním rozvojem. Ze strany Komise zde byl také krátký dokument, kde jsou vyjmenovány hlavní body. 1. Jaké mají být cíle budoucího CAP? 2. Existující nástroje odpovídají potřebám pro dosažení těchto cílů? 3. Jak zajistit, aby současné zdroje dosáhly nejlepšího využití? 4. Jak CAP zjednodušit? 5. Jak nejlépe ukázat výsledky této politiky? 6. A jak zajistit trvalý a vhodný přístup na venkově? Francie: modernizace diskuse vázne Příprava zákona o modernizaci francouzského zemědělství vyvolává značné pochybnosti, jestli se vůbec ví, jakým směrem postupovat. V polovině září byly založeny 4 pracovní skupiny, z nichž 3 měly připravit program dalšího postupu do poloviny října (udržitelné zemědělství, konkurence a příjmy, lesy a prostor, potraviny) Organizace si myslí, že je to příliš velká mašina, aby fungovala racionálně. Největší práci má před sebou skupina konkurence a příjmy, kde se mluví o organizací sektorů, kontraktech, systémech pojištění. Z prvních pokusů o nějaký konkrétní postup se podařilo dosáhnout alespoň jednoho kompromisu. Dohoda všech profesních organizací o potřebě mít k dispozici údaje o tendencích trhu, především u mléka. Jenže i tento bod není dořešen, čeká se na rozhodnutí výboru Senátu, kde požadují také účast profesionální zájmy. Dohoda není ani u organizaci producentů, ale tam se předpokládá, že k dohodě dojde, až se vyřeší počáteční spory o reprezentaci. A co odbory? FNSEA zatím čeká na podrobnosti u návrhu na kontrakty. Hlavně rozhodování o cenách zde není vyjasněno. A JA (mladí) požadují vedle toho ještě podpory pro instalaci mladých. APCA (AK) také zatím neupřesnila svoji pozici k přípravě zákona, ale chce především jedno stabilizaci příjmů. Družstva (Coops de France) jsou pro posílení meziprofesních svazků a upravit zákony tak, aby členové mohli více investovat do svých družstev. EP a rozpočet 2010 Rozpočtový výbor EP chce posílit opatření v rámci rozpočtu 2010 k řešení krize v sektoru mléka. Říká, že je možné uvolnit dalších 300m na restrukturaci. O tomto návrhu se má hlasovat na plenárním zasedání EP v Štrasburku, příští týden. 300m se zdá být realističtější číslo, než v prvním návrhu, kde se žádalo 600m. Tato částka by tak dohromady s dalšími uvolněnými prostředky měla přinést sektoru celkem 931m v průběhu Také náklady na intervenci jsou mnohem nižší, než se počítalo a intervence by se měla prodloužit i v následujících 2 letech. Reforma CAP pojištění Centrum výzkumu EU (CCR) se shoduje v úvaze, že řešení a řízení rizik EU v zemědělství by se prozatím mělo soustředit na vytváření možností na národní úrovni každého ČZ. Protože 9

10 struktury sektorů a farem se velmi liší jeden od druhého v každé zemi a je třeba pokrýt rizika, která vyplývají z geografické polohy, klimatických a sociálně-ekonomických podmínek. Rozdíly jsou příliš velké. EU by zde mělo hrát roli zprostředkovatele a umožnit centralizaci údajů na úrovni EU a jejich výměnu mezi jednotlivými zeměmi, dále umožnit určité společné částečné subvence pro národní systémy, vytvořit legální rámec na EU úrovni a vytvořit odpovídající prostředky kontroly. Privátní pojišťovny a banky mohou pokrýt specifická rizika, ale pro celkové pokrytí je třeba mít záruky státu. Pozorovatelna cen Ovoce + zelenina (FR) Mze FR publikovalo 8. října poprvé údaje o cenách a maržích v sektoru ovoce a zeleniny. Údaje byly zveřejněny bez dalších komentářů, vysvětlení má následovat do 14 dnů. V informacích jsou zveřejněny jen hrubé marže (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou). Informace o čisté marži, okolo které se točí celá polemika, budou zveřejněny později, sdělil ministr. Čistá marže je propočítána tak, že se od hrubé marže odečtou různé výdaje distribuce (platy, doprava, daně...) Tento krok je dalším postupem k řešení distribuce marží, v létě byl již udělán pokus u mléka a vepřového masa. Další na řadě je hovězí maso. US chce EU před WTO panel kvůli chlorovaným kuřatům Komise je zklamána postupem americké administrativy, která se rozhodla předat stížnost na EU ohledně zákazu dovozů kuřat, které jsou desinfikovány chlorem. EU zakazuje použití 4 antimikrobických prostředků, které užívají američtí zpracovatelé drůbežího masa na desinfekci. Všechny tyto 4 prostředky jsou schváleny FDA (Food and Drug Administration). Podle EU ochrana zdraví a kvalita drůbeže je třeba zajistit odpovídajícími hygienickými standardy v průběhu celého procesu potravinového řetězce a ne až na konci s použitím chemikálií. Všechny dosavadní pokusy o bilaterální dohodu ztroskotaly. Proto jsou dovozy drůbeež z USA do EU již přes 12 let na minimu. Americká strana říká, že ji to působí roční ztráty ve výši minimálně 300 m$. Francie a Irsko nový Komisař Francouzská vláda tlačí na Irsko, aby pomohlo vyřešit post zemědělského Komisaře v budoucí Komisi. Má to být součást kampaně s cílem zachování zemědělských podpor i do budoucna. Jak CAP tak rozpočet půjdou k revizi příští rok a Francie má zájem, aby na postu Komisaře byl někdo, kdo bude zemědělství hájit důrazněji, než to dělala Komisařka Fischer- Boel. Nejprve dávala Francie přednost rumunskému kandidátu Dacian Ciolos. Ale kvůli problémům a zadržení výplat fondů pro Rumunsko v minulém roce, kvůli neregulérnosti, se nyní v Bruselu říká, že šance bývalého Mze se velmi rychle ztrácejí. To vede Francii, stále největšího obhájce tradičních podpor v rámci CAP k hledání nového strategického partnera. Irsko je tradičně považováno za dobrého kandidáta, bruselští byrokraté ještě vzpomínají na působení Komisaře MacSharry počátkem 90. let. Ale ani podpora irské vlády není jednoznačná, část by nejraději viděla post Komisaře výzkumu. Německo: volby a biotech 10

11 Průmysl biotechnologií v Německu nyní doufá, že bude mít lepší podmínky pro výzkum a rozvoj, jak výsledek posledních voleb a možné změny myšlení. Nová vláda, jak se doufá, bude zakládat svoje rozhodnutí na vědeckých poznatcích a ne na populismu, jak tomu bylo často doposud, říká president německé Asociace biotechnologického průmyslu, Stefan Marcinowski. Evropa se musí dostat dále, než jen dovážet DMO kultury. FDP jak se zdá je mnohem více nakloněna novým technologiím, než byla SPD. Rozhodnutí by měla být dělána na vědeckém základě, i když Marcinowski připouští, že proces změny může trvat ještě dlouho, než se udělá zásadní obrat. Asociace požaduje navýšení prostředků na výzkum a rozvoj nových technologií včetně GMO a vláda by měla více tlačit na Brusel kvůli schvalování požadovaných GMO. Nový Zéland mléčné farmy Skupina mléčných farem je středem jednání o krutém zacházení se zvířaty a nyní se ocitá v likvidačním řízení. Dodavatel Fonterry, Crafar Farms se dostala do velmi obtížné situace. Skupina 22 farem, které produkují ročně 7m kg mléka ročně od stáda krav. Ale Mze nařídil nové kontroly, protože se ukazuje, že na farmách se nezacházelo příliš šetrně s dojnicemi. Vedení farem, kde v čele stojí také rodina vedoucího farmářské organizace, Allan Crafar, je obviněna ze špinavé činnosti a měla by farmy prodat. Zveřejnění obvinění šokovalo celou veřejnost a ta si nyní klade otázku, jsou-li tak rozsáhlé farmy skutečně udržitelné. A to vše propojeno na obrovský nárůst zadlužení většiny farem za poslední dekádu. Asociace tento úkaz nepovažuje za příliš vážný, velké množství podniků prochází krizí, ale zemědělství je víc pod lupou než ostatní sektory, říká vedoucí Federated Farmers, Conor English. O nákup těchto farem má zájem čínský investor. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek, Brusel 11

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.... 1 POCC/CCC 17.6... 3 LULUCF zvláštní skupina Prostředí. 18.6... 4 Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr.

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník 6 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona

MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona MONITORING EU europoslance Hynka Fajmona LEDEN / ÚNOR 2008 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK, IVETA FRÍZLOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2008 CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

Více

Ke smlouvě cestou kompromisů

Ke smlouvě cestou kompromisů Alexandr Vondra místopředseda vlády pro evropské záležitosti si v EU váží ducha spolupráce Evropan, str. 5 Iva Holmerová předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČSL JEP píše o nových

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč

Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč Potravinářský zpravodaj Číslo 7 Ročník X 20. října 2009 Cena 24 Kč 27. mezinárodní potravinářský veletrh 2. 5. 3. 2010 Brno Česká republika www.salima.cz Nezapomeňte se přihlásit!!! Školy mají zájem o

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z ledna. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z ledna Vinařský věstník 2 2014 Obsah: Dopis předsedy sv ČR 2 Z MZe 2 Z PK ČR 3 Z AK ČR 12 Z publikace 20 let Národního programu konzervace a využívání genetických

Více

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května 2013 Obsah: Stručné zprávy 2 Zemědělství v EU 6 Ruský trh s vínem 7 Agrární komora podporuje strategii pro růst českého zemědělství 8 Studie o vinařské turistice

Více

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky

SPEKTRUM 11 2013. Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání. Valná hromada upravila stanovy Svazu. Inovační barometr: Pád o tři příčky SPEKTRUM 11 2013 Inovační barometr: Pád o tři příčky Konkurenceschopnost v mezinárodním srovnání Valná hromada upravila stanovy Svazu Úvodní slovo... 03 Konkurenceschopnost Inovační barometr pád o tři

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE VYUŽÍT I MINORITNÍ DRUHY A ODRŮDY. str. MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ A PGRLF PŘIPRAVILY PRO ZEMĚDĚLCE A DALŠÍ ZÁJEMCE KOMPLEXNÍ ŘADU NOVÝCH PROGRAMŮ str. 10 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ JE ZAJÍMAVOU ALTERNATIVOU I V OBLASTI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN, KDE DOKÁŽE

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2006 ONDŘEJ KRUTÍLEK, PETRA KUCHYŇKOVÁ CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2007 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA

Více

I. EU obecně 1. Předsednictví

I. EU obecně 1. Předsednictví Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II.

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu

ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD. o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského průmyslu V Praze dne 4. 3. 2009 Předkládá stínový ministr zemědělství Mgr. Michal Hašek ORANŽOVÁ KNIHA ČSSD o Zemědělství a rozvoji venkova, lesnictví, vodohospodářské politice a rozvoji potravinářského a zpracovatelského

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD

Revue POTRAVINÁŘSKÁ 7/2009 ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD Revue POTRAVINÁŘSKÁ ODBORNÝ ČASOPIS PRO VÝŽIVU, VÝROBU POTRAVIN A OBCHOD 7/2009 e d i t o r i a l 3 VÁŽENÍ NAŠI ČTENÁŘI, letošní rok plný shonu a obav z něj se chýlí ke konci. Na jeho přesnější hodnocení

Více

STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009

STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009 06-05-2009 1 STŘEDA, 6. KVĚTNA 2009 PŘEDSEDAJÍCÍ: PAN PÖTTERING Předseda 1. Zahájení zasedání (Zasedání bylo zahájeno v 9:00) 2. Podpora pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Více