VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Seznam členů NRC k Předmět činnosti 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY 6 Statutární orgány 6 Valná hromada 6 Představenstvo 7 Dozorčí rada 7 Ředitel 7 Pracovní skupiny 8 Datová pracovní skupina 8 Pracovní skupina následné péče 8 Ekonomická pracovní skupina 8 Akceptační komise k projektu POSYP 8 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů onkologického screeningu 8 ČINNOST NRC V ROCE Činnost statutárních orgánů 9 Valná hromada 9 Představenstvo NRC 9 Dozorčí rada NRC 9 Činnost pracovních skupin 9 Datová pracovní skupina 9 Pracovní skupina následné péče 9 Ekonomická pracovní skupina 9 Akceptační komise k projektu POSYP 9 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů 9 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC 10 Projekt Kultivace DRG 10 Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů kvality 10 Projekt Podpora systematizace přístrojů 11 Projekt Registr referenčních hodnot 12 Následná péče 12 Elektronické vzdělávání 14 Datové portály 15 Informační portály 18 OSTATNÍ AKTIVITY 19 Dekubity Dotace a granty 19 Konference a semináře 20 Spolupráce 21 HOSPODAŘENÍ NRC V ROCE Rozvaha v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztrát 28 Zpráva auditora 30 Vyjádření Dozorčí rady NRC 31 SEZNAM ZKRATEK 32 OBSAH

3 ÚVODNÍ SLOVO data, analýzy, informace... Do rukou se Vám dostává Výroční zpráva Národního referenčního centra za rok 2009, která obsahuje podstatné výsledky a činnosti loňského roku. Je pro nás velkou ctí, že pojem NRC v českém zdravotnictví je již etablován a je symbolem odborné práce, zajímavých datových zdrojů a analýz. Jsem přesvědčen, že i aktivity minulého roku pozitivně přispěly k naplňování poslání naší organizace. 3 Národní referenční centrum je již třetím rokem pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR správou a vývojem klasifikačního systému DRG, který stále hlouběji proniká do vědomí a praxe většiny nemocnic a zdravotních pojišťoven. Již dlouhodobě jsme cítili, že chyběl veřejný dokument, který by popsal záměr další implementace DRG v České republice. A právě v červnu roku 2009 jsme na konferenci o DRG představili publikaci Návrh koncepce rozvoje a uplatnění DRG v letech S potěšením lze též konstatovat, že se rozrůstá počet smluvně spolupracujících referenčních nemocnic. Odborně též zajímavým projektem byla systematizace zdravotnických přístrojů, které jsou užívány ve veřejném zdravotním pojištění. Podařilo se nám vytvořit klasifikaci, která umí zatřídit zdravotnické přístroje a více jak sto nejnákladnějších přístrojů jsme též oklasifikovali. POSYP, jak je též tento projekt nazýván, se stal prospěšnou pomůckou při sestavování smluvních příloh mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Zcela novou oblastí činnosti NRC je projekt IGA MZČR_VES Jedná se o vědecko-výzkumný grant, který řeší problematiku standardizace zdravotní péče. Kromě velmi zajímavé práce na tomto grantu, který bude trvat až do roku 2011, tak se jedná též o významnější zdroj financování činnosti NRC mimo příspěvky členů. Jsem velmi rád, že i v loňském roce se nám podařilo naplňovat naše plány a záměry členů NRC, které byť na první pohled se mohou zdát protichůdné, tak při hlubším pochopení lze spatřovat společné rysy, které charakterizují snahu o zajištěné kvalitní a efektivní péče o pacienta / klienta. V roce 2009 Národní referenční centrum hospodařilo s přebytkem oproti schválenému rozpočtu a účetní závěrka byla ověřena bez výhrad nezávislým auditorem. Rád bych touto cestou poděkoval představitelům institucí sdružených v Národním referenčním centru a členům statutárních orgánů za jejich aktivní přístup, úsilí a čas, který pro nás bez nároku na odměnu věnovali. Velký dík patři i spolupracovníkům a zaměstnancům za odvedenou práci a entuziasmus. Tato Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou NRC dne a bude zveřejněna na internetových stránkách aknahlédnutí v sídle NRC. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel Národního referenčního centra ÚVODNÍ SLOVO

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Registrace tohoto sdružení byla provedena Magistrátem hlavního města Prahy dne , číslo registrace je 393/03. Sídlem Národního referenčního centra je Vinohradská 112, Praha 3, Česká republika. SEZNAM ČLENŮ NRC K Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 3, Orlická 4 IČ: VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4 IČ: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sídlo: Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda sídlo: Mladá Boleslav, Husova 212 IČ: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky sídlo: Praha 10, Kodaňská 46 IČ: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108 IČ: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE sídlo: Kladno, Čermákova 1951 IČ: MÉDIA zdravotní pojišťovna sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 10 IČ: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od sídlo: Jeremenkova 11, Ostrava Vítkovice IČ: SSN âr Sdružení soukromých nemocnic České republiky sídlo: Jeseník, Lipovská 3 IČ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 Asociace nemocnic České republiky sídlo: Praha 7-Holešovice, Poupětova 3/1339 IČ: Sdružení ambulantních specialistů ČR sídlo: Praha 9, U Elektry 82 IČ: Změny: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Česká národní zdravotní pojišťovna byly sloučeny od pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 5 MÉDIA zdravotní pojišťovna se stala členem NRC od PŘEDMĚT ČINNOSTI Stanovy NRC platné od vymezují tento předmět činnosti: Národní referenční centrum v rámci své činnosti zejména: vyvíjí, udržuje a poskytuje všechny nezbytné klasifikace a klasifikační systémy sloužící k popisu a klasifikaci zdravotních služeb a okolností jejich poskytování vyvíjí a poskytuje software a metodiky pro správné užívání klasifikačních systémů a provádí edukaci v těchto oblastech vytváří a spravuje referenční databázi, kalkuluje relativní váhy pro klasifikační systém DRG vyvíjí, definuje a udržuje standardní datové sady pro vykazování různých typů zdravotních služeb navrhuje systém ukazatelů charakterizujících kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče poskytuje odborná stanoviska k vybraným oblastem v systému veřejného zdravotního pojištění slouží jako platforma pro jednání o doporučených klinických postupech, podmínek koncentrace vybraných druhů zdravotní péče a zdravotnické techniky Platné Stanovy NRC jsou k nahlédnutí na webových stránkách /cs/stanovy-nrc. Podle platných stanov jsou orgány NRC: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a ředitel. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY STATUTÁRNÍ ORGÁNY Valná hromada NRC Valná hromada NRC je nejvyšším orgánem NRC, který je složen A) ZE ZÁSTUPCŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená MUDr. Pavlem Horákem, CSc.,MBA 6 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená Ing. Františkem Beránkem do JUDr. Jaroslavem Hermanem (pověřený řízením VoZP) od do MUDr. Karlem Šteinem od Hutnická zaměstnanecká pojišťovna do zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zastoupená Ing. Ladislavem Friedrichem, CSc. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zastoupená Ing. Darinou Ulmanovou, MBA Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zastoupená Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zastoupená Ing. Lubomírem Káňou Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zastoupená Bc. Vladimírem Kotherou, MBA Česká národní zdravotní pojišťovna do zastoupená MUDr. Jiřím Bekem MÉDIA zdravotní pojišťovna od Zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od Zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

7 B) ZE ZÁSTUPCŮ PROFESNÍCH SDRUŽENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Sdružení soukromých nemocnic České republiky zastoupené Ing. Vladimírem Drvotou Asociace nemocnic ČR zastoupená Ing. Jaroslavou Kunovou Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. zastoupené MUDr. Zorjanem Jojkem PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem NRC. Na základě usnesení Valné hromady NRC ze dne byli zvoleni: 7 ZA SKUPINU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. předseda (do ) místopředseda (od ) MUDr. Pavel Horák,CSc., MBA místopředseda (do ) Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. předseda (od ) ZA SKUPINU POSKYTOVATELŮ: Ing. Miroslav Petrík místopředseda Ing. Jaroslava Kunová Ing. Vladimír Drvota ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR: MUDr. Vlastislav Kaplan (do ) MUDr. Lenka Hřebíková MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. ( do ) Mgr. Petr Panýr (od do ) Mgr. Ivana Dortová ( od ) DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem NRC. za Ministerstvo zdravotnictví ČR: za skupinu zdravotních pojišťoven: za skupinu poskytovatelů: Bc. Radko Česenek předseda Ing. Darina Ulmanová, MBA JUDr. Josef Svoboda ŘEDITEL Ředitel je výkonným orgánem NRC. Od vykonává funkci ředitele Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

8 PRACOVNÍ SKUPINY Datová pracovní skupina Jmenovaní členové: Ing. Pavel Nesměrák, RNDr. Věra Landová, Ing. Petr Schindler, Ing. Marta Součková, RNDr. Jiří Kolář, Jaroslav Jirotka, Ing. Vlastimil Karlík, Ing. Petr Tomášek, Jan Čermák Pracovní skupina následné péče Jmenovaní členové: Ing. Roman Melkus, Ing. Robert Todt, Ing. Petr Malý, MUDr. Petr Mejstřík, MUDr. Daniela Pavlíčková, MUDr. Milada Tomanová, MUDr. Jana Suchánková, Tamara Musilová, MUDr. Simona Stejskalová 8 Ekonomická pracovní skupina Smluvní referenční nemocnice: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, Krajská nemocnice Liberec, Krajská nemocnice Pardubice, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (Krajská zdravotní a,s.), Městská nemocnice Čáslav, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Ostrov, Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Kadaň, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice Znojmo Akceptační komise k projektu POSYP: Jmenovaní členové: MUDr. Martin Vojtíšek (ZPMV ČR), MUDr. Vlastislav Kaplan (MZ ČR)- od nahrazen Ing. Ivanou Jenšovskou (MZ ČR), Ing. Jiří Vítovec (FN Plzeň), Ing. Daniela Padruňková (VZP ČR), MUDr. Pavel Frňka (ČNZP) od nahrazen Ing. Milanem Buršou, MBA, MSc. (ZP M-A ) Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; ze SVL: MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D, MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D. MUDr. Zuzana Friedmanová, MUDr. Renata Knorová, MUDr. František Vlček a Ing. Zdeněk Páv. Vedoucím panelu byl MUDr. Miloš Suchý. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

9 ČINNOST NRC V ROCE 2009 ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ Valná hromada NRC Jednání Valné hromady NRC se uskutečnilo v roce 2009 celkem čtyřikrát. Valná hromada zaznamenala změny členů Národního referenčního centra přijala nového člena a zaregistrovala sloučení zdravotních pojišťoven (HZP a ČNZP pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Představenstvo NRC V roce 2009 jednalo Představenstvo NRC celkem osmkrát a řídilo veškeré aktivity, které naplňovaly plán činností a projektů. Došlo ke změně ve funkci předsedy představenstva. Dozorčí rada NRC Dozorčí rada v roce 2009 zasedala celkem čtyřikrát. Kontrolovala doklady a účetní zápisy, zda jsou vedeny dle skutečnosti a zda činnost NRC je v souladu s právními a vnitřními předpisy. 9 ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN Datová pracovní skupina Předmětem činnosti členů datové pracovní skupiny bylo odborné vedení a příprava datových rozhraní, pokynů ke sběrům dat a řešení nejasností v předaných datech. Pracovní skupina následné péče Předmětem pracovní skupiny byla spolupráce zejména po odborné a metodické stránce. Kontrolovala a analyzovala výsledky zpracovaných personálních auditů pro další využití v ZP. Komunikace probíhala elektronickou formou. Ekonomická pracovní skupina Ekonomická pracovní skupina byla vytvořena v roce 2008 v rámci projektu Registr referenčních hodnot. Předmětem činnosti této skupiny v roce 2009 byl především vývoj metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace (Kalkulační manuál) a odborná spolupráce při přípravě a zpracování dat. Akceptační komise k projektu POSYP Úkolem komise bylo v roce 2009 schvalovat návrhy systematizace lékařské přístrojové techniky v rámci projektu POSYP. Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Hlavním cílem pracovní skupiny bylo vyhodnotit 8 navržených ukazatelů onkologického screeningu z hlediska důležitosti, vědecké přijatelnosti, proveditelnosti a užitečnosti. V rámci této činnosti se následně rozhodovalo buď o zařazení ukazatelů do Národní sady ukazatelů kvality zdravotních služeb (NSUZS), jejich ponechání ve vývoji nebo vyřazení ze NSUZS. ČINNOST NRC V ROCE 2009

10 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC PROJEKT KULTIVACE DRG V roce 2009 bylo NRC opět smluvně pověřeno procesem zvyšování kvality klasifikačního systému DRG, který zahrnoval zejména úpravy algoritmu DRG, zařazení nových kódů výkonů a diagnóz, výpočet relativních vah, úpravy metodik a číselníků. 10 Výsledkem projektu v uvedených oblastech byly následující výstupy: provedení úprav algoritmu klasifikace DRG pro rok 2010 revize seznamu diagnóz, které jako vedlejší diagnózy mohou způsobit zařazení do vyšší úhradové skupiny (např. odebrání více než 30 diagnóz ze seznamu tzv. komplikací a komorbidit aktualizace klasifikace se zařazením změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami změny v klasifikaci hematologických onemocnění se zohledněním způsobu léčby nová klasifikace pacientů s akutním onemocněním nebo poraněním míchy zařazení nových moderních metod do klasifikace DRG Longova metoda pro léčbu hemeroidů Transvaginální taping pro léčbu močové inkontinence nová definice srdeční selektivní ablace změna klasifikace pacientů s onemocněním oběhového systému zemřelých do 5 dnů od příjmu změna klasifikace pacientů s provedeným kardiochirurgickým výkonem a dlouhodobou plicní ventilací vytvoření aktualizovaného grouperu a jeho doplnění o XML vstupní a výstupní rozhraní aktualizace metodik DRG přidány vysvětlující poznámky k aplikaci metodik nový číselník relativních vah Upravená klasifikace IR-DRG 1.2 verze byla předána Ministerstvu zdravotnictví ČR k distribuci. Používání této verze klasifikace DRG je legislativně zakotveno sdělením ČSÚ 432/2009 Sb. V rámci úhrad zdravotní péče byla aplikace DRG vymezena úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 471/2009 Sb. Výstupy projektu byly prezentovány odborné veřejnosti mimo jiné také na konferenci Kultivace DRG pořádané NRC. V souvislosti s kultivací DRG provozuje Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG (http://drg.nrc.cz), který sumarizuje základní informace o klasifikaci DRG. INFORMAČNÍ PODPORA A VÝVOJ NÁRODNÍ SADY UKAZATELŮ KVALITY Národní referenční centrum bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví správou a dalším vývojem výstupů projektů zaměřených na řešení problémů kvality zdravotní péče (Prováděcí smlouva č. 5 k Rámcové dohodě o spolupráci ze dne ). Národní referenční centrum tedy realizovalo v roce 2009 projekt Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů zdravotních služeb, který navázal na předchozí projekty ministerstva zdravotnictví: (1) Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS), a (2) Projekt sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. ČINNOST NRC V ROCE 2009

11 Hlavním cílem a smyslem uskutečněných činností bylo, aby se NRC stalo dlouhodobým poskytovatelem služeb ve věci dalšího vývoje Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a také ve věci podpory důležitých forem využívání těchto ukazatelů: interní i externí vyhodnocování měřitelných aspektů kvality, kontraktace péče, národní programy zdravotní politiky, zveřejňování odborných i laických informací o kvalitě péče v ČR. NRC v rámci tohoto projektu v roce 2009: a) realizovalo proces vývoje ukazatelů v životním cyklu s využitím převzatých a dopracovaných metodik a pokračovalo ve vývoji těchto metodik b) provádělo statistické a odborné vyhodnocování validity navržených ukazatelů c) koordinovalo společný vývoj ukazatelů a standardů zdravotní péče d) zajistilo publikaci/prezentaci informací o ukazatelích, referenčních hodnot, výsledků vědeckého dokazování validity ukazatelů ve formě tištěného Katalogu Národní sady ukazatelů zdravotních služeb včetně referenčních hodnot 11 Výstupy projektu vč. demoverze Katalogu byly prezentovány členům NRC a odborné veřejnosti na pracovních seminářích a detailně jsou k dispozici na webových stránkách NRC. PROJEKT PODPORA SYSTEMATIZACE PŘÍSTROJŮ V průběhu roku 2009 byl Národním referenčním centrem realizován projekt Podpora systematizace přístrojů (dále jen POSYP). Projekt navázal na výstupy předchozího projektu, který se zabýval rozborem a návrhy na kultivaci SZV. V oblasti přístrojové techniky šlo zejména o revizi přístrojové části databáze SZV, kde byly nalezeny nevalidní informace (lišící se bodové hodnoty u totožné přístrojové techniky, neaktuální pořizovací ceny přístrojů), což má velký vliv na neobjektivní hodnocení většiny výkonů, ve kterých je přístrojová technika zahrnuta. NRC si kladlo v roce 2009 za cíl přiřadit přístroje obsažené v DB SZV k jednotlivým obecným názvům kategorií přístrojové techniky a zajistit tak způsob jejich jednotného členění = SYSTEMATIZACE. Byla navržena metodika Systematizace B přístrojů zdravotnické techniky rozdělená do následujících hlavních skupin: Diagnostické (D), Terapeutické (T), Laboratorní (L), Ostatní / specifické pro obory (O), Pomocné (P). V rámci realizovaného výstupu vznikla komplexní dokumentace, která svým obsahem nejen upozorňuje na současný stav vedení správy přístrojové techniky, ale především podává konkrétní návrhy a připravuje půdu pro řešení nesrovnalostí ve stávajícím SZV. Konkrétně bylo vypracováno 118 návrhů přiřazení jednotlivých položek lékařské přístrojové techniky z DB SZV do Systematizace B. Všechny návrhy prošly oponentním řízením, jejichž výstupy navrhovatelé řádně vypořádali za účelem dosažení dosažení konsensu. Dále byla vytvořena webová aplikace POSYP, která obsahuje schválené výstupy, jež jsou navázány na atributy přístrojové techniky z mezinárodní databáze přístrojů Global Medical Devices Nomenclature (GMDN). Mimo tyto atributy obsahují některé jednotlivé návrhy také dílčí doporučení na změny v současném obsahu DB SZV. Výstupy projektu byly prezentovány odborníkům v dané problematice z řad členů NRC na pracovním semináři v listopadu Všechny potřebné informace jsou také zveřejněny na webových stránkách NRC. ČINNOST NRC V ROCE 2009

12 12 PROJEKT REGISTR REFERENČNÍCH HODNOT Projekt Registr Referenčních hodnot vytvořilo NRC v roce 2008 ve snaze o řešení jednoho z dlouhodobých problémů českého zdravotnictví neexistence obecně přijímané a používané metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace a jeho komponenty a z toho plynoucí absence obecně přijímaných referenčních hodnot nákladů na případ hospitalizace. Podnětem pro pokračování a realizaci projektu v roce 2009 byla potřeba získat referenční hodnoty nákladového ocenění případů hospitalizace, a to zejména k výpočtu relativních vah, srovnávání nákladnosti ukazatelů produkce a vytvoření nákladového virtuálního modelu nemocnice. Projekt Registr Referenčních hodnot si kladl za cíl poskytnout validní referenční hodnoty pro náklady a produkci zdravotnického zařízení. Z dat Referenčních nemocnic byl vypočten nový číselník obecných tarifů, který po schválení ekonomickou pracovní skupinou posloužil jako základ pro potřeby výpočtu relativních vah DRG verze Dalším z hlavních výstupů projektu v roce 2009 bylo vydání Kalkulačního manuálu, první české publikace popisující metodiku pro procesní kalkulaci nákladů metodou tarifů nákladových služeb. Tento dokument byl poprvé prezentován na Konferenci Referenčních nemocnic pořádané pod záštitou Asociace nemocnic České republiky a Sdružení soukromých nemocnic ČR. V roce 2009 bylo do projektu celkem zapojeno 18 Referenčních nemocnic. NÁSLEDNÁ PÉČE Projekt vyhodnocování personálních auditů patří již několik let ke stálým činnostem NRC. Cílem projektu je vyhodnocení personálních kapacit ve zdravotnických zařízeních následné péče. Výstupem vyhodnocení dat pro jednotlivé typy OD jsou: nárok OD (optimalizovaný maximální počet OD vypočtený z optimalizovaných kapacit) přebytek či nedostatek personálního vybavení jednotlivých IČZ, vzhledem k minimálním úvazkům stanovených v SZV Dle požadavku ZP byla do standardních výstupů NRC zařazena další forma optimalizace náhradního nároku OD, kdy součet počtů OD nasmlouvaného typu a náhradního OD je roven součtu vykázaných počtů OD při maximální úhradě. V roce 2009 proběhlo vyhodnocení dat ZP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí Vybrané výsledky zpracování dat NAP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 jsou uvedeny v následujících grafech. ČINNOST NRC V ROCE 2009

13 graf č. 1 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % % % % do 25 % KÓD OD 13 graf č. 2 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % KÓD OD graf č. 3 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 1. pololetí % Nad 200 % % % % % % do 25 % KÓD OD ČINNOST NRC V ROCE 2009

14 graf č. 4 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 1. pololetí % Nad 200 % % % KÓD OD Vyhodnocení výsledků zpracovaných dat: Personální požadavky za 2. pololetí 2008 nebyly splněny v 33 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 2. pololetí 2008, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 35% zlepšení oproti stejnému období roku Personální požadavky za 1. pololetí 2009 nebyly splněny v 32 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 1. pololetí 2009, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 42% zlepšení oproti stejnému období roku V roce 2009 NRC publikovalo Průběžnou zprávu z projektu NAP , která detailně popisuje dlouhodobé výsledky. ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do DRG V rámci projektu elektronického vzdělávání byl i v tomto roce otevřen e-learningový kurz Úvod do DRG. Kurz je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří přicházejí s klasifikačním systémem DRG do styku v rámci své pracovní náplně. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy DRG a jaké jsou možnosti jeho využití. Kurz je zakončen prezenčním testem a předáním certifikátu potvrzujícího úspěšné absolvování kurzu. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. Vybrané statistické údaje e-learningového kurzu: Sledovaný údaj r *) r Počet zájemců, kteří požádali o podklady pro přihlášení do kurzu Počet úspěšných absolventů přípravného testu 2 89 Počet úspěšných absolventů certifikačního testu (po úspěšném absolvování přípravného testu) 0 77 *) kurz otevřen v listopadu Ukazatele kvality V listopadu 2009 byla pro členy NRC zpřístupněna testovací verze e-learningového kurzu Ukazatele kvality. Tento základní kurz je určen zdravotníkům i nezdravotnickým pracovníkům, kteří chtějí získat nebo si prohloubit znalosti v oblasti hodnocení zdravotnických služeb pomocí ukazatelů kvality. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy, vlastnostmi a vztahy mezi ukazateli kvality péče. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. ČINNOST NRC V ROCE 2009

15 DATOVÉ PORTÁLY Internetová aplikace Tento webový portál nabízí možnosti zobrazení statistických výsledků (např. počet případů hospitalizace, průměrný věk, průměrná délka hospitalizace atd.) v jednotlivých nemocnicích, případně krajích. Dimenze možných pohledů jsou: 1. Období v současnosti jsou k dispozici data za roky což je více než deset milionů hospitalizačních případů 2. MDC/Typ léčby importovány jsou všechny MDC skupiny s možností podrobnějšího výběru jako jsou: 3. Pohlaví a věková skupina Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Vybrané výsledky komplexní analýzy dat o akutní lůžkové péči jsou zobrazeny v následujících grafech: 15 Graf č. 5 Vývoj složitosti případů dle relativní váhy 2008 Typ nemocnice 0 0,8 A B C S ,81 1 1,1 1,2 1,21 2 2,1 a více % KOMENTÁŘ GRAFU Č. 5 V grafu č. 5 je znázorněn vývoj podílu případů s relativní váhou v definovaných intervalech v jednotlivých typech nemocnic (viz. Seznam zkratek). V roce 2008 pokračoval ve všech typech nemocnic trend předešlých let dalším snížením podílu případů s nejnižší relativní váhou (do 0.8) ve prospěch případů složitějších. ČINNOST NRC V ROCE 2009

16 Graf č. 6 Vztah počtu případů a CMI v jednotlivých typech nemocnic Typ nemocnice 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 CMI A B C S CMI Počet KOMENTÁŘ GRAF Č. 6 Počet případů (v tis.) Graf č. 6 dokumentuje vývoj počtu a složitosti případů vyjádřené ukazatelem CMI v jednotlivých typech nemocnic. Je patrný nárůst CMI v nemocnicích typu S a nárůst počtu případů hospitalizací v nemocnicích typu B na úkor typu C. Internetová aplikace Tato internetová aplikace popisuje základní statistické informace o vybraných typech a parametrech léčby v českých nemocnicích. Zobrazuje dvě sekce: totální endoprotézy (TEP) porody Nemocnice mohou získat administrátorský přístup umožňující doplňovat a komentovat prezentované výsledky. Veřejnosti se nabízí rozšířený pohled na poskytovanou zdravotní péči v konkrétní nemocnici. Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

17 Internetová aplikace brix.nrc.cz NRC provozuje webovou aplikaci BRIX s cílem poskytnout svým členům nástroj pro získávání referenčních hodnot o případech akutní hospitalizace. Tyto údaje slouží jako podpora při kontrahování zdravotní péče. Aplikace BRIX nabízí náhled na data formou tzv. multidimenzionálních kostek a v aktuální verzi disponuje datovou základnou, která zahrnuje téměř 2,6 mil. detailních hospitalizačních případů. BRIX poskytuje referenční hodnoty pro následující ukazatele: náklady vypočtené metodou obecných tarifů délka pobytu počet bodů na případ suma korunových hodnot ZUM a ZULP na případ 17 Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Internetová aplikace /nap Portál prezentuje výsledky personálních auditů ZZNP. Jedná se zejména o vykázané počty OD, vypočtený nárok OD a personální úvazky za jednotlivá IČZ. K dispozici jsou údaje za jednotlivá pololetí let 2005 až Pro optimalizaci personálních kapacit a stanovení nároku OD slouží Kalkulátor. Přístup do Portálu mohou získat zástupci ZP a ZZNP. Registrováno je celkem 78 uživatelů, z toho 33 zástupců ZZNP. Za tento rok navštívilo internetové stránky /nap 318 návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

18 INFORMAČNÍ PORTÁLY Internetové stánky jsou koncipovány tak, aby zajistily uživatelský komfort a pohodlný přístup registrovaným uživatelům k intranetu NRC a k datovým portálům přímo z domovské stránky. V tomto roce byla inovována služba zasílání ových zpráv o aktivitách a aktuálních činnostech NRC, tzv. Novinky z NRC. Zájemci se mohou přihlásit k odběru Novinek pomocí formuláře na úvodní internetové stránce NRC. Ke konci roku 2009 bylo registrováno 267 uživatelů přihlášených k odběru Novinek z NRC. Od září 2009 byly internetové stránky NRC rozšířené i o anglickou verzi. 18 Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. Webové stránky Šetření dekubitů na národní úrovni seznamují jejich návštěvníky se základními informacemi o projektu. Jsou uspořádány tak, aby uživatele provedly od obecných informací až ke konkrétnímu postupu jak se jednoduše zaregistrovat a vstoupit do projektu. Internetové stránky se stále doplňují a rozšiřují na základě podnětů ze strany projektového týmu i zdravotnických zařízení. drg.nrc.cz V souvislosti s rozšiřováním užití klasifikačního systému DRG vytvořilo Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG, který sumarizuje základní informace o klasifikace DRG. Portál obsahuje mimo jiné: informace o projektech Kultivace DRG realizovaných na půdě NRC stručné shrnutí historie DRG v ČR informace o legislativním zakotvení DRG v ČR výklad úhradové vyhlášky z hlediska klasifikačního systému DRG (přístupný pouze proč členy NRC) informace o datových portálech, které NRC vytvořilo pro potřeby veřejnosti, zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení odpovědi na časté otázky k DRG slovníček pojmů se vztahem k problematice DRG ČINNOST NRC V ROCE 2009

19 OSTATNÍ AKTIVITY DEKUBITY Národní referenční centrum (NRC) bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví, aby převzalo výsledky projektu Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. NRC realizuje projekt Šetření dekubitů, ve kterém zajišťuje další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a tím i výrazným dodatečným nákladům na péči. Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity). Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě zvyšování kvality, bezpečí a efektivity zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem). Cílem projektu je také spolupráce s profesními sdruženími na přípravě a realizaci informačních materiálů pro pojištěnce. Projekt Šetření dekubitů na národní úrovni je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků v poskytování zdravotní péči. 19 DOTACE A GRANTY Grantový projekt IGA MZČR_VES 2009 Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Národní referenční centrum zahájilo práce na řešení projektu dne , kdy byla podepsaná Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje pod číslem NS /2009. Vzhledem k tomu, že zahájení řešení grantového projektu bylo zpožděno z důvodu ze strany zadavatele o 8 měsíců oproti schválenému harmonogramu, bylo zapotřebí urychlit činnosti tak, abychom kvalitně a včas splnili naplánované cíle. Mezi hlavní úkoly v tomto roce patřilo zejména zpracování zahraniční a tuzemské rešerše o způsobu řešení sady norem-standardů zdravotní péče, výběr vhodné metodiky tvorby standardů a její rozpracování, analýza, realizace a pilotní testování ASW Registru Národní sady standardů a ukazatelů, zpracování první sady norem vycházející z doporučených postupů dosud zpracovaných v ČR, ze zahraničních doporučených postupů a také sady norem navazujících na vybrané ukazatele z Národní sady ukazatelů. Díky zvýšenému úsilí všech řešitelů se podařilo stanovené dílčí cíle pro rok 2009 dodržet a uskutečnit. OSTATNÍ AKTIVITY

20 NRC prezentovalo výstupy a práce na tomto grantovém projektu na konferencích a pracovních seminářích: ve spolupráci s Centrem pro klinické doporučené postupy Lékařské fakulty UP v Olomouci připravilo poster na mezinárodní konferenci GIN pořádané ve dnech v Portugalsku na téma tvorba klinických doporučených postupů; dále to byla aktivní účast na I. Národní konferenci o doporučených postupech v Olomouci konané dne (www.ckdp.upol.cz), na 23. Slovenském a Českém neurologickém sjezdu, který se uskutečnil ve dnech v Bratislavě (www.snes.sk) a uspořádání pracovního semináře na téma Projekty kvality NRC, který se konal dne Projekt a jeho plnění je podrobně prezentován na webových stránkách NRC, informace vč. dokumentů pro autorské odborné týmy jsou pravidelně aktualizovány. 20 KONFERENCE A SEMINÁŘE Zástupci NRC se v průběhu roku aktivně účastnili konferencí a dalších přednáškových aktivit. Dále NRC připravilo několik pracovních seminářů pro členy NRC a zástupce Ministerstva zdravotnictví s cílem odprezentovat možnosti využití výstupů projektů NRC v praxi: Konference DRG Národní referenční centrum pořádalo dne konferenci věnovanou problematice a vývoji klasifikačního systému DRG v ČR. Záštitu nad touto akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Cílem konference bylo otevřít odbornou diskuzi nad koncepcí dalšího rozvoje tohoto klasifikačního systému ve středně až dlouhodobém horizontu v ČR. Na konferenci byl představen systém DRG, jeho užití, zkušenosti s implementací systému DRG v jiných státech, stav kultivace v ČR a další záměry vývoje. Vysoká účast a ohlasy účastníků svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku klasifikačního systému DRG a jeho zavádění v ČR. Seminář POSYP Dne byl v sídle NRC uskutečněn pracovní seminář k prezentaci výstupů projektu POSYP. Pozváni byli především zástupci členů NRC napříč všemi institucemi, kteří se při své práci zabývají lékařskou přístrojovou technikou. Projekt a jeho výstupy byly dotázanými účastníky vyhodnoceny jako kvalitní a hodnotné. OSTATNÍ AKTIVITY

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). Obsah:

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Rozvaha 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00. 018 83 677,10 83 677,10 0,00 28 000,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 677,0 8 677,0 0,00 8 000,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 88,0 7 69,5 97 8,88 9 905 000,00 III. Dlouhodobý finanční majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 9. Uspořádací účet

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2010 IČO: 00241687 Název: Městská část Praha 13 POZOR - rozdíl mezi

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA

VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA VÝROČNÍ ZPRÁVA2014 SDRUŽENÍ VIA ROZVOJ PROFESIONALIZACE PODPORA OBSAH Obsah O nás 1 Program: TechSoup Česká republika 2 Program: DARUJME.CZ 3 Finanční zpráva 4 Spolupráce, poděkování 9 Zpráva nezávislého

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více