VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Seznam členů NRC k Předmět činnosti 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY 6 Statutární orgány 6 Valná hromada 6 Představenstvo 7 Dozorčí rada 7 Ředitel 7 Pracovní skupiny 8 Datová pracovní skupina 8 Pracovní skupina následné péče 8 Ekonomická pracovní skupina 8 Akceptační komise k projektu POSYP 8 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů onkologického screeningu 8 ČINNOST NRC V ROCE Činnost statutárních orgánů 9 Valná hromada 9 Představenstvo NRC 9 Dozorčí rada NRC 9 Činnost pracovních skupin 9 Datová pracovní skupina 9 Pracovní skupina následné péče 9 Ekonomická pracovní skupina 9 Akceptační komise k projektu POSYP 9 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů 9 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC 10 Projekt Kultivace DRG 10 Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů kvality 10 Projekt Podpora systematizace přístrojů 11 Projekt Registr referenčních hodnot 12 Následná péče 12 Elektronické vzdělávání 14 Datové portály 15 Informační portály 18 OSTATNÍ AKTIVITY 19 Dekubity Dotace a granty 19 Konference a semináře 20 Spolupráce 21 HOSPODAŘENÍ NRC V ROCE Rozvaha v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztrát 28 Zpráva auditora 30 Vyjádření Dozorčí rady NRC 31 SEZNAM ZKRATEK 32 OBSAH

3 ÚVODNÍ SLOVO data, analýzy, informace... Do rukou se Vám dostává Výroční zpráva Národního referenčního centra za rok 2009, která obsahuje podstatné výsledky a činnosti loňského roku. Je pro nás velkou ctí, že pojem NRC v českém zdravotnictví je již etablován a je symbolem odborné práce, zajímavých datových zdrojů a analýz. Jsem přesvědčen, že i aktivity minulého roku pozitivně přispěly k naplňování poslání naší organizace. 3 Národní referenční centrum je již třetím rokem pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR správou a vývojem klasifikačního systému DRG, který stále hlouběji proniká do vědomí a praxe většiny nemocnic a zdravotních pojišťoven. Již dlouhodobě jsme cítili, že chyběl veřejný dokument, který by popsal záměr další implementace DRG v České republice. A právě v červnu roku 2009 jsme na konferenci o DRG představili publikaci Návrh koncepce rozvoje a uplatnění DRG v letech S potěšením lze též konstatovat, že se rozrůstá počet smluvně spolupracujících referenčních nemocnic. Odborně též zajímavým projektem byla systematizace zdravotnických přístrojů, které jsou užívány ve veřejném zdravotním pojištění. Podařilo se nám vytvořit klasifikaci, která umí zatřídit zdravotnické přístroje a více jak sto nejnákladnějších přístrojů jsme též oklasifikovali. POSYP, jak je též tento projekt nazýván, se stal prospěšnou pomůckou při sestavování smluvních příloh mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Zcela novou oblastí činnosti NRC je projekt IGA MZČR_VES Jedná se o vědecko-výzkumný grant, který řeší problematiku standardizace zdravotní péče. Kromě velmi zajímavé práce na tomto grantu, který bude trvat až do roku 2011, tak se jedná též o významnější zdroj financování činnosti NRC mimo příspěvky členů. Jsem velmi rád, že i v loňském roce se nám podařilo naplňovat naše plány a záměry členů NRC, které byť na první pohled se mohou zdát protichůdné, tak při hlubším pochopení lze spatřovat společné rysy, které charakterizují snahu o zajištěné kvalitní a efektivní péče o pacienta / klienta. V roce 2009 Národní referenční centrum hospodařilo s přebytkem oproti schválenému rozpočtu a účetní závěrka byla ověřena bez výhrad nezávislým auditorem. Rád bych touto cestou poděkoval představitelům institucí sdružených v Národním referenčním centru a členům statutárních orgánů za jejich aktivní přístup, úsilí a čas, který pro nás bez nároku na odměnu věnovali. Velký dík patři i spolupracovníkům a zaměstnancům za odvedenou práci a entuziasmus. Tato Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou NRC dne a bude zveřejněna na internetových stránkách aknahlédnutí v sídle NRC. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel Národního referenčního centra ÚVODNÍ SLOVO

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Registrace tohoto sdružení byla provedena Magistrátem hlavního města Prahy dne , číslo registrace je 393/03. Sídlem Národního referenčního centra je Vinohradská 112, Praha 3, Česká republika. SEZNAM ČLENŮ NRC K Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 3, Orlická 4 IČ: VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4 IČ: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sídlo: Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda sídlo: Mladá Boleslav, Husova 212 IČ: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky sídlo: Praha 10, Kodaňská 46 IČ: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108 IČ: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE sídlo: Kladno, Čermákova 1951 IČ: MÉDIA zdravotní pojišťovna sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 10 IČ: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od sídlo: Jeremenkova 11, Ostrava Vítkovice IČ: SSN âr Sdružení soukromých nemocnic České republiky sídlo: Jeseník, Lipovská 3 IČ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 Asociace nemocnic České republiky sídlo: Praha 7-Holešovice, Poupětova 3/1339 IČ: Sdružení ambulantních specialistů ČR sídlo: Praha 9, U Elektry 82 IČ: Změny: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Česká národní zdravotní pojišťovna byly sloučeny od pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 5 MÉDIA zdravotní pojišťovna se stala členem NRC od PŘEDMĚT ČINNOSTI Stanovy NRC platné od vymezují tento předmět činnosti: Národní referenční centrum v rámci své činnosti zejména: vyvíjí, udržuje a poskytuje všechny nezbytné klasifikace a klasifikační systémy sloužící k popisu a klasifikaci zdravotních služeb a okolností jejich poskytování vyvíjí a poskytuje software a metodiky pro správné užívání klasifikačních systémů a provádí edukaci v těchto oblastech vytváří a spravuje referenční databázi, kalkuluje relativní váhy pro klasifikační systém DRG vyvíjí, definuje a udržuje standardní datové sady pro vykazování různých typů zdravotních služeb navrhuje systém ukazatelů charakterizujících kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče poskytuje odborná stanoviska k vybraným oblastem v systému veřejného zdravotního pojištění slouží jako platforma pro jednání o doporučených klinických postupech, podmínek koncentrace vybraných druhů zdravotní péče a zdravotnické techniky Platné Stanovy NRC jsou k nahlédnutí na webových stránkách /cs/stanovy-nrc. Podle platných stanov jsou orgány NRC: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a ředitel. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY STATUTÁRNÍ ORGÁNY Valná hromada NRC Valná hromada NRC je nejvyšším orgánem NRC, který je složen A) ZE ZÁSTUPCŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená MUDr. Pavlem Horákem, CSc.,MBA 6 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená Ing. Františkem Beránkem do JUDr. Jaroslavem Hermanem (pověřený řízením VoZP) od do MUDr. Karlem Šteinem od Hutnická zaměstnanecká pojišťovna do zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zastoupená Ing. Ladislavem Friedrichem, CSc. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zastoupená Ing. Darinou Ulmanovou, MBA Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zastoupená Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zastoupená Ing. Lubomírem Káňou Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zastoupená Bc. Vladimírem Kotherou, MBA Česká národní zdravotní pojišťovna do zastoupená MUDr. Jiřím Bekem MÉDIA zdravotní pojišťovna od Zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od Zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

7 B) ZE ZÁSTUPCŮ PROFESNÍCH SDRUŽENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Sdružení soukromých nemocnic České republiky zastoupené Ing. Vladimírem Drvotou Asociace nemocnic ČR zastoupená Ing. Jaroslavou Kunovou Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. zastoupené MUDr. Zorjanem Jojkem PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem NRC. Na základě usnesení Valné hromady NRC ze dne byli zvoleni: 7 ZA SKUPINU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. předseda (do ) místopředseda (od ) MUDr. Pavel Horák,CSc., MBA místopředseda (do ) Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. předseda (od ) ZA SKUPINU POSKYTOVATELŮ: Ing. Miroslav Petrík místopředseda Ing. Jaroslava Kunová Ing. Vladimír Drvota ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR: MUDr. Vlastislav Kaplan (do ) MUDr. Lenka Hřebíková MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. ( do ) Mgr. Petr Panýr (od do ) Mgr. Ivana Dortová ( od ) DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem NRC. za Ministerstvo zdravotnictví ČR: za skupinu zdravotních pojišťoven: za skupinu poskytovatelů: Bc. Radko Česenek předseda Ing. Darina Ulmanová, MBA JUDr. Josef Svoboda ŘEDITEL Ředitel je výkonným orgánem NRC. Od vykonává funkci ředitele Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

8 PRACOVNÍ SKUPINY Datová pracovní skupina Jmenovaní členové: Ing. Pavel Nesměrák, RNDr. Věra Landová, Ing. Petr Schindler, Ing. Marta Součková, RNDr. Jiří Kolář, Jaroslav Jirotka, Ing. Vlastimil Karlík, Ing. Petr Tomášek, Jan Čermák Pracovní skupina následné péče Jmenovaní členové: Ing. Roman Melkus, Ing. Robert Todt, Ing. Petr Malý, MUDr. Petr Mejstřík, MUDr. Daniela Pavlíčková, MUDr. Milada Tomanová, MUDr. Jana Suchánková, Tamara Musilová, MUDr. Simona Stejskalová 8 Ekonomická pracovní skupina Smluvní referenční nemocnice: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, Krajská nemocnice Liberec, Krajská nemocnice Pardubice, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (Krajská zdravotní a,s.), Městská nemocnice Čáslav, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Ostrov, Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Kadaň, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice Znojmo Akceptační komise k projektu POSYP: Jmenovaní členové: MUDr. Martin Vojtíšek (ZPMV ČR), MUDr. Vlastislav Kaplan (MZ ČR)- od nahrazen Ing. Ivanou Jenšovskou (MZ ČR), Ing. Jiří Vítovec (FN Plzeň), Ing. Daniela Padruňková (VZP ČR), MUDr. Pavel Frňka (ČNZP) od nahrazen Ing. Milanem Buršou, MBA, MSc. (ZP M-A ) Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; ze SVL: MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D, MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D. MUDr. Zuzana Friedmanová, MUDr. Renata Knorová, MUDr. František Vlček a Ing. Zdeněk Páv. Vedoucím panelu byl MUDr. Miloš Suchý. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

9 ČINNOST NRC V ROCE 2009 ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ Valná hromada NRC Jednání Valné hromady NRC se uskutečnilo v roce 2009 celkem čtyřikrát. Valná hromada zaznamenala změny členů Národního referenčního centra přijala nového člena a zaregistrovala sloučení zdravotních pojišťoven (HZP a ČNZP pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Představenstvo NRC V roce 2009 jednalo Představenstvo NRC celkem osmkrát a řídilo veškeré aktivity, které naplňovaly plán činností a projektů. Došlo ke změně ve funkci předsedy představenstva. Dozorčí rada NRC Dozorčí rada v roce 2009 zasedala celkem čtyřikrát. Kontrolovala doklady a účetní zápisy, zda jsou vedeny dle skutečnosti a zda činnost NRC je v souladu s právními a vnitřními předpisy. 9 ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN Datová pracovní skupina Předmětem činnosti členů datové pracovní skupiny bylo odborné vedení a příprava datových rozhraní, pokynů ke sběrům dat a řešení nejasností v předaných datech. Pracovní skupina následné péče Předmětem pracovní skupiny byla spolupráce zejména po odborné a metodické stránce. Kontrolovala a analyzovala výsledky zpracovaných personálních auditů pro další využití v ZP. Komunikace probíhala elektronickou formou. Ekonomická pracovní skupina Ekonomická pracovní skupina byla vytvořena v roce 2008 v rámci projektu Registr referenčních hodnot. Předmětem činnosti této skupiny v roce 2009 byl především vývoj metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace (Kalkulační manuál) a odborná spolupráce při přípravě a zpracování dat. Akceptační komise k projektu POSYP Úkolem komise bylo v roce 2009 schvalovat návrhy systematizace lékařské přístrojové techniky v rámci projektu POSYP. Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Hlavním cílem pracovní skupiny bylo vyhodnotit 8 navržených ukazatelů onkologického screeningu z hlediska důležitosti, vědecké přijatelnosti, proveditelnosti a užitečnosti. V rámci této činnosti se následně rozhodovalo buď o zařazení ukazatelů do Národní sady ukazatelů kvality zdravotních služeb (NSUZS), jejich ponechání ve vývoji nebo vyřazení ze NSUZS. ČINNOST NRC V ROCE 2009

10 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC PROJEKT KULTIVACE DRG V roce 2009 bylo NRC opět smluvně pověřeno procesem zvyšování kvality klasifikačního systému DRG, který zahrnoval zejména úpravy algoritmu DRG, zařazení nových kódů výkonů a diagnóz, výpočet relativních vah, úpravy metodik a číselníků. 10 Výsledkem projektu v uvedených oblastech byly následující výstupy: provedení úprav algoritmu klasifikace DRG pro rok 2010 revize seznamu diagnóz, které jako vedlejší diagnózy mohou způsobit zařazení do vyšší úhradové skupiny (např. odebrání více než 30 diagnóz ze seznamu tzv. komplikací a komorbidit aktualizace klasifikace se zařazením změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami změny v klasifikaci hematologických onemocnění se zohledněním způsobu léčby nová klasifikace pacientů s akutním onemocněním nebo poraněním míchy zařazení nových moderních metod do klasifikace DRG Longova metoda pro léčbu hemeroidů Transvaginální taping pro léčbu močové inkontinence nová definice srdeční selektivní ablace změna klasifikace pacientů s onemocněním oběhového systému zemřelých do 5 dnů od příjmu změna klasifikace pacientů s provedeným kardiochirurgickým výkonem a dlouhodobou plicní ventilací vytvoření aktualizovaného grouperu a jeho doplnění o XML vstupní a výstupní rozhraní aktualizace metodik DRG přidány vysvětlující poznámky k aplikaci metodik nový číselník relativních vah Upravená klasifikace IR-DRG 1.2 verze byla předána Ministerstvu zdravotnictví ČR k distribuci. Používání této verze klasifikace DRG je legislativně zakotveno sdělením ČSÚ 432/2009 Sb. V rámci úhrad zdravotní péče byla aplikace DRG vymezena úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 471/2009 Sb. Výstupy projektu byly prezentovány odborné veřejnosti mimo jiné také na konferenci Kultivace DRG pořádané NRC. V souvislosti s kultivací DRG provozuje Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG (http://drg.nrc.cz), který sumarizuje základní informace o klasifikaci DRG. INFORMAČNÍ PODPORA A VÝVOJ NÁRODNÍ SADY UKAZATELŮ KVALITY Národní referenční centrum bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví správou a dalším vývojem výstupů projektů zaměřených na řešení problémů kvality zdravotní péče (Prováděcí smlouva č. 5 k Rámcové dohodě o spolupráci ze dne ). Národní referenční centrum tedy realizovalo v roce 2009 projekt Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů zdravotních služeb, který navázal na předchozí projekty ministerstva zdravotnictví: (1) Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS), a (2) Projekt sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. ČINNOST NRC V ROCE 2009

11 Hlavním cílem a smyslem uskutečněných činností bylo, aby se NRC stalo dlouhodobým poskytovatelem služeb ve věci dalšího vývoje Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a také ve věci podpory důležitých forem využívání těchto ukazatelů: interní i externí vyhodnocování měřitelných aspektů kvality, kontraktace péče, národní programy zdravotní politiky, zveřejňování odborných i laických informací o kvalitě péče v ČR. NRC v rámci tohoto projektu v roce 2009: a) realizovalo proces vývoje ukazatelů v životním cyklu s využitím převzatých a dopracovaných metodik a pokračovalo ve vývoji těchto metodik b) provádělo statistické a odborné vyhodnocování validity navržených ukazatelů c) koordinovalo společný vývoj ukazatelů a standardů zdravotní péče d) zajistilo publikaci/prezentaci informací o ukazatelích, referenčních hodnot, výsledků vědeckého dokazování validity ukazatelů ve formě tištěného Katalogu Národní sady ukazatelů zdravotních služeb včetně referenčních hodnot 11 Výstupy projektu vč. demoverze Katalogu byly prezentovány členům NRC a odborné veřejnosti na pracovních seminářích a detailně jsou k dispozici na webových stránkách NRC. PROJEKT PODPORA SYSTEMATIZACE PŘÍSTROJŮ V průběhu roku 2009 byl Národním referenčním centrem realizován projekt Podpora systematizace přístrojů (dále jen POSYP). Projekt navázal na výstupy předchozího projektu, který se zabýval rozborem a návrhy na kultivaci SZV. V oblasti přístrojové techniky šlo zejména o revizi přístrojové části databáze SZV, kde byly nalezeny nevalidní informace (lišící se bodové hodnoty u totožné přístrojové techniky, neaktuální pořizovací ceny přístrojů), což má velký vliv na neobjektivní hodnocení většiny výkonů, ve kterých je přístrojová technika zahrnuta. NRC si kladlo v roce 2009 za cíl přiřadit přístroje obsažené v DB SZV k jednotlivým obecným názvům kategorií přístrojové techniky a zajistit tak způsob jejich jednotného členění = SYSTEMATIZACE. Byla navržena metodika Systematizace B přístrojů zdravotnické techniky rozdělená do následujících hlavních skupin: Diagnostické (D), Terapeutické (T), Laboratorní (L), Ostatní / specifické pro obory (O), Pomocné (P). V rámci realizovaného výstupu vznikla komplexní dokumentace, která svým obsahem nejen upozorňuje na současný stav vedení správy přístrojové techniky, ale především podává konkrétní návrhy a připravuje půdu pro řešení nesrovnalostí ve stávajícím SZV. Konkrétně bylo vypracováno 118 návrhů přiřazení jednotlivých položek lékařské přístrojové techniky z DB SZV do Systematizace B. Všechny návrhy prošly oponentním řízením, jejichž výstupy navrhovatelé řádně vypořádali za účelem dosažení dosažení konsensu. Dále byla vytvořena webová aplikace POSYP, která obsahuje schválené výstupy, jež jsou navázány na atributy přístrojové techniky z mezinárodní databáze přístrojů Global Medical Devices Nomenclature (GMDN). Mimo tyto atributy obsahují některé jednotlivé návrhy také dílčí doporučení na změny v současném obsahu DB SZV. Výstupy projektu byly prezentovány odborníkům v dané problematice z řad členů NRC na pracovním semináři v listopadu Všechny potřebné informace jsou také zveřejněny na webových stránkách NRC. ČINNOST NRC V ROCE 2009

12 12 PROJEKT REGISTR REFERENČNÍCH HODNOT Projekt Registr Referenčních hodnot vytvořilo NRC v roce 2008 ve snaze o řešení jednoho z dlouhodobých problémů českého zdravotnictví neexistence obecně přijímané a používané metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace a jeho komponenty a z toho plynoucí absence obecně přijímaných referenčních hodnot nákladů na případ hospitalizace. Podnětem pro pokračování a realizaci projektu v roce 2009 byla potřeba získat referenční hodnoty nákladového ocenění případů hospitalizace, a to zejména k výpočtu relativních vah, srovnávání nákladnosti ukazatelů produkce a vytvoření nákladového virtuálního modelu nemocnice. Projekt Registr Referenčních hodnot si kladl za cíl poskytnout validní referenční hodnoty pro náklady a produkci zdravotnického zařízení. Z dat Referenčních nemocnic byl vypočten nový číselník obecných tarifů, který po schválení ekonomickou pracovní skupinou posloužil jako základ pro potřeby výpočtu relativních vah DRG verze Dalším z hlavních výstupů projektu v roce 2009 bylo vydání Kalkulačního manuálu, první české publikace popisující metodiku pro procesní kalkulaci nákladů metodou tarifů nákladových služeb. Tento dokument byl poprvé prezentován na Konferenci Referenčních nemocnic pořádané pod záštitou Asociace nemocnic České republiky a Sdružení soukromých nemocnic ČR. V roce 2009 bylo do projektu celkem zapojeno 18 Referenčních nemocnic. NÁSLEDNÁ PÉČE Projekt vyhodnocování personálních auditů patří již několik let ke stálým činnostem NRC. Cílem projektu je vyhodnocení personálních kapacit ve zdravotnických zařízeních následné péče. Výstupem vyhodnocení dat pro jednotlivé typy OD jsou: nárok OD (optimalizovaný maximální počet OD vypočtený z optimalizovaných kapacit) přebytek či nedostatek personálního vybavení jednotlivých IČZ, vzhledem k minimálním úvazkům stanovených v SZV Dle požadavku ZP byla do standardních výstupů NRC zařazena další forma optimalizace náhradního nároku OD, kdy součet počtů OD nasmlouvaného typu a náhradního OD je roven součtu vykázaných počtů OD při maximální úhradě. V roce 2009 proběhlo vyhodnocení dat ZP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí Vybrané výsledky zpracování dat NAP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 jsou uvedeny v následujících grafech. ČINNOST NRC V ROCE 2009

13 graf č. 1 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % % % % do 25 % KÓD OD 13 graf č. 2 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % KÓD OD graf č. 3 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 1. pololetí % Nad 200 % % % % % % do 25 % KÓD OD ČINNOST NRC V ROCE 2009

14 graf č. 4 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 1. pololetí % Nad 200 % % % KÓD OD Vyhodnocení výsledků zpracovaných dat: Personální požadavky za 2. pololetí 2008 nebyly splněny v 33 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 2. pololetí 2008, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 35% zlepšení oproti stejnému období roku Personální požadavky za 1. pololetí 2009 nebyly splněny v 32 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 1. pololetí 2009, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 42% zlepšení oproti stejnému období roku V roce 2009 NRC publikovalo Průběžnou zprávu z projektu NAP , která detailně popisuje dlouhodobé výsledky. ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do DRG V rámci projektu elektronického vzdělávání byl i v tomto roce otevřen e-learningový kurz Úvod do DRG. Kurz je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří přicházejí s klasifikačním systémem DRG do styku v rámci své pracovní náplně. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy DRG a jaké jsou možnosti jeho využití. Kurz je zakončen prezenčním testem a předáním certifikátu potvrzujícího úspěšné absolvování kurzu. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. Vybrané statistické údaje e-learningového kurzu: Sledovaný údaj r *) r Počet zájemců, kteří požádali o podklady pro přihlášení do kurzu Počet úspěšných absolventů přípravného testu 2 89 Počet úspěšných absolventů certifikačního testu (po úspěšném absolvování přípravného testu) 0 77 *) kurz otevřen v listopadu Ukazatele kvality V listopadu 2009 byla pro členy NRC zpřístupněna testovací verze e-learningového kurzu Ukazatele kvality. Tento základní kurz je určen zdravotníkům i nezdravotnickým pracovníkům, kteří chtějí získat nebo si prohloubit znalosti v oblasti hodnocení zdravotnických služeb pomocí ukazatelů kvality. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy, vlastnostmi a vztahy mezi ukazateli kvality péče. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. ČINNOST NRC V ROCE 2009

15 DATOVÉ PORTÁLY Internetová aplikace Tento webový portál nabízí možnosti zobrazení statistických výsledků (např. počet případů hospitalizace, průměrný věk, průměrná délka hospitalizace atd.) v jednotlivých nemocnicích, případně krajích. Dimenze možných pohledů jsou: 1. Období v současnosti jsou k dispozici data za roky což je více než deset milionů hospitalizačních případů 2. MDC/Typ léčby importovány jsou všechny MDC skupiny s možností podrobnějšího výběru jako jsou: 3. Pohlaví a věková skupina Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Vybrané výsledky komplexní analýzy dat o akutní lůžkové péči jsou zobrazeny v následujících grafech: 15 Graf č. 5 Vývoj složitosti případů dle relativní váhy 2008 Typ nemocnice 0 0,8 A B C S ,81 1 1,1 1,2 1,21 2 2,1 a více % KOMENTÁŘ GRAFU Č. 5 V grafu č. 5 je znázorněn vývoj podílu případů s relativní váhou v definovaných intervalech v jednotlivých typech nemocnic (viz. Seznam zkratek). V roce 2008 pokračoval ve všech typech nemocnic trend předešlých let dalším snížením podílu případů s nejnižší relativní váhou (do 0.8) ve prospěch případů složitějších. ČINNOST NRC V ROCE 2009

16 Graf č. 6 Vztah počtu případů a CMI v jednotlivých typech nemocnic Typ nemocnice 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 CMI A B C S CMI Počet KOMENTÁŘ GRAF Č. 6 Počet případů (v tis.) Graf č. 6 dokumentuje vývoj počtu a složitosti případů vyjádřené ukazatelem CMI v jednotlivých typech nemocnic. Je patrný nárůst CMI v nemocnicích typu S a nárůst počtu případů hospitalizací v nemocnicích typu B na úkor typu C. Internetová aplikace Tato internetová aplikace popisuje základní statistické informace o vybraných typech a parametrech léčby v českých nemocnicích. Zobrazuje dvě sekce: totální endoprotézy (TEP) porody Nemocnice mohou získat administrátorský přístup umožňující doplňovat a komentovat prezentované výsledky. Veřejnosti se nabízí rozšířený pohled na poskytovanou zdravotní péči v konkrétní nemocnici. Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

17 Internetová aplikace brix.nrc.cz NRC provozuje webovou aplikaci BRIX s cílem poskytnout svým členům nástroj pro získávání referenčních hodnot o případech akutní hospitalizace. Tyto údaje slouží jako podpora při kontrahování zdravotní péče. Aplikace BRIX nabízí náhled na data formou tzv. multidimenzionálních kostek a v aktuální verzi disponuje datovou základnou, která zahrnuje téměř 2,6 mil. detailních hospitalizačních případů. BRIX poskytuje referenční hodnoty pro následující ukazatele: náklady vypočtené metodou obecných tarifů délka pobytu počet bodů na případ suma korunových hodnot ZUM a ZULP na případ 17 Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Internetová aplikace /nap Portál prezentuje výsledky personálních auditů ZZNP. Jedná se zejména o vykázané počty OD, vypočtený nárok OD a personální úvazky za jednotlivá IČZ. K dispozici jsou údaje za jednotlivá pololetí let 2005 až Pro optimalizaci personálních kapacit a stanovení nároku OD slouží Kalkulátor. Přístup do Portálu mohou získat zástupci ZP a ZZNP. Registrováno je celkem 78 uživatelů, z toho 33 zástupců ZZNP. Za tento rok navštívilo internetové stránky /nap 318 návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

18 INFORMAČNÍ PORTÁLY Internetové stánky jsou koncipovány tak, aby zajistily uživatelský komfort a pohodlný přístup registrovaným uživatelům k intranetu NRC a k datovým portálům přímo z domovské stránky. V tomto roce byla inovována služba zasílání ových zpráv o aktivitách a aktuálních činnostech NRC, tzv. Novinky z NRC. Zájemci se mohou přihlásit k odběru Novinek pomocí formuláře na úvodní internetové stránce NRC. Ke konci roku 2009 bylo registrováno 267 uživatelů přihlášených k odběru Novinek z NRC. Od září 2009 byly internetové stránky NRC rozšířené i o anglickou verzi. 18 Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. Webové stránky Šetření dekubitů na národní úrovni seznamují jejich návštěvníky se základními informacemi o projektu. Jsou uspořádány tak, aby uživatele provedly od obecných informací až ke konkrétnímu postupu jak se jednoduše zaregistrovat a vstoupit do projektu. Internetové stránky se stále doplňují a rozšiřují na základě podnětů ze strany projektového týmu i zdravotnických zařízení. drg.nrc.cz V souvislosti s rozšiřováním užití klasifikačního systému DRG vytvořilo Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG, který sumarizuje základní informace o klasifikace DRG. Portál obsahuje mimo jiné: informace o projektech Kultivace DRG realizovaných na půdě NRC stručné shrnutí historie DRG v ČR informace o legislativním zakotvení DRG v ČR výklad úhradové vyhlášky z hlediska klasifikačního systému DRG (přístupný pouze proč členy NRC) informace o datových portálech, které NRC vytvořilo pro potřeby veřejnosti, zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení odpovědi na časté otázky k DRG slovníček pojmů se vztahem k problematice DRG ČINNOST NRC V ROCE 2009

19 OSTATNÍ AKTIVITY DEKUBITY Národní referenční centrum (NRC) bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví, aby převzalo výsledky projektu Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. NRC realizuje projekt Šetření dekubitů, ve kterém zajišťuje další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a tím i výrazným dodatečným nákladům na péči. Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity). Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě zvyšování kvality, bezpečí a efektivity zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem). Cílem projektu je také spolupráce s profesními sdruženími na přípravě a realizaci informačních materiálů pro pojištěnce. Projekt Šetření dekubitů na národní úrovni je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků v poskytování zdravotní péči. 19 DOTACE A GRANTY Grantový projekt IGA MZČR_VES 2009 Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Národní referenční centrum zahájilo práce na řešení projektu dne , kdy byla podepsaná Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje pod číslem NS /2009. Vzhledem k tomu, že zahájení řešení grantového projektu bylo zpožděno z důvodu ze strany zadavatele o 8 měsíců oproti schválenému harmonogramu, bylo zapotřebí urychlit činnosti tak, abychom kvalitně a včas splnili naplánované cíle. Mezi hlavní úkoly v tomto roce patřilo zejména zpracování zahraniční a tuzemské rešerše o způsobu řešení sady norem-standardů zdravotní péče, výběr vhodné metodiky tvorby standardů a její rozpracování, analýza, realizace a pilotní testování ASW Registru Národní sady standardů a ukazatelů, zpracování první sady norem vycházející z doporučených postupů dosud zpracovaných v ČR, ze zahraničních doporučených postupů a také sady norem navazujících na vybrané ukazatele z Národní sady ukazatelů. Díky zvýšenému úsilí všech řešitelů se podařilo stanovené dílčí cíle pro rok 2009 dodržet a uskutečnit. OSTATNÍ AKTIVITY

20 NRC prezentovalo výstupy a práce na tomto grantovém projektu na konferencích a pracovních seminářích: ve spolupráci s Centrem pro klinické doporučené postupy Lékařské fakulty UP v Olomouci připravilo poster na mezinárodní konferenci GIN pořádané ve dnech v Portugalsku na téma tvorba klinických doporučených postupů; dále to byla aktivní účast na I. Národní konferenci o doporučených postupech v Olomouci konané dne (www.ckdp.upol.cz), na 23. Slovenském a Českém neurologickém sjezdu, který se uskutečnil ve dnech v Bratislavě (www.snes.sk) a uspořádání pracovního semináře na téma Projekty kvality NRC, který se konal dne Projekt a jeho plnění je podrobně prezentován na webových stránkách NRC, informace vč. dokumentů pro autorské odborné týmy jsou pravidelně aktualizovány. 20 KONFERENCE A SEMINÁŘE Zástupci NRC se v průběhu roku aktivně účastnili konferencí a dalších přednáškových aktivit. Dále NRC připravilo několik pracovních seminářů pro členy NRC a zástupce Ministerstva zdravotnictví s cílem odprezentovat možnosti využití výstupů projektů NRC v praxi: Konference DRG Národní referenční centrum pořádalo dne konferenci věnovanou problematice a vývoji klasifikačního systému DRG v ČR. Záštitu nad touto akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Cílem konference bylo otevřít odbornou diskuzi nad koncepcí dalšího rozvoje tohoto klasifikačního systému ve středně až dlouhodobém horizontu v ČR. Na konferenci byl představen systém DRG, jeho užití, zkušenosti s implementací systému DRG v jiných státech, stav kultivace v ČR a další záměry vývoje. Vysoká účast a ohlasy účastníků svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku klasifikačního systému DRG a jeho zavádění v ČR. Seminář POSYP Dne byl v sídle NRC uskutečněn pracovní seminář k prezentaci výstupů projektu POSYP. Pozváni byli především zástupci členů NRC napříč všemi institucemi, kteří se při své práci zabývají lékařskou přístrojovou technikou. Projekt a jeho výstupy byly dotázanými účastníky vyhodnoceny jako kvalitní a hodnotné. OSTATNÍ AKTIVITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 2009 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 1 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Zní to možná překvapivě, ale s rokem 2010 vstupuje unie již do čtvrtého roku své existence. Když

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

obecnì prospìšná spoleènost

obecnì prospìšná spoleènost obecnì prospìšná spoleènost Profil Agentura Koniklec, o. p. s., vznikla 7. ledna 2014 transformací stejnojmenného občanského sdružení založeného v roce 1992. Proces transformace na obecně prospěšnou společnosti

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Obsah 1 Úvodní slovo 2-3 Zpráva o činnosti představenstva AFIZ v roce 2006 4-5 Přehled aktivit AFIZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství Unie společností finančního zprostředkování a poradenství 2010 1 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Tak jsme se dočkali. Naše Unie slaví své první kulaté výročí, a to celých pět roků své existence.

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S.

Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. Výroční zpráva 2014 GENDER STUDIES O.P.S. 1 Obsah Gender Studies v roce 2014................ 3 3 Shrnutí činnosti......................... 12 1 Tematické okruhy aktivit............... 4 4 Lidé Gender Studies...................

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18

Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14. 1 Vstupní údaje 18 H u t n i c k á z a m ě s t n a n e c k á p o j i š ť o v n a Obsah Úvodní slovo ředitele HZP 10 Úvodní slovo předsedy Správní rady HZP 12 Úvodní slovo předsedkyně Dozorčí rady HZP 14 1 Vstupní údaje

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 2 ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. SKOK do života, o.p.s. poskytuje na území Hradce Králové kvalitní služby, které umožňují lidem SKOK do života, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 O správní činnosti Strategické řízení O hlavní činnosti Řízení sociální rehabilitace O doplňkové činnosti Nebyla realizována O financování Řízení financí Strategické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. OBSAH Úvodní slovo... 3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ... 4 Zpráva o činnosti AFIZ... 6 Zpráva o činnosti Etického

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 205, Obsah Úvodní slovo ředitele ČPZP...6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP 8 1 Vstupní údaje...9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření ČPZP v roce 2010...9

Více

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012

Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2012 Účetní závěrka a Výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení byla schválena dozorčí radou v souladu se zákonem č.

Více

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA

P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA 2 5 V ÝROČNÍ ZPRÁVA P RAHA Č ESKÁ R EPUBLIKA VÝROČNÍ ZPRÁVA 25 OBSAH OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POSLÁNÍ NADACE... 4 STATUTÁRNÍ ORGÁNY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ TYPY PROJEKTŮ... 7

Více

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE

CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE Výroční zpráva za rok 2004 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2004 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1 Správní rada ZPŠ 8 3.2

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

NADACE. České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 NADACE České spořitelny VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah Úvodní slovo 03 Finanční zpráva za rok 2006 04 Majetek nadace k 31. prosinci 2006 04 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 05 Přijaté dary 05 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Obecně prospěšná společnost Sirius,

Více

Úvod. Vážení přátelé,

Úvod. Vážení přátelé, Obsah Úvod...2 1. O TyfloCentru ČR, o.p.s...3 2. Kalendář událostí roku 2008...5 3. Dlouhodobé projekty...6 4. Jednorázové projekty...10 5. Lidé ve společnosti...14 6. Hospodaření...17 7. Významné události

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2007

Nadace Educa Výroční zpráva 2007 Nadace Educa Výroční zpráva 2007 40 38 Obsah Úvodní slovo předsedkyně správní rady 2 Zamyšlení nad fotografiemi Karla Cudlína 6 Činnost Nadace Educa 10 Některé výsledky OPEN GATE v roce 2007 16 Orgány

Více

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006

Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Výroční zpráva České národní zdravotní pojišťovny za rok 2006 Kód a název zdravotní pojišťovny 222 Česká národní zdravotní pojišťovna e-mail: sekretariat@cnzp.cz http://www.cnzp.cz Obsah Obsah: 1 VSTUPNÍ

Více

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh)

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh) (návrh) 205 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1 Vstupní údaje... 9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více