VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM

2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 Seznam členů NRC k Předmět činnosti 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY 6 Statutární orgány 6 Valná hromada 6 Představenstvo 7 Dozorčí rada 7 Ředitel 7 Pracovní skupiny 8 Datová pracovní skupina 8 Pracovní skupina následné péče 8 Ekonomická pracovní skupina 8 Akceptační komise k projektu POSYP 8 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů onkologického screeningu 8 ČINNOST NRC V ROCE Činnost statutárních orgánů 9 Valná hromada 9 Představenstvo NRC 9 Dozorčí rada NRC 9 Činnost pracovních skupin 9 Datová pracovní skupina 9 Pracovní skupina následné péče 9 Ekonomická pracovní skupina 9 Akceptační komise k projektu POSYP 9 Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů 9 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC 10 Projekt Kultivace DRG 10 Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů kvality 10 Projekt Podpora systematizace přístrojů 11 Projekt Registr referenčních hodnot 12 Následná péče 12 Elektronické vzdělávání 14 Datové portály 15 Informační portály 18 OSTATNÍ AKTIVITY 19 Dekubity Dotace a granty 19 Konference a semináře 20 Spolupráce 21 HOSPODAŘENÍ NRC V ROCE Rozvaha v plném rozsahu 25 Výkaz zisku a ztrát 28 Zpráva auditora 30 Vyjádření Dozorčí rady NRC 31 SEZNAM ZKRATEK 32 OBSAH

3 ÚVODNÍ SLOVO data, analýzy, informace... Do rukou se Vám dostává Výroční zpráva Národního referenčního centra za rok 2009, která obsahuje podstatné výsledky a činnosti loňského roku. Je pro nás velkou ctí, že pojem NRC v českém zdravotnictví je již etablován a je symbolem odborné práce, zajímavých datových zdrojů a analýz. Jsem přesvědčen, že i aktivity minulého roku pozitivně přispěly k naplňování poslání naší organizace. 3 Národní referenční centrum je již třetím rokem pověřeno Ministerstvem zdravotnictví ČR správou a vývojem klasifikačního systému DRG, který stále hlouběji proniká do vědomí a praxe většiny nemocnic a zdravotních pojišťoven. Již dlouhodobě jsme cítili, že chyběl veřejný dokument, který by popsal záměr další implementace DRG v České republice. A právě v červnu roku 2009 jsme na konferenci o DRG představili publikaci Návrh koncepce rozvoje a uplatnění DRG v letech S potěšením lze též konstatovat, že se rozrůstá počet smluvně spolupracujících referenčních nemocnic. Odborně též zajímavým projektem byla systematizace zdravotnických přístrojů, které jsou užívány ve veřejném zdravotním pojištění. Podařilo se nám vytvořit klasifikaci, která umí zatřídit zdravotnické přístroje a více jak sto nejnákladnějších přístrojů jsme též oklasifikovali. POSYP, jak je též tento projekt nazýván, se stal prospěšnou pomůckou při sestavování smluvních příloh mezi zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi. Zcela novou oblastí činnosti NRC je projekt IGA MZČR_VES Jedná se o vědecko-výzkumný grant, který řeší problematiku standardizace zdravotní péče. Kromě velmi zajímavé práce na tomto grantu, který bude trvat až do roku 2011, tak se jedná též o významnější zdroj financování činnosti NRC mimo příspěvky členů. Jsem velmi rád, že i v loňském roce se nám podařilo naplňovat naše plány a záměry členů NRC, které byť na první pohled se mohou zdát protichůdné, tak při hlubším pochopení lze spatřovat společné rysy, které charakterizují snahu o zajištěné kvalitní a efektivní péče o pacienta / klienta. V roce 2009 Národní referenční centrum hospodařilo s přebytkem oproti schválenému rozpočtu a účetní závěrka byla ověřena bez výhrad nezávislým auditorem. Rád bych touto cestou poděkoval představitelům institucí sdružených v Národním referenčním centru a členům statutárních orgánů za jejich aktivní přístup, úsilí a čas, který pro nás bez nároku na odměnu věnovali. Velký dík patři i spolupracovníkům a zaměstnancům za odvedenou práci a entuziasmus. Tato Výroční zpráva byla schválena Valnou hromadou NRC dne a bude zveřejněna na internetových stránkách aknahlédnutí v sídle NRC. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel Národního referenčního centra ÚVODNÍ SLOVO

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Národní referenční centrum (dále jen NRC) bylo založeno zakladatelskou smlouvou o založení zájmového sdružení právnických osob ze dne Registrace tohoto sdružení byla provedena Magistrátem hlavního města Prahy dne , číslo registrace je 393/03. Sídlem Národního referenčního centra je Vinohradská 112, Praha 3, Česká republika. SEZNAM ČLENŮ NRC K Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 3, Orlická 4 IČ: VOJENSKÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sídlo: Praha 9, Drahobejlova 1404/4 IČ: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví sídlo: Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ: Zaměstnanecká pojišťovna Škoda sídlo: Mladá Boleslav, Husova 212 IČ: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky sídlo: Praha 10, Kodaňská 46 IČ: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna sídlo: Slezská Ostrava, Michálkovická 108 IČ: Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE sídlo: Kladno, Čermákova 1951 IČ: MÉDIA zdravotní pojišťovna sídlo: Praha 2, Karlovo náměstí 10 IČ: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od sídlo: Jeremenkova 11, Ostrava Vítkovice IČ: SSN âr Sdružení soukromých nemocnic České republiky sídlo: Jeseník, Lipovská 3 IČ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE

5 Asociace nemocnic České republiky sídlo: Praha 7-Holešovice, Poupětova 3/1339 IČ: Sdružení ambulantních specialistů ČR sídlo: Praha 9, U Elektry 82 IČ: Změny: Hutnická zaměstnanecká pojišťovna a Česká národní zdravotní pojišťovna byly sloučeny od pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. 5 MÉDIA zdravotní pojišťovna se stala členem NRC od PŘEDMĚT ČINNOSTI Stanovy NRC platné od vymezují tento předmět činnosti: Národní referenční centrum v rámci své činnosti zejména: vyvíjí, udržuje a poskytuje všechny nezbytné klasifikace a klasifikační systémy sloužící k popisu a klasifikaci zdravotních služeb a okolností jejich poskytování vyvíjí a poskytuje software a metodiky pro správné užívání klasifikačních systémů a provádí edukaci v těchto oblastech vytváří a spravuje referenční databázi, kalkuluje relativní váhy pro klasifikační systém DRG vyvíjí, definuje a udržuje standardní datové sady pro vykazování různých typů zdravotních služeb navrhuje systém ukazatelů charakterizujících kvalitu a efektivitu poskytované zdravotní péče poskytuje odborná stanoviska k vybraným oblastem v systému veřejného zdravotního pojištění slouží jako platforma pro jednání o doporučených klinických postupech, podmínek koncentrace vybraných druhů zdravotní péče a zdravotnické techniky Platné Stanovy NRC jsou k nahlédnutí na webových stránkách /cs/stanovy-nrc. Podle platných stanov jsou orgány NRC: valná hromada, představenstvo, dozorčí rada a ředitel. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY STATUTÁRNÍ ORGÁNY Valná hromada NRC Valná hromada NRC je nejvyšším orgánem NRC, který je složen A) ZE ZÁSTUPCŮ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená MUDr. Pavlem Horákem, CSc.,MBA 6 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky zastoupená Ing. Františkem Beránkem do JUDr. Jaroslavem Hermanem (pověřený řízením VoZP) od do MUDr. Karlem Šteinem od Hutnická zaměstnanecká pojišťovna do zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zastoupená Ing. Ladislavem Friedrichem, CSc. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda zastoupená Ing. Darinou Ulmanovou, MBA Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky zastoupená Ing. Jaromírem Gajdáčkem, Ph.D. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zastoupená Ing. Lubomírem Káňou Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE zastoupená Bc. Vladimírem Kotherou, MBA Česká národní zdravotní pojišťovna do zastoupená MUDr. Jiřím Bekem MÉDIA zdravotní pojišťovna od Zastoupená MUDr. Petrem Malým, MBA Česká průmyslová zdravotní pojišťovna od Zastoupená Ing. Zdeňkem Vrožinou, MBA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

7 B) ZE ZÁSTUPCŮ PROFESNÍCH SDRUŽENÍ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍ PÉČE Sdružení soukromých nemocnic České republiky zastoupené Ing. Vladimírem Drvotou Asociace nemocnic ČR zastoupená Ing. Jaroslavou Kunovou Sdružení ambulantních specialistů ČR, o.s. zastoupené MUDr. Zorjanem Jojkem PŘEDSTAVENSTVO Představenstvo je statutárním orgánem NRC. Na základě usnesení Valné hromady NRC ze dne byli zvoleni: 7 ZA SKUPINU ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN: Ing. Ladislav Friedrich, CSc. předseda (do ) místopředseda (od ) MUDr. Pavel Horák,CSc., MBA místopředseda (do ) Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D. předseda (od ) ZA SKUPINU POSKYTOVATELŮ: Ing. Miroslav Petrík místopředseda Ing. Jaroslava Kunová Ing. Vladimír Drvota ZA MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR: MUDr. Vlastislav Kaplan (do ) MUDr. Lenka Hřebíková MUDr. Ing. Daniel Hodyc, Ph.D. ( do ) Mgr. Petr Panýr (od do ) Mgr. Ivana Dortová ( od ) DOZORČÍ RADA Dozorčí rada je kontrolním orgánem NRC. za Ministerstvo zdravotnictví ČR: za skupinu zdravotních pojišťoven: za skupinu poskytovatelů: Bc. Radko Česenek předseda Ing. Darina Ulmanová, MBA JUDr. Josef Svoboda ŘEDITEL Ředitel je výkonným orgánem NRC. Od vykonává funkci ředitele Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

8 PRACOVNÍ SKUPINY Datová pracovní skupina Jmenovaní členové: Ing. Pavel Nesměrák, RNDr. Věra Landová, Ing. Petr Schindler, Ing. Marta Součková, RNDr. Jiří Kolář, Jaroslav Jirotka, Ing. Vlastimil Karlík, Ing. Petr Tomášek, Jan Čermák Pracovní skupina následné péče Jmenovaní členové: Ing. Roman Melkus, Ing. Robert Todt, Ing. Petr Malý, MUDr. Petr Mejstřík, MUDr. Daniela Pavlíčková, MUDr. Milada Tomanová, MUDr. Jana Suchánková, Tamara Musilová, MUDr. Simona Stejskalová 8 Ekonomická pracovní skupina Smluvní referenční nemocnice: Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Motol, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice U Svaté Anny v Brně, Karlovarská krajská nemocnice, Krajská nemocnice Liberec, Krajská nemocnice Pardubice, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem (Krajská zdravotní a,s.), Městská nemocnice Čáslav, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Ostrov, Nemocnice Milosrdných Bratří Brno, Orlickoústecká nemocnice, Nemocnice Třebíč, Nemocnice Kadaň, Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, Nemocnice Znojmo Akceptační komise k projektu POSYP: Jmenovaní členové: MUDr. Martin Vojtíšek (ZPMV ČR), MUDr. Vlastislav Kaplan (MZ ČR)- od nahrazen Ing. Ivanou Jenšovskou (MZ ČR), Ing. Jiří Vítovec (FN Plzeň), Ing. Daniela Padruňková (VZP ČR), MUDr. Pavel Frňka (ČNZP) od nahrazen Ing. Milanem Buršou, MBA, MSc. (ZP M-A ) Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., Doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.; ze SVL: MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D, MUDr. Zuzana Miškovská, Ph.D. MUDr. Zuzana Friedmanová, MUDr. Renata Knorová, MUDr. František Vlček a Ing. Zdeněk Páv. Vedoucím panelu byl MUDr. Miloš Suchý. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA, STATUTÁRNÍ ORGÁNY A PRACOVNÍ SKUPINY

9 ČINNOST NRC V ROCE 2009 ČINNOST STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ Valná hromada NRC Jednání Valné hromady NRC se uskutečnilo v roce 2009 celkem čtyřikrát. Valná hromada zaznamenala změny členů Národního referenčního centra přijala nového člena a zaregistrovala sloučení zdravotních pojišťoven (HZP a ČNZP pod názvem Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Představenstvo NRC V roce 2009 jednalo Představenstvo NRC celkem osmkrát a řídilo veškeré aktivity, které naplňovaly plán činností a projektů. Došlo ke změně ve funkci předsedy představenstva. Dozorčí rada NRC Dozorčí rada v roce 2009 zasedala celkem čtyřikrát. Kontrolovala doklady a účetní zápisy, zda jsou vedeny dle skutečnosti a zda činnost NRC je v souladu s právními a vnitřními předpisy. 9 ČINNOST PRACOVNÍCH SKUPIN Datová pracovní skupina Předmětem činnosti členů datové pracovní skupiny bylo odborné vedení a příprava datových rozhraní, pokynů ke sběrům dat a řešení nejasností v předaných datech. Pracovní skupina následné péče Předmětem pracovní skupiny byla spolupráce zejména po odborné a metodické stránce. Kontrolovala a analyzovala výsledky zpracovaných personálních auditů pro další využití v ZP. Komunikace probíhala elektronickou formou. Ekonomická pracovní skupina Ekonomická pracovní skupina byla vytvořena v roce 2008 v rámci projektu Registr referenčních hodnot. Předmětem činnosti této skupiny v roce 2009 byl především vývoj metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace (Kalkulační manuál) a odborná spolupráce při přípravě a zpracování dat. Akceptační komise k projektu POSYP Úkolem komise bylo v roce 2009 schvalovat návrhy systematizace lékařské přístrojové techniky v rámci projektu POSYP. Odborný panel konečného vyhodnocení ukazatelů Hlavním cílem pracovní skupiny bylo vyhodnotit 8 navržených ukazatelů onkologického screeningu z hlediska důležitosti, vědecké přijatelnosti, proveditelnosti a užitečnosti. V rámci této činnosti se následně rozhodovalo buď o zařazení ukazatelů do Národní sady ukazatelů kvality zdravotních služeb (NSUZS), jejich ponechání ve vývoji nebo vyřazení ze NSUZS. ČINNOST NRC V ROCE 2009

10 PROJEKTOVÉ VÝSTUPY A VÝSLEDKY ČINNOSTÍ NRC PROJEKT KULTIVACE DRG V roce 2009 bylo NRC opět smluvně pověřeno procesem zvyšování kvality klasifikačního systému DRG, který zahrnoval zejména úpravy algoritmu DRG, zařazení nových kódů výkonů a diagnóz, výpočet relativních vah, úpravy metodik a číselníků. 10 Výsledkem projektu v uvedených oblastech byly následující výstupy: provedení úprav algoritmu klasifikace DRG pro rok 2010 revize seznamu diagnóz, které jako vedlejší diagnózy mohou způsobit zařazení do vyšší úhradové skupiny (např. odebrání více než 30 diagnóz ze seznamu tzv. komplikací a komorbidit aktualizace klasifikace se zařazením změn v Seznamu výkonů s bodovými hodnotami změny v klasifikaci hematologických onemocnění se zohledněním způsobu léčby nová klasifikace pacientů s akutním onemocněním nebo poraněním míchy zařazení nových moderních metod do klasifikace DRG Longova metoda pro léčbu hemeroidů Transvaginální taping pro léčbu močové inkontinence nová definice srdeční selektivní ablace změna klasifikace pacientů s onemocněním oběhového systému zemřelých do 5 dnů od příjmu změna klasifikace pacientů s provedeným kardiochirurgickým výkonem a dlouhodobou plicní ventilací vytvoření aktualizovaného grouperu a jeho doplnění o XML vstupní a výstupní rozhraní aktualizace metodik DRG přidány vysvětlující poznámky k aplikaci metodik nový číselník relativních vah Upravená klasifikace IR-DRG 1.2 verze byla předána Ministerstvu zdravotnictví ČR k distribuci. Používání této verze klasifikace DRG je legislativně zakotveno sdělením ČSÚ 432/2009 Sb. V rámci úhrad zdravotní péče byla aplikace DRG vymezena úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 471/2009 Sb. Výstupy projektu byly prezentovány odborné veřejnosti mimo jiné také na konferenci Kultivace DRG pořádané NRC. V souvislosti s kultivací DRG provozuje Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG (http://drg.nrc.cz), který sumarizuje základní informace o klasifikaci DRG. INFORMAČNÍ PODPORA A VÝVOJ NÁRODNÍ SADY UKAZATELŮ KVALITY Národní referenční centrum bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví správou a dalším vývojem výstupů projektů zaměřených na řešení problémů kvality zdravotní péče (Prováděcí smlouva č. 5 k Rámcové dohodě o spolupráci ze dne ). Národní referenční centrum tedy realizovalo v roce 2009 projekt Informační podpora a vývoj Národní sady ukazatelů zdravotních služeb, který navázal na předchozí projekty ministerstva zdravotnictví: (1) Vývoj národní sady ukazatelů zdravotních služeb (NSUZS), a (2) Projekt sledování dekubitů jako indikátorů kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. ČINNOST NRC V ROCE 2009

11 Hlavním cílem a smyslem uskutečněných činností bylo, aby se NRC stalo dlouhodobým poskytovatelem služeb ve věci dalšího vývoje Národní sady ukazatelů zdravotních služeb a také ve věci podpory důležitých forem využívání těchto ukazatelů: interní i externí vyhodnocování měřitelných aspektů kvality, kontraktace péče, národní programy zdravotní politiky, zveřejňování odborných i laických informací o kvalitě péče v ČR. NRC v rámci tohoto projektu v roce 2009: a) realizovalo proces vývoje ukazatelů v životním cyklu s využitím převzatých a dopracovaných metodik a pokračovalo ve vývoji těchto metodik b) provádělo statistické a odborné vyhodnocování validity navržených ukazatelů c) koordinovalo společný vývoj ukazatelů a standardů zdravotní péče d) zajistilo publikaci/prezentaci informací o ukazatelích, referenčních hodnot, výsledků vědeckého dokazování validity ukazatelů ve formě tištěného Katalogu Národní sady ukazatelů zdravotních služeb včetně referenčních hodnot 11 Výstupy projektu vč. demoverze Katalogu byly prezentovány členům NRC a odborné veřejnosti na pracovních seminářích a detailně jsou k dispozici na webových stránkách NRC. PROJEKT PODPORA SYSTEMATIZACE PŘÍSTROJŮ V průběhu roku 2009 byl Národním referenčním centrem realizován projekt Podpora systematizace přístrojů (dále jen POSYP). Projekt navázal na výstupy předchozího projektu, který se zabýval rozborem a návrhy na kultivaci SZV. V oblasti přístrojové techniky šlo zejména o revizi přístrojové části databáze SZV, kde byly nalezeny nevalidní informace (lišící se bodové hodnoty u totožné přístrojové techniky, neaktuální pořizovací ceny přístrojů), což má velký vliv na neobjektivní hodnocení většiny výkonů, ve kterých je přístrojová technika zahrnuta. NRC si kladlo v roce 2009 za cíl přiřadit přístroje obsažené v DB SZV k jednotlivým obecným názvům kategorií přístrojové techniky a zajistit tak způsob jejich jednotného členění = SYSTEMATIZACE. Byla navržena metodika Systematizace B přístrojů zdravotnické techniky rozdělená do následujících hlavních skupin: Diagnostické (D), Terapeutické (T), Laboratorní (L), Ostatní / specifické pro obory (O), Pomocné (P). V rámci realizovaného výstupu vznikla komplexní dokumentace, která svým obsahem nejen upozorňuje na současný stav vedení správy přístrojové techniky, ale především podává konkrétní návrhy a připravuje půdu pro řešení nesrovnalostí ve stávajícím SZV. Konkrétně bylo vypracováno 118 návrhů přiřazení jednotlivých položek lékařské přístrojové techniky z DB SZV do Systematizace B. Všechny návrhy prošly oponentním řízením, jejichž výstupy navrhovatelé řádně vypořádali za účelem dosažení dosažení konsensu. Dále byla vytvořena webová aplikace POSYP, která obsahuje schválené výstupy, jež jsou navázány na atributy přístrojové techniky z mezinárodní databáze přístrojů Global Medical Devices Nomenclature (GMDN). Mimo tyto atributy obsahují některé jednotlivé návrhy také dílčí doporučení na změny v současném obsahu DB SZV. Výstupy projektu byly prezentovány odborníkům v dané problematice z řad členů NRC na pracovním semináři v listopadu Všechny potřebné informace jsou také zveřejněny na webových stránkách NRC. ČINNOST NRC V ROCE 2009

12 12 PROJEKT REGISTR REFERENČNÍCH HODNOT Projekt Registr Referenčních hodnot vytvořilo NRC v roce 2008 ve snaze o řešení jednoho z dlouhodobých problémů českého zdravotnictví neexistence obecně přijímané a používané metodiky alokace nákladů na případ hospitalizace a jeho komponenty a z toho plynoucí absence obecně přijímaných referenčních hodnot nákladů na případ hospitalizace. Podnětem pro pokračování a realizaci projektu v roce 2009 byla potřeba získat referenční hodnoty nákladového ocenění případů hospitalizace, a to zejména k výpočtu relativních vah, srovnávání nákladnosti ukazatelů produkce a vytvoření nákladového virtuálního modelu nemocnice. Projekt Registr Referenčních hodnot si kladl za cíl poskytnout validní referenční hodnoty pro náklady a produkci zdravotnického zařízení. Z dat Referenčních nemocnic byl vypočten nový číselník obecných tarifů, který po schválení ekonomickou pracovní skupinou posloužil jako základ pro potřeby výpočtu relativních vah DRG verze Dalším z hlavních výstupů projektu v roce 2009 bylo vydání Kalkulačního manuálu, první české publikace popisující metodiku pro procesní kalkulaci nákladů metodou tarifů nákladových služeb. Tento dokument byl poprvé prezentován na Konferenci Referenčních nemocnic pořádané pod záštitou Asociace nemocnic České republiky a Sdružení soukromých nemocnic ČR. V roce 2009 bylo do projektu celkem zapojeno 18 Referenčních nemocnic. NÁSLEDNÁ PÉČE Projekt vyhodnocování personálních auditů patří již několik let ke stálým činnostem NRC. Cílem projektu je vyhodnocení personálních kapacit ve zdravotnických zařízeních následné péče. Výstupem vyhodnocení dat pro jednotlivé typy OD jsou: nárok OD (optimalizovaný maximální počet OD vypočtený z optimalizovaných kapacit) přebytek či nedostatek personálního vybavení jednotlivých IČZ, vzhledem k minimálním úvazkům stanovených v SZV Dle požadavku ZP byla do standardních výstupů NRC zařazena další forma optimalizace náhradního nároku OD, kdy součet počtů OD nasmlouvaného typu a náhradního OD je roven součtu vykázaných počtů OD při maximální úhradě. V roce 2009 proběhlo vyhodnocení dat ZP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí Vybrané výsledky zpracování dat NAP za 2. pololetí 2008 a 1. pololetí 2009 jsou uvedeny v následujících grafech. ČINNOST NRC V ROCE 2009

13 graf č. 1 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % % % % do 25 % KÓD OD 13 graf č. 2 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 2. pololetí % Nad 200 % % % % % KÓD OD graf č. 3 Procentuální zastoupení počtu zdravotnických zařízení podle vykazovaného kódu Ošetřovacího dne a intervalů splnění/nesplnění personálních kapacit za 1. pololetí % Nad 200 % % % % % % do 25 % KÓD OD ČINNOST NRC V ROCE 2009

14 graf č. 4 Procentuální zastoupení objemu vykázaných ošetřovacích dnů nekrytých dle personálního normativu dle kódu OD a intervalu nesplnění personálních normativů za 1. pololetí % Nad 200 % % % KÓD OD Vyhodnocení výsledků zpracovaných dat: Personální požadavky za 2. pololetí 2008 nebyly splněny v 33 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 2. pololetí 2008, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 35% zlepšení oproti stejnému období roku Personální požadavky za 1. pololetí 2009 nebyly splněny v 32 případech. Celkový počet ošetřovacích dnů za 1. pololetí 2009, které nesplňují personální požadavky je Jedná se cca o 42% zlepšení oproti stejnému období roku V roce 2009 NRC publikovalo Průběžnou zprávu z projektu NAP , která detailně popisuje dlouhodobé výsledky. ELEKTRONICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Úvod do DRG V rámci projektu elektronického vzdělávání byl i v tomto roce otevřen e-learningový kurz Úvod do DRG. Kurz je určen především pro pracovníky ve zdravotnictví, kteří přicházejí s klasifikačním systémem DRG do styku v rámci své pracovní náplně. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy DRG a jaké jsou možnosti jeho využití. Kurz je zakončen prezenčním testem a předáním certifikátu potvrzujícího úspěšné absolvování kurzu. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. Vybrané statistické údaje e-learningového kurzu: Sledovaný údaj r *) r Počet zájemců, kteří požádali o podklady pro přihlášení do kurzu Počet úspěšných absolventů přípravného testu 2 89 Počet úspěšných absolventů certifikačního testu (po úspěšném absolvování přípravného testu) 0 77 *) kurz otevřen v listopadu Ukazatele kvality V listopadu 2009 byla pro členy NRC zpřístupněna testovací verze e-learningového kurzu Ukazatele kvality. Tento základní kurz je určen zdravotníkům i nezdravotnickým pracovníkům, kteří chtějí získat nebo si prohloubit znalosti v oblasti hodnocení zdravotnických služeb pomocí ukazatelů kvality. Cílem kurzu je seznámit zájemce se základními pojmy, vlastnostmi a vztahy mezi ukazateli kvality péče. Podrobné informace pro případné zájemce o tento kurz jsou k dispozici na. ČINNOST NRC V ROCE 2009

15 DATOVÉ PORTÁLY Internetová aplikace Tento webový portál nabízí možnosti zobrazení statistických výsledků (např. počet případů hospitalizace, průměrný věk, průměrná délka hospitalizace atd.) v jednotlivých nemocnicích, případně krajích. Dimenze možných pohledů jsou: 1. Období v současnosti jsou k dispozici data za roky což je více než deset milionů hospitalizačních případů 2. MDC/Typ léčby importovány jsou všechny MDC skupiny s možností podrobnějšího výběru jako jsou: 3. Pohlaví a věková skupina Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Vybrané výsledky komplexní analýzy dat o akutní lůžkové péči jsou zobrazeny v následujících grafech: 15 Graf č. 5 Vývoj složitosti případů dle relativní váhy 2008 Typ nemocnice 0 0,8 A B C S ,81 1 1,1 1,2 1,21 2 2,1 a více % KOMENTÁŘ GRAFU Č. 5 V grafu č. 5 je znázorněn vývoj podílu případů s relativní váhou v definovaných intervalech v jednotlivých typech nemocnic (viz. Seznam zkratek). V roce 2008 pokračoval ve všech typech nemocnic trend předešlých let dalším snížením podílu případů s nejnižší relativní váhou (do 0.8) ve prospěch případů složitějších. ČINNOST NRC V ROCE 2009

16 Graf č. 6 Vztah počtu případů a CMI v jednotlivých typech nemocnic Typ nemocnice 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 CMI A B C S CMI Počet KOMENTÁŘ GRAF Č. 6 Počet případů (v tis.) Graf č. 6 dokumentuje vývoj počtu a složitosti případů vyjádřené ukazatelem CMI v jednotlivých typech nemocnic. Je patrný nárůst CMI v nemocnicích typu S a nárůst počtu případů hospitalizací v nemocnicích typu B na úkor typu C. Internetová aplikace Tato internetová aplikace popisuje základní statistické informace o vybraných typech a parametrech léčby v českých nemocnicích. Zobrazuje dvě sekce: totální endoprotézy (TEP) porody Nemocnice mohou získat administrátorský přístup umožňující doplňovat a komentovat prezentované výsledky. Veřejnosti se nabízí rozšířený pohled na poskytovanou zdravotní péči v konkrétní nemocnici. Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

17 Internetová aplikace brix.nrc.cz NRC provozuje webovou aplikaci BRIX s cílem poskytnout svým členům nástroj pro získávání referenčních hodnot o případech akutní hospitalizace. Tyto údaje slouží jako podpora při kontrahování zdravotní péče. Aplikace BRIX nabízí náhled na data formou tzv. multidimenzionálních kostek a v aktuální verzi disponuje datovou základnou, která zahrnuje téměř 2,6 mil. detailních hospitalizačních případů. BRIX poskytuje referenční hodnoty pro následující ukazatele: náklady vypočtené metodou obecných tarifů délka pobytu počet bodů na případ suma korunových hodnot ZUM a ZULP na případ 17 Přístup do aplikace je umožněn pouze členům NRC. Internetová aplikace /nap Portál prezentuje výsledky personálních auditů ZZNP. Jedná se zejména o vykázané počty OD, vypočtený nárok OD a personální úvazky za jednotlivá IČZ. K dispozici jsou údaje za jednotlivá pololetí let 2005 až Pro optimalizaci personálních kapacit a stanovení nároku OD slouží Kalkulátor. Přístup do Portálu mohou získat zástupci ZP a ZZNP. Registrováno je celkem 78 uživatelů, z toho 33 zástupců ZZNP. Za tento rok navštívilo internetové stránky /nap 318 návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. ČINNOST NRC V ROCE 2009

18 INFORMAČNÍ PORTÁLY Internetové stánky jsou koncipovány tak, aby zajistily uživatelský komfort a pohodlný přístup registrovaným uživatelům k intranetu NRC a k datovým portálům přímo z domovské stránky. V tomto roce byla inovována služba zasílání ových zpráv o aktivitách a aktuálních činnostech NRC, tzv. Novinky z NRC. Zájemci se mohou přihlásit k odběru Novinek pomocí formuláře na úvodní internetové stránce NRC. Ke konci roku 2009 bylo registrováno 267 uživatelů přihlášených k odběru Novinek z NRC. Od září 2009 byly internetové stránky NRC rozšířené i o anglickou verzi. 18 Za tento rok navštívilo internetové stránky návštěvníků a zobrazeno bylo stránek. Webové stránky Šetření dekubitů na národní úrovni seznamují jejich návštěvníky se základními informacemi o projektu. Jsou uspořádány tak, aby uživatele provedly od obecných informací až ke konkrétnímu postupu jak se jednoduše zaregistrovat a vstoupit do projektu. Internetové stránky se stále doplňují a rozšiřují na základě podnětů ze strany projektového týmu i zdravotnických zařízení. drg.nrc.cz V souvislosti s rozšiřováním užití klasifikačního systému DRG vytvořilo Národní referenční centrum portál Podpora kontraktace DRG, který sumarizuje základní informace o klasifikace DRG. Portál obsahuje mimo jiné: informace o projektech Kultivace DRG realizovaných na půdě NRC stručné shrnutí historie DRG v ČR informace o legislativním zakotvení DRG v ČR výklad úhradové vyhlášky z hlediska klasifikačního systému DRG (přístupný pouze proč členy NRC) informace o datových portálech, které NRC vytvořilo pro potřeby veřejnosti, zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení odpovědi na časté otázky k DRG slovníček pojmů se vztahem k problematice DRG ČINNOST NRC V ROCE 2009

19 OSTATNÍ AKTIVITY DEKUBITY Národní referenční centrum (NRC) bylo pověřeno Ministerstvem zdravotnictví, aby převzalo výsledky projektu Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. NRC realizuje projekt Šetření dekubitů, ve kterém zajišťuje další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a tím i výrazným dodatečným nákladům na péči. Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity). Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě zvyšování kvality, bezpečí a efektivity zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem). Cílem projektu je také spolupráce s profesními sdruženími na přípravě a realizaci informačních materiálů pro pojištěnce. Projekt Šetření dekubitů na národní úrovni je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků v poskytování zdravotní péči. 19 DOTACE A GRANTY Grantový projekt IGA MZČR_VES 2009 Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený na vývoj národní sady standardů zdravotních služeb Národní referenční centrum zahájilo práce na řešení projektu dne , kdy byla podepsaná Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení projektu výzkumu a vývoje pod číslem NS /2009. Vzhledem k tomu, že zahájení řešení grantového projektu bylo zpožděno z důvodu ze strany zadavatele o 8 měsíců oproti schválenému harmonogramu, bylo zapotřebí urychlit činnosti tak, abychom kvalitně a včas splnili naplánované cíle. Mezi hlavní úkoly v tomto roce patřilo zejména zpracování zahraniční a tuzemské rešerše o způsobu řešení sady norem-standardů zdravotní péče, výběr vhodné metodiky tvorby standardů a její rozpracování, analýza, realizace a pilotní testování ASW Registru Národní sady standardů a ukazatelů, zpracování první sady norem vycházející z doporučených postupů dosud zpracovaných v ČR, ze zahraničních doporučených postupů a také sady norem navazujících na vybrané ukazatele z Národní sady ukazatelů. Díky zvýšenému úsilí všech řešitelů se podařilo stanovené dílčí cíle pro rok 2009 dodržet a uskutečnit. OSTATNÍ AKTIVITY

20 NRC prezentovalo výstupy a práce na tomto grantovém projektu na konferencích a pracovních seminářích: ve spolupráci s Centrem pro klinické doporučené postupy Lékařské fakulty UP v Olomouci připravilo poster na mezinárodní konferenci GIN pořádané ve dnech v Portugalsku na téma tvorba klinických doporučených postupů; dále to byla aktivní účast na I. Národní konferenci o doporučených postupech v Olomouci konané dne (www.ckdp.upol.cz), na 23. Slovenském a Českém neurologickém sjezdu, který se uskutečnil ve dnech v Bratislavě (www.snes.sk) a uspořádání pracovního semináře na téma Projekty kvality NRC, který se konal dne Projekt a jeho plnění je podrobně prezentován na webových stránkách NRC, informace vč. dokumentů pro autorské odborné týmy jsou pravidelně aktualizovány. 20 KONFERENCE A SEMINÁŘE Zástupci NRC se v průběhu roku aktivně účastnili konferencí a dalších přednáškových aktivit. Dále NRC připravilo několik pracovních seminářů pro členy NRC a zástupce Ministerstva zdravotnictví s cílem odprezentovat možnosti využití výstupů projektů NRC v praxi: Konference DRG Národní referenční centrum pořádalo dne konferenci věnovanou problematice a vývoji klasifikačního systému DRG v ČR. Záštitu nad touto akcí převzalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Cílem konference bylo otevřít odbornou diskuzi nad koncepcí dalšího rozvoje tohoto klasifikačního systému ve středně až dlouhodobém horizontu v ČR. Na konferenci byl představen systém DRG, jeho užití, zkušenosti s implementací systému DRG v jiných státech, stav kultivace v ČR a další záměry vývoje. Vysoká účast a ohlasy účastníků svědčí o velkém zájmu odborné veřejnosti o problematiku klasifikačního systému DRG a jeho zavádění v ČR. Seminář POSYP Dne byl v sídle NRC uskutečněn pracovní seminář k prezentaci výstupů projektu POSYP. Pozváni byli především zástupci členů NRC napříč všemi institucemi, kteří se při své práci zabývají lékařskou přístrojovou technikou. Projekt a jeho výstupy byly dotázanými účastníky vyhodnoceny jako kvalitní a hodnotné. OSTATNÍ AKTIVITY

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ České vysoké učení technické v Praze VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003 Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004 duben 2003 1 Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2004 Rozvaha Aktiva k 31. 12. 2004 (v tis. Kč) číslo řádku 1. 1. 2004 31. 12. 2004 A. Dlouhodobý majetek (ř. 09 + 20 + 28-40) 1 149 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003, 2004 NÁRODNÍ REFERENČNÍ CENTRUM OBSAH Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Organizační struktura, statutární orgány NRC a pracovní skupiny 7 Statutární orgány

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě

B. Krátkodobý majetek celkem ř I. Zásoby celkem ř.43 až Materiál na skladě 1. Roční účetní závěrka 1.1. Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky se vykazují

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Dům s pečovatelskou službou "Penzion" Polička 2009 12 65684672

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2008 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Svazek obcí pro vodovody a kanalizace 2008 13 49458833

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bilance) - sumář VVŠ Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č.1 k vyhlášce č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jednotlivé položky

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva Informačního střediska Mikuláš, o.p.s. za rok 2005 je zpracována v souladu se zákonem číslo 248/995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (dále jen ZOPS). Obsah:

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace

Priloha_2005_vysledovka_rozvaha_zu.xls. Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Priloha_25_vysledovka_rozvaha_zu.xls Přehled zisku a ztráty příspěvkové organizace Skutečnost za rok 23 Skutečnost za rok 24 Skutečnost za rok 25 Název položky hlavní hospodářská hlavní hospodářská hlavní

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více