školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program"

Transkript

1 školní vzdělávací program platný od 1. září 2013 Vnitřní směrnice č. 11 S/2013

2 O s n o v a : 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Budova školy a její okolí 3. Organizace a podmínky vzdělávání 3.1. Než k nám dítě nastoupí 3.2. Nekupujte zajíce v pytli, aneb jak to u nás chodí Materiální podmínky Organizace provozu, životospráva, hygiena a bezpečnost dětí Psychosociální podmínky Řízení mateřské školy Pedagogické a personální zajištění Spoluúčast rodičů na činnosti školy Tradiční školní akce 3.3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí se sociálním znevýhodněním a vzdělávání dětí mimořádně nadaných 3.4. Plán dalšího rozvoje školy 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Proč jsme tady 4.2. Filosofie a strategie školy 4.3. Cíle ŠVP 5. Vzdělávací obsah 5.1. Struktura vzdělávacího obsahu 5.2. Vzdělávací bloky 5.3. Další dílčí projekty a zájmové kroužky 6. Vnitřní evaluace a hodnocení 6.1. Hodnocení a evaluace na úrovni školy 6.2. Hodnocení a evaluace na úrovni tříd 7. Závěr 8. Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje o škole: Základní údaje o organizaci: název a sídlo: Mateřská škola Havířov Šumbark, Petřvaldská 32 / 262, PSČ ředitelka: Bc. Zdeňka Hýžová právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, IČO: místa poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov Město, PSČ Mateřská škola Místní 3/355 Havířov Město, PSČ cílová kapacita: 235 dětí, z toho: Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262: Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov Město: Mateřská škola Místní 3/355 Havířov Město: 125 dětí 44 dětí 50 dětí další poskytované školské služby v zařízeních: Školní jídelna Petřvaldská 32/262, Havířov Šumbark Školní jídelna Místní 3/355 Havířov - Město Školní jídelna výdejna Sadová 3/232 Havířov - Město cílová kapacita: 330 stravovaných 2. Obecná charakteristika Mateřské školy Sadové 2.1. Historie školy V záznamech kroniky mateřské školy Sadové se za den zahájení provozu uvádí 9. září V té době se do samostatné budovy, umístěné mezi dvěma obytnými domy, přemístily děti z bývalé mateřské školy v Havířově I. blok 8. Dvoutřídní zařízení navštěvovalo 60 dětí. Ve svých počátcích měla škola v suterénu kuchyň a jídelnu, v přízemí pak dvě třídy, dětské šatny, ředitelnu a izolaci. Dvě ložnice v prvním patře sloužily k odpočinku, střešní terasa zase ke každodenním rozcvičkám dětí. V průběhu let přestaly prostory kuchyně vyhovovat hygienickým předpisům a stravování začalo být zajišťováno dovozem z velkokapacitní jídelny. Záznamy v kronice skrývají mnoho zajímavostí, mezi jednu z nich patří, že v ložnicích dětí nebylo instalováno ústřední topení, děti spaly v postýlkách ve spacích pytlích. Další, tehdy zřejmě zcela samozřejmou věcí, byly pravidelné lékařské prohlídky dětí přímo v mateřské škole. 3

4 Budova je majetkem města Havířova. V roce 1991 byla dána do pronájmu soukromé osobě a celých dalších 18 let zde byla provozována soukromá mateřská škola a keramická dílna. V závěru roku 2009 ukončila majitelka provoz soukromé školy a k 1. lednu 2010 celý objekt převzala Mateřská škola Petřvaldská v Havířově - Šumbarku jako své odloučené pracoviště. I nyní je Mateřská škola Sadová dvoutřídní s povolenou kapacitou 44 dětí ve věku 3-7 let Budova školy a její okolí Architektonicky krásná budova ve stylu SORELA je téměř ukryta v prostředí městského parku, přímo v centru města Havířova. Zákoutí s nádherně vzrostlými stromy a keři a původní tichá bytová zástavba bez dosahu hluku silniční dopravy navozuje klidnou, téměř rodinnou atmosféru školy. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě při procházkách parkem či pěšinkami podél řeky Lučiny, nebo sportovní vyžití na dětském hřišti v nově vybudovaném Areálu volného času, nebo zimní bobování na kopci u Lučiny. Umístění v centru Havířova přímo vybízí k účasti na bohatém kulturním programu města. V blízkém sousedství, na ulici ČSA, se nachází další mateřská škola, nejbližšími základními školami jsou ZŠ Na Nábřeží a ZŠ Gorkého. Mateřská škola Sadová je dostupná z téměř všech autobusových linek MHD, parkování po dobu přivádění a odvádění dětí z MŠ je možné přímo u vstupu do zahrady. 3. Organizace a podmínky vzdělávání 3.1. Než k nám dítě nastoupí Při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Informace o termínu a průběhu zápisu zveřejňujeme na webových stránkách a na budově mateřské školy. Potřebné formuláře rodiče obdrží v ředitelně, ve třídách nebo si je mohou stáhnout z webových stránek školy. Zápis probíhá koncem května současně se Dnem otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout třídy, seznámit se s organizací denního režimu, činnostmi, vybavením a programem mateřské školy. Při přijetí dítěte postupujeme podle předem stanovených kritérií, uvedených ve vnitřní směrnici školy. Přednostně přijímáme děti s odkladem školní docházky a děti pětileté. V mateřské škole máme vytvořeny podmínky pro vzdělávání dítěte se zdravotním postižením za pomoci asistenta pedagoga. Jelikož škola nemá bezbariérový přístup, nepřijímáme děti s tělesným postižením. Při přijetí dohodne ředitelka školy s rodiči délku pobytu dítěte v mateřské škole, jeho stravování, přivádění a odvádění z mateřské školy, způsob úhrady za předškolní vzdělávání a stravování a projedná individuální požadavky rodičů a potřeby dětí. Další informace poskytujeme rodičům průběžně v kanceláři mateřské školy. 4

5 3.2. Nekupujte zajíce v pytli aneb co u nás najdete: Materiální podmínky Obě třídy jsou umístěny ve zvýšeném přízemí, ke každé přináleží menší herna, šatna, nově zrekonstruované koupelny a WC. Zabudované skříně a police ve třídách zvětšují prostor pro hru. Kromě stolečků a židlí ve dvou výškových variantách zde máme dětský nízký nábytek, prostorově uspořádaný do několika koutků, doplněných hračkami a pomůckami. Většinu hraček, pomůcek a pracovního materiálu máme uloženu tak, aby si je děti mohly samostatně brát a následně i ukládat. Vše, co u nás děti vytvoří, je součástí výzdoby. V jedné třídě mají děti k dispozici počítač s výukovými programy a hrami pro předškolní věk, ve druhé interaktivní tabuli. K rozvoji hudebních dovedností využíváme klavír a množství rytmických nástrojů. Víceúčelová místnost v prvním patře slouží dopoledne převážně k pohybovým aktivitám, odpoledne k odpočinku dětí. Zároveň zde probíhají zájmové kroužky, divadelní představení, školní soutěže, občas zde sledujeme pohádky v televizi. Televizi využíváme minimálně, slouží pouze ke zpestření aktivit při dlouhodobě nepříznivém počasí nebo v pátky při odpoledním odpočinku. Po obědě děti odpočívají na molitanových matracích, které si samostatně ukládají. Děti ze třídy Medvídků leží a poslouchají čtenou pohádku ve své třídě, Včeličky zase v lehárně nahoře. Pracovní dílnu s ponkem, svěrákem a pracovním nářadím jsme dětem zřídili v nově zrekonstruovaném suterénu. Současně se zde nachází přípravna jídel, sborovna, prádelna a zázemí pro zaměstnance. Přilehlá školní zahrada s novým dřevěným altánem, dvěmi pískovišti, prolézačkami, skluzavkou a vláčkem je lemovaná chodníčky, které děti velmi rády využívají k jízdě na kolech a odrážedlech. Nízké zídky a pískovcové sochy u vstupu doplňují okrasnou část zahrady. V letních měsících zde děti pobývají co nejdéle, hry na trávě a v písku s oblibou střídají sprchováním. Ani v zimě není zahrada opuštěná, její prostory nabízí možnosti k zajímavým sezónním hrám Organizace provozu, životospráva, hygiena a bezpečnost dětí Denní režim dětí: scházení dětí, volné hry a individuální činnosti svačinka, pohybové činnosti, dopolední hry a řízené vzdělávací činnosti pobyt venku, sezónní aktivity oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry odpolední svačina, zájmové a vzdělávací činnosti, odchod dětí domů Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte. Občasné odchylky od této doby domlouvají rodiče s učitelkami na třídách, a to osobně nebo telefonicky. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání, splatnost, forma úhrady a podmínky osvobození od úplaty jsou stanoveny Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. 5

6 Stravování dětí: Plnohodnotnou a vyváženou stravu dětem dovážíme ze školní jídelny z mateřské školy Petřvaldské. Jídlo je převáženo v termoportech a termosech k tomuto účelu upravenou dodávkou. Děti jí přímo ve třídách, stravu vydávají pracovnice školní jídelny. Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. Dopolední svačinka je rozdělena na 2 části. Nejprve dětem podáváme klasickou svačinku, kolem 10. hodiny pak ovoce. Ranní a odpolední svačinky probíhají průběžně, děti se obsluhují samostatně v průběhu stanovené doby. Celodenně je na třídách k dispozici čaj. Dětem se speciálními stravovacími potřebami stravu podle možností upravujeme nebo dovážíme ze školní jídelny při MŠ Balzacova, kde se specializují na přípravu dietního stravování. Výše ceny za stravování, splatnost a forma úhrady jsou stanoveny Směrnicí o úhradě za školní stravování. Doba podávání stravy: dopolední svačina ovoce oběd odpolední svačina Péče o zdraví dětí: Péče o zdraví dětí je podrobněji rozvedena ve Školním řádu mateřské školy a ve Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole. Za bezpečnost dětí po dobu jejich pobytu v mateřské škole zodpovídají učitelky. K řádnému chodu mateřské školy je nezbytně nutné, aby všichni zaměstnanci, rodiče a pověřené osoby dodržovali základní pravidla bezpečnosti: dítě předávají učitelce do třídy rodiče nebo jimi pověřená osoba dítě z mateřské školy vyzvedávají a odvádějí rodiče nebo jimi pověřená osoba; pokud dítě vyzvedává pověřená osoba, sepíší rodiče předem s ředitelkou školy pověření k odvádění dítěte z mateřské školy vchod do mateřské školy je odemčen jen v době přivádění a odvádění dětí. Tímto opatřením omezujeme možnost vstupu nežádoucí osoby do budovy a chráníme osobní věci dětí před odcizením opustit prostory školní zahrady při pobytu venku může jedna učitelka s maximálně 20 dětmi, při vyšším počtu je nutný doprovod další učitelky nebo dospělé osoby Za čistotu a dodržování hygienických předpisů v mateřské škole zodpovídá školnice. Podrobněji jsou činnosti spojené s úklidem rozvedeny v Provozním řádu mateřské školy Psychosociální podmínky Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu. Každou třídu navštěvuje maximálně 22 dětí. Přijímáme děti ve věku od tří let. Všechny třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené. Snažíme se, aby předškolní děti byly ve třídě zastoupeny alespoň z jedné třetiny. Přejí - li si to rodiče, zařazujeme sourozence do stejné třídy. Taktéž kamarády, je-li to možné. 6

7 Při nástupu nového dítěte nabízíme postupnou, přibližně týdenní adaptaci, kdy děti mohou pobývat ve třídě kratší dobu, a je li to nutné, tak v doprovodu rodiče, který se aktivně zapojí do činností ve třídě. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a hlavně, že se rodiče pro ně vždycky vrátí. Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost). Snažíme se, aby se všechny děti ve školce znaly, mohou se proto ve třídách vzájemně navštěvovat, půjčovat si hračky a hrát si spolu během ranních her, pobytu venku nebo odpoledních činností. Na podporu sounáležitosti a kamarádských vztahů připravujeme společné programy obou tříd. Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit. Umožňují li to personální podmínky, dělíme u některých náročnějších činností třídu na 2 skupiny, na starší a mladší děti. Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a volí metody práce, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji. Děti zbytečně neorganizujeme, pouze v situacích, kde je to nezbytné z bezpečnostního hlediska. Volnost a osobní svoboda je vyvážena určitými omezeními, na kterých se s dětmi i rodiči domlouváme a také je společně dodržujeme. Sestavujeme si pravidla chování. Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor. Zajišťujeme výlety a exkurse do zajímavých míst; kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně. Pravidelně realizujeme další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti. V rámci nadstandardní péče nabízíme dětem možnost účastnit se činností v zájmových kroužcích. Nešetříme úsměvem - snažíme se, aby se děti i dospělí u nás cítili dobře Řízení mateřské školy Ředitelka mateřské školy je statutárním zástupcem organizace, zodpovídá za celkovou úroveň školy a její výsledky. Součástí její práce je analyzovat činnost školy, zpracovávat a zveřejňovat informace o škole. Vydává Školní řád, který slouží k zajištění plynulého provozu školy, usnadňuje orientaci v podmínkách mateřské školy a stanovuje základní pravidla vzájemné spolupráce mezi rodiči a zaměstnanci. V mateřské škole Sadové pracuje celkem 8 zaměstnanců v profesích: ředitelka, učitelky, asistentka pedagoga, ekonomka, provozní pracovnice a pracovnice školní jídelny. Vzhledem k menší velikosti školy zastávají hospodářští pracovníci 2 profese souběžně. Organizační struktura, povinnosti a zodpovědnost jednotlivých pracovnic jsou vymezeny v Organizačním řádu. Školní řád, Školní vzdělávací program aj. směrnice jsou rodičům k dispozici na webových stránkách školy, v ředitelně a na nástěnce v budově školy. Základní přehled o činnosti a hospodaření školy je k dispozici ve: Výroční zprávě o hospodaření mateřské školy za kalendářní rok, Výroční zprávě o činnosti mateřské školy za školní rok 7

8 Pedagogické a personální zajištění V každé třídě pečují o děti dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních směnách. V době organizačně nejnáročnějších činností, mezi něž patří převlékání na vycházku, příprava na oběd a příprava k odpočinku, pomáhají dětem i provozní pracovnice. Oběd dětem vydává pracovnice školní jídelny. V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí nového pedagoga nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, spojujeme, převážně v odpoledních hodinách, třídy. Provozní pracovnice mateřské školy spolupracují s učitelkami na třídách, dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi a rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti. Usilujeme o plně kvalifikovaný pracovní tým. Dvě učitelky si doplňují předepsanou kvalifikaci studiem na vysoké škole, ostatní potřebnou kvalifikaci splňují Spoluúčast rodičů na činnosti školy Spolupracovat s rodiči jako s partnery považujeme za výraznou prioritu. Tomu napomáhá téměř rodinné vnitřní prostředí školy i naše filosofie vzájemné sounáležitosti a spolupráce všech zúčastněných. Děti, rodiče i my si tím pomáháme vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy, které posilují vzájemný respekt a ochotu spolupracovat. Zapojení rodičů do činností třídy je značným přínosem pro děti, učitelky i rodiče. Vnáší do života školy pestrost, aktivitu a samozřejmě radost dětem. Vítáme pomoc se zajišťováním drobných oprav či materiálu pro výzdobu tříd, pomoc při přípravě a organizaci školních akcí, kdy je nezbytný větší počet dospělých, pomoc při zajišťování exkursí na pracovištích, pomoc při doprovodu dětí apod. Za zcela samozřejmé považujeme vstupování rodičů do tříd, společné hry s dětmi, dokončování činností apod. Poskytujeme informace o individuálních výsledcích dítěte, jeho pokrocích v rozvoji a učení. Snažíme se, aby komunikace rodiče s učitelkou byla co nejefektivnější. Na učitelkách a rodičích záleží, do jaké míry si dohodnou organizaci a pravidla, kdy budou řešit společné otázky, kolik času si budou navzájem věnovat. Je to oblast náročná a dosud ne zcela samozřejmá, a to jak pro rodiče, tak pro učitelky. Nabízíme rodičům možnost účastnit se programů a akcí v mateřské škole. S rodiči a dětmi spolupracujeme i po ukončení docházky do MŠ. Jsme vždycky rádi, když se k nám s dětmi vracejí pochlubit se vysvědčením a popovídat si. Zajišťujeme poradenský servis, půjčujeme odbornou literaturu, doporučujeme spolupráci s odborníky Tradiční školní akce Uspávání broučků Mikulášské čertoviny Vánoční besídka Zimní výlet do hor Karneval ve SD Reneta Celodenní školní výlet Tvořivá odpoledne s rodiči, společný výlet Rozloučení se školáky a radovánky na školní zahradě 8

9 3.3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti se sociálním znevýhodněním a dětí mimořádně nadaných Rozhodnutí o tom, zda se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě se sociálním znevýhodněním nebo dítě mimořádně nadané vydává na základě odborných vyšetření a posouzení pouze školské poradenské zařízení, a to buď Pedagogicko - psychologická poradna (PPP) nebo Speciální pedagogické centrum (SPC). O vyšetření dítěte žádají rodiče, v MŠ mohou požádat o bližší informace k této problematice, poskytujeme informační servis a odbornou podporu. Pedagogové naší školy systematicky zaznamenávají a vyhodnocují vzdělávací výsledky dětí, zjistí li určité nerovnosti nebo odlišnosti ve vývoji dítěte, projednávají svá zjištění s rodiči a doporučí odborné vyšetření. Všímání si a vyhledávání se týká rovněž dětí mimořádně nadaných. Pedagogové školy spolupracují dle potřeby s PPP, SPC a dalšími odbornými subjekty. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, se sociálním znevýhodněním i dětí mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. Škola má zpracován Školní podpůrný program, pedagogové jsou proškoleni v oblasti Hyper, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ, Pedagogická diagnostika poruch učení, Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ a Práce s dětmi s PAS a s ADHD pro pedagogy MŠ. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami V mateřské škole Sadové vzděláváme tyto děti od roku 2010 formou integrace v běžné třídě mateřské školy. Máme zkušenosti se vzděláváním autistů a dětí s vývojovou poruchou chování. Vzhledem k tomu, že nezaměstnáváme speciálního pedagoga, můžeme umístit do třídy maximálně 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítě s postižením přijímáme pouze tehdy, jsme-li schopni k jeho postižení vytvořit potřebné vzdělávací prostředí a podmínky. Se vzděláváním dítěte pomáhá učitelce asistent pedagoga, byl li PPP nebo SPC doporučen. Dítě se vzdělává s ostatními dětmi ve třídě podle stejného vzdělávacího plánu s tím, že k zajištění optimálních vzdělávacích podmínek má navíc vytvořen Individuální vzdělávací plán (IVP), který upřesňuje a optimalizuje potřeby dítěte. Asistentka pedagoga splňuje odbornou kvalifikaci vyžadovanou zákonem o pedagogických pracovnících. Děti se sociálním znevýhodněním V mateřské škole nemáme zkušenosti se vzděláváním dítěte s diagnostikovaným sociálním znevýhodněním, za které se považuje mimo jiné oslabené rodinné zázemí či jazykově odlišné prostředí. V případě přijetí, budeme postupovat podle individuální situace dítěte. Předpokládáme zvýšený individuální přístup, ať už v oblasti sociální adaptace, vyjadřovacích dovedností, sebeobslužných návyků či jiných dovedností. Důsledně budeme trvat na pravidelných schůzkách s rodiči dítěte. Podle potřeby bude dítěti sestaven IVP. Děti mimořádně nadané Ani dítě s diagnostikovaným mimořádným nadáním jsme v mateřské škole zatím nevzdělávali. Rovněž zde bychom postupovali podle individuální situace dítěte, sestavili IVP, využívali speciální metody a postupy aj. podpůrná opatření Plán dalšího rozvoje školy Další rozvoj školy ve výchovně vzdělávací, personální, materiálně technické a ekonomické oblasti je zpracován v samostatném dokumentu Plán rozvoje školy na období

10 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Proč jsme tady První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Většinu z toho, co dítě v tomto věku prožije je trvalé, získané zkušenosti dítě ve svém pozdějším životě zhodnotí. V předškolním období je přirozené prostředí rodiny nezastupitelné, mateřská škola však představuje jednu z možností, jak rodinnou výchovu kvalitně a na profesionální úrovni doplnit. Je počátečním stupněm veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním posláním mateřské školy je zajišťovat vzdělávání dětí předškolního věku, zejména podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytvářet optimální podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj. Předškolní vzdělávání cíleně usiluje o vytváření elementárních základů klíčových kompetencí dětí, které jsou příslibem jejich dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání. Klíčovými kompetencemi jsou: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - komunikativní kompetence - sociální a personální kompetence - činnostní a občanské kompetence 4.2. Filosofie a strategie školy aneb kam a proč směřujeme: Vize: Mateřská škola Sadová školka pro život Děti by se měly učit vnímat svět v jeho přirozených souvislostech. Věkově smíšené třídy se z tohoto pohledu nejvíce přibližují rodinnému prostředí, i veškerá naše činnost předpokládá přímý kontakt a neformální spolupráci s rodiči. Jen tak lze, dle našeho mínění, dobře připravit dítě pro vstup do základní školy a položit základy jeho pozdějšímu uplatnění v životě. Jsme přesvědčeni, že nejvýznamnějším výchovným prostředím dítěte je jeho vlastní rodina a úkolem mateřské školy je pomáhat rodičům připravit děti pro život ve složitém a neustále se měnícím světě vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte prostředí smíšených tříd nabízí pestřejší škálu činností a zážitků, nabízí rozmanitější společenské uplatnění, vede k dovednosti spolupracovat a prosadit se mezi vrstevníky ve smíšených třídách se děti rychleji adaptují na nové prostředí, přirozeněji sdělí vlastní názor a snadněji pochopí rozdíl mezi hrou a povinností nejlepší vizitkou naší činnosti je - spokojené dítě - spokojený rodič - spokojení zaměstnanci 10

11 Školní vzdělávací program "Už vím proč" Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j / , zohledňuje konkrétní podmínky mateřské školy a dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců školy a rodičů při výchově a vzdělávání dětí. Je zpracován na období 5 let s tím, že každoročně bude pedagogickou radou vyhodnocován a v případě potřeby pozměňován. Je zaměřen na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti, tvořivosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností. Upřednostňujeme: každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě a na školní zahradě manipulaci s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami spontánní hru dětí hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii metodu pokus omyl před poučováním a předáváním hotových poznatků tvořivou atmosféru a nepořádek před vyumělkovaným prostředím třídy 4.3. Cíle ŠVP: Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy: ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci ne v situacích, které to vyžadují umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji a materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými umělo se postarat o osobní věci, dodržovat v nich pořádek, plnit přiměřené úkoly a rozlišovat mezi hrou a povinností mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí 11

12 5. Vzdělávací obsah 5.1. Struktura vzdělávacího obsahu Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je uspořádán do 7 na sebe navazujících integrovaných bloků s uvedením data plnění, charakteristiky bloku a jeho vzdělávacího záměru, očekávaných výstupů a činností, které budou dětem v průběhu nabízeny. Bloky jsou nastaveny tak, aby pedagogové mohli volit témata odpovídající ročnímu období, potřebám a podmínkám třídy i spontánně vzniklým situacím. Jednotlivé bloky zajišťují komplexní přístup k dětem, sledují naplňování vzdělávacích cílů kognitivních, hodnotových i postojových. Vzdělávací obsah ŠVP je každoročně hodnocen a na základě poznatků z praktické realizace jsou prováděny jeho dílčí úpravy. Preferujeme tyto metody práce: názorné metody - přímé smyslové poznávání světa (vidět ve skutečnosti je lepší než vidět na obrázku nebo jen slyšet) metody praktické činnosti bezprostřední manipulace s věcmi a jevy (co si osahám, vyzkouším, to se lépe naučím) prožitkové učení vzbuzuje radost a motivuje k dalšímu učení (co zažiju, to si více zapamatuji) kooperativní učení rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a k aktivitě (víc hlav více rozumu; ve dvou se to lépe táhne ) Přehled integrovaných bloků: 1. Já a moji kamarádi září 2. Víš, co viděl pavouček? říjen, listopad 3. Tiše, slyším rolničky prosinec 4. Kde mám čepici? leden, únor 5. Koukej, vidíš to co já? březen, duben 6. Buď opatrný! květen, červen 7. Hurá, prázdniny! červenec, srpen Obsah integrovaných bloků ŠVP: 1. Charakteristika a záměr vzdělávacího bloku 1.1. výchozí situace 1.2. pedagogický záměr 2. Očekávané výstupy 3. Vzdělávací nabídka Integrovaný blok ŠVP pedagogové rozpracovávají do časově kratších integrovaných tematických bloků, vyhovujících podmínkám ve třídě. Každá třída má tedy své vlastní integrované tematické bloky. ITB učitelky každoročně obměňují a rozšiřují, aby byly dětem v průběhu zpravidla tří let, kdy do třídy chodí, nabízeny odlišné činnosti s jinou motivací. V tomto systému děti získávají poznatky a dovednosti odpovídající jejich věku a schopnostem, které si v následujících letech rozšiřují, upevňují a zdokonalují, neboť učitelky přesně ví, jaké aktivity už byly dětem nabízeny, jak na ně děti reagovaly, a na základě této znalosti připravují rozšiřující a podnětnou vzdělávací nabídku. 12

13 Významné maličkosti aneb Denně děti učíme Kromě aktivit zahrnutých ve zmíněných integrovaných blocích se ve třídě vyskytují běžné každodenní situace, jejichž řešení významně ovlivňuje znalosti, dovednosti a chování dětí. Tuto oblast jsme nazvali Denně děti učíme a naše pedagogické působení směřuje k tomu, aby děti uměly: - oblékat se a starat se o své věci, uklízet hračky, zvládat jednoduché práce, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, samostatně jíst a stolovat - zachovávat správné držení těla, cvičit podle nápodoby i slovních pokynů, sladit pohyb s rytmem a hudbou - správně vyslovovat, hovořit ve větách, v přiměřeném tempu, s vhodnou intonací, gramaticky správně - vést smysluplný rozhovor (ptát se i odpovídat), neskákat do řeči, naslouchat řečníkovi, používat přiměřenou slovní zásobu - záměrně se soustředit a udržet pozornost, neodbíhat od nedokončené činnosti - reagovat na pokyn učitelky, poslechnout, postupovat podle instrukcí, přizpůsobit se společnému programu - rozhodovat o svých činnostech, zaujímat vlastní názory, ale současně dodržovat pravidla chování i herní pravidla - postupně ovládat afektivní chování, přijímat ocenění i prohru, neničit hru a hračky, neubližovat druhým, avšak umět se přiměřeně bránit - zvládat běžné činnosti a jednoduché praktické situace, uvědomovat si své možnosti a limity, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti - najít a udržet si kamarády, vyjednávat a spolupracovat, obhajovat svůj názor, umět ustoupit, dohodnout se, pomáhat kamarádům a slabším - chovat se slušně a zdvořile, vážit si práce a úsilí jiných, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. - pomáhat pečovat o prostředí v MŠ i obecně (dbát o pořádek a čistotu, neničit, nepoškozovat, nerozhazovat odpadky apod.) 5.2. Integrované bloky Integrovaný blok Já a moji kamarádi září 1.1. Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V září přichází do každé třídy mateřské školy přibližně jedna třetina nových dětí. Vstupují do neznámého prostředí, mnozí se poprvé odlučují od rodičů a očekávají podporu ze strany dospělých i kladné přijetí ostatními dětmi. Vstupem do kolektivu vrstevníků je po nich požadováno, aby podřídili své chování společným pravidlům, naučili se vycházet s ostatními dětmi, jednali samostatněji, omezovali sobeckost, podíleli na plnění společných úkolů, přizpůsobili se režimu. Pro děti, které v docházce do MŠ pokračují, je situace obdobně náročná. Prostředí školy, učitelky i pravidla chování již znají. Do zaběhnutého kolektivu jim však vstupují noví účastníci, kteří tím, 13

14 že pravidla hry zatím nedodržují, narušují zaběhnuté denní rituály. Do třídy vnášejí nové prvky, jiný způsob hry a chování. Děti musí začít vyjednávat s okolím, bránit svou pozici a své jistoty. Nacházejí se v roli toho zkušenějšího, který zná, ukazuje a vysvětluje. Zvláště pro jedináčky a mladší děti v rodině je to zcela nový prvek, se kterým se ve svém rodinném prostředí mnohdy nemají možnost setkat. V této situaci má heterogenní třída mateřské školy jedinečnou roli, neboť děti získávají pro svůj život základy kompetencí k řešení problémů, schopnost komunikovat s ostatními a prosadit se ve skupině, ale také pomoci druhému, ustoupit, podřídit se, vyjednávat a dohodnout se. a našim hlavním záměrem je pomoci dětem s adaptací v novém prostředí, získat si jejich důvěru, poskytnout oporu těm, kteří ji potřebují, učit je základním dovednostem potřebným v mateřské škole a hlavně naučit děti spolu kamarádit. Hlavní tematické okruhy: prostředí školy, hračky a hry, denní režim, pravidla chování, společenské chování a sbližování Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily navazovat kontakt a komunikovat se zaměstnanci školy a dětmi ve třídě, zvládat základní požadavky denního režimu, přizpůsobit se společnému programu a bezpečně se orientovat v prostředí mateřské školy uplatňovat základní pravidla společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc apod.) respektovat pravidla chování, která si děti s učitelkami ve třídě společně stanovily a nakreslily (uklidit hračky na své místo, šetrně s nimi zacházet, neběhat tam, kde je to nebezpečné, půjčovat si hračky, rozdělit se, brát ohled na kamaráda, nabídnout mu pomoc, uposlechnout pokyn apod.) v oblasti sebeobsluhy: zvládat základní osobní hygienu, připravit se ke stolování a samostatně jíst, oblékat se, svlékat, obouvat a uklidit věci na svou značku záměrně se soustředit na činnost alespoň po dobu 10 min. přednést jednoduchou báseň, říkanku, zazpívat písničku zacházet s běžným výtvarným materiálem a pomůckami výtvarně zachytit skutečnosti ze svého okolí (předměty, osoby) v oblasti pohybových dovedností: o pohybovat se bezpečně ve skupině dětí volně v prostoru i ve vázaném kruhu, překračovat při chůzi překážky o hrát jednoduché pohybové a hudebně pohybové hry, dodržovat herní pravidla o běhat za vedoucím dítětem, pohotově měnit směr při běhu o skákat snožmo, provést hmit podřepmo na místě o lézt v podporu dřepmo (vpřed, vzad, stranou, po zvýšené rovině), v podporu vzadu o koulet míč daným směrem o pohotově střídat základní postoje a polohy o samostatně rytmizovat doby čtvrťové při chůzi, v běhu, v různých postojích 14

15 1. 3. Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme - lokomoční pohybové činnosti, motivační cvičení, hry v kruhu, PH a hry s pravidly, HPH - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem a jejich praktickým používáním - hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace - řečové, sluchové a rytmické hry - hry zaměřené na poznávání prostředím MŠ, vycházky do okolí MŠ - hry (námětové, konstruktivní, volné i připravené učitelkou, společenské, manipulační, didaktické, atd.) - pracovní a estetické činnosti - spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě a porozumění jim - hry a činnosti vedoucí ke sbližování se s druhými dětmi, k ohleduplnosti, k ochotě se rozdělit, půjčit si hračku. - kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními Integrovaný blok Víš, co viděl pavouček? říjen, listopad Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V říjnu již většina dětí zvládá pobyt v kolektivu, orientuje se v prostředí mateřské školy, zná své nejbližší kamarády ve třídě, dokáže se přizpůsobit dennímu režimu a činnostem, přiměřeně věku ovládá sebeobsluhu. Pracovní postupy, zautomatizované opakováním, umožňují vykonávat činnosti v rychlejším tempu a s menším úsilím. Začínáme navštěvovat vzdálenější místa, pozorujeme, sbíráme přírodniny, více kreslíme, malujeme, stříháme, modelujeme, vrtáme zkrátka tvoříme. a našim hlavním záměrem je podporovat u dětí vytváření zdravých životních návyků a postojů, podněcovat jejich sebevědomí a sebedůvěru, učit je přizpůsobovat se společenskému prostředí, zvládat probíhající změny, ale současně si uvědomovat vlastní identitu. Pomáhat dětem nacházet svou roli v dětské skupině a ve hře. Hlavní tematické okruhy: roční období podzim, počasí, ovoce, zelenina, život v lese, lidské tělo a zdraví. Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily vnímat všemi smysly a záměrně pozorovat dění kolem sebe (příroda, lidé, okolí MŠ) zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami a jednoduchými hudebními nástroji (lepit, vytrhávat, modelovat) chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že odlišnosti jsou přirozené pojmenovat části těla a některé vnitřní orgány, uvědomovat si možná nebezpečí ve svém okolí a chovat se tak, aby neohrožovalo sebe ani druhé 15

16 rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí; vědět, že je třeba dbát na čistotu, aktivně se hýbat a zdravě jíst recitovat básničky, vyprávět krátkou pohádku nebo příběh a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech prohlížet si knížky, soustředit se na četbu, hudbu, divadlo popsat situaci skutečnou i na obrázku, odhalovat podstatné znaky a vlastnosti i vzájemné souvislosti mezi nimi; sdělit své úvahy porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod. chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi vyjádřit své představy a prožitky pomocí různých výtvarných a pracovních technik, svou práci slovně okomentovat vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (vyjádřit písničkou náladu, zahrát pomocí rytmických nástrojů např. bouřku, ptáčka, ukolébavku; vyjádřit pohybem padající listí apod.) pohybem vyjádřit prožitek z poslouchané skladby zazpívat písničky, zahrát jednoduchý doprovod na rytmické nástroje, sledovat a rozlišovat rytmus bránit se projevům násilí jiného dítěte, dokázat říci ne v nebezpečných situacích, ale současně se chovat ohleduplně k druhým v oblasti pohybových dovedností: o orientovat se bezpečně v prostoru mezi překážkami, měnit délku kroku o střídat chůzi a běh na signály o skákat ve dřepu, skákat jednonož, přeskakovat nízké překážky plynule při chůzi i běhu o plazit se po břiše i po zádech o vyhazovat míč do výšky o udržovat rovnováhu na zemi i na zvýšené ploše, vyrovnávat těžiště při změnách postojů a poloh o dodržovat změny tempa běhu podle hudby Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme - zdravotní cviky, motivované cvičení, cvičení s využitím těl. náčiní a nářadí - činnosti k poznávání lidského těla, ochrany zdraví a zdravého životního stylu - hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, HPH - rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, toho, co slyšelo, vidělo - poslech pohádek a příběhů - činnosti zaměřené na určování a pojmenování vlastností a vzhledu ovoce, zeleniny, stromů a keřů, lesních zvířat - motivovaná manipulace s předměty, volná hra a experimenty - smyslové a psychomotorické hry - praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami, třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání - činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 16

17 - práce s knihami a obrazovým materiálem - hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru - hry a činnosti zaměřené k řešení myšlenkových i praktických problémů, k cvičení paměti mechanické i logické - hry a činnosti podporující rozvoj vůle, sebeovládání a vytrvalosti - řešení modelových situací, hraní jednoduchých scének, hra s maňásky - výtvarné a pracovní činnosti konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru, přírodnin - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) - jednoduché práce na šk. zahradě, péče o prostředí třídy - společné vycházky a výlety do přírody - poznávání ekosystémů (les, louka, rybník ), pozorování změn v přírodě, proměnlivost počasí, poškozování přírody - návštěva divadla, koncertu, výstavy Integrovaný blok Tiše, slyším rolničky prosinec Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku S oblékáním, obouváním a uklízením sice ještě stále bojujeme, ale adventní doba přispívá ke zvýšené aktivitě dětí. Začínáme školu oblékat do vánočního šatu, pečeme cukroví, zdobíme stromeček, připravujeme dárečky pro rodiče a nacvičujeme vystoupení na vánoční besídku. Kouzelná vánoční atmosféra je všude kolem, napětí v dětech vrcholí. Přijde? Co bude pod stromečkem a našim hlavním záměrem je rozvíjet a kultivovat u dětí estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování; pěstovat povědomí o mezilidských morálních hodnotách, posilovat prosociální chování ve třídě, k rodině i přírodě a umožnit dětem zažít radost z obdarování druhého. Hlavní tematické okruhy: Čert a Mikuláš, vánoční zvyky a tradice Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily - vyrobit vánoční ozdoby z běžných i netradičních materiálů - přednést a zazpívat správně text písní a básní s vánoční tématikou před veřejností, ve skupině i sólově, umět se při tom vhodně chovat - zahrát doprovod k jednoduché písni na rytmický hudební nástroj - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - sledovat děj čtené pohádky, samostatně ji obsahově a gramaticky správně převyprávět - poznat napsané své jméno - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim - vypořádat se se svými pocity, snažit se odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod. - rozlišovat příjemné a nepříjemné citové prožitky u sebe i u druhého a reagovat na ně 17

18 - rozdělit se o úkol s jiným dítětem, vycházet si vstříc, spolupracovat a vyjednávat ve skupině - podílet se na vytváření vánoční atmosféry v MŠ (tradice a symboly) - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně sledovat a vyjádřit své zážitky - popřát hezké vánoce, předat dárek s blahopřáním, přednést děkovný verš, přivítat návštěvu, poděkovat za návštěvu apod. - v oblasti pohybových dovedností: o chodit po pohyblivé rovině o běhat ve dvojicích, trojicích, zástupu, kruhu (volném i vázaném) o provést skok do výšky (přes gumu, překážku, s dosahováním na zavěšený předmět) z místa i s rozběhem o plazit se po lavičce vpřed i vzad s přitahováním ve vzpažení o házet lehkými předměty horním obloukem na cíl a do dálky, házet obouruč i jednoruč na koš (s prstovým držením míče) o provádět převaly z boku na bok o střídat chůzi a běh spolu s vyjádřením změn melodie a dynamiky hudby, vyjádřit pomlku nehybností při chůzi a běhu o vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, relaxační, protahovací pečení cukroví, výroba dárků a vánočních ozdob, zdobení třídy a vánočního stromečku smyslové hry k rozlišování charakteristických vůní, chutí, zvuků, materiálů příprava a realizace společné oslavy Mikulášská nadílka, vánoční besídka pro rodiče společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace o vánočních zvycích a tradicích poslech pohádek, poezie, hudby, práce s knihou konstruktivní a grafické činnosti dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad, výtvarné vyjádření prožitků grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen činnosti zaměřené na samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii přednes, recitace, dramatizace, zpěv estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..) hry a činnosti k rozvoji sociálních dovedností, spolupráce, kamarádských vztahů setkávání se s uměním mimo mateřskou školu - návštěva knihovny, výstavy, pohádkového představení Integrovaný blok Kde mám čepici? leden, únor Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V tomto období zpravidla dochází ke kvalitnější komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci školy. Obě strany částečně nahlédly do vzájemných denních režimů a zvyklostí, pedagogických i rodičovských přístupů, a snaží se vzájemně přizpůsobit potřebám dítěte. Učitelky se častěji obracejí na rodiče 18

19 s prosbou o pomoc, rodiče získávají k učitelkám větší důvěru, nezbytnou pro společné projednávání vzdělávacích výsledků dětí. U nastávajících školáků zvyšujeme nároky na samostatnost, zodpovědnost, méně tolerujeme nepozornost, nedbalost či vyhýbání se povinnostem a důsledně vyžadujeme plnění přiměřených úkolů. a našim hlavním záměrem je rozvíjet v dětech schopnost tvořivě myslet, vyjadřovat se, pamatovat si, řešit problémy, postupně zvládat slovně logické myšlení, úmyslně se soustředit na vykonávané činnosti. Ale rovněž vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení, tedy posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování, vzbuzovat v dětech zájem o psanou podobu jazyka a snahu osvojit si některé poznatky a dovednosti předcházející čtení a psaní. Představit dětem rozmanitosti pracovních profesí a technického prostředí. Hlavní tematické okruhy: roční období zima, zimní sporty, ptáci v zimě, škola, rodina, profese, karneval. Očekávané výstupy aneb co se děti naučí ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, s jednoduchými hudebními nástroji apod.) chovat se zdvořile, při rozhovoru udržovat oční kontakt, neskákat do řeči, nepokřikovat přes třídu uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, spolupracovat vážit si práce a úsilí druhých vést rozhovor, vhodně formulovat otázky sledovat a vyprávět příběh, pohádku, pojmenovat charakterové vlastnosti hlavních postav utvořit jednoduchý rým, chápat slovní vtip a humor šetrně zacházet s knihami, sledovat očima zleva doprava poznat některá písmena a číslice, popř. slova porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla rozlišovat časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, rok) aktivně užívat prostorové pojmy vyřešit jednoduchý problém, úkol nebo situaci a navrhnout alternativní řešení vysvětlit, proč je správné chodit do školy a učit se novým věcem, učit se hodnotit svoje osobní pokroky samostatně splnit náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání (co jsem udělal dobře x špatně a proč) na základě pohádkového příběhu rozpoznat nežádoucí chování či nebezpečí, vysvětlit jak lze nebezpečí předejít, jak se ochránit hovořit o své rodině, pojmenovat členy rodiny, jejich profese a sociální role - bezpečně se pohybovat na sněhu a ledu tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví druhých dětí, nenechat se strhnout - poznat a pojmenovat zimní sporty, sportovní potřeby; vědět proč a jak se používají ochranné pomůcky při sportu vyjmenovat a vysvětlit elementární poznatky z okruhu zimní přírody, přemýšlet o nich a vyjádřit svůj názor (počasí, změny v přírodě, zvířata) 19

20 pečovat o ptáčky v zimě, vědět čím se krmí a podílet se na přípravě krmení provádět jednoduché pokusy (se sněhem, vodou a ledem, potravinami, papírem aj. materiálem) a poučit se z nich výtvarně zachytit složitější dějovou situaci správně zacházet s nůžkami, lepit, skládat papír, postupovat podle pokynů a instrukcí poznat a pojmenovat některé hudební nástroje (vzhled, zvuk) v oblasti pohybových dovedností: o zaujmout místo na značce, v útvaru (řadě, zástupu, kruhu) o vybíhat z dané mety o seskočit z vyšší roviny bez dopomoci o provádět skluz po lavičce v sedu, v lehu na zádech o chytat míč po odrazu od země, koulející se po šikmé ploše o provádět kolébku bez dopomoci do sedu i do dřepu o krok a běh poskočný Vzdělávací nabídka aneb na co se mohou děti těšit - sezónní činnosti hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí - smyslové a psychomotorické hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, - námětové hry - hudební a hudebně pohybové hry - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen - hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině - hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti - činnosti přibližující časové pojmy a časovou posloupnost děje příběhů - pobyt v zimní přírodě, změny a pozorování, pokusy a objevování - činnosti zaměřené k poznávání života a péče o ptáky - činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - spolupráce ve skupině, společné řešení problémů a plnění úkolů - přednes, recitace, zpěv - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vytváření rýmů, slovní hádanky, vokální činnosti - rozhovory, kladení otázek, hra s písmenky, prohlížení a čtení knížek - vyprávění podle skutečnosti, obrazového materiálu - činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině) 20

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace MŠ Vrablovec ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Název školního vzdělávacího programu Školka plná pohody Zpracovala : Pavla Olšáková, vedoucí učitelka

Více

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

, Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín POZNÁVÁME SVĚT. Název : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ , Základní škola a Mateřská škola Březůvky,okres Zlín Název : POZNÁVÁME SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011 OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.:78/2014 1 Obsah Identifikační údaje 4 Charakteristika školy 5 2.1 Typ a velikost školy 5 2.2

Více

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT

Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí. Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT Základní škola a mateřská škola Luková, okres Ústí nad Orlicí Školní vzdělávací program pro předškolní a základní vzdělávání DOVEDU SI HRÁT motto: Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odejdeš.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Univerzity obrany Dobrovského 27 612 00 Brno Email:skolka@skolkauo.cz, info@skolkauo.cz Tel. 778018012, 778018013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motivační název: Se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více