školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní vzdělávací program"

Transkript

1 školní vzdělávací program platný od 1. září 2013 Vnitřní směrnice č. 11 S/2013

2 O s n o v a : 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná charakteristika školy 2.1. Historie školy 2.2. Budova školy a její okolí 3. Organizace a podmínky vzdělávání 3.1. Než k nám dítě nastoupí 3.2. Nekupujte zajíce v pytli, aneb jak to u nás chodí Materiální podmínky Organizace provozu, životospráva, hygiena a bezpečnost dětí Psychosociální podmínky Řízení mateřské školy Pedagogické a personální zajištění Spoluúčast rodičů na činnosti školy Tradiční školní akce 3.3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí se sociálním znevýhodněním a vzdělávání dětí mimořádně nadaných 3.4. Plán dalšího rozvoje školy 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Proč jsme tady 4.2. Filosofie a strategie školy 4.3. Cíle ŠVP 5. Vzdělávací obsah 5.1. Struktura vzdělávacího obsahu 5.2. Vzdělávací bloky 5.3. Další dílčí projekty a zájmové kroužky 6. Vnitřní evaluace a hodnocení 6.1. Hodnocení a evaluace na úrovni školy 6.2. Hodnocení a evaluace na úrovni tříd 7. Závěr 8. Přílohy 2

3 1. Identifikační údaje o škole: Základní údaje o organizaci: název a sídlo: Mateřská škola Havířov Šumbark, Petřvaldská 32 / 262, PSČ ředitelka: Bc. Zdeňka Hýžová právní forma: příspěvková organizace IČO: zřizovatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, IČO: místa poskytovaného vzdělávání: Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov Město, PSČ Mateřská škola Místní 3/355 Havířov Město, PSČ cílová kapacita: 235 dětí, z toho: Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262: Mateřská škola Sadová 3/232 Havířov Město: Mateřská škola Místní 3/355 Havířov Město: 125 dětí 44 dětí 50 dětí další poskytované školské služby v zařízeních: Školní jídelna Petřvaldská 32/262, Havířov Šumbark Školní jídelna Místní 3/355 Havířov - Město Školní jídelna výdejna Sadová 3/232 Havířov - Město cílová kapacita: 330 stravovaných 2. Obecná charakteristika Mateřské školy Sadové 2.1. Historie školy V záznamech kroniky mateřské školy Sadové se za den zahájení provozu uvádí 9. září V té době se do samostatné budovy, umístěné mezi dvěma obytnými domy, přemístily děti z bývalé mateřské školy v Havířově I. blok 8. Dvoutřídní zařízení navštěvovalo 60 dětí. Ve svých počátcích měla škola v suterénu kuchyň a jídelnu, v přízemí pak dvě třídy, dětské šatny, ředitelnu a izolaci. Dvě ložnice v prvním patře sloužily k odpočinku, střešní terasa zase ke každodenním rozcvičkám dětí. V průběhu let přestaly prostory kuchyně vyhovovat hygienickým předpisům a stravování začalo být zajišťováno dovozem z velkokapacitní jídelny. Záznamy v kronice skrývají mnoho zajímavostí, mezi jednu z nich patří, že v ložnicích dětí nebylo instalováno ústřední topení, děti spaly v postýlkách ve spacích pytlích. Další, tehdy zřejmě zcela samozřejmou věcí, byly pravidelné lékařské prohlídky dětí přímo v mateřské škole. 3

4 Budova je majetkem města Havířova. V roce 1991 byla dána do pronájmu soukromé osobě a celých dalších 18 let zde byla provozována soukromá mateřská škola a keramická dílna. V závěru roku 2009 ukončila majitelka provoz soukromé školy a k 1. lednu 2010 celý objekt převzala Mateřská škola Petřvaldská v Havířově - Šumbarku jako své odloučené pracoviště. I nyní je Mateřská škola Sadová dvoutřídní s povolenou kapacitou 44 dětí ve věku 3-7 let Budova školy a její okolí Architektonicky krásná budova ve stylu SORELA je téměř ukryta v prostředí městského parku, přímo v centru města Havířova. Zákoutí s nádherně vzrostlými stromy a keři a původní tichá bytová zástavba bez dosahu hluku silniční dopravy navozuje klidnou, téměř rodinnou atmosféru školy. Samotná poloha objektu nabízí, kromě her na školní zahradě, také množství zajímavých námětů k vycházkám, ať už se jedná o pozorování života v přírodě při procházkách parkem či pěšinkami podél řeky Lučiny, nebo sportovní vyžití na dětském hřišti v nově vybudovaném Areálu volného času, nebo zimní bobování na kopci u Lučiny. Umístění v centru Havířova přímo vybízí k účasti na bohatém kulturním programu města. V blízkém sousedství, na ulici ČSA, se nachází další mateřská škola, nejbližšími základními školami jsou ZŠ Na Nábřeží a ZŠ Gorkého. Mateřská škola Sadová je dostupná z téměř všech autobusových linek MHD, parkování po dobu přivádění a odvádění dětí z MŠ je možné přímo u vstupu do zahrady. 3. Organizace a podmínky vzdělávání 3.1. Než k nám dítě nastoupí Při přijímání dětí do mateřské školy ředitelka postupuje v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon). Informace o termínu a průběhu zápisu zveřejňujeme na webových stránkách a na budově mateřské školy. Potřebné formuláře rodiče obdrží v ředitelně, ve třídách nebo si je mohou stáhnout z webových stránek školy. Zápis probíhá koncem května současně se Dnem otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout třídy, seznámit se s organizací denního režimu, činnostmi, vybavením a programem mateřské školy. Při přijetí dítěte postupujeme podle předem stanovených kritérií, uvedených ve vnitřní směrnici školy. Přednostně přijímáme děti s odkladem školní docházky a děti pětileté. V mateřské škole máme vytvořeny podmínky pro vzdělávání dítěte se zdravotním postižením za pomoci asistenta pedagoga. Jelikož škola nemá bezbariérový přístup, nepřijímáme děti s tělesným postižením. Při přijetí dohodne ředitelka školy s rodiči délku pobytu dítěte v mateřské škole, jeho stravování, přivádění a odvádění z mateřské školy, způsob úhrady za předškolní vzdělávání a stravování a projedná individuální požadavky rodičů a potřeby dětí. Další informace poskytujeme rodičům průběžně v kanceláři mateřské školy. 4

5 3.2. Nekupujte zajíce v pytli aneb co u nás najdete: Materiální podmínky Obě třídy jsou umístěny ve zvýšeném přízemí, ke každé přináleží menší herna, šatna, nově zrekonstruované koupelny a WC. Zabudované skříně a police ve třídách zvětšují prostor pro hru. Kromě stolečků a židlí ve dvou výškových variantách zde máme dětský nízký nábytek, prostorově uspořádaný do několika koutků, doplněných hračkami a pomůckami. Většinu hraček, pomůcek a pracovního materiálu máme uloženu tak, aby si je děti mohly samostatně brát a následně i ukládat. Vše, co u nás děti vytvoří, je součástí výzdoby. V jedné třídě mají děti k dispozici počítač s výukovými programy a hrami pro předškolní věk, ve druhé interaktivní tabuli. K rozvoji hudebních dovedností využíváme klavír a množství rytmických nástrojů. Víceúčelová místnost v prvním patře slouží dopoledne převážně k pohybovým aktivitám, odpoledne k odpočinku dětí. Zároveň zde probíhají zájmové kroužky, divadelní představení, školní soutěže, občas zde sledujeme pohádky v televizi. Televizi využíváme minimálně, slouží pouze ke zpestření aktivit při dlouhodobě nepříznivém počasí nebo v pátky při odpoledním odpočinku. Po obědě děti odpočívají na molitanových matracích, které si samostatně ukládají. Děti ze třídy Medvídků leží a poslouchají čtenou pohádku ve své třídě, Včeličky zase v lehárně nahoře. Pracovní dílnu s ponkem, svěrákem a pracovním nářadím jsme dětem zřídili v nově zrekonstruovaném suterénu. Současně se zde nachází přípravna jídel, sborovna, prádelna a zázemí pro zaměstnance. Přilehlá školní zahrada s novým dřevěným altánem, dvěmi pískovišti, prolézačkami, skluzavkou a vláčkem je lemovaná chodníčky, které děti velmi rády využívají k jízdě na kolech a odrážedlech. Nízké zídky a pískovcové sochy u vstupu doplňují okrasnou část zahrady. V letních měsících zde děti pobývají co nejdéle, hry na trávě a v písku s oblibou střídají sprchováním. Ani v zimě není zahrada opuštěná, její prostory nabízí možnosti k zajímavým sezónním hrám Organizace provozu, životospráva, hygiena a bezpečnost dětí Denní režim dětí: scházení dětí, volné hry a individuální činnosti svačinka, pohybové činnosti, dopolední hry a řízené vzdělávací činnosti pobyt venku, sezónní aktivity oběd, osobní hygiena, příprava na odpočinek odpočinek, klidnější individuální činnosti a hry odpolední svačina, zájmové a vzdělávací činnosti, odchod dětí domů Délku pobytu dítěte v mateřské škole stanoví rodiče společně s ředitelkou při přijetí dítěte. Občasné odchylky od této doby domlouvají rodiče s učitelkami na třídách, a to osobně nebo telefonicky. Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání, splatnost, forma úhrady a podmínky osvobození od úplaty jsou stanoveny Směrnicí ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání. 5

6 Stravování dětí: Plnohodnotnou a vyváženou stravu dětem dovážíme ze školní jídelny z mateřské školy Petřvaldské. Jídlo je převáženo v termoportech a termosech k tomuto účelu upravenou dodávkou. Děti jí přímo ve třídách, stravu vydávají pracovnice školní jídelny. Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly. Dopolední svačinka je rozdělena na 2 části. Nejprve dětem podáváme klasickou svačinku, kolem 10. hodiny pak ovoce. Ranní a odpolední svačinky probíhají průběžně, děti se obsluhují samostatně v průběhu stanovené doby. Celodenně je na třídách k dispozici čaj. Dětem se speciálními stravovacími potřebami stravu podle možností upravujeme nebo dovážíme ze školní jídelny při MŠ Balzacova, kde se specializují na přípravu dietního stravování. Výše ceny za stravování, splatnost a forma úhrady jsou stanoveny Směrnicí o úhradě za školní stravování. Doba podávání stravy: dopolední svačina ovoce oběd odpolední svačina Péče o zdraví dětí: Péče o zdraví dětí je podrobněji rozvedena ve Školním řádu mateřské školy a ve Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí v mateřské škole. Za bezpečnost dětí po dobu jejich pobytu v mateřské škole zodpovídají učitelky. K řádnému chodu mateřské školy je nezbytně nutné, aby všichni zaměstnanci, rodiče a pověřené osoby dodržovali základní pravidla bezpečnosti: dítě předávají učitelce do třídy rodiče nebo jimi pověřená osoba dítě z mateřské školy vyzvedávají a odvádějí rodiče nebo jimi pověřená osoba; pokud dítě vyzvedává pověřená osoba, sepíší rodiče předem s ředitelkou školy pověření k odvádění dítěte z mateřské školy vchod do mateřské školy je odemčen jen v době přivádění a odvádění dětí. Tímto opatřením omezujeme možnost vstupu nežádoucí osoby do budovy a chráníme osobní věci dětí před odcizením opustit prostory školní zahrady při pobytu venku může jedna učitelka s maximálně 20 dětmi, při vyšším počtu je nutný doprovod další učitelky nebo dospělé osoby Za čistotu a dodržování hygienických předpisů v mateřské škole zodpovídá školnice. Podrobněji jsou činnosti spojené s úklidem rozvedeny v Provozním řádu mateřské školy Psychosociální podmínky Vzdělávání v mateřské škole přizpůsobujeme vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Na dítě působíme ve všech situacích vzniklých v průběhu dne, uplatňujeme individuální, skupinové i frontální činnosti, jejichž základem je především interakce s okolím, prvky hry a tvořivosti. Doplňujeme rodinnou výchovu. Každou třídu navštěvuje maximálně 22 dětí. Přijímáme děti ve věku od tří let. Všechny třídy v naší mateřské škole jsou věkově smíšené. Snažíme se, aby předškolní děti byly ve třídě zastoupeny alespoň z jedné třetiny. Přejí - li si to rodiče, zařazujeme sourozence do stejné třídy. Taktéž kamarády, je-li to možné. 6

7 Při nástupu nového dítěte nabízíme postupnou, přibližně týdenní adaptaci, kdy děti mohou pobývat ve třídě kratší dobu, a je li to nutné, tak v doprovodu rodiče, který se aktivně zapojí do činností ve třídě. Chceme, aby děti věděly, že si k nám chodí hrát, najdou zde nové kamarády, a hlavně, že se rodiče pro ně vždycky vrátí. Děti si samostatně vybírají hru nebo hračku, volí kamaráda či skupinku kamarádů. Ponecháváme jim možnost si hru dokončit (u starších dětí už je to povinnost). Snažíme se, aby se všechny děti ve školce znaly, mohou se proto ve třídách vzájemně navštěvovat, půjčovat si hračky a hrát si spolu během ranních her, pobytu venku nebo odpoledních činností. Na podporu sounáležitosti a kamarádských vztahů připravujeme společné programy obou tříd. Pedagogicky řízené činnosti plánujeme tak, aby byly pro děti zajímavé, přitažlivé a chtěly se jich účastnit. Umožňují li to personální podmínky, dělíme u některých náročnějších činností třídu na 2 skupiny, na starší a mladší děti. Do aktivit děti nenutíme, avšak sledujeme, zda se určitým činnostem nevyhýbají úmyslně a soustavně. V takovém případě pak učitelka rozhoduje v konkrétní situaci u konkrétního dítěte na základě vlastní znalosti dítěte a volí metody práce, které přispějí k jeho všestrannému harmonickému rozvoji. Děti zbytečně neorganizujeme, pouze v situacích, kde je to nezbytné z bezpečnostního hlediska. Volnost a osobní svoboda je vyvážena určitými omezeními, na kterých se s dětmi i rodiči domlouváme a také je společně dodržujeme. Sestavujeme si pravidla chování. Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňujeme prosociálním směrem. Dbáme, aby všechny děti měly rovnocenné postavení. Učíme děti nebát se vyslovit svůj názor. Zajišťujeme výlety a exkurse do zajímavých míst; kulturní, zábavné, vzdělávací a výchovné programy v prostorách mateřské školy i mimo ně. Pravidelně realizujeme další dílčí projekty směřující k bohatšímu společenskému životu dětí, rodičů i veřejnosti. V rámci nadstandardní péče nabízíme dětem možnost účastnit se činností v zájmových kroužcích. Nešetříme úsměvem - snažíme se, aby se děti i dospělí u nás cítili dobře Řízení mateřské školy Ředitelka mateřské školy je statutárním zástupcem organizace, zodpovídá za celkovou úroveň školy a její výsledky. Součástí její práce je analyzovat činnost školy, zpracovávat a zveřejňovat informace o škole. Vydává Školní řád, který slouží k zajištění plynulého provozu školy, usnadňuje orientaci v podmínkách mateřské školy a stanovuje základní pravidla vzájemné spolupráce mezi rodiči a zaměstnanci. V mateřské škole Sadové pracuje celkem 8 zaměstnanců v profesích: ředitelka, učitelky, asistentka pedagoga, ekonomka, provozní pracovnice a pracovnice školní jídelny. Vzhledem k menší velikosti školy zastávají hospodářští pracovníci 2 profese souběžně. Organizační struktura, povinnosti a zodpovědnost jednotlivých pracovnic jsou vymezeny v Organizačním řádu. Školní řád, Školní vzdělávací program aj. směrnice jsou rodičům k dispozici na webových stránkách školy, v ředitelně a na nástěnce v budově školy. Základní přehled o činnosti a hospodaření školy je k dispozici ve: Výroční zprávě o hospodaření mateřské školy za kalendářní rok, Výroční zprávě o činnosti mateřské školy za školní rok 7

8 Pedagogické a personální zajištění V každé třídě pečují o děti dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních směnách. V době organizačně nejnáročnějších činností, mezi něž patří převlékání na vycházku, příprava na oběd a příprava k odpočinku, pomáhají dětem i provozní pracovnice. Oběd dětem vydává pracovnice školní jídelny. V případě, kdy nelze při absenci učitelek zajistit suplování či přijetí nového pedagoga nebo pokud by se jednalo o značně neekonomické řešení, spojujeme, převážně v odpoledních hodinách, třídy. Provozní pracovnice mateřské školy spolupracují s učitelkami na třídách, dodržují dohodnutá pravidla chování a jednání s dětmi a rodiči. Velkou měrou přispívají k jednotnému, harmonickému prostředí a působení na děti. Usilujeme o plně kvalifikovaný pracovní tým. Dvě učitelky si doplňují předepsanou kvalifikaci studiem na vysoké škole, ostatní potřebnou kvalifikaci splňují Spoluúčast rodičů na činnosti školy Spolupracovat s rodiči jako s partnery považujeme za výraznou prioritu. Tomu napomáhá téměř rodinné vnitřní prostředí školy i naše filosofie vzájemné sounáležitosti a spolupráce všech zúčastněných. Děti, rodiče i my si tím pomáháme vytvořit otevřenější a vstřícnější vztahy, které posilují vzájemný respekt a ochotu spolupracovat. Zapojení rodičů do činností třídy je značným přínosem pro děti, učitelky i rodiče. Vnáší do života školy pestrost, aktivitu a samozřejmě radost dětem. Vítáme pomoc se zajišťováním drobných oprav či materiálu pro výzdobu tříd, pomoc při přípravě a organizaci školních akcí, kdy je nezbytný větší počet dospělých, pomoc při zajišťování exkursí na pracovištích, pomoc při doprovodu dětí apod. Za zcela samozřejmé považujeme vstupování rodičů do tříd, společné hry s dětmi, dokončování činností apod. Poskytujeme informace o individuálních výsledcích dítěte, jeho pokrocích v rozvoji a učení. Snažíme se, aby komunikace rodiče s učitelkou byla co nejefektivnější. Na učitelkách a rodičích záleží, do jaké míry si dohodnou organizaci a pravidla, kdy budou řešit společné otázky, kolik času si budou navzájem věnovat. Je to oblast náročná a dosud ne zcela samozřejmá, a to jak pro rodiče, tak pro učitelky. Nabízíme rodičům možnost účastnit se programů a akcí v mateřské škole. S rodiči a dětmi spolupracujeme i po ukončení docházky do MŠ. Jsme vždycky rádi, když se k nám s dětmi vracejí pochlubit se vysvědčením a popovídat si. Zajišťujeme poradenský servis, půjčujeme odbornou literaturu, doporučujeme spolupráci s odborníky Tradiční školní akce Uspávání broučků Mikulášské čertoviny Vánoční besídka Zimní výlet do hor Karneval ve SD Reneta Celodenní školní výlet Tvořivá odpoledne s rodiči, společný výlet Rozloučení se školáky a radovánky na školní zahradě 8

9 3.3. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti se sociálním znevýhodněním a dětí mimořádně nadaných Rozhodnutí o tom, zda se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dítě se sociálním znevýhodněním nebo dítě mimořádně nadané vydává na základě odborných vyšetření a posouzení pouze školské poradenské zařízení, a to buď Pedagogicko - psychologická poradna (PPP) nebo Speciální pedagogické centrum (SPC). O vyšetření dítěte žádají rodiče, v MŠ mohou požádat o bližší informace k této problematice, poskytujeme informační servis a odbornou podporu. Pedagogové naší školy systematicky zaznamenávají a vyhodnocují vzdělávací výsledky dětí, zjistí li určité nerovnosti nebo odlišnosti ve vývoji dítěte, projednávají svá zjištění s rodiči a doporučí odborné vyšetření. Všímání si a vyhledávání se týká rovněž dětí mimořádně nadaných. Pedagogové školy spolupracují dle potřeby s PPP, SPC a dalšími odbornými subjekty. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, se sociálním znevýhodněním i dětí mimořádně nadaných se uskutečňuje s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření. Škola má zpracován Školní podpůrný program, pedagogové jsou proškoleni v oblasti Hyper, hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ, Pedagogická diagnostika poruch učení, Dítě se syndromem hyperaktivity v MŠ a Práce s dětmi s PAS a s ADHD pro pedagogy MŠ. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami V mateřské škole Sadové vzděláváme tyto děti od roku 2010 formou integrace v běžné třídě mateřské školy. Máme zkušenosti se vzděláváním autistů a dětí s vývojovou poruchou chování. Vzhledem k tomu, že nezaměstnáváme speciálního pedagoga, můžeme umístit do třídy maximálně 1 dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítě s postižením přijímáme pouze tehdy, jsme-li schopni k jeho postižení vytvořit potřebné vzdělávací prostředí a podmínky. Se vzděláváním dítěte pomáhá učitelce asistent pedagoga, byl li PPP nebo SPC doporučen. Dítě se vzdělává s ostatními dětmi ve třídě podle stejného vzdělávacího plánu s tím, že k zajištění optimálních vzdělávacích podmínek má navíc vytvořen Individuální vzdělávací plán (IVP), který upřesňuje a optimalizuje potřeby dítěte. Asistentka pedagoga splňuje odbornou kvalifikaci vyžadovanou zákonem o pedagogických pracovnících. Děti se sociálním znevýhodněním V mateřské škole nemáme zkušenosti se vzděláváním dítěte s diagnostikovaným sociálním znevýhodněním, za které se považuje mimo jiné oslabené rodinné zázemí či jazykově odlišné prostředí. V případě přijetí, budeme postupovat podle individuální situace dítěte. Předpokládáme zvýšený individuální přístup, ať už v oblasti sociální adaptace, vyjadřovacích dovedností, sebeobslužných návyků či jiných dovedností. Důsledně budeme trvat na pravidelných schůzkách s rodiči dítěte. Podle potřeby bude dítěti sestaven IVP. Děti mimořádně nadané Ani dítě s diagnostikovaným mimořádným nadáním jsme v mateřské škole zatím nevzdělávali. Rovněž zde bychom postupovali podle individuální situace dítěte, sestavili IVP, využívali speciální metody a postupy aj. podpůrná opatření Plán dalšího rozvoje školy Další rozvoj školy ve výchovně vzdělávací, personální, materiálně technické a ekonomické oblasti je zpracován v samostatném dokumentu Plán rozvoje školy na období

10 4. Charakteristika vzdělávacího programu 4.1. Proč jsme tady První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Většinu z toho, co dítě v tomto věku prožije je trvalé, získané zkušenosti dítě ve svém pozdějším životě zhodnotí. V předškolním období je přirozené prostředí rodiny nezastupitelné, mateřská škola však představuje jednu z možností, jak rodinnou výchovu kvalitně a na profesionální úrovni doplnit. Je počátečním stupněm veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného požadavky a pokyny ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním posláním mateřské školy je zajišťovat vzdělávání dětí předškolního věku, zejména podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dětí a vytvářet optimální podmínky pro jejich individuální osobnostní rozvoj. Předškolní vzdělávání cíleně usiluje o vytváření elementárních základů klíčových kompetencí dětí, které jsou příslibem jejich dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání. Klíčovými kompetencemi jsou: - kompetence k učení - kompetence k řešení problémů - komunikativní kompetence - sociální a personální kompetence - činnostní a občanské kompetence 4.2. Filosofie a strategie školy aneb kam a proč směřujeme: Vize: Mateřská škola Sadová školka pro život Děti by se měly učit vnímat svět v jeho přirozených souvislostech. Věkově smíšené třídy se z tohoto pohledu nejvíce přibližují rodinnému prostředí, i veškerá naše činnost předpokládá přímý kontakt a neformální spolupráci s rodiči. Jen tak lze, dle našeho mínění, dobře připravit dítě pro vstup do základní školy a položit základy jeho pozdějšímu uplatnění v životě. Jsme přesvědčeni, že nejvýznamnějším výchovným prostředím dítěte je jeho vlastní rodina a úkolem mateřské školy je pomáhat rodičům připravit děti pro život ve složitém a neustále se měnícím světě vzájemná spolupráce mezi rodiči a školou zvyšuje kvalitu naší práce a přispívá k rovnoměrnějšímu rozvoji osobnosti dítěte prostředí smíšených tříd nabízí pestřejší škálu činností a zážitků, nabízí rozmanitější společenské uplatnění, vede k dovednosti spolupracovat a prosadit se mezi vrstevníky ve smíšených třídách se děti rychleji adaptují na nové prostředí, přirozeněji sdělí vlastní názor a snadněji pochopí rozdíl mezi hrou a povinností nejlepší vizitkou naší činnosti je - spokojené dítě - spokojený rodič - spokojení zaměstnanci 10

11 Školní vzdělávací program "Už vím proč" Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání č.j / , zohledňuje konkrétní podmínky mateřské školy a dosavadní pozitivní výsledky společného působení zaměstnanců školy a rodičů při výchově a vzdělávání dětí. Je zpracován na období 5 let s tím, že každoročně bude pedagogickou radou vyhodnocován a v případě potřeby pozměňován. Je zaměřen na podporu silných přirozených aktivit dětí předškolního věku, především pohybu, hry, manipulace s předměty a experimentování, na podporu zvídavosti, tvořivosti a touhy dětí poznávat a učit se vlastní zkušeností. Upřednostňujeme: každodenní dostatek přirozených pohybových činností ve třídě a na školní zahradě manipulaci s didaktickým, výtvarným, technickým materiálem, jednoduchými nástroji a nářadím před jednostranně zaměřenými hračkami spontánní hru dětí hry a činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii metodu pokus omyl před poučováním a předáváním hotových poznatků tvořivou atmosféru a nepořádek před vyumělkovaným prostředím třídy 4.3. Cíle ŠVP: Chceme, aby dítě před nástupem do základní školy: ovládalo běžné způsoby pohybu v různém prostředí, dbalo na bezpečnost vlastní i druhých, v případě nebezpečí vědělo, jak se nejvhodněji zachovat a dokázalo říci ne v situacích, které to vyžadují umělo správně zacházet s běžnými předměty, nářadím a náčiním, pracovními nástroji a materiálem a zvládalo jednoduché pracovní úkony dokázalo přirozeně a gramaticky správně komunikovat se svým okolím, sdělovat svůj názor, formulovat otázku i smysluplně odpovědět na položenou otázku dokázalo řešit jednoduché myšlenkové i praktické problémy, nebálo se chybovat, nenechávalo se odradit dílčími neúspěchy umělo spolupracovat s ostatními, dokázalo uzavírat kompromisy a dodržovalo dohodnutá pravidla dodržovalo přiměřená pravidla společenského chování ve styku s dětmi i dospělými umělo se postarat o osobní věci, dodržovat v nich pořádek, plnit přiměřené úkoly a rozlišovat mezi hrou a povinností mělo povědomí o významu životního prostředí a pomáhalo pečovat o své nejbližší okolí 11

12 5. Vzdělávací obsah 5.1. Struktura vzdělávacího obsahu Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu je uspořádán do 7 na sebe navazujících integrovaných bloků s uvedením data plnění, charakteristiky bloku a jeho vzdělávacího záměru, očekávaných výstupů a činností, které budou dětem v průběhu nabízeny. Bloky jsou nastaveny tak, aby pedagogové mohli volit témata odpovídající ročnímu období, potřebám a podmínkám třídy i spontánně vzniklým situacím. Jednotlivé bloky zajišťují komplexní přístup k dětem, sledují naplňování vzdělávacích cílů kognitivních, hodnotových i postojových. Vzdělávací obsah ŠVP je každoročně hodnocen a na základě poznatků z praktické realizace jsou prováděny jeho dílčí úpravy. Preferujeme tyto metody práce: názorné metody - přímé smyslové poznávání světa (vidět ve skutečnosti je lepší než vidět na obrázku nebo jen slyšet) metody praktické činnosti bezprostřední manipulace s věcmi a jevy (co si osahám, vyzkouším, to se lépe naučím) prožitkové učení vzbuzuje radost a motivuje k dalšímu učení (co zažiju, to si více zapamatuji) kooperativní učení rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede k samostatnosti a k aktivitě (víc hlav více rozumu; ve dvou se to lépe táhne ) Přehled integrovaných bloků: 1. Já a moji kamarádi září 2. Víš, co viděl pavouček? říjen, listopad 3. Tiše, slyším rolničky prosinec 4. Kde mám čepici? leden, únor 5. Koukej, vidíš to co já? březen, duben 6. Buď opatrný! květen, červen 7. Hurá, prázdniny! červenec, srpen Obsah integrovaných bloků ŠVP: 1. Charakteristika a záměr vzdělávacího bloku 1.1. výchozí situace 1.2. pedagogický záměr 2. Očekávané výstupy 3. Vzdělávací nabídka Integrovaný blok ŠVP pedagogové rozpracovávají do časově kratších integrovaných tematických bloků, vyhovujících podmínkám ve třídě. Každá třída má tedy své vlastní integrované tematické bloky. ITB učitelky každoročně obměňují a rozšiřují, aby byly dětem v průběhu zpravidla tří let, kdy do třídy chodí, nabízeny odlišné činnosti s jinou motivací. V tomto systému děti získávají poznatky a dovednosti odpovídající jejich věku a schopnostem, které si v následujících letech rozšiřují, upevňují a zdokonalují, neboť učitelky přesně ví, jaké aktivity už byly dětem nabízeny, jak na ně děti reagovaly, a na základě této znalosti připravují rozšiřující a podnětnou vzdělávací nabídku. 12

13 Významné maličkosti aneb Denně děti učíme Kromě aktivit zahrnutých ve zmíněných integrovaných blocích se ve třídě vyskytují běžné každodenní situace, jejichž řešení významně ovlivňuje znalosti, dovednosti a chování dětí. Tuto oblast jsme nazvali Denně děti učíme a naše pedagogické působení směřuje k tomu, aby děti uměly: - oblékat se a starat se o své věci, uklízet hračky, zvládat jednoduché práce, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, samostatně jíst a stolovat - zachovávat správné držení těla, cvičit podle nápodoby i slovních pokynů, sladit pohyb s rytmem a hudbou - správně vyslovovat, hovořit ve větách, v přiměřeném tempu, s vhodnou intonací, gramaticky správně - vést smysluplný rozhovor (ptát se i odpovídat), neskákat do řeči, naslouchat řečníkovi, používat přiměřenou slovní zásobu - záměrně se soustředit a udržet pozornost, neodbíhat od nedokončené činnosti - reagovat na pokyn učitelky, poslechnout, postupovat podle instrukcí, přizpůsobit se společnému programu - rozhodovat o svých činnostech, zaujímat vlastní názory, ale současně dodržovat pravidla chování i herní pravidla - postupně ovládat afektivní chování, přijímat ocenění i prohru, neničit hru a hračky, neubližovat druhým, avšak umět se přiměřeně bránit - zvládat běžné činnosti a jednoduché praktické situace, uvědomovat si své možnosti a limity, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti - najít a udržet si kamarády, vyjednávat a spolupracovat, obhajovat svůj názor, umět ustoupit, dohodnout se, pomáhat kamarádům a slabším - chovat se slušně a zdvořile, vážit si práce a úsilí jiných, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. - pomáhat pečovat o prostředí v MŠ i obecně (dbát o pořádek a čistotu, neničit, nepoškozovat, nerozhazovat odpadky apod.) 5.2. Integrované bloky Integrovaný blok Já a moji kamarádi září 1.1. Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V září přichází do každé třídy mateřské školy přibližně jedna třetina nových dětí. Vstupují do neznámého prostředí, mnozí se poprvé odlučují od rodičů a očekávají podporu ze strany dospělých i kladné přijetí ostatními dětmi. Vstupem do kolektivu vrstevníků je po nich požadováno, aby podřídili své chování společným pravidlům, naučili se vycházet s ostatními dětmi, jednali samostatněji, omezovali sobeckost, podíleli na plnění společných úkolů, přizpůsobili se režimu. Pro děti, které v docházce do MŠ pokračují, je situace obdobně náročná. Prostředí školy, učitelky i pravidla chování již znají. Do zaběhnutého kolektivu jim však vstupují noví účastníci, kteří tím, 13

14 že pravidla hry zatím nedodržují, narušují zaběhnuté denní rituály. Do třídy vnášejí nové prvky, jiný způsob hry a chování. Děti musí začít vyjednávat s okolím, bránit svou pozici a své jistoty. Nacházejí se v roli toho zkušenějšího, který zná, ukazuje a vysvětluje. Zvláště pro jedináčky a mladší děti v rodině je to zcela nový prvek, se kterým se ve svém rodinném prostředí mnohdy nemají možnost setkat. V této situaci má heterogenní třída mateřské školy jedinečnou roli, neboť děti získávají pro svůj život základy kompetencí k řešení problémů, schopnost komunikovat s ostatními a prosadit se ve skupině, ale také pomoci druhému, ustoupit, podřídit se, vyjednávat a dohodnout se. a našim hlavním záměrem je pomoci dětem s adaptací v novém prostředí, získat si jejich důvěru, poskytnout oporu těm, kteří ji potřebují, učit je základním dovednostem potřebným v mateřské škole a hlavně naučit děti spolu kamarádit. Hlavní tematické okruhy: prostředí školy, hračky a hry, denní režim, pravidla chování, společenské chování a sbližování Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily navazovat kontakt a komunikovat se zaměstnanci školy a dětmi ve třídě, zvládat základní požadavky denního režimu, přizpůsobit se společnému programu a bezpečně se orientovat v prostředí mateřské školy uplatňovat základní pravidla společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, požádat o pomoc apod.) respektovat pravidla chování, která si děti s učitelkami ve třídě společně stanovily a nakreslily (uklidit hračky na své místo, šetrně s nimi zacházet, neběhat tam, kde je to nebezpečné, půjčovat si hračky, rozdělit se, brát ohled na kamaráda, nabídnout mu pomoc, uposlechnout pokyn apod.) v oblasti sebeobsluhy: zvládat základní osobní hygienu, připravit se ke stolování a samostatně jíst, oblékat se, svlékat, obouvat a uklidit věci na svou značku záměrně se soustředit na činnost alespoň po dobu 10 min. přednést jednoduchou báseň, říkanku, zazpívat písničku zacházet s běžným výtvarným materiálem a pomůckami výtvarně zachytit skutečnosti ze svého okolí (předměty, osoby) v oblasti pohybových dovedností: o pohybovat se bezpečně ve skupině dětí volně v prostoru i ve vázaném kruhu, překračovat při chůzi překážky o hrát jednoduché pohybové a hudebně pohybové hry, dodržovat herní pravidla o běhat za vedoucím dítětem, pohotově měnit směr při běhu o skákat snožmo, provést hmit podřepmo na místě o lézt v podporu dřepmo (vpřed, vzad, stranou, po zvýšené rovině), v podporu vzadu o koulet míč daným směrem o pohotově střídat základní postoje a polohy o samostatně rytmizovat doby čtvrťové při chůzi, v běhu, v různých postojích 14

15 1. 3. Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme - lokomoční pohybové činnosti, motivační cvičení, hry v kruhu, PH a hry s pravidly, HPH - manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem a jejich praktickým používáním - hry a praktické činnosti pro rozvoj sebeobsluhy - společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace - řečové, sluchové a rytmické hry - hry zaměřené na poznávání prostředím MŠ, vycházky do okolí MŠ - hry (námětové, konstruktivní, volné i připravené učitelkou, společenské, manipulační, didaktické, atd.) - pracovní a estetické činnosti - spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě a porozumění jim - hry a činnosti vedoucí ke sbližování se s druhými dětmi, k ohleduplnosti, k ochotě se rozdělit, půjčit si hračku. - kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními Integrovaný blok Víš, co viděl pavouček? říjen, listopad Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V říjnu již většina dětí zvládá pobyt v kolektivu, orientuje se v prostředí mateřské školy, zná své nejbližší kamarády ve třídě, dokáže se přizpůsobit dennímu režimu a činnostem, přiměřeně věku ovládá sebeobsluhu. Pracovní postupy, zautomatizované opakováním, umožňují vykonávat činnosti v rychlejším tempu a s menším úsilím. Začínáme navštěvovat vzdálenější místa, pozorujeme, sbíráme přírodniny, více kreslíme, malujeme, stříháme, modelujeme, vrtáme zkrátka tvoříme. a našim hlavním záměrem je podporovat u dětí vytváření zdravých životních návyků a postojů, podněcovat jejich sebevědomí a sebedůvěru, učit je přizpůsobovat se společenskému prostředí, zvládat probíhající změny, ale současně si uvědomovat vlastní identitu. Pomáhat dětem nacházet svou roli v dětské skupině a ve hře. Hlavní tematické okruhy: roční období podzim, počasí, ovoce, zelenina, život v lese, lidské tělo a zdraví. Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily vnímat všemi smysly a záměrně pozorovat dění kolem sebe (příroda, lidé, okolí MŠ) zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami a jednoduchými hudebními nástroji (lepit, vytrhávat, modelovat) chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že odlišnosti jsou přirozené pojmenovat části těla a některé vnitřní orgány, uvědomovat si možná nebezpečí ve svém okolí a chovat se tak, aby neohrožovalo sebe ani druhé 15

16 rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí; vědět, že je třeba dbát na čistotu, aktivně se hýbat a zdravě jíst recitovat básničky, vyprávět krátkou pohádku nebo příběh a zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech prohlížet si knížky, soustředit se na četbu, hudbu, divadlo popsat situaci skutečnou i na obrázku, odhalovat podstatné znaky a vlastnosti i vzájemné souvislosti mezi nimi; sdělit své úvahy porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla orientovat se v počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod. chápat prostorové pojmy vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi vyjádřit své představy a prožitky pomocí různých výtvarných a pracovních technik, svou práci slovně okomentovat vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (vyjádřit písničkou náladu, zahrát pomocí rytmických nástrojů např. bouřku, ptáčka, ukolébavku; vyjádřit pohybem padající listí apod.) pohybem vyjádřit prožitek z poslouchané skladby zazpívat písničky, zahrát jednoduchý doprovod na rytmické nástroje, sledovat a rozlišovat rytmus bránit se projevům násilí jiného dítěte, dokázat říci ne v nebezpečných situacích, ale současně se chovat ohleduplně k druhým v oblasti pohybových dovedností: o orientovat se bezpečně v prostoru mezi překážkami, měnit délku kroku o střídat chůzi a běh na signály o skákat ve dřepu, skákat jednonož, přeskakovat nízké překážky plynule při chůzi i běhu o plazit se po břiše i po zádech o vyhazovat míč do výšky o udržovat rovnováhu na zemi i na zvýšené ploše, vyrovnávat těžiště při změnách postojů a poloh o dodržovat změny tempa běhu podle hudby Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme - zdravotní cviky, motivované cvičení, cvičení s využitím těl. náčiní a nářadí - činnosti k poznávání lidského těla, ochrany zdraví a zdravého životního stylu - hry s říkadly, písněmi, rytmicko-melodické hry, HPH - rozhovory o zážitcích, diskuze, vyprávění dětí, toho, co slyšelo, vidělo - poslech pohádek a příběhů - činnosti zaměřené na určování a pojmenování vlastností a vzhledu ovoce, zeleniny, stromů a keřů, lesních zvířat - motivovaná manipulace s předměty, volná hra a experimenty - smyslové a psychomotorické hry - praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami, třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání - činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 16

17 - práce s knihami a obrazovým materiálem - hry a praktické činnosti procvičující orientaci v prostoru - hry a činnosti zaměřené k řešení myšlenkových i praktických problémů, k cvičení paměti mechanické i logické - hry a činnosti podporující rozvoj vůle, sebeovládání a vytrvalosti - řešení modelových situací, hraní jednoduchých scének, hra s maňásky - výtvarné a pracovní činnosti konstruování, prostorové vytváření, tvoření z papíru, přírodnin - hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii - ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) - jednoduché práce na šk. zahradě, péče o prostředí třídy - společné vycházky a výlety do přírody - poznávání ekosystémů (les, louka, rybník ), pozorování změn v přírodě, proměnlivost počasí, poškozování přírody - návštěva divadla, koncertu, výstavy Integrovaný blok Tiše, slyším rolničky prosinec Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku S oblékáním, obouváním a uklízením sice ještě stále bojujeme, ale adventní doba přispívá ke zvýšené aktivitě dětí. Začínáme školu oblékat do vánočního šatu, pečeme cukroví, zdobíme stromeček, připravujeme dárečky pro rodiče a nacvičujeme vystoupení na vánoční besídku. Kouzelná vánoční atmosféra je všude kolem, napětí v dětech vrcholí. Přijde? Co bude pod stromečkem a našim hlavním záměrem je rozvíjet a kultivovat u dětí estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování; pěstovat povědomí o mezilidských morálních hodnotách, posilovat prosociální chování ve třídě, k rodině i přírodě a umožnit dětem zažít radost z obdarování druhého. Hlavní tematické okruhy: Čert a Mikuláš, vánoční zvyky a tradice Očekávané výstupy aneb co chceme, aby se děti naučily - vyrobit vánoční ozdoby z běžných i netradičních materiálů - přednést a zazpívat správně text písní a básní s vánoční tématikou před veřejností, ve skupině i sólově, umět se při tom vhodně chovat - zahrát doprovod k jednoduché písni na rytmický hudební nástroj - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - sledovat děj čtené pohádky, samostatně ji obsahově a gramaticky správně převyprávět - poznat napsané své jméno - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim - vypořádat se se svými pocity, snažit se odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod. - rozlišovat příjemné a nepříjemné citové prožitky u sebe i u druhého a reagovat na ně 17

18 - rozdělit se o úkol s jiným dítětem, vycházet si vstříc, spolupracovat a vyjednávat ve skupině - podílet se na vytváření vánoční atmosféry v MŠ (tradice a symboly) - vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně sledovat a vyjádřit své zážitky - popřát hezké vánoce, předat dárek s blahopřáním, přednést děkovný verš, přivítat návštěvu, poděkovat za návštěvu apod. - v oblasti pohybových dovedností: o chodit po pohyblivé rovině o běhat ve dvojicích, trojicích, zástupu, kruhu (volném i vázaném) o provést skok do výšky (přes gumu, překážku, s dosahováním na zavěšený předmět) z místa i s rozběhem o plazit se po lavičce vpřed i vzad s přitahováním ve vzpažení o házet lehkými předměty horním obloukem na cíl a do dálky, házet obouruč i jednoruč na koš (s prstovým držením míče) o provádět převaly z boku na bok o střídat chůzi a běh spolu s vyjádřením změn melodie a dynamiky hudby, vyjádřit pomlku nehybností při chůzi a běhu o vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu Vzdělávací nabídka aneb co pro děti připravujeme zdravotně zaměřené činnosti vyrovnávací, relaxační, protahovací pečení cukroví, výroba dárků a vánočních ozdob, zdobení třídy a vánočního stromečku smyslové hry k rozlišování charakteristických vůní, chutí, zvuků, materiálů příprava a realizace společné oslavy Mikulášská nadílka, vánoční besídka pro rodiče společné rozhovory, diskuze, individuální a skupinová konverzace o vánočních zvycích a tradicích poslech pohádek, poezie, hudby, práce s knihou konstruktivní a grafické činnosti dramatické činnosti a mimické vyjadřování nálad, výtvarné vyjádření prožitků grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen činnosti zaměřené na samostatné vystupování, vyjadřování, rozhodování činnosti podporující tvořivost, představivost a fantazii přednes, recitace, dramatizace, zpěv estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové..) hry a činnosti k rozvoji sociálních dovedností, spolupráce, kamarádských vztahů setkávání se s uměním mimo mateřskou školu - návštěva knihovny, výstavy, pohádkového představení Integrovaný blok Kde mám čepici? leden, únor Charakteristika a záměr integrovaného bloku aneb k čemu děti vedeme a proč Takhle to vypadá na začátku V tomto období zpravidla dochází ke kvalitnější komunikaci mezi rodiči a zaměstnanci školy. Obě strany částečně nahlédly do vzájemných denních režimů a zvyklostí, pedagogických i rodičovských přístupů, a snaží se vzájemně přizpůsobit potřebám dítěte. Učitelky se častěji obracejí na rodiče 18

19 s prosbou o pomoc, rodiče získávají k učitelkám větší důvěru, nezbytnou pro společné projednávání vzdělávacích výsledků dětí. U nastávajících školáků zvyšujeme nároky na samostatnost, zodpovědnost, méně tolerujeme nepozornost, nedbalost či vyhýbání se povinnostem a důsledně vyžadujeme plnění přiměřených úkolů. a našim hlavním záměrem je rozvíjet v dětech schopnost tvořivě myslet, vyjadřovat se, pamatovat si, řešit problémy, postupně zvládat slovně logické myšlení, úmyslně se soustředit na vykonávané činnosti. Ale rovněž vytvářet u dětí pozitivní vztah k učení, tedy posilovat dětskou zvídavost, zájem a radost z objevování, vzbuzovat v dětech zájem o psanou podobu jazyka a snahu osvojit si některé poznatky a dovednosti předcházející čtení a psaní. Představit dětem rozmanitosti pracovních profesí a technického prostředí. Hlavní tematické okruhy: roční období zima, zimní sporty, ptáci v zimě, škola, rodina, profese, karneval. Očekávané výstupy aneb co se děti naučí ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, s jednoduchými hudebními nástroji apod.) chovat se zdvořile, při rozhovoru udržovat oční kontakt, neskákat do řeči, nepokřikovat přes třídu uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, spolupracovat vážit si práce a úsilí druhých vést rozhovor, vhodně formulovat otázky sledovat a vyprávět příběh, pohádku, pojmenovat charakterové vlastnosti hlavních postav utvořit jednoduchý rým, chápat slovní vtip a humor šetrně zacházet s knihami, sledovat očima zleva doprava poznat některá písmena a číslice, popř. slova porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla rozlišovat časové pojmy (jaro, léto, podzim, zima, rok) aktivně užívat prostorové pojmy vyřešit jednoduchý problém, úkol nebo situaci a navrhnout alternativní řešení vysvětlit, proč je správné chodit do školy a učit se novým věcem, učit se hodnotit svoje osobní pokroky samostatně splnit náročnější úkol a zhodnotit výsledky vlastního jednání (co jsem udělal dobře x špatně a proč) na základě pohádkového příběhu rozpoznat nežádoucí chování či nebezpečí, vysvětlit jak lze nebezpečí předejít, jak se ochránit hovořit o své rodině, pojmenovat členy rodiny, jejich profese a sociální role - bezpečně se pohybovat na sněhu a ledu tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví druhých dětí, nenechat se strhnout - poznat a pojmenovat zimní sporty, sportovní potřeby; vědět proč a jak se používají ochranné pomůcky při sportu vyjmenovat a vysvětlit elementární poznatky z okruhu zimní přírody, přemýšlet o nich a vyjádřit svůj názor (počasí, změny v přírodě, zvířata) 19

20 pečovat o ptáčky v zimě, vědět čím se krmí a podílet se na přípravě krmení provádět jednoduché pokusy (se sněhem, vodou a ledem, potravinami, papírem aj. materiálem) a poučit se z nich výtvarně zachytit složitější dějovou situaci správně zacházet s nůžkami, lepit, skládat papír, postupovat podle pokynů a instrukcí poznat a pojmenovat některé hudební nástroje (vzhled, zvuk) v oblasti pohybových dovedností: o zaujmout místo na značce, v útvaru (řadě, zástupu, kruhu) o vybíhat z dané mety o seskočit z vyšší roviny bez dopomoci o provádět skluz po lavičce v sedu, v lehu na zádech o chytat míč po odrazu od země, koulející se po šikmé ploše o provádět kolébku bez dopomoci do sedu i do dřepu o krok a běh poskočný Vzdělávací nabídka aneb na co se mohou děti těšit - sezónní činnosti hry se sněhem, bobování, klouzání, házení koulí, stavby ze sněhu - příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí - smyslové a psychomotorické hry - jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti - sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, - námětové hry - hudební a hudebně pohybové hry - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen - hry a praktické činnosti k procvičování orientace v prostoru a v rovině - hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti - činnosti přibližující časové pojmy a časovou posloupnost děje příběhů - pobyt v zimní přírodě, změny a pozorování, pokusy a objevování - činnosti zaměřené k poznávání života a péče o ptáky - činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy - příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - spolupráce ve skupině, společné řešení problémů a plnění úkolů - přednes, recitace, zpěv - artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vytváření rýmů, slovní hádanky, vokální činnosti - rozhovory, kladení otázek, hra s písmenky, prohlížení a čtení knížek - vyprávění podle skutečnosti, obrazového materiálu - činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině) 20

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více