Projekt Odmalička Von klein auf

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt Odmalička Von klein auf"

Transkript

1 Projekt Odmalička Von klein auf Zpráva o jazykové animaci Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Informace o realizované animaci Název předškolního zařízení: Obec: Kraj (Bezirk): Datum a den v týdnu: Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí Liberecký středa Jazykový animátor/ka Jméno a příjmení: Květa Šelbická Trvale žijící v: SRN ČR Ulice, číslo: Budovatelů 21 PSČ, obec: 46601Jablonec nad Nisou Telefon: Homepage: - Doba trvání jazykové animace Celková doba: od 8 do 12,15 hod Počet bloků aktivit: 3 Průměrná délka bloků aktivit: min, min., min Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Sedláčkova 31 CZ Plzeň Tel.: Fax:

2 Strana 2 Informace o skupině dětí Velikost skupiny: 20 dětí Věk: 3 6 let 3 4 roky 5 6 let jiný jaký? Složení skupiny: Jazyk(y) komunikace: jen české děti jen německé děti české i německé děti české, německé a český jazyk děti Jazykové znalosti dětí a jejich kontakt s jazykem sousední země: Přítomnost dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: první kontakt s jazykem sousední země školka má partnerské zařízení v sousední zemi ve školce se učí jazyk sousední země jiné jaké? ne ano kolik dětí + jaké? (autismus, tělesně postižení, hyperaktivita atd.) Byly děti na jazykovou animaci předem připraveny? ne ano jak? učitelka připravila děti na moji návštěvu Měl/a jsem všechny potřebné informace o skupině dětí ještě před příjezdem do školky? ano ne co jsem nevěděl/a? Rámcové podmínky jazykové animace Komunikace s kontaktní osobou v MŠ: byla dobrá nebyla dobrá proč? Určovala mateřská škola předem speciální podmínky pro realizaci animace? ne ano jaké? Jazykové animaci byli kromě dětí přítomni: učitel/ka kolik? 1 novinář/ka jméno, kontakt: ředitel/ka MŠ jiná osoba (např. rodiče): wieviel? Byly prostory, v nichž se animace odehrávala, vhodné? ano ne, protože Byla možnost jít ven? ano ne Pokud ano, využil/a jsem této příležitosti? ne ano pozitiva / negativa?: přítomnost ostatních dětí ze školky - děti z animované skupiny nás vzájemně seznámily, a některé chtěly ukázat ostatním, na co jsme si hráli

3 Strana 3 Průběh jazykové animace 1. Byly použity nějaké speciální pomůcky? Jaké a s jakým úspěchem?obrázky, plyšové hračky, rytmické nástroje - řehtačka, CD přehrávač+ CD disk 2. Probíhala komunikace s dětmi také prostřednictvím maňáska? Jakého? panenka Betty a myš Maus, zajíček Hase Jak jej děti přijaly? velmi dobře 3. Byly nějaké kázeňské problémy? Kdo je řešil a jak? nebyly - časté střídání činností, děti nestačily zlobit 4. Nastaly během animace nějaké neočekávané reakce dětí (nespolupráce, pláč apod.)? Kdo je řešil a jak? jedno děvčátko při seznamování : ich bin Květa und du? - se rozplakalo - dle info učitelky je taková stále, nevěří si. Do dalších aktivit se pak ale už bez problému zapojila a projevovala radost. Jinak všechny děti spolupracovaly, je vidět, že jezdí do Německa a ačkoli se němčině neučí, cizí řeč je nepřekvapila. neměly zábrany ani při jednání se mnou, přijaly mě pěkně, s určitou mírou zvědavosti 5. Objevily se ještě jiné problémy? ne 6. Jaká byla role učitelky během animace? Nakolik zasahovala do programu animace? p. učitelka se zapojila do společných her, občas se snažila děti ukáznit, což nebylo potřeba, protože já jsem naopak děti chtěla více zaktivizovat. Jinak p. učitelka se mnou spolupracovala a podporovala v dětech zvědavost a zvídavost. Celkově byla spolupráce s p. učitelkou příjemná 7. Měly děti během animace přestávky? Jak byly dlouhé (přibližně) a co během nich děti dělaly? Kdo určoval, že budou? během hlavního bloku byla jedna přestávka - děti si ji vlastně určily samy - poznala jsem, že začínají být unavené. Při ostaních dvou krátkých blocích přestávka nebyla pořeba - před a po pobytu venku se děti převlékaly. 8. Konkrétní aktivity a jejich úspěch u dětí: aktivita / hra úspěch u dětí poznámky čas (např. 8:50 9:00) název stručný popis (co by bylo možné udělat lépe?) 9-9,10 pozdravy,seznamování Halo, hra Ich bin und du? ( částečné zapojení maňáska ) + píseň Guten Tag česky i německy - s pohybem a tleskáním při výrazu Guten tag a Dobrý den

4 Strana 4 9,10-9,20 co mám v kufříku? ,30 počtání ,35 9,35-9,45 9,45-10,00 venku a po návratu z vycházky CD pohyb improvizace 1,2,3,4 und pohybová improvizace - cvičení - Teo, teo krátka přestávka+ hry na zvířátka 1) Hase, 2) Kuckuck + písnička na rozloučenou 3) rozdání medailí Tandem + bonbonů opakování, rozloučení, * u nových aktivit prosíme o podrobnější popis seznámení s maňáskem myškou + hra "Maus, komm heraus" určování počtu puntíků, pohybová hra Utíkej, kam řeknu -(číslovka, zvukový pokyn) + cvičení při říkadle 1,2,3,und 4, alle Kinder turnen hier - česky, německy nešlo přehrát, zahráli jsme si jen část "cvičení" při hudbě - opakování výrazů, dětem se velmil líbilo, žádaly o opakování 1) pohybová hra se zpěvem Zajíček v své jamce=hase in der Grube - děti znají česky, rády si zahrály v němčině 2) kukačka - opak po učitelkce 3) Auf wiedersehen - o - viz píseń při přivítání při pobytu venku znovu cvičení při říkadle, + ich bin a zodpovídání otázek dětí - jak se řekne? ( písek, strom, aj ) Při rozloučení - pozdravy Auf wiedersehen, tschüss, rozdání omalovánek, které si děti vybarví s p, uč odpoledne

5 Strana 5 Celkové hodnocení 1. Co bych při domlouvání animace udělal/a příště jinak? Asi nic - domluva prostřednictvím u a telefonu byla dostačující, vše potřebné jsme si sdělily předem 2. V čem se změní má příprava na příští animaci? Nové vypálení CD 3. Co bych příště udělal/a při realizaci jazykové animace jinak? při pobytu venku bych dle možností požádala, aby byly přítomny jen děti, které se zúčastnily hlavního bloku 4. Hodnocení přítomné učitelky, její tipy a připomínky: - ke konkrétním aktivitám: p. učitelce se aktivity líbily, požádala mě o zaslání materiálů - her, říkanek a jiných napadů, které nebyly zrealizovány. Soubor zpracuji a zašlu Hru "Maus, Maus" uměla jinak, moje jednodušší forma ji zaujala. - k celkovému průběhu animace: byla by ráda, pokud bychom se mohly ještě jednou setkat, a to při návštěvě dětí z jejich partnerské německé školky - buď znova v Jablonném, nebo v Lückendorfu - při společné animaci, aby p. učitelky z obou školek měly možnost společně vidět nápady pro seznamování s němčinou i češtinou a pak je samostatně uplatňovat při vzájemných návštěvách 5. Celková atmosféra a spolupráce dětí: atmosféra byla od mého prvního vstupu do školky velmi milá a přátelská, zrovna tak byly přátelské i děti, bylo vidět, že byly na moji návštěvu připraveny a těšily se na někoho a něco nového. Před animací mě pyšně ukázaly svoji třídu, hračky, neprojevovaly nedůvěru. Na zahradě mě představily své ostatní kamarády, při rozloučení byly milé, některé se loučily i vícekrát. 6. Můj subjektivní celkový dojem z této animace: Spokojenost Další poznámky a připomínky: Kromě toho, že jsem ve školce provedla animaci, jsme ještě s p. učitelkami a p. ředitelkou našly prostor pro rozhovor o naší práci - předaly jsme se zkušenosti z návštěv v partnerských školkách ( průběh, organizace ), a také o možnosti plnění úkolů ekologického projektu Příroda bez hranic, do kterého jsou MŠ Studánka i MŠ Pampeliška v Jablonci spolu se svými partnerskými školkami zapojeny. Mnohokrát děkujeme za vyplnění zprávy o jazykové animaci a za poskytnutí novinových článků, fotek (ideálně s písemným souhlasem rodičů) Projekt spolufinancuje Evropská unie. Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti.

Projekt jako stavebnice. Tandem. Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let

Projekt jako stavebnice. Tandem. Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Projekt jako stavebnice Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let Tiráž Vydavatel Západočeská

Více

Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení

Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Projekt Odmalička Von klein auf. Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Newsletter 4/2010 z 16. prosince 2010 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer

Více

Němčina a čeština u nás ve školce

Němčina a čeština u nás ve školce Projekt Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Němčina a čeština u nás ve školce Seminář pro české a německé pedagogy MŠ a lektory jazyka našich sousedů v předškolních zařízeních

Více

Česko-německé projekty mateřských škol. Příklady dobré praxe. Tandem

Česko-německé projekty mateřských škol. Příklady dobré praxe. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Česko-německé projekty mateřských škol Příklady dobré praxe Odmalièka Von klein auf

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2011 Impresum Výroční

Více

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014

Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní rok 2013-2014 Mateřská škola Paskov, příspěvková organizace, Místecká 758, 739 21 Paskov Mezinárodní program předškolního vzdělávání Projekt Z a č í t s p o l u Mateřská škola Paskov Školní vzdělávací program pro školní

Více

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky

Pedagogické střípky. tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky Pedagogické střípky Sborník inspirativních příkladů dobré praxe pro práci s dětmi a mládeží vypracovaných a obhájených účastníky I. ročníku Studia pedagogiky volného času v rámci projektu Klíče pro život

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Impresum: Výroční zpráva Koordinačního

Více

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Bakalářská práce NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Věra Němcová Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Vedoucí bakalářské

Více

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE ANGLIČTINA V MATEŘSKÉ ŠKOLCE na co se ptají učitelky a rodiče doplněk k učebnici Hippo and Friends Věra Bitljanová Obsah 2 Dvě otázky úvodem 3 Jak se děti učí cizí jazyk 4 podmínky vrozené schopnosti realistická

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň

Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň Vypracováno v rámci projektu Sousedé se stávají přáteli (2012 2013) Společný projekt Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem Plzeň a Krajského kruhu mládeže Horní Franky Obsah PŘEDMLUVA...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra německého jazyka a literatury Kurz volitelného německého jazyka pro 5. třídu základní školy Diplomová práce Brno 2007 Autor práce: Jana Nečesalová

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2012 Tiráž Výroční zpráva

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121

MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 MATEŘSKÁ ŠKOLA BĚSTVINA Běstvina 111, 538 43 Třemošnice Tel. 469 662 121 Hodnocení školního roku 2013-2014 Zpracovala: Ing. Andrea Procházková Dne: 29.7.2014 1 Obsah 1. Charakteristika mateřské školy:...

Více

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI

KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI KOMUNIKACE A VÝCHOVNÁ PRÁCE SE ZNEVÝHODNĚNÝMI DĚTMI Metodický manuál pro pedagogické pracovníky, vychovatele a další pracovníky v zařízeních sociální pomoci Manuál se zabývá problematikou sociálně znevýhodněných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1494/13-B. Mgr. Petrem Juráčkem, ředitelem školy Zřizovatel

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1494/13-B. Mgr. Petrem Juráčkem, ředitelem školy Zřizovatel Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1494/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Mateřská škola a Základní škola Ostopovice, okres

Více

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch

Tandem. Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Výroční zpráva Tandemu Plzeň za rok 2013 Tiráž

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-820/14-B. Mgr. Miloslavem Hubatkou, ředitelem školy

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-820/14-B. Mgr. Miloslavem Hubatkou, ředitelem školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-820/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 71217860 Identifikátor 650071603 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Účinnost od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.9.2014 verze:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ČESKÝ KRUMLOV, KAPLICKÁ 151 Adresa: Kaplická 151, 381 01 Český Krumlov E-mail: info@zskrumlov.cz Internetová stránka: www.zskrumlov.cz Ředitelka školy: Mgr. Blanka Thonová SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-253/12-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-253/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X

rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X rok 2008 ročník VIII, číslo 2 ISSN 1802-825X 1 Česká mateřská škola a děti-cizinci.. 5 Učení hrou aneb Hraji si, učím se a nezlobím..18 Práce s reklamou v hodinách literární výchovy na 1. stupni základní

Více

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70

www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011/2012 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČ 750 176 95 www.klicekksrdci.com 469 63 88 70 1 Obsah výroční zprávy 2011/2012: I. Základní údaje o škole II. Přehled pracovníků III.

Více

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18

6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání Tandemu... 4. 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 Obsah 1 Úvodní slovo...2 6.2 Práce s odbornými školami...15 2 Poslání... 4 6.3 Mimoškolní oblast... 16 7 Projekty v roce 2005...17 3 Akce v roce 2005... 4 7.1 Dobrovolnické centrum... 18 3.1 Zkušenost

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška školní rok 2013/2014 Učitelé dětem předávají dovednosti, které jsou na celý život. Nejsou důležité známky, ale dovednost obracet se na problém

Více