Komunitní listy. Hrušov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komunitní listy. Hrušov"

Transkript

1 Komunitní listy Leden - březen 2012 Hrušov

2 Milí čtenáři, Držíte v rukou 9. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních programů Helpale a NZDM KC Hrušov. Komunitní listy jsou vydávány přibližně každé čtvrtletí. V tomto lokálním zpravodajství bychom Vám chtěli nejen oznamovat důležité informace, ale také pobavit Vás a Vaše děti. OBSAH: Důležité informace str. 3-4 Plánované akce str. 5 Uskutečněné akce.str. 6 Důležitá telefonní čísla..str. 7-8 Zaměstnání...str. 9 Zábava.....str

3 DŮLEŽITÉ INFORMACE: PLATNOST NÁJEMNÍCH SMLOUV PO ODPRODEJI DOMŮ NOVÉMU MAJITELI: Pokud stávající majitel domu, ve kterém bydlíte (např. Úřad Slezská Ostrava) prodá dům ve, kterém bydlíte někomu jinému, prodává dům i s nájemníky a smlouvami, které byly uzavřené. Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou (dekret, smlouva, která platí neomezeně) je vhodné opravdu zvážit, zda podepíši novému majiteli jeho smlouvu. Tato nová smlouva je většinou pro nájemníka nevýhodná je zde mnohem vyšší nájem, kauce, pokuty za pozdní úhrady nájmy, omezená platnost nájemní smlouvy. Nový majitel Vás nemůže nutit podepsat novou smlouvu ani dodatek. Pokud však přes to budete chtít novému majiteli smlouvu podepsat, je lepší jí konzultovat s právníkem nebo se obrátit na Sdružení na ochranu nájemníků, popř. na zástupce naší organizace, kteří Vám obsah smlouvy vysvětlí. 3

4 AKTUALITY Z TRHU PRÁCE: Veřejná služba a veřejně prospěšné práce Zavedení nabídky veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby v rozsahu až 20 hodin týdně nepřijetí nabídky veřejně prospěšných prací bez vážných důvodů nově povede k vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání pro odmítnutí vhodného zaměstnání, stejný dopad bude mít i odmítnutí veřejné služby uchazečem o zaměstnání vedeným v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 2 měsíce při organizování veřejné služby dojde k posílení spolupráce mezi krajskými pobočkami ÚP ČR a obcemi Změny v pracovněprávním vztahu zaměstnavatel bude moci propustit zaměstnance, u kterého během prvních 21 kalendářních dnů nemoci zjistí, že porušuje léčebný režim nárok na odstupné bude odstupňováno podle délky pracovního poměru: od nejméně jednoho průměrného měsíčního výdělku až po nejméně trojnásobek u vedoucích zaměstnanců bude možné prodloužit zkušební dobu až na šest měsíců na dohodu o provedení práce bude možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za kalendářní rok; nyní je to 150 hodin při příjmu z dohod o provedení práce nad korun měsíčně se bude nově platit sociální a zdravotní pojištění, podobně jako u hlavního pracovního poměru pro zvlášť hrubé porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance, resp. pojištěnce, který nedodrží v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim, bude nově možné dát zaměstnanci výpověď pracovní poměr na dobu určitou bude možné nově sjednat až na tři roky a u téhož zaměstnavatele jej bude možné sjednat opakovaně na tuto dobu ještě dvakrát nově bude moci být sjednána mzda s přihlédnutím k práci přesčas, u vedoucích zaměstnanců bude možno tímto způsobem ocenit veškerou práci přesčas a u ostatních maximálně do 150 hodin v kalendářním roce Nelegální práce navrhuje se zpřísnění postihu za výkon nelegální práce, kde maximální částka pokuty bude zvýšena z Kč na Kč dojde také k úpravě definice nelegální práce oproti současnému stavu, kdy je velmi obtížně prokazatelná což v důsledku vede k úniku finančních prostředků v oblasti pojistného a daní, nová definice nelegální práce bude upravena tak, aby její prokazování bylo snazší a jednoznačné jako opatření k potírání nelegální práce se navrhuje zvýšení maximální výše pokuty za umožnění výkonu nelegální práce z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč a stanoví se minimální výše pokuty na 250 tis. Kč 4

5 USKUTEČNĚNÉ AKCE: OTEVŘENÍ NZDM KC HRUŠOV PLÁNIČKOVA : Slavnostního otevření se zúčastnilo nad 50 lidí, nejen z domu na ul. Pláničkova, ale i obyvatelé okolních domů (Muglinovská, Plechanovova). Mezi návštěvníky byli děti, mládež i dospělí. Na otevřené centrum se přišli podívat také zaměstnanci o. s. Vzájemné soužití, Vesničky soužití a ÚMOb. Slezská Ostrava. Této akce se zúčastnily i děti z Horní Suché. Slavností otevření přišla zaznamenat i televize. Děti a mládež předvedly taneční a hudební vystoupení. SCHŮZKA OBYVATEL PLÁNIČKOVA Jednalo se o schůzku organizovanou společně tzn. zaměstnanci NZDM KC Hrušov a sociální pracovník center a terénních pracovníků Helpale. Cílem schůzky bylo bližší seznámení s provozem centra, seznámení s otvírací dobou, společná domluva pravidel pro děti a mládež a pro fungování centra. Dále seznámení s informacemi o Terénních programech a domluva konzultačních hodin terénních pracovníků v centru. Na schůzce byli přítomni dospělí, děti a mládež. Nejdříve se všichni zaměstnanci připravili, bylo hovořeno o pravidlech, které budou muset děti a mládež dodržovat (děti a dospělí si je určovali sami). 5

6 Poté byli rodiče a zaměstnanci seznámení s tím, že v prostorách NZDM se bude zouvat, děti i zaměstnanci si mohou donést přezůvky a nechávat je v prostorách NZDM. Toto pravidlo se však musí dodržovat. Dále byli děti, mládež i dospělí seznámení s aktivitami, které bude centrum poskytovat, a byl domluven provoz kanceláře NZDM. V Pondělí odpoledne ji bude mít k dispozici Katka Szczygielová, obyvatelé si potom sami navrhli konzultační hodiny terénních pracovníků (úterý 10:00 až 12:00, čtvrtek 13:30 15:30), které budou předložené ke schválení a poté vylepeny na dveřích NZDM, obyvatelé byli informování o terénních programech, kdy jsme v terénu, kdy budeme v kanceláři, s čím jim můžeme pomoci, byli seznámeni s pravidly pro telefonování. Poté se pokračovali zaměstnanci NZDM s rozhovory s dětmi rozhovor o zájmu navštěvovat aktivity, bližší seznámení s těmito aktivitami. MAŠKARNÍ PLES : V nových prostorách v NZDM KC Pláničková se uskutečnil Maškarní ples. Kde si sami děti s rodiči vyrobili masky. Děti měli připravený pestrý program, a soutěže. Akce se zúčastnilo nad 50 děti, ale také i jejich rodiče. Porota vybrala tři nejlepší masky, které získaly odměnu TŘÍDENNÍ VÝLET NA OSTRAVICI: Tohoto výletu se zúčastnili všechna tři naše nízkoprahové zařízení - KC Liščina, Hrušov a Zárubek. Tento výlet byl podpořen Vyšehradským projektem, kde si účastníci projektu navzájem předávají své vědomosti a zvyky. Tento projekt již u nás běží druhým rokem a jsou zde zástupci z Maďarská, Slovenska a České Republiky SCHŮZKA OBYVATEL ÚKLID LOKALITY PLÁNIČKOVA ÚKLID NA UL PLÁNIČKOVA Tohoto úklidu se zúčastnili obyvatelé, kteří bydlí v domě na ul. Pláničkova za spolupráce se zaměstnanci o. s. Vzájemné soužití. Obyvatelé uklízeli sklepní prostory a okolí domu. 6

7 SHŮZKA S MAJITELEM DOMU MUGLINOVSKÁ 74 a 81: Na základě přání a zjištěných informací od obyvatel domu na ul. Muglinovská 74 a Muglinovská 81 jsme se pokusili kontaktovat majitele domů p. Ondryáš, kterému byla nabídnuta spolupráce s naším sdružením a zapojení obyvatel do komunitní práce. Majitel domů ve spolupráci s naším sdružením nevidí momentálně žádný přínos a tuto schůzku, kde by byl blíže seznámen s činností naší organizace a přáním obyvatel domů a domluvy možností komunitní práce odmítl. PLÁNOVANÉ AKCE: DEN ROMŮ NZDM KC LIŠČNINA od 14: ÚKLID NA UL PLÁNIČKOVA VERNISÁŽ PROMĚNY LIŠČINA SLEZSKOOSTRAVSKÝ HRAD 7

8 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: ZÁKLADNÍ ŠKOLY: Základní školu církevní Přemysla Pittra Speciální škola na Vizině Jungmanova 149/3 Ostrava na Vizině 1034/28 Ostrava-Přívoz Tel: Tel: Základní škola Gebauerova Základní škola - Ibsenova Gebauerova 8 Ibsenova 36 Ostrava - Přívoz Ostrava - Přívoz Tel.: , Tel: Základní škola - Na kamenci Bohumínská 72/1082 Slezská Ostrava Tel.: PRAKTIČTÍ LÉKAŘÍ PRO DĚTI A DOROST: MUDR. Branná Barbora MUDr. Zelená Jana Na Druhém 358/4 Olbrachtova 1308/ Ostrava Muglinov Slezská Ostrava Tel Tel MUDr. Osičková Dagmar MUDr. Semenďák Macharova 965/7 Olbrachtova Ostrava Přívoz Slezská Ostrava Tel Tel NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ provozovatel: o.s. Vzájemné soužití. otvírací doba: mimo provoz, pracovníci působí přímo v lokalitě, popř. v NZDM KC Liščina či ZÁRUBEK, popř. berou děti do parku či na jiné výlety či akce. telefon:

9 KLUB PRO DĚTI A MLÁDEŽ provozovatel: ÚMOb. Slezská Ostrava otvírací doba: Pondělí a Středa 9:00 12:00 14:00 17:00 Úterý, Čtvrtek a Pátek 9: ÚŘAD MĚSTSKÉHO OBVODU SLEZSKÁ OSTRAVA Těšínská 35, Slezská Ostrava. ( zastávka MHD nám. Jurije Gagarina) Starosta: Ing. Antonín Maštalíř, tel.: Odbor sociálních věcí sídlí na adrese: Nám. J.Gagarina 5, Slezská Ostrava Telefon (ústředna): internetová stránka: Úřední hodiny: Po a St 8:00 11:30 12:30 17:00 Pokladní hodiny: Po a St 8:00-11:30 12:30-17:00 Elektronická podatelna: detašované pracoviště ÚMOb. Slezská Ostrava odboru sociálních věcí Riegrova 45, Ostrava - Hrušov. Telefon: ÚŘAD PRÁCE: 30. dubna 3130/2c, Ostrava 2 telefon (ústředna): TERÉNNÍ PRACOVNICE o. s. Vzájemné soužití Martina Sadivová a Irena Otčenášková Tel OBVODNÍ ODDĚLENÍ POLICIE ČR Bohumínská 65, Slezská Ostrava, tel TERÉNNÍ PROGRAMY: Terénní pracovníci jsou zastiženi v lokalitě Ostrava - Hrušov od 8:00 do 16:00 popř. na telefonním čísle Popř. v prostorách NZDM každé Úterý od 10:00 do 12:00 a ve čtvrtek od 13:30 do 15:30. 9

10 Provozovatel: o. s. Vzájemné soužití Pracovníci: Martina Sadivová a Květuše Horváthová ZAMĚSTNÁNÍ: ÚŘAD PRÁCE: 30. dubna 3130/2c, Ostrava 2 telefon (ústředna): Personal fabric - agentura práce, a.s. Personální agentura - nabízí služby pro zaměstnavatele i zaměstnance z celé ČR. Specializujeme se na dočasné přidělení zaměstnanců a zprostředkování pracovníků v dělnických profesích. Pracovní agentura - nabídka práce, zprostředkování práce. Adresa: Personal fabric - agentura práce, a.s. Chopinova 483/8, Ostrava-Přívoz Telefon WORK: , Fax FAX: JOB - centrum Ostrava, s.r.o. Česká agentura práce s licencí MPSV ČR. Brigády pro občany na Ostravsku starší 16-ti let. Dočasné zapůjčování pracovníků firmám, denně nové pracovní nabídky - zasílání na nebo mobilní telefon zdarma. Fungujeme celoročně každý pracovní den. Adresa: JOB - centrum Ostrava, s.r.o. Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba (koleje VŠB - TUO, budova A 3. patro) Telefon WORK: , Fax FAX: Otevírací hodiny: Pondělí - Pátek 8:00-16:00 Grafton Recruitment, s.r.o. Personálně - poradenská agentura s širokou působností. Nabízí stálá zaměstnání, dočasné úvazky i brigády. Kontaktní údaje: 28. října 770/ Ostrava-Moravská Ostrava Telefon: , Fax: WWW: Nabídka dalších pracovních agentur v dalším vydání. Pokud sháníte zaměstnání terénní pracovníci Vám rádi pomůžou, zprostředkují kontakt přes telefon, před internet a vyhledají aktuální nabídku volných pracovních míst, sepíšou s Vámi životopis. 10

11 ZÁBAVA: Pokud se chcete podílet na tvorbě komunitních listů z Vaší lokality, obraťte se prosím na pracovníky terénních programů Martinu Sadivovou a Květu Horváthovou. Velice rádi přivítáme vaše podněty a nápady. Další informace by pro Vás měly vyjít v dubnu roku Komunitní listy jsou realizovány z Projektu Dialogem ke změně. Projekt Dialogem ke změně, CZ.1.04/3.2.01/ , je realizován v období organizační jednotkou Helpale. Je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Tento projekt podporuje rovné příležitosti. 11

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov

Komunitní listy duben - ČERVEN 2012. Hrušov Komunitní listy duben - ČERVEN 2012 Hrušov Milí čtenáři, Držíte v rukou 10. vydání komunitních listů lokality Hrušov, které pro Vás připravili pracovníci o.s. Vzájemné soužití, a to pracovníci Terénních

Více

Vzájemnou podporou k integraci na trh práce

Vzájemnou podporou k integraci na trh práce 1Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vzájemnou podporou k integraci na trh práce opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných

Více

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR

Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 1/2012 Vážení čtenáři, máte před sebou první Metodické listy roku 2012. Do nového roku jsme jim nadělili novou podobu a doufáme, že se

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava

Nabídka rekvalifikačních kurzů zdarma! Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, DP Ostrava, Bieblova 3, 702 00 Ostrava Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, opět Vám přinášíme aktuality o činnosti na našich detašovaných pracovištích a pozvánky na připravované akce. Jako vždy v tomto čtvrtletníku naleznete také mnoho aktuálních

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan

Svět chceme zanechat lepším pro všechny naše děti, než ten, který jsme zdědili. S úctou Sri Kumar Vishwanathan OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Milí přátelé, VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ vzniklo v roce 1997 projevem vůle malé skupiny občanů. Jednalo se o oběti záplav, univerzitní studenty a jednoho

Více

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje,

Občanská poradna Nový Jičín se stala členem Asociace občanských poraden (AOP) Partneři 2009. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, dovolte mi, abych Vám stále ještě na začátku nového roku popřála hodně zdraví a k němu samozřejmě i patřičný díl osobní pohody a pracovních úspěchů. Poprvé v tomto roce

Více

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA

výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 2013 výroční zpráva SPOLEČNĚ-JEKHETANE o.p.s. Palackého 13/49 OSTRAVA 1 SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s. (do 22. října 2013) SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. p. s. (od 22. října 2013) Právní forma: obecně prospěšná společnost

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST Kroky 2012 Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@centrum.cz Změny v sociálním zabezpečení

Více

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA

VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VZÁJEMNÉ SOUŽITÍ o.p.s. OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Milí a vážení přátelé, je nám ctí, předložit Vám naši výroční zprávu za rok 2014. Rádi bychom tímto s Vámi sdíleli souhrn činností a údajů za uplynulý

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH PROSINEC 2011. v oblasti pracovního práva PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PROSINEC 2011 v oblasti pracovního práva OBSAH HLAVNÍ ZMĚNY, KTERÉ PŘINESE VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE PŘECHOD PRÁV

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři,

METODICKÉ LISTY. Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013. Vážení čtenáři, METODICKÉ LISTY Infozpravodaj Svazu neslyšících nedoslýchavých v ČR 12/2013 Vážení čtenáři, vychází poslední číslo v letošním roce. Jdeme s dobou, technologie jde dopředu mílovými kroky a od příštího roku

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 KOMERČNÍ PŘÍLOHA. Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 KOMERČNÍ PŘÍLOHA ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI SOCIÁLNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Změny v podpoře rodin s dětmi Více na stranách 3 6 Změny v podpoře zaměstnanosti Více na stranách 7 10 Změny v podpoře zdravotně

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s.

Výroční zpráva. Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení SPOLEČNĚ - JEKHETANE, o. s. Pobočky v Šumperku Pobočky v Ostravě OBSAH: Str. 06 Úvodní slovo Str. 07 O nás Str. 10 Poskytujeme sociální služby Str. 10 Nízkoprahové

Více

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově

Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Koncepce pro národnostní menšiny a cizince v Prostějově Zpracovaný Expertním týmem č. II v rámci projektu Podpora procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

CENTROM, občanské sdružení

CENTROM, občanské sdružení CENTROM, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 0 Obsah Kontaktní údaje. 2 Organizační struktury 3 CENTROM, občanské sdružení.. 7 Historie organizace... 8 Aktivity organizace v roce 2013.. 9 Přehled projektů

Více

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků. Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Metodika pro zdravotně postižené a osoby starší 50 let pro oblast alternativních úvazků Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou Vytvořeného v rámci projektu Alternativní úvazky ve venkovských oblastech

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra veřejné správy Nezaměstnanost a statní politika zaměstnanosti Bakalářská práce Předkládá: Jaroslav Palšovič Vedoucí práce: Ing. Bohumila Čabanová

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. Vážení a milí čtenáři Zpravodaje, Osobám zdravotním postižením jsou zdarma distribuovány Euroklíče a ve veřejně přístupných budovách jsou zdarma osazovány Eurozámky. Zmíněné prostory jsou uzamčeny a opatřeny

Více

O kolik se zvýšil přídavek na dítě?

O kolik se zvýšil přídavek na dítě? Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 6 číslo 10 12. 10. 2009 KRIZE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA UDÁLOST PENÍZE Projekt RESTART pomůže zaměstnancům, kterým hrozí propuštění

Více