Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den"

Transkript

1 Počítačový program pro lékařské ambulance Příručka pro každý den

2 HOTLINE 7:00 19: HOTLINE: Pracovní dny 7:00-19:00 hod. Obchodní odd lení: CompuGroup Medical eská republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b Praha 5 Všechna práva vlastníka autorských práv a ochranných známek jsou vyhrazena. CompuGroup Medical eská republika s.r.o., 2013 Revize červenec 2013

3 Obsah Značky... v dokumentaci 2 Klávesové... zkratky 3 Základní... ovládání 4 Práce s... textem 5 Zadávání... datumu 6 Založení... pacienta 7 Registrace... pacienta, tisk registračního lístku 8 Změna... pojišťovny 9 Ambulantní... účet 10 Poukaz... na vyšetření 12 Dávka... výkonová 14 Dávka... registrací 16 edávky Tvorba... opravné dávky 20 Základní... vlastnosti zubního kříže 22 Žádanka... pro stomatologickou laboratoř 24 Kalkulační... list 26 Aktivace... a zakázaní nadstavbového modulu 28 eparafa... - hromadné podepsání 29 Přidání/odebrání... zaměstnance 30 Nastavení... zálohování 32 Obnovení... dat ze zálohy 33 Nastavení... písma v kartě 34 Vytvoření... skupiny pacientů 36 Objednání... pacienta v kalendáři 38 Nastavení... vlastního makra 40 Nastavení... tlačítek s blesky 42 Odloučený... počítač 44 1

4 1 Značky v dokumentaci Následujícími značkami jsou v příručce interpretovány jednotlivé prvky, které slouží k ovládání programu. Ovládací prvek Značka v dokumentaci Klávesová zkratka [Ulož] Alt + U Vyšetření > Identifikace pacienta Alt + V + I nebo Ctrl + F2 /Výkony/, /ZÚM/ Alt + V Alt + Z (o) Všechny Alt + V [x] vybráno 90 [x] pacient neuhradil poplatek Alt + 9 Alt + A Účtované výkony a ZÚM Datum Alt + D >>Ctrl+F2 Ctrl + F2 Tlačítko Vnořená nabídka Záložka Přepínač Zaškrtnutí Názvy oken a položek Klávesová zkratka Kartotéka Ctrl + F2 2

5 2 Klávesové zkratky Z výchozí okna (kartotéka je zavřená) Ctrl+R Recepty Zkratka Vyvolá Ctrl+S Sedimentace Ctrl+F2 Kartotéka Ctrl+T Tlak a puls Ctrl+F3 Karta posledního pacienta Ctrl+W Výměnný list Ctrl+F4 Přihlášení / Odhlášení Ctrl+Y Poukaz K Ctrl+F12 Kalendář Ctrl+Z Anamnéza F1 Nápověda Z karty pacienta Ctrl+A Účtování primární péče F2 Text Subj.: Ctrl+B Laboratoř F2 Přepis schem.zubního kříže Ctrl+D Dispenzarizace F3 Text Obj.: Ctrl+E Lékařská zpráva F4 Makra Ctrl+F Fráze F5 Zubní kříž Ctrl+G Grafický modul F6 Stomatologický lab.štítek Ctrl+H Hmotnost+výška F7 Datumovka aktuálního data Ctrl+I Alergie a rizika F8 Podpis uživatele Ctrl+J Injekce a očkování F11 Zavolá RVG Ctrl+K Propojení s EKG F12 Objednání pacienta Ctrl+L Trvalé medikace Ctrl+F2 Kartotéka Ctrl+M Trvalé diagnózy Ctrl+F7 Datmovka jiného data Ctrl+N Neschopenka Ctrl+F12 Kalendář bez vybrání pacienta Ctrl+O Konsiliární vyšetření Ctrl+Alt+1 až 9 Přepne druh písma Tisk dokumentace (tabulky) Alt+Backspace Přechodné diagnózy Ctrl+P Ctrl+Q Účtování vyžádané péče Shift+F1 až F6 Nastavitelná tlačítka 1 až 6 3

6 3 Základní ovládání Funkční klávesy, které jsou na daném okně nebo jeho částech k dispozici, jsou vždy zobrazeny v zápatí okna s popisem jejich funkce. Na toto zobrazení je také možné kliknout a tak provést stejnou operaci jako funkční klávesou. Tyto klávesy se vztahují k aktuálně vybrané části (tabulky, formulářová pole, atd.). Část označíme jednoduchým kliknutím kurzoru myši. Označená část je podbarvena světle žlutě. V označené části jsou poté prováděny činnosti za pomoci klávesnice, o kterých si povíme v této kapitole. Práce s tabulkou (seznamem) se řídí povelovými klávesami, které se zobrazují ve spodní části. Stiskem na klávesnici nebo kliknutím myší na symbolu povelové klávesy se požadovaná činnost aktivuje. Význam kláves je jednotný: >>Esc ukončení práce se seznamem a návrat k předcházející činnosti nebo návrat z karty do seznamu >>Insert individuální přidání záznamu do seznamu >>Delete vymazání označeného záznamu ze seznamu >>F9 povolení opravy označeného záznamu v seznamu >>Enter výběr označeného záznamu k dalšímu zpracování. Poslední tři jmenované operace vyžadují, aby byl předem v seznamu označen záznam, kterého se bude následující činnost týkat. Označení záznamu se provádí nastavením ukazovátka (modře podbarvený pruh) na dotyčný záznam. K pohybu po seznamu a k nastavení ukazovátka slouží kursorové klávesy (šipka dolů, nahoru, vpravo, vlevo), k rychlejšímu pohybu seznamem pak klávesy pro stránkování (>>PageUp a >>PageDown). Při práci s myši se místo kláves pro stránkování používá kolečko myši nebo vertikální posuvník umístěný vpravo u seznamu, opatřený nahoře šipkou pro označení směru pohybu zpět seznamem a dole šipkou pro označení pohybu dopředu seznamem. Kurzor myši se umístí na zvolenou šipku a přidržením levého tlačítka myši se řídí pohyb ukazovátka seznamem. 4

7 4 Práce s textem I když program umožňuje ovládání myší, ovládání přes klávesnici je při zápisech zdravotnické dokumentace daleko rychlejší a pohodlnější. Jakmile se ovládání na klávesnici naučíte, bude pro vás práce s programem výrazně rychlejší. Kurzorem se nazývá blikající svislá čára, která značí v jakém místě obrazovky se nacházíme a kde začneme psát, pokud jsme v poli ve kterém je možné editovat text. přesunout kurzor o jednu pozici vpravo přesunout kurzor o jednu pozici vlevo Ctrl + přesunout kurzor o jedno slovo vpravo Ctrl + přesunout kurzor o jedno slovo vlevo Home přesunout na začátek řádku End přesunout na konec řádku Ctrl + PageUp přesunout na začátek záznamu Ctrl + PageDown přesunout na konec záznamu Ctrl + Home přesunout na začátek dokumentace Ctrl + End přesunout na konec dokumentace Backspace (<--) smazání textu vlevo od kurzoru Delete odstranění textu vpravo od kurzoru a označeného textu Shift + označení textu vpravo od kurzoru Shift + označení textu vlevo od kurzoru Ctrl + X vyjmutí označeného textu Ctrl + C Kopírování označeného textu Ctrl + V Přesunutí vyjmutého nebo kopie kopírovaného textu na pozici kursoru 5

8 5 Zadávání datumu Pro zrychlení práce s programem můžete využít těchto pravidel, která vám pomohou s rychlým zadávání datumu v položkách ve kterých je vyžadováno. Využívejte numerickou klávesnici, jako oddělovač data je nejrychlejší použít symbol čárky vedle nuly. Pokud numerická klávesnice při zadávání nereaguje, aktivujte ji stiskem klávesy >>NumLock. Datum v programu je používán ve formátu DD.MM.RRRR. Program vám ale se zdlouhavým zápisem rád pomůže. Aktuální datum >>Enter > např Aktuální datum v počítači zjistíte najetím kurzorem myši na hodiny v pravém spodním rohu (WIN XP, v novějších WIN zobrazen automaticky pod hodinami). Poznámka: Za aktuální datum se ve většině základních funkcí považuje nastavené datum vyšetření v kartě pacienta, ve kterém se právě nacházíte. Datum v aktuálním měsíci a roce zadat číslo dne a potvrdit klávesou >>Enter DD >>Enter např. 29 >>Enter > Datum v aktuálním roce zadat číslo dne, čárka, číslo měsíce a potvrdit >>Enter DD,MM >>Enter např. 29,8 >>Enter > Libovolné datum zadat číslo dne, čárka, číslo měsíce, čárka a potvrdit >>Enter DD,MM,RR Enter např. 29,7,85 >>Enter > Odečtení počtu dní od aktuálního data zadat mínus a počet dní 1 >>Enter > včerejší datum Připočtení počtu dní k aktuálnímu datu +14 >>Enter > datum kontroly za 14 dní 6

9 6 Založení pacienta 1. Otevřete okno kartotéky ikonou v levém horním rohu programu zkratkou >>Ctrl+F2. nebo klávesovou 2. V okně kartotéky stiskněte tlačítko [Nový pacient] nebo klávesu >>Insert. 3. V okně osobních údajů nového pacienta vyplňte požadované údaje. Povinné položky jsou: a. Jméno vyplňte ve tvaru: Příjmení Jméno Titul b. Rodné číslo z něj bude odvozeno datum narození, pohlaví a číslo pojistky c. Zdravotní pojišťovna d. Druh pojištění 4. Vyplnění adresy trvalého bydliště není povinné, ale usnadní Vám případnou registraci pacienta nebo vystavení pracovní neschopnosti. 5. Tlačítkem [Ulož] potvrdíte zadané údaje a vložíte nového pacienta do kartotéky. 7

10 7 Registrace pacienta, tisk registračního lístku 1. V okně kartotéky vyhledejte požadovaného pacienta. Pokud jste ho právě založili, bude automaticky označen modrým pruhem. 2. Stiskněte tlačítko [Registrace] nebo klávesu >>F4. 3. V okně Registrace pacienta založte nový záznam o registraci stisknutím tlačítka [Insert] nebo klávesou >>Insert. 4. Do nového záznamu se automaticky doplní aktuální datum a evidenční číslo podle aktuálního pořadí. Pokud jste při založení nového pacienta vyplnili i jeho trvalé bydliště, bude rovněž doplněno. V opačném případě doplňte adresu do příslušného řádku. Bez vyplněné adresy nelze registrační list uložit. Nic dalšího není třeba vyplňovat. 5. Tlačítkem [Ulož] vyvoláte automatický tisk registračního listu. 6. Roletka Profil v levém horním rohu nabídky tisku Vám umožní zvolit tiskový profil dle aktuálně používaného aršíku RL. Případně můžete vybrat profil s pozadím a tisknout na čistý papír, kde se vytiskne i grafický formulář. Pro zapamatování zvoleného profilu stiskněte tlačítko [Nastav profil jako výchozí]. Tlačítkem [Tisk] provedete samotný tisk RL. Nyní je již pacient v programu evidován jako registrovaný a bude zahrnut do nejbližší dávky registrací pro příslušnou pojišťovnu. Datum vytvoření dávky bude zapsáno v registraci pacienta jako datum předání. 8

11 8 Změna pojišťovny 1. V okně kartotéky vyhledejte požadovaného pacienta. 2. Stiskněte tlačítko [Osobní údaje]. 3. Do pole Zdr. poj. doplňte aktuální pacientovu pojišťovnu nebo ji vyberte z roletky. 4. Změna bude provedena ke dni uvedenému v poli Od data. 5. Záznam uložte tlačítkem [Ulož]. 6. Zadané změny pojišťoven u svých pacientů můžete sledovat v okně kartotéky pod tlačítkem [Pojišťovny]. 9

12 9 Ambulantní účet 1. V horní řadě ikon zvolte symbolem zdravotní pojišťovny VZP klávesovou zkratku >>Ctrl+A. nebo využijte 2. V otevřeném okně je v poli Datum předvyplněné datum z aktuálního záznamu v kartě, které je v případě potřeby možné změnit. Tuto volbu a další v postupu potvrzujte kliknutím do následujícího pole nebo klávesou >>Enter. 3. Doplňte hlavní diagnózu (Hlavní dg.). 4. Zvolte řádkovou diagnózu (Dg.). 5. Zadejte kód požadovaného výkonu (Výkon). 6. Položky jako úhrada a množství se doplní automaticky z číselníku. Pokud je tedy není třeba měnit, stiskněte tlačítko nebo pokračujte klávesou >>Enter tak dlouho, dokud se výkon nepřesune do tabulky výše. 7. Většinu položek můžete do tabulky také doplnit pomocí číselníku, který je možné rozbalit z příslušné roletky nebo klávesou >>šipka dolů. 8. Pokud chcete doplnit další výkony, pokračujte od bodu 5, dokud nebude soupis výkonů kompletní. 9. V případech, kdy se ke kódu váže ZÚM, se přesuňte v okně účtovaných výkonů do záložky /ZÚM/ (obsah záložky Výkony zůstane zachován). V záložce /ZÚM/ postupujte obdobně jako v záložce /Výkony/. Zadejte typ, kód, úhradu a množství, kód se poté opět přesune do tabulky výše. 10. V okamžiku, kdy je Váš ambulantní účet kompletně sestaven (obsahuje požadované výkony a ZÚMy), použijte v dolní části okna tlačítko [Ulož]. Tím dojde k uložení a zaúčtování do nejbližší dávky pro danou pojišťovnu. 10

13 11

14 10 Poukaz na vyšetření 1. V kartě pacienta zvolte v horním menu Pojišťovna a platby > Poukaz na vyšetření nebo použijte klávesovou zkratku >>Ctrl+Q. 2. Nový poukaz na vyšetření založte stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert. 3. Vyplňte IČP žádajícího lékaře a jeho odbornost. Vybrat jej také můžete ze seznamu spolupracujících lékařů pod roletkou nebo klávesou >> šipka dolů, v tomto případě se informace doplní automaticky. 4. Dále pokračujte doplněním diagnózy a doporučení. 5. Klikněte na tlačítko [Ulož], čímž se poukaz založí. 6. Zadání požadovaných výkonů či ZÚMů provádějte v příslušných záložkách (/Výkony/ a /ZÚM/) stejným způsobem jako v ambulantním účtu. 7. Opuštěním okna poukazu dojde automaticky k jeho uložení a zaúčtování. 12

15 13

16 11 Dávka výkonová 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. 2. V okně příprava vyúčtování pro zdravotní pojišťovny zvolte, pro jaké pojišťovny chcete vyúčtování provést. To provedete dvojklikem nebo klávesou >>Enter na řádek požadované pojišťovny, který se posléze označí symbolem. 3. V pravé dolní části okna zvolte, za jaké období, lékaře a pracoviště chcete uzávěrku provést. Dále zde můžete dávku omezit pouze na určitou skupinu pacientů (používá se především u opravných dávek). Dole ještě zvolte druh pojištění, pro který vytváříte dávku. 4. Sestavení dávek proveďte tlačítkem [Proveď]. 5. Po dokončení procesu bude zobrazen seznam všech vybraných pojišťoven, pro které jsou za dané období dostupné doklady k vyúčtování. 6. Klávesou >>Enter nebo dvojklikem začnete zpracovávat aktuálně označenou uzávěrku. 7. V okně Parametry uzávěrky pro zkontrolujte, zda údaje o čísle dávky a dokladů souhlasí a neopakují se Vám v současném roce u nějaké předchozí dávky. Program automaticky navazuje v číslování na poslední vytvořenou uzávěrku pro danou pojišťovnu. Zároveň zkontrolujte správnost zadaného IČZ. Volbu (o) Ponechat IČP a odbornost lékařů neměňte. 8. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Ulož jako] pro uložení kamkoli do počítače či na flash disk, nebo na tlačítko [Ulož] pro uložení přímo na disketu. Uživatelé modulu edávky budou mít zobrazeno pouze tlačítko [Ulož jako]. 9. V případě, že neposíláte dávku elektronicky, nabídne se tisk průvodního listu. 10. Dalším krokem je okno faktury, do kterého je potřeba v případě prvního vyúčtování doplnit IČO a peněžní ústav, kam má pojišťovna finance zaslat. 11. Pokud máte s pojišťovnou nasmlouvaný paušál, přepněte fakturu do režimu [x] Fakturovat paušál pod okénkem celkové ceny a vyplňte cenu, kterou fakturujete. 12. Po kliknutí na tlačítko [Ulož a vytiskni] se nabídne tisk faktury a program Vás opět vrátí do seznamu pojišťoven, pro které jsou dostupné doklady k vyúčtování (bod 5). Zde se Vám výběr automaticky umístí na další pojišťovnu a Vy tak můžete opět klávesou >>Enter nebo dvojklikem pokračovat od bodu 6 pro další ZP. Uživatelé modulu edávky mohou pokračovat ke kapitole 13 této příručky, kde se pojednává o způsobu odeslání dávky pomocí tohoto modulu. 14

17 15

18 12 Dávka registrací 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Registrace > Přehled registrovaných pojištěnců. 2. V otevřeném okně Registrace zadejte datum, ke kterému se mají zkontrolovat doposud nepředaní pacienti. Můžete zde také omezit výběr pouze na pacienty určitého lékaře či pracoviště. 3. Tlačítkem [Proveď] zahájíte výpočet všech pacientů a jejich stavů (předán ZP / nepředán ZP). Po dokončení výpočtu se zobrazí podrobné informace o stávajících i nových pacientech pro všechny ZP. 4. Označením dávky dané pojišťovny, u které máte nové pacienty, a kliknutím na tlačítko [Dávka pro ZP] zahájíte sestavení dávky. 5. V následujícím okně Dávka registrací můžete ještě vybrané pacienty zkontrolovat a poté tlačítkem [Proveď] dávku sestavit. 6. Dalším oknem jsou parametry dané uzávěrky, kde je možné zkontrolovat její pořadové číslo či nastavené IČZ. Pokračujte tlačítkem [Ulož jako] pro uložení do počítače či na flash disk, nebo tlačítkem [Ulož] pro uložení přímo na disketu. Uživatelé modulu edávky budou mít zobrazeno pouze tlačítko [Ulož jako]. 7. Pokud neposíláte dávku elektronicky, nabídne se tisk průvodního listu. 8. V případě elektronického odeslání je dalším krokem okno, ve kterém je potřeba při prvním vyúčtování doplnit IČO a peněžní ústav, kam má pojišťovna finance zaslat. 9. Nakonec tlačítkem [Ulož a vytiskni] ukončíte tvorbu kapitační uzávěrky a vrátíte se do přehledu pojišťoven, ze kterého můžete pokračovat dávkou pro další ZP (krok 4). Uživatelé modulu edávky mohou pokračovat ke kapitole 13 této příručky, kde se pojednává o způsobu odeslání dávky pomocí tohoto modulu. 16

19 17

20 13 edávky 1. Aktivaci modulu edávky proveďte v základním okně programu v horním menu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly > edávky. Následně je nutné v menu Katalogy > Katalog zdravotních pojišťoven v záložce /Elektronická komunikace/ u vybraných ZP zaškrtnout možnost [x] Odesílat vyúčtování elektronicky (volba se nijak nepotvrzuje, okno katalogu pojišťoven stačí zavřít křížkem). 2. Při odesílání dávky (viz podrobnější dokumentace) v prvním okně modulu edávky máte na výběr ze 3 možností: a. Elektronické podání odeslání přímo na pojišťovnu b. Odložené podání podání založené pro budoucí odeslání c. Uložení na médium uložení například na flash disk nebo pevný disk počítače 3. Zvolte možnost Elektronické podání a tím pokračujte k dalšímu kroku, ve kterém můžete zkontrolovat, zda máte nastaven správný certifikát pro komunikaci se ZP (v případě ZP 211 je potřeba zkontrolovat PIN a doplnit heslo). 4. Kliknutím na tlačítko [Pokračovat] přistupte k dalšímu kroku, ve kterém je možné zkontrolovat obsah dávky a pokračovat klinutím na tlačítko [Podepsat a odeslat]. 5. Tímto se zahájí podepisování elektronickým certifikátem všech souborů Vašeho vyúčtování a jejich odeslání pojišťovně. 6. Po dokončení procesu se zobrazí výsledek odesílání dávek, kde bude informace o úspěšném podání a jeho ID (číslo, které ho identifikuje v systému ZP). 7. Tlačítkem [Dokončit] uzavřete modul edávky a dokončíte tak aktuální podání. 8. Odpovědi od pojišťoven o správnosti Vašeho podání ve formě zpráv naleznete v menu Pojišťovna > Kniha podání / Seznam zpráv v záložce /Seznam zpráv/. 18

21 19

22 14 Tvorba opravné dávky 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Přehled uzávěrek. 2. Zde vyberte vyúčtování, které Vám pojišťovna vrátila kvůli chybě, a označte ho kliknutím. 3. Stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 otevřete nabídku Operace s uzávěrkou a zvolte možnost Tvorba opravné dávky. 4. Zobrazí se Vám seznam dokladů, jež dávka obsahuje. Podle seznamu chybných dokladů, který Vám poskytla pojišťovna, postupujte tabulkou. Vyhledávat doklady můžete zapsáním jejich čísla. 5. Dvojklik nebo stisknutí klávesy >>Enter na označeném řádku Vám umožní změnit ZP u vybraného dokladu (toto se používá, pokud vykážete pacienta špatné pojišťovně). 6. Stiskem klávesy >>Enter se text na řádku zbarví růžově. Toto značí, že doklad bude zahrnut do sestavované opravné dávky. 7. Takto pokračujte se všemi doklady a nakonec opusťte tabulku klávesou >>Esc. 8. Na otázku vytvořit opravné dávky odpovězte stiskem tlačítka [ANO]. 9. Opravná dávka se vytvoří a založí se do přehledu uzávěrek k příslušné pojišťovně. 10. Po vybrání vytvořené opravné dávky je možné v levé dolní části tabulky přehled uzávěrek pro zdravotní pojišťovny procházet řádky opravné dávky a v pravé části okna měnit údaje, které jsou chybné. Každou svou úpravu uložte tlačítkem [Oprav]. 11. Poté, co projdete všechny doklady a opravíte chyby, můžete opět přes operace s uzávěrkou klávesou >>F9 uložit dávku na disketu, CD nebo Vámi zvolené umístění (Nahrání na disketu, Nahrání na CD nebo Ulož jako), vytisknout fakturu a průvodní list (Faktura, Průvodní list). Pokud odesíláte dávky elektronicky, k odeslání dochází po uložení faktury. Poznámka: Pokud Vám byla dávka vrácena z důvodu chybějících kódů, bude nutné příslušné kódy u konkrétních pacientů doúčtovat a dávku poté sestavit znovu. 20

23 21

24 15 Základní vlastnosti zubního kříže 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Zubní kříž nebo použijte klávesu >>F5. 2. V okně zubního kříže máte náhled na aktuální stav chrupu pacienta. 3. Mezi jednotlivými zuby se můžete přesouvat kliknutím myši či kurzorovými klávesami. 4. V okamžiku, kdy máte červeným rámečkem označen požadovaný zub, proveďte dvojklik nebo stiskněte klávesu >>Enter, čímž se zobrazí všechny dostupné stavy zubu. 5. Myší nebo kurzorovými klávesami vyberte požadovaný stav a potvrďte opět dvojklikem nebo klávesou >>Enter. 6. Pokud konkrétní stav vyžaduje další zadání (např. plomba), tak se tabulka změní na grafický přehled umístění na zubu. 7. Pokud je potřeba zvolit materiál (opět např. u plomby), tabulka zmizí a označí se výběr materiálu v pravé části okna zubního kříže. Ten vyberte a potvrďte dvojklikem nebo klávesou >>Enter. Tím se stav zubu graficky zaznamená do prostoru zubního kříže. 8. Takto můžete pokračovat po jednotlivých zubech, dokud nenastavíte aktuální stav celého pacientova chrupu. 9. Při výběru zubu a přepnutí na záložku /Historie/ je možné zobrazit jednotlivé stavy zubu v průběhu času. Další možností je v předchozí záložce /Zubní kříž/ roletka Datum umístěná nad zubním křížem, která Vám zobrazí změny v čase celého zubního kříže. 10. Záložka /Výkony a zápis do karty/ Vám umožní bez opuštění zubního kříže přímo účtovat a zapisovat do karty pacienta. 11. Další funkce pro stomatology jako PBI index, žádanku pro stomatologickou laboratoř či přímou propojku do grafické nástavby naleznete v horním menu okna zubního kříže. Můžete tak k nim přistupovat, aniž by bylo nutné zubní kříž opouštět. 22

25 23

26 16 Žádanka pro stomatologickou laboratoř Vystavení žádanky 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Stomatologická laboratoř nebo použijte klávesu >>F6. 2. V okně stomatologické laboratoře založte nový záznam stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert. 3. V horní části okna doplňte všechny požadované parametry: a. Laboratorní štítek Číslo nově vytvořeného laboratorního štítku. b. Datum zadání Datum vystavení štítku - nabízí se automaticky aktuální. c. Datum dohotovení Požadovaný termín dohotovení. d. Laboratoř Stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 zobrazte katalog laboratoří a vyberte tu, které práci zadáváte. 4. Do tabulky uprostřed okna doplňte požadované protetické výrobky: a. Do prvního pole pod tabulkou zadejte kód protetického výrobku, případně stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 vyvolejte číselník protetických výrobků a kód vyberte zde. b. Název v druhém poli se vyplní automaticky. c. Do třetího pole zadejte lokalizaci zubu. d. Do čtvrtého pole zadejte požadované množství daného výrobku. e. Do šestého pole zadejte jméno technika, který má výrobek zhotovit a potvrďte klávesou >>Enter. Tím se výrobek přidá do tabulky. f. Pokud má být výrobků v žádance více, pokračujte opakovaně od bodu a., dokud nebudou v žádance všechny. 5. Doplňte všechny požadované parametry do spodní části okna: a. Barva Požadovaná barva výrobku. b. 1., 2. a 3. Zkouška Zadejte data zkoušek protetického výrobku. c. 24 Poznámka Další doplňkové informace k objednávce.

27 d. Zjednodušený zubní kříž automaticky se doplní některé základní značky, případně si můžete pomocí tabulky stavů pod tlačítkem [F9] nebo klávesou >>F9 zadat aktuální stav pacientova chrupu. Se zadanými hodnotami můžete pracovat obdobně jako s běžným textem. 6. Tlačítkem [Ulož] přejdete k tisku žádanky a jejímu založení do seznamu žádanek. Převzetí výrobku a ukončení žádanky 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Stomatologická laboratoř nebo použijte klávesu >>F6. 2. V levé části okna zvolte požadovanou žádanku, kterou chcete ukončit a potvrďte klávesou >>Enter. 3. Do aktivního pole vložte číslo štítku z dodacího listu zakázky, která se po vyhotovení vrátila z laboratoře. 4. V poli Převzato v dolní části obrazovky doplňte datum, kdy jste převzali hotový výrobek z laboratoře a v poli Předáno datum, kdy jste výrobek předali pacientovi. 5. Nakonec do pole Rabat zadejte svůj zisk z konkrétní žádanky a do pole Fakturováno celkovou fakturovanou částku. 6. Potvrďte tlačítkem [Ulož]. 7. Tlačítkem [Amb. účet] je možné vyúčtovat výrobek pojišťovně a pacientovi. 25

28 17 Kalkulační list 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Léky > Číselník protetických výrobků. 2. V tomto okně se nachází přehled všech stomatologických výrobků. Při jejich hledání máte na výběr ze 3 kategorií: a. Všechny - kompletní číselník VZP b. Vybrané - vlastní seznam vybraných výrobků (výběr provedete klávesou >>F8 z kompletního číselníku) c. Ceny laboratoře - zobrazení ceny laboratoře (vybrané v položce Laboratoř) za jednotlivé výrobky 3. Přepínat mezi cenami nastavenými pro jednotlivé pojišťovny a laboratoře můžete v levém dolním rohu okna roletkami Pojišťovna a Laboratoř. 4. Po výběru požadovaného stomatologického výrobku použijte tlačítko [Kalkulační list] pro nastavení cen. 5. V okně Kalkulační list výrobku vidíte všechny laboratoře, které máte zadané v katalogu laboratoří (Katalogy > Katalog stomatologických laboratoří) a jejich cenu vztaženou k danému výrobku. Nastavení ceny laboratoře u výrobku: a. V prostřední části tabulky si kliknutím vyberte příslušnou laboratoř. b. Pod tabulkou do pole Datum zadejte termín, od kdy je cena platná. c. Do pole Cena zadejte hodnotu výrobku. d. Tlačítkem [Ulož] se cena přenese výše do tabulky laboratoří. 6. Nyní je potřeba nastavit v části nad tabulkou vaši privátní cenu či cenu dohodou: a. Privátní cena Je počítána dle vzorce: Minutové náklady * Čas ordinace + Přímý materiál + Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci. i. Minutové náklady - vyplňují se automaticky dle nastavení (Služby > Nákladová kalkulace) a určují, jakou hodnotu má minuta vaší práce ii. Čas ordinace - zadejte v minutách, kolik času vám daná položka zabere 26

29 iii. Přímý materiál - zadejte cenu dalšího spotřebovaného materiálu iv. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci - zadejte minimální částku, která má být vyúčtována za práci laboratoře Výsledná hodnota této rovnice je pak automaticky zobrazena v poli Priv. cena. b. Cena dohodou Pokud zadáte hodnotu do pole Dohodou, bude tato cena nadřazena privátní ceně. Cena dohodou může vzniknout dvěma způsoby: i. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci není vyplněna: Celková cena dohodou = vámi vyplněná cena dohodou + Cena konkrétní laboratoře ii. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci je vyplněna: Celková cena dohodou = vámi vyplněná cena dohodou + (Cena konkrétní laboratoře - Výchozí ceny laboratoře pro kalkulaci) 7. Do pole Datum v horní části okna zadejte, od kdy daná cena platí (ať se jedná o privátní cenu či cenu dohodou). 8. Nové hodnoty uložte horním tlačítkem [Ulož]. Pro lepší přehled se Vám v dolní části okna zobrazí celkové doplatky pacienta, kde se již počítá i s úhradou pojišťovny vztahující se k danému výrobku. 9. Zavřete okno kalkulačního listu a nové ceny se přenesou do číselníku stomatologických výrobků. 27

30 18 Aktivace a zakázaní nadstavbového modulu 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly. V nabídce je zobrazena většina nadstavbových modulů programu PC DOKTOR a je zde možné pouhým kliknutím moduly zapínat/ vypínat či je dále konfigurovat. 2. Pokud je na počítači potřeba některé moduly zcela zakázat (a zabránit tak například jejich nechtěným spouštěním), zvolte ze základního okna programu v horním menu Obecné > Vlastník licence. V levém dolním rohu tohoto okna se nachází ikona počítače, pod níž je možnost trvale zakázat jakýkoli zvolený modul na daném počítači. 28

31 19 eparafa - hromadné podepsání 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Dokumentace > Přehled návštěv > dle záznamu v kartě. 2. V okně přehledu za období nejprve zadejte období, v němž chcete nepodepsané záznamy hledat, a poté zatrhněte možnost [x] bez eparafy, která zajistí nalezení pouze nepodepsaných záznamů. 3. Tlačítkem [Proveď] spusťte procházení záznamů. Po úspěšném dokončení budou všechny odpovídající zápisy z karet zobrazeny. 4. Hromadné podepsání nalezených zápisů zahajte stisknutím tlačítka [F9] Hromadné podepsání nebo klávesy >>F9. Upozornění: Operace je časově náročná a nelze ji přerušit. 5. Potvrďte dotaz na hromadné podepsání tlačítkem [Ano]. 6. Nyní ke všem vybraným záznamům bude doplněn elektronický podpis a budou uloženy v příslušné složce pro zálohu elektronických dokumentů. 29

32 20 Přidání/odebrání zaměstnance 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Katalogy > Katalog zaměstnanců. 2. V otevřeném okně je zobrazen seznam aktuálně založených zaměstnanců a informací o nich. 3. Založení nového zaměstnance provedete stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert, následně je potřeba doplnit tyto údaje: a. Jméno přípustné je také zařazení, např. Sestra b. Heslo bude pracovníka identifikovat při vstupu do programu c. Právo určuje, jaká oprávnění bude nový pracovník v programu mít Vedoucí lékař (V) má přístup ke všem funkcím a ke všem datům všech zaměstnanců. Lékař (L) má přístup ke všem funkcím a datům, jež sám vytvořil. Zaměstnanec (Z) má stejná práva jako lékař, ale omezený přístup k přehledovým funkcím (pouze své výkony v aktuálním dni). Sestra (S) nemá přístup k přehledovým funkcím (do celého menu Pojišťovna). Sestru je možné buď přiřadit ke konkrétnímu lékaři, nebo nepřiřadit a ponechat jí možnost zvolit si, za jakého lékaře bude pracovat (při vstupu do karty pacienta). Ostatní (o) používá speciální přehledové okno, ze kterého je možné účtovat bez vstupu do karty pacienta (ten je možné přímo zakázat), dále má přístup k objednávacím kalendářům jednotlivých lékařů. Určeno hlavně pro recepci. 4. IČP u sestry se přebírá od zvoleného lékaře 5. Odbornost 6. Pracoviště ordinace, do které je zaměstnanec přiřazen 7. Ostatní údaje a informace v tomto okně jsou volitelné. Po vyplnění všech požadovaných informací záznam uložte tlačítkem [Ulož]. 8. Vymazání požadovaného lékaře je možné provést stisknutím tlačítka [Del] nebo klávesou >>Delete. Pokud to však není nutné, doporučujeme označit lékaře pouze jako neaktuálního zaměstnance. Pracovník tak přestane figurovat ve všech přehledech a nabídkách, ale informace o něm a jeho práci budou v programu i nadále evidovány. 30

33 31

34 21 Nastavení zálohování 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Služby > Archivace systému. 2. V okně archiv databáze zadejte jméno Vašeho nového archivačního profilu (například Data na Flash) a potvrďte klávesou >>Enter. 3. Pod názvem profilu zvolte v tabulce dvojklikem nebo klávesou >>Enter databáze, které chcete v rámci tohoto profilu archivovat: a. Zálohujte zejména databázi DATA.M, která obsahuje informace o všech pacientech a práci s nimi b. Pokud používáte edávky, zálohujte ecommunication.db3, pokud CGMesky, tak emessage.db3 c. Databáze PRACOVNI.M, KATALOGY.M a PICTURE.M obsahují další součásti programu, jakými jsou nastavení, číselníky a přiložené obrázky. Jejich záloha je doporučována, ale není tak důležitá jako záloha DATA.M 4. V pravé části okna ponechejte zatrženou volbu [x] Kontrola před archivací, která prověří, zda je právě zálohovaná databáze v pořádku. 5. V řádku Cesta klikněte na tlačítko [ ] a zvolte, kam se Vaše záloha bude ukládat. Doporučené médium pro zálohu je například flash disk či jiné externí médium. 6. Pokud zadaný profil chcete mít přednastaven, zatrhněte volbu [x] Výchozí profil. 7. Nakonec v horní části okna tlačítkem [Uložit profil] zanesete právě vytvořený profil do seznamu nabízených archivačních profilů. 8. Pokud chcete, aby se archivace automaticky spustila při ukončení systému, nastavte v nabídce Implementace systému > Implementace systému, záložka /Obecná nastavení/ volbu [x] Nabídka archivace při ukončení. 32

Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Příručka pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 844 HOTLINE: 246 007 844 E-mail: pcdoktor@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.pcdoktor.cz Obchodní odd lení:

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

edávky Návod k použití

edávky Návod k použití Vytvořeno: 30.08.2012 Návod k použití Obsah 1 Modul 2 Nastavení fakturace pro VZP 2.1 Frekvence účtování 3 Tvorba dávek 3.1 Příprava seznamu dávek 3.1.1 Seznam dávek 3.2 Tvorba a odesílání dávek 3.2.1

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Návod na registraci pacientů ve stomatologii

Návod na registraci pacientů ve stomatologii Návod na registraci pacientů ve stomatologii Základní informace 1. Zubní zdravotnická zařízení jsou ze zákona povinna registrovat pojištěnce (zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem

Dentist+ nové generace. Začínáme s programem Dentist+ nové generace Začínáme s programem SAKURA Software s.r.o. Zlín, 2009 Úvod Tato příručka je pojata jako jednoduchý návod pro využití základních funkcí programu. Kompletní příručku naleznete v nápovědě

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014

Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace 11.6.2014 1. Ovládací... ikony 3 2. Registrace... pacienta do 4 2.1 Registrace s vytvořením účtu 4 2.2 Registrace bez vytvoření účtu 7 3. Online...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ FIREM Jednání. JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání. Uživatelský manuál. Jiří Rouča [Vyberte datum.] JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno Jednání JRV.CZ s.r.o. RosaData Jednání Uživatelský manuál Jiří Rouča [Vyberte datum.] OBSAH Úvod... 3 Ovládání aplikace... 3 Hlavní nabídka... 3 Jednání... 5 Strom jednání... 5 Seznam jednání... 6 Detail

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Nedaří se mi přihlásit

Nedaří se mi přihlásit Tato příručka vám pomůže ve vytvoření vašeho osobního certifikátu v souboru/prohlížeči nebo na čipové kartě. Pokud již vlastníte osobní certifikát v souboru, který je uložen v počítači, dozvíte se, jak

Více

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy

Informační systém pro zdravotnictví. Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Informační systém pro zdravotnictví Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Copyright 2005 Medisoft Int. Vydáno 30.6.2006 Medicus PRO/NIS - Příručka do kapsy Vydáno 30.6.2006 Copyright 2005 Medisoft Int. Abstrakt

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky

OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky OrtoProtet program pro evidenci zakázek, fakturace, evidenci pacientů, evidenci pracovníků a dalších níže uvedených operací pro ortopedické protetiky Představení programu pro tvorbu zakázek,kalkulací,

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah

OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah OVLÁDÁNÍ PROGRAMU Obsah 1. Všeobecný přehled... 2 2. Základní navigační tlačítka... 2 3. Uživatelské nastavení... 3 3.1. Nastavení seznamu... 3 3.1.1. Nastavení zobrazovaných sloupců... 3 3.1.2. Nastavení

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+

edávky elektronické odesílání dávek Nový instalátor pro Dentist+ červenec 2010 edávky elektronické odesílání dávek Pro letní aktualizaci jsme pro Vás připravili revoluční novinku elektronického odesílání dávek. Zkuste si vytvořit a poslat celé vyúčtování jednoduše stiskem

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR

Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Manuál elektronické registrace do databáze hodnotitelů OP PPR Verze: 0 Září 2015 Helpline: ISKP.OPPR@praha.eu 1 Po přihlášení do portálu ISKP 14+ (https://mseu.mssf.cz/) je uživateli v levé horní části

Více

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit.

Přihlašte se pomocí přiděleného přihlašovacího jména a hesla a potvrďte tlačítkem Potvrdit. On Line databáze Danni UPOZORNĚNÍ SYSTÉM DANNI JE KOMPATIBILNÍ POUZE S PROHLÍŽEČEM INTERNET EXPLORER - verze 7 A VYŠŠÍ (máte-li nižší verzi, můžete si ji zdarma aktualizovat na http://www.microsoft.com/cze/windows/internet-explorer/

Více

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM)

Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Centrální příjem (CP) požadavků, Pracovní listy (PL), Výsledky po metodách (VPM) Cíle hodiny Výstupem ze cvičení je sledování metod při jejich rozdělení z jednotného příjmu na koncová pracoviště, přepínání

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128

Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Postup nastavení programu ADS od verze 3.96.5.1128 Jedná se o stručného průvodce nastavení programu ADS. Uvedené informace se týkají především nastavení programu pro spolupráci se systémy UNIgate, A-PRO,

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Uzávěrka časopisu PEXeso

Uzávěrka časopisu PEXeso Uzávěrka časopisu PEXeso Uživatelský manuál Verze 1.0.1. Vytvořeno: 20. 3. 2013 1 1. Úvod... 3 1.1. Technické požadavky... 3 2. Uzávěrka... 3 2.1. Kde provést uzávěrku časopisu?... 3 2.2. Postup tvorby

Více

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin?

Jakodemknouta nahrát námořní mapy. Do navigace Garmin? Jakodemknouta nahrát námořní mapy BlueChartAtlantic Do navigace Garmin? Nejprve je potřeba vytvořit uživatelský účet a zaregistrovat vaši navigaci. 1. Na internetu otevřete stránku: my.garmin.com 2. Zvolte:

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort.

K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. K pochopení principu tvorby dávek je nutno alespoň částečně poznat princip ukládání dokladů v programu Medicus Komfort. Přirovnejme představu o dokladech v programu k zásuvkám u stolu. Pořízené doklady

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace

Jednoduchý pomocník pro aplikaci Elektronická příloha č. 2 EP2W EP2 Workspace 1. Obecné informace... 1 2. Žádost o přílohu č. 2... 2 3. Vyplnění a odeslání přílohy č. 2 k podpisu do VZP... 3 4. Podpis a odeslání přílohy č. 2 do VZP... 4 4.1 Podepsání jednotlivého dokumentu... 4

Více

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3

FAQ BENEFIT7. BRNO Květen 2013 verze 3 FAQ BENEFIT7 BRNO Květen 2013 verze 3 Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions... 1 1. Po provedení kontroly/finalizace BENEFIT7 hlásí, že: Součet částek za všechny platby na záložce Finanční

Více