Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Počítačový program pro lékařské ambulance. Příručka pro každý den"

Transkript

1 Počítačový program pro lékařské ambulance Příručka pro každý den

2 HOTLINE 7:00 19: HOTLINE: Pracovní dny 7:00-19:00 hod. Obchodní odd lení: CompuGroup Medical eská republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b Praha 5 Všechna práva vlastníka autorských práv a ochranných známek jsou vyhrazena. CompuGroup Medical eská republika s.r.o., 2013 Revize červenec 2013

3 Obsah Značky... v dokumentaci 2 Klávesové... zkratky 3 Základní... ovládání 4 Práce s... textem 5 Zadávání... datumu 6 Založení... pacienta 7 Registrace... pacienta, tisk registračního lístku 8 Změna... pojišťovny 9 Ambulantní... účet 10 Poukaz... na vyšetření 12 Dávka... výkonová 14 Dávka... registrací 16 edávky Tvorba... opravné dávky 20 Základní... vlastnosti zubního kříže 22 Žádanka... pro stomatologickou laboratoř 24 Kalkulační... list 26 Aktivace... a zakázaní nadstavbového modulu 28 eparafa... - hromadné podepsání 29 Přidání/odebrání... zaměstnance 30 Nastavení... zálohování 32 Obnovení... dat ze zálohy 33 Nastavení... písma v kartě 34 Vytvoření... skupiny pacientů 36 Objednání... pacienta v kalendáři 38 Nastavení... vlastního makra 40 Nastavení... tlačítek s blesky 42 Odloučený... počítač 44 1

4 1 Značky v dokumentaci Následujícími značkami jsou v příručce interpretovány jednotlivé prvky, které slouží k ovládání programu. Ovládací prvek Značka v dokumentaci Klávesová zkratka [Ulož] Alt + U Vyšetření > Identifikace pacienta Alt + V + I nebo Ctrl + F2 /Výkony/, /ZÚM/ Alt + V Alt + Z (o) Všechny Alt + V [x] vybráno 90 [x] pacient neuhradil poplatek Alt + 9 Alt + A Účtované výkony a ZÚM Datum Alt + D >>Ctrl+F2 Ctrl + F2 Tlačítko Vnořená nabídka Záložka Přepínač Zaškrtnutí Názvy oken a položek Klávesová zkratka Kartotéka Ctrl + F2 2

5 2 Klávesové zkratky Z výchozí okna (kartotéka je zavřená) Ctrl+R Recepty Zkratka Vyvolá Ctrl+S Sedimentace Ctrl+F2 Kartotéka Ctrl+T Tlak a puls Ctrl+F3 Karta posledního pacienta Ctrl+W Výměnný list Ctrl+F4 Přihlášení / Odhlášení Ctrl+Y Poukaz K Ctrl+F12 Kalendář Ctrl+Z Anamnéza F1 Nápověda Z karty pacienta Ctrl+A Účtování primární péče F2 Text Subj.: Ctrl+B Laboratoř F2 Přepis schem.zubního kříže Ctrl+D Dispenzarizace F3 Text Obj.: Ctrl+E Lékařská zpráva F4 Makra Ctrl+F Fráze F5 Zubní kříž Ctrl+G Grafický modul F6 Stomatologický lab.štítek Ctrl+H Hmotnost+výška F7 Datumovka aktuálního data Ctrl+I Alergie a rizika F8 Podpis uživatele Ctrl+J Injekce a očkování F11 Zavolá RVG Ctrl+K Propojení s EKG F12 Objednání pacienta Ctrl+L Trvalé medikace Ctrl+F2 Kartotéka Ctrl+M Trvalé diagnózy Ctrl+F7 Datmovka jiného data Ctrl+N Neschopenka Ctrl+F12 Kalendář bez vybrání pacienta Ctrl+O Konsiliární vyšetření Ctrl+Alt+1 až 9 Přepne druh písma Tisk dokumentace (tabulky) Alt+Backspace Přechodné diagnózy Ctrl+P Ctrl+Q Účtování vyžádané péče Shift+F1 až F6 Nastavitelná tlačítka 1 až 6 3

6 3 Základní ovládání Funkční klávesy, které jsou na daném okně nebo jeho částech k dispozici, jsou vždy zobrazeny v zápatí okna s popisem jejich funkce. Na toto zobrazení je také možné kliknout a tak provést stejnou operaci jako funkční klávesou. Tyto klávesy se vztahují k aktuálně vybrané části (tabulky, formulářová pole, atd.). Část označíme jednoduchým kliknutím kurzoru myši. Označená část je podbarvena světle žlutě. V označené části jsou poté prováděny činnosti za pomoci klávesnice, o kterých si povíme v této kapitole. Práce s tabulkou (seznamem) se řídí povelovými klávesami, které se zobrazují ve spodní části. Stiskem na klávesnici nebo kliknutím myší na symbolu povelové klávesy se požadovaná činnost aktivuje. Význam kláves je jednotný: >>Esc ukončení práce se seznamem a návrat k předcházející činnosti nebo návrat z karty do seznamu >>Insert individuální přidání záznamu do seznamu >>Delete vymazání označeného záznamu ze seznamu >>F9 povolení opravy označeného záznamu v seznamu >>Enter výběr označeného záznamu k dalšímu zpracování. Poslední tři jmenované operace vyžadují, aby byl předem v seznamu označen záznam, kterého se bude následující činnost týkat. Označení záznamu se provádí nastavením ukazovátka (modře podbarvený pruh) na dotyčný záznam. K pohybu po seznamu a k nastavení ukazovátka slouží kursorové klávesy (šipka dolů, nahoru, vpravo, vlevo), k rychlejšímu pohybu seznamem pak klávesy pro stránkování (>>PageUp a >>PageDown). Při práci s myši se místo kláves pro stránkování používá kolečko myši nebo vertikální posuvník umístěný vpravo u seznamu, opatřený nahoře šipkou pro označení směru pohybu zpět seznamem a dole šipkou pro označení pohybu dopředu seznamem. Kurzor myši se umístí na zvolenou šipku a přidržením levého tlačítka myši se řídí pohyb ukazovátka seznamem. 4

7 4 Práce s textem I když program umožňuje ovládání myší, ovládání přes klávesnici je při zápisech zdravotnické dokumentace daleko rychlejší a pohodlnější. Jakmile se ovládání na klávesnici naučíte, bude pro vás práce s programem výrazně rychlejší. Kurzorem se nazývá blikající svislá čára, která značí v jakém místě obrazovky se nacházíme a kde začneme psát, pokud jsme v poli ve kterém je možné editovat text. přesunout kurzor o jednu pozici vpravo přesunout kurzor o jednu pozici vlevo Ctrl + přesunout kurzor o jedno slovo vpravo Ctrl + přesunout kurzor o jedno slovo vlevo Home přesunout na začátek řádku End přesunout na konec řádku Ctrl + PageUp přesunout na začátek záznamu Ctrl + PageDown přesunout na konec záznamu Ctrl + Home přesunout na začátek dokumentace Ctrl + End přesunout na konec dokumentace Backspace (<--) smazání textu vlevo od kurzoru Delete odstranění textu vpravo od kurzoru a označeného textu Shift + označení textu vpravo od kurzoru Shift + označení textu vlevo od kurzoru Ctrl + X vyjmutí označeného textu Ctrl + C Kopírování označeného textu Ctrl + V Přesunutí vyjmutého nebo kopie kopírovaného textu na pozici kursoru 5

8 5 Zadávání datumu Pro zrychlení práce s programem můžete využít těchto pravidel, která vám pomohou s rychlým zadávání datumu v položkách ve kterých je vyžadováno. Využívejte numerickou klávesnici, jako oddělovač data je nejrychlejší použít symbol čárky vedle nuly. Pokud numerická klávesnice při zadávání nereaguje, aktivujte ji stiskem klávesy >>NumLock. Datum v programu je používán ve formátu DD.MM.RRRR. Program vám ale se zdlouhavým zápisem rád pomůže. Aktuální datum >>Enter > např Aktuální datum v počítači zjistíte najetím kurzorem myši na hodiny v pravém spodním rohu (WIN XP, v novějších WIN zobrazen automaticky pod hodinami). Poznámka: Za aktuální datum se ve většině základních funkcí považuje nastavené datum vyšetření v kartě pacienta, ve kterém se právě nacházíte. Datum v aktuálním měsíci a roce zadat číslo dne a potvrdit klávesou >>Enter DD >>Enter např. 29 >>Enter > Datum v aktuálním roce zadat číslo dne, čárka, číslo měsíce a potvrdit >>Enter DD,MM >>Enter např. 29,8 >>Enter > Libovolné datum zadat číslo dne, čárka, číslo měsíce, čárka a potvrdit >>Enter DD,MM,RR Enter např. 29,7,85 >>Enter > Odečtení počtu dní od aktuálního data zadat mínus a počet dní 1 >>Enter > včerejší datum Připočtení počtu dní k aktuálnímu datu +14 >>Enter > datum kontroly za 14 dní 6

9 6 Založení pacienta 1. Otevřete okno kartotéky ikonou v levém horním rohu programu zkratkou >>Ctrl+F2. nebo klávesovou 2. V okně kartotéky stiskněte tlačítko [Nový pacient] nebo klávesu >>Insert. 3. V okně osobních údajů nového pacienta vyplňte požadované údaje. Povinné položky jsou: a. Jméno vyplňte ve tvaru: Příjmení Jméno Titul b. Rodné číslo z něj bude odvozeno datum narození, pohlaví a číslo pojistky c. Zdravotní pojišťovna d. Druh pojištění 4. Vyplnění adresy trvalého bydliště není povinné, ale usnadní Vám případnou registraci pacienta nebo vystavení pracovní neschopnosti. 5. Tlačítkem [Ulož] potvrdíte zadané údaje a vložíte nového pacienta do kartotéky. 7

10 7 Registrace pacienta, tisk registračního lístku 1. V okně kartotéky vyhledejte požadovaného pacienta. Pokud jste ho právě založili, bude automaticky označen modrým pruhem. 2. Stiskněte tlačítko [Registrace] nebo klávesu >>F4. 3. V okně Registrace pacienta založte nový záznam o registraci stisknutím tlačítka [Insert] nebo klávesou >>Insert. 4. Do nového záznamu se automaticky doplní aktuální datum a evidenční číslo podle aktuálního pořadí. Pokud jste při založení nového pacienta vyplnili i jeho trvalé bydliště, bude rovněž doplněno. V opačném případě doplňte adresu do příslušného řádku. Bez vyplněné adresy nelze registrační list uložit. Nic dalšího není třeba vyplňovat. 5. Tlačítkem [Ulož] vyvoláte automatický tisk registračního listu. 6. Roletka Profil v levém horním rohu nabídky tisku Vám umožní zvolit tiskový profil dle aktuálně používaného aršíku RL. Případně můžete vybrat profil s pozadím a tisknout na čistý papír, kde se vytiskne i grafický formulář. Pro zapamatování zvoleného profilu stiskněte tlačítko [Nastav profil jako výchozí]. Tlačítkem [Tisk] provedete samotný tisk RL. Nyní je již pacient v programu evidován jako registrovaný a bude zahrnut do nejbližší dávky registrací pro příslušnou pojišťovnu. Datum vytvoření dávky bude zapsáno v registraci pacienta jako datum předání. 8

11 8 Změna pojišťovny 1. V okně kartotéky vyhledejte požadovaného pacienta. 2. Stiskněte tlačítko [Osobní údaje]. 3. Do pole Zdr. poj. doplňte aktuální pacientovu pojišťovnu nebo ji vyberte z roletky. 4. Změna bude provedena ke dni uvedenému v poli Od data. 5. Záznam uložte tlačítkem [Ulož]. 6. Zadané změny pojišťoven u svých pacientů můžete sledovat v okně kartotéky pod tlačítkem [Pojišťovny]. 9

12 9 Ambulantní účet 1. V horní řadě ikon zvolte symbolem zdravotní pojišťovny VZP klávesovou zkratku >>Ctrl+A. nebo využijte 2. V otevřeném okně je v poli Datum předvyplněné datum z aktuálního záznamu v kartě, které je v případě potřeby možné změnit. Tuto volbu a další v postupu potvrzujte kliknutím do následujícího pole nebo klávesou >>Enter. 3. Doplňte hlavní diagnózu (Hlavní dg.). 4. Zvolte řádkovou diagnózu (Dg.). 5. Zadejte kód požadovaného výkonu (Výkon). 6. Položky jako úhrada a množství se doplní automaticky z číselníku. Pokud je tedy není třeba měnit, stiskněte tlačítko nebo pokračujte klávesou >>Enter tak dlouho, dokud se výkon nepřesune do tabulky výše. 7. Většinu položek můžete do tabulky také doplnit pomocí číselníku, který je možné rozbalit z příslušné roletky nebo klávesou >>šipka dolů. 8. Pokud chcete doplnit další výkony, pokračujte od bodu 5, dokud nebude soupis výkonů kompletní. 9. V případech, kdy se ke kódu váže ZÚM, se přesuňte v okně účtovaných výkonů do záložky /ZÚM/ (obsah záložky Výkony zůstane zachován). V záložce /ZÚM/ postupujte obdobně jako v záložce /Výkony/. Zadejte typ, kód, úhradu a množství, kód se poté opět přesune do tabulky výše. 10. V okamžiku, kdy je Váš ambulantní účet kompletně sestaven (obsahuje požadované výkony a ZÚMy), použijte v dolní části okna tlačítko [Ulož]. Tím dojde k uložení a zaúčtování do nejbližší dávky pro danou pojišťovnu. 10

13 11

14 10 Poukaz na vyšetření 1. V kartě pacienta zvolte v horním menu Pojišťovna a platby > Poukaz na vyšetření nebo použijte klávesovou zkratku >>Ctrl+Q. 2. Nový poukaz na vyšetření založte stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert. 3. Vyplňte IČP žádajícího lékaře a jeho odbornost. Vybrat jej také můžete ze seznamu spolupracujících lékařů pod roletkou nebo klávesou >> šipka dolů, v tomto případě se informace doplní automaticky. 4. Dále pokračujte doplněním diagnózy a doporučení. 5. Klikněte na tlačítko [Ulož], čímž se poukaz založí. 6. Zadání požadovaných výkonů či ZÚMů provádějte v příslušných záložkách (/Výkony/ a /ZÚM/) stejným způsobem jako v ambulantním účtu. 7. Opuštěním okna poukazu dojde automaticky k jeho uložení a zaúčtování. 12

15 13

16 11 Dávka výkonová 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Vyúčtování pro zdravotní pojišťovny. 2. V okně příprava vyúčtování pro zdravotní pojišťovny zvolte, pro jaké pojišťovny chcete vyúčtování provést. To provedete dvojklikem nebo klávesou >>Enter na řádek požadované pojišťovny, který se posléze označí symbolem. 3. V pravé dolní části okna zvolte, za jaké období, lékaře a pracoviště chcete uzávěrku provést. Dále zde můžete dávku omezit pouze na určitou skupinu pacientů (používá se především u opravných dávek). Dole ještě zvolte druh pojištění, pro který vytváříte dávku. 4. Sestavení dávek proveďte tlačítkem [Proveď]. 5. Po dokončení procesu bude zobrazen seznam všech vybraných pojišťoven, pro které jsou za dané období dostupné doklady k vyúčtování. 6. Klávesou >>Enter nebo dvojklikem začnete zpracovávat aktuálně označenou uzávěrku. 7. V okně Parametry uzávěrky pro zkontrolujte, zda údaje o čísle dávky a dokladů souhlasí a neopakují se Vám v současném roce u nějaké předchozí dávky. Program automaticky navazuje v číslování na poslední vytvořenou uzávěrku pro danou pojišťovnu. Zároveň zkontrolujte správnost zadaného IČZ. Volbu (o) Ponechat IČP a odbornost lékařů neměňte. 8. Pokračujte kliknutím na tlačítko [Ulož jako] pro uložení kamkoli do počítače či na flash disk, nebo na tlačítko [Ulož] pro uložení přímo na disketu. Uživatelé modulu edávky budou mít zobrazeno pouze tlačítko [Ulož jako]. 9. V případě, že neposíláte dávku elektronicky, nabídne se tisk průvodního listu. 10. Dalším krokem je okno faktury, do kterého je potřeba v případě prvního vyúčtování doplnit IČO a peněžní ústav, kam má pojišťovna finance zaslat. 11. Pokud máte s pojišťovnou nasmlouvaný paušál, přepněte fakturu do režimu [x] Fakturovat paušál pod okénkem celkové ceny a vyplňte cenu, kterou fakturujete. 12. Po kliknutí na tlačítko [Ulož a vytiskni] se nabídne tisk faktury a program Vás opět vrátí do seznamu pojišťoven, pro které jsou dostupné doklady k vyúčtování (bod 5). Zde se Vám výběr automaticky umístí na další pojišťovnu a Vy tak můžete opět klávesou >>Enter nebo dvojklikem pokračovat od bodu 6 pro další ZP. Uživatelé modulu edávky mohou pokračovat ke kapitole 13 této příručky, kde se pojednává o způsobu odeslání dávky pomocí tohoto modulu. 14

17 15

18 12 Dávka registrací 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Registrace > Přehled registrovaných pojištěnců. 2. V otevřeném okně Registrace zadejte datum, ke kterému se mají zkontrolovat doposud nepředaní pacienti. Můžete zde také omezit výběr pouze na pacienty určitého lékaře či pracoviště. 3. Tlačítkem [Proveď] zahájíte výpočet všech pacientů a jejich stavů (předán ZP / nepředán ZP). Po dokončení výpočtu se zobrazí podrobné informace o stávajících i nových pacientech pro všechny ZP. 4. Označením dávky dané pojišťovny, u které máte nové pacienty, a kliknutím na tlačítko [Dávka pro ZP] zahájíte sestavení dávky. 5. V následujícím okně Dávka registrací můžete ještě vybrané pacienty zkontrolovat a poté tlačítkem [Proveď] dávku sestavit. 6. Dalším oknem jsou parametry dané uzávěrky, kde je možné zkontrolovat její pořadové číslo či nastavené IČZ. Pokračujte tlačítkem [Ulož jako] pro uložení do počítače či na flash disk, nebo tlačítkem [Ulož] pro uložení přímo na disketu. Uživatelé modulu edávky budou mít zobrazeno pouze tlačítko [Ulož jako]. 7. Pokud neposíláte dávku elektronicky, nabídne se tisk průvodního listu. 8. V případě elektronického odeslání je dalším krokem okno, ve kterém je potřeba při prvním vyúčtování doplnit IČO a peněžní ústav, kam má pojišťovna finance zaslat. 9. Nakonec tlačítkem [Ulož a vytiskni] ukončíte tvorbu kapitační uzávěrky a vrátíte se do přehledu pojišťoven, ze kterého můžete pokračovat dávkou pro další ZP (krok 4). Uživatelé modulu edávky mohou pokračovat ke kapitole 13 této příručky, kde se pojednává o způsobu odeslání dávky pomocí tohoto modulu. 16

19 17

20 13 edávky 1. Aktivaci modulu edávky proveďte v základním okně programu v horním menu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly > edávky. Následně je nutné v menu Katalogy > Katalog zdravotních pojišťoven v záložce /Elektronická komunikace/ u vybraných ZP zaškrtnout možnost [x] Odesílat vyúčtování elektronicky (volba se nijak nepotvrzuje, okno katalogu pojišťoven stačí zavřít křížkem). 2. Při odesílání dávky (viz podrobnější dokumentace) v prvním okně modulu edávky máte na výběr ze 3 možností: a. Elektronické podání odeslání přímo na pojišťovnu b. Odložené podání podání založené pro budoucí odeslání c. Uložení na médium uložení například na flash disk nebo pevný disk počítače 3. Zvolte možnost Elektronické podání a tím pokračujte k dalšímu kroku, ve kterém můžete zkontrolovat, zda máte nastaven správný certifikát pro komunikaci se ZP (v případě ZP 211 je potřeba zkontrolovat PIN a doplnit heslo). 4. Kliknutím na tlačítko [Pokračovat] přistupte k dalšímu kroku, ve kterém je možné zkontrolovat obsah dávky a pokračovat klinutím na tlačítko [Podepsat a odeslat]. 5. Tímto se zahájí podepisování elektronickým certifikátem všech souborů Vašeho vyúčtování a jejich odeslání pojišťovně. 6. Po dokončení procesu se zobrazí výsledek odesílání dávek, kde bude informace o úspěšném podání a jeho ID (číslo, které ho identifikuje v systému ZP). 7. Tlačítkem [Dokončit] uzavřete modul edávky a dokončíte tak aktuální podání. 8. Odpovědi od pojišťoven o správnosti Vašeho podání ve formě zpráv naleznete v menu Pojišťovna > Kniha podání / Seznam zpráv v záložce /Seznam zpráv/. 18

21 19

22 14 Tvorba opravné dávky 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Pojišťovna > Přehled uzávěrek. 2. Zde vyberte vyúčtování, které Vám pojišťovna vrátila kvůli chybě, a označte ho kliknutím. 3. Stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 otevřete nabídku Operace s uzávěrkou a zvolte možnost Tvorba opravné dávky. 4. Zobrazí se Vám seznam dokladů, jež dávka obsahuje. Podle seznamu chybných dokladů, který Vám poskytla pojišťovna, postupujte tabulkou. Vyhledávat doklady můžete zapsáním jejich čísla. 5. Dvojklik nebo stisknutí klávesy >>Enter na označeném řádku Vám umožní změnit ZP u vybraného dokladu (toto se používá, pokud vykážete pacienta špatné pojišťovně). 6. Stiskem klávesy >>Enter se text na řádku zbarví růžově. Toto značí, že doklad bude zahrnut do sestavované opravné dávky. 7. Takto pokračujte se všemi doklady a nakonec opusťte tabulku klávesou >>Esc. 8. Na otázku vytvořit opravné dávky odpovězte stiskem tlačítka [ANO]. 9. Opravná dávka se vytvoří a založí se do přehledu uzávěrek k příslušné pojišťovně. 10. Po vybrání vytvořené opravné dávky je možné v levé dolní části tabulky přehled uzávěrek pro zdravotní pojišťovny procházet řádky opravné dávky a v pravé části okna měnit údaje, které jsou chybné. Každou svou úpravu uložte tlačítkem [Oprav]. 11. Poté, co projdete všechny doklady a opravíte chyby, můžete opět přes operace s uzávěrkou klávesou >>F9 uložit dávku na disketu, CD nebo Vámi zvolené umístění (Nahrání na disketu, Nahrání na CD nebo Ulož jako), vytisknout fakturu a průvodní list (Faktura, Průvodní list). Pokud odesíláte dávky elektronicky, k odeslání dochází po uložení faktury. Poznámka: Pokud Vám byla dávka vrácena z důvodu chybějících kódů, bude nutné příslušné kódy u konkrétních pacientů doúčtovat a dávku poté sestavit znovu. 20

23 21

24 15 Základní vlastnosti zubního kříže 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Zubní kříž nebo použijte klávesu >>F5. 2. V okně zubního kříže máte náhled na aktuální stav chrupu pacienta. 3. Mezi jednotlivými zuby se můžete přesouvat kliknutím myši či kurzorovými klávesami. 4. V okamžiku, kdy máte červeným rámečkem označen požadovaný zub, proveďte dvojklik nebo stiskněte klávesu >>Enter, čímž se zobrazí všechny dostupné stavy zubu. 5. Myší nebo kurzorovými klávesami vyberte požadovaný stav a potvrďte opět dvojklikem nebo klávesou >>Enter. 6. Pokud konkrétní stav vyžaduje další zadání (např. plomba), tak se tabulka změní na grafický přehled umístění na zubu. 7. Pokud je potřeba zvolit materiál (opět např. u plomby), tabulka zmizí a označí se výběr materiálu v pravé části okna zubního kříže. Ten vyberte a potvrďte dvojklikem nebo klávesou >>Enter. Tím se stav zubu graficky zaznamená do prostoru zubního kříže. 8. Takto můžete pokračovat po jednotlivých zubech, dokud nenastavíte aktuální stav celého pacientova chrupu. 9. Při výběru zubu a přepnutí na záložku /Historie/ je možné zobrazit jednotlivé stavy zubu v průběhu času. Další možností je v předchozí záložce /Zubní kříž/ roletka Datum umístěná nad zubním křížem, která Vám zobrazí změny v čase celého zubního kříže. 10. Záložka /Výkony a zápis do karty/ Vám umožní bez opuštění zubního kříže přímo účtovat a zapisovat do karty pacienta. 11. Další funkce pro stomatology jako PBI index, žádanku pro stomatologickou laboratoř či přímou propojku do grafické nástavby naleznete v horním menu okna zubního kříže. Můžete tak k nim přistupovat, aniž by bylo nutné zubní kříž opouštět. 22

25 23

26 16 Žádanka pro stomatologickou laboratoř Vystavení žádanky 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Stomatologická laboratoř nebo použijte klávesu >>F6. 2. V okně stomatologické laboratoře založte nový záznam stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert. 3. V horní části okna doplňte všechny požadované parametry: a. Laboratorní štítek Číslo nově vytvořeného laboratorního štítku. b. Datum zadání Datum vystavení štítku - nabízí se automaticky aktuální. c. Datum dohotovení Požadovaný termín dohotovení. d. Laboratoř Stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 zobrazte katalog laboratoří a vyberte tu, které práci zadáváte. 4. Do tabulky uprostřed okna doplňte požadované protetické výrobky: a. Do prvního pole pod tabulkou zadejte kód protetického výrobku, případně stisknutím tlačítka [F9] nebo klávesou >>F9 vyvolejte číselník protetických výrobků a kód vyberte zde. b. Název v druhém poli se vyplní automaticky. c. Do třetího pole zadejte lokalizaci zubu. d. Do čtvrtého pole zadejte požadované množství daného výrobku. e. Do šestého pole zadejte jméno technika, který má výrobek zhotovit a potvrďte klávesou >>Enter. Tím se výrobek přidá do tabulky. f. Pokud má být výrobků v žádance více, pokračujte opakovaně od bodu a., dokud nebudou v žádance všechny. 5. Doplňte všechny požadované parametry do spodní části okna: a. Barva Požadovaná barva výrobku. b. 1., 2. a 3. Zkouška Zadejte data zkoušek protetického výrobku. c. 24 Poznámka Další doplňkové informace k objednávce.

27 d. Zjednodušený zubní kříž automaticky se doplní některé základní značky, případně si můžete pomocí tabulky stavů pod tlačítkem [F9] nebo klávesou >>F9 zadat aktuální stav pacientova chrupu. Se zadanými hodnotami můžete pracovat obdobně jako s běžným textem. 6. Tlačítkem [Ulož] přejdete k tisku žádanky a jejímu založení do seznamu žádanek. Převzetí výrobku a ukončení žádanky 1. Z karty pacienta zvolte v horním menu Základní údaje > Stomatologická laboratoř nebo použijte klávesu >>F6. 2. V levé části okna zvolte požadovanou žádanku, kterou chcete ukončit a potvrďte klávesou >>Enter. 3. Do aktivního pole vložte číslo štítku z dodacího listu zakázky, která se po vyhotovení vrátila z laboratoře. 4. V poli Převzato v dolní části obrazovky doplňte datum, kdy jste převzali hotový výrobek z laboratoře a v poli Předáno datum, kdy jste výrobek předali pacientovi. 5. Nakonec do pole Rabat zadejte svůj zisk z konkrétní žádanky a do pole Fakturováno celkovou fakturovanou částku. 6. Potvrďte tlačítkem [Ulož]. 7. Tlačítkem [Amb. účet] je možné vyúčtovat výrobek pojišťovně a pacientovi. 25

28 17 Kalkulační list 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Léky > Číselník protetických výrobků. 2. V tomto okně se nachází přehled všech stomatologických výrobků. Při jejich hledání máte na výběr ze 3 kategorií: a. Všechny - kompletní číselník VZP b. Vybrané - vlastní seznam vybraných výrobků (výběr provedete klávesou >>F8 z kompletního číselníku) c. Ceny laboratoře - zobrazení ceny laboratoře (vybrané v položce Laboratoř) za jednotlivé výrobky 3. Přepínat mezi cenami nastavenými pro jednotlivé pojišťovny a laboratoře můžete v levém dolním rohu okna roletkami Pojišťovna a Laboratoř. 4. Po výběru požadovaného stomatologického výrobku použijte tlačítko [Kalkulační list] pro nastavení cen. 5. V okně Kalkulační list výrobku vidíte všechny laboratoře, které máte zadané v katalogu laboratoří (Katalogy > Katalog stomatologických laboratoří) a jejich cenu vztaženou k danému výrobku. Nastavení ceny laboratoře u výrobku: a. V prostřední části tabulky si kliknutím vyberte příslušnou laboratoř. b. Pod tabulkou do pole Datum zadejte termín, od kdy je cena platná. c. Do pole Cena zadejte hodnotu výrobku. d. Tlačítkem [Ulož] se cena přenese výše do tabulky laboratoří. 6. Nyní je potřeba nastavit v části nad tabulkou vaši privátní cenu či cenu dohodou: a. Privátní cena Je počítána dle vzorce: Minutové náklady * Čas ordinace + Přímý materiál + Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci. i. Minutové náklady - vyplňují se automaticky dle nastavení (Služby > Nákladová kalkulace) a určují, jakou hodnotu má minuta vaší práce ii. Čas ordinace - zadejte v minutách, kolik času vám daná položka zabere 26

29 iii. Přímý materiál - zadejte cenu dalšího spotřebovaného materiálu iv. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci - zadejte minimální částku, která má být vyúčtována za práci laboratoře Výsledná hodnota této rovnice je pak automaticky zobrazena v poli Priv. cena. b. Cena dohodou Pokud zadáte hodnotu do pole Dohodou, bude tato cena nadřazena privátní ceně. Cena dohodou může vzniknout dvěma způsoby: i. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci není vyplněna: Celková cena dohodou = vámi vyplněná cena dohodou + Cena konkrétní laboratoře ii. Výchozí cena laboratoře pro kalkulaci je vyplněna: Celková cena dohodou = vámi vyplněná cena dohodou + (Cena konkrétní laboratoře - Výchozí ceny laboratoře pro kalkulaci) 7. Do pole Datum v horní části okna zadejte, od kdy daná cena platí (ať se jedná o privátní cenu či cenu dohodou). 8. Nové hodnoty uložte horním tlačítkem [Ulož]. Pro lepší přehled se Vám v dolní části okna zobrazí celkové doplatky pacienta, kde se již počítá i s úhradou pojišťovny vztahující se k danému výrobku. 9. Zavřete okno kalkulačního listu a nové ceny se přenesou do číselníku stomatologických výrobků. 27

30 18 Aktivace a zakázaní nadstavbového modulu 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Služby > Implementace systému > Nadstavbové (placené) moduly. V nabídce je zobrazena většina nadstavbových modulů programu PC DOKTOR a je zde možné pouhým kliknutím moduly zapínat/ vypínat či je dále konfigurovat. 2. Pokud je na počítači potřeba některé moduly zcela zakázat (a zabránit tak například jejich nechtěným spouštěním), zvolte ze základního okna programu v horním menu Obecné > Vlastník licence. V levém dolním rohu tohoto okna se nachází ikona počítače, pod níž je možnost trvale zakázat jakýkoli zvolený modul na daném počítači. 28

31 19 eparafa - hromadné podepsání 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Dokumentace > Přehled návštěv > dle záznamu v kartě. 2. V okně přehledu za období nejprve zadejte období, v němž chcete nepodepsané záznamy hledat, a poté zatrhněte možnost [x] bez eparafy, která zajistí nalezení pouze nepodepsaných záznamů. 3. Tlačítkem [Proveď] spusťte procházení záznamů. Po úspěšném dokončení budou všechny odpovídající zápisy z karet zobrazeny. 4. Hromadné podepsání nalezených zápisů zahajte stisknutím tlačítka [F9] Hromadné podepsání nebo klávesy >>F9. Upozornění: Operace je časově náročná a nelze ji přerušit. 5. Potvrďte dotaz na hromadné podepsání tlačítkem [Ano]. 6. Nyní ke všem vybraným záznamům bude doplněn elektronický podpis a budou uloženy v příslušné složce pro zálohu elektronických dokumentů. 29

32 20 Přidání/odebrání zaměstnance 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Katalogy > Katalog zaměstnanců. 2. V otevřeném okně je zobrazen seznam aktuálně založených zaměstnanců a informací o nich. 3. Založení nového zaměstnance provedete stisknutím tlačítka [Ins] nebo klávesou >>Insert, následně je potřeba doplnit tyto údaje: a. Jméno přípustné je také zařazení, např. Sestra b. Heslo bude pracovníka identifikovat při vstupu do programu c. Právo určuje, jaká oprávnění bude nový pracovník v programu mít Vedoucí lékař (V) má přístup ke všem funkcím a ke všem datům všech zaměstnanců. Lékař (L) má přístup ke všem funkcím a datům, jež sám vytvořil. Zaměstnanec (Z) má stejná práva jako lékař, ale omezený přístup k přehledovým funkcím (pouze své výkony v aktuálním dni). Sestra (S) nemá přístup k přehledovým funkcím (do celého menu Pojišťovna). Sestru je možné buď přiřadit ke konkrétnímu lékaři, nebo nepřiřadit a ponechat jí možnost zvolit si, za jakého lékaře bude pracovat (při vstupu do karty pacienta). Ostatní (o) používá speciální přehledové okno, ze kterého je možné účtovat bez vstupu do karty pacienta (ten je možné přímo zakázat), dále má přístup k objednávacím kalendářům jednotlivých lékařů. Určeno hlavně pro recepci. 4. IČP u sestry se přebírá od zvoleného lékaře 5. Odbornost 6. Pracoviště ordinace, do které je zaměstnanec přiřazen 7. Ostatní údaje a informace v tomto okně jsou volitelné. Po vyplnění všech požadovaných informací záznam uložte tlačítkem [Ulož]. 8. Vymazání požadovaného lékaře je možné provést stisknutím tlačítka [Del] nebo klávesou >>Delete. Pokud to však není nutné, doporučujeme označit lékaře pouze jako neaktuálního zaměstnance. Pracovník tak přestane figurovat ve všech přehledech a nabídkách, ale informace o něm a jeho práci budou v programu i nadále evidovány. 30

33 31

34 21 Nastavení zálohování 1. V základním okně programu zvolte v horním menu Služby > Archivace systému. 2. V okně archiv databáze zadejte jméno Vašeho nového archivačního profilu (například Data na Flash) a potvrďte klávesou >>Enter. 3. Pod názvem profilu zvolte v tabulce dvojklikem nebo klávesou >>Enter databáze, které chcete v rámci tohoto profilu archivovat: a. Zálohujte zejména databázi DATA.M, která obsahuje informace o všech pacientech a práci s nimi b. Pokud používáte edávky, zálohujte ecommunication.db3, pokud CGMesky, tak emessage.db3 c. Databáze PRACOVNI.M, KATALOGY.M a PICTURE.M obsahují další součásti programu, jakými jsou nastavení, číselníky a přiložené obrázky. Jejich záloha je doporučována, ale není tak důležitá jako záloha DATA.M 4. V pravé části okna ponechejte zatrženou volbu [x] Kontrola před archivací, která prověří, zda je právě zálohovaná databáze v pořádku. 5. V řádku Cesta klikněte na tlačítko [ ] a zvolte, kam se Vaše záloha bude ukládat. Doporučené médium pro zálohu je například flash disk či jiné externí médium. 6. Pokud zadaný profil chcete mít přednastaven, zatrhněte volbu [x] Výchozí profil. 7. Nakonec v horní části okna tlačítkem [Uložit profil] zanesete právě vytvořený profil do seznamu nabízených archivačních profilů. 8. Pokud chcete, aby se archivace automaticky spustila při ukončení systému, nastavte v nabídce Implementace systému > Implementace systému, záložka /Obecná nastavení/ volbu [x] Nabídka archivace při ukončení. 32

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

MEDICUS 3 Komfort. Uživatelská příručka. 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 2013 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. MEDICUS 3 Komfort Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka

Počítačový program pro stomatology. Uživatelská příručka Počítačový program pro stomatology Uživatelská příručka HOTLINE 7:00 19:00 246 007 890 HOTLINE: 246 007 890 E-mail: dentist@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.dentist.cz Obchodní oddělení: 246 007

Více

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011

pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 pro Windows TM verze 8.20, červenec 2011 Příručka uživatele CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Jeremiášova 1422/7b 155 00 Praha 5 Obsah 1 Úvod k uživatelské příručce 9 1-2 Nepřehlédněte 11 1-2.1

Více

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den

Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem. Postupy a návody pro každý den Počítačový program pro lékařské ambulance Začínáme s programem Postupy a návody pro každý den HOTLINE 7:00 19:00 246 007 855 HOTLINE: 246 007 855 E-mail: amicus@cgm.cz Pracovní dny 7:00-19:00 hod. www.amicus.cz

Více

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu

ORDIN DOKTOR. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze programu ORDIN DOKTOR program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze programu M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční

Více

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně:

INSTALACE PROGRAMU. Při spuštění instalačního programu postupujte následovně: OBSAH I. Instalace programu... 1 II. Počáteční nastavení programu... 3 III. Ovládací prvky programu... 5 IV. Help, Tahák... 6 a) Help... 6 b) Tahák... 7 V. Informace o produktu... 7 VI. Nadstandardy...

Více

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze

ORDIN REHAB. program pro vedení rehabilitační ambulance. Uživatelská příručka k obsluze ORDIN REHAB program pro vedení rehabilitační ambulance Uživatelská příručka k obsluze M-SOFT, ing. Vladimír Pachl, 2014 2 OBSAH ÚVOD 5 Popis programu 5 Požadavky na HW a SW 6 Licenční a záruční podmínky

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010

Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Uživatelská příručka verze: 29. prosinec 2010 Medicus - krok správným směrem... Dostala se vám do ruk ou příručk a k programu Medicus firmy CompuGroup Medical Česk á republik a s.r.o., divize Lék ařsk

Více

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému

Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému Medical Office Dyndal 2010 Kompletní přehled systému (R. Borkovec, verze 10.01.01) 1. Úvod 2. Instalace a technické požadavky systému 3. Přihlášení, role, uživatelé, licence, typy aplikací 4. Práce se

Více

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A

1.1.1. Seznam Obecně platí: 1.1.1.1. Základní klávesy aktivní pro Seznam: Enter Insert Delete Šipky PageUp, PageDown Mezerník Shift + Šipky Ctrl A 1.1.1. Seznam Se Seznamem se budete v průběhu práce neustále setkávat, proto je mu věnována tato samostatná kapitola. Kdekoliv budete chtít prohlížet navedená data, budete tak činit prostřednictvím Seznamu.

Více

Informační systém Win RDG

Informační systém Win RDG Informační systém Win RDG G RD 44 Popis programu a návod k jeho používání Verze 4.9 Copyright 1992-2008 Program: RNDr. Václav Krmela, Ing. Karel Vojta Dokumentace: Dagmar Krmelová -2- 1. CHARAKTERISTIKA

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

DOM program domácí péče

DOM program domácí péče Domácí péče DOM program domácí péče Uživatelská příručka ALVA IT s.r.o. 2012 Obsah 1. Úvodní popis programu...4 1.1 Spuštění programu...6 1.2. Horké klávesy...7 2. Pacienti...8 2.1 Osobní údaje...8 2.1.1

Více

Vzdělávací modul č. 2

Vzdělávací modul č. 2 Vzdělávací modul č. 2 Finance, účetnictví, daně a legislativa v ZIS Obsah 1. Průvodce úvodním nastavením... 5 1.1. 1.2. Nahrání číselníků VZP... 5 Průvodce úvodním nastavením... 7 2. Kontrola... 15 2.1.

Více

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o.

Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. Stravovací systém Uživatelská příručka Verze 02.42 Copyright 2000-2013 ESTELAR s.r.o. 1 1. Úvod... 4 2. Jak číst tuto příručku... 5 3. Instalace a první spuštění programu... 6 3.1. Instalace... 6 3.2.

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis ti ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele PAMICA PERSONALISTIKA A MZDY PŘÍRUČKA UŽIVATELE Personalistika a mzdy PAMICA Příručka uživatele 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Září 2009, release

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Příručka pro uživatele (manuál MaSc)

Příručka pro uživatele (manuál MaSc) h ttp://www.iba.muni.cz/projekty/masc/ 1 SOFTWAROVÝ NÁSTROJ PRO DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU Příručka pro uživatele (manuál MaSc) Autorský kolektiv: Odborný garant: Programátor: Grafické práce:

Více

Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah.

Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah. Manuál k programu DOSITECH 8 Themis Obsah. 1 Základní informace. 1.1 Instalace. 1.2 Spuštění. 1.3 Celoobrazovkový režim. 1.4 Struktura dat. 2 Hlavní MENU. 2.1 Kartotéka pacientů. 2.2 Osobní list. 3 Vkládání

Více

Jazz Restaurant Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 45 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Restaurant Příručka uživatele JAZZ RESTAURANT. Příručka uživatele 1 / 45 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 1 / 45 JAZZ RESTAURANT Příručka uživatele 2005-2011 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Restaurant pro Windows ve verzi 5.17 Příručka popisuje funkčnost

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 2.10.2014 2014 Software602, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. K čemu vám poslouží... 4 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou...

Více