Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI"

Transkript

1 Kalkulace nepřímých nákladů Seminář ČVUT FBMI Jiří Klimeš 17/ 5/ 2012

2 Nepřímé náklady (NN)/ Indirect costs Náklady (Costs) Costs Přímé (Direct) Nepřímé (Indirect) Nevyčíslitelné (Intangible) Health sector Other sector Patient/ family Productivity losses Náklady spojené se ztrátou produktivity z placené práce - productivitycosts(pracující pacienti) nebo z neplacené práce (důchodci, ženy v domácnosti) náklady spojené s invaliditou (předčasným odchodem do důchodu) a předčasným úmrtím. Pozn.: Productivity costs Indirect costs 2

3 NN relevantní Itálie (HCA), Švédsko (HCA), Kanada Inkluze NN do FE guidelines (do procesu rozhodování o úhradě) Situace ve vybraných zemích NN relevantní ve vybraných případech * NN nejsou zahrnuty Francie, Německo, Maďarsko, Finsko, Norsko, Dánsko, Polsko, Portugalsko, Španělsko, Nizozemí, Švýcarsko, Rakousko, Slovensko, (V.Británie ** ), USA, Brazílie *NN často požadovány prezentovat odděleně ** Náklady NHS a PSS (National Health Services, Personal Social Services) Belgie, Skotsko, V.Británie www. ISPOR.com Česká republika V guidelinesčfes na vypracování FE analýz zmíněné i NN Ve českých FE analýzách zatím nefigurují NN Nepřímé náklady FE - Farmakoekonomické 3

4 NN - perspektiva Societal perspective- z pohledu celé společnosti (Evropa) - ISPOR doporučuje Govermentbudget perspective-náklady z veřejného rozpočtu (zdrav., sociálního) Privateinsurerperspective pohled poskytovatele soukromého pojištění (USA) Employerperspective-Náklady zaměstnavatele v souvislosti snížení produktivity jeho zaměstnanců Patient perspective 4

5 Důvody vyjmutí NN z FE analýz (VB, Belgie) Neexistence formálního spojení mezi zdravotním rozpočtem a rozpočtem sociálním Snížení NN v souvislosti s konkrétní intervencí -obtížně definovatelné na základě relativně krátkých studií (RCT) - (Předčasný odchod do důchodu, apod.) Pacienti, co jednou opustili své zaměstnání ze zdravot. důvodů, mají následný návrat ztížený i jinými než zdravot.důvody (vyšší věk, nezaměstnanost) Etické důvody pacienti ve starobním důchodu, nebo pac. s postižením by inkluzí nákladů spojených se ztrátou produktivity byli negativně ovlivnění ve smyslu monetárního vyjádření jejich hodnoty života. (Nejednotnost metodiky) V případě CUA dvojí počítání, kdy v rámci QoLjiž snížená produktivita promítnuta 5

6 Důvody pro započítávání NN do FE analýz (Drtivá většina zemí) Poskytnutí celospolečenského pohledu na dané onemocnění (jeho náklady a přínosy konkrétní léčebné intervence) V případě jejich relevantnosti, jsou NN esenciální pro rozhodování o nákladové efektivitě konkrétní intervence Př.: Inkluze NN náklady EUR/QALY, nezapočítávání NN ( EUR/QALY nákladově neefektivní, pokud WTP EUR) Komplexní pohled na náklady, tedy i NN především pro onemocnění: Chronická, progredující, postihují pac. v produktivním věku, snižující QoL, s následným promítnutím i do schopnosti vykonávat určité povolání Migréna (NN převyšují PN) Psychiatrická onemocnění Diabetes, Kardiovaskulární onemocnění Alergie, astma Revmatická onemocnění (NN až 70% všech nákladů), psoriáza (Dětská onemocnění - rodič) PN Přímé náklady 6

7 Co NN mohou zahrnovat?... Productivity Costs(PC) Societal perspective/viewpoint Transfer Payments(TP) Pohyb peněz v souvislosti se zaměstnaností 1. Absenteeismus - PC 2. Presenteeismus - PC 3. Náklady spojené s invaliditou (disaibilitycosts) a předčasným odchodem do důchodu (early retirement) - PC, TP 4. Náklady spojené s předčasným úmrtím - PC 5. Pracovní kompenzace (nemocenská)- TP 6. Náklady spojené se změnou zaměstnání (worker replacement/turnover costs) - PC 7. Náklady na ošetřovatelskou péči (caregiver costs) - TP 8. Další náklady!!! POZOR na dvojí počítání stejného (DOUBLE COUNTING)!!! (Snížená produktivita může být již zahrnuta i v CUA a CBA) 7

8 1. Absenteeismus(ABS) Zahrnuje pracovní dny, kdy pacient absentuje ze své práce na základě svého onemocnění v ČR dny, po které Nemocenská dovolená (sick-leave) dny, kdy je pacient v invalidním důchodu časté návštěvy lékaře Vyjádření v počtu zameškaných celých dnů Zahrnuje i ABS pro rodiče/ přátele, kteří se starají o nemocného absentují ze svého vlastního zaměstnání Elasticita; - často 80 % -U krátkodobé absence, pokud pacient odpracuje méně hodin jeho produktivita klesá méně než proporcionálně -snížení počtu odpracovaných hodin o 10 % = 8% snížení produktivity 8

9 2. Presenteeismus(PRES) Snížená produktivita práce (výkonnost) pacienta v rámci jeho pracovní doby vlivem daného onemocnění skryté náklady Např. u muskuloskeletárníchonemocnění až 50% nákladů spojených se ztrátou produktivity Měření PRES: nemoci (ne)specifické dotazníky: HWQ(Health and Work Questionnaire, WLQ(Work Limitations Questionnaire) Validované dotazníky (zahrnující ABS i PRES) -Náklady spojené se ztrátou produktivity Nemoci nespecifické: HLQ(Health and Labor Questionnaire), HPQ (Health and Work Performance Questionnaire Specifické: WPAI(Work Productivity and Activity Impairment), WPS(Specific Work Productivity Survey) Snížená produktivita vyjádřena v % (př.: 30% z 10 dní pacient zameškal 3) 9

10 3. Náklady spojené s invaliditou (disaibility costs) a předčasným odchodem do důchodu (early retirement) Úhly pohledu: I. Transfer payments -V podmínkách ČR je to vyplácení invalidního důchodu (disability pension, welfare benefits); dříve PID a ČID nyní 3 pásma) II. Na dny, kdy je pacient v ID pohlížíme jako na ABS Productivitycosts Důležité: pacienty v ID dělit na: A) Stávající invalidy (pacienti, kt. invalidní již na počátku sledování) B) Pacienti, kt. se do ID dostávají v průběhu sledování (viz. HCA a FCA přístup slide 15) Pozn.: Ad I. a Ad II. Nekombinovat double counting(mísení dvou perspektiv ) 10

11 Výpočet nákladů spojených se ztrátou produktivity (Productivity costs- PC) Human capital approach(hca), Friction cost approach(fca) Variabilita ve výši PC mezi zeměmi (dána rozdílnou paritou kupní síly) Variability ve výši PC i v rámci jedné země HCAvs. FCA HCA (Švédsko, Itálie) Hodnota veškeré potencionálně ztracené produktivity Absolutní ztráta produktivity nemožnost její nahrazení hypote cky nulová nezaměstnanost Př.: pacient v ID PC počítány až do doby státem vyměřeného starobního důchodu Zdroj variability věk, kdy pacient odchází do ID 11

12 Human capital approach(hca), Friction cost approach(fca) FCA Metoda pocházející z Nizozemí PCpro invalidního nebo předčasně zemřelého pac., ale jen po určitou maximální dobu (Frictionperiod) Prac. pozice bude obsazena někým jiným (0% nezaměstnanost je nemožná) Friction period doba k znovunastolení plné produktivity daného prac. místa -délka není jednotná (2 8 měsíců), závisí na soc. systému a politice zaměstnanosti a aktuálním % nezaměstnanosti a prac. pozici zaměstnance. HCA kritizován, že přeceňuje výši PC x FCA nepostihuje PC náklady pro neplacenou pracovní sílu (důchodce, ženy v domácnosti). Holandské guideline PC z domácích prací = ø mzda hospodyně HCA vs. FCA (obvykle Δ3-10 násobek) 12

13 HCA vs. FCA invalidita na počátku sledování Není zcela jednotný přístup Pacienti, kt. plně invalidní již na počátku sledování (i z důvodů onemocnění, pro kt. jsou PC počítány) jsou obvykle při aplikaci metody: FCA vyloučeniz kalkulace PC (zařazeni jen pacienti, kteří na počátku sledování, alespoň částečně prac. aktivní) HCA vyloučeni z kalkulace PC HCA LIM -zařazeni do kalkulace PC HCA EXT 13

14 Děkuji za pozornost

přehledové práce Nepřímé náklady na karcinom prsu farmakoekonomika 1/2012

přehledové práce Nepřímé náklady na karcinom prsu farmakoekonomika 1/2012 Nepřímé náklady na karcinom prsu Klára Kruntorádová Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s., Praha; CzechHTA, Fakulta biomedicínského inženýrství, Katedra biomedicínské techniky,

Více

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek

Jabok / ETF 2013 Michael Martinek Jabok / ETF 2013 Michael Martinek . Sociální politika v zemích EU Velká Británie Německo Švédsko Francie Itálie Postkomunistické státy Srovnání jednotlivých politik http://www.missoc.org/missoc/informationbase/c

Více

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub

Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí. Martin Holub Náhradní doby pojištění v důchodových systémech vybraných evropských zemí Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ

PŘÍPADOVÁ STUDIE SPOLEČENSKÝCH NÁKLADŮ Na příkladech 5ti respondentů a jejich rodinných příslušníků jsme analyzovali průběh léčby, rehabilitace, péče v komunitě lidí po poranění mozku a náklady s tím spojené. Neméně důležitým cílem případové

Více

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským

Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2008 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Možnosti spojení invalidního pojištění s nemocenským V souvislosti s připravovanou reformou důchodového pojištění vláda uvažuje, zda by bylo

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64

SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ OBČANŮ DÁVKAMI PODMÍNĚNÝMI EXISTENCÍ DLOUHODOBĚ NEPŘÍZNIVÉHO ZDRAVOTNÍHO STAVU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH. Grantová studie MPSV ZVZ 64 SOCIOKLUB SDRUŽENÍ PRO PODPORU ROZVOJE TEORIE A PRAXE SOCIÁLNÍ POLITIKY Plzeňská 175, 150 06, Praha 56, BOX 19 Tel. 602 365 612, 257 214 325, FAX. 257 215 328, e-mail:office@socioklub.cz SYSTÉMY ZABEZPEČENÍ

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1

FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 FINANČNÍ A LIDSKÉ ZDROJE VLOŽENÉ DO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V ZAHRANIČÍ 1 Financial and human resources invested in education in the Czech Republic and abroad Michaela Kleňhová Abstract What sources are spent

Více

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová

Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I. Barbora Matějková Jana Paloncyová Rodinná politika ve vybraných evropských zemích I Barbora Matějková Jana Paloncyová VÚPSV prosinec 2003 Úvod Předkládaná výzkumná zpráva přináší přehled o současné rodinné politice ve vybraných evropských

Více

Porovnání výběru pojistného a daní

Porovnání výběru pojistného a daní Porovnání výběru pojistného a daní projekt výzkumu č.hr 149/06 (smlouva č. GK MPSV-01-140/06) Ing. David Prušvic a kolektiv VÚPSV Praha listopad 2006 Řešitelé: Ing. Ivo Baštýř, VÚPSV Ing. Jana Charvátová,

Více

Porovnání výběru pojistného a daní

Porovnání výběru pojistného a daní Porovnání výběru pojistného a daní projekt výzkumu č.hr 149/06 (smlouva č. GK MPSV-01-140/06) David Prušvic a kolektiv VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Řešitelé: Ing. Ivo Baštýř, VÚPSV, v.v.i. Ing. Jana Charvátová,

Více

Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie

Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2003 DANIELA BRUTHANSOVÁ ANNA ČERVENKOVÁ Problematika invalidity v České republice a ve vybraných státech Evropské unie V ČR došlo v posledních 10 letech (od roku 1990 do roku 2000)

Více

Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země

Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země mezinárodní 1332 Otcovská (rodičovská) dovolená Dánsko, Norsko, Švédsko a další vybrané země Zpracovaliy: Kořánová Marie, Kuchařová Věra (VÚPSV, v,v,i, 2007) Úvodem metodologická poznámka Informace o otcovské

Více

Ing. Vojtěch Beck, 2015

Ing. Vojtěch Beck, 2015 Ing. Vojtěch Beck, 2015 1 Sociální zabezpečení je interpretováno v různých zemích různě: Zákonem Soustavou samostatných zákonů vymezeno, co do sociálního zabezpečení náleží Konsensus v praxi, co za sociální

Více

Příloha B Vývoj a stav hlavních parametrů základního důchodového pojištění

Příloha B Vývoj a stav hlavních parametrů základního důchodového pojištění Příloha B Vývoj a stav hlavních parametrů základního důchodového pojištění Obsah: I. Principy důchodových systémů... 3 II. Vývoj vybraných prvků konstrukce důchodu v českém základním důchodovém pojištění

Více

Postavení žen v penzi

Postavení žen v penzi Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otev ená spole nost, o.p.s. Centrum ProEquality íjen 2009 Postavení žen v penzi Mgr. Míla Lukášová Analýza Otevřená společnost, o.p.s. Centrum ProEquality

Více

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i.

Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v.v.i. za rok 2013 1 Obsah Charakteristika VÚPSV, v.v.i... 6 1. Informace o složení orgánů VÚPSV, v.v.i. a o jejich činnosti...

Více

Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení

Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení Vypracovalo Psychiatrické centrum Praha, Laboratoř sociální psychiatrie, 2013 Petr Winkler 1,2, Ladislav Csémy 1, Miroslava

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích

Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Zohlednění dob výchovy dítěte v důchodových systémech pro stanovení nároku na důchod a výši starobního důchodu ve vybraných evropských zemích Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav

Více

Investice do zdravı v CR

Investice do zdravı v CR Thunovská 12, Praha 1 Malá Strana, 118 00, Czech Republic tel.: +420 224 232 754, +420 224 224 242, fax: +420 224 238 738, e-mail: mail@eeip.cz Investice do zdravı v CR Je možné zvýšit zdravou délku života

Více

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci

Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Farmakoekonomika karcinomu prsu s ohledem na trastuzumab v adjuvanci Tomáš Doležal Farmakologie 3. LF UK Česká farmakoekonomická společnost (ČFES) osnova Základní pojmy farmakoekonomiky Farmakoekonomika

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech

Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa projekt Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Oddělení knihovnicko-informačních

Více

Senioři za pultem aneb Co přinese zvyšující se věk odchodu do důchodu a jak se na to připravit...

Senioři za pultem aneb Co přinese zvyšující se věk odchodu do důchodu a jak se na to připravit... Senioři za pultem aneb Co přinese zvyšující se věk odchodu do důchodu a jak se na to připravit... Olomouc, Knihovny současnosti 10.9.2014 Zlata Houšková Česká společnost stárne Prodlužování délky života

Více

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko)

SOCIÁLNÍ FARMACIE. Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích. (Maďarsko, Polsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko) Zdravotnické systémy a léková politika ve vybraných postkomunistických zemích (,,,, ) MUDr. Michal Prokeš Ve všech zemích bývalého tzv. východního bloku byl počátkem 50. let zaveden systém státního zdravotnictví

Více

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009

DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 DOKUMENTACE ZA ČERVEN 2009 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2009 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální politika.....5 Sociální zabezpečení

Více

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ BARIÉRY A MOŽNOSTI VYUŽITÍ FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE V ČR Z KOMPARATIVNÍ PERSPEKTIVY Výstupní zpráva z projektu řešení veřejné zakázky: ZVZ 255 Zadavatel studie: MPSV ČR Zpracovatel: Sociologický ústav

Více

Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP)

Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP) Trendy pracovní neschopnosti jako východisko ke stanovení priorit programů podpory zdraví na pracovišti (WHP) ARNOŠT KLESLA * Abstrakt: Vysoká úroveň pracovní neschopnosti byla v uplynulé dekádě snížena

Více