PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: ; Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil. Podklady: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) Č.j / Manuál pro tvorbu ŠVP PV (VÚP únor 2005) Projednáno na pedagogické radě dne 31.srpna 2010 Č.j.: 548/2010/ZŠaMŠR Platnost od 1. září 2010 Upraveno a aktualizováno Platnost dokumentu 3 roky Mgr. Pavla Tomášová ředitelka školy

2 Obsah ŠVP 2. Identifikační údaje str Údaje o mateřské škole charakteristika MŠ.str. 4 spolupráce s partnery.str Podmínky vzdělávání..str. 6 věcné..str. 6 životospráva.str. 7 psychosociální podmínky..str. 8 organizace..str. 9 řízení MŠ..str.10 personální a pedagogické..str.10 spoluúčast rodičů..str Organizace vzdělávání..str Charakteristika vzdělávacího programu...str Vzdělávací obsah.str Evaluační systém..str.29

3 I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ - Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Ředitelka školy: Mgr. Pavla Tomášová Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: Martina Horová Kontakty: IČO: IZO: Tel.č./fax: , kancelář ZŠ www stránky: Adresa MŠ: Mateřská škola Parník Soukenická Litvínov Telefon MŠ: MŠ: Zařazení do sítě škol: Datum zařazení právnické osoby do sítě škol: Od platí pro školu tyto hlavní údaje: Právní forma: příspěvková organizace Součástí školy jsou: 1 Základní škola Cílová kapacita 800 žáků 2 Mateřská škola, Cílová kapacita 265 dětí 3 Školní družina Cílová kapacita 160 žáků 5 Školní jídelna ve čtyřech zařízeních Cílová kapacita 1020 strávníků Odloučená pracoviště školy: 6 Mateřská škola Tylova 2085, Litvínov 7 Mateřská škola Soukenická 981, Litvínov

4 8 Mateřská škola Čapkova 2085, Litvínov 9 Speciální základní škola Litvínov, Šafaříkova 991 Zřizovatel školy: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov Právní forma zřizovatele: obec veřejnoprávní korporace IČO: Tel. číslo: Platnost dokumentu: Tento školní vzdělávací program byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, projednán na pedagogické radě Zrušilo se předchozí znění tohoto dokumentu ze dne Nově upraven a přepracován byl na základě hodnocení na pedagogické radě dne Projednán a schválen byl na pedagogické radě dne II. Údaje o mateřské škole Charakteristika mateřské školy Najdete nás téměř ve středu města nedaleko autobusové zastávky. K budově školy patří dostatečně velká zahrada obklopená vzrostlými stromy. Do provozu byla uvedena jako 4. mateřská škola v Ruské ulici. Zároveň byla školou závodní n.p. Benar. Je školou trojtřídní s celodenním provozem. V termínu prošla celkovou rekonstrukcí, kdy byla venkovní fasáda navržena jako parník a od té doby jsme Mateřská škola PARNÍK. Mateřská škola je dvoupatrová budova sídlištního typu. V přízemí je kuchyně a dvě stabilní ložnice pro děti, které vznikly stavebními úpravami v roce 2006 z původního bytu školníka. V 1. patře jsou šatny dětí, učitelek, kancelář vedoucí učitelky, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyňka na vydávání jídla a jedna třída. Ve 2. patře jsou dvě třídy, sborovna a kuchyňka. Všechny třídy jsou rozděleny na třídu a hernu. Přesto, že je budova MŠ umístěna v blízkosti středu města, je obklopena zelení a prostředí je klidné. Strategické umístění nám

5 umožňuje bez problémů navštěvovat plavecký bazén, knihovnu, divadlo, stadion apod. Velikou výhodou je také les, který je nedaleko. V současné době má MŠ kapacitu 85 dětí. Děti navštěvují tři třídy, kam jsou rozděleny podle věku, to znamená 3-4 roky,4-5, 5-6 let a děti s OŠD. Naší snahou je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí tím, že nebudou po dobu docházky do MŠ (nebude-li to ve prospěch dítěte) zásadním způsobem měnit prostředí ani paní učitelky. Dostatek příležitosti k sociálním kontaktům a učení by mělo dětem dodat spolužití i s mladšími a staršími kamarády, se kterými jsou vždy ráno a odpoledne nebo při pobytu venku. V souvislosti s 34 odst.4 Školského zákona o přednostním přijímání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání ale není vždy možné dodržet rozdělení dětí do tříd podle věku. Co nabízíme: P přátelské prostředí A aktivitu R radostné prožitky N naslouchání Í individuální přístup k dítěti K kolektiv vrstevníků V mateřské škole mohou Vaše děti: Procvičovat výslovnost s logopedickou asistentkou Procvičovat grafomotoriku Seznamovat se s prací na počítači Absolvovat kurzy plavání Absolvovat kurz bruslení Navštěvovat divadelní představení Jezdit na výlety Vydat se s námi do školy v přírodě Partneři, se kterými naše MŠ spolupracuje: Základní škola v Ruské ulici sportovní hřiště, počítačová učebna, možnost využití keramické pece, návštěvy předškoláků v 1. třídách před zápisem do školy, návštěvy prvňáčků v MŠ Městská policie prevence patologických jevů, návštěvy preventistky paní Hejčové, ukázky výcviku služebních psů SPORTaS krytý bazén (předplavecký výcvik předškoláků), Městská knihovna návštěvy, půjčování knih, program pro předškoláky Poliklinika v Litvínově pořádání výstavek, vystoupení pro seniory Schola Humanitas přednášky zaměřené na život v přírodě a ochranu životního prostředí, zapůjčování auly pro pořádání karnevalu Pedagogicko psychologická poradna vyšetřování dětí, návštěva

6 pracovnice PPP na třídních schůzkách pro předškoláky před zápisem do ZŠ III. Podmínky vzdělávání A. Věcné podmínky V mateřské škole se nachází tři třídy. Jedna třída je umístěna v přízemí a další dvě třídy v prvním patře. V přízemí jsou dále šatny dětí, kancelář vedoucí učitelky, vedoucí školní jídelny a kuchyňka. V každé třídě je 24 míst, přesto máme povolenou výjimku na 28 dětí v každé třídě. Prostory jsou dostatečně velké, podlahová plocha i objem vzduchu odpovídají příslušným hygienickým předpisům, jsou větratelné a temperované. Okna jsou opatřena horizontálními žaluziemi k regulaci pronikání slunečního záření. Třídy mají stejnou velikost a uspořádání. Každá třída má svou umývárnu, WC, hernu a sklad lehátek. Dvě z umýváren jsou vybaveny sprchovým koutem s vaničkou. Jedna je v přízemí a jedna v prvním patře. Výška umyvadel a WC odpovídají výšce dětí a hygienickým normám. Umývárny byly vybaveny nástěnnými zásobníky na mýdlo. Do tříd byl postupně zakoupen nový nábytek, který splňuje estetické i bezpečnostní požadavky. Zároveň probíhá dovybavení heren novým nábytkem. Vhodné prostorové uspořádání umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí, hromadné a odpočinkové činnosti a rušnější pohybové. Tělocvičné nářadí a lehátka na odpočinek odpovídají velikosti i počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. V suterénu mateřské školy se nachází dvě stabilní lehárny s novým sociálním zařízením. V ložnici má každé dítě své stabilní lehátko. Do budoucna máme zájem zakoupit nová, lehčí lehátka. V současné době probíhá postupná výměna protialergenních lůžkovin. Do ložnic byly v letošním roce zakoupeny skříně na lůžkoviny. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, materiály a doplňky odpovídá věku dětí, je v dostatečném počtu a je průběžně odměňováno, obnovováno a doplňováno. Vše je umístěno tak, aby je mohly děti samostatně využívat a znaly jejich uložení. Děti se svými pracemi podílejí na výzdobě interiéru celé mateřské školy, čímž je umožněno rodičům zhlédnutí veškerých prací. Rodiče tak mají možnost sledovat pokroky svých dětí, zájem o danou činnost či techniky, se kterými jsou děti seznamovány. V MŠ je dětská i učitelská knihovna, která je postupně doplňována a hojně využívána k výchově a vzdělávání dětí i k samostudiu pedagogických pracovníků. MŠ v rámci akce Počítače do škol získala darem vlastní počítač, který je využíván při dětských aktivitách a vzdělávání. Budova MŠ je umístěna v rozlehlé zahradě se vzrostlou zelení, která

7 vytváří přírodní zastíněné prostředí. Vybavení školní zahrady zahrnuje tradiční průlezky, houpačky, dřevěnou pohyblivou lávku, skluzavku a pískoviště opatřené krycí plachtou. K dřevěné mašince, která byla zakoupena ze sponzorského daru, se nám podařilo zakoupit nově dřevěný domek se skluzavkou z fondu Sdružení rodičů. Na základě projektu jsme získali peníze na velký dřevěný altán se stoly a lavicemi. Došlo k odstranění nevyhovující průlezky a dřevěné šplhací stěny. Drobné vybavení pro hry je uloženo v zahradním skladu přístupném ze zahrady. Řešení zahrady není úplně optimální pro pobyt všech dětí. Do budoucna bychom chtěli pořídit další vybavení např. ještě jedno pískoviště, další dřevěné hrací prvky a zpevněný okruh pro jízdu na koloběžkách. Záměry: Dokončení výměny nábytku v hernách. Stálé doplňování hraček a pomůcek pro výchovně-vzdělávací činnosti. Obnova dřevěného programu na školní zahradě a doplnění sportovních pomůcek. Vybudování dráhy pro koloběžky. Oprava zámkové dlažby. B. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku dle zásad zdravé výživy, kontrolovaná vedoucí školní jídelny. Je dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají zajištěn dostatek tekutin formou pitného režimu po celou dobu pobytu v MŠ a je jim připomínána potřeba pití. Za účelem dodržování pitného režimu za maximálních hygienických podmínek byly pořízeny uzavřené termosy. Rovněž je dohlíženo na to, aby dítě použilo vždy čistý hrnek k pití. K dispozici jsou školní kuchyní připravované nápoje ovocné a bylinné čaje, vitamínové nápoje. V jídelníčku je dostatečné množství ovoce a zeleniny. Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jídly, max. tříhodinový. Přesnídávka je v hodin, oběd v hodin a odpolední svačinka ve hodin. Je respektována individuální potřeba jídla a děti nejsou do jídla nuceny. Dětem jsou předkládány nové druhy potravin různých chutí. Denní režim je pravidelný, ale zároveň natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku se uskutečňuje denně, pokud počasí dovolí. Náplní jsou převážně pohybové a relaxační aktivity, využívá se dopoledních i odpoledních pobytů na školní zahradě, hřišti ZŠ, vycházky do

8 nedalekého lesa. Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale i v interiéru. Při nepříznivém počasí (nepříznivé povětrnostní nebo rozptylové podmínky) je doba určená pro pobyt venku využita k nabídce tělovýchovných činností, které umožňují potřebné vyžití a uvolnění dětí. V případě pěkného počasí přenášíme většinu činností ven. Snažíme se, aby děti měly dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Máme možnost využívat i multifunkční hřiště u základní školy a nově též u zahrady MŠ. Respektujeme individuální potřebu aktivity, děti do činností nenutíme. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku na lehátku. Pokud děti neusnou, mají možnost klidné hry podle dohodnutých pravidel, aby nebyly rušeny spící děti. Ve třídě předškoláků je polední odpočinek od pololetí nahrazen činnostmi zaměřenými k bezproblémovému vstupu do školy. Všechny zaměstnankyně školy se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměry: Vhodnou motivací přesvědčit děti k větší konzumaci ovoce a zeleniny. C. Psychosociální podmínky Sociální klima v MŠ je vzorcem sociálního chování, které se promítá do dalšího vývoje dětí a je pozitivní. Přispívá se tím ke spokojenosti a zlepšuje se tím výkon všech děti, pedagogové, provozní pracovnice, rodiče. Partnerský vztah mezi zaměstnanci je samozřejmostí a předpokladem dobré práce školy. Partnerský vztah mezi MŠ a rodiči je začleněn v naší koncepci. Partnerský vztah mezi dětmi navzájem je součástí každodenního působení učitelek a ostatních zúčastněných. Naše krédo: dobré vztahy dospělých = dobrý příklad dětem. Adaptační doba rodiče mohou s dítětem navštívit školu před nebo při zápisu, prohlédnout si prostory, účastnit se s dětmi pobytu venku. Před zahájením školního roku jsou rodiče nově zapsaných dětí na schůzce s vedením školy a učitelkami seznámeni s prostory školy, řádem školy, uspořádáním dne v MŠ, zvyklostmi. Jsou upozorněni na psychickou náročnost vstupu dítěte do MŠ, nutnost připravit dítě na tuto změnu a jsou informováni o tom, jak dítěti tento krok usnadnit vybavení základními dovednostmi sebeobsluhy, ranní klidná příprava, oblíbená hračka z domova. S rodiči jsou dohodnuty podrobnosti adaptace, která bývá individuální. Uspořádání dne respektuje vyváženost, biorytmus dětí a

9 zachování střídání aktivit, náročnějších a odpočinkových činností, umožňuje činnosti v průběhu dne přizpůsobit aktuálním potřebám. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno nebo znevýhodňováno. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, nutných k dodržování určených a jasných pravidel a pokynů v MŠ. Pravidla doplněná piktogramy, které vytvořily děti společně s učitelkami, jsou vyvěšena ve třídě tak, aby byla na očích. Pedagogický styl je podporující, sympatizující a vstřícný. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Díky našemu mottu Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil se snažíme vyhýbat negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, které dostatečně oceníme. Abychom co nejvíce zamezili sociálně patologickým jevům u dětí, spolupracujeme s městskou policií a jejich preventistkou, která nás navštěvuje v MŠ. Formou dramatizace a omalovánek se děti seznamují s tím, co dělat v případě, že nás napadne pes, když najdeme injekční stříkačku, když nás osloví cizí člověk, jak se chovat na silnici apod. Záměry: Zaměřit se na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí (návštěvy policejní preventistky p. Hejčové) D. Organizace Denní režim je pružný a je přizpůsobován okolnostem (např. návštěva divadla, plavání předškolních dětí, bruslení, sportovní soutěže apod.). Během celého dne jsou zařazovány pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, aby měly děti možnost účastnit se společných činností v malých nebo velkých skupinách. Dbáme na to, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený, plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Snažíme se plánovat a organizovat aktivity tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností. Jsme mateřská škola s celodenním provozem od hod. do hodin. Provoz školy je přerušen v měsíci červenci nebo srpnu po dobu čtyř týdnů a zpravidla v době vánočních prázdnin. Rodiče jsou nejméně dva měsíce předem informováni o přerušení provozu a podle potřeby je zajištěn pobyt dětí v náhradní MŠ (Čapkova, Tylova).

10 Záměry: Snažit se o snižování počtu dětí pro kvalitnější a klidnější práci. E. Řízení mateřské školy Činnost mateřské školy řídí vedoucí učitelka, která je současně zástupkyní ředitelky školy pro předškolní vzdělávání. Zástupkyně ředitelky je přímo podřízená ředitelce školy. Řídí a kontroluje práci zaměstnanců mateřské školy a odpovídá za celkové plnění úkolů, především za organizaci předškolního vzdělávání. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic MŠ jsou jasně stanoveny v náplních práce. Záměry: Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů rámcového vzdělávání. Podporovat a rozvíjet týmovou práci. F. Personální a pedagogické zajištění O děti se stará 5 kvalifikovaných učitelek, 1 nekvalifikovaná (studující) a 5 provozních pracovnic. Všechny jsou zaměstnány na plný úvazek. Učitelky se stále snaží zvyšovat svou odbornou kvalifikaci účastí na akcích pořádaných Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem nebo sebevzděláváním. Jen v nabídkách PC chybí více zajímavých a přínosných akcí. Využíváme proto i projektů k dalšímu vzdělávání např. TUMŠ (tvořivost učitelek mateřských škol) nebo Než děti dostanou kornout. Důležité je předávání zkušeností. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Učitelky mají 31 hodin přímé práce s dětmi týdně. V době nepřímé práce s dětmi připravují pomůcky, doplňují dokumentaci, konzultují s rodiči, zajišťují doprovod na akcích školy v souladu s Náplní práce učitelky MŠ. Dbáme na profesionální chování pedagogů a vzájemnou spolupráci všech pracovnic MŠ. Záměry: Motivovat pedagogy i ostatní zaměstnance k samostatnému

11 vzdělávání a hledání možností DVPP. Získat více peněz na DVPP. G. Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě nabízíme poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání. Mezi rodiči a pedagogy se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, porozumění. Chceme, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. To je důležité pro zjišťování konkrétních potřeb jednotlivých dětí a jejich porozumění. Vzniklé problémy se snažíme řešit v rámci školy. Snažíme se rodiče vtahovat do dění v MŠ vymýšlením různých akcí(dýňová slavnost, karneval, rej čarodějnic, Drakiáda, vánoční posezení). Uvítaly bychom, kdyby se rodiče chtěli spolupodílet na plánování programu MŠ, ale této možnosti moc nevyužívají. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje formou nástěnek ve vstupní hale a v šatnách jednotlivých tříd. Mají možnost využít webových stránek školy k získávání informací a v sekci fotogalerie si mohou prohlédnout fotografie z dění v MŠ. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Rodiče nám pomáhají formou získávání různých materiálů pro práci s dětmi. Záměry: Budeme rozvíjet co nejširší informovanost o dění v MŠ. Nabídnout rodičům dotazník, kde mohou vyjádřit své názory. IV. Organizace vzdělávání Do MŠ jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé zpravidla od tří let, k začátku školního roku. Děti jsou přijímány formou zápisu, který bývá v dubnu. V případě možnosti jsou děti přijímány i v průběhu roku. Při zápisu rodiče vyplní formuláře, doloží potvrzení lékaře a v zákonné lhůtě 30 dnů jsou informováni o přijetí

12 či nepřijetí dítěte do MŠ. Zkušební doba, která slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ je stanovena nejdéle na dobu tří měsíců. Docházka dítěte do MŠ může být ukončena v průběhu zkušební doby na základě lékařského doporučení, PPP, SPC nebo po dohodě vedení školy s rodiči, dále kdykoliv, pokud dítě bez omluvy nejméně dva týdny do MŠ nedochází nebo pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná. Předávání a vyzvedávání dětí rodič doprovodí dítě do MŠ a ve třídě ho osobně předá učitelce, se kterou se pozdraví dítě podáním ruky. Zároveň informuje o zdravotním stavu dítěte a délce jeho pobytu v MŠ. Není přípustné, aby dítě docházelo samo. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od rodiče až do doby jejich předání zástupci dítěte. Zákonní zástupci mohou k těmto úkonům pověřit jinou osobu. Pověření je nutné provést písemně na formuláři, který MŠ na vyžádání vydá (tzv. Prohlášení zákonných zástupců). Konzultace rodiče dítěte vchází do třídy, což zajišťuje vzájemný kontakt. Této doby lze také využít k pohovoru s učitelkou. Při scházení dětí od do hodin a při rozcházení dětí od do hodin nebo od do hodin. Podrobnější informace poskytují učitelky po konci přímé práce s dětmi. K pohovorům o dítěti slouží vzájemná setkání učitelek a rodičů a akce školy. Jednání s vedením školy je možné denně od do hodin. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. 1. třída jsou děti nejmladší ve věku 3 4 roky, které si zvykají na odloučení od rodičů, poznávají nové prostředí, nové kamarády, zapojují se do kolektivu při hrách. Děti se učí znát svou značku, základům sebeobsluhy, základním hygienickým návykům, orientovat se v prostorách MŠ, správně držet lžíci a naučit se kultuře stolování. Zdokonalují hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí řečový projev. 2. třída jsou děti ve věku 4 5 let, které se učí dodržovat dohodnutá pravidla soužití, rozvíjí motorické a pohybové schopnosti, upevňují hygienické návyky, rozvíjí fantazii prostřednictvím volné hry, učí se pomáhat druhému, soucítit s ním, dále rozvíjí řečové a komunikativní dovednosti, učí se získávat zdravé sebevědomí. 3. třída jsou děti 5 6 leté a děti s odkladem školní docházky. V posledním ročníku si děti prohlubují vědomosti, dovednosti a návyky přiměřené věku, připravují se na vstup do základní školy. Rozvíjí fyzickou i psychickou zdatnost, zdokonalují hrubou i jemnou motoriku, učí se užívat smysly, rozvíjet komunikativní dovednosti, získávají poznatky předcházející čtení a psaní, upevňují sebevědomí a sebeovládání, obohacují vzájemnou komunikaci, dozvídají se o vlivu člověka na životní prostředí. Třídy se naplňují do maximálního povoleného počtu dětí, tj.28. Do

13 budoucna bychom uvítaly, kdyby se počty dětí na třídách snížily. Ideální stav by byl 20 zapsaných dětí na třídu. Vzhledem k přednostnímu přijímání dětí v posledním ročníku není vždy možné dodržet pouze homogenní složení třídy. Vnitřní režim školy Scházení dětí až8. 00 hod.,po dohodě kdykoliv v průběhu dne hod. v jedné třídě, později ve svých třídách. Po uzamčení budovy v hodin je nutno použít zvonek u vchodu. Rozcházení dětí až hod. po obědě až hod. odpoledne. Po předchozí domluvě kdykoliv během dne. Uspořádání dne: Den v naší mateřské škole začíná již v hodin. Děti se scházejí a dle vlastní volby si zvolí činnost, o kterou mají zájem a hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořících aktivit, které pro děti připraví učitelka. Vychází při tom z přirozených situací, zájmů a zážitků dětí. Od do hodin nastává příležitost ke společnému setkání, přivítání a informace o tom, co děti dnes ve školce čeká a co by chtěly dělat. Děti si společně s učitelkou provedou ranní rituál, zazpívají si, zacvičí nebo si vyprávějí, co je kde nového, kdo má narozeniny apod. Následuje hygiena a společná svačinka děti se učí kulturním návykům při stolování. Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne. Tyto činnosti vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se děti setkávají a jsou jim blízké. Ve všech činnostech se děti učí vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty, učí se životu ve společnosti. Téma, kterým se děti zabývají, se odráží i při pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. V době vycházky se děti společně vypraví na hřiště, do přírody, do ulic města nebo si hrají na školní zahradě. Učitelky volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí. Po vycházce je doba oběda hodin Děti se učí kulturnímu stolování. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání. V době odpočinku po obědě ulehnou všechny děti na lůžko, ale

14 respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku. Před spánkem je prostor pro četbu z knížky. Starší děti dříve vstávají a mohou se věnovat klidným aktivitám. Ve hod. mají děti odpolední svačinu a po ní se mohou věnovat oblíbeným hrám nebo dokončit činnost z průběhu dne. V této době je prostor pro individuální práci s dítětem. V. Charakteristika ŠVP Škola má vypracovaný koncept vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Plavba mořem dětství. Při vymýšlení názvu jsme vycházely z toho, že je naše mateřská škola Parník. Mateřská škola nabízí Vašim dětem vzdělávací program zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. Žít ve skupině vrstevníků, vytvářet a dodržovat pravidla a uznávat hodnoty potřebné pro celý budoucí život. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy. Koncepce školy vychází ze standardní práce s cílem spokojeného, klidného pobytu dítěte v zařízení, zabezpečení zdravého, harmonického, fyzického, psychického a sociálního vývoje. Snažíme se obohacovat denní program dětí tak, aby čas zde prožitý byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do vzdělávání i života. Probouzet zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat, co všechno už samy děti umí, co zvládly a co dokážou. Respektujeme přirozená práva a potřeby dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj. Snažíme se také o hledání nových cest k naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu, učí se tedy nejen děti, ale i učitelky. Nad rámec výukového programu probíhají během roku další aktivity, obohacující pobyt dětí v naší mateřské škole. Téměř každý měsíc je pro děti připraveno divadelní představení, chodíme plavat do bazénu. V rámci spolupráce navštěvujeme základní školu, kde se děti seznamují s PC, chodíme do knihovny. Pravidelně vyjíždíme na podzimní a jarní výlet. Provádíme primární diagnostiku, společně s logopedickou poradnou nápravu vad výslovnosti, grafomotoriku a v odstraňování vad spolupracujeme s rodiči. Snažíme se o partnerskou spolupráci s rodiči docházejících dětí a to např. společnými akcemi, vtahováním rodičů do života školy.

15 Výčet našich aktivit není zdaleka úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb dětí, protože šťastné a spokojené dítě lépe přijímá poznatky a dobře se rozvíjí, rozvíjí se také jeho sebedůvěra a vytváří se optimistický a vstřícný postoj ke světu. Naše cíle: Poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou srozumitelné pro děti i jejich rodiče (samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemného respektování a ohleduplnosti, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání a touha objevovat, schopnost rozeznat dobro a zlo, optimistické ladění apod.). Stanovit si společně s dětmi jasná pravidla soužití a snažit se o jejich transfer do rodinného prostředí. Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy). Snažit se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem. Zprostředkovávat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou. Vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj dětí ve smyslu odolnosti proti sociálně patologickým vlivům. Průběžně a cílevědomě naplňovat cíle předškolního vzdělávání v průběhu všech činností, které v MŠ probíhají. Snažit se o maximální informovanost rodičů a o jejich aktivní spolupráci.

16 Desatero pravidel na naší cestě k rozvoji jedinečnosti každého dítěte Pravidlo první: Dostatek podnětů ke hře a učení. Pravidlo druhé: Respektování věku dítěte. Pravidlo třetí: Respektování dosaženého stupně vývoje dítěte. Pravidlo čtvrté: Pravidlo páté: Respektování zájmu dítěte. Ocenění dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti. Pravidlo šesté: Opora o kladné rysy dítěte. Pravidlo sedmé: Demokratický vztah mezi učitelkou a dítětem. Pravidlo osmé: Spojení výchovy a učení se životem. Pravidlo deváté: Spolupráce všech vychovatelů-učitelů, rodičů, pracovníků PPP apod. Pravidlo desáté: Neustálá sebevzdělávací činnost pedagoga.

17 VI. Vzdělávací obsah Protože všichni chceme, aby svět dětí byl co nejvíc barevný a veselý, zvolily jsme při naší plavbě Parníkem návštěvu barevných ostrůvků, kde budeme poznávat nepoznané a upevňovat a dále rozvíjet to, co již umíme. Provázet nás bude naše hymna, kterou se naučí všechny děti a bude patřit k našim rituálům. (Zpíváme na melodii písně Kočka leze dírou) Veze děti parník na /:výlet:/ Všechny s námi chtějí poznat svět. Na ostrovech plných /:barviček:/ Naučí se plno básniček. S písničkou pak půjdou /:do světa:/ Která je to školka? Právě ta Parník Formy a metody práce Všestranný rozvoj osobnosti dítěte se stal hlavním vzdělávacím cílem. Rámcové cíle ve vzdělávání dětí: I. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení II.Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost III.Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací činnost: Je založena na metodách přímých zážitků Využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat Vede děti k individuální práci Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže Nepředkládá dítěti jen hotové návody, ale umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ při všech činnostech a situacích vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Vzdělávání má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení kolektivně, ve skupinách i individuálně.

18 Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity, např. předplavecký výcvik, cvičení, společné akce rodičů a dětí, kulturní akce, výlety. Integrované bloky 1. Červený ostrov kamarádů Časové období: září Cíl: Rozvoj schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem a vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména i jména kamarádů, hledat pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí a učit se v něm žít. Budeme se učit rozlišovat, co je dobré a co zlé, co znamená láska, radost, smutek. Budeme prohlubovat hezké vztahy mezi dětmi, poukážeme na pěkné a nepěkné lidské vlastnosti. Proto si vytvoříme pravidla, kterými se budeme všichni řídit. Budeme objevovat nové hračky, hry, pohádkové knížky a vše, co nás zajímá. Cíle: Seznámit děti s prostředím MŠ a s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním. Získat relativní citovou samostatnost. Osvojit si věku přiměřené dovednosti. Vytvořit zdravé životní návyky. Ochrana a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Rozvoj komunikativních dovedností. Vzdělávací nabídka: Aktivity podporující sbližování dětí (námětové a tematické hry, dramatizace, společenské hry, hudebně-pohybové hry, rytmické hry). Lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti. Příležitosti a činnosti k prevenci úrazů, nemoci (zdravotní cviky, plavání, námětové hry Na lékaře, Na kuchaře). Procvičování sebeobsluhy, osobní hygieny. Hry, kde se dítě učí chránit nejen své soukromí a bezpečí,

19 ale i druhých (poslech a dramatizace pohádek dobro x zlo). Společné rozhovory (vyprávění zážitků podle skutečnosti, podle obrázků, ranní komunitní kruh). Očekávané výstupy na konci předškolního období: Navazovat kontakty s dospělými v MŠ, komunikovat s nimi i s dětmi, respektovat dospělé. Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory, uvědomovat si svou samostatnost. Zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, koordinovat lokomoci, zvládnout jemnou motoriku. Mít povědomí o ochraně svého soukromí, vědět, kde hledat pomoc. Správně vyslovovat, vyjadřovat se samostatně ve vhodně zformulovaných větách. Cílové kompetence dítěte Soustředěně pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si souvislostí, zajímá se o nové věci. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Řeší problémy, na které stačí, opakující řeší samostatně, náročnější s oporou dospělého (ví, co se smí a nesmí). Dokáže své prožitky vyjádřit různými způsoby (řeč, kresba ) Dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, telefon apod.) Ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, při společných činnostech spolupracuje a domlouvá se, respektuje druhé, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, přijímá a uzavírá kompromisy. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky. 2. Žlutý ostrov podzimních kouzel Časové období: říjen, listopad Cíl: citlivé vnímání okolního prostředí a krásy přírody prostřednictvím všech smyslů, rozvoj chápání elementárních časových pojmů a souvislostí Společně budeme objevovat, jaký kouzelník dokáže být podzim, co všechno pro nás připravil v barevném listí, na zahradě, v lese, společně si budeme hrát s kaštany, šípky a vším, co nám podzim

20 nabídne. Ochutnáme zeleninu a podzimní ovoce, nazdobíme si dýni a na zahradě uspořádáme Dýňovou slavnost a společně s rodiči si užijeme Štrůdlování. Dozvíme se, že les čeká zimní odpočinek a že se celá příroda v tomto čase mění a pomalu se připravuje na tento spánek. Při procházce v lese si poradíme s překážkami, které potkáme. Už víme, že dva jsou víc než jeden. Budeme spolu tvořit, hrát hry, postavíme třeba draka a půjdeme ho pouštět. Kde je nám nejlépe, když se venku čerti žení a co to vůbec znamená? Budeme si umět poradit s oblékáním i podle počasí, abychom zůstali zdraví. Vždyť i při dešti se dá poznávat spousta zajímavých věcí a ještě budeme otužilí. Cíle: Osvojení si poznatků o těle, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Rozvoj fyzické zdatnosti. Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření. Osvojování si elementárních poznatků ve vztahu k přírodě. Rozvoj řečových schopností. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Rozvoj kooperativních dovedností. Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a popisovat. Vzdělávací nabídka: Zdravotně zaměřené činnosti (TV chvilky, pohybové hry, vycházky, výlety, pobyt na zahradě). Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí. Smyslové a psychomotorické hry. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně) a jejich charakteristických znaků. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým). Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (podnebí, počasí, ). Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301

Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Základní škola a Mateřská škola Kobylnice, příspěvková organizace Na Budínku 80, Kobylnice 664 51, IČO 7502301 Školní vzdělávací program pro mateřskou školu Každý jsme jiný Vypracovala s kolektivem učitelek

Více

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI

Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Základní škola a Mateřská škola Ryžoviště, okres Bruntál, příspěvková organizace Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání: JSME KAMARÁDI Zpracováno dle RVP pro předškolní vzdělávání čj. 32 405/2004-22

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Barevný rok v Duhové škole

Barevný rok v Duhové škole MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno-venkov příspěvková organizace Sportovní 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pod názvem Barevný rok v Duhové škole

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠVP 2010 Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň - jih příspěvková organizace Vrčeň 137, 33541 Vrčeň IČO: 606 11 898 Školní vzdělávací program č.j.64/2010 Motto školy: Zaseje-li kdo do mladého těla ušlechtilou

Více