PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: ; Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil. Podklady: Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) Č.j / Manuál pro tvorbu ŠVP PV (VÚP únor 2005) Projednáno na pedagogické radě dne 31.srpna 2010 Č.j.: 548/2010/ZŠaMŠR Platnost od 1. září 2010 Upraveno a aktualizováno Platnost dokumentu 3 roky Mgr. Pavla Tomášová ředitelka školy

2 Obsah ŠVP 2. Identifikační údaje str Údaje o mateřské škole charakteristika MŠ.str. 4 spolupráce s partnery.str Podmínky vzdělávání..str. 6 věcné..str. 6 životospráva.str. 7 psychosociální podmínky..str. 8 organizace..str. 9 řízení MŠ..str.10 personální a pedagogické..str.10 spoluúčast rodičů..str Organizace vzdělávání..str Charakteristika vzdělávacího programu...str Vzdělávací obsah.str Evaluační systém..str.29

3 I. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ - Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most Ředitelka školy: Mgr. Pavla Tomášová Zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání: Martina Horová Kontakty: IČO: IZO: Tel.č./fax: , kancelář ZŠ www stránky: Adresa MŠ: Mateřská škola Parník Soukenická Litvínov Telefon MŠ: MŠ: Zařazení do sítě škol: Datum zařazení právnické osoby do sítě škol: Od platí pro školu tyto hlavní údaje: Právní forma: příspěvková organizace Součástí školy jsou: 1 Základní škola Cílová kapacita 800 žáků 2 Mateřská škola, Cílová kapacita 265 dětí 3 Školní družina Cílová kapacita 160 žáků 5 Školní jídelna ve čtyřech zařízeních Cílová kapacita 1020 strávníků Odloučená pracoviště školy: 6 Mateřská škola Tylova 2085, Litvínov 7 Mateřská škola Soukenická 981, Litvínov

4 8 Mateřská škola Čapkova 2085, Litvínov 9 Speciální základní škola Litvínov, Šafaříkova 991 Zřizovatel školy: Město Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov Právní forma zřizovatele: obec veřejnoprávní korporace IČO: Tel. číslo: Platnost dokumentu: Tento školní vzdělávací program byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, projednán na pedagogické radě Zrušilo se předchozí znění tohoto dokumentu ze dne Nově upraven a přepracován byl na základě hodnocení na pedagogické radě dne Projednán a schválen byl na pedagogické radě dne II. Údaje o mateřské škole Charakteristika mateřské školy Najdete nás téměř ve středu města nedaleko autobusové zastávky. K budově školy patří dostatečně velká zahrada obklopená vzrostlými stromy. Do provozu byla uvedena jako 4. mateřská škola v Ruské ulici. Zároveň byla školou závodní n.p. Benar. Je školou trojtřídní s celodenním provozem. V termínu prošla celkovou rekonstrukcí, kdy byla venkovní fasáda navržena jako parník a od té doby jsme Mateřská škola PARNÍK. Mateřská škola je dvoupatrová budova sídlištního typu. V přízemí je kuchyně a dvě stabilní ložnice pro děti, které vznikly stavebními úpravami v roce 2006 z původního bytu školníka. V 1. patře jsou šatny dětí, učitelek, kancelář vedoucí učitelky, kancelář vedoucí školní jídelny, kuchyňka na vydávání jídla a jedna třída. Ve 2. patře jsou dvě třídy, sborovna a kuchyňka. Všechny třídy jsou rozděleny na třídu a hernu. Přesto, že je budova MŠ umístěna v blízkosti středu města, je obklopena zelení a prostředí je klidné. Strategické umístění nám

5 umožňuje bez problémů navštěvovat plavecký bazén, knihovnu, divadlo, stadion apod. Velikou výhodou je také les, který je nedaleko. V současné době má MŠ kapacitu 85 dětí. Děti navštěvují tři třídy, kam jsou rozděleny podle věku, to znamená 3-4 roky,4-5, 5-6 let a děti s OŠD. Naší snahou je dodat dětem pocit jistoty a bezpečí tím, že nebudou po dobu docházky do MŠ (nebude-li to ve prospěch dítěte) zásadním způsobem měnit prostředí ani paní učitelky. Dostatek příležitosti k sociálním kontaktům a učení by mělo dětem dodat spolužití i s mladšími a staršími kamarády, se kterými jsou vždy ráno a odpoledne nebo při pobytu venku. V souvislosti s 34 odst.4 Školského zákona o přednostním přijímání dětí v posledním roce předškolního vzdělávání ale není vždy možné dodržet rozdělení dětí do tříd podle věku. Co nabízíme: P přátelské prostředí A aktivitu R radostné prožitky N naslouchání Í individuální přístup k dítěti K kolektiv vrstevníků V mateřské škole mohou Vaše děti: Procvičovat výslovnost s logopedickou asistentkou Procvičovat grafomotoriku Seznamovat se s prací na počítači Absolvovat kurzy plavání Absolvovat kurz bruslení Navštěvovat divadelní představení Jezdit na výlety Vydat se s námi do školy v přírodě Partneři, se kterými naše MŠ spolupracuje: Základní škola v Ruské ulici sportovní hřiště, počítačová učebna, možnost využití keramické pece, návštěvy předškoláků v 1. třídách před zápisem do školy, návštěvy prvňáčků v MŠ Městská policie prevence patologických jevů, návštěvy preventistky paní Hejčové, ukázky výcviku služebních psů SPORTaS krytý bazén (předplavecký výcvik předškoláků), Městská knihovna návštěvy, půjčování knih, program pro předškoláky Poliklinika v Litvínově pořádání výstavek, vystoupení pro seniory Schola Humanitas přednášky zaměřené na život v přírodě a ochranu životního prostředí, zapůjčování auly pro pořádání karnevalu Pedagogicko psychologická poradna vyšetřování dětí, návštěva

6 pracovnice PPP na třídních schůzkách pro předškoláky před zápisem do ZŠ III. Podmínky vzdělávání A. Věcné podmínky V mateřské škole se nachází tři třídy. Jedna třída je umístěna v přízemí a další dvě třídy v prvním patře. V přízemí jsou dále šatny dětí, kancelář vedoucí učitelky, vedoucí školní jídelny a kuchyňka. V každé třídě je 24 míst, přesto máme povolenou výjimku na 28 dětí v každé třídě. Prostory jsou dostatečně velké, podlahová plocha i objem vzduchu odpovídají příslušným hygienickým předpisům, jsou větratelné a temperované. Okna jsou opatřena horizontálními žaluziemi k regulaci pronikání slunečního záření. Třídy mají stejnou velikost a uspořádání. Každá třída má svou umývárnu, WC, hernu a sklad lehátek. Dvě z umýváren jsou vybaveny sprchovým koutem s vaničkou. Jedna je v přízemí a jedna v prvním patře. Výška umyvadel a WC odpovídají výšce dětí a hygienickým normám. Umývárny byly vybaveny nástěnnými zásobníky na mýdlo. Do tříd byl postupně zakoupen nový nábytek, který splňuje estetické i bezpečnostní požadavky. Zároveň probíhá dovybavení heren novým nábytkem. Vhodné prostorové uspořádání umožňuje skupinové i individuální činnosti dětí, hromadné a odpočinkové činnosti a rušnější pohybové. Tělocvičné nářadí a lehátka na odpočinek odpovídají velikosti i počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. V suterénu mateřské školy se nachází dvě stabilní lehárny s novým sociálním zařízením. V ložnici má každé dítě své stabilní lehátko. Do budoucna máme zájem zakoupit nová, lehčí lehátka. V současné době probíhá postupná výměna protialergenních lůžkovin. Do ložnic byly v letošním roce zakoupeny skříně na lůžkoviny. Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, materiály a doplňky odpovídá věku dětí, je v dostatečném počtu a je průběžně odměňováno, obnovováno a doplňováno. Vše je umístěno tak, aby je mohly děti samostatně využívat a znaly jejich uložení. Děti se svými pracemi podílejí na výzdobě interiéru celé mateřské školy, čímž je umožněno rodičům zhlédnutí veškerých prací. Rodiče tak mají možnost sledovat pokroky svých dětí, zájem o danou činnost či techniky, se kterými jsou děti seznamovány. V MŠ je dětská i učitelská knihovna, která je postupně doplňována a hojně využívána k výchově a vzdělávání dětí i k samostudiu pedagogických pracovníků. MŠ v rámci akce Počítače do škol získala darem vlastní počítač, který je využíván při dětských aktivitách a vzdělávání. Budova MŠ je umístěna v rozlehlé zahradě se vzrostlou zelení, která

7 vytváří přírodní zastíněné prostředí. Vybavení školní zahrady zahrnuje tradiční průlezky, houpačky, dřevěnou pohyblivou lávku, skluzavku a pískoviště opatřené krycí plachtou. K dřevěné mašince, která byla zakoupena ze sponzorského daru, se nám podařilo zakoupit nově dřevěný domek se skluzavkou z fondu Sdružení rodičů. Na základě projektu jsme získali peníze na velký dřevěný altán se stoly a lavicemi. Došlo k odstranění nevyhovující průlezky a dřevěné šplhací stěny. Drobné vybavení pro hry je uloženo v zahradním skladu přístupném ze zahrady. Řešení zahrady není úplně optimální pro pobyt všech dětí. Do budoucna bychom chtěli pořídit další vybavení např. ještě jedno pískoviště, další dřevěné hrací prvky a zpevněný okruh pro jízdu na koloběžkách. Záměry: Dokončení výměny nábytku v hernách. Stálé doplňování hraček a pomůcek pro výchovně-vzdělávací činnosti. Obnova dřevěného programu na školní zahradě a doplnění sportovních pomůcek. Vybudování dráhy pro koloběžky. Oprava zámkové dlažby. B. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba jídelníčku dle zásad zdravé výživy, kontrolovaná vedoucí školní jídelny. Je dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají zajištěn dostatek tekutin formou pitného režimu po celou dobu pobytu v MŠ a je jim připomínána potřeba pití. Za účelem dodržování pitného režimu za maximálních hygienických podmínek byly pořízeny uzavřené termosy. Rovněž je dohlíženo na to, aby dítě použilo vždy čistý hrnek k pití. K dispozici jsou školní kuchyní připravované nápoje ovocné a bylinné čaje, vitamínové nápoje. V jídelníčku je dostatečné množství ovoce a zeleniny. Jsou dodržovány vhodné intervaly mezi jídly, max. tříhodinový. Přesnídávka je v hodin, oběd v hodin a odpolední svačinka ve hodin. Je respektována individuální potřeba jídla a děti nejsou do jídla nuceny. Dětem jsou předkládány nové druhy potravin různých chutí. Denní režim je pravidelný, ale zároveň natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Pobyt venku se uskutečňuje denně, pokud počasí dovolí. Náplní jsou převážně pohybové a relaxační aktivity, využívá se dopoledních i odpoledních pobytů na školní zahradě, hřišti ZŠ, vycházky do

8 nedalekého lesa. Děti mají dostatek volného pohybu nejen při pobytu venku, ale i v interiéru. Při nepříznivém počasí (nepříznivé povětrnostní nebo rozptylové podmínky) je doba určená pro pobyt venku využita k nabídce tělovýchovných činností, které umožňují potřebné vyžití a uvolnění dětí. V případě pěkného počasí přenášíme většinu činností ven. Snažíme se, aby děti měly dostatek pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Máme možnost využívat i multifunkční hřiště u základní školy a nově též u zahrady MŠ. Respektujeme individuální potřebu aktivity, děti do činností nenutíme. V denním programu je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku na lehátku. Pokud děti neusnou, mají možnost klidné hry podle dohodnutých pravidel, aby nebyly rušeny spící děti. Ve třídě předškoláků je polední odpočinek od pololetí nahrazen činnostmi zaměřenými k bezproblémovému vstupu do školy. Všechny zaměstnankyně školy se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. Záměry: Vhodnou motivací přesvědčit děti k větší konzumaci ovoce a zeleniny. C. Psychosociální podmínky Sociální klima v MŠ je vzorcem sociálního chování, které se promítá do dalšího vývoje dětí a je pozitivní. Přispívá se tím ke spokojenosti a zlepšuje se tím výkon všech děti, pedagogové, provozní pracovnice, rodiče. Partnerský vztah mezi zaměstnanci je samozřejmostí a předpokladem dobré práce školy. Partnerský vztah mezi MŠ a rodiči je začleněn v naší koncepci. Partnerský vztah mezi dětmi navzájem je součástí každodenního působení učitelek a ostatních zúčastněných. Naše krédo: dobré vztahy dospělých = dobrý příklad dětem. Adaptační doba rodiče mohou s dítětem navštívit školu před nebo při zápisu, prohlédnout si prostory, účastnit se s dětmi pobytu venku. Před zahájením školního roku jsou rodiče nově zapsaných dětí na schůzce s vedením školy a učitelkami seznámeni s prostory školy, řádem školy, uspořádáním dne v MŠ, zvyklostmi. Jsou upozorněni na psychickou náročnost vstupu dítěte do MŠ, nutnost připravit dítě na tuto změnu a jsou informováni o tom, jak dítěti tento krok usnadnit vybavení základními dovednostmi sebeobsluhy, ranní klidná příprava, oblíbená hračka z domova. S rodiči jsou dohodnuty podrobnosti adaptace, která bývá individuální. Uspořádání dne respektuje vyváženost, biorytmus dětí a

9 zachování střídání aktivit, náročnějších a odpočinkových činností, umožňuje činnosti v průběhu dne přizpůsobit aktuálním potřebám. Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno nebo znevýhodňováno. Volnost a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, nutných k dodržování určených a jasných pravidel a pokynů v MŠ. Pravidla doplněná piktogramy, které vytvořily děti společně s učitelkami, jsou vyvěšena ve třídě tak, aby byla na očích. Pedagogický styl je podporující, sympatizující a vstřícný. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Díky našemu mottu Neříkej mi, co neumím, ale pomoz mi, abych se to naučil se snažíme vyhýbat negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných pokusech, které dostatečně oceníme. Abychom co nejvíce zamezili sociálně patologickým jevům u dětí, spolupracujeme s městskou policií a jejich preventistkou, která nás navštěvuje v MŠ. Formou dramatizace a omalovánek se děti seznamují s tím, co dělat v případě, že nás napadne pes, když najdeme injekční stříkačku, když nás osloví cizí člověk, jak se chovat na silnici apod. Záměry: Zaměřit se na prevenci šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí (návštěvy policejní preventistky p. Hejčové) D. Organizace Denní režim je pružný a je přizpůsobován okolnostem (např. návštěva divadla, plavání předškolních dětí, bruslení, sportovní soutěže apod.). Během celého dne jsou zařazovány pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, aby měly děti možnost účastnit se společných činností v malých nebo velkých skupinách. Dbáme na to, aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený, plánování vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Snažíme se plánovat a organizovat aktivity tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností. Jsme mateřská škola s celodenním provozem od hod. do hodin. Provoz školy je přerušen v měsíci červenci nebo srpnu po dobu čtyř týdnů a zpravidla v době vánočních prázdnin. Rodiče jsou nejméně dva měsíce předem informováni o přerušení provozu a podle potřeby je zajištěn pobyt dětí v náhradní MŠ (Čapkova, Tylova).

10 Záměry: Snažit se o snižování počtu dětí pro kvalitnější a klidnější práci. E. Řízení mateřské školy Činnost mateřské školy řídí vedoucí učitelka, která je současně zástupkyní ředitelky školy pro předškolní vzdělávání. Zástupkyně ředitelky je přímo podřízená ředitelce školy. Řídí a kontroluje práci zaměstnanců mateřské školy a odpovídá za celkové plnění úkolů, především za organizaci předškolního vzdělávání. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic MŠ jsou jasně stanoveny v náplních práce. Záměry: Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů rámcového vzdělávání. Podporovat a rozvíjet týmovou práci. F. Personální a pedagogické zajištění O děti se stará 5 kvalifikovaných učitelek, 1 nekvalifikovaná (studující) a 5 provozních pracovnic. Všechny jsou zaměstnány na plný úvazek. Učitelky se stále snaží zvyšovat svou odbornou kvalifikaci účastí na akcích pořádaných Pedagogickým centrem v Ústí nad Labem nebo sebevzděláváním. Jen v nabídkách PC chybí více zajímavých a přínosných akcí. Využíváme proto i projektů k dalšímu vzdělávání např. TUMŠ (tvořivost učitelek mateřských škol) nebo Než děti dostanou kornout. Důležité je předávání zkušeností. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Učitelky mají 31 hodin přímé práce s dětmi týdně. V době nepřímé práce s dětmi připravují pomůcky, doplňují dokumentaci, konzultují s rodiči, zajišťují doprovod na akcích školy v souladu s Náplní práce učitelky MŠ. Dbáme na profesionální chování pedagogů a vzájemnou spolupráci všech pracovnic MŠ. Záměry: Motivovat pedagogy i ostatní zaměstnance k samostatnému

11 vzdělávání a hledání možností DVPP. Získat více peněz na DVPP. G. Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě nabízíme poradenství v otázkách výchovy a vzdělávání. Mezi rodiči a pedagogy se snažíme o oboustrannou důvěru a otevřenost, porozumění. Chceme, aby spolupráce fungovala na základě partnerství. To je důležité pro zjišťování konkrétních potřeb jednotlivých dětí a jejich porozumění. Vzniklé problémy se snažíme řešit v rámci školy. Snažíme se rodiče vtahovat do dění v MŠ vymýšlením různých akcí(dýňová slavnost, karneval, rej čarodějnic, Drakiáda, vánoční posezení). Uvítaly bychom, kdyby se rodiče chtěli spolupodílet na plánování programu MŠ, ale této možnosti moc nevyužívají. Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje formou nástěnek ve vstupní hale a v šatnách jednotlivých tříd. Mají možnost využít webových stránek školy k získávání informací a v sekci fotogalerie si mohou prohlédnout fotografie z dění v MŠ. Učitelky informují rodiče o prospívání jejich dítěte i jeho individuálních pokrocích v rozvoji učení. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně. Rodiče nám pomáhají formou získávání různých materiálů pro práci s dětmi. Záměry: Budeme rozvíjet co nejširší informovanost o dění v MŠ. Nabídnout rodičům dotazník, kde mohou vyjádřit své názory. IV. Organizace vzdělávání Do MŠ jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé zpravidla od tří let, k začátku školního roku. Děti jsou přijímány formou zápisu, který bývá v dubnu. V případě možnosti jsou děti přijímány i v průběhu roku. Při zápisu rodiče vyplní formuláře, doloží potvrzení lékaře a v zákonné lhůtě 30 dnů jsou informováni o přijetí

12 či nepřijetí dítěte do MŠ. Zkušební doba, která slouží k ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ je stanovena nejdéle na dobu tří měsíců. Docházka dítěte do MŠ může být ukončena v průběhu zkušební doby na základě lékařského doporučení, PPP, SPC nebo po dohodě vedení školy s rodiči, dále kdykoliv, pokud dítě bez omluvy nejméně dva týdny do MŠ nedochází nebo pokud zákonný zástupce dítěte opakovaně narušuje provoz MŠ a jednání k nápravě byla neúspěšná. Předávání a vyzvedávání dětí rodič doprovodí dítě do MŠ a ve třídě ho osobně předá učitelce, se kterou se pozdraví dítě podáním ruky. Zároveň informuje o zdravotním stavu dítěte a délce jeho pobytu v MŠ. Není přípustné, aby dítě docházelo samo. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí dítěte od rodiče až do doby jejich předání zástupci dítěte. Zákonní zástupci mohou k těmto úkonům pověřit jinou osobu. Pověření je nutné provést písemně na formuláři, který MŠ na vyžádání vydá (tzv. Prohlášení zákonných zástupců). Konzultace rodiče dítěte vchází do třídy, což zajišťuje vzájemný kontakt. Této doby lze také využít k pohovoru s učitelkou. Při scházení dětí od do hodin a při rozcházení dětí od do hodin nebo od do hodin. Podrobnější informace poskytují učitelky po konci přímé práce s dětmi. K pohovorům o dítěti slouží vzájemná setkání učitelek a rodičů a akce školy. Jednání s vedením školy je možné denně od do hodin. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. 1. třída jsou děti nejmladší ve věku 3 4 roky, které si zvykají na odloučení od rodičů, poznávají nové prostředí, nové kamarády, zapojují se do kolektivu při hrách. Děti se učí znát svou značku, základům sebeobsluhy, základním hygienickým návykům, orientovat se v prostorách MŠ, správně držet lžíci a naučit se kultuře stolování. Zdokonalují hrubou a jemnou motoriku, rozvíjí řečový projev. 2. třída jsou děti ve věku 4 5 let, které se učí dodržovat dohodnutá pravidla soužití, rozvíjí motorické a pohybové schopnosti, upevňují hygienické návyky, rozvíjí fantazii prostřednictvím volné hry, učí se pomáhat druhému, soucítit s ním, dále rozvíjí řečové a komunikativní dovednosti, učí se získávat zdravé sebevědomí. 3. třída jsou děti 5 6 leté a děti s odkladem školní docházky. V posledním ročníku si děti prohlubují vědomosti, dovednosti a návyky přiměřené věku, připravují se na vstup do základní školy. Rozvíjí fyzickou i psychickou zdatnost, zdokonalují hrubou i jemnou motoriku, učí se užívat smysly, rozvíjet komunikativní dovednosti, získávají poznatky předcházející čtení a psaní, upevňují sebevědomí a sebeovládání, obohacují vzájemnou komunikaci, dozvídají se o vlivu člověka na životní prostředí. Třídy se naplňují do maximálního povoleného počtu dětí, tj.28. Do

13 budoucna bychom uvítaly, kdyby se počty dětí na třídách snížily. Ideální stav by byl 20 zapsaných dětí na třídu. Vzhledem k přednostnímu přijímání dětí v posledním ročníku není vždy možné dodržet pouze homogenní složení třídy. Vnitřní režim školy Scházení dětí až8. 00 hod.,po dohodě kdykoliv v průběhu dne hod. v jedné třídě, později ve svých třídách. Po uzamčení budovy v hodin je nutno použít zvonek u vchodu. Rozcházení dětí až hod. po obědě až hod. odpoledne. Po předchozí domluvě kdykoliv během dne. Uspořádání dne: Den v naší mateřské škole začíná již v hodin. Děti se scházejí a dle vlastní volby si zvolí činnost, o kterou mají zájem a hračku či pomůcku, kterou ke hře potřebují. Výběr je obohacen nabídkou činností a tvořících aktivit, které pro děti připraví učitelka. Vychází při tom z přirozených situací, zájmů a zážitků dětí. Od do hodin nastává příležitost ke společnému setkání, přivítání a informace o tom, co děti dnes ve školce čeká a co by chtěly dělat. Děti si společně s učitelkou provedou ranní rituál, zazpívají si, zacvičí nebo si vyprávějí, co je kde nového, kdo má narozeniny apod. Následuje hygiena a společná svačinka děti se učí kulturním návykům při stolování. Vzdělávání dětí probíhá ve všech činnostech v průběhu celého dne. Tyto činnosti vychází ze života dětí, ze situací, se kterými se děti setkávají a jsou jim blízké. Ve všech činnostech se děti učí vnímat základní lidské, morální a společenské hodnoty, učí se životu ve společnosti. Téma, kterým se děti zabývají, se odráží i při pobytu venku, kdy lze mnohé poznatky nabyté ve třídě ověřit v praxi. V době vycházky se děti společně vypraví na hřiště, do přírody, do ulic města nebo si hrají na školní zahradě. Učitelky volí místo a délku pobytu venku vzhledem k aktuálním podmínkám počasí. Po vycházce je doba oběda hodin Děti se učí kulturnímu stolování. Mají možnost volby množství jídla, ale pak jsou nenásilně vedeny k dojídání. V době odpočinku po obědě ulehnou všechny děti na lůžko, ale

14 respektujeme dobu trvání a individuální potřebu spánku. Před spánkem je prostor pro četbu z knížky. Starší děti dříve vstávají a mohou se věnovat klidným aktivitám. Ve hod. mají děti odpolední svačinu a po ní se mohou věnovat oblíbeným hrám nebo dokončit činnost z průběhu dne. V této době je prostor pro individuální práci s dítětem. V. Charakteristika ŠVP Škola má vypracovaný koncept vlastního školního vzdělávacího programu s názvem Plavba mořem dětství. Při vymýšlení názvu jsme vycházely z toho, že je naše mateřská škola Parník. Mateřská škola nabízí Vašim dětem vzdělávací program zaměřený především na rozvíjení osobnosti dítěte, jeho tvořivost, samostatnost, iniciativu, odpovědnost a schopnost spolupracovat s ostatními. Žít ve skupině vrstevníků, vytvářet a dodržovat pravidla a uznávat hodnoty potřebné pro celý budoucí život. V rámci tohoto programu jsou dětem nabízeny činnosti vedoucí k rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků potřebných pro vstup do základní školy. Koncepce školy vychází ze standardní práce s cílem spokojeného, klidného pobytu dítěte v zařízení, zabezpečení zdravého, harmonického, fyzického, psychického a sociálního vývoje. Snažíme se obohacovat denní program dětí tak, aby čas zde prožitý byl pro ně radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do vzdělávání i života. Probouzet zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat, ukázat, co všechno už samy děti umí, co zvládly a co dokážou. Respektujeme přirozená práva a potřeby dítěte, podporujeme jeho osobnostní rozvoj. Snažíme se také o hledání nových cest k naplňování požadavků Rámcového vzdělávacího programu, učí se tedy nejen děti, ale i učitelky. Nad rámec výukového programu probíhají během roku další aktivity, obohacující pobyt dětí v naší mateřské škole. Téměř každý měsíc je pro děti připraveno divadelní představení, chodíme plavat do bazénu. V rámci spolupráce navštěvujeme základní školu, kde se děti seznamují s PC, chodíme do knihovny. Pravidelně vyjíždíme na podzimní a jarní výlet. Provádíme primární diagnostiku, společně s logopedickou poradnou nápravu vad výslovnosti, grafomotoriku a v odstraňování vad spolupracujeme s rodiči. Snažíme se o partnerskou spolupráci s rodiči docházejících dětí a to např. společnými akcemi, vtahováním rodičů do života školy.

15 Výčet našich aktivit není zdaleka úplný, ale podstatné je, že všechny směřují k uspokojování potřeb dětí, protože šťastné a spokojené dítě lépe přijímá poznatky a dobře se rozvíjí, rozvíjí se také jeho sebedůvěra a vytváří se optimistický a vstřícný postoj ke světu. Naše cíle: Poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou srozumitelné pro děti i jejich rodiče (samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemného respektování a ohleduplnosti, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání a touha objevovat, schopnost rozeznat dobro a zlo, optimistické ladění apod.). Stanovit si společně s dětmi jasná pravidla soužití a snažit se o jejich transfer do rodinného prostředí. Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy). Snažit se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem. Zprostředkovávat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou. Vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj dětí ve smyslu odolnosti proti sociálně patologickým vlivům. Průběžně a cílevědomě naplňovat cíle předškolního vzdělávání v průběhu všech činností, které v MŠ probíhají. Snažit se o maximální informovanost rodičů a o jejich aktivní spolupráci.

16 Desatero pravidel na naší cestě k rozvoji jedinečnosti každého dítěte Pravidlo první: Dostatek podnětů ke hře a učení. Pravidlo druhé: Respektování věku dítěte. Pravidlo třetí: Respektování dosaženého stupně vývoje dítěte. Pravidlo čtvrté: Pravidlo páté: Respektování zájmu dítěte. Ocenění dítěte, pochvala, budování důvěry ve vlastní schopnosti. Pravidlo šesté: Opora o kladné rysy dítěte. Pravidlo sedmé: Demokratický vztah mezi učitelkou a dítětem. Pravidlo osmé: Spojení výchovy a učení se životem. Pravidlo deváté: Spolupráce všech vychovatelů-učitelů, rodičů, pracovníků PPP apod. Pravidlo desáté: Neustálá sebevzdělávací činnost pedagoga.

17 VI. Vzdělávací obsah Protože všichni chceme, aby svět dětí byl co nejvíc barevný a veselý, zvolily jsme při naší plavbě Parníkem návštěvu barevných ostrůvků, kde budeme poznávat nepoznané a upevňovat a dále rozvíjet to, co již umíme. Provázet nás bude naše hymna, kterou se naučí všechny děti a bude patřit k našim rituálům. (Zpíváme na melodii písně Kočka leze dírou) Veze děti parník na /:výlet:/ Všechny s námi chtějí poznat svět. Na ostrovech plných /:barviček:/ Naučí se plno básniček. S písničkou pak půjdou /:do světa:/ Která je to školka? Právě ta Parník Formy a metody práce Všestranný rozvoj osobnosti dítěte se stal hlavním vzdělávacím cílem. Rámcové cíle ve vzdělávání dětí: I. Rozvíjet dítě a jeho schopnost učení II.Osvojit si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost III.Získat osobní samostatnost a schopnost projevit se jako samostatná osobnost působící na své okolí Vzdělávací činnost: Je založena na metodách přímých zážitků Využívá dětskou zvídavost a potřebu objevovat Vede děti k individuální práci Probouzí v dítěti aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, objevovat, ale i odvahu ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže Nepředkládá dítěti jen hotové návody, ale umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ při všech činnostech a situacích vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Využíváme situačních momentů, respektujeme přání, potřeby a zájmy jedince. Vzdělávání má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které učitelka s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení kolektivně, ve skupinách i individuálně.

18 Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří nadstandardní aktivity, např. předplavecký výcvik, cvičení, společné akce rodičů a dětí, kulturní akce, výlety. Integrované bloky 1. Červený ostrov kamarádů Časové období: září Cíl: Rozvoj schopností dítěte, které jsou důležité pro navazování vztahů k ostatním lidem a vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách Tematický blok pro adaptační období, ve kterém se budeme vzájemně poznávat, učit se znát svá jména i jména kamarádů, hledat pravidla vzájemného soužití, poznávat nové prostředí a učit se v něm žít. Budeme se učit rozlišovat, co je dobré a co zlé, co znamená láska, radost, smutek. Budeme prohlubovat hezké vztahy mezi dětmi, poukážeme na pěkné a nepěkné lidské vlastnosti. Proto si vytvoříme pravidla, kterými se budeme všichni řídit. Budeme objevovat nové hračky, hry, pohádkové knížky a vše, co nás zajímá. Cíle: Seznámit děti s prostředím MŠ a s pravidly chování ve vztahu k druhému dítěti. Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním. Získat relativní citovou samostatnost. Osvojit si věku přiměřené dovednosti. Vytvořit zdravé životní návyky. Ochrana a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. Rozvoj komunikativních dovedností. Vzdělávací nabídka: Aktivity podporující sbližování dětí (námětové a tematické hry, dramatizace, společenské hry, hudebně-pohybové hry, rytmické hry). Lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti. Příležitosti a činnosti k prevenci úrazů, nemoci (zdravotní cviky, plavání, námětové hry Na lékaře, Na kuchaře). Procvičování sebeobsluhy, osobní hygieny. Hry, kde se dítě učí chránit nejen své soukromí a bezpečí,

19 ale i druhých (poslech a dramatizace pohádek dobro x zlo). Společné rozhovory (vyprávění zážitků podle skutečnosti, podle obrázků, ranní komunitní kruh). Očekávané výstupy na konci předškolního období: Navazovat kontakty s dospělými v MŠ, komunikovat s nimi i s dětmi, respektovat dospělé. Odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory, uvědomovat si svou samostatnost. Zvládnout základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, koordinovat lokomoci, zvládnout jemnou motoriku. Mít povědomí o ochraně svého soukromí, vědět, kde hledat pomoc. Správně vyslovovat, vyjadřovat se samostatně ve vhodně zformulovaných větách. Cílové kompetence dítěte Soustředěně pozoruje, zkoumá a objevuje, všímá si souvislostí, zajímá se o nové věci. Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. Řeší problémy, na které stačí, opakující řeší samostatně, náročnější s oporou dospělého (ví, co se smí a nesmí). Dokáže své prožitky vyjádřit různými způsoby (řeč, kresba ) Dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, telefon apod.) Ve skupině se dokáže prosadit i podřídit, při společných činnostech spolupracuje a domlouvá se, respektuje druhé, uplatňuje základní společenské návyky a pravidla, přijímá a uzavírá kompromisy. Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky. 2. Žlutý ostrov podzimních kouzel Časové období: říjen, listopad Cíl: citlivé vnímání okolního prostředí a krásy přírody prostřednictvím všech smyslů, rozvoj chápání elementárních časových pojmů a souvislostí Společně budeme objevovat, jaký kouzelník dokáže být podzim, co všechno pro nás připravil v barevném listí, na zahradě, v lese, společně si budeme hrát s kaštany, šípky a vším, co nám podzim

20 nabídne. Ochutnáme zeleninu a podzimní ovoce, nazdobíme si dýni a na zahradě uspořádáme Dýňovou slavnost a společně s rodiči si užijeme Štrůdlování. Dozvíme se, že les čeká zimní odpočinek a že se celá příroda v tomto čase mění a pomalu se připravuje na tento spánek. Při procházce v lese si poradíme s překážkami, které potkáme. Už víme, že dva jsou víc než jeden. Budeme spolu tvořit, hrát hry, postavíme třeba draka a půjdeme ho pouštět. Kde je nám nejlépe, když se venku čerti žení a co to vůbec znamená? Budeme si umět poradit s oblékáním i podle počasí, abychom zůstali zdraví. Vždyť i při dešti se dá poznávat spousta zajímavých věcí a ještě budeme otužilí. Cíle: Osvojení si poznatků o těle, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. Rozvoj fyzické zdatnosti. Rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problému, tvořivého sebevyjádření. Osvojování si elementárních poznatků ve vztahu k přírodě. Rozvoj řečových schopností. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. Rozvoj kooperativních dovedností. Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a popisovat. Vzdělávací nabídka: Zdravotně zaměřené činnosti (TV chvilky, pohybové hry, vycházky, výlety, pobyt na zahradě). Činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí. Smyslové a psychomotorické hry. Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně) a jejich charakteristických znaků. Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým). Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (podnebí, počasí, ). Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Roční plán práce školní družiny

Roční plán práce školní družiny Roční plán práce školní družiny 2015 / 16 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima Při tvorbě plánu se zaměřujeme na pestrost jednotlivých činností a akcí. Plán je dělen do tématických týdnů.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Název programu:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Název programu: V Litvínově dne 2.6.2013, úprava ke dni 1. 9. 2015 Č.j.: ZŠaMŠR/340/2013...... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy STRUKTURA ŠVP PRO PŘÍPRAVNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov. Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Milotice nad Bečvou, okres Přerov Milotice nad Bečvou 56, 753 67 Milotice nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 201 Termín

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více