výroční zpráva BB C - Building DELTA, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva BB C - Building DELTA, a.s."

Transkript

1 214 výroční zpráva BB C - Building DELTA, a.s. v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 1

2 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 2

3 Obsah představení společnosti 4 představenstvo 6 dozorčí rada 6 zpráva představenstva 7 Zhodnocení roku předpokládaný vývoj činnosti společnosti 7 ostatní pov inné informace 8 čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 9 zpráva nezáv islého auditora 1 zpráva o vztazích 12 účetní závěrka 2 kontakt 38 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 3

4 Představení společnosti Obchodní firma: BB C - Building DELTA, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14, Česká republika Datum vzniku: společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. července 27 Místo registrace: Česká republika, Městský soud v Praze, spisová značka B Identifikační číslo: Základní kapitál: 2 tis. Kč Internet: Společnost BB C Building DELTA, a.s., je projektovou společností ve skupině PASSERINVEST. Tato společnost je zodpovědná za výstavbu budovy DELTA, dosud největší administrativní budovy BB Centra. Ta po svém dokončení, které je plánováno na druhou polovinu roku 215, nabídne celkem 41 4 m 2 pronajímatelných ploch v 8 nadzemních podlažích, 83 m 2 obchodních prostor v přízemí budovy a téměř 8 parkovacích stání v pěti podzemních podlažích. DELTA, která je již sedmnáctou budovou multifunkčního areálu BB Centrum, vyrůstá v místě ohraničeném ulicí Vyskočilovou a Václava Sedláčka. Je koncipována jako dvě parterem propojené budovy s půdorysem ve tvaru písmene H. Půdorysná struktura čtyř žeber umožňuje propojení obou budov lávkou v každém podlaží a může tak vzniknout unikátní kancelářská plocha o velikosti 4 5 m 2 v jednom patře. Architektonická podoba budovy DELTA pochází z ateliéru AULÍK FIŠER ARCHITEKTI, generálním dodavatelem stavby je společnost GEMO Olomouc spol. s r.o. Skupina PASSERINVEST sdružuje ryze české projektové sesterské firmy ovládané Radimem Passerem. Toto uspořádání vzešlo z podnětu bank poskytujících projektové financování. Bankami bylo požadováno, aby realizace každého projektu probíhala v rámci samostatné společnosti. Tato struktura se posléze osvědčila i jako organizačně a daňově efektivní forma pro developerské podnikání. Skupina PASSERINVEST si vybudovala dobré jméno především svým seriózním přístupem, otevřeností, transparentností a byla založena v rámci českého právního prostředí s vyloučením jakýchkoli off-shore elementů. Organigram skupiny PASSERINVEST v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 4

5 Díky skupině PASSERINVEST a pod vedením Radima Passera vzniká v Praze 4 Michli již téměř dvacet let plnohodnotný multifunkční komplex, areál BB Centrum. Jeho rozsah, dlouhodobý úspěšný provoz a plánovaný rozvoj potvrzují promyšlenost a realističnost tohoto projektu. Úspěšným etablováním tohoto projektu na trhu získala skupina PASSERINVEST prestižní postavení jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni. Zásluhu na tom má nejenom kvalita realizovaných projektů a vysoká úroveň poskytovaných služeb, ale i smysl pro fair-play, vstřícný vztah k nájemcům uživatelům budov a zodpovědnost vůči společnosti i životnímu prostředí. Budovy: BUDOVA G MICHELSKÁ dokončené ve výstavbě BAAROVA REZIDENČNÍ PARK BAAROVA TELČSKÁ JEMNICKÁ VYSKOČILOVA BUDOVA E U POMNÍKU ZŠ ELIJÁŠ ŠKOLY U MICHELSKÉ FILADELFIE BUDOVA C Baarův park RESIDENCE ŽELETAVSKÁ BUDOVA B BB C VILLAS BB C VILLAS ALPHA BUDOVA D BUDOVA A VYSKOČILOVA BRUMLOVKA BUDOVA H VÁCLAVA SEDLÁČKA ZA BRUMLOVKOU BETA DELTA GAMMA SPOLEČENSKÉ CENTRUM HODONÍNSKÁ MICHELSKÁ Park Brumlovka Praha centrum, Berlín, Drážďany 5. KVĚTNA (D1) Letiště, Brno, Budapešť Vídeň, Varšava, Mnichov Metro Budějovická Metro Kačerov Mezi klienty skupiny PASSERINVEST patří například společnosti: n Hewlett - Packard n GE Money Bank n O2 Czech Republic n Microsoft n ČEZ n UniCredit Bank n Škoda Auto n Mars Czech v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 5

6 Představenstvo Radim Passer Předseda představenstva Ing. Vladimír Klouda Člen představenstva Ing. Martin Unger Člen představenstva dozorčí rada Ing. Mgr. Tomáš Zimčík Předseda dozorčí rady v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 6

7 zpráva představenstva Zhodnocení roku 214 Společnost BB C - Building DELTA, a.s. dosáhla v roce 214 záporného výsledku hospodaření ve výši tis. Kč (213: tis. Kč). Společnost je vlastníkem vznikající administrativní budovy DELTA. Negativní dopad na výsledek hospodaření mělo zejména přecenění uzavřených finančních měnových derivátů ve výši tis. Kč (213: tis. Kč). Výsledek hospodaření (v tis. Kč) Provozní výsledek hospodaření Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Výsledek hospodaření za účetní období Předpokládaný vývoj činnosti společnosti V roce 215 bude hlavním cílem společnosti úspěšné dokončení budovy DELTA, její kolaudace a uvedení do provozu pro nájemce. v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 7

8 ostatní pov inné informace Významné události, které nastaly po rozvahovém dni do data sestavení výroční zprávy Administrativní budovu DELTA si za své sídlo vybraly jedny z nejvýznamnějších nadnárodních IT společností - Hewlett-Packard a Microsoft. V květnu 215 proběhla úspěšně kolaudace první části budovy DELTA, čímž bylo spuštěno stěhování prvního nájemce společnosti Hewlett-Packard. Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje Společnost vzhledem ke svému předmětu podnikání nevyvíjí aktivní činnost v oblasti výzkumu a vývoje. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Společnost v rámci svých podnikatelských aktivit postupuje vždy dle zákonných norem a standardů zohledňujících dopady předmětu činnosti na životní prostředí. Administrativní budova DELTA je v souladu s dlouhodobou vizí navržena i realizována s maximálním ohledem na životní prostředí. Budova bude certifikována dle přední světové metody sloužící k hodnocení staveb z pohledu jejich udržitelnosti, tzv. BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). K jeho získání je potřeba vyhodnotit danou budovu s ohledem např. na použité materiály, energetická náročnost budov, zdraví a kvalita vnitřního prostředí, dopravní dostupnost nebo hospodaření s vodou a nakládání s odpady. V tomto hodnocení aspiruje DELTA na dosažení hodnoty Very Good. Společnost však při realizaci stavby klade velký důraz nejenom na ohleduplnost vůči životnímu prostředí, ale i vůči budoucím uživatelům budovy. Z toho důvodu je v projektu vytvořen dostatek prostoru pro zeleň, a to jak přímo v budově, tak i v jejím bezprostředním okolí. Projekt významně nabude na atraktivitě zeleným pásem podélně kopírujícím budovu (podél ulice Václava Sedláčka) s unikátním řečištěm, které bude zakončeno fontánou. Součástí projektu jsou také uživateli oblíbené střešní zelené terasy, které se stanou místem oddechu i setkávání. V roce 215 bude v blízkosti budovy DELTA otevřena první etapa nového park s názvem Brumlovka. Společnost nemá uzavřeny žádné smluvní vztahy dle pracovního práva, proto v této oblasti nevyvíjí žádnou aktivní činnost. Informace o pořizování vlastních akcií Společnost nerealizovala v roce 214 nákup vlastních akcií. Organizační složka podniku v zahraničí Společnost nemá žádnou organizační složku podniku v zahraničí. v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 8

9 Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává tato výroční zpráva podle našeho nejlepšího vědomí věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti za rok 214 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření společnosti a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam této zprávy. V Praze dne 29. června 215 Ing. Vladimír Klouda člen představenstva ing. Martin Unger člen představenstva v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 9

10 Zpráva nezáv islého auditora v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 1

11 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 11

12 214 ZPRÁVA O VZTAZÍCH mezi ovládající (vlivnou) osobou a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající (vlivnou) osobou (dále jen propojenými osobami ), vyhotovená v souladu s 82 a násl. zákona č. 9/212 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále jen ZOK ) v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 12

13 Obsah 1. Informace o Společnosti a struktura podnikatelského seskupení Podnikatelské seskupení skupiny Passerinvest Ostatní společnosti ovládané ovládající (vlivnou) osobou panem Radimem Passerem 17 Úloha Společnosti (jako ovládané osoby) v podnikatelském seskupení Způsob a prostředky ovládání Společnosti Právní vztahy mezi Společností a ovládající (vlivnou) osobou Právní vztahy mezi propojenými osobami Posouzení, zda vznikla Společnosti (jako ovládané osobě) újma, a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 ZOK Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami Ostatní informace/důvěrnost údajů Čestné prohlášení 19 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 13

14 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 14

15 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 15

16 1. Informace o společnosti Obchodní firma: BB C Building DELTA, a.s. Sídlo: praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14 Identifikační číslo: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka Základní kapitál společnosti činí:.,- Kč Rozvržení akcií: 2 ks akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.,- Kč Druh a forma akcií: kmenové, na jméno v listinné podobě Datum zápisu do obchodního rejstříku: (dále jen Společnost ) 1.1 Podnikatelské seskupení skupiny Passerinvest Struktura podnikatelského seskupení ke dni BB C Nová Brumlovka, a.s. BB Centrum FILADELFIE, a.s BB C Building DELTA, a.s. BB C Building G, a.s. BB C Building OMEGA, a.s. BB C Nové E, a.s. Office Park Roztyly, a.s. Karolina Development, a.s. Rezidenční park Baarova, a.s. RPB Leasing, a.s. Roztyly Garden Jasmine House, a.s. Roztyly Garden Lily House, a.s. Roztyly Garden Rose House, a.s. Roztyly Garden Sunflower House, a.s. BB C Investments, a.s. North Star Centre Birch House, a.s. North Star Centre Maple House, a.s. PST Project C, a.s. PST Project D, a.s. Balance Club Brumlovka, a.s. R. Passer 76 % J. Vrabec 1 % M. Passerová 4,5 % J. Malík 4,5 % Z. Passer 2,5 % V. Klouda 1,5 % PASSERINVEST GROUP, a.s. 1 % 1% PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. 1% R. Passer 85 % M. Passerová 5 % 1% J. Malík 5 % 1% Z. Passer 2,5 % V. Klouda 1,5 % PASSERINVEST GROUP, a.s. 1 % 1% 1% PST Project E, a.s. 51,8% New Karolina Office Development. a.s. PASSERINVEST GROUP, a.s. 1% BB C ALPHA, NewCo s.r.o. BB C SERVICES, s.r.o. PST Project A, a.s. 1% BB C Building H s.r.o. Real Estate OSTRAVA, a.s. R. Passer 44 % GEMO OLOMOUC spol. s r.o. 41 % M. Passerová 5 % J. Malík 5 % Z. Passer 2,5 % V. Klouda 1,5 % PASSERINVEST GROUP, a.s. 1 % Změny ve struktuře podnikatelského seskupení v období od do a) dne nabyla společnost PST Project E, a.s. od jiného akcionáře Multi Veste 26 B.V. další,2% akcionářského podílu na společnosti New Karolina Office Development, a.s.; b) dne bylo podnikatelské seskupení rozšířeno o společnost BBC Alpha NewCo, s.r.o.; c) dne došlo k změně právní formy u společnosti PASSERINVEST BBC 1 z a.s. na s.r.o.; d) dne nabyla společnost PASSERINVEST GROUP, a.s. od původních společníků 1% obchodní podíl na společnosti PASSERINVEST BBC 1, s.r.o.; e) dne došlo k zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku místně příslušného soudu mezi společnostmi BB C Building OMEGA, a.s. (jako nástupnická společnost) a Leinster development, s.r.o. (jako zanikající společnost); f) dne nabyla společnost PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. od původních akcionářů 1% akcionářský podíl na BB Centrum FILADELFIE, a.s.; g) dne nabyla společnost PASSERINVEST BBC 1, s.r.o. od původních akcionářů 1% akcionářský podíl na společnosti BB C Nová Brumlovka, a.s. v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 16

17 1.2 Ostatní společnosti ovládané ovládající (vlivnou) osobou panem Radimem Passerem Pan Radim Passer je dále ovládající (vlivnou) osobou ve společnostech PRIVATE PROPERTY INVESTMENT, a.s. a RPB Penthouse, a.s., u každé z těchto společností je jediným společníkem se 1% akcionářským podílem. Společnost PRIVATE PROPERTY INVESTMENT, a.s., je ovládající osobou, jakožto jediný společník se 1% obchodním podílem ve společnostech S-INVESTMENT, s.r.o. a S-LEASING, s.r.o., kde nepřímo ovládající (vlivnou) osobou je pan Radim Passer. Úloha Společnosti (jako ovládané osoby) v podnikatelském seskupení Společnost plní v podnikatelském seskupení roli účelové projektové společnosti, která vlastní administrativní budovu ve výstavbě BB Centrum, - budova DELTA, nacházející se na rohu ul. Vyskočilova a ul. Václava Sedláčka, Praha 4, Michle, PSČ 14 (dále jen DELTA ). Společnost je sesterskou společností ostatních obdobných účelových projektových společností ovládaných stejnou ovládající (vlivnou) osobou. 3. Způsob a prostředky ovládání Společnosti Přímo ovládající (vlivnou) osobou Společnosti je pan Radim Passer, bytem Praha 4, Michle, Baarova 1542/48, PSČ 14, jakožto majoritní společník s 85% akcionářským podílem. Společnost je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém je osobou vykonávající rozhodující vliv na nejvyšší úrovni pan Radim Passer. 4. Právní vztahy mezi Společností a ovládající (vlivnou) osobou Jak je blíže uvedeno v části 7. níže informace o výši plnění, odměně či jiný údaj finančního charakteru níže uvedených smluv či plnění odpovídají podmínkám v obvyklém běžném obchodním styku. Tyto informace jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí skupiny. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící skupinu. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva v části 4. žádné informace o cenách popř. množství. a) smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích s probíhajícím plněním i v účetním období roku Smlouva Personal Guarantee, uzavřená mezi panem Radimem Passerem (ručitel) a spol. Raiffeisenbank, a.s. (věřitel)(dále jen Banka ) ze dne , jako zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne Smlouva Subordination agreement, uzavřená mezi Společností (dlužník) a akcionáři Společnosti (panem Radimem Passerem a PASSERINVEST GROUP, a.s.) a Bankou ze dne , zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne Smlouva o půjčce, uzavřená mezi Společností (dlužník) a panem Radimem Passerem (věřitel), ze dne , ve znění dodatku č. 1 ze dne , se splatností nejpozději do Smlouva o půjčce, uzavřená mezi Společností (dlužník) a panem Radimem Passerem (věřitel), ze dne , se splatností nejpozději do b) smlouvy uzavřené v účetním období roku Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánů Společnosti dle ust. 59 odst. 2 ZOK, uzavřená mezi Společností a panem Radimem Passerem (ve funkci předsedy představenstva) ze dne Dodatek č. 1 ke smlouvě Subordination agreement ze dne , uzavřený mezi Společností (dlužník) a akcionáři Společnosti (panem Radimem Passerem a PASSERINVEST GROUP, a.s.) a Bankou ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce statutárního orgánů Společnosti dle ust. 59 odst. 2 ZOK, uzavřená mezi Společností a panem Radimem Passerem (ve funkci předsedy představenstva) ze dne c) plnění ve formě poskytnutí záruky v účetním období roku 214 Plnění ve formě poskytnutí záruky v účetním období roku 214 nebyly uskutečněny. d) ostatní plnění v účetním období roku Plnění ve formě odměny za výkon funkce statutárního orgánu Společnosti na základě Smlouvy o výkonu funkce statutárního orgánů Společnosti dle ust. 59 odst. 2 ZOK, uzavřená mezi Společností a panem Radimem Passerem (ve funkci předsedy představenstva) ze dne v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 17

18 5. Právní vztahy uzavřené mezi Společností a propojenými osobami Jak je blíže uvedeno v části 7. níže informace o výši plnění, odměně či jiný údaj finančního charakteru níže uvedených smluv či plnění odpovídají podmínkám v obvyklém běžném obchodním styku. Tyto informace jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí skupiny. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící skupinu. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva v části 5. žádné informace o cenách popř. množství. a) smlouvy uzavřené v předchozích účetních obdobích s probíhajícím plněním i v účetním období roku Smlouva o poskytování projektového řízení developerského projektu, uzavřená mezi Společností (odběratel) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (poskytovatel) ze dne Podnájemní smlouva (části kancelářských prostor v 17. NP v budově Filadelfie) mezi Společností (podnájemce) a spol. PASSERINVEST GROUP, a.s. (nájemce) ze dne Smlouva Corporate Guarantee, uzavřená mezi PST (ručitel) a spol. Raiffeisenbank, a.s. (věřitel)(dále jen Banka ) ze dne , jako zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne Project Support Agreement, uzavřená mezi PASSERINVEST GROUP, a.s. (sponzor) a panem Radimem Passerem, Ing. Janem Malíkem, Ing. Marií Passerovou, panem Zbyňkem Passer a Ing. Vladimír Klouda (sponzoři) a Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne , jako zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne Subordination Agreement, uzavřená mezi PASSERINVEST GROUP, a.s., panem Radimem Passerem, Ing. Janem Malíkem, Ing. Marií Passerovou, panem Zbyňkem Passer a Ing. Vladimír Klouda (subordinační věřitelé) a Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne , zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne Smlouva o půjčce, uzavřená mezi Společností (dlužník) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (věřitel) dne , se splatností nejpozději do Smlouva o půjčce, uzavřená mezi Společností (dlužník) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (věřitel) dne , se splatností nejpozději do Smlouva o půjčce, uzavřená mezi Společností (dlužník) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (věřitel) dne , se splatností nejpozději do b) přehled vzájemných smluv za období roku Neexkluzivní zprostředkovatelská smlouva uzavřená mezi Společností (objednatel) a spol. PASSERINVEST GROUP, a.s. (zprostředkovatel) ze dne Dodatek č. 1 ke Smlouvě Subordination Agreement, uzavřený mezi PASSERINVEST GROUP, a.s., panem Radimem Passerem, Ing. Janem Malíkem, Ing. Marií Passerovou, panem Zbyňkem Passer a Ing. Vladimír Klouda (subordinační věřitelé) a Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne , zajišťovací dokument k uzavřené úvěrové smlouvě mezi Společností (dlužník) a Bankou (věřitel) ze dne c) plnění ve formě poskytnutí záruky v účetním období roku 214 Plnění ve formě poskytnutí záruky v účetním období roku 214 nebyly uskutečněny. d) ostatní plnění v účetním období roku Plnění v podobě pronájmu za kancelářské prostory v budově Filadelfie za rok 214 mezi Společností (podnájemce) a spol. PASSERINVEST GROUP, a.s. (nájemce) v měsíci prosinci 214. Plnění v podobě zajištění projektového řízení za leden až září roku 214 mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERINVEST GROUP, a.s. (dodavatel). 3. Plnění v podobě zajištění autoagent za Q4 za rok 214 mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERINVEST GROUP, a.s. (zprostředkovatel). 4. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Building World Magazine ) mezi Společností (odběratel) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v březnu, červnu a prosinci 214, na základě objednávky. 5. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Development News ) mezi Společností (odběratel) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v březnu 213, na základě objednávky. 6. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Czech Top 1 ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v dubnu, červenci a říjnu 214, na základě objednávky. 7. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Skypaper ) mezi Společností (odběratel) a PASSERINVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v dubnu a červnu 214, na základě objednávky. 8. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( magazín CityDnes ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v dubnu 214, na základě objednávky. v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 18

19 9. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( magazín DNES extra ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v květnu a říjen 214, na základě objednávky. 1. Plnění v podobě přefakturace grafiky pro inzerci ( MF DNES ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v květnu 214, na základě objednávky. 11. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Profi měsíčník ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v červnu 214, na základě objednávky. 1 Plnění v podobě přefakturace inzerce ( praguepost.com ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v září 214, na základě objednávky. 13. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( AmCham ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v září 214, na základě objednávky. 14. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( FIRST CLASS ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) říjen až prosinec 214, na základě objednávky. 15. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Airport Lounges ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v říjnu 214, na základě objednávky. 16. Plnění v podobě přefakturace inzerce ( Travel Fever ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v prosinci 214, na základě objednávky. 17. Plnění v podobě přefakturace inzerce na reklamních panelech ( PRIZMA ) mezi Společností (odběratel) a spol. PASSERIVEST GROUP, a.s. (dodavatel) v duben 214, na základě objednávky. 6. Posouzení, zda vznikla Společnosti (jako ovládané osobě) újma, a posouzení jejího vyrovnání podle 71 a 72 ZOK Společnost nepřijala v posledním účetním období žádná jiná opatření ani neučinila žádné jiné úkony kromě těch, které jsou shora uvedeny. Veškeré vztahy mezi Společností a propojenými osobami vyplývající z podnikatelské činnosti Společnosti byly založeny jako dvoustranné vztahy se vzájemným plněním obou stran, byly uzavřeny za obvyklých podmínek a za dodržení zásad poctivého obchodního styku. Vedení Společnosti konstatuje, že z uvedených právních vztahů nevznikla Společnosti žádná újma. 7. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami Propojené společnosti jsou z převážné části sesterskými společnostmi ovládanými stejnou ovládající (vlivnou osobou), a to panem Radimem Passerem jakožto přímým majoritním akcionářem s akciovým podílem 85% (výjimky jsou shrnuty v části 1. této zprávy o vztazích). V obecné rovině tato struktura umožňuje, aby v případě nutnosti sesterské společnosti napomohly k řešení případných dočasných hospodářských obtíží jiné sesterské společnosti, avšak současně minimalizuje některá finanční rizika, jako např. riziko úpadku některého člena skupiny a jeho vlivu na ostatní členy skupiny a s tím související riziko finanční nestability. Tato struktura tak vylučuje riziko úplné závislosti sesterské společnosti na skupině, avšak současně umožňuje dosažení některých synergických účinků, např. úspory nákladů na marketing, řízení, apod. Teoretickou nevýhodou takové struktury oproti přísně holdingové struktuře může být mírné oslabení subordinace jednotlivých sesterských společností. Lze tedy konstatovat, že výhody takového uspořádání převažují nad nevýhodami, a že pro Společnost z takového uspořádání neplynou nepřiměřená rizika. 8. Ostatní informace/důvěrnost údajů Za důvěrné jsou v rámci skupiny považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství propojených osob a informace, které byly za důvěrné označeny některou osobou, která je součástí skupiny. Za důvěrné jsou rovněž považovány veškeré informace z obchodního styku, které by mohly samy o sobě, nebo v souvislosti s jinými informacemi, způsobit újmu kterékoliv osobě tvořící skupinu. Z uvedeného důvodu neobsahuje tato zpráva v části 4. a 5. žádné informace o cenách popř. množství. 9. Čestné prohlášení Prohlašujeme, že údaje uvedené v této zprávě o vztazích odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti, které nám byly známy a které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení Společnosti nebyly vynechány. Tato zpráva o vztazích byla zpracována statutárním orgánem Společnosti a byla předložena k přezkoumání dozorčí radě společnosti. V Praze dne 17. března 215 Ing. Vladimír Klouda člen představenstva ing. Martin Unger člen představenstva v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 19

20 214 účetní závěrka v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 2

21 Obsah rozvaha 22 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTy 25 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE POP IS SPOLEČNOSTi 28 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ závěrky ÚČETNÍ METODy 29 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 29 b) Dlouhodobý hmotný majetek 29 c) Finanční majetek 29 d) Pohledávky 3 e) Deriváty 3 f) vlastní kapitál 3 g) Cizí zdroje 3 h) Použití odhadů 3 i) účtování výnosů a nákladů 31 j) Daň z příjmů 31 k) následné události 31 l) změny způsobů oceňování, odpisování, srovnatelnosti a opravy chyb minulých období Dlouhodobý majetek 31 a) Dlouhodobý nehmotný majetek 31 b) Dlouhodobý hmotný majetek 31 c) Dlouhodobý finanční majetek POHLEDávky OPRAVNÉ POLOŽky KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEk OSTATNÍ AKTiva VLASTNÍ KAPITÁL REZErvy DLOUHODOBÉ závazky 33 1 KRÁTKODOBÉ závazky DERIVÁTy BANKOVNÍ ÚVĚRY A FINANČNÍ VÝPOMOCi OSTATNÍ pasiva DAŇ Z PŘÍJmů MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE výnosy OSOBNÍ NÁKLADy 35 INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCh VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ 35 2 VÝZNAMNÉ POLOŽKY VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTy POKRAČOVÁNÍ SPOLEČNOSTI S NEOMEZENOU DOBOU Trvání VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM Dni 36 v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 21

22 Rozvaha KE DNI (v t is. Kč) Označení AKTIVA Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé účetní období Netto A. B. B. I. B. I B. II. B. II B. III. B. III AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný základní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Zřizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Goodwill Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Dospělá zvířata a jejich skupiny Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Dlouhodobý finanční majetek Podíly - ovládaná osoba Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný vliv Jiný dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 22

23 Označení C. C. I. C.I C. II. C. II C. III. C. III C. IV. C. IV D. I. D. I AKTIVA Oběžná aktiva Zásoby Materiál Nedokončená výroba a polotovary Výrobky Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba Pohledávky - podstatný vliv Pohledávky za společníky Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát - daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Pořizovaný krátkodobý finanční majetek Časové rozlišení Náklady příštích období Komplexní náklady příštích období Příjmy příštích období Brutto Běžné účetní období Korekce Netto Minulé účetní období Netto v ý r o č n í z p r á v a B B C - B u i l d i n g d e l t a 23

úvodní slovo 05 představení společnost I 06 představenstvo 08 dozorčí rada 08 historie společnost I 09

úvodní slovo 05 představení společnost I 06 představenstvo 08 dozorčí rada 08 historie společnost I 09 24 výroční zpráva PASSERINVEST GROUP, a.s. v ý r o č n í z p r á v a 2 4 p a s s e r i n v e s t g r o u p v ý r o č n í z p r á v a 2 4 p a s s e r i n v e s t g r o u p 2 Obsah úvodní slovo 5 představení

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ELTODO, a.s Obsah Základní informace o společnosti 2 Zpráva o činnosti společnosti 3 Finanční část Výroční

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva 2009 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s. r. o. Výroční zpráva za rok 2009 02 00. Obsah 00. Obsah 01. Poslání a profil společnosti 4 02. Hlavní události roku 2009 5 03. ČSOB Leasing pojišťovací makléř v číslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012

Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Příloha k účetní závěrce pro roky 2011 a 2012 Ing. Alena Stibůrková Kateřina Kuchtová Michaela Mlčáková Robin Polk Karolína Šimurdová Tereza Vančurová 1 POPIS SPOLEČNOSTI... 3 2 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Poslání a profil společnosti... 3 Vedení společnosti... 4 Hlavní události roku 2012 a výhled do roku 2013... 5 Rozsah nabídky pojistných produktů

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2014. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2014 Siemens, s.r.o. siemens.cz 2 OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 5 Úvodní slovo Lidské zdroje 5 Úvodní slovo Životní prostředí 5 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 5 Úvodní slovo Finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2013 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz

Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011. www.siemens.cz Siemens, s.r.o. Výroční zpráva 2011 www.siemens.cz Vážení zákazníci a obchodní přátelé, vítáme vás na stránkách výroční zprávy naší společnosti. Pohled na hospodářské výsledky nás naplňuje hrdostí. Zažili

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA SKUPINY AGEL 2009 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY: I. ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI AGEL a.s. ZA ROK 2009 1. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Více

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz

Výroční zpráva 2013. Siemens, s.r.o. siemens.cz Výroční zpráva 2013 Siemens, s.r.o. siemens.cz OBSAH Úvodník 4 Úvodní slovo Strategie 6 Úvodní slovo Lidské zdroje 8 Úvodní slovo Životní prostředí 10 Úvodní slovo Výzkum a vývoj 12 Úvodní slovo Finanční

Více

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s.

Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Správa Aktiv a Bankovní Poradenství a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI... 3 NÁVRH PŘEDSTAVENSTVA NA ROZDĚLENÍ ZISKU... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ

Více