ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ projednán na kolegiu dne č.j. DO-14/

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 6 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUAČNÍ SYSTÉM 37 Strana 2

3 Strana 3

4 Waldorfská mateřská škola Brno pracuje podle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola, který vychází z principů pedagogiky Rudolfa Steinera. Tento vzdělávací program má již dlouholetou tradici, skvěle se osvědčil i v zemích Evropské Unie. V současné době je v ČR 10 mateřských škol pracujících na základě waldorfské pedagogiky. Kvalita realizace vzdělávacího programu WMŠ je garantována Asociací waldorfských mateřských škol a Českým sdružením pro waldorfskou pedagogiku. Strana 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola se nachází v části panelového sídliště Brno Žabovřesky, sestává z 3 pavilónů. Mateřská škola je umístěna v pavilónu B, spolu s CVČ Lata, které není součástí školy. V současné době má WMŠ 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Za budovou školy se nachází školní zahrada, která slouží dětem při pobytu venku. V roce 1991 byla WMŠ zřízena Statutárním městem Brno, úřadem městské části Brno Královo Pole v budově bývalé MŠ na ulici Božetěchova 15, a začala pracovat na principech waldorfské pedagogiky. Do konce školního roku 1992/93 byla jednotřídní, pak byla pro velký zájem rozšířena na dvě třídy. V roce 2002, tedy po devíti letech aktivní činnosti, byl brněnské WMŠ na její žádost sdružením Internationale Vereinigung der Waldorfkindergaerten ve Stuttgartu udělen mezinárodní statut Waldorfská mateřská škola, což je zárukou vysoké kvality výchovně vzdělávacího působení. V současné době je do programu IVW zapojeno mateřských škol z 52 zemí světa. I brněnská WMŠ byla přijata do tohoto světového společenství a zavázala se s ním kooperovat. Od je naše mateřská škola součástí příspěvkové organizace WZŠMŠ Brno, se sídlem Plovdivská 8, a má tři třídy. V městě Brně je to jediná MŠ s waldorfskou pedagogikou. Strana 5

6 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Interiér tříd Snažíme se, aby prostředí, které děti obklopuje, bylo co možná nejútulnější a proteplené. Nábytek je výhradně dřevěný a odpovídá věkovému rozlišení dětí. Bavlna, hedvábí, vlna, len v jemných pastelových barvách nejvhodnější materiály, ze kterých jsou ušity doplňky - závěsy, prostírky, ubrusy. Převládající barvou interiéru je barva světle růžová, která je barvou prvního sedmiletí. Významné místo zaujímá v každé třídě roční stůl, který charakterizuje právě probíhající roční období. Hračky Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů. Nedílnou součástí jsou i přírodniny mušle, kameny, šišky apod. Ve všech třídách je koutek pro práci se dřevem, který je vybaven ponkem, svěrákem a nářadím pro děti. Všechny hračky jsou uloženy na dostupném místě tak, aby si je děti mohly kdykoli vzít. Děti po celý rok provází skřítek, typický pro každou třídu. Vybavení zahrady Na jaře roku 2011 začala přestavba původní zanedbané zahrady na tzv. přírodní zahradu. Díky aktivnímu přístupu rodičů a pomoci sponzorů se dosud podařilo vybudovat 3 vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinkovou spirálu, kamenný amfiteátr, který slouží nejen ke hraní divadla, ale uprostřed skryté ohniště umožňuje např. vaření na ohni. Z přebytečné hlíny vznikl kopec s lanovým výstupem, nerezovou skluzavku a tunel k prolézání. Pod dohledem pracovníků Tomových parků tatínci instalovali 2 hrazdy s pískovým dopadem a 2 houpačky s kamínkovým dopadem, Místo pro budoucí posezení jsme opatřili sluneční plachtou. Na jaře roku 2012 se dočkal svého zprovoznění koutek s vodou a dětskou ruční pumpou, mokrým pískem a jezírko. Byla vyseta nová tráva a zbudovány dva hliněné valy. Žáci z WZŠ ze dřeva vyřezali velikého brněnského draka sloužícího na naší zahradě jako překážková dráha nebo romantické posezení pod borovicemi. Práce na zahradě stále pokračují. Habrové domečky zatím nemají konečný tvar, vysadili jsme je v květnu V plánu je zbudovaní vyhlídkové věže, dřevěného domku nízko v koruně stromu, koloběžkové dráhy, králíkárny pro králíčky, hmyzí hotel, posezení se Strana 6

7 stoly a lavičkami určené ke svačině i k výtvarným činnostem a vysadit keře s jedlými bobulemi. Životospráva Stravování Ve WMŠ je jídlo dětem dodáváno školní jídelnou DJ s r.o. Pitný režim V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu, vše ve skleněných nebo porcelánových džbánech. Děti používají vlastní hrníčky přinesené z domu, pouze u oběda pijí ze skleniček. Psychosociální podmínky Při zařazování dětí do tříd respektujeme sourozenecké dvojice. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na prostředí školy za přítomnosti svých rodičů. Přitom se snažíme, aby v každé třídě bylo rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin a současně i pohlaví. Strana 7

8 Řízení MŠ Informační systém Vnitřní mezi zaměstnanci Kolegia Nástěnka na aktuální zprávy Vzájemná komunikace ve třídách- individuální formou Vnější učitele rodiče Nástěnky Elektronická pošta informační kolečko, páteční listy, individuálně Třídní schůzky Individuální pohovory Systém řízení: Spoluúčast všech zaměstnanců na řízení Vnější spolupráce Personální zabezpečení WMŠ Do týmu pedagogických zaměstnanců jsou přednostně přijímáni lidé s potřebnou odbornou kvalifikací, což jsou absolventky střední pedagogické školy nebo bakalářského studia učitelství MŠ na vysoké škole. Vzhledem ke specifickému zaměření školy je u všech pedagogů žádoucí dříve dvouleté, dnes tříleté studium waldorfského semináře pro učitelky MŠ, který pořádá Asociace waldorfských mateřských škol v Praze. Při výběru nových členů týmu však zohledňujeme také osobnostní předpoklady a zájem o waldorfskou pedagogiku. Při naší práci je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Proto vytváříme a jasně vymezujeme pravidla spolupráce celého týmu. Každý čtvrtek se pravidelně setkáváme na společných kolegiích, kde řešíme aktuální provozní problémy, projednáváme postupy ve vzdělávací oblasti, zajišťujeme organizaci měsíčních slavností a věnujeme se dalšímu výchovnému působení u jednotlivých dětí. Služby jednotlivých pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. V současné době nemůžeme zajistit odbornou logopedickou či jinou péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Specializované služby vám pomůžeme zajistit ve spolupráci s příslušnými odborníky mimo naši mateřskou školu. Pedagogičtí zaměstnanci se scházejí na pravidelných kolegiích každý čtvrtek od 16,45 do 19,00. Strana 8

9 Spoluúčast rodičů Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, kteří mají možnost spoluvytvářet prostředí pro své děti a pomáhat organizovat slavnosti během školního roku. V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení W alternativa, jehož původním posláním bylo podporovat waldorfskou mateřskou školu. V současné době se toto sdružení, mimo jiné, věnuje realizaci projektu Úplná waldorfská škola. Na svých pravidelných schůzkách pomáhají rodiče se šitím a opravami látkových hraček, připravují občerstvení na slavnosti, podílí se na drobných řemeslných opravách a práci na zahradě, pomáhají s organizací seminářů, velikonočních a vánočních jarmarků. Podle možností zajišťují pravidelná setkávání dětí s tradičními řemesly. WMŠ nabízí rodičům pravidelné hovory o dětech, na kterých učitelky informují o prospívání dětí i o jejich individuálních pokrocích. Společně potom hledají postup při dalším působení na dítě jak ve WMŠ, tak i v domácím prostředí. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Výchova a vzdělávání dětí je naplňována respektováním individuálních potřeb a možností dítěte. Naše waldorfská MŠ umožňuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami integrovat se do sociálního prostředí MŠ, každou žádost posuzujeme individuálně. Možnost vedení dětí se speciálními potřebami je dána stávajícími podmínkami (prostředím MŠ a vzděláním pedagogů). Máme dobrou zkušenost s integrací a pozicí asistenta pedagoga. Snahou pedagogických a personálních pracovníků je vytvoření vyhovujících podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Učitelky vytváří vhodný prostor pro vzájemnou komunikaci, podporu a pomáhají dětem v osamostatnění. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami se přizpůsobuje potřebám, které vyplývají ze zdravotního stavu dítěte. Strana 9

10 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Naše waldorfská mateřská škola sestává ze tří tříd - Sluníček, Sedmikrásek a Hvězdiček. Děti jsou zde ve smíšených kolektivech. Scházejí se od 7,00 hod do 8,00 hod v jedné ze tříd, potom odcházejí se svými učitelkami do jednotlivých tříd. V každé třídě je 25 dětí. Mateřská škola má svůj každodenní program, svůj rytmus a řád, který děti naplňuje potřebným pocitem bezpečí a jistoty a je základní motivací pro jejich samostatné jednání. Proto se také každý den strávený v mateřské škole odvíjí tak, že se střídají fáze volných činností s fázemi, v nichž děti pod vedením učitelky dosáhnou koncentrace či zklidnění. V průběhu ranních her si děti samy spontánně hrají. Přitom mohou pozorovat, čemu se věnuje učitelka například připravuje potřebné věci na kreslení, zalévá květiny, uklízí, připravuje těsto na pečení, věnuje se ručním pracem a podobně. Děti sledují smysluplnou činnost, kterou mohou napodobit. Nevybízíme a neříkáme: Teď budeme dělat to či ono. Děti se samy postupně přidávají a podle své chuti se do činnosti zapojují. Po svačince se všichni společně setkáváme v ranním kruhu, máme svůj rituál vítání dne, probouzíme svého třídního skřítka, je zde prostor ke společnému povídání, sdělování prožitků, řešení nějakých potíží Ranní kruh má i svoji rytmickou, pohybovou část. Také zde vybíráme pomocníčky, kteří nachystají na stůl hrnky s talířky. Po rozdání svačin se nasvačíme. Poté následuje společná činnost řízená učitelkou. Každý den je věnovaný jiné činnosti. Pondělí je dnem, kdy modelujeme ze včelího vosku, v úterý vyrážíme na výlety do přírody nebo třeba do divadel, muzeí a podobně, malování přichází na řadu ve středu, ve čtvrtek se děti promění v pekaře, zaděláváme na těsto a pečeme chlebánky z celozrnné mouky. Jak pekařské výtvory chutnají, vyzkoušíme při svačince v pátek, kdy si je namažeme máslem a posypeme třeba řeřichou, kterou si vypěstujeme. V pátek se také společně podílíme na důkladném úklidu hraček a hracích koutků. Blíží-li se narozeniny některého z dětí, nese se tento den ve znamení velké oslavy. Po těchto řízených činnostech vyrážíme ven na procházku či na zahrádku, kde si děti spontánně hrají nebo se věnujeme třeba zahradním pracím či pozorujeme nekonečné zázraky v neustále se měnící přírodě. Děti také milují tzv. kolečkový den, kdy se vyjede do okolí na koloběžkách, kolech a všelijakých vozítkách Strana 10

11 Po návratu z pobytu venku, následuje ztišení dětí v kroužku u pohádky, která má ve waldorfské mateřské škole specifické místo. Je pečlivě a vhodně zvolená, vztahuje se k určitému právě prožívanému období a provází nás delší čas. Nejprve děti naslouchají vyprávění pohádky, potom ji například dramaticky ztvárňují, čímž si mohou její děj samy prožít. Hloubka a moudrost pohádky pronikne hluboko do jejich podvědomí. Pak následuje společný oběd a po něm se děti odeberou k odpočinku. Starší děti nebo ty, které neusnou, si mohou po pohádce prohlížet různé knížky, encyklopedie nebo dětské časopisy. Od února se předškolní děti po krátkém odpočinku věnují činnostem řízeným učitelkou. Odpoledne se všichni opět setkáme v kroužku, pak si děti spontánně hrají. Je-li pěkné počasí, jdeme na zahrádku. Odpolední čas je také velkým prostorem k individuální práci s dětmi. Průběh týdne ve WMŠ: Pondělí: modelování ze včelího vosku Úterý: výlety, návštěvy divadel, muzeí, výstav Středa: malování, kreslení Čtvrtek: pečení Pátek: práce s přírodninami, oslavy narozenin Strana 11

12 Provoz školy: 7,00 16,30 Počet tříd: 3 (Sluníčka, Sedmikrásky a Hvězdičky) Počet dětí na třídu: 25 Do všech tří tříd chodí děti ve věku od 3 do 7 let. Třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu: Svět je dobrý. Průběh dne ve WMŠ: 7,00 8,00: příchod dětí do jedné z ranních tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí 8,00 9,15: rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, úklid hraček 9,15 9,40: ranní kruh 9,40 10,00: hygiena, svačina 10,00 10,20: řízená činnost 10,20 12,40: pohádka, hygiena, převlékání, pobyt venku 12,40 13,00: oběd 13,00 13,15: hygiena, příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě domů 13,15 14,15: odpolední odpočinek, od února práce s předškoláky 14,15 14,30: vstávání, hygiena, převlékání 14,30: odchod dětí domů 14,30 14,45: svačina 14,45 16,30: odpolední kroužek, hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů Strana 12

13 Kritéria pro přijetí dítěte do WMŠ Bodové hodnocení jednotlivých kritérií: 1. Dítě je předškolák v aktuálním školním roce (podle data narození) Dítě starší 3 let, jehož sourozenec navštěvuje WZŠMŠ Zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem WZŠMŠ Brno Dítě, jehož zákonní zástupci jsou alespoň 2 roky členy sdružení rodičů W-Alternativa Dítě starší 3 let, které je u zápisu do WZŠMŠ opakovaně Dítě dosáhne věku 5 let do konce kalendářního roku Dítě, jehož zákonný zástupce absolvoval, případně písemně doloží, že navštěvuje roční nebo víceletý waldorfský seminář, organizovaný AWŠ nebo AWMŠ Dítě dosáhne věku 4 let do konce kalendářního roku 5 9. Dítě starší 3 let s trvalým bydlištěm v Brně Dítě (zákonný zástupce) odevzdalo přihlášku do WMŠ při WZŠMŠ v řádném termínu 5 Jednotlivá kritéria jsou posuzována k daného kalendářního roku. Při rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje datum narození. Upřednostňujeme děti s celodenní docházkou. Strana 13

14 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Byl to nejen filosof, pedagog, umělec, dramatik ale i sociální myslitel. První škola podle jeho idejí byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu pro děti zaměstnanců cigaretové továrny Waldorf- Astoria. Waldorfská pedagogika bývá často označována jako výchova ke svobodě. Tím ale není míněna vnější svoboda a to, že děti v takovém zařízení mohou dělat, co se jim právě zachce. Opak je pravdou. Pevný a neměnný řád poskytuje dítěti přesné mantinely v jeho každodenních činnostech, a tím mu dává prostor k vnitřní svobodě, k jeho rozvíjení a prožívání. Dále bývá waldorfská pedagogika vnímána jako výchova k výtvarným a uměleckým činnostem. Umělecký aspekt nespočívá v pěstování uměleckých dovedností dítěte, ale v umělecky pojímaném přístupu k životu. V pěstování schopnosti živě a tvořivě zacházet se sebou samým, se svou životní skutečností a nezabydlovat se v již ověřených stereotypech. Tato schopnost umožňuje neustálou vnitřní proměnu, vnitřní pohyb na své cestě životem. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházejí z vývojových potřeb dítěte a zaměřuje se především na utváření vztahu ke světu. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým stejně tak jako pěstování osobního vnitřně angažovaného a proměnlivého přístupu k životu a okolnímu světu. Steinerova pedagogika přihlíží k přibližně sedmiletým periodám ve vývoji člověka. V prvních sedmi letech se dítě učí napodobováním a vzorem. Proto mu mají dospělí poskytovat vhodný vzor. Dítě napodobuje všechno, co se projevuje v jeho blízkém okolí. V prvních sedmi letech vedeme a řídíme dítě tím, co sami děláme a vyvarujeme se napomínání a zákazů. Dítě vedeme nejen tím, co sami děláme, ale také tím, co pociťujeme a co si myslíme. Celá bytost malého dítěte je připravena učit se skrze emoce. Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro vyprávění příběhů, tvořivý pohyb, hudbu, zpěv, divadlo, ruční a umělecké práce všeho druhu. Tyto činnosti povzbuzují představivost, probouzejí zájem o učení a pomáhají poznávat okolní svět. Dítě je ve svém živlu, když může napodobovat zdravé vzory v láskyplné atmosféře. Strana 14

15 Vzdělávací program vychází ze struktury Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, aby bylo zřejmé, jak vymezené oblasti RVP pro předškolní vzdělávání mohou být konkrétně naplňovány v naší mateřské škole. Tyto oblasti jsou rozšířeny o další prvky, které jsou podstatné pro naplnění obsahu vzdělávání ve waldorfské mateřské škole. Strana 15

16 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Klíčové kompetence 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Období dozrávání Období světel Období probouzení Období slunce 2 Září, říjen: Svatováclavská, Michaelská slavnost Listopad, prosinec, Leden: Martinská slavnost, Adventní spirála, Tři králové, Hromnice 1 4 Únor, březen, Duben: Masopust, Vynášení Morény, Semínková slavnost, velikonoce Květen, červen: Den matek, Otvírání studánek, Letniční slavnost, Svatojánská slavnost, Pasování Strana 16

17 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí 5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle 5.3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita 5.4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění 5.5. Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí Strana 17

18 OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ Doba realizace: 2 měsíce Záměr: Seznámit děti s prostředím MŠ, s rytmem dne a týdne. Adaptovat a vytvářet sociální vztahy. Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o podzimní přírodě. Podtéma: 1. Svatováclavská slavnost 2. Michaelská slavnost Charakteristika období: Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody: Svatováclavská slavnost a počátek procesu odumírání života v přírodě. Sv. Michael jako symbol boje s těmito silami. Prohloubení činností souvisejících s podzimem, procítění v barvách, práce s přírodninami, příprava zahrady na zimní období. Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - jemná motorika, koordinace ruky a oka zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - sebeobsluha zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Kompetence K1/4 K1/1 K4/5 K1/2 K1/3 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj komunikativních dovedností a Jazyk a řeč výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování správně vyslovovat, ovládat dech, K3/1 K3/3 Strana 18

19 kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání 5.3 Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) seznamování s pravidly tempo i intonaci řeči domluvit se slovy sledovat příběh, pohádku Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace - vnímání vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - tvořivost, vynalézavost, fantazie vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech( konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich funkci - řešení problémů, učení řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení postupovat a učit se podle pokynůinstrukcí prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Sebepojetí, city, vůle - sebevědomí a sebeuplatnění odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - vůle, vytrvalost, city a jejich projevy uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování - komunikace s dospělým navazovat kontakty s dospělým - sociabilita K3/6 K3/4 K1/1 K3/7 K4/5 K2/2 K3/2 K4/4 K5/2 K4/6 K4/3 K4/4 K3/4 Strana 19

20 chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 5.4 Oblast sociálněkulturní (dítě a společnost) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálně-kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 5.5 Oblast environmentální (dítě a svět) uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - společenská pravidla a návyky uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - zařazení do třídy / do skupiny pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - kultura, umění zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností, dovedností a technik - poznatky, sociální informovanost orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí K5/10 K5/10 K4/6 K4/9 K4/5 K4/4 K4/8 K4/6 K3/4 K5/9 K4/8 K4/2 K1/5 K5/11 Strana 20

21 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - adaptabilita ke změnám všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim K4/2 K1/3 K5/11 K1/2 Strana 21

22 OBDOBÍ SVĚTEL Doba realizace: 3 měsíce Záměr: Vnímat a pochopit procesy se změnami probíhajícími nejen v přírodě. Vnímat vzájemnou sounáležitost ve vztahu ke kulturním kořenům a tradicím a také vnímat a cítit teplo v lidských vztazích. Podtéma: 1. Martinská slavnost 2. Adventní spirála 3. Vánoce 4. Tříkrálová slavnost 5. Hromnice Charakteristika období: Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty. Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření. Doznívání zážitků vánoc při Tříkrálové hře. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti, opaku adventního období cesta sebevyjádření, seberealizace. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - jemná motorika, koordinace ruky a oka ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - zdraví a bezpečí pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní funkce užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí Kompetence K1/1 K5/12 Strana 22

23 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 5.3 Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních Jazyk a řeč - výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání , vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat domluvit se slovy porozumět slyšenému Poznávací schopnosti - vnímání záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - časoprostorová orientace chápat prostorové pojmy elementární časové pojmy orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - základní matematické, početní a číselné pojmy a operace chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit vyjádřit Sebepojetí, city, vůle - sebevědomí a sebeuplatnění uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci - vůle, vytrvalost, city a její projevy vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech přirozeně a bez zábran K3/1, K3/5 K4/3 K3/7, K3/2 K1/7 K3/4 K1/3, K2/5 K4/1 K4/6 K4/5 K4/5,K5/8 Strana 23

24 poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření pro-sociálních postojů ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 5.4 Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu 5.5 Oblast environmentální (dítě a svět) rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám komunikovat s druhým dítětem spolupracovat s ostatními - sociabilita respektovat potřeby jiného dítěte - společenská pravidla a návyky uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování - poznatky, sociální informovanost orientovat se bezpečně ve známém prostředí - adaptabilita ke změnám 5.5.7všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim K5/10 K5/9 K3/8, K4/8 K2/1, K4/5 K5/6 K5/9 Strana 24

25 OBDOBÍ PROBOUZENÍ Doba realizace: 3 měsíce Záměr: rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou Podtéma: 1. Masopust 2. Vynášení morény 3. Semínková slavnost 4. Velikonoce Charakteristika období: Zahájení prací na zahradě jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se přírody. Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil. Pomocí rytmizace opakování vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě. Velikonoční zajíc jako symbol překonání vlastních potřeb. Vejce jako symbol nového života. Proutí jako symbol proudící životní síly. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - sebeobsluha zvládat jednoduché pracovní úkony - zdraví a bezpečí rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Jazyk a řeč - výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, Kompetence K1/1 K1/2 K1/5 K2/3 K2/8 K5/12 K1/4 K1/6 K2/4 K3/1 K3/2 K3/3 K3/4 K3/6 Strana 25

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák

Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616. Město Kamenický Šenov. Jsem předškolák Školní vzdělávací program Mateřské školy nám. Míru 616 Kamenický Šenov Jsem předškolák 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika MŠ 3. Podmínky vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Výchovně vzdělávací

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ

Mateřská škola Štramberk. Bařiny. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ Mateřská škola Štramberk Bařiny Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání CESTOU POZNÁNÍ OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ...5 VĚCNÉ...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Znojmo, Horní Česká 15, 669 51 Znojmo MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MZPSZN- 219/2014 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT

Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Školní vzdělávací program pro předškolní vždělávání Název : BAREVNÝ SVĚT Základní škola a mateřská škola Školská 279 Předměřice nad Labem okr. Hradec Králové Adresa : Základní škola a mateřská škola, Školská

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi

Ve školce jsme rádi,všichni jsme tu kamarádi Základní škola a Mateřská škola,nedašovská 328,Praha 5 Zličín Zřizovatel MČ Praha Zličín,Tylovská 207 Ředitelka Mgr.Jana Kuhnová Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Ve školce jsme rádi,všichni

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Librantice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: S Libranťáčkem poznáváme svět 1. verze Nikdo nemůže nikoho nic naučit, ale pedagog může vytvořit takové

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Dvorská 26 PRO MATEŘSKOU ŠKOLU 1 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2012-2015 Téma školního vzdělávacího programu: ROK S POHÁDKOU Zpracoval: Lada

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vesele a hravě, žijeme tu zdravě ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vesele a hravě, žijeme tu zdravě Mateřská škola Veselí, okres Pardubice Platnost od: 1. 9. 2013 Platnost do: 31. 8. 2018 Č.j.: 32/2013 Zpracovala: Olga

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více