ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ projednán na kolegiu dne č.j. DO-14/

2 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 6 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUAČNÍ SYSTÉM 37 Strana 2

3 Strana 3

4 Waldorfská mateřská škola Brno pracuje podle vzdělávacího programu Waldorfská mateřská škola, který vychází z principů pedagogiky Rudolfa Steinera. Tento vzdělávací program má již dlouholetou tradici, skvěle se osvědčil i v zemích Evropské Unie. V současné době je v ČR 10 mateřských škol pracujících na základě waldorfské pedagogiky. Kvalita realizace vzdělávacího programu WMŠ je garantována Asociací waldorfských mateřských škol a Českým sdružením pro waldorfskou pedagogiku. Strana 4

5 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola se nachází v části panelového sídliště Brno Žabovřesky, sestává z 3 pavilónů. Mateřská škola je umístěna v pavilónu B, spolu s CVČ Lata, které není součástí školy. V současné době má WMŠ 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Za budovou školy se nachází školní zahrada, která slouží dětem při pobytu venku. V roce 1991 byla WMŠ zřízena Statutárním městem Brno, úřadem městské části Brno Královo Pole v budově bývalé MŠ na ulici Božetěchova 15, a začala pracovat na principech waldorfské pedagogiky. Do konce školního roku 1992/93 byla jednotřídní, pak byla pro velký zájem rozšířena na dvě třídy. V roce 2002, tedy po devíti letech aktivní činnosti, byl brněnské WMŠ na její žádost sdružením Internationale Vereinigung der Waldorfkindergaerten ve Stuttgartu udělen mezinárodní statut Waldorfská mateřská škola, což je zárukou vysoké kvality výchovně vzdělávacího působení. V současné době je do programu IVW zapojeno mateřských škol z 52 zemí světa. I brněnská WMŠ byla přijata do tohoto světového společenství a zavázala se s ním kooperovat. Od je naše mateřská škola součástí příspěvkové organizace WZŠMŠ Brno, se sídlem Plovdivská 8, a má tři třídy. V městě Brně je to jediná MŠ s waldorfskou pedagogikou. Strana 5

6 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Interiér tříd Snažíme se, aby prostředí, které děti obklopuje, bylo co možná nejútulnější a proteplené. Nábytek je výhradně dřevěný a odpovídá věkovému rozlišení dětí. Bavlna, hedvábí, vlna, len v jemných pastelových barvách nejvhodnější materiály, ze kterých jsou ušity doplňky - závěsy, prostírky, ubrusy. Převládající barvou interiéru je barva světle růžová, která je barvou prvního sedmiletí. Významné místo zaujímá v každé třídě roční stůl, který charakterizuje právě probíhající roční období. Hračky Pro svůj přirozený vývoj potřebují děti hračky, které podněcují jejich myšlení, fantazii a kde se samy mohou projevit tvůrčím způsobem. Proto jsou hračky často vyrobeny ručně, z přírodních materiálů. Nedílnou součástí jsou i přírodniny mušle, kameny, šišky apod. Ve všech třídách je koutek pro práci se dřevem, který je vybaven ponkem, svěrákem a nářadím pro děti. Všechny hračky jsou uloženy na dostupném místě tak, aby si je děti mohly kdykoli vzít. Děti po celý rok provází skřítek, typický pro každou třídu. Vybavení zahrady Na jaře roku 2011 začala přestavba původní zanedbané zahrady na tzv. přírodní zahradu. Díky aktivnímu přístupu rodičů a pomoci sponzorů se dosud podařilo vybudovat 3 vyvýšené záhony pro pěstování zeleniny, bylinkovou spirálu, kamenný amfiteátr, který slouží nejen ke hraní divadla, ale uprostřed skryté ohniště umožňuje např. vaření na ohni. Z přebytečné hlíny vznikl kopec s lanovým výstupem, nerezovou skluzavku a tunel k prolézání. Pod dohledem pracovníků Tomových parků tatínci instalovali 2 hrazdy s pískovým dopadem a 2 houpačky s kamínkovým dopadem, Místo pro budoucí posezení jsme opatřili sluneční plachtou. Na jaře roku 2012 se dočkal svého zprovoznění koutek s vodou a dětskou ruční pumpou, mokrým pískem a jezírko. Byla vyseta nová tráva a zbudovány dva hliněné valy. Žáci z WZŠ ze dřeva vyřezali velikého brněnského draka sloužícího na naší zahradě jako překážková dráha nebo romantické posezení pod borovicemi. Práce na zahradě stále pokračují. Habrové domečky zatím nemají konečný tvar, vysadili jsme je v květnu V plánu je zbudovaní vyhlídkové věže, dřevěného domku nízko v koruně stromu, koloběžkové dráhy, králíkárny pro králíčky, hmyzí hotel, posezení se Strana 6

7 stoly a lavičkami určené ke svačině i k výtvarným činnostem a vysadit keře s jedlými bobulemi. Životospráva Stravování Ve WMŠ je jídlo dětem dodáváno školní jídelnou DJ s r.o. Pitný režim V průběhu celého dne mají děti k dispozici čaj nebo vodu, vše ve skleněných nebo porcelánových džbánech. Děti používají vlastní hrníčky přinesené z domu, pouze u oběda pijí ze skleniček. Psychosociální podmínky Při zařazování dětí do tříd respektujeme sourozenecké dvojice. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na prostředí školy za přítomnosti svých rodičů. Přitom se snažíme, aby v každé třídě bylo rovnoměrné zastoupení všech věkových skupin a současně i pohlaví. Strana 7

8 Řízení MŠ Informační systém Vnitřní mezi zaměstnanci Kolegia Nástěnka na aktuální zprávy Vzájemná komunikace ve třídách- individuální formou Vnější učitele rodiče Nástěnky Elektronická pošta informační kolečko, páteční listy, individuálně Třídní schůzky Individuální pohovory Systém řízení: Spoluúčast všech zaměstnanců na řízení Vnější spolupráce Personální zabezpečení WMŠ Do týmu pedagogických zaměstnanců jsou přednostně přijímáni lidé s potřebnou odbornou kvalifikací, což jsou absolventky střední pedagogické školy nebo bakalářského studia učitelství MŠ na vysoké škole. Vzhledem ke specifickému zaměření školy je u všech pedagogů žádoucí dříve dvouleté, dnes tříleté studium waldorfského semináře pro učitelky MŠ, který pořádá Asociace waldorfských mateřských škol v Praze. Při výběru nových členů týmu však zohledňujeme také osobnostní předpoklady a zájem o waldorfskou pedagogiku. Při naší práci je důležité ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Proto vytváříme a jasně vymezujeme pravidla spolupráce celého týmu. Každý čtvrtek se pravidelně setkáváme na společných kolegiích, kde řešíme aktuální provozní problémy, projednáváme postupy ve vzdělávací oblasti, zajišťujeme organizaci měsíčních slavností a věnujeme se dalšímu výchovnému působení u jednotlivých dětí. Služby jednotlivých pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. V současné době nemůžeme zajistit odbornou logopedickou či jinou péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Specializované služby vám pomůžeme zajistit ve spolupráci s příslušnými odborníky mimo naši mateřskou školu. Pedagogičtí zaměstnanci se scházejí na pravidelných kolegiích každý čtvrtek od 16,45 do 19,00. Strana 8

9 Spoluúčast rodičů Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, kteří mají možnost spoluvytvářet prostředí pro své děti a pomáhat organizovat slavnosti během školního roku. V roce 1993 bylo založeno občanské sdružení W alternativa, jehož původním posláním bylo podporovat waldorfskou mateřskou školu. V současné době se toto sdružení, mimo jiné, věnuje realizaci projektu Úplná waldorfská škola. Na svých pravidelných schůzkách pomáhají rodiče se šitím a opravami látkových hraček, připravují občerstvení na slavnosti, podílí se na drobných řemeslných opravách a práci na zahradě, pomáhají s organizací seminářů, velikonočních a vánočních jarmarků. Podle možností zajišťují pravidelná setkávání dětí s tradičními řemesly. WMŠ nabízí rodičům pravidelné hovory o dětech, na kterých učitelky informují o prospívání dětí i o jejich individuálních pokrocích. Společně potom hledají postup při dalším působení na dítě jak ve WMŠ, tak i v domácím prostředí. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami Výchova a vzdělávání dětí je naplňována respektováním individuálních potřeb a možností dítěte. Naše waldorfská MŠ umožňuje dětem se speciálními vzdělávacími potřebami integrovat se do sociálního prostředí MŠ, každou žádost posuzujeme individuálně. Možnost vedení dětí se speciálními potřebami je dána stávajícími podmínkami (prostředím MŠ a vzděláním pedagogů). Máme dobrou zkušenost s integrací a pozicí asistenta pedagoga. Snahou pedagogických a personálních pracovníků je vytvoření vyhovujících podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. Učitelky vytváří vhodný prostor pro vzájemnou komunikaci, podporu a pomáhají dětem v osamostatnění. Vzdělávání dětí se speciálními potřebami se přizpůsobuje potřebám, které vyplývají ze zdravotního stavu dítěte. Strana 9

10 4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Naše waldorfská mateřská škola sestává ze tří tříd - Sluníček, Sedmikrásek a Hvězdiček. Děti jsou zde ve smíšených kolektivech. Scházejí se od 7,00 hod do 8,00 hod v jedné ze tříd, potom odcházejí se svými učitelkami do jednotlivých tříd. V každé třídě je 25 dětí. Mateřská škola má svůj každodenní program, svůj rytmus a řád, který děti naplňuje potřebným pocitem bezpečí a jistoty a je základní motivací pro jejich samostatné jednání. Proto se také každý den strávený v mateřské škole odvíjí tak, že se střídají fáze volných činností s fázemi, v nichž děti pod vedením učitelky dosáhnou koncentrace či zklidnění. V průběhu ranních her si děti samy spontánně hrají. Přitom mohou pozorovat, čemu se věnuje učitelka například připravuje potřebné věci na kreslení, zalévá květiny, uklízí, připravuje těsto na pečení, věnuje se ručním pracem a podobně. Děti sledují smysluplnou činnost, kterou mohou napodobit. Nevybízíme a neříkáme: Teď budeme dělat to či ono. Děti se samy postupně přidávají a podle své chuti se do činnosti zapojují. Po svačince se všichni společně setkáváme v ranním kruhu, máme svůj rituál vítání dne, probouzíme svého třídního skřítka, je zde prostor ke společnému povídání, sdělování prožitků, řešení nějakých potíží Ranní kruh má i svoji rytmickou, pohybovou část. Také zde vybíráme pomocníčky, kteří nachystají na stůl hrnky s talířky. Po rozdání svačin se nasvačíme. Poté následuje společná činnost řízená učitelkou. Každý den je věnovaný jiné činnosti. Pondělí je dnem, kdy modelujeme ze včelího vosku, v úterý vyrážíme na výlety do přírody nebo třeba do divadel, muzeí a podobně, malování přichází na řadu ve středu, ve čtvrtek se děti promění v pekaře, zaděláváme na těsto a pečeme chlebánky z celozrnné mouky. Jak pekařské výtvory chutnají, vyzkoušíme při svačince v pátek, kdy si je namažeme máslem a posypeme třeba řeřichou, kterou si vypěstujeme. V pátek se také společně podílíme na důkladném úklidu hraček a hracích koutků. Blíží-li se narozeniny některého z dětí, nese se tento den ve znamení velké oslavy. Po těchto řízených činnostech vyrážíme ven na procházku či na zahrádku, kde si děti spontánně hrají nebo se věnujeme třeba zahradním pracím či pozorujeme nekonečné zázraky v neustále se měnící přírodě. Děti také milují tzv. kolečkový den, kdy se vyjede do okolí na koloběžkách, kolech a všelijakých vozítkách Strana 10

11 Po návratu z pobytu venku, následuje ztišení dětí v kroužku u pohádky, která má ve waldorfské mateřské škole specifické místo. Je pečlivě a vhodně zvolená, vztahuje se k určitému právě prožívanému období a provází nás delší čas. Nejprve děti naslouchají vyprávění pohádky, potom ji například dramaticky ztvárňují, čímž si mohou její děj samy prožít. Hloubka a moudrost pohádky pronikne hluboko do jejich podvědomí. Pak následuje společný oběd a po něm se děti odeberou k odpočinku. Starší děti nebo ty, které neusnou, si mohou po pohádce prohlížet různé knížky, encyklopedie nebo dětské časopisy. Od února se předškolní děti po krátkém odpočinku věnují činnostem řízeným učitelkou. Odpoledne se všichni opět setkáme v kroužku, pak si děti spontánně hrají. Je-li pěkné počasí, jdeme na zahrádku. Odpolední čas je také velkým prostorem k individuální práci s dětmi. Průběh týdne ve WMŠ: Pondělí: modelování ze včelího vosku Úterý: výlety, návštěvy divadel, muzeí, výstav Středa: malování, kreslení Čtvrtek: pečení Pátek: práce s přírodninami, oslavy narozenin Strana 11

12 Provoz školy: 7,00 16,30 Počet tříd: 3 (Sluníčka, Sedmikrásky a Hvězdičky) Počet dětí na třídu: 25 Do všech tří tříd chodí děti ve věku od 3 do 7 let. Třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu: Svět je dobrý. Průběh dne ve WMŠ: 7,00 8,00: příchod dětí do jedné z ranních tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí 8,00 9,15: rozdělení dětí do tříd, hry a činnosti dle vlastní volby dětí, úklid hraček 9,15 9,40: ranní kruh 9,40 10,00: hygiena, svačina 10,00 10,20: řízená činnost 10,20 12,40: pohádka, hygiena, převlékání, pobyt venku 12,40 13,00: oběd 13,00 13,15: hygiena, příprava na odpolední odpočinek, odchod dětí po obědě domů 13,15 14,15: odpolední odpočinek, od února práce s předškoláky 14,15 14,30: vstávání, hygiena, převlékání 14,30: odchod dětí domů 14,30 14,45: svačina 14,45 16,30: odpolední kroužek, hry a činnosti dle volby dětí, odchod dětí domů Strana 12

13 Kritéria pro přijetí dítěte do WMŠ Bodové hodnocení jednotlivých kritérií: 1. Dítě je předškolák v aktuálním školním roce (podle data narození) Dítě starší 3 let, jehož sourozenec navštěvuje WZŠMŠ Zákonný zástupce dítěte je zaměstnancem WZŠMŠ Brno Dítě, jehož zákonní zástupci jsou alespoň 2 roky členy sdružení rodičů W-Alternativa Dítě starší 3 let, které je u zápisu do WZŠMŠ opakovaně Dítě dosáhne věku 5 let do konce kalendářního roku Dítě, jehož zákonný zástupce absolvoval, případně písemně doloží, že navštěvuje roční nebo víceletý waldorfský seminář, organizovaný AWŠ nebo AWMŠ Dítě dosáhne věku 4 let do konce kalendářního roku 5 9. Dítě starší 3 let s trvalým bydlištěm v Brně Dítě (zákonný zástupce) odevzdalo přihlášku do WMŠ při WZŠMŠ v řádném termínu 5 Jednotlivá kritéria jsou posuzována k daného kalendářního roku. Při rovnosti celkového součtu bodů rozhoduje datum narození. Upřednostňujeme děti s celodenní docházkou. Strana 13

14 5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Waldorfská pedagogika vychází z myšlenek rakouského filozofa Rudolfa Steinera. Byl to nejen filosof, pedagog, umělec, dramatik ale i sociální myslitel. První škola podle jeho idejí byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu pro děti zaměstnanců cigaretové továrny Waldorf- Astoria. Waldorfská pedagogika bývá často označována jako výchova ke svobodě. Tím ale není míněna vnější svoboda a to, že děti v takovém zařízení mohou dělat, co se jim právě zachce. Opak je pravdou. Pevný a neměnný řád poskytuje dítěti přesné mantinely v jeho každodenních činnostech, a tím mu dává prostor k vnitřní svobodě, k jeho rozvíjení a prožívání. Dále bývá waldorfská pedagogika vnímána jako výchova k výtvarným a uměleckým činnostem. Umělecký aspekt nespočívá v pěstování uměleckých dovedností dítěte, ale v umělecky pojímaném přístupu k životu. V pěstování schopnosti živě a tvořivě zacházet se sebou samým, se svou životní skutečností a nezabydlovat se v již ověřených stereotypech. Tato schopnost umožňuje neustálou vnitřní proměnu, vnitřní pohyb na své cestě životem. Základním rysem waldorfské pedagogiky je snaha o rozvoj člověka v jeho celistvosti. Výchova a vzdělávání vycházejí z vývojových potřeb dítěte a zaměřuje se především na utváření vztahu ke světu. Výrazným prvkem je pěstování humanity a lidskosti, tolerance a porozumění druhým stejně tak jako pěstování osobního vnitřně angažovaného a proměnlivého přístupu k životu a okolnímu světu. Steinerova pedagogika přihlíží k přibližně sedmiletým periodám ve vývoji člověka. V prvních sedmi letech se dítě učí napodobováním a vzorem. Proto mu mají dospělí poskytovat vhodný vzor. Dítě napodobuje všechno, co se projevuje v jeho blízkém okolí. V prvních sedmi letech vedeme a řídíme dítě tím, co sami děláme a vyvarujeme se napomínání a zákazů. Dítě vedeme nejen tím, co sami děláme, ale také tím, co pociťujeme a co si myslíme. Celá bytost malého dítěte je připravena učit se skrze emoce. Předškolní věk je nejvhodnějším obdobím pro vyprávění příběhů, tvořivý pohyb, hudbu, zpěv, divadlo, ruční a umělecké práce všeho druhu. Tyto činnosti povzbuzují představivost, probouzejí zájem o učení a pomáhají poznávat okolní svět. Dítě je ve svém živlu, když může napodobovat zdravé vzory v láskyplné atmosféře. Strana 14

15 Vzdělávací program vychází ze struktury Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, aby bylo zřejmé, jak vymezené oblasti RVP pro předškolní vzdělávání mohou být konkrétně naplňovány v naší mateřské škole. Tyto oblasti jsou rozšířeny o další prvky, které jsou podstatné pro naplnění obsahu vzdělávání ve waldorfské mateřské škole. Strana 15

16 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Klíčové kompetence 1. kompetence k učení 2. kompetence k řešení problémů 3. kompetence komunikativní 4. kompetence sociální a personální 5. kompetence činnostní a občanské Vzdělávací oblasti: 1. Dítě a jeho tělo 2. Dítě a jeho psychika 3. Dítě a ten druhý 4. Dítě a společnost 5. Dítě a svět Období dozrávání Období světel Období probouzení Období slunce 2 Září, říjen: Svatováclavská, Michaelská slavnost Listopad, prosinec, Leden: Martinská slavnost, Adventní spirála, Tři králové, Hromnice 1 4 Únor, březen, Duben: Masopust, Vynášení Morény, Semínková slavnost, velikonoce Květen, červen: Den matek, Otvírání studánek, Letniční slavnost, Svatojánská slavnost, Pasování Strana 16

17 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí 5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle 5.3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita 5.4. Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění 5.5. Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí Strana 17

18 OBDOBÍ DOZRÁVÁNÍ Doba realizace: 2 měsíce Záměr: Seznámit děti s prostředím MŠ, s rytmem dne a týdne. Adaptovat a vytvářet sociální vztahy. Rozvíjet smyslové vnímání a poznatky o podzimní přírodě. Podtéma: 1. Svatováclavská slavnost 2. Michaelská slavnost Charakteristika období: Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody: Svatováclavská slavnost a počátek procesu odumírání života v přírodě. Sv. Michael jako symbol boje s těmito silami. Prohloubení činností souvisejících s podzimem, procítění v barvách, práce s přírodninami, příprava zahrady na zimní období. Skřítci jako symbol životní síly přírody stahující se do nitra Země. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj fyzické i psychické zdatnosti vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - jemná motorika, koordinace ruky a oka zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály - sebeobsluha zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Kompetence K1/4 K1/1 K4/5 K1/2 K1/3 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj komunikativních dovedností a Jazyk a řeč výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování správně vyslovovat, ovládat dech, K3/1 K3/3 Strana 18

19 kultivovaného projevu rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) získání relativní citové samostatnosti rozvoj schopnosti sebeovládání 5.3 Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) seznamování s pravidly tempo i intonaci řeči domluvit se slovy sledovat příběh, pohádku Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace - vnímání vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů - tvořivost, vynalézavost, fantazie vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech( konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich funkci - řešení problémů, učení řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení postupovat a učit se podle pokynůinstrukcí prožívat radost ze zvládnutého a poznaného Sebepojetí, city, vůle - sebevědomí a sebeuplatnění odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory - vůle, vytrvalost, city a jejich projevy uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování - komunikace s dospělým navazovat kontakty s dospělým - sociabilita K3/6 K3/4 K1/1 K3/7 K4/5 K2/2 K3/2 K4/4 K5/2 K4/6 K4/3 K4/4 K3/4 Strana 19

20 chování ve vztahu k druhému posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 5.4 Oblast sociálněkulturní (dítě a společnost) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociálně-kulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 5.5 Oblast environmentální (dítě a svět) uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná - společenská pravidla a návyky uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat - zařazení do třídy / do skupiny pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy - kultura, umění zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností, dovedností a technik - poznatky, sociální informovanost orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí K5/10 K5/10 K4/6 K4/9 K4/5 K4/4 K4/8 K4/6 K3/4 K5/9 K4/8 K4/2 K1/5 K5/11 Strana 20

21 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný - adaptabilita ke změnám všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim K4/2 K1/3 K5/11 K1/2 Strana 21

22 OBDOBÍ SVĚTEL Doba realizace: 3 měsíce Záměr: Vnímat a pochopit procesy se změnami probíhajícími nejen v přírodě. Vnímat vzájemnou sounáležitost ve vztahu ke kulturním kořenům a tradicím a také vnímat a cítit teplo v lidských vztazích. Podtéma: 1. Martinská slavnost 2. Adventní spirála 3. Vánoce 4. Tříkrálová slavnost 5. Hromnice Charakteristika období: Prožitek zkracujícího se dne prostřednictvím tradičních lidských činností uprostřed kruhu blízkých lidí, prožitek vzájemnosti. Svatý Martin jako symbol lidského soucítění, vzájemné pomoci a úcty. Prožitek nálady adventního času s jeho aspekty. Vánoce jako symbol příchodu nového života po období odumření. Doznívání zážitků vánoc při Tříkrálové hře. Nový rok jako symbol optimismu a nové perspektivy. Prožitek vrcholného období zimy v jeho tradičním pojetí jako období začátku pronikání životních sil z nitra Země na povrch. Masopust jako symbol živelnosti, opaku adventního období cesta sebevyjádření, seberealizace. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - jemná motorika, koordinace ruky a oka ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku - zdraví a bezpečí pojmenovat části těla, některé orgány, znát základní funkce užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí Kompetence K1/1 K5/12 Strana 22

23 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální posilování přirozených poznávacích citů rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) vytváření základů pro práci s informacemi poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 5.3 Oblast interpersonální (dítě a ten druhý) osvojení si elementárních Jazyk a řeč - výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání , vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat domluvit se slovy porozumět slyšenému Poznávací schopnosti - vnímání záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité - časoprostorová orientace chápat prostorové pojmy elementární časové pojmy orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - základní matematické, početní a číselné pojmy a operace chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit vyjádřit Sebepojetí, city, vůle - sebevědomí a sebeuplatnění uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci - vůle, vytrvalost, city a její projevy vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech přirozeně a bez zábran K3/1, K3/5 K4/3 K3/7, K3/2 K1/7 K3/4 K1/3, K2/5 K4/1 K4/6 K4/5 K4/5,K5/8 Strana 23

24 poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem vytváření pro-sociálních postojů ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 5.4 Oblast sociálně-kulturní (dítě a společnost) vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností rozvoj společenského i estetického vkusu 5.5 Oblast environmentální (dítě a svět) rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám komunikovat s druhým dítětem spolupracovat s ostatními - sociabilita respektovat potřeby jiného dítěte - společenská pravidla a návyky uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i dětmi uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování - poznatky, sociální informovanost orientovat se bezpečně ve známém prostředí - adaptabilita ke změnám 5.5.7všímat si změn a dění v nejbližším okolí porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim K5/10 K5/9 K3/8, K4/8 K2/1, K4/5 K5/6 K5/9 Strana 24

25 OBDOBÍ PROBOUZENÍ Doba realizace: 3 měsíce Záměr: rozvíjet elementární poznatky o jarní přírodě, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou Podtéma: 1. Masopust 2. Vynášení morény 3. Semínková slavnost 4. Velikonoce Charakteristika období: Zahájení prací na zahradě jako prostředek poznávání a pozorování probouzející se přírody. Tradiční dětské hry a činnosti jako symbol radosti, činorodosti a nových sil. Pomocí rytmizace opakování vnitřního řádu v období všeobecného vnějšího pohybu a změn v přírodě. Velikonoční zajíc jako symbol překonání vlastních potřeb. Vejce jako symbol nového života. Proutí jako symbol proudící životní síly. Dílčí vzdělávací cíle (z RVP PV) (co pedagog u dítěte podporuje) 5.1 Oblast biologická (dítě a jeho tělo) rozvoj a užívání všech smyslů rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 5.2 Oblast psychologická (dítě a jeho psychika) rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních i produktivních rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti Očekávané výstupy - fyzický rozvoj a pohybová koordinace zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí - sebeobsluha zvládat jednoduché pracovní úkony - zdraví a bezpečí rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí Jazyk a řeč - výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, Kompetence K1/1 K1/2 K1/5 K2/3 K2/8 K5/12 K1/4 K1/6 K2/4 K3/1 K3/2 K3/3 K3/4 K3/6 Strana 25

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 3 Roční plán pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Naše školka Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace Adresa školy: Hluboké Mašůvky 157, 671 52 www.zsmasuvky.ic.cz Zřizovatel školy: Ředitel školy:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014

RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 RC Zajíček - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 2013/2014 Obecný cíl: Naším cílem je pomoci dětem při upevňování základů pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání SVĚT JE DOBRÝ projednán na kolegiu dne 26.8.2009 č.j. 112/2009 aktualizace provedena k 12.9.2011 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček

Aktualizace ŠVP školní družiny. Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Aktualizace ŠVP školní družiny Hrou a zábavou najdu 10 sluníček Tento dokument upravuje některé body původního ŠVP školní družiny ze dne 3.září

Více

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace

Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu (pro žáky s poruchou komunikace, mentálním postižením a pro žáky ze znevýhodněného

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008

Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA. na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Mateřská škola Rastislavova 1800, Staré Město ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VESELÁ ŠKOLKA na dobu tří školních let: 2005-2006 2006-2007 2007-2008 Motto: Vše co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2013/2014 Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více